https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/milann-smrz-patologie-informaci-o-obnovitelnych-zdrojich-energie
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Milan Smrž: Patologie informací o obnovitelných zdrojích energie

1.3.2021
Obnovitelný energetický systém je bez akumulace neuskutečnitelný. Ilustrační snímek.
Obnovitelný energetický systém je bez akumulace neuskutečnitelný. Ilustrační snímek.
Ve svém posledním článku jsem se kriticky zamýšlel nad informacemi, které zazněly v Poslanecké sněmovně při pojednávání zákona o nízkoemisní energetice. Uvedené informace měly za cíl diskreditovat obnovitelné zdroje a ukázat jadernou energii jako jediné řešení pro Českou republiku, nehledě na ekonomická a sociální rizika. Tímto článkem reaguji na dezinformace uvedené v tomto článku.
 

Stavba centrálního energetického zdroje bude mít v budoucnu několik nepříjemných důsledků: vysoké ceny pro spotřebitele, další ekonomickou a energetickou centralizaci, odliv prostředků, které by mohly být použity pro výstavbu obnovitelné energetiky a akumulace a další monopolizaci výroby elektřiny.

Jak pohlížejí na obnovitelnou energii mezinárodní organizace

Mezinárodní energetická agentura IEA, nebyla nikdy v minulosti propagátorem obnovitelné energie, její orientace byla tradičně fosilně jaderná. To se ale změnilo. V minulém roce bylo pode IEA na světě investováno podle jednotlivých sektorů (vše v miliardách USD roku 2019): do uhlí 76, do obnovitelné energie 281, do jádra 35, do sítí 248 a do energetické účinnosti 219.

Pro období 2025–2030 rozlišuje IEA dva scénáře, jednak Sustainable Development Scenario (SDS) a Stated Policies Scenario (STEPS), o němž tvrdí, že nesměřuje k dosažení energetických položek 3 cílů udržitelného rozvoje (SDG): dosažení univerzálního přístupu k energii (SDG 7), snížení závažných dopadů znečištění ovzduší na zdraví (součást SDG 3) a řešení změny klimatu (SDG 13). IEA předkládá odhady ročních investic v letech 2025-2030 u STEPS: (vše v miliardách USD roku 2019) do fosilních paliv 94, do obnovitelné energie 355, do jádra 56 a do elektrických sítí 403; resp. v případě SDS 70, 576, 73, 420. IEA v posledních letech zaregistrovala cenový pokles cen a růst instalací obnovitelné energie a dnes již nikterak zásadně nepočítá se zásadním rozmachem jaderné energie.

Analogicky se vyjadřuje agentura Bloomberg, podle níž ceny energie (LCOE) solární fotovoltaiky, větrné energie a bateriového uskladnění stále klesají. Ceny bateriového uskladnění na 4 hodiny včetně nabití klesají mnohem rychleji, než historicky klesaly ceny fotovoltaiky nebo větrně generované elektřiny. Již před časem společnost PV Tech oznámila, že vyrovnané náklady na elektřinu pod 30 USD/MWh a očekává, že fotovoltaické odvětví za deset let prolomí průměr 20 USD/MWh. Tyto ceny jsou v dobré shodě s LCOE cenami uváděnými bankou Lazard.

Obnovitelný energetický systém je bez akumulace neuskutečnitelný. Existuje mnoho akumulačních technologií a cena některých výrazně klesá. Profesor Sadoway z MIT navrhl a připravil k realizaci novou koncepci baterií s roztavenými kovy Ca/Sb. Tyto baterie jsou stabilní a jejich materiálová degradace je velmi pomalá a činí 0,00009 % na cyklus, což znamená zachování více než 99% počáteční kapacity po 10 letech každodenního cyklování v plné hloubce vybití. Účinnost těchto baterií je vyšší než 80 % při denním 4hodinovém vybíjení.

Cena akumulace, kterou Sadoway uvedl na přednášce v Londýně pro baterie z roztavených kovů závisí na počtu cyklů nabití a vybití. Při každodenním cyklu lze dosáhnout ceny 0,02 USD/kWh, tedy necelých 50 haléřů z kilowatthodinu. Tento typ baterií se především hodí na vykrývání intermitence sluneční a větrné výroby.

Pakliže tyto skutečnosti porovnáme s politicky generovaným a nereálně nízkým odhadem budoucí ceny 65 euro/MWh z nových Dukovan nebo s 92,5 liber/MWh (s inflačním dorovnáváním) v případě Hinkley Point C a k této chvíli ještě navíc připočteme 17 let vývoje, dostaneme se s reálnou cenou obnovitelné energie včetně akumulace ještě níže. Již dnes však cena z plánovaných SMR NuScale, (s firmou uzavřela smlouvu také Česká republika) na úrovni 65 USD/MWh není konkurence schopná. A to nepočítáme externí náklady s likvidací, nebezpečím proliferace, konečným uložením jaderného odpadu a tradičním podpojištěním.

Jaká bude pravděpodobná cena energie z obnovitelných zdrojů a akumulace za sedmnáct let, kdy by hypoteticky měla být připojena k sítí nová dukovanská elektrárna? Jejich ceny snad porostou?

Je nesporné, že pro delší období je potřeba vedle kombinace větru a slunce (v létě více svítí, jindy více fouká) rovněž dlouhodobá a velkoobjemová akumulace do energetických plynů (syntetického CH4, H2). Jenom v podzemních zásobnících RWE v ČR je 2,7 miliardy Nm3 zemního plynu, což představuje odhadem 28,5 TWh energie.

Máme velice málo času a stojíme na hraně propasti

Jistě nejsem zdaleka sám, kdo je přesvědčen, že existuje vysoká spojitost mezi devastací biosféry Země a lidskou průmyslovou činností a velmi vysoká shoda, limitně 100% konsenzus, nad antropickou příčinou globálního oteplování. Chápu, že je to mimořádně nepříjemné, ale v nastoupené cestě stálého růstu nelze dále pokračovat, není dále možné řídit ekonomiku pravidlem rostoucího HDP, profitujícího z bezprecedentního kořistění planety a na úkor růstu sociálních rozdílů. Tuto cestu musíme co nejrychleji opustit.

K tomu, že autor článku považuje z ekologického hlediska obnovitelné zdroje za stejné nebo ještě horší, ve srovnáními fosilními zdroji, které uvrhly planetu to současné krize, mohu jen uvést, že se jedná o ojedinělý názor, který stojí proti mainstreamovému názoru většiny a současně je hluboce antihumánní, když neguje 8,7 milionů úmrtí následkem fosilní energie ročně.

Poslední soudobá (416 ppm) koncentrace CO2 byla na Zemi před třemi miliony let, kdy rostly stromy v Antarktidě a hladiny moří byly o 20 metrů vyšší. Předpokládá se, že tato koncentrace zde zůstane tisíce let, než bude planetou absorbována. To, co nás tedy čeká je velmi pravděpodobně kolaps, planeta přežije, ale naše civilizace nikoliv. Netvrdím to proto, že bych byl ovlivněn katastrofickými filmy, jak kdosi namítal, ale z důvodů mnohem prozaičtějších. Jedná se o rozšířený názor předních vědců v oblasti klimatu, například emeritního profesora Australské národní univerzity Willi Steffena, když hovoří o dosažení bodů zvratu „tipping points“ (arktický led, Amazonský prales, ztráta Velkého bariérového útesu) či experta na kolaps Luke Kempa, který počítá s průměrnou délkou zaniklých civilizací 336 let. Obdobně hovoří studie, kterou částečně financoval Goddard Space Flight Center NASA, a která předpokládá kolaps civilizace během několik málo desetiletí nebo studie, v níž 17 vědců očekává občanské nepokoje, války a hladomory a jsou otřeseni pravděpodobností kolapsu civilizace, jak ji známe.

Jsme v nezáviděníhodné situaci, ale prvním nezbytným krokem je tuto situaci přijmout. Tím, že budeme hledat spiklenecké teorie a extravagantní názory, civilizaci nezachráníme.

Ostatně velmi nekompromisně tuto situaci hodnotí agentura UNEP, když nedávno (18.02. t.r.) požadovala zintenzivnění cílů v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti, snížení smrtelného znečištění a dosažení cílů udržitelného rozvoje. To vyžaduje obrovský společenský tlak na udržitelnost. Nabádá vlády, aby zahrnuly přírodní kapitál do ekonomických propočtů a přesměrovaly dotace z fosilních paliv a neudržitelného zemědělství do nízkouhlíkových technologií a k přírodě šetrným postupům. Z těchto hrozeb vyplývá jedno: Na zvládnutí problému máme velice málo času. Obnovitelné zdroje lze vystavět mnohem rychleji než jaderné. Větrnou farmu 10 MW lze vystavět během 2 měsíců a lze stavět na mnoha místech současně. Konstrukční doba u jaderné elektrárny je okolo deseti let, přičemž toto číslo je ovlivněno poměrně krátkou dobou výstavby v Číně. Evropa je na tom hůře, JE Olkiluoto 3 se začala stavět před 15 lety k síti měla být připojena v roce 2009. Stavba JE Flamanville 3 započala v roce 2007 a měla být uvedena do komerčního provozu 2012. Nebude spuštěna dříve v roce 2022.

Další velikou brzdou energetické transformace jsou dotace do fosilních zdrojů. Globální přímé dotace sektoru energetiky byly v roce 634 miliard USD/rok (údaje z roku 2017). Drtivá většina, 447 miliard USD směrovala do fosilní paliva. (mimochodem, zdůrazňuje, že žádný z těchto údajů nezahrnuje náklady na externality – znečištění životního prostředí, zdravotní péči, životní prostředí – které se rovnají bilionům a jistě budou sníženy každým krokem k dekarbonizaci). Do roku 2050 se celkové přímé dotace do sektoru energetiky sníží o 25 %, zejména díky snížení podpory těchto fosilních paliv. Dotace do OZE byly v uvedeném roce 128 miliard USD.

Vedle přímých financí rovněž působí silné a dobře finančně vyzbrojené lobbistické skupiny, které intenzivně bojují proti obnovitelným zdrojům, především proti dalšími rozšiřování větrné energie.

Naše fosilní závislost je hrůzná. Ropy se denně spotřebuje 100 milionů barelů nebo 75 velikých tankerů. Vedle emisí ze spálení se ropa těží za obrovského znečištění vody, spotřeby chemikálií na intenzifikaci vrtů a sociálního rozvratu, především v zemích třetího světa (Nigérie). Totéž, či ještě hůře platí o hydraulickém frakování zemního plynu, kde se používají různorodé přísady (kyseliny, biocidy…) včetně radioizotopů na identifikaci proudění. Přísady tvoří 0,5 až 2 procenta tekutiny, při objemu kapaliny okolo 15 milionů litrů na jeden vrt, se jedná až o 300 m3 chemikálií. Po ukončení se vstřikují roztoky s pískem, hliníkovými broky nebo keramickými kuličkami. Krajiny po hydraulickém frakování jsou mrtvými zónami.

Z nástrojů, které v této časové tísni máme k dispozici, je zásadní rychlá výstavba obnovitelných zdrojů energie i vyzrálých akumulačních technik, velmi rychlé zastavení produkce emisí oxidu uhličitého z fosilních paliv a masivní investice do absorpce uhlíku z atmosféry, kdy jednou z perspektivnějších metod, přinášejících další profity, se zdá být výroba pyrolýzního uhlíku z mořských makrořas a jeho fixace do půdy.

Proč nic neděláme, když jsme byli postupně varováni dlouhé desítky let? Proč stále dáváme přednost hospodářskému růstu? Jaký bude mít smysl na neobyvatelné Zemi?

Finanční a ekologické následky těžby uranu

Na produkci údajně čisté jaderné energie se těží uran. Ložisek není mnoho a ta lepší, s vyšší koncentrací uranu, jsou již téměř vytěžena. Tím ovšem roste množství potřebné energie.

Těžba uranu nezbytná pro provoz jaderných reaktorů není benigní proces. Zanechává po sobě radioaktivní a toxický odpad. Správa starých dolů v mnoha zemích prakticky neexistuje. Podle jihoafrického geologa Stefana Cramera byl v Arktidě detekován radioaktivní prach pocházející z Austrálie. Od 90. let 20. století byla těžba v podzemí a v povrchové jámě doplněna loužením na místě (ISL). Přibližně polovina dnešní těžby uranu se provádí touto metodou. Při ISL se kyselina sírová nebo hydrogenuhličitan amonný vstřikují do podzemních ložisek, aby se uran oddělil od ostatních prvků. Extrahovaný uran se čerpá nad zem. Když chemikálie používané pro ISL porušují podzemní zvodnělé vrstvy, je nutné dlouhodobé monitorování, ale prakticky neexistuje způsob, jak problémy způsobené ISL vyřešit.

Známe problémy po ISL v Ralsku v Severních Čechách. Za účelem loužení bylo zde do podzemí vtlačeno přes 4 miliony m3 koncentrovaných kyselin, odpovídající polovině objemu Štěchovické přehrady. Chemickou těžbou bylo kontaminováno asi 369 milionů m3 podzemních vod, což ohrožuje rozsáhlou zásobárnu pitné vody v severních Čechách.

Sanace uranových dolů obvykle selhává kvůli neochotě jaderných společností a vlád utrácet za tento problém peníze. Ačkoli je sanace dědictví těžby uranu Wismut v Německé demokratické republice – kde byla oblast navrácena téměř do stavu zeleného pole – považováno za osvědčený projekt nejlepších postupů, i zde existují nedostatky. Horníci tam vytěžili celkem 231 000 tun uranu, ale zůstalo po nich více než 300 milionů metrů krychlových hornin a 160 milionů metrů krychlových radioaktivního kalu.

Do konce roku 2019 německá spolková vláda utratila 6,5 miliardy eur peněz daňových poplatníků na vyčištění. Očekává se, že tato částka do roku 2045 vzroste na osm miliard eur. I přes toto obrovské úsilí nelze radioaktivní kontaminaci zcela eliminovat, protože na mnoha místech uniká výluh obsahující uran a znečišťuje malé řeky. Dodnes spolková vláda neodškodnila oběti radiačního poškození.

Současné největší zásoby uranu má Austrálie, kde průměrný obsah U3O8 v hornině činí 0,045 %. Se snižujícím se obsahem uranu roste energetická náročnost celého procesu a kontaminace životního prostředí toxickými kovy a radioaktivitou.

Dětská práce

Ve svém článku poukazuje pan Vinkler na dětskou práci potřebnou na získání materiálů pro obnovitelné zdroje energie. Pro těžbu surovin pro náš přebujelý a blahobytný způsob života se často v Africe opravdu používá dětská práce. Je to proti zásadám OSN o udržitelném rozvoji. Členské státy by měly ukončit dětskou práci do roku 2025. Existuje ale mezinárodní skupina akademiků, která má odlišný názor a považuje zákaz OSN za omyl.

Když jsem svého času instaloval v rámci rozvojových projektů v Zambii fotovoltaiku a větrnou energetiku, viděl jsem tam pracovat děti a mladistvé v lomu na kámen. To samozřejmě odporuje našim zvyklostem, ale tam se nad tím nikdo nepozastavuje. Jakkoliv je to smutné, jedná se o kulturní (či nekulturní?) zvyklost. Aby bylo jasno, neuznávám dětskou práci, ale rovněž ji neberu jako argument proti obnovitelným zdrojům. Nota bene tantal, sloužící k výrobě mikro kondenzátorů do našich elegantních plochých mobilů a laptopů se nalézá především v několika zemích: v Austrálii, Brazílii, Mosambiku a Rwandě. Austrálie těžbu nedávno zastavila.

Hustota energetického toku

V článku se uvádí hustota energetického toku jako jeden z energetických parametrů. Ve skutečnosti tato hodnota nic nevypovídá, protože není nijak kodifikováno, na jakou plochou (někdy objem), se má získaná energie vztáhnout. Jsou započteny plochy dolů a výsypek? Plochy vodních nádrží? Plocha, kterou opisují vrtule větrné turbíny nebo plocha stožáru? Jak je započten synergický účinek fotovoltaiky integrované do dopravní infrastruktury nebo plovoucí na hladině jezera, která pomáhá udržet chladnější a zastíněné.

Spotřeba plochy na obnovitelnou energetiku

Občasným argumentem proti fotovoltaice je spotřeba plochy. Podívejme se na skutečnost. V průměru se počítá 1 MWp na 1 hektar. Z této plochy lze získat hrubým odhadem v závislosti na lokaci 1 GWh elektřiny za rok, na jeden kilometr čtverečný 100 GWh. Česká spotřeba elektřiny činí odhadem 75 TWh, což při úplném zásobování fotovoltaikou odpovídá 750 km2. Pro SRN vychází přepočtem pro 500 TWh 5000 km2. V Německu se počítá s budoucím (2050) fotovoltaickým potenciálem 1 TW. Samozřejmě záleží na tom, kde a jak je fotovoltaika instalována. Podle změřeného solárního potenciálu Vídně může 34 km2 ročně vyprodukovat 5,4 TWh ročně.

Uvedená čísla jsou v příkrém rozporu s tím, co uvedl poslanec Babka v poslanecké sněmovně, který na pokrytí potřeby ČR uvedl plochu 43758 km2 nebo pan Vinkler, který přepočetl energetickou hustotu fotovoltaiky, resp. větrné energie na potřebnou plochu s výsledkem 20, resp. 40% plochy Německa, tedy cca 71400, resp. 143000 km2.

Srovnání materiálové spotřeby větrné a jaderné energie

V práci o materiálové spotřebě dvou způsobů výroby elektřiny uvádí Jan Willem Storm van Leeuwen následující hodnoty, která vyjadřují v gramech spotřebu materiálu na 1 kWh vyrobené elektrické energie.

Storm používá třicetiletou modelovu dobu životnosti reaktoru a nijak nespecifikuje způsob recyklace betonu v základech větrné elektrárny.

Energetická návratnost

Každá energetická transformace, je spojena s energetickým nákladem. Energetická návratnost se vyjadřuje různým způsobem, jako podíl (EPBT) nebo jako rozdíl mezi energií získanou a vloženou. V článku pana Vinklera jsou, bez zdrojů, odkud byly čerpány, uvedena čísla, která nijak nekorespondují s daty dále uvedenými. Manfred Lenzen ze univerzity v Sydney hodnotí v metastudii energetickou bilanci a emise skleníkových plynů v cyklu jaderného paliva LWR a HWR a dochází k závěru, že na výrobu 1 kWh leží celková energetická spotřeba okolo 0,1 až 0,3 kWh v průměru tedy 0,2 kWh. Energetická návratnost jaderné elektrárny je (EPBT) je tedy 5.

Práce z roku 2013 uvádí doby návratnosti energie a uhlíkovou stopu, kterou jsou 1,96, 1,24, 1,39, 0,92, 0,68 a 1,02 roku a 38,1, 27,2, 34,8, 22,8, 15,8 a 21,4 g CO2 ekv./kWh pro monokrystalický křemík, multikrystalický křemík, amorfní křemík, „mikromorfní“ křemík, telurid kademnatý a střešní fotovoltaické systémy CIGS, za předpokladu výroby polysilikonu pomocí vodní energie; výroba ingotů, destiček, solárních článků a modulů s elektřinou UCTE; ozáření v optimalizovaném úhlu 1700 kWh/(m2.rok); s výjimkou instalace, provozu a údržby a ukončení životnosti. Použitá uvedená intenzita slunečního záření odpovídá jižním lokacím v Evropě, v ČR je na většině území o 30-40% nižší.

Již starší práce z roku 2000 porovnává EPBT nových a recyklovaných fotovoltaických modulů. Ve slunečných regionech je u nových článků 2,58 let, a u recyklovaného materiálu 0,6 roku, zatímco ve vnitrozemských regionech činí 4,92, resp. u recyklovaných 1,14 let. Přínosem recyklace je snížení potřeba výroby křemíku a jeho čištění.

Perovskitové články, na nichž se v posledních letech usilovně bádá, mají v laboratorních podmínkách lepší energetické i ekologické parametry. Tandemové články perovskite-perovskite potřebují k výrobě o 78 % méně energie než tandemy perovskite-křemík, protože 90 % energie potřebné k výrobě křemíkového panelu se používá k čištění křemíku. Naproti tomu články pouze z perovskitu lze vytvořit s nízkoteplotním procesem sítotisku, který je méně energeticky náročný, a je také levnější. Doba energetické návratnosti u křemíku 1,52 roku, ale pouze 0,35 roku u tandemů perovskite-perovskite.

Ekonomické srovnání jaderné a obnovitelné energie

Výroba elektřiny z různých obnovitelných zdrojů je ekonomičtější než využívání jaderné energie; to jasně ukazuje modelové hodnocení budoucího vývoje do roku 2050. V celé EU mohou koneční spotřebitelé ušetřit až 37 % nákladů na elektřinu – v některých členských státech dokonce až 74 %.

Analýza DIW (Německého institutu pro hospodářský výzkum) používá simulaci Monte Carlo a posuzuje investice do jaderných elektráren generace III / III +, tj. dostupné technologie s určitými zkušenostmi a rozsáhlou kontrolou údajů o nákladech. Rozhodujícími prvky jsou overnight náklady, velkoobchodní ceny elektřiny, vážené průměrné náklady na kapitál a rozmezích těchto parametrů. Model byl aplikován na nedávné a probíhající projekty v Evropě a ve Spojených státech. Příklady v netržních ekonomikách, jako je Čína a Rusko, a dostatečně nepověřené technologie (reaktory IV. generace a SMR) byly z analýzy vyloučeny kvůli problémům s daty. Simulace ukázaly, že investice do jaderných elektráren nejsou ziskové, tj. očekávané čisté současné hodnoty jsou velmi záporné, a to zejména díky vysokým stavebním nákladům, včetně kapitálových nákladů, a nejistým a nízkým výnosům. Ani prodloužení životnosti reaktoru ze současných 40 let na 60 let významně výsledky nezlepší. Provozní ztráty studie odhaduje na 1,5 -8,9 miliard euro na jednu elektrárnu.

Z toho vyplývá že ekonomika jaderných elektráren není příznivá pro budoucí investice, i v případě, že zatím neuvažujeme o dodatečných nákladech (vyřazení z provozu, dlouhodobé skladování) či sociálních nákladech na nehody.

K dalším manipulativním údajům v článku se vyjádřím jenom heslovitě:

   • Velikosti větrné turbíny sice odpovídá výšce Washingtonova památníku, ale proč je uvedena rozloha parku okolo? Má to snad navodit dojem že na jednu VE je třeba 16 km2?
   • Při energetické posouzení baterií udává autor spotřebu v sudech ropy a dále uvádí, že uvažovaná baterie je schopně uložit energii odpovídající jednomu barelu ropy. Neuvádí ale již, že baterie bude schopna akumulaci provést v několika stovkách či tisících cyklech
   • Autor uvádí životnost fotovoltaických systémů 12-15 let, zatímco běžně firmy dávají dnes záruku na 80 % výkonu po 25 letech. Fotovoltaika bude poskytovat elektřinu i po této době.
   • To, zda se pro fotovoltaiku a větrnou energetiku využívají známé recyklační technologie, není v žádném případě známkou nedostatečné technologie nebo složitosti recyklace materiálu, ale organizace společnosti a politické vůle. Tato poznámka ovšem platí obecně.

Směrování energetiky je dáno politickým rozhodnutím. Není pravda, že v České republice nemáme podmínky pro obnovitelné zdroje. To je účelová manipulace, kterou dokládají úspěšné příklady měst a regionů v okolí našich hranic. Následky špatného rozhodnutí ponesou občané celá desetiletí.


reklama

 
foto - Smrž Milan
Milan Smrž
Autor je předseda české sekce a člen předsednictva evropské asociace EUROSOLAR, chemik, překladatel, publicista.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (265)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

EN

Emil Novák

1.3.2021 08:19
Tak to je gól. Vrchní dezinformátor Smrž obviňuje jiné z dezinformací. Opět nemá smysl to komentovat celé, stačí dva příklady. Pan Smrž tvrdí:
"Současné největší zásoby uranu má Austrálie, kde průměrný obsah U3O8 v hornině činí 0,045 %."
A teď skutečnost: největší podíl těžby na světové produkci uranu má Kazachstán, následovaný Kanadou a Namibií, Austrálie je až na čtvrtém místě. Přičemž platí že většina těžby probíhá z horniny s obsahem uranu převyšujícím 0,1 %.
"Most of the uranium ore deposits at present supporting these mines have average grades in excess of 0.10% of uranium"
https://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/mining-of-uranium/uranium-mining-overview.aspx
O tom jakých lží se dopouští protijaderné DIW se už napsalo hodně, viz např. zde:
https://nuklearia.de/2019/10/07/kernkraft-ist-weder-teuer-noch-gefaehrlich-diw-studie-verstoesst-gegen-wissenschaftliche-standards/
Že pan Smrž podobné dezinformace ochotně papouškuje nepřekvapuje, neuvěřitelné je ale že z toho zároveň obviňuje ostatní.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

1.3.2021 08:40 Reaguje na Emil Novák
Nechci se do toho motat, ale pan Smrž popisuje zásoby uranu, ne těžbu. A když se podíváte níže do vašeho odkazu tak uvidíte tabulku s názvem Uranium resources by country in 2019, kde je Austrálie na prvním místě v zásobách.
Odpovědět
EN

Emil Novák

1.3.2021 09:01 Reaguje na Petr Eliáš
V tom právě spočívá ta dezinformace. Průměrná hodnota je ve skutečnosti nicneříkající údaj, protože záleží jenom na tom jak nízká koncentrace uranu se ještě považuje za zásoby.
Navíc uran obsahuje nejkoncentrovanější formu energie jakou umíme využívat, takže z malého množství uranu lze získat velké množství energie. Proto i podíl v desetinách nebo setinách procenta je ve skutečnosti relativně vysoký, což je i důvod, proč je uran na světových trzích velmi levný, jaderné palivo tvoří jen zlomek ceny elektřiny z jádra. I kdyby se cena paliva zvýšila dvojnásobně, s cenou elektřiny to nijak zásadně nepohne.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

1.3.2021 09:53 Reaguje na Emil Novák

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

1.3.2021 10:09 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Je saskovske reagovat timto zpusobem na vecny prispevek oponenta
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

1.3.2021 10:22 Reaguje na Miloš Zahradník
No, tady holt je někdo zcela věren svému příjmení. Jde čistě o tento případ, mně se jako malému roběti jeden Kašpárek vrtal na Bulovce v krku, a to tak, že znamenitě ... byť jsem to tenkrát úplně neocenil a byl jsem pacoš na zabití:-))).
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

1.3.2021 11:42 Reaguje na Svatá Prostoto
Ale jdi ty svatá prostato :)
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

1.3.2021 12:09 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Škoda, že s tím nejste aspoň první:-).

A abyste si to jednou někde ve špitále plačky nemumlal:-))).
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

1.3.2021 12:46 Reaguje na Svatá Prostoto
Teda.... od teď už si dám určitě pozor :D
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

1.3.2021 11:37 Reaguje na Miloš Zahradník
Žeprej věcný příspěvek :D žeprej oponenta :D

Další komediant :D
Odpovědět
MG

Milan G

1.3.2021 10:38 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Jste nemocný, jděte se léčit.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

1.3.2021 11:47 Reaguje na Emil Novák
V čem ale tkví ta dezinformace? I ten váš článek potvrzuje, to co píše p. Smrž.

Cituji:
,,Some uranium is also recovered as a by-product with copper, as at Olympic Dam mine in Australia, or as by-product from the treatment of other ores, such as the gold-bearing ores of South Africa, or from phosphate deposits such as Morocco and Florida. In these cases the concentration of uranium may be as low as a tenth of that in orebodies mined primarily for their uranium content. An orebody is defined as a mineral deposit from which the mineral may be recovered at a cost that is economically viable given the current market conditions. Where a deposit holds a significant concentration of two or more valuable minerals then the cost of recovering each individual mineral is reduced as certain mining and treatment requirements can be shared. In this case, lower concentrations of uranium than usual can be recovered at a competitive cost.,,

A i tu koncentraci si můžete ověřit, když kliknete na ,,Austrálie,, v článku.


Jiný zdroj:

https://www.mining-technology.com/features/featureradioactive-riches-the-five-biggest-uranium-rich-countries-4274059/

Odpovědět
EN

Emil Novák

1.3.2021 12:58 Reaguje na Petr Eliáš
V příspěvku na který reagujete je napsané, v čem spočívá ta dezinformace, stačí si jej přečíst (a pochopit).
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

1.3.2021 14:08 Reaguje na Emil Novák
Nevím...stále ji nevidím. Řekl bych, že akorát mlžíte.
Odpovědět
EN

Emil Novák

1.3.2021 15:58 Reaguje na Petr Eliáš
Řeknu to jinak, abyste to snad pochopil. Pan Smrž tu vytahuje údajný problém s těžbou uranu, což je relativně levný a běžně dostupný prvek, těžený na řadě míst světa včetně dostatečně environmentálně uvědomělých zemí jako Kanada nebo Austrálie. Naopak zamlčuje větší potíže se vzácnými a méně dostupnými prvky, bez kterých se neobejdou obnovitelné zdroje, a na které má často téměř monopol Čína a další státy, které dopad těžby na životní prostředí příliš neřeší.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

1.3.2021 20:10 Reaguje na Emil Novák
No tak vy zase píšete, že to o Austrálili co píše pan Smrž není pravda a že to jsou dezinformace. A nakonec to ještě sám potvrdíte článkem...tak nevím, kdo tu co nechápe... ;)
Odpovědět
EN

Emil Novák

1.3.2021 21:05 Reaguje na Petr Eliáš
Bohužel jste stále nepochopil v čem ta dezinformace spočívá, snahu vám to vysvětlit vzdávám.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.3.2021 09:35 Reaguje na Emil Novák
Zase ta vaše hnidopišská povaha. Budete se mlátit po hlavách o argumentu, který je zcela nepodstatný (jestli má nejvíc uranu Austrálie nebo Kazachstán) a kde jej uvádí různé zdroje různě?? Viz pan Eliáš. Co kdybyste se zamyslel nad smyslem, významem a logikou článku pana Smrže???
Já vím, to je mimo horizont vaše chápání, vy musíte hledat hnidy.....
Odpovědět
EN

Emil Novák

1.3.2021 09:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Smysl článku, stejně jako všech ostatních článků pana Smrže je jasný, kydat hnůj na jádro a do nebes vynášet OZE, to je dávno zřejmé. Naštěstí to dělá tak průhledně, že jste jeden z mála komu to ještě nedošlo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.3.2021 12:28 Reaguje na Emil Novák
Proboha, kde tam vidíte nějaké kydání?
Citujte doslova.
Pan Smrž pouze argumentuje, vše má podložené, a jasně a srozumitelně podané.
To, že vy nechápete vůbec o čem píše, to není jeho chyba.
Odpovědět
EN

Emil Novák

1.3.2021 13:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Podložené studiemi podobných protijaderných spolků jaký zastupuje pan Smrž, nebo tím co prohlásil profesor na přednášce. O konceptech zázračných baterií čtu každý měsíc dva články už deset let...
Vždyť je na první pohled vidět, že ten člověk si zásadně vybírá jen to co se mu hodí do krámu. Na jedné straně tu mává informacemi od IEA ohledně investic do jednotlivých zdrojů, ale když ta samá organizace zveřejní porovnání ceny elektřiny z jednotlivých zdrojů, tak ji taktně zamlčí, protože dochází k úplně jiným závěrům než pan Smrž pro svou propagandu potřebuje:
https://www.iea.org/reports/projected-costs-of-generating-electricity-2020
Raději vytáhne zmanipulovanou studii DIW, která např. počítá s ročním koeficientem využití jaderné elektrárny 40 %, skutečný je přitom více než dvojnásobný.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.3.2021 14:19 Reaguje na Emil Novák
Samozřejmě vytahuje argumenty, které potřebuje, samozřejmě některé nebudou úplně košér, ropáci jsou v tom ale daleko horší, protože někdy vyloženě lžou (v případě pana Vinklera uvádí zastaralé nebo mylné informace).
Zázaračné baterie jedou v miliónech (miliardách) všemožných zařízení dlouhé roky a dají se velmi lehce ověřit jejich skutečné parametry.
Jenom informace, kolik megakubíků syntetického paliva bychom mohli uskladnit do stávajících zásobníků (přes 20 tWh) je velmi důležitá, protože by nám to pokrylo většinu zimy. A skladování energie je největší problém.
Odpovědět
EN

Emil Novák

1.3.2021 15:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Takže podle vás když nepravdivé tvrzení vyhovuje vaší zelené ideologii, "není úplně košer", pokud nevyhovuje, jsou to "ropácké lži". Obrázek si o vás asi každý udělá.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.3.2021 21:49 Reaguje na Emil Novák
Nekošer je tvrzení, které se nedá dokázat nebo má několik různých výkladů, není přesné atd.
Vyložená lež je, když někdo počítá vlastní energetickou náročnost výroby energie a nezapočítá do toho palivo.
To je už demagogie zcela primitivní, ale na hlupačiska fungující. To samé s nádrží nafty, která vyjde lépe než baterie.
Jenže tam jaksi není, že ta baterie se dá 1000 nabít, kdežto nafta je v luftu.
Odpovědět
EN

Emil Novák

1.3.2021 22:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Vyložená lež je když někdo u jádra tvrdí, "že na výrobu 1 kWh leží celková energetická spotřeba okolo 0,1 až 0,3 kWh v průměru tedy 0,2 kWh." Ostatní zdroje uvádějí hodnotu řádově jinou, ale pan Smrž si opět našel jakousi "studii" která se mu zrovna hodila do krámu. Např. tady:
https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_return_on_investment
https://www.world-nuclear.org/information-library/energy-and-the-environment/energy-return-on-investment.aspx
Navíc jak vidím si pan Smrž plete EROEI a EPBT a srovnává tak EROEI jádra proti EPBT fotovoltaiky - dost trapný omyl. U jednoho uvádí hodnotu v poměru vložené/získané energie a u druhého návratnost v letech. Jde tedy úplně o jiná čísla.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

3.3.2021 02:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Nezbývá mi než zopakovat prosbu, abyste mi předvedl V REÁLU tu baterii, která se dá 1000x nabít a jejíž kapacita i po tom tisícím nabití ještě pořád stojí za řeč.
Odpovědět
MK

Martin Kolařík

3.3.2021 21:57 Reaguje na Karel Ploranský
Přijeďte k nám na firmu Ostrovní elektrárny, máme baterií plný sklad, mají životnost 2000 - 5000 cyklů. Po 1000 cyklech nabití a vybití nepoznáte v kapacitě rozdíl.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

1.3.2021 11:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Logika který vychází z chybných předpokladů může být jakkoliv formálně správně ale přesto z ní budou vždy nesmyslné výsledky.

Pokud člověk nemá správně základní axiomy na kterých se logika staví tak nikdy nedodá výsledky odpovídající realitě :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.3.2021 12:28 Reaguje na Vaclav Sobr
Zkuste uvést ty chyby v předpokladech.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

1.3.2021 08:49
Uvádím následující:

Roční koeficient využití se u fotovoltaických elektráren v ČR pohybuje mezi 9 až 13 %. V našich podmínkách lze na jednom kilometru čtverečném instalovat elektrárnu s výkonem zhruba 50 MWp.

Průměrný koeficient ročního využití výkonu celého souboru větrných elektráren v České republice se v posledních pěti letech pohybuje kolem
20 % .

Veškeré úpravy energetického distribučního systému vlivem masívního nasazování OZE (fluktuace,kompenzace výkonu) jdou na vrub kapes spotřebitelů nebo jsou zacálována ze státní kasy= veřejná podpora.

Každý ,skutečně každý zdroj OZE musí mít svoji kompenzaci pro případ výpadku. To znamená vybudovat náhradní zdroje, schopné rychlé reakce.
Nic jiného než plynové elektrárny k dispozici není.
To ovšem znamená nasazení zemního plynu, který je fosilním palivem a započtou-li se vlivy těžby,dopravy a distribuce jsme na 70% spálení hnědého uhlí z pohledu emisí CO2.Bravo.


Stávající roční spotřeba ZP v Německu je 89 mld. m3, kapacita Nord Stream I,II je 110 mld.m3.
Takže Němci odstaví bezemisní zdroje - jaderné elektrárny - a nahradí je fosilním palivem, zemním plynem.

Připočtu-li k tomu dovážení dřevních peletek loděmi z Kanady,Ameriky do Evropy , kde se spálí a tzv. dojde k omezení emisí CO2 lze plným právem označit konání EU za čiré bláznovství.
Se skutečnou ochranou životního prostředí to nemá nic, ale absolutně nic společného.
Odpovědět
ms

1.3.2021 14:09 Reaguje na Miroslav Vinkler
Z 81 TWh spotřebované elektřiny v roce 2020 vyrobily FVE 3 % (slovy tři procenta). České daňové poplatníky to stálo za loňský rok přímo (poplatky OZE) a nepřímo (ze státního rozpočtu) 45 miliard korun. Ano, teoreticky se dá násobit kapacita FVE, ale i soudruzi v NDR dělající chyby by pochopili, že v noci nesvítí a dlouhé zimní měsíce v ČR také ne, i když tehdá v Moskvě a nyní i v Bruselu tvrdili/tvrdí, že poručé větru, dešti, pochopitelně i slunci. Takže prosím aby solárníci zahájili kampaň za dodání ebenové tyče a liščího ohonu do každé rodiny a továrny. Naštěstí už v zimě 2022/23 si ve střední Evropě "ochutnáme" na vlastní kůži, co to pro sítě bude znamenat, až s posledními odepnutými JE v Německu vypadne stabilní kapacita 9 GW.
Odpovědět
ig

1.3.2021 09:30
Problém ano, ale je někde úplně jinde, než v technických parametrech zdrojů energií. Asi se všichni shodneme, že uhelné i plynové elektrárny by se měly něčím nahradit, různit se budeme v tom proč, čím a jaká je přijatelná cena, ale o to nejde. Jde o to, že se skrze velkohubé spolky a různé užitečné podnikatele s parciálními zájmy dere k moci extrémní levice a maskuje své mocenské zájmy jakýmisi obecně prospěšnými technologickými změnami. Jenže my co jsme zažili komunismus jsme přesně totéž, jen v jiném hávu už viděli (alespoň doznívat). Komunisti se také takhle drali k moci a jako zástěnu nabízeli ekonomické reformy, proti kterým se v některých jednotlivostech také v zásadě nedaly na tehdejší úrovni poznání vznášet námitky. Ekonomické reformy se ovšem ukázaly jako průser (který komoušům nakonec zlomil vaz), ale k té moci se dostali a celá generace u ní vydržela. Prosím všechny, aby vážili argumenty z obou hledisek, jako technické i jako mocenskou zástěrku.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.3.2021 09:39 Reaguje na
Nevím, proč sem zase taháte ty nesmyslné ideologie, ani pan Smrž, ani pan Vinkler s tím nezačali.
Odpovědět
ig

1.3.2021 09:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Protože zrovna Vy na ně naskakujete, aniž byste si všiml, že podporujete ideologii a nikoliv technické řešení.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.3.2021 12:29 Reaguje na
Na nic nenaskakuji, jen vás za to naskakování kritizuji.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

1.3.2021 12:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Že zrovna vy se ozýváte...
Vše, na co v příspěvku p. IG upozorňuje, tak vy tu dnes a denně předvádíte.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.3.2021 12:52 Reaguje na Jaroslav Studnička
Ne. Vy zásadně nechápete význam jakéhokoliv textu.
Já zásadně nešermuji ideologií (to je doména ropáků), ale argumentuji bezpečnostním problémem, který je taky politický. Nic ideologického tam není.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

1.3.2021 13:06 Reaguje na Pavel Hanzl
:-)))
To nechápání základních znalostí energetiky tu předvádíte na denním pořádku. Důkazem toho jsou argumenty, které vám musíme neustále opakovat.
Již toto jsou příznaky ideologie...je vidět, že vám minulý režim přirostl k srdci.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.3.2021 14:20 Reaguje na Jaroslav Studnička
Vy sice stále opakujete, ale jen nesmysly, většinou mimo téma.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

1.3.2021 14:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Je zvláštní, že většina zde diskutujících mé příspěvky chápe.
Chápu, že pro někoho, kdo nemá základní znalosti, je energetika španělská vesnice. Pak se ale více neztrapňujte a věnujte se třeba kuličkám...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.3.2021 14:54 Reaguje na Jaroslav Studnička
Nechápe nic, ale neprotestuje, protože jsou to ropáci taky a na víc, než se otáčet se na cypovinách taky nemají.

Mě vždy uvádí v úžas, jak pořád tvrdíte, že nic nejde a nefunguje a jen letmým pohledem za hranice rázem zjistíte, že tam to funguje na plný kecky. Oni mají asi jinou fyziku než vy, ne?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

1.3.2021 15:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Však nedávno jste se tu přiznal vy, že jste ropák :-).

Opět jste dokázal, že tomu nerozumíte a nechápete.
Já nikdy netvrdil, že to nejde. Já ovšem nežiji se zelenými brýlemi a v pohádkách a upozorňuji na realitu.
Energetika je o reálných faktech a číslech.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

4.3.2021 14:22 Reaguje na Pavel Hanzl
Netahá sem ideologie.
Jen popisuje, jak se zájmy velice nečisté a sobecké často šikovně schovávaly za myšlenky na první pohled ušlechtilé a správné.
A bohužel, děje se to i dnes a více než často.
V problematice kolem boje s klimatickou změnou je to dokonce pravidlem.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

1.3.2021 09:43 Reaguje na
Asi to bude vypadat podezřele, ale OZE v rozumné míře jsou vítány.
To, co se děje dnes je však zcela mimo jakoukoli rozumnou úvahu.
To je vítězství ideologie , která promítnuta do materiálního světa přináší více problémů než přínosů.

To , co mě děsí nejvíce je rychlost, doslova revoluční, s níž se vrchnostensky diktuje co je pro společnost nejlepší.
Určitá obdoba jakobínského teroru v rámci Velké francouzské revoluce nebo vítězství bolševiků v Rusku a násilné prosazení myšlenky beztřídní společnosti.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.3.2021 12:33 Reaguje na Miroslav Vinkler
To je neskutečný plácalismus.
Ta rychlost až revoluční je dána technickou vyspělostí a obrovskými investicemi a především tím, že my jsme zamrzli na nule a i hlemýždí posun považujeme za rychlost.
Ideologie tam žádná není, když se podívám na skutečné výkony OZE, tak to jsou technické parametry, ne ideologické.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

1.3.2021 12:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Ta rychlost začala v okamžiku, kdy se vládnoucí lobby dohodla na zvolení Ulriky předsedou EK.
Tato neschopná ženská, nejhorší ministr bundeswehru za dobu jeho existence, stihla za 14 dní vypotit svazek "Moje vize Evropy", kde OZE dala na piedestal všeho dobra.
Ta nepozná pojistku od rozvaděče, ale evropskou energetiku má v malíčku.
Ne, ti správní jí pomohli do křesla a spisek jí vtiskli do ruky jako vlastní dílo.
Velebnosti, to je hnus !
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.3.2021 13:02 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ty tvrdíte, že ta neschopná ženská za rok dokázala, že se na světě vybudovaly gigawatty nových a čistých energetických zdrojů!!!

Kurnik šopa, nemohli bychom sehnat někoho setinově tak neschopného, aby se to u nás vůbec pomohlo?
Nemohli bychom si ji půjčit aspoň na 10 minut?
Odpovědět
ms

1.3.2021 14:00 Reaguje na Miroslav Vinkler
Madam Uršula se proslavil tím, že ve funkci ministra obrany jako hlavní problém Bundeswehru viděla uniformy pro těhotné vojačky. Tak tyto nejdražší uniformy na světě nechala vyrobit. Zřejmě kvůli bojovému nasazení těhotných. Jo a díky takovým Uršulám se my Češi rozložené německé armády fakt bát nemusíme. Spíše daleko více nově vznikajícího německo-ruskému paktu a la Ribbentrop-Molotov v podobě energetického ožebračení a ovládnutí Evropy. To dokládá fakt, že zemní plyn i dle Mezivládního klimatického panelu má kvůli ztrátám při těžbě a dopravě téměř stejné emise CO2 jako hnědé uhlí spálené v místě těžby v moderních elektrárnách. Takže CO2 je jen záminkou pro neobolševickou ideologii zajištění "zelených zítřků", tedy nakonec úplně bez mobility, bez masa, bez energie. Jak daleko je pak k režimu typu Rudých Khmerů, kteří za jedinou budoucnost označili zemědělce a prostou směnu bez peněz, zato s komunami násilně vychovávajícími děti a určující manželské páry? Jenom vedlejším produktem bylo za 42 měsíců vyvraždění 3 ze 7 milionů lidí. Ideologie začínají přece tak dobře.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.3.2021 14:23 Reaguje na
Vy jste prostě naivní a pořád věříte úplným nesmyslům a demagogiím.
Těhotné vojačky jsou typický líbivý shit od špinavců a vy to pořád nechápete. Zkuste ještě argumentovat sedmadvaceti pohlavím a budeme doma.
Odpovědět
ig

1.3.2021 14:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Takže Uršula není blbá jak dlabaný necky?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.3.2021 15:05 Reaguje na
Kdežto vy ANO.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

2.3.2021 14:46 Reaguje na Pavel Hanzl
No, já beru, že se vám holka líbí, jako taková zralejší MILFka to fakt není úplně marný, ale jestli tu kvůli tomu chcete vést boj za respekt k tomu, co má mezi ušima ...

No, myslím, že ta vodíková akumulace je proti tomu docela easy. Vy si fakt nekladete snadné cíle:-DDD.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.3.2021 19:45 Reaguje na Svatá Prostoto
"Norská společnost NEL, zabývající se výrobou elektrolyzérů, cílí na to, aby se výroba zeleného vodíku dostala do roku 2025 na úroveň okolo 1,5 USD/kg a byla tak schopná konkurovat vodíku vyrobenému pomocí fosilních zdrojů.
https://oenergetice.cz/plyn/nel-roku-2025-chceme-stlacit-cenu-zeleneho-vodiku-k-15-usd-kg
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

3.3.2021 02:28 Reaguje na
Není.
Je vyčuranější než kdokoliv z nás, ale je nepoužitelná pro racionální rozhodování o čemkoliv. O energetice ze všeho nejméně. O té toho ví ještě méně než pan Hanzl, ale bohužel v ní i přesto má hlavní slovo. Její absolutní neznalost téhle problematiky ovšem nevadí ani jí, ani těm, kdo ji do její funkce posadili. Co má splnit, splní. Prosadí ta nejdražší řešení s nejmenší spolehlivostí, která ale představují obrovský trh a perspektivu největších zisků, jaké kdo měl v historii lidstva možnost získat.
Odpovědět
MG

Milan G

1.3.2021 10:55 Reaguje na
Napsal jste to úplně přesně. Komunisti např. slibovali půdu všem aby jí po volbách všem vzali.
Proto platí zelený a komunista do domu, hůl do ruky.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

1.3.2021 10:28
Smrž nepřekvapil, je to s ním furt stejné ... vše krom OZE je zlo. Pokud si toto dá jako axiom, tak mu z toho holt nutně musí vyjít furt to samé. V zásadě je zcela zbytečné to číst, krom ukojení zvědavosti s čím zkusí přijít tentokrát.

Ale mne pobavil ten odstavec o dětské práci. Děti hákující v kamenolomu se mi sice nelíbí a rozhodně s tím nesouhlasím, ale když potřebuji kámen na stavbu ... a bude za levno ... taková hezká pokrytecká prasárna:-))).

Jak ta těžba a případné zpracování těch surovin dává za uši tamnímu životnímu prostředí, to taky pomineme.

Když se kácí les, tak holt lítaj třísky, a účel světí prostředky.
A světu mír:-))).
Odpovědět
MG

Milan G

1.3.2021 10:51 Reaguje na Svatá Prostoto
Jo přesně, ten odstavec o dětské práci mně taky pobavil. Jak se to říká? Tady se Smrž odhalil v celé své nahotě :-))))
Když je ta dětská práce pro OZE tak ji nebude přece odmítat, co dodat.

Ale u Smrže se mi líbí, dveřma ho vyhodíš, oknem je zpátky....
Pane Smrž, jeden dotaz kolik vám zaplatí za tuhle slátaninu hornorakouská vláda?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

1.3.2021 12:59 Reaguje na Milan G
Ano, to je typická ukázka pokryteckého přístupu, který zároveň vládne v EU.
Odpovědět
ig

1.3.2021 14:54 Reaguje na Jaroslav Studnička
V některých regionech, které byly postiženy dobrem různých organizací a byla tam zakázána dětská práce, vzrostla úmrtnost dětí, protože rodiny neměli na jídlo a zdravotní péči poté, co jejich příjem klesl o příjem dětí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.3.2021 12:46 Reaguje na Svatá Prostoto
Vy jste to nepochopil, že? Pan Smrž nepíše o tom, že dětská práce je v pořádku, ale my do toho těžko můžeme kecat.
A hlavně, nemá to nic společného s OZE, děcka tam dělají ve všech oblastech ekonomiky zcela normálně a nikdo netuší, jesti je to pro OZE nebo ne.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

1.3.2021 13:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Ne, my můžeme prostě produkci, která je výsledkem této neakceptovatelné práce a huntování životního prostředí v jednom, nekupovat.
Nebo taky můžeme projevit ochotu ji kupovat pokud ty negativní aspekty producent odstraní, samozřejmě s vědomím toho, že dojde ke zvýšení ceny.

Ale to by nám zase tak hezky nevycházela ta čísla o tom, jak se to strašně vyplatí, co:-)?

Prostě chceme mít hezkou Evropu a na nějakou Afriku a černoušky sere pes:-).

Takže ten, kdo nepochopil, jste tradičně vy:-).

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.3.2021 14:37 Reaguje na Svatá Prostoto
Můžeme to nekupovat, ale zkuste se připravit o veškeré produkty z Číny a celého třetího světa.
To by i čecháček povstal....
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

1.3.2021 17:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Fajn, takže jsme se shodli že to je prasárna a cenu za naše OZE platí Afrika hákovánim za v Evropě neakceptovatelných podmínek a huntováním si tamního životního prostředí. A kdyby tomu nebylo, tak jsou ty náklady na akumulaci v mnoha případech ale kua jinde.

To je asi taková vyhra, jako získávání energie spalováním biomasy. Místo v půdě skončí sláma v kotli a budeme budovat uvědomělejší zelený svět.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

1.3.2021 13:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Afriku převzala svým vlivem Čína, která plundruje její nerostné suroviny. To nikoho netrápí a ještě mnozí oslavují Čínu, že se přihlásila k cílům uhlíkové neutrality.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

1.3.2021 13:14 Reaguje na Jaroslav Studnička
No to je právě ono. V Africe se to vytěží ... víme všichni jak ... odveze do Číny, tam to Ujgurové v rámci převýchovy nějak zpracují a pak se to s velkou slávou vyveze do Evropy, bo Číně si tady nikdo nedovolí říct ani popel:-).
Odpovědět
MG

Milan G

1.3.2021 14:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Takže když těží děti v Demokratické republice Kongo kobalt, je to pomazánka na chleba. Tohle nám chcete sdělit?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.3.2021 14:35 Reaguje na Milan G
A když tam těží uran, tak je to něco jinýho?

Viděl jste někdy povrchový důl na hnědé uhlí?
Odpovědět
MG

Milan G

1.3.2021 15:46 Reaguje na Pavel Hanzl
,,A hlavně, nemá to nic společného s OZE, děcka tam dělají ve všech oblastech ekonomiky zcela normálně a nikdo netuší, jesti je to pro OZE nebo ne,,.... tím jste dal zcela nepokrytě najevo, že je vám úplně šumák dětská práce, no což o to u vás je to úplně jedno protože vy máte ve květáku totálně vyluxováno. Jedná se o to, že tu dětskou práci přehlíží parazitická ekomise, dělají jako by nebyla i když dobře vědí, že ty děti bouchají v tom dole na kobalt na plný pecky. Na co je třeba kobalt to snad víte sám.

Co s tím má společného hnědouhelný důl?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

1.3.2021 15:58 Reaguje na Milan G
Pan Hanzl možná na dálku viděl hnědouhelný důl na Mostecku a na dálku si pracovníky spletl s dětmi...:-)
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

3.3.2021 02:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Jasně.
Čokoládu za šedesát korun je nemorální si koupit, jestliže kakao pochází z plantáží využívajících dětskou práci.
Surovinu pro OZE za pár miliard je i tak správné si koupit, protože OZE přeci zachrání svět, u těch se to tak nebere.
Bravo!
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

1.3.2021 12:35
Již jsem na to upozorňoval, ale chápu, že p. Smrž má svou pravdu...

Není LCOE jako LCOE...
https://www.iea.org/reports/projected-costs-of-generating-electricity-2020
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.3.2021 12:43
Já bych k tomu dodal jen rámcový, ale důležitý odhad.
Myslíte si, že země, která není schopna dostavit ani dálnice na hranice, není schopna ani dolepit D1, není schopna ani začít s projektováním rychlostních železničních tratí, není schopna zvládat ani koronáč, ani praktické věci (vyšetřit ekologickou havárii na Bečvě, odsoudit primitivní podvody typu Čapí hnízdo), tak se má pouštět do gigantického projektu stavby mastodonta JED??

Není to zcela iluzorní chiméra jako třeba DOL?

V situaci, kdy se propadáme do gigantických dluhů a zcela nesmyslnými kroky této paravlády se roztáčí dluhová spirála?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

1.3.2021 12:51 Reaguje na Pavel Hanzl
DOL případně stavěný se nikdy nevrátí.
JE se zaplatí platbami za energie.
Důkaz ?
Po odstavení JE v Japonsku narostly ceny elektřiny přes 20%.
A také proto se JE v Japonsku postupně opět otevírají.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.3.2021 12:57 Reaguje na Miroslav Vinkler
Fukušima zkolabovala během okamžiku. Následně vypnuli ostatní JE.
My budeme odstavovat JED za 20 let. Nebude čas se na to připravit??
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

1.3.2021 13:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Fukušimu to spláchlo a máte pravdu, je potřeba se na takovou eventualitu připravit a rozhodně nestavět další jaderné bloky na břehu moře!
Na tom prostě trvám, přes to nejede vlak! :-)))

A zase brzděte, s projektováním VRT se už začalo a maká se fest. A dlouho ještě bude:-))). Ono se furt nějak neví, kudy by to mělo vést, některý že to nechtěj, jiný zase že to nutně musí vést přes ně ... no prostě v tom občané tradičně dělají bordel.
A chudáci na MD se můžou zbláznit jak furt žonglují s čísly, aby to ekonomicky aspoň nějak vyšlo:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.3.2021 14:28 Reaguje na Svatá Prostoto
Dobře. Projektují VRT. A to jsme teda v pohodě? Kde máte dálnice, čapák, Bečvu, půl biliónu dluhů atd. atd. atd. kde máte miliardy vylpácené na OZE, aniž by se něco budovalo??
Já se nebavím co kdo kde žvaní a projektuje, DOL je taky na papíře a velmi hezkej!!
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

1.3.2021 17:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Ne, jsme v hajzlu ... o to se s váma nehádám.

A koukám, že vám příště ironii budu muset nějak označit:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.3.2021 17:17 Reaguje na Svatá Prostoto
Důležité je PROČ?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

2.3.2021 21:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Protože Masaryk byl senilní děda kterýho chytla opožděná druhá míza. A to pak byly hérečky a frajeření na kobyle a vohrnování nosu nad sousedama a takhle to dopadlo.

A ten Karel se teda taky mohl trochu víc snažit, to jo.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

1.3.2021 13:16 Reaguje na Pavel Hanzl
Fukušimu to nespláchlo během okamžiku. Zásadní chyby bylo následné selhání obsluhy nasazení dieselagregátů - perfektně popsala Drábová.

Ostatní JE nevypnuli, z 35 reaktorů nechali dva a v současnosti 6 oživují.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.3.2021 14:32 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vy jste všichni stejní, to není možný!!!
Co jsem napsal? Proč to nečtete nebo nechcete pochopit?
Já nepsalo žádných agregátech a podobných cypovinách!
Já psal o tom, že Japonsko RÁZOVĚ a bez přípravy přišlo o většinu výkonu JE a proto tam šla zcela logicky cena elektřiny nahoru.
Kdežto my budem vypínat JED za 20 let, tak se stačíme připravit, nebo snad NE??

PRÁVĚ V TOMHLE ČLÁNKU JE POPSÁNO, JAK BYCHOM TO MOHLI UDĚLAT.
Odpovědět
li

1.3.2021 20:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Ukážete mi postkomunictickou zemi,která má celou dálniční sít a nějakou zemi,která dává Covid s vyrovnaným rozpočtem?Deutschland loni zásek 140mld eur-3,7 bilionu korun.A další země mnohem hůře.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.3.2021 21:34 Reaguje na
Ukažte mi jakoukoliv zemi, kde se lepí 20 let kus dálnice dlouhý 200 km, kde se staví rychlostí 1.7 km ročně, kde se vyšetřuje primitivní podvod 8 let s nulovým výsledkem, kde nejsou schopni zjistit viníka obrovské otravy řeky, kde tendr na dostavbu JE trvá 10 let a pořád není, kde jsou nejhorší ve všech parametrech s covidem.

Ukažte mi stát, kde vláda za 8 let!!! nebyla schopna rozhodnout VŮBEC NIC, kde vláda lidem běžně lže atd. atd.

Jen drobnost: v Rakousku z celého hospodářského propadu bylo 70% vyplaceno lidem postiženým covidem jako náhrady, u nás sotva 30%.

Odpovědět
li

2.3.2021 23:22 Reaguje na Pavel Hanzl
20 let lepí dálnici.Myslim,že rekonstrukce začala 2013 takže nelžete.Dělat to za provozu neni tak jednoduchý.A nevim kde jste vzal 1,7 km ročně.Letos se dokončí asi 46 km nových dálnic.Ale to vy vlastně nevíte když nejste (ale vlastně jste) ten ropák.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.3.2021 08:05 Reaguje na
V roce asi 08? se začal rakonstruovat úsek u 9. Křížů, jezdíval jsem tudy do práce.
Stále jezdím tudy občas do práce a ten úsek je stále rozkopaný. Já vím, je to teprv 12 let....
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.3.2021 08:10 Reaguje na
Dálnice z Vídně na Brno je dotažena až k hranici.
Z Brna jsme ji rychle postavili do Pohořelic (18 km k hranici) a šlus. Ministr Ťok přímo do kamer lhal, že "problémy jsou na Rakouské straně".
Tohle je typický způsob komunikace vlády s veřejností, prostě drzá a přímá lež.
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

3.3.2021 08:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Třeba Německo? „Blbý" letiště Williho Brandta stavba od roku 2006 do roku 2020 (měla fungovat od roku 2010), předražené o minimálně 10 mld Euro ....
Budování VVN sítí v Německu? Potřebují postavit 7700 kilometrů. Kolik postavili do teď? A navíc např. Bavorsko nechce o postavení sloupů pro velmi vysoké napětí ani slyšet. A když chtějí zakopat kabely pod zem, tak se bouří vlastníci pozemků. A tak silně zneužívají naši přenosovou soustavu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.3.2021 20:17 Reaguje na Galipoli Petr
Cokoliv většího postavit v Evropě je prostě problém, nejen v Německu. Doba se komplikuje a proto považuji za ryzí blbost, aby se totálně neschopný a zkorumpovaný stát pouštěl do stavby mastodonta.
Co jsme u nás postavili naposled? Blanku a od té doby ani ťok. A to bylo vagónů keců a kritiky, že? A to stála desetinu, co mastodont a byla předražená jen dvakrát....
Odpovědět
ms

1.3.2021 13:44
Stačí si přečíst Smržovu větu: Stavba centrálního energetického zdroje bude mít v budoucnu několik nepříjemných důsledků: vysoké ceny pro spotřebitele,..
Ano, decentralizované FVE stály české daňové poplatníky od roku 2010 cca 450 miliard korun, do 2030 do bude bilion, a to za zoufalou účinnost a nestabilitu! I babička z Horní Dolní platí solárním baronům z každé kWh 0,60 Kč. Takže milovníci OZE, když jde tak o báječné a levné zdroje, tak si je klidně stavějte, ale nepokračujte v té zlodějně vůči spotřebitelům! Protože všechny ty kecy o tom, jak znevýhodňuje v ČR OZE, zakrývají jenom snahu o maximalizaci zisku s pomocí dotací/rozuměj dalších daní spotřebitelů. To je cynický byznys se strachem lidí o naše životní prostředí, které je těmto podnikatelům zcela u zadele.
Odpovědět
ms

1.3.2021 13:47 Reaguje na
Také se opakovaně pana Smrže ptám, kolik prostředků dostává jeho neziskovka od anti-atomové hornorakouské vlády? Protože koho chleba...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.3.2021 14:33 Reaguje na
Co je vám po tom, hlupáčku, vás se taky někdo na něco takového ptá??
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

1.3.2021 14:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud někdo vede Asociaci solárů ČR/Eurosolar a veřejně vystupuje pro FV v republice , potom taková otázka má smysl.
A měla by se na ni dostat odpověď.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

1.3.2021 14:46 Reaguje na Miroslav Vinkler
A zároveň veřejně vystupuje proti JE.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.3.2021 14:58 Reaguje na Miroslav Vinkler
Proč? Vás se někdo ptá, jestli vás platí jaderná lobby a kolik?
A pana Wagnera jakbysmet? Co kdybste se spíš zamysleli nad argumenty, které jsou v článku.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.3.2021 15:03 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinklere, zamyslel jste se někdy nad tím, co budeme dělat do roku 40, kdy má být postven ten nový mastodont, kterého asi vůbec nepostavíme a hlavně půjdou do šrotu celé Dukovany?
Budeme stále plácat o tom, že by "se mělo" postavit megagiga nových reaktorů a mezitím zbankrotují uhláky??

Nemáte pocit, že už dnes nám velmi svižně ujíždí vlak a za 20 let to bude úplně v dupě?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

1.3.2021 15:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Já jsem nečekal než mě někdo vyzve a uvedl jsem, že jsem nepobral ani korunu od nikoho.

Tu přechodnou dobu navrhuji řešit uzavřením kontraktu s Ruskou federací na pokrytí 60% elektřiny, obdobně jako Němci podepsali kontrakt na 100% německé spotřeby ZP.

Mezitím postavit 5-6 JE, které zajistí následnou výrobu elektřiny a její cenovou stabilitu pro občany ČR vč. firem.

OZE dostat na 12% v mixu energií.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.3.2021 16:46 Reaguje na Miroslav Vinkler
A z kterého rukávu si vytřepe Ruská federace 40 TWh elektřiny ročně a jak ji napytluje a pošle k nám? A hlavně mi uniká PROČ? Když máme funkční uhláky doma, to mi připadá extrémně blbý nápad.
Němci a 100% ruský plyn, vy máte nějakou žertovnou náladu.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

1.3.2021 17:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Rusové na rozdíl od vás disponují dostatečnou kapacitou výroby.
Přenosová trasa je hotová a končí nyní v Maďarsku (bývalá VVN Mir)

Tak chcete uhláky v ČR nebo bez uhláků a s ruskou elektřinou?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.3.2021 21:20 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jestli děláme elektřinu z uhlí my nebo Rusi je úplně jedno, jenom to od nich kupovat je totální pitomost, půlka se ztratí cestou a Kocourkovští byli proti vám celkem praktičtí lidé.
Odpovědět
MG

Milan G

2.3.2021 11:10 Reaguje na Pavel Hanzl
Přestaňte už kecat hlouposti a odpovězte jste-li tázán. Otázka zněla ..Tak chcete uhláky v ČR nebo bez uhláků a s ruskou elektřinou?....stačí jednoduchá odpověď.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.3.2021 17:10 Reaguje na Milan G
Ani jedno. Kapišto?
Odpovědět
MG

Milan G

2.3.2021 18:38 Reaguje na Pavel Hanzl
Aha vy chcete jen FVE, já zapomněl :-)))))
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.3.2021 08:02 Reaguje na Milan G
Zajímavé je, že asi polovina Evropy už nemá elektřinu ani z uhlí, ani z Ruska. Asi tam jedou ty liščí ohony.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

3.3.2021 09:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Nemá jí náhodou z ruského plynu :-)?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.3.2021 20:18 Reaguje na Jaroslav Studnička
To bude minimum.......
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

3.3.2021 22:27 Reaguje na Pavel Hanzl
Možná za 100 let.
V nejbližších 20 letech to bude pořádné kvantum.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

1.3.2021 14:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak já se zeptám, kdy opět máte kontrolu v Černovicích...?
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

1.3.2021 15:48
Začíná to být jako na tenise. Sem tam nějaký out, sem tam nějaký přešlap, vlastně je dobře, že se v tenise nevyskytují fauly a žluté a červené karty.
Věřte tomu, že nám budoucnost ukáže, kde je pravda. A Nová jaderná úsporám (tedy nový blok elektrárny Dukovany) zmizí hned po letošních parlamentních volbách.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

1.3.2021 15:52 Reaguje na Katka Pazderů
Teď už vím, proč jsou Zelení nevolitelní.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

1.3.2021 16:01 Reaguje na Miroslav Vinkler
A tak klidně paní Pazderů, ČEZ a SEV.EN postaví místo JE několik paroplynů. Určitě to příroda ocení mnohem více...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.3.2021 16:39 Reaguje na Jaroslav Studnička
Proč zrovna paroplyny?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

1.3.2021 17:48 Reaguje na Pavel Hanzl
https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/elektroenergetika/2021/2/Hodnoceni-zdrojove-primerenosti-ES-CR-_2020_.pdf
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.3.2021 16:39 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pořád nechápete, že postvíme kulový se zelenými nebo bez nich, s Vinklerem a Wagnerem, nebo bez nich.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

1.3.2021 16:03
Stávající mix energií v ČR /2019/
https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/narodni-energeticky-mix


OZE.....................3,90% /FVE 1,66 , VE 0,00 ,hydro 0,44, biomasa 1.81

fosil................. 57.01 / HU 46.18, ČU 2.84, ZP 7.74...)

jádro..................39.09

A teď ať nám pánové Hanzl a spol.+ pan Smrž vysvětlí, jak si to od roku 2030 představují.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.3.2021 16:28 Reaguje na Miroslav Vinkler
Já napíšu napřed postup DO roku 30:
1) vykopnout v regulérních volbách tu neschopnou bandu mafiánů kteří vládnou dnes. To je předpoklad nutný, nikoliv dostačující, ale hlavně nejtěžší. Pokud to zvládneme, máne šanci.
2) Porozumu uzavřít solární tunel tak, aby nebyli fatálně postiženi vlastníci, kteří už mají investici splacenou a dotace by se mohla výrazně snížit.
3) Zrušit povinné přimíchávání biopaliv a přestat dotovat biopalivový tunel.
4) Všechny OZE pustit do aukcí jak to dělají země, kde se to osvědčilo.
5) Podpořit vývoj a výrobu akumulací, především asi vodíkových.

6) Prostě to obšlahnout celé ze zemí, kde to už dnes funguje. Jakmile se objeví na trhu SMR reaktory, posoudit jejich vhodnost i pro nás a místo mastodonta pořídit radši smečku těchto jedinců.

A v roce 30 budeme daleko chytřejší, technologie budou taky někde jinde a naše jaderky budou stále fungovat, možná pojede i nějaký dojíždějící uhlák.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.3.2021 16:35 Reaguje na Miroslav Vinkler
Takže doporučujete si dát na 10 let šlofíka, natáhnout si budíka a čadit z uhláků a ZRAZU PLESK!!
Je rok 30 a všichni auf!! makáme dle předstvav našich soudruhů....
Odpovědět
ZP

Zbyněk Poisl

1.3.2021 16:26
Koukám, že kritika se tu zakazuje! Pan Smrž sice poukazuje na těžbu uranu ale už se nezmiňuje o těžbě lithia a kobaltu potřebných pro OZE. Je to demagog.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.3.2021 16:30 Reaguje na Zbyněk Poisl
Tady nejede nic jiného než kritika, takže demagog jste vy.
Demagogie není, když někdo neuvede něco, co by se líbilo oponentovi.
Odpovědět
MG

Milan G

1.3.2021 17:09
Hej, p. Smrž, kolik vám zaplatila hornorakouská vláda za tenhle pamflet? Nebo jsou platby paušálně? Odpovězte prosím.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

1.3.2021 18:29
Pro Hanzla

Nikdo se vámi nehádá, že stávající vláda je neštěstí (a ty před ní byly lepší, ale furt stály až moc často prd), stejně jako že uhlí zvoní hrana a že je dobře a všichni to chceme. Prasárna je už samotná těžba, prasárna je i to spalování.
Nějaké dramatické úspory se také nedají očekávat.

Je tedy otázkou, čím uhlí nahradit. Možnosti jsou JE, plyn, OZE a dovoz. Na dovoz nikdy moc mít nebudeme a OZE mají u nás omezené využití. Mám na mysli primárně vítr a slunce, bo s vodníma elektrárnama je už šlus (velké není kam a nové MVE přírodě jednoznačně škodí), spalování biomasy je prasárna, biometan z čehokoli jiného než kom odpadu taky, biopaliva jakbysmet. Když někdy z OZE vykřešeme 50% (a i tak už toho bude mít krajina plné kecky) tak budeme rádi.

Takže zbytek musí být plyn (a ten taky z hlediska CO2 žádná sláva) a/nebo JE. A stavět to jen na plynu je nemoudré, kdyby nic, tak vyšší diverzifikace zdrojů je vždy žádoucí, zejména když jak plyn, tak palivo do JE musíme dovážet.

Problém u Smrže&spol. není v cílení primárně na OZE, ale v ultimativním odmítání jádra, bez kterého se v rozumném mixu prostě neobejdeme. Řeči o tom, jak to půjde v našich podmínkách jak bez uhlí, tak bez jádra, jsou hovadina.

Na závěr jak už jsem psal, to vaše nadšení pro Čechy jako akumulátor Evropy nesdílím, bo my nikdy nebudeme mít takové přebytky OZE, aby dávalo smysl je využívat pro masivní akumulaci. Pokud bude zrovna jooo svítit a foukat, bude mnohem rozumnější snížit výkon primárně plynových elektráren, popřípadě i JE. Navíc v okamžiku, kdy ta akumulace začne dávat opravdu ekonomický smysl, tak se ty kapacity budou budovat primárně v těch zemích, kde ty přebytky mají. Víc větru, víc slunce. Navíc, české subjekty na to stejně mít investice nebudou, ne takové, aby to mělo celoevropský význam, a subjekty které ano, si ty kapacity budou budovat primárně doma. Ostatně, budou k tomu motivovány svými vládami, nezávislost v této oblasti je významný bezpečnostní prvek.

Takže už jednou pro vždy jděte do háje s těmi nablblými řečmi o tom, jak tu všichni toužíme po uhlí a ropě. Skoro všichni tu chceme mít vyvážený energetický mix BEZ uhlí, tedy s jádrem.
Tedy, až na Smrže:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.3.2021 19:24 Reaguje na Svatá Prostoto
Ropáci netouží po uhlí a ropě (nebo jen menšina), ale důsledně odmítají všechno jiné, než jádro, které je ale pro nás už mimo realitu.
Takže ropáky považuji za ideologicky doblblé jedince, kteří pouze nadávají, kritizují, vše shazují na EU a celkově odmítají jakýkoliv pokrok. Vůbec si nedovedou představit, že se OZE rychle vyvíjí a jakoukoliv současnou chybu nebo nedodělek mohutně medializují.

Pro nás je asi klíčem do budoucnost fve. Pro pokrytí celé naší spotřeby (což rozhodně není nutné) by stačílo pokrýt panely 1% rozlohy ČR, nebo spíš 10% zpevněných ploch. Je to dost práce a peněz, ale jiná cesta asi nevede. O mastodontovi si můžeme nechat jen zdát.
Ale
Odpovědět
EN

Emil Novák

1.3.2021 20:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Současná spotřeba ČR je kolem 76 TWh ročně. Ve vesmíru, ve kterém se dá elektřina skladovat jako brambory, by tedy stačilo postavit cca 76 GWp fotovoltaických elektráren. Bohužel v našem vesmíru to možné není, takže by těch 76 GWp na jaře kolem poledne poskytovalo klidně osminásobek výkonu, jaký jsme schopni v danou chvíli spotřebovat. V zimě pochopitelně naopak. Takže podobná statistická ekvilibristika jako tu předvádí pan Hanzl je v praxi úplně k ničemu. Dá se sice počítat s tím, že letní špičku do jisté míry v budoucnu vyhladí krátkodobá akumulace, ale problém protichůdné sezónní křivky výroby a spotřeby nijak neřeší a nevyřeší.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.3.2021 21:09 Reaguje na Emil Novák
Přečtěte si ten článek, hlavně výpočet potenciálu fve. Je tam snad všechno.
K tomu je tam poznámka k akumulaci zeleného vodíku nebo syntetického paliva:
"Jenom v podzemních zásobnících RWE v ČR je 2,7 miliardy Nm3 zemního plynu, což představuje odhadem 28,5 TWh energie".

Píše se začátek roku 2021, připomínám a vývoj jede velmi rychle, covid necovid.
Odpovědět
EN

Emil Novák

1.3.2021 22:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy jste pořád ještě nepochopil, že vyrábět zelený vodík v ČR je naprostý nesmysl, když je tu koeficient využití jak slunce tak větru poloviční oproti daleko výhodnějším lokalitám ať už v Severním moři nebo někde na jihu, kterým by taková výroba absolutně nemohla konkurovat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.3.2021 08:09 Reaguje na Emil Novák
Není to až pravda.
Solár ve Španělsku nebo na Sahaře má max výkon 1.4x soláru u nás. Když k tomu připočítáte dopravu, daně, zisk výrobce a obchodníka atd., tak jste s dovozem rozhodně horší. Navíc se vodík velmi špatně skladuje a přepravuje, k tomu energetická bezpečnost atd. atd.
Vy pořád bečíte o jádro, ale vůbec vám nedochází, že před rokem 40 nebudeme mít žádný nový blok, ani kdybychom si prst v řiti zalomili.
A když se podívám, jak se světová (především Evropská) energetika pohnula za poslední 2 roky, tak mastodont v roce 40 bude působit jako koněspřežná dráha do Lince.
Odpovědět
EN

Emil Novák

2.3.2021 08:48 Reaguje na Pavel Hanzl
1) Já jsem vůbec nic nepsal o max výkonu ale o koeficientu využití. Jestli nechápete rozdíl, tak jděte diskutovat o nějakém oboru, o kterém máte aspoň nějaké základní znalosti.
2) Skladování nebo zisku obchodníka se nevyhnete, ať už ten vodík vyrobíte na Sahaře nebo v ČR, tak nevím proč to sem taháte.
3) Já o žádné jádro nebrečím, když se nebude vyrábět elektřina z jádra, bude se vyrábět dráž ze zemního plyn z Ruska, já s tím problém nemám. Jen by se to mělo říkat na rovinu.
4) Blábolení o mastodontech nekomentuji.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.3.2021 17:07 Reaguje na Emil Novák
Vyrobit si vodík z naší fve v jakémkoliv brownfieldu mi připadá skutečně lepší, než ho tahat ze Španělska navíc v giga objemu. Plyn jádro nahradit nemůže, ale my musíme napřed nahradit uhlí a za 20 let můžeme mudrovat, čím nahradit Dukovany.
Pokud budeme umět nahradit uhlí, tak to jádro v té době už bude brnkačka.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

2.3.2021 17:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Výroba vodíku pomocí FVE s využitelností 12% ? No, to se opravdu vyplatí :-).

Ale tak předpokládám, že na to budou dotace z EU...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.3.2021 07:55 Reaguje na Jaroslav Studnička
EU je schopna zadotovat většinu naší transformace energetiky,jenže totální nechopnost naší paravlády toho není schopna využít.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

3.3.2021 09:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Nelžete !

Např. Modernizační fond byl spuštěn loni.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.3.2021 07:59 Reaguje na Jaroslav Studnička
Když máte k dispozici gigantický zdroj energie zadarmo, tak těch 12% je dost dobrý výkon.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

3.3.2021 09:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Víte vůbec, co znamená využitelnost zdroje 12% ???
Odpovědět
EN

Emil Novák

2.3.2021 18:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Jak píše pan Studnička. Stavět elektrolyzér na zdroj s koeficientem využití 12 %, který si od října do března ani neškrtne, může jedině blázen.
Plyn samozřejmě jádro nahradit může a všude kde se jádro odstavuje, se to tak děje.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.3.2021 19:35 Reaguje na Emil Novák
"Norská společnost NEL, zabývající se výrobou elektrolyzérů, cílí na to, aby se výroba zeleného vodíku dostala do roku 2025 na úroveň okolo 1,5 USD/kg a byla tak schopná konkurovat vodíku vyrobenému pomocí fosilních zdrojů".
https://oenergetice.cz/plyn/nel-roku-2025-chceme-stlacit-cenu-zeleneho-vodiku-k-15-usd-kg
Odpovědět
EN

Emil Novák

2.3.2021 19:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Norská společnost NEL ale nebude vyrábět vodík ze solární energie, tak nevím proč mi to píšete. Navíc cílit je jedna věc a skutečně toho dosáhnout věc druhá.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

2.3.2021 21:41 Reaguje na Emil Novák
Kde vy cílíte, tam Hanzl už stáčí vodík.

V zemi, kde zítra již znamená včera:-).

Prdel je, že jak na Rusko furt nadává, tak tím svým budovatelským nadšením je Hanzl komsomolec jak vyšitý:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.3.2021 07:53 Reaguje na Emil Novák
Protože jí je fuk, z jaké elektřiny to dělá. Prostě z přetoků. A je fuk, jestli z fve, VE nebo jádra, které se na trhu prodat nedá.
Odpovědět
EN

Emil Novák

3.3.2021 08:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Z žádných přetoků to nedělá, přestaňte si vymýšlet. Tato norská společnost pouze staví elektrolyzéry, sama vodík vůbec nevyrábí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.3.2021 22:34 Reaguje na Emil Novák
Přečtěte si ten odkaz. Zásobuje dnes 110 stanic a produkuje ročně milión kilo.
Pouze z OZE se to vyrentuje, jinak ani ťok.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.3.2021 19:42 Reaguje na Emil Novák
Nemá cenu se pořídit auto, které nejede 24 hod denně rychlostí 100 km/hod.
Odpovědět
EN

Emil Novák

2.3.2021 20:16 Reaguje na Pavel Hanzl
Přirovnání úplně mimo.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

2.3.2021 21:09 Reaguje na Pavel Hanzl
:-)))), tak to je zase perla.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

1.3.2021 21:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Aha, takže celý rozdíl mezi vámi a námi je v tom, že mi prostě nevěříme, že nás OZE vytrhnou do té míry, do jaké tvrdíte/doufáte vy. A chceme mít k plynu ještě jádro.

Prdel je v tom, že u těch OZE zbývá dořešit ale sakra problémů ... od jejich výstavby až po zvládnutou a dostupnou akumulaci. U té JE jen jeden, vládu, která bude schopna vyhlásit VŘ a neposrat to.

Jo, a ta první věta je taky perla ... ropáci netouží po uhlí a ropě ... a proto jsou ropáci. Vy taky máte dost:-))).
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

1.3.2021 21:06 Reaguje na Svatá Prostoto
mi nevěříme ... no fuj tajb, já su prase!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.3.2021 21:15 Reaguje na Svatá Prostoto
Já hlavně nevěřím tomu, že jsme schopni postavit funkčního mastodonta JE. Když vidím ty tahanice, kdy za 10 let ještě není ani vypsaný tendr, tak co proboha chcete stavět?
Boznohý obézní alkoholik chce vystoupit na Kilimandžáro?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

2.3.2021 14:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Jako, nebudu tvrdit, že jste v tomto úplně mimo, bo to bych kecal.

Spíš jsem zvědav jak to bude po volbách. Šance, že ti dva pitomci B&H půjdou od válu je čím dál větší ... ale zda je i větší šance na rozvoj jaderné energetiky ... to bych si jen tak tvrdit netroufl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.3.2021 17:01 Reaguje na Svatá Prostoto
Nevím, co si předsavujete pod pojmem "rozvoj jaderné energetiky", ale doufat na spásu mastodonta za 20 let to asi není.
Pokud přijde normální vláda, bude mít obrovskou práci stabilizovat zemi a nasměrovat zase do Evropy, asi jak po plyšákovi. A s tím by měla jít energetika evropského typu, JE asi jen ve formě SMR, čort znajet.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

2.3.2021 17:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Nestrašte, jedno kolo privatizací tu už bylo...:-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.3.2021 19:32 Reaguje na Jaroslav Studnička
Privatizaci dělat je nesmysl, je ale nutno udělat resistuce majetků nakradených soudruhem nejvyšším. Samozřejmě z jeho soudem zrekvírovaného majetku.

Bez toho se nemůžeme považovat za demokratický, právní stát.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

2.3.2021 21:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Tomu snad nemůžete věřit ani vy. S tím Babišem. Žádné rekvírování nebude. Naštěstí. Leda že bychom si zahráli na něco ve stylu Lex Schwarzenberg II. A to bych fakt nerad. Víme co po tom 47 přišlo dál.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.3.2021 07:44 Reaguje na Svatá Prostoto
Hluboký omyl, soudruh nejvyšší má na krku velmi dlouhou řádku obvinění z poměrně dost závažných zločinů.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.3.2021 22:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Obvinění ... jako že fakt a de iure ... má, pokud vím, na krku jen kvůli Čapáku.

To ostatní jsou sice slušné kurvárny, ale není mi známo, že by byl v souvislosti s nimi obviněn z jakéhokoli TČ.

Já bych to s tím přáním otcem myšlenky fakt nepřeháněl. Podle vaší optiky by takový Berlusconi musel sedět o chlebu a vodě až do smrti:-).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.3.2021 22:28 Reaguje na Svatá Prostoto
Berlusconi byl žabař. Z dnešního pohledu byl žabař i Mussolini, který fašismus vymyslel, taky řídil stát jako firmu. Aby si jedna firma udělala ze státu svou servisní organizaci, to ani on nezvládl. V tom je hrabiš skutečně světová jednička.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.3.2021 08:15 Reaguje na Svatá Prostoto
Ropáctví je proruská ideologie (taky proto ideologí stále šermuje) a je nepřátelská k EU, USA a vůbec Západu. K tomu nastupuje fatální ohrožení Ruska jako vývozce fosilních paliv, jeho možnost nás ovládnout přes nový blok JED a máte ropáckou ideologii jak vyšitou.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

2.3.2021 14:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Helejte, když z EU nejsem moc na větvi. ale jsem pro USA, tak su co? A mám být pro demokraty, nebo repouše:-)? A BLM, nebo law&order:-)?

A proti Rusku fajn, ale ruský balet a třeba Lermontova mi dovolíte, nebo to je taky fuj:-)?

Já abych se v tom vašem vesmíru nějak orientoval:-)))?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.3.2021 16:57 Reaguje na Svatá Prostoto
Je mi zcela fuk, jestli jste nechumelista nebo ropák nebo cokoliv jiného.
Já proti Rusku a hlavně proti Rusům vůbec nic nemám, ale silně mi vadí jejich agresivní a čistě negativní politika.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

2.3.2021 21:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Že jo? To je fakt hrozný, a to jako bez legrace. Skoro jak ti Skopčáci!!!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.3.2021 07:49 Reaguje na Svatá Prostoto
Fakt? Rusům se podařili roz.ebat a rozeštvat naši společnost tak, že se nedohodnema už VŮBEC NA NIČEM. Dosáhli toho, že jsme si zvolili do vedení země neskutečné panoptikum vyloženě děsivých jedinců, ani v Taralingapatam to horší není.
A Němci nám na to dávají dotace, bez nich bychom si už ani řiť nevytřeli.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.3.2021 22:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Máte krátkou paměť:-). A s Germánama je to jaký je ... už od Přemyslovců:-).
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

4.3.2021 21:14 Reaguje na Svatá Prostoto
Navíc (Němci) iž dvakrát rozjebali Evropu (a potažmo celý svět) na hadry. To Rusko (zatím) nedokázalo. A to už je co říct. Naštěstí je současné Německo moc bohaté, líné a po řádění Uršuly z Layenu naprosto vojensky bezbranné.....
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.3.2021 22:30 Reaguje na Galipoli Petr
Rusko to dokazuje dnes a stále. To mi připadá výrazně horší, Němčouři to celé pochopili a jsou vzorná demokracie.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.3.2021 22:21 Reaguje na Svatá Prostoto
Přemyslovci byli taky Germáni...
Odpovědět
MG

Milan G

1.3.2021 21:08 Reaguje na Svatá Prostoto
Něco podobného jsem psal pod článkem p. Vinklera JE Hop nebo trop a dostal jsem tu samou nebo velice podobnou odpověď jako vy.
Tomuhle se říká, bav se s volem o sobotě když jde v pátek na porážku :-)))
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

2.3.2021 14:36 Reaguje na Milan G
A tak diskuze s panem Hanzlem má mít především formu rozptýlení a pobavení, že:-).

A zase věřím, že to v podstatě myslí dobře ... teď sakra nevím, jestli je to dobře nebo špatně:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.3.2021 16:49 Reaguje na Svatá Prostoto
A proč sem asi chodím já, člověče.
Píšu disertační práci na téma "duševní pochody v ropákově koblize".
Odpovědět
MG

Milan G

2.3.2021 21:17 Reaguje na Pavel Hanzl
No když uděláte něco jako sebrané spisy VKs(b) všech vašich příspěvků zde na téma energetika tak to bude síla :-)))
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

2.3.2021 21:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Jste se zapsal na univerzitu třetího věku, jo:-)?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.3.2021 07:41 Reaguje na Svatá Prostoto
Kandiduji na Nobelovu cenu za demagogii.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

2.3.2021 08:53
Čerpači dotací a různých podpor napříč všemi obory zavětřili příležitost,
jak si přihřát polívčičku na otevřené státní i unijní kase a snaží se zdůvodnit, proč právě oni. Oni zajistí více pracovních míst, oni udělají
ráj na Zemi, oni tomu všemu nejlíp rozumí, ale pouze za cizí peníze .
Už jsem to psal v minulosti mnohokrát. Postavte si OZE za vlastní a je
jedno nakonec kde, protože za vlastní a bez výhod je to o rentabilním
projektu. Na síť budete připojeni ale pouze tehdy, až budete dodávat
nasmlouvané množství v každé denní i roční době. Jinak si to využijte
v ostrovním režimu a nezatěžujte distribuční soustavu skoky a výpadky.
Nic víc, nic míň bych po vás nechtěl a vy nechtějte po spotřebitelích
aby financoval vaše podnikání a přes stát i náklady na stabilitu sítě.
Zdar vašemu tržnímu ekologickému podnikání.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

2.3.2021 09:03
Autor hned v úvodu natvrdo tvrdí: "Stavba centrálního energetického zdroje bude mít v budoucnu několik nepříjemných důsledků: vysoké ceny pro spotřebitele, další ekonomickou a energetickou centralizaci, odliv prostředků, které by mohly být použity pro výstavbu obnovitelné energetiky a akumulace a další monopolizaci výroby elektřiny."

Vysoké ceny pro spotřebitele - to je otázka, co je to ta cena (co do ní započítáme) a při jakém energetickém mixu. Je jisté, že vše musí zaplatit spotřebitelé/občané ať formou účtu za elektřinu nebo daní. Čím více bude OZE v mixu, tím více bude stabilní jaderná elektřina cennější a tudíž dražší, to ovšem neznamená, že její vysokou cenu způsobily JE, nýbrž OZE.

Co je na centralizaci špatného? Vysoká efektivita výroby a jednoduchost řízení? Copak je možno chápat desítky milionů fluktuujících zdrojů a miliony záložních zdrojů propojených gigasítí (sen pana Smrže) za nějakou výhodu z hlediska údržby, řízení či spolehlivosti?

Odliv prostředků a monopolizace - to jako by autor předem věděl, co je správné, pokud v síti nebude JE, monopolizace bude naopak vyšší.

Myslím, že by pan Smrž zasloužil nějaké ocenění v oblasti umění demagogizace.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.3.2021 10:53 Reaguje na Jiří Svoboda
Stabilita JE se nahrazuje akumulací. Centralizovaná soustava je háklivá na blackouty, protože je přetežovaná,nebezpečná, v případě výpadku centrálního zdroje nastává fatální problém.
Je prostě příliš náročné, aby z jediného zdroje vedly dráty ke každé žárovce. Pokud se maximum energie spotřebuje na místě výroby (ideální je fve), komunikace se sítí je na řádově nižší úrovni a jakýkoliv blackout většinu spotřebitelů vůbec neohrozí.
Odpovědět
MG

Milan G

2.3.2021 11:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Kecy jako dycky. Jak se stabilita JE nahrazuje akumulací a proč?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.3.2021 16:43 Reaguje na Milan G
JE se musí nahradit, protože mašlonci ve vedení státu nejsou schopmi postavit ani ťok a Dukovany půjdou do šrotu.
V přímořských zemích fučí skoro pořád, na Severu třeba 360 dní do roka. Takže je potřeba nahradit kompletně možná 5 - 8 dní, což samo může být dost problém. Proto se jde dost do akumulátorů a špičkových plynových zdrojů.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

2.3.2021 17:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Sakra a zrovna dneska zase nefouká :-).
Např. VB má z VtE pouze 1,48 % el. energie. Němci jsou na tom ještě hůře...
Odpovědět
MG

Milan G

2.3.2021 18:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Obě naše JE mají výkon 4200MW vy na to máte už akumulaci? Vodíky a je jedno jestli zelený nebo oranžový nechte stranou, to je hudba velmi vzdálené budoucnosti.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.3.2021 20:36 Reaguje na Milan G
Mastodont v Dukovanech je ještě daleko vzdálenější budoucnost....
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

2.3.2021 21:13 Reaguje na Milan G
Tak že jsme se zase nic nedozvěděli...
Jediné, co p. Hanzl umí, je kličkovat jako zajíc v minovém poli.
Odpovědět
MG

Milan G

2.3.2021 21:19 Reaguje na Jaroslav Studnička
Jj to kličkování mu jde skvěle.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.3.2021 07:37 Reaguje na Jaroslav Studnička
Zkuste to kličkování popsat.
Já mám názory víceméně stejné a píšu pořád to samé.

Viděl někdo někde kličkovat zajíce v minovém poli? Další nesmysl, jak dycky.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

3.3.2021 08:27 Reaguje na Pavel Hanzl
Přečtěte si ještě jednou toto vlákno a snad pochopíte.

Respektive příspěvek pana Milana: Obě naše JE mají výkon 4200MW vy na to máte už akumulaci? Vodíky a je jedno jestli zelený nebo oranžový nechte stranou, to je hudba velmi vzdálené budoucnosti.

A vaše odpověď: Mastodont v Dukovanech je ještě daleko vzdálenější budoucnost....
Odpovědět
MG

Milan G

3.3.2021 12:23 Reaguje na Jaroslav Studnička
Jj, já jsem hned vyloučil v tom příspěvku vodík, protože by jsme zabředli zase do hloupostí typu, všichni jedou ve vodíku, Siemens chce do konce roku vyrobit tolik a tolik vodíku a všichni na výrobu používají přetoky atd.
Tím jsem to chtěl zkrátit a vidíte sám co z toho vzešlo :-))
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.3.2021 20:05 Reaguje na Jaroslav Studnička
Na co proboha mám řešit dnes akumulaci místo JE, která bude fungovat ještě 20 let? My musíme vyřešit VÝROBU místo uhláků, ani tohle nezvládáme. Nemáme spolehlivý vítr a tak je fve naše jediná možnost. Výhoda by byla právě akumulace, protože ta elektřina bude vždy drahá.

Nevím, proč pořád melete nesmysly o mastodontovi, který nebude ani za 20 let a řeší jen půlku JED.
Podívejte se konečně, jak dlouho se staví v Evropě mastodont a za kolik. A kolik zemí ho ještě chce vůbec stavět. Všichni jsou blbí jen já jsem letadlo.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

3.3.2021 22:31 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak ještě jednou pro nechápavé jedince...

Přečtěte si ještě jednou toto vlákno a snad pochopíte.

Respektive příspěvek pana Milana: Obě naše JE mají výkon 4200MW vy na to máte už akumulaci? Vodíky a je jedno jestli zelený nebo oranžový nechte stranou, to je hudba velmi vzdálené budoucnosti.

A vaše odpověď: Mastodont v Dukovanech je ještě daleko vzdálenější budoucnost....
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.3.2021 22:13 Reaguje na Jaroslav Studnička
Akumulace do vodíku běží už velmi solidně a nabírá na obrátkách, kdežto mastodont JED je stále na houbách a když se podíváte, jak brutálně se propadáme ekonomicky i prakticky po všech stránkách, tak nám už nikdo nepůjčí a mastodont na těch houbách bude na věky věkův ámen.
"Norská společnost NEL, zabývající se výrobou elektrolyzérů, cílí na to, aby se výroba zeleného vodíku dostala do roku 2025 na úroveň okolo 1,5 USD/kg a byla tak schopná konkurovat vodíku vyrobenému pomocí fosilních zdrojů.
https://oenergetice.cz/plyn/nel-roku-2025-chceme-stlacit-cenu-zeleneho-vodiku-k-15-usd-kg
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/spanelska-acciona-a-plug-power-budou-zavadet-vodikove-technologie
Odpovědět
EN

Emil Novák

4.3.2021 22:25 Reaguje na Pavel Hanzl
Škoda jen že ty "solidní obrátky" zatím probíhají jen na experimentální úrovni, zatímco jaderných reaktorů po světě spolehlivě pracují stovky. Dále škoda že Norská společnost NEL cílí, ale ne na tuto cenu v podmínkách ČR, a konečně škoda že i kdyby hypoteticky konkuroval zelený vodík vodíku šedému, o čemž silně pochybuji, pořád nebude konkurovat jaderné elektrárně, protože té nekonkuruje ani šedý vodík.
Odpovědět
EN

Emil Novák

2.3.2021 11:21 Reaguje na Pavel Hanzl
To je další hloupost, protože vůbec nezáleží na celkovém objemu přenesené elektřiny ale na špičkovém přenášeném výkonu, který FVE nijak nesnižuje, protože ten je typicky v zimních měsících ráno nebo večer, kdy FVE nic nevyrábějí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.3.2021 16:45 Reaguje na Emil Novák
Pro zimu bychom mohli mít nějaký novější uhlák jako studenou zálohu, startoval by se jen jednou do roka koncem října a vypínal začátkem února.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

2.3.2021 17:48 Reaguje na Pavel Hanzl
:-))) a obsluha té elektrárny bude vždy půl roku na pracáku, nebo jí normálně poběží plat?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.3.2021 19:19 Reaguje na Jaroslav Studnička
Bude žebrat před kostelem, nešťastníče....
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

2.3.2021 21:30 Reaguje na Pavel Hanzl
Uhlák jako záloha ... no to mě po..r!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.3.2021 07:34 Reaguje na Svatá Prostoto
A pročpak ne?
Dnes čadí uhlák celý rok.
Potom by čadil jen 3 měsíce v roce. Namáte pocit, že je to výrazné zlepšení? Navíc by se výrazně ušetřilo, nejen za palivu.
Samozřejmě je to přechodné opatření, je extrémně levné a zruší se, až ten výkon dají akumulátory.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

3.3.2021 08:35 Reaguje na Pavel Hanzl
Nemáte absolutní povědomí, co je za tímto za navazující činnosti, náklady atd.

Teorie a realita je něco úplně jiného v tomto případě. Bohužel spousta lidí, která nemá o energetice základní povědomí si toto myslí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.3.2021 19:46 Reaguje na Jaroslav Studnička
Kde je vůle, tam je i cesta. Samozřejmě je to komplikované, ale pokud nebude dost akumulací, asi to bude určité řešení, říkají tomu studená záloha.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.3.2021 22:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Protože je to blbost, když už, tak na tuhle srandu je plyn mnohem vhodnější. Tak co se mrcasit s uhlím.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.3.2021 22:17 Reaguje na Svatá Prostoto
Jistě že plyn je výhodnější, ale my máme kulový. A odstavený uhlák na to použít na omezenou dobu by vyšlo levně, jeho elektřina by byla násobně dražší, takže by se i rentoval.
Odpovědět
EN

Emil Novák

4.3.2021 22:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Zase plácáte nesmysly. Ta studená záloha se tvrdě platí úplně mimo trh s elektřinou. Říká se tomu kapacitní trh. Zadarmo to samozřejmě nikdo dělat nebude, proč taky.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

2.3.2021 11:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenomže ty FVE případně VE se z hlediska okamžitého výkonu chovají jako jeden obrovský velmi silně fluktuující zdroj o špičkovém výkonu mnoha bloků JE a pak někdy týdny skoro nic. To je na mašli!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.3.2021 16:51 Reaguje na Jiří Svoboda
Fve je velmi spolehlivá, přesně víte, kdy slunce vyjde a kdy zajde. Oblačnost se pořítá průměrem a pod mraky fve taky funguje.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

2.3.2021 17:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Několikrát vám tu p. Novák uváděl zpracované predikované a skutečné výroby...zase tak velmi spolehlivě to tedy opravdu nebylo, jak tvrdíte.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.3.2021 19:47 Reaguje na Jaroslav Studnička
Vy jste mluvčí pana Nováka?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

3.3.2021 22:33 Reaguje na Pavel Hanzl
To rozhodně nejsem. Nicméně je vhodné upozornit na to, že vám to bylo již vysvětleno a prezentováno.

Chápu, že vaše doména jsou lži a demagogie...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.3.2021 22:18 Reaguje na Jaroslav Studnička
Argumenty pana Nováka samozřejmě čtu, ale nic objevného v nich není.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

2.3.2021 18:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Predikce oblačnosti je jakási. Realita je taková, že na zimu musíte mít v záloze zdroje pro celou spotřebu aspoň na jeden měsíc. To jsou náklady, které je třeba k ceně "velmi levné" OZE elektřiny připočíst.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.3.2021 19:27 Reaguje na Jiří Svoboda
Tohle přece ví všichni a nic nikam nemusíte přičítat.
Výpadek je známý předem a záložní zdroje můžou jet jen 3 měsíce v roce a tahle elektřina je daleko dražší, než levná z fve.
Pokud bude akumulátorová elektřina třikrát dražší, pořád to vyjde dost levno.
Což je chyba, elektřina má být drahá.
Odpovědět
MG

Milan G

2.3.2021 18:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak tohle je jen vaše přání, nic víc. S realitou to nemá nic společného.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

2.3.2021 10:49
Myslím si, že pokud jde o ČR, můžeme být v klidu. Státní kasa díky koronaviru prázdná, ostatní země na tom pouze o něco líp.
EU si setsakra rozmyslí jestli roztočit rotačky tiskáren peněz a nalít bilióny ničím nekrytých euro do oběhu pro zelený úděl.

Ono by to taky klidně mohlo skončit tím, že nebude ani zelený úděl ani společnost jak ji známe.
Plánovaný cíl snížení emisí CO2 na nulu do 2050 ,pokud nedojde ke skutečnému zázraku, je nedosažitelný.

Jinak OZE v podání páně Smrže jsou naprostým omylem a jak správně píše pan Svoboda , bez jaderné energetiky se z místa nepohneme.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.3.2021 11:16 Reaguje na Miroslav Vinkler
Já se obávám jedné věci, že fakt EU roztočí ty rotačky. To mi na EU asi vadí nejvíce, pořád tlačit na výkon za každou cenu.
To nejsme bohatí dost?
Každé další bohatnutí je jen konzum a tím tvorba dalšího odpadu!!!
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

2.3.2021 14:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Roztočí?

Šípková Růženka se právě probudila:-).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.3.2021 16:47 Reaguje na Svatá Prostoto
Zatím to asi šlo, ale pocovidové dotace mi připadají šílenost. především to cpát do debilních zemích, kde se to rozkrade.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

2.3.2021 21:29 Reaguje na Pavel Hanzl
To jede už od 2008. Furt.
Ale jo, tohle bude další rána do vazu.
Jestli máte nějaké úspory na důchod, tak Bůh s vámi:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.3.2021 07:41 Reaguje na Svatá Prostoto
Strach a peníze jsem nikdy neměl.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

3.3.2021 02:46 Reaguje na Miroslav Vinkler
Zdá se, že aby už nebyla společnost jak ji známe, je skutečným cílem v pozadí. Ke kterému má (vedle jiných ptákovin) pomoci i Zelený úděl.
Celá Asie v čele s Čínou se asi mlátí smíchy, co my jsme to za pitomce...

Jinak - jste pozadu, pokrok Vás předběhl. Pro nalévání bilionů ničím nekrytých peněz do oběhu pro financování blbin už vůbec není nutné roztáčet rotačky. Dnes peníze vznikají mačkáním kláves na počítačích. Výsledkem pokroku IT není jen virtuální realita, jsou to i virtuální peníze.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

2.3.2021 18:12
Jak vždy tvrdím, nedbejme řečí a bavme se o realitě :

Každý se může podívat na růst koncentrací CO2 na Manu Loa
/referenční stanice/
https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/

Co uvidíte na grafu ? Pokrytectví globalistů v boji za snižování emisí CO2

1960..........316 ppm
1990..........350
2010..........390
2020..........410

Když se podepisoval Kjótský protokol bylo 364, Pařížská dohoda 390 , dnes 415 ppm.
Všichni chtějí zachraňovat svět hubou, ale nejdříve se musí vydělat.
Emise Číny,Indie stále rostou a EU je vedle toho jak trpaslík.Podle nových údajů Mezinárodní energetické agentury byly celosvětové emise v prosinci o 2% vyšší než ve stejném měsíci roku 2019. Emise Číny byly v prosinci 2020 o 7% vyšší než v prosinci 2019.
Rychlost, s jakou se poptávka po energii vrátila, když se pandemická omezení zvedla, „podtrhuje riziko významného zvýšení emisí CO₂ v letošním roce,“ napsala IEA.
Vědci odhadují, že emise by se musely propadnout o 10% za rok, než by mohli vědci detekovat snížení koncentrace CO₂ v atmosféře, které každoročně roste po celá desetiletí.
https://www.bloomberg.com/news/articles

Zelený úděl je absolutně mimo mísu poněvadž neřeší příčinu, ale důsledky.

A to, co se tady snaží předvádět Ulrika s EK a eurohujery je stejné jako střílet na hrocha špuntovkou. Více škody než užitku.


Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.3.2021 19:05 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinklere, kdo teda způsobuje ten děsivý nárůst CO2???
Nejsou to najednou ti, kteří pořád všechno jen kritizují, stále zdůvodňují že to nejde, stále čadí z uhláků, protože je to nejlevnější?

Nevím, kdo je globalista, ale vím kdo je ropák a vím, že právě tihle lidé stojí za treagédii, ktrá nás čeká. A Evropa má řešit emise největších prasáků?? Jak to má asi udělat?

Zkuste napsat, jak mají střílet na hrocha a jak řešit příčiny a ne důsledky. Ale reálné názory, ne ideje s hlavou v oblacích.
Odpovědět
EN

Emil Novák

2.3.2021 19:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Vždyť je to úplně jednoduché, Francie už před cca 40 lety energetiku dekarbonizovat dokázala. Trvalo jí to 10-15 let. Není vůbec potřeba vymýšlet žádná složitá řešení a spoléhat se na technologie, které jsou v lepším případě ve zkušebním provozu. Stačí skutečně chtít. Místo toho se v Evropě vede svatá válka proti jádru a zavírají se funkční nízkoemisní zdroje dávno před koncem životnosti a jejich místo minimálně částečně nahrazují zdroje vysokoemisní. Viz Německo, Belgie, Švédsko i ta Francie. V USA se děje to samé.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.3.2021 20:32 Reaguje na Emil Novák
"Američani prodlouží provoz JE klidne nad 60 let, ale vlastníci je zavírají z finančních důvodů". Pí Drábová.
Zkuste se podívat, jak dlouho se staví průměrná jaderka (nejlépe v Evropě) a kolikrát je předražená a pak se podívejte na glóbus........a nalijte si panáka....
Odpovědět
EN

Emil Novák

2.3.2021 21:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Vlastníci je zavírají z finančních důvodů, protože USA zažívá boom plynu z břidlic, který je tam momentálně extrémně levný a navíc plynové zdroje často vůbec nic neplatí za vypouštění skleníkových plynů, stejně jako neplatí za vypouštění skleníkových plynů těžaři. To je právě to o čem mluvím. Boj s klimatickými změnami na oko (neboli střelba špuntovkou na hrocha).
V EU ani USA se posledních 30 let téměř žádné reaktory nestaví. Právě především díky svaté válce proti jádru. Postavily se jednotky kusů. Pak není divu, že výstavba prototypů trvá dlouho. A místo aby se Evropa zamyslela proč to nejde a vymyslela jak to udělat aby to šlo, když to v minulosti šlo a v "rozvojovém" světě to pořád jde, tak si řekla: nejde to, budeme radši montovat fotovoltaiku z Číny a pálit ruský plyn, to zatím ještě zvládneme. A eurohujeři tomu tleskají a nazývají to Green deal.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

3.3.2021 03:00 Reaguje na Emil Novák
Dobře řečeno.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.3.2021 07:27 Reaguje na Emil Novák
Nebyl jste to zrovna vy, kdo silně kritizoval evropský systém emisních povolenek?
Jádraři (ropák je zbytečně silný výraz) to dělají velmi rádi a intenzívně.

Zkuste se zamyslet, PROČ jádro ustupuje a ve vyspělých zemích se prakticky nebuduje. To není žádná svatá válka, to je ekonomika

PROČ jádro má v celosvětovém mixu jen 10% (dříve 19%) a PROČ velmi rychle OZE vystoupily na 29%?
Napovím: všechno je o penězích.
Odpovědět
EN

Emil Novák

3.3.2021 08:11 Reaguje na Pavel Hanzl
1) Ne, evropský systém emisních povolenek jsem pokud vím silně nekritizoval.
2) V Německu i Belgii mají zákon, který přímo stanoví odchod od jádra v roce 2022 resp. 2025. Ve Španělsku platí jaderné elektrárny na speciálních daních 22 € z každé vyrobené MWh, zatímco OZE jsou naopak ve všech těchto zemích tvrdě dotované. V USA mezi roky 2010-2019 dostaly FVE průměrné dotace 82,46 $/MWh, VtE 18,86 $/MWh, jaderné 1,93 $/MWh. Tak tu laskavě nepište nesmysly o ekonomice.
Podíl jádra celosvětově klesl ne proto, že by se snížila výroba, ta byla v roce 2019 historicky druhá nejvyšší, ale protože roste celosvětově spotřeba elektřiny.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.3.2021 18:15 Reaguje na Emil Novák
O dotacích to není. Běžně se dotuje i fosilní elektřina, za Trumpa i uhláky, taky u nás dost nechutným způsobem.
Ale zkuste se zamyslet, proč se jádro teda nerozvíjí, proč to státy nechtějí dotovat (dle vás), proč dotují radši OZE. Všichni být blbí asi nebudou, nebo ANO?
Odpovědět
EN

Emil Novák

3.3.2021 21:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Doplňuji průměrné dotace v letech 2010-2019 v USA: Uhlí 0,73 $/MWh, ropa a zemní plyn 0,39 $/MWh. Tedy zcela zanedbatelně ve srovnání se sluncem a větrem.
U nás se uhlí "dotuje" tak "nechutným způsobem", že loni při výrobě 34 TWh musely uhelné společnosti odevzdat přibližně 28 milionů emisních povolenek, při hodnotě jedné povolenky 25 € to dělá 700 milionů Eur neboli 18,2 miliardy Kč za jediný rok. Tyhle "dotace" jste myslel?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

3.3.2021 22:35 Reaguje na Emil Novák
No a díky tomuto můžou být dotovány programy jako NZÚ nebo loni spuštěný Modernizační fond.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.3.2021 08:55 Reaguje na Emil Novák
Ne. Myslel jsem ty určené na čisté zdroje a jen se "odklánějí" špinavým:
"Komora OZE za diskriminační označila podobu programu Nové obnovitelné zdroje v energetice. Ten má z celkové částky fondu dostat téměř 39 procent, tedy zhruba 60 miliard korun. Podle komory je problém, že 60 procent alokace má být po tři roky určeno velkým energetickým společnostem spalujícím uhlí".
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ekologicke-organizace-modernizacni-fond-dost-nepodpori-komunitni-energetiku
Odpovědět
EN

Emil Novák

4.3.2021 09:08 Reaguje na Pavel Hanzl
A zkusil jste se zamyslet, odkud se asi ty peníze "určené na čisté zdroje" vzaly? Myslíte že spadly z nebe? Ty pocházejí právě od těch velkých energetických společností spalující uhlí, takže je naopak spravedlivé, že aspoň část těch peněz dostanou zpět na transformaci a ekologizaci svých provozů. Kvikot lobbistů z KOZE, kteří nikdy žádné hodnoty nevytvořili, umí jen natahovat ruce pro dotace a i ty nehorázné sumy které dostávají jim pořád připadají malé, snad nikdo soudný nebere vážně.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

3.3.2021 08:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, zhodnotím to takto: Jste absolutně mimo !!!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.3.2021 08:53 Reaguje na Jaroslav Studnička
To je hezký a takový, od vás velmi originální, názor. Zkuste dodat nějaké argumenty.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

3.3.2021 09:34 Reaguje na Pavel Hanzl
p. Novák vám to argumentačně dostatečně vyjasnil.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.3.2021 18:07 Reaguje na Jaroslav Studnička
Nevím, proč tada píšete za pana Nováka.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

2.3.2021 21:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Podívejte se sem, snad vám to dojde:
https://www.investicniweb.cz/ekonomika-politika/ekonomika/10-grafu-ktere-ilustruji-populacni-explozi-nejen-poslednich-200-let

Řečeno česky: každý člověk má neustále se zvyšující nároky na energie, přímo (topení,svícení) i nepřímo (zvyšující se životní úroveň-typicky auto, moto, bydlení, elektronika,ošacení,služby ...)

Porovnejte život svých prarodičů s vaším.

Co je platno tzv. snižování emisí v EU, když jinde strmě populace narůstá a dožaduje se stejného standardu jako máte vy.

To Ulrice a jejím melody makers absolutně nedochází, anebo dochází, ale nechtějí o tom mluvit-což je ještě horší.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.3.2021 07:01 Reaguje na Miroslav Vinkler
Kritika vám jde, ale napište, jak to udělat lépe a radostněji.
Vnucovat rozvojovým zemím nějaké regulování porodnosti?
Víte co je to "neokolonialismus"? Víte kam vás pošlou?
Víte jak nejen Brazilci likvidují deštné pralesy přes protesty vyspělého světa? Jak nejen Čína brutálně těží nerostné bohatsví Afriky, jak se chovají těžeři na celém světě, jak Rusko zamořuje ekologicky nejcitlivější Sever, jak uhelné a ropné exhlalace vypouští všichni, na které nemá EU špagát? Jak zachází třetí svět s plastovým odpadem?

Jistě, Evropa má taky máslo na hlavě (vývoz odpadu), ale díky Green dealu a evropskémo příkadu se mění energetika celého světa, která je největší emitentem CO2. Já to vidím jako úspěch, kdežto vy byste asi jen bečel a čadil z uhláků a i tu špuntovku hodil do kanálu.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

3.3.2021 09:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Je doloženo empiricky, že porodnost v EU/USA/ a další vyspělé země se po dosažení určité míry blahobytu zastaví,popř. se snižuje.

Naopak v zemích, které jsou chudé ,je sex zábavou chudých a natalita je extrémně vysoká.

Což by mělo vést k tomu, že euroatlantické země se dobrovolně zřeknou rozežírání a pomohou rozvojovým zemím. Tedy skutečně pomohou.

Z historie není znám ani jediný příklad tohoto chování.
Řečeno matematicky- rovnice nemá řešení v této množině.
Postup realizovaný EU/USA -zelené zítřky je naivní a srandovní záležitost vhodná leda pro ohromení publika ala Hanzlové - což jak vidět zabírá.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.3.2021 18:18 Reaguje na Miroslav Vinkler
To co tvrdíte dnes, ještě včera jste silně kritizoval jako "ideologii kde je jen jediný správný názor"! A celé přemnožování je přece podvod z IPCC a paravědecké oblbování lidí kvůli grantům, že?
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

3.3.2021 03:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, umíte sčítat a násobit?
Jsou to naprosto jednoduché počty:
Nebylo by divné, kdyby se nekonal nebyl děsivý nárůst antropogenních emisí, když je tak děsivý nárůst počtu lidí na planetě?
Když se lidstvo během pár desítek let rozmnožilo na trojnásobek, tak je vlastně docela úspěch, že koncentrace CO2 v atmosféře stoupla jen tak, jak stoupla.
A bude stoupat dál!!!
I kdybyste zastavil úplně všechny "uhláky" a FV panelama pokryl i oceán. Čili jste to na prvním místě vy, kdo nechce řešit příčiny a řídí se idejemi s hlavou v oblacích.

Všichni tu brečíme tuze hezky, ale na úplně nesprávném hrobě.
Už jsem ten příměr použil, ale zopakuji ho:
Tím jak se tu hádáme jestli jádro nebo OZE, jsme jako někdo, kdo bydlí pod hrází rybníka a ta hráz praská. Ale on je k hrázi otočený zády a řeší problém, jestli přílišnou vlhkost ve sklepě odstranit svislou izolací nebo raději elektroosmózou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.3.2021 07:03 Reaguje na Karel Ploranský
Tak navrhněte nějaké řešení, nejlépe tzv. "konečné". To se velmi osvědčilo, židovská polulace výrazně poklesla.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

4.3.2021 18:44 Reaguje na Pavel Hanzl
To co píšete je blábol, které posouvá problém úplně jinam, od věcného pohledu co nejdál - k extrémům, které lze snadno napadat a vyhnout se seriózní argumentaci.
Mimochodem, genocida Židů byla strašná, ale v globálních číslech se projevila jen zcela neznatelně. Už proto je nesmysl se o ní zmiňovat v této souvislosti.

Vzpomeňte si prosím, co vy sám velmi často opakujete. Že nejhorší je nedělat nic: Že se prostě musí NĚCO dělat - i když to možná není přesně to pravé ořechové.

Jeden ze základních způsobů jak se pokusit o zpomalení drtivého tempa přírůstků lidské populace je osvěta.
Vyspělé státy by měly ty prostředky, které se chystají vesele promrhat na předem ztracený boj s oteplováním pomocí technologií, u kterých je účinnost (přesněji osvědčené kritérium, poměr výkon/cena) přinejmenším sporná, věnovat do intenzivní osvětové činnosti. Tak aby obyvatelé zemí, ve kterých nárůst populace dosahuje hodnot až absurdních, pochopili, že když se šuká, nepřináší to jen a jen radost, že to má i důsledky.

Určitě by se daly najít cesty, jak u nich zpopularizovat výhody antikoncepce. Aby jim v jejím používání nebránila chudoba, tak jim veškeré druhy antikoncepce poskytovat ZDARMA. A nejen to - ty, kteří se pro její používání nechali přesvědčit, ZVÝHODŇOVAT nějakými pro ně zajímavými bonusy.

Všemi dostupnými metodami jim vštěpovat vědomí, že z problémů které si sami způsobují jim nepomůže to, že se protě seberou a půjdou se množit jinam. že ta cesta je nemožná, protože hranice jsou neprostupné a kdo je překročí, bude bez milosti vrácen, a nejede přes to vlak.
Atd., atd.

To všechno by stálo pouhý zlomeček toho, co EU hodlá vydat na financování cesty k oslabení své ekonomiky ve prospěch Číňanů (i Ruska) s názvem Zelený úděl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.3.2021 22:04 Reaguje na Karel Ploranský
Tohle všechno v určité míry už dávno běží, klíčem je vzdělávání ženských. Jenže muslimský svět to cíleně blokuje, další tisíce protizápadních aktivistů z toho udělá zase neokolonialismus atd. atd.
Dal by se možná nasadit systém cukru a biče, prostě jen kdo si dokáže zablokovat populační boom (dle vlastních kulturních zvyklostí), dostane humanitární a jinou pomoc, jinak ani ťok.
Ale obávám se, že to bude řešit až klimatická katastrofa.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

2.3.2021 20:14 Reaguje na Miroslav Vinkler
"Vědci odhadují, že emise by se musely propadnout o 10% za rok, než by mohli vědci detekovat snížení koncentrace CO₂ v atmosféře, které každoročně roste po celá desetiletí."

Nerozumím smyslu sdělení a odkaz mi nefunguje.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

2.3.2021 20:53 Reaguje na Jiří Svoboda
Omluva, dal jsem poprvé neúplný odkaz

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-02/after-historic-fall-carbon-emissions-are-now-coming-back-fast?mc_cid=7ab76d516a&mc_eid=7920069880
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

3.3.2021 08:37 Reaguje na Miroslav Vinkler
Díky.

Napsal jste to podle zdroje správně, ale ta věta opravdu nic smyslupného nevypovídá. Má význam takové věty citovat?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

3.3.2021 09:24 Reaguje na Jiří Svoboda
Sděluje, že pokud by skokově emise CO2 spadly o 10% tak teprve poté jsme s to naměřit změnu koncentrace v atmosféře po nějaké době.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.3.2021 18:05 Reaguje na Miroslav Vinkler
To těžko. Pokud by se emitovalo místo 40 mld. tun CO2 ročně jen 36, tak půjde koncentrace pořád nahoru, navíc se k tomu už připojil pyramidový efekt.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

4.3.2021 12:22 Reaguje na Miroslav Vinkler
To, co říkáte, nemá zjevně s citivaným tvrzením cokoliv společného.

Změny koncentrace již spolehlivě měříme nějakých 60 let. K tomu žádný 10% pokles nepotřebujeme. Pokud by spadly emise o 10 %, za pár let se to měřitelně projeví ve snížení rychlosti nárůstu CO2 v atmosféře.

Pokud by se emise snížily na 50 %, dá se díky přetrvávajícímu rozpouštění CO2 v podsycených oceánech očekávat zastavení nárůstu CO2 v atmosféře.

Pokud se nebudeme vyjadřovat přesně a jen vypouštět nějaká nepřesná vágní tvrzení z novin, budeme pouze šířit chaos.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.3.2021 22:06 Reaguje na Jiří Svoboda
To už asi nelze. Poslední dobou už nic jiného než chaos nikde nevidím.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

3.3.2021 02:47 Reaguje na Miroslav Vinkler
V tom posledním odstavci nemáte pravdu.
Není to stejné.
Střílet špuntovkou na hrocha je sice taky blbost, ale nestojí to ty miliardy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.3.2021 07:13 Reaguje na Karel Ploranský
Zatím to střílení ze špuntovky hrocha skoro zastavilo (minimálně stoupají emise CO2), jinak by nás už začak dupat. Teď jak ho svalit, zatím jediná možnost je, aby si pořídili špuntovky ÚPLNĚ VŠICHNI (včetně Ruska, Číny, i Česka) a nějak ho domordovali.
Pokud ovšem pan Vinkler nevynalezene "zázračnou zbraň", to by byl už jen valčíček.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

3.3.2021 02:13
Hned v prvním odstavci pan Smrž zahajuje lží.
Píše: "Uvedené informace měly za cíl diskreditovat obnovitelné zdroje a ukázat jadernou energii jako jediné řešení pro Českou republiku, nehledě na ekonomická a sociální rizika."
Nevím o žádném zastánci jádra, který by tvrdil, že je to JEDINÉ řešení.
Takové přehánění je typické právě pro zastánce OZE a speciálně fotovoltaiky.
Komu skutečně záleží na tom, aby ČR (a nejen ona) byla do budoucnosti zabezpečena energií nejen únosně z hlediska životního prostředí, nejen moderně, ale i spolehlivě, považuje za samozřejmé, že takový cíl není dosažitelný bez využití VŠECH dostupných možností v racionálně namíchaném energetickém mixu. A když pak hodnotí možné přínosy jednotlivých komponent toho mixu, hodnotí je nestranně a co nejobjektivněji.
Tím pádem se ovšem musí nutně dostat do sporu s lidmi, kteří z jakéhokoliv důvodu vyzdvihují kteroukoliv z komponent víc, než si zasluhuje a víc než může opravdu přinést. A to se samozřejmě děje. I články pana Smrže jsou naprosto typickou ukázkou.
Pro něho je na prvním místě fotovoltaika a jádro zavrhuje.
Pro střízlivé posuzovatele možností je fotovoltaika vítaným doplňkem, ale zatím opravdu jen DOPLŇKEM. Je jim jasné, že bez jádra a dokonce ani bez uhelných elektráren se ještě nějaký čas neobejdeme a že spoléhat jen na fotovoltaiku a další OZE by bylo nezodpovědné.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.3.2021 07:07 Reaguje na Karel Ploranský
S jádrem máme na 20 let vystarané a v té době bude světová energetika úplně někde jinde. Mastodonta stejně dřív nepostavíme (a později asi taky ne) a SMR reaktor je otázka pár let.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

3.3.2021 08:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Nemáte absolutně přehled o výhodách a nevýhodách, reálných možnostech SMR
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.3.2021 08:49 Reaguje na Jaroslav Studnička
A mám mít? O tom přece budou rozhodovat odborníci, pokud nebudeme už tou dobou ruští vazalové. Už dnes jsme napůl a pořád není jasné kam se to překlopí.
Já vím, je to jasné už dlouho a jen mudrujou, jak to navlíknout, aby si toho občan ani nevšiml, zatím se to daří....

Příklad: Havlíček vymyslel fintu, jak obejít PS a vypsat tendr na JED s Ruskem. Prostě tlačí tam Rosatom pod tlakem proti odporu celé demokratické části společnosti. Prostě to chtějí dát Rusům a tendr je zase jen vylhaná obezlička.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

3.3.2021 09:35 Reaguje na Pavel Hanzl
Nebýt Rusů, tak byste pane Hanzle ztratil důvod k fyzické existenci. Proto si přejte ať tady vydrží jak jen možno a dlouhověkost vás nemine.
Odpovědět
EN

Emil Novák

3.3.2021 10:00 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jak se říká, kdyby Rusko neexistovalo, pan Hanzl by si ho musel vymyslet...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.3.2021 19:36 Reaguje na Emil Novák
Srandičky, srandičky, ale tahle noc bude dlouhá.....
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.3.2021 09:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Sorry jako, Karel Kryl zpíval "...nebude krátká..."
Pokud burešova mafie odmítne předat moc po podzimních volbách, (což předpokládám), tak se propadneme opět do reálné sračkototality.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

3.3.2021 10:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak nechte odborníky rozhodovat...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.3.2021 14:52 Reaguje na Jaroslav Studnička
Odborníci nerozhodují. Politici taky nerozhodují, vládne tu CHAOS.
Prohráli jsme hybridní válku, to byl cíl celého snažení.
"Zničíteli li morálku národa, spadne vám jako zralé ovoce do klína" V.I. Lenin
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.3.2021 21:12
Nastává nejhorší scénář, což se čekalo.
https://oenergetice.cz/jaderne-elektrarny/havlicek-finalni-podoba-tendru-na-blok-by-mohla-byt-v-radu-tydnu
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

3.3.2021 22:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Vyhlásíme sbírku jak na Národní divadlo :-) Já bych přispěl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.3.2021 09:01 Reaguje na Karel Tejkal
NE. Musíme mohutně a vytrvale protestovat všemožným legálním způsobem.
Odpovědět
TJ

Tomáš Jelínek

4.3.2021 13:18
Pan Smrž ač vystudovaný chemik, dělá stejnou úvahovou chybu, jak drtivá většina politiků a rádo by ekologických a zelených aktivistů a to že ignoruje základní fyzikální zákony a tvrdí, že z ničeho lze udělat něco. Bohužel každá operace má svoji účinnost a tak třeba spalování bioodpadu vztaženo na získaný výkon rozhodně není a ani nemůže být ekologickým procesem. Můžete o tom diskutovat, můžete o tom vést spory, dokonce s tím i nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co s tím můžete dělat. Je třeba zajímavé, že nikdo nikdy nediskutuje např. o životnosti fotovoltaických panelů a o tom, jak jim s časem klesá účinnost a že by se za dobu životnosti jaderné elektrárny museli být postaveny 4x.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

4.3.2021 19:51
Pan Hanzl zmínil SMR, a celkem pozitivně. Potěšil mne tím, ale i překvapil.
Ještě před pár měsícI, když jsem je uváděl jako nadějnou variantu, jejímuž vývoji by se měla dát priorita, tak se mnou polemizoval.
Ale nechme pana Hanzla - cituji z článku na serveru peak.cz :

"V neposlední řadě se zatím nepodařilo prokázat, že SMR mohou zajistit prokazatelně ekonomicky efektivní provoz."
No - a tak se ptám:
Prokazatelně ekonomicky efektivní provoz není ani zdaleka prokázán u OZE, přinejmenším ne u všech. Už vůbec ne u elektromobilů a řady jiných zoufalostí.
Naopak, aby se vůbec realizovaly, je nutné je vydatně dotovat.
Proč je tedy Zelený úděl prosazuje? Ze srandy?

Co takhle kdyby tedy EU i jednotlivé státy začaly dotovat i ty SMR, aby tu jejich ekonomiku podpořily? Alespoň stejně, jako dotují FVE, fofrníky a další OZE?
O tom se zatím z Bruselu neozvalo ani slovo.

Že by za tím byla obava, že SMR by se třebas mohly ukázat jako efektivnější investice než mohutně propagované a všemi prostředky prosazované OZE - a že by tak někdo místo SUPEROBŘÍCH zisků měl šanci už jen na obří zisky?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.3.2021 21:55 Reaguje na Karel Ploranský
Pro SMR reaktory jsem byl vždycky a od pana Wagnera jsem za to dostával těžký világoš.

Dotace do OZE je evergreen naší medialitu, ovšem někdy přímo vylhanou. Samozřejmě se musely masivně dotovat kvůli rozjezdu, ovšem dnes se v aukcích dotují na úroveň ceny z našich uhláků (ve Španělsku na polovinu), čili nic.
SMR reaktory budou asi zcela běžnou součástí mixu, kde budou dominantní OZE doplněné akumulátory a vodíkovými špičkovými zdroji. Především proto, že je možno využít odpadního tepla, které mastodont zužitkovat neumí.

V Brně by výkonově bohatě stačily dva na Červeném mlýně a jeden na Špitálce.

Mastodont JED je iluzorní nesmysl a v roce 2040 by působil jako koněspřežná dráha do Lince.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

8.3.2021 14:06
Pane Smrži, pan Miroslav Vinter je desinformátor, který neuznává vědecké argumenty, jak jsem se mohl přesvědčit v diskusích pod jeho propagandistickými články.
Odborným věcem nerozumí, aspoň co se fotovoltaiky týče, neustále opakuje staré vyvrácené "informace", které již obrovský vědecký pokrok, například ve fotovoltaice, překonal.
Myslím, že je Vám jasné že jaderně-uhelná lobby podniká poslední zoufalý pokus abychom se odvrátili od cesty, kterou se vydaly nejvyspělejší ekonomiky světa (USA, Čína, Japonsko, Německo, J. Korea), cesty dominance obnovitelných zdrojů energie ve výrobě elektřiny již někdy v období 2040-2050.
Místo toho nabízí tu nejdražší a nejzdlouhavější a nejriskantnější alternativu, výstavbu velkých jaderných reaktorů. Alternativu kterou opouštějí všechny vyspělé státy světa i EU. Je jim jasné, že za pár let už bude jejich jaderná alternativa zcela obsurdní a nerealizovatelná, proto pospíchají, proto desinformují, bojují o svou holou existenci.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

8.3.2021 23:37 Reaguje na Milan Vaněček
Vzpomněl jsem si na soudruha Jaroslava Kojzara a zatlačil slzu. Ale toho vy nejspíš nepamatujete.
Odpovědět
VH

Viktor Havel

3.2.2022 18:56
Kdyby autor někdy připojil ftv panel k měřáku za běžného českého dne pod mrakem, zjistil by, že 400wattový panel dá pod mrakem, zejména v zimě sotva 10%výkonu a ještě nestabilně, po část dne. A domácí ftv elektrárny? Maximální, co smíte nainstalovat na RD, má ideální výkon 10 kW, což v ideálním případě postačí na vytápění, vodu, domácí spotřebiče. Ale v zimě by jste na totéž potřebovali 100 kW instalovaného výkonu. Jinými slovy, pokud bychom měli jako průmyslová společnost fungovat celoročně na zelené zdroje, tyto by musely být nejméně 10 x, ale spíše 15 x předimenzovány, aby stačily k provozu technologií. V zimě to možná stačit ani nebude a v létě budete mít 10 x více energie, než spotřebujete...komu a kam jí pošlete? Ropa jednou dojde a navíc z geopolitického hlediska USA potřebují odříznout Rusko od příjmů za prodej plynu a ropy, vyřídit konkurenta a vydrancovat jeho přírodní bohatství za použití tamních laciných pracovních sil, jinak řečeno Rusko kolonizovat - a to se teď právě děje. Pro nás to tedy znamená jádro, jinak to nejde. Grýndýl je ekonomické letadlo a nasměruje nás k balkanizaci. Ne k zelenému ráji. A na závěr citace z nejpovolanějších: Ředitel RWE Krebber o Německu: "I v krásném zeleném světě zůstaneme zemí dovážející energii," řekl Krebber. "Jednoduše nemáme dostatek místa pro všechen ten zelený elektrický proud a zelený vodík, jež je potřeba vyrobit," dodal. K tomu já dodávám, že jestli na to není dost místa v Německu s jeho geografií, rozsáhlými rovinami, pobřežím, mělčinami, kde je to místo? Odpověď zní - nikde. Někdo se diví, proč prodáváme u nás lacino vyrobenou energii přes německou burzu a za (pro nás) drahé německé ceny kupujeme zpět. Toto je vysvětlení. Německu dotujeme a ještě budeme dotovat svou jadernou energií jeho zelený skok. Oni nás budou mistrovat, jak jsme neekologičtí, ale bez nás v zimě pomrznou. Zato Německo nakupuje od Ruska lacině plyn a přeprodává ho státům, které nemají s Ruskem vlastní smlouvy. Dále je zajímavé, že naše zákony jsou vždy stavěny tak, aby odrbaly obyčejné lidi. Stačí se podívat, jak jsou jinde než u nás řešeny otázky výkupu přebytečné energie z domácích fotovoltaik, nebo jak to, že u nás si nesmíte svépomocí nainstalovat panely na střechu. Jak dlouho se takhle necháme vodit za nos?
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist