https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petr-skocdopole-jak-tezime-kurovcove-drevo-v-chko-jeseniky
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Petr Skočdopole: Jak těžíme kůrovcové dřevo v CHKO Jeseníky

26.8.2020 | OLOMOUC
Nejsilnější nálet kůrovce v rámci polesí Rejvíz je právě v okolí Kobrštejna.
Nejsilnější nálet kůrovce v rámci polesí Rejvíz je právě v okolí Kobrštejna.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Společnost přátel Jeseníků, z.s.
Chladné a vlhké jaro a léto zpomalilo vývoj kůrovce natolik, že v období od dubna do července jsme ve 2. zónách CHKO Jeseníky vytěžili o 6888 kubíků méně kůrovcem napadeného dříví, než tomu bylo za stejné období roku 2019. Bohužel kůrovec z krajiny nezmizel, ale jen díky chladnému a deštivému počasí se prodloužil jeho vývoj.
 

To znamená, že v dnešní době máme za sebou 2. rojení kůrovce, a nacházíme se v procesu intenzivního zpracování a asanaci čerstvě napadených smrků. Oblast zasažená kůrovcovou těžbou v okolí Rejvízu tvoří pouhých 1,3 % z celkové výměry 2. zóny CHKO ve správě Arcibiskupských lesů a statků Olomouc.

Bohužel nejsilnější nálet kůrovce v rámci polesí Rejvíz je právě v okolí Kobrštejna. Jedná se o čerstvě napadené stromy, které jsme zaevidovali v polovině srpna, a které se objevily po sérii srpnových tropických dnů. Tyto stromy budou včas zpracované, asanované a odvezené v průběhu nejbližších dvou až tří týdnů. Po dohodě s CHKO Jeseníky jsme ve stěnách porostů, kde zpracováváme kůrovce v rámci 2. zón CHKO, začali ponechávat určitý počet stromů k zetlení v takovém stavu, aby nebyly zdrojem kůrovce nebo neohrožovaly návštěvníky lesa.

Protože je kůrovec kalamitní škůdce, má vlastník lesa povinnost zasahovat proti němu podle lesního zákona č. 289/1995Sb, jinak mu hrozí postih ze strany Inspekce životního prostředí. Asanovat kůrovcem napadené dříví máme povinnost podle prováděcí vyhlášky 76/2018 Sb. s vědomím, že na chemickou asanaci v CHKO Jeseníky si musíme podle zákona 114/1992 o Ochraně přírody a krajiny schválit výjimku.

V souladu s tímto zákonem nám CHKO Jeseníky výjimku na chemickou asanaci vydalo. Z toho plyne, že Arcibiskupské lesy a statky Olomouc hospodaří ve spravovaných lesích v rámci CHKO v souladu s platnou legislativouČeské republiky.

Úkolem nás lesníků je včas zpracovat napadené stromy kůrovcem, a využít pozitivního faktu letošního roku. A tím je, že příroda nám dala šanci snížit množství kůrovce v lese. Protože díky příznivému počasí proběhnou v letošním roce jen dvě rojení kůrovce, namísto loňských tří. Tuto příležitost rozhodně využijeme.

Před námi je období podzimu a s tím spojené období zalesňování, v rámci kterého pokračujeme v procesu změny druhové skladby stávajících smrkových porostů. Jen pro podzimní etapu zalesňování máme do druhých zón CHKO Jeseníky připraveno bezmála 40 tisíc sazenic obalované jedle. K tomu další pestrou druhovou skladbu sazenic javoru, buku, smrku, tak, abychom naplnili představy o rychlé změně skladby porostů ve 2. zóně CHKO Jeseníky v souladu se schváleným lesním hospodářským plán i posláním CHKO Jeseníky.V rámci nahodilé těžby navíc necháváme stát vtroušené javory, buky nebo jedle.

Jen pro upřesnění, Arcibiskupské lesy a statky Olomouc nespravují lesy v NPR, protože toto území nebylo vydáno v rámci majetkového vyrovnání s církvemi, ale zůstalo v majetku státu.


reklama

 
foto - Skočdopole Petr
Petr Skočdopole
Autor je jednatelem společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (240)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

LK

Lukáš Kašpárek

27.8.2020 07:26
Nevím jestli jde zrovna o Arcibiskupské lesy, ale těžba probíhá i v době, kdy byla výjimka zrušena přímo MŽP.... takže v této oblasti se těží NELEGÁLNĚ!

A pak je tu druhá úroveň selhání a tu má na triku jako obvykle správa CHKOJ, která nemusí vydat takovou výjimku, kterou vydala a v tomto (jejen v tomto) případě navíc dala výjimku bez respektu k vlastním pravidlům a tudíž také NELEGÁLNĚ....

Správa CHKOJ je jen loutková správa, která PROTI SVÝM VLASTNÍM PRAVIDLŮM A ZÁVAZKŮM CHRÁNIT JESENÍKY VYDÁVÁ SOUHLASNÁ STANOVISKA A VÝJIMKY PRO NIČENÍ ZDEJŠÍ VZÁCNÉ PŘÍRODY!

Současné kalamitní šíření kůrovce dává zúčastněným záminku pro páchání zvěrstev jako je v okolí Koberštejna! A tohoto se snaží zneužívat i jinde po ČR.... stačí si vzpomenout na článek o žádosti o zasahování v Boubínském pralese! Jde o zločineckou činnost, která by byla v normální zemi potrestána, ale v ČR tuto hru hraje i sám stát a jeho organizace, takže je jasné, že s tímto faktem nikdo nic nenadělá.... je to zločinecké počínání státu, které zůstane jako vždy nepotrestáno!
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

27.8.2020 08:42 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Zeptám se ještě jednou:
Co byste udělal s lesem napadeným kůrovcem natolik, že je odsouzen k zániku a přitom se z něj kůrovec stále šíří do okolí?
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

27.8.2020 11:40 Reaguje na Karel Tejkal
Les nezanikne pokud odumře stromové patro, ale zcela jistě zanikne, pokud se těží stylem velká holina se všemi negativy, které to přináší a co z lesa udělají poušť, kde se potom nemá šanci téměř nic uchytit. Natožpak umělou výsadbou... každopádně toto se preferuje...

Každopádně jste tu otázku položil dosti zjednodušeně. Předpokládám účelově zjednodušeně, protože se zřejmě snažíte navodit dojem, že to celé má jen jedno možné řešení a to je to co právě probíhá.... totální likvidace lesa jako celku se spoustou dodatečných negativ nejen pro les.

Jak řešit situaci s kůrovcem se musí hodnotit na každé konkrétní lokalitě zvlášť a žádné univerzální řešení neexistuje.

Primární věc je, že gradaci kůrovce je třeba brzdit v hospodářských lesích, kde nejde tolik o neprodukční funkce lesa a není tam ztráta porostu a celková degradace místa takový problém jako u chráněných území, kde převyšují neprodukční funkce lesa.

Další důležitá věc je, že je třeba soustředit se jen na aktuálně napadené stromy a ne těžit celé porosty na velkých plochách včetně kůrovcem vylétlých stromů... na toto téma bylo řečeno již mnohé, došlo i ke změně pravidel, že není ze zákona nutné takové sterilní stromy kácet, ale stejně se tato možnost nevyužívá a kácí se i sterilní stromy, které by mohli udělat budoucímu lesu službu..

Potom tu ale máme i rovinu, o které se bavíme pod tímto článkem a tam dochází k porušení zákona u více subjektů v řetězci za sebou....

Důležité je ale začít změnou zákonů týkajících se lesnictví a změnit jeho pravidla a také poslání. Toman se ale snaží nic neměnit a pokud už něco přece jen, tak jen detaily. Brání tak ne les, nebo obyvatele ČR, ale pouze hospodářský model lesnictví, který vůbec nerespektuje ani přírodní zákony ani základní logiku...
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

27.8.2020 13:25 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Chápu, že současný hospodářský model lesnictví, který upřednostňuje sanaci kůrovcem napadených stromů (v nezbytných případech i plošnou) před tzv. bezzásahovostí, mnohým ekologickým ideologům nevyhovuje.
Současně se domnívám, že postup sanace kůrovcem zasažených porostů popsaný v článku výše může sousední smrkové lesy před kůrovcem alespoň zčásti uchránit. Část dřeva, ze kterého se kůrovec již nešíří, je ponechána na místě, holiny budou osázeny vhodným dřevinami, mj. bukem a jedlí. Atd. Je to rozhodně lepší, než koukat s rukama v kapsách a hlavou v oblacích dokud kůrovec nevymře hladem mezi soušemi, jak to známe ze Šumavy.
https://sanceprolesy.cz/ing-karel-simon-priciny-a-dusledky-ekologicke-katastrofy-v-lesich-narodniho-parku-sumava/
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

28.8.2020 07:19 Reaguje na Karel Tejkal
V chráněných oblastech a NP nemá takový přístup opodstatnění a ani nejde legálně provést... jen pokud k tomu dá správa souhlas... a správa CHKOJ Jesenickou přírodu nechrání a to je známy a dlouholetý fakt....

Nic se tímto přístupem nezachrání... vůbec nic... všechny smrky, které rostou v nevyhovujících podmínkách odumřou....

Tak nám tu nevykládejte pohádky o zachráncích v harvestorech....
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.8.2020 09:39 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Pak je třeba NP zrušit jako něco, co přírodě škodí.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

31.8.2020 11:46 Reaguje na Jan Šimůnek
Pane Šimůnek zapomněl jste si dát prášek na hlavu... opět trpíte pomateností...
Odpovědět

Jan Šimůnek

31.8.2020 21:59 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Celý problém Šumavy odstartovala její přeměna z CHKO na NP. Zatímco jako CHKO fungovala desítky let bez větších problémů.po přeměně na NP začala cesta k totální devastaci přírody.
Odpovědět

Jan Šimůnek

28.8.2020 10:06 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Jinými slovy: Chov kůrovce, ničící totálně lesy v celé oblasti, je stále ideál ekologů. Bez ohledu na to, kolik set čtverečních kilometrů nesa se jim už takto podařilo zničit, a bez ohledu na to, že jen žvástáte nesmysly, protože mrtvé stromy nejsou les.
To byste potom za "stromořadí" mohl vydávat řadu sloupů s dráty, klidně i betonových.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

28.8.2020 11:11 Reaguje na Jan Šimůnek
Klid pane Šimůnek... tomu nerozumíte...
Odpovědět

Jan Šimůnek

28.8.2020 13:53 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Mrtvé stromy nejsou les, bez ohledu na žvásty ekologických aktivistů nebo "odborníků" z JČU.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

28.8.2020 15:20 Reaguje na Jan Šimůnek
Na Šumavě jsou pod těmi mrtvými stromy tisíce nových malých stromků, které nikdo nesázel(na některých místech už i větších než malých). Mezi těmito novými jehličnany jsou i malé listnáče. Takže žádný mrtvý les, ale omlazující se les pod odumřelými vysokými kmeny mrtvých smrků.

Výhodou je, že řadu těchto míst monitorují vědci z Jihočeské univerzity, takže bude v delším časovém horizontu zdokumentován postupný vývoj na těchto plochách.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

28.8.2020 15:33 Reaguje na Majka Kletečková
Nikdo neusiluje o bezzásahovost v hospodářských lesích.
Odpovědět

Jan Šimůnek

28.8.2020 18:37 Reaguje na Majka Kletečková
To není pravda. Prakticky celá Šumava byla pokryta přestárlým hospodářským lesem. Výjimky na drobných a silně roztříštěných plochách byly zanedbatelné a při masívní infekci z toho hospodářského lesa, co ho ekologové prohlásili pralesem, podlehly také.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

28.8.2020 16:26 Reaguje na Majka Kletečková
A jakou hrají při obnově lesa ty stojící suchary? V čem jsou lepší než pařezy?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

28.8.2020 16:51 Reaguje na Jiří Svoboda
Vytvářejí např. ochranu před sluncem (stín) pro malé stromky.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

28.8.2020 21:27 Reaguje na Majka Kletečková
To na ty stromy nalepíte umělé jehličí a listy, aby stínily? Jiný méně hloupý důvod nenajdete?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

28.8.2020 22:37 Reaguje na Jiří Svoboda
Vám ty stojící mrtvé stromy vadí? Když jsem na některých těchto místech byla, tak mi přišlo vhod, že na mne slunce pražilo méně, než kdyby tam nestály. A v zimě na mně díky jim méně fučelo.

Z dálky ty stromy nebo jejich pahýly vypadají jako smutný hřbitov, ale pod nimi bují život. Myslím, že starých odumřelých stromů je v naší krajině velmi málo, a přitom některé organismy je ke svému přežití potřebují (např. někteří brouci, houby). Tím, že je nikdo neodstraňoval, tak se nenarušila resp. nepoškodila v chráněném území půda, která je také plná živých organismů.

To nejdůležitější ale je, že na Šumavě se lesy přirozeně - bez zásahu člověka - obnovují (zmlazují), a to poměrně rychlým tempem.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

29.8.2020 06:09 Reaguje na Majka Kletečková
Hledat stín za smrkovou souší je asi stejné jako schovávat se před sluncem za telegrafním sloupem. Ano jak úžasně dovedou ty souše zadržovat vodu, "vyčesávat" horizontální srážky a jak úžasné je pod nimi mikroklima jsem tu již také několikrát bohužel četl. Řekl bych, že je smutné, že se pod to jsou schopni podepsat i vědci. S tou nepoškozenou půdou je to také dobrý vtip. Na jiné půdách a také v chráněných územích se pouští těžká technika aby tyto plochy udržovala.
No a ta přirozená obnova lesa. Co asi to smrkové zmlazení udělá? Požene se nahoru za světlem. Ve výsledku tam budou během dvaceti třiceti let přeštíhlené tyčky které bude lámat každá námraza či těžký sníh. To teprve začne být ten pravý neprostupný prales. Je otázkou co se pod tím "nánosem" změti polámaných stromů bude dál zmlazovat a jak dlouho to bude trvat. Jinak cenným zdrojem poznání je například i tři sta let trvající péče o lesy a jejich pěstování.
Nikdo neusiluje o bezzásahovost v hospodářském lese paní Kletečková? Jste tu pod článkem o Jeseníkách a tak je otázkou co jsou zde ty, podle eko... přísně chráněné druhé zóny?
Odpovědět
MG

Milan G

28.8.2020 17:10 Reaguje na Majka Kletečková
Ano, pokud to monitorují vědci z Jihočeské univerzity, tak je všechno OK.
Děláte si z nás legraci?
Odpovědět
MG

Milan G

28.8.2020 18:56 Reaguje na Milan G
Ještě dodatek, ten monitoring je placený formou grantu nebo přímo na fakturu? Nebo to snad ti vědci dělají zadarmo?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

28.8.2020 22:56 Reaguje na Milan G
To nevím. Pokud Vás to tak moc zajímá, zkuste se jich zeptat.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

28.8.2020 22:54 Reaguje na Milan G
Nevím, z čeho usuzujete, že si z Vás dělám legraci.

Onen monitoring vědců bude cenným zdrojem poznání. Účastní se ho vědci různých specializací nejen z Přírodovědné fakulty JČU a ústavů AV ČR, ale i z FLD ČZU a celé řady dalších institucí.
Odpovědět
MG

Milan G

29.8.2020 17:37 Reaguje na Majka Kletečková
Je mi líto, ale nebude...
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.8.2020 09:41 Reaguje na Majka Kletečková
Bude to cenné asi stejně, jako publikace Dr. Mengeleho o pokusech na vězních z koncentráků. V praxi to nikdo uplatňovat nebude a kvůli etickému rozměru to budou slušnější vědci ignorovat.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

28.8.2020 18:42 Reaguje na Majka Kletečková
Já se obnovy šumavských lesů po žíru kůrovce už nedožiju. Nestačil by jeden takový experiment? Nebo chce mít svoji divočinu na pozorování také Slezská univerzita?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

28.8.2020 23:03 Reaguje na Karel Tejkal
Nechápu, proč se mne ptáte na to, zda chce mít svoji divočinu na pozorování také Slezská univerzita. Coby jihočeška nemám k této VŠ žádný vztah, nikdy jsem nic podobného ani nenaznačila.
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.8.2020 09:41 Reaguje na Majka Kletečková
Nejste schopná pochopit ironii?
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

27.8.2020 15:25 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Správně! Brouka chránit za jakoukoliv cenu! Ať žije ekologismus, smrt přírodě! S ekologismem na věčné časy a nikdy jinak!
Odpovědět

Jan Šimůnek

28.8.2020 10:07 Reaguje na Michal Ukropec
:-)

Ale současné zelené to, bohužel, charakterizuje perfektně.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

28.8.2020 10:29 Reaguje na Lukáš Kašpárek
"... je to zločinecké počínání státu, které zůstane jako vždy nepotrestáno!" - nejen pod tato slova pana Kašpárka se s čistým svědomím podepíši.

K otázce lesního hospodaření a přístupu zodpovědných orgánů (lidí) k životnímu prostředí, jsem se na tomto portálu podrobně vyjádřil již před měsícem (řada mých příspěvků však byla smazána, a znovu je psát nebudu).
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

27.8.2020 13:28
Děkuji všem lidem, kteří s kůrovcem v našich lesích aktivně bojují a snaží se zachránit, co se ještě zachránit dá.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

28.8.2020 07:20 Reaguje na Karel Tejkal
Jen děkujte těm co ničí Jeseníky... jen jim děkujte....
Odpovědět

Jan Šimůnek

28.8.2020 10:08 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Děkujeme těm, kdo se snaží, navzdory aktivitám ekoteroristických zločinců, ochránit lesy před kůrovcem.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

28.8.2020 11:14 Reaguje na Jan Šimůnek
Ochránit lesy před kůrovcem :D :D

A nechcete vodu ochránit před rybami? A vzduch před ptáky?

Jsme mimoň....
Odpovědět
MG

Milan G

28.8.2020 11:38 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Kůrovec je kalamitní škůdce, mimoňi. Už jste podal to trestní oznámení?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

27.8.2020 14:22
No, ono by to hlavně chtělo uvést nějakou věrohodnou souslednost těch výjimek, protože v předchozím článku se píše "Výjimku loni vydala Správa CHKO Jeseníky, avšak po odvolání ekologických aktivistů ji letos v květnu zrušilo ministerstvo životního prostředí.".

V tomto článku se pak píše "V souladu s tímto zákonem nám CHKO Jeseníky výjimku na chemickou asanaci vydalo."

Není ale jasné, zda pan jednatel má na mysli původní (zrušenou) výjimku, nebo výjimku nově vydanou. A pokud nově vydanou, jak tato časově navazovala na rozhodnutí MŽP o zrušení původní výjimky a zda došlo k těžbě i během případného mezidobí. Takže tu máme dva články a oba tak nějak k prdu a jediné co víme je, že se něco dělo/děje.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

28.8.2020 07:26 Reaguje na Svatá Prostoto
Žádná nová výjimka není.... je to velice jednoduché... Arcibiskupské lesy a statky Olomouc hrají nečistou hru a někdo pod článkem má ještě tu drzost říkat, že jsou to zachránci.... jasně, porušují zákony, fakticky ničí Jeseníky, ale jsou to zachránci.....

To bude asi ta Klausem a Zemanem dezinformovaná část populace, která nevěří ani na pravdu, ani na zákony a dnes se tím ještě chlubí, protože jak na hradě, tak ve Strakovce má své špinavé bohy, kteří jim dávají sílu chovat se jako prasata...
Odpovědět

Jan Šimůnek

28.8.2020 10:11 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Nikdo Jeseníky neničí. Jen nechtějí to, aby Jeseníky skončily totálně bez lesů, jak se to stalo na Šumavě.
MMCH BIS nám dluží informaci, kdo ty ekologické aktivisty, kteří zavinili tamní totální likvidaci lesů, platí. Nevěřím, že by se z nich vypáčit nedala. Metody na to jsou.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

28.8.2020 10:17 Reaguje na Jan Šimůnek
Jojo, na Šumavě není ani jeden stromeček. Je tam jen měsíční krajina. :D :D
Odpovědět

Jan Šimůnek

28.8.2020 13:56 Reaguje na Petr Eliáš
Na Šumavě byly krásné lesy. Teď jsou tam jen pláně s torzy stromů, podobně jako třeba po rozsáhlém požáru. A na většině těchto ploch se už les neobnoví (protože jsou tak zarostlé plevelem, že tam semenáčky nemají šanci) a na tom zbytku vyrůstá stejnověký smrkový les, který kůrovec při bezzásahovém režimu zase sežere, jakmile doroste do věku, kdy se v těch stromech může kůrovec množit.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

28.8.2020 16:00 Reaguje na Jan Šimůnek
Naopak, většina těch ploch je porostlá mnoha malými stromky. Některé tam přežívaly ve stínu velkých už před kůrovcovou kalamitou a teprve nyní se dočkaly lepších světelných podmínek, jiné se tam uchytily až po odudmření těch velkých. Zdaleka to tedy nejsou jen semenáčky smrků, i když ty zatím na většině těchto ploch asi převládají.

Myslím, že naše děti nebo vnoučata se dočkají na Šumavě nových - omlazených a stabilnějších - lesů, které ale budou jiné než ty "naše staré".
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

28.8.2020 16:32 Reaguje na Majka Kletečková
Podoné již říkal někdo v antice pro vstup do řeky. Tedy nic zásadně nového.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

28.8.2020 16:48 Reaguje na Jiří Svoboda
Panta rei, i smrkové monokultury pana Šimůnka.

Kvůli globálnímu oteplování se bude pásmo smrků posouvat víc na sever a na Šumavě přirozenou obnovou začne postupně růst více jiných druhů na úkor smrkových monokultur.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

28.8.2020 21:38 Reaguje na Majka Kletečková
To souhlasí. Ale to není zase nic objevného, to se tu říká pořád dokola a nikdo s tím nemá problém.

Ale pozor, to co se dnes přirozeně obnovuje může za 50 let kvůli změně klimatu zase umírat. Flora není schopna vstřebat tak rychlou změnu klimatu, jakou jí člověk ordinuje. Proto by měl člověk zakládat lesy s ohledem na klima za 50 let a nikoli dnešní klima.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

28.8.2020 23:06 Reaguje na Jiří Svoboda
Myslím, že pan Šimůnek s tím problém má.
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.8.2020 21:07 Reaguje na Majka Kletečková
Já tu opakovaně psal o tom, že bezzásahový režim je nutno zrušit a vysázet les druhovým složením blízký původním šumavským pralesům.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

30.8.2020 23:20 Reaguje na Jiří Svoboda
Pane Svobodo jde asi souhlasit s tvrzením, že to co se přirozeně obnovuje dnes může za padesát let umírat. On je ale ten problém v tom, že v lesnictví je potřeba plánovat na dobu ještě podstatně delší. Tedy v relaci minimálně jednoho obmýtí. No a i to se například liší podle dřeviny. No a potom je tu ještě otázka jestli by ty dřeviny co chcete sázet s ohledem na klima za padesát let snesly to dnešní klima a jestli díky tomu dnešnímu klimatu jsou dnes u nás vůbec schopny růst a dožít se tedy toho, pro ně příznivého klimatu za padesát let?
Odpovědět

Jan Šimůnek

28.8.2020 18:42 Reaguje na Majka Kletečková
Soudruzi také slibovali: "Již vaši vnuci budou žít v komunismu". Dokonce kdysi Jan Weiss napsal pod vlivem této propagandy povídkovou knihu "Země vnuků". Snad si tím polepši kádrový profil, pokaňhaný geniálním, ale se socialistickou ideologií nekompatibilním, románem "Dům o tisíci patrech".

Dnes, když se někdo odvolává "na vnuky", tak je jasné, že kecá.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

29.8.2020 06:20 Reaguje na Majka Kletečková
Pod pojmem stabilnější lesy si představujete ty přeštíhlené , lámající se smrkové tyčky? No a co se týká podnebí a možnosti jednotlivých dřevin tak si prosím přečtěte Klostermanna. Sice beletrie ale celkem dost poučná. Třeba zjistíte proč je jižní ,Bavorská strana Šumavy více listnatá a proč u nás ty listnáče v určitých expozicích chybí.
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.8.2020 07:00 Reaguje na Majka Kletečková
Bylo prokázáno, že ekologičtí aktivisté vydávali za "přirozenou obnovu lesa" výsadby bývalého "neekologického" vedení NP.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

30.8.2020 10:09 Reaguje na Majka Kletečková
Jak je to možné, že většina ploch je porostlá semenáčky, mladými stromky a to nejen smrku, paní Kletečková? Běžně tady čtu nářky ekologů jak díky přemnožené zvěři se v našich lesích nic nezmlazuje. No a vy přitom tvrdíte jak se to pěkně zmlazuje a to nejen smrkem. Takže paní Kletečková, pokud se ta Šumava tak pěkně zmlazuje tak potom ti ekologové musí vysloveně lhát. Nebo, že by tam nebyla řádná zvěř?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

30.8.2020 23:55 Reaguje na Jarek Schindler
To je dobrý postřeh. Na to odpověď neznám.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

31.8.2020 19:14 Reaguje na Majka Kletečková
Já bohužel znám. Za A, to je ta správná odpověď.
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.8.2020 13:16 Reaguje na Majka Kletečková
Dnes jsem byl na houbách - v mozaice skupin mrtvých a živých smrků. Pod živými smrky se zelenala spousta semenáčků, pod mrtvými téměř nic a na řadě velkých ploch naprosto nic. Všude pod mrtvými smrky kopřivy a netýkavky kolem 1m vysoké, všechno zastiňující a utlačující. Maximálně se, v našich končinách, les "přirozeně obnoví" z okrajů ostrůvků přeživších smrků. Tam, kde takové ostrůvky nejsou, smůla, nebude nic než plocha porostlá plevelem.
Odpovědět
MG

Milan G

28.8.2020 10:41 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Pokud víte, že porušují zákon, jste POVINEN podle jiného zákona vše nahlásit na policii. Pokud tak nečiníte, stáváte se automaticky, opět podle zákona, spolupachatelem.

Takže, jedna otázka, podal jste již trestní oznámení?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

28.8.2020 16:12 Reaguje na Milan G
Ale no tak, nemíchat trestní právo s právem správním.
Odpovědět
MG

Milan G

28.8.2020 17:17 Reaguje na Svatá Prostoto

Takže oprava, pro kašpárka, podal jste oznámení na policii, že CHKOJ porušuje zákon?
Už je to lepší?.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

28.8.2020 21:04 Reaguje na Milan G
Ne, je to furt stejné, fakt si ten TZ pročtěte pořádně:-).

A jen takové dvě drobnosti navíc. Zda došlo k porušení zákona opravdu nerozhoduje případný oznamovatel (ostatně ani ta policie), a kdyby se s každým podezřením na porušení zákona mělo běhat na policii ... no, z mého pohledu by to byla docela sranda, ale mám pocit, že by na těch služebnách nezbyl nikdo, kdo by tam byl ochoten dělat:-).
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

28.8.2020 21:30 Reaguje na Milan G
Já se omlouvám, vzpomněl jsem si jak mne neskutečně s..e když někdo hází nějaká tvrzení a pak napíše, ať si to dotyčný sám dohledá.

Takže věc se má tak. Podle TZ jste skutečně povinen učinit trestní oznámení v případě, že jsou vám známy konkrétní skutečnosti, nasvědčující spáchání trestného činu. Tato povinnost se ale týká pouze TČ, tedy skutků, které jsou uvedeny v TZ.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

28.8.2020 21:45 Reaguje na Svatá Prostoto
Teď jste to uvedl na pravou míru. Trestní zákoník opravdu neukládá povinnost a netrestá nenahlášení porušování zákona v případě ochrany lesa.
Odpovědět
MG

Milan G

28.8.2020 22:47 Reaguje na Jiří Svoboda
Když už o tom tedy mluvíme. Nedalo mi to a přeci jenom jsem do toho TZ nakouknul. Nejsem právník, ale docela klidně by na to šel napasovat trestný čin proti životnímu prostředí, § 293 odst.1, 2 a 3, a § 295 odst. 2,písm b.
Díky SP, že jste do toho šťoural, donutil jste mně překonat páteční lenost a podívat se na TZ. Opravdu počteníčko, těch skutků je tam opravdu víc než dost.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

29.8.2020 21:07 Reaguje na Milan G
NO, to by se na to čistě teoreticky napasovat dalo ... ale jednak už vidí to zděšení policistů kdyby tam Kašpárek s něčím takovým přišel:-))) ... jednak by tady bylo možno argumentovat tím, že odborný orgán státní správy o předmětném jednání věděl a TO nepodal, a jako laik se tedy mohu těžko domnívat, že ke spáchání TČ došlo.

Jinak řečeno, dovedu si představit, že někdo na základě vámi uvedených ustanovení TZ podá TO, ale nedovedu si představit že by mohl být stíhán za to, že sám TO v dané věci nepodal.

Jj, právo je roztomilá záležitost ... teoreticky a když o nic nejde. Jinak v naší realitě jde jakákoli sranda stranou a zbývá často jen v lepším případě úžas a v horším děs a hrůza.
Odpovědět
MG

Milan G

30.8.2020 10:58 Reaguje na Svatá Prostoto
Vycházel jsem z toho, že Kašpárek zcela jednoznačně tvrdí, že ALSOL porušuje zákon. Vzhledem ke kvalitám tohoto diskutéra/jeden poblouzněnec dokonce napsal, že má fundovaný pohled na věc/ předpokládám, že ví o čem mluví. Takže měl podat podle mně trestní oznámení, zvlášť paragraf 295, který mluví o poškození lesa by mohl použít. Kašpárek se samozřejmě může domnívat, že odborný orgán státní správy nekoná a proto koná on. Zděšení policistů si také dokáži představit, ale TO přijmout musí, pak už jen záleží co na to SZ.

Samozřejmě, že nebude stíhán za to , že nepodal TO protože lže, nemá jediný důkaz.

S posledním odstavcem souhlas, když jsem ten zákon pročítal tak mně bral děs co všechno je trestný čin nebo přečin a téměř vše se trestá natvrdo.
Odpovědět
MG

Milan G

28.8.2020 21:54 Reaguje na Svatá Prostoto
Nehodlám nyní studovat TZ ani žádné jiné zákony jenom to shrnu, takže pokud vím, že někdo porušuje zákon a nejsou to ty předmětné skutky vyjmenované v TZ tak se o to vůbec nemusím zajímat je to v podstatě fuk, tohle tvrdíte?
A co se týká Kašpárka, on neměl podezření on natvrdo říká, že ALSOL porušuje zákony.

Jinak co se týká toho dohledávání, když se jedná o určitou věc, kterou musíte dohledávat na cizojazyčných webech, strávíte nad tím hodiny a pak si to ze známosti necháte v podstatě za bakšiš přeložit, protože normální překlad je drahý, budete to jen tak posílat do světa?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

29.8.2020 21:10 Reaguje na Milan G
A ještě jedno upřesnění ... " ...pokud vím, že někdo porušuje zákon a nejsou to ty předmětné skutky vyjmenované v TZ tak se o to vůbec nemusím zajímat je to v podstatě fuk, tohle tvrdíte?"

To netvrdím, ale náprava se v tomto zjednává ... resp. pokus o ni:-) ... jinými prostředky než je TO PČR/SZ. A nemáte tam tu povinnost to TO podat. Tedy můžete konat, ale nemusíte.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

31.8.2020 11:54 Reaguje na Svatá Prostoto
Já už hlavně pár různých podnětů na prošetření podal, ale výsledek byl téměř vždy stejný... nikoho to nezajímá... v ČR nemáme právní stát... jen se to někdo snaží předstírat.... ten kdo ty zákony a pravidla celkově porušuje...
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

31.8.2020 12:53 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Řekl bych, že to jde vysvětlit i jinak.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

27.8.2020 14:28
Jinak Šůlová z AOPK je kouzelná ... " ... Při šetření v terénu je možno zaznamenat, že na velké části postižených ploch se vlastníci snaží držet pravidel nastavených v původních rozhodnutích. To se týká především množství ponechaného dříví."

Prostého člověka by napadlo, že pokud jsou nějaká pravidla platná, tak je povinný subjekt prostě dodržuje a všude. Ne že se jen snaží je dodržovat a jen někde. Mně by taky bodlo kdyby FÚ stačilo, že se snažím platit daně a po většinu roku ... fakt bordel u nás je neskutečný. A když to tak čtu, tak mám tendenci spíš věřit těm zeleným mužíkům:-/.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

27.8.2020 14:43 Reaguje na Svatá Prostoto
Jak ležící a hnijící kláda pomáhá obnově lesa? Kdyby se z té klády udělalo něco "trvale" užitečného, sloužilo by to lidem a dočasně to vázalo uhlík.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

27.8.2020 15:29 Reaguje na Jiří Svoboda
Vážený kolego! Ležící a hnijící dřevo se rozkládá zejména na oxid uhličitý, metan a vodu. Dále trochu vápníku, draslíku a hořčíku. Rozkládající se dřevo opravdu potřebujeme na produkci skleníkových plynů! Bez nich ekologismus nevybudujeme!
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

28.8.2020 07:27 Reaguje na Michal Ukropec
Vy jste ale špinavý lhář a demagog....
Odpovědět

Jan Šimůnek

28.8.2020 10:12 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Co je špatně na tom, co uvádí? To je látka z biochemie snad už na úrovni gymnázia.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

28.8.2020 21:48 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Já zase oceňuji vtipnost a nadhled MU. To u vás nehrozí.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

31.8.2020 11:55 Reaguje na Jiří Svoboda
Ne, protože já toto téma beru na rozdíl od takových jako jste vy vážně....
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

27.8.2020 21:27 Reaguje na Jiří Svoboda
Tedy, ne že by mi v tom citátu šlo o nějaké dřevo v lese. Nicméně tak jak si nejen stromy svým růstem z půdy berou, tak je vhodné aby se po jejich konci:-) následně něco do té půdy vrátilo. Pokud se tak neděje, tak to té půdě zrovna neprospívá. O tom, že ty stromy tam uvítá i řada havěti a žoužele ani nemluvě.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

28.8.2020 07:27 Reaguje na Svatá Prostoto
Přesně tak...
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

28.8.2020 21:56 Reaguje na Svatá Prostoto
Ale těch živin tam ubývá mnohem více vyplavováním deštěm. Příroda má mechanismy doplňování živin rozkladem hornin. Pochybuji, že ten hnijící strom moc živin přidá.

Žoužel, to je jiná. Ale té stačí třeba jen ponechání nekvalitních částí stromů.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

28.8.2020 23:41 Reaguje na Jiří Svoboda
Hnijící stromy obohacují půdu o organickou hmotu. Na Šumavě některé semenáčky rostou přímo na povalených odumřelých stromech. Na Boubíně se takto vyrostlé dospělé stromy poznají podle kůlovitých nadzemních kořenů / spodních částí kmene.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

29.8.2020 06:45 Reaguje na Majka Kletečková
Ale , ale paní Kletečková. Od kdy má smrk kůlovitý nebo kůlový kořen? Nejsou ty vaše kůlovité nadzemní kořeny spíš kořeny chůdovitými?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

30.8.2020 23:58 Reaguje na Jarek Schindler
Ano, odborně se nazývají chůdovitými kořeny. Děkuji za upozornění.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

29.8.2020 21:15 Reaguje na Jiří Svoboda
Já tu ze sebe udělám možná blbce, ale nejsem odborník ani na les, ani na zemědělství, ale organické zbytky se vrací do půdy ... měly by se vracet ... i v tom zemědělství a to právě kvůli zlepšení kvality půdy. S tou dřevní hmotou by to mělo být podobné, ne?

Tedy když ten strom tam nechám zetlít, tak to té půdě pomůže. Nebo???
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

30.8.2020 09:43 Reaguje na Svatá Prostoto
A není potom lepší pravidelný přirozený spad z těch živých stromů? Navíc se podstatně rychleji rozkládá. Kolik jste viděl pasek z nichž by byly vyklizeny veškeré zbytky po těžbě, všechen klest? No a když se to hodí, už jsem to psal, tak i ty ponechané oloupané stromy ponechané k zetlení jsou nakonec některými ekoaktivisty vydávané za skládky inertního dříví.
Odpovědět
va

vaber

30.8.2020 13:49 Reaguje na Jarek Schindler
když se do půdy nevrací organická hmota dopadne jak naše pole, kde bez chemických hnojiv už nic nenaroste ,
stejně to funguje i v lese ,proč jsou dnes stromy jen jak vytáhlá bidla? hodpodářské využívání lesa se projevuje
takové blbosti co se píší v diskusích Ekolistu se jen tak někde nevidí
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

30.8.2020 17:34 Reaguje na vaber
No a ten organický spad jako je listí, jehličí nebo zbytky po těžbě plus klest snad není organická hmota po které voláte. V průběhu života porostu je to navíc spousta hmoty vyřezaná v prořezávkách a probírkách. Ta se většinou ponechává na místě. Co pařezy které se postupně rozkládají?
A stromy jak vytáhlá bidla? Nebude to spíš nevhodnou výchovou nebo spíš nyní již mnohde žádnou výchovou?
Ano mnohé názory " víkendových houbařů" se opravdu jen tak nevidí. V tom vám dávám za pravdu.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

31.8.2020 12:34 Reaguje na Jarek Schindler
Některé lesy „mají smůlu“ v tom, že dřevo z prořezávek a probírek je v nich pravidelně sbíráno na táboráky. Letos na letní dovolené jsme při obstarávání si dřeva na potlach u ohně museli chodit pěkně daleko od našeho ohniště, jak už to bylo vysbírané.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

28.8.2020 08:02 Reaguje na Jiří Svoboda
Tady ale nejde pořád jen dokola o lidi a nic jiného.... les potřebuje (pokud to má být opravdu les a má být stabilní) přísun živin v podobě tlejícího dřeva. Všechno v lese je s transferem živin mezi odumírající hmotou a půdou spojené a pokud odeberete tuto složku, tak nejde o les, ale o labilní plantáž. Tato labilita se ale současnému lesnictví líbí, protože může pak říct, že brouk jim žere "les" a že se pak cítí v právu těžit velké porostní plochy a je jim úplně jedno co po jejich řádění zůstane....

Mrtvé stromy mají i mnoho dalších funkcí v opravdovém lese.... dokáží do sebe vázat obrovské množství vody, dělat oporu a stín mladým semenáčkům, zabraňují erozi půdy, poskytují životní prostor i obživu pro většinu lesa, chrání proti povodním i suchu, samozřejmě že odumírající hmota do sebe dokáže vázat velké množství uhlíku a tak to pomáhá klimatu, vytváří se tak i nová půda, která dodává lesu jak živiny, tak drží vodu, atd....

To Vám ale lháři jako je Tejkal nebo Ukropec neřeknou.... ti se z toho celého tématu jen snaží udělat obhajobu současného hovadského přístupu současného lesnictví.... a počínají si u toho tak, že by zasloužili proliskat....
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

28.8.2020 08:03 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Schindler to stejné....
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

28.8.2020 10:09 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Když pominu ty vaše nesmysly tak mě zaujala jedna věc pane Kašpárku. Budu rád když mě ji vysvětlíte. Můžu se od vás dovědět princip toho jak mrtvá hmota do sebe dokáže navázat velké množství uhlíku?
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

28.8.2020 11:34 Reaguje na Jarek Schindler
Jelikož jsem řekl fakta, tak nemáte jinou možnost, než mě tahat za slovo co... na nic jiného se nezmůžete...

Uhlík do sebe váže strom i všechno živé v průběhu svého růstu a pokud tam ten strom zůstane i po odumření, tak se část tohoto uhlíku uloží do nově vznikající půdy... pokud tam ten strom nezůstane, tak se toto nekoná.... ale hlavně toto není jen o vázání CO2 do půdy.... totální odstranění dřevní hmoty z lesa má mnoho dalších negativních dopadů.... ale o tom by vám ignorantům řekl víc nějaký biolog znalý ekologie lesa....

Odpovědět

Jan Šimůnek

28.8.2020 18:44 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Ten mrtvý strom spíš opravdu skončí jako CO2, metan a další plyny.
Do půdy se ukládá spíš listí a jehličí, protože živé zelené stromy pro tento proces vytvářejí patřičné podmínky. Jejich mrtvoly nikoli.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

29.8.2020 07:12 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Těm nesmyslům, co tady tvrdíte říkáte fakta?
Směji se a je mi líto, že to neslyšíte. Směji se opravdu hodně nahlas.
Totální odstranění dřevní hmoty? Další váš eko nesmysl. Nově vznikající půdy? Tak to je proces trvající stovky či tisíce let a určitě ty půdy nepotřebují všechnu dřevní hmotu. V podstatě je důležitější ten podstatně lépe rozložitelný organický "spad" co produkují. Ten bohužel souše nemají. No a co se týká dřevní hmoty tak klestu bývá asi dvacet procent z hmoty stromu a dřív bezezbytku zůstával na místě. No eko.... a jejich obnovitélná ekopaliva udělali z dřevního odpadu ( dříve ponechaného na místě) zajímavou komoditu. Na druhou stranu ale naštěstí nejde všude ten klest vyvážet. No a to vaše vázání uhlíku? Když jsme si již vysvětlili, že souše , tedy ta vaše odumírající či mrtvá hmota do sebe již nedokáže vázat žádné množství uhlíku tak si můžeme vysvětlit , že nejúčinněji se váže uhlík ve dřevě z kterého se stane výrobek.(prkno, trám). Tam zůstane ten " uhlík vázaný po celou dobu životnosti výrobku.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

28.8.2020 11:24 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Fanatici mají mnoho společných znaků a je často jedno, jedná-li se o ekofanatiky nebo náboženské blouznivce. Krom toho že jako mykolog chodím dost často do lesů a na vlastní pozoruji, co se kde s kůrovcem děje, mám za sebou i zkušenosti z diskusí s kreacionisty mladé Země, jejichž guru mě také běžně nazýval lhářem.
Doufám, že neporušuji pravidla této diskuse, ale definicí lži jsem se zabýval v blogu: https://kareltejkal.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=539082
Pokud máte koule, pane Kašpárku, měl byste se mi za toho lháře omluvit.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

28.8.2020 11:38 Reaguje na Karel Tejkal
Jste lhář a ignorant.... a ještě namyšlený...
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

28.8.2020 14:02 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Fanatici mají mnoho společných znaků :-)
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

28.8.2020 17:00 Reaguje na Karel Tejkal
https://www.youtube.com/watch?v=FBGQW6-Bes0
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

28.8.2020 22:13 Reaguje na Lukáš Kašpárek
V podmínkách drastické změny klimatu les stabilní být nemůže - na to není příroda naučena.

Živiny se z lesa ztrácejí hlavně vyplavováním deštěm a jsou doplňovány rozkladem hornin.

Vaše argumenty v druhém odstavci jsou docela diskutabilní. Ano, je to v principu tak, jak píšete, ale zda jsou ty funkce opravdu nějak významné, to dosti pochybuji. Mohl bych lehce vyjmenovat řadu závažnějších protiargumentů.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

27.8.2020 17:48
O co jde? V únoru proběhlo tiskem, že organizace Společnost přátel Jeseníků a Hnutí Duha loni v prosinci vyzvaly ministerstvo životního prostředí, aby zrušilo sedm z deseti platných výjimek na kůrovcovou těžbu v prvních a druhých zónách CHKO Jeseníky i v přírodní rezervaci Suchý vrch. MŽP nedávno potvrdilo stanovená pravidla pro lesnické zásahy v rezervaci Suchý vrch, kde tak může těžba pokračovat. Zrušeny byly tří vyjímky. Pokud umím počítat tak sedm vyjímek by mělo být pořád platných. Eko……. soptí vzteky, že „inženýra lesa kůrovce“se lesnickými postupy daří zpomalovat a zastavovat a nedochází tak na zbožná přání různých eko…. o Jeseníkách jako druhé Šumavě.
Pan Bačík tvrdí, že rozlehlá oblast horských lesů na území přísně chráněné druhé zóny CHKO v oblasti Staré hory, Koberštejna a Předního Jestřábí až po hranici rezervace Rejvíz je bez vydané výjimky plošně odlesňována s využitím těžké techniky.
Nebude asi od věci říci co ty druhé zóny v Jeseníkách jsou. Tak tedy :
II. zóna CHKO Jeseníky:
Druhá zóna je tvořena především hospodářským lesem a zemědělsky využívanou krajinou. Tato zóna vytváří rozsáhlé ochranné pásmo zóny I. Druhou zónu CHKO Jeseníky tvoří kromě hospodářských lesů s pozměněnou druhovou skladbou i prostorovou a věkovou strukturou, také zachovalá mozaika přírodě blízkých společenstev. Plošně malá část II. zóny je dotvářena přírodními, nelesními lučními společenstvy rašelinné louky (Růžová, Slatinný potok, Pstruží potok), druhově bohaté kulturní louky (Chebzí, Domašovské louky, louky v Horním a Dolním Údolí, Heřmanovicích a Ludvíkově, Morgenland aj.), společenstva lesních lemů a potočních niv s významnou květenou. Území se vyznačuje stále vysokou krajinně estetickou hodnotou a zahrnuje rozsáhlé lesní komplexy pásma Orlíka, dosud zachovalé významnější luční celky a polohy navazující na I. zónu, kde tvoří její nárazníkové ochranné pásmo (tzv. buffer zone).
Plošně ucelené komplexy I. a II. zóny pak umožní zachovat a dotvořit podmínky pro udržení a rozšíření areálů velkých šelem a realizaci záchranných projektů.
Takže ,opět se ptám o co jde? Tvrzení ekologických aktivistů a některých taky odborníků, že lesy lze díky jejich značné schopnosti obnovy bez obav ponechat vlastnímu osudu považuji za nesmyslné. Právě naopak pane Kašpárku. O zločineckou činnost, která by byla v normální zemi potrestána jde právě v případě snah různých ekoteroristů legalizovat kůrovce a ponechat naše lesy bez ochrany,
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

27.8.2020 21:22 Reaguje na Jarek Schindler
"Zrušeny byly tří vyjímky. Pokud umím počítat tak sedm vyjímek by mělo být pořád platných. " ... a v lokalitách, jichž se týkaly ty tři zrušené výjimky se po jejich zrušení těžilo i dále, nebo ne? A v ostatních oblastech se těžilo přesně podle podmínek/pravidel, které ty zbylé výjimky obsahují?

Máme tu tři vyjádření, nějakých zelených mužíků, jednatele vlastníka a tiskové mluvčí AOPK a že by ta vyjádření nějak ladila, to zrovna ne. Natož aby si z nich bylo možno vytvořit ucelený názor na celý problém.


Jinak tohle je obecný problém ekolistu, články píší jednotlivé subjekty a přirozeně jsou psány z jejich úhlu pohledu a tak, aby podporovaly jejich stanovisko. Chybí zde nějaký objektivní názor, který by problém zhodnotil a pravdivě uvedl pokud možno všechny relevantní skutečnosti.

Já rozhodně nehodlám hodnotit ty samotné zásahy, neviděl jsem a neznám a obecně je II: zóna právě pro to, aby se tam zasahovalo, byť samozřejmě šetrněji než v běžném hospodářském lese. Ale je velmi pravděpodobné, že tam úplně všechno neproběhlo tak jak mělo a mluvčí AOPK to vlastně nechtěně potvrzuje. A nebo neví co vlastně říká, což je u mluvčí docela problém:-).
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

28.8.2020 09:59 Reaguje na Svatá Prostoto
Tak ty čísla ohledně počtu výjimek jsem si z prstu nevycucal Svatá prostoto. Je to z článků eko.....Reaguji na jejich tvrzení, že V CHKO Jeseníky se těží bez platných výjimek a pravidel. Samozřejmě, stejně jako vy, neznám rozsah ani plošné určení těch výjimek . Na druhou stranu do deseti, na rozdíl od jiných ještě počítat svedu.
Nevím co potvrzuje mluvčí AOPK ale shodnu se s vámi pravděpodobně na významu těch II zón. No a jak jste si mohl sám přečíst tak pro někoho jsou druhé zóny naopak "přísně chráněné. Na tohle reagujte.
On zatím žádný úřední šiml ani eko aktivista žádnou kalamitu u nás nikdy nezastavil. Naopak i díky přebujelé byrokracii a snad i pro pocit důležitosti některých jedinců či subjektů se nám ta kůrovcová kalamita rozjela. Ono čím víc překážek a " brzdařů" tím její zpracování trvá déle a je to potom nakonec i plošně výrazně horší.
Ono nakonec stačí tvrzení pana Bačíka v jeho článku, že : Ekologové a někteří odborníci tvrdí, že tyto lesy lze díky jejich značné schopnosti obnovy bez obav ponechat vlastnímu osudu. O tomto přemýšlejte Svatá prostoto.
No a k přemýšlení a následném poznání, že ekoaktivistům není nic vhod stačí porovnat jejich přístup k asanaci dříví. Pokud se použije chemie tak ta je jedovatá. Pokud se použije mechanické loupání s ponecháním stromů v lese tak zase vznikají po lesích rozházené skládky inertního dříví. Takže vlastně vše co se udělá pro zastavení kůrovcové kalamity je v očích eko.... špatné.

Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

28.8.2020 16:29 Reaguje na Jarek Schindler
Čísla ohledně počtu výjimek nezpochybňuji ... prostě vám věřím. Ale furt nevím, zda k těžbě dřeva docházelo pouze na územích, kde výjimky zrušeny nebylo, či zda i na území, kde zrušeny byly ... a to v období než byly vydány výjimky nové (což doufám že byly).

A pokud mluvčí popsala skutečný stav, tak z jejího vyjádření jasně vyplývá o čem jsem již psal. Tedy že bylo postupováno podle výjimky ne na celém území a ne bezvýhradně, protože když někdo vypustí toto ... "... se vlastníci snaží držet pravidel ...", tak je buď úplný trotl, nebo to znamená, že se vlastník občas těch pravidel nedržel. Což je samozřejmě špatně.

Já se fakt nehodlám bavit o tom, jak nejlépe bojovat s kůrovcem. Já na to znalostně nemám a neshodnou se na tom ani ti, kteří o problematice vědí nekonečně více, takže nějaké jednoznačně optimální řešení neznáme nikdo. Ale správnost postupu správy CHKO a vlastníků lesa lze určit zcela jednoznačně, jde jen o to mít veškeré relevantní informace.
Odpovědět
MG

Milan G

28.8.2020 11:11 Reaguje na Svatá Prostoto
Vaše citace....Jinak tohle je obecný problém ekolistu, články píší jednotlivé subjekty a přirozeně jsou psány z jejich úhlu pohledu a tak, aby podporovaly jejich stanovisko. Chybí zde nějaký objektivní názor, který by problém zhodnotil a pravdivě uvedl pokud možno všechny relevantní skutečnosti...konec citace.
Jak toho chcete dosáhnout? Ten objektivní názor opět bude vyhovovat víc jedné straně než druhé a jste tam kde jste začal. Pochybuji o tom, zvlášť co se týká správy a ochrany lesa, že ten objektivní názor bude vyhovovat všem. A kdo je vlastně oprávněn vydat onen objektivní názor a kde je jistota, že bude opravdu objektivní.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

28.8.2020 16:16 Reaguje na Milan G
Nechci toho dosáhnout, v podstatě jde jen o apel na diskutující, aby to, co je uváděno v jednotlivých článcích nebrali jako slovo Boží a nedělali různé kategorické soudy pouze na jejich základě.

Konkrétně tady je otázkou ta návaznost jednotlivých výjimek a činnost vlastníka v období, kdy některé z výjimek neplatily a správa CHKO nové ještě nevydala. Což jsou zrovna údaje, které lze zjistit velmi přesně.
Odpovědět
MG

Milan G

28.8.2020 18:36 Reaguje na Svatá Prostoto
Citace z 25.08.2020 ....Bačík tvrdí, že rozlehlá oblast horských lesů na území přísně chráněné druhé zóny CHKO v oblasti Staré hory, Koberštejna a Předního Jestřábí až po hranici rezervace Rejvíz je bez vydané výjimky plošně odlesňována s využitím těžké techniky. Výjimku loni vydala Správa CHKO Jeseníky, avšak po odvolání ekologických aktivistů ji letos v květnu zrušilo ministerstvo životního prostředí.
Další citace...26.08.2020 Bohužel nejsilnější nálet kůrovce v rámci polesí Rejvíz je právě v okolí Kobrštejna. Jedná se o čerstvě napadené stromy, které jsme zaevidovali v polovině srpna, a které se objevily po sérii srpnových tropických dnů.

Tak jenom tady je vidět ty nesrovnalosti, Bačík mluví o vyjímce, kterou zrušilo MŽP v květnu. Správce Skočdopole v textu mluví o čerstvě napadených stromech, takže z logiky věci nemohla se ta vyjímka, kterou zrušilo MŽP a blábolí o ní Bačík, týkat těch nových žírů, protože jednoduše nikdo nemohl vědět co přijde letos v srpnu, při té žádosti o vyjímku vloni.
Jak správně říká pan Schindler, II zóna není nejpřísněji chráněna, jedná se převážně o hospodářský les. Protože podle zákona je lýkožrout kalamitní škůdce, musí vlastník lesa neprodleně zakročit a to podle všeho ALSOL udělaly, zažádaly o vyjímku CHKOJ a dostaly jí, tohle je myslím to nejdůležitější. Takže to kvůli čemu tady kvičí kašpárek, podle všeho proběhlo legálně.
Vycházím pouze z toho co bylo tady na Ekolistu uveřejněno a na stránkách CHKOJ jsem si ověřil tu zonaci.
Další vyjímky jsem nedohledával.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

28.8.2020 20:57 Reaguje na Milan G
Ale no tak ... dokud byla výjimka v platnosti, mohl vlastník při zachování v ní obsažených pravidel těžit. V okamžiku, kdy MŽP výjimku zrušilo, byl povinen s těžbou přestat, a to až do vydání nové výjimky.

Co není jasné je, zda mezi zrušením původní výjimky a vydáním výjimky nové vlastník v předmětné oblasti těžil, stejně jak dlouho trvalo vydání nové výjimky správě CHKO.

To že jsou stromy čerstvě napadené je sice ok, ale ani čerstvě napadené stromy nelze kácet bez platné výjimky vydané CHKO.

Odpovědět
MG

Milan G

28.8.2020 21:30 Reaguje na Svatá Prostoto
Ale no tak...Tak ještě jednou zkráceně. Kašpárek tady a ostatní eko pomatenci jinde, kvičeli, že ALSOL těží teď 25.08. 2020 v okolí Kobrštejna a že je to nelegální, protože tu vyjímku zrušilo v květnu tohoto roku MŽP. Správce ALSOLu napsal, že mají nově, v polovině srpna 2020, napadené stromy a požádaly CHKOJ o povolení a na základě tohoto povolení začaly likvidovat kůrovce. Podle mně to vyplývá z toho textu.
A co je nad slunce jasnější, pokud by ALSOL těžil v tom květnu pořád dál, tak to množství žalob co by podalo hnutí duha společně s Bačíkem by ještě dneska soudy četly, jinými slovy ta těžba by se neutajila.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

29.8.2020 21:20 Reaguje na Milan G
Mně to tak jasné tedy nepřijde.

A hlavně si myslím, že rozhodně měli požádat o novou výjimku jakmile byla původní zrušena, protože šance že budou v dané oblasti ještě těžit byla značná. A CHKO měla mít novou výjimku připravenou, aby ji mohlo neprodleně vydat, protože šance na zrušení té původní prostě existovala.

Osobně to považuji za pochybení, zda větší ze strany vlastníka nebo správy CHKO nemám podle čeho posoudit.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

29.8.2020 21:28 Reaguje na Svatá Prostoto
A jak už jsem psal, s ohledem na ten již mnou citovaný výrok mluvčí AOPK ... můj ryze subjektivní dojem je, že buď cíleně kalí vodu, nebo je .... jak štoudev.
Odpovědět
MG

Milan G

30.8.2020 11:07 Reaguje na Svatá Prostoto
Pravda je, že je to drobet zamotané, výkon AOPK je opravdu tristní. Tady je také odpověď, proč by měl Boubín zůstat pod LČR, ze dvou zel to menší.

Ale asi se shodneme na tom, že pokud by ALSOL těžil dál i když vyjímka byla zrušena, tak dneska se ohýbá pod tíhou žalob které podalo hnutí duha.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

28.8.2020 07:31 Reaguje na Jarek Schindler
Vůbec nevíte co mluvíte.... jen obhajujete zlo páchané na Jeseníkách i jinde.... že nevíte co je to příroda neznamená, že máte právo obhajovat prasárny co se v ČR dějí!
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

28.8.2020 09:20 Reaguje na Lukáš Kašpárek
A k věci, místo demagogických zvratků, byste tam nic neměl pane Kašpárku?
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

28.8.2020 11:40 Reaguje na Jarek Schindler
Pro někoho biologie lesa a pro někoho demagogie.... fakt jsem řekl už hodně, ale jelikož se vám nelíbí, tak je ignorujete... vaše blbost...
Odpovědět

Jan Šimůnek

28.8.2020 10:14 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Zlo je to, co prosazují ekologové. Šumava je jasný důkaz.
Odpovědět
MG

Milan G

28.8.2020 10:55 Reaguje na Jan Šimůnek
A teď by chtěli ničit Jeseníky.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

28.8.2020 11:41 Reaguje na Milan G

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
MG

Milan G

28.8.2020 12:31 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Už jste podal to trestní oznámení? Pokud ne vy sám jednáte protizákonně.

Ale pravda je jiná, že lháři. Vy prostě lžete až se vám od huby práší, ostatně je to váš zvyk. Držíte se hesla J. Goebbelse, že opakovaná lež se stává pravdou.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

28.8.2020 11:44 Reaguje na Jan Šimůnek
Nesmíte se tolik dívat na večerníček se Zemanem a Klausem.... jste z toho pak úplně zmatený a nevíte co je pravda a co ne...
Odpovědět

Jan Šimůnek

28.8.2020 18:46 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Já ani Zemana ani Klause nepotřebuji na to, abych se orientoval v takových triviálních problémech.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

28.8.2020 12:52
Po pozorném přečtení článku a celé diskuse pod ním, bych zvláště vyzvedl fundovaný pohled na věc (téma) ze strany Lukáše Kašpárka, a také jeho výdrž čelit atakům ze strany těch, kteří odbornou diskusi častují slovy "demagogické zvratky" apod.

Následky komunistického "hospodaření" (nejen v lesích, ale v přírodě vůbec - zcelování pozemků, likvidace mezí a remízků, meliorace, rekultivace, narovnávaní vodních toků atd.) budeme napravovat ještě dlouhé roky ...
Odpovědět

Jan Šimůnek

28.8.2020 13:58 Reaguje na Bořivoj Holínek
Jak konkrétně meze, remízky a narovnávání toků souvisejí s kůrovcem?
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

28.8.2020 15:00 Reaguje na Jan Šimůnek
Přečtěte si, prosím, můj příspěvek ještě jednou, a pak se zamyslete nad Vaší otázkou ...
I když je zcestná, tak Vám na ni stručně odpovím. Souvisí tak, že u počátků kůrovce i nedostatku vody v naší krajině povětšinou stáli (a mnohde stále stojí) stejní "odborníci" (lépe řečeno politruci).
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

28.8.2020 15:25 Reaguje na Bořivoj Holínek
errata: "scelování pozemků"
Odpovědět

Jan Šimůnek

28.8.2020 18:57 Reaguje na Bořivoj Holínek
Snahy scelovat pozemky tu byly už dávno před komunisty. Byl o tom článek ve 3. ročníku Naší přírodou (1940 tuším). Je to volně dostupné na stránkách MZK Brno, ale dost opruzujícím způsobem - list po listu zvlášť. Já to mám svázané někde v "hlubších kulturních vrstvách" v knihovně.
To samé se týká i narovnávání toků řek apod.
Komunisté měli pouze dostatek prostředků provést tyto věci v takovém rozsahu, aby se naplno projevil jejich negativní dopad (holt marxistická přeměna kvantity na kvalitu). A byli hloupí a ideologicky zaťatí stejně jako současní ekologové, takže je první negativní zkušenosti neodradily od pokračování.
Ale s kůrovcovou kalamitou komunisté nemají nic společného. Lesy, o které jde, byly vysázeny koncem předminulého století, tedy ještě za feudalismu, a kalamitu způsobili ekologové vyřváním "bezzásahovosti" až po Velké Sametové. Takže tohle se opravdu komunistům přišít, bez drastického ohýbání reality, nedá.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

28.8.2020 19:32 Reaguje na Jan Šimůnek
Není mi známa větší lokalita v ČSSR, ve které by od roku 1948 vytěžený smrkový porost byl nahrazen výsadbou listnáčů, či porostem smíšeným ...

To ostatní komentovat nehodlám, neb je to věc názoru, a ten zde prezentovat podrobněji nebudu, protože by pan Mach měl opět bezesnou noc, spojenou s mazáním mých příspěvků... a to mu rozhodně nepřeji.
Odpovědět
MG

Milan G

28.8.2020 18:51 Reaguje na Bořivoj Holínek
Jste to vy kdo exceloval v diskusi o myslivosti? Jste to vy kdo si od Ekolistu vyžádal zpět svůj finanční příspěvek? Jste to vy na koho předseda Mysliveckého svazu bude podávat žalobu nebo snad už podal?
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

28.8.2020 19:16 Reaguje na Milan G
Ano, jsem to já, kdo se neanonymně (žádný Bořivoj-Milan G?, nebo X?, nebo Y) zapojil do diskuse, v níž mi správce webu smazal nejeden můj příspěvek, což byl mj.(!) důvod k vrácení mého daru.
A pokud se týká žaloby, kterou veřejně prezentoval "předseda Mysliveckého svazu", uplynul více než měsíc, a dosud mi žádná obsílka doručena nebyla.

A nyní budu parafrázovat slova Jana Šimůnka - "Jak konkrétně měsíc stará diskuse o myslivosti souvisí s kůrovcem?"
Odpovědět
MG

Milan G

28.8.2020 19:38 Reaguje na Bořivoj Holínek
Když někomu něco darujete a onen obdarovaný se vám později znelíbí, tak požadujete nekompromisně svůj dar zpět? No to o lecčems vypovídá.
Nepochybuji o tom, že Ekolist měl pádné důvody vám vaše příspěvky mazat.
A proč jsem se ptal? Jednoduše proto, že jsem se chtěl ujistit, že jste to opravdu vy a nechtěla se mi ta diskuse o myslivosti hledat, je to prosté.

MilanG se podepisuji už tolik let, že mi to ani nepřijde a jste první kdo s tím má problém. Jen tak mimochodem Bořivoj Holínek je opravdu vaše jméno?
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

28.8.2020 19:53 Reaguje na Milan G
Není...

P.S.: Pokud vůči mně kdokoliv učiní podraz, pak po něm nejenže požaduji to, co dříve patřilo mně, ale navíc na takovou osobu upozorním i své okolí, a snažím se jí na míle vyhnout.

Okoraj P
Odpovědět
MG

Milan G

28.8.2020 21:07 Reaguje na Bořivoj Holínek
Tak proč tady otravujete, když na vás Ekolist učinil podraz? A podraz bylo to, že Ekolist, právem, mazal vaše příspěvky, tak to mi stačí :-))

Jinak opravím vaše hlouposti co tady tvrdíte, komunisti byli všechno možné, ale debilové aby si nechali schválně sežrat kůrovcem Šumavu nebyli.
Meliorace se tady v tomhle státě prováděly už za první republiky, možná ještě dřív, ty s komunistama nemají nic společného.
Rekultivace děláme i teď, co je špatného na rekultivaci?
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

28.8.2020 21:51 Reaguje na Milan G
Já budu "otravovat" tam, kde se svobodně rozhodnu, a ne kde mi to dovolí nějaký anonymní "Milan G".

To ostatní za věcný komentář nestojí, a trollit nehodlám, neboť takováto forma "diskuse" je mi odporná.
Odpovědět
MG

Milan G

28.8.2020 22:02 Reaguje na Bořivoj Holínek
Jste normální? Čtete ty příspěvky? O mně se přece nejedná, co já komu dovolím nebo nedovolím, je irelevantní.
Vy jste napsal, že tomu kdo na vás udělá podraz se budete vyhýbat. No a podle všeho ten podraz na vás udělal Ekolist protože, právem, mazal vaše příspěvky. Takže logicky vyvstane otázka proč tady trolíte, to je vše.
A vy nejste anonymní?
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

29.8.2020 07:38 Reaguje na Bořivoj Holínek
Od kdy je vyjádření názoru a to i formou smazání příspěvku podrazem? Takové to , kdo s námi nesouhlasí je třídní nepřítel tu již bylo. Jak je vidět vy ten stín doby minulé nejste a asi nikdy nebudete schopen překročit.
Proč tvrdíte že se chcete něčemu na míle vyhnout a přitom na Ekolist, který vás údajně poškodil, pořád lezete? Takže pouze vaše kecy pane Holínku.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

29.8.2020 08:50 Reaguje na Jarek Schindler
Pane Schindlere, Vám jsem tu před časem již jednou sdělil, že pokud neznáte veškeré skutečnosti k dané věci, tak své "rozumy" si ponechte pro sebe, nebo pro Vám rovné ...
Nebo Vy jste snad četl veškerou korespondenci mezi mnou a panem Machem (on Vám ji přeposlal?!?)

Je zcela zřejmé, že já zde nediskutuji s panem Machem, ale v otevřené diskusi (stejně jako na kterémkoli jiném veřejném portálu) sděluji VLASTNÍ názory k tématu článku. Pokud se Vám nelíbí, tak je nečtěte. To je tak asi jediné, co s tím můžete udělat.

Zbytek o sobě jste již výstižně vyjádřil výše, takže pouze "ctr C" + "ctrl V" ➡ "Takové to , kdo s námi nesouhlasí je třídní nepřítel tu již bylo. Jak je vidět vy ten stín doby minulé nejste a asi nikdy nebudete schopen překročit."
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

29.8.2020 21:31 Reaguje na Bořivoj Holínek

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

29.8.2020 22:15 Reaguje na Jarek Schindler

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
JS

Jarek Schindler

30.8.2020 09:50 Reaguje na Bořivoj Holínek
Alespoň to co jste sám napsal byste si mohl pamatovat. Ale to bych toho po vás chtěl asi již moc.
Odpovědět
MG

Milan G

30.8.2020 11:29 Reaguje na Jarek Schindler
Já vás musím podpořit pane Schindler, máte naprostou pravdu.

Ano, bez názoru jen a pouze ublížený člověk, přesně jste to napsal.

Avšak co ovládá Holínek jsou argumentační fauly. Tvrdí, že ten kdo ho podrazí tak tomu se vyhne, ale to platí jen v některých případech, a navíc tuhle logiku přesune na vás v příměru s tím pekařem a hned to odsoudí.

Co umí perfektně je taková ta blahosklonnost tohoto typu...Přečtěte si, prosím, můj příspěvek ještě jednou, a pak se zamyslete nad Vaší otázkou ...
I když je zcestná, tak Vám na ni stručně odpovím ....snaha udělat z protistrany hlupáka.
A manipulace, tu ovládá Holínek také skvěle, uvodí svůj text touto větou..Nedávná zpráva ČT začínala těmito slovy:
“Sucho letos v Česku podle Martina Rulíka z katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého udeřilo mnohem dříve než v předchozích letech. Následkem bude další výrazný pokles hladiny podzemních vod i průtoků v řekách a potocích...” ...a všichni víme jak je to teď se suchem.

Odpovědět
JS

Jarek Schindler

30.8.2020 20:44 Reaguje na Milan G
To máte těžké pane Milane G. Pokud se někdo v dost pozdním věku naučí na počítači používat některé funkce , jak je pan Holínek popsal : takže pouze "ctr C" + "ctrl V" ➡ "T a myslí si, že se mu tím vyplní ta dutina co má v hlavě,tak to snad ani jinak vypadat a dopadat nemůže. Opravdu si myslí, že tady budu trávit čas kopírováním jeho vzlyků?
No a argumenty? Tak třeba jeho odkazy na pana Rulíka. Většina lidí snad ví, že na spodní vody má největší vliv výška sněhové pokrývky a postupné jarní tání. No letos sněhu moc nebylo. Naopak léto a deště nyní ten jarní deficit i deficit z předchozích roků rychle dohánějí. No o tom se zatím pán Holínek asi ještě nedočetl. Řekl bych, že diskuze s panem Holínkem je bezpředmětná a zbytečná. Nakonec on si většinou vystačí i sám.
Odpovědět
MG

Milan G

30.8.2020 21:03 Reaguje na Jarek Schindler

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

30.8.2020 10:09 Reaguje na Bořivoj Holínek
Jak jsem včera správně uvedl - žádný důkaz "vzlyků" a "stěžování si na ubližování", žádná věcná argumentace, jen další stupidní trollení a osočování účastníka diskuse á la Schindler.

Důkazy, argumentace ...?!? To bych po trollovi chtěli asi již moc.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

30.8.2020 11:54 Reaguje na Bořivoj Holínek
Zde předkládám fakta proti fantasmagoriím zdejších dvou trollů výše...

V mém příspěvku pod tímto článkem se mj. odvolávám i na toto konstatování Martina Rulíka z katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého udeřilo - "Následkem bude další výrazný pokles hladiny PODZEMNÍCH vod..."
(rozdíl mezi PODZEMNÍ a POVRCHOVOU vodou je stejně velký, jako rozdíl mezi JMÉNEM a PŘÍJMENÍM, což je pro trolla těžko pochopitelné)

A zde jsou fakta:

Podzemní vody? Není z čeho brát!
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/hydrolog-podzemni-vody-neni-z-ceho-brat-40312196


Deficit zásoby vody v půdě
https://www.intersucho.cz/cz/mapy/deficit-zasoby-vody-v-pude/

Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

30.8.2020 12:10 Reaguje na Bořivoj Holínek
Zde ještě jeden odkaz -

Podzemní vody trápí nejdelší období sucha za téměř šedesát let, přibližuje hydrolog
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/pocasi-podzemni-voda-v-cr-2019-stav-hydrolog_1906241641_ako
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.8.2020 13:20 Reaguje na Bořivoj Holínek
Ono nějakou dobu trvá, než ta voda do podzemí prosákne. Ale je na cestě a žádní ekologové ji nezastaví.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

30.8.2020 13:57 Reaguje na Jan Šimůnek
Nejsem ekolog ani hydrolog, tudíž se k tomu vyjadřovat odborně nebudu.

Podle mých letitých poznatků a laického pozorování přírody se však domnívám, že tak brzy to nebude ...
Jen samolibý všeználek může veřejně tvrdit, že se voda do podzemí prosákne, a stavy podzemní vody budou jako dřív.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

30.8.2020 18:41 Reaguje na Bořivoj Holínek

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
JS

Jarek Schindler

30.8.2020 20:57 Reaguje na Bořivoj Holínek
Tak vy zde předkládáte fakta proti fantasmagoriím zdejších dvou trollů výše pane Holínku? Nevím, kdy se vám v té vaší dutině vylíhlo přesvědčení, že bych tu snad v diskuzi mluvil něco o vodě? No a pokud o vodě za každou cenu hovořit chcete tak vězte že Jeseníky žádné sucho nevykazují.
Odpovědět
MG

Milan G

30.8.2020 21:30 Reaguje na Bořivoj Holínek
Takže vězte, mezi normálními lidmi, kam vás nelze počítat, se zcela normálně používá dotaz na vaše jméno a je tím myšleno jméno a přijmení. Setkáváme se s tím na úřadech v zaměstnání atd. a všichni jak jsem si všiml to akceptují, nikdo s tím nemá problém, pouze pan Holínka.
Ještě jsem nezažil aby při prvním setkání, kdekoliv, se mně ptali jaké je vaše jméno a přijmení? Vždy se ptají na jméno.
Odpovědět
MG

Milan G

31.8.2020 17:37 Reaguje na Milan G

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
JS

Jarek Schindler

30.8.2020 18:58 Reaguje na Bořivoj Holínek
Opravdu si myslíte, že tu budu hledat a donekonečna kopírovat ty vaše věčné ublíženecké vzlyky? Stačí jen kolikrát jste se v různých vašich komentářích zmínil o tom jak vám pan Mach šlápl na kuří oko a smazal vám vaše příspěvky. Mám vám to snad počítat?
Čím tady argumentujete vy? Bolševikem před třiceti lety? Těžko někdo může za to že jste zaspal třicet let. Druhá možnost která se nabízí je potom skutečnost, že jste v té době mentálně zamrzl. Vaše snahy o "kádrování" tomu notně nasvědčují.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

30.8.2020 19:31 Reaguje na Bořivoj Holínek

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

30.8.2020 19:43 Reaguje na Bořivoj Holínek
Doplňující poznámka:
Poukazování na mazání diskusních příspěvků k tématu NENÍ "vzlykání", nýbrž věcný popis stavu, jenž je v odborném zpravodajském webu nestandardní.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

30.8.2020 22:11 Reaguje na Bořivoj Holínek
Hunter 28.7.2020 13:16 Reaguje na Martin Mach Ondřej
Btw. bych redakci ekolistu vřele doporučoval vrátit finančn příspěvek od nicku Bořivoj Holínek zpět na jeho účet. Za to riziko, že bude Ekolist spojován s úplatkářskou aférou ohledně mazání příspěvků a navíc s faktem, že Eklist finančně podporují lidé, kteří se dopouštějí porušování zákonů o ochraně přírody, no já neví, ale já bych do toho rizika nešel. Jen malé varování.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

31.8.2020 00:14 Reaguje na Bořivoj Holínek

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
MG

Milan G

30.8.2020 21:20 Reaguje na Bořivoj Holínek

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

28.8.2020 19:55 Reaguje na Milan G
Znovu se táži - "Jak konkrétně měsíc stará diskuse o myslivosti souvisí s kůrovcem?"
Odpovědět
MG

Milan G

28.8.2020 21:09 Reaguje na Bořivoj Holínek
Proč se tak hloupě ptáte? A má to spolu souviset?
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

28.8.2020 21:55 Reaguje na Milan G
Takže odpověď žádná, jen další hloupé trollení...

Tímto s anonymním "diskutérem" MG diskusi končím.
Odpovědět
MG

Milan G

28.8.2020 22:03 Reaguje na Bořivoj Holínek
No už bylo na čase, Bořku.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

28.8.2020 23:23 Reaguje na Milan G
Několik Vašich posledních příspěvků bylo typické trollení. Vaše osočování pana Bořivoje Holínky v těchto Vašich komentářích považuji za nespravedlivé.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

29.8.2020 07:18 Reaguje na Majka Kletečková
Dobrý den, paní Kletečková.
Když mi Milan G výše položil otázku - "Bořivoj Holínek je opravdu vaše JMÉNO?", odpověděl jsem mu - "Není ...".
To proto, že mé JMÉNO je Bořivoj, a PŘÍJMENÍ je Holínek.

Z toho plyne i oslovení "Bořivoje HolínkA", a ne "HolínkY" :)

Jinak Vám upřímně děkuji za vyslovení vlastního názoru, a současně Vám přeji poklidné prožití zbývajících letní dní... ✌️
Odpovědět
MG

Milan G

29.8.2020 17:47 Reaguje na Majka Kletečková
Proč do toho zasahujete, když tomu nerozumíte, patrně proto, že jste si nepřečetla všechny příspěvky.
Kde přesně trolím?

A příště, prosím, až se budete někoho zastávat, nekomolte mu přijmení, nevypadá to dobře.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

31.8.2020 00:12 Reaguje na Milan G
Omlouvám se, že Vám neodpovím. Mezitím se tam vřetězilo tolik komentářů, že to vzdávám, nemám energii to rozklíčovat. Sorry.

Oceňuji pohotovou reakci ve druhém odstavci :-).
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

31.8.2020 00:12 Reaguje na Milan G
Omlouvám se, že Vám neodpovím. Mezitím se tam vřetězilo tolik komentářů, že to vzdávám, nemám energii to rozklíčovat. Sorry.

Oceňuji pohotovou reakci ve druhém odstavci :-).
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

29.8.2020 18:54 Reaguje na Majka Kletečková
Paní Kletečková, mentorování od člověka, jenž nerozlišuje mezi jménem a příjmením, laskavě ignorujte.
Nejste zdaleka jediná, kdo místo - "... pana Holínka" - řekl (napsal) "... pana Holínky".

Chybné skloňování příjmení v diskusi (navíc nechtěné) není zdaleka tak urážlivé, jako cílené označení názoru jiného diskutéra za hloupost.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

28.8.2020 22:15 Reaguje na Bořivoj Holínek
Protože je zde zastírán přímý vliv minulého režimu na životní prostředí vč. lesů, znovu zopakuji několik důvodů a příčin, jež se dle mého názoru promítly do současného stavu v naší krajině (přírodě).

Nedávná zpráva ČT začínala těmito slovy:
“Sucho letos v Česku podle Martina Rulíka z katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého udeřilo mnohem dříve než v předchozích letech. Následkem bude další výrazný pokles hladiny podzemních vod i průtoků v řekách a potocích...”

K tomu dodávám, že TI, kteří nám od komunistického převratu ´48 takřka nepřetržitě vládnou, v otázce životního prostředí a zemědělství, kde zničující následky jsou nevratné, VŽDY mystifikovali veřejnost, a umlčovali každého, kdo na jejich trestuhodné aktivity poukázal.

Mam stále v živé paměti, kolika posměškům, urážkám a mnohdy i vyhrožování se mi za totality dostalo, když jsem – stejně jako můj otec – opakovaně poukazoval na nesmyslné meliorace, rekultivace, narovnáváni koryt vodních toků a dláždění jejich břehů, likvidace remízků a mezí, vč. zavádění lesních monokultur, přemnožení vysoké a černé zvěře, drancování nerostného bohatství (např. uran), a jiné trestuhodné zásahy do přírody (korespondenci v dané věci mám dodnes založenu v mém archivu).
Katastrofální následky na sebe nenechaly dlouho čekat. Dnes i laik je všude kolem sebe vidí ➡️ nedostatek vody (vláhy), nekonečné lány řepky kam jen oko dohlédne, smrkové porosty sežrané kůrovcem, a tak bych mohl dlouze pokračovat.

Proč tomu tak je?

Odpověď je nasnadě. O našem (nejen) životním prostředí stále povětšinou rozhoduji ti, kteří podělali, na co sáhli. A pokud to nejsou ti samí, pak jsou to jejich potomci, nebo jejich SOUdruzi.
Pro příklad nemusíme chodit daleko. Syn bývalého zemědělského tajemníka OV KSČ v Šumperku, Milka, zahříval ministerskou sesli v budově, s adresou Praha, Těšnov 65/17 ještě nedávno, a jeho předchůdce a současně i následník v jedné osobě - Toman, který do ní po Milkovi zasedl, má rovněž tu správnou rodinnou průpravu (jeho otec působil coby ministr zemědělství a výživy, ten dokonce za ÚV KSČ)…
Otisk rudého komunistického “palce” na naší krajině je dnes vidět všude…
Ono totiž v době komunistické normalizace se vládnoucí představitelé, spolu s rádoby novináři po svém boku, snažili ututlat především zprávy z oblasti životního prostředí (černobylská havárie, nesmyslné zásahy do přírody atd.).
Přístup bolševických i současných “kádrů” k životnímu prostředí a jejich snahu ututlat následky jejich trestuhodných rozhodnutí, budu demonstrovat na konkrétním případu …
Byl jsem očitým svědkem toho, když počátkem osmdesátých let m.s. mladý zemědělský inženýr v terénu “kolíkoval” trasu, kde měly být položeny drenážní (meliorační) trubky.
Jednalo se o travnatý mokřad o výměře necelých čtrnácti hektarů. Lokalita, ve které každoročně hnízdil minimálně jeden pár velmi vzácné bekasiny otavní, do deseti párů čejky chocholaté, kuňkání žab bylo někdy přímo ohlušující, vzácná vachta trojlistá nebyla vzácností, a zjara bujně kvetoucí, růžovo-fialový porost vstavače bahenního, nemohlo oko milovníka přírody přehlédnout…
Tento trvalý přírodní rezervoár vody, který nevysychal ani v nejteplejším letním období, se SOUDRUZI z okresní zemědělské správy rozhodli “zkulturnit”, tedy zúrodnit, jak mi na můj dotaz – “Co tu děláte?” – pravil onen mladičký inženýr.
Když jsem se snažil sdělit mu, o jakou zvrácenost se jedná, a jak vzácnou lokalitu tímto “dílem” nenávratně zničí, mi arogantně s úšklebkem odvětil – “A k čemu pro lidi budou nějaký čejky…”
Na tuto stupidní reakci jsem neměl sílu již jakkoliv verbálně reagovat, odplivl jsem si před něj na zem, sedl na bicykl a pokračoval v cestě. Následně jsem příslušnou OSZ písemně upozornil na nežádoucí účinky, které vzniknou nešetrným zásahem do dané lokality. (bez odezvy)
Po melioračním “ZKULTURNĚNÍ” krajiny se soudruzi ze státního statku nejdříve pokusili o pěstování obilí. Když se mu tam nedařilo, tak přešli na kukuřici. Ani ta si odvodněnou plochu příliš nepochvalovala, tak se pokusili (to již po převratu) znovu plochu zatravnit. Nebudu to příliš dlouze dramatizovat, zkrátka, dnes se jedná o takřka mrtvou plochu “spraše”.
A pointa nakonec ➡️ Onen mladičký zemědělský soudruh inženýr, který se podílel na zničení kousku panenské přírody, dnes – coby skoro důchodce – z rozhodující státní pozice radí, jak z té SUCHA-bídy ven… A tak je tomu u nás takřka všude, a ve všem…!!! (jak nahoře, tak i dole)

Jak jsem veřejně již mnohokrát konstatoval - “…věšet všechny TY falmerovic bureše nikdo nechce, ale izolovat je v chládku vězeňské cely jsme je měli již dávno…!”
Jiné cesty k nápravě již N E N Í.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

28.8.2020 23:48 Reaguje na Bořivoj Holínek
Uff, to je snad nejdelší příspěvek, jaký jsem na ekolistu četla. Když vidím takto dlouhý komentář, tak ho ani nemám chuť číst a rovnou ho přeskakuji.

Myslela jsem, že nejdelší příspěvky má pan Břetislav Macháček
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

28.8.2020 23:50 Reaguje na Majka Kletečková
(ty čtu celkem poctivě, ale musím se kvůli jejich délce trochu přemáhat).
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

29.8.2020 07:27 Reaguje na Majka Kletečková
Také v tomto případě Vám, paní Kletečková, děkuji za vyslovení vlastního názoru.

Že jste můj delší příspěvek bez čtení přeskočila, svědčí mj. i o tom, že se netýkal Vás, ale byl adresován těm, kteří zničili naši (nejen) přírodu ...
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

28.8.2020 19:14
Tato diskuse je zbytečná a unavující. Stále se zabýváme tím, že jedni
vidí les jako prales a druzí jako les hospodářský. Já toleruji malá
bezzásahová území(pralesy) jako takovou přírodní laboratoř, ale pak
zase nesouhlasím se stále větším rozšířením těch pralesů kamkoliv.
Tleskat semeništím škůdců může pouze fanatik či dokonce škůdce sám.
To, že se kůrovce někdo snaží brzdit a regulovat je lepší, než mu
nechat vše napospas s rukama v klíně. Fandím všem lesákům, kteří ten
boj doposud nevzdali a snaží se to alespoň brzdit. Pracovití lidé
pracují, vytvářejí hodnoty a lenivci tláchají a vymýšlejí bezpracné
postupy, jak tu situaci vyřešit. Jejich krédem je nekácet, nesázet,
neprořezávat a koukat jak se vše vyřeší samo. Ono se to "nějak"vyřeší,
ale pak se možná budou divit, že k horšímu.To už bude ale pozdě.
Nespoléhal bych se pouze na listnáče, protože i ony trpí škůdci,
houbami a poškozením větrem, sněhem a zvěří. Taky je polámou ty stojící souše, které nebudou stát navěky, ale spadnou na již odrostlé semenáče. V teto změti padlin, buřeně a zmrzačených stromů bude ráj pro další škůdce a houby jako třeba václavku.V té změti nepůjde ani tu škodící zvěř odlovit
a bude tam schovaná jako ta černá v kukuřici. Tak to vypadá právě v pralese,ale nesmí to být prales vyhlášený před 5O. roky na pozůstatcích lesa hospodářského, kde zbyly ještě stopy po lidské činnosti a ošetřování lesa. To není ještě prales, ale pouze jeho slabý odvar. Pralesem bude ta neprostupná změť vhodná tak pro vědecké zkoumání a jinak lidem k ničemu. Vlastník si přeje les zdravý a s hodnotnými dřevinami. No a ekolog si přeje prales i na cizím majetku bez užitku pro jeho vlastníka. Pokud chce někdo
někomu nařídit nečinnost vůči kůrovci, tak ať tak koná na svém a tak, aby se od něho nešířil k sousedům. Pokud to nedokáže, tak ať se chová tak, aby neškodil jiným. Bohužel si dnes mnozí uzurpují právo všem něco zakazovat, nařizovat a nenést zodpovědnost. Je načase se možná i vzepřít a soudně žádat o odškodnění za podobné zákazy a omezení. To by možná některé ta jejich umíněnost přešla, když se nebudou moci schovávat za stát, který je do těch funkcí posadil. Kdysi ekologové nebyli a bývaly tu lesy, zvěř,
ryby, louky, hmyz a jak je to možné bez té jejich ochrany? Nyní jich
vychrlily školy tisíce a vše jmenované spěje stále k horšímu. Podle nich
to ale není pravda a na vině jsou ti, co se o vše starali stovky let bez
těch studovaných ekologů.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

28.8.2020 20:22 Reaguje na Břetislav Machaček
Dobře napsáno.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

28.8.2020 23:26 Reaguje na Břetislav Machaček
Na rozdíl od Vás si nemyslím, že by dřív bylo lépe proto, že nebyli žádní ekologové.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

29.8.2020 07:27 Reaguje na Majka Kletečková
Paní Kletečková, v tom s p. Macháčkem shoduji, protože mám podobné zkušenosti. Naši předkové rozuměli přírodě, přitom nikdy slovo ekologie neslyšeli. Věděli, že všeho moc škodí, a podle toho konali. Pro dnešní rychlokvašky sedí přirovnání: On je tak chytrý, až je ***ý. Těch různých zákonů, kancly plné teoretiků - ale o koroptev, chocholouše či sýčka nezavadím! Kocourkov hadra...
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

29.8.2020 09:04 Reaguje na Karel Zvářal
Ony ty názory nadšenců a teoretiků se budou vždy lišit od názorů realistů a praktiků. Ten, kdo přírodu vnímá 5O let a více snad už může hodnotit její stav na rozdíl od odborníků s mokrým diplomem blouznících od kláves počítačů. Taky jako vy to vidím v odstupu těch 5O let a proto tak nad tím pláču a kritizuji ty "odborné" studie a podobné nesmysly. Praktik je mi storát milejší, než arogantní teoretici ve funkcích, kterými si plní
své utopické sny. Asi nic nezmůžeme, ale je třeba jim alespoň vyvracet ty jejich bludy a nebo alespoň dosáhnout toho, aby se nad tím zamysleli a vše posoudili ze všech úhlů.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

29.8.2020 09:14 Reaguje na Majka Kletečková
Pani Kletečková ono ti lidé se nenazývali ekology,ale maximálně ochránci přírody a spolupracovali se všemi lidmi zainteresovanými na té přírodě. Dnešní "ekologové" nastolili
cestu konfrontace,negace a jediného správného názoru. To mi
na tom vadí a hlavně to ostouzení těch ostatních, kteří se
tou přírodou zabývali do dnešních dob, než se dostala do
zájmu médií a její ochrana zpolitizovala. To je cesta do
pekel a samotná ochrana přírody zapláče.
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.8.2020 07:12 Reaguje na Břetislav Machaček
Myslím si, že rozhodnutí, zda je něco les nebo prales by se mělo odvíjet od toho, jestli je v archívech informace, že to bylo uměle vysázeno nebo ne. Faktem je, že jak v případě Šumavy tak v případě Jeseníků je z archiválií jasně patrné, že tam ty lesy byly vysázeny uměle, pokud ne na úplně celé ploše, tak na naprosté většině. V Jeseníkách se to týká i nejcennějších partií náhorních plošin (jaká je třeba mezi Keprníkem a Vozkou) a vrcholů (včetně stromů na Pradědu).
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

29.8.2020 07:52 Reaguje na Jan Šimůnek
Pan Šimůnek se tímto jeho příspěvkem nejvíce přiblížil tomu, co veřejně hlásám již léta ...
Zvláště tato jeho slova mému uchu (v tomto případě zraku) lahodí - "Myslím si, že rozhodnutí, zda je něco les nebo prales by se mělo odvíjet od toho, jestli je v archívech informace, že to bylo uměle vysázeno nebo ne. (...) V Jeseníkách se to týká i nejcennějších partií náhorních plošin (jaká je třeba mezi Keprníkem a Vozkou) a vrcholů (včetně stromů na Pradědu)."

O tom, že jsou Jeseníky moje celoživotní láska, jsem se veřejně mnohokráte zmínil.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

29.8.2020 09:13 Reaguje na Bořivoj Holínek
Jen pro upřesnění - když výše uvádím "celoživotní láska", tak mám na mysli období více než 60 let (mnohé jsem na toto téma napsal na mém FB profilu zde https://www.facebook.com/borivoj.holinek.39 )
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.8.2020 21:22 Reaguje na Bořivoj Holínek
To je dobře, že se alespoň v něčem shodneme.

Ty smrky se ve vrcholových partiích Jeseníků sázely v 19. století na základě tehdejších představ. A bylo to špatně, protože mnohé 150leté smrky nejsou o moc větší než vánoční stromeček. Prostě si nedokázali představit, že je tam drsnější klima než ve stejných nadmořských výškách v Alpách.

Ty zásahy za komunistů se zase dělaly podle představ, které platily v jejich době. Jen toho komunisté stačili nadělat víc.
A nedělali úplně všechno špatně: Např výsadba větrolamů a v některých oblastech i celých lesů byla spíš pozitivní věc.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

29.8.2020 22:34 Reaguje na Jan Šimůnek
"O větrolamech a výsadbě lesů v některých oblastech" tento článek není, proto jsem se tomuto tématu v diskusi nevěnoval.

Jeseníky za těch bezmála šedesát let znám jako své boty, a o negativním vlivu "lesních hospodářů" (čest výjimkám - a nebylo jich mezi řadovými lesníky zrovna málo) v období totality vím své, a to vč. zištného enormního přemnožení zvěře vysoké. a o škodách na lesních kulturách, které - hlavně pak zvěř jelení - napáchala.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

29.8.2020 23:48 Reaguje na Jan Šimůnek
Pokud se něco ve vrcholových partiích Jeseníku sázelo tak to byla v první řadě na a nad horní hranicí lesa kleč. Ty smrky mají věk dvě stě let a více. Nejstarší stromy mají stáří pět set let.
Nevím jaké byly tehdejší představy ale skutečností je, že se díky snaze o rozšiřování pastvin ta přirozená horní hranice lesa spíš snižovala. Dřevo bylo, pokud vím, používáno především na topení v místě.
Jsem přesvědčen, že tu přírodu která tenkrát místní lidi obklopovala znali podstatně lépe něž ji známe dnes..
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.8.2020 10:00 Reaguje na Jarek Schindler
Tehdy (19. století) byly představy, že se jim tam podaří, vzhledem k nadmořské výšce, vypěstovat komerční smrkovou plantáž i takto vysoko. Analogii hledali jednak v Alpách, jednak v Karpatech. Argumentovalo se také dostatkem vody v této oblasti, potenciálně slibujícím naplnit poměrně vysokou potřebu smrků.
Neuvědomili si, že jsou jednak tyhle hory většinou jižněji, jednak to, že tam ty stromy nerostou na náhorních plošinách a vrcholech hor. A že klimatické podmínky na takových terénních partiích jsou daleko drsnější než tam, kde jsou tyto plochy (ve stejné nebo i vyšší nadmořské výšce) stíněny přítomností vyšších hor (které v Jeseníkách už nejsou). A podcenili to, že severák se k Jeseníkům "rozběhne" bez jakékoli překážky až od Baltu. Tedy z oblastí, kde už v září (ještě v době astronomického léta) běžně zamrzají přes noc kaluže.
A pokud se týká těch pastvin - různé partie Jeseníků patřily různým majitelům, někteří sázeli na dřevo, jiní na ovečky a jejich produkty.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

30.8.2020 21:06 Reaguje na Jan Šimůnek
Doporučím vám knihu "Na Jeseníky" od pana Jiřího Glonka. Je to o historii s mnoha dobovými fotkami malbami a mapami.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

29.8.2020 21:36 Reaguje na Břetislav Machaček
"To, že se kůrovce někdo snaží brzdit a regulovat je lepší, než mu
nechat vše napospas s rukama v klíně. Fandím všem lesákům, kteří ten
boj doposud nevzdali a snaží se to alespoň brzdit." ... nicméně to musí dělat určitým způsobem, a to je právě tady možná problém. Resp. není pořád moc jasné, zda ten boj s kůrovcem proběhl tak jak měl.

V II. zóně není samotné kácení problém, od toho ta II. ostatně existuje, ale holt ta těžba dřeva musí probíhat nějakým stanoveným způsobem. A pokud by se tak nestalo, tak je to špatně a je zcela legitimní se ptát proč k tomu došlo a kdo je za to odpovědný.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

29.8.2020 22:49 Reaguje na Svatá Prostoto
"Kdo je za to odpovědný" je známo, stejně jako to - "proč k tomu došlo".

Není však politická vůle viníky veřejně vyjmenovat a zákonnou cestou je postihovat! Toto částečně vyplývá mj. i z kontrolních závěrů NKÚ.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

30.8.2020 09:42 Reaguje na Svatá Prostoto
Nevyvracím,že se někde udělaly chyby, ale ty chyby udělali
i jiní, než pouze ti lesáci. V prvé řadě bych potrestal
politiky, kteří osekali lesní správy od lesních dělníků,
kteří měli k dané lokalitě blíže, než najaté firmy z druhé
strany republiky a tak se taky k lesu chovali. Navíc byli
schopni ihned reagovat bez zdlouhavých výběrových řízení.
Pak došlo i na rozparcelování lesních celků mezi stovky
vlastníků. kteří o les jevili zájem pouze papírově, ale
fyzicky ho mnozí ani dodnes neviděli.Na to navázalo ještě
zvětšení revírů jednotlivých revírníků a jejich zatížení
agendou úředníka zabývajícího se vším možným, jen ne
každodenní péči o les samotný. Ti chlapi nestíhají a já
jim přezdívám "grafiti", protože jinak než se sprejem je
už v revíru nevidím. Je mi jich líto, kam až byli dotlačeni reorganizací lesních správ a jinými paskvily. Mnozí jsou
pouze hasiči těch požárů vzniklých z viny jiných a taky
mimořádných přírodních změn. Čelí navíc různým aktivistům a jiným neználkům pasujícím se do role odborníků. Věru mnohdy
nadlidský úkol a ještě ta nesmyslná kritika v médiích. Víte ten "stanovený způsob těžby" nemusí být právě ten jediný možný a v daných podmínkách uskutečnitelný. Mi taky vadí těžba pomocí těžké techniky, ale za daného stavu je
nezbytné postupovat rychle a efektivně. Nelze otálet, až
už bude napadeno vše a to je o tom sezení v klíně u kláves
počítače. Oni pracují a snaží se kalamitu zmírnit nebo
dokonce porazit. To se o mnoha kriticích říci nedá.
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.8.2020 10:01 Reaguje na Břetislav Machaček
Většině kritiků jde o to, aby Jeseníky dopadly stejně, jako Šumava.
Odpovědět
va

vaber

30.8.2020 13:54 Reaguje na Břetislav Machaček
nelze otálet? proč, vždyť, metoda záchrany lesů kácením vůbec nefunguje,to vám ještě nedošlo
kde se kůrovec kácením zastavil?
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

30.8.2020 18:10 Reaguje na vaber
Chcete snad tvrdit, že toto je první kůrovcová kalamita u nás pane vaber? Ono těch kalamit bylo celkem dost a to nejen kůrovcových. No a všechny snad byly zastaveny. Nebo snad máte jiné informace?
Odpovědět
va

vaber

31.8.2020 09:01 Reaguje na Jarek Schindler
nic jsem nepsal o tom, že se kalamita nezastaví ,nezastaví se kácením,
zřejmě kalamity byly ,ale přesto stále zůstalo mnoho ,dnes již starých smrkových porostů které ji přežily , dnes to vypadá na katastrofu jaká nemá obdoby
jsem přesvědčen ,že hlavní podíl má sucho a vysoké teploty,to smrk nesnáší, kůrovec je jen následek
v přírodě to funguje tak, že každý přemnožený druh se dostane do rovnováhy a to i bez zásahů člověka a jak ukazuje dnešní stav přírody, zásahy člověka obvykle víc uškodí než prospějí ,ale na to se přijde až někdy v budoucnu
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

31.8.2020 14:10 Reaguje na vaber
Tak kalamity a hlavně ty kůrovcové kalamitou nebyly "zřejmě" ale určitě. No a pokud zůstalo stále dost nyní již starých smrkových porostů tak jen díky tomu, že se ty kalamity zpracovávaly a nikdy se to nenechalo dojít do takových rozměrů jako dnes. Toto nakonec potvrzuje i ta Šumava kde na rozdíl od těch předchozích kalamit tu nynější bezzásahovou žádné staré porosty v tom zasaženém území vlastně nepřežily. A uschly tam opravdu staré stromy a porosty. Samozřejmě sucho stromy oslabuje a teplo nahrává zase kůrovci. Více rojení, sesterská pokolení atd. Velká kůrovcová kalamita byla v osmdesátých letech hlavně ve vyšších horských lokalitách jako následek exhalací no a dnes je na těchto místech díky lesníkům les který chtějí mnozí nyní právě před lesníky "chránit". Kdyby to nebylo tak vážné tak je to k smíchu.
Pokud má kůrovec díky tomu suchu a teplu podmínky tak je matematika celkem jasná. Z jednoho stromu je jich deset z deseti sto a při třetím rojení je to již tisíc. A to nepočítám sesterská pokolení a jejich rojení. ........
V jednom máte pravdu. Kůrovec je opravdu následek. Je to následek nezpracovaného a neasanovaného vývratu, následek nezpracovávání kůrovcových stromů na počátku gradace. No a potom se to již hodně špatně dohání. Hledat přírodní rovnováhu můžete někde na Sibiři nebo v Kanadě. Těžko ji můžete hledat u nás. No a hlavně ta přírodní rovnováha není zadarmo. Hodně dlouho trvá než se ten les zase stane lesem.
Odpovědět
va

vaber

1.9.2020 08:41 Reaguje na Jarek Schindler
jeden z důvodů proč dnešní kalamita je tak extrémní a rozšířila se všude je ,že poražené stromy plné kůrovce se vozí po celé zemi ,což dříve nebylo,
jak se zničí kůrovec poražením stromu ,nijak, jen přeletí na jiný strom nebo snad lesníci hledají kůrovce v poražených stromech a zabíjejí je?
na holinách které zůstávají po vykácení se opravdu les těžko obnoví
mám na zahradě smrk,asi 60let starý, není tam vhodný a tak jsem ho před 20lety ořízl,zvedlo se šest větví a rostly jako šest kmenů, opět jsem ho letos musel ořezat větve měly průměr10cm ,silné,nechal jsem je na zahradě a za tři měsíce byly tyto ořezané větve ležící na zemi plné kůrovce ,smrk zatím bez problému i když je kůrovec všude okolo,je zdravý a dokáže kůrovci vzdorovat,zatím
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

1.9.2020 09:47 Reaguje na vaber
Na transport - kůrovcem napadených - smrkových kmenů, mám stejný názor na věc, jako Vy.
I poznatek se solitérním smrkem na naší zahradě mám stejný.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

1.9.2020 16:04 Reaguje na vaber
Začnu tím, že na holinách do dnešní doby byl zatím les vždy obnoven. Ono to jeho obnovení ukládá nakonec i zákon.
Dřevo se "někam" vozilo vždy.
Ano problém může nastat pokud by se vozilo neasanované dříví se žlutým broukem.
Jinak jako sranda dobré ale chtělo by to spíš si o tom něco přečíst nebo se alespoň něco málo naučit.
Dříví se asanuje a to například loupáním, chemií.
No a váš smrk na zahradě a kůrovec ve větvích. On totiž není kůrovec jako kůrovec. Jak jsem již napsal, chce to o tom alespoň něco málo vědět.Člověk potom alespoň neplácá pitomosti.
Teď mě ale napadá.... není slovo pitomost v rozporu s pravidly diskuze?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

30.8.2020 19:05 Reaguje na vaber
Kdyby tomu bylo tak jak píšete, tak ho asi zastavilo modlení a nebo rozkaz císaře pána. Nejhorší kalamity byly vždy po nějakých orkánech a vždy se to podařilo těžbou a úklidem zastavit.
Pokud by tomu tak nebylo,tak nevím co dnes asi tak žere. To nejsou smrky? Než něco napíšete, tak si to promyslete. Zanedbala se prevence a spolu se suchými roky je vymalováno. Pokud přijdou mokré
a chladné roky a k tomu razantní zásahy, tak se
možná budeme na smrk dívat zase jinak. S takovým
hospodařením to ale nepřežijí ani listnáče.
Odpovědět
MG

Milan G

30.8.2020 21:52 Reaguje na Břetislav Machaček
Pokud do toho bude zasahovat hnutí duha tak to tak dopadne.
V rámci bezzásahovosti, v rámci že lýkožrout je lékař lesa. Až zmizí smrk, borovice, přijde na řadu bekyně velkohlavá jako kamarádka listnáčů. Je to fešanda. Určitě nezapomene na bekyni mnišku taky si ráda smlsne. A hele kdo se schovává za kopcem? Jéé to je obaleč, fakt kámoš modřínů. vítej. No a až ta apokalypsa skončí, budou někteří tupci křepčit na těch pahýlech co zůstanou a vzývat Odina aby požehnal těm malým semenáčkům aby vyrostli, aby nezahynuli, a aby mohli znova prožít onu extázi když škůdci ničí lesy.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

31.8.2020 00:19 Reaguje na vaber
Ať je les zelený nebo sežraný kůrovcem, tak tam vždycky vznikne základna malých stromků, připravená se reprodukovat. Na mnoha místech Šumavy, kde byl les po sežrání kůrovcem ponechán svému osudu, už máme viditelné důkazy, že ten koloběh smrti, klíčení a přírodní obnovy skutečně funguje.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

31.8.2020 05:27 Reaguje na Majka Kletečková
Paní Kletečková, bohužel zase..... Musím vám oponovat ale ta základna těch malých stromků určitě není zatím připravena se reprodukovat. Aby se mohla reprodukovat tak musí nejprve vyrůst. Takže na té Šumavě máte zatím důkazy pouze o tom, že pod stromovým patrem se skrývá obrovský potenciál v podobě semen,semenáčků a mladých stromků. Ta obnova zatím probíhala díky těm nyní mrtvým stromům v době kdy ještě mrtvé nebyly. Nakonec pro tento důkaz nemusíte nechat "sežrat" Šumavu. Tento proces přirozené obnovy zaznamenáte i v běžném hospodářském lese.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

31.8.2020 09:02 Reaguje na Jarek Schindler
Já se paní Kletečkové vůbec nedivím, že
píše stále totéž. V TV nám taky stále
ukazují prospěšnost bezzásahovosti na
Šumavě a ukazují ty mladé stromky ve
změti stojících a padlých souší. Názor,
že se jedná opět o stejnověký smrkový porost už nikde ani slovo a ani žádná
polemika o tom, co bude za 2O let, až
ho zase sežere kůrovec. Každý. kdo takový
pořad uvidí, tak tomu tleská a fandí.
Oponentům nikdo slovo nedá a když, tak
pár slov zahlcených v argumentech těch
aktivistů. Tímto směrem bohužel kráčí
tkzv."nezávislá" veřejnoprávní televize.
Snad se i tam pohnou ledy a bude opravdu
nezávislá a dá slovo i oponentům z řad
lesníků, místních starostů a vědců, co
nenaskočili na vlnu populismu. Je to
smutné ve všem, co se dnes děje a tak
se paní Majce nedivím, že to má v paměti
tak zakořeněné. My to vidíme jinak, ale
bohužel opratě mají dnes jiní a ti všem ukazují co umí(neumí), ale rozhodují.
Odpovědět
MG

Milan G

31.8.2020 10:14 Reaguje na Jarek Schindler
Samozřejmě ještě je tady možnost, že žádný les nevyroste a převládnou traviny, ten ekosystém se prostě rapidně změní.
Odpovědět
MG

Milan G

31.8.2020 10:11
Tohle je pro Ekolist. Vymazali jste mi pár příspěvků, akceptuji to máte na to právo. Ale mělo by se tedy měřit jedním metrem všem. Proč tady zůstavají neustále příspěvky od diskutujícího, který vystupuje pod jménem Lukáš Kašpárek, který používá mnohem ostřejší a urážející výrazivo, než to co jste mi vymazali, namátkou jsme lháři, demagogové, magoři, blbci atd.
Nejsem první, kdo vás na tohoto člověka upozorňuje, přesto jeho urážející příspěvky nemažete, proč? Ušetřim vám práci, nemusíte se vymlouvat na to, že toho je hodně, to už jsem tady četl.

Děkuji za odpověď.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

31.8.2020 13:12 Reaguje na Milan G
Nejste sám kdo se mazal pane Milane G. Tady, již jsem to napsal v komentáři který byl také smazán, se pod to pravděpodobně podepsal pan Holínek využitím šuplíčku "Nahlásit porušení pravidel diskuze". Já se k tomu snižovat absolutně nemíním. Jen mě štve , že to ekolist maže aniž by si to s velkou pravděpodobností přečetl.
Odpovědět
MG

Milan G

31.8.2020 17:51 Reaguje na Jarek Schindler

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
Hu

Hunter

31.8.2020 18:17 Reaguje na Milan G
Pánové, ekolist maže příspěvky selektivně, pokud se nehodí do toho správného spektra, tak pod sebemenší záminkou. Takto bylo i mě vymazáno několik mých příspěvků, aniž by nějak porušovaly pravidla diskuze, na rozdíl např. od příspěvků kašpárka včetně toho, kde vyhrožuje fyzickým napadením apod. Měl jsem na toto téma i nějakou korespondenci s panem redaktorem, ale samozřejmě bez výsledku.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

31.8.2020 12:54
Kdysi v sedmdesátých letech jsem se zúčastnila o letních prázdninách dvoutýdenní lesní brigády v Jeseníkách, kterou organizoval TIS (cílem brigády bylo kromě jiného vydělat nějaké peníze na huculské koníky, na kterých jsme si později mohli za odměnu zajezdit.) Z hůře dostupných míst jsme v lese shromažďovali „dřevo“ na velké hromady a já vlastně nevím, co se s těmi hromadami smrkového klestí, větví a kmenů vlastně stalo. Jestli je odvezli pryč nebo nechali na místě shnít. Tehdy mne nezajímalo, proč se tahle práce dělala, zda to bylo třeba po nějaké vichřici ... (byl to pro mne především skvělý stanový tábor s úžasnou partou lidí). Dnes už podobné brigády v lese nejsou zapotřebí nebo je dělají stroje?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

31.8.2020 15:50 Reaguje na Majka Kletečková
To je dotaz pro lesníky s praxí v oboru. Jsem zvědavá, jestli zde mezi komentujícími nějací takoví vůbec jsou.
Odpovědět
Hu

Hunter

31.8.2020 16:23 Reaguje na Majka Kletečková
Paní Kletečková, nejsem lesník, ale pokusím se odpovědět. Klest se dříve tahal na hromady a pálil (popel=zdroj minerálů do půdy a i spárkatá zvěř tyto místa navštěvovala jako zdroj drasla), dnes se natahá na hromady a pnechává se zetlít, říká se tomu kupkování. Je to zdroj živin. Prostě by měl v lese zůstat, ne ovšem roztahaný v místě těžby. Nechci tu rozebírat, co je lepší. Pak ovšem ekologisté přišli s úžasným nápadem že klest je možno štěpkovat a udělat z toho "ekologické brikety". Takže pokud někdo chce les vyhoblovat do mrtě, má i tuto možnost. V praxi se můžete setkat se všemi těmito způsoby.
Odpovědět
Hu

Hunter

31.8.2020 17:28 Reaguje na Hunter
Paní Kletečková, pálení klestu samzřejmě možné je, pouze musíte nahlásit hasičům, viz odkaz:

https://paleni.izscr.cz/
Odpovědět
MG

Milan G

31.8.2020 18:22 Reaguje na Hunter
Samozřejmě, že pálení klestu je možné. Pokud vám někdo tvrdí, že je to vyloučeno plácá hlouposti a les viděl tak maximálně na obrázku ve Vlastivědě pro páté ročníky.
Je třeba do toho lesa chodit a pozorovat.
Odpovědět
MG

Milan G

31.8.2020 19:10 Reaguje na Milan G

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
Hu

Hunter

31.8.2020 20:05 Reaguje na Milan G
No já pár hektárků lesa mám a klestí nechávám v některých případech pálit, nějak mi to připadá jako rychlejší distribuce minerálů oproti kupkování. Záleží samozřejmě na lokalitě, rozsahu těžby apod. V zásadě se snažím v lese hospodařit tak, jak jsem se to kdysi naučil zamlada, když jsem v lese brigádničil. A samozřejmě, pokud by v letních měsících v návaznosti na klimatické podmíky byl vyhlášen zákaz pálení, tak hasiči pošlou informační mail na uvedenou kontaktní adresu. Bláboly toho amatéra bez jakékoliv praktické zkušenosti opravdu není třeba brát vážně.
Odpovědět
MG

Milan G

31.8.2020 20:44 Reaguje na Hunter

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
Hu

Hunter

31.8.2020 20:57 Reaguje na Milan G

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
MG

Milan G

31.8.2020 21:04 Reaguje na Hunter

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
Hu

Hunter

31.8.2020 21:09 Reaguje na Hunter

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
MG

Milan G

31.8.2020 21:34 Reaguje na Hunter
Ano jeden takový udal našeho strýce v padesátých letech. Devět let kopal uran v Jáchymově.
Odpovědět
va

vaber

1.9.2020 08:49 Reaguje na Hunter
jak vy hospodaříte v lese nehodnotím, to nevím ,ale jak se hospodaří v lesích říká dnešní stav lesů v našem státě i jinde a ten je špatný, takže způsoby hospodaření by bylo třeba změnit
Odpovědět
Hu

Hunter

1.9.2020 10:26 Reaguje na vaber
Nic proti tomu. Co byste chtěl změnit konkrétně?
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

1.9.2020 15:50 Reaguje na vaber
No a co třeba zase začít hospodařit v lesích a s lesy tak jak se hospodařilo dříve.
Odpovědět
MG

Milan G

1.9.2020 16:48 Reaguje na Jarek Schindler
Tohle je také mé přání, bohužel se toho nedožiji, pokud je kde komu bez zodpovědnosti umožněno do hospodaření v lesích žvanit a hlavně ovlivňovat to, např. tím že se pomatenci kurtují ke stromům a brání výkonu státní moci.
Myslím, že policie by v těchto případech měl postupovat daleko tvrději než doposud.
Odpovědět

Jan Šimůnek

1.9.2020 16:53 Reaguje na Jarek Schindler
Vzhledem k tomu, že se to osvědčilo a kůrovec nebyl problém ...
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

31.8.2020 17:05 Reaguje na Majka Kletečková
Paní Kletečková,
dnes je těžba a technologie zpracování dřeva odlišná od té, která se prováděla před padesáti léty. Jednak se mnohem více využívá techniky, a pálení klestu (větví, kůry, odřezků - to, co jste tehdy snášeli na ony hromady) je zcela vyloučeno.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

31.8.2020 18:32 Reaguje na Bořivoj Holínek
K tomu pálení klestu uprostřed jesenických lesů uvádím, že po dobu enormního sucha a vysokých teplot, které se na rychlém šíření kůrovce nemalou měrou podílely, by rozdělávání ohně v lese bylo krajně nezodpovědné. Škody, které by napáchal požár v lese by mohly být mnohdy větší, než ty, které napáchal kůrovec.
Kdo tvrdí, že v takových situacích je pálení klestí možné, tak plácá hlouposti a les viděl tak maximálně na obrázku ve Vlastivědě pro páté ročníky. Ono je třeba do toho lesa chodit a pozorovat...
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

31.8.2020 19:56 Reaguje na Bořivoj Holínek
Pokud mi slouží paměť, tak klestí se v dobách sucha
nepálilo nikdy. Kupy klestí čekaly na spálení mnohdy
až do zimy. Jeden můj známý revírník už tehdy ve
svazích nechával dělat s klestí hrázky po vrstevnicích
pro záchyt splavovaného jehličí,půdy a vody. Podél
těch hrázek se vysazovaly nové stromy čerpající z klestí
živiny a taky zachycenou vodu. Nyní se štěpkuje a
energeticky zužitkuje vše, co v lese vyroste . Biomasa
tak vyletí komínem a půda v lese i na polích trpí absencí
humusu. Bez humusu půda nedrží dobře vodu a růst nové
biomasy bude časem iluzí.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

31.8.2020 20:12 Reaguje na Břetislav Machaček
Pokud slouží paměť mně, tak já psal o tom, jak to s těžbou smrkového porostu v jesenických lesích vypadá nyní ...
Na to se paní Kletečková ptala, a já ji odpověděl doslova toto:
"... dnes je těžba a technologie zpracování dřeva odlišná od té, která se prováděla před padesáti léty. Jednak se mnohem více využívá techniky, a pálení klestu (větví, kůry, odřezků - to, co jste tehdy snášeli na ony hromady) je zcela vyloučeno."

Nic víc, nic míň.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

31.8.2020 20:22 Reaguje na Bořivoj Holínek
Výše uvedený komentář k Vaší reakci, pane Macháčku, jsem napsal proto, že nevystupujete anonymně (jako třeba nějaký "Milan G" či "Hunter", u nichž nelze ověřit nic z toho, co veřejně tvrdí - např. kde a kolik hektarů lesa vlastní a jak v něm hospodaří), a také proto, že komentujete slušnou formou, což oceňuji.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

1.9.2020 01:55 Reaguje na Bořivoj Holínek
Tak to mě také zajímá. Opravdu je těžba a technologie zpracování dříví v dnešní době tolik odlišná od té těžby a technologie zpracování dřeva před padesáti lety??? Všechno se vyvíjí. Prostředky jsou sofistikovanější, výkonnější , bezpečnější a jejich používání podstatně konfortnější. To je ale tak vše , co se týká pokroku v lesnictví. Ano, část dříví dnes těží a vyvážejí harvestorové uzly. I ty za posledních dvacet let doznaly podstatných vylepšení. Zvyšuje se jejich svahová dostupnost, jsou výkonnější, zmenšují se atd, ale v principu je ta těžba pořád stejná. Pořád je to z převážné části o těžaři a motorové pile. Strom se pořád kácí stejným způsobem. Pořád je tu zásek (zářez), hlavní řez a nedořez. Pořád se používají klíny,lopatka, obracák a kalač. Dříví pokud se neměří po Harvestoru v hráních se pořád čísluje číslovačkou a měří lesnickým pásmem a průměrkou. Dříví přibližují traktory, ve svazích lanovky. V lesnictví má pořád své místo kůň i když se vymýšlejí delší dobu různé železné "koně". I ten odvoz je v principu stejný. Jen V3S- ky s navijákem nahradila auta s hydraulickou rukou. V pěstební činnosti se na rovinách začalo s používáním frézy k přípravě půdy a následně sázecí stroje. Ve většině je to ale stejně jak před těmi padesáti lety, zase hlavně o motyce. Atd. Takže v čem je těžba dříví tolik odlišná od té která se prováděla před padesáti lety pane Holínku??? No a technologie zpracování dřeva??? Víte vy vůbec co se pod tímto pojmem skrývá???
K pálení snad jen tolik, vše podstatné řekli pánové Macháček, Hunter a Milan G, že má určitý význam i jako prostředek asanace. Mnohdy je lepší pálit než používat chemii. Ano , zákaz pálení může být z důvodu nebezpečí požárů vyhlášen ale to neznamená,že je pálení klestu automaticky zcela vyloučeno.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

1.9.2020 09:21 Reaguje na Jarek Schindler
copy:
Bořivoj Holínek 29.8.2020 22:15 Reaguje na Jarek Schindler
Ano, to trollení Vám jde přímo ukázkově, pane Schindlere. (...) Tímto dopisování s Vámi končím, aby pan Mach opět nemusel přistoupit k mazání.
____________________________________________

P.S.
Nic z toho, co výše uvádí J.S., jsem v mých příspěvcích nepopřel. Pouze jsem uvedl, že dnešní těžba smrkového porostu v Jeseníkách je v mnohém jiná, než byla před padesáti léty, a od pálení klestu uprostřed jesenických hvozdů se poslední roky upustilo.
Nic víc, nic míň.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

2.9.2020 13:44 Reaguje na Bořivoj Holínek
Tak znovu. Velice by mě zajímalo čím můj předchozí komentář porušoval pravidla???? Tedy pravidla Ekolistu a ne pravidla pana Holínka.
Otázka na pana Holínka je jasná a pořád stejná. Čim je dnes těžba a technologie zpracování dřeva odlišná od té, která se prováděla před padesáti léty. Psal, že je odlišná. Ne v mnohém jiná.
A o pálení klestu pan Holínek původně tvrdil, že je zcela vyloučeno. Nyní se od něj mělo údajně upustit. Takže není ani zcela vyloučeno a ani se od něj neupustilo.
Pokud tady pan Holínek někoho nazývá Trollem tak je to v první řadě on. kdo tím trollem je a jako troll se tu presentuje. Viz jeho komentář na který reaguji.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

2.9.2020 18:24 Reaguje na Bořivoj Holínek
Čím byla porušena pravidla diskuse je uvedeno v této korespondenci:

Bořivoj Holínek
út 1. 9. 19:28 (před 22 hodinami)
komu: Ekolist.cz

Dobrý den, pane Machu.
Když už jste nebyl schopen odpovědět na moji níže kopírovanou otázku přímo v diskusi na webu, kde jste můj příspěvek smazal, položím Vám tu otázku touto neveřejnou cestou:

Bořivoj Holínek 1.9.2020 16:26 Reaguje na Martin Mach Ondřej
Pane Machu, jeví se Vám postup mazání mých příspěvků, ve kterých jsem jednoznačně objasnil vznik ataků na mé příspěvky i mou osobu (včetně toho zavedení slova "dementní" ze strany nick "Jarek Schindler"), jako správný?

A druhý můj - Vámi smazaný - příspěvek zněl:

Bořivoj Holínek 1.9.2020 14:09
Onen můj (nyní již výše smazaný) příspěvek s použitím výraziva J.S. ("dementní"), zněl takto:
Bořivoj Holínek 29.8.2020 22:15 Reaguje na Jarek Schindler
Ano, to trollení Vám jde přímo ukázkově, pane Schindlere.
Vaši logiku uvažování raději obsáhle komentovat nebudu, abych náhodou nesklouzl na Vaši hodně "dementní" úroveň diskuse (z ní totiž mj. vyplývá, že pokud mne v osobní rovině podrazí např. majitel pekařství, tak se v obci na míle vyhnu jeho obchodu, a rohlíky s chlebem vyřadím z jídelníčku).

Můj příspěvek (komentář), z něhož by vyplývalo Vaše tvrzení o mém "nekonečném stěžování si, jak mi všichni ubližují", dozajista nepředložíte, protože žádný takový neexistuje.

Takže - stejně jako Milan G - pouze rozbíjíte odbornou diskusi ve stylu "argumentum ad hominem", jedním slovem opět trollíte.

Tímto dopisování s Vámi KONČÍM, aby pan Mach opět nemusel přistoupit k mazání.

P.S.: Pokud bude článek, pojednávající o stavu lesů v Jeseníkách, na jiném portálu, zapojím se do diskuse tam, stejně jako jsem se zapojil na tomto webu Ekolist.cz, a to BEZ ohledu na šéfredaktora onoho webu.
Nic víc, nic míň.
(Poznámka: slovo "dementní" prokazatelně zanesl do diskuse J. Schindler)

Bořivoj Holínek 1.9.2020 12:00 Reaguje na Martin Mach Ondřej
Dobrý den! Děkuji Vám za jednoznačnou odpověď. Pak v duchu jejího znění jistě vyřešíte to označení mé osoby za "udavače".
Současně Vás prosím, abyste s tím "pošťuchováním" oslovil konkrétní osoby, které to "pošťuchování" (já tomu říkám trollení) vždy zahájí.
Pokud si přečtete mé úvodní příspěvky v diskusi pod tímto článkem, pak nezaujatě musíte dojít k jednoznačnému závěru, že já to rozhodně nebyl.
Bořivoj Holínek / Postřelmov
_________________________________________

Tolik k tomu, co jste pane Machu svévolně smazal, a co - po Vašem vyjádření - budu řešit právní cestou. Nejsem "udavač", "dementní" ani "vzlykající stěžovatel", ale jsem občan, který ve veřejné diskusi vyjadřuje svůj názor k problematice, kterou považuji za závažnou (stav životního prostředí, lesů atd.), a které jsem dostatečně znalý.

S pozdravem

Bořivoj Holínek
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

2.9.2020 19:27 Reaguje na Bořivoj Holínek
Holínku, Holínku otázka kterou reaguji na vaše "odborné názory" je pořád stejná: V čem je dnes těžba a technologie zpracování dřeva odlišná od té, která se prováděla před padesáti léty, jak jste tvrdil.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

2.9.2020 20:08 Reaguje na Bořivoj Holínek
"VÝVOJ NEZASTAVÍŠ"
Těžba a zpracování dřeva - jak šel čas...

http://m.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4087343
Odpovědět
MG

Milan G

1.9.2020 10:33
Chtěl bych tímto poprosit pány Schindlera, Machačka, Huntera a případně další aby už nereagovali na příspěvky člověka, který se skrývá pod nickem ,,Bořivoj Holínek,,. Protože tato osoba téměř všechny příspěvky, které jí nekonvenují udává Ekolistu a Mach je, pravděpodobně bez čtení, maže. Tím se celá tato diskuse díky onomu udavači stává nepřehledná a nesrozumitelná.

Děkuji vám za pochopení.
Odpovědět
Martin  Mach Ondřej

Martin Mach Ondřej

1.9.2020 11:33 Reaguje na Milan G
Dobrý den,
víte, ono by obecně kvalitě debaty pod články prospělo, kdyby se tu vedla věcná diskuze a kdyby se tu zcela rezignovalo na osobní či offtopic pošťuchování.

Snažím se mazat cokoliv, co je osobní, vulgární či jinak porušuje pravidla. Často tak mizí i příspěvky, které jsou převážně věcné, pak tam ale autor na adresu názorového oponenta nabombí dementa, magora nebo jiné přízvisko. A tak to letí.

Můžu Vás ubezpečit, že blokované příspěvky čtu. Bohužel.
Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Odpovědět
MG

Milan G

1.9.2020 12:48 Reaguje na Martin Mach Ondřej
Dobrý den,

díky za odpověď. Pokud čtete mazané příspěvky je to jen dobře, bohudík.
Ano použil jsem slovo udavač, patrně nick Bořivoj Holínek má s tímto označením své osoby zkušenosti jinak by mu to nemohlo vadit, neboť slovo udavač není sprosté a vyjadřuje charakter jeho činnost.
Jinak musím potvrdit vaše slova, že nesdělujete nikomu kdo udal redakci porušení pravidel diskuse. Avšak stačí opravdu málo aby člověk pochopil kdo tak činí.
Když říkáte, že dement je zde nepřijatelné slovo tak pár příspěvků s tímto slovem od nicku Bořivoj Holínek na mojí a p. Schindlerovu adresu zde ještě zůstalo. Tak bych vás rád požádal o jejich smazání v rámci ,,všem stejně,,

Děkuji
MilanG
Odpovědět
Hu

Hunter

1.9.2020 17:15 Reaguje na Milan G

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
Hu

Hunter

1.9.2020 17:17 Reaguje na Hunter

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

1.9.2020 11:40
Pokud šéfredaktor webu Ekolist.cz toleruje „komentáře“ mimo téma článku, vedené ve stylu „argumentum ad hominem“ (jako např. Milan G 1.9.2020 10:13 , Milan G 1.9.2020 10:33 - o „udavači“ atd.), pak tento odborný portál o přírodě, životním prostředí a ekologii směřuje do roviny bulváru, jak jsem mu již dříve písemně sdělil v naší korespondenci.

K tomuto konstatování anonyma Milan G – „Chtěl bych tímto poprosit pány Schindlera, Machačka, Huntera a případně další aby už nereagovali na příspěvky člověka, který se skrývá pod nickem ,,Bořivoj Holínek,,. Protože tato osoba téměř všechny příspěvky, které jí nekonvenují udává Ekolistu a Mach je, pravděpodobně bez čtení, maže.“ – pravím jen toliko, že dozajista přežiji stav, když jmenované osoby na mne nebudou reagovat.
_______________________________________________

Dotaz na redakci webu:
V souvislosti s tímto veřejným tvrzením nick Milan G – „Mach přistoupí k mazání vám nepříjemných příspěvků na vaše udání. Pokud vás tedy nazvu udavačem nejedná se o žádnou urážku, ale o pouhé konstatování faktu.“ – se Vás tímto táži, zda redakce čtenářům sděluje nickname diskutéra, který příspěvek, jenž porušuje pravidla diskuse, označil?
Odpovědět
Martin  Mach Ondřej

Martin Mach Ondřej

1.9.2020 11:47 Reaguje na Bořivoj Holínek
Dobrý den,

nesděluje.

Prosím všechny, přestaňte se tu pošťuchovat. Je to otravné.

Martin Mach Ondřej / Ekolistcz
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

1.9.2020 12:00 Reaguje na Martin Mach Ondřej
Dobrý den!
Děkuji Vám za jednoznačnou odpověď. Pak v duchu jejího znění jistě vyřešíte to označení mé osoby za "udavače".

Současně Vás prosím, abyste s tím "pošťuchováním" oslovil konkrétní soby, které to "pošťuchování" (já tomu říkám trollení) vždy zahájí.
Pokud si přečtete mé úvodní příspěvky v diskusi pod tímto článkem, pak nezaujatě musíte dojít k jednoznačnému závěru, že já to rozhodně nebyl.

Bořivoj Holínek / Postřelmov
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

1.9.2020 14:12 Reaguje na Bořivoj Holínek
errata: "... konkrétní osoby ..."
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist