https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petran-kolinska-novy-stavebni-zakon-byty-nezlevni-a-zivotnimu-prostredi-uskodi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Petra Kolínská: Nový stavební zákon byty nezlevní a životnímu prostředí uškodí

25.8.2020 | PRAHA
V rozporu s věcným záměrem se oslabuje právo samospráv spolurozhodovat o výstavbě na svém území. Ilustrační snímek.
V rozporu s věcným záměrem se oslabuje právo samospráv spolurozhodovat o výstavbě na svém území. Ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Vláda při přípravě stavebního zákona nerespektuje vlastní pravidla a ignoruje připomínky klíčových aktérů. Nejde přitom o formality. Arogantní postup se propisuje do obsahu zákona, který se týká úplně všech. O kompetence přicházejí samosprávy, odborná pracoviště veřejné správy, oslabena jsou práva majitelů nemovitostí. Návrh také ignoruje nové výzvy, kterým společnost čelí v souvislosti se změnou klimatu. Přání, že nový zákon zlevní ceny bytů, se rychle ukáže jako nereálný mýtus.
 

V oficiálních vládních materiálech k návrhu stavebního zákona je uvedeno, že návrh je předložen s 360 zásadními rozpory, které se týkají základních pilířů návrhu. Vážné výhrady k návrhu mají i přes mnohé úpravy Ministerstvo vnitra, Asociace krajů či Svaz průmyslu a obchodu. Jde mimo jiné o rozpor ohledně postavení dotčených orgánů, ale především celkové koncepce soustavy státní stavební právy.

Legislativní rada vlády navíc ve svém stanovisku upozorňuje, že při přípravě návrhu došlo k porušení Legislativních pravidel vlády, protože výrazně upravený návrh nebyl znovu rozeslán do k připomínkám ministerstvům a dalším subjektům, které potřebují dobrý stavební zákon pro svou činnost bez přehánění každý den.

Změna klimatu a samosprávy na okraji zájmu

V době akutní potřeby řešení problémů spojených se změnou klimatu návrh zákona odnímá odborným pracovištím veřejné správy v oblasti ochrany životního prostředí důležité kompetence. Nově bude o kácení stromů nebo vyjmutí půdy ze zemědělského fondu rozhodovat stavební úřad. Ten také místo specializovaného úřadu povede proces posuzování vlivů na životní prostředí. V případě vodohospodářských staveb se nynější jedno řízení před jedním úřadem rozdělí na dvě řízení před dvěma úřady. V případě integrace rozhodování o veřejném zájmu v oblasti životního prostředí totiž nedochází ke sloučení úřadů (tedy zániku jednoho z nich), ale k jejich rozdělení, takže místo zjednodušení tu vzniká dvojkolejnost a nepřehlednost.

V rozporu s věcným záměrem se oslabuje právo samospráv spolurozhodovat o výstavbě na svém území. V praxi to znamená, že vláda bude moci umístit téměř jakoukoli stavbu (nejen infrastrukturní) prostřednictvím nově zaváděného Územního rozvojového plánu bez toho, že by stavba byla v územním plánu obce či kraje. V praxi to opět znamená, že např. pro umístění vládní čtvrti do Letňan již nebude potřeba souhlasu pražských zastupitelů.

Vedení obcí už nebude mít poslední slovo při vyhlašování stavebních uzávěr a výjimek z těchto uzávěr. Také při vymezování zastavěného území se samosprávy posouvají do pozice připomínkovacího místa, poslední slovo bude mít státní úřad.

Další omezení pro dotčenou veřejnost

V posledních letech jsme byli svědky postupného osekávání práv veřejnosti mluvit do řízení, které se týkají místa, kde žijí. Osekání práv sice žádné zrychlení a zjednodušení řízení nepřineslo, ale v neblahém trendu návrh pokračuje. Věcný záměr sliboval, že práva veřejnosti na účast v povolovacích procesech nebude omezována, slib však nebyl dodržen. Konkrétně je bez náhrady zrušen institut zástupce veřejnosti při přípravě územního plánu. V rámci integrace přestávají existovat řízení v oblasti ochrany životního prostředí (např. řízení o povolení výjimek ze zákazů pro zvláště chráněné druhy živočichů či rostlin, v nichž se až dosud spolky řízení účastnit mohly), přičemž v nově definovaném integrovaném řízení se spolky účastnit nemohou.

V rozporu s věcným záměrem se také zvyšuje riziko korupce, zejména kvůli kumulaci mnoha kompetencí v případě Nejvyššího stavebního úřadu. Ten má např. rozhodovat o sporech vyplývajících z plánovací smlouvy uzavřené mezi soukromým investorem a obcí. Je také tím, kdo uděluje výjimky ze stavební uzávěry, a to bez možnosti takovou výjimku přezkoumat. Pravomocí Nejvyššího stavebního úřadu je ale mnohem víc. Na stole leží předpis, který dává příliš velkou moc do rukou jednoho centrálně řízeného úřadu.

Komplexní norma, která se dotkne všech obyvatel země, a která má zásadní vliv na hospodářství země a důvěryhodnost rozhodování orgánů veřejné správy, vyžaduje nalezení vysoké míry konsenzu mezi hlavními aktéry. Bez tohoto konsenzu může zákon způsobit nedozírné škody ekonomické i obecně společenské. Vláda svým postupem efektivní diskusi o zákonu dosud blokovala, v Poslanecké sněmovně už tento deficit odstranit nelze.


reklama

 
Další informace |
Text vznikl v rámci projektu Měníme klima v legislativě, který podpořila Nadace OSF prostřednictvím programu Active Citizens Fund. Program je financován z Fondů EHP a Norska.
foto - Kolínská Petra
Petra Kolínská
Autorka pracuje pro Asociaci ekologických organizací Zelený kruh.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (64)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

LK

Lukáš Kašpárek

25.8.2020 07:36
Na tomto návrhu stavebního zákona je krásně vidět co je vláda agenta STB ve střetu zájmů zač a co má v plánu z právním státem ČR.... cíleně ho demontovat...
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.8.2020 09:02 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Ano, je silně potřebné cíleně demontovat zbytky socialismu, v němž stát, osobami svých totálně zkorumpovaných úředníků, rozhodoval absolutně o všem. A nechat / vytvořit maximální prostor pro iniciativu prostých občanů a chránit je před bezcennými kazisvěty, jako jsou, mimo jiné, zelení aktivisté.

Bohužel. Lidé, kteří mají socialismus napevno zadrátován ve své zelené hlavě, budou muset vymřít. Do té doby, než se tak stane, bude nutno proti nim normální lidi chránit zákony.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

25.8.2020 11:42 Reaguje na Jan Šimůnek
Vy jste to celé opět vůbec nepochopil... přeji klid vaší pomatené duši....
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

25.8.2020 11:43 Reaguje na Jan Šimůnek
Paradoxně ale právě tento návrh je právě návratem k tomu socialismu, kdy Strana rozhodla a bylo, a ostatní mohli tak max držet hubu a krok.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.8.2020 08:56
Je mi líto. Za tohle opatření mohou naprosto jednoznačně organizace, sdružené do "Zeleného kruhu", alespoň některé z nich a jistě i některé další, co v tomto sdružení nejsou. Situace se vlivem ekoteroristů a ekoraketýrů stala naprosto neúnosnou: Vlivem těchto aktivistů se v podstatě zastavila jakákoli výstavba, nejen bytová. Prostě přepjali strunu, a ta praskla (nebo alespoň praskat začíná). Opravdu bylo absurdní, že stavbu silničního obchvatu kolem Práskačky na východě Moravy (nebo jiné veřejně užitečné stavby) mohlo léta blokovat Sdružení zelených žabiček z Aše.

A je jasné, že pokud se začne se stavěním, tak se to do cen bytů (ale i nájmů) promítne jejich poklesem (nebo alespoň přibržděním růstu), protože platí tržní mechanismy (bez ohledu na to, zda je autorka nezná, nebo s nimi ideologicky nesouhlasí).

Já považuji tuto novelu za krok správným směrem, bohužel relativně malý. Chtělo by to dále tlačit na zrušení potřeb řady nesmyslných omezení, některá povolení změnit na povinná oznámení atd., aby stavební řízení bylo opravdu svižné a zvládnutelné i pro normálního člověka, bez tlupy specializovaných právníků jako nezbytných pomocníků. A rychle, ideálně do týdne (v některých zemích, civilizovanějších než jsme my, na to stačí 24 hodin).
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

25.8.2020 11:13 Reaguje na Jan Šimůnek
Máte pravdu v tom, že za okleštění až vyloučení vlivu veřejnosti na řízení o povolení staveb, mají největší zásluhu ti tak zvaní "ekoteroristé". Ale to je tak všechno, v návrhu nového stavebního zákona jde o druhý extrém, svědčí o tom tísíce připomínek z nejrůznějších míst.
Ještě poznámka : Srovnávat délku stavebního žízení s Hongkongem, kde se staví byty o ploše 6 - 9 m2 , nebo s africkou kde leckde se staví domy z rákosu a hlíny, je podvodné jednání, je to jako srovnávat výrobu plechového autíčka s výrobou "dospělého" automobilu. Mám na mysli žebříček délky stavebního řízení, s oblibou uváděný developery.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.8.2020 21:39 Reaguje na Jiří Daneš
24 hodin se vyřizuje stavební povolení v některých státech USA. I na celé domy.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

26.8.2020 01:01 Reaguje na Jan Šimůnek
A víte, čemu se v USA také říká dům? Já jsem v takovém domě bydlel, nevím jak dloutrvalo stavební povolení, ale vím, že byl postaven rychle a za tři
a půl měsíce byl k nastěhování, stál s pozemkem něco přes 1 milion dolarů a patřil mým známým. Do svahu terénu zapuštěné garáže, strojovna klimtizace, úpravna pitné vody, dílna a ještě technická místnost(kryt), kde se žehlilo a byla velkoformátová televize byly odlité z betonu a tvořily základ domu a podlahu prvního nadzemní podlaží. Zbyvající dvě podlaží a veranda byly dřevěné uvnitř sádrokarton. ve srovnání s domy v ČR šlo spíše o velkou podezděnou (podbetonovanou)dřevěnou chatu. Jediným zdrojem tepla byl zděný krb na dřevo a klimatizace. V domě, ani v místě, nebyl zaveden plyn,takže s vařilo na elektrice.
K domu patřil velký pozemek (120x200 metrů) s lesem a loukou, kterou jsme nejméně jednou týdně sekali. Bazén na pozemku nebyl z toho důvodu, že v okrese bylo nařízeno kvůli bezpečnosti dvou metrové oplocení kolem bazénu a tak ho majitelé zrušili a jezdili jsme se koupat k moři. Zato jsme měli ke každé ložnici WC a koupelnu s vanou i sprchou. A všude požární hlásiče, takže kouřit jsem raději chodil na otevřenou terasu. Většina dílů byl podle majitelů prefabrikována, proto šla stavba tak rychle.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.8.2020 08:18 Reaguje na Jiří Daneš
Jenže takto se místy staví i zde. Druhá věc je, že takovéto bydlení si při našich cenách a příjmech nemohou dovolit ani střední vrstvy.
Odpovědět
DV

Daniel Vondrouš

26.8.2020 17:33 Reaguje na Jan Šimůnek
Tak, možná to nevíte. Ale na stavbu rodinného domu není v ČR vůbec potřeba stavební povolení, staví se pouze na ohlášení.
Odpovědět
Ss

Sparkling soda

27.8.2020 12:47 Reaguje na Daniel Vondrouš
Tak tomu skutečně od poslední novely je. Nutno říct, že proti této úpravě se tehdy vyjadřovaly organizace typu Zelený kruh, protože se tím podle nich roztrhne pytel s megalomanskými projety a že se jako "rodinný domek" postaví třeba hotel nebo administrativní budova. A realita? Vůbec nic takového se nestalo. A za druhé to, čemu říkáte ohlášení již dlouho ohlášením není, protože stavební úřad musí vydat souhlas. Souhlas je ale v podstatě povolení, sice se nevydává na základě standardního správního řízení, ale stavební úřad musí rozhodnout. Z právního hlediska jde o rozhodnutí, stejné jakým je stavební povolení.
Odpovědět
DV

Daniel Vondrouš

26.8.2020 17:37 Reaguje na Jan Šimůnek
Tak určitě :) Podle studie UK v Praze se odvolání účastníků řízení (tedy obcí, majitelů pozemků či spolků) vůči územnímu rozhodnutí či stavebnímu povolení stane v necelých pěti procentech řízení ročně. Od roku 2018 z možnosti odvolání u drtivé většiny řízení vypadly spolky. O odvolání podle zákona musí úřad rozhodnout do jednoho měsíce.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.8.2020 21:59 Reaguje na Daniel Vondrouš
Kdyby tomu tak skutečně bylo, nebyla by současná novela zapotřebí a netáhla by se povolování staveb celá léta.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

27.8.2020 10:52 Reaguje na Jan Šimůnek
To jsou zase kecy tohle. Ta vaše fanatická nenávist vám degenerovala mozek na úroveň šimpanze s lobotomií.. Omlouvám se redakci, ale jinak to napsat už nejde.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.8.2020 22:00 Reaguje na Petr Eliáš
Je mi líto, uvádím jen to, co říkají mnozí jiní, především ekonomové.
Odpovědět

Jan Šimůnek

28.8.2020 08:56 Reaguje na Petr Eliáš
Mimochodem, jak dlouho ekologičtí zločinci blokují napojení našich dálnic na rakouské pod Mikulovem? To už je už alespoň deset let. Každá změna zákonů, omezující možnosti ekologických zločinců do stavebního řízení kecat a stavbu brzdit, je dobrá.
Odpovědět
MG

Milan G

25.8.2020 10:36
No, návrh většinově podporují ti kteří staví, nebo budou chtít stavět a proti zákonu jsou všichni ti, kdo výstavbu brzdí. Je třeba si uvědomit, že developer není žádný zločinec a čekat na povolení i víc než deset let, to prostě musí skončit. Kvůli tomu paskvilu, který platí teď, zcela prokazatelně stoupají ceny bytů do takových výšin, že i pro vyšší střední třídu je problém byt koupit.
A pokud zastřihne křídla dětem země a dalším, tak je to jen dobře.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

25.8.2020 11:45 Reaguje na Milan G
To je samozřejmě nesmysl, jde čistě o krok k centralizaci státní moci.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.8.2020 21:26 Reaguje na Svatá Prostoto
Ne, toto opatření zbavuje korupčníky z centra části jejich moci zdržovat stavby dle korupčního zadání.
Odpovědět
DV

Daniel Vondrouš

26.8.2020 17:40 Reaguje na Jan Šimůnek
Korupce bude jednodušší v případě schválení nového zákona. konstatovaly v připomínkovém řízení BIS i NKÚ. Možná má Jan Šimůnek lepší odborné informace.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.8.2020 22:06 Reaguje na Daniel Vondrouš
Čím méně lidí do toho bude kecat, tím menší prostor pro korupci zbude. BIS i NKÚ jsou placené za to, že "něco najdou". Pokud toho něčeho bude ubývat, bude to pro ně spíš škoda.
Odpovědět
va

vaber

25.8.2020 16:03 Reaguje na Milan G
když si někdo vybere to nejkrásnější místo v přírodě a tam chce začít stavět, příroda ho samozřejmě nezajímá, inženýrské sítě komunikace a vše ostatní se tam musí dotáhnout samozřejmě taky a přes nerušenou přírodu ,ten ať čeká deset let i víc a o taková místa mají developeři největší zájem
Odpovědět
ig

25.8.2020 17:28 Reaguje na vaber
Z Prahy mám jinou zkušenost. Developeři mají zájem o hluchá místa v zástavbě, jako jsou zrušené fabriky nebo nádraží. Přesto se čeká léta a léta na povolení a úřady ještě navíc dělají neuvěřitelné naschvály, jako když prohlásí zrezlou plechovou boudu uprostřed brownfieldu za památku, kterou nelze zbourat.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.8.2020 21:27 Reaguje na vaber
Uvědomte si, kolik ty sítě stojí (stovky až tisíce za metr). To nikdo z hecu dělat nebude.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

25.8.2020 18:19 Reaguje na Milan G
Některé developery lze od zločinců odlišit jen stěží. Vysoké ceny bytů jsou způsobeny tím, že u nás není možné celoročně bydlet třeba pod stanem. Jde o zvůli a systémovou chybu v tom, že lze mít byt t.zv. investiční, který neslouží k bydlení, ale k uložení peněz s nadějí na další zhodnocení finančního vkladu ,buď různými pronájmy (většinou krátkodobými) nebo jen čekáním na další vzrůst cen. Za 41 let panování komunistů bylo postaveno cca 1 500 000 bytů a za 30 let od listopadu cca 850 000 nových bytů. Obyvatel při tom přibylo cca 250 000 a zbouraných domů také nebylo tolik, aby byl takový nedostatek bytů, který by opravńoval současné ceny. Údaje o postavených bytech, lze dohledat na stránkách ČSÚ.
Odpovědět

Viktor Šedivý

25.8.2020 23:04 Reaguje na Jiří Daneš
Kdyby pronajímatel a nájemník byli ve skutečně svobodném smluvním vztahu, málokdo by nechával byt prázdný.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.8.2020 08:17 Reaguje na Jiří Daneš
Investice do nemovitostí jsou naprosto legální formou uložení peněz k jejich zhodnocení. Za jejich popularitu poděkujte mj. Národní bance, která provádí řízené znehodnocování peněz.

Mimochodem, za totáče řada komunistických funkcionářů ve svých domech držela prázdné byty (byť to nebylo košer podle komunistických zákonů), protože měla (správně) spočítáno, že úředně stanovené nájemné nepokryje běžnou amortizaci bytu a domu. A drželi to třeba pro děti v kojeneckém věku.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

27.8.2020 13:47 Reaguje na Jan Šimůnek
To nemusel nikdo počítat, se stačilo zeptat těch pár chudáků, kteří vydrželi a ty činžáky si nechali ... že ten bolševikem stanovený nájem nestačí ani na úklid. Taky bylo oblíbenou metodou ty majitele prudit s tím, že se řádně nestarají (pochopitelně, když nebylo za co) až to vzdali a "výhodně" prodali státu.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

27.8.2020 13:59 Reaguje na Jiří Daneš
Začal jste dobře, ale pak se klasicky ztratil a jste zcela mimo ... NIKDO by NIKDY nenechával byt prázdný, i kdyby se jednalo o investici nebo dokonce spekulaci. Existuje jediná výjimka ... že jak se vám do něj někdo nastěhuje, tak jej dostávat pryč může být martýrium, které snad nemá obdoby. Je to na roky a stojí to neskutečné množství času, energie a peněz. O nějaké náhradě případných škod je úplně zbytečné mluvit.

A úplně stejně to platí např. i pro byty, které rodiče chtějí za pár let přenechat svým dětem. Buď ten byt pronajmu někomu, koho opravdu dobře znám, nebo, než riskovat výše popsané, jej raději nechám prázdný a ten nájem oželím.

Jen tak mimochodem, tohle je velké plus těch proklínaných krátkodobých pronájmů turistům. Vydělává to a riziko, že by mi tam nějaký turista zkusil bydlet natrvalo je samozřejmě mizivé.

Aneb na co stát sáhne, to podělá. Rozhodně ten náš.

Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

25.8.2020 10:45
Uvidíme co vyleze ze zákona po jeho projednání v parlamentu,poslanecké iniciativy.
Princip zákona ,zrychlit stavební řízení je chvályhodný, ale to provedení v § znění je doslova obskurní.
A z pohledu životního prostředí je naprosto špatný.
Odpovědět
Ss

Sparkling soda

27.8.2020 12:35 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vážně jste si přečetl ty stovky stránek nebo tady, podobně jako většina diskutujících, jen omíláte něčí domněnky? V čem je tedy konkrétně špatný z hlediska životního prostředí, jak mu podle Vás uškodí? Předem děkuji za odpověď.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

25.8.2020 11:31
Vládou připravený návrh stavebního zákona uškodí životnímu prostředí, proto se mi nelíbí.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.8.2020 21:40 Reaguje na Majka Kletečková
Zkrátka: Zpět do jeskyní! (nebo ještě líp na stromy).
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

25.8.2020 11:52
No, kdo zažil Dostálovou live asi nemůže mít iluze o tom, jaký návrh zákona může MMR vyplodit.

Jinak je zde základním problémem právní chaos a neskutečný bordel ve veřejné správě, který svádí ke zjednodušení v tom směru, že rozhodování bude centralizováno na úrovní státní správy a šlus. Jenže s ohledem na stav a kvalitu naší státní správy je to z louže pod okap.

Představa, že se zřídí nějaký stavební superúřad a budou v něm rázem samí na slovo vzatí odborníci, poctiví, čestní, objektivní, neúplatní a schopní ... fakt tomu u nás někdo věří?
Odpovědět
ig

25.8.2020 16:04
Ten návrh samozřejmě ani zdaleka neřeší věci tak jak by měl, dostala se tam spousta podivností, ale neházel bych vinu jen na vládu. Ta mimo jiné reaguje na to, že aktivisté všech druhů, ve snaze dokázat, že jsou zajímaví a důležití, příliš tlačili na pilu a spolu se zoufale nevýkonnými, někdy i úplatnými úředníky udělali z tak běžné věci jako postavit si dům nebo továrnu úplný horor.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

25.8.2020 16:25 Reaguje na
Přesně, takže rozumné a dobré věci trvá někdy prosadit roky, a současně jsou realizována zvěrstva, v řadě případů načerno, které se následně prostě zlegalizují.

Ale to je jen důsledek ... efektivní státní správa má přimět jednotlivé strany k nalezení kompromisu a ten pak efektivně a kvalitně zadministrovat (to je slovo:-). U nás jen čumí a funguje podle toho, kdo na ni zrovna víc tlačí a kdo je u vesla (a kdo na něj tlačí, resp. maže).

Obávám se, že tohle nějaký zákon nerozštípne, zejména když jeho tvůrci jsou ti, kteří jsou zodpovědní za stávající stav ... a aby toho nebylo málo, tak jej následně budou aplikovat v praxi. To zas bude u NSS veselo.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

25.8.2020 16:29 Reaguje na
Oni ti tzv. aktivisté nejsou vždy jen banda pošuků. Prostě jsou to obyčejní lidé, kteří jsou často konfrontováni s tím, že když se něco povolí, tak se tam následně vystřihne něco velmi jiného a ... je vymalováno, protože u nás není síly, která by stavebníka dokopala k uvedení do souladu s tím, co bylo skutečně povoleno. Max někdo dostane flastr, nebo někdo dostane flastr (tj. max podmínku), ale to je všechno a s tou samotnou stavbou se nestane nic.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

25.8.2020 16:30 Reaguje na Svatá Prostoto
... pokutu, samozřejmě.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

25.8.2020 20:15
Stále mohl platit dosavadní, pokud by nebyla zneužívána často zbytečně
možnost námitek a blokací. Když jsem přesvědčen o škodlivosti projektu,
tak ho neguji ihned a dám tak v termínu možnost protistraně předložit
oponenturu. Pokud tak učiním poslední den k podání námitky, tak je to
evidentní zdržování a zlovůle. To se pak není co divit novému zákonu,
který to chce urychlit. Jsme světu k smíchu těmi banálními důvody
blokací obchvatů měst, kde lidé trpí dopravou a nebo blokací dálnic
a tratí. Takto se chovali třeba konšelé St.Bohumína při stavbě
železnice, a pak litovali, že se o kus dál a vznikl N.Bohumín.
Dnes se tak chovají i různí aktivisté a je jim ukradené,
že lidé trpí hlukem a zplodinami z dopravy díky absenci obchvatu.
Konají tak často spolky z druhé strany republiky, neboť místní
by se nemohli lidem podívat do očí. Proto se nedivím novému
návrhu zákona, když byl starý takto zneužíván. Bohužel na takové
chování nyní doplatí i oprávněné námitky. S vaničkou se tak vylilo
dítě díky tomu, že prostě těm zúčastněným došla trpělivost. Jinak
se obávám poslanecké lidové tvořivosti, aby nevznikl ještě větší
paskvil, než ten dosavadní a ten navrhovaný. Možný se budeme divit
ještě více, ale hledejme vinu i u sebe, za ty blokace a banality,
které byly jejich důvodem.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

25.8.2020 20:37 Reaguje na Břetislav Machaček
Ono to není zas tak černobílé, protože zrovna třeba ŘSD má tendenci velmi často jednat čistě direktivně ... prostě takto jsme to nakreslili a jinak to nejde. A pak se diví, že jim do toho kde kdo hází vidle. A jen tak na okraj, velmi často jsou to obce, ne nějací aktivisté, a podobně často i soukromí majitelé pozemků, že kterých se stát snaží udělat voly ... kauza Havránkové je legendou.

A dalším problém jsou rozhodnutí správních úřadů, které si svojí nekompetentností o nějaké ty hozené vidle přímo koledují.

Nikdo netvrdí, že ekoblbci na tom nemají nikdy podíl a nezkouší to. Ale případů, kdy byl ten problém primárně u nich, je spíš menšina. Ale jako úředník taky budu raději něco plácat o obstrukcích, než přiznat, že jsem to pohnojil:-))).
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

26.8.2020 22:17 Reaguje na Svatá Prostoto
Projekt liniové stavby moc těch možností, jak vyhovět všem
asi nemá, protože musí mít nějaké parametry. Nemůže udělat
kličku kolem něčí nemovitosti, chráněné lokality a taky se
musí vejít do nějakých nákladů. Pokud někdo požaduje tyto
výjimky, tak musí počítat i s tím, že to přepískne. Strýc
mého kamaráda dokázal zabránit výkupu rodinného statku,
ten je ale dnes mez dálnicí a přivaděčem, obklopený
protihlukovými stěnami a po smrti toho strýce neprodejný.
Až tam bylo v minulosti možno dojít, pokud člověk neměl
rozum. No a požadovat násobně velkou částku za svoji
nemovitost, či chtít směnu takovou,že za hektar požaduji
pět, není ústupek, to bych nazval jinak. Kdyby se takto
postupovalo v dávné minulosti, tak by tu byly pouze
klikaté silnice a nebo nic. Takto se nepostupuje nikde
na světě a i ta výkupní cena musí mít reálný strop. To by
pak mohl člověk požadovat za metr čtvereční milión
a výkup pozemků by stál tolik, že na samotnou výstavbu by
už nic nezůstalo.
Odpovědět
ig

27.8.2020 10:51 Reaguje na Břetislav Machaček
V téhle problematice je aspoň pro mě blbé, že minimálně v několika případech znám a chápu pohnutky obou stran, takže nemohu přijout žádný generální názor :-) Jestli teď narážíte třeba na případ Havránková, tak tam nešlo o směnu 1:5, ale o to, že stát jakoukoliv směnu odmítal. Jediné co byl stát ochotný akceptovat bylo vykoupení pozemků za úředně stanovenou cenu s tím, že si pak paní může koupit od státu pozemky ve veřejné soutěži jako každý. Úplně ji chápu, že se jí na tohle nechtělo přistoupit a nechápu, že arogance úřadů trvala tolik let, kdy s ní nechtěli vůbec jednat a když už se za velkého halasu k jednání dostali, zase navrhovali pořád totéž. Stát neumí vůbec jednat s lidmi, chová se jako hovado a lidi zase chtějí stát a sebe navzájem očůrat a poškodit na sto možných způsobů a najímají si na to ekologické organizace (mimo jiné, těch škodících prostředků je ve skutečnosti nepřeberně). Další věc potom je, že úřady jsou naprosto neschopné zvládat i svou běžnou práci a tohle všechno se nám pěkně plete dohromady :-)
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

27.8.2020 13:44 Reaguje na
+1
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.8.2020 22:09 Reaguje na
Naprostý souhlas. Jednání státu s majiteli nemovitostí se od dob vlády komunistů prakticky nijak nezměnilo.
Odpovědět
DV

Daniel Vondrouš

26.8.2020 17:43 Reaguje na Břetislav Machaček
V potřebě připomínkovat projekty na začátku, kdy ještě něco jde změnit bez velkých nákladů, se určitě shodnete s ekologickými organizacemi a dalšími kritiky zákona. MMR a vláda mají ale opačný názor. Proto návrh umožňuje podat výhradu POUZE na konci řízení a to v podobě žaloby. Poslání připomínek úřadům vyloučeno, žaloba zůstává bez omezení.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

26.8.2020 21:00 Reaguje na Daniel Vondrouš
To se z toho ty správní úseky soudů zblázní ...
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

26.8.2020 21:47 Reaguje na Daniel Vondrouš
Pokud zákon projde v této podobě, tak to bude paskvil
a problém z hlediska práva. Dosud se táhly stavební
rozhodnutí a v budoucnu se budou táhnout soudní spory.
Odpovědět
Ss

Sparkling soda

27.8.2020 12:30 Reaguje na Daniel Vondrouš
V tomto smyslu je zachován stávající stav. Pokud jste dotčen, jste účastníkem. Pokud nejste dotčen, nejste účastníkem. Pokud nejste dotčen, proč byste měl zasahovat do záměru někoho jiného. Je to jednoduché jako facka.
Odpovědět
Ss

Sparkling soda

27.8.2020 12:25
Jako obvykle je v článku plno manipulace a málo faktů. Výzvy klimatu jsou řešeny např. tím, že dochází k rozšíření požadavků (i oproti stávajícímu vodnímu zákonu) na hospodaření s vodou v nových stavbách, tak aby přednostně bylo podporováno využíváno srážkové vody před jejím vypouštěním do kanalizace. Jakou hlavičku má úřad, který rozhoduje o kácení nebo vyjmutí půdy z ZPF nebo provádí posuzování vlivů na ŽP, musí být přeci jedno. Jestliže žijeme v právním státě, pak musí rozhodovat ve stejných případech stejně jak úředník pod hlavičkou orgánu ŽP, tak pod hlavičkou stavebního úřadu. Zejména v kontextu toho, že se nemění zákonné podmínky, za kterých lze tyto činnosti povolit/vydat EIA, rovněž zůstává zachován požadavek na vzdělání úředníků, kteří o tom budou rozhodovat a je zachována kontrola od resortu životního prostředí, nemůže dojít k žádné změně. Kýženým pozitivem změny tak má být rychlost a komplexnost takového rozhodování právě jejich přesunem pod jeden úřad.
Samosprávě je ponecháno rozhodování o využití jejího území, pokud se nejedná o stavby, které jsou v zájmu státu. Tento zájem státu musí být hierarchicky respektován i v krajských či obecních územních plánech. Podobně musí být krajské samosprávné záměry respektovány v obecních územních plánech. Bez takto dané hierarchie by nebylo možné naplánovat jakýkoliv projekt, který by měl větší jak místní význam. Dálnice nebo železnice přeci musí pokračovat v další obci tam, kde končí v předchozí, nemůže si ji obec posunout o 50 m.
Práva veřejnosti jsou opravdu zachována, zástupce veřejnosti v územním plánování byl zrušen, protože byl zrušen institut námitek, přičemž připomínku může podat kdokoliv. Proč pak mít nadbytečný institut zástupce, pokud mohu připomínky uplatnit sám, nebo společně se sousedy, nebo prostřednictvím neziskové organizace? A v neposlední řadě je poměrně úsměvný argument spojující centralizaci a úplatky, pokud bychom takový argument vzali doslovně, tak nejlepším systémem státní správy by byla situace, kdy musí stavebník kvůli jednomu záměru oběhnout desítky, stovky, tisíce úředníků, protože jen takto bude zajištěno, že se najde jediný neúplatný, bez kterého záměr nepřejde. Pro paní Kolínskou tak vůbec není důležité, aby občan na jednom místě státní správy dostal maximum služeb v daném sektoru. Proč by měl oběhávat všechny úřady stavebník, když může informace a požadavky na jeho stavbu získat na jednom místě? Touto úvahou je motivována centralizace. Pokud chce stát bránit korupci, tak musí primárně začít u svých úředníků ať již jejich finanční motivací nebo vyžadováním a kontrolou jejich etické soudržnosti. Pro úspěšnou korupci je třeba vždy obou stran, nejde pouze o akt korumpujícího.
Můj názor je ten, že paní Kolínská si nepřečetla ani řádek návrhu, a jen otrocky papouškuje něčí domněnky. Přesto je jí dán takovýto prostor nepravdu šířit.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

27.8.2020 13:42 Reaguje na Sparkling soda
"Dálnice nebo železnice přeci musí pokračovat v další obci tam, kde končí v předchozí, nemůže si ji obec posunout o 50 m." ... tohle je nesmysl, je samozřejmé, že další úsek musí začínat tam, kde končí předchozí ... v Polsku to jednou zkusili jinak a neosvědčilo se to:-) ... ale to nic nemění na tom, že obec může (měla by a je to její povinnost vůči svým občanům) požadovat změnu trasy v tom úseku, který vede jejím územím, a "stát" by se měl snažit v maximální možné míře její názor respektovat. Jistě, ne vždy to jde ... ale v řadě případů se primárně nechce ... ani to zkusit.

Jinak ona by celá tato činnost měla u veřejnosti o dost větší pochopení, kdyby veřejnost měla alespoň jistotu, že co se postaví načerno (úplně nebo prostě kreativní úpravou v průběhu stavby) půjde bez milosti k zemi, a to, co k zemi šlo i když nemělo, se někomu sakra prodraží. Ne že si Madragi na Ořechovce rekonstruuje vilu, v průběhu víc jak půlka té vily čistě náhodou "spadne" a stavební firma dostane pokutu 150 litrů ... a jede se dál.
Odpovědět
ig

27.8.2020 15:11 Reaguje na Svatá Prostoto
Druhá věc je, že investor si chce barák přestavět podle svého a lidi v okolí okamžitě začnou hučet, že nesmí, že to musí zůstat tak jak to bylo (zajímalo by mě, jestli takhle hučeli když šlo o jejich bydlení), že každá změna je špatná a při tom nejde o nic světoborného nebo něco co by je poškozovalo. Prostě klasický fenomén "já už bydlím a nikdo další nesmí", se kterým se setkal bezmála každý kdo kdy něco stavěl.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

27.8.2020 15:01 Reaguje na Sparkling soda
Je v návrhu nového zákona uzákoněno, že když někdo něco postaví načerno (úplně nebo v průběhu stavby), tak takovou stavbu nebo část stavby musí odstranit?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

27.8.2020 15:07 Reaguje na Majka Kletečková
Bez možnosti zaplatit symbolickou pokutu, která ve stávající praxi umožňuje tyto předem neschválené stavby nebo úpravy ponechat.
Odpovědět
ig

27.8.2020 15:14 Reaguje na Majka Kletečková
Mně by se líbilo, kdy bylo možné aby si každý postavil co chce bez toho, aby mu to musel někdo povolovat nebo zakazovat :-) Pak by problém černých staveb prostě přestal existovat, tedy až na případy, kdy by někdo porušil obecné regulace (jako třeba sousedská práva, místně daná hranice uliční fronty a tak).
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

27.8.2020 15:22 Reaguje na
Na Šumavě v CHKO takhle vyrostly stavby, které velice narušují ráz okolních staveb a krajiny (hotely, velké haciendy, ...). Jejich majitelé zaplatili pro ně nevelkou pokutu a vše bylo OK. Většinou se jedná o stavby bohatých podnikatelů, kteří v tom díky svým kontaktům na správné lidi a úplatkům umějí chodit.
Odpovědět
Ss

Sparkling soda

27.8.2020 21:24 Reaguje na Majka Kletečková
Upřímně, posuzování vlivu na krajinný ráz je velmi subjektivním procesem, co se nelíbí mě, Vám může přijít pozoruhodné a naopak. Základem všeho je územní plán, pokud územní plán připouštěl nějakou občanskou zástavbu, pak se nelze divit, že si tam někdo takovou zástavbu staví. Bohužel lidé řeší výstavbu až když se má něco stavět, namísto toho, aby si hlídali, pro jaký typ zástavby se území vymezuje a již byli aktivní v této fázi. Územní plánování je alfou a omegou rozvoje území!!!
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.8.2020 22:12 Reaguje na Majka Kletečková
Souhlas s předchozím. Krajinný ráz není něco, co by bylo exaktně definovatelné. Spíš se to zneužívá k cílené buzeraci lidí, kteří se někomu znelíbili.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

30.8.2020 21:48 Reaguje na Jan Šimůnek
V tomto případě bych takový pojem nepoužil. A k tomu krajinnému rázu - zabývá se tím celý obor krajinného inženýrství, stejně jako oborem síťovým obor městského inženýrství. Obojí mají exaktně a vědecky i technicky jasné kriteria. Takže o způsobu řešení je jasno. S úplatnými formami rozhodování jste to v předcházejícím trefili přesně, ale to je v ČR národní sport a právě ti, kteří prosazují něco co nejde vzhledem k jasným pravidlům, používají termíny jako šikana, buzerace, atd. Občas to co chtějí i prosadí, obvykle cestou peněz. Pak vzniká třeba ono podnikatelské baroko. Já jsem za proces transparentní a kriteria správně a solidně určená. <rýpal lesní>
Odpovědět
Ss

Sparkling soda

27.8.2020 21:17 Reaguje na Majka Kletečková
Bohužel se z toho upustilo, ale nikoliv na základě toho tzv. lobbingu podnikatelů, ale protože si MMR myslí, že se to někdy může občanovi stát omylem, resp. dle textace v dobré víře. Čili lze ji dodatečně povolit, pokud prokáže, že jednal v dobré víře. Jinak myslím, že ani dnes se ze stavby načerno nelze vyvázat pouhým zaplacením pokuty, ale buď je stavbu třeba odstranit na základě rozhodnutí v řízení o odstranění stavby nebo dodatečně povolit, nic mezi tím není.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

28.8.2020 20:40 Reaguje na Sparkling soda
A to dodatečně povolit je právě ten problém. Ostatně, teď je krásná kauza ve Špindlu.

A když člověk vidí tohle ... https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/holecek-pardubice-park-na-spici-spor.A200811_564260_pardubice-zpravy_mvo ... tak prostě nevěří ničemu a nikomu. A nelze se mu divit.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

27.8.2020 14:47
Někde se mi zatoulal příspěvek, který jsem k tomuto článku uvedl a v souvislosti i s jiným článkem k témuž tématu, takže jej si dovoluji zopáknout a ještě něco přidat :

Základní a zásadní rozpor v zákonu zůstal. Tím je systémová podjatost úředníků stavebních úřadů k záměrům samosprávy a k záměrům v působnosti samosprávy, kdy úředník rozhoduje o věci, ve které je starosta tím, kdo si přeje, jak má záležitost dopadnout, tohoto úředníka platí a je mu nadřízeným a ten, znalý toho, jak to chodí, podle toho rozhoduje. Dokonce je věc tak, že k tomuto "problému" byl přijat v rámci správního řádu stav, kdy "úředník samosprávného celku pokud rozhoduje o věci samosprávného celku je nepodjatý", čímž se vlastně had zakousnul do vlastního ocasu, a umožňuje rozhodování ve věci, týkající se sama sebe. Naprostou úsměvnou ukázkou je i rozhodování osoby starosty, jako orgánu obce, ve věci v souvislosti s řízením stavebním a vedením stavby, kdy je tento sám sobě podjatý, navíc, dokonce rozhoduje i v rozporu kompetencí, pokud je toto takto nadřízeným orgánem ( ovládaným osobami politicky a názorově spřízněnými ) trpěno či dovoleno. Tomu se říká demokratický výplach očí tím, co pochází odněkud níže.

Jeden diskutující zde uvádí zkušenosti z USA ( náš vzor ) a uvádí, jak je to tam jednoduché. Nu, jeden malý, ale dle mého zásadní, postřeh. Před lety byla kauza toxického pozemku při stavbě bytových domů v USA, a ukázalo se, že míra zamoření je několikonásobně vyšší než hodnota toxicity smrtelné pro obývání lokality a hodnoty ve vodách na pozemcích. Zde se tedy prokazuje, že je vceklu zásadní problém, pokud povolování je provedeno rychle, a nezváží se všechny okolnosti dané lokality. Snad to pány jako Kašpárka či Šimůnka přesvědčí, že je vcelku dobré, pokud se k věci vyjádří ti, kteří jsou v obraze. Stejně tak by se měli vyjádřit ti, kteří o tom něco ví. A tím může být i ten třídní nepřítel - ekologický aktivista. Protože to je taková pojistka, aby třeba vaše dítě jednoho dne neskončilo na ARO.

A pro ty, kteří mi budou psát, že to tady není možné, tak místopřísežně prohlašuji : je to možné i v ČR. V lokalitě, kde existující skládka "neexistuje" a je zapírána, i když jsou důkazy, ji začali brát vážně až poté, když tam bylo "na spadnutí" žádost o vybudování studny. Věc je cca 30 let stará a stále nevyřešena.

Takže pro mne je ekologický aktivista partner, pokud nevyloučím, že je účelově poblázněný svým jediným pohledem. Za dlouhou dobu, co v oboru se pohybuji jsem jich nenašel více než 1% z případů. Ostatní byli relevantní, někdy i velmi přesní, a mnozí tomu rozuměli více, než ti, kteří mají školy zaplacené státní správou z našich daní.

Tak to k tomu stavebnímu zákonu. Ono to souvisí.
<rýpal lesní>
Odpovědět
ig

27.8.2020 20:10 Reaguje na rýpal lesní
To snad není věc povolení ale informování investora, že pozemky které si chce koupit jsou jedovaté :-)
Odpovědět
rl

rýpal lesní

30.8.2020 21:36 Reaguje na
Ne tak zcela. Za prvé : v rámci územního plánování by takové lokality měly být podchyceny a v rámci zjištění také i upraveny možnosti jejich využití - koná příslušná Obec prostřednictvím orgánu územního plánování, zodpovídá Stavební úřad prostřednictvím vyjádření orgánů - např. hygieny, povodí, vak-u, místní znalosti. Za druhé : pro záměr jsou oslovovány toliko DOSS - dotčené orgány státní správy a dotčené organizace, již nikoliv orgány obecné, nebo místní organizace ( jakékoliv ), ty se musí o záměru nejdříve dovědět a poté zjistit. Termín minimální, takže řeší to co nutno. Za třetí : Máte pravdu, že je to povinností ( ze které se developer vyviní, pokud je zdatný ) při nabytí pozemku, či záměru, a pokud se nezjistí v rámci průzkumu, může dojít k podvodu či překvapení až po realizaci ( kolaudace ). Následný soud bude hodně úsměvný, ale ne pro ty kteří jsou závislí na výsledku záměru. Za čtvrté : máte pravdu, že povolit lze všechno, ale úřad se vyviní tím, že "netušil". Nu, pokud by jste byl v kůži investora ( platil to ), nebudete asi nadšen. To, že si budete pak vyřizovat ono pochybení, to je fakt, stejně tak jako to, že to budou házet na vás, protože jste si měl tuto skutečnost aktivně zjistit. Kdo to běžně dělá ? Ono to s tím stavebním zákonem hodně souvisí. Třeba tím, že na tuto věc může někdo upozornit. Mimochodem, zkuste v Praze či Ostravě navrtat studnu na pitnou vodu a udělejte rozbor. Ouvej. Nic na tom nesejde, že orgán SÚ se ochrání tím, že vám dá povinnost se napojit na inženýrské sítě. Chápu, že v tomto příkladu jdu poněkud nad rámec, ale stává se. A zatajování je hobby i v ČR.
<rýpal lesní>
Odpovědět
rl

rýpal lesní

30.8.2020 21:39 Reaguje na rýpal lesní
Nicméně, prioritní v příspěvku je ten vztah stavebního zákona a správního řádu, jak jsem uvedl. <rl>
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist