https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vitek-rous-revitalizace-nasich-potoku-a-jak-do-nich-vratit-zivot
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vítek Rous: Revitalizace našich potoků a jak do nich vrátit život?

27.3.2024
Jeden z „tobogánů“ v Krušných horách, na jehož revitalizaci se chystáme.
Jeden z „tobogánů“ v Krušných horách, na jehož revitalizaci se chystáme.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Vítek Rous / Grania
Mám pro vás příklad myslím povedené revitalizace potoka. Než se k ní dostaneme, je důležité říct si širší kontext. Vyhrňte si rukávy, udělejte si čaj, jdeme na potoky.
 
Délka drobných vodních toků v ČR se pohybuje někde mezi 86 533 km dle portálu Správci vodních toků | eAGRI a 91 717 km (dle publikace_MZE_fakta_o_vode_100x185mm_OSVIT.indd).

Kolik z těchto drobných toků je nějak upravených a potřebovalo by tedy tzv. revitalizovat? Dle Státní politiky životního prostředí ČR 2030 s výhledem do 2050 je technicky upraveno 25 % celkové délky toků s povodím nad 5 km2, což je 9 270 km.

To vypadá vlastně celkem dobře, když je technicky upraveno „jen“ 25 %. Ale jen na první pohled. Na ten druhý už to tak pěkné není. Jak to?

Například minulý rok jsme dělali revitalizaci potoka v délce 750 m (celková délka toku zhruba 1200 m). Tento potok má povodí zhruba 0,8 km2. V blízkosti je obdobně zničených drobných vodních toků asi deset a žádný nemá povodí nad 5 km2.

Vezmeme to tedy z trochu jiné strany. Zhruba 38 % plochy naší země zabírá orná půda, 12,6 % připadá na trvalé travní porosty a 3 % na sady, vinice, zahrady apod. Když to zaokrouhlíme, tak zhruba na 50 % plochy ČR je nějaké zemědělské využití půdy. „Baj voko“ můžeme odhadnout, že se v této zemědělské krajině nachází 50 % délky drobných vodních toků – nějakých dejme tomu 43 000 km.

Kolik z toho je jich technicky upravených? To popravdě nevím, ale nevzpomínám si, že bych v zemědělské krajině viděl potok, který by technicky upravený nebyl.

Ona dokonce velká část z těchto potůčků není vidět vůbec. Jsou totiž schované v trubkách pod zemí.

Tady dříve tekl luční potůček.
Tady dříve tekl luční potůček.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Vítek Rous / Grania

Střízlivý odhad tedy může být, že těch upravených je 90 %, což nás dostává na číslo 38 700 km. A to jsem samozřejmě vynechal těch zbývajících 50 % naší krajiny, kde to není nijak zvlášť lepší.

Nemá smysl hrát si tady s čísly a diskutovat o tom, jestli je to třeba o 10 tisíc km méně, nebo více. Jde spíše o to, uvědomit si ty proporce.

Nevím, kolik se za rok udělá celkově revitalizací drobných vodních toků, ale obvykle se tyto akce počítají ve stovkách metrů, a když to jde dobře, tak v nízkých jednotkách kilometrů. Hotových realizací budou jednotky až nízké desítky za rok.

Když budu velkorysý, tak by to mohlo být třeba 50 km/rok různě po republice (a to ještě pomíjím, že velká část z toho je v chráněných územích). Na jak dlouho máme tímto tempem zajištěnou práci dopředu si asi umí každý spočítat už sám.

Samozřejmě ani tento „optimistický“ pohled do budoucna nás neodradí, abychom v práci pokračovali dál.

Co je revitalizace toku a proč je důležitá

Revitalizace toku je proces obnovy vodních toků a jejich okolí do tzv. přírodě blízkého stavu. Tento proces je důležitý z několika důvodů. Pomáhá obnovit přirozený tok vody, což je klíčové pro udržení biodiverzity a ekosystémových služeb, jako je čištění vody a regulace povodní.

Mezi cíle revitalizace vodních toků patří nejen obnova jejich dobrého hydromorfologického a ekologického stavu, ale také zlepšení vztahu mezi lidmi a vodou, což může vést k lepší ochraně a udržitelnému využívání těchto zdrojů v budoucnu.

Příklady úspěšných projektů revitalizace z různých částí světa ukazují, že s vhodným plánováním a zapojením komunity je možné dosáhnout pozitivních změn, které přinášejí prospěch jak přírodě, tak lidem.

Revitalizace toků je tedy důležitá nejen pro ochranu a obnovu biodiverzity a ekosystémových služeb, ale také pro zlepšení kvality života lidí žijících v blízkosti vodních toků.

Identifikace problémů a plánování

Že s drobným potokem není něco v pořádku poznáme dost jednoduše. Na exkurzích vždycky říkám, že správný luční potok uvidíte až ve chvíli, kdy přijdete až k němu. Ztrácí se totiž ve vysoké trávě. Jakmile ho vidíte už z dálky a dohlédnete od pramene skoro až na druhý konec, tak něco určitě není v pořádku. Většina našich potoků v zemědělské krajině je bohužel příliš zahloubená a napřímená.

Že něco není v pořádku se dá samozřejmě poznat i jinak. Jde zejména o snížení druhové diverzity na vodu vázaných organismů a rostlin, případně jejich úplné vymizení, což je častým výsledkem degradace vodního toku.

Identifikovat potok, který by potřeboval revitalizovat, tedy není v podstatě nijak složité. Většinou to poznáme na první pohled. Cesta k samotné revitalizaci je ale o dost složitější.

V první řadě je potřeba zjistit vlastníky jednotlivých pozemků a získat alespoň předběžný souhlas, že by se s potokem mohlo něco dělat. Není to sice stále záruka toho, že se daná věc podaří, ale bez toho nemá smysl postupovat dál a pálit na věci čas a nervy.

Spolu se souhlasem vlastníků je také dobré zjistit hned na začátku postoj správce toku. To bude nejspíše jeden ze státních podniků Povodí nebo Lesy České republiky. Jednoduše takovou informaci zjistíte na stránce ISVS Voda.

S podniky Povodí a Lesy ČR se často v dnešní době už dá nějak rozumně domluvit. Problém bývá v případě, že je například opevnění toku stále vedeno jako investice (majetek) v účetnictví podniku a tento „majetek“ by se měl v rámci revitalizace odkoupit.

Soukromí vlastníci jsou různí a nedá se předem říct, jestli vás se záměrem revitalizace toku rovnou pošlou k šípku, nebo se z nich naopak stanou nadšenci pro věc. S kým je bohužel často problém (a ideálně by neměl být) je Státní pozemkový úřad. Podmínky kladené tímto úřadem často způsobí, že se daný projekt buďto úplně zablokuje, anebo se takové pozemky prostě snažíte nějak obejít. Je to smutné, ale je to bohužel tak.

Typické technicky upravené koryto v naší krajině.
Typické technicky upravené koryto v naší krajině.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Vítek Rous / Grania

Pokud tedy máte vyřešené souhlasy vlastníků (v této fázi samozřejmě předběžně, protože projekt ještě není), tak je teprve na místě pustit se do další práce. Jde o zaměření toku, zpracování projektu a jeho povolení na vodoprávním úřadu (odbor životního prostředí příslušné obce). Jedná se o celkem specializované práce, které by měli zajišťovat příslušní odborní pracovníci (geodeti, krajinní inženýři / vodohospodářští projektanti, krajinářští architekti apod.). Povolení může zařizovat v podstatě každý, kdo na to má nervy a odvahu. Podle umístění vodního toku je pak na zvážení, jestli a jak do celého procesu zapojovat také veřejnost.

Metody revitalizace toků

Metoda revitalizace záleží nejvíce na tom, jaké pozemky se nám podaří pro akci získat a kde se potok nachází (možnost zaplavení nivy, ohrožení majetku apod.). Obecným cílem je tzv. „vymělčení“ koryta, tedy jednoduše řečeno, aby potok již nebyl tak hluboký.

Technicky upravená regulovaná koryta byla totiž v zemědělské krajině běžně navrhována na 20 letou vodu. Běžný luční potůček má ale přírodní koryto odpovídající zhruba tzv. 30 denní vodě. U takového malého koryta je běžné vylití vody každé jaro nebo při větších deštích.

Na druhou stranu meandrování samo o sobě není známkou dobře provedené revitalizace. Klikatění potoka není něco, co se musí vyvinout vždy a všude.

Potoky ve větších sklonech v pevnějším materiálu jsou přirozeně přímé. Jak to vypadá, když předstíráte revitalizaci toku jen pomocí meandrace se můžete podívat zde Komplexní protipovodňové opatření v k.ú. Těchlovice u Stříbra. Je to sice lepší než „drátem do voka“ (tedy napřímené koryto), ale tohle je prostě pořád silně technicky upravené koryto, akorát se zatáčkami.

Ideální stav je, když původní zahloubené koryto úplně zmizí a objeví se místo něj nové se správnými parametry drobného vodního toku – tedy mělké (jako že opravdu mělké – mimo tůně výjimečně do 0,5 m, normálně spíše 10-20 cm) a spíše širší.

V našich posledních projektech dokonce přistupujeme k tomu, že nové koryto ani nekopeme, ale voda se prostě pustí do terénu a nové koryto si najde sama. Je to velmi účinný a v podstatě nejpřirozenější způsob revitalizace. Víc si ho ukážeme na příkladu mokřadního potoka u Adolfova (vyjde na Ekolistu v pátek 29. 3.).


reklama

 
foto - Rous Vítek
Vítek Rous
Autor je projektant v oblasti vodního hospodářství a jednatel společnosti Grania.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (37)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ss

smějící se bestie

27.3.2024 06:15
I to technicky upravené koryto, lze celkem jednoduše a lacino upravit a to bez byrokracie, že !
Stačí vytvořit proti proudu kaskádovitě hrázky tak 1/2m max vysoké a vysázet vždy jenom na břehu/pro přístup ke korytu, keře, stromy.
To vše mohou dělat zelený - pro radost ze života.
Odpovědět
VR

Vít Rous

27.3.2024 12:24 Reaguje na smějící se bestie
Chtěl bych mít Váš optimismus, že to jde jednoduše a lacino. Možná kdybyste se dostal k řešení nějakého reálného projektu, tak byste to trochu přehodnotil :)
Navíc soustavou hrázek nevytvoříte potok, ale soustavu protékaných tůní. Pokud navíc ty hrázky neuděláte kamenné nebo betonové a necháte přes ně téct stále vodu, tak brzo hrázky nebudou. Soustavu příčných hrazení děláme třeba u rašelinišť, ale ta voda musí jít okolo, jinak je to zbytečná práce, která vydrží třeba 5-10 let a pak jste zase na začátku.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

27.3.2024 12:41 Reaguje na Vít Rous
Všechno jde, když se chce a na ten můj návrh, není potřebné všelijaké úředničení a povolování.
I na normálních potocích, jak je známe z mladých let, byly průtočné tůně, ve kterých byl život !
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

27.3.2024 14:51 Reaguje na Vít Rous
Pane Rousi, jak si vysvětlujete, že úprava toků probíhala skoro o dva řády rychleji než dnes revitalizace?

Mně se hodně líbí ten nápad s hrázkami. Možná i plech držený dvěma zatlučenými trubkami (prasácké řešení) by mohl po desetiletí fungovat. Důležité je ale, aby ta hrázka měla dole otvor pro odtéhání vody, hladina se v tůňce držela nízko a při přívalovém dešti se mohla tůňka naplnit a tak zpopmalit povodeň.
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

27.3.2024 15:16 Reaguje na Jiří Svoboda
Vždycky je snazší zničit než zlepšit. Navíc v době, kdy se ničilo, nikdo žádné pozemky nevykupoval, že?
Hrázky vypadají snadně a jednoduše atd., ale opravdu nejsou. Pokud se má udělat kvalitní práce, musí se dělat pořádně a se znalostí. Amatérismy už víme, že se neosvědčily :-).
Odpovědět
VR

Vít Rous

27.3.2024 15:21 Reaguje na Jiří Svoboda
Ta úprava povětšinou probíhala v jiném společenském nastavení, takže se nikdo nikoho moc na nic neptal a prostě se to udělalo.
U té revitalizace jde dost o nastavení přirozených procesů, které pracují s korytem a s nivou. Není to o vytváření tůněk. To byly takové dřevní doby oboru, kdy se dělaly různé příčné přehrážky a stupně ve stávajícím korytě. Dneska už víme, že to je ale taková práce celkem k ničemu - utratí se na to peníze, ale efekt je minimální.
Pak to má samozřejmě nějaké legislativní aspekty jako že skoro vše, co děláte na oficiálním vodním toku, může být vodním dílem s příslušnou byrokratickou radostí...
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

27.3.2024 16:16 Reaguje na Vít Rous
A není naděje, že se ta prohloubená koryta časem samy zanesou? A nepomohlo by tomu, kdyby se po 100 metrech do potoka nasypala hromada kamení a nechat to 10 let být, co to udělá? Dělat to postupně poctivě, na to prostě není dost času. Asi je potřeba stále zkoušet nové nápady a po čase je pořádně vyhodnotit.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

27.3.2024 23:56 Reaguje na Jiří Svoboda
Ano, to by bylo nejjednodušší - pár by jich muselo být větších.
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

28.3.2024 14:19 Reaguje na Jiří Svoboda
To, co píšete, nejsou nové nápady. Už bylo několikrát prokázáno, že tudy cesta nevede. Nezbývá tedy, než se pokusit napravovat věci tak, jak píšete "postupně a poctivě".
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

27.3.2024 17:03 Reaguje na Vít Rous
Přesně
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

27.3.2024 06:26
Hezké a zajímavé počtení.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

27.3.2024 07:11
Hmm, to zas bude v jistých kruzích pláče a skřípění zubů:-)
Odpovědět
HH

Honza Honza

27.3.2024 07:21
nebo vysázet vrby kolem břehů a až vyrostou nasadit bobry nebo dle příspěvku od SS a dle posledního odstavce článku postavit hráze- povodeň je smete! Proto lépe bobři a je to zadarmo.
Určitě tak jednoduché to není, majitel pozemku by se musel smířit s tím, že z funkčního pole (louky) vznikne bažina. Bobři všude nevytvoří meandry, slepá ramena, tůňky apod. (ev. se pak vytvoří samy)
Ale od toho jsou dotace, určitě smyslplnější než na pěstování řepky, kukuřice a elektroauta.
Dále je třeba si uvědomit, že tyto zásahy jsou důležitější a pro přírodu potřebnější než pouhá pastva, udržování louky a diverzifikace. Uvědomit si, že některé úkony mají přednost před všemi ostatními!!
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

27.3.2024 09:50
Jako bych slyšel pohádku! Všichni vlastníci souhlasí se změnou pole na potok, či bažinu, aby měl pozemek nižší cenu a aby jim nic nevynášel jen proto, že mají rádi přírodu! Traktorista bude nadšeně kopírovat klikaté břehy toho potoka a tahat traktor z bažiny pouze proto, že chápe potřeby přírody! Lidi nebuďte naivní, že to takto bude fungovat. Vy si myslíte,
že lze podnikat bez zisku a spoléhat se pouze na dotace do ztrátového
podnikání? Víte kolik stojí kličkování při orbě a sklizni mezi meandry
potoka proti jízdě v přímce? Navíc pokud se počítá do budoucna s řízením
strojů podle GPS, tak zareaguje stroj na náhlou změnu koryta potoka po
povodni? A co teprve "skryté" dočasné zamokření s uváznutím techniky.
Víte jak to dopadne? Ubude rapidně domácí produkce na úkor dovozů ze
zemí, kde mají stonásobně větší výměry a potoky a cesty jako podle
pravítka. Stačí se kouknout na letecké snímky v USA, Kanadě, Rusku,
Ukrajině, Austrálii a Kazakstánu. Ne, že bych po tom toužil, ale jak
chcete dosáhnout, aby jim mohli naši zemědělci konkurovat? Dotací?
Proboha odkud chcete pořád ty peníze brát? Oželíte své mzdy a dáte je
na revitalizace a na trvalé nižší zisky zemědělců? Leckde je potok
hranicí pozemku, či dokonce katastru a nové zaměření bude vždy podle
toho co vytvoří bobři, či povodeň? Výpočet daní je z výměry a druhu
pozemku a ten se bude pořád měnit podle výše uvedených vlivů? Kdo to
vše zaplatí? Vy a opakovaně po každé změně? Já zažil restituci, kdy
se hektar pole rozdělil mezi 12 vlastníků a zkuste se s nimi domluvit
na změně zdanění, výši pachtu a nebo dokonce toho, že o něj zcela
přijdou, ale daň jim za mokřad zůstane. Ti vás poženou svinským krokem,
protože byli nenažraní už při vrácení pozemku, který mohli přenechat
státu, ale chtěli mít z něho byť malý, ale alespoň nějaký zisk.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

27.3.2024 10:29 Reaguje na Břetislav Machaček
1*
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

27.3.2024 15:29 Reaguje na Břetislav Machaček
1*
S tim, ze mimo zemedelsky intensivne vyuzivana mista
- jako v lesich - je pripadna revitalizace v zasade rozumna vec
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

27.3.2024 17:05 Reaguje na Miloš Zahradník
Revitalizace dává dobrý smysl skoro všude. Krajina musí dobře fungovat jako celek, nikoli jako malé izolované části. Ta by byl pouze fejk.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

28.3.2024 11:40 Reaguje na Jindřich Duras
Ale když revitalizace jen potoků bude trvat 1000 let, kdy se dočkáte toho celku? Kdo to provede a kdo to zaplatí? Není vhodnější aplikovat jednoduchá plošná opatření, která budou postupně fungovat ve prospěch přírody a nekazit dále to málo, co již existuje?
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

28.3.2024 14:21 Reaguje na Jiří Svoboda
Stejné otázky si kladu také. Ale co přesně myslíte tím "jednoduchá plošná opatření"? Mně už v dnešní době nepřijde jednoduché snad vůbec nic.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

27.3.2024 17:42 Reaguje na Miloš Zahradník
I les přestává být po zamokření hodnotným lesem a změní
se na nevýdělečnou bažinu s vrbami a jinými podřadnými dřevinami. Myslíte si, že vlastník oželí 50. leté duby, které zamokřením uschnou a bude čekat na výnos z vrb?
Jako revitalizaci si lidé představují pouze zamokření
krajiny a nebo taky její vysušení, když zasypu kanály,
kterými do ní lidé přivedli vodu? A nebo rozbagrujeme
hráze rybníků a vrátíme Třeboňskou pánev do doby močálů
a rašelinišť? Proboha lidi dělejte vše s rozumem a ne
pouze podle momentální "revoluce" změnit vše, co dělali
kdysi naši předci. Oni pro nás vytvářeli krajinu, co nás
uživí a nikoliv krajinu pouze ke koukání bez užitku. Co
nás jednou bude živit, když budou z polí mokřady a z lesů
bažiny vytvořené bobry? Dotace z EU a nebo daně z montoven
a skladů na orné půdě v okolí dálnic?
Odpovědět
HH

Honza Honza

27.3.2024 18:10 Reaguje na Břetislav Machaček
Vážený pane Macháčku. Mně připadá, že jste dnes spadl z Měsíce. Nevidíte co se děje, co se chystá. Na ekolistu vyšel článek o vodním zákonu (přečtěte si jej, i můj komentář) - třeba budou lidem zakazovat odebírání vody, nepřipojí je k vodov. řadu, nedovolí studnu. Topit budeme předraženým TČ (máte na něj?- nebo raději umrznete!), do práce budeme jezdit elektroautem s životností 7 let za O,5 milionu- máte na něj nebo se nebude jezdit do práce?
Víte proč? Země vysychá, nebude voda. V Arábii bude 55 st, nebude zde možný život. Zvedne se hladina moří a vyžene to tisíce lidí pryč.
Něco se musí dělat. Určitě je lepší zrevitalizovat potoky a zadržovat vodu tam, kde to jde, než jezdit elektroautem (přitom žádné elektroauto vodu nezajistí)
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

28.3.2024 07:10 Reaguje na Honza Honza
Chechech, ještě jste nepochopil o co mu veskutečnosti jde...
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

28.3.2024 11:44 Reaguje na Honza Honza
Hm. A jako pár revitalizovaných potoků ročně to zvrátí.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

28.3.2024 12:22 Reaguje na Jiří Svoboda
Rozhodně je to lepší, než založit si ruce na prsou a honit si triko pindama o bělení asfaltu...
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

28.3.2024 14:23 Reaguje na Jiří Svoboda
Ne, nezvrátí. Je to ale začátek, kde se sbírají zkušenosti s realizací, s vlastníky půdy, s projekty. Zároveň se mění smýšlení lidí (tady u diskutujících tedy moc ne :-D!) a roste tedy realizovatelnost. Kouzelné proutky prostě nejsou a napravování chyb minulosti je prostě těžké.
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

28.3.2024 09:20 Reaguje na Břetislav Machaček
Ono zalezi na typu krajiny. Ja mel na mysli typickou ceskou krajinu (Karpaty uz jsou jine) vyssich poloh kde intensivni zemedelstvi probiha spis na nahornich planinach nez v udolich a lesy okupuji typicky hlavne udoli se strmymi stranemi a potoky s velkym spadem na vetsine sveho toku. Bahnite snizeniny s pomalym tokem jsou v takove krajine mnohem mene caste a v takovem pripade tam ty olse a vrby asi mozno ponechat :) tady je jedno takove, udolicko v necelych 600 m n m pobliz Vysokeho n. J. pred par dny https://photos.app.goo.gl/Y12GCnVMKVHMWHMz6
Proti rybnikum ja naprosto nic nemam - naopak ale zrovna v tom Podkrkonosi jich je - a vzdy asi bylo - jen minimum tamni teren je pro rybniky min vhodny
Odpovědět
RP

Radim Polášek

27.3.2024 10:43
Pozemky kolem potoka je podle mne nutné vykoupit, zcelit dohromady v jeden pozemek určený podle porostu, který tam má být, pobřežní porost, takže asi ostatní porost.
A následně se podle nějakého projektu musí udělat úprava, přirozeně tak, aby nepříznivé vlivy potoka, jako zaplavování, se omezily jenom na vymezenou "potoční", nezasahovaly do okolních zemědělsky využívaných pozemků.
Pokud se nepodaří vykoupit kolem potoka souvislý pás, je taky možné potok revitalizovat tak, že některé úseky koryta zůstanou stávající napřímené úzké a jinde bude kolem potoka rozšířený pobřežní porost s menadry, kde se voda může rozlévat a akumulovat nebo i vodnímu tůněmi a nádržkami, přes které potok teče.
Odpovědět
VR

Vít Rous

27.3.2024 12:30 Reaguje na Radim Polášek
Ano, bez pozemků kolem potoka to nejde. Bohužel výkupy nejsou zrovna jednoduchá záležitost a často se stává, že se prostě někdo sekne a pak se řeší, jestli to nějak obcházet nebo to úplně odpískat.
Znám třeba případ vodní nádrže, kde se v rámci kompenzačních opatření měla udělat revitalizace. Ale na nějakých asi 300 metrech se pro to nepodařilo získat pozemky (moc drahé), tak se prostě řeklo, že se to zkrátí. Ale pro tu samotnou vodní nádrž se kupovali pozemky také za různé ceny a případně se vyvlastňuje. U té revitalizace, která je fakticky součástí daného záměru, to ale najednou nejde.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

27.3.2024 13:06
Právě dokončuji obnovu vodního režimu na rybníku Okoř. Nestačím se divit.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

27.3.2024 16:17 Reaguje na Michal Ukropec
V jakém smyslu se nestačíte divit?
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

27.3.2024 18:17 Reaguje na Jiří Svoboda
Názory a požadavky.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

27.3.2024 19:52 Reaguje na Michal Ukropec
A není lepší nedobré názory a požadavky rozumnými argumenty vyvracet, než se pouze ve skrytu divit? K tomu přece ta diskuse je.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

28.3.2024 05:41 Reaguje na Jiří Svoboda
Řeší to šéf. Ten tam byl od začátku. Já naskočil už do rozjetého projektu.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

28.3.2024 10:10 Reaguje na Michal Ukropec
Aha, takže údiv nad názory a požadavky úředníků. To jsem nepochopil.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

28.3.2024 14:51 Reaguje na Jiří Svoboda
Ano.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

27.3.2024 22:22
Článek se mi líbí, pojednává o velmi aktuálním tématu. Je znát, že jeho tvůrce je odborník na danou problematiku a má s revitalizací našich potoků bohaté praktické zkušenosti. Kromě jiného oceňuji, že je článek napsán přehledně, stručně, a je srozumitelný i pro takové laiky jako já. Je také fajn, že se jeho autor zapojuje i do diskuse pod článkem.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

28.3.2024 05:42 Reaguje na Majka Kletečková
Souhlasím.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist