https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ochranci-prirody-novela-mysliveckeho-zakona-poskodi-nasi-krajinu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ochránci přírody: Novela mysliveckého zákona poškodí naši krajinu

14.2.2020
Vysokou zvěří okousaný mladý stromek.
Vysokou zvěří okousaný mladý stromek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU v Brně
Český svaz ochránců přírody, Česká společnost ornitologická a Hnutí DUHA upozorňují, že se ministerstvo zemědělství snaží novelou zákona o myslivosti znefunkčnit systém plánování lovu zvěře. Aby naše krajina nesloužila jen hospodářskému chovu jelenů či srnců, ale byla věkově i druhově pestrou směsicí rostlin a živočichů, je nutné zachovat na sklonku roku schválenou úpravu zákona, která uvedla do praxe princip odvozování plánu lovu zvěře od zdravotního stavu ekosystému.
 

Desítky let tolerované enormně vysoké stavy spárkaté zvěře totiž neumožňují odrůstání mladých listnáčů a jedlí. Buky, duby, jedle či javory by přitom poskytovaly životní prostor mnoha druhům organismů, které ve smrkových stejnověkých porostech nemají šanci na kvalitní život. Miliardy korun z veřejných rozpočtů, které dnes tečou na obnovu lesů, skončí v případě přijetí návrhu Ministerstva zemědělství jako krmivo srnců a jelenů.

Ministerstvo zemědělství novelou mysliveckého zákona odstraňuje nejen povinnost „zajišťovat v honitbě chov zvěře (...) tak, aby nedocházelo k nadměrnému poškozování lesních ekosystémů zvěří“, ale ruší i posuzování míry poškození lesů nezávislým odborným subjektem, povolaným státní správou.

V praxi povedou tyto změny k dalšímu nárůstu již tak extrémně nadpočetných stavů zvěře a tedy i k většímu poškození mladých stromků, které jsou po milionech vysazované na kalamitní holiny. Obnova pestrých lesů se ministerskou novelou stane nesplnitelným snem.

Abychom pro budoucí generace zajistili pestré lesy, který budou odolné vůči změnám klimatu a dalším nepříznivým vlivům, je zcela zásadní ponechat v legislativě princip odvozování výše lovu od stavu ekosystému. Ministerský návrh tuto pravomoc opět svěřuje do rukou držitele a uživatele honitby. To však desítky let nefungovalo.

Ochranářské organizace při novelizaci zákona o myslivosti žádají také vyškrtnutí chráněných a ohrožených druhů zvířat ze seznamu zvěře, posílení práv malých vlastníků a řadu dalších změn.

Zachování funkčního mechanismu pro určení plánů mysliveckého hospodaření podle míry poškození lesů požadují v podaných připomínkách také ministerstvo životního prostředí, některé kraje, odborné lesnické organizace a vlastníci lesních i zemědělských pozemků.

Petr Stýblo, ředitel Českého svazu ochránců přírody, tvrdí: „Snižování počtu a stárnutí našich myslivců nemůže být důvodem pro to, aby je zákon zbavil odpovědnosti za škody způsobované přemnoženou zvěří a přitom jim ponechal veškeré stávající výhody. Ministerstvo zemědělství by tento problém mělo řešit zásadní změnou principů české myslivosti.”

Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické, tvrdí: “Myslivost je jednou z českých kulturních tradic. Měli bychom se snažit, aby tato tradice byla akceptovatelná pro všechny — od samotných myslivců, přes zemědělce a lesníky, až po stále rostoucí ochranářsky zaměřenou veřejnost. V měnícím se světě musíme hledat nové přístupy i k tak tradičním oborům, jako je myslivost.”

Jaromír Bláha, lesnický expert z Hnutí DUHA, tvrdí: “Ministerstvo zemědělství se vysmívá všem uživatelům krajiny, poslancům, ochráncům přírody, lesníkům, zemědělcům, vlastníkům polí i lesů. Ledva poslanci loni na podzim schválili nezbytnou úpravu zákona tak, aby se vytvořila rovnováha mezi lesem a zvěří, tak chce ministr Toman na základě intervence Českomoravské myslivecké jednoty systém plánování mysliveckého hospodaření podle zdravotního stavu lesů zase hned znefunkčnit. Přehodnotí na základě připomínek krajů a odborných organizací svůj návrh samo ministerstvo nebo budou muset opět zasáhnout poslanci? Když se tak nestane, tak na obnovu pestrých lesů můžeme zapomenout.”


reklama

 
Další informace |
Text je společným stanoviskem Hnutí DUHA, Českého svazu ochránců přírody a České společnosti ornitologické.
Ochránci přírody

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (10)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

14.2.2020 10:00
Ministerstvo zemědělství bychom spíše měli nazývat lokajem zájmů agrochemického komplexu a velkostatkářů.
Již dávno se správa lesů a povodí měla přestěhovat pod MŽP ČR.
Odpovědět
DA

DAG

14.2.2020 11:28 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tentokrát s Vámi nemůžu souhlasit. Přečtěte si další článek od pana Janoty. Nejsem členem ČMMJ a jsem spíše jejím dlouhodobým kritikem. Tentokrát, ale musím souhlasit s tím co v článku píše a věřím tomu, že jestli novela projde, tak bude k užitku všem a stavy spárkaté zvěře se sníží. Jsem myslivecký hospodář a roky říkám, že plánování a hlavně normované stavy stojí za prd. Původně jsem říkal, ať udělají zákon, kde se budou domlouvat vlastníci a nájemci s myslivci, ale pokud do toho bude moct vstoupit státní správa a nařídit větší odstřel, tak to bude vhodný arbitr. Za ty roky je to poprvé nebo podruhé co si myslím, že ČMMJ udělala svoji práci dobře. Tak snad po velkých vnitřních rozepřích snad ČMMJ bude organizace za kterou se nebudou muset myslivci stydět.
Odpovědět
DA

DAG

14.2.2020 11:29 Reaguje na Miroslav Vinkler
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jirin-janota-navrh-zakona-o-myslivosti-vyvazi-zajmy-zvere-a-lesa
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

14.2.2020 12:40 Reaguje na DAG
Proti p. Janotovi nic nemám, je O.K.
Spíše než připomínku k novele jsem měl na mysli rozdělení kompetencí v rámci státní správy.
Lesy a řeky patří do pravomoci MŽP a nikoli Mze ČR.

Odpovědět
JS

Jarek Schindler

15.2.2020 08:36 Reaguje na Miroslav Vinkler
Otázkou je, proč by o hospodářských lesích nebo o hospodářsky využívaných vodách mělo rozhodovat absolutně " nehospodářské" MŽP.
Odpovědět
DA

DAG

15.2.2020 14:39 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ač jsem na Ano úplně vysazený, tak si myslím, že p. Brabec je docela dobrý. Navíc dokáže jednat a naslouchat MZ. Kdysi jsem škodolibě říkal, že by se mělo ministerstvo zemědělství zrušit a vložit do MZP. To jsem myslel, že organizace na ochranu životního prostředí to myslí dobře a upřímně. Jenže oni chtějí jen to, aby se jedině jejich myšlenky a nápady prosazovaly bez ohledu na kohokoliv a jen přesně tak jak chtějí oni. Bez kompromisů. U Duhy mi přijde, že si ve svých hlavách umanuli, že chtějí les takový jako byl před tisíci lety a nic jiného prostě nepřipouští. Nedivím se, že je myslivci, lesnici, zemědělci, rybáři a lidé na vesnici nenávidí. Uvědomuji si, že o nich, jejich majetku, koníčcích a zivotech, rozhodují ochranáři pomocí lobbingu a manipulací v médiích. Ženou proti nim lidi z města, kteří se ve věci neorientují. To samozřejmě vytváří tlak na politiky a ti pak mohou podlehnout. Sice skřípu zuby, ale dekuji za MZ.
Odpovědět
DA

DAG

15.2.2020 14:39 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ač jsem na Ano úplně vysazený, tak si myslím, že p. Brabec je docela dobrý. Navíc dokáže jednat a naslouchat MZ. Kdysi jsem škodolibě říkal, že by se mělo ministerstvo zemědělství zrušit a vložit do MZP. To jsem myslel, že organizace na ochranu životního prostředí to myslí dobře a upřímně. Jenže oni chtějí jen to, aby se jedině jejich myšlenky a nápady prosazovaly bez ohledu na kohokoliv a jen přesně tak jak chtějí oni. Bez kompromisů. U Duhy mi přijde, že si ve svých hlavách umanuli, že chtějí les takový jako byl před tisíci lety a nic jiného prostě nepřipouští. Nedivím se, že je myslivci, lesnici, zemědělci, rybáři a lidé na vesnici nenávidí. Uvědomuji si, že o nich, jejich majetku, koníčcích a zivotech, rozhodují ochranáři pomocí lobbingu a manipulací v médiích. Ženou proti nim lidi z města, kteří se ve věci neorientují. To samozřejmě vytváří tlak na politiky a ti pak mohou podlehnout. Sice skřípu zuby, ale dekuji za MZ.
Odpovědět
MM

Milan Milan

15.2.2020 08:37
Spíše to vypadá, že samoobnova lesa se tak nějak protahuje a chtějí to svalit na přemnoženou zvěř. Myslivci 100 let hospodařili se zvěří dobře, v symbioze s lesniky, i vlastníky lesů a honů než se začalo experimentovat a myslivcům se do činnosti začali s....t jakési ekosdružení, teď ještě i ČSOP.Odpovědná ministerstva nejsou zřejmě schopna vlastní analýzy stavu a převzetí odpovědnosti, naslouchají zájmovým skupinám a tak to v našich lesích vypadá. W.D. nadčasovým sloganem "tam ještě kousek lesa zbyl"..zřejmě netušil, že to bohužel bude pravda již po 30 letech vlády odborníků.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

16.2.2020 10:39
MZ se snaží novelou zákona o myslivosti znefunkčnit systém plánování lovu zvěře ? Jen naprostý ignorant může nějaký, horkou jehlou šitý „přílepek“ nazvat funkční úpravou zákona. Když pominu v různých obměnách se neustále opakující fráze o „věkově i druhově pestré směsicí rostlin a živočichů“ tak mi zůstává jediné. Neustálá snaha několika poblázněných eko lobistů za každou cenu prosadit své. Jak někdo může, něco co zatím neprošlo praxí nazvat funkční záležitostí? Tento přílepek se dá považovat pouze za legislativní paskvil.
Myslím si, že mnoho lidí nepochybuje o tom, kdo by měl být nebo spíš chtěl být tím „nezávislým odborným subjektem, povolaným státní správou“. Když vynechám tu odbornost, v HD se považují všichni za odborníky na vše, zůstává ta iluzorní nezávislost. A nezávislost HD a dalších? Je mi celkem jasné, že myslivost jako nehmotné kulturní dědictví je pro lidi typu experta Bláhy, Vermouzka a dalších, pořádným trnem v oku. Takže, díky bohu, toto se vám naštěstí „chlapci a dívky co spolu pečete“, nepodařilo.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

19.2.2020 17:00
Zase další lživé odvádění pozornosti od důležitých problémů. Vzhledem ke skutečnosti, že mezi přemnoženou zvěří figuruje i zajíc, jsem si jist, že Bláhovým Duhům a spol jde jen o devastaci zvěře. Pokud by jim šlo o ochranu přírody, neblokovali by odstřel psíka, mývala nebo norka, kteří devastují vše na co přijdou. Od raka přes obojživelníky a plazy až po ptactvo. Dosud ho může lovit jen hospodář a myslivecká stráž. Viz příklad kormorán. Tak dlouho byl chráněn, až zdevastoval naše vodní plochy. Kdo je nyní vinník? Především rybáři! Neumí a nechtějí namnožit chráněné druhy ryb. Nemluvě o tom, že jim to zakazuje legislativa. Dramaticky ubylo i hmyzu. Zejména z důvodu nadužívání pesticidů při produkci plodin pro ekologická biopaliva. Kdo je vinník? Samozřejmě včelaři! Je převčelováno! Že ale před 40 ti lety bylo včelstev 2x více a hmyzu 10x více jaksi uniká. Tady nejde o přírodu, ale o ovládnutí zdrojů! ( Chceme-li vládnout, musíme ovládnout zdroje. Karel Marx - Kapitál). Výše uvedené organizace se vzhlédli i ve fašismu. Tehdy za vše mohli židé a podlidi, nyní myslivci, včelaři a rybáři.
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist