https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/miroslav-hruska-vsechno-se-meni-jen-dalnice-d3-je-furt-stejna
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Miroslav Hruška: Všechno se mění, jen dálnice D3 je furt stejná

25.1.2020
Foto z výstavby D3 u Chotovin. / Dálnice D3 (někdy zvaná Budějovická dálnice) je plánovaná a z části rozestavěná dálnice z Prahy přes Tábor a České Budějovice na česko-rakouskou hranici Dolního Dvořiště - Wullowitz, kde se má spojit s připravovanou rakouskou rychlostní silnicí S10.
Foto z výstavby D3 u Chotovin. / Dálnice D3 (někdy zvaná Budějovická dálnice) je plánovaná a z části rozestavěná dálnice z Prahy přes Tábor a České Budějovice na česko-rakouskou hranici Dolního Dvořiště - Wullowitz, kde se má spojit s připravovanou rakouskou rychlostní silnicí S10.
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | me / Wikimedia Commons
Již více než dvacet let sleduji práci ŘSD, Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí a dalších úřadů, institucí, ministerstev v souvislosti s plánovanou výstavbou dálnice D3 v tak zvané západní variantě ve Středočeském kraji. Čím dál více mi to připomíná román na pokračování, televizní seriál, někdy dokonce nekonečný příběh. Život kolem nás se denně mění, ale v případě D3 podle vyjádření výše uvedených úřadů nedochází k závažným změnám.
 

Tak čím tedy začít:

V Praze dne 1.února 2012 byla vydána EIA, tedy bylo vydáno Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, které bylo podmíněno splněním 172 podmínek pro schválení. Kolik jich bylo splněno asi nikdo neví, a ani nechce vědět. Byly popsány možná tuny papírů se všemi nesouhlasnými vyjádřeními k tomuto dokumentu.

To však nevadilo, aby dne 2. června 2017, tedy čtyři měsíce po uplynutí platnosti, byla tato EIA a její platnost prodloužena na dalších pět roků, tedy do února 2022. Ve zprávě se píše: Tento dokument byl vypracován na základě požadavků Ministerstva životního prostředí a předložen dne 17. února 2017 a 13. dubna, 15. května a 25. května 2017 byl jeho zpracovatelem doplněn. Text o původním stavu životního prostředí je převzat z původní dokumentace EIA z roku 2010 a zestručněn. Součástí doplněného podání prodloužené EIA je dokument s názvem „Srovnávací studie, D3 Středočeská část únor 2017, a další studie rovněž zpracované STAVOPROJEKTEM.

Na základě předložené žádosti o prodloužení EIA dospělo Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad podle §21 zákona k závěru, že u záměru D3 Středočeská část nedošlo k podstatným změnám realizace záměru, podmínek v dotčeném území atd.

Takže za uplynulých pět let se téměř nic nezměnilo?

Těžko k tomu co dodat, neboť vše potřebné bylo již dodáno, opět ve spoustě připomínek a odvolání.

Proč jsem se dostal k této situaci. Nyní je rok 2020, tedy osm let po vydání EIA ze dne 1. 2. 2012, jejíž text byl převzat z původní dokumentace EIA z roku 2010. A za tu dobu se toho změnilo hodně, ať už co se klimatických podmínek týká, kritického úbytku zásob pitné vody, záborům zemědělského půdního fondu a mnoha dalších skutečností. A že se změny dotýkají i stavby D3 ve Středočeském kraji se ukazuje na nových skutečnostech, na příklad z titulků:

10.12.2019: ŘSD mění podobu dálnice D3 přes Posázaví a míří znovu do procesu EIA

A dočteme se, že: ŘSD mění technické řešení dálnice na zřejmě nejspornějším úseku od Jílového po Hostěradice, jehož součástí je i tunel Luka. V některých místech dálnice poklesne až o deset metrů oproti původnímu plánu. Dojde tím k prodloužení tunelu Luka o 645 metrů na 1843 metrů, což ve výsledku znamená, že trasa dálnice nepovede na povrchu, tak jak měla původně vést, ale pod povrchem v tunelu.

Změny ovšem znamenají, že ŘSD muselo znovu vypracovat dokumentaci EIA a poslat ji k posouzení na Ministerstvo životního prostředí. Zajímavostí je, že dokumentace k aktuálním změnám má 227 MB, což je čtyřikrát více, než původní dokumentace k celému Středočeskému úseku D3 z roku 2012.

6.1.2020: Odpočívka u budoucí dálnice D3 se krajským radním nezamlouvá

Posuzování vlivů na životní prostředí musí pokračovat. Takový požadavek schválili v pondělí 6. ledna 2020 středočeští radní k záměru vybudovat obří oboustrannou odpočívku Dunávice u chystané dálnice D3, poblíž městysu Netvořice na Benešovsku. Její navrhované podobě nejsou nakloněni jak krajští radní, tak pracovní skupina výboru pro životní prostředí a zemědělství středočeského kraje. Nezamlouvá se jim rozsah záboru zemědělské půdy, ani blízkost přírodně hodnocené oblasti Dunávických rybníků.

Pro každou stranu, jak ku Praze, tak k jihu na Tábor, jsou navrhována stání pro 55 osobních aut, nákladní vozidla, 8 autobusů a 15 karavanů, obytných vozů, nebo vozů s přívěsy. Služby by tam měly poskytovat provozovna rychlého občerstvení a čerpací stanice pohonných hmot. To vše na velké ploše. Zábor zemědělské půdy představuje 13 hektarů, přičemž jde o nadprůměrně produkční obdělávané půdy II. třídy ochrany, upozornil náměstek hejtmanky Miloš Petera. Vliv na zemědělský půdní fond tak lze označit jako významný.

A teď co, kdo, kdy, jak a proč bude dále. Odpor proti trase dálnice se ozývá v mnoha obcích na trase chystané D3. Všechny tyto obce mají pro svůj odpor vážné důvody. Vedle ochrany ovzduší a ochrany před hlukem je zde hlavně ochrana zásob spodních vod a pitné vody, která je ohrožena ve více obcích. A je na čase, aby si ti, kdo tuto akci naplánovali a projektovali, uznali své chyby a přijali k tomu zásadní opatření. Je více než jasné, že se budou další obce ozývat a žádat změny. K těmto změnám by se mělo znovu zpracovat a projednávat EIA a další a další dokumentace, což je neúnosné. Stejně tak je nesmyslné projednávat tyto změny tak zvanou salámovou metodou, jak se nyní děje.

Jediné řešení, které je patrně možné a nutné, je nejen posoudit a zpracovat zcela nově a kompletně EIA, ale zcela posoudit a změnit i projekt celé dálnice D3 ve Středočeském kraji. Skutečnost, že je to projekt špatný, je zcela zřejmá.

Když jsem před mnoha roky viděl po prvé film s Janem Werichem „Kocourkov“, divil jsem se, co všechno je možné v Kocourkově. Nyní se občas domnívám, že v této době jsme proti Kocourkovským troškaři.


reklama

 
foto - Hruška Miroslav
Miroslav Hruška
Autor je bývalý starosta obce Tisem, angažuje se v Alternativě středočeské D3.

 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (13)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ČM

Čech M.

25.1.2020 23:13
Téhle dálnice se už nikdo nedočká. Všude ve vyspělém světě si politici uvědomují, že hlavní dopravní infrastruktura musí vést prioritně sever-jih a východ-západ. U nás ne.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.1.2020 11:23 Reaguje na Čech M.
To je přece nesmysl, dálnice vedou dle urbanizace území.
Pro nás je klíčový tah Berlín - Vídeň (bratislava) což je severozápad - jihovýchod přes Prahu a Brno. Logická by byla taky dálnice Balt - orient, tj. severojižní, ale ta je ve hvězdách.
Odpovědět
ČM

Čech M.

26.1.2020 15:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Pro zemi, která je křižovatkou Evropy to platí dvojnásob.
Co je vám platný tah z Berlína na Vídeň, když hlavní proud kamionů z montoven směřuje západním směrem, kde sídlí velké německé automobilky. Navíc, D 1 existuje 50 let, takže polistopadoví politici měli dost času, soustředit se i na jiné trasy. A o severojižní dálnici je celý tento článek.
Odpovědět
VK

Václav Kain

26.1.2020 10:01
Nevím jak je to možné,ale možná že z toho někdo docela slušně žije.Pokud jde o zájem státu potažmo o zdraví a životy občanů,tak by se stát neměl vůbec bavit s nějakými neziskovkami a měl by okamžitě zahájit výstavbu potřebných inevestičních celků.Je to na palici když se Babiš sejde s nějakým darebným a profláklým neziskovkářem z té tlupy Děti země.A možná,že ho bude prosit aby jim umožnil dokončit obchvat.Nemuhu si pomoci,ale tato země je řízena naprostými,ale velmi vyčůranými diletanty.
Odpovědět
d1

26.1.2020 10:44
Poslední věta nedává moc smysl... Správně by mělo být, "že v této době jsou proti nám Kocourkovští troškaři."... Jestli teda tím autor chtěl říct, že je teď u nás větší kocourkov než v kocourkově...
Odpovědět
ig

26.1.2020 11:08
Co je na tom projektu špatného? Za období 2007 - 2019 došlo na stávající silnici na úseku Mirošovice - Miličín k 779 vážným dopravním nehodám se 65 mrtvými (zdroj: http://maps.jdvm.cz). Podle statistik (https://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-900835.aspx) by dálnice snížila počet nehod průměrně 3.6 krát a počet mrtvých 5.2 krát, tedy asi o padesát. Projekt, který mohl ušetřit přibližně 50 lidských životů, pokud by byl realizován, přece nemůže být tak špatný, aby se jej polovzdělaní a ztěžka myslící aktivisté snažili zuby nehty zlikvidovat?
Odpovědět
JF

Jan Fiala

26.1.2020 11:18
Ač obecně jsem zastáncem ochrany přírody, obnovy krajiny do doby před komančem, nestříkání jedy atd., tak této oblasti musím s mnoha názory zelenými, resp. "zelenými" nesouhlasit.


Je to klasické kverulantství, obstrukce jako všude jinde, kdy na orné půdě není vůbec problém vystavět haly montoven a skladů, o kousek dál supermarket, ale o půl km dále aby se dodělala dálnice/městský okruh, to hned nabíhají žabičkáři s tím, že zrovna v tom místě, náhodou přesně v trase cesty je nějaký brouček, kterého tam večer před tím vysadili. Zloběj se na mě vašnosti nebo ne, ale dálniční síť navazující na dálniční síť států okolních je veřejný zájem, proti kterému si dovolí profesionální škůdci brojit jen u nás. Všude venku se dálnice staví jako o život, jen u nás můžeme klidně používat čtvrt století staré autoatlasy a výrazné změny tam nebudou. Vlastně budou, jen v uzavírkách všeho, co nějak fungovalo.

A to "zeleným" nevadí, že se propalují při čekání v kolonách, objížďkách, rozjezdech a brzdění mrtě PHM, což by se nedělo, kdyby hlavní tepny dálniční byly dávno hotové a místo brzda-plyn se jelo plynule.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.1.2020 11:31
Výborný je taky ostravský úsek D1, kde jsou hrby tak hluboké, že by tam nebylo vidět ležícího psa.
Státní byrokracie už asi 5 let mudruje nad tím, kdo za to může!!
Mezitím by vám vypadly zuby, je tam šedesátka a celkový děs. Neschopnost této vládní garnitury je prostě zcela ojedinělá.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

26.1.2020 12:55
Souhlasím s autorem, že je skandální tolik let mudrovat a nestavět. Kvalitní silniční síť je základem každé vyspělé společnosti. Ušetří se tím čas, pohonné hmoty i příroda.
Odpovědět
VS

Vilda Smakal

26.1.2020 13:16
Jo, vláda odborníků, která co mohla, tak za 30 let podělala.
Těch problémů je spousta na všech frontách. Za to, že berou nehorázné peníze je kvalita jejich práce žalostná. Za třicet let už mohlo být vybudováno spousta dálnic, ale to by se nesmělo tolik kecat a vymýšlet vymyšlené, ale více dělat !!!
Proč máme ve vládě takové lemply ?
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

26.1.2020 16:20 Reaguje na Vilda Smakal
Vildo, nechci vůbec hájit současnou vládu, ale ona nevládne těch 30 let. Vystřídaly se RŮZNÉ vlády. Některá lepší, některá horší, ale obecně vzato všechny špatné.
Takže bych tu otázku opravil: Proč máme ve vládách takové lemply?
Mimochodem, vlády, které odpovídaly názvu "vláda odborníků" byly 3. Fišerova, Tošovského a Rusnokova. Ani jedna nebyla v žádném ohledu lepší než vlády vzniklé standardním způsobem.

Ještě horší lemply než ve vládách ale máme v úřadech, které konec konců musejí udělat tu práci, kterou chce vláda, aby se udělala. A tam je jádro pudla. Případů, kdy úředník odskáče svou lemplovitost a nečinnost, nebo hrubou chybu, nebo i lumpárnu, je jako šafránu. Čili odpovědnost doslova a písmene nulová.
Vláda je složena z ministrů. Než se po volbách sestaví a ministr nastoupí, trvá mu rok, než se vůbec pořádně seznámí s tím, jak jeho ministerstvo a další relevantní úřady fungují, jaké platí postupy atd. Pak teprve může dělat nějaké smysluplné kroky k nápravě. Na to, aby ten Augiášův chlév vymetl, má už jen 3 roky, ale jen v tom případě, že tam 3 roky vydrží. Často nevydrží a opakuje se to nástupem jiného ministra.
Není šance... Jsme a zůstaneme Absurdistánem.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.1.2020 17:32
Tohle je prostě problém naší legislativy, že pár ekologických škůdců, naprosto neprůhledně financovaných (potřebovali bychom jako sůl "zákon o cizích agentech", jaký mají USA a Rusko a nedávno podobný přijalo i Maďarsko) může dlouhodobě blokovat výstavbu bazální dopravní infrastruktury.
Je třeba upravit legislativu tak, aby tyhle organizace neměly šanci cokoli zdržovat.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

31.1.2020 06:37
A proč mít dálnici přes rekreační oblast Prahy? Když už existuje silnice číslo 3. Vyvlastnila bych kus parku u Konopiště, čímž by se získalo místo pro rozšíření silnice na dálnici. A ponechala Posázaví nedotčené.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist