https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/karel-kriz-poslanci-novelou-drazniho-zakona-oteviraji-dvere-ke-kaceni-statisicu-stromu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Karel Kříž: Poslanci novelou drážního zákona otevírají dveře ke kácení statisíců stromů

10.9.2019
Stromy jako nepřátelé železnice?
Stromy jako nepřátelé železnice?
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | jingoba / Pixabay
Zatímco už několik let se mluví i píše o tom, že jednou z nejdůležitějších otázek blízké budoucnosti je adaptace na klimatické změny a že klíčovou roli v tom hrají mimo jiné stromy, zatímco probíhají kampaně na „výsadbu milionů stromů“, pozměňovací návrhy drážního zákona poslanců Ferance (ANO) a Matušovské (KSČM), právě projednávané Poslaneckou sněmovnou, jdou zcela proti tomuto proudu. Otevírají možnost zbytečného kácení statisíců stromů.
 

Současný drážní zákon (266/1994 Sb) a zákon o ochraně přírody (114/1992 Sb.) řeší problematiku tak, že drážní úřad může i na cizím pozemku provádět opatření k zabránění padání stromů či jejich částí na dráhu a k případnému kácení stromů nepotřebuje povolení, pouze je povinen ho předem orgánu ochrany přírody oznámit. Tato úprava se jeví jako dostatečná a funkční. Přesto se pan poslanec Feranec snaží možnost kácení dřevin kolem dráhy ještě zjednodušit a rozšířit.

Pravda, ustanovení obdobné jeho návrhu je dnes již v energetickém zákoně, zásadní rozdíl je však v tom, že energetické sítě mají jasně vymezený koridor, zatímco oprávnění provozovatele dráhy nařídit kácení je postaveno velmi obecně, na jakýkoli strom, který by teoreticky mohl provoz na dráze ohrozit. Což v případě svahu nad železnicí mohou být i stromy vzdálené stovky metrů od dráhy. Představte si, že máte na svahu nedaleko železnice starý sad, a najednou vám přijde dopis, že jste povinni sad vykácet. Neuděláte-li to, najede tam firma objednaná železniční správou a pokácí ho sama.

Ještě mnohem dál jde návrh paní poslankyně Matušovské. Nejen, že kácet takovéto stromy správci dráhy neumožňuje, ale přímo nařizuje, ještě toto kácení zcela vyjímá z kompetence orgánů ochrany přírody. Správce dráhy samozřejmě netuší, na kterém stromě hnízdí kriticky ohrožený pták a ve kterém zimují netopýři. Pokud padne povinnost kácení i jen oznamovat, ani se to nedozví, nebude možnost najít optimální způsob, jak zajistit bezpečnost železnice a zároveň ochranu cenné přírody.

Navzdory všem proklamacím o nezbytnosti stromů pro adaptaci na klimatickou změnu, opět se dostáváme do situace, kdy strom je považován za nepřítele. Co na tom, že doprovodná zeleň podél komunikací výrazně snižuje vliv dopravy na okolí včetně obydlených území. Prostě to vykácíme a raději postavíme podél dráhy obludné betonové stěny!

Český svaz ochránců přírody zásadně nesouhlasí s pozměňovacími návrhy drážního zákona z pera pana poslance Ferance a paní poslankyně Matušovské a prosí Poslaneckou sněmovnu, aby tyto pozměňovací návrhy zamítla.


reklama

 
Karel Kříž
Autor je místopředseda Českého svazu ochránců přírody.
 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (4)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Nakobyl

Karel Nakobyl

10.9.2019 16:03
od počátku železnice existovalo tzv. ochranné pásmo dráhy 30 metrů, v některých případech 60 metrů od osy koleje na obě strany. S ukončením parního provozu bylo takové ustanovení ze zákona o drahách vyjmuto. Jinak Feranec je jen hlásná trouba jiných a občas se svezl vlakem. To, že byl náměstkem ministra dopravy pro ekonomiku a EU byl jen kamarádčov z Olomouce.
Odpovědět

Jan Škrdla

10.9.2019 22:03
To ochranné pásmo figuruje v územním plánu pořád (platí v něm stavební uzávěra).

Trochu mi připadá, že výše uvedené změny jsou psány na objednávku SŽDC, která často rube stromy kolem železnice hlava-nehlava. Občas by prospělo používat hlavu, popř. pozvat si posouzení arboristu, zda je nutné kácet.
Kdyby zde byla vůle, mohla by tato organizace na svých pozemcích pěstovat převážně výmladkové lesy (s ohledem na provozní bezpečnost přizpůsobit dobu obmýtí). Jenže ta vůle tady chybí. Naštěstí kolem těch železnic rostou hlavně dřeviny s dobrou výmladkovou schopností, které si poradí.

Každopádně, pokud se nařídí kácení na pozemku jiného subjektu, mělo by být schváleno na základě odborného arboristického posudku (s možností majitele se odvolat) a s náležitou kompenzací.
Odpovědět
JB

Jen B.

13.9.2019 22:54
Zřejmě si SŽDC chce rozšířit svůj dřevařský byznys. Už ji nestačí vlastní, tak bude krást i z cizího...
Odpovědět

Jan Škrdla

15.9.2019 21:31 Reaguje na Jen B.
Kdyby mělo SŽDC zájem mohlo by to dřevo produkovat v rámci přidružené činnosti.

V navrhovaných změnách vidím snahu dostat se na stejnou pozici, jako mají síťaři. Tj. ve veřejném zájmu omezovat vlastníky pozemků skrze ochranná pásma a hyzdit krajinu nadzemním vedením, místo toho, aby ve veřejném zájmu ty dráty zakopali do země.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist