https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/profesori-vysetrovani-becvy-je-velka-frustrace
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Profesoři: Vyšetřování Bečvy je velká frustrace

20.9.2022
Foto | Ondřej Kašpar
V úterý 20. září uplynou dva roky od dosud nevyšetřené obrovské otravy řeky Bečvy. Chemikálie z dosud neznámého zdroje otrávily 40 km řeky a usmrtily nejméně 40 tun ryb, což představuje zhruba 100 tisíc kusů ryb. Neuvěřitelně zpackané vyšetřování, kdy nebyly včas odebrány vzorky z kanálů ústících do řeky, má za následek, že viník dosud nebyl odhalen. A bohužel, pokud se sám nepřizná, je vysoce pravděpodobné, že nalezen již nikdy nebude.
 
Dosavadní vyšetřovací verze, tedy, že toxiny (pravděpodobně kyanidy) se do Bečvy dostaly takzvaným rožnovským kanálem, pak se mnoho hodin nepozorovaně pohybovaly při pravém břehu Bečvy, a teprve 3,5 km po proudu začala otrava najednou v celé šíři řeky, je z hlediska fyzikálně-chemického a toxikologického absurdní.

Prof. RNDR. Jakub Hruška, CSc. k tomu říká: „Na Bečvě zřejmě v době otravy podle vyšetřovacího spisu přestaly platit přírodní zákony. Vlastním pokusem jsme ukázali, že látky z rožnovského kanálu jsou plně rozmíchány v celém profilu Bečvy již pod prvním jezem po 820 m od ústí rožnovského kanálu do Bečvy. Mrtvé ryby by se musely objevit již zde, a nikoliv až po dalších skoro 3 km.“

Policie od počátku vyšetřovala pouze jednu variantu, tedy výtok z rožnovského kanálu. To, že přímo nad místem otravy u Bečvy stojí chemička DEZA, zcela opominula.

Nezastírejme si, že kauza má i politický rozměr, protože DEZA patří do svěřenských fondů expremiéra Andreje Babiše. Přestože otrava jistě nebyla úmyslná, mohla autocenzura vyšetřovacích orgánů sehrát svoji roli. Bohužel ale ani současná vláda tuto bezprecedentní otravu příliš neřeší. Nejen její vznik a nalezení viníka, ale ani úpravu zákonů, které by měly zamezit tomu, aby se zpackané vyšetřování nemohlo opakovat. K tomu je potřeba novelizovat vodní zákon, zákon o předcházení ekologické újmě a zřetelněji vymezit pravidla krizového řízení.

Havárie na řece Bečvě také ukázala na nedostatky v identifikaci zdrojů znečištění řek, kde chybí údaje využitelné v případě havárií i využitelné pro zodpovědný management povodí. Na svých místech stále sedí ti, kteří ve vyšetřování zřetelně chybovali, například ředitel České inspekce životního prostředí spadající pod ministerstvo životního prostředí.

„Jsme znepokojeni tím, že negativní zkušenosti z této havárie nebyly využity k detailní inventuře možných zdroj znečištění, k zefektivnění postupů v případě havárií a příslušným legislativním úpravám. Znepokojující je tak skutečnost, že policejní vyšetřování bylo vedeno tak jednostranně,“ říká prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

„Uplynulé dva roky byly obdobím velké frustrace, která u odborníků bohužel stále trvá. Proto doufám, že okresní soud ve Vsetíně vrátí kauzu k došetření policii, a ta začne zkoumat i další možné varianty otravy,“ dodává Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Všichni tři profesoři se věnovali otravě Bečvy v posledních dvou letech, a to včetně praktických pokusů v řece, studia znaleckých posudků a odhalování faktických chyb ve vyšetřování.

Jakub Hruška, Ivan Holoubek, Blahoslav Maršálek


reklama

 
Profesoři

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (22)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

PH

Pavel Hanzl

20.9.2022 08:41
Přestože otrava jistě nebyla úmyslná, mohla autocenzura vyšetřovacích orgánů sehrát svoji roli. Bohužel ale ani současná vláda tuto bezprecedentní otravu příliš neřeší.

To není žádná autocenzura, to je tvrdá, systémová korupce, tj. nejhorší varianta. Vláda má úplně jiné starosti a navíc to není věc vlády, ale OČTŘ.
Všechny řeči o "nedostatcích identifikace" atd. jsou zcela marginální proti této tvrdé korupci a byly by svižně vyřešeny, kdyby proběhl spravedlivý soud s viníky a jejich pomahači.
Parlamentní vyšetřovací komise doporučila rozšířit obvinění o zločinné spolčení a nikdo se tím neráčil zabývat.
Odpovědět
Petr Gazdík

Petr Gazdík

20.9.2022 11:28 Reaguje na Pavel Hanzl
S dovolením jsem se tím ráčil zabývat. Viz: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/gazdik-kvuli-vysetrovani-havarie-na-becve-poda-trestni-oznameni a následně https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-nepruhledna-becva-postup-detektivu-proveruji-kolegove-z-vedlejsi-kancelare-205491
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.9.2022 22:02 Reaguje na Petr Gazdík
Článek není k dispozici ale určitě ho znám, zabýval jsem se tím.
Mohl bych se zaptat?
Bylo odebráno hned v neděli odpledně dle médií i TV zpravodajství velká série vzorků od asi sedmi organizací, jen na Povodí dělali těch rozborů asi 140.
Kde se všechny poděly? Protokoly prý předali PČR, ale mají je přece v archvivech, ne? Proč u soudu nejsou?
Juřinským kanálem by ten jed tekl na tuhle vzdálenost několik dní a musel by být totálně vypálen. Proč z něho nebyl odebrán žádný vzorek, když už ve čtrtek byl v podezření?
Děkuji, nikde jsem to nenašel a myslím, že více čtenářů by to zajímalo. PH
Odpovědět
RP

Radim Polášek

20.9.2022 09:08
JJ. lidi, co zpackali vyšetřování, by měli být potrestáni a minimálně by ze svých pracovních pozic měli odejít. A jak ukázalo to šetření, nedostatečné informace o kanalizačních výpustích a dalších zdrojů znečištění Bečvy se měly bezpodmínečně doplnit. Zase, když někdo měl tohle udělat a nekonal, taky by měl za svého místa odejít.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

20.9.2022 09:24 Reaguje na Radim Polášek
Lidé nekonají, protože nemusí! Legislativa ohledně vypouštění odpadů
je vágní, umožňuje limity a vypouštění bez nepřetržité kontroly vod. Někde jedy dokonce hromadí a čekají na naředění při přívalových deštích, které spláchnou nejenom jedy, ale případně uhynulé ryby.
I limitní množství se může za sucha koncentrovat někde v tíšině
a vytvořit smrtící koktejl, ale vypouštění bylo vždy v "NORMĚ"!
Nedělám si iluze a pominuli dva roky vyšetřování, tak za dva roky
ani nedošlo na změny v legislativě takové, aby se tomu předcházelo.
Stalo se a bude se čekat, až se zase stane. Mimochodem od té doby
bylo několik otrav jinde a ta největší v Polsku na Odře taky nemá viníka. Mít tam továrnu Babiš, tak jim Hanzl viníka snadno zjistí!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.9.2022 22:04 Reaguje na Radim Polášek
Vzorkař jde vodou podle břehu a žádný výpusť mu neunikne, zvláště tak dokonale vypálená.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

20.9.2022 09:12
Tuším, že řada médií měla okamžitě o viníkovi jasno a snažila se tímto směrem působit na vyšetřování. A výsledek se dostavil - z vyšetřování se stala téměř politická kauza.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

20.9.2022 09:32 Reaguje na Richard Vacek
Ne vše, co se laikům nabízí jako první, musí být to pravé. Naopak
nenápadná firmička se může schovat ve stínu velké, která se nabízí
jako první. Všichni se zaměří na tu velkou a ta malá v klidu
propláchne potrubí a udělá si pořádek nejenom v provozu, ale taky
v papírech. Nechejme to na policii, která přece nemůže mít nyní
zájem krýt Babiše stojícího před soudem. Mějte lidi rozum, kdo
by riskoval trest za to, že bude krýt někoho, který mu dnes
nemůže před potrestáním pomoci ?!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.9.2022 22:07 Reaguje na Břetislav Machaček
Ruka ruku myje i dnes, je v tom namočeno moc lidí.
Žádná nenápadná firmička, která pracuje s kyanidy, se tam nekoná. Proto vymysleli tu pitomost až z Rožnova.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

20.9.2022 10:10
Tak pod to se s radostí podepíši.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

20.9.2022 10:23
Před lety jsem se vracel nad ránem ze zájmové akce a kousek od domova byla na jedné křižovatce laguna čehosi, co silně připomínalo vybraný septik. Tím chci naznačit, že v dnešní době není problém zaplatit fekál, aby vypustil obsah tam, kde to nikomu "nebude podezřelé". Tj např z cesty na břehu řeky, event někam do kanálu. Při neznalosti průběhu a vyústění kanalizačních výpustí je potom logické, že se promeškaly první hodiny a dny po události, takže hledat viníka zpětně je ztrátou času. Mělo by z toho plynout poučení a lépe celý systém ochrany vod legislativně i prakticky ošetřit.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

20.9.2022 12:39 Reaguje na Karel Zvářal
Ochrana nejen vodních toků, ale i dalších složek ŽP, je na posledním místě zájmů všech českých vlád od poloviny 90.let.
A taky to podle toho vypadá, za kaktus dovezený z Chile vám urvou hlavu, za devastaci životního prostředí v zájmu ekonomického růstu vám dají metál.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

20.9.2022 13:14 Reaguje na Miroslav Vinkler
Mně třeba v textu chybí věta, že by se mělo přehodnotit, zda jak může kdejaká pidifirmička likvidovat toxický odpad. Zajisté je to lukrativní biznis, proto o kreativních praktikách managmentu si nedělám iluze. Pokud je ve hře (byť teoreticky) více pachatelů, výsledek šetření je spíše v rukou právníků, zejména když v počátcích akce se chybovalo na každém kroku. Doufám jen, že tato kauza je poslední, která dopadla tímto ostudným výsledkem.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.9.2022 22:09 Reaguje na Karel Zvářal
Pokud myslíte tu EA z Rožnova, tak to je společný podnik všech firem, které sídlí v areálu bývalé Tesly a právě ona byla pověřena čištěním odpadních vod.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

26.9.2022 09:26 Reaguje na Karel Zvářal
Základní chybou je, že likvidací nebezpečných odpadů se dnes může zabývat téměř každý. Pokud bude mít v týmu jednu jedinou odborně
způsobilou osobu, tak je mu udělena licence a ono stačí převzít
za úplatu za pár dnů velké množství odpadů, někde je uskladnit a
tiše zmizet ze scény. Černý Petr zůstane na státu a ten to opět
zadá jiné privátní firmě. Ty často nedisponují ani vlastními
zařízeními na likvidaci těchto odpadů a přeprodají je jiným,
kteří to pouze uskladní. Likvidace odpadů by měla být činností
státních firem a nikoliv kohokoliv, kdo má záměr v tomto oboru
podnikat. Smířil bych se i s velkými firmami se státním dozorem
bez dalšího přeprodávání odpadů a mající zařízení pro jeho
likvidaci. Za likvidaci nepovažuji nejenom vypouštění odpadů
v "NORMĚ" a ani jejich skládkování. Obojí je prasárna, která končí
buď koncentrací v řekách za sucha a nebo zahořením skládek. Obé
pak sanuje stát (hasiči) a ti, kterým ničí výsledky dlouholeté práce(rybáři). Na krachující firmě si stát nic nevezme a odpovědné
osoby jsou náhle bezmajetné, nebo se ztratí, či spáchají sebevraždu.
Nekonkretizuji, ale poukazuji na způsoby "likvidace" odpadů, které
nejsou vůbec žádnou likvidací.
Odpovědět
RK

Roman Kolář

20.9.2022 13:39
Žádná legislativa, žádné zákony, žádná pravidla nezmůžou nic, když pan mocný v hrůze před politickými dopady zveřejnění informace o otravě řeky zaviněné jeho fabrikou nařídí takové akce, aby se později nic prokázat nedalo. Ne šlendrián, to je úplně jiná kategorie...
Odpovědět
hi

20.9.2022 16:07
Od havárie na Bečvě už uplynuly téměř dva roky. Pokud by se havárie opakovala v současnosti a viník by se sám nepřihlásil, tak by se situace nejspíše opět opakovala. Očekával bych, že veřejnost bude informována o konkrétních opatřeních, která byla přijata proti opakování podobné havárie v budoucnosti. Politici i příslušné úřady jsou však však prakticky nečinné. Pokud by byla, vůle bylo by možno celou řadu opatření navrhnout. Např.:
1. Při vzniku havárie a neznámém viníku by Povodí Moravy s.p. mělo mít zpracovaný podrobný havarijní plán řešení podobné situace. Povodí je správcem toku a jeho povinností je také starat se o dobrou kvalitu vody v řece. Má detailní přehled o všech kanalizačních výpustích. K dispozici má certifikovanou laboratoř a dostatečný počet kvalifikované odborníků, kteří mohou zajistit potřebný počet odebraných vzorků, aby bylo možnou určit látku, koncentraci a množství vypuštěné toxické látky, která havárii způsobila. Za odběr vzorků by mělo jednoznačně zodpovídat Povodí Moravy, předešlo by se tak zbytečným dohadům. Povodí každý rok sleduje znečištění vodních toků v celém povodí a vydává zprávu o stavu o jejich znečištění. Proč Povodí Moravy nezveřejnilo rozbory všech vzorků, které odebralo při havárii na Bečvě. Veřejnost má právo na informace o stavu životního prostředí. 2. Vodohospodářské orgány mají možnost nařizovat jednotlivým znečišťovatelům nápravná opatření a v případě DEZY a fy Energoaqua je i zveřejňovat. Obě firmy by měly mít na všech výustích odpadních vod do toku analyzátory s dálkovým přenosem vypouštěného množství a koncentraci znečištění všech rizikových ukazatelů vypouštěných vod, kekterým by pak na internetu mohla mít on line přístup veřejnost. Omezila by se tak možnost vyhlašování embarga informací vlivnými podjatými politiky napojenými na vlastníky firem velkých znečišťovatelů.
3. Pokud není možno utlumovat činnost velkých znečišťovatelů s rizikem havárie mimořádného významu jako je DEZA, měly by mít tyto firmy zpracované kvalitní použitelné havarijní plány, aby nebylo nutno improvizovat při reálné havárii. V DEZE se zpracují statisíce tun toxických látek ročně a následky případné havárie by byly nedozírné. Umístění takového provozu na Bečvě je naprosto nevhodné. Existuje nějaký havarijní plán u správce Povodí nebo u znečišťovatelů v případě teroristického útoku. V současné době, kdy jsme prakticky ve válce to není úplně nereálné.
4. Celé podloží DEZY je prosyceno toxickými látkami, proto je celá plocha areálu DEZY chráněna hydraulickou clonou, ze které se trvale čerpá voda a snižuje hladina podzemní vody, aby se zabránilo dalšímu šíření znečištění podzemních vod. Nikdo neřeší sanaci tohoto území a po ukončení provozu DEZY nebo krachu to zřejmě bude řešit stát za desítky miliard. Vodohospodářské orgány by to měly začít řešit již v současnosti a znečišťovatel by měl vytvářet fond na budoucí sanaci území DEZY
5. Při riziku vzniku podobné havárie na Bečvě v budoucnu by bylo vhodné zvážit urychleného vybudování vodního díla Skalička, které by při opakované havárie kyanidy nebo jinými látkami bylo schopno vodu v Bečvě dostatečně naředit, zabránit úhynu ryb pod přehradou a ochránit vodárenské odběry na Bečvě a Moravě pod přehradou. Při proběhlé havárii se Povodí Moravy snažilo nepříliš úspěšně nařeďovat vodu v Bečvě zvýšeným odtokem vody z přehrady Bystřička.
Ministerstva sice v současné době nešťastně rozhodly o realizaci suchého poldru Skalička místo odborníky doporučeného vodního díla Skalička. Snad své politické rozhodnutí ještě přehodnotí.

Doufám že vodoprávní úřady, Česká inspekce životního prostředí, složky integrovaného záchranného systému, správce povodí společně s politiky začnou neúnosnou situaci skutečně řešit a navrhnou opatření, která budou riziko opakování podobné havárie na Bečvě skutečně minimalizovat.
Odpovědět
JO

Jarka O.

20.9.2022 18:59
Budou volby, takže ostatní strany, na ekolistu hlavně top9 a zelení piráti nesmí zapomenout hodit špínu na ANO. Bečva stejně jako zastavění jakési louky v Příbrami jakých jsou po republice stovky …, jedna podpásovka za druhou. Už aby proběhl soud. Do té doby nemá cenu spekulovat. Firmy přece dodaly dokumentaci o nakládání s odpady a jestli ne, je to podezřelé. Obvinění firmy, která nakládá s nebezpečným odpadem, zřejmě není bezdůvodné, a naštěstí existují soudní znalci v oboru, kteří snad vysvětlení úhynu ve vzdálenosti od zdroje dodají. Pokud by zdrojem úhynu byly např. komplexy s kyanidy, tak jejich stabilita je různá, v jejich rozpadu hraje roli pH, teplota vody, světlo, přítomnost dalších iontů, a také a hlavně ČAS. Když se mluví o jednostranném vyšetřování, tak zajímavé by bylo zjistit, jestli mohlo dojít např.k vypuštění látek, které by v kontaktu s vodou zůstaly stabilní, ale až kontaktem s látkami u výpustě DEZY, které mohly být i v normě a samy netoxické, by došlo k reakcím a ke zvýšení toxicity.
Dobré komentáře k vodnímu zákonu a zmateným kompetencím měl ombudsman p. Křeček, a je další velké ostuda této vlády, že se prevencí havárií a vodním zákonem nezabývá. Děsivé bylo i vyjádření p. Geusse ve smyslu, že se ilegálnímu nakládání s nebezpečným odpadem dá těžko bránit a že bude zřejmě narůstat (dřívější článkyna ekolistu).
Odpovědět
PK

Pavel Karel

20.9.2022 20:35
Jestliže vládnout můžou takové bandy, jako v posledních 30 letech, nelze se divit, že se takové kauzy dějí. Inovací je Babišův ekonomický boj politickými prostředky (zajišťovací daňová řízení FÚ), Fiala v tom s gustem pokračuje - bohužel už otevřenou persekucí novodobých politických disidentů kupř. prof. Petr Drulák. Za rok půjdou všichni, kdo budou orgánech, které si platí ze svých daní, něco chtít, rovnou do basy...tak trochu cyklický vývoj.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.9.2022 22:10 Reaguje na Pavel Karel
Odbabišování státní správy je práce na léta.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

22.9.2022 09:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Nebojte, odbabišování půjde bleskem (jde o peníze), nicméně se to ještě více zasaje jinými a lepšími štěnicemi.
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

22.9.2022 13:49
Vyšetřování této kauzy je tak skandální, že v civilizovaném světě by na tom dávno padla vláda. Samozřejmě ta Babišova.

Ty nesmysly a lži, co hlásali o rychlém vyšetřování...
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist