https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/dalimil-toman-chko-soutok-konecne-budeme-chranit-co-je-treba
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Dalimil Toman: CHKO Soutok – konečně budeme chránit, co je třeba

11.8.2023
Moravská Amazonie.
Moravská Amazonie.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jan Miklín / AOPK ČR
Ministerstvo životního prostředí vyslyšelo léta trvající výzvy laické i odborné veřejnosti k ochraně vzácné přírody na Soutoku Moravy a Dyje. Tzv. Moravská Amazonie by se tedy měla dočkat regulérní ochrany dle naší legislativy, jak je tomu u jiných cenných území v České republice.
 
Na vzácnosti a přírodovědné jedinečnosti území se léta shodují ochránci přírody, lesníci, zdejší spolky, místní i širší veřejnost i stát. „Soutok Moravy a Dyje, tradičně označovaný jako zelená perla Moravy, patří k ekologicky nejcennějším přírodním unikátům nejen u nás, ale i v Evropě,“ píše se na webu Lesů ČR. „Jde o přírodně nejbohatší lesy u nás i ve střední Evropě,“ uvádí se ve společném prohlášení odborných přírodovědných společností.

Česká republika se k ochraně zdejší přírody v roce 2005 mezinárodně zavázala vyhlášením území jako evropsky významné lokality v rámci soustavy Natura 2000.

Přes souznění nad hodnotou území i závazky byla reálná ochrana přírody Soutoku desítky let utopena v diskusích a nejrůznějších nerealizovaných návrzích.

Území sice sbírá různá ocenění hodnoty, honosí se statutem Biosférické rezervace, lesy zde patří do kategorie lesů zvláštního určení, ale reálně dle zákona o ochraně přírody jsou chráněny cca dvě procenta území.

Ptejme se tedy, proč tak vzácné a všemi stranami oceňované území není chráněno např. jako cenná příroda v dalších 26 chráněných krajinných oblastech v České republice. Proč to, co všichni považují za evropský skvost nezařadíme do národního potažmo evropského systému ochrany, jež jediný může garantovat skutečnou, dlouhotrvající a vymahatelnou ochranu zdejší vzácné přírody. Můžeme si cenit práce Biosférické rezervace Dolní Morava, ale tak jak tak skutečnou a dle zákona zajištěnou ochranu území zajistit nemůže. Můžeme být rádi za rámcovou dohodu mezi Lesy ČR a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR z roku 2020, která se promítla do nezávazné části lesních hospodářských plánů. Ale dohoda není zákon.

Nikdo nezpochybňuje fakt, že je území po staletí formováno činností člověka a lesním hospodařením. To ale není vyhlášením chráněné krajinné oblasti (CHKO) nijak vyloučeno. V CHKO se hospodaří běžně a udržuje se tak často kulturní, člověkem pozměněná, ale přesto vzácná a na biodiverzitu bohatá krajina (př. Bílých Karpat). Ochrana přírody primárně zajistí, aby nebylo území poškozováno, aby byla zachována jeho hodnota, aby se zde hospodařilo udržitelně a ekonomické zájmy některých subjektů nebyly nadřazovány zachování krásy a pestrosti zdejší přírody. Jde primárně o zachování tohoto území v převážně zemědělské a poškozené krajině jižní Moravy, o to abychom měli záruky, že se v nejisté budoucnosti nestane plantážemi na dřevo nebo bude poškozeno jinými nyní třebas nečekanými záměry.

A právě o to stojí i naprostá většina místní veřejnosti. V posledních době po tom volali místní občané například v roce 2019 otevřeným dopisem státnímu podniku Lesy České republiky, Ministerstvu zemědělství a Ministerstvu životního prostředí. Ke stejným institucím směřovala i petice vyzývající k ochraně Soutoku, kterou podpořilo přes třináct tisíc občanů, včetně stovek místních lidí a která byla předána ministryni životního prostředí v roce 2021.

Dnešní úsilí vyhlásit na Soutoku nová maloplošná chráněná území a chráněnou krajinnou oblast reflektuje desítky let narůstající potřebu i ohrožení, která v průběhu dřívějších let nastala (např. plošné holosečné těžby).

Záměr CHKO navíc plně odráží charakter území. Neznamená nic jiného, než že se na Podluží budeme dále starat o zdejší kulturní krajinu, ale tak, aby zůstala zachována její jedinečnost a pestrost. Nepřináší omezení většiny činnosti, jež dnes místní lidé v luzích vykonávají – procházky krajinou, cykloturistiku, houbaření, včelaření, rybaření či myslivost, prostě proto, že to z charakteru CHKO nevyplývá (může tomu tak být pouze u některých maloplošných chráněných území). Navíc návrh CHKO nikde nezasahuje do lidských sídel.

Toto i mnoho dalších faktů a otázek diskutovali v posledních měsících pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny na desítkách, ba dokonce stovkách setkání s místními občany, spolky a institucemi. Dle mé zkušenosti probíhala otevřeně a s respektem k místním. Řešeny byly také přínosy CHKO: koordinační role správy pro péči o dané území, možnosti realizace projektů pro ozdravení poškozených částí krajiny či (pozitivní) vliv na rozvoj turistického ruchu (k čemuž byla zpracována socioekonomická studie).

Debata probíhala ještě před samotným oficiálním spuštěním procesu vyhlašování CHKO, tak aby všichni dotčení měli dostatek času a možností se vyjádřit. To považuji za velmi přínosné a ukazuje to, že ministerstvo chce jednat z partnerské pozice. Spolupráci s místními považuji za důležitou a věřím, že tu budoucí CHKO se správou sídlící u nás v regionu nabízí.

Je tedy nějaký důvod, proč by zrovna vzácné území Soutoku nemělo být chráněno jako jiné cenné lokality v České republice? Proč by nemělo být chráněno v rámci naší legislativy? Proč by ochrana zdejší přírody neměla probíhat dle jasných celospolečensky uznávaných pravidel? Nevidím jej. Věřme tedy, že záměr Ministerstva životního prostředí bude po desetiletích nekonečných diskusí konečně realizován.


reklama

 
foto - Toman Dalimil
Dalimil Toman
Autor je programový ředitel Hnutí Brontosaurus a předseda Hnutí Brontosaurus Podluží.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (15)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

SV

Slavomil Vinkler

11.8.2023 08:46
"Proč by ochrana zdejší přírody neměla probíhat dle jasných celospolečensky uznávaných pravidel?"
Žádná amazonie, ale nádherný kulturní les vzniklý intenzivní a odbornou činností starých lesníků.
A protože obyvatelé vidí, že ty "celospolečensky uznávaná pravidla" dle "ekologů" jsou bezzásah a zároveň vidí toho výsledky např. v NPŠ či NPČŠ. A toho pak využívají zájmové skupiny lobistů.
Velmi pěkně je popsán potřebný přístup na
https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/jake-jsou-klicove-faktory-pro-ochranu-lesni-biodiverzity-ve-stredni-evrope
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

11.8.2023 17:05 Reaguje na Slavomil Vinkler
možná vám ušel zásadní rozdíl, že se jedná o CHKO Soutok nikoliv NP tedy vaše poznámky, jsou tak nějak mimo mísu
Odpovědět
ml

14.8.2023 00:26 Reaguje na Slavomil Vinkler
Soutok opravdu není "Moravská Amazonie". Díky Vám za úvodní text, pane Vinklere.
P.S.
Lhostejno, zda byrokrat anebo "zelený" chce 'ochranu' typu CHKO anebo dokonce NP!
Odpovědět
JS

Josef Střítecký

11.8.2023 11:02
"Ptejme se tedy, proč tak vzácné a všemi stranami oceňované území není chráněno např. jako cenná příroda v dalších 26 chráněných krajinných oblastech v České republice." - K tomu bych napsal: Ptejme se, proč se stalo toto území tak oceňovaným? Odpovídám: je to výsledek dlouhodobé osvícené lesnické činnosti. Nevím, proč autor píše o plantážích, a takových účelových nesmyslech. Současný stav je výsledkem odpovědného, ověřeného a systematického přístupu. Jaký systém nabízí autor? Co bude dělat lépe? Nechá vše zdivočet? To je to jediné správné? Čím garantuje, že rozumí komplexní tématice? Nejde jen o dílčí Nápady? Nevěřím tomu, že nový statut tohoto území přinese něco pozitivního. Nakonec se budou mezi sebou handrkovat jednotlivé ekologické iniciativy. Mají nespočet osobních zájmů, které se mnohdy kříží.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

11.8.2023 11:10 Reaguje na Josef Střítecký
No v jednom má autor pravdu. Území již delší dobu není obhospodařováno tou "osvícenou lesnickou činností", ale dle posledních požadavků na zisk a minimalizaci nákladů.
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

11.8.2023 11:21 Reaguje na Slavomil Vinkler
Není teda veškerý problém způsoben tím, že LČR si dělají co chtějí a nikdo jim v tom nemůže zabránit?
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

11.8.2023 12:27 Reaguje na Michal Uhrovič
No ba, proto si myslím, že by to řešil Národní Park, ale s prosazením osvícené tradiční lesnické péče všemi majiteli pozemků.
Odpovědět
JS

Josef Střítecký

11.8.2023 12:30 Reaguje na Michal Uhrovič
Lesnicky se hospodaří podle desetiletých hospodářských plánů (LHP). Ty se obnovují periodicky, a předchází jim relativně složitá debata zakončená ZÁKLADNÍM PROTOKOLEM. V tomto momentě se do tohoto jednání zapojuje mnoho zájmů, které se pak definují jako důležité. Zakonzervují se tak připomínky z mnoha oborů, a vyčlení se i speciální postupy pro hospodaření v následujících letech. Tvorba zisku přitom nehraje podstatnou roli. Jde o komplexně pojatý soubor opatření, která jsou pak respektována, např se v některé lokalitě prodlouží doba obmýtí, protože tam hnízdí čáp černý, atd.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

11.8.2023 16:16 Reaguje na Josef Střítecký
Určitě píšete pravdu. Nicméně já viděl asi před 10 lety oboru Bulhary v CHKO Palava. Podle motýlkářů dříve komoru jasoně dymnivkového. Les byl vysoký, hustý, ale bez jakéhokoli podrostu. Přezvěřeno. Měl by být řídký a aspoň nějakým podrostem, jak to bývalo.
Taky asi před 10 lety jsem viděl nově osázenou paseku hned vedle rezervace Skařiny.Paseka byla přefrézovaná a ošetřená herbicidem. Jinak těžbu na soutoku lze vidět na mapy cz jak stav nyní tak před 20 lety. Vytěženo je toho na můj vkus hodně. A je to natura 2000. Není to snaha Lčr vytěžit co jde, před NP?
Odpovědět
ml

14.8.2023 00:28 Reaguje na Josef Střítecký
Díky i Vám za text o vzniku území.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

11.8.2023 13:47
Soutok je po staletí hospodářský les kultivovaný odborným personálem bývalých vlastníků. Pouze deviantní ekologista si může přát jeho zničení. Já samozřejmě podporují dosavadní hospodaření, které vede k vysoké biodiverzitě a jsem zásadně proti devastaci této lokality ekologismem. A to já vůl za totáče spolupracoval s Brontosaurem a ČSOP.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

11.8.2023 15:43 Reaguje na Michal Ukropec
1*
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

11.8.2023 20:13 Reaguje na smějící se bestie
To byly časy v Brně, kdy výše uvedení spolupracovali i s myslivci a JZD. Nyní po bolševikovi převzali prapor revoluce a boje proti třídnímu a ideovému nepříteli.
Odpovědět
ml

14.8.2023 00:44 Reaguje na Michal Ukropec
Ne vsichni clenové CSOP souhlasí s tzv. "ochranou" Soutoku formou CHKO.
Nastestí jsme - zvlást v okolních obcích - Lanzhot, Breclav,... - normální a tusíme, ze se pripravuje pouze byrokratický aparát a nejaký barák pro lidi, kterí budou udílet "chytré az geniální rady".
I proto se vyrojilo mnoho PR textu o Soutoku a reKLAMy na údajnou, ale neexistující tak zvanou Moravskou Amazonii...
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

15.8.2023 22:30 Reaguje na
Mě se to tam líbí. Už jen z toho důvodu, že tam je listí. Jehličnaté plantáže jsem vždy chtěl vyrubat a za utržený peníz vysadit smíšený les dle typologie a polohy.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist