https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/matousn-vencalek-dalsi-mrtvy-potok-a-bezzuby-system
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Matouš Vencálek: Další mrtvý potok a bezzubý systém

25.6.2021
Potok má modrošedou barvu, zapáchá a živočichové jako užovky či žáby, kterým byl domovem, zmizeli.
Potok má modrošedou barvu, zapáchá a živočichové jako užovky či žáby, kterým byl domovem, zmizeli.
Foto | Matouš Vencálek
Hojně medializovaný případ otrávené Bečvy poukázal na zásadní nedostatky v prevenci havárií, krizovém řízení i v legislativě týkající se ekologické kriminality. Nejde ale jen o Bečvu. Každoročně u nás na povrchových tocích dojde ke zhruba stovce chemických havárií – o většině z nich se však veřejnost ani nedozví. Toto je čerstvý případ malého vodního toku na Brněnsku, který dokládá, jak bezzubá je současná legislativa a jak bezmocné jsou často orgány, které by měly vody chránit.
 

Letos v březnu se na mě obrátili obyvatelé jihomoravských Bratčic s prosbou o pomoc při řešení znečištění tamního potoka Lejtna, který prý zapáchá, má modrošedou barvu a mizí z něj život. Už v prosinci se prý obraceli na Českou inspekci životního prostředí, která údajně záležitost prošetřila, zjistila, že ke znečištění skutečně došlo, jeho původci uložila zjednat nápravu a udělila pokutu. Situace se však od té doby nezlepšila – potok vypadal stále stejně, ne-li hůř, což místní dokládali i fotografiemi a měl jsem možnost se o tom přesvědčit i sám, když jsem Bratčice následně navštívil.

Obrátil jsem se proto na ČIŽP sám a po nějakém čase se dočkal odpovědi: „ČIŽP provedla dne 12. 3. 2021 šetření výše uvedeného podnětu, které navazuje svou povahou na šetření ČIŽP provedené dne 8. 12. 2020. Šetřením ČIŽP zjistila porušení vodního zákona a na základě uvedeného povede s kontrolovanou osobou řízení o přestupku.“

Ani v květnu, bezmála po půl roce, není situace lepší.
Ani v květnu, bezmála po půl roce, není situace lepší.
Foto | Matouš Vencálek

Telefonicky mě k tomu inspektor z ČIŽP také ujistil, že situaci sledují, že původce znečištění už v prosinci vyzvali k nápravě, kterou sice provedl, avšak nedostatečnou, a tak jej nyní k nápravě vyzývají znovu. Dobrá, říkám si, snad se teď tedy ledy pohnou. Do Bratčic posílám zprávu o vývoji a místní prosím o sledování situace.

V květnu z Bratčic dostávám do e-mailu informaci, že se situace stále nezlepšuje, opět doloženou fotografiemi. Znovu se tedy obracím na ČIŽP a dozvídám se, že věc je stále v řešení a viníkovi posílají konkrétní požadavek na nápravné opatření. Také konečně zjišťuji, čím byl potok znečištěn – jde o silážní šťávu, kyselou a vysoce agresivní látku, jejíž únik způsobuje kyselost půd, je nebezpečný pro vodní živočichy a hrozí kontaminací spodních vod využívaných jako zdroje pitné vody. Vzniká při výrobě siláže, která se používá například v bioplynových stanicích – jako je ta v Bratčicích…

Za znečištění může únik silážních šťáv – ty jsou kyselé, vysoce agresivní a nebezpečné pro půdu, vodní živočichy i zdroje pitné vody.
Za znečištění může únik silážních šťáv – ty jsou kyselé, vysoce agresivní a nebezpečné pro půdu, vodní živočichy i zdroje pitné vody.
Foto | Matouš Vencálek

Ale nejhorší zpráva, kterou se od ČIŽP dozvídám, je ta, že jsou na viníka jednoduše krátcí – proti každému rozhodnutí se odvolává a ČIŽP po něm nemůže nápravu vymáhat, dokud odvolací řízení neproběhne. Koryto Lejtny bude dle dostupných informací také v důsledku znečištění nutné vybagrovat. Nedokážu si bohužel vzhledem k vývoji moc představit, že by někdo byl s to přinutit původce znečištění, aby náklady uhradil on.

Potok Lejtna tak už půl roku skomírá a stejně jako Bečva nám ukazuje, jak nedostatečná je u nás ochrana vod a jak bezzubá je česká legislativa, co se týče ekologické kriminality. Potřebujeme mnohem lépe regulovat nakládání s nebezpečnými látkami, kontinuálně monitorovat kvalitu vod, stejně jako kontinuálně monitorujeme kvalitu vzduchu, a to alespoň tam, kde hrozí znečištění. Potřebujeme zlepšit krizové řízení v případě havárie a potřebujeme změnit legislativu tak, aby potenciální pokuty a náhrady ekologické újmy byly skutečně odstrašující a především vymahatelné.


reklama

 
foto - Vencálek Matouš
Matouš Vencálek
Autor je spolupředseda Strany zelených v Jihomoravském kraji.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (18)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Katka Pazderů

Katka Pazderů

25.6.2021 08:04
Lejta - nádoba na kolech za koně, kterou se vyvážala hnojůvka či močůvka na pole. Kouzlo nechtěného, z potoka je stoka.
Odpovědět
PJ

Pavel Jeřábek

30.6.2021 23:46 Reaguje na Katka Pazderů
V lejtě se vozila i voda, jak na zalévání, tak i pitná a jiné tekutiny. Takže bych tu nádrž na kapaliny s močůvkou přímo nespojoval, byla to jen jedna z mnoha možností jejího použití.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

25.6.2021 08:11
Jestli je to únik silážních šťáv, tak je to spíše ze zemědělského oboru, než pro ochranu životního prostředí. Na tu jámu musí mít povolení.
Odpovědět

Viktor Šedivý

25.6.2021 08:42
Připravují vstupy pro bioplynovou stanici? No tak to jsou nositelé pokroku v energetice a všechno co dělají, voní po kytičkách a na omak je to hebké jak malé koťátko.
Odpovědět
OD

Ondřej Dočkal

25.6.2021 08:44
Dobrý den,

jakkoli neznám detaily - chápu pocit marnosti který asi máte. Nemyslím si ale, že legislativa je bezzubá - jenom je ta cesta komplikovaná, když pachatel nespolupracuje - což vidíme právě u t=é Bečvy. Otázka je proč nespolupracuje? Protože si myslí, že se mu nic nemůže stát, že to nějak vyšumí ... není tudíž motivovaný spolupracovat...

Osobně bych doporučil podávat stále nové a nové podněty na přestupková řízení. Tento týden vytéká znečištění = mělo by být zahájeno přestupkové řízení na základě znečištění vypouštěného dne 1.1. ...

Za 14 dní jdu kolem -a situace se nelepší = nový podnět = nové řízení = končící další (již vyšší) pokutou - jelikož recidiva je přitěžující okolost dle přest. řádu. (§ 40/c přes. řádu)

Za 14 dní - totéž .. opět hrozba vyšší pokuty ... za vypouštění znečištění dne 12. 2. ... atd, atd.... unávné, kde na to brát čas ... ale dle mého jediná cesta..

Snad by šlo využít i institutu § 66 z. 114/1992 Sb.:

§ 66
Omezení a zákaz činnosti

(1) Orgán ochrany přírody je oprávněn stanovit fyzickým a právnickým osobám podmínky pro výkon činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody, popřípadě takovou činnost zakázat.

- s tím, že pokud tohle nebude respektováno - další přitěžující okolnost pro další přestupkové řízení ...

pokud stále nebude sjednána náprava, obrátil bych se na PČR :

§ 298 tr. zákoníku: Neoprávněné nakládání s odpady


(2) Kdo, byť i z nedbalosti, v rozporu s jiným právním předpisem ukládá odpady nebo je odkládá, přepravuje nebo jinak s nimi nakládá, a tím způsobí poškození nebo ohrožení životního prostředí, k jehož odstranění je třeba vynaložit náklady ve značném rozsahu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

...

bude to dlouhé, bude to komplikované, bude to únavné, ale ona "motivace" pachatale k nápravě hrouzbou stále se zvyšujících dalších a dalších pokut, tohle považuji za jedinou cestu, když vidím, kam jste se zatím (ne)dostali..


Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

25.6.2021 09:15 Reaguje na Ondřej Dočkal
Až na to, že silážní šťávy nejsou odpady ve smyslu zákona o odpadech, kde jsou odpady definovány. Trestní zákoník definuje odpady podle zákona o odpadech, samostatnou definici nezná.
Odpovědět
OD

Ondřej Dočkal

25.6.2021 09:19 Reaguje na Katka Pazderů
žádný problém, tož takhle třeba:

§ 301 tr. zákoníku - Poškození chráněných částí přírody

Kdo, byť i z hrubé nedbalosti, poruší jiný právní předpis tím, že poškodí nebo zničí památný strom, významný krajinný prvek, jeskyni, zvláště chráněné území, evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast tak, že tím zanikne nebo je značně oslaben důvod pro ochranu takové části přírody, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

vodní tok je VKP, aspoň předpokládám, že Lejtna definici vodního toku splňuje (ač by tomu momentálně málokdo věřil)

Odpovědět
va

vaber

25.6.2021 09:14
takové dobroty tečou z každé silážní jámy a z každé bioplynky ,jen někde to není vidět,
to umí někdo vyčistit?
u nás to bylo stejné, dokud silážní jámu používali,
Odpovědět
PJ

Pavel Jeřábek

30.6.2021 23:50 Reaguje na vaber
Za bolševika se silážní šťávy vyvezly na pole, přihodilo vápno, a trochu hnojiv a sladovnický ječmen sypal desítky metráků z ha.
A jak potom pivo při žních všem chutnalo.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

25.6.2021 09:19
Pokud zaměstnanec pracuje s hmotným majetkem a financemi, tak podepisuje
tkzv. hmotnou zodpovědnost. To znamená, že ručí i svým majetkem za škody,
které způsobil. Paskvil jako s.r.o. ručí často bezcenným majetkem a
směšnou částkou, která je podmínkou vzniku. A.s. ručí cizími akciemi
a to je tak vše. Odpovědní pracovníci neručí takřka ničím, tak nemají
zájem nedělat škody a ignorují často i nařízení kontrolních orgánů.
I přímí vlastníci mají umně oddělen osobní majetek od firemního a tak
si po návratu z výkonu trestu, který dluhy nenahradí, si užívají majetku
a smějí se celé společnosti. Schází tu institut "vězení pro dlužníky",
který by byl odstrašující pro podobné vykuky v tom, že by propuštění
bylo podmíněno zaplacením dlužné částky. Možná by dluh zaplatila
i "milující" rodina a neužívala si "odkloněného" majetku. Bez těchto
opatření si budou stále někteří dělat ze zákonů trhací kalendář a z
přírody zdroj zisku za cenu její devastace. Bohužel poslanci na sebe
sama bič plést nebudou.
Odpovědět

Viktor Šedivý

25.6.2021 09:59 Reaguje na Břetislav Machaček
Vzhledem k tomu, že už jen krůček od schválení je novela, která v podstatě ruší povinnost splácet dluhy, vůbec bych na žádnou hmotnou odpovědnost nespoléhal.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

25.6.2021 10:47 Reaguje na Viktor Šedivý
To máte pravdu a je taky vidět, kdo za to nejvíc lobbuje.
Změna je z dílny námořních lupičů, kteří se drží zásady,
že z cizího krev neteče a kupují si hlasy nezodpovědných,
ba přímo záměrně se zadlužujících lidí. Ty slušné a spořivé
chtějí okrást pomocí inflace, přesně ve stylu námořních
lupičů. Lidé mějte rozum a sledujte o co komu jde. To
není pouze oddlužení dětí a chudých duchem, ale i těch lumpů, kteří dělají dluhy vědomě se záměrem je nesplácet.
Za ty prvé dvě skupiny by měl někdo zodpovídat a lumpi
si oddlužení nezaslouží. Po schválení té novely vzroste
raketově zadluženost a nesmyslnost spořit na horší časy.
Závislost lidí na úvěrech je nový druh otročení, kdy lidé
ztrácejí svobodu a u hypoték mnozí doživotně. Život ve "svém" s možností skončit pod mostem, je o celoživotním stresu z povinnosti splácet dluh i za cenu ztráty svobody. Nemajetný nemá o co přijít a tak ho zadlužení netrápí. Je zaděláno na generaci nezodpovědných "lupičů" s cizího,
které bude chránit tento zákon.
Odpovědět
TP

Tomas Peltan

25.6.2021 15:27 Reaguje na Viktor Šedivý
To s tím nemá nic moc společného. Povinnost splácet dluhy to neruší, jen to umožní člověku se z nich za určitých okolností vyhrabat (ale ne úplně příjemným způsobem). Ostatně nepřijde vám absurdní, že když někoho zabijete, tak vás za pár let pustí, ale když si půjčíte, tak můžete být potrestán na zbytek života (i když ne pobytem za mřížemi, ale ve výsledku také docela drsně)?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

25.6.2021 17:57 Reaguje na Tomas Peltan
Mi se nelíbí i nízké tresty za násilné trestné
činy a ten výčet podivných trestů je větší.
Za slova v afektu s rasistickou a xenofóbní tématikou roky a za násilný čin rasově odlišného
snížený trest z důvodu, že prý byl k činu okolím vyprovokován. Soudy a zákony sice musím respektovat, ale myslet si stále mohu ještě co chci, pouze to
už zase nemohu beztrestně hlásat.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

26.6.2021 01:01 Reaguje na Břetislav Machaček
Já Vás trošku vyvedu z omylu. Pokud zaměstnanec udělá svému zaměstnavateli škodu, tak ten po zaměstnanci může chtít úhradu maximálně ve výši 4,5 násobku měsíčního platu. Vyplývá to ze zákoníku práce. Jediná výjimka je, pokud zaměstnanec byl pod vlivem alkoholu, drog, nebo udělal škodu úmyslně. Pak ji hradí v plné výši. Blbé je, že ten úmysl se dost špatně prokazuje.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

26.6.2021 09:31 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Nebojte se. O tom vím a pouze dodám, že za úmysl lze považovat i "hrubé porušení" pracovních povinností a pak
je věcí soudu, zda ho jako úmysl uzná. I takové porušení bezpečnosti práce může být považováno za úmysl a bude problém dokázat, že to byla pouhá nedbalost a ne třeba zažitý pracovní postup, kterým viník opakovaně porušoval
své pracovní povinnosti. Jinak úmysl se nejen špatně
dokazuje, ale i vyvinit se, že to nebyl úmysl, může být
stejně složité. Malé škody se takto většinou řeší, ale
pro případ škod větších je dobré mít uzavřenu i pojistku
na škody vzniklé při pracovní činnosti a mít tak za sebou
i pojišťovnu s právníkem zběhlým v pracovněprávních sporech. I odbory disponují právníky a je lépe je ty větší případy
nechat řešit. Mé zkušenosti z železniční dopravy jsou
takové, že v případě přehodnocení nehody do kategorie trestného činu nekončí pouze na tom 4,5 násobku platu.
Odpovědět
JM

Josef Mašek

27.6.2021 18:57
po sametovém puči došlo k mnoha hrůzostrašným vraždám a činům ze strany demokratických grázlů
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.7.2021 09:36 Reaguje na Josef Mašek
Například byl zavražděn velmi populární citát: "Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak".
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist