https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jitka-jelinkova-novy-stavebni-zakon-a-jednotne-environmentalni-stanovisko-nezapomenme-na-fikci
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jitka Jelínková: Nový stavební zákon a jednotné environmentální stanovisko: nezapomeňme na fikci

22.3.2023 | PRAHA
Pokud orgán ochrany přírody „nestihne“ vydat závazné stanovisko ke kácení a náhradní výsadbě, povolí stavební úřad kácení a odůvodní to fikcí souhlasu?!
Pokud orgán ochrany přírody „nestihne“ vydat závazné stanovisko ke kácení a náhradní výsadbě, povolí stavební úřad kácení a odůvodní to fikcí souhlasu?!
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zákon o jednotném environmentálním stanovisku (JES), který se právě schvaluje, zřejmě umožní i kácení dřevin bez uložení náhradní výsadby. Pokud úředníci nerozhodnou včas. Bude se na něj totiž vztahovat tzv. fikce souhlasu bez podmínek, pokud jej orgán životního prostředí nevydá v zákonné lhůtě (to se může stát opomenutím „v návalu práce“ i záměrně). To by nemělo zaniknout v diskuzi, která se vede kolem nového stavebního zákona a jednotného environmentálního stanoviska. Připomeňme, že JES má urychlit povolování staveb tím, že bude zahrnovat v zásadě všechna dosavadní závazná stanoviska a povolení podle zákona o ochraně přírody a krajiny (s výjimkou záměrů ve zvláště chráněných územích, EVL nebo ptačích oblastech), zákona o ochraně ZPF, lesního zákona, vodního zákona, zákona o ochraně ovzduší, popřípadě i dalších zákonů z oblasti životního prostředí.
 

Fikce se má na jednotné environmentální stanovisko (JES) použít v ještě větším rozsahu, než podle současného stavebního zákona, tj. vztahovat se nemá pouze na JES nahrazující závazné stanovisko EIA nebo správní akty podle zákona o ochraně přírody a krajiny, kterými se posuzuje splnění požadavků plynoucích ze směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a směrnice o ochraně volně žijících ptáků (Natura 2000).

Oproti současné úpravě by tedy mohlo být fiktivní i posouzení splnění podmínek pro povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, které nejsou předmětem ochrany podle práva Evropské unie, tj. pokud by šlo „pouze“ o druhy zvláště chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny, resp. jeho prováděcí vyhlášky.

Stejně jako v právní úpravě účinné již od 1. 1. 2021 není pamatováno na to, aby se fikce nevztahovala na povolení kácení a uložení náhradní výsadby. Bez účasti spolků v řízení bude jistě nastávat, co nastává již dnes (v jaké míře, můžeme jen hádat, protože Ministerstvo životního prostředí to nijak nesleduje), tj. že orgán ochrany přírody „nestihne“ vydat závazné stanovisko ke kácení a náhradní výsadbě, takže stavební úřad povolí kácení a odůvodní to fikcí souhlasu (samozřejmě bez uložení náhradní výsadby)! Takové rozhodnutí je podle mého názoru jednoznačně nezákonné, ale když na to nikdo neupozorní (především se proti tomu neodvolá spolek z pozice účastníka řízení), zůstane tak.

Ministerstvo životního prostředí tento stav zjevně netrápí, protože nebylo schopno vydat metodickou instrukci, ve které by jasně napsalo, že došlo-li ke vzniku fikce souhlasu s kácením, musí orgán ochrany přírody informovat nadřízený správní orgán, který vydá skutečné závazné stanovisko, v němž vyhodnotí funkční a estetický význam dřevin, uváží, zda stavební záměr je závažným důvodem pro povolení kácení (všech) dřevin, a stanoví přiměřenou náhradní výsadbu. Podle něj pak stavební úřad může vydat zákonné rozhodnutí o povolení (části) kácení a uložení náhradní výsadby.

MŽP napsalo do metodiky tak nicneříkající formulaci, že v kauze, se kterou jsem byla nedávno seznámena, krajský úřad jako nadřízený orgán ochrany přírody, ač se na něj sám stavební úřad obrátil, metodiku MŽP citoval („má nadřízený orgán ochrany přírody možnost uplatnit materiální kritéria podle zákona o ochraně přírody a krajiny“), ale meritem věci se nijak nezabýval = neudělal nic. Kdyby aspoň napsal „s kácením dřevin bez uložení náhradní výsadby souhlasím, protože …“! V dané kauze prý kácením vznikne ekologická újma přes 630 tis. Kč. Takto absurdně úřadují některé orgány ochrany přírody.

Dodávám, že MŽP samozřejmě mělo ihned po uzákonění fikce souhlasného závazného stanoviska (1. 1. 2021) vydat metodiku, která by obecně vyžadovala informování nadřízeného správního orgánu o vzniku fikce, aby přezkoumal, zda byly splněny hmotněprávní předpoklady pro souhlas bez podmínek (např. se zásahem do významného krajinného prvku podle zákona o ochraně přírody a krajiny), a nebyly-li, zajistil nápravu vydáním skutečného závazného stanoviska s podmínkami nebo nesouhlasného závazného stanoviska. Ministerstvo důsledky fikce pro ochranu veřejných zájmů životního prostředí ani metodicky neřeší, ani nekontroluje orgány životního prostředí nižších stupňů, ani nemá data z praxe, v jakém rozsahu se fikce uplatňuje.

Spolky by z pozice účastníků řízení před stavebními úřady ohlídaly aspoň něco…


reklama

 
foto - Jelínková Jitka
Jitka Jelínková
Autorka byla v letech 2001 - 2015 právnička České inspekce životního prostředí, v současné době je kozultantka a lektorka.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (4)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.3.2023 06:00
Nebylo by poctivější zrušit zákon na ochranu přírody a krajiny?

Zbylo z něj doslova torzo pro smích , vůbec neplnící cíl pro který byl počátkem 90. let zákonodárci schválen.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

22.3.2023 08:19 Reaguje na Miroslav Vinkler
No ja, výsledek obstrukcí aktivistů. CBD (což bylo dokázati obstrukcemi).
Odpovědět
DM

Dalibor Motl

22.3.2023 10:57
S použitím fikce souhlasu při nedodržení lhůt naprosto souhlasím. Je to jediné opatření, které donutí státní správu a samosprávu konat v zákonných termínech. Nedodržováním termínů (stanovených správním řádem) vznikají ohromné ekonomické škody. Mělo by být řečeno i B. Pokud státní správa nebo samospráva díky fikci souhlasu způsobí nějakou škodu (třeba na přírodě, pošk. sousedních pozemků, práv účastníků řízení...) měla by za ni nést i finanční odpovědnost. Věřte, že pokud by radnice nebo úřad měl ze svého rozpočtu platit škody (třeba u zmíněného kácení dřevin), které vznikly jeho nekonáním tak by to pomohlo "správné alokaci" pracovních sil na potřebné agendy.
Odpovědět
PB

Petr Brok

23.3.2023 08:30
Každý rok mi obec povoluje kácení dřevin v krajině bez uložení náhradní výsadby. Jestlipak uhádnete proč?
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist