https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/lenka-filipova-vodopravni-urady-a-havarie-na-povrchovych-a-podzemnich-vodach
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Lenka Filipová: Vodoprávní úřady a havárie na povrchových a podzemních vodách

9.2.2021
Lávka a jez u obce Juřinka, listopad 2020. Ilustrační snímek.
Lávka a jez u obce Juřinka, listopad 2020. Ilustrační snímek.
Zdroj | Česká inspekce životního prostředí
Bedlivě sledují hledání viníka havárie na Bečvě. Kdysi dávno (před 30 ti lety) jsem absolvovala školení u Českého rybářského svazu, co by uchazečka o rybářský lístek, a již tehdy rybáře učili, jak postupovat při zjištění havárie. A pak jsem havárie sama šetřila. Vodoprávním úřadem už nejsem skoro dvacet let a stejnou dobu havárie nešetřím, ale nějakou praxi mám za sebou. K té praxi bohužel patří i poznání, že původce se občas nenajde a není v tom politikaření, ani Babiš, ani …Marťané. Prostě se pachatel nenajde, protože nebyl nalezen, usvědčen a sám se nepřiznal. Ano, ti solidní se sami přiznali. Pevně doufám, že v případě Bečvy bude původce opravdu usvědčen a potrestán.
 
Době šetření a zpracovávání posudků se nedivím - ono to není jako upéct buchty – je to složitá chemie, fyzika a ještě legislativa k tomu. Nejvíc se však divím, že na havárií takového rozsahu byl vypuštěn nezkušený pracovník vodoprávního úřadu. Je to docela chyba, že na tak závažnou věc úřad vypustil nezkušenou osobu a rozumím, proč vznikly chyby, které šetření provázejí od samotného počátku. Nedivím se informačnímu chaosu, když jeden úřad mlčí. Nebylo by od věci vydat občas nějakou tiskovou zprávu.

Z havárie se vypracovává protokol, který vyhotovuje vodoprávní úřad za účastí dalších osob, které se podílejí na šetření či likvidaci. Vodoprávní úřad rozděluje úkoly. V tomto ohledu vidím chybějící komunikaci vodoprávního úřadu a teď nemám na mysli onu nezkušenou úřednici, ale obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Dne 2. 12. 2020 vydal ombudsman tiskovou zprávu, že prošetří postup orgánů státní správy v souvislosti s úniky závadných látek do řeky Bečvy a zatím výsledek neoznámil. Aktuálně se ozývají nápady na zřízení vyšetřovací komisi z řad poslanců, rybářů a nevím koho ještě - je to jen zbytečná a marná politická aktivita. Problém je ve zkušenostech a postupech při řízení šetření havárie.

Havárie na povrchových i podzemních vodách řeší zákon č. 254/2001 Sb., v platném znění, tzv. vodní zákon. Definuje, co je havárie a prvotní postupy. Ten, kdo zjistí havárií, je povinen neprodleně ji hlásit Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo Policii České republiky, případně správci povodí. Pokud nemáte kontakt na vodoprávní úřad nebo dispečink Povodí, je nejlépe své zjištění nahlásit na linku tísňového volání 112 nebo 150. Z vlastní praxe se domnívám, že hlášení na HZS je nejlepší, neboť jsou to profesionálové a opravdu ví, koho ihned v kteroukoliv denní a noční dobu informovat, a to příslušný vodoprávní úřad (obecní úřady obce s rozšířenou působností) a ČIŽP, případně dispečink příslušného Povodí. Nejednou jsem v nočních hodinách pobíhala kolem nějakého vodního toku. HZS navíc má havarijní prostředky pro prvotní zásah a zamezení šíření například ropných látek. Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu, který o havárii neprodleně informuje správce povodí.

Postup prací při zneškodňování havárií je zcela na bedrech příslušného vodoprávního úřadu obecního úřadu s rozšířenou působností. Vodoprávní úřad může povinnost došetřit havárií delegovat na ČIŽP. Takže nikoliv primárně ČIŽP či ministerstva. Za mimořádné situace, zejména při nedostatku vody a při haváriích, a to v případech přesahujících území správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo možnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, mohou činit opatření krajské úřady. Dojde-li k havárii mimořádného rozsahu, která může závažným způsobem ohrozit životy nebo zdraví lidí nebo způsobit značné škody na majetku, platí při zabraňování škodlivým následkům havárie přiměřeně ustanovení o ochraně před povodněmi.

Vyhláška č. 450/2005 Sb. řeší zneškodňování havárie, postupy, opatření atd., které mají směřovat k odstranění havárie. Některá z opatření a postupů se použijí pouze podle pokynů vodoprávního úřadu – např. nadlepšování průtoků, použití pevných sorbentů ve vyjmenovaných územích. Postup zneškodňování havárie a jejích následků a konečné výsledky zneškodňovacích prací se pro ověření účinnosti a úplnosti zásahu sledují účelovým monitoringem jakosti povrchových a podzemních vod nebo horninového prostředí v dotčeném území po celou dobu prací. Podrobnosti tohoto monitoringu určí podle potřeby vodoprávní úřad v rámci řízení prací při zneškodňování havárie. Pokud vodoprávní úřad svolává tzv. havarijní komisi – měl by být vyhotoven záznam. K odstranění následků havárie ukládá původci nápravná opatření vodoprávní úřad nebo ČIŽP.

V případě Bečvy se laická veřejnost upjala k jednomu hypotetickému původci havárie a ČIŽP, a je to výsledkem nejen špatné komunikace a informovanosti, ale i politikaření v každodenním dění. Nechám se překvapit, co zjistí ombudsman a těším se na „odhaleného“ původce.


reklama

 
foto - Filipová Lenka
Lenka Filipová
Autorka je bioložka.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (16)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MU

Michal Ukropec

9.2.2021 11:29
Paní Lenka Filipová asi zapomněla, kdo se ujal iniciativy a na čí popud. Taktéž bylo nejdříve známo kdo to není, a až poté co havárii pravděpodobně způsobilo. Nemluvě o opravdu zajímavém nakládáním s odebranými vzorky.
Odpovědět
AN

Alena Nováková

9.2.2021 18:44 Reaguje na Michal Ukropec
To jsem teda asi taky zapomněla, kdo se ujal iniciativy a na čí popud? A na kterém úřadě (kromě MŽP) jsou odborníci z Lovochemie?
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

10.2.2021 15:18 Reaguje na Alena Nováková
Pan Geuss z ČIZP nepochází z Lovochemie?
Odpovědět
AN

Alena Nováková

10.2.2021 19:43 Reaguje na Michal Ukropec
Nemyslím si, přinejmenším to nevyplývá z veřejně dostupných zdrojů. Nepletete si ho s někým?
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

11.2.2021 11:14 Reaguje na Alena Nováková
Ne. Nepletu. Nemluvě o tom, že pevně věřím, že A.B. byl svědomitým žákem, proto se vypracoval až tam kde je, a učil se mimo jiné jak je důležité třeba ovládnout strategické orgány.
Odpovědět
AN

Alena Nováková

11.2.2021 19:34 Reaguje na Michal Ukropec
Tomu klidně taky věřím. Ale v tomhle konkrétním případě nemáte pravdu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.2.2021 12:06
Já nechápu litánii o "nezkušeném pracovníkovi", už v neděli ihned po zjištění havárie odebíralo vzorky asi SEDM!!! organizací. Motalo se tam ouředníků dost (dle TV reportáží). Ten problém je úplně jinde.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

9.2.2021 12:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Přesně. Na vodoprávním úřadě nejsou odborníci z Lovochemie, tak byli odsunuti na vedlejší kolej.
Odpovědět
DK

Daniel Křenek

9.2.2021 12:47
Největší sranda je v tom, že si každý myslí jak mají být úředníci vodoprávních úřadů vyškoleni a mají mít profesionální přístup. Jako pracovník vodoprávního úřadu mohu potvrdit, že nás nikdo neškolí ve věci jak máme postupovat v případě havárií. Je to systémem poraď si jak umíš". Na školeních o vodním zákoně nám řeknou jen co je v zákoně a co si umíme přečíst taky. Tím to končí. Žádná terénní cvičení, žádné postupy. Jezdíme na různá školení, kde se učíme spustu zbytečných paragrafů abychom nahnali body, ale to co bychom opravdu potřebovali vědět nám chybí, a to má vodoprávní úřad řídit průbeh zneškodňování havárie. Žádný výškolený úředník není, pokud se sám aktivně ve svém volnu nezajímá o havárie. Je jen úředník, který má nějaké své zkušenosti a ovládá základní postupy, které jsou u havárií takového rozsahu nedostatečné. Stejně musí volat další odborné subjekty a čas běží. Vodoprávní úřady zpravidla nemají kromě gumáků žádné vybevení. Prvotní zásah většinou řeší hasiči, a to ještě dříve než než vodoprávní úřad a havarijní služba příslušného podniku Povodí (která už by vybavení měla mít) dojede na místo. Ono je jedno kolik vzorků se odebralo a kolik neodebralo. Než odeberete vzorek a analyzujete jej, tak voda teče. Jestli někdo něco vylil jednorázově a voda není zbarvená, nemůžete jen tak jít proti proudu a hledat místo úniku nebo po šachtách v kanalizaci neuvidíte nic, nezjistíte nic. Mohu sice napovědět mrtví živočichové, ael ti už mohou být dávno splavení proudem. Než se vůbec dostanete na místo úniku, tak ten kdo něco někam vylil je dávno pryč a závadná látka stovky metrů nebo i kilometry daleko po proudu a v místě úniku je vše už dávno vypláchlé a čisté. Když je voda dostatečně zbarvená, tak se dá něčeho dopátrat, u bezbarvých nebo slabě barvících látek není šance, zvláště poku pátráte v kanalizaci. Vypátrat viníka není tak jednoduché jak se na první pohled může zdát. Musí se po tom jít skutečně důsledně, ale ani to při vší dobré vůli nemusí být úspěšné, resp technicky možné. Je třeba se také zaměřit na to co se dá udělat, aby se podobná havárie neopakovala. Ví se, kdo je na kanalizaci napojený? Ví se kdo z těch co jsou napojení nakládá se závadnými látkami? Ví se jestli je někdo na kanalizaci napojený nelegálně a kolik takových subjetků je? Jsou důkladně známy všechny přípojky na kanalizaci? Jsou kanalizační šachty volně přístupné? Je tu celá řada otázek, kterými se doufám vyšetřovací tým zabývá. Jen doufám, že se viník najde, když se nenajde bude podobným lumpům jasné, že si mohou dovolit cokoliv a nikdo je nechytne. Jasně, že zde mohu vyšetřování hatit politické důvody a nechce se aby se viník našel. Na druhou stranu zjistit příčinu a původce, kterému to musíte ještě dokázat není tak jednoduché jak se na první pohled může zdát. Doufám, že si z této situace najdou všichni ponaučení a začne se už konečne více pracovat na prevenci. to tu nejvíce chybí.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

9.2.2021 16:33 Reaguje na Daniel Křenek
Ona voda totiž teče směrem z kopce dolů a než si někdo všimne mrtvých ryb, je skutečně už místo kudy vtekl třeba kyanid už zase plné života, protože tam podle rychlosti proudu přitekla čistá voda i s vní žijícími živočichy. Je-li rychlost proudu třeba 0,5 metru za vteřinu, je za minutu už čelo znečištění 15 metrů daleko. Stačí, aby znečišťování netrvalo dloho (spláchnutí trvá většinou minuty) a nemáte šanci zjistit odkud to znečištění pochází, protože v místě vniknutí znečišťující látky, už teče jen čistá voda. V rychle tekoucí řece, jakou Bečva je, to platí zváště.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

9.2.2021 16:33 Reaguje na Jiří Daneš
v ní
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.2.2021 19:04 Reaguje na Jiří Daneš
To je přece pitomost zcela ryzí!!
Představte si úzký kanálek, do, kterého nalijete tak velké množství prudkého jedu, že poteče 15 km do celkem vodnatné řeky a tam otráví veškerý život na 30. kilometrech!!!
V té řece se mrak posunuje, i když musí být diagnostikován ještě po několika dnech (nebo týdnech??), ale ten kanálek musí být totálně vytrávený a kncentrace by tam musela být stále ještě vražedná.
Jak dlouho by ten mrak vůbec do Bečvy tekl? Minimálně 15 hodin a to by se toho nikdo nevšiml??
Tak masivní otrava měla velmi masivní důvod a ten musí být dávno známý.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

9.2.2021 20:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Pitomost jste napsal vy. Při množství například 1000
litrů při průtoku 1 litr za sekundu bude z kanálu
kyanid za čtvrt hodiny a při 10 litrech za sekundu
za minutu a půl. Pak na půl hodiny pustím kanálem větší množství vody a je kanál čistý. V řece se
ten mrak pohybuje podle hustoty více, či méně
smísen s vodou a pohybuje se buď podél břehu
v úzké proudnici a nebo se ihned smísí do celého
toku. Ryby tak mohou klidně v polovině toku žít
a tu druhou polovinu za pár minut zase osídlit.
Toto je vše předmětem zkoumání, kde vy už máte jasno. Jste už s tím opravdu trapný, když to umíte vyřešit bez osobní účasti a pouze z doslechu. Váš
věk by měl být o rozvážnosti a ne o zaujetí a těch
ukvapených závěrech. Já si počkám na ten posudek
a viníka odsouzeného soudem. Vy už ale viníka
znáte a bude jim i tehdy, když bude znám jiný.
Je mi z vás smutno, protože věk býval studnicí
rozvahy a moudrosti, pokud ale nejde o nemoc.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2021 09:20 Reaguje na Břetislav Machaček
Vy jste fakt komik - eskamotér, to se jinak říci nedá.
Téct v kanále s minimálním sklonem rychlostí 1km za minutu (60 km/hod.) je úkol pro nějaký "turbojed" a rychlost 600 km/za hodinu odpovídá tryskovému letadlu.
Pokud by někdo pár desítek? (stovek?) kubíků kakékoliv tekutiny prohnal tím kanálem takovou rychlostí, celá akce by asi připomínala explozi menší jaderné pumy.
Já jsem skutečně přesvědčen, že se tam v neděli dopoledne nic takového neudálo.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

10.2.2021 09:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy chcete říci, že 1 litr za sekundu nemůže
kanálem vytéci do řeky? To by asi byly všechny
stávající kanály plné až po okraj a čekaly
na zázrak. Nechci se s vámi hádat, protože
je to váš koníček a nebo i nemoc. Od toho,
kdo je viníkem tu naštěstí nejste vy, ale znalec a policie. Vy jste tu pouze k pomluvám
podle vás viníka a takoví lidé si nezaslouží pozornosti. Už vás v tom nechám, protože vy o skutečnou pravdu ani nestojíte.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2021 10:29 Reaguje na Břetislav Machaček
Proboha!!! Litr za sekundu je OBJEM a ne RYCHLOST!!
Vy si fakt myslíte, že jakákoliv tekutina v otevřeném kanále může téct rychlostí 600 km/hod?
A jak rychle by musela léct třeba Zambezi, která má vodnatost možná tisíců vteřinových kubíků?
Rychlost světla dokážete překonat jen vy....
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist