https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/radomirn-dohnal-komplikovane-pocty-zelenych-pracovnich-mist
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Radomír Dohnal: Komplikované počty zelených pracovních míst

11.8.2021
S revolucí přijde spousta lidí o práci, zaměstnání, živobytí, prostředky na existenci. Ale kolik jich vlastně bude? Na to je dost složitá odpověď.
S revolucí přijde spousta lidí o práci, zaměstnání, živobytí, prostředky na existenci. Ale kolik jich vlastně bude? Na to je dost složitá odpověď.
Globální přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku, elektromobilitu, energetiku sycenou obnovitelnými zdroji energie můžeme vnímat velmi pozitivně. Pokud nás tedy neživí práce naftaře, dřina v konvenční automobilce nebo zaměstnání v uhelné elektrárně. Kolik takových míst nejspíš zanikne a jaké pozice je asi nahradí?
 

S přídechem určité melancholie po dávných časech dnes vzpomínáme na 19. století jako na "Století páry". Název napoví, že průmyslu i přepravě tehdy začala dominovat nová technologie parních strojů. Pára z kotle, regulátor, vnitřní ústrojí rozvodu, válec, píst. K tomu nějaká pístní tyč nebo ojnice, klika. Z tepelné energie a vody jste rázem dokázali získat energii mechanickou, pohyb. S účinností závisející na typu kotle a stroje někde mezi 5-15 % to dnes nezní úplně sofistikovaně, ale tehdy to znamenalo naprostou revoluci. Revoluci, která s nesmlouvavou razancí rychle vytlačila do zapomnění řadu do té doby tradičních profesí.

Má to logiku: Kdo by v oblasti dálkové přepravy osob a materiálu dál sázel na koňské síly, zkrachoval by. Jeden vlak tažený parní lokomotivou nahradí na dlouhé trati hravě stovky koní a desítky povozů. Zemědělství nepotřebuje žence a sezónní vytloukače zrna s cepy, když máte parní mlátičku a sklízecí stroj. Textil už nepotřebuje domácí tkalce z manufaktur, když existuje nový splétací stroj. Proměnilo se i strojírenství, výroba, ocelárenský a chemický průmysl. Všechno. Stovkám milionů lidí po celém světe se tehdy od základů změnil život. A nedá se říct, že zrovna všem k lepšímu.

Z nespokojenosti pramenily pohnutky konzervativních milců starých pořádků, z nichž se formovala hnutí rozbíječů strojů; novinky vedly k prohloubení globální sociální a ekonomické nerovnosti, k honu za novými zdroji surovin ze starých kolonií; vzniklo tím podhoubí pro několik socialistických revolucí a k nastartování I. světové války. S odstupem se tak dá asi říct, že Století páry bylo zrovna tak fascinující a ohromné jako tragicky děsivé. I v kontextu toho, že jsme si tehdy jako lidstvo nejspíš slavnou průmyslovou revolucí zadělali na problém klimatickou změnou a globálním oteplováním, krizí biodiverzity, přemnožením lidstva.

Čeká nás zelená revoluce, před kterou neutečeme

Zrychlený historický exkurz tím můžeme nechat za sebou a můžeme se opět ponořit do současnosti a výhledů na blízkou budoucnost. Budoucnost, kterou chceme formovat další revoluční změnou průmyslu a energetiky. Která bude hnána kupředu nikoliv fosilními zdroji, ropou, plynem a uhlím, ale zdroji plně obnovitelnými. Větrem a sluncem. Což jsou zdroje, kterými disponujeme všichni. Tedy, téměř všichni.

Ne všichni zaměstnanci tradičních odvětví musí nutně skončit na dlažbě, předpokládá se, že v rámci transformace energetiky a ekonomiky brzy naleznou nové uplatnění, v jiných profesích.
Ne všichni zaměstnanci tradičních odvětví musí nutně skončit na dlažbě, předpokládá se, že v rámci transformace energetiky a ekonomiky brzy naleznou nové uplatnění, v jiných profesích.

Státy situované kolem rovníku mají k solární energii přeci jen o cosi komfortnější přístup, než země v mírném pásu. Ale ty zase mohou obecně lépe těžit z větrných farem. Tedy, když k tomu mají příhodné podmínky stálého větrného proudění na pobřeží. A pokud náhodou ne? Tak pořád mohou využít energie geotermální, vodní, nebo z biomasy… a jinak mají prostě smůlu. Protože další století má podle všeho být stoletím obnovitelných zdrojů, byť jejich reálná efektivní dostupnost a zužitkovatelnost není o moc více demokraticky nebo rovnoměrně distribuována, než třeba naleziště uhlí a ropy.

Na tom se ostatně shodnou odborníci, kteří ve vzájemném souladu fundovaně potvrzují, že dosáhnout 100 % OZE pro celý svět v budoucnosti teoreticky možné je. Už se ale neshodnou na tom, jestli je to ekonomicky, environmentálně nebo politicky přijatelné, schůdné. I bez jejich dobrozdání je ale zřejmé, že změna zavedeného systému se jeví být nevyhnutelná. Zelená revoluce v energetice přijde stejně, jako nastoupila pára ve století devatenáctém. Protože je nabitá až příliš lákavým potenciálem, pro někoho snadno dostupným na to, aby se nechala ležet ladem. Můžeme se zahrabat do haldy hnědého uhlí, ale neutečeme před tím.

A že s touhle revolucí přijde spousta lidí o práci, zaměstnání, živobytí, prostředky na existenci? Ano. Ale kolik jich vlastně bude? Na to je dost složitá odpověď, kterou ne každý chce slyšet nebo hledat.

Svět v počtech jasno nemá. A USA taky ne

Opřít se můžeme o statistiky Mezinárodní organizace práce (ILO), která uvádí, že v důsledku přechodu na nový, udržitelný model obnovitelné energetiky, přijde o práci 6 milionů lidí. Což asi nepotěší, ale má to vyvážit vznik 24 milionů nových pracovních příležitostí do roku 2030. Úplně jiná čísla ale zaznívají ve studii ze Stanfordské univerzity, kde se hovoří o tom, že globálně vznikne „o 28,6 milionů víc pracovních míst, než jich v důsledku energetického přechodu zanikne“. To zní pozitivně. A až optimistický nesoulad do toho vnáší OSN, přislibující výhledově vznik 65 milionů nízko-uhlíkových profesí po celém světě, aniž by zbytečně rozmazávala, kolik pracovních míst před tím zanikne. Zdá se tedy, že v globálních měřítcích se přesně nedopočítáme.

Můžeme to zkusit na menším příkladu, Spojených státech amerických. Abychom zjistili, že ani tady zatím nemají v hotových číslech jasno. Senátorka Elizabeth Warrenová z Massachussetts předpokládá s nástupem Zeleného údělu 1,2 milionu nových pracovních míst, prezident Joe Biden uvádí 10-20 milionů nových profesí, GPUS (Green Party of the United States) počítá až 35 milionů. To, že v důsledku energetického přerodu nějaká pracovní místa zaniknou a jiná se tím vytvoří, smysl dává. Jak se ale mohou tak výrazně lišit ony uváděné sumy, že často národní průměry (za USA) překonávají globální odhady? Pořádek v tom, alespoň pro USA, trochu dělá analýza profesorů z Technologického institutu univerzity v Georgii, uveřejněná v magazínu Scientific American.

Zdaleka ne každá zelenou ekonomikou nově vytvořená pracovní pozice je platem ekvivalentní a trvalá.
Zdaleka ne každá zelenou ekonomikou nově vytvořená pracovní pozice je platem ekvivalentní a trvalá.
Foto | Martin Mach / Ekolist.cz

Dobré počítáme každý rok, špatné jenom jednou

Rozdíly totiž vychází z užité metodiky. V níž se jedno letos vytvořené pracovní místo započítává jako druhé pracovní místo, pokud tedy v následujícím roce kontinuálně přetrvá oněch 12 měsíců. Když tedy v roce 2021 vytvoříte nějakou zelenou pracovní pozici, kde bude moci být člověk zaměstnán od ledna do prosince i příští rok, vytvořili jste ve statistice za léta 2021 a 2022 dvě pracovní místa. Konkrétně v USA se počítá s tím, že do roku 2030 bude vznikat v zeleném sektoru vznikat 1,4 milionu pracovních míst ročně (a od roku 2040 okolo 3,4 milionu ročně a v roce 2050 až 4,2 milionů), což v součtu na tři dekády dopředu přináší 72 milionů pracovních pozic. Že jsou to pořád ta samá pracovní místa jako loni a předloni? Inu, jsou.

Vedle takto prezentovaných desítek milionů nových pracovních pozic vytvořených zelenou ekonomikou a obnovitelnými zdroji se pak ztráty zaměstnání způsobené energetickým přerodem jeví být kontrastně malé. O jaké čísla jde? Nadpočetnými by se v USA teoreticky mohlo stát 4,3 milionů stávajících zaměstnanců energetického průmyslu, kteří mají co dočinění s ropou, uhlím a zemním plynem a jejich těžbou. Zhruba 1,1 milionu lidí, kteří pracují v sektoru zpracování dřevěné biomasy. Přímo ve výrobě energie, elektrárnách, by mohlo jít o 900 000 osob, dalších 2,3 milionů pak v oblasti distribuce, přenosových sítí a úložišť. K tomu pak asi 2,5 milionu osob v průmyslu spojeném s výrobou automobilů.

Ne všichni nutně musí výhledově skončit na dlažbě (taky jde o 2-6 % veškerých zaměstnaných osob a voličů), ale předpokládá se, že v rámci transformace energetiky a ekonomiky brzy naleznou nové uplatnění, v jiných profesích. Jaké ty zelené profese vlastně jsou? Nabízí se příměr se Stoletím páry, kdy se z podkoního, kováře a vozky stal topič zatápějící pod kotlem, mechanik a opravář. V budoucnu se z horníka pracujícího v dole se po zaškolení stane montér střešních solárních panelů; těžař z vrtné plošiny se stane technikem u recyklační linky a řidič naftové cisterny se stane pilotem dronu, monitorujícího větrné elektrárny. Ano, jak asi tušíte, i tohle má pořádný háček.

Nesrovnatelné náhrady, které nejsou pro každého

Zdaleka ne každá zelenou ekonomikou nově vytvořená pracovní pozice je platem ekvivalentní. A není to jen o tom, že starého psa těžko učiti novým kouskům. Medián ročního platu amerického horníka je 47 787 $, těžaře z vrtné plošiny 85 300 $ a řidič cisterny jezdí za 53 586 $. Zatímco montér solárních panelů vydělá 44 890, technik z recyklační linky 26 878 a pilot dronu 79 500 $. Bude si chtít někdo dobrovolně pohoršit? Nakolik je pak zaučování takových „starých psů“ novým kousků perspektivní pro zaměstnavatele, je spíš k debatě. Stejně jako to, jak dlouhodobá je perspektiva takových nových zaměstnání. Protože v zeleném sektoru funguje značná saturace pracovního trhu, a až bude jednou na každé střeše solární panel dům efektivně zaizolovaný, 15-25 let nebudou další zásahy potřeba.

Jedna věc je tedy dobrý plán, druhá pak střet s realitou. Ta se loni dost nehezky projevila pandemií covid-19, a do ambiciózních plánů energetického přerodu se dost nehezky propsala. Ve Spojených státech tím zaniklo necelého půl milionu pracovních míst, navázaných na OZE, a 70 % z nich nebylo ještě na jaře letošního roku obnoveno. Ukázalo se tím, jak je zatím ve Státech tenhle sektor vratký. Protože ve špinavém fosilním průmyslu během pandemie pracovní místa tak drasticky nezanikala. Představovaly naopak solidní jistotu v nejistých časech. A nejistota je něco, co lidé s hypotékou pociťují jen velmi nelibě.

Což nás vrací zpět k zelené revoluci v energetice i ekonomice, která, ať už se nám to líbí nebo ne, jednou určitě přijde. A otázkou je, jak jí ztělesněné nejistoty dokážeme vysvětlit těm, jejichž živobytí je nevyhnutelnou změnou ohroženo. Určitě je nepřesvědčíme tím, že budeme mávat imaginárními desítkami milionů nově vytvořených pracovních pozic, giga-tunami uspořených emisí a teploměrem. A těch horníků, přeškolených na fyzioterapeuty, maséry a účetní už máme taky dost. Pokud tedy má být globální Zelený úděl fascinujícím dobrodružstvím pro lepší budoucnost, které pro miliony lidí nemá skončit tragicky a děsivě, jako Století páry, chtělo by to do nadšeného zeleného plánování pustit rozumu. A vysvětlit bez zbytečného strašení lidem, co je vlastně v budoucnosti čeká.


reklama

 
foto - Dohnal Radomír
Radomír Dohnal
Autor je spolupracovníkem Ekolistu.cz.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (58)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

RV

Richard Vacek

11.8.2021 08:26
Když jsem se naposledy díval jak je to s produktivitou práce ve fotovoltaice a v jaderném průmyslu, tak vycházelo, že v jaderném pracovník vyrobí 30x více elektřiny. Jsou to čísla s USA, kde se FV umisťují do oblastí s vyšším osluněním než u nás, takže tady to nebude lepší. Jestli nás v budoucnu čeká přechod na nízkoproduktivní činnost, tak se máme na co těšit, protože co jiného může být známkou úpadku společnosti?
https://www.usenergyjobs.org/
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.8.2021 14:32 Reaguje na Richard Vacek
Kdyby se do toho započítaly ty vagóny keců a demagogií, tahanic a nechutností, které provází náš nekonečný příběh dostavby Dukovan, tak vám ta produktivita velmi prudce klesne.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

11.8.2021 10:00
Ta vaše analogie s historií není moc dobrá. Obnovitelné zdroje se mají zavádět v situaci, kdy je stále dosti levných fosilních zdrojů a OZE jsou obrovská komplikace. To kvůli ochraně globálního klimatu musíme udělat tento bezprecedentní ekonomický nesmysl. Tady vůbec nejde o nějaký spontánní přechod hnaný trhem jako v minulosti. Vše se to musí vyvolat uměle!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.8.2021 07:52 Reaguje na Jiří Svoboda
No, právě. Nejsme už v tržním ekonomickém systému, který nám umožnil plošně zbohatnout, ale nastupuje úplně jiný systém, kde ekonomika není dominatní, ale slouží ekologii.
Pokud to nepochopíme a nezvládneme, končíme.
Odpovědět
JO

Jarka O.

11.8.2021 10:10
Poslední 2 kapitoly vypadají reálně. Zchudnutí lidi, příležitostné práce místo jistého hornického zaměstnání a jinak šup na sociální podpory. Ještě další efekty budou - emigrace za obživou, zchudnutí a vylidnění regionů. Sláva, bude méně lidí. Ty statistiky jsou zmanipulované opravdu výborně, jestli se takhle manipulují i jiné statistiky, tak šéfům planety pak cokoli věřte.
Odpovědět

Jirka Černý

11.8.2021 12:08 Reaguje na Jarka O.
Na méně lidí bych nesázel, je njaký paradox že lidé co nemají práci, aktivně ji nevyhledávají či spíše se jí aktivně vyhýbají, se o to víc rádi množí a produkují další předem popsané jedince jejichž existenci štědře dotujeme my co pracujeme.
Odpovědět
JO

Jarka O.

11.8.2021 22:28 Reaguje na Jirka Černý
...nejsou unavení..,ne, jestli by to tak dopadlo, budou tuplem ti, co mají zdravé ruce a nohy, utíkat z takového systému pryč za normálnějšími podmínkami, až by v takovém rozvráceném státě nakonec zbyli jen nefachčenkové. Buď by utekli taky, tím by se regionálně vyřešilo přelidnění, nebo že by se chytli za nos a museli začít budovat něco nového od začátku?:-) S přelidněním opravdu nevím, zde to spíš vypadá na vylidnění, vždyť pořád nejsou lidi.(na práci)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.8.2021 14:34 Reaguje na Jarka O.
Za komára pořád nebyli lidi. Bylo to zcela idiotskou organizací práce. Dnes opět nejsou lidi.......
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.8.2021 14:35 Reaguje na Pavel Hanzl
A hlavně neskutečně přebujelým úřednickým aparátem....
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

12.8.2021 14:48 Reaguje na Pavel Hanzl
No, tady je otázkou co bylo dříve ... zda vejce či slepice. Když máte na kdejakou kravinu tři zadele nejrůznějších povolení, oznámení a nařízení, tak se bez adekvátně dimenzované státní správy a následně represivního aparátu prostě neobejdete.

Stejně tak když půlku toho, co ekonomika vyprodukuje následně přerozdělujete.

Ten neustálý nárůst byrokracie tady je kontinuální min od poloviny devadesátek, a to bez ohledu na to, kdo zrovna byl u vesla. A nejsme v tom rozhodně sami, intervence státu do všech sfér společenského života narůstá prakticky všude.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.8.2021 17:39 Reaguje na Svatá Prostoto
Po plyšáku nastal zlom prakticky všude, nechápu, jak mohli celou transformaci státu (ekonomiky, politiky, práva atd.) udělat za JEDNO!!! volební období!!
A s aparátem minimálním a bez dluhů!!
Jenže v roce 98 přišel k moc soudruh Zeman a už se to začalo obracet a ouředníci se množili jak malý myši.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

13.8.2021 11:47 Reaguje na Pavel Hanzl
No, ona po tom 89 tady udělala ... a mnoha lidem prošla ... spousta fest prasáren.

To je zase ta vaše selektivní paměť:-).

Myslíte toho soudruha Zemana, který měl koule na to zprivatizovat bankovní sektor ... na rozdíl od těch před ním;-)))?

A nebo máte na mysli Vaška Havlů a jeho legendární projev "blbá nálada", který byl jednoznačně pokusem sestřelit Klause?

A nebo Tošovského, kterého tentýž Vašek udělal předsedou vlády a který tak hezky věnoval IPB Kavnkovi/ČSOB:-)?

Otázky, samé otázky:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.8.2021 13:21 Reaguje na Svatá Prostoto
Jenže já znám i odpovědi. Začíná to takhle:
"Dost zásadní problém vidím v tom, že většina lidí neví, co se vlastně stalo kolem naší sametovky. Byl to krach celého sovětského impéria, kterého jsme byli členem a náš průmysl na něm byl surovinově i exportně totálně závislý. SSSR se rozpadl a zbankrotoval (rubl spadl na asi 3%!!! své ceny), v r.1991 se rozpadlo RVHP a naše hospodářství šlo do hluboké krize a většina podniků do bankrotu. Proto ta "šoková" varianta, proto to stálé oddlužování firem před privatizací. Celý systém socialistické ekonomiky byl nekompatibilní s ostatním světem a náš průmysl byl technicky asi 20 let zaostalý proti Západu a měl gigantický vnitřní dluh. Kdo tohle nepochopí, pak už nedá nic a skončí s nadáváním jak "Klaus rozkradl republiku".
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

13.8.2021 14:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Nic ve zlým a netvrdím, že to vámi napsané není v zásadě pravda, ale odpověď na ty mé otázky to nedává.

Nebo mi chcete tvrdit, že za to, že si Vašci šli navzájem po krku mohli bolšáni? Ale no tak ...

Ano, byli jsme v 89 v řiti, ano, celkově lze devadesátky hodnotit kladně, ale že se během nich dala řada věcí udělat líp (a řada samozřejmě hůř, viz okolní státy) je prostě fakt.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.8.2021 21:25 Reaguje na Svatá Prostoto
Po válce je každý generálem.
Ale zkuste napsat, jak se to mělo udělat lépe s tám materiálem, který jste měl k dispozici.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

12.8.2021 20:23 Reaguje na Pavel Hanzl
Lidi jsou ... v neziskovkách , stovky tisíc a se vzděláním k jiným pracím se nehodícím.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.8.2021 22:37 Reaguje na Petr Pekařík
Zajímavé je, že dlouhodobě jsou nezamětnaní především manuálové, kteří se hodí ke každé práci. Jak je to možný??
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

14.8.2021 08:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Mrkněte na stavby ( Ukáčka za poloviční hodinovky) nebo do zemědělství ( Rumuni a Úkáčka). Naši mladí chtějí vystudovat a hlavně se pak neživit rukama. Dělníci jsou žádaní , otázkou je výše mzdy. I tak je tu nedostatek pracovní síly. Ty 4% práci hledají nebo ne a žijí z podpory. Jo a zkuste si najít práci jako SŠ či VŠ nad 50 let. Slečna z pracovní agentury ledva vystudovaná vás přesvědčí, že nejste ideální na tu pracovní pozici(nesmí vás diskriminovat kvůli věku atd.). kamarád z Prahy dokonce i tam už narazil
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.8.2021 12:10 Reaguje na Petr Pekařík
Právě proto jdou mladí do škol, aby nemuseli makat s úkáčkama za půlku.
Takhle to funguje v celém vyspělém světě, lidé z propadlých států musí dělat votroky u sousedů za půlku.

Já se ale obávám, že tam směřujeme taky.

Nikdy jdem o práci nežádal a nevím, co to obnáší, živil jsem se jako OSVČ, což je daleko náročnější ale dnes mám práce, že být to před 20. lety, vydělám si na pěkné a bohaté stáří.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

12.8.2021 17:10 Reaguje na Jirka Černý
To je bohužel naprosto přesné.
Nejvíc se množí ti, kteří "nemají do čeho píchnout".
Odpovědět
ig

11.8.2021 18:01
Jestli si přejete pěknou konspirační teorii tak tady je:
Je jasné, že ozeleněním ekonomiky klesne produktivita a tudíž zákonitě klesnou příjmy mnoha lidí. Dřív bylo žádoucí, aby lidí s nízkými příjmy migrovali za lepším, v čemž jim výrazně pomáhala individuální mobilita. Tím se vcelku přirozeně likvidovaly málo efektivní výroby ve prospěch efektivnějších. Migrace a mobilita tak byly motorem rozkvětu mnoha ekonomik. Teď se ale přechází k řízenému úpadku a jakákoliv migrace by jej brzdila. Proto je nutné prosadit změny v individuální dopravě, které sice nejsou pro životní prostředí nezbytné, ba dokonce jsou kontraproduktivní, ale znemožní řadě lidí vlastnit automobil, jezdit tak za lepší prací a tím sabotovat řízený útlum ekonomiky :-) No není to krásně vymyšlené?
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

12.8.2021 17:12 Reaguje na
Vystihl jste to.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.8.2021 17:43 Reaguje na
Není. Je to samozřejmě úplná pitomost, protože v EU se staví gigantické sítě dálnic, sítě rychlovlaků a osobní mobilita se stále zvyšuje a zvětšuje se stále rádius denního dojezdu do práce.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

12.8.2021 20:25 Reaguje na Pavel Hanzl
Takže zbytečný přesun za prací , který by dříve být nemusel a rozhodně to není "eko"
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.8.2021 22:31 Reaguje na Petr Pekařík
Jistě. Není to nic eko, ale dá to člověku pocit svobody. Ovšem v důsledku, kdyby se všichni dopravovali eko, tak by to asi takový problém nebyl, jako když všichni sedí na řiti doma a čadí z uhláků.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

14.8.2021 08:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Když sedí doma , tak je to součást rodinného života. Když jedou 90 min do rachoty a 90 mi. zpět , pak třeba sedí u papírů i večer , tak je to jiné. Kdo stavěl sám domek či byt 2-3 roky dříve normální) , ten má jaksi k bydlišti vztah. Kdo koupil , je ochoten rychle zase prodat a posunout se za prací. Bohužel se to koncentruje do velkých měst a žene ceny bytů nahoru.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.8.2021 12:13 Reaguje na Petr Pekařík
Jistě, to je ten sociální aspekt celého byznysu, který nás živí.
Rychlovlaky umožní lidem jezdit do práce i dost daleko, být to u nás, lidé budou dojíždět denně i z Brna do Prahy.

Nejsem si ale jist, že je to správná cesta vývoje.
Odpovědět

Viktor Šedivý

11.8.2021 20:08
Tak nechte pro OZE stejné podmínky, jako měla pára v devatenáctém století.

Jo?

Elektromobilů by se prodal zlomek, větrné farmy by zůstaly na dožití, fotovoltaiku by si nechal ten, kdo by vymyslel, jak tím živit klimatizaci.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.8.2021 12:14 Reaguje na Viktor Šedivý
A mohutné kouře z fosilních paliv by Zeměkouli přeměnily na zcela neobyvatelnou.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

12.8.2021 11:06
Já jsem na jednu stranu optimista, takže věřím, že vyspělá společnost ... a jo, sice fest blbnem, ale furt jí ještě jsme, i když možná jen zatím:-(, jak tady v E, tak za oceánem ... podobné strukturální změny zvládne.

Jako ale zcela zásadní zde vidím faktor času ... prostě ty změny v minulosti byly rozloženy do daleko delších časových období, než o jaké se pokouší stávající zelená úderka. A podle mého soudu to společnost v klidu rozhodně nedá a povede to její další polarizaci a narůstání antagonismu mezi jednotlivými společenskými skupinami. Což bude ve vyspělých zemích navíc doplněno o frustraci z toho, že u nich se sice utahují šrouby jak o život, ale zbytek světa na to více či méně dlabe, množí se a spotřebovává jak jen může a celková situace se díky tomu samozřejmě nelepší.

Jinak nic proti OZE, ale já si stejně furt myslím, že se bez fúze prostě neobejdeme.
Odpovědět
ig

12.8.2021 11:49 Reaguje na Svatá Prostoto
Nj, ale jak to chcete s tou fúzí udělat? Na to potřebujete chytré lidi, jenže ti veškerou chytrost spotřebují na to, aby správně vyplnili daňové přiznání a na fúzi jim už nezbývají síly. A pokud zbývají, veškeré peníze na vědu jdou na výzkum toho, jak se asi cítí homosexuální veverka v říji a opravdoví vědci radši půjdou prodávat pračky, aby uživili rodinu :-)
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

12.8.2021 14:51 Reaguje na
Pračky? Ale no tak ... budoucnost patří valše:-))).

Jinak samozřejmě souhlas. Nebýt mého milovaného potomstva, tak bych s hledem na svůj věk z toho měl už docela i srandu ... jak tohle skončí. Takhle mi to nějak nejde:-/.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.8.2021 17:52 Reaguje na Svatá Prostoto
"Mládež je zhýraná, hloupá a nevzdělaná, čumí pořád do mobilů a neumí si ani auto spravit, živí se granty na studium Poseidovoných vousů a podobných nesmyslů...." Sokrates asi 450 let př.Kristem (volně přeloženo)
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

13.8.2021 11:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Hanzl Hanzl, vy zase máte výpadky chápání psaného textu, že:-)?

Zkuste to znovu ... za to nic nedáte a třeba, náhodou, tentokrát, výjimečně ... :-)
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

12.8.2021 17:22 Reaguje na
Před časem jsem dostal od kamaráda odkazy na několik magisterských a doktorských prací absolventů našich univerzit.
Hledat to nebudu, abych to mohl napsat konkrétně - jen uvedu, že ač mám fantazii celkem bujnou, ani náhodou bych nedokázal vymyslet něco pitomějšího a hlavně ZBYTEČNĚJŠÍHO než ta absurdní témata.
Za ty hovadiny ovšem ti lidé dostali akademické tituly úplně stejně jako absolventi technických oborů!

Takoví "akademici" se v řešení problémů dnešního světa a v budování lepšího světa pro naše potomky opravdu skvěle uplatní...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.8.2021 17:45 Reaguje na Karel Ploranský
Otázkou bude, co vy považujete za pitomost.
Dost století vyspělá Evropa považovala za gigantickou pitomost, že Země je kulatá.
Odpovědět
JO

Jarka O.

12.8.2021 19:15 Reaguje na Karel Ploranský
Taky jsem ten odkaz někde na internetu viděla, názvy těch diplomek naprosto šílené. A tito vysokoškoláci nikdy manuálně pracovat nebudou a uplatňují se ve statni správě už teď.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.8.2021 22:34 Reaguje na Jarka O.
Vsadím gatě, že nedokáže zabít jakékoliv zvíře, stáhnout ho z kůže a žvýkáním tu kůži vydělat tak, aby se z ní mohl vytvořit oděv proti zimě.
Tak proč kritizujete mladý, kteří to taky neumí??
Odpovědět
JO

Jarka O.

12.8.2021 22:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Myslíte mě? Vy to umíte? Kapr mi moc stáhnout nešel a nemám správnou sílu v ruce na zabití, zato mám manžela. Kůže se už nevydělává žvýkáním, ale chemicky. Zato jsem přestala kritizovat děti za závislost na internetu. Je to fakt nebezpečně návykové a chci to léčit. Vy ne?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.8.2021 10:45 Reaguje na Jarka O.
Staré pořekadlo říká: "břitva je nástroj. Někdo se s ní oholí, někdo pořeže".
Internet je nástroj a manuální práci zvládne každý s jakýmkoliv vzděláním. Ovšem na hodně povolání, většinou taky dobře placených, musíte mít vzdělání.

Proto si rozumně myslící mladí pořizují maximální vzdělání, manuály můžou dělat vždycky.
A řemesla jsou dnes taky přístupná všem, musí mít člověk ale zájem a naučí se.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

13.8.2021 11:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Na jednu stranu máte pravdu, na druhou je problém s tím, že bezplatné VŠ vzdělání vede právě k těm negativním jevům, o kterých tu je řeč ... prostě studovat pitchoviny bez ohledu na cokoli.

Ve Státech, ale třeba i u klokanů, s každý sakra rozmyslí, co vlastně půjde studovat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.8.2021 13:16 Reaguje na Svatá Prostoto
V době normálních pravicovějších vlád se silně hovořilo o školném na VŠ, ovšem přes demagogie socanů to nikdy neprošlo.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

13.8.2021 14:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Buďme spravedliví, na tohle prostě Evropa není ... to není nějaká naše post-bolševická umanutost.

Neteř je Němka a taky jsem čuměl, co to vlastně studuje za obor:-).
Odpovědět
JO

Jarka O.

13.8.2021 15:58 Reaguje na Svatá Prostoto
Jsem asi zvědavá, ale co Vaše neteř studuje za obor?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.8.2021 21:28 Reaguje na Svatá Prostoto
Svět se rychle mění a váš děda by se asi taky silně divil, kdybyste chtěl studovat elekrotechniku.
Odpovědět
JO

Jarka O.

13.8.2021 15:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Naštěstí mám zaměstnání, kde 30% je praktická práce. Ale vztáhnu váš příspěvek na Bečvu. Taková hloupost a nekompetentnost se jen tak nevidí a jsou v tom namočeni lidé s VŠ právě ve správě + byrokracii. Polit. spiknutí bych v tom nehledala. Jinak, mladí se něco udělat rukama naučí, nemám strach, budou muset, ale je lepší začít s tím učením co nejdřív.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.8.2021 21:33 Reaguje na Jarka O.
Bečva je záležitost čisté korupce.
Všichni zainteresovaní ouřadové mají potřebné vzdělání i kompetenci, jenže příkaz přišel seshora.....
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.8.2021 21:38 Reaguje na Jarka O.
Pokud by to provedla jakákoliv normální firma, už v tom násleujícím týdnu veřejnost ví, odkud to přišlo a do měsíce je znám viník, jde k soudu a tam se to bude táhnout jak dycky.
Ovšem za Nečase dostali i MUDr Ratha, což byla hóóódně veká ryba. Taky proto musel jít a s ostudou...
Odpovědět
JO

Jarka O.

14.8.2021 09:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Bečva: Nadbytečný líní úředníci s VŠ ve 3 regionech místo 1 kraje. Nikdo neinformoval nikoho. Ztracené vzorky nemůže žádná firma analyzovat, zato dávají příčinu ke konspiraci že všech stran. To je výsledek toho, že je nutné někam umístit vysokoškoláky, kteří vlastně o ničem nic neví a nemají páru o tom, jak se cokoliv rozumně řešit. Bečva je výsledek regionů,nadbytečnosti úředníků a nedostatku rozumu. Min. Vrabce bohužel řadím k podobným úřednickým absolventům
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.8.2021 12:23 Reaguje na Jarka O.
Hluboký omyl.
Vzorků bylo odebráno zavčas asi 130, analýzy proběhly a v archivech jsou uloženy.

Nikdo si nedovolí to skartovat, co kdyby se začalo skutečně vyšetřovat.

Na všech úrovních jsou kompetentní lidi a pokud nechápete, že Bečva není nějaké "opomenutí", nebo "nepřipravenost a neprofesinalita", tak to máte blbý.

Myslet si, že VŠICHNI vzorkaři byli v neděli odpoledne úplně opilí, dementní nebo jinak invalidní, nemůže přece žádný normální jedinec.
Odpovědět
JO

Jarka O.

15.8.2021 20:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak jak to je se vzorky, když senátorka Seitlová, prof. Holoubek a ještě 1 článek zde tvrdí, že se nedělní vzorky ztratily? O té neschopností mluvím. Za týden po havárii je vám i 100 vzorků k ničemu. O lajdáctví ČIZP a úředníků jste mluvil i vy a teď chcete už jen zase odporovat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.8.2021 21:54 Reaguje na Jarka O.
Tvrdit, že se ztratilo 130 vzorků od sedmi organizací vyhodnocovaných v několika akreditovaných laboratořích, je zcela evidentní a až děsivá lež, kterou si nedovolili ani komunisti a pokud vím, ani hitlerovci.
Bohužel, naše věrchuška takhle lže zcela normálně, odborně se tomu řáká bullshit.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

12.8.2021 20:27
To je klasika , jako s otevřením obchodního centra ideálně na zelené louce za městem - dá práci 300 lidem ! Ale v menších obchodech budou muset 500 prac. míst zrušit a o tom se už nepíše.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.8.2021 14:02
"A těch horníků, přeškolených na fyzioterapeuty, maséry a účetní už máme taky dost".
To je přece nesmysl, až se pustíme do masové stavby fv elektráren, bude potřeba každá ruka, horník nebo strojník může montovat fve panely a konstrukce, důlní elektrikář se uplatní nejlépe.
Kolik desetiletí budou potřeba statisíce lidí pracující na kompletní rekonstrukce celé energetiky?
Tolik horníků skutečně nemáme.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

18.8.2021 09:06
6 milionů lidí bez práce? Ze skoro 8 miliard? to je 0,075 promile. Opravdu, více lidí hladoví, než je těch, co přijdou o práci následkem celosvětové změny energetiky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.8.2021 10:49 Reaguje na Katka Pazderů
Ta moderní energetika potřebuje daleko více lidí jen na její vybudování, než ta stará a většinou už odepsaná.
Já to vidím spíš naopak, tolik horníků, jak budeme potřebovat montérů fve, skutečně nemáme.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

18.8.2021 09:08
A co tahle vize, že peníze nebudou? Rovnost lidí nebude jen před zákonem, ale všeobecná.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.8.2021 10:53 Reaguje na Katka Pazderů
Ze školení marx-leninismu 1978:

Dotaz: "budou v komunismu peníze?"

Odpověď lektora:" pravověrní komunisté tvrdí, že nebudou, dnešní revizionisté tvrdí, že budou.
Pravdu budou mít asi realisté, kteří tvrdí, že u někoho budou a u někoho ne."
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist