https://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/velky-rozhovor-s-cizp-o-havarii-na-becve-provozni-udalosti-v-deze-a-vzorcich-od-rybaru
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Velký rozhovor s ČIŽP o havárii na Bečvě, provozní události v Deze a vzorcích od rybářů

4.2.2021 18:05 | PRAHA (Ekolist.cz)
Rybáři odklízejí otrávené ryby z otrávené Bečvy.
Rybáři odklízejí otrávené ryby z otrávené Bečvy.
Foto | Ondřej Kašpar
Minulý týden se na Ekolist.cz obrátila tisková mluvčí České inspekce životního prostředí s tím, že se inspekce cítí pod extrémním politickým a mediálním tlakem, informace od ní jsou v médiích překrucovány a nikdo se nezajímá o širší kontext. A nabídla k rozhovoru Lukáše Kůse, ředitele odboru technické ochrany životního prostředí a prevence, a oba ředitele dotčených oblastních inspektorátů Radka Pallóse a Tomáše Augustina. Přinášíme vám to podstatné, co během více jak dvouhodinového rozhovoru zaznělo.
 

Dnes je 28. ledna, víc než čtyři měsíce od havárie na Bečvě. Dost času na reflexi toho, jak se ČIŽP zapojila do řešení havárie. Byla to bezvadně odvedená práce?

Kůs: Byla to dobře odvedená práce.

Bude to patřit mezi výstavní kauzy, kterými se může inspekce chlubit?

Kůs: Byla to standardní činnost inspekce. Nebudu říkat, jestli je výstavní, nebo ne.

Pallós: Podívejte, žádná ekologická havárie není něco, co by člověk vystavoval… Ale napadá mne termín případová studie. Na takové havárii se člověk něco dozví, profesně vás to posune.

Tohle byla velká havárie, tedy i velká zkušenost. Co si z havárie na Bečvě odnášíte za poučení? Je něco, co je do budoucna potřeba zlepšit?

Pallós: Komunikace směrem ven.

Jak to myslíte?

Pallós: Ne vždy se nám podařilo dobře vysvětlit náš postup a naše postavení v rámci státní správy. Jsou věci, za které odpovídá inspekce, a jsou věci, za které odpovídá někdo jiný.

Myslím, že se nám nepodařilo včas po havárii říct, jaká je konkrétně naše role. A pak by mohla nastat odborná diskuze, co se udělalo a co se neudělalo. Ale taková diskuze nenastala. Jsme jen kritizováni, že je málo vzorků, že jsme něco měli udělat líp, že jsme něco nepředali…

Kůs: Je taky otázka, jestli jsme vůbec dostali prostor pro vysvětlení úlohy jednotlivých orgánů. Doteď to byly vlastně jen ataky k jednotlivostem.

Zajímavé na tom je, že ataky jdou jen na inspekci, přestože my jsme jen jedním z těch koleček celého soukolí aparátu, který havárii řeší.

Zleva ředitel oblastního inspektorátu Brno Tomáš Augustin, ředitel oblastního inspektorátu Olomouc Radek Pallós a ředitel odboru technické ochrany životního prostředí a integrované prevence Lukáš Kůs.
Zleva ředitel oblastního inspektorátu Brno Tomáš Augustin, ředitel oblastního inspektorátu Olomouc Radek Pallós a ředitel odboru technické ochrany životního prostředí a integrované prevence Lukáš Kůs.
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz

Jaká tedy je vaše role ve vyšetřování havárie?

Pallós: Existuje dokument, který se málo zmiňuje, zápis z havárie, který pořídil vodoprávní úřad v Hranicích (pozn. red. 18.2.: Ekolist.cz si o tento dokument vodoprávní úřad Hranice požádal podle zákona o přístupu k informacím, žádost byla zamítnuta s odůvodněním, že stále probíhá policejní vyšetřování). Ten je zajímavý tím, že v něm jsou role rozděleny naprosto exaktně a v souladu se zákonem. A je v něm popsáno, co si který orgán státní správy vezme na starost.

A inspekci připadla role, která spočívala v monitoringu toku a hledání příčin otravy ryb. Ne v hledání toho, kdo to způsobil. Zjišťovali jsme, co způsobilo otravu. To, kdo to způsobil, si vzal na starost jiný orgán státní správy.

Kůs: A tyhle role rozdělil vodoprávní úřad, který zmáhání havárie ze zákona řídil.

A to tedy určil vodoprávní úřad Hranice?

Pallós: To byla dohoda mezi Hranicemi a Valašským Meziříčím.

Důležité je říct, že všechny orgány spolu komunikovaly a podle mého v dané situaci udělaly maximum.

Jistě, dnes někdo může říct „ale mohli udělat ještě tohle a tohle“. V dané chvíli, kdy stojíte na mostě, všude okolo pole, a v řece směrem dolů hynou ryby, tak nepřemýšlíte nad tím, v jaké kilometráži je nejbližší průmyslový zdroj znečištění. První, co vás napadne, je zemědělec, nebo že někdo něco vylil z mostu… A rozebíráte, co se mohlo stát. A podle toho rozhodujete, jak odebírat vzorky...

Vážně není úplně jednoduché projít čtyři kilometry toku po obou stranách a říct „tady je x výpustí a všechny odebereme“. V dané chvíli vyhodnotíte, které jsou podezřelé a odeberete jen ty.

A proto se role na začátku jasně rozdělí a řekne se, kdo co udělá. Vodoprávní úřad, který je nejblíž, se domlouvá s hasiči, kde odeberou vzorky. Jde se po toku jeden dva kilometry a hledá se. A toho se na výzvu hasičů účastnila Česká inspekce životního prostředí, která uplatnila své zkušenosti.

Náš pracovník byl v neděli na místě jeden. Inspekce má omezený počet lidí a nikdy nebude schopna konkurovat vodoprávním úřadům nebo hasičům co do počtu lidí, které můžeme nasadit. Další dny se na případu podílelo přímo v terénu 14 inspektorů, většina z oddělení ochrany vod z Brna a z Olomouce.

Myslíte si, že pracovníci vodoprávního úřadu Hranice či Valašské Meziříčí byli dostatečně zkušení a kompetentní k tomu, aby zvládli řešit takovou událost?

Pallós: To není otázka na nás. My nejsme schopni na pohled určit kompetence člověka….

Ale z toho nedělního zápisu rozhodně neplyne, že by byli „mimo mísu“.

Kam mířím: Nemohlo se stát, že taková havárie byla nad zkušenosti místních vodoprávních úřadů? Neměla to převzít inspekce, která by měla mít zkušené vodaře?

Augustin: Víte, zkušenost s takhle velkou havárií má v rámci republiky málokdo. Podobná havárie se stala naposled přibližně před patnácti lety…

Pallós: Vodoprávní úřad má tuhle povinnost ze zákona. Pokud tomu nevěnuje prostředky, čas, finance, je to jeho záležitost…

Pardon, ale tuhle působnost má přece i Česká inspekce životního prostředí…

Kůs: Když se podíváte do vodního zákona, tak jedna z mála věcí, která tam je jasně napsaná, je, že řízení prací na zneškodňování havárie má vodoprávní úřad.

Pozor, řízení prací při zneškodňování havárií. Ne pátrání po příčině…

Kůs: Zneškodňování havárie jde ruku v ruce s dalšími kroky. Čili v ten daný okamžik byla jednoznačně stěžejní úloha vodoprávního úřadu rozdělit role.

A tím neříkám, že my dáváme ruce pryč. Když nám vodoprávní úřad zavolal, náš pracovník, který měl havarijní pohotovost, přijel a na místě se domluvili, co bude dělat.

V kolik váš pracovník dorazil?

Kůs: V neděli 20. 9. kolem 14:15.

Můžete to nějak doložit? Podle pana Pernického totiž pracovník ČIŽP dorazil až kolem 16 hodiny…

Kůs: Ano, máme snímky, které náš pracovník pořídil v 14:27. (Lukáš Kůs ukazuje na počítači snímek řeky Bečvy, pořízený z mostu v Hustopečích, vlastnosti dokumentu mají datum 20.9.2020 14:27.)

Pallós: Jenom poznámka, pracovník ČIŽP nemá povinnost se někomu na místě hlásit…

Inspekce má krajské členění. Když by se havárie stala v Jeseníku, tak tam holt dojedeme za čtyři hodiny. Brněnský inspektorát to má k Bečvě skoro dvě hodiny… A to je mimo jiné důvod, proč má smysl, aby takové havárie byly v kompetenci vodoprávního úřadu. Protože je blízko. A protože to místo zná, je to on, kdo povoluje všechna vypouštění odpadních vod.

Když byste šli do důvodové zprávy k vodnímu zákonu, tak tam určitě najdete zdůvodnění, proč si vodoprávní úřady chtěly tuto kompetenci podržet u sebe.

Augustin: Vodoprávní úřady nejenže mohou být na místě první, ale znají místní podmínky, příjezdové cesty, ví, jak se dostat k výustím a k toku.

Ne každá havárie musí také nutně pocházet z průmyslového areálu a jeho výusti, často jsou to také splachy z polí, někdo mohl vylít cisternu. Pro zjištění takových věcí je místní znalost velkou výhodou, kterou z povahy věci inspekce nikdy nemůže mít tak dobrou, jako místní vodoprávní úřady.

Rozumím, vodoprávní úřad to má blíž a může být na místě první. Na druhou stranu inspekční činnost v provozech dělá Česká inspekce životního prostředí, takže vy zase víte, co kde používají za látky. A dokážu si představit, že na obci s rozšířenou působností sedí člověk, který není vodař.

Pallós: Na místě bylo odborníků na vodu dost. Byli tam zástupci povodí, lidé ze dvou vodoprávních úřadů, byli tam i rybáři, kteří řeku znají. V tomhle určitě problém nebyl.

V čem byl problém?

Pallós: V tom, že to byl jednorázový vnos. Když je vnos trvalý, najdete ho snáz, protože v řece zůstává ‚ocas‛.

U jednorázového vnosu nemá smysl pobíhat tady (ukazuje na mapě řeku u Hustopečí nad Bečvou a Valašského Meziříčí), kde už stejně nic nenajdete. Smysl má zaměřit se na zmírnění následků…

Lávka a jez u obce Juřinka, listopad 2020.
Lávka a jez u obce Juřinka, listopad 2020.
Zdroj | Česká inspekce životního prostředí

Proč?

Pallós: Protože to je první věc, kterou je potřeba udělat. Tok a jeho obnova stojí víc, než co stát dostane z druhé strany na pokutách.

A další zásadní věc, kterou je potřeba udělat, je najít tu látku. A najít ji není vůbec jednoduché, když vůbec netušíte, co by to mohlo být. Takže na začátku nevíte vůbec nic a zkoušíte úplně všechno.

Chemických látek jsou miliony. Dobře, je asi pět šest základních směrů, možná deset, a na základě chování ryb a dalších zřetelných věcí řeknete laboratoři, co mají testovat.

Jenže druhý den vám řeknou, ‚je to otrava, ale nevíme z čeho‛. Tak to jsme viděli sami. Takže znovu a musíte analýzu zpřesňovat. A zpřesnění analýzy nějakou dobu trvá.

Někdo pak prohlásí, že kyanidy se přeci dělají za hodinu. Ano, v případě, že víte, že máte hledat kyanidy a že máte pár vzorků. Ne takové množství vzorků, které byly z Bečvy.

Což je mimochodem důležitá zkušenost Bečvy. Pokud nevíte, co je to za látku, tak kvůli dalšímu zpřesňování analýzy potřebujete mít vzorků dostatečný objem. To není co vzorek to PETka. Potřebujete jich víc.

A ještě připomenu, jak se první den řešila možná příčina. V úvahu přicházely nejrůznější teorie. Někdo něco vypustil z mostu, přiteklo znečištění z polí, splach odněkud, mohla to být biologie, něco z okolí. A hledalo se, vodoprávní úřady všechny provozy obvolaly a zjišťovaly, jestli se v nich něco nestalo, o čem třeba podnik ještě neví. A to i ty provozy, které byly plus mínus čtyři kilometry, což je na havárie daleko.

Čili havárie, která má tyhle zvláštnosti, se prostě musí řešit postupně, krok po kroku.

Zmiňovali jste vzorkování. V jednom dokumentu na webu ČIŽP, který shrnuje informace k havárii k Bečvě, stojí, že vzorky odebíraly vodoprávní úřady, hasiči a inspekce. To, že tam není Povodí Moravy, je jen textová chyba, nebo tam nebylo?

Pallós: To je textová chyba. Osobně jsem byl u toho, když jsme společně odebírali vzorky. A myslím opravdu společně, my jsme házeli kýbl, oni podávali vzorkovnice….

Který den to bylo?

Pallós: V úterý. V úterý jsme společně sebrali vzorky až po soutok s Moravou.

Já bych myslel, že pro odhalení místa vniku jsou nejdůležitější vzorky z neděle…

Pallós: Ne u jednorázového vnosu.

Při něm máte úhyn ryb v nějakém místě, ale musíte vzít v úvahu, že mortalita ryb je různá a vy nevíte, jestli jsou v kontaminační mraku, nebo jestli už odtekl.

My dnes předpokládáme, že to byly kyanidy. A je vcelku jedno, jestli máte ve vzorku koncentraci 0,1 nebo 1,1, protože kyanidy nemají ‚podpis‛. Ani volný, ani vázaný kyanid nenaznačuje, jaký je zdroj.

Čili ke zjištění viníka je zapotřebí udělat jiné analýzy. My jsme nějaké dělali, ale záleží na policii, které z nich si vezme, jaké má vlastní a jak to pospojuje.

Augustin: Znovu připomínám, že v neděli jsme nevěděli vůbec nic. Nevěděli jsme, že jsou to kyanidy, nevěděli jsme, že to je otrava. Proto bylo klíčové zjistit příčinu úhynu ryb a v případě otravy zjistit, která látka ji způsobila.

Otrávený mník jednovousý.
Otrávený mník jednovousý.
Foto | Ondřej Kašpar

Dobře, tomu rozumím, je důležité vědět, co je to za látku. Ale není také důležité sebrat co nejdříve co nejvíce vzorků, aby se z nich dalo následně určit, odkud to přišlo?

Pallós: Zkušenost inspekce je taková, že pokud se jedná o jednorázový vnos, je lepší nejdřív zjistit, jaká je to látka, protože podle ní máme možnost určit, které provozy by to být mohly a které ne. A pak se dá jít prověřovat, co se kde dělo.

Jak se zjistilo, že šlo o jednorázový vnos?

Kůs: To bylo vidět už v neděli v podvečer. V místech, kudy kontaminační mrak prošel, už zase byly živé ryby. A dalo se sledovat, že mrak postupuje dál po toku.

V tu samou chvíli byste na místě vnosu měl minimální šanci, že něco najdete, do vzorků byste nabíral jen vodu bez předmětné kontaminace.

Soudní znalec, který se případu věnuje, nedávno – volně cituji – řekl: "byli tam lidi, kteří to nedokázali reálně vyhodnotit, a došlo ke stavu, kdy je velký nedostatek důkazů… víme viníka, ale musíme mu to umět dokázat, proto to trvá tak dlouho…" Jak je možné, že je nedostatek důkazů?

Pallós: V takových případech, jako je Bečva, bude důkazů vždycky nedostatek.

Když bychom hned věděli, kdo to udělal, tak u něj odebereme vzorky a máme ho. Ale když to nevíme… a když někdo bude chtít důkazy zamaskovat… vždycky tu bude důkazní nouze.

Kůs: Je potřeba mít na paměti, že policie má i další prostředky, jak si opatřovat důkazy. Určitě nevycházejí jen ze vzorků, ale mají výslechy a další.

Pallós: A pak prostě platí, že jsou havárie, které se nevyřeší, kdy viníka nezjistíte. A já jsem na začátku kauzy řekl, že je možné, že se na to nepřijde, že se nikdo nepřizná.

Čekáte to i u Bečvy?

Pallós: Nečekám. A i když znalec hodnotí, že tu je malé množství důkazů, tak pořád si myslím, že… My máme o tom, odkud přitékaly kyanidy do Bečvy v době havárie, jasno, ale nemůžu mluvit za znalce.

Foto | Ondřej Kašpar

20. září byli u Bečvy lidé z vodoprávních úřadů, inspekce, hasiči …

Pallós: a Povodí Moravy.

Přitom na webu Povodí stojí, že je nikdo nepřizval…

Pallós: Nevím, co napsali na webu, s tím nemohu polemizovat. Ale určitě byl na místě pracovník Povodí, bude to v zápisu z šetření, určitě se s vodoprávním úřadem domlouvali na způsobu nadlepšení průtoku, aby se znečištění naředilo.

A odebírali vzorky?

Kůs: Víte, k tomu se nechceme vyjádřit, abychom nemluvili za Povodí Moravy. Za nás musím říct, že s Povodím Moravy se spolupracovalo skvěle.

Ale k tomu odběru vzorků. Mezi lidmi je představa, že se měly hned odebrat vzorky ze všech výustí. To je hodně teoretická představa, která není v praxi uskutečnitelná.

Aby to mělo smysl, musíte vzít určité množství vody. A berete pod výustí, nad výustí a z ní. Rázem máte desítky litrů vzorků. Výustí máte na relativně krátkém úseku dvacet. Jenom materiálově a logisticky je to náročné, prakticky nereálné.

Pallós: Taky musíte mít tu znalost, kde výusti jsou, musíte vědět, jak se k nim dostat i s materiálem na odběr vzorků. Na konci září byl břeh zarostlý křídlatkou. A říct, že tohle všechno měla zabezpečit inspekce… to v jednom chlapovi asi ne…

Foto | Miroslav Přikryl / Český rybářský svaz

První kontroly v provozech zahájila ČIŽP 24. 9. To byly ohlášené kontroly?

Kůs: Kontroly jsme zahájili od 24.9. Ale úkony předcházející kontrole jsme zahájili už 21. 9.

Co si mám představit pod úkony předcházejícími kontrole?

Kůs: Terénní šetření, místní šetření, kdy sbíráme podklady, mapujeme terén, popisujeme skutečnosti, a to vše se potom zahrne pod kontrolu, pokud ji zahájíme.

Pallós: Dřív se tomu říkalo zajištění důkazů.

Byly to ohlášené kontroly? Jestli se dobře orientuju, tak jsou ohlášené kontroly, které se dají písemně vědět a začátkem kontroly je převzetí dopisu, byť fyzicky inspektor přijde až později. A pak jsou neohlášené kontroly, kdy inspekce přijde na vrátnici, ukáže průkazku a vyžádá si součinnost…

Augustin: U každého subjektu byla první „návštěva“ vždy neohlášena, respektive jsme se nahlásili až na místě, nedávali jsme vědět dopředu.

Kdy byli inspektoři fyzicky v kontrolovaných provozech?

Kůs: 21. 9. To jsme vstoupili „za plot“, na to už musíte ukázat průkaz.

Můžete říct, v jakých? Nebo kolika?

Kůs: 21. 9. 2020 byla místní šetření provedena u 3 subjektů, to ovšem neznamená, že se jednalo o jedinou činnost ČIŽP. Nadále probíhal monitoring toku i ze strany ČIŽP.

Musím říct, že pro mě bylo velikým překvapením, když jsem se na konci listopadu dočetl v Deníku Referendum o havárii v podniku Deza, o které mluvčí Agrofertu hovoří jako o provozní události. Jak je možné, že na to nepřišla inspekce při své inspekční činnosti v týdnu bezprostředně po havárii?

Kůs: Areál Dezy má nějakých 120 ha plochy… Při šetření 21. 9. se naši inspektoři zaměřili na možné ‚výstupy‛, kudy mohla kontaminace z areálu odcházet.

Nemohli jsme obsadit celou Dezu, museli jsme se přesunout na další a další provozy, které bylo potřeba rychle zkontrolovat.

Při téhle inspekční činnosti jste nepročítali provozní deníky nebo interní dokumenty?

Kůs: Ne, soustředili jsme se výusti, to, co z areálu teče ven. Na procházení deníků nebyl čas.

První den se stihlo prověřit provozů víc. A je možné, že jsme díky tomu přišli na ten důležitý.

Víte, když se až investigací novinářů dozvíme o tom, že ve stejný den, kdy byla vytrávená řeka, dojde v Deze k ‚provozní události‛, tak to prostě vypadá jako selhání inspekce.

Kůs: Jasně, to chápu.

My jsme skutečně nemohli projít veškeré jednotky provozu Dezy.

Na druhou stranu, ten dotyčný, který informaci o havárii v Deze dal novinářům, ji mohl dát i inspekci. A my bychom to prošetřili. To se ale nenastalo. Proč nepřišel za námi?

Augustin: U havárie takového rozsahu se už může jednat o trestný čin, a v tu chvíli by to měl člověk oznámit policii.

Pallós: Víte, ve dvou lidech, kteří jdou na kontrolu, nemůžete tak velký provoz projít do absolutního detailu. Podobně se poukazuje na to, jestli jsme prověřili všechnu kanalizaci vodního hospodářství, která tam je. To je 60 km trubek, z toho 30 km zakopaných. Já si úplně neumím představit, jak bychom to měli udělat, aby to bylo úměrné ekonomicky i technicky.

A i kdybyste v ten den stál v Deze u kaustifikační jednotky, nezjistil byste, co se tam stalo. Protože podle popisu došlo k tomu, že byl poškozený ventil, vyvřela fenolová voda a vyteklo to vedle. Maximálně bychom našli nápis ‚nefunguje ventil‛. Ale inspekce nemůže zkoumat, jestli funguje každé poplašné zařízení a jestli každý ventil mají správně. Na to skutečně inspekce nemá kapacitu.

Věděli jsme, co jsme schopni v daném čase zkontrolovat. Zkontrolovali jsme výstupy. A vycházeli jsme z toho, že samotný provoz je do jisté míry zabezpečený. Takže teoreticky je proti těmto poruchám chráněný, například hydraulickou clonou.

Pravda je, že Deza to měla hlásit. Když jsme tam byli, ptali jsme se, jestli evidují nějakou událost, která by se vymykala standardu. Tak zněla naše otázka. A odpověď Dezy byla ne.

Foto | Ondřej Kašpar

Kůs: A ještě podotýkám, že stejnou otázku jim položil už 20. 9. vodoprávní úřad Valašské Meziříčí.

Bude tohle mít pro Dezu nějakou dohru?

Kůs: V Deze stále probíhá kontrola ČIŽP. A dokud ji neuzavřeme, tak můžeme říct jen to, že nenahlášení mimořádné události je porušení předpisů.

Vy jste v úvodu zmiňovali nedostatečnost v komunikaci. Proč jste hned v prvních dnech nezveřejnili informace typu: sebrali jsme tolik a tolik vzorků na těchto místech, odeslali jsme je do těchto laboratoří. Vlastně zveřejnit co nejvíc možných informací o tom, co jste udělali. Řekl bych, že hodně lidí bylo v prvních dnech ohromeno rozsahem havárie. A dost možná potřebovali vidět, co inspekční orgán, který pro takové případy máme, konkrétně dělá, aby odhalil viníka…

Kůs: Potíž je v tom, že u podobných trestných činů mohou být takové informace použité obhajobou případného viníka. Proto jsme velmi obezřetní, o čem budeme informovat.

Počty vzorků jsme postupem času zveřejnili, informace jsme postupně uvolňovali, jak jsme na ně byli tázáni.

My celé ty čtyři měsíce neustále zvažujeme, co všechno ještě řekneme. Právě z toho důvodu, abychom nechali policii prostor, aby se případ pohnul o kus dál. Aby nevznikaly další a další teorie, kterými se potom policie musí zabývat.

Proč vyšetřování trvá tak dlouho?

Kůs: Délka šetření je logická. Je potřeba zhodnotit jak jednotlivé provozy, zda by z nich mohlo dojít k takovému úniku, musí se vyhodnotit chemismus vody v toku, hydrodynamika toku. Proto je to tak dlouhé. A zároveň policie musí ověřit všechny další možné scénáře.

My se pohybujeme na hrozně tenké hranici mezi veřejným zájmem na informování veřejnosti a veřejným zájmem na odhalení viníka.

Zároveň jsme vždycky postupovali takto a nikdy s tím žádný problém nebyl. Je to možná dané tím, v co Bečva vyústila, že se nevede odborná debata, ale jen se útočí na inspekci…

Rozumím, že nemůžete prozradit úplně všechno. Zároveň mám dojem, že i vlastní vinou inspekce a toho, jak neinformovala, to došlo tak daleko, že dnes (tj. 28. 1.) ve Valašském Meziříčí zastupitelé hlasovali o výzvě ministrovi, aby odvolal vašeho ředitele. A rozhodně se domnívám, že tahle kauza pověsti ČIŽP v očích veřejnosti nepřidala.

Augustin: Možná v současné době nepřidala, ale to je hodnocení v době, kdy není uzavřené vyšetřování policie, ani šetření inspekce.

Já nechci uvádět, v jaké fázi šetření jsme, ale ČIŽP je v současnosti hodnocena ve chvíli, kdy ještě není známo, jak tato kauza dopadla.

Funguje při podobných událostech komunikace mezi jednotlivými institucemi, kterých se to týká? Vodoprávní úřady, jiné úřady, inspekce, hasiči, povodí? Je to dobře nastavené?

Pallós: Z našich zkušeností můžeme říct, že fungujeme my a hasiči. O vodoprávních úřadech musíme bohužel říct, že ne vždy se je podaří vzbudit...

Kůs: Víme o krajích, kde vodoprávními úřady není zabezpečované to, co se povedlo na Bečvě. Protože Bečva vlastně v tomhle ohledu klapla. Mohlo být hůř. Víme o místech, kde vodoprávní úřady nedrží havarijní pohotovost a hasiči se jim nedovolají.

Rozumím tomu proč. Je to výkon přenesené působnosti, na ten obec dostává rozpočet, a cokoli je nad to, musí obec dofinancovávat ze svého.

A teď jen, aby to nevypadalo, že jdeme proti vodoprávním úřadům na Bečvě. Není to tak. Ze zápisu je patrné, že konaly, co měly, mělo to řád. Jen se teď mezi nás vkliňují politické tlaky. A s tím my ani oni nemůžeme nic dělat. Tomu nemáme šanci čelit.

Augustin: Z mého pohledu to byla týmová spolupráce lidí, kteří se sešli až na té havárii. A na takovou událost nemůžete dopředu tým lidí z různých institucí secvičit, protože nevíte, kde se havárie stane, ani jaký bude mít rozsah. Tady spolupráce rozhodně fungovala. A každý jednal podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Pomohl by nějaký metodický materiál nebo novelizace vodního zákona, které by jasně řekly, kdo co má kdy dělat, a případně kde mají hledat informace třeba ty vodoprávní úřady, které to nemusejí kapacitně či odborně pokrývat?

Kůs: Cokoli na základě Bečvy vznikne, bude přínosem. Ministerstvo i my víme, že v systému je co zlepšovat. Jestli něco selhalo, tak ne inspekce, ale systém. Co se týče toho metodického pokynu. Ano, bude to zase další papír, bude to určitě dobrý, ale budeme zase narážet na to, do jaké míry budou například vodoprávní úřady ochotné jej nastudovat.

Ale v případě havárie budou mít možnost ho vytáhnout a přečíst si ho.

Kůs: Ano, proto říkám, že to bude zlepšení.

Řeka Bečva u Dezy, listopad 2020.
Řeka Bečva u Dezy, listopad 2020.
Zdroj | Česká inspekce životního prostředí

Zmínili jste, že vás veřejnost hodnotí před uzavřením kauzy. Jak dlouho ale na to uzavření máme čekat?

Pallós: Otázka je, jestli po nás chcete, abychom ukázali viníka. To od nás nemůže nikdo čekat, dokud policie neřekne, že má výsledky. Teď čas určují oni.

Jedním z témat, o kterých se mluví, je, proč inspekce neinformovala, že v řece je kyanid, když se ve vodě pohybovali rybáři, někdo mohl upadnout, nalokat se…

Kůs: Koncentrace kyanidu, které v řece byly, by nepřinesly žádné fatální důsledky, určitě by při případném loknutí neumírali lidé.

Pallós: Technicky, náš člověk nemůže obsluhovat místní rozhlas. Proto jsou rozděleny kompetence v integrovaném záchranné systému. My tu informaci předali úřadům a ty s ní měly naložit.

Další nevyjasněná věc je ohledně vzorků od rybářů, které inspekce nepřevzala. Nemohly to být ony, které by ukázaly na viníka?

Kůs: Velmi si vážím práce rybářů, kteří na místě zasahovali, museli vybírat ryby a muselo to pro ně být hrozné. Byli nedílnou součástí toho, že se to podařilo zvládnout tak, jak se podařilo.

Ale ten jejich vzorek byl z části toku někde od Hustopečí nad Bečvou a pravděpodobně by řekl to samé, tedy že to byl kyanid. Akorát by tam mohla být jiná koncentrace.

Náš kolega si u hasičů ověřil, že mají odebrané vzorky, konzultoval věc s laboratoří a na základě toho rozhodl, že vzorky od rybářů nepřevezme.

Mimochodem, vodoprávní úřad v Hranicích má tu samou kompetenci jako inspekce. Proč je tedy nedal do laboratoře on?

Pallós: Protože zřejmě dospěl k tomu samému. Že je zbytečný. Jestli někdo tvrdí, že to byl klíčový vzorek, tak ať řekne, v čem konkrétně má být klíčový. V první den se náš inspektor domluvil s hasiči, odebrali čtrnáct vzorků s tím, že se provedou dvě kola vzorkování. Čili my vzorky z té doby máme.

Co k tomu ještě nezaznívá, je, že ryby od rybářů už byly nějakou dobu leklé a byly špatné. Když náš inspektor odebíral vzorky ryb, bylo to podle instrukcí laboratoře Státního veterinárního ústavu a ryby hned zachladil.

Ten argument ke klíčovosti je, že to byl zřejmě první odebraný vzorek, tedy že roli hraje čas.

Pallós: Tak to stačí si srovnat časy odběru vzorků, a jaké hodnoty tam byly.

To se dá ale těžko dělat, když nejsou zveřejněná data a časy odběru vzorků od inspekce či hasičů…

Pallós: Ale takhle za námi nikdo nepřišel, že by chtěl diskutovat, proč je vzorek od rybářů klíčový.

Když řekne, že je klíčový, tak já klidně ukážu hodnoty, a řeknu mu, kdy jsme odebrali naše vzorky. Protože z našich vzorků se dá vymodelovat, kde kontaminační mrak začíná nebo minimálně to, kde už slábne.

K Bečvě také zaznívá, že se postupovalo chaoticky. Tvrdí to rybáři, mluví o tom soudní znalec…

Pallós: S tím nesouhlasím. Lidi na místě spolu komunikovali. Zpětně se možná zdá, že to mohlo fungovat líp, ale na to není žádná kuchařka, podle které se dá jet od začátku do konce. Vždycky to bude o osobní zkušenosti a lidských vlastnostech toho, kdo to řídí a také těch, co se na místě pohybují.

Jedním z negativních důsledků toho, co se děje kolem téhle havárie, bude, že budeme mít problém sehnat někoho na havarijní službu. A podniky nebudou chtít hlásit své havárie a vodoprávní úřady o nich budou radši mlčet, protože nebudou stát o takovou pozornost médií. Každý se tomu bude spíš vyhýbat.

Řeka Bečva protékající mezi Valašským Meziříčím a Juřinkou.
Řeka Bečva protékající mezi Valašským Meziříčím a Juřinkou.
Foto | Radim Holiš / Wikimedia Commons

Rybáři také zmiňují, že z řeky cítili chlór, který inspekce neřešila…

Pallós: Ano, rybáři říkají, že chlór hlásili všem. My jsme o chlóru slyšeli prvně až v pondělí z rádia a v pondělí jsme za tím účelem udělali vzorky. Víte, na místě bylo opravdu velké množství lidí z institucí, které se podílely na zásahu. Kdyby tam byl cítit chlór, dostane se to do zápisu z havárie hned ten den.

Kůs: My jsme to samozřejmě ověřovali. A ptali jsme se zpětně inspektorů, kteří se na místě v první dny havárie pohybovali, jestli skutečně cítili chlór a pak se podařilo vyjasnit, jak k té situaci došlo.

A je z toho poučení nejen pro inspekci, ale pro kohokoliv, kdo je zapojený, aby zaznamenali jakékoliv markanty a aby tuto informaci předali zasahujícím složkám, hasičům, inspekci. Aby taková potenciálně důležitá informace nezanikla.

Pardon, a k jaké situaci s chlórem tedy došlo?

Kůs: Pokud skutečně rybáři cítili chlór a nepopírám, že to tak mohlo být, tak se nacházeli na jiném místě, než naši inspektoři. Bohužel inspekci tuto informaci nesdělili.

Je něco důležitého, co by mělo zaznít, na co jsem se nedokázal zeptat?

Kůs: To, že inspekce je připravena na odbornou a řízenou diskuzi tak, aby obhájila své jméno a postupy.

Máte představu, kdo by ji měl vést?

Kůs: V podstatě kdokoli, kdo není agresivní a nemá už předem hotovou představu o odpovědi.

My neříkáme, že jsme nemohli pochybit. Ale jestli ano, ať nám někdo prokáže kdy a v čem a můžeme se o tom odborně bavit. Ale v tuhle chvíli jen opakujeme, že jsme dělali, co jsme mohli, byli jsme na místě, jak umíme nejrychleji, a konali jsme, jak bychom konali při jakékoli havárii.

Máte pocit, že máte stále podporu ministra životního prostředí?

Kůs: Ano.


reklama

Líbí se Vám článek?

Přispějte nám, abychom mohli napsat další.

Nebo klikněte dole a čtěte dál.

 
Chci číst dále, daruji později  Pro zobrazení článku se prosím přihlašte
foto - a Zdeňka Kováříková Martin Mach Ondřej
Martin Mach Ondřej a Zdeňka Kováříková
Autoři pracují pro server Ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (59)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

PB

Petr Burda

4.2.2021 09:16
"Vážně není úplně jednoduché projít čtyři kilometry toku po obou stranách a říct „tady je x výpustí a všechny odebereme“. V dané chvíli vyhodnotíte, které jsou podezřelé a odeberete jen ty."
Policie u mrtvoly také odebírá jen "podezřelé" vzorky? Že by třeba vzali jen špínu za nehty, ale neudělali pitvu, fotky, nestarali se identifikaci...
Kdyby v "rajónu" měli souběh více havárií, tak je pochopitelné, že jednoho inspektora neuštvou - a pošlou posily. Ale ta havárie byla jedna, tak proč by to neobešel - něco v neděli, zbytek v pondělí. Proc čekali, až se všechny stopy ztratí?
Kdo neumí lhát, musí mluvit pravdu - a vše dělat tak, jak je nutné. Protože nyní, bez ohledu na pravdu, je jejich zkoumání jednou provždy uplacené, zpackané, stranící viníkovi. (Kdo asi má tu moc, takhle ovlivňovat? Místní pan Nikdo? O tom je střet zájmů - možná to pan nejvyšší nebyl, ale má tu moc, má tam svůj zájem... Zpackané vyšetřování ho asi neobviní, ale jistě neočistí.)
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

4.2.2021 10:15
Mluví, jako by jsi másla ukrajoval . Protože výkony ČIŽP ,OI Olomouc znám na místním případě - návoz 30 tis. tun odpadů obecní firmou v k.ú. Nový Malín- velmi dobře , nevěřím jim ani jediné slovo.

V našem případě šetření začalo koncem r. 2013 a dodnes nebyla stanovena nápravná opatření . Závadný stav trvá neuvěřitelných 7 roků, je znám viník /tedy skutečný a ne ten papírový podle ČIŽP/ .

Kvalita informování dotčené veřejnosti spočívá v tom, že podle zák. 116/1999 Sb. musím žádat o informace, jinak je nedostaneme.
Ty jsou vám zasílány poslední den lhůty apod. Pokud se s těmi lidmi bavíte, až na výjimky neuvěřitelní suchaři ve stylu - amatéři nelezte nám sem a nechte nás odpovědně pracovat-. Ti by otevřeně mluvili pouze s palečnicemi na rukách.

Jestli tohle má chránit životní prostředí i na Bečvě se stejným zápalem pro věc, tak je to zcela zbytečné a jde o vypouštění "kouřové clony", aby se vlk nažral a koza zůstala celá.
Pokud se někdo bude cítit ukřivděný, mohu mu zaslat komplet dokumentaci, aby se mu oči otevřely a na tomto konkrétním případu ocenil kvalitu odvedené práce výše uvedeným orgánem .
Odpovědět
JB

Josef BIS

4.2.2021 12:20 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinklere,souhlasím s Vámi, ptejte se nás na co chcete. Myyyyyy vám odpovíme co chceme. Jsou zde obhajovači všeho a všech jako jedna paní. Dokonce ve vyjádření jiných jsem já se svými články provokater, obhájce pašeráků, právník nebo policajt, novinář. A tak nechám na nich, přesvědčeného nepřesvědčím.Jsem nad věcí a je jednoduché dostat do kolen člověka,co jen žvaní. Ale důkazy a jasně popsaná událost a opřená v zákoně je to,co mám na mysli a s čím se lehce dostanu do vedení. A mnohdy položit na lopatky neználka je i pro mne urážející a nemám z toho radost. Co si můžu vzít za poučení od tohoto člověka nechám na každém z Vás.
Odpovědět
JB

Josef BIS

4.2.2021 11:59
Asi mě paní Kletečková,Balcarová a další piráti proklejí. Co jsem k tomuto tématu psal se naplnilo měrou vrchovatou.
Všichni dělají všechno a nikdo nic. Ti, co mohli a měli dělat se dnes vymlouvají na jiné co neměli a dělali.
Důkazy musí být jasné. Proto třeba ČIŽIP a její bývalá šéfka čtvrt století lezla do slipů a podprsenek jak sama napsala a řekla do televize. Možná že rozumí a pozná tygra a dovede poznat papouška. A to je její parketa. O botanice, entomologii, orchidejích, skalničkách má jen v hlavě jako květenu jak říkal velikán pan WERICH.A já jí za to nic nezazlívám. Ale to, co jsem zde mnohokrát popsal, ona se tím taktéž chlubila, i ona porušila platné zákony této republiky.
Výsledek otravy Bečvy jde do neznáma. A řešení je jediné. V budoucnu bude řešit jeden, přizve si na pomoc koho uzná za vhodné a ty odborníky, chemiky i laboratoře a lidi co vezmou podběrák a se skřípáním zubů čistí řeku, jen ti chlapíci a možná i ženy tam nechali vše.Ti jedinní nezklamali a jako hasiči nejlevnější brigádníci zadarmo,udělali co jim Petr a Florian velí.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

4.2.2021 12:08
Myslím si, že tento článek hovoří za vše:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/chemici-v-zelenem-kabate-ministerstvo-ovladli-lide-napojeni-na-agrofert-140490#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=X2TKCtqaTYx-202102041105&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

4.2.2021 12:23
Byla to skvěle odvedená práce. Řeka vytrávená fenolem, a odskáče to někdo za stopové množství kyanidu.
Odpovědět
hi

4.2.2021 12:45
Nejbližším vyústěním kanalizace nad výskytem úhynu ryb je výusť
z DEZY, která je největším zdrojem vysoce toxických látek (kyanidy, fenoly a spousta dalších) v povodí Bečvy. Podrobnosti lze najít v integrovaném povolení které vydal Krajský úřad Zlínského kraje. K integrovanému povolení se vyjadřovala ČIŽP, ŽP Valašské Meziříčí, Povodí Moravy, hygiena a další instituce. ŽP Hranice, které vzorky předávalo ČIŽP nemá žádné znalosti o vydaných povolení k vypouštění odpadních vod na území Zlínského kraje, proto havárii nemůže řešit.
Naopak ČIŽP a Zlínský kraj nejlépe znají integrované povolení DEZY, mají zde provádět kontroly, musí provoz detailně znát a velmi dobře ví, kde jsou riziková místa a co kontrolovat v případě havárie.
Pokud by měli skutečný zájem o rychlé zjištění viníka havárie, kontaktovali by v nejkratší době především rybáře, kteří odebrali první vzorky vody a uhynulých ryb. Od rybářů také mohli získat videa umírajících ryb, která byla zveřejněna i v televizi. Odebrané vzorky tedy byly odebrány ještě v době kdy v řece umíraly živé ryby.
Pokud by byly provedeny rozbory těchto vzorků mohlo být známo co otravu způsobilo a v jakých koncentracích toxické látky byly ve vodě zjištěny, proč ryby umíraly. Původce havárie mohl být určen i podle dalších látek, které by ve vzorcích byly zjištěny.
Prakticky každého, trochu znalého místních poměrů, napadne jako nejpravděpodobnější zdroj havárie DEZA.
Bohužel pan ministr a ČIŽP v prvním veřejném prohlášení DEZU jako možného původce havárie vyloučili a nepravdivě tvrdili, že mají embargo od policie na informace o havárii. Mluvčí DEZY dokonce svým prohlášením mohl vyvolat dojem, že DEZA snad ani kyanidy nevypouští i když věděl, že kyanidy vypouští do Bečvy v daleko větším množství, než kterýkoliv jiný znečišťovatel. DEZA dlouhodobě žádá o zvýšení povolení vypouštěných kyanidů, protože s jejich odstraňováním má problémy. Dokonce měla do poloviny loňského roku vyjímku k obtoku laguny na odtoku vyčištěné vody. Nově instalovaná zařízení ozonizace na odstraňování kyanidů se nedaří zprovoznit.
Tyto informace ČIŽP má, přesto hledá viníka v bývalé Tesle Rožnov, která má výpust tři kilometry nad DÉZOU, kde k úhynu ryb nedošlo.
S velkým zpožděním se dozvídáme od novinářů, že v den havárie na Bečvě došlo v DÉZE k provozní události na kaustifikační jednotce.
Stanovisko ČIŽP:
"A i kdybyste v ten den stál v Deze u kaustifikační jednotky, nezjistil byste, co se tam stalo. Protože podle popisu došlo k tomu, že byl poškozený ventil, vyvřela fenolová voda a vyteklo to vedle. Maximálně bychom našli nápis ‚nefunguje ventil. Ale inspekce nemůže zkoumat, jestli funguje každé poplašné zařízení a jestli každý ventil mají správně. Na to skutečně inspekce nemá kapacitu."
tento PŘÍSTUP ČIŽP JE UŽ ZA HRANOU A ČIŽP JE V TUTO CHVÍLI NAPROSTO NEVĚROHODNÁ INSTITUCE. Na místě by uviděla otevřený poklop nádrže, který měl být zavřený a vedle nádrže by uviděla kaluž toxické látky, která pronikla do dešťové kanalizace.
Každý provozovatel má povinnost hlásit každou provozní událost spojenou s únikem toxických látek do dešťové kanalizace nebo do podzemních vod nahlásit vodohospodářskému orgánu nebo ČIŽP, který může nařídit opatření k zamezení opakování, odstranění následků a udělí případnou pokutu. Zlehčování tvrzením, že proti podobným událostem je DEZA chráněna hydraulickou clonou, takže se vlastně nic nestalo!! To je nepřijatelné, znamená to, že podobné události jsou běžné a podloží DEZY je zamořeno toxickými látkami. Až jednou DEZA ukončí provoz, kdo bude kontaminovanou zeminu pod DEZOU sanovat za miliardy korun. Obávám se, že naši vnukové na náklady státu.
V čem dle mého názoru ČIŽP pochybila a co by neměl být standardní postup:
1. Okamžité vyloučení DEZY jako původce havárie.
2. Neprovedení důkladné kontroly a zajištění všech provozních záznamů DEZY jako nejpravděpodobnějšího původce havárie.
3.Vyloučení prvních svědků havárie-rybářů z vyšetřování a nepřevzetí vzorků od rybářů na ŽP v Hranicích a neprovedení laboratorních rozborů těchto vzorků alespoň u dvou nezávislých akreditovaných laboratoří.
4.Označení výpustě z bývalé Tesly Rožnov za původce havárie bez předložení přesvědčivých důkazů.
5. Pozdní příjezd pracovníků ČIŽP na místo havárie. ČIŽP má také pracoviště v Olomouci, odkud je to autem do Valašského Meziříčí cca 1 hod.
6. Při tak velkém rozsahu havárie se nelze vymlouvat na nedostatek pracovníků. Pokud mám skutečný zájem havárii vyřešit v nejkratším termínu, uvolním všechny, kteří jsou k dispozici a pozvu si i odborníky, kteří mají nejlepší znalosti v této problematice.
Veřejnost je vždy nutno průběžně a pravdivě informovat o zjištěných skutečnostech a tím se předejde spekulacím.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

7.2.2021 16:04 Reaguje na
Můžete uvést, v kterých surovinách, které DEZA zpracovává se vyskytují v evýznamném množství, t. j. aspoň v procentech kyanidy rozpustné ve vodě? Můžete totéž uvést ve kterých výrobcích DEZY se ty kyanidy vyskytují aspoń v analyticky detekovatelném množství?
Můžete popřít, že se v areálu bývalé Tesly Rožnov pod Radhoštěm, nepokovují za pomoci kyanidů kontakty součástek pro elektroniku, či nepracuje s kyanidovými pokovovávacími lázněmi?
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

7.2.2021 16:06 Reaguje na
Můžete uvést, v kterých surovinách, které DEZA zpracovává se vyskytují ve významném množství, t. j. aspoň v procentech, kyanidy rozpustné ve vodě? Můžete uvést, ve kterých výrobcích DEZY se ty kyanidy vyskytují aspoń v analyticky detekovatelném množství?
Můžete popřít, že se v areálu bývalé Tesly Rožnov pod Radhoštěm, nepokovují za pomoci kyanidů kontakty součástek pro elektroniku, či nepracuje s kyanidovými pokovovávacími lázněmi?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.2.2021 14:01 Reaguje na Jiří Daneš
Můžete uvést, jak dlouho teče jedovatý mrak v obrovské koncentaraci (nebo objemu) 15 km dlouhým kanálem od čističky v Tesle k Bečvě?
Můžete uvést, kdo v tom uzoučkém kanálu našel ten silně koncentrovaný jed, který by tam musel být při tak malém průtoku detekovatelný ještě za měsíc?
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

9.2.2021 16:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Na velikosti průtoku (objem v čase) moc nezáleží, záleží na rychlosti proudu v m/sec. Ale to je na Vás moc, představit si, že když něco rozsypu a minutu, dvě, to splachuji, tak po té minutě, či dvou, už v místě rozlití je jen čistá voda. Zkuste si to doma modelově, třeba se solí, kyanidy (ale i fenoly, či louhy, sodný nebo draselný), jsou dobře ve vodě rozpustné, stejně jako sůl kuchyňská.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2021 21:17 Reaguje na Jiří Daneš
Pane Daneši, já skutečně běžně nerozsypáván kyanid v takovém množství, abych vytrávil do mrtě 40 km Bečvy!! Co tady zase kdákáte za blbosti jen modelově?
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

9.2.2021 17:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Nejdřív ty suroviny a výrobky DEZY, ty by měly být někde na internetu uvedeny a já to za Vás hledat nebudu. Já totiž netvrdím, ani nenaznačuji, že kyanidy vypustila do Bečvy DEZA Val. Meziříčí. A ještě jednou se ptám, můžete popřít, že se v areálu bývalé Tesly Rožnov pod Radhoštěm, nepokovují za pomoci kyanidů kontakty součástek pro elektroniku, či nepracuje s kyanidovými pokovovávacími lázněmi?
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

9.2.2021 17:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Ona voda totiž teče směrem z kopce dolů a než si někdo všimne mrtvých ryb, je skutečně už místo kudy vtekl třeba kyanid už zase plné života, protože tam podle rychlosti proudu přitekla čistá voda i s vní žijícími živočichy. Je-li rychlost proudu třeba 0,5 metru za vteřinu, je za minutu už čelo znečištění 15 metrů daleko. Stačí, aby znečišťování netrvalo dlouho (spláchnutí trvá většinou minuty) a nemáte šanci zjistit odkud to znečištění pochází, protože v místě vniknutí znečišťující látky, už teče jen čistá voda. V rychle tekoucí řece, jakou Bečva je, to platí zvláště.
Odpovědět
Jan  Knap

Jan Knap

9.2.2021 19:07 Reaguje na Jiří Daneš
Pochopitelně to bylo z Tesly. Nejprve to teklo 15 km kanálem. Potom 3,5 km řekou přes dva jezy ale inteligentní ryby tomu uhýbali a potom se ty ryby rozhodli spáchat sebevraždu a najednou začali masově hynout na 40 km řeky. Pane vachmajstr, vy jste hlava, to normální člověk nevymyslí. Petrův Zdar
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2021 21:13 Reaguje na Jiří Daneš
Tak jak to teda bylo?
V Tesle se provalila nějaká obrovská nádrž s kyanidem a vyhrnulo se to do kanálku.
Tím kanálkem to teklo 15 km!!! aniž by si toho někdo všiml. A pak to nateklo v neděli dopoledne do Bečvy, teklo to 4 km po proudu a přes dva jezy, kde byl nedělní provoz, rybáři chytali ryby (a obědvali je), a po 4 kilometrech (zcela náhodou pod vyústění z DEZY) - ZRAZU PLESK!!!
Obrovská otrava, 4 tuny mrtvých ryb, totálně otrávená řeka 30 km do mrtě!!
Fakt nemáte pocit, že je to celý úplná pitomost??
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.2.2021 12:51
"Kůs: Byla to dobře odvedená práce".

To je naprosto neskutečný!!!!
Jakýkoliv pracovník v jakémkoliv oboru, kdyby neudělal ze svých povinností VŮBEC NIC, tak okamžitě letí a kdyby prohlásil tohle, zamětnavatel jo žene k soudu za způsobenou škodu!!!

Já bych navrhoval jedno. Vyhodit na hodinu a pohnat k soudu za obecné ohrožení z nedbalosti!!!
Odpovědět
JB

Josef BIS

4.2.2021 14:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, jste už únavný, marně čekám že napíšete nějaké moudro a? nic. Naučil jste se také něco jiného než kopírovat stejné věty a vkládat je kamkoliv do jiných článků? Trochu málo. A máte mi odpovídat i jinde.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

4.2.2021 15:54
S ohledem na to, jak byly v prvních dnech po tragédii na Bečvě zajišťovány stopy, se nedivím, že se u téměř poloviny vodních havárií nepodaří zjistit, kdo je způsobil. Hlavně, že ČIŽP nepřipouští žádné pochybení. Alena Nováková pod jiným článkem o Bečvě k tomu včera napsala: „Zmatečná úprava vodního zákona, neexistence jednoznačné metodiky koordinace práce jednotlivých složek/orgánů„.

ČIŽP je jen jedním kolečkem ze soukolí. Podle ředitele jejího odboru technické ochrany ŽP a prevence neselhala inspekce, ale systém. Je vůbec někdo ve státní správě, kdo usiluje o to, aby kolečka v celém soukolí aparátu fungovala tak, že vyšetřování podobných havárií bude prováděno profesionálně a bez zbytečných nedostatků? Zatím po nápravě celého systému slyším volat jen neziskovky, jednotlivé vědce a odborníky; pak také politiky, převážně z opozice, u nich ale nevím, zda tím víc nesledují získání voličských hlasů.
Odpovědět
AN

Alena Nováková

5.2.2021 07:12 Reaguje na Majka Kletečková
Díky za citaci :-) Myslím, že ve státní správě je řada lidí, kteří na chyby upozorňují a i v rámci systému dělají víc, než musí (což je u úředníků vždycky trochu o ústa). Je hezké, že opozice volá po nápravě, ale právě opozice (kromě Pirátů) je za současný stav spoluzodpovědná, ty nedostatky se tu fakt neurodily včera. Tak snad tahle kauze přispěje ke zlepšení.

Psala jsem ale i to, že u některých deliktů (mezi něž patří i řada těch proti životnímu prostředí), je viník obtížně odhalitelný z povahy věci. Obávám se, že ani sebelepší úpravou - pokud nechceme dospět do stavu trvalého monitoringu všeho a všech - nedosáhneme stoprocentní (ani devadesátiprocentní) úspěšnosti. Což samozřejmě neznamená, že nemá smysl se snažit.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

4.2.2021 15:55
Štěstí, že máme investigativní novináře. Nebýt jich, tak by o havárii v Deze v den havárie na Bečvě nikdo z vyšetřovatelů dodnes nevěděl.
Odpovědět
JB

Josef BIS

4.2.2021 18:30 Reaguje na Majka Kletečková
Dobrý den, jestli myslíte Slonkovou, která si plete Pavlu s Blankou Říhovou a používá staré fotky s královskou rodinou a průserem s tygry tak vám paní Kletečková gratuluji k vašim investigativním kecalům.
Odpovědět
JB

Josef BIS

5.2.2021 12:07 Reaguje na Josef BIS
Dnes dodávám. Po urgenci, napsání mejlu a volání na NEOVLIVNÍ .CZ, se nikdo neozval. Alespoň opravili BLANKU za PAVLU, IVESTIGATIVNÍ NOVINÁŘI se SLONKOVOU V ČELE. SE MÁTE OPRAVDU PANÍ KLETEČKOVÁ ČÍM CHLUBIT,takové informace jsou nanic a na hov.o. A tak to je se vším, kecy, kecy, kecy.
Odpovědět
AN

Alena Nováková

5.2.2021 07:22 Reaguje na Majka Kletečková
Nevěděl, tak jako nepochybně neví o řadě dalších "provozních událostí" (z pohledu občana - radši na to nemyslet). Z mé zkušenosti se na většinu závažných věcí (nejen pokud jde o životní prostředí, mluvím o kontrolní činnosti obecně) přijde buď na udání, nebo úplnou náhodou při šetření něčeho jiného. Investigativní novináři nebývají takhle aktivní všude, takže je to dle mého spíš na všímavých a k okolí nelhostejných lidech (a samozřejmě na úřednících, kteří podnět zvednou a budou se jím zabývat).
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

4.2.2021 15:57
Nevím pánové kdo z vás byl přímo u toho vypuštění látky, která zabila ty
ryby. Nevím odkud berete tu jistotu, když jste u toho nebyli, že je tomu
tak jak tvrdíte. Pokud vám stačí články z novin a útržky výpovědí až těch
svědků samotného úhynu, tak obdivuji vaši víru. Já tam nebyl, nikomu jen
tak nevěřím, ale nikoho neviním ani neobhajuji. Čekám na došetření i kdyby
trvalo rok a více. I předčasné chybné obvinění zanechává pachuť absence
práva a popírání presumce neviny. Pokud tu jistotu máte, tak prosím neváhejte a podejte trestní oznámení na konkrétního viníka a uveďte ty
důkazy kterými disponujete. Jakékoliv podobné spekulace jsou dobré leda
pro zpolitizováni havárie a vybití osobních averzí. Pokud jde o to, tak
budiž, ale s odborností to má pramálo společného a pokud to nebude po
vašem, tak bude viník podle vás stále ten, které znáte už nyní. Vám ta
vaše pravda už stačí nyní.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

4.2.2021 16:11 Reaguje na Břetislav Machaček
Dovolím si nesouhlasit , poškozeno bylo ŽP , které je chráněno ve veřejném zájmu a jde o veřejný statek.
Poškozeni jsme byli všichni způsobem který nelze označit jinak než kriminální.
Od samého počátku se orgány státní správy ČIŽP a Policie ČR chovaly tak, že podkopaly důvěru veřejnosti v nestranné šetření případu.

Skutečně nebýt investigativců-novinářů, rozhořčených samospráv a některých politiků , nevěděli bychom dodnes vůbec nic.

V těchto výjimečných případech musí jít vaše presumpce neviny bokem, protože jsme byli poškozeni všichni a máme právo jako poškození nahlížet státní správě do jejího konání.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

4.2.2021 19:48 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vážím si mnohých vašich názorů, ale říci, že musí jít
presumpce neviny bokem, jste přepískl. O míře škody
jako rybář nediskutuji, protože jsem taky rozhořčen.
Z vlastní negativní zkušeností s novináři vám povím
pouze to, že pokud nemá někdo trestní zodpovědnost za
lež z "utajeného" zdroje, tak mu nevěřím. Za každou
informaci bych měl být zodpovědný a neschovávat se za
utajeného informátora. On taky žádný být nemusí a mohu
si ho vymyslet i to jeho svědectví. Tak si tomu všemu
věřte a suďte bez soudu. K tomu se já ale nesnížím.
Soudce Lynč může být snadno odsouzen soudcem Lynčem sám.
Věřte mi, že očistit své jméno neprávem pošpiněné těmi
pisálky je těžší, než si změnit komplet totožnost.
Žít s cejchem smyšleného obvinění je horší než kriminál
a neuznávat presumpci neviny je výsadou soudce Lynče.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

5.2.2021 05:49 Reaguje na Břetislav Machaček
Možná jsem se nepřesně vyjádřil -- pokud si vzpomenete prvním počinem ČIŽP bylo vyjádření - DEZA je čistá jako lilie -- , a to mě s ohledem na kvalitu práce ČIŽP zde prováděnou skutečně dostalo.
Odpovědět
Hu

Hunter

5.2.2021 17:22 Reaguje na Miroslav Vinkler
To je přece úplně jedno pane Vinklere, presumpce neviny je jedním ze základních atributů právního řádu.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

6.2.2021 09:54 Reaguje na Hunter
Mýlíte se , konkrétně v tomto případě je poškozeným také veřejnost.
Práva poškozeného i podle našeho t.ř. i správního řádu (účastník řízení) jsou odlišná od osob , které nejsou účastníky.
Máte právo označit za viníka určitou osobu a je na orgánech státní správy , aby se s tím vypořádaly.

(zajisté obecně presumpce neviny platí, ale zde se jedná o diametrálně ,extrémně odlišný případ)
Odpovědět
JB

Josef BIS

6.2.2021 18:35 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinklere, máte právo kohokoliv označit za gaunera. Ale musíte počítat s tím, že gauner vás může pohnat k zodpovědnosti. A co je v zákoně je svaté. A nemusí se mi to líbit ale nic s tím neuděláte. A když jako řidič projedete na červenou a nic se nestane tak určitě když vás nahlásí chodec a odsoudí vás soud na základě jeho výpovědi. On to viděl. A to je důvod co je zákon a co je nařčení. Rovnítko mezi je složité a nelze takto postupovat. I gauner má právo na soud ale důkazy sebrané proti gaunerovi musí být pádné, úderné a nezpochybnitelné. Rád bych vám dal za pravdu, vnitřně cs vámi souhlasím ale?????????
Odpovědět
Hu

Hunter

6.2.2021 22:10 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinklere, nic ve zlém, ale evidentně nechápete co presumpce neviny v právním řádu znamená. Jinak samozřejmě můžete obvinit kohokoliv z čehokoliv a je úplně jedno, jestli jste nebo nejste účastník řízení, nicméně byste si měl být vědom existence par. 345 TZ.
Odpovědět

Jaroslav Štemberk

13.2.2021 00:02 Reaguje na Miroslav Vinkler
To myslíte jak? Že je nutné za to okamžitě potrestat někoho, koho považujeme za nepřítele, bez ohledu na to, jestli je to skutečný viník nebo někdo nevinný. To bychom se vraceli do 50. let minulého století.
Odpovědět
JB

Josef BIS

4.2.2021 18:40 Reaguje na Břetislav Machaček
Paní Kletečková, Hanzle a ostatní vědátoři,piráti a pijáti v tomto ekolistu, to si přečtěte, já to podepíšu.
Odpovědět
AN

Alena Nováková

5.2.2021 08:34
Děkuji za zajímavý rozhovor. Můžu se pro úplnost zeptat, kdy přesně byl pořízen? (omlouvám se, jestli jsem to někde přehlédla)

Dvě věci:
Podle rybářů (http://www.crs-hustopece-nb.cz/aktuality-1) byly jejich vzorky odebrané ve 12:35, hasiči Olomouckého kraje odebrali první vzorek ve 12:20 (https://www.novinky.cz/domaci/clanek/becva-vic-vzorku-nejen-od-inspekce-40348981). Otázka samozřejmě je, odkud vzorky jsou, ale proč by hasiči brali první vzorek odjinud než z místa úhynu ryb? S identifikací látky by tedy snad neměl být problém.

Na webu Povodí Moravy je, že tam jejich pracovníci byli už toho dvacátého: "Vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p., přijal v neděli 20. září cca ve 12:00 hod. hlášení Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje o zjištěném rozsáhlém úhynu ryb v profilu Hustopeče nad Bečvou. Na místo se neprodleně dostavili zaměstnanci Povodí Moravy, s. p." http://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/reakce-povodi-moravy-na-text-martina-rulika-v-deniku-referendum
Odpovědět
Martin  Mach Ondřej

Martin Mach Ondřej

5.2.2021 08:51 Reaguje na Alena Nováková
Dobrý den,
rozhovor se uskutečnil ve čtvrtek 28. 1. 2021 cca mezi 12:00 a 14:30 plus mínus.

Na vzorky od rybářů jsme se ptali, někde to v rozhovoru najdete.

Povodí na místě bylo, to jistě. Naše otázka směřovala k tomu, zda je někdo aktivně přizval. Zrovna k takové události by Povodí být přizváno.
Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Odpovědět
AN

Alena Nováková

5.2.2021 09:10 Reaguje na Martin Mach Ondřej
Dobrý den, děkuji za vyčerpávající odpověď ohledně času a upřesnění, z rozhovoru mi to nepřišlo zjevné.
Odpovědět
Martin  Mach Ondřej

Martin Mach Ondřej

5.2.2021 10:16 Reaguje na Alena Nováková
Obecný popis je v prvním odstavci, datum pak zmíněno v první otázce :)
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

5.2.2021 21:35 Reaguje na Martin Mach Ondřej
A zasloužili by vyprat triko i na Povodí Moravy, jakkoli tam mám spoustu přátel!
Není přece, do háje, možné, aby správce povodí, který nota bene ví, že schopnosti ostatních to rozluštit jsou minimální, zůstal v roli obecného čumila! To vidím jednoznačně jako ostudu Nebyli u takové věci prvně. A bohužel mi zase zbývá položit otázku: byla za tím nekompetence někoho z vedení podniku, nebo to bylo na něčí tlak a objednávku zvenčí?! Je mi to líto, ale tohle není zlomyslnost z mé strany, to jsou zcela jednoduché a relevantní otázky. A na ty bychom měli znát odpověď.
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

5.2.2021 21:32 Reaguje na Alena Nováková
Povodí Moravy byl jediný subjekt, kdo mohl přijít na příčinu havárie v krátkém čase. Jistě, na místo je přizvali - ale aby pustili vodu z přehrady výše a ne aby pracovala jejich laboratoř! TOHLE je to zásadní pochybení, které já považuji za úmyslné! Inspekce všude a dávno ví, že bez Povodí s dobrou laboratoří, kde jsou chemici i biologové, to nemá cenu řešit. Tak PROČ to tak udělali?
Teď je všechno ostatní jen kecy na koledu, je mi líto.
Jestli tam byl inspektor už mezi 14. a 15. hodinou, kde jsou odebrané vzorky?! Nebo jel na havárii bez vzorkovnic to jenom vyfotit?!
Laboratoře jim řekly, že tohle to není, tak zkusíme něco jiného, to to zase nebylo... Takhle se to ale, sakra, vůbec nedělá! V téhle věci musí samostatně pracovat odborná laboratoř, kde se vzorky dají SOUČASNĚ! k analýze na celé skupiny parametrů a předběžné výsledky se okamžitě dále prověřují a upřesňují. Komu to tady nakecávají?! Vždyť je to jejich vlastní ostuda! To, co tady ve článku čtu, znamená, řekl bych, že: buď byli inspektoři jen jedni z mnoha diletantů na místě, nebo to cíleně dělali špatně. Obojí je zralé na vyvození důsledků, myslím.
Co to melou dokola za blbosti?!
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

5.2.2021 22:36 Reaguje na Jindřich Duras
Pokud by byla pravda, co píšete, tak by se jednalo o zásadní a klíčové selhání při vyšetřování příčin otravy.

Pokud by zároveň byla pravda, že ČIŽP si vedla ve všem dobře a nikde nepochybila, jak tvrdí protagonisté zastupující ČIŽP v rozhovoru, pak by z toho plynulo, že odpovědnost za selhání mají hasiči nebo vodoprávní úřad nebo ono systémové „Zmatečná úprava vodního zákona, neexistence jednoznačné metodiky koordinace práce jednotlivých složek/orgánů ...“.

Teď je tedy otázka, do jaké míry lze reprezentaci ČIŽP věřit. Dosavadní více než čtyřměsíční mlžení pana Erika Geusse ve mně vzbuzuje velké pochybnosti. Pokud by byla pravda, co píšete, tak odpovědi v tomto rozhovoru by usvědčovaly inspekci z diletanství nebo snahy něco ututlat.
Odpovědět
AN

Alena Nováková

6.2.2021 08:59 Reaguje na Majka Kletečková
No to je právě otázka, kdo má tu odpovědnost (já se tedy zatím docela bráním termínu "selhání", dokud neznáme závěry šetření - v rozhovoru je pro mě zajímavá informace, že vědí, odkud to přiteklo), když se to nedá vyčíst z žádného předpisu. Pokud se ale výrazně nezmění úprava, tak se v budoucnu po této zkušenosti dle mého dočkáme praxe, kdy se k té odpovědnosti nebude hlásit vůbec nikdo už od začátku.

Jinak mlčení nejen ČIŽP, ale i PČR, vodoprávních úřadů a dalších bylo z mého pohledu to jediné správné, i když chápu, že to veřejnost štve. Ten únik informací v posledních týdnech je sice zajímavý pro nás (i když dohromady zase nevíme celkem nic), ale ne úplně ideální pokud jde o úspěšnost trestního/správního řízení.
Odpovědět
JB

Josef BIS

6.2.2021 09:46 Reaguje na Alena Nováková
Dobrý den, pochopitelně všichni co se tím měli zabývat nyní mlží. A pokud nebude jasně stanoven jeden který si přizve ostatní zákonem, tak to bude vždy takové jako nyní. Nebude na koho jednoznačně ukázat a závěr. Operace se zdařila-pacient zemřel. A ty náklady co měl kdo udělat a neudělal jsou už dnes mimo mísu. A tak všichni, co to vyšetřují a firmy co jejich kanalizace vtéká v okolí do Bečvy., nakupte nové ryby a DEJTE JE TĚM, CO S PODBĚRÁKY TAHALI A ČISTILI ZADARMO ŘEKU. Aby letošní úlovky trofejních ryb alespoň trochu oslabili jejich jejich zoufalství. To by bylo poctivé nehledě na tom, kdo zavinil.
Odpovědět
JB

Josef BIS

6.2.2021 18:41 Reaguje na Alena Nováková
Přečetl jsem a naprostý souhlas.A několik rozumných názorů jsem podpořil. A některé zvlášť jsou povídání ovčí babičky.
Odpovědět
JB

Josef BIS

7.2.2021 10:32 Reaguje na Majka Kletečková
Na Klatovsku zřejmě někdo otrávil čtyři orly mořské.Kde je paní Říhová,proč tady neloví v podprsenkách a slipech, kdo přivezl odněkud jed, kdo to udělal paní Kletečková. ZOOOLOŽKA.A tady bych jí podpořil. Ale její spanilé jízdy po sklenících to opravdu ne.
Odpovědět
RK

Radek Kunc

5.2.2021 15:49
Pan ředitel Augustin nějak "zapomněl", že součástí jím řízeného brněnského inspektorátu je i pobočka ve Zlíně, odkud je to na místo havárie nejméně o polovinu času míň, než z Brna. Byl-li tedy pracovník Inspekce, na místě, jak v rozhovoru uvádí, ve 14,15 hod. a z Brna jsou to 2 hodiny, byl by tam ze Zlína nejpozději ve 13,15, pravděpodobně však dříve. Netvrdím, že ona hodina by nutně musela být nějak zvlášť významná, je to však dokladem další nejasnosti a zřejmého "mlžení" ze strany ČIŽP.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

6.2.2021 09:59 Reaguje na Radek Kunc
Vezmu-li fakta nebo tvrzení uvedená reportérům Ekolistu a zejména, přihlédnu-li k tvrzení pana Durase a připočtu-li k tomu informace veřejně dostupné od počátku havárie , potom musím dojít k závěru, že ČIŽP skutečně selhala. Odborně i veřejně.
Odpovědět
Jan  Knap

Jan Knap

6.2.2021 13:11 Reaguje na Miroslav Vinkler
Myslím, že nejlepší zhodnocení celé situace vyšlo v Hospodářských novinách-Viníka otravy Bečvy není čím usvědčit. Chybí klíčové, včasně odebrané vzorky, říká toxikolog Holoubek. Ten prováděl všechny analýzy vzorků v případě otravy řeky Bečvy. Rozhovor jde i přečíst na facebooku ve skupině-Otrávená Bečva nám není lhostejná. Ta špatná práce ČIŽP a i nedostatky v zákonech ze strany MŽP jsou zcela jasné. I proto jsme iniciovali založení petice na odvolání ministra Richarda Brabce a ředitele ČIŽP Erika Geusse.
https://www.petice.com/za_odvolani_ministra_p_richarda_brabce_a_editele_ip_erika_geuss Petrův Zdar
Odpovědět
JB

Josef BIS

6.2.2021 13:33 Reaguje na Jan Knap
Paní Kletečková a další mudrcové,,,,,, stále chcete slyšet proč mám opačný názor než vaše kopírované odpovědi do tohoto plátku? Jsem rád, že se k tomu co píši od začátku připojují další a podporují moje myšlenky a články. V podstatě se nerozcházíme s tím co píšeme.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.2.2021 20:57 Reaguje na Jan Knap
Mám informace od lidí z Povodí Moravy (což není důkaz) ale oni odebrali asi 80 vzorků už v pondělí odpoledne naprosto standardně a v úterý bylo jasné, odkud ten jed vytekl. V utajenom režimu vše předali PČR.
Těch organizací, které odebíraly vzorky je asi SEDM, takže situace je zcela jasná.
Takže jim nic neschází, taky proto všichni lžou a mlží.
Odpovědět
KS

Krejcar Stanislav

6.2.2021 11:37
Vidím jediné řešení ! Propustte všechny zaměstnance od vrátného po ředitele. A na jejich místa dosadte pracovníky a thp zaměstnance z řad Pirátů a okamurovců. Potom na Bečvě bude ráj. - Je potřeba firmy jako je DEZA a Dráslovka Kolín pro českomoravskou přírodu a farmáře ??? Jak bylo jinde napsáno- v ČR máme po roce 1990 samé středovysokoškolsky vzdělané občany. Bohužel s jalovým vzděláním v duchu konce dvacátého století. Přitom i ve školství jsme členem EU tedy i stupen vzdělání by měl být na úrovni oxfordu nebo yalle! Stupen vzdělání středoškoláků a ... , v podobných provozech firem jako ke DEZA je na úrovni josky vyskoč ze švejka. Pro absolventy je snadnější obsazovat klinyky a velkorýpadla než se podílet fakticky na ochraně krajiny ve firmách jež v krajině a přírodě podnikají.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.2.2021 21:54 Reaguje na Krejcar Stanislav
V tomto případě by bylo jasné už v pondělí dopoledne, odkud jed vytekl a celé pondělí by specialisté projížděli dotčenou kanalizaci s kamerou a odebíraly vzorky. Odhadem po popledni by bylo jasné, kde se stala ta havárie a policie by vyslýchala první svědky. To znamená, že v úterý by byl i nejbližší okruh viníků a týden by se to šetřilo, další měsíc dokazovalo a chystala se trestní oznámení a mohlo by to jít k soudu. Standardní postup v každé normální zemi.
Odpovědět
JB

Josef BIS

7.2.2021 09:40 Reaguje na Krejcar Stanislav
Pan Krejcar je veselá kopa. To s pijáty myslíte vážně???????Pusťte nás na ně.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

7.2.2021 19:08
Ve světle toho, na co zde upozornil hydrobiolog Povodí Vltava Jindřich Duras, a jak se v rozhovoru vymlouvali vedoucí pracovníci ČIŽP, proč ČIŽP nezajistila včas vzorky z blízkého okolí ani těch nejpodezřelejších výpustí, mám čím dál větší pochybnosti o profesionalitě ČIŽP. Podle mého názoru hledání příčin katastrofy mělo být hlavně v kompetenci ČIŽP.

Rybáři, kteří u havárie byli první a jako první na ni upozornili, se vyjadřují v tom smyslu, že o jejich svědectví dlouho nikdo moc nestál. To ve mně zase vzbuzuje podezření, že příslušné orgány (nebo jen jediný orgán?) se snažily hrát o čas, aby se zachovalo co nejméně stop vedoucích k usvědčení pachatele té tragédie.
Odpovědět
PM

Petr Michna

8.2.2021 12:00
Platný vodní zákon č. 254/2001 Sb. a jeho prováděcí předpisy (§ 38 - 42 vodního zákona a § 7 - 12 vyhl. č. 450/2005 Sb.) předpokládají, že u většiny havárií na vodách se původce havárie sám přihlásí a podle svého havarijního plánu aktivně spolupracuje při odstraňování jejich příčin i následků.
U těch havárií, kde v počátcích jejich řešení není původce znám, jsou nezastupitelné znalosti a činnost správce vodního toku. V případě Bečvy je jím Povodí Moravy s.p., které je zároveň i správcem povodí. Pokud správce vodního toku plnil řádně všechny povinnosti, které pro něj vyplývají z ust. § 47 - 49 vodního zákona, z ust. § 10 vyhlášky č. 178/2012 Sb. a z ust. § 6 odst. 8 vyhlášky č. 450/2005 Sb. (což, pokud vím, již dříve deklaroval), tak musel být původce havárie znám v průběhu několika dnů. Přesto doufám, že se i veřejnost dozví, kdo v této kauze pochybil.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.2.2021 13:48 Reaguje na Petr Michna
Veřejnost to ví dávno. Jen čeká na papaláše, až se přiznají. Což neudělají nikdy.
Odpovědět
LC

Luděk Chuděj

17.2.2021 10:20
,, Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá výmluvy.,,
Odpovědět
LC

Luděk Chuděj

17.2.2021 10:20
,, Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá výmluvy.,,
Odpovědět
RH

Richard Huska

21.2.2021 17:06 Reaguje na Luděk Chuděj
Svůj nesouhlas můžete vyjádřit v této petici
https://www.petice.com/za_odvolani_ministra_p_richarda_brabce_a_editele_ip_erika_geuss?uv=33259028

Iniciované spolkem pro záchranu lipana a pstruha potočního https://www.zachranme-lipana.cz/
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist