https://ekolist.cz/cz28/kultura?ovzdusi=1
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Články

Za hranice měst

1.1.2003 | Jan Bouchal
"Suburbanizace" – jedno z těch moderních slov, která slyšíme od urbanistů, sociologů, architektů, dopravních inženýrů, ale i politiků a novinářů. Pro nás "nezasvěcené" je to termín nesrozumitelný, zahalený do tajemství vědeckého jazyka, vzdálený obyčejnému životu. Tušíme, že má něco společného s rozvojem měst – to ta známější část "urbanizace". Co ale s tou předponou "sub"? Jak si pod tím divným slovem představit něco z našeho běžného života s každodenními starostmi? více

Světlé zítřky Fritjofa Capry

1.12.2002 | Karel Stibral
Je otázkou, zda knihu známého fyzika a myslitele Fritjofa Capry Bod obratu, vydanou již roku 1982, číst jako aktuální text či jako dobový dokument. Lze ji vnímat určitě oběma způsoby, byť ten první je značně problematičtější. více

Biologické principy ochrany přírody

1.11.2002 | Jiří Neustupa
Biologie ochrany přírody či environmentální biologie je v současnosti jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů "zelené" biologie, tedy té, která se věnuje komplexnějším organizačním úrovním života od jedince přes populace a společenstva k ekosystémům a biomům. Alarmující rozsah destrukce přírodního prostředí a s tím spojené vymírání druhů činí ze smysluplné ochrany přírody bezesporu jeden z nejdůležitějších úkolů, který stojí před lidskou společností usilující o zodpovědnou existenci. Biologie ochrany přírody je oborem, jehož předmětem je popis ohrožení světové druhové rozmanitosti a hledání optimálních možností k její záchraně. Na úrovni ekosystémů a krajiny se pak biologie ochrany přírody snaží o charakterizaci přirozeného stavu a popis antropogenních vlivů, u území destruktivně narušených činností člověka pak hledá cesty jejich obnovy. více

Řízení poptávky po dopravě

1.10.2002 | Martin Mach
Řízení poptávky po dopravě, indukce a redukce dopravy, hypermobilita, kongesce. Pojmy, které u nás zná a používá málokdo. Vždyť také proč, věc je přece snadná: tvoří se někde zácpy? Nu tak postavíme další pruh! A raději dva, ať nám to déle vydrží. Při čtení této knihy však záhy zjistíte, že to tak jednoduché není. více

Douthwaiteova ekologie peněz

1.9.2002 | Monika Jansová
Ekonomický růst je nezbytnou podmínkou fungování současného ekonomického systému, a to bez ohledu na to, jaké způsobuje environmentální a sociální škody. Britský ekonom Richard Douthwaite vidí hlavní příčinu této "růstové pasti" v současném mechanismu tvorby peněz, který je založen na komerčním úvěru. Úroky z úvěrů musí ekonomika dlouhodobě pokrýt právě ekonomickým růstem, jinak se začíná hroutit. Naopak "chcemeli budovat udržitelný ekonomický systém, který má schopnost přetrvat bez neobnovitelných sociálních a přírodních zdrojů, je nezbytné nejprve změnit současný peněžní systém," říká Douthwaite. více

Průvodce po demokracii

1.7.2002 | Martin Mach
Kohák ve své knize srozumitelně a čtivě definuje principy, které tvoří základní stavební kameny demokratické společnosti a na základě svých vlastních zkušeností s tímto zřízením citlivě srovnává naši mladou společnost se zeměmi s delší demokratickou minulostí. Kohákův Průvodce předkládá čtenáři návod, jak se demokracie tvoří a udržuje. více

Nové prostory, nový život

1.6.2002 | Jakub Kašpar
Brněnské nakladatelství ERA Group, které se specializuje na souvislosti moderní architektury a životního prostředí přikročilo k zásadnímu vydavatelskému počinu - k publikaci českého překladu knihy dánských architektů Jana Gehla a Larse Gemzoa "Nové městské prostory". Na trhu je tak již druhá kniha Jana Gehla, dostupná českému čtenáři - po "Životě mezi budovami", který vydala Nadace Partnerství (jež se ostatně podílela i na vydání "Nových městských prostor"). více
« | 1 | .. | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | .. | 36 | »

Básně

Setkání všedního dne

14.12.2012 | Miroslav Červenka
Když západ ploval v řídké rumělce
a vločky vály vzdorujíce tíži,
slyšel jsem národního umělce,
jak volá „buď zdráv, Mirku“ na refýži.

Přehled knih a filmů

Viktorie Hanišová: Beton a hlína

rok vydání: 2021
Obálka knihySpisovatelka Viktorie Hanišová v knize Beton a hlína prostřednictvím třinácti rozhovorů zachycuje více

Omar el Karib: Ostrov Socci

rok vydání: 2020
Obálka knihyLidé žili v minulosti ve větší pospolitosti, blíže jeden druhému, v harmonii se Zemí i všemi jejími více

Danišovi, Justina a Petr: Svobodná hra. Jak nechat vyrůst radostné, odolné a samostatné děti

rok vydání: 2020
Obálka knihyKniha vám pomůže: pochopit, proč a v čem všem děti potřebují svobodnou hru pro svůj zdravý rozvoj, více

Svobodová, Maria Mia: Solfánci a Sluneční královna

rok vydání: 2020
Obálka knihySolfánci jsou malá stvoření, jejichž domovem je celý vesmír a jejichž úkolem je strážit jeho více

Palán, Aleš; Šibík, Jan: Raději zešílet v divočině: Setkání s šumavskými samotáři

rok vydání: 2018
raději zešílet v divočiněNěkteří si postavili v lese chýši, jiní žijí v maringotkách, případně na horských samotách. více

Blahušová, Anita: Zahrada žije – zahradničíme s dětmi

rok vydání: 2018
zahrada žijeJedinečná, zábavná, naučná! Odpojte děti od přístrojů a napojte je na přírodu! Užijte si společně více

Deppe, Carol: Tao zeleninové zahrady: Pěstování rajčat, listové zeleniny, hrachu, fazolí, dýní, radosti a klidu

rok vydání: 2018
tao zeleninové zahradyV knize se autorka zabývá praktickými metodami i hlubší podstatou zahradničení. více
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist