https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/andrej-babis-sladme-ekologii-a-potreby-prumyslu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Andrej Babiš: Slaďme ekologii a potřeby průmyslu

2.7.2019 | PRAHA
Lídři EU jednali v Bruselu o klimatické politice a obsazení důležitých evropských postů.
Lídři EU jednali v Bruselu o klimatické politice a obsazení důležitých evropských postů.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Vláda ČR
Jestliže vydáváme miliardy z kapes daňových poplatníků, musíme se postarat, aby byly vynakládány na věci, které budou k prevenci klimatických změn efektivně přispívat, asoučasně nebudou Evropu poškozovat z hlediska její dlouhodobé globální konkurenceschopnosti. Musíme být přísně pragmatičtí a racionální. Volám proto po transformaci současného přístupu, vycházejícího většinou z ideologie, v racionální politiku, která sleduje týž cíl, přitom však počítá, analyzuje a pečlivě vybírá nejvhodnější a nejracionálnější řešení.
 
Co tedy navrhuji?

Chtěl bych předložit čtyři body, které považuji za důležité.

Zaprvé: Pamatujme na poměr mezi náklady a přínosy. Všechna praktická opatření, podpůrné systémy, povinné normy apod. je třeba podrobovat zkoumání z hlediska tohoto poměru. Přitom je třeba zaujmout pravdivý a spravedlivý postoj, přísně objektivní, s ohledem na širší dopady, a na tomto základě musíme pečlivě volit, co budeme a co nebudeme dělat.

Zadruhé: Zůstaňme realisty. Nesmíme se spoléhat na technologie, které buď neexistují, nebo jsou zásadně neekonomické. Například v Německu by k zálohování obnovitelné energie po dobu 100 hodin (zhruba 4 dní bezvětří) bateriemi byly dnes zapotřebí investice přes 1 bilion eur. Nesporně máme hledat nové technologie a mít vysoké ambice. Nicméně při plánování nesmíme podléhat utopickým vizím. Uplatňovat předpoklad, že „řešení se najde“, je nebezpečné.

Zatřetí: Jednejme globálně. Nesmíme evropské akce omezovat pouze na Evropu. Připomenu, že globální uhlíkové emise v roce 2018 představovaly 37 mld. tun, z čehož na EU připadá 3,5 mld. tun, tedy zhruba 9 %. Zatímco EU snížila v loňském roce svou uhlíkovou stopu zhruba o 20 milionů tun CO2, zbytek světa ji zvýšil o více než 1020 milionů tun, tedy 51krát více. Jelikož zbytek světa v úsilí o dekarbonizaci za EU výrazně zaostává a mnohdy používá celkově méně účinné technologie, jsoupotenciální přínosy akcí EU mimo Evropu obrovské. Koncepce není nová. Měli bychom se vice zaměřovat na řešení vycházející z trhu, jako jsou certifikované redukce emisí (CERs), která našim firmám umožňují hledat účinná snížení kdekoliv ve světě.

Začtvrté: Chraňme ekonomiku a průmysl EU. Vždy zvažujme dopady na ekonomiku. Nesmíme průmysl z EU vypudit. V prvé řadě buďme velmi opatrní v tom, aby naše deklarované cíle nebyly pro průmyslové firmy překážkou při investování v EU.

Uvědomme si, že nulový uhlík by znamenal naprosto žádné spalování nebo stoprocentní záchyt CO2. Realisticky vzato není dnes ani jedno z toho ani vzdáleně možné, a i když máme řadu technologií ve vývoji, stále nemáme jasný způsob, jako dosáhnout ekonomiky s nulovým uhlíkem. Naše cíle by neměly být nedosažitelné; proto bychom měli jasně deklarovat, že uhlíkovou neutralitu bude možné vyhlásit za závazný cíl teprve tehdy, až budou dostupné a ekonomicky přijatelné potřebné technologie.

Na druhé straně pevně věřím, že by Evropa mohla přispět ještě více, než co by cíl uhlíkové neutrality EU předpokládal – pokud budeme jednat globálně. Jestliže se zaměříme na zahraničí, můžeme dosáhnout ještě většího poklesu CO2, než kolik EU generuje, a přitom napomoci našemu průmyslu, našemu exportu a HDP. To by byla výhra pro ekologii, pro náš průmysl i pro naši ekonomiku.

Návrhy na praktické akce

S ohledem na to, co jsem uvedl výše, navrhuji několik praktických akcí. V oblasti energetiky zdokonalujme nízkoúčinné elektrárny mimo EU. Měli bychom upřednostňovat investice do moderních technologií výroby elektřiny a nahrazovat staré elektrárny vyznačující se nízkou účinností a ani zdaleka nesplňující normy EU. V Evropě zavíráme vcelku moderní uhelné elektrárny, jejichž účinnosti přesahuje 43 %, zatímco v Rusku, Indii, Číně a ve zbytku světa jsou v provozu elektrárny o účinnosti nepřesahující 25 %, takže na jednotku vyrobené elektřiny emitují téměř dvojnásobek CO2.

Je třeba, abychom naše firmy podporovali, když pomáhají zvyšovat účinnost výroby elektřiny ve světě. Tatím však děláme pravý opak. Financovat technologie výroby z fosilních je dnes prakticky nemožné, i když by se tím výrazně snižovala uhlíková stopa. Umožnit našim firmám pomáhat snižovat globální uhlíkovou stopu výroby elektřiny by přitom bylo jednoznačně řešení “win-win”.

V oblasti dopravy se zaměřme i na průměrné stáří vozového parku osobních i nákladních automobilů a autobusů, místo abychom se soustředili pouze na přísnou politiku vůči novým vozidlům. Průměrné emise CO2 na kilometr u nově prodaných osobních automobilův EU28 v roce 2001 byly 170 g/km, zatímco dnes je to 115 g/km, tedy o 32 % méně. A přitom našimi ulicemi projíždějí miliony starých vozů. To by představovalo značný přínos nejenom z hlediska emisí CO2 a tedy i životního prostředí na jedno investované euro, ale přineslo by to i další nesmírný prospěch z lokálního hlediska, například v poklesu výskytu rakoviny v EU. Podobně bychom se měli zaměřovat na to, abychom pomohli obnovovat vozový park i mimo hranice EU, a to i za použití peněz EU. Opět by to znamenalo výhru pro ekologii i pro náš průmysl.

V oblasti dopravy ještě investujme do hromadné dopravy. Nejenom že lze tím snížit množství automobilů ve městech, ale lze dopravu také velmi účinně dekarbonizovat. Jako vedlejší efekt se tím také sníží emise NOx a pevných částic, což je zřetelná výhra pro naše města a globální výhra z hlediska uhlíkové prevence.

Zachovejme vůdčí postavení EU

Jestliže se tyto a další podobné iniciativy stanou naší prioritou, nejenom výrazně zlepšíme ekologické přínosy našich investic, ale současně se sladíme s potřebami průmyslu. Evropské peníze by šly evropským firmám k účasti na globálních projektech účinného snižování stopy CO2. Takové „win-win“ programy by napomohly tomu, aby si Evropa udržela své vůdčí ekonomické postavení. Ekonomická síla je zapotřebí k tomu, abychom dokázali čelit hrozbě klimatických změn – nejenom v několika příštích letech, ale i v dlouhodobém horizontu.


reklama

 
Další informace |
Projev předsedy vlády na Evropské radě ke snižování emisí CO2.
foto - Babiš Andrej
Andrej Babiš
Autor je předsedou vlády České republiky.

 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (6)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MR

Michael Rada

2.7.2019 15:18
Nevím, kdo soudruhu premiérovi jeho projev psal (on sám to nebyl), ale jsem si jist, že tyto osoby strávili dost času na mém webu. Bohužel, jak to tak bývá opět mnoho skutečností překroutili tak, aby původní myšlenka zazněla, ale její skutečné provedení bylo pravým opakem.
Odpovědět
D

Daniel Vondrouš

2.7.2019 17:19
Premiér má k dispozici dost svých i veřejných peněz, aby najal na psaní podobných projevů někoho příčetného. Evidentně mu to ale nestojí za to. Vážně mají čeští daňoví poplatníci platit auta a rekonstrukce elektráren v zemích mimo EU a u nás investovat o to méně? Nemělo by to být náhodou úplně opačně - investovat do inovací a pracovních příležitostí u nás, zlepšovat kvalitu života u nás a jít přitom příkladem dalším zemím?
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

2.7.2019 17:45
Zní to hezky, ale já bych raději viděl motýle živé jak napsané. Jako vyhozený zemědělec a samozvaný ekolog si dovolím korekturu: Slaďme ekologii a potřeby výživy národa. Kuku a řepka jsou biznis pro některé, pro přírodu zhouba.
Odpovědět

Jan Škrdla

3.7.2019 22:18 Reaguje na Karel Zvářal
Asi tak. Pokud by to pan premiér myslel vážně, tak by zatrhl pěstování biopaliv. Ale jeho podnikatelské zájmy jsou zřejmě přednější.
Navíc mi připadá, že to napsal někdo z jeho poradců nebo z PR oddělení.
Odpovědět

Jan Šimůnek

2.7.2019 22:24
Premiérův projev je velice rozumný. Jedině mu lze vytknout, že nezmínil nutnost převést významnou část výroby elektřiny do jaderných elektráren (možná to nezmínil z obavy, že by spoustu zelených fanatiků v auditoriu jeblo).
I jeho návrh na zlepšování zastaralých elektráren a tepláren v zemích 3. světa je kupodivu docela rozumný. Je třeba si uvědomit, že peníze na ekologii = peníze spláchnuté do záchodu (alespoň v případě naprosté většiny projektů, prosazovaných zelenými). V tomto případě by se tato peníze jednoznačně smysluplně využily, a ještě by snížily produkci CO2.

Důležitý je i poslední bod, protože návrhy zelených naprosto jednoznačně tlačí EU na pozice rozvojové země.
Odpovědět
ČM

Čech M.

3.7.2019 01:02
Nejpodstatnější věta: "Zatímco EU snížila v loňském roce svou uhlíkovou stopu zhruba o 20 milionů tun CO2, zbytek světa ji zvýšil o více než 1020 milionů tun, tedy 51krát více"
Veškeré snahy EU snižovat produkci CO2 je foukání proti větru a svět to pocítí jen tak, že EU mu přestane hospodářsky konkurovat.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist