https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/linda-zachystalova-misto-tu-maji-jak-hospodarska-zvirata-tak-vlci
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Linda Zachystalová: Místo tu mají jak hospodářská zvířata, tak vlci

18.7.2019
Pro naši krajinu je ale důležitá jak pastva hospodářských zvířat, tak přítomnost vlků.
Pro naši krajinu je ale důležitá jak pastva hospodářských zvířat, tak přítomnost vlků.
Licence | Volné dílo (public domain)
Napětí a nevraživost mezi „vlčími aktivisty“ a pastevci narůstá, píše pan Havrlant. Ovšem paradoxně k tomu přispívá právě jeho rétorika. Třeba tím, že proti sobě staví ideál pastevectví na straně jedné a ochranu přírody („zastánce vlků“) na straně druhé. Ve skutečnosti však nejde o „buď, a nebo“.
 

Víme, že přirozený návrat vlka do české krajiny přináší rozporuplné reakce. Vlk na jednu stranu přispívá k regulaci stavů divoce žijících velkých kopytníků, kteří jsou přemnoženi a způsobují miliardové škody na lesních porostech a zemědělských plodinách.

Na druhou stranu může působit škody na nedostatečně zabezpečených hospodářských zvířatech.

Pro naši krajinu je ale důležitá jak pastva hospodářských zvířat, tak přítomnost vlků. To je fakt, který opakovaně zdůrazňujeme – a nejedná se jen o rétorické cvičení.

Připravili jsme proto Program péče o vlka obecného, což je tzv. managementový plán, který se zaměřuje právě na řešení konfliktů spojených s návratem vlka do naší krajiny. Jeho projednávání se zúčastnili zástupci hospodářů v krajině, jak chovatelů, tak myslivců. Ministerstvo životního prostředí jej nyní projednává s Ministerstvem zemědělství.

Navrhujeme v něm například úpravu zákona č. 115/2000 Sb. o náhradách škod, která předpokládá zahrnutí vícenákladů (např. veterinární posudek, kafilérie, náhrada za zaběhnuté kusy a farmové chovy jelenovitých) do systému vyplácení náhrad, jakož i celé jeho zjednodušení. Důležitým bodem Programu je také otázka financování preventivních opatření či problematika tzv. nápadně se chovajících vlků; ostatně již v rámci stávající legislativy lze zažádat o výjimku a jedince s problematickým chováním odstranit.

Posunem je i vyplácení 100% podpory na realizaci preventivních opatření na zabezpečení stád z Operačního programu Životní prostředí, která byla schválena Evropskou komisí. Průběžně se také reviduje ceník náhrad škod způsobených vlky a částky za jednotlivá zvířata se na základě návrhů Svazu chovatelů ovcí a koz zvyšují.

Tolik k nekompromisnímu přístupu zastánců vlků.

Představa, že se natolik mobilní zvíře jako vlk, který přes noc dokáže urazit desítky kilometrů, bude držet v menších, vymezených územích jako jsou např. národní parky, je lichá. Totéž se týká plošné regulace jejich stavů. Je třeba si uvědomit, že většina vlků se pohybuje v příhraničních oblastech, často k nám přecházejí ze sousedních států – z Německa, Polska, Slovenska.

Nebude-li mít chovatel kvalitně zabezpečenou pastvinu, nepomůže mu ani skutečnost, že za ohradou místo pěti vlků běhá pouze jeden. Protože i jeden jediný vlk může na nechráněném stádu způsobit značnou škodu. Odrazovat tak od zavádění ochranných opatření ve výsledku škodí samotným chovatelům a jejich zvířatům.

Těmi státy, které začínají měnit svůj přístup (všimněme si množného čísla), je nejspíše myšleno Německo. V květnu zde vláda schválila návrh zákona, který by měl usnadnit odstřel vlků v případě napadání hospodářských zvířat. Nyní tento návrh putuje do parlamentu – zda a v jaké podobě projde, je otázkou. Někteří odborníci tento návrh zákona kritizují a varují, že by se v jeho důsledku mohly útoky na hospodářská zvířata dokonce zvýšit. Odstřel několika jedinců ve smečce může způsobit její rozpad a zejména mladí nezkušení vlci se mohou o to více orientovat na hospodářská zvířata.


reklama

 
foto - Zachystalová Linda
Linda Zachystalová
Autorka je pracovnicí Agentury ochrany přírody a krajiny.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (25)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

JB

Jirka Beneš

18.7.2019 09:39
Výborné shrnutí. Ovšem 100% podpory na realizaci ochranných opatření stále leží jen na papíře. Původně slibované spuštění této výše podporu k 1.7.2019 se jaksi ještě nekonalo. Namísto toho přibyla povinnost zveřejňovat dodavatelské smlouvy v hodnotě nad 50 000 Kč do veřejného registru smluv.
Odpovědět

Karolína Šůlová

18.7.2019 13:34 Reaguje na Jirka Beneš
Jsou tam nějaké administrativní potíže, které se řeší.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

18.7.2019 11:15
Shrnutí není výborné, ale vysloveně špatné.Paní Zachystalová ,jinak pracovnice AOPK ČR,odd.práce s veřejností, domácí úkol evidentně nezvládla. Ve vztahu ke krajině (mimo ploch NP,CHKO) musíme vycházet nikoli ze zbožných přání, ale právních předpisů. Tím základním je zákon o územním plánování a stavebním řádu, známý jako stavební zákon. Principem územního plánování je zajisté zajištění trvale udržitelného rozvoje. S ohledem na stav naší krajiny má jednoznačně prioritu m.j. rozvoj pastevectví před smečkou vlků. Vlk mi péči o krajinu nezajistí, výsledkem pastevectví je přirozená,šetrná údržba krajiny a produkty typu vlna,maso,mléko,sýry,kůže apod. Tyto věci lidé potřebují a navíc podporují lokální ekonomiku a přispívají k zaměstnanosti,zejména v pohraničí.

Svérázně se s otázkou vlků vypořádává AOPK tvrzením " ...základním cílem s ohledem na současný stav populací vlka u nás je stabilizace populací s cílem zabezpečit podmínky pro jeho trvalý výskyt, možnost reprodukce a dosažení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany. Neméně důležité je zajistit zachování propojení jádrových oblastí výskytu vlka sítí vhodných migračních koridorů s cílem umožnit přirozenou biologickou a genetickou konektivitu populací a šíření vlka do nových vhodných oblastí výskytu...Podstatnou část programu péče dále tvoří cíle a opatření týkající se snahy o akceptaci vlka v ČR hlavními cílovými skupinami (chovatelé hosp. zvířat, myslivci, lesníci) a otázkou vhodného působení na širokou veřejnost tak, aby se předešlo zhoršení jejího postoje k vlkovi.." - viz program péče o vlky z dílny AOPK.

Tuto vizi pak považuji za zcela vadnou, krajina ČR počátku 21.století neumožňuje její realizaci. Představa,že pastevci ohradí pastvy drátěným plotem,který vlk nepřekoná je pak skutečný blábol. Jednak by došlo k další a nežádoucí fragmentaci krajiny, jednak by muselo jít o nákladné technické stavby ,aby je tak inteligentní predátor nepřekonal.

Shrnuto - prosím,ať se vlk pohybuje po plochách NP a CHKO , ale mimo ně by se na něj neměla vztahovat ochrana a měl by být považován za škodnou.
A ještě lépe- vlk se vůbec neměl uměle v kulturní krajině objevit. Stav naší krajiny je doslova alarmující a MŽP by mělo napřít síly zcela jiným směrem.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

18.7.2019 12:03 Reaguje na Miroslav Vinkler
Velká pochvala p. Vinklerovi za jeho oponenturu. V Česku žije asi 6 tis. Vlků a 14 tis. Vlčků. Když k tomu připočtu tu stovku prapředků psa, nic mi ke štěstí nechybí. Heslo "Vlci udělají v Česku pořádek" nesdílím, a to z důvodů dobře výše popsaných. Nechci žít v zaplocené republice, už i tak je těch bariér po k***t (hov. slovensky).

Přesně tak: těžce zanedbanou a přehlíženou (rádoby)kulturní krajinu má zachránit humbuk kolem vlka, aby se tím dokázalo opodstatnění existence zmíněných úřadů. Jistě, vlk do přírody patří. Ale do DNEŠNÍ krajiny patří nepochybně i člověk, který bude hájit svůj majetek a život bez stresu z potrhaných a usmrcených zvířat. Doufám, že si to fanatičtí ekologisti uvědomí a budou ochotni naslouchat variantě přijatelného kompromisu. Čím dřív se tak stane, tím lépe.
Odpovědět
Anyr

Anyr

18.7.2019 12:22 Reaguje na Miroslav Vinkler
Až si kladu otázku, jak mohlo pastevectví přežít v lidské kultuře až do dnešních dnů, a že se na to předci nevykašlali už kdysi, když se jim to tak strašně nevyplácelo, jelikož jim všechno (včetně dětí, manželek a rodičů) sežral vlk (a medvěd). A co mají říkat současní pastevci v zemích a oblastech, kde vedle sebe žijí lidé a šelmy odjakživa a nepřerušovaně? Kdyby to nešlo, tak nepasou, ne? :)

Já bych to stručně shrnul: když to jde jinde, půjde to i tady. Holt komunistická generace si musí uvědomit, že příroda tu není jen a pouze pro člověka a pro jeho kynutý břich. Fakt sobci. Jestli je někdo škodná, je to jedině člověk. Konec, tečka. :)

PS: Jsem z vesnice, nejsem "neznalý romantický Pražák". Kdybych měl spočítat, kolik nám šelmy zlikvidovali zvířat, tak se nedopočítám. A zpráva, že se pár km od nás pohybují vlci, vzbudila u místních asi takovou diskuzi, jakože "ať si Karkulka dává pozor" a "bude dost masa na polívku".
A jo, volby u nás v obci a okolí vyhrál Drahoš. :D
Odpovědět
pp

pavel peregrin

18.7.2019 13:02 Reaguje na Anyr
A zemědělstvím a pastevectvím se živíte či nikoliv?
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

19.7.2019 14:04 Reaguje na Anyr
Nevím, jak se může člověk z vesnice divit, že pastevectví přežilo? Ano, naši předci se na to nevykašlali a problém vyřešili. A co mají říkat současní pastevci v zemích a oblastech, kde vedle sebe žijí lidé a šelmy odjakživa a nepřerušovaně? To myslíte ty země, kde žije deset lidí na kilometru a dalších padesát kilometrů potom není ani noha? (Samozřejmě lidská noha) Tak ti, pokud vím naučili vlky se jejich stádům obloukem vyhýbat a aby to nezapomněli (tedy ti vlci) tak jim to ti pastevci neustále připomínají.
Odpovědět
JB

Jirka Beneš

18.7.2019 12:36 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pokud by vlk byl cihla, podléhal by stavebnímu zákonu. Bohužel (pro vás) je vlk zvíře. Proto je řešen v zákonech o ochraně přírody a krajiny, o myslivosti a o náhradách škod způsobených vybranými ZCHD. Pak tu také máme evropskou legislativu. Vlk je přísně chráněný živočich, jehož lov není umožněn. V případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody (tj. nad ochranou vlka), je možné jedince vlka z přírody odstranit. Všichni zodpovědní chovatelé používají oplocení svých pastvin. Zabezpečení proti útokům vlků tak neznamená stavbu nového oplocení, nýbrž vylepšení toho stávajícího.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

18.7.2019 13:00 Reaguje na Jirka Beneš
U nás dnes žije mnohonásobně více vlků než v sousedním Rakousku či Švýcarsku, sídle IUCN. Je to nedostatkem vhodných biotopů-)), nízkou úživností-)), nebo něčím jiným... Nevím jak kdo, ale já v tom mám jasno.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

18.7.2019 13:55 Reaguje na Jirka Beneš
Pane Beneši, ať chcete nebo nechcete žijeme v právním státě a máme se řídit právními předpisy- ochranáři i chovatelé ovcí. Takže než začnete plkat ,přečtěte si alespoň název tzv.stavebního zákona-norma se jmenuje zákon o územním plánování a stavebním řádu.
Cíle a úkoly územního plánování najedete v §18,19 a plynou z evropského pojetí krajiny,krajinného managementu a práva lidí na vzhled a údržbu krajiny.
Podotýkám práva lidí a ne úředníků a ekologických romantiků a la Bílý tesák.
Veřejným zájmem přece rozumíme trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti a ne vlčích smeček.
Přeji vám být v kůži chovatele,který se několik let piplá se stádem,aby mu ho zničili vlci během pár hodin.
Vlk patří do volné krajiny,kde by redukoval divokou zvěř přestárlou,nemocnou,poraněnou apod. a ne chovatelská zdravá stáda.
V ČR bohužel na to nemáme volné území a řeči o soužití vlků a chovatelů dobytka jsou stejný nesmysl jako yetti ,o kterém všichni mluví,ale nikdo ho neviděl.
Víte vůbec jak by měl plot chránící dobytek před vlky vypadat ?

Tak vám pomůžu, Norský zemědělský institut uvádí : Minimum 120 cm výška, rozteč zem-první drát 20 cm, rozteč mezi vodiči 20-30 cm.
Jak vám došlo ,jedná se o elektrický plot ,kterým byly doplněny klasická oplocení-ta se ukázala jako nedostatečná.
Cena 2200 USD/km.

Němci jsou na tom podobně- Veterinární univerzita uvádí : "Nejúčinnější je kombinace elektrických plotů a hlídacích psů (LGD). Bude však nezbytné poskytnout pastýřům nejen psy, ale i odborné poradenství při výchově a výcviku těchto psů. ..důrazně doporučujeme propojit kompenzační platby s prevencí škod."

Takže až zase na MŽP a AOPK někoho chytne fantas s vlky ,proberte to nejspíše s farmáři, zaplaťte jim ploty a vycvičené hlídací psy včetně kompletního balíčku 100% náhrad případné škody.
Odpovědět
EC

Erika Chalupecka

18.7.2019 16:16 Reaguje na Miroslav Vinkler
Přesně jak píšete, žijeme v právním státě a máme se řídit právními předpisy. Vlk je zákonem chráněný, Vinklere!
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

18.7.2019 16:55 Reaguje na Erika Chalupecka
Soukromé vlastnictví je také chráněno zákonem. Je to klasický střet dvou zájmů, z nichž bohužel jeden -nepromyšlený tah eko-romantiků je vydáván za zájem veřejný,kterým bezesporu není.
Škoda,že si MŽP nenašlo čas a peníze na uspořádání veřejné diskuze ,kde by se mohly slyšet názory pro i proti .
Proti vlkům nic nemám,ale pouze a jenom na území chráněných zákonem- NP+ CHKO .

MŽP by se mělo intenzívně zabývat skutečnou ochranou životního prostředí a neplýtvat veřejnými prostředky na tyto vlčí romance placené z kapes daňových poplatníků pro potěšení postpubertálních jedinců.


Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

18.7.2019 17:31 Reaguje na Miroslav Vinkler
Když ti romantici znají jen tu svoji litanii...
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.7.2019 10:03 Reaguje na Erika Chalupecka
Není problém zákon změnit, pokud do čela státu dostaneme nějaké bolsanary. A pokud budou lidé jako autorka nesmyslně prudit a systematicky otravovat občany (jak to dělali její kolegové v té Brazílii), tak přesně k tomuhle dojde.
Jestliže k tomu nedojde v celé EU, tak to (spolu s jinými faktory) povede k jejímu rozpadu na racionálně a blbě se chovající státy.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

19.7.2019 14:18 Reaguje na Jirka Beneš
Tím stávajícím oplocením pastvin, díky němuž by se nemuselo stavět nové oplocení myslíte ten u nás používaný dvoudrátový elektrický ohradník? Pokud ano,tak by mě zajímalo jak ho chcete vylepšit? Tedy bez stavby nového pevného plotu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.7.2019 16:11 Reaguje na Miroslav Vinkler
Do současné kulturní krajiny v Česku vlk prostě nepatří a může tam dělat jen a jen škody, aniž by z něj byl sebemenší užitek.
Odpovědět
Hu

Hunter

18.7.2019 13:34
A k čemu že je ten vlk vlastně dobrej?
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

18.7.2019 14:45 Reaguje na Hunter
Třeba k tomu, že lidi rozdělí na dva tábory a naučí je na sebe vrčet-)) Nebo jako pokusné zvíře, které konzumuje radioaktivní potravu (černobyská zóna) a vesele si prosperuje.
Odpovědět
Hu

Hunter

18.7.2019 15:48 Reaguje na Karel Zvářal
Takže vlastně k ničemu krom působení škod na hospodářských zvířatech?
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.7.2019 16:27
Je třeba jasně konstatovat, že stát, potažmo státní agentura (což se týká i AOPK) negeneruje prakticky žádné zisky. Prakticky všechny peníze, které má, získává od občanů formou daní a dalších poplatků. Takže AOPK se svými "odškodněními" v podstatě rozdává z cizího. A v případě vynuceného zavedení ochranných opatření proti vlkům nutí zvyšovat pastevce náklady (které musejí rozpustit v cenách svých produktů, a pokud se dostanou za rámec rentability chovu, tak musejí pověsit živnost na hřebík a jít se postavit do fronty na pracák (opět s příslušným dopadem na příjmy státu).

Takže, je mi velice líto, tohle není nic jiného než zametání problému pod koberec. A autorka s těmi kompenzacemi a náhradami jen generuje polopravdy a manipuluje informace tak, aby před intelektuálně méně kompetentními občany zakryla fakt, že chov vlků je v podstatě hrazen z jejich kapes.

Daleko čistší by bylo referendum na otázku, zda jsou lidé ochotní pár magorům financovat chov vlků a škody, které tito vlci (bezpochyby) napáchají.

A pro Anyra speciálně: Vyhubení vlků znamenalo výrazné snížení cen produktů pastevectví (od mléka až po kožešiny a kůže) a zlepšilo konkurenceschopnost našich produktů v porovnání se zeměmi, kde ty vlky mají. Není náhodou právě tohle hlavní motivací snahy některých našich nepřátel k nám vlky (a další nebezpečnou škodnou) rozšířit?
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.7.2019 07:44
A ještě něco:

Zcela zjevně narůstají po kvantitativní stránce požadavky zelených a po kvalitativní stránce narůstá jejich idiotismus a míra, s jakou obtěžují a naštvávají normální lidi. Obojí exponenciálně a s exponentem větším, než 1, aby bylo jasno.

To nemůže skončit ničím jiným, než vzpourou voličů a vynesením k moci někoho, kdo ekologii cíleně zlikviduje (i s tím málem pozitivních věcí, které jsou s ní spojeny). Viz v Brazílii Bolsanaro nebo v USA Trump.
A v rámci EU to může skončit dalším konfliktem s nyní "zelenopirátským" Německem, protože zatímco NSDAP byla za 18, němečtí zelení jsou za (20-2) a němečtí piráti za (16+2).
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

20.7.2019 10:19 Reaguje na Jan Šimůnek
Zkuste mi definovat "normální lidi". Ekologii pak zlikvidovat nelze,vyjdeme-li z její definice "Věda, jež se zabývá popisem, analýzou a studiem vztahů mezi organismy a jejich prostředím. ".I kdybyste akademicky fyzicky zlikvidoval všechny ekology a jejich zastánce , interakce mezi lidskou populací a vnějším prostředím zůstane i nadále zachována. A co s tím ?
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.7.2019 21:51 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ekologii jako totalitní ideologii blízkou nacismu, fašismu i komunismu, odstavit lze. "Integrace mezi lidskou populací a prostředím" (IMHO dosti omezená definice, protože ekologické vztahy probíhaly a probíhají i tam, kde lidská populace není přítomna) se to nijak netkne, ale nebudou se tu do umělých lesů z ryze ideologických důvodů a pro ukojení ega pár úchylných jedinců vypouštět vlci a budovat nesmyslná zařízení typu "alternativních" zdrojů energie.
Odpovědět
re

regis24

24.7.2019 18:10
Zajímá vás, že hnutí Duha hodlá porušovat zákon a týrat volně žijící a i domácí zvířata? To vše jen kvůli penězům z grantů?

Hnutí Duha žádá v libereckém kraji o povolení k odchytu jedinců vlka obecného za účelem monitoringu.
Cituji z oznámení o zahájení řízení:

Monitoring a odchyt vlka obecného žadatel plánuje realizovat dlouhodobě, žádá proto o udělení výjimky do 31. 12. 2024. Odborným garantem výzkumu je Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D., a Mgr. Martin Duľa. Během tohoto pětiletého období bude odchyceno maximálně pět jedinců vlka obecného.
Pro nasazení telemetrického obojku bude třeba zvíře odchytit pomocí certifikovaných nášlapných pastí a na nezbytně nutnou dobu také imobilizovat, přičemž bude docházet k jeho držení, případně rušení. Zvíře bude uspávat veterinář a manipulovat s nimi budou zaměstnanci žadatele s osvědčením k práci s pokusnými zvířaty dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Další upřesnění manipulace se zvířaty zaslal žadatel krajskému úřadu e-mailem dne 3. 7. 2019: „Zvíře bude chemicky imobilizované medetomidinem, dávkou 0,05 mg/kg, aplikovanou pomocí foukačky, na dobu nezbytně nutnou pro změření biometrických údajů, odebrání biologických vzorků (krev, stolice, ektoparaziti), případně označení RFID čipem a nasazení telemetrického obojku, po dobu maximálně 30-60 minut.
K odchytu bude použita certifikovaná past Belisle 8", která splňuje AIHTS Standardy. AIHTS (Agreement on International Humane Trapping Standards) je mezinárodní dohoda o humánních metodách odchytu, kterou podepsala Kanada, EU a Rusko.“

Odchyt tedy bude prováděn do nášlapné pasti se smyčkou z ocelového lanka. Při odchytu absolutně nelze selektovat odchytávané zvířata, takže společně s vlky se bude úplně vše co šlápne do pasti. Mimo jiné to můžou být i domácí psi a také lovečtí psi při výkonu myslivosti.
Jaký stres a možná zranění toto chyceným zvířatům přivede (a to i těm vlkům!) si snad každý dovede představit. Srnčí zvěř ze stresu hyne, liška, pes, vlk si jsou schopni končetinu i ukousat. Chycené prase divoké uteče i s tou pastí a pak bude někde hynout nebo chodit o třech bězích. Různé zlomeniny a vykloubení jsou asi ta nejmenší možná zranění.
Takto tedy hodlá Hnutí Duha zacházet se zvěří a zvířaty?
Kdo bude hradit náklady které tímto hloupým a nezodpovědným chováním způsobí?

Řízení probíhá na krajském úřadu Libereckého kraje,
ČÍSLO JEDNACÍ
KULK 50760/2019
OŽPZ 757/2019 OZOP
Mgr. Waldhauserová/621
irena.waldhauserova@kraj-lbc.cz

Ukázka pasti na youtube:

https://youtu.be/4whnpG37NEg

Vyjádření ČIŽP k typu pasti uvedenému v řízení :

Dobrý den, podle § 14 písm. odst. 1 a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů: „Je zakázáno odchytávat nebo usmrcovat volně žijící zvíře pomocí oka, tlučky, sítě, smyčky, pytláckého oka, harpuny nebo čelisťových pastí anebo pomocí obdobně zkonstruovaného zařízení,“ Dané zařízení je dle mého názoru obdobně zkonstruované jako smyčky a čelisťové pasti. S pozdravem Jan Auer-ČIŽP, tel. 731 405 101.

Mgr. Jan Auer
inspektorOddělení ochrany přírody
Oblastní inspektorát Brno
Lieberzeitova 14, 61400 Brno
tel.: +420545545177
NahoruOnlineOnline
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.7.2019 21:56 Reaguje na regis24
Pro zastánce totalitních ideologií je dosti typické, že nejsou ochotni dodržovat i vlastní zákony (pro neznalé historie připomínám, že dosti hypertrofovaný zákon na ochranu zvířat pomáhaly prolobbovat i ekologické organizace).
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist