https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/miroslavn-hruska-o-nas-bez-nas
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Miroslav Hruška: O nás, bez nás?

29.3.2020
Mokřad u obce Tisem.
Mokřad u obce Tisem.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Miroslav Hruška
Již jednou se o nás v historii takto jednalo. Bohužel podobně některé úřady a instituce o nás jednají stejným způsobem. Proč mi to tak připadá?
 
V minulém týdnu obdržely některé obce i soukromé osoby rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, kterým oznamuje, že:

povoluje výjimku

ze zákazů stanovených k ochraně zvláště chráněných druhů živočichů uvedených v ust. § 50 odst. 1a2 ZOPK, terá opravňuje držitele výjimky tyto zvláště chráněné druhy živočichů, včetně jejich vývojových stádií, rušit, chytat, neúmyslně zraňovat, nebo usmrcovat, sbírat, dopravovat (přemisťovat) při záchranných transferech, a škodlivě zasahovat do jejich přirozeného vývoje ničením nebo změnou jimi užívaného biotopu v rámci realizace stavby úseku dálnice D3 – Václavice Voračice, PRAGOPROJEKT, 2016.

O kvalitě tohoto dokumentu svědčí i to, že po pěti dnech přišlo OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ ve smylu, že byla chybně uvedena firma PRAGOPROJEKT namísto SUDOP Praha.

Další ukázkou práce Krajského úřadu Plzeňského kraje je i to, že výška mostů nad terénem byla u tří mostů omylem navýšena, a to o rovných 100 metrů. Ale to je jen tak na okraj.

Dále jsou stanoveny další opatření a podmínky, kde v bodě 25 se uvádí: Výjimka je platná po dobu 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Co toto rozhodnutí tedy znamená: Znamená prakticky, že v zájmu výstavby dálnice D3, která přinese velmi mnoho negativních důsledků pro životní prostředí, lze se souhlasem odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeň beztrestně, jak je psáno výše, rušit, chytat, ale i usmrcovat zvláště chráněné druhy živočichů v tomto prostoru. A tečka.

V rozhodnutí jsou dále uvedeny druhy živočichů, o které se jedná. Jsou to mravenec, prskavec menší, čmeláci, svižník polní, zlatohlávek tmavý, čolek obecný, ropucha obecná, skokan zelený, užovka obojková, slepýš křehký, kuňka obecná, rosnička zelená, ještěrka obecná, lejsek šedý, koroptev polní a ťuhýk obecný.

Výjimka udělená krajským úřadem umožní narušovat stanoviště chráněných i nechráněných živočichů.
Výjimka udělená krajským úřadem umožní narušovat stanoviště chráněných i nechráněných živočichů.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Miroslav Hruška / archiv autora

Někteří tito živočichové žijí v okolí obce v rozlehlých mokřadech, kde je vlhko, protože jsou v nich velké zásoby spodních i povrchových vod. Do těchto mokřadů má být svedena přes retenční nádrže dešťová voda z tělesa D3, znehodnocená solí, únikem provozních kapalin z vozidel a další. To ve svém důsledku znamená zničení útočišť nejen zvláště chráněných, ale i dalších živočichů.

To je bezesporu velmi špatná zpráva pro okolí. Ale daleko horší je to, že v seznamu ohrožených živočichů chybí ten hlavní, a to je člověk. Ano, protože zničením, či znehodnocením mokřadů, budou zničeny i zásoby vod v těchto mokřadech, které zásobují celé okolí naší obce Tisem.

A proč se jedná o nás, bez nás? V posledním období, jak jsem zjistil dotazem na obecní úřad, se uskutečnilo jediné jednání se SUDOP, a to se týkalo kácení stromů.

Nikdy se na obecním úřadě neobjevil nikdo z těch, kdo provádějí průzkumy, ať už biologické, hydrologické a další. Domnívám se tedy, že nejlépe znají okolí obce a výskyt živočichů právě místní občané, kteří by mohli jistě s tímto být velmi užiteční. Bohužel, asi je to lépe provést bez nich, nebo třeba v kanceláři.

A jeden další příklad: V blízkosti D3 je rybník Michovec. Jde v podstatě o tři sousedící rybníky, které jsou hnízdištěm vodního ptactva a obojživelníků. Podle vyjádření odborníků se jedná o "vysoce nadprůměrné reprodukční stanoviště pro pestrou skupinu 10 druhů obojživelníků". Od rybníka až do obce Tisem se rozkládá v délce cca 1200 metrů poměrně rozlehlý mokřad. Zde rovněž žije mnoho živočichů. Po celé délce mokřadu je více ploch vhodných pro vybudování menších rybníků a nádrží.

Je naprosto nutné všechny tyto mokřady na západ od obce, které jsou plná vody a života drobných živočichů, zachovat a zabránit tak znehodnocení či likvidaci mokřadů i hnízdišť vodního ptactva na rybníku a jeho okolí. To hrozí jak stavební činností při výstavbě D3, tak i provozem této dálnice.

Co ještě dodat. Zdá se, že jak projekty, tak i průzkumy a rozhodnutí odborů životního prostředí od ministerstva životního prostředí až po krajské úřady a obce s rozšířenou působností se soustřeďují jen na prostor šířky dálnice a ochranné pásmo, bez ohledu na to, jaké fatální důsledky to může, nebo bude mít pro nejbližší okolí a životní prostředí vůbec.

Nikdo z těch, kdo znají prostředí v tomto regionu a váží si životního prostředí, nemůže s tímto rozhodnutím souhlasit.


reklama

 
foto - Hruška Miroslav
Miroslav Hruška
Autor je bývalý starosta obce Tisem, angažuje se v Alternativě středočeské D3.

 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (13)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

29.3.2020 09:56
Tak tu výjimku,rozhodnutí v rámci správního řízení, napadněte jako obec v rámci odvolání. Čas ještě máte.(i když málo)
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.3.2020 10:03
Dálnici D3 potřebuje celá ČR. Ty rybníky a mokřady (atd.) jsou jen lokální záležitost a jen pro někoho.
Prakticky všude na světě překážejí zelení veřejně prospěšným stavbám, zejména liniovým. Zvlášť pikantní je to v Německu, kde už se lidé naučili příslušné paragrafy používat proti záměru výstavby větrných parků, a kde zelení léta blokují stavbu vysoko napěťového vedení, takže Němci musejí elektřinu z větrných parků na severu státu pasírovat přes Polsko a nás. Pochopitelně, pokud ji rovnou nepouštějí do země, protože pro ni neexistuje žádné jiné uplatnění (jen coby kolonka ve statistice vyrobené "ekologické" elektřiny).
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

29.3.2020 10:20 Reaguje na Jan Šimůnek
Pan Hruška tady píše často a dobře, je vidět, že mu osud obce není lhostejný.
Už se "smířil" s celkovou trasou D3 a teď mu jde pouze o to, aby místní část D3 co nejméně likvidovala přírodní prvky a zásobování vodou z místní -ohrožené stavbou-lokality.
Což by se dalo v místní části stavby ještě ovlivnit.
Tak proto.
Odpovědět
MH

Miroslav Hruška

4.5.2020 18:20 Reaguje na Miroslav Vinkler
Není pravdou, že bych se s D3 v Posázaví smířil. Jsem proti trase D3 Posázavím, Neveklovskem a dále k Meznu od samého začátku a nemíním svůj názor, že trasa D3 Posázavím je zločinem proti přírodě. A U nás, kde máme dosti velké mokřady, kde je voda, budou v případě stavby DS3 v okolí naší obce do těchto mokřadů svedena dešťová odpadní voda z tělesa D3 se solí a zbytky z úniků provozních kapalin.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

29.3.2020 20:06 Reaguje na Jan Šimůnek
Jasně, D3 potřebuje hodně lidí, a to jako bez ironie. Zda celá ČR nevím, já bych třeba víc užil D4, i do Budějic jezdím přes Písek, ale to na potřebnosti D3 nic nemění. Což ale není důvod ji nepostavit jak u lidí a pokud holt už k nějakým negativním zásahům do přírody dojít musí, tak by měly být co nejmenší a měla by být učiněna veškerá možná opatření ve prospěch dotčených subjektů. Což si tady nejsem jist a podle autora to moc nevypadá.

Ona taková vesnice bez vody je totiž docela průser, byť ne zrovna pro nás dva.

Jinak přes odpor nejen Zelných se prosadila D8 ve stávající stopě a ... nebyl to úplně nej nápad. A že "nějaká" D8 byla potřeba o dost víc, než D3, sorryjako.

Odpovědět

Jan Šimůnek

29.3.2020 20:13 Reaguje na Svatá Prostoto
Souhlas, ale v okamžiku, kdy řvou desítky nejrůznějších spolků čistě kvůli ideologii ve stylu "dálnice je špatná, lidi mají chodit pěšky" mohou zaniknout i racionální připomínky a námitky. Takže zelení škodí "kudy chodí".
Odpovědět

Jan Škrdla

29.3.2020 22:35 Reaguje na Jan Šimůnek
Jenže ty "zelené" si často zvou starostové obcí v okamžiku, když selže diskuze s ŘSD nebo ministerstvem. Např. když obce oprávněně požadují posunutí trasy dál od kraje vesnice nebo kompenzační opatření ke zmírnění dopadů dálnice.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

3.4.2020 13:35 Reaguje na Jan Šimůnek
Mnohé neziskovky suplují stát tam, kde nedokáže adekvátně reagovat. Včetně "zelených" neziskovek.
Odpovědět

Jan Šimůnek

7.4.2020 13:20 Reaguje na Majka Kletečková
A "zelené" neziskovky to celé pohnojí tím, že předvedou, kam to celé vlastně směřuje.
Odpovědět
ig

29.3.2020 21:29
A kudy by měla vést? Máte nějaký návrh jiné trasy?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

3.4.2020 13:40 Reaguje na
Tohle je dobrá otázka. Cílem státu by mělo být postavit silnici tak, aby co nejméně poškodila obec. I za cenu, že se stavba o něco pozdrží a prodraží.
Odpovědět
MK

Michal Konečný

5.4.2020 22:22 Reaguje na
Ono v tomto případě nejde o to měnit trasu dálnice, jen svádět vodu jinam než do mokřadů. Což je diametrální rozdíl.
Odpovědět
MH

Miroslav Hruška

22.5.2020 09:54 Reaguje na
Ano, mám odpověď. Pokud by měla vést západní variantou, tak by měla vést podle původního projektu, kdy byla od Netvořic vedena za Neveklovem a dále směrem na Voračice a Mezno. Ten původní projekt byl patrně změněn zásahem Sdružení pro výstavbu d3 a pravděpodobně zásahem senátorů Eyberta a Šebka. Tím by se ale pomohlo jen několika obcím, zejména Tismi, která je ohrožena likvidací mokřadů. Ale nepomohlo by to Posázaví a tím lze považovat projekt už od začátku za velmi špatný.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist