https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/dusann-utinek-chteji-opravdu-podporit-hospodareni-v-lesich
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Dušan Utinek: Chtějí opravdu podpořit hospodaření v lesích?

18.12.2018
Smrkové porosty se hybnou kvůli suchu. Oslabené stromy napadá kůrovec. Ilustrační snímek.
Smrkové porosty se hybnou kvůli suchu. Oslabené stromy napadá kůrovec. Ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Aleš Erber
V souvislosti s projednávaným návrhem státního rozpočtu se objevil návrh na navýšení částky na podporu hospodaření v lesích o 5,8 miliard Kč namísto stávajících 641 milionů pro rok 2018 (zdroj rozpočet Mze) na likvidaci kůrovcové kalamity. Tento nápad si zaslouží poznámku ke stávající administraci a zpracování žádostí na příspěvky na hospodaření v lesích.
 

Podle novely nařízení vlády ve znění č. 245/2018, které je účinné od 1.listopadu tohoto roku, se zvedly sazby na většinu činností, což je velmi příjemné a zaslouží pochvalu, ale schopnost Ministerstva zemědělství finančně podpořit hospodaření v lesích v reálném čase dokonale ilustrují dva fakty. Už dle minulého znění příslušného nařízení vlády, upravujícího poskytování příspěvků na hospodaření v lesích, bylo často kritizováno, že žadatel musí podat žádost do 3 měsíců od provedení prací, ale všechny žádosti se začínají zpracovávat až po 31. srpnu, kdy je uzávěrka jejich příjmu pro zpracování v daném roce, takže žadatel dostal svůj příspěvek za práce provedené na podzim jednoho roku až podzim následujícího roku.

Čili až v následujícím účetním roce po provedení prací. Vlastníkům lesů - fyzickým osobám - činila větší potíže dlouhá čekací doba na prostředky např. na podporu podzimního zalesňování (což je v době jarních přísušků stále častější způsob a termín výsadeb), obcím to komplikovalo zaúčtování dotací na práce provedené v jiném roce než byla přijata dotace. Podle novely je uzávěrka příjmu žádostí už 30.6., čili v jednom účetním roce žadatel dostane příspěvek za práce provedené do tohoto data, co udělá v létě a na podzim (zalesňování a prořezávky docela běžně) na to může slastně čekat až do příštího roku.

Druhou významnou perlou je to, že žádosti musí být podány elektronicky na formuláři staženém z www stránek MZe. Nicméně, ačkoli nařízení vlády, které toto stanoví platí od 1.11.2018, tak ke dnešnímu dni (17.12.) na stránkách MZe onen formulář ukrytý na modulu pro žadatele pořád není. Ovšem pokud to žadatel nepodá na onom neexistujícím formuláři, nebude žádost projednávána. Franz Kafka by to lépe nevymyslel.

Vrátím-li se k obloukem k správné snaze finančně podpořit vlastníky lesů zasažených kalamitou (jakkoli je tento pojem nepřesný) museli by navrhovatelé z řad poslanců vytáhnout z šuplíku jednak dotační program, kde bude jasně specifikováno, co a jak se bude podporovat, případně uložit MZe, ať jej do měsíce vytvoří a předloží. Což hrozí různými kvapnými nedomyšlenostmi. Pokud nebudou předloženy a vydiskutovány předměty podpory (tedy na co bude ono navýšení prostředků použito) je zde riziko, že na řešení skutečných problémů a hrozivé ekonomické situace vlastníků lesů se ony prostředky vůbec nedostanou. No a dle hesla z obrozenecké literatury „kdo rychle dává, dvakrát dává“ je třeba zajistit, aby se potřebné prostředky dostaly k oprávněným žadatelům v řádu týdnů, maximálně do 2 -3 měsíců od podání žádosti.

Ministerstvo zemědělství zatím prokazuje, že není schopné včas a účinně (dle potřeb postižených vlastníků lesů) administrovat žádosti, podávané ve stávajícím systému. Ten ani není schopné uvést do činnosti v souladu s příslušným nařízením vlády. Nevím, jakým způsobem by vyřizovalo rozdělení navýšení svého rozpočtu na podporu hospodaření v lesích na oněch 5,8 miliardy Kč. Spíš se bojím, kdo si na tom zase pomůže, ale vlastníci lesů bojující s kalamitou to nebudou.


reklama

 
foto - Utinek Dušan
Dušan Utinek
Ing. Dušan Utinek, Ph.D. je odborný lesní hospodář, poradce v oblasti lesnictví a ochrany životního prostředí a soudní znalec pro oceňování pozemků a trvalých porostů.

 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist