https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jirin-malik-jak-vlada-chysta-tunel-za-1-5-bilionu-kc
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jiří Malík: Jak vláda chystá tunel za 1,5 bilionu Kč

11.10.2020
Sucho 2018. Přehrada Pařížov.
Sucho 2018. Přehrada Pařížov.
Foto | Jiří Malík, Milan Roleček a kolektiv
Tak se nám ministr zemědělství Toman a ministr dopravy Havlíček museli asi zbláznit, když si myslí, že se jim takový tunel povede. Posuďte sami.
 

Po zcela utopickém, desítkami vědeckých špiček ostře odmítnutém a doslova bezbřeze pitomém nápadu podpořit kanál DOL minulé pondělí, se nám vláda po týdnu chystá předvést další kolosální úlet.

Ministr Toman ještě loni říkal - povolte nám maximálně 6 přehrad. Dnes chce navýšit jejich počet o 21 na celkem 86. Bez dialogu s nezávislými experty, veřejností, obcemi a v rozporu s legislativou, mezirezortní dohodou…

Kolik ty úlety budou stát? Pokud by jedna přehrada stála obvyklé „minimum“ kolem 10 miliard Kč - od stolu, za pár minut, tady vláda odmává vyhodit z okna cca 860 miliard Kč. A za kanál DOL cca 650 miliard Kč.

Ale pozor, jsme v ČR. Tady se ještě „musí vydělat“ na úplatky – taxa činí kolem 25 %, tak očekávejme navýšení investic o "nečekané vícenáklady“. Celkem má tak vláda v plánu vyhodit z okna minimálně 1,5 bilionu Kč.

Investice do přehrad kolísá mezi póly - nesmírně riziková až naprosto kontraproduktivní a vysoce škodlivá, protože pokud se nenapraví schopnost jímat vodu pomocí nápravy krajiny v celé ploše ČR, voda prostě v řekách postupně zmizí a přehrady se napustí jen občas a přes léto mohou být suché – pitnou vodu pak nebudou dávat ani nové ani stávající nádrže. Je možné, že toto vládní „řešení sucha“ způsobí větší nedostatek vody, než kdyby vláda neudělala nic!

Naprosto na hraně by se dalo s pár profily nových přehrad souhlasit v případě, že by klimatická změna neexistovala. Ale i tak: jediné správné rozhodnutí a na prvním místě v pořadí je obnovit retenci celé ČR v každém koutě země, protože zdravá půda s opravenou krajinou zadrží dvojnásobné množství vody než všechny přehrady a rybníky dohromady. Pak stávající přehrady budou mít šanci fungovat pro potřeby člověka a nové potřebovat nebudeme.

Mám ale silný pocit, že vláda při svém rozhodování ve skutečnosti vůbec nebere v potaz, že klimatická změna existuje, natož aby věděla, jak silně se vysušování ČR zhorší v budoucnu. Pokud to tak bude, přehrady z velké míry nebudou schopné plnit deklarovaný účel. Vláda se touto cestou marně pokouší řešit následky sucha namísto jeho příčin a ještě nás jako bonus přivede na mizinu!

Budiž ale jasně a v klidu konstatován fakt: sucho v ČR je i proto, že jsme si zničili krajinu a půdu. Udělali jsme vše proto, abychom je odkanalizovali a vysušili. Takže se voda nezasakuje a rychle odtéká trubami odvodňovacích systémů, po zničených polích a narovnanými toky pryč - mimo naše území. Tuto situaci zároveň umocňuje zvyšování odparu způsobené klimatickou změnou. Jak? Klimatická změna zpomaluje Golfský proud a narušila jet streamy. Střed Evropy se tak dostal do dvojitého srážkového stínu. Golfský proud nenese tolik vláhy celé Evropě a střed Evropy stíní Alpy.

Sucho se tak bude zřejmě prohlubovat, a to i v případě, že by víc pršelo. Protože rozložení srážek bude jiné – dlouhá období sucha se budou střídat s krátkými, ale velmi intenzivními srážkami. Vodu proto bude nutné zadržovat přímo v místě (s)potřeby a co nejvíce v půdě a podzemí, kde je chráněna před odparem a sinicemi – ne primárně v přehradách.

Les království, 2018.
Les království, 2018.
Foto | Jiří Malík, Milan Roleček a kolektiv

Pokud postavíme nejdříve přehrady a nebudeme na prvním místě řešit nápravu zádrže vody v krajině, ČR bude dál vysychat a s ní i přehrady - nové i současné. Desítky procent obyvatel ČR díky této vládě naopak ztratí přístup k pitné vodě, bude ohrožena průmyslová výroba, produkce zemědělství a energetika. A jelikož energetika ČR stojí hlavně na tepelných elektrárnách (uhlí, jádro), překvapivě jejich největší slabinou je nedostatek chladící vody. Ten vláda neřešením zádrže vody v celé krajině ČR tak přímo podpoří a bude vinna za letní blackouty vznikající nedostatkem chladící vody či její příliš vysokou teplotou.

Přehrady představují ještě jeden klíčový problém. I Evropská unie jednoznačně upozorňuje, že se jedná o nespravedlivý přístup obyvatel k vodě. Přehrada je bodový zdroj vody. Jakou moc bude mít ten, kdo bude v budoucnu ovládat jejich kohoutky? Veškerou a nad vším. Zádrž vody pro každou obec krajinou je naopak ten nejvíce spravedlivý, nejvíce bezpečný a nejvíce rozumný přístup.

Přehrada tedy je maximálně řešením dílčím a na rozdíl od krajiny nikoli univerzálním. Naskýtá se tedy zcela logická otázka, proč by měl občan z Moravy platit stavbu přehrady na pitnou vodu v západních Čechách, když z ní pitnou vodu neuvidí nikdy. Je skutečně spravedlivé, když si některé osvícené regiony svou vodu chrání a starají se o dostatek zásob jejich vody, aby i přesto, že jsou soběstační, museli vinou vlády dotovat desítkami milionů ty regiony, které si třeba i jejich vinou své vodní zdroje vysušily? Jedinou možnou variantou stavby přehrad budiž: regiony si je financují samy, ale pouze v případě, že nepoškodí nevratně jiné veřejné zájmy (ochrana přírody, zemědělské a lesní půdy, ochrana majetku).

Je zcela nepochopitelné, proč se vláda rozhodla štědře dotovat nejistotu a nehodlá masivně podpořit skutečný boj se suchem, jak slíbila. Tedy zádrž vody v krajině. To by řešilo dva zásadní problémy jednou ranou – jak sucho, tak adaptaci na klima. Přitom jak zádrž vody pomocí šetrných opatření v krajině a tím i adaptace ČR na klima jsou dva nejsilnější národní zájmy v historii ČR. Jejich zajištění bude ale stát minimálně cca 1,5 bilionu Kč, spíše 2 až 5 bilionů Kč. Přitom vláda se zavázala k adaptaci ČR na klima, má o tom popsány stovky stran, ale ve skutečnosti pro to nedělá skoro nic. Ohrožuje tak budoucnost celé naší země.

Být středověk, ministři už létají z oken. To, co vláda předvádí, není boj proti suchu, ale neuvěřitelně diletantský chaos umožňující plýtvání. Kdo ještě bude věřit státu, že je správný hospodář či premiérovi, že stát řídí dobře, jako firmu? Firmy se přece neřídí dobře tím, že je vytunelujeme. Tunelování státní kasy není jen připraveno. Probíhá a již desetiletí probíhalo i za vlád přechozích v rámci přípravy staveb. Příprava nikdy nepostavených přehrad či kanálu DOL stála celkem desítky milionů Kč za studie, předprojektovou přípravu, různá hodnocení. Za DOL tak stát již vyhodil z okna cca 60 milionů Kč, za přípravu stupňů na Labi dokonce téměř čtvrt miliardy.

Jediný logický závěr: tato vláda otvírá prostor o historicky největší pokus vytunelovat Česko za bílého dne.

Bude zajímavé zjistit, kdo stojí za nesmyslným nápadem řešit sucho biliony do betonu?

Už od dob totality tato „řešení“ přehradami stále znovu a znovu přináší de facto jediný muž dobře ukrytý na „Ministerstvu vysušování ČR“. Je to jeden jediný důchodce, možná (tichý) zástupce betonové lobby, který dokument nazvaný LAPV (lokality pro akumulaci povrchových vod) již desetiletí cpe do vlády skrz nalobované ministry. K velké naději několika málo firem, které cítí pach desítek miliard za nový beton a stovek milionů za nepotřebné studie a absurdní projekty.

Údolní nádrž Rozkoš.
Údolní nádrž Rozkoš.
Foto | Jiří Malík, Milan Roleček a kolektiv

V současné době je na dokumentu LAPV uvedeno i Ministerstvo životního prostředí, aby tak vizualizovalo vládní iluzi, že jde o rozumné rozhodnutí i na úseku ochrany přírody a životního prostředí. Ještě před pár lety bylo však MŽP, už za ministra Brabce, při projektu jedné přehrady, schopno tlaku MZe dobře a oprávněně odolávat. Jednalo se o veřejností zastavenou přehradu Pěčín, kdy MŽP oprávněně argumentovalo platností mezirezortní dohody z roku 2011, kde je jasně uvedeno, že zádrž vody se provádí nejdříve v ploše povodí k přírodě šetrnými způsoby (na což se nejen tehdy MZe vykašlalo) a stavba přehrady je možná až na posledním místě (jako nejhorší řešení ve vztahu k přírodě).

O pár let později… letos v létě, byl vodařskou lobby ministr Brabec pochválen, jak více chápe potřeby stavět přehrady…

Ministerstvo životního prostředí tak můžeme již dnes nazývat spíše „Ministerstvem ignorování jemu svěřené legislativy“ či „Ministerstvem zdánlivé ochrany přírody a krajiny“.

Aby toho nebylo málo, úředníci z MZe odmítají uvést v život klíčový nástroj, který by umožnil léčit krajinu a pomohl zemědělcům k financím - mimoprodukční funkce půdy. Jedná se o to, aby se motivovali zemědělci pro nápravu půdy, a ta byla znovu schopná zadržovat vodu a ukládala uhlík. Pokud bychom to zavedli, postupně bychom nemuseli vyplácet zemědělcům za škody způsobené suchem v řádu cca 11 miliard Kč ročně. Zvýhodnili bychom ty hospodáře, kteří se starají o půdu dobře a zaplatili bychom zemědělcům za to, že se zase začínají starat o zádrž vody v krajině a půdě a naplňují tak jeden z nejdůležitějších veřejných zájmů. Podpořili bychom tak zemědělce i venkov.

MZe tak jde proti vlastním lidem a vláda pak proti celému venkovu, čímž dále poškozuje i městské aglomerace, které jsou zcela závislé na vodě z venkova! Tato jediná blokace umožňuje nadále likvidovat českou krajinu. Proto můžeme nazývat Ministerstvo zemědělství správněji „Ministerstvem vysušování a likvidace české krajiny a venkova“.

Co by měla tato vláda udělat?
1. Vláda by měla rezignovat.
Nová vláda by měla rychle zajistit:
2. Převod kompetence o vodách z MZe na MŽP.
3. S okamžitou platností odvolat podporu DOL a tento záměr zrušit.
4. Zrušit platnost území LAPV a celý tento dokument zrušit.
5. Okamžitě začít pracovat na obnově celoplošné retence ČR - a to zejména transformací zemědělství, podporou rodinných farem, agrolesnictví.
6. Posílit roli MŽP. Pověřit ho dozorem nad klimatickou agendou (omezením skleníkových plynů) a vedením zádrže vody v ČR a adaptací ČR na klima.

Poznámka závěrem:

I kauza Covid, stejně tak jako dosavadní kroky státu ohledně klimatu, jasně ukazují, že ČR nemá v současném vedení státu prakticky žádný potenciál řešit jakékoli závažné situace s úspěchem. Jednou z klíčových příčin tohoto stavu je skutečnost, že vláda nenaslouchá expertům, nebo si vybírá experty špatné.

Dokonce se jeví, že vláda za vládou svou chaotičností a nedostatkem skutečných expertů situaci jen zhoršuje.

Dál si vláda i veřejnost musí uvědomit, že bez veřejnosti to vláda nezvládne. A veřejnost si musí uvědomit, že potřebuje vládu, která bude pomáhat a vytvářet dobré podmínky pro veřejnost a správná řešení za pomocí významných a nezpochybnitelných expertů, ne jim všem házet klacky pod nohy.

Lapidárně: doopravdy táhnout za jeden provaz.

Vlády amatérů a diletantů musí být ukončeny.

Bohužel si to v tak rozdělené a rozhádané společnosti neumím představit, jak toho dosáhnout.

Přitom je to nesmírná škoda, protože současná věda řešení složitých problémů má a nachází je.

Ale dokud bude moc distribuována výlučně politicky, deformována navíc sobeckými oligarchy, nikam se neposuneme.

I kdyby se podařilo uzdravit politický systém a experti pro něj našli dobrá řešení, pokud nebudou tato řešení přijatou většinou národa (či států) jako vize národního či mezinárodního zájmu a shody, opět neuspějeme.

Je zcela evidentní, že stojíme na historické křižovatce nejen u nás v České republice, ale i ve světě. A je jen na každém z nás, zda to zvládneme. A to je další zásadní problém.

Nikdo shora nepřijde. Stát jsme my a my to musíme odpracovat a nesmíme si nechat krást náš stát před očima.


reklama

 
foto - Malík Jiří
Jiří Malík
Autor je předseda Spolku Živá voda, vedoucí národní kampaně Koalice STOP HF a člen Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (115)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Viktor Šedivý

11.10.2020 20:07
Jak jste přišel na myšlenku, že se někdo chystá stavět přehrady?
Odpovědět
KP

Karel Pavelka

11.10.2020 20:33 Reaguje na Viktor Šedivý
A Vy jste nejspíše slepý a hluchý, která najednou vidí a uviděl tento článek...
Odpovědět

Viktor Šedivý

11.10.2020 22:16 Reaguje na Karel Pavelka
Dokument, o který šlo, byl soupis lokalit, které mají být chráněny pro možnou budoucí výstavbu vodních nádrží. Nikoli zahájení stavby, ani předprojektová příprava, nic takového. Jen zablokování míst, která by možná někdy v budoucnu mohla být předmětem úvah o stavbě.
Jakýkoli hysterický jekot je tedy zcela mimo mísu.
Odpovědět
JB

Jarmila Bělohlavová

11.10.2020 20:48
Stačila by jedna, někde u Labských strání cca 125 m vysoká. Lodní doprava by pak mohla být po celém česku, jeden přístav například u ostrova Říp. Ostatně vládě nejde o vodu ale o beton.
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

11.10.2020 21:01 Reaguje na Jarmila Bělohlavová
No, myslím, že se vláda snaží najít nemožné řešení, tedy zadržet vodu, aniž by lobby průmyslových zemědělců musela cokoli měnit. A skutečnost, že vláda něco řeší, se bude vykazovat tím, kolik už našich společných peněz utratila. Čím víc utratí, tím úspěšnější :o)!
Jenže dokud bude na Hradě stávající figura, co drží za každou cenu u vesla agrárního oligarchu, který má pod palcem jak ministra žp, tak spolupráci s dalším velkozemědělcem Tomane na MZE, tak jsme prostě odsouzeni k falešným řešením, která budeme muset zaplatit nejméně dvakrát: prvně při jejich realizaci a podruhé při jejich napravování...
Obraz barev neveselých...
Odpovědět
DR

Daniel Roubal

11.10.2020 20:58
V dnešní době je mnoho oblastí,kde se pitná voda čerpá právě ze studní a tyto zdroje mnohde vysychají. I proto je nutné zvážit vybudování několika přehrad ,aby byla zabezpečena pitná voda pro lidi. Mění se i klima i stím by e mělo počítat. Nevím,kolik přehrad náš stát potřebuje,ale bojovat proti všem projektům,je cesta do pekel.
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

11.10.2020 21:05 Reaguje na Daniel Roubal
Do Studní se voda nevrátí jinak než správným hospodařením v jejich povodích. Pokud voda steče kvůli nedobrému hospodaření v krajině, tak se nezasákne a budeme muset stavět ty přehrady. Laciné zemědělské produkty zas tak laciné asi nejsou...
Kolik přehrad náš stát potřebuje? Dobrá otázka. Na tu zatím nikdo opravdu neodpověděl - a to by měl, když tvrdí, že je jich málo, ne?
Tak přehrad máme 165, z toho 47 vodárenských a z několika těch vodárenských se ani žádná voda neodebírá. Tak já nevim - máme těch přehrad málo? Nebo je jen špatně využíváme?!
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.10.2020 18:57 Reaguje na Jindřich Duras
Pan Roubal psal spíš o náhradě studní vodárenskými přehradami. Alespoň tak jsem jeho příspěvek pochopil já.
Odpovědět
IP

Ivan Pt

11.10.2020 21:01
jediná pravda, obnovit půdu a tím její schopnost jímat vodu dlouhodobě.
jinak coby kdyby, pokaždé za to může vláda a matláno pro i proti jak se zrovna hodí a desítky odborníků.... jen jemu blízcí, ostatní jsou přeci hlupci
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

11.10.2020 21:15
Pokud nebude pršet, tak nepomohou ani přehrady, ani mokřady, ani půda. Máme více slunečných dnů, tak to budeme pěstovat čirok, pšenici tvrdou a kukuřici na zrno.
Odpovědět

Jaroslav Štemberk

12.10.2020 11:36 Reaguje na Katka Pazderů
Klimatologové nepředpokládají, že bude pršet v celkovém úhrnu výrazně méně, ale že srážky budou nepravidelné, bude tedy potřeba v době, kdy zaprší, vodu zadržovat. Když bude u nás klima vhodné k pěstování čiroku, tak to bude znamenat, že už nastala světová klimatická katastrofa.
Odpovědět
BR

Bohuslav Rosendorf

13.10.2020 15:29 Reaguje na Katka Pazderů
Nebude-li pršet , nezmoknem .
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.10.2020 19:00 Reaguje na Katka Pazderů
Naštěstí nejsme Sahara. Nicméně i v polopouštích, kde jsou deště třeba jen pár dnů v roce, mají přehrady smysl a lidé je v takových oblastech budují od starověku (příkladem budiž starověký Jemen na jihu Arabského poloostrova, ale našly by se jistě i další).
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.10.2020 21:16
Obdobné instituce, plné renomovaných vědců, ve Velké Británii kolem roku 1850 vydávaly Vědecky podložená dobrozdání, že při rychlosti vlaku 40 km/h bude z vagónů odčerpán vzduch. A pokud by se někdo shodou okolností neudusil, tak stejně při pohledu z okna zešílí.

A zhruba tak je třeba se dívat na citované odborníky.
Odpovědět
DD

Daniel Dvořák

11.5.2021 12:56 Reaguje na Jan Šimůnek
Jistě, lepší bude srotit se za komunistickým pohrobkem a dinosaurem Tomanem a s tichou úctou sledovat, jak nás tento zkušený velkoagrárník 20. století bezpečně provede rozbouřenými vodami (nebo spíše písky) klimatických změn.
Odpovědět

Petr Šrámek

11.10.2020 21:32
Jistý si nejsem, ale ty prázdné přehrady nebudou vyschlé, ale úmyslně spuštěné. Takže je to fake, celé.
Odpovědět

Petr Šrámek

11.10.2020 21:32
Jistý si nejsem, ale ty prázdné přehrady nebudou vyschlé, ale úmyslně spuštěné. Takže je to fake, celé.
Odpovědět

Petr Šrámek

11.10.2020 21:32
Jistý si nejsem, ale ty prázdné přehrady nebudou vyschlé, ale úmyslně spuštěné. Takže je to fake, celé.
Odpovědět

Petr Šrámek

11.10.2020 21:33
Jistý si nejsem, ale ty prázdné přehrady nebudou vyschlé, ale úmyslně spuštěné. Takže je to fake, celé.
Odpovědět

Petr Šrámek

11.10.2020 21:33
Jistý si nejsem, ale ty prázdné přehrady nebudou vyschlé, ale úmyslně spuštěné. Takže je to fake, celé.
Odpovědět

Petr Šrámek

11.10.2020 21:33
Jistý si nejsem, ale ty prázdné přehrady nebudou vyschlé, ale úmyslně spuštěné. Takže je to fake, celé.
Odpovědět

Petr Šrámek

11.10.2020 21:33
Jistý si nejsem, ale ty prázdné přehrady nebudou vyschlé, ale úmyslně spuštěné. Takže je to fake, celé.
Odpovědět

Petr Šrámek

11.10.2020 21:33
Jistý si nejsem, ale ty prázdné přehrady nebudou vyschlé, ale úmyslně spuštěné. Takže je to fake, celé.
Odpovědět

Petr Šrámek

11.10.2020 21:33
Jistý si nejsem, ale ty prázdné přehrady nebudou vyschlé, ale úmyslně spuštěné. Takže je to fake, celé.
Odpovědět
JM

Jiří Malík

11.10.2020 23:21 Reaguje na Petr Šrámek
Tak to se mýlíte. To jsou jen některé z mnoha vyschlých přehrad v ČR z roku 2018. Nemějte domněnky a zkuste přemýšlet. A pokud si myslíte,cze článek je fake, tak to dokažte.
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.10.2020 10:30 Reaguje na Jiří Malík
Faktem je, že Vranov předloni vypustili tak, že se obnažilo pod hradem Bítovem dno se zbytky starého Bítova (nyní zatopené vesnice). Přitom to opravdu vypouštěli úmyslně přes turbíny, protože zřejmě energetika má přednost před rozumným vodním režimem přehrady.
Takže změna priorit v obhospodařovacích řádech a problém zmizí.
Odpovědět

Petr Šrámek

16.11.2020 17:04 Reaguje na Jiří Malík
Les království nevyschnul !! I na fotkách je vidět poměrně rychlé vypuštění, kdy je až po les vidět vodu v mělčině, která by tam při pozvolném vyschnutí nebyla. po takových výrocích se nedivím lidem, kteří klima změnu - respektive nové náboženství o ní - odmítají. Docela rád bych si přečetl jako zemědělec pár keců o 500 letém suchu. Dnes !!! Prý..:nebude dopršeno ani za několik let. Takže kecy , kecy .
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

11.10.2020 21:41
Konečně někdo , s praktickými zkušenostmi a prokazatelnými výsledky při nápravě krajiny , reálně popsal současný stav v ČR.
Pod všechno se klidně podepíšu.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

11.10.2020 22:00
Mně článek připadá jako snůška aktivistických zelených blábolů.
Například pořád není dokázáno, že globální oteplování tady skutečně je.
A co se týká vodních nádrží, musí se posuzovat každá zvlášť a individuálně.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

11.10.2020 22:19 Reaguje na Radim Polášek
Globální oteplování prokázáno bylo. To že tomu nevěříte, je čistě váš problém.
Odpovědět
JM

Jiří Malík

11.10.2020 23:27 Reaguje na Radim Polášek
Nemějte domněnky. A víra není vědění. Pokud souhlasíte s vládou, tak si připravte miliony. Budou se jí hodit. To jsem chtěl vysvětlit lidem, jako vy, kteří nerozumí podstatě problému, jaj jste předvedl. Čemu nerozumíte na tom, že vláda chce podpořit výstavbu 86 přehrad, pro něž chrání profily? Jinak vy se skutečně myslíte, že hodnocení vlivu bude férové? No to jste naivní. Narozdíl od vás jsem už jednu přehradu pomohl zastavit a ušetřil tomuto státu obrovskou ostudu a 17 mld Kč.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

12.10.2020 10:51 Reaguje na Jiří Malík
A vy bezpečně víte vše? Jaký klíčový nástroj má podle Vás uvést MZe do života k motivaci zemědělců k nápravě půdy? Vy si myslíte, že nějaký takový klíčový nástroj existuje?
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.10.2020 08:15 Reaguje na Jiří Malík
Rozhodně je lépe investovat peníze do něčeho takového, než je (v daleko větším objemu) splachovat do OZE.
Odpovědět
MF

Michal Fejfar

11.10.2020 22:10
Velice mi tenhle článek připomíná tzv. zelený organizace co znemožní každou stavbu dálnice, a za prachy pak proti ní nic nemá
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

12.10.2020 07:22
Pan Malík má 100% pravdu.... tato vláda je jen zkorumpovaná tlupa bezohledných hovad prahnoucích po zaprodání celé ČR...

Vidíme to v lesích, vidíme to na polích, vidíme to v povodích.... správného se nedělá téměř nic, ale naopak se rozkrádá krajina ČR....

Ještě chvíli budou pánové ve vládě předvádět ty svoje arogantně korupční kejkle a možná se dočkáme další defenestrace.....
Odpovědět
BR

Bohuslav Rosendorf

13.10.2020 15:33 Reaguje na Lukáš Kašpárek
předpokládám , že na všechno co tady píšete máte důkazy a jste přinejmenším předsedou akademie věd .
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

12.10.2020 10:48
Měli jsme velké štěstí v době budování Želivky, Kružberku, Vírské nádrže,
Šancí, Morávky atd., že tu nebyli dnešní ekologové a tak máme nyní dost
pitné vody pro většinu obyvatel. Nyní se pouze hledají všude nějaké
problémy a vše se natahuje. Kdysi stačil geologický a hydrologický
průzkum, výkup či nucené vyvlastnění pozemků a už se stavělo. Udělalo
se to jako prioritní stavba a už to frčelo. Peníze se nehledaly a
byly na to vždy přichystány. Dnes se kecá a kecá a lidé chodí s
bandaskami k cisternám a koupou se u příbuzných ve městech, která
vodou z přehrad plýtvají. Jejich obyvatelé ale mudrují o zaplavení
údolí a ochraně čehokoliv, co tam roste a žije. Přesměrovat vodovod
z měst tam, kde chodí lidé k cisternám, tak možná názor změní. Vím,
že to píši až moc tvrdě, ale už mám těch keců plné kecky a jako
celoživotní neorganizovaný ochránce přírody se dnes stydím, že mne
lidé házejí do stejného pytle s mnoha dnešními ekology. To už není
ochrana přírody, ale mnohdy pouhý potížizmus a politika. To, co je
nutné, tak tomu nebraňme a braňme to, co se ničí zbytečně a pouze
kvůli moci peněz. Nikdo z vás nebrání výstavbě nových satelitních
městeček kolem velkých měst, když se centra vylidňují ve prospěch
kanceláří. Přehlížíte výstavbu honosných sídel v přírodě pro potěchu
pár zbohatlíků a jiné zhovadilosti, kdy se v horách stavějí hotely,
k nim silnice a hluboké vrty vysušující studánky a prameny. Možná
někteří z vás ano, ale když jde o přehradu, tak je tu hysterie už
pouze při rezervaci pozemků na její skutečnou výstavbu za sto let.
Zamyslete se o čem tu vlastně někteří vůbec diskutujete, komu tím
prospějete a komu uškodíte. Vztáhněte si to na sebe, když by jste
byli těmi lidmi bez pitné vody a nebo pravidelně zaplavováni při
povodních.
.
Odpovědět
BR

Bohuslav Rosendorf

13.10.2020 16:05 Reaguje na Břetislav Machaček
perfektní .
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

12.10.2020 10:59
Celé zmatené. Už úvod. Ekolog a ochránce přírody. To je stejné jako židovský fašista. Chceme li chránit klima a navyšovat podíl bioložky, musíme více vysušovat, aby bylo více místa pro pěstování energetických plodin. Takže k zadržování vody nám zbývá pouze výstavba nádrží, jak za Karla IV. Takže to vidím na ekologistu s tím, že ten fašista chodí do sinagogy rabovat a ne se modlit.
Odpovědět
MG

Milan G

12.10.2020 11:10
Citace Malíka .... Klimatická změna zpomaluje Golfský proud ...konec citace.

Jako většina témat klimatologie, i ohledně stavu Golfského proudu panují hluboké rozpory a nejasnosti. Část vědců tvrdí, že k jeho zpomalování nedochází, protože mořské proudy jsou z větší části poháněny větry a snížení salinity vody je přeceňované. Část vědců oproti tomu tvrdí, že mořské proudy naopak více spoléhají na různou hustotu vod, která z větší části závisí na salinitě - jíž oslabuje přísun sladké vody z ledovců.

Jen Malík to ví na stopro.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

12.10.2020 11:49
VÚMOP -Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy - prokázal, že deficit vodozádržnosti ČR díky špatné kondici půdy činí 3,4 mld. m3.
Celé Lipno má pouhých 0,3 mld. m3.

Pan Malík potom netvrdí nic jiného a já s ním souhlasím.

Ptám se , proč je lepší stavět přehrady než revitalizovat půdní fond .
Sebelepší přehrada ani trochu nepřispěje ke zlepšení stavu půdy v povodí.
Naopak půda v optimální kondici výrazně může přispět i k napájení budoucí přehrady- bude-li v budoucnu zapotřebí.

Všimněte si laskavě a je to obecně platné pravidlo, že vždy dominuje snaha o zasazení nových technických staveb do krajiny , než snaha o nápravu antropogenně poškozeného prostředí. Typicky stavby na zelené louce versus brownfieldy.

Lidově řečeno se to dělá proto, že je s tím méně drbačky /promiňte/ a ziskovost těchto projektů je výrazně vyšší.
Náprava krajiny po níž volá autor článku je jedině správnou cestou. Sice klopotnou, náročnou administrativně i majetkoprávně , a je to běh na dlouhou trať.

Naproti tomu stavby přehrad jsou stavebně jednoduché a slibují rychlé výsledky. Je to však absolutně falešná vize . Mám už dost zkušeností abych potvrdil , že tady jde pouze a jenom o peníze pro ty správné ruce a je zde evidentní soukromý zájem pro rychlé zbohatnutí té správné party lidí.
Záměr, Který je o to nebezpečnější , že se tváří jako veřejný zájem č.1.

Zcela po zásluze Ing. Malík na tyto "zájemce" o státní mld. z našich daní upozornil a ukazuje kudy bychom se správně měli ubírat.


Odpovědět
rl

rýpal lesní

13.10.2020 17:48 Reaguje na Miroslav Vinkler
Skorem by se dalo i souhlasit, a nepopírám že to autor snad myslí i dobře. Ale má to zádrhel.
1. Komplexnost, koexistence v opatřeních, efektivita. ( VN je jen jedním ze způsobů, stejně tak střídání plodin po vrstevnicích a tzv. přírodě blízké opatření ). Již jsem o o tom zde napsal skoro román.
2. Předběžná opatrnost. Nastane totiž doba, kdy VN budou muset být, třeba i z toho důvodu, že jinde skončí.
3. Myslím, že jsem zde i popsal, jaký je společenský zájem na té klopotné cestě k nápravě, a jak je jednotlivými subjekty "chtěná".
4. Pan autor je "nehmotně" zainteresován. Viz i argumentace.
Níže to shrnuji, jak to vidím.
A když to tak vezmu, to, co jste objevil jako systémový problém, se snažím uchopit a řešit již 30 let. Věřte, že s lidmi to nejde. A proti lidem to nejde též. Proč ? Protože jsou to lidi ( lidstvo ).

A pan Malík má zatím štěstí v tom, že mu na těch lokalitách pořádně nezapršelo. A také, že tam není zvýšená potřeba vody.
Tím nechci říci, že by to nebylo záslužné, ale je to zase jen džob.

<rýpal lesní>
Odpovědět
rl

rýpal lesní

13.10.2020 17:49 Reaguje na rýpal lesní
PS : autor - míněn autor hlavního článku.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

12.10.2020 12:48
K čemu mají sloužit fotky, které připojujete k textu pane Malík ? K vytvoření názoru jak vypadají suchem vyschlé přehrady? Mají tyto fotky ilustrovat a podpořit vaše slova , že pokud postavíme nejdříve přehrady a nebudeme na prvním místě řešit nápravu zádrže vody v krajině, ČR bude dál . VYSYCHAT a s ní i PŘEHRADY - nové i současné?
Snažíte se pouze o manipulace. Například ta fotka přehrady Les- Království z roku 2018 je toho jasným důkazem. Ta přehrada byla totiž vypuštěna z důvodů oprav. Důkaz. Článek z 27. září 2019 Oprava labské přehrady Les Království je hotová, letos má 100 let.
S tou nedatovanou fotkou z Rozkoše to bude asi něco podobného.
Vám již nevěřím ani dobrý den.
Odpovědět
MM

Milan Milan

12.10.2020 20:17 Reaguje na Jarek Schindler
Souhlas. Uvádět tendenční informace je cesta do pekel a nedůvěry.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

12.10.2020 23:30 Reaguje na Milan Milan
Uvádění podobných informací je společným znakem všech manipulátorů.
Odpovědět
DD

Daniel Dvořák

11.5.2021 13:24 Reaguje na Jarek Schindler
Pane Schindlere, možná byste si nejdříve měl Vaše informace ověřit - takto to je totiž situace, kterou známe z poslední doby (nejen) z politiky velmi často: zloděj křičí "chyťte zloděje"...Na Království opravovali objekty na koruně hráze, zejména věžičky - o vlivu na funkčnost přehrady a hráze se nic nepíše a lze o něm pochybovat. O tom, že sucho (mj. i na Lese Království) v roce 2018 bylo, svědčí i několik jednánín Povodí Labe k mimnořádné situaci - např. zde: http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/cs/dokumenty/jednani-k-mimoradne-aktualni-hydrologicke-situaci_9265.html; lze si prohlédnout vcelku ilustrativní prezentace odborníků ze jmenované organizace.
Rozkoš: https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/sucho-voda-prehrada-rozkos-labska-les-kralovstvi-labe-upa-kralovehradecky-povodi-labe.A181020_434145_hradec-zpravy_tuu
Pařížov: https://www.kudyznudy.cz/aktuality/dlouhodobe-sucho-promenilo-prehradu-parizov-v-mesi
Stálo mě to asi 10 minut času.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.10.2020 13:25
Já se obávám, že to dopadne jak dycky.
Nespraví se krajina, nebudou se budovat mokřady a nebude se šetrněji hospodařit, ani se nepostaví žádná přehrada.
Státní správa je v praktickém kolapsu a světlo na konci tunelu se ještě neobjevilo.
Ovšem jsme v situaci, že kdyby se objevilo, byl by to asi vlak v protisměru.
Já vím, působí to příliš skepticky, ale ten vývoj takový být může být.
Třeba, kdyby se nám podařilo vystoupit z EU.
Nebo kdyby měli pravdu vědci z Postupimi (což je názor asi 96% všech odborníků).
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.10.2020 15:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Vlak v protisměru - s těmi, co tím tunelem dojeli dál, zjistili, že je to špatná cesta, a vracejí se :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.10.2020 15:58 Reaguje na Jan Šimůnek
Zase si pletete tunely.
To světlo v protisměru je iluze, že je dobrej nápad vystoupit z EU a ten vlak je Rusko, který nás rozšmelcuje na maděru.
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.10.2020 22:31 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže po zhroucení EU může být ještě hůř.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.10.2020 11:55 Reaguje na Jan Šimůnek
EU je v pohodě, jen my se hroutíme. Pokud nevystoupíme, budou nás muset asi vyrazit a to bude konečná. zatím sabotujeme a podrážíme vše, co můžem.
Ti vaši demagogové mohutně jásali, jak nastene brexit, rozjede se lavina a EU se rozpadne.
Jenže to dopadlo přesně naopak, euroskeptici zeslábli a zaječí úmysly má jen nablblý babišistán.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

13.10.2020 12:05 Reaguje na Pavel Hanzl
"EU je v pohodě ...".

Tak ten se povedl. :-)))
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.10.2020 15:50 Reaguje na Svatá Prostoto
Mí známí a příbuzní v zemích Eu jsou v pohodě a jen neví, proč my tak blbneme a děsíme se migrantů a úplně všeho.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

13.10.2020 21:52 Reaguje na Pavel Hanzl
EU je na tom super ... třeba taková měnová unie, to je jedna radost. Kdyby se Germánům nevyplatilo ji držet při životě, tak už není. Švédsko a imigranti je taky hezký příběh. Z Polska a Maďarska má Jourová pupínky a o nás dělá, že jako nejsme. V Itálii je bordel permanentní, ale ok, tam beru, že je to prostě styl života.

A dalo by se pokračovat. Ale jinak je to tam super.
Půlka mé rodiny v Bavorsku nadává a fest ... daří se jim dobře, jako vždy, ale z vývoje v posledních 10 letech tedy happy nejsou ani trochu.

Kdyby nebožtíci Kohl s Mitterrandem viděli, co se z toho fungujícího EHS/ES stalo ... tak jsou rádi, že jsou v hrobě.

A píšu jako ten, co 2004 hlasoval pro vstup.
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.10.2020 08:12 Reaguje na Svatá Prostoto
Já tohle předpokládal a hlasoval proti. Bohužel, hlupáků, neschopných se poučit s vývoje ve starých zemích, případně v o něco dříve přijímaném Rakousku, bylo víc.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.10.2020 15:23 Reaguje na Svatá Prostoto
Půlka mé rodiny v Bavorsku nadává a fest ... daří se jim dobře, jako vždy,

To bude ono. čecháček nadává vždycky na všechno, nedokáže si vážit dobrého bydla a pořád jen držkuje. Ale já píšu o Evropě, ne o čecháčkistánu.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.10.2020 11:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Hanzl, Hanzl ... a nevadí, že drtivá většina z uvedených jsou echt Němci:-)? Ale přiznávám, část z nich do Bavor po válce přitáhla od Frankfurtu.

Vy jste fakt pitomec:-))).
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

12.10.2020 15:26
Od starověku byla stavba hrází a přehrad nedílnou součástí snah zadržet vodu v krajině. Ne vždy chápu, proč je dnes budování přehrad "ekology a ochránci přírody" tolik démonizováno.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

12.10.2020 16:05 Reaguje na Karel Tejkal
V článku to máte jasně napsáno. Zejména meliorace urychlují odtok vody z území. Místo jejich eliminace ,zejména v prameništních oblastech, se mají postavit nová technická díla-přehrady- s opačnou úlohou -zadržovat vodu.
Proto je lepší nejdříve krajinu obnovit a teprve poté, pokud by to bylo nedostatečné, zvažovat stavbu přehrad.


Odpovědět
KT

Karel Tejkal

12.10.2020 16:38 Reaguje na Miroslav Vinkler
Dle mého názoru je třeba jít všemi cestami, které něco přináší. Zatracování přehrad považuji za produkt ideologie, kterou je článek výše prokazatelně značně ovlivněn.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

12.10.2020 18:53 Reaguje na Miroslav Vinkler
No a nemůžete zavřít odtok z těch meliorací? Vznikne ihned obrovský rezervoár podpovrchové vody. Tady se tvrdí, že povodně jsou kvůli neschopnosti půdy zadržet větší množství vody ze srážek. No ale povodně a sucha byly i v minulosti. A byly i častější. Například Prahu postihla velká povodeň před tou v roce 2002 před více než sto lety. V roce 1890. Například v osmnáctém století jich bylo hned 5. Mohla za to půda a meliorace? Jak velkou zásluhu na tom má Vltavská kaskáda. Jak by to asi vypadalo, kdyby pánové bojující proti přehradám začali bojovat již dříve. Žádná Vltavská kaskáda, žádná Želivka, Kružberk, Šance. Co by se asi dělo???
Povodně na Moravě v roce 1997. Když odmyslím to těžko představitelné množství vody co během pár dní spadlo, tak žádná půda toto množství nemůže zadržet. Problém byl na Moravě, Opavici , Odře ,Bečvě i Ostravici. Jen se moc, pokud si pamatuji, nemluvilo o Moravici. Proč asi? Jinak v době sucha dotují přehrady vodou ty řeky pod nimi. Díky jim nevyschly v roce 2018 některé řeky. Ano zadržet vodu z jarního tání a přívalových dešťů a používat ji v době sucha. Nevím který mokřad toto svede? Nebo spíš, jak by musel být velký aby to svedl?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

12.10.2020 20:00 Reaguje na Jarek Schindler
Víte pane ono tu nejde ani tak o ty přehrady, ale
o to, že to navrhuje vláda a ti "ukřivdění" to
musí zkritizovat stůj co stůj. Bohužel národ je
nepoučitelný a za rok se možná všichni opozičníci
spojí proti dosavadním vládním stranám a všem nám
ukážou co umí. Mi je to už ale pomalu jedno, jen
lituji všechny ty lidi, kteří budou zase dál
chodit s bandaskami k cisternám pro vodu a nebo
se dívat, jak jim řeka odnáší dům. I dítě se však musí spálit, aby se příště spálení vyhlo.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

12.10.2020 20:10 Reaguje na Břetislav Machaček
Ještě doplním to, že pole bez funkčních meliorací
letos bude těžké vůbec poorat. Mám 107 let starou
melioraci na zahradě a s údržbou stále funkční.
Po lijáku vodu odvede a za sucha stačí hradítko
a vodu zadržím. Meliorovali už v Mezopotámii,
Egyptě, či v celé Asii na rýžových polích. Tam
kde má svůj význam, tak ji rušit může pouze
hlupák. Tam kde škodí, tak ji upravit tak, aby
neškodila a byla v pohotovosti pro extrémy.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

13.10.2020 06:03 Reaguje na Břetislav Machaček
Šíleného důchodce z vysočiny co nyní "okupuje" Lány nemusím a vládu v čele z Burešem už vůbec ne. No ještě víc nesnáším různé poplašné zprávy ,apokalyptické předpovědi a ekovýkřiky do tmy.
Kam to vede je v běžném životě vidět vlastně dnes a denně, No a "projekty" co řeší vše a jsou vydávány za všelék? Tím to mnohdy začíná. Tady se mluví o tom jak vysychají přehrady ale nemluví se o tom, že vysychají protože dlouhodobě dotují , aby úplně nevyschly , řeky pod nimi. Jen díky některým přehradám , v tom roce 2018, ještě tekla v některých řekách voda. Jo u nás máme pouze tolik vody kolik naprší či nasněží. Hlavně ale tolik vody kolik jsme schopni v době tání a přívalových dešťů zadržet pro měsíce příští. Vadí mi, že se někdo tváří, jako by povodně byly až dílem současného zemědělství či lesnictví. Oni ale byly a to častěji i v době kdy se o půdě která by nebyla schopna zadržet vodu, mluvit asi nedalo.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

13.10.2020 12:16 Reaguje na Jarek Schindler
Njn, teď se bojuje proti suchu, takže je potřeba zadržet max vody aby bylo během suchých období čím dotovat ... a pak přijde 2002 nebo 2013 a od Budějic po Děčín budou řvát všichni (a mnozí plavat). A do toho Hanzl s OZE, bo na rozdíl od toho vodíky ten Orlík a Slapy už přeci jen stojí:-).

Svět je prostě jednen velkej bordel:-))).
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

13.10.2020 14:12 Reaguje na Svatá Prostoto
Svatá Prostoto , už jsem to napsal. Sucho a povodně se střídají co je lidstvo lidstvem.
Ta Vltavská kaskáda nějaký smysl má a pokud budou vodohospodáři s nějakým předstihem správně informování, nemusí k podobným excesům v takovém měřítku docházet. Myslím, že ty přehrady toho jsou schopny zachytit dost. Neříkám vše, říkám dost. Když se na to tady dívám tak můžeme být rádi, že vůbec něco stojí.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

13.10.2020 15:05 Reaguje na Jarek Schindler
To nebylo nic proti vám a ani proti přehradám. To byla jen taková poznámka, že přehrady mohou plnit řadu funkcí, ale ne všechny naráz. Je tedy potřeba vždy zvažovat co od které přehrady primárně chceme a pak se taky holt modlit, aby sv. Petr dělat tak nějak co očekáváme.

Protože mám pocit, že někteří zarputilí budovatelé ... tím nemám na mysli vás! ... si obrazně řečeno prostě chtějí vybetonovat jistotu ... všeho a ve všem. Což nefunguje.

A možná zcela iracionálně ... když vidím staré filmy těch Svatojánských proudů ... jestli to nebyla škoda. I když teď už je to dávno jedno.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

14.10.2020 08:50 Reaguje na Svatá Prostoto
Ale jo Svatá Prostoto, taky se mě ty záběry líbí. No líbí se mi i jiné. Třeba pohled na trojvrší Mravenečník-Dlouhé stráně- Vřesník. Údolí Divoké Desné bylo fantastické. Ale o to zas tak moc nejde.
Jde o to jestli budeme moci něco většího, bez toho aby to pořád někdo neznemožňoval či neprodlužoval, postavit. Vzpomenu například na tunel pod Červenohorským sedlem. Všude, kde to jde nejsou tunely zas takovým problémem. Stačí se podívat na Alpy.
Co se týká vody tak je mnoho krajin protkaných splavnými kanály. U nás je také například Baťův kanál. Nějak se o něm nikdo nezmiňuje. S ním ekologický problém není. Problém je s jeho případnou dostavbou a rozšířením. Stejně tak ty přehrady. Nikdo asi nebude volat po odstranění Želivky či Lipna. No postavit takovou další "Želivku" je pomalu nemožné. Všude, kde se chce něco postavit se najednou objeví něco vzácného. Příjde mi to spíš tak, že pokud by nebyly záměry něco stavět ani nevíme co vše vzácného u nás máme. Krajina ochlazuje, no ochlazuje i vodní plocha. Vodní plocha znamená odpar a ten znamená například i větší množství horizontálních srážek. Ono nemusí zrovna pršet a přesto může být vlhko.
Odpovědět
MG

Milan G

14.10.2020 13:19 Reaguje na Jarek Schindler
Naprosto s vámi souhlasím. Velká většina potřebných staveb má problém, přitahujou zelené noky a ti pak následně do všeho hážou vidle. Otáčí se na maličkostech, vyvolávají formální spory.

Pro oživení jeden..https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3196938-obchvat-mikulova-je-opet-bez-pravomocneho-uzemniho-rozhodnuti-kvuli-zalobe

Nemá o tomhle případu někdo větší povědomost? Např. proč to soudil ostravský krajský soud a ne třeba brněnský? Byl Patrik také tak aktivní, když stavěli rakušáci dálnici k hranicím? Dával žaloby k rakouským soudům? Je vůbec možné přijmout tezi, že ke stavbě na našem území, byť je v blízkosti hranic se můžou vyjadřovat a podávat žaloby nátlakové spolky z rakouska, jako v tomto případě?
Odpovědět

Viktor Šedivý

15.10.2020 09:13 Reaguje na Jarek Schindler
Baťův kanál :-)
Viděl jste ho někdy zblízka? To je řádově menší stavba, takřka hračka.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

15.10.2020 13:38 Reaguje na Viktor Šedivý
Netvrdím, že je to mega stavba. No kanál to je a s délkou přes 50 km, průměrnou šířkou 12m a hloubkou 150 cm snad zas tak úplně malý není. Původně 14 plavebních komor.
O to ale snad nejde. Jde o to, že se postavil, plnil například i funkci závlah a mám takový dojem, že nyní je to také technická památka. Jde tedy o to, napíši to ještě jednou, že jej šlo vůbec postavit a nějaká ekokatastrofa se nekonala a ani nyní nekoná.
Odpovědět

Viktor Šedivý

15.10.2020 16:55 Reaguje na Jarek Schindler
Ano, je to zajímavá památka.
Památka na historický způsob dopravy v místě, kde se sešla velmi specifická dopravní potřeba a mimořádně příznivé přírodní podmínky.

Odpovědět
JS

Jarek Schindler

16.10.2020 09:54 Reaguje na Viktor Šedivý
Ano. S vašim hodnocením souhlasím. Jde ale určitě říci, že historický způsob dopravy materiálu se změnil na současný způsob rekreační plavby. Jde ale o něco jiného. Jde o to že to bylo vůbec možno postavit a ekologická katastrofa se nekonala a nekoná a využití, byť jiného charakteru, to má i dnes.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.10.2020 11:48 Reaguje na Jarek Schindler
Aby bylo jasno, já rozhodně nejsem z principu proti výstavbě nových vodních děl. Co je však důležité a co mi u většiny nově navrhovaných chybí, je jasné stanovení jejich účelu a způsobu, jakým budou provozovány.

Prostě když čtu, jak někdo současně označuje přehrady jako nástroj boje proti suchu a současně k tomu dodává, že navíc chrání i před povodněmi ... tak si myslím cosi nelichotivého. Ta přehrada může dělat celkem dobře jedno, nebo druhé. Obojí může dělat z povahy věci jenom blbě.

S tím souvisí i alespoň pokus o kritické zhodnocení, zda uvedeného lze dosáhnout i jinak, a třeba i lépe, stejně jako zda přínosy v konkrétní lokalitě skutečně stojí za negativa, které s sebou každé podobné dílo nese.

Prostě diskuze v duchu ... "přehrady ano" vs "přehrady ne" mi přijde úplně na hlavu. Smysl má diskutovat vždy zcela konkrétně, o konkrétní lokalitě a konkrétním problému.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

17.10.2020 09:51 Reaguje na Svatá Prostoto
Mě to připadá jako by se zítra měly začít všechny ty přehrady stavět. No a ono zatím jde pouze o soupis lokalit chráněných pro možnou stavbu. Bohužel místa na "všechno" u nás a nejen u nás prostě ubývá. No a toho místa , až začneme " budovat" tu požadovanou divočinu, bude ještě méně.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

13.10.2020 21:55 Reaguje na Břetislav Machaček
Boha jeho, to je zase blbost. To není vláda vs opozice, to je MŽP vs MZe. Kdo vede které ministerstvo doufám víte.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

12.10.2020 20:01 Reaguje na Jarek Schindler
Naplno mě chytly povodně 97 na Moravě ,konkrétně Hanušovice. Kousek od nás naměřeno za tři dny přes 1200mm. Nejenže tohle nesvede sebelepší krajina, ale ani sebelepší přehrada.
Zde se však nevede debata o tisícileté vodě, ale o tom, že nám krajina vysychá a čím déle se voda v ní zadrží, tím lépe.
Pokud nespravíme půdu, tak se vás ptám , co do těch přehrad bude dotékat.
Na rozdíl od středověku , ale i první republiky jsme dokázali okolní krajinu v 50-80tých letech technicky "spravit" melioracemi.
Dokud toto nenapravíme, tak plánování a stavby přehrad jsou skutečně vyhozené peníze.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

13.10.2020 07:31 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tak nevím kde jste vzal těch 1200 mm. Pokud vím tak největší maximální úhrny za tři dny byly v Beskydech ( Šance 537mm, pětidenní 617 mm, Lysá hora 510mm, pětidenní 610mm, Jeseník 444 mm, pětidenní 512 mm, Vidly 431mm , pětidenní 501 mm, Třeba mám ale špatný zdroj.
U přehrady je potřeba dobrá a včasná předpověď a potom maximálně bez ohledu na rekreaci atd odpouštět. Zapomněl jste na vysvětlení té Moravice.
Dotékat bude jarní tání a všechen zvýšený přítok z dešťů. Nemusejí snad ty povodňové vlny končit celé po toku u sousedů. Něco z nich si můžeme ponechat pro další týdny či měsíce.
Pokud ty meliorace tak odvodňují krajinu tak musí zákonitě způsobovat i ty záplavy. Proč těch záplav například v tom osmnáctém století bylo tolik? Nebyly meliorace a o utužené půdě bez možnosti vsaku, vinou zlotřilých agrobaronů, se také zatím nedalo mluvit. Jo a nebyl to středověk. Ten končil podstatně dříve. Tedy přibližně s koncem patnáctého století. Záleží podle které události to budete brát. No a to co odsouhlasila vláda není zatím ani plánování ani stavba. Jen ochrana toho místa pro budoucí možnou stavbu. Dobrý a včasný krok.
Odpovědět
JM

Jiří Malík

12.10.2020 22:48 Reaguje na Jarek Schindler
Ano. Melio je zčásti nutno odstavit. Máme to vymyšleno. Přehrady jistě zadrží část povodně. Tím mj. vysušují profil pod přehradou. Půda nje utužena, takže dříve srážka 50 mm nic neznamenala, dnes vám bude téct voda oknem v přízemí. Nesvede ti jeden mokřad, ale komplexně napravena krajina. Lidé jsou betonovou lobby zpracováni desetiletí, takže chápu to lidové nadšení pro hráze. Tak si je zaplaťte za své. A nepostaví se jediná.
Odpovědět
MG

Milan G

12.10.2020 22:59 Reaguje na Jiří Malík
Jak velkou část meliorací je nutno odstavit? A kde? A kdo to zaplatí? A jak vůbec chcete odstavovat, když neexistuje žádná evidence meliorací.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

13.10.2020 07:04 Reaguje na Jiří Malík
Já jsem bohužel na rozdíl od vás přesvědčen, že ty meliorace nemusí nutně vodu odvádět ale mohou sloužit naopak i jako zásobárna vody.
Chcete snad tvrdit, že v osmnáctém století se zemědělství potýkalo s utuženou půdou neschopnou vázat vodu? Na zdi Křížovnického kláštera v Praze jsou značky výšky povodňových vln. Takže se dají vysledovat velké povodně v minulosti. Tak tedy 1675,1717,1736,1750,1771,1784,1845,1890 a až největší 2002. V roce 2002 samozřejmě selhalo povodí ( nezačalo včas odpouštět a rosničky včas neinformovali o možném rozsahu)Chcete napravovat krajinu do stavu například v tom osmnáctém století??? Ono ani to sucho dřív nebylo?
Já žiji na "žule a jílech" a celkem velký bezodtokový mokřad s cyklickým jezerem mám "pár metrů" za barákem . Vím tedy jaké je soužití s tímto mokřadem. Třeba rok 2018 byl perfektní. Jezírko vyschlo. Letos je plné až po okraj a byly dny kdy se nedalo k večeru jít ven. Jinak nevím proč , když zatím dochází pouze ke schvalování generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod (tzv. LAPV), již mluvíte o betonářské lobby? Ono vyhlášení těchto území jako území rezervovaných pro výstavbu nových přehrad pouze dopředu zabraňuje různým spekulantům a když říkám spekulant , tak tím myslím v první řadě ekospekulanta, v účelové koupi pozemků . No a než se někdo rozkoukal, tak to vláda "sfoukla". Snad jediná věc v čem s touto vládou souhlasím.
Mám si zaplatit přehrady ze svého? To je asi stejný výkřik jako kdybych po vás chtěl pane Malík, ať se tedy živíte pouze tím, co vyroste na těch vašich mokřadech.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

13.10.2020 07:13 Reaguje na Jiří Malík
Měl byste srážky specifikovat, protože 50 mm za delší dobu půda zadrží, ale pokud spadnou najednou, nezadrží je nikdo a nic.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

13.10.2020 07:43 Reaguje na pavel peregrin
Tohle zadrží rašeliniště a "houba". I ty mokřady zadrží vodu pouze v určitém množství po odtokovou hranu.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

13.10.2020 07:43 Reaguje na pavel peregrin
Tohle zadrží rašeliniště a "houba". I ty mokřady zadrží vodu pouze v určitém množství po odtokovou hranu.
Odpovědět
MM

Milan Milan

12.10.2020 20:18 Reaguje na Miroslav Vinkler
Kam asi teče voda z těch neustále démonizovaných meliorací?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.10.2020 09:33 Reaguje na Milan Milan
Do vodních toků. A ty odvádějí vodu mimo ČR. Jak jste si nevšiml jsme skutečně střechou Evropy, s jinou než srážkovou vodou hospodařit nemůžeme.
Pan Malík vám po lopatě říká, že krajina funguje jako velký chladič a zásobárna vody. A navrhuje v prvním kroku tento ryze přírodní a nejúčinnější mechanismus obnovit.
Což jde proti záměrům podnikatelských kruhů těsně napojených na státní správu, které se už těší jak podojí státní rozpočet.
Odpovědět
BR

Bohuslav Rosendorf

13.10.2020 16:07 Reaguje na Miroslav Vinkler
Podle mě , pan Malík v první řadě se snaží dělat ostudu a zmatky .
Odpovědět
BR

Bohuslav Rosendorf

13.10.2020 16:03
Já se divím , že autor není zaměstnán někde u OSN . Mávnutím ruky rozpouští vládu , propaguje jakési nezávislé odborníky-závislé na penězích všelijakých NEZISKOVEK , PLACENÝCH BŮHVÍKÝM ZE ZAHRANIČÍ . Zelená loby musí udělat případ ze všeho . A kdyby nebylo z čeho , tak se to musí vymyslet .
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

13.10.2020 23:08 Reaguje na Bohuslav Rosendorf
Ještě vám tam chybí Gates, Soros a Ilumináti. ;)
Odpovědět
BR

Bohuslav Rosendorf

14.10.2020 05:27 Reaguje na Petr Eliáš
Nechápu pochod a směr vašich "myšlenek" , ale to zřejmě ani vy , že ?
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

14.10.2020 09:44 Reaguje na Bohuslav Rosendorf
No tak určitě. :-) Ale chápu ty vaše...Víte prd, ale hlavně že za to můžou neziskovky placené ze zahraničí. Silně mi to připomína fanouška SPD. :-)
Odpovědět
rl

rýpal lesní

13.10.2020 17:03
1. Mám rád lidi, kteří mají tah na branku a jsou ochotni za svůj názor obětovat i svoje pohodlí.
2. Mám pochopení pro ekology, kteří jsou odborníci a mají promyšlené vazby mezi okolnostmi, příčinami a důsledky, a mají nadhled.
3. Nemám rád ekologické aktivisty, kteří ekologii používají jako beranidlo v politice.
4. Po zkušenostech s lidovci ( obecně ) jsem obezřetný i na jejich klony.

A jako člověk, který má pokoru před profesí, přírodou i vodařinou obecně říkám jedno : Před takovými nás ochraňuj Duch svatý, Lenin i atomová bomba.

Klidně se s tímto pánem o věci pobavím, ale tohle "z.s." je projekt politický, ne ekologický, a už vůbec ne s vyváženým pohledem na okolnosti.

I přes dílčí úspěchy a snahu přírodě pomoci.

<rl>
Odpovědět
AS

Aleš Svoboda

13.10.2020 17:18
Krátkozrakost pana Malíka je naprosto neuvěřitelná.
DOL je strategickou stavbou,která dá ČR šanci na přežití v šílenostech, které se realizují v rámci €U.
Je třeba se na věc podívat z trochu větší výšky. A hned se objeví nové souvislosti, které přízemní hnidopich nemůže vidět.
Podívejme se na dopravní situaci v Evropě - ta je z větší části zajišťována kamionovou dopravou.
Pokud se kanál bude realizovat, dokde k významnému propojení vodních dopravních cest a v tom okamžiku se může významná část kamionové dopravy přesunout na vodu.
Česko se tak stane nejvýznamnějším dopravním uzlem v Evropě - a neskutečně na tom vydělá.
Kromě krátkozrakých pseudoekologů to bude EU a především Německo, které se bude přes EU bránit ( stejně jako se naoko brání Nord Streamu II ) ale které nakonec bude naším největším partnerem.
Někdo stále nerozumí??
Stačí, aby si Merkelová prosadila přísné emisní limity kamionů - a kamionová doprava v EU se zhroutí - a ČR začne hladovět. Jsme potravinově soběstační jen ze 40%. . . .
Mám pokračovat??
Vybudováním kanálu se zbavíme absolutní závislosti na silniční dopravě.
Diverzifikace - to je cesta k přežití.
Této cestě jsem podřídil i své podnikání - a ukázala se jako nesmírně účinnou metodouo k přežití v dobách potíží a těžkostí.
Kanál není tunel - ale obrovská šance jak využít strategické polohy České republiky v Evropě.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

13.10.2020 19:40 Reaguje na Aleš Svoboda
DOL je záměr, který má zajistit zisk těch, kteří to neplatí a kteří do toho nedají peníze, a kteří odkloní dopady na ty, kteří dostanou fikci, aby poté prozřeli.
Nejsou dopravní potřeby pro pomalou dopravu.
Suroviny a objemy se postačí transportovat po železnici.
VRT řeší i zkapacitnění a odlišení doprav z hlediska rychlosti.
Jediné, co je v tomto zásadní je chuť šíbrů z ODS, lidovců a jejich klonů, a části ČSSD k tomu, aby vnutili občanům špek, který není dobrý ani na namaštění zádele.
Kontrolní otázka : Ve kterých stranách byli po roce 1989 přítomni sebestřední velikáši takového typu, aby prosazovali cosi, co následně dopadlo jinak, než lidu ( lidem ) nabídli ?
Kontrolní podotázka : Kdo rozbil ČsPLO ? Kdo prodal 14 našich zámořských lodí Československé námořní plavby a.s. (zal.1959)? A kdo sliboval že soukromník bude lepší hospodář než stát ?
Co se splnilo z listopadových keců z Melantrichu ?
Proto jsme nyní konfrontováni se záměrem zlodějů, kteří nastolili téma a ještě k tomu nyní rýpou do těch, kterým to dali na stůl, že jsou to ti, kteří věc chtějí. Všichni ve státní správě to vědí, a mlčí. Proč ???
A soukromě : pokud jste podnikatel, nic vám nebrání upsat se jako tichý společník do jejich projektu. Ale já vám radím : nechejte si předložit detailní rozbor ekonomiky. Ve vlastním zájmu.
<rl>
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

13.10.2020 21:57 Reaguje na rýpal lesní
"Kdo prodal 14 našich zámořských lodí Československé námořní plavby a.s. (zal.1959)?"

To vím náhodou docela přesně ... Víťa:-)))!
Odpovědět
MG

Milan G

13.10.2020 22:53 Reaguje na Svatá Prostoto
Jj a asistoval u toho jeden politik, nemůžu si vzpomenout na jméno, který říkal..bodejť na co nám jsou ty lodě, když jsme suchozemský stát :-))
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.10.2020 09:12 Reaguje na Milan G
A k čemu nám byly?
Odpovědět
JK

Jaroslav Kořínek

14.10.2020 13:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanz Vy jste Hlava.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.10.2020 15:14 Reaguje na Jaroslav Kořínek
To je hezké. Na co by byly ČR nějaké vrakové lodě někde v luftu?
Aby si na tom prominenti mastili kapsy ze státního?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.10.2020 11:57 Reaguje na Milan G
No, zase je potřeba být fér ... ten za to moc nemohl. Prostě DIKové svěřili body, HCC získalo akcie, kluci a holky z Pankráce trochu zoptimalizovali portfolio a stali se v tomto případě majoritním vlastníkem. A holt usoudili, že se jim víc vyplatí ty lodě střelit, než je provozovat.

Zcela upřímně, tohle je úplně běžná operace, z toho není třeba dělat nějaké drama. Akorát v lepších zemích ty peníze skončí u akcionářů a ne na Bahamách:-))).

Já bych z té námořní plavby opravdu nedělal nějakou posvátnou krávu.
Odpovědět
MG

Milan G

17.10.2020 18:07 Reaguje na Svatá Prostoto
Ale jo proč ne, já to nijak neodsuzoval.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.10.2020 09:44 Reaguje na Aleš Svoboda
Když se dívám výšky, tak je vidět i na jiné vodní cesty tohoto typu:
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jakub-kucera-kanal-ryn-mohan-dunaj-ma-pocatky-daleko-v-historii-a-slibnou-budoucnost-v-nedohlednu

Tento kanál byl DOKONČEN v roce 1980 a tak je možno zhodnotit, jak to za těch 40 let dopadlo.

Parametry celého DOL jsem nenašel (jesti jsou vůbec známá) kanál má být o 10m užší a asi delší s větším převýšením. Především první loď může plout až to bude CELÉ HOTOVÉ tj. nikdy.

V situaci, kdy nejsme schopni dokončit dálniční trasy ani ke hranicím, kdy jsme ani nekopli na evropské rychlodráze TGV, je mudrování o DOL zcela nesmyslné a hlavně příliš drahé.
Odpovědět
JK

Jaroslav Kořínek

14.10.2020 13:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud vnikne nařízená Bez uhlíková Evropa - tak budeme všichni rádi, že minulá generace myslela na nás a postavila kanál Rýn, Mohan, Dunaj. Pokud někdo to bez uhlíkové šílenství a EIA emisní povolenky atd. Tak ty kanály z přístavů kde budou Čínské a Turecké lodi plné drátů do betonu, kolejí, traverz a cementu budou plné.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.10.2020 15:16 Reaguje na Jaroslav Kořínek
Nechápu, co má ten kanál společného s uhlíkem. Jen to, že žere zbytečně energii.
Odpovědět
JK

Jaroslav Kořínek

14.10.2020 17:22 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy toho opravdu chápete málo. Tak tedy ještě ještě jednou. Aby Evropa splnila své bez uhlíkové plány zbaví se energeticky náročnějších odvětví (výroba energie - rovná se CO2.) Nějaký vodík to opravdu nezachrání. Takže ocel, cement, dráty do betonu, koleje atd. To vše se bude vkládat z Čínských a Tureckých lodí v Hamburgu a ve Štětíně.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.10.2020 17:38 Reaguje na Jaroslav Kořínek
A co když si Evropa tu bezuhlíkovou energii pořídí, už dnes má asi 50% z OZE a to je teprv rok 20. A už dnes se staví ocelárny na vodík (dokončení 25) a do roku 30 může být z OZE 80% energie a hlavně pojedou nové systémy akumulací i výroby.
Vy trpíte stejnou představou (jako komunisti i nacisti), že Evropané jsou pitomci.
Bohužel, ti pitomci jsme u toho my.
Odpovědět
JK

Jaroslav Kořínek

14.10.2020 18:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Je to marný.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.10.2020 20:43 Reaguje na Jaroslav Kořínek
https://oenergetice.cz/emise-co2/thyssenkrupp-bude-vyrabet-bezemisni-ocel-pomoci-vodiku/

Ropáci nemají šanci zablokovat vývoj technologií, jen nás můžou doblbnout jako vás.
Šermováním dráty do betonu to fakt nezachráníte.
Odpovědět
RJ

Richard Janovsky

14.10.2020 20:04
Dobrý den, nechápu tyto články a příspěvky, ze v České republice stále chybí voda. Nevím jestli nesledujete zprávy, ale akt. Jsou povodně a pokud si dobre pamatuji, tak celé léto prší... Když je sucho, tak si stežujete, že je sucho, když prší, tak si stežujete, ze je sucho, když jsou povodně, tak si pořad stežujete, ze je sucho.... Vážně ??? Kdyz chce někdo stavět přehrady, tak je to špatně, protože to vlastně nic neřeší?... By mě zajímalo, jestli zrovna vy doma spalchujete záchod a čím?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.10.2020 20:47 Reaguje na Richard Janovsky
Že prší je samozřejmě velmi dobře. Jenže by takhle chělo pršet asi tak čtyři roky, protože deficit je skutečně dost děsivý. V krajině scházely loni skoro celoroční srážky to máte ročně 125% normálu. Letos to vypadá na 104% a bude rádi. Teda na Jižná Moravě, jinde je to jiné.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

15.10.2020 08:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Mám takový dojem, že ty 104 % jsou údajem za ČR v roce 2019. Troufám si tvrdit , že letos to bude podstatně více. No a že neprší všude stejně? Samozřejmě jsou sušší oblasti ve srážkových stínech atd. No a právě přehrady by měly být jednou z možností jak tu nevyváženost vyvážit.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.10.2020 12:16 Reaguje na Jarek Schindler
Loni bylo na Jižní Moravě sucho, těch 104% je letošní úroda doposud.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

16.10.2020 13:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Byl tu článek Po suchu loni objem srážek v povodí Moravy a Dyje dosáhl průměru
13.10.2020 18:51 | BRNO (ČTK)
No a tam se píše: Po dvou letech sucha se loni opět objem srážek v povodí Moravy a Dyje dostal alespoň na dlouhodobý průměr. Vyplývá to z vodohospodářské bilance za rok 2019, kterou zveřejnil na svém webu státní podnik Povodí Moravy. O rok dříve přitom byla bilance v povodí nejhorší od roku 2003, kdy Povodí Moravy začalo s měřením.
Takže loni to bylo těch 104%. Letos bude podstatně více.
Odpovědět
ET

Eliška Tomanová

19.10.2020 11:54
Na přehrady jsme fakt machři, stačí si zajet na Orlík a mám o přehradách nedobré mínění.Lidem nepřinesla nic dobrého.Je tam i ponaučení že takto zničenou krajinu již nelze napravit. Nemůžeme dovolit plundrovat zem megalomanskými nesmysly.
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist