https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/akademici-otevreny-dopis-vlade-ceske-republiky-demonstrace-a-protesty-za-lepsi-klimatickou-politiku-nasi-zeme-maji-nasi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Akademici: Otevřený dopis vládě České republiky: Demonstrace a protesty za lepší klimatickou politiku naší země mají naší podporu

30.11.2020
V posledním roce probíhají v mnoha zemích protesty a demonstrace proti malé aktivitě vlád států v souvislosti se změnou klimatu na Zemi i ohledně neudržitelného využívání přírodních zdrojů. Množí se zprávy o vlnách horka, nedostatku vody, stoupající hladině oceánů, tání ledovců, vymírání rostlinných i živočišných druhů (1–3). Vzrůstají obavy o budoucnost současné podoby života na Zemi i o budoucnost naší civilizace. Jako vzdělanci a odborníci obeznámeni s vědeckou prací se domníváme, že tyto obavy jsou odůvodněné. Současné změny klimatu i biodiverzity na Zemi vážně ohrožují obyvatelnost rozsáhlých území a celosvětově ohrožují vyhlídky na mírový a udržitelný rozvoj současných i příštích generací. Přesto, že zastupujeme rozdílné akademické disciplíny, stojíme za probíhajícími protesty a demonstracemi a tímto otevřeným dopisem vyzýváme vládu naší země k rozhodnějším a efektivnějším krokům proti změnám klimatu a snižování biodiverzity. Připojujeme se k podobné podpoře od akademiků v dalších zemích (4–7) i k výzvě Aliance vědců světa (8). Stanoviska v tomto dokumentu jsou stanoviska jeho signatářů, nikoliv jejich pracovišť.
 

Expertní vědecká obec se shoduje na tom, že klima se otepluje v důsledku lidské činnosti (9,10). Naše civilizace každoročně vypustí do atmosféry desítky miliard tun skleníkových plynů a tím ovlivňuje jejich přirozený koloběh (11). Navzdory tomu, že vědecká komunita již několik desetiletí varuje před globálním oteplováním způsobeným člověkem (12,13), celosvětově jsou zatím opatření k zastavení nárůstu emisí skleníkových plynů a k řešení ztrát biologické rozmanitosti nedostatečná a neúčinná. Pokud nezasáhneme, tyto změny se budou urychlovat a jejich důsledky budou ještě výraznější. V současné době je průměrná teplota vzduchu vyšší o 1°C než v před-industriální době (14). Podle klimatických modelů a závěrů nezávislého Mezinárodního panelu pro změnu klimatu (IPCC) (15,16) nastane při oteplení o více než 1,5°C dramatický nedostatek vody v subtropických oblastech, včetně Středomoří, a velkou část světové populace zasáhnou vlny extrémního horka. Navíc bude stále těžší stoupání teploty zastavit kvůli pozitivním zpětným vazbám, jako je rozmrzání ledovců a půdy bohaté na uhlík v polárních oblastech. Při stávajícím tempu nárůstu emisí se planetární klima do konce století pravděpodobně oteplí o 3-4 °C a tropické a subtropické pásy planety se zřejmě stanou pro člověka dlouhodobě neobyvatelnými (17,18).

Pařížská dohoda z roku 2015, kterou ratifikovala i Česká republika, ukládá zemím udržet globální oteplování výrazně pod úrovní 2 °C s úsilím omezit oteplování na 1,5 °C (19,20). Abychom toho dosáhli, musíme rychle snížit emise skleníkových plynů a dosáhnout uhlíkové neutrality během 20 až 30 let. Při současné úrovni emisí překročíme oteplení o 1,5°C velice pravděpodobně již do roku 2040 (14).

Na základě doporučení a scénářů ve zprávě panelu IPCC z roku 2018 prosazuje Evropská unie strategii redukci emisí skleníkových plynů alespoň o 40% a vzrůstu podílu obnovitelných zdrojů energie na alespoň 32% do roku 2030 (21) a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Přestože se česká vláda na posledním zasedání EU připojila k závazku uhlíkové neutrality v roce 2050, ještě před několika týdny tyto snahy odmítala (22). Vláda zatím oddaluje ukončení provozu uhelných elektráren (23), přitom ČR má v Evropské unii čtvrté nejvyšší emise na jednoho obyvatele (24). Pro dosažení uhlíkově neutrální ekonomiky se chystá spoléhat na spornou a drahou jadernou energii. Je potřeba ale také zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, odstranit dotace způsobující poškozování klimatu a prosazovat úspory energie (25). Máme k dispozici technologie, které to mohou umožnit, ale pouze pokud budeme jednat rychle (26,27). Zatímco za posledních 10 let klesly české emise oxidu uhličitého o necelých 10%, podle poslední zprávy OSN potřebujeme nastartovat celosvětový pokles o 7.6 % každý rok (28).

Jako akademici, obeznámení s prací s exaktními fakty a současně znepokojení změnou klimatu a vývojem celosvětového stavu životního prostředí, považujeme za svoji společenskou odpovědnost poukázat tímto způsobem na důsledky současné environmentální politiky. Nemůžeme ignorovat přírodní zákony, které zajišťují regulaci klimatu na planetě Zemi. Naše vláda zatím nepřevzala dostatečně svou odpovědnost chránit své občany před narůstající klimatickou změnou (29). Očekávané závažné změny klimatu se budou dít za života našich dětí, v některých částech světa se dějí už nyní (30). Chápeme proto obavy mladých lidí o jejich budoucnost. Občané státu mají právo a povinnost upozorňovat vládu na její odpovědnost nenásilnými způsoby, včetně demonstrací a stávek.

Pouze pokud budeme jednat rychle a důsledně, máme šanci omezit globální oteplování, zachovat příznivé podmínky života na Zemi, zamezit masovému vymírání druhů a připravit budoucnost srovnatelnou s naší i příštím generacím. Je potřeba také zvýšit povědomí obyvatel naší republiky o klimatické změně a její souvislosti s činností člověka. Mnoho organizací v České Republice pracuje na tom, aby se pravda o ekologické krizi stala společenským tématem. Upozorňují na to organizátoři a účastníci klimatických stávek a demonstrací. Mají náš respekt a naší plnou podporu.

Mgr. Kamil Vlček, PhD., Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., neurovědec
doc. RNDr. Marek Špinka, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze, etolog
Mgr. Alexander Ač, PhD, Ústav výzkumu globální změny, v.v.i., ekolog
Mgr. Adam Eckhardt, PhD., Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., biochemik

Citace:

1. Radomír Dohnal. Ledovce tají. A Asii to bude nejspíš hodně bolet [Internet]. Ekolist.cz. [citován 2. listopad 2019]. Dostupné z: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ledovce-taji.v-asii-to-bude-nejspis-hodne-bolet
2. Laybourn-Langton L. Už nezažíváme klimatickou změnu, ale ekologický kolaps [Internet]. A2larm. 2019 [citován 2. listopad 2019]. Dostupné z: https://a2larm.cz/2019/02/uz-nezazivame-klimatickou-zmenu-ale-ekologicky-kolaps/
3. Carrington D. Extreme sea level events ‘will hit once a year by 2050’. The Guardian [Internet]. 25. září 2019 [citován 2. listopad 2019]; Dostupné z: https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/25/extreme-sea-level-events-will-hit-once-a-year-by-2050
4. Warren M. Thousands of scientists are backing the kids striking for climate change. Nature [Internet]. 14. březen 2019 [citován 29. říjen 2019];567:291–2. Dostupné z: http://www.nature.com/articles/d41586-019-00861-z
5. Statement of scientists and scholars concerning the protests for more climate protection [Internet]. Scientists 4 Future. 2019 [citován 29. říjen 2019]. Dostupné z: https://www.scientists4future.org/stellungnahme/statement-text/
6. „We declare our support for Extinction Rebellion": an open letter from Australia’s academics. The Guardian [Internet]. 19. září 2019 [citován 29. říjen 2019]; Dostupné z: https://www.theguardian.com/science/2019/sep/20/we-declare-our-support-for-extinction-rebellion-an-open-letter-from-australias-academics
7. School climate strike children’s brave stand has our support | Letter. The Guardian 2 [Internet]. 13. únor 2019 [citován 29. říjen 2019]; Dostupné z: https://www.theguardian.com/environment/2019/feb/13/school-climate-strike-childrens-brave-stand-has-our-support
8. Ripple WJ, Wolf C, Newsome TM, Barnard P, Moomaw WR. World Scientists’ Warning of a Climate Emergency. BioScience [Internet]. [citován 13. listopad 2019]; Dostupné z: https://academic.oup.com/bioscience/advance-article/doi/10.1093/biosci/biz088/5610806
9. The 97% consensus on global warming [Internet]. Skeptical Science. [citován 2. listopad2019]. Dostupné z: https://skepticalscience.com/global-warming-scientific-consensus-basic.htm
10. Climate Science Special Report, Chapter 3: Detection and Attribution of Climate Change [Internet]. U.S. Global Change Research Program; 2017 [citován 2. listopad 2019]. Dostupné z: https://science2017.globalchange.gov/chapter/3/
11. Michon Scott, Rebecca Lindsey. Which emits more carbon dioxide: volcanoes or humanactivities? | NOAA Climate.gov [Internet]. Climate.gov. 2016 [citován 16. listopad 2019]. Dostupné z: https://www.climate.gov/news-features/climate-qa/which-emits-more-carbon-dioxide-volcanoes-or-human-activities
12. National Research Council. Energy and Climate: Studies in Geophysics [Internet]. Washington, DC: The National Academies Press; 1977 [citován 2. listopad 2019]. Dostupné z: https://www.nap.edu/catalog/12024/energy-and-climate-studies-in-geophysics 13. History com Editors. Climate Change History [Internet]. HISTORY. 2017 [citován 2. listopad 2019]. Dostupné z: https://www.history.com/topics/natural-disasters-and-environment/history-of-climate-change
14. Anna Kárníková, Kateřina Davidová. Zvláštní zpráva IPCC ke globálnímu oteplení o 1,5 °C [Internet]. Centrum pro dopravu a energetiku; 2018. Dostupné z: https://cde.ecn.cz/uploads/ipcc_infolist_web_2.pdf 15. Hoegh-Guldberg O, Jacob D, Taylor M, Bolaños TG, Bindi M, Brown S, et al. The human imperative of stabilizing global climate change at 1.5 °C. Science [Internet]. 20. září 2019 [citován 2. listopad 2019];365(6459). Dostupné z: https://science.sciencemag.org/content/365/6459/eaaw6974
16. IPCC. Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Internet]. World Meteorological Organization, Geneva, Switzerland; 2018 [citován 2. listopad 2019]. Dostupné z: https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/
17. Vince G. The heat is on over the climate crisis. Only radical measures will work. The Guardian [Internet]. 18. květen 2019 [citován 2. listopad 2019]; Dostupné z: https://www.theguardian.com/environment/2019/may/18/climate-crisis-heat-is-on-global-heating-four-degrees-2100-change-way-we-live
18. Joachim H. Vše, co teď bereme jako samozřejmost, bude minulostí. Týdeník Respekt [Internet]. 25. duben 2019 [citován 2. listopad 2019];2019(16). Dostupné z: https://www.respekt.cz/tydenik/2019/16/klima-vstupujeme-do-temneho-veku
19. Schellnhuber HJ, Rahmstorf S, Winkelmann R. Why the right climate target was agreed in Paris. Nature Climate Change [Internet]. 23. červen 2016 [citován 2. listopad 2019];6:649–53. Dostupné z: https://www.nature.com/articles/nclimate3013
20. The Paris Agreement | UNFCCC [Internet]. 2015 [citován 3. listopad 2019]. Dostupné z: https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
21. Climate change and you [Internet]. Climate Action - European Commission. 2016 [citován 2. listopad 2019]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_en 3
22. Rankin J. Central European countries block EU moves towards 2050 zero carbon goal. The Guardian [Internet]. 20. červen 2019 [citován 29. říjen 2019]; Dostupné z: https://www.theguardian.com/environment/2019/jun/20/eu-leaders-to-spar-over-zero-carbon-pledge-for-2050
23. Jan Freidinger. Ne, pane premiére! Pařížskou dohodu skutečně neplníme [Internet]. Greenpeace Česká republika. 2019 [citován 29. říjen 2019]. Dostupné z: https://www.greenpeace.org/czech/clanek/4520/ne-pane-premiere-parizskou-dohodu-skutecne-neplnime
24. ČR má v EU nadprůměrné emise skleníkových plynů na obyvatele [Internet]. Ekolist.cz.[citován 16. listopad 2019]. Dostupné z: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cr-ma-v-eu-nadprumerne-emise-sklenikovych-plynu-na-obyvatele
25. Václav Hořejší. Díky moderní vědě by klimatické problémy mělo být možné vyřešit | Téma [Internet]. Česká pozice. 2019 [citován 18. listopad 2019]. Dostupné z: http://ceskapozice.lidovky.cz/tema/diky-moderni-vede-by-klimaticke-problemy-melo-byt-mozne-vyresit.A190820_184648_pozice-tema_lube
26. 2021: znovunastartování obnovitelných zdrojů v ČR? [Internet]. Komora obnovitelných zdrojů energie. 2018 [citován 29. říjen 2019]. Dostupné z: https://www.komoraoze.cz/?fullpage=1&clanek=125
27. Ministerstvo průmyslu v klimaticko-energetickém plánu ignoruje potenciál obnovitelných zdrojů, průmyslu i obcí. A paroduje veřejnou konzultaci [Internet]. Hnutí DUHA. 2019 [citován 29. říjen 2019]. Dostupné z: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/ministerstvo-prumyslu-v-klimaticko-energetickem-planu-ignoruje-potencial-obnovitelnych
28. Barbora Chaloupková, Viktor Daněk. Proč máme řešit teď, 31 let dopředu, rok 2050?‘ Evropská média zaujal Babišův výrok o emisích [Internet]. iROZHLAS. [citován 2. listopad 2019]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/andrej-babis-ochrana-zivotniho-prostredi-summit-eu-emise-zavery-prohlaseni_1906212107_cha
29. Tim McDonnell. Climate change creates a new migration crisis for Bangladesh [Internet]. National Geographic. 2019 [citován 18. listopad 2019]. Dostupné z: https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/01/climate-change-drives-migration-crisis-in-bangladesh-from-dhaka-sundabans/

Seznam signatářů:


1. Mgr. Kamil Vlček, PhD.; Fyziologický ústav AV ČR; neurovědy; 6.12.20192. doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně; dendrochronolog; 6.12.20193. PhDr. Jan Vávra, Ph.D.; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Environmentální sociologie; 6.12.20194. doc. Mgr. Martin Šlachta, Ph.D.; Jihočeská univerzita v ČB; Regionální management. ekologie; 7.12.20195. Mgr. Ondřej Simon, PhD.; FŽP ČZU; hydrobiolog ; 7.12.20196. RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D.; Univerzita Karlova; environmentální vědy, pedagogika; 7.12.20197. RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D.; Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita; ekologická ekonomie; 7.12.20198. doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.; Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; kulturní geograf, kartograf a kulturní antropolog; 7.12.20199. RNDr. Petr Daněk, Ph.D.; Masarykova univerzita; sociální geografie; 8.12.201910. Petr Gibas, Ph.D.; Sociologický ústav AV ČR, v.v.i; geograf, antropolog; 8.12.20194 11. Mgr. Stanislav Lhota, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze; zoolog, ekolog; 9.12.201912. Doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.; Masarykova univerzita; pedagogika; 9.12.201913. Mgr. Kristýna Pešáková, Ph.D.; Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií (Katedra environmentálních studií); sociální politika a sociální práce; 9.12.201914. Dana Kapitulčinová, Ph.D.; Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova;environmentální vědy; 9.12.201915. Marek Stibal, PhD; Univerzita Karlova; ekologie; 9.12.201916. Ing. Ludek Praus, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně; Arboristika; 9.12.201917. Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph.D.; Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita; Environmentální antropologie a sociologie; 9.12.201918. Doc. Roman Gebauer; Mendelova univerzita; lesnictví; 9.12.201919. Ing. Tomáš Kolář, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně, Czech Globe; Dendrochronologie; 9.12.201920. Doc. Ivan Foletti, M.A., Ph.D.; Masarykova Univerzita; Dějiny Umění; 9.12.201921. PhDr. Marta Kolářová, Ph.D.; Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.; sociologie; 9.12.201922. Mgr. Michal Bílý, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze; hydrobiolog; 9.12.201923. doc. Ing. Jan Weinzettel, Ph.D.; Univerzita Karlova; Environmentální vědy; 9.12.201924. Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.; Univerzita Hradec Králové; kulturologie; 10.12.201925. Mgr. Jakub Žárský, Ph.D.; PřF UK; ekologie; 10.12.201926. Mgr Eva Fraňková, Phd; Masarykova univerzita; Ekologická ekonomka; 10.12.201927. Mgr. David Heyrovský, PhD; Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova; teoretická fyzika; 10.12.201928. Ing. Vojtěch Čada, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze; ekologie lesa; 11.12.201929. Mgr. Šárka Šímová, Ph.D.; Ústav molekulární genetiky AV ČR; chemická biologie; 13.12.201930. Lenka Doubravská, PhD.; Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy; biologie; 13.12.201931. Mgr. Ladislav Šigut, Ph.D.; Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.; Biogeochemie; 13.12.201932. doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc.; Univerzita Karlova, MFF; teoretická fyzika; 13.12.201933. Adam Eckhardt, PhD; FGÚ AVČR; biochemie; 13.12.201934. Doc. Ing. Ondrej Vojacek, Ph.D.; Univerzita J.E. Purkyne v Usti nad Labem; Vysoka skola ekonomicka v Praze, Moravska vysoka skola Olomouc; Environmentalni ekonomie a energetika; 13.12.201935. Prof. MUDr. Jan Žižka, Ph.D.; Univerzitní nemocnice Umeå, Švédsko; lékař; 14.12.201936. RNDr. Michal Dovčiak, Ph.D.; Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.; astrofyzik; 15.12.201937. Mgr. Martin Kováč, PhD; SPADIA Lab; Imunologie; 16.12.201938. doc. Ing. Jitka Bartošová, Ph.D.; Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., a Česká zemědělská univerzita v Praze; etologie; 16.12.201939. Mgr. Martina Zíková, CSc.; Ústav molekulární genetiky; molekulární biolog; 17.12.201940. doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.; Česká zemědělská univerzita; etologie; 19.12.201941. doc. Ing. Karolína Brandlová, PhD.; Česká zemědělská univerzita v Praze; ochrana biodiverzity v tropech; 20.12.201942. Ing. Jan Macháč, Ph.D.; Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; Environmentální 5 ekonomie; 20.12.201943. Doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.; Masarykova univerzita; Fyziologie; 20.12.201944. Prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.; LF UP a FN Olomouc; lékař; 20.12.201945. RNDr. Adam Dušek, PhD.; Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.; Etologie; 20.12.201946. Doc. Jitka Lindová, Ph.D.; Fakulta humanitních studií UK; etolog; 20.12.201947. RNDr. Tereza Petrusková, Ph.D.; Přírodovědecká fakulta UK; ekologie; 28.12.201948. Mgr. Kateřina Klapilova, Ph.D.; Národní Ústav Duševního Zdraví a FHS Univerzita Karlova; Výzkum, sexuologie; 5.1.202049. RNDr. František Šusta, PhD.; Soukromý konzultant; Etologie, Ekologie; 5.1.202050. Ing. Jiří Louda, Ph.D.; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem; Ekonomie životního prostředí; 6.1.202051. Ing. Miloš Buřič, Ph.D.; Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářstvía ochrany vod; Hydrobiologie, rybářství; 6.1.202052. Mgr. Peter Podhorec, Ph.D.; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Akvakultura;6.1.202053. RNDr. Blanka Kalinová, CSc.; FLD CZU Praha; čichová fyziologie; 6.1.202054. Ing. Radek Gebauer, Ph.D.; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Rybářství; 6.1.202055. Viktoriya Dzyuba, MSc, PhD; University of South Bohemia in Ceske Budejovice; Fisheries; 6.1.202056. RNDr. Mgr. Bořek Drozd, Ph.D.; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod; Ekologie, Zoologie, Ichtyologie; 6.1.202057. Ing. Andrea Vlačihová, PhD.; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ; Administrativa ; 6.1.202058. doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D.; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Rybářství; 6.1.202059. Ievgen Lebeda, PhD, MSc; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Rybářství; 6.1.202060. Ievgeniia Gazo, MSc, PhD; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Fakulta rybářství a ochrany vod; 6.1.202061. prof. RNDr. František Sedláček, CSc.; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Zoologie, ekologie; 6.1.202062. RNDr. Pavel Linhart, PhD.; Adam Mickiewicz University; Etologie, Zoologie, Ekologie;7.1.202063. Mgr. Barbora Fričová, PhD.; ÚOCHB AV ČR; etologie, PR; 8.1.202064. prof. Pavel Jungwirth; UOCHB AV ČR; fyzikální chemik; 8.1.202065. MUDr. Karel Ježek, PhD.; UK; Medicína; 9.1.202066. MUDr. Kateřina Seltenreichová, Ph.D.; Nemocnice Na Homolce; neurologie, somnologie; 10.1.202067. Mgr. Michal Vavrecka, PhD.; CIIRC CVUT; Humanoidni robotika; 10.1.202068. Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA; 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, NUDZ; neurovědec, psychiatr; 10.1.202069. PhDr. Natálie Švarcová, PhD.; FSV UK; ekonomie; 12.1.202070. doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.; AV ČR a FHS UK; Psychologie; 13.1.202071. Kateřina Chládková, MA, PhD; Psychologický ústav AV ČR a Filozofická fakulta UK; kognitivní psychologie; 13.1.202072. Mgr. Ing. Eva Dubovská, Ph.D.; Psychologický Ústav AVČR a PVŠPS; Psychologie; 13.1.20206 73. Martin Modrák, PhD; Mikrobiologický ústav AV ČR; Bioinformatika; 13.1.202074. Mgr. et. Mgr Filip Děchtěrenko, Ph.D.; Psychologický ústav AV ČR; Psychologie, Informatika; 13.1.202075. Mgr. Miroslav Filip, Ph.D.; Psychologický ústav AV ČR; psychologie; 14.1.202076. RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.; Univerzita Karlova; Zoologie; 17.1.202077. Mgr. Jiří Křížan, Ph.D.; nezaměstnaný, hledám: od ledna mám AKK; imunologie; 20.1.202078. doc. Karel Kleisner, Ph.D.; PřF UK; Biologie; 20.1.202079. Mgr. Klára Kostovčíková, Ph.D.; Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.; Imunologie; 20.1.202080. RNDr. Jan Hollan, Ph.D.; důchodce; fyzik a environmentalista; 21.1.202081. MUDr. Karel Blahna, PhD; Universita Karlova; Vědecký pracovník; 23.1.202082. Mgr. Vojtech Pravda, Ph.D., DSc.; Matematický ústav AV ČR; matematická fyzika; 23.1.202083. RNDr. Marek Vrbacký, Ph.D.; Fyziologický ústav AV ČR; biochemie; 23.1.202084. prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.; PřF UK, Praha; ekologie; 23.1.202085. Zdenek Kamenik, PhD.; Mikrobiologický ústav AVČR; analytický chemik; 24.1.202086. doc. Tereza Stockelová, PhD.; Sociologický ústav AV ČR; sociologie; 24.1.202087. Mgr Jan Hladký, PhD; Matematický ústav AV ČR; matematika; 25.1.202088. prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.; ÚVGZ AV ČR; ekolog; 26.1.202089. prof. RNDr. Libor Grubhoffer; Biologické centrum AV ČR, v.v.i.; biochemie a mikrobiologie; 26.1.202090. Gudrun Illmann, Dr., CSc.; Výzkumný ústav živočišné výroby ; etologie; 26.1.202091. doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.; FF UK; filosofie; 26.1.202092. prof. Mgr. Ondřej Slavík; Česká zemědělská univerzita v Praze; Behaviorální ekologie; 26.1.202093. Petr Šimeček, PhD; CEITEC MU; Biostatistika / Genetika / Strojové učení; 26.1.202094. Mgr. Štěpán Ripka, Ph.D.; Platforma pro sociální bydlení; Sociologie; 27.1.202095. prof. Ing. Ivana Jankovska, PhD.; ČZU v Praze; Zoologie; 27.1.202096. Ing. Kouba Marek, Ph.D.; ČZU; EKOLOGIE; 27.1.202097. RNDr. Hana Ripkova, PhD.; Komise J. Williama Fulbrighta v ČR; vzdělávání; 27.1.202098. PhDr Kateřina Kloubová; Fulbrightova komise v CR; historie; 27.1.202099. prof. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.; Univerzita Karlova; dějiny umění; 27.1.2020100. Mgr. Martin Macek; Botanický ústav AVČR v.v.i.; ekologie rostlin; 27.1.2020101. RNDr. Petr Jan Juračka, Ph.D.; PřF UK; ekologie; 27.1.2020102. Ing. Ilona Stěhulová, PhD.; OSVČ; zemědělství, etologie; 27.1.2020103. prof. RNDr. František Marec, CSc.; Biologické centrum AV ČR, v.v.i.; genetika hmyzu; 27.1.2020104. RNDr. Jiří Porkert, Ph.D., DiS.; soukromá firma; lesnictví, ornitologie; 27.1.2020105. Doc. RNDr. David Hořák, PhD.; PřF UK, Praha; Ekologie; 27.1.2020106. Vojtěch Hladký, PhD; PřF UK, Praha; filosof; 27.1.2020107. Mgr. Lenka Bittová, Ph.D.; BC AV ČR; molekulární biologie; 27.1.2020108. doc. Jakub Sirovátka, Dr.phil.; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; filosofie; 27.1.2020109. Doc. Ing. Helena Chaloupková, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze; etolog; 27.1.2020110. doc. Ing. Vlastimil Hart, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze; Lesnictví, 7 myslivost; 27.1.2020111. Ing. Tomáš Bušina, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze; etolog; 27.1.2020112. Ing. Radim Kotrba, Ph.D.; Výzkumný ústav živočišné výroby,v.v.i.; Etologog, zemědělství; 27.1.2020113. Mgr. Jaroslava Valentova, PhD.; University of Sao Paulo; Antropologie, Psychologie; 27.1.2020114. Mgr. Martina Vašutová, PhD.; Ústav výzkumu globální změny, v.v.i.; mykolog; 27.1.2020115. Mgr. Michaela Másílková, Ph.D.; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; zoologie; 27.1.2020116. Ing. Jano Topercer, CSc.; Univerzita Komenského; ekológia, ornitológia; 27.1.2020117. Mgr. Petr Voříšek, Dr.; Česká společnost ornitologická; ornitolog; 27.1.2020118. Mgr. Vít Herynek, Ph.D.; 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova; biofyzika; 28.1.2020119. Mgr. Ondřej Votava, Ph.D.; AVČR, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, v.v.i.; chemická fyzika; 28.1.2020120. Ing. Kristýna Machová, PhD.; Česká zemědělská univerzita; Zoorehabilitace; 28.1.2020121. Mgr. Pavel Němec, PhD.; PřF UK; zoologie; 29.1.2020122. RNDr. David Levčík, PhD.; Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.; neurofyziolog; 30.1.2020123. RNDr. Jiří Flousek, PhD.; Správa KRNAP; zoologie; 30.1.2020124. Mgr. Ladislav Naďo, PhD.; Freelance scientist; Biology, Statistics; 30.1.2020125. Mgr. Marie Leváková, PhD; University of Copenhagen; matematika; 31.1.2020126. PhDr. Marek Halbich, Ph.D.; Univerzita Karlova; sociální antropologie; 1.2.2020127. MUDr. Mgr. Helena Janíčková, Ph.D.; Fyziologický ústav AVČR; Neurovědy; 2.2.2020128. JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.; Ústav státu a práva AV ČR, Centrum pro klimatické právo a udržitelnost; klimatické právo, právo životního prostředí; 3.2.2020129. Mgr Alexander Ač, PhD; Ústav výzkumu globální změny, AV ČR; Aplikovaná ekologie; 3.2.2020130. Mgr Michael Komm, Ph.D.; Akademie věd; Fyzika plazmatu; 3.2.2020131. Mgr. Petr Brož, PhD.; Geofyzikální ústav AV ČR v. v. i.; planetární geolog; 3.2.2020132. RNDr. Lenka Špičáková, Ph.D.; GFÚ AV ČR; geologie; 3.2.2020133. Mgr. et Bc. Michal Vokurka; Historický ústav AV ČR; historická geografie; 3.2.2020134. Mgr. Ondřej Dušek, Ph.D.; Univerzita Karlova; informatika; 3.2.2020135. RNDr. Alexandr Kazda, PhD.; Univerzita Karlova; matematika; 4.2.2020136. Mgr. Zuzana V. Harmáčková, PhD; Ústav výzkumu globální změny AV ČR; sustainability science; 4.2.2020137. JUDr. Monika Feigerlová, Ph.D., LL.M.; Ústav státu a práva, AV ČR; Právo; 4.2.2020138. RNDr. Marie Prchalová, Ph.D.; Biologické centrum AV ČR; ekologie ryb; 4.2.2020139. Ivan Jaric, PhD; Biologické centrum AV ČR, v.v.i.; Hydrobiologický ústav; 4.2.2020140. Mgr. Vladimir Kusbach, PhD.; GFÚ AVČR; geofyzika; 4.2.2020141. Jakub Záhora, PhD.; FSV UK; Mezinárodní vztahy; 4.2.2020142. Mgr. Rudolf Rosa, Ph.D.; MFF UK; matematická lingvistika; 4.2.2020143. Mgr. Michal Ferov, Ph.D.; University of Newcastle; Matematika; 4.2.2020144. doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc.; Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav; hydrobiologie, hydrochemie; 5.2.2020145. Mgr. Kateřina Černá, Ph.D.; Technická Univerzita v Liberci; Ústav pro nanomateriály, 8 pokročilé technologie a inovace; 5.2.2020146. prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.; Technická univerzita v Liberci; fyzikální chemie; 5.2.2020147. Mgr. Petr Janšta, Ph.D.; Přírodovědecká fakulta Praha; Zoologie; 9.2.2020148. Mgr Barbora Kuběnová, PH.D.; Česká zemědělská univerzita; Zoologie; 9.2.2020149. Ing. Helena Zahradníčková, PhD.; Biologické centrum AVČR; Analytická chemie a biochemie; 10.2.2020150. doc. Francisco Ceacero, PhD.; Česká zemědělská univerzita v Praze; Animal Science; 16.2.2020151. Mgr. Tomáš Daněk, Ph.D.; PřF UP Olomouc; ekolog, environmentalista; 17.2.2020152. Mgr. Adam Emmer, Ph.D.; Ústav výzkumu globální změny AV ČR; fyzická geografie; 17.2.2020153. Ing. Jitka Šilerová, Ph.D; Ústav organické chemie a biochemie AVČR; etologie, projektová podpora; 19.2.2020154. Mgr. Nikola Jajcay, Ph.D.; Ústav informatiky, AV ČR, v.v.i.; neurověda; 12.3.2020155. Prof. RNDr. Jan Kubečka; BC AV ČR; Hydrobiologie; 12.3.2020156. JUDr. Michal Koukal, Ph.D.; Ministerstvo zahraničních věcí; Právo; 12.3.2020157. JUDr. Věra Honusková, Ph.D.; Právnická fakulta UK; právo; 12.3.2020158. Mgr. Veronika Rollová, Ph.D.; Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze; dějiny umění; 12.3.2020159. doc. PhDr. Zdeněk Pinc; FHS UK Praha; filosifie; 12.3.2020160. doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici; botanička; 12.3.2020161. PhDr. Miroslav Pavel, Ph.D.; Fakulta architektury ČVUT; dějiny architektury, kulturní antropologie; 13.3.2020162. Prof. Ing. Petr Vorlík, Ph.D.; FA ČVUT v Praze; dějiny architektury; 13.3.2020163. Mgr. Zuzana Mikulková, Ph.D.; UPOL; Imunologie; 13.3.2020164. RNDr. Michaela Pixova, Ph.D.; Centrum pro dopravu a energetiku, FSV UK; sociální geografie ; 16.3.2020165. Mgr. Lukáš Synek, PhD.; ÚEB AVČR; Biologie; 24.6.2020166. Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.; Univerzita Palackého v Olomouci; Algologie; 24.6.2020167. Mgr. Eva Dvorak Tomastikova, Ph.D.; Ustav experimentalni botaniky, AVCR ; genetika, molekularni biologie rostlin ; 24.6.2020168. Mgr. Tomáš HLUSKA, PhD; ÚEB AVČR; Fyziologie rostlin; 24.6.2020169. Ing. Vratislav Filler, Ph.D.; Vúzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.; geodézie; 24.6.2020170. MUDr. Jan Hrudka, Ph.D.; Fakultní nemocnice Královské Vinohrady; Patologická anatomie a histologie; 24.6.2020171. Mgr. et Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.; FF UK; bohemistika; 24.6.2020172. Mgr. Jana Čížková, Ph.D.; ÚEB AVČR; Molekulární biologie rostlin; 24.6.2020173. doc. MUDr. Frantisek Duska, Ph.D.; Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta; Anesteziologie a intenzívní medicína; 24.6.2020174. doc. RNDr. Leoš Jeleček, CSc.; důchodce; historická geografie, environmentální dějiny; 24.6.2020175. Ing Hana Pakostova, Ph.D; Exbio; Biotechnologie; 24.6.2020176. RNDr. Petr Jehlička, PhD.; Open University; Geografie životního prostředí; 24.6.2020177. Prof. PhDr Milena Bartlová, CSc; Vysoká škola uměleckoprůmyslová; historička umění; 24.6.2020178. MUDr. Jana Tuková, PhD.; VFN Praha; Pediatrie; 24.6.20209 179. doc. Ing. Jan Weinzettel, Ph.D.; Univerzita Karlova; Environmentální vědy; 25.6.2020180. Mgr. Andran Abramjan, Ph.D.; PřF UK; zoologie; 25.6.2020181. Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D.; Ústav hudební vědy FF UK; Hudební věda; 25.6.2020182. doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.; CELLO FHS UK; gerontologie; 25.6.2020183. Dr.-Ing. Ludek Pitra; žádný; energetika; 25.6.2020184. Prof. Karel Thein, PhD.; FF UK; filosofie; 25.6.2020185. RNDr. Erik Schwarzbach, Dr.agr.habil.; emeritus; genetika rostlin, statistika, ; 26.6.2020186. RNDr. Tereza Freidingerová, Ph.D.; Člověk v tísni, o.p.s.; migrační studia; 26.6.2020187. Ing. Anna Koslova, PhD; Max-Planck Institute for Medical Research, Heidelberg; Virologie; 28.6.2020188. Mgr. Jakub Gemperle, PhD.; Univerzity of Manchester; Buněčná biologie; 28.6.2020189. Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.; Masarykova univerzita; didaktika fyziky; 29.6.2020190. Mgr. Jan Urban, Ph.D.; Univerzita Karlova; Environmentální psychologie; 6.7.2020191. Mgr. Iva Zvěřinová, Ph.D.; Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí; Environmentální sociologie ; 4.8.2020192. Dagmar Lorenz-Meyer, Ph.D.; Univerzita Karlova; gender studies; 15.8.2020193. RNDr. Kristýna Boušová, Ph.D.; ÚOCHB AVČR; Protein engineering; 29.8.2020194. prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D.; UK Praha; infekční lékařství; 29.8.2020195. Mgr. et Mgr. Anna Vernerová, Ph.D.; Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy; Počítačová lingvistika; 30.8.2020196. Doc. Mgr. Jan Šobotník, PhD.; FTZ ČZU; Tropická ekologie; 30.8.2020197. Prof. RNDr. Julius Lukes, CSc.; AVCR; parazitologie; 9.9.2020198. Mgr. Eva Balounová, LL.M., Ph.D.; Ústav státu a práva AV CR; Klimatické právo; 16.9.202010
reklama

 
Akademici

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (27)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

30.11.2020 18:29
Vážení akademici,

kolik takových prohlášení již bylo napsáno, kolik asi ještě bude. Máte jistě pravdu, avšak ve svém okolí pozoruji, čímž jsou Vaše prohlášení a pamflety strašidelnější, tím méně je lidé berou vážně. Kde jsou ty zázračné technologie, které konkurují ceně ropy (cca méně 10 Kč/l), které jsou schopny nahradit dieslový motor např. v zemědělství? Kdo řekne, že musíme zchudnout, snížit spotřebu, jíst méně masa, neutralizovat desítky či stovky milionů pracovních míst? Politici, Vy nebo to lidé poznají sami? Existují i jiná jednoznačná fakta: rozštěpení jednoho jádra 235U cca 200 MeV, spalné teplo metahnu 55 MJ/kg.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

30.11.2020 21:08
Článek je jen blábol. Většina takzvaných vědců jsou lidé existenčně závislí na tom, co říkají a ti pokud dnes nebudou souhlasit s klimatickým alarmismem, nedostanou se ke grantům a budou potom moct bádat a zkoumat maximálně doma v kuchyni za to, co ušetří ze svého platu.
Alarmistické bláboly jsou pouze určeny k tomu, aby usnadňovaly a urychlovaly ožebračování běžných lidí zelenými výmysly a nesmysly.
Čím později naše země podlehne těm alarmistickým zeleným nesmyslům, tím víc peněz ušetříme a tím víc bude naše společnost bohatší. Globální oteplení pokud existuje, maximálně posune naši zemi v klimatickém pásmu víc na jih, takže vinohrady bude možné provozovat s úspěchem i třeba u Ostravy, nejenom u Znojma.
Odpovědět

Jan Šimůnek

1.12.2020 08:51 Reaguje na Radim Polášek
Přesně tak. Dnes dostanete grant na prakticky jakýkoli nesmysl, jen když bude mít nějakou, byť totálně nesmyslnou souvislost s "klimatem".
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

2.12.2020 17:57 Reaguje na Radim Polášek
Být zcela sobec, tak mi to oteplení naopak vůbec vadit nebude.
Ušetřím za energie, vypěstuji i subtropické ovoce na Ostravsku
a pokud půl Evropy zalije moře, tak se budu koupat v moři u
Děčína. Co mi je do Bangladéše, kde se množí jako kobylky, že
jim zaplaví domy, co je mi do New Yorku, když jejich prezident
vypověděl Pařížskou úmluvu a o jiných zemích, kterým je to putna.
Jim taky nevadí, že musíme platit příspěvek solárním baronům,
platit za emisní povolenky v ceně všech výrobků a energií,
měnit kotlíky na nízkoemisní a jiné náklady chránící klima
hlavně u nich a ne až tak u nás?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

1.12.2020 12:59
S tím stávkováním to nějak nechápu. Že budu někde ve šroubárně stávkovat, aby mi zlotřilý kapitalista přidal, to chápu. Ale stávkovat aby vláda něco??? Co ten majitel šroubárny s tím má společného? Jinak si nejsu jist, že taková stávky by byla v souladu s platnou legislativou.

Demonstrovat ať si klidně jdou, na Letné je na to akorát plac. Každý má nějaký koníček.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

1.12.2020 15:00
"Naše vláda zatím nepřevzala dostatečně svou odpovědnost chránit své občany před narůstající klimatickou změnou (29)."

Proboha, co to píší za nesmysly!!! Naše vláda nemůže ovlivnit, jak se bude řešit globální klimatický problém, na kterém se podílíme jen velmi nepatrně. Proč ta skvadra vědců podporuje bezduchý pláč mladých lidí protestujících na špatném hrobě a proč raději neusiluje o prosazení účinného globálního nástroje jako je např. globální rovná uhlíková daň z těžby fosilních paliv?

Další zoufalost je distancování se od jaderné energetiky a neschopnost předložit rozumnou alternativu, což jasně ukazuje, s kým je tento dopis provázán.

Vědec by měl kriticky myslet a neměl by se nechat takto manipulovat!
Odpovědět

Jan Šimůnek

1.12.2020 17:50 Reaguje na Jiří Svoboda
To nejsou vědci, to jsou politici. Před rokem 1989 by místo dělání vědy zasedali ve výborech KSČ.
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

2.12.2020 15:45 Reaguje na Jiří Svoboda
To se stalo bohužel úplně normálním, že pracovní teorie či hypotézy bez důkazu jsou vydávany za fakta, není o nich mluveno v tázacím způsobu, ale v oznamovacím či dokonce v rozkazovacím. Podpora lidí, kteří často neznají ani základy termodynamiky, vyzobávají si z vědy jen to, co jim hodí nebo jsou vyznavači teorie Gaia, je úplně absurdní! Výsledkem bude jen další úpadek vědy a nikoliv návrat do stavu před první světovou válkou, kdy vědci byli největší celebrity.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

2.12.2020 20:51 Reaguje na Miloš Večeřa
Ohledně klimatu se lidská hloupost projevuje dvojím způsobem.

1. u klimaskeptiků, kteří nejsou schopni přijmout elementární fakta jako že CO2 je skleníkový plyn a lidé CO2 produkují spalováním fosilních paliv. Ze všech sil zpochybňují plausibilní vysvětlení současného drastického paralelního nárůstu globální teploty a koncentrace CO2, které nemá v minulosti obdoby. Vyjmenovávat klimaskeptiky, myslím, netřeba.

2. u klimaalarmistů, kteří bojují za ochranu globálního klimatu nesmyslnými a neefektivními prostředky, na nichž se pakují vlivné zájmové skupiny, aniž by se museli zodpovídat z výsledků. Jsou to hlavně mladí aktivisté, kteří křičí na ulicích na politiky "slibte nám, že s tím NĚCO uděláte" a na ně vzhlížející vědci podepsaní pod tímto dopisem, kteří si ani neuvědomují, že tímto způsobem se utratí spousta peněz, klima se téměř neovlivní a veškeré snahy o ochranu klimatu budou nevratně diskvalifikovány.

V obou scénářích dostane klima strašně moc na frak, v druhém případě společnost navíc pořádně zchudne.
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

2.12.2020 23:34 Reaguje na Jiří Svoboda
To jednoznačně souhlasím! Nepatřím ani do jedné skupiny. Ta první část o vědě platí obecně, jak je vidno na současné pandemii, kdy věci, které by se měly řesit na akademické půdě, jsou sdělovány přes média.
Josu zde i jiné problémy:
1) V vědě nám chybí často komplexní uvažování, z dob počátků vědy bylo velmi výhodné vědu rozdělit na obory. Bohužel tento resortismus dnes vede k tomu, že někteří vědci jsou tak deformovaní svým oborem a často i akdemickou sférou, že nejsou schopni vnímat nic jiného. Např.že klimatické změny a důchodové reforma spolu souvisí nebo pandemie a hospodářství a jiné spojené nádoby. Nejsme shopni vytvářet komplexní týmy tvořené nejen ekology a klimatology, ale měli by tam být i zástupci technologických oborů či společenských vědců.
2) Spousta vědců se zároveň stala politickými ideology, což je dobře vidět mezi ekology.
3)Problém změn klimatu vidím v tom, že když budu chtít popsat děje, které probíhají v tak velké soustavě (atmosféra + hyrosféra + biosféra) s tak velkou entropií, tak to samo o sobě vytváří obrovský prostor k různým spekulacím a pochybnostem pravě ze strany klimaskeptiků, kteří se dokáží chytnout čehokoli.
4) Rostoucí světová populace a zachování bidevirzity, s čímž je spojená rostoucí potřeba zemědělství se naprosto vylučuje. Pokud aplikujeme např. principy "ekologického zemědělství a méně masa", tak výsledkem musí být to, že musíme zchudnout. Což také mnozí a všechna čest jim, přiznávají.

Výsledekem mi bohužel vychází, že ať již popřeme klimatické změny nebo budeme bojovat navrhovanými způsoby, tak jsou to dost podobná pekla, v druhém případě ještě výrazně zchudneme. Řešení vidím jen ve zvýšení produkce energie, což pravděpodobně lze jen pomocí jaderné energie, nasazení technologii GMO v kombinaci s tovární produkcí, geoinženýrství a návrat na trajetorii a nadšení z vědy před rok 1914 či 1912 (potopení Titaniku).
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

3.12.2020 10:21 Reaguje na Miloš Večeřa
Já jsem přesvědčen o obrovském potenciálu, který skýtá globální volný trh, v němž jsou odstraněny negativní externality (např. těžba fosilního uhlíku, který bude zoxidován) jejich globálním rovným adekvátním zpoplatněním. Tak se trh stane ještě mnohem férovějším a sám bude vybírat ta nejvhodnější řešení pro ochranu klimatu. Točením jediného kolečka - cenou uhlíku - budeme regulovat rychlost přechodu ke globální bezuhlíkové společnosti. To by byl jediný úkol politiků a není tam možné najít tunely.
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

3.12.2020 13:13 Reaguje na Jiří Svoboda
Negativní externality jsou dobře známy a mnohdy i vyčísleny, ať již ty klimatické nebo zdravotní jako důsledek nedokonalého spalování či tvorby NOx. Co však ty pozitivní, jaká je hodnota toho, že se urychlí moje mobilita dopravním prostředkem?
A také "pseudopozitivní", mnohé technologie, při kterých se produkuje fosilní uhlík nelze v současnosti nahradit jako ocel, cement (navíc zdroj nefosilního uhlíku) nebo ropa jako zdroj pro organickou chemii a to jen vrchol ledovce. To nestihneme ani do konce století. Rozvoji často brání fyzikálně-chemické zákony nebo právě různé negativní historické jevy z 20. století, které vyvolávají strach z pokroku.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

3.12.2020 15:48 Reaguje na Miloš Večeřa
To, že se urychlí vaše mobilita není pozitivní externalita, protože z toho společnost nic nemá (jen vy). Za tento váš prospěch byste ale měl zaplatit za poškozování klimatu, což si myslím je fér obchod.

Uhlíkovou stopu výrobu oceli lze redukovat použitínm zemního plynu nebo "zeleného" vodíku. U cementu z podstaty chemického procesu emise CO2 z vypalovaných uhličitanů omezit nelze.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.12.2020 15:25 Reaguje na Jiří Svoboda
Ale lze ten uhlík dodat v nefosilní formě.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

10.12.2020 17:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Jistě, ale dnes vás nefosilní uhlík stojí třeba 5x tolik. Aby byl nefosilní uhlík vyráběn a dodáván, musí být ten fosilní zdaněn nebo nefosilní dotován. Jinak se efektivní způsoby založené na nefosilním uhlíku neprosadí. Pokud ale dotujete ten nefosilní uhlík, nepodporujete úspory. Proto zdanit fosilní je správné.
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

12.12.2020 00:31 Reaguje na Jiří Svoboda
Můžeme vůbec tolik uhlíku vyprodukovat např. na polích? Vzpomínám si, že bioplaviva 1. generace skončila spíše blamáží. Proč? Jeden z předních argumentů je, že ve světě se spotřebuje cca 90 milionů barelů ropy denně. Opravdu můžeme mít takové přírůstky na polích. Ropa se tvořila a hromadila z biomasy miliony let!
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

12.12.2020 00:38 Reaguje na Jiří Svoboda
Je třeba také myslet na energetické tranformace a to při výrobě takového nefosilního uhlíku. To je jeden nejvýznamnějších faktorů. Spalujeme uhlí pro výrobu elektřiny, nicméně 60% energetického potenciálu skončí jako výparné teplo vody. S tím neuděláme nic, to je termodynamika. Proto tvrdím, že potřebujeme více energie, zdrojem s řádově vyšším potenciálem a to je jádro.
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

12.12.2020 00:20 Reaguje na Jiří Svoboda
Ten uhlík tam přeci technologickou funkci (je její součástí). Železo redukované vodíkem to je úplně něco jiného. Jestli existuje technologie na dodatečné "nauhličení" úlně nevím, cementovat lze povrchy. Celkově to však může mnohem více energicky náročné (navýšení procesů). Současná ocel je navíc neuvěřitělně levná. Odhaduji, že jiné metody budou minimálně o řád dražší. Bavíme se však o jednom z nejzákladnějším materiálu, ocel není rhodium!

Plyn má jednu nevýhodu, že při jeho těžbě část unikne, takže nemáme externality zdravotní, ale z klimatického je to nula od nuly.

Často operuji právě s argumentem ocelí (je to mnohem větší zdroj než létání), protože ze všeho nejvíc mě irituje pojem uhlíková neutralita. Čím blíže se jí budeme blížit, tím více budeme narážet na těžce překonatelné překážky.
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

3.12.2020 13:27 Reaguje na Jiří Svoboda
Já si myslím, že něco jako volný trh v současnoti existuje. Negativní a pozivní externality se svým způsobem nulují, Fosilní uhlík mám BOHUŽEL takové vlastnosti, že jeho potenciál je řádově vyšší než u biomasy a zárověň řádově nižší než štepení nebo slučování jader atomů, které vyvolává obavy.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

3.12.2020 15:55 Reaguje na Miloš Večeřa
Nechápu, jak se mohou ty externality nulovat.

Pozitivní externality poskytuje třeba hospodářský les, kam lidé chodí na houby, zadržuje vodu a ukládá uhlík do těžené a zpracovávané dřevní hmoty. Jelikož za to majitel lesa skoro nic od společnosti nedostává, tyto pozitivní externality nejsou odstraněny a společnost z toho jako celek profituje.
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

3.12.2020 16:41 Reaguje na Jiří Svoboda
Je to něco za něco. Pokud vím, že exhahace poškozují zdraví, tak nebudu používat spalovací motor, přestěhuji se na samotu, ale ponesu následky. Sice se mi prodlouží pravděpodobně život a musím se smířit, že se mi sníží životní úroveň a komfort nebo zchudnu. To už věc každého, jaké má individuální životní preference. Svoboda je samozřejmě omezena, tam kde začíná svoboda toho druhého. Zatím jsou pravidla nastavena takto.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

2.12.2020 17:24
Mimo všeobecných výzev a klišé bych od takových kapacit čekal řešení.
Čím urychleně odstavené uhelné zdroje nahradit, když to nemá být jádro?
Pokud vidí jako východisko OZE, tak kolik větrníků a km2 fotovoltaiky
je potřeba vybudovat, za kolik, , kde , z jakou efektivitou, jak energii akumulovat, jaké zálohy pro případ výpadku budovat, jakou energií ty zálohy pohánět a odkud třeba ten plyn dopravovat a jak. Kolik polí ještě osít
energetickými plodinami a čím je hnojit, aby produkovaly ještě více
biomasy na produkci plynu, biopaliv a co s takovou zničenou krajinou?
Tolik mozků pod peticí a žádné konkrétní řešení, propočty a cenové
kalkulace. Nechybí kopnutí do vlády, která jim není po jejich chuti
a podpora mladým zoufalcům, kteří to řešení nemají taky. To jsem od
"výkvětu" národa nečekal, že si vystačí s pouhými výzvami a ničím
podloženými nápady, kam směřovat energetiku. Věda se musí zakládat na
faktech a ne na chimérách snílků o bezuhlíkové energetice založené
pouze na OZE. Skuteční energetičtí a ekonomičtí odborníci by o tom
měli lid informovat, nečekat na vládu, ale kritizovat a nepředstavit konkrétní řešení jsou pouze praktiky zpolitizovaných tláchalů.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

2.12.2020 21:01 Reaguje na Břetislav Machaček
Ale i kdyby se to vše podle jejich snů u nás zrealizovalo a náš lid to všechno zacáloval, k ničemu by to vzhledem k ochraně klimatu nebylo. Globální problém je třeba řešit na globální úrovni účinnými globálně působícímu nástroji a nikoliv příjímáním nezávazných závazků jednotlivých (ne všech) států do daleké budoucnosti. Nádherný příklad, že slibem nezarmoutíš.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.12.2020 15:22 Reaguje na Jiří Svoboda
Vy znáte nějakého globálního emitenta CO2, který vyrobí ročně těch 40 miliard tun? fakt? Já ne, já ale vím, že na světě je milióny zrojů, které ročně vypustí jen pár tun, k tomu miliarda motorů, které vypustí jen pár kilo.....
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

10.12.2020 17:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Emitentů je jistě nespočet, ale těžařů fosilního uhlíku je velmi přiměřený a podchytitelný počet.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.12.2020 15:19 Reaguje na Břetislav Machaček
Pán bude dost náročný na druhé, rád by chtěl spočítat i zrnka písku která přijdou do betonu pod každý větřák, že?
To nemůžu sloužit, ale orientačním údajem může být tohle:
pro pokrytí celé roční spotřeby ČR by bylo potřeba pokrýt fve panely alespoň 1% plochy celé ČR. To je sice gigantické číslo, ale je to asi 10% všech zpevněných ploch.
Vzhledem k tomu, že potřebujeme pokrýt asi 50% naší spotřeby, tak to už není až taková hrůza. Samozřejmě, k tomu vybudovat odpovídající kapacity v akumulátorech, nejlépe i víc kvůli kšeftu. Být tu situace jak v 90. letch, jsme schopni to zvládnout, dnes ale rozhodně už NE.
Odpovědět
ZK

Zan K.

7.1.2021 15:10
Vážení. Co píšete je vpodstatě pravda. Ovšem to ví každý, a stejně se nic dít nebude. Ale když začnete ukazovat na konkretní věci (viz třeba znečištění na prostějovsku) a budete dávat tahle podání polici k šetření, to je už jiná. A ono to lze i u banálnějších případů Třeba zveřejňování seznamů oněch konkretních znečišťovatelů i doklady a podrobnostmi. Že to u nás hrozí trestním stíháním? Asi ano ale pokud se nezačne a spousta těch našich mnohdy paskvilních zákonů nebude napravena, nestane se nic.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist