https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/bude-elektrina-v-zasuvkach-pri-provozu-obnovitelnych-zdroju-jak-na-to-aby-byla
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Zdeněk Hruška: Bude elektřina v zásuvkách při provozu obnovitelných zdrojů? Jak na to, aby byla?

29.8.2022 | PRAHA
V souvislosti s provozem elektrizační soustavy bude nutná instalace OZE spolu s akumulací, popř. i s jiným typem zdroje (kombinace fotovoltaické a větrné elektrárny včetně akumulace) v místě připojení do soustavy.
V souvislosti s provozem elektrizační soustavy bude nutná instalace OZE spolu s akumulací, popř. i s jiným typem zdroje (kombinace fotovoltaické a větrné elektrárny včetně akumulace) v místě připojení do soustavy.
Aktuální cíle evropské společnosti směřují k maximálnímu využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) při výrobě elektřiny a k pokrytí i dalších energetických potřeb. Jedním z trendů, které s tímto souvisejí, je masivní instalace a rozvoj fotovoltaických a větrných elektráren.
 

V rámci České republiky proběhla před více než 10 lety první významná masivní instalace fotovoltaických elektráren.

Před tímto boomem, kdy byly trendy v rozvoji zdrojové základny motivovány ekonomicky, byly obnovitelné zdroje považovány za okrajový zdroj pro výrobu elektřiny. Dotace a politická rozhodnutí tento trend významně změnily.

Do elektrizační soustavy přichází zdroj s proměnlivou výrobou, kdy nelze řídit přísun primárního „paliva“ (myšleno slunečního svitu a větru). Během následujících let se rozvinula potřeba alespoň výrobu těchto zdrojů predikovat, když je v aktuálních podmínkách nelze řídit.

Příležitost v oblasti elektrické akumulace

Predikovatelnost výroby elektrické energie přináší možnost včas připravit technická, nebo technicko-ekonomická opatření pro zajištění spolehlivosti provozu elektrizační soustavy. Hlavní změnu při srovnání s energetikou, kde prim hrála výhradně fosilní paliva, přináší zejména krátkodobé kolísání výroby vlivem dynamických změn proudění větru a přechody oblačnosti, zejména front. Tyto změny vyvolávají na straně společnosti ČEPS potřebu kompenzovat tento přebytek (místo zatažené oblohy je více slunečno), či nedostatek (oblačno až zataženo namísto slunečné oblohy) vyráběné energie v reálném čase. V těchto ohledech soustava potřebuje krátkodobou zálohu pro překlenutí několika hodin (jiný zdroj musí dodat nevyrobenou elektřinu ze Slunce).

Rostoucí podíl OZE a úbytek fosilních zdrojů schopných řízeně měnit svoji dodávku bude zvyšovat riziko vzniku této nevyrovnanosti v elektrizační soustavě. Společnost ČEPS vidí příležitost v oblasti elektrické akumulace (bateriové systémy apod.) pro překlenutí zmíněných hodin přebytku, či nedostatku elektrické energie.

Do elektrizační soustavy přichází zdroj s proměnlivou výrobou, kdy nelze řídit přísun primárního „paliva“ (myšleno slunečního svitu a větru).
Do elektrizační soustavy přichází zdroj s proměnlivou výrobou, kdy nelze řídit přísun primárního „paliva“ (myšleno slunečního svitu a větru).
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | THMP

Ve spojení s instalací vysokého podílu OZE a útlumem fosilních zdrojů bude vznikat potřeba nahradit výrobu elektrické energie ve chvílích, kdy nebude svítit slunce dlouhodobě, zejména jde o zimní období. Toto období je o to složitější, že je spojeno s vysokou spotřebou elektrické energie. Ale jak zajistit výrobu v zimě, respektive bude možné uchovat obrovské množství přebývající elektřiny z léta až do zimy?

V tuto chvíli se s touto dlouhodobou akumulací v obrovských objemech energie neumíme za přijatelné náklady vypořádat. Technologický rozvoj jde stále kupředu a je možné předpokládat, že v budoucnu taková technologie bude k dispozici. Ale co do té doby, když elektřinu potřebujeme i v zimě? Jako strategické se jeví zachovat po přechodnou dobu odpovídající kapacity v klasických zdrojích pro pokrytí těchto potřeb.

Důležité je zajistit setrvačnost

Úkolem provozovatelů elektrizační soustavy je také připojit každý zdroj, který splní technické podmínky. Z technického pohledu je mezi klasickými zdroji a OZE rozdíl zejména ve vlivu na stabilitu, kdy klasické zdroje se svým rotujícím generátorem přirozeně disponují schopností udržovat setrvačnost v soustavě.

Setrvačnost v praxi znamená, že drobné vlivy na soustavu neznamenají její rozkolísání. Čím větší setrvačnost, tedy více rotujících generátorů, tím větší odolnost proti vnějším vlivům. OZE jsou připojovány přes výkonové měniče, které touto vlastností implicitně nedisponují. V budoucnu, pokud by došlo k masivnímu úbytku těchto rotujících generátorů, bude potřebné na straně provozovatelů přenosových soustav přistoupit k zajištění tzv. umělé setrvačnosti, která stabilitu chodu elektrizační soustavy zajistí.

Z pohledu síťových požadavků se na rozhraní elektrizační soustavy a vlastního zdroje připojují OZE obdobně jako klasické zdroje, avšak je nutné podotknout, že vyžadují větší souhrnnou kapacitu připojovacích vedení na jednotku vyrobené energie. Proč tomu tak je? Jde o koeficient využití instalovaného výkonu. Pokud je koeficient využití klasické elektrárny 72 % a fotovoltaické 12 %, je pro stejný objem výroby elektrické energie potřeba pro fotovoltaickou elektrárnu vystavět 6x více kapacity připojovacích vedení.

Transformace elektroenergetiky směrem k OZE přispívá k obecné nezávislosti na fosilních palivech v místě jejich instalace a dekarbonizaci výroby elektrické energie. Je otázkou, zda nevytváří závislost na nerostných surovinách jiného druhu, jako jsou vzácné kovy, ale ta už se netýká provozování soustavy.

V souvislosti s provozem elektrizační soustavy a aspektů popsaných v článku se jeví jako vhodná a do budoucna i nutná instalace OZE spolu s akumulací, popř. i s jiným typem zdroje (kombinace fotovoltaické a větrné elektrárny včetně akumulace) v jednom místě připojení do soustavy. Tento způsob nejen pomůže vyrovnávat kolísání dodávky do soustavy a udrží spolehlivost dodávek zákazníkům, ale i přispěje k celospolečensky hospodárnějšímu využití elektrizační soustavy.


reklama

 
foto - Hruška Zdeněk
Zdeněk Hruška
Autor je ředitel sekce Rozvoj a technická koncepce přenosové soustavy, ČEPS, a.s.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (65)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

29.8.2022 06:39
Konečně to někdo , kdo tomu rozumí řekl zcela jasně. OZE jsou, lidově řečeno "k hovnu" v masovém měřítku a pouze prodražují a zatěžují přenosovou soustavu. Král je nahý !
Odpovědět
JH

JH

29.8.2022 08:24 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ale autor článku neřekl zcela jasně, že OZE jsou k hovnu. Když chcete být za odborníka, tak čtěte nejen nadpisy.
Odpovědět

Viktor Šedivý

29.8.2022 08:31 Reaguje na JH
Ne, on řekl, že když do toho vrazíme horu peněz a splní se všechna optimistická očekávání co se týče možností akumulace, dostaneme s větším úsilím méně spolehlivou soustavu, závislost na fosilních palivech pak vyměníme za závislosti jiné.
Odpovědět
JH

JH

29.8.2022 09:13 Reaguje na Viktor Šedivý
To máte asi i pravdu, ale tvrdit, že je to celé na hovno je až příliš jednoduché. Ono se dá takhle shodit téměř cokoliv.
Odpovědět

Viktor Šedivý

29.8.2022 09:44 Reaguje na JH
Je to stručné zhodnocení problematiky.

Protože pokud postupuji ekonomicky nesmyslně k technicky horšímu řešení, spoléhám na modlitby a vyrábím si přitom místo jednoho problému jiný snad ještě závažnější, je takové fekální zhodnocení namístě.
Odpovědět
JH

JH

29.8.2022 10:25 Reaguje na Viktor Šedivý
Já nejsem skalní zastánce obnovitelných zdrojů a celkem chápu jejich nedostatky. Ale jejich zavádění má svoje důvody- např. klimatická změna a limitované zdroje fosilní energie, které nezmizí, když řekneme rovnou, že je to k hovnu.
Odpovědět

Viktor Šedivý

29.8.2022 10:33 Reaguje na JH
Dokud nemáme možnost akumulace - jako že nemáme a ani teoreticky se nic nerýsuje, je jedinou alternativou k uhlí nebo plynu jaderný zdroj.

Prostředky vynaložené na OZE jsou z větší části čistě promrhané - ekonomicky jakž takž přijatelně vycházejí jen následkem toho, že cena ostatních zdrojů je uměle tlačena výš.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

29.8.2022 13:44 Reaguje na JH
Tak není vůbec jasné, jestliže oxid uhličitý emitovaný fosilními zdroji elektřiny se vůbec nějak zásadně podílí na globálním oteplování. Když mnohem silnější skleníkový plyn je metan a ještě mnohem silnější skleníkový plyn je vodní pára. I vodík, který má nahradit zemní plyn, má podle posledních výzkumů velmi silně zvyšovat skleníkový efekt. A pokud se bude vodík používat bez využití speciálních těsných materiálů, jak se plánuje nyní, kdy se má vodík tlačit do trubek na zemní plyn, bude do ovzduší unikat velké množství plynného vodíku, který bude taky velmi silně zvyšovat skleníkový efekt. Ty zákonitosti jsou velmi složité a současné modely globálního oteplování je ani zdaleka nepostihují, proto se dá právem říct, že předpovědi globálního oteplování založené na zvyšování koncentrace CO2 v ovzduší jsou v podstatě nic neříkající hausnumera. Které akorát slouží k politickému zeenému boji za prosazování zelených plánů. A k zelenému plošnému ždímání kapes občanů.
Neboli velice brzo a kdykoliv se může profláknout, že emitovaný CO2 nemá žádný zvláštní významný vliv na oteplování a že tak nejlepší varianta produkce elektřiny bude, při zastoupení určitého optimálního procenta OZE zdrojů opět aspoň část produkce elektřiny dělat zase fosilními zdroji.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

29.8.2022 13:49 Reaguje na Radim Polášek
Je třeba si taky uvědomit, že vyšší koncentrace cO2 zvyšuje výtěžek produkce rostlinných potravin i obecně biomasy, urychluje růst rostlin, takže zvyšuje jejich odolnost proti nepříznivým vlivům, jako třeba větru, i zvyšuje určitým způsobem i odolnost rostlin proti suchu. Tudíž v tomto smyslu přináší vyšší koncentrace cO2 jenom samé plusy.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

29.8.2022 18:10 Reaguje na Radim Polášek
„Tudíž v tomto smyslu přináší vyšší koncentrace cO2 jenom samé plusy.“

Pokud ale CO2 má zásadní podíl na globálním oteplování (což rozhodně v současnosti nelze vyloučit), tak pak záporné dopady CO2 na můj život a na život mých potomků hodně převažují nad pozitivy zvyšujícího se množství CO2 v atmosféře. CO2 už nějakou dobu pumpujeme do ovzduší v obrovských kvantech, zatímco vodní páru nikoliv, její množství se proto v atmosféře – hádám - významně nezvyšuje.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

29.8.2022 20:45 Reaguje na Majka Kletečková
Podiel vodnej pary sa v atmosfére samozrejme zvyšuje. Vzduch pri teplote 30 stupňov môže obsahovať až 3 percenta vody zatiaľ čo CO2 0.04 percenta.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

29.8.2022 22:14 Reaguje na Majka Kletečková
Čím teplejšie, tým viac vodnej pary.
Odpovědět

Viktor Šedivý

29.8.2022 23:09 Reaguje na Majka Kletečková
Jenže "nelze vyloučit" je něco skra jiného než "vím to zcela jistě, dal bych na to krk".

Také možná "pumpujeme" my jako lidstvo, podíl Česka je ale tak směšně malý, že je úplně jedno, jestli budeme nadále pumpovat polovic nebo dvojnásobek. Podíl všech států EU o moc podstatnější není. Na život vašich potomků tedy bude mít mnohem drtivější vliv úmyslně vyvolaná energetická bída než nějaké změny klimatu. Ty bud přijdou nebo ne - ale přežijí je spíš ti, co si předem nezničí energetiku ideologicky motivovanými zásahy.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

1.9.2022 10:17 Reaguje na Radim Polášek
Další kupa polopravd. :D
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

1.9.2022 10:17 Reaguje na Radim Polášek
To je ale kupa domněnek. :D
Odpovědět
ms

30.8.2022 12:35 Reaguje na Miroslav Vinkler
Žádné efektivní technologie k ukládání elektřiny nejsou a nebudou, ČEPS dobře ví, že po roce 2025 kvůli uhelnému exitu ČEZu bude muset ČR začít krome polynu a ropy dovážet i elektřinu. Tudíž si ČEPS objedná přes kapacitní platby a mimo trh zřejmě opět uhelné zdroje (nebudou-li nenávratně zničeny). Na webu ERÚ si každý může najít bilanci výroby elektřiny za rok 2021. Solární kapacita jako Temelín nám v zimních měsísích vyrobí pod jedno procento vyrobené/spotřebované elektřiny. Takže plán ČEZ ma insstalaci dalších 6 GW znamená obrovské přebytky v létě se zničujícím, kanibalizačním dopadem na solární zdroje, jež se proto bez dotací ukradených z kapes občanů neobejdou. Přece OZE jsou tady proto, aby se mohli dotační baroni přisát na veřejné rozpočty, nějaká dekarbonizační snaha je jim u pihele. Buď postavíme dalších 6 velkých reaktorů (na MMR čekat nemůžeme) a v polovině století můžeme mít v mixu 70 % jádra jako Francie, nebo půjdeme cestou zločinné zelené ideologie - německé Energiewende s budováním tvrdě dotované duální energetiky. Výsledek vidíme: 1000 eur za MWh. A hlavně konec průmyslu a prosperity a rozpad společnosti.
Odpovědět
Václav Hellebrand

Václav Hellebrand

29.8.2022 07:44
Bez ohledu na vzdělání, jsem se vždy řídil selským rozumem. A ten mi říká, že bez klasických STABILNÍCH zdrojů ( pokud se nevymyslí něco jiného, myslím třeba malé jaderné zdroje) a ať se ti komu líbí nebo ne, tak v prvé řadě to jsou atomové elektrárny. Bohužel asi dlouho budou muset fungovat uhelné. Jestli se mýlím, ať mi někdo napíše, čím budu svítit v noci, když nebude foukat vítr ( s humorem, můžu svítit svíčkou, ale průmyslu moc svíčky nepomůžou)
Odpovědět
ss

smějící se bestie

29.8.2022 08:32 Reaguje na Václav Hellebrand
1*
Odpovědět

Viktor Šedivý

29.8.2022 08:45 Reaguje na Václav Hellebrand
Nechápu, v čem má být výhoda "malých jaderných zdrojů"

Až příliš to připomíná Velký skok vpřed a vysokou pec do každé vesnice.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

29.8.2022 11:18 Reaguje na Viktor Šedivý
Tak minimálně příroda bez drátů a všech těch problému s nimi dnes, při každém dešti, větru.
Odpovědět

Viktor Šedivý

29.8.2022 23:11 Reaguje na smějící se bestie
Ne, těch drátů by bylo naopak spíš víc - pokud byste nechtěl budovat ostrovní systémy, které jsou při poruše lokálního zdroje docela jednoduše potmě.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

29.8.2022 14:01 Reaguje na Viktor Šedivý
Konstrukce modulárních jaderných zdrojů má umožnit mnohem vyšší jadernou bezpečnost, takže bude možné na minimum zkrátit papírovou přípravu stavby takového zdroje. Modulární neboli to, že téměř celý zdroj se postaví pod střechou na nějaké výrobní lince ve velké hale, doveze na místo v jednom nebo několika modulech kamióny nebo třeba loděmi nebo nákladní vzducholodí, na místě se moduly jen propojí znamená, že i vlastní stavba může probehnout doslova na počkání na vybetonované desce. Asi jako když se kupuje teplovodní kotel do domu, kotel se prostě doveze a napojí na roury teplovodního vytápění. Bezpečnostní vlastnosti modulárního reaktoru by měly umožnit ten reaktor posadit na betonou podkladní desku hned za fabrikou nebo sídlištěm, kterým má dodávat elektřinu a teplo. takže miniální délka elektrického vedení, minimální délka horkovodného potrubí, tím nízké provozní náklady, nízké ztráty a vysoká spolehlivost.
Asi tak by se měly ty malé modulární reaktory uplatňovat. Ale to uvidíme ve skutečnosti, jak se to splní, , až se zkonstruují a až se začnou první zdroje s nimi stavět.
Odpovědět

Viktor Šedivý

29.8.2022 23:40 Reaguje na Radim Polášek
Energetika patří k těm odvětvím, kde se úspory z rozsahu projevují sakra znatelně. Nemluvě o tom, že řídit soustavu několika málo větších zdrojů je mnohem snazší, než spoustu zdrojů malých.

Kdyby bylo výhodnější provozovat malé zdroje blízko míst spotřeby, dávno je energetické společnosti staví.
Odpovědět
DB

Darth Bane

2.9.2022 10:48 Reaguje na Viktor Šedivý
No, tak on ten modulární reaktor by měl tak řekněme 50 MWe nejméně, a to zase naní tak malý zdroj.
Odpovědět
DB

Darth Bane

2.9.2022 10:47 Reaguje na Radim Polášek
Hm, už máte připravenou výrobní a prováděcí dokumentaci? Jinak Vaše představa o té výstavbě je docela slušný blábol.
Odpovědět
AN

Aleš Nebáznivý

29.8.2022 08:54
Mě by zajímali celkové náklady na jednotlivé instalace FVE či větrníků, úpravy vedení a přenosové soustavy, náhradní zdroje atd. včetně dotací. Jestli pak nebude levnější nová jaderka. Protože tohle je jeden neřízených chaos s cenouvkou několika set miliard. Možná až to způsobí několik blackoutů tak to půjde i do bilionů.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

29.8.2022 09:19 Reaguje na Aleš Nebáznivý
Lidé by si jistě přáli dobré, levné a spolehlivé řešení energeticko-klimatického problému. Pak tu máme spoustu subjektů, které chtějí na tomto problému nadstandardně vydělat. Ty nabízejí úplně jiné řešení.
Odpovědět

Viktor Šedivý

29.8.2022 09:39 Reaguje na Aleš Nebáznivý
Byla by levnější, samozřejmě. Za to, co jsme promrhali ve slunečnících a větrnících by už stálo několik jaderných bloků.

Jenže ideologie velí jinak.

Dokud budem podléhat rozkazům ze (zeleného protijaderného) Berlína, nic se nezmění.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

29.8.2022 10:28 Reaguje na Viktor Šedivý
Bingo! Trefil jste hřebík na hlavičku. Promrhaly se nejenom
peníze, ale i čas a politická příležitost, kdy nejlepší
dodavatel nebyl jako dnes nepřijatelný. Dnes na to není, není už čas a NENÍ dodavatel schopný to postavit. Nedělá
JE sériově, ale teprve pro nás chystá prototyp a záruka
jeho uvedení do provozu podle plánu je nulová. Maďaři
neváhají a staví. V roce 2030 budou mít 80% energie z JE.
Slováci totéž, až přifázují poslední blok a Francie už je
téměř u cíle dávno. My měli slušně našlápnuto, ale Zelení dosáhli nedostavění Temelína tvrzením, nač stavět, když proud vyvážíme a je tu možnost úspor. Budiž pravda, ale úspory se nekonají a spotřeba díky elektromobilitě naroste
a staré uhelky a bloky JE doslouží. Je to pořád totéž a
vrší se chyba za chybou díky neschopným politikům a přihlouplé politice EU, které se umí vzepřít pouze skuteční vůdci svých národů a nikoliv ti kolaboranti a ustrašenci.
Odpovědět
DB

Darth Bane

29.8.2022 11:20 Reaguje na Břetislav Machaček
Vy si asi myslíte, že životnost těch jaderných bloku je nekonečná, že???? Prví bloky v Mochovcich jdou dávno za polovinou životnosti, takže pak bude potřeba řešit, co dál. Takže v roce 2040 na tom bude Slovensko stejně jako CR
Odpovědět
EN

Emil Novák

29.8.2022 12:31 Reaguje na Darth Bane
První bloky v Mochovcích rozhodně dávno za polovinou životnosti nejsou, naopak nejsou ještě ani v polovině životnosti. U těchto reaktorů není při řádné péči problém dosáhnout životnosti 50-60 let.
Odpovědět
DB

Darth Bane

31.8.2022 21:08 Reaguje na Emil Novák
No, já myslím ty nejstarší Mochovecké bloky, které stojí v prdeli, která není ani na mapě, a jmenuje se Jaslovské Bohunice.....ty mají bratru
let z těch 50-60 za sebou......co píšu špatně, Nováku?Tvrdíte, že 37 je méně, než 60/2???? No, blbý jste na to dost.
Odpovědět
EN

Emil Novák

31.8.2022 21:26 Reaguje na Darth Bane
Aha, takže vy si pletete Mochovce a Jaslovské Bohunice a já jsem prý blbý. Dále bez komentáře.
Odpovědět
DB

Darth Bane

31.8.2022 21:58 Reaguje na Emil Novák
A vy jste tvrdil, že ta Jaslovské Bohunice jsou mladší, než ty Mochovce. A co je ještě kurioznější, že jste tvrdil, že odstavením těch jaslovských Bohunic se navýší výroba z JE na Slovensku.
Odpovědět
EN

Emil Novák

31.8.2022 22:03 Reaguje na Darth Bane
Vůbec nic takového jsem netvrdil, nevymýšlejte si.
Odpovědět
DB

Darth Bane

1.9.2022 12:38 Reaguje na Emil Novák

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
DB

Darth Bane

29.8.2022 11:26 Reaguje na Břetislav Machaček
To nedostávají Temelína nemají na svědomí Zelení, ale Agrofuehrer Babiš s komunistickým podrobný v podobě CSSD, kteří tendr na dostavbu Temelína odstrelili. A speciální úlohu jste v tom sehráli i vy chachari, protože stát nasypal vysoké desítky miliard do utlumovych programu v chacharstanu, a výsledek byl, že jste vy za to vy chachari vybudovali Stodolni ulici, a tam jste ty peníze z utlumovych programu prolemtali.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

29.8.2022 19:28 Reaguje na Darth Bane
Temelín byl "odstřelen" hned po plyšáku Zelenými
a propadem spotřeby díky "transformaci"(krachu)
průmyslu. Pak se vláda za vládou starala pouze
o koryta a ukolébal je dostatek levné elektřiny
na trhu. Poslední pokus dopadl stejně, protože ekologisti řvali, že nač stavět mastodonta, když
už se budou stavět mini JE a zachrání nás OZE.
Najděte mi tehdy sebevraha, aby jim oponoval,
když poukazovali na to, že elektřinu vyvážíme a
nač tedy stavět ty dva bloky. Pozdě bycha honit,
ale chyba nastala už po plyšáku, kdy se zahodila
koncepce plné elektrifikace z JE a začalo se
plynofikovat a odsiřovat dosluhující uhelky.
Bylo to sice levnější, ale tehdy jsme zaspali
příležitost mít taky těch 80% a více z jádra.
Před plyšákem byly plány na noční akumulační vytápění domácností z JE a bez ruského plynu!
Porevoluční chytráci to zavrhli a masivně se
plynofikovalo, protože opilec Jeltzin nabízel
Evropě plyn za vodku. A ejhle nyní je plyn za
světové ceny, Evropa kolabuje a na vině je
Putin, který nenechá zemi vykrádat jako Boris.
Ty doly zavírali politici na nátlak ekologů
a nenechali je ani zakonzervovat, ale rovnou
je zaplavili a jámy zasypali, aby už nešly nikdy
obnovit. Nač taky konkurovat levným dovozům uhlí
z Ukrajiny a Ruska, když to Boris tak levně
nabízí? A nyní z Ukrajiny nic, z Ruska díky
sankcím taky nic a tak je dobré dovážené uhlí
loděmi až z Austrálie! Jó trh je o tom, že co
se nerentuje, to se netěží a nevyrábí, ale
když schází, tak se přeplácí o stovky procent.
Kdo si nechá zálohy, tak je použije a kdo ne,
tak pláče a shání energie kde se dá(mimo Ruska).
Kdo je moudrý, tak se dohodne a postupně chystá
změnu. Hlupák nepřichystán rychle koná a pak
to tak dopadá. Koukejte na "prodělečnou" těžbu
na poslední šachtě loni a na vysoce ziskovou
letos! Představte si otevřít zakonzervované
doly a ne je ještě na rychlo zasypávat! Ono to
uhlí tam ještě je a nyní by se těžba vyplatila.
Jó a útlumový program byl i na Kladně a jinde,
a na Ostravsko tehdy stačilo umístit závod
Škody z Kvasin a nebo nabídnout PSA stavět tu
automobilku tam. Lidé měli kde bydlet a měli by
i práci, ale tak se stavěla nejenom továrna,
ale i byty, ubytovny a navážejí se na práci
cizinci. V Nošovicích dělají pouze "chachaři"
a bydlí doma v bývalých havířských a hutnických
bytech. Pak že "chachaři" nic neumí, to naopak
do Čech musíte na práci navážet lidi z ciziny, protože vy jste si vytvořili statisíce teplých místeček na úřadech a v kancelářích. Dejte do
Ostravy část úřední agendy, sníží se tam velká
nezaměstnanost a vy nebudete brečet, že nemáte
lidi na práci. Oni schází, ale na manuální práci,
neboť ručičky nebojte se, vy dělat nebudete a
tak si ty úřady raději ponecháte i v předražených
pronájmech a nákladných budovách!
Odpovědět
DB

Darth Bane

30.8.2022 00:13 Reaguje na Břetislav Machaček
Machackuuuuuu na vlkovobloguje jsem napsal článek ve kterém analyzuji, že aby se podařilo nahradit současný energetický tok uhlí, ropy, a plynu, muselo by se postavit něco, jako 17 až 20 Temelinu současné velikosti. A co se týče dostavby těch dalších dvou plánovaných bloku v Temeline, tak především popište, ZA CO se to mělo postavit, když ten váš chacharstan spolykal desítky miliard na utlumovych programech, a stát sanoval jednak permanentní ztrátu OKD až do roku 2004, kdy došlo k privatizaci menšinové podílu, a také banky , kde byly vytvořeny nedobytne pohledávky chacharskymi hutnimi kombinaty..... a k tomu dalšímu.....Víte, on ani VW, ani TPCA do chacharstanu jít nechtěli, a vláda je k tomu těžko mohla přinutit, že. Bodejť taky jo, když se tam u vás nechce nikomu dělat, což čísla nezaměstnanosti dokazují docela jasně. Machacku, i tvorba pracovních míst je práce, a co vím tak tam u vás furt kvicite, že nemáte zubaře a dětské lékaře....což je tedy také práce. A co se týče toho uhlí.....No musíte se naučit stejně jako Australané těžit to uhlí z povrchu velkostroji, nebo dělat za 400 až 500 Euro, jako horníci v Číně nebo JAR . Takhle ten váš předražený ausus nikdo chtít nebude. .... navíc, co vím, tak od roku 2016 tu těžbu opět dotovat stát. No samozřejmě, že chachari nic neumí, ten hnujdaj je akorát montovna, kterou Korejci postavili na zelený louce, kterou sami naprojektovali a zafinancovali, a auta, která se tam montují, byla kompletně vyvinuta mimo území CR. Chachari umí akorát dodávat pomocné vyrábějí práce, a to je ještě tu práci na těch linkách museli ti.korejci naučit. Když jste vy chachari takový hvězdy, tak proč ty auta, který se vyrábějí v Nošovicích, a na kterých chachari participace akorát pomocnymi vyrabecimi pracemi, nevyrábí sami chachari pod svou značkou třeba v Kopřivnici nebo Pribore, co???? Proč jste si nevyvinuli vlastní prodejně modely aut , nevytvoří konkurenceschopné technologie, na kterých by se to vyrabelo, a proč jste čekali, s natazenejma rukama a vytvořenou hubou, kdo vám co dá??? Machacku, je zřejmé, že tady v Čechách jsme si vytvořili takové prostředí, které je pro investory přijatelné, a ti tu potom vytvořili ty statisíce pracovních míst. A řekněte mi, proč by se měla do nějaké chacharske prdele dávat nějaká další úřední agenda, Ostrava je normální krajské město stejně jako usti, Hradec, České Budějovice, jihlava Pardubice nebo Liberec, a má stejnou strukturu úřední agendy, jako výše uvedená města. A je samozřejmě, že orgány ústřední správy, jsou v metropoli, takhle to je zařízené v každé zemi....Prostě Ostrava není Praha. A stejně by to tam neměl kdo vykonávat, MS kraj je co se týče vzdělanosti zdaleka nejhorší v celé CR......čehož je důkazem, že kvicite, že nemáte zubaře a lékaře. Ty statisíce městeček v kancelářích tady vytvořili především investoři, kteří sem přišli za kvalifikovanou pracovní silou, a částečně jde o sídla zastoupení pro CR, ICT firmy, konstrukční kanceláře, malé technologické firmy, atd.....Ono asi ten zahraniční investor nebude moc rozumět tě vaši kultuře prezentované jako Ba-nik, Ba-nik , heja heja pi-co Ba-nik.......a když do toho pojedete ty svoje chacharske frustracke kecy o teplých misteckach v kancelářích, s notnou dávkou třídní nenávisti, tak se nedivte, že s vámi nechce nikdo mít nic společného. A ještě k tomu OKD.......pokud vím tak konkurzní správce to prodal za 1 Kč ministerstvu financí.....tak mi napište, proč se ani jeden chacharsky spindira nechtěl stát uhlobaronem , nevytahl z kapsy 2 Kč, a neprovozoval dodnes to OKD v plném rozsahu ve vlastní režii???? VY píšete něco o zasypavani dolů, ale to jsme vám my Češi nezasypali, to jste si zasypal sami, a probrali za to peníze, které OKD dostala od poplatníků z Prahy a Středočeského kraje. Jaké statisíce teplých mistecek v kancelářích jsme si vytvořili, vy hovadko, k největšímu nárůstu počtu úředníků docházelo vždy, když byla u moci levice, které baštou je právě ten váš chacharstan.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

30.8.2022 09:25 Reaguje na Darth Bane
Investice do JE? Koukněte na Maďarsko,
které staví bez jediného Forintu a začne
elektrárnu splácet po roce provozu z
prodeje elektřiny ! Promrhaly se zde
již přes dva biliony korun na něco, co
připomíná Potěmkinovy vesnice zvenčí
huj a uvnitř fuj! Většina investic je
navíc díky klientelizmu předražená a
kým je vidět na vámi kritizovaných nemovitostech rychlozbohatlíků. Nejvíc
jich má v poměru k obyvatelům Praha a
okolí i s těmi lobbisty a jinými šíbry.
Vy tu odsuzujete babičku za dům za 10
milionů, který s manželem postavili za socíku ze dvou standartních platů a
kteří nebyli celý život na dovolené,
aby splatili půjčku. Nový režim a taky
inflace navýšily cenu nemovitosti
dvacetkrát podle atraktivity lokality
a vy ji chcete za to soudit? Jinak si
nepřejte u vlády skutečnou levici, o
které tu stále píšete. Ta stávající je
slabý odvar skutečné levice, kterou si
nepřeji ani já. Oháníte se pojmy, kterým
ani nerozumíte a mícháte jablka a hrušky
do jednoho zkaženého kompotu. Nemá cenu
s vámi dál diskutovat, protože s fanatiky
se nediskutuje. A váš fanatismus a třídní
nenávist je tu zatím to nejhrůznější, co
tu kdo předvedl. Pro vás je demokracie vy
a vám rovni. Zbytek je pro vás odpad, tak
leda dobrý na posluhu, aby manuálně dělal
to, co potřebujete a možná i vymyslíte, o
čemž ve vašem případě silně pochybuji.
Odpovědět
DB

Darth Bane

30.8.2022 09:44 Reaguje na Břetislav Machaček
Vy zlodejska chacharska špína máte všichni z těch prazaku docela slušný komplex, a všichni jste natolik debilní, že považujete každého nechachara za prazaka. Machacku, co vám tedy furt proboha brání si v těch blahutovicich tu JE postavit???? To vám to tam mají jet postavit prazaci???? Aha, tak to mi Machacku popište, jak se že dvou standardních platu za bolsevika dal postavit barák..... poprosil bych tu ekonomickou rozvahu, a to včetně vicenakladu na úplatky při shánění materiálu. Jinak......když už jsme u těch nemovitosti.....stejně panelákové být stojí na jiznaku nebo cernaku minimálně 5 X tolik, než v Havířově. A co je na těch bytech rozdilneho???? No, sousedi. V případě tě Prahy normální civilizovani lidé, v případě toho Havířova chacharska verbez. Takže tady vidíte, jak vy chacharska verbez svou přítomnosti znehodnocujete majetek.
Odpovědět

Viktor Šedivý

30.8.2022 10:56 Reaguje na Darth Bane
Byli to a stále jsou zelení všeho druhu (spolu s další ultralevou pakáží), kdo systematicky bojuje proti jaderné energetice a kdo vytváří prostředí, ve kterém je pro nezodpovědného politika s rozhledem na jedno volební období nejjednodušší vyhovět jim a jaderné zdroje zavrhnout nebo odložit "na potom".
Odpovědět
DB

Darth Bane

31.8.2022 21:09 Reaguje na Viktor Šedivý
v ČR to zelení rozhodně nebyli, politická síla zelených v ČR se limitně blíží nule.
Odpovědět
JO

Jarka O.

1.9.2022 08:19 Reaguje na Darth Bane
Ale v ČR jsou "zelení" piráti a Topka.
Odpovědět
DB

Darth Bane

1.9.2022 12:40 Reaguje na Jarka O.
Kam na ty své špinavé lži chodíte? Budete tvrdit, že Piráti či Top09 zablokovali dostavbu Temelína?
Odpovědět

Viktor Šedivý

1.9.2022 14:07 Reaguje na Darth Bane
Ne, ale obě tyto politické strany poměrně tupě podporují bruselské nápady v energetice - což reálně znamená blokování jaderné energetiky.

A nenechte se zmást občasnou verbální podporou JE. Ona stačí následující kombinace:

- podporuji výstavbu JE
- před výstavbou dalšího bloku musí existovat hlubinné úložiště (je to sice zbytečné, ale taková podmínka nepůsobí úplně nesmyslně)
- podporuji lokální referenda a další možnosti rozhodování o infrastrukturních akcích

Ve výsledku už stačí jen trochu postrašit lidi, jak se jim kvůli potenciálnímu hlubinnému úložišti srazí mlíko a slepice přestanou snášet - a pak je poslat na ulici.
Odpovědět
DB

Darth Bane

1.9.2022 15:37 Reaguje na Viktor Šedivý
No, já bych řekl, že jakoukoli výstavbu, která by měla nějaký smysl, blokuje především technická neschopnost ty JE hromadně stavět.
Odpovědět

Viktor Šedivý

2.9.2022 09:45 Reaguje na Darth Bane
To už je jenom důsledek. Pokud politická atmosféra jaderné energetice zcela zásadně nepřeje, jaký šílenec by investoval do rozvoje firmy na jadernou energetiku zaměřené?

Takže nejsou, lidi, technologie, zkušenosti, subdodavatelé ...
Odpovědět
DB

Darth Bane

2.9.2022 10:50 Reaguje na Viktor Šedivý
Proboha, rozhlédněte se okolo sebe, s kým byste chtěl ty JE stavět? S těmi šulíny a mušličkami vyučenými na bakaláře či humanoida? To není o nějakém polotickém přání nebo nepřání, to je prostě o tom, že nyní se nějaké realizace jakéhokoli technologického souboru dělá dost obtížně, a to i těch, co jsou investičně o dva řády menších.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

29.8.2022 12:23 Reaguje na Břetislav Machaček
+ 1 !!!
Odpovědět
dm

david matoušek

29.8.2022 15:19 Reaguje na Břetislav Machaček
Francie ma pry momentalne vice nez polovinu reaktoru odpojenych, mimo oprav hlavne z duvodu sucha a nedostatku vody na chlazeni. Je nucena elektrinu nakupovat, cimz prispiva k soucastnemu skoku cen. Bude asi potreba take jadru pristupovat objektivne a nefanaticky, nemusi to byt v budoucnu sazka na jistotu.
Odpovědět
EN

Emil Novák

29.8.2022 17:23 Reaguje na david matoušek
Nemá momentálně kvůli suchu a nedostatku vody na chlazení odpojený ani jeden reaktor. Pouze jich pár snižovalo výkon.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

29.8.2022 18:18 Reaguje na david matoušek
Ono opravy JE a i ostatních elektráren se vždy
prováděly v létě, kdy je spotřeba nejnižší. Ony
jim už dosluhují, ale plánují stavět nové. Je
to přechodné období, kdy ten výpadek měly pokrýt
OZE, ale při odstavování JE v Německu a výpadku
plynu pro paroplynky schází na trhu i elektřina.
Opraví je a rozjedou, až budou OZE na "suchu".
Ono vypadlo i plno vodních elektráren a tak je
proudu na trhu málo. Nemocnice chtějí nakoupit
elektřinu a ona na trhu není! Že by OZE nestíhaly?
Výpadek stabilních zdrojů naplno ukazuje, že se
bez nich neobejdeme a že základem je stabilita
a předvídatelnost. Trh to řeší chaoticky a ze
všech energií udělal luxusní zboží.
Odpovědět

Viktor Šedivý

29.8.2022 23:42 Reaguje na Břetislav Machaček
Plánovat můžou - jen se pak objeví takové trapné otázky jako kdo to bude stavět a kdo to zaplatí.
Odpovědět
DB

Darth Bane

30.8.2022 00:20 Reaguje na Viktor Šedivý
Přesně 😀😃🙂🙃8
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

30.8.2022 09:36 Reaguje na Viktor Šedivý
Maďaři staví bez jediného forintu a budou
splácet hotovou JE až rok po uvedení do
provozu. Finanční riziko veškeré žádné
a splátky budou nastaveny podle ceny
elektřiny na trhu po uvedení do provozu.
Tomu říkám investiční plán a komplexní
zajištění investice realizátorem stavby.
Jinde zaplatí zálohy, stavbu a čekají a
čekají, až se dílo podaří zprovoznit.
Peníze v háji a návratnost díla se tak
odkládá a odkládá. Takže tu je odpověď,
kdo to má stavět a zaplatit, jenže to
by tu musel vládnout Orbán a ne poskoci vysílající "signály".
Odpovědět

Viktor Šedivý

30.8.2022 10:42 Reaguje na Břetislav Machaček
Samozřejmě - je zapotřebí mít českého premiéra a ne Berlínem pověřeného správce pro Tschechien.
Teď ještě uvidíme, jak nám ten panák vyjedná ztrátu suverenity v zahraniční politice a obraně.Maďaři si ušetřili provozování siláckých gest vůči Moskvě, chovali se a chovají pragmaticky - a ve výsledku na tom budou ekonomicky líp a Rusům nic víc než my neposkytnou.
Odpovědět
DB

Darth Bane

31.8.2022 21:59 Reaguje na Břetislav Machaček
No, tak ještě aby Madaři postavili takových 10-12 dalších PAKsů, a budou to mít vyřešené.
Odpovědět
DB

Darth Bane

30.8.2022 00:20 Reaguje na Břetislav Machaček
Máte skvělý business plán Machacku....Ve vzduchu jsou miliardy tun CO2, kvicite že je potřeba provozovat konvenční zdroje , tak sedněte k prknu, choďte se tustizny, a vymyslete zařízení, které z toho CO2 bude vyrábět zpět uhlí, které pak budete moci těžit a spalovat v elektrárnách.
Odpovědět

Viktor Šedivý

30.8.2022 10:59 Reaguje na Darth Bane
Je životně (a to doslova) nutné provozovat nějaké spolehlivé zdroje. Žádné jiné než uhelné dnes nemáme, během cca deseti let snad můžeme mít zdroje jaderné.

Kecy o pokrokové OZE energetice nevyrobí ani jedinou kWh.
Odpovědět
DB

Darth Bane

31.8.2022 21:17 Reaguje na Viktor Šedivý
Do deseti let???? V současné době???? Žertujete. V nejlepším případě tak do 15-20 let....a do té doby budou uhelné zdroje odstavené, skončí jim životnost i palivo. Já tvrdím, že je to buď OZE, nebo nic. Mimochodem, kolik si představujete toho jádra postavit??? Tady máte analýzu, kolik je potřeba, a vo to bude stát. https://vlkovobloguje.wordpress.com/2022/08/23/pred-cim-jako-cr-stojime-co-se-tyce-cile-dosazeni-klimaticke-neutrality-a-mame-vubec-volbu/

Tak, a teď do mě, ten článek jsem totiž psal já. ČR bude do roku 2050 uhlíklově neutrální, a neuděláte s tím vůbec nic. A oze pofrčejí, jedna radost.....sprateček zapřaženej do pluhu bude totiž také OZE :)
Odpovědět

Viktor Šedivý

1.9.2022 15:25 Reaguje na Darth Bane
No dobře, těch deset je asi fakt výron nesmyslného optimismu.

A máte pravdu, že uhlíková neutralita znamená nejspíš výlet do historie. Trvalý výlet do dob našich prapradědečků, nebo spíš ještě dál.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

29.8.2022 14:09
Hm, OZE zdroje se už dávno měly stavět pouze se zajištěnou akumulací, aby aspoň pro významnou část dne by byla predikována produkce elektřiny v požadovaném výkonu a spolehlivosti. A ta akumulace by měla být zajišťována provozovatelem OZE a na jeho účet. Aby se nestávalo, že provozovatel OZE produkuje obrovsky "levnou" obnovitelnou bezuhlíkatou elektřinu, kterou ale musí provozovatel distribuční elektrické sítě draze a na účet jiných zdrojů elektřiny stabilizovat třeba regulací výkonu fosilní elektrány produkující CO2. Aby vůbec byla dodávka elektřiny tak stálá, že je ta OZE elektřina pro odběratele vůbec použitelná.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

29.8.2022 18:38 Reaguje na Radim Polášek
Ano ale. Akumulace, která by řešila týdenní výpadky větrníků, (natož půlroční výpadky slunečníků) je technicko-ekonomicky nereálný sen.
Odpovědět
pa

pavel

29.8.2022 16:26
prostě je to na hov......jenom pohádka která se hodí k okrádání těch posledních v potravinovém pardon finančním řetězci prostě podvod který funguje pouze v tzv laboratorních podmínkách ve velkém je prodělečný
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist