https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-zaporozska-jaderna-elektrarna-po-zniceni-kachovske-prehrady
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vladimír Wagner: Záporožská jaderná elektrárna po zničení Kachovské přehrady

6.7.2023
Voda z Dněpru je klíčová pro chlazení Záporožské jaderné elektrárny, využívá k tomu i nádrž v areálu elektrárny.
Voda z Dněpru je klíčová pro chlazení Záporožské jaderné elektrárny, využívá k tomu i nádrž v areálu elektrárny.
Zničení Kachovské přehrady ohrožuje i Záporožskou jadernou elektrárnu, kterou zásobovala vodou. Přímé nebezpečí sice není, ale podmínky a rizika v elektrárně se tím významně zhoršují. Zároveň se zvyšuje intenzita bojů v jejím okolí a zvyšuje se pravděpodobnost, že budou probíhat přímo u ní. Proto je užitečné se podívat na dopady různých možných událostí.
 
V noci z 5. na 6. června 2023 došlo k protržení Kachovské přehrady. Došlo tak k vypuštění přehradního jezera a záplavě území pod přehradou. Tato přehrada sloužila i jako zdroj vody pro chlazení Záporožské jaderné elektrárny. Co bylo hlavní příčinou protržení hráze a jak celá událost proběhla se nejspíše dozvíme až po konci válečného konfliktu a odbornému vyšetření objektu hráze a elektrárny. V každém případě je však za událost zodpovědné Rusko, které dané území a přehradní hráz okupovalo, v dané době ji mělo plně pod kontrolou a na ní i okolo byli jeho vojáci.

Tato událost vedla k dalšímu zhoršení situace okolo bezpečnosti v Záporožské jaderné elektrárně. Další zvýšení rizik je spojeno s nárůstem bojových aktivit v relativně blízkém okolí. Je tak důležité se podívat na dopady těchto událostí a vyplývající rizika.

Invazí Ruska na Ukrajinu byla zasažena tři ukrajinská jaderná zařízení. Šlo o Záporožskou jadernou elektrárnu, Charkovský výzkumný reaktor a Černobylskou jadernou elektrárnu. Území Černobylské jaderné elektrárny bylo na konci března osvobozeno a nyní se už podařilo následky okupace do značné míry odstranit (podrobněji zde). Také od Charkova se ruské jednotky musely stáhnout.

Během zimy se pak Rusko snažilo útoky na ukrajinskou infrastrukturu, dominantně energetickou, Ukrajinu rozvrátit a položit na lopatky. O dopadu těchto událostí na jadernou energetiku jsem psal v článku na konci minulého roku. I zde se situace s koncem zimy, kdy bylo jasné, že ruské snahy nevedou k cíli, zlepšila. Zhoršila se naopak situace v Záporožské jaderné elektrárně.

Chlazení jaderné elektrárny

Pro každou tepelnou elektrárnu, a zvláště tu jadernou, je klíčové chlazení. Většinou jde o chlazení s využitím vody. Proto musí mít jaderná elektrárna dostatečné zdroje vody pro toto chlazení. Reaktory VVER1000 mají elektrický výkon okolo 1000 MWe a tepelný tak je okolo 3000 MWt. Jaderná elektrárna má i po odstavení zbytkový tepelný výkon, který je způsoben produkcí energie v rozpadu radioaktivních jader vzniklých v jaderných reakcích během provozu jaderného reaktoru. Tento výkon je po odstavení pod jedním procentem výkonu při provozu a zpočátku velmi rychle klesá. Brzy se dostane k malým jednotkám megawatt. Ale pak už klesá jen pomalu.

Exponenciální průběh je způsoben tím, že exponenciální průběh má i radioaktivní rozpad. Na počátku navíc dominuje produkce tepla z rozpadu radioaktivních prvků s krátkým poločasem rozpadu. Pro reaktory, které jsou odstaveny už řadu týdnů či měsíců, už jsou požadavky na odvod tepla dramaticky nižší, než je tomu u reaktorů v provozu. Přesto je však potřeba systém chlazení, který pro tyto reaktory není pasivní a potřebuje čerpadla a dodávky elektřiny.

Vyhořelé palivové soubory se přesouvají do mokrého úložiště – bazénu s vyhořelým palivem. U nich je produkovaný tepelný výkon ještě menší, pochopitelně závisí na stáří palivových souborů. Bazény navíc mívají poměrně velký objem vody. I při výpadku čerpadel či dodávky nové vody je tak čas řadu dní i týdnů, či dokonce měsíců, pro řešení problému, který by nastal při jeho vypaření. To se projevilo i ve Fukušimě, kde bazény s vyhořelým palivem situaci při havárii ustály.

V Záporožské jaderné elektrárně už jsou všechny reaktory odstaveny. Pět je už dlouho ve studené odstávce. Jeden pak byl v horké odstávce a využíval se pro dodávky tepla pro potřeby elektrárny a některých okolních sídel. I ten však bude nyní ve studené odstávce. To znamená, že nároky na chlazení budou oproti elektrárně v provozu velmi malé. Elektrárna není chlazena vodou z Kachovské přehrady přímo, ale má v areálu speciální nádrž s dostatečnými zásobami. Je tak řadu měsíců čas na řešení doplňování této nádrže. Z tohoto pohledu tak nehrozí bezprostřední nebezpečí.

Se scénářem s možností vypuštění Kachovské přehrady se počítalo a byl to jeden z těch, jejichž řešení se ověřovalo v rámci stress-testů realizovaných jako reakce na havárii jaderné elektrárny Fukušima I. Ví se tak o dodatečných možnostech dodávek vody do zásobníku v elektrárně. Dá se využít čerpání z prohloubeného výkopu v místě nákladního přístavu elektrárny, z vodovodního systému města Energograd nebo mobilní pumpy a soustava hadic či dovoz vody cisternami. Pro potřeby odstavené elektrárny je každá z těchto možností dostačující a je tak dostatek záložních možností. Pracovníci jsou navíc na takovou možnost školeni a ví, co je třeba dělat.

Pokles produkovaného tepelného výkonu v prvním měsíci po odstavení bloku. Z počátku je pokles rychlý, později se zpomaluje.
Pokles produkovaného tepelného výkonu v prvním měsíci po odstavení bloku. Z počátku je pokles rychlý, později se zpomaluje.
Zdroj | kniha Fukušima I poté

Zajištění potřebné elektřiny

Bylo už zmíněno, že pro fungování čerpadel v chladících okruzích je potřeba elektřina. Pokud je elektrárna v provozu, využívá svou elektřinu. Pokud se však musí reaktory odstavit, potřebuje dodávku elektřiny z vnějších zdrojů. Proto má každá jaderná elektrárna několik vedení, kterými může odebírat z vnějších zdrojů elektřinu. Problémem ve válečné situaci je, že vedení mezi zdrojem a jadernou elektrárnou může být poškozeno v průběhu bojů a odstřelování. Zvláště, když se protivníci začnou zaměřovat na vzájemné ničení infrastruktury. V daném případě některá vedení překračují frontovou linii.

K úplnému přerušení dodávky elektřiny do Záporožské jaderné elektrárny došlo už sedmkrát. Pro tyto účely jsou v areálu elektrárny dieselagregáty, které mohou zajistit potřebnou elektřinu. Pro ně jsou zde potřebné zásoby paliva. I v tomto případě je výhodou už zmiňovaný relativně malý tepelný výkon, který poskytuje dostatek času na řešení případných problémů. To je zásadní rozdíl od situace ve Fukušimě, kde navíc vlna cunami zničila všechny dieselagregáty.

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii Mariano Grossi na cestě na Ukrajinu při misi na Záporožskou jadernou elektrárnu. Snímek je z 12. června 2023
Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii Mariano Grossi na cestě na Ukrajinu při misi na Záporožskou jadernou elektrárnu. Snímek je z 12. června 2023

Hlavním rizikem je únik radioaktivity

Toho, čeho se obáváme, je možný únik radioaktivity. Pokud jsou reaktory odstaveny, a navíc mají kontejnmenty, nemůže dojít k takové události, jaká proběhla v Černobylu. Tedy parní výbuch, zničení velké části aktivní zóny a vynesení významné aktivity do velkých výšek. A pouze taková událost mohla zasáhnout i Evropskou unii.

V daném případě hrozí pouze událost, která může být srovnatelná s událostmi ve Fukušimě. A to i v případě, kdyby došlo k narušení kontejnmentu.

Armáda má zbraně, které dokáží kontejnment prorazit. Ovšem i v případě, kdyby se cíleně snažila o jeho poškození, což není pravděpodobné, by bylo jeho narušení omezené. Únik radioaktivity by podobně jako ve Fukušimě zasáhl pouze oblasti do vzdálenosti několika desítek kilometrů. Dopady by tak byly pouze lokální.

Velmi významným faktorem je i to, že reaktory jsou už řadu dnů odstaveny a krátkodobé radionuklidy se už stačily úplně rozpadnout. Mezi ně patří například i radioaktivní jód 131, který má poločas rozpadu zhruba osm dní. Tyto radionuklidy s vysokou aktivitou a krátkou dobou života už zde nejsou. Nemá tak třeba žádný smysl v tomto případě používat jódové tablety.

Jak je vidět, nehrozí Evropské unii, a tedy ani Česku, z případné havárie v Záporožské jaderné elektrárně zasažení radioaktivními látkami. Ohrožení budou obyvatelé Ukrajiny v blízkosti několik desítek kilometrů od elektrárny.

To však neznamená, že by se mezinárodní společenství nemělo situace obávat a nemělo by tlačit na Rusko, aby se chovalo v tomto případě zodpovědně. Je třeba zdůraznit, že právě Rusko, které elektrárnu obsadilo a drží ji pod svou vojenskou kontrolou, je plně zodpovědné za vše, co se tam děje.

Generální ředitel MAAE Mariano Grossi u bazénu chladícího okruhu Záporožské jaderné elektrárny. Snímek je z 15. června 2023
Generální ředitel MAAE Mariano Grossi u bazénu chladícího okruhu Záporožské jaderné elektrárny. Snímek je z 15. června 2023

Situace v Záporožské elektrárně

Obava mezinárodního společenství se projevuje i ve snaze Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) kontrolovat situaci i na místě. To je důvod misí této agentury přímo na elektrárnu i jednání s ukrajinskou i ruskou stranou. V elektrárně jsou stálí pozorovatelé této organizace, a právě z důvodů zhoršení situace navštívil nedávno elektrárnu i generální ředitel MAAE Mariano Grossi. Při této misi došlo také k osmé rotaci odborníků MAAE na místě a zvětšení stálé skupiny v elektrárně. Mariano Grossi před návštěvou elektrárny jednal v Kyjevě s ukrajinskými politiky a odborníky Energoatomu a po realizaci mise na elektrárnu jednal v Kaliningradu s ruskými politiky a odborníky Rosatomu.

Realizace přechodu mise z Ukrajiny na okupovaná území se zdrželo kvůli složité situaci se zajištěním přechodu frontových oblastí. Jeho průběh byl poměrně komplikovaný, tým musel kvůli zničenému mostu na linii fronty část cesty realizovat pěšky. Kromě elektrárny navštívil tým i blízkou tepelnou elektrárnu, která je jedním ze zdrojů elektřiny pro elektrárnu jadernou. V současné době se zde opravuje rozvodna. Hlavním cílem byla kontrola dodržování jaderné bezpečnosti a základních požadavků mezinárodního společenství. Jde o zákaz střelby na elektrárnu a její kritické infrastrukturní objekty, areál elektrárny a její okolí by se také neměly využívat ke střelbě po protivníkovi, vedení vojenských operací a úkrytu vojenských jednotek a materiálu, hlavně těžkých zbraní a výbušnin, které nejsou určeny k jeho bezprostřední ochraně.

Je pravdou, že v současné situaci mají pracovníci elektrárny poměrně dost času na řešení případných problémů. Důležité však je, aby tam potřební pracovníci odborně na výši byli a měli podmínky pro svou práci. Psychický tlak, který na ně dopadá vlivem okupace, a válečné podmínky v dané oblasti k jejich psychické pohodě určitě nepřispívají. Zvyšuje se tak riziko chyb. Už nyní je počet pracovníků v elektrárně oproti normálnímu stavu dramaticky snížen. To sice stačí pro stávající omezený provoz, ale může to být problém v krizových situacích. Snížený stav osazenstva je další zátěží pro pracovníky, kteří zde zůstávají.

Jednání delegace MAAE v Kaliningradu
Jednání delegace MAAE v Kaliningradu
Foto | Александр Подгорчук / Газета «Страна Росатом»

Budoucnost Záporožské jaderné elektrárny

Velmi nejistá je budoucnost této jaderné elektrárny. V současné době, kdy jsou reaktory odstaveny, jsou požadavky na chlazení nižší. Pokud se však mají uvést znovu do provozu, je potřeba vyřešit jejich intenzivní chlazení během normálního fungování. To se neobejde bez vyřešení osudu Kachovské přehrady. Je třeba rozhodnout, jestli se opraví či postaví znovu, nebo se renovace a revitalizace Dněpru v blízkosti jeho ústí do moře vyřeší jinak. Takové dlouhodobé strategické rozhodnutí nepadne před tím, než se ukončí válka. Musí jít o stabilní řešení konfliktu, které umožní plánování rozvoje zničených oblastí na řadu desetiletí. Zároveň nemůže jít o zmrazení konfliktu s linií dotyku v místech přehrady a elektrárny, jako je tomu nyní. Taková situace by neumožňovala realizaci rekonstrukčních prací na přehradě i jaderné elektrárně.

Záporožská jaderná elektrárna se začala budovat na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. První blok se dokončil v roce 1985 a poslední šestý pak v roce 1996. Jde o bloky VVER1000, které známe z Temelína. Ty je možné provozovat nejméně šedesát let a pravděpodobně i déle. V principu tak mohou být reaktory Záporožské jaderné elektrárny provozovány dvacet let a více. Zásadní komponentou, která se nedá vyměnit, je reaktorová nádoba. Pokud reaktor nefunguje, k jejímu stárnutí vlivem ozařování vysokými toky neutronů nedochází. Pokud tak tedy bude možné ukončit válku, vyřešit situaci v regionu a bude možné přistoupit k rekonstrukci oblasti, má obnovení provozu Záporožské elektrárny i přes poměrně vysoké náklady smysl.

Setkání Mariana Grossiho a Volodymyra Zelenského před cestou na Záporožskou jadernou elektrárnu.
Setkání Mariana Grossiho a Volodymyra Zelenského před cestou na Záporožskou jadernou elektrárnu.

Nejsem vojenský expert a ani politolog, takže mé následující úvahy berte pochopitelně s rezervou. Podle mého názoru nemá Rusko na to, aby znovu obsadilo pravý břeh Dněpru a náklady na udržení toho levého pro něj neustále porostou. Do těchto nákladů patří i stále náročnější udržování areálu Záporožské jaderné elektrárny a zajišťování jeho bezpečnosti. Stejně jako řešení zásobování Krymu a levobřežní oblasti Dněpru vodou.

K těmto nákladům patří i dramatické ohrožení kredibility Rosatomu a ruské jaderné energetiky. Jak už jsem psal, je za události spojené s jadernou elektrárnou plně zodpovědné Rusko, které tuto elektrárnu obsadilo a okupuje. Pro zajištění jejího chodu a bezpečnosti musí využívat své odborné firmy. A tou je Rosatom, který tak je nucen se do války a okupace zapojit.

Jaderná energetika je jednou z mála moderních technologií, ve které bylo Rusko na špici světového vývoje. A jaderné technologie byly kromě surovin jednou z mála oblastí, kde je Rusko schopné úspěšně masivně vyvážet. Do značné míry využívá zahraniční technologie a možnosti spolupráce. Propojení Rosatomu s válkou a případné problémy v Záporožské jaderné elektrárně tak mohou mít hodně dramatické dopady na její zahraniční ekonomické aktivity a reputaci celého ruského jaderného průmyslu.


reklama

 
foto - Wagner Vladimír
Vladimír Wagner
Autor pracuje v Ústavu jaderné fyziky AV ČR.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (43)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

PH

Pavel Hanzl

6.7.2023 07:47
Pan Wagnek se konečně podíval na celou situaci s nadhledem a v širších souvislostech, což se mu v případě dostavy Dukovan nedařilo.
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.7.2023 12:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Paradoxně tu o "nadhledu a širších souvislostech" mudruje člověk, který před válkou tvrdil "Západ na Rusku není závislý vůbec. Přes Družbu jde dnes k nám snad jen 5% plynu, kupujeme ho na burze v Rotterdamu."
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.7.2023 14:55 Reaguje na Emil Novák
Nejsem energetik, tak se můžu mýlit. Závislost Západu na Rusku jsem neznal, ale tehdy k nám fakt šlo Přátelstvím (nebo jak se ta rúra jmenuje) asi 5% plynu a zbytek jsme kupovali na burze. Takže pravda pouze z 50%.
Odpovědět
EN

Emil Novák

7.7.2023 17:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Není to pravda ani z 50 %, je to totální nesmysl, Hanzle. Fyzicky k nám tehdy tekl prakticky jen ruský plyn a žádný jiný (BTW plynovod se jmenuje Bratrství).
Podstatné ale není že jste se mýlil (mnohokrát), ale že tu někoho mylně kritizujete za chybějící "nadhled a širší souvislosti" (aniž byste byl schopen to na konkrétním příkladě dokázat), když vám samotnému přesně toto zcela chybí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.7.2023 20:45 Reaguje na Emil Novák
"Česko je dnes plně napojené, smluvmě a potrubím, na západní trh s plynem, což znamená, že jej nakupuje na rotterdamské burze a přes 99% plynu, který do země v posledních letech proudí, se sem dostává z Německa. Ruská větev přes Ukrajinu a Slovensko, kterou může Kreml teď hned vypnout, dodává už jen necelé procento zdejší spotřeby." Respekt 18.2.2019
Dávám vám zdroj téhle informace (už asi potřetí) a pokud se vám nelíbí, najděte si ten článek a spérujte autora. Já za to fakt nemožu.
Pana Wagnera jsem kritizoval už ternkát, že podporoval Rosatom pro EDU s tím, že se nemá do toho plést politika atd. atd. A dnes mu už došlo, že ta je v tom dost dominantní. Jestli to došlo i vám, to netuším, bo názory své nepíšete, jen prudíte mě.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

7.7.2023 20:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy jste ovšem jenom dokázal, že většina ruského plynu do CR přinesla Northstreamem, nic víc. BlBE.
Odpovědět
EN

Emil Novák

7.7.2023 21:34 Reaguje na Pavel Hanzl
1) Žádný zdroj téhle informace jste nedodal, Hanzle, pořád tu opakujete tenhle nesmysl, aniž byste se obtěžoval uvést kdo ho vyplodil - tipuji Šnobra. Článek najděte sám a autora si taky najděte sám, pokud se s ním chcete ohánět.
2) Fakta jsou taková, že 97 % plynu, který k nám v té době tekl, bylo ruských. Jestli tekl přes Německo, Polsko nebo Slovensko je úplně nepodstatné, jeho výpadek způsobil v loňském roce obrovské problémy včetně obrovské inflace a schodků státního rozpočtu.
3) Kreml tehdy mohl "teď hned" vypnout celých 97 % a postupně to taky loni udělal.
4) Buď dokažte na konkrétních tvrzeních, kde kdo a jak konkrétně "podporoval Rosatom pro EDU", nebo si přestaňte vymýšlet. Kritika nedostatku "nadhledu a širších souvislostí" od někoho jako jste vy, je úplně směšná. Těžko hledat někoho kdo má větší nedostatek nadhledu a širších souvislostí než jste právě vy. Jaký jste v eneregetice diletant tu dokazujete v každé diskusi.
5) Přestaňte prudit vy, přestaňte si vymýšlet a nebude prudit ani nikdo vás.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.7.2023 08:17 Reaguje na Emil Novák
To porozumnění textu, to je neštětstí. V citaci uvádí, že plyn k nám jde z Německa, ale jesti si ho Němci třepou z rukávu nebo jímají na WC, nebo kupují v Rusku, tam není. Ta informace je v tom, že rusko - ukrajinskými plynovody k nám nejde skoro nic. Což potrzujete, o plynové krizi tam není nic (článek je starší). Potvrzujete, že plynovou krizi způsobilo Rusko a nikoliv grýndýl, jak se tu mohutně tvrdilo a já byl za blba, když jsem to sváděl na Putina.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

9.7.2023 14:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Tvl, to je argument....když je hanzl v argumentaci nouzi, popre zákon zachování hmoty.
Odpovědět
EN

Emil Novák

9.7.2023 15:40 Reaguje na Pavel Hanzl
1) Ano, s porozuměním textu máte dlouhodobě problémy, to víme, nemusíte to pořád připomínat.
2) Stále jste neuvedl čí to je citace a odkud jste tu citaci vzal.
3) Že v jakési citaci od kohosi něco není neznamená, že to není pravda.
4) Je úplně jedno jakými plynovody k nám ten ruský plyn tekl, podstatné je že ho bylo možné vypnout, což se experimentálně potvrdilo, Rusko ten plyn skutečně vypnulo, čímž vyvrátilo vámi citované tvrzení neznámého autora, který se tím pěkně ztrapnil, ať už to byl kdokoliv.
5) Za blba jste nebyl, za blba pořád jste, jak dokazujete kdykoliv si začnete hrát s klávesnicí.
6) Že plynovou krizi způsobil Greendeal jsem nikdy netvrdil, tvrdil jsem jen to a to tvrdím stále, že za plynovou krizi z velké části může naivní a hloupá energetická politika EU dávno před Greendealem, která ať už přímo nebo nepřímo vedla ke zvyšování závislosti na ruském plynu. Tím EU sama dala Rusku do ruky zbraň, kterou také "překvapivě" použilo. Varoval jsem před tím už dávno před válkou, zatímco vy jste plácal výše uvedené nesmysly. Takže nemáte nejmenší právo kohokoliv kritizovat za chybějící "nadhled a širší souvislosti".
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

6.7.2023 12:47
Vecne napsany clanek. Do znacne miry - je li to dnes tedy vubec mozne - vyhybajici se politickym proklamacim. Od koho vic hrozil roku 2023 nejaky opravdu veliky prusvih na te elektrarne - od Vladimira ci od Volodymyra - na si radeji pockejme par let, az utichnou soucasne vasne...

Predpokladam - poznamka k tomu sinmku Grossiho se Zelenskym - ze Grossi navstivil tu elektrarny z ruske strany tedy asi tam cestoval pres Moskvu. Sotva se brodil bahnem z ukrajinske strany a prekonavat tamni bojovou linii by asi mohlo byt nebezpecne
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.7.2023 13:01 Reaguje na Miloš Zahradník
To předpokládáte špatně, jel tam rovnou ze schůzky s prezidentem Zelenským, tady se můžete podívat jak překračuje frontovou linii:
https://twitter.com/rafaelmgrossi/status/1669411610308296726
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

6.7.2023 19:46 Reaguje na Emil Novák
OK
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

6.7.2023 12:54
Pominu-li samotnou jadernou elektrárnu a bude-li to třeba chemička jako třeba ta v Mariaupolu, tak má se v ní obránce právo bránit a nebo ji má vydat útočníkovi, aby neohrozil sebe, útočníka a okolí nebezpečnými látkami? A nebo nemá útočník takové provozy dobývat zbraněmi a pouze o
nich vyjednávat? Nijak tím nehájím obsazení elektrárny Ruskem, ale jak
si Ukrajina představuje její dobytí, či převzetí, když to Rusko neudělá
dobrovolně? Zaútočí na elektrárnu za "každou" cenu a nebo ji pouze
obklíčí, odřízne možná od chladící vody a vyčká, až se Rusové vzdají?
Každopádně by tam měla delegace MAAE setrvat do úplného ukončení
konfliktu jako nestranní pozorovatelé, abychom se nedožili havárie ze
které bude jeden obviňovat druhého. Je s podivem, že Černobyl Rusové
opustili a už na něho neútočí, ale proč teda útočí sami na sebe v
obsazené Záporožské JE? Nezdá se vám to nějak divné? Proč bych měl
útočit sám na sebe a riskovat smrt i sebe sama? To jsou opravdu tak
blbí a nebo dělá úplné blby někdo z nás? Když budu chtít zlikvidovat
lidi v okolí Černobylu, tak jsem ji mohl vyhodit do vzduchu, jako tu
přehradu a neponechat ji nepříteli a odejít z ní bez poškození pryč.
Na to ničení se tak mohou názory různit podle důvodů i z hlediska
propagandy a z důvodů diskreditace protivníka za "každou" cenu.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

6.7.2023 14:44 Reaguje na Břetislav Machaček
"Nezdá se vám to nějak divné? Proč bych měl
útočit sám na sebe a riskovat smrt i sebe sama? To jsou opravdu tak
blbí a nebo dělá úplné blby někdo z nás?" - pamatujete Pryžogyna?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

6.7.2023 21:22 Reaguje na Jakub Graňák
Kdo je to Pryžogin? Pokud máte na mysli Prigožina, tak je
to mocenský spor velitele soukromé armády s velením
oficiální armádou Ruska, který vyústil ve vzájemné útočení. Prigožinovi Wágnerovci byli ale pouze u Bachmutu a nikoliv
u Záporožské JE o které tu píšu. Tam operovala ruská
oficiální armáda a ukrajinské síly, včetně partyzánů
a různých nespecifikovaných ozbrojených skupin. I to
je problém této války, kdy se mohou do konfliktu zapojit
teroristé vyzbrojení z obou soupeřících stran a nebo
si pouze posbírat zbraně padlých. I proto je nutné JE
strážit jakýmkoliv vojskem.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.7.2023 15:03 Reaguje na Břetislav Machaček
Celý problém Záparožské JE je problém a vina POUZE Rusů, někdy je svět skutečně černobílý. Oni na ni zaútočili, oni ji obsadili oni ji zaminovali a to z čistě zločineckých důvodů. Pokud by ji Ukrajinci napadli a zničili (což je samozejmě pitomost), je to vina Rusů, neměli tam lézt.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

7.7.2023 20:58 Reaguje na Břetislav Machaček
A za koho z těch dvou kompetence vy, Matlacku???
Odpovědět
sv

sv

6.7.2023 18:19 Reaguje na Břetislav Machaček
Nejblbější je machaček. Jak by mohli rusáčtí zločinci útočit na Černobyl, když ta jejich slavná armáda nemá kapacity ani na to, aby pod ukrajinským tlakem udrželi stávající opevnění. Ti mají leda na to, aby znásilňovali, mučili a zabíjeli bezbranné ženy a děti. A jestli machaček narážel na "ostřelování záporožské JE", tak tady opět přežvykuje rusácké srágory. Záparožskou JE nikdo neostřeloval, to pouze rusáci provokativně ostřelovali přístupovou cestu, po které měli následně přijet poprvé po obsazení první inspektoři z IAEA, ve snaze je vystrašit. Při příslovečné "přesnosti" rusáckého bombardování samozřejmě netrefili úplně přesně to co chtěli.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

6.7.2023 21:05 Reaguje na sv
V Černobylu už byli a bez poškození ho opustili. Rovněž ho
neodstřelují jako jiné cíle. Střílet na přístupovou cestu
mohl kvůli zastrašení inspektorů kdokoliv. Nyní tam už
inspektoři jsou a zůstanou, aby pozorovali kdo na tu JE střílí? Jak chcete dobýt JE bráněnou vojskem bez použití
munice? Já to anonyme nevím!
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.7.2023 21:17 Reaguje na Břetislav Machaček
Bez poškození ho opustili. Vy jste vtipálek.
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/cernobyl-ukrajina-elektrarna-software-radiace-rusko-valka-kradez-rabovani.A220603_112744_zahranicni_jhr
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

6.7.2023 21:27 Reaguje na Emil Novák
Vybuchla? Zamořila okolí radiací? Ne? Tak se asi
nic hrozného nestalo. I to se mohlo stát, kdyby
ji vyhodili záměrně před ústupem do povětří!
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

6.7.2023 21:36 Reaguje na Břetislav Machaček
Ja ukrajinske zpravy na strana.today o cernobylu docela pozorne sleduji a v poslednim pulroce jsou to vylucne zpravy mistnich ekologickych patriotu jak dobre se tam dari v malebne rovinate krajine tamniho zapovednika ruznym tem velkym kopytnikum a dravcum, ptakum atd.
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.7.2023 22:32 Reaguje na Břetislav Machaček
A kdo tu něco psal o výbuchu nebo zamoření radiací? Reagoval jsem na vaše nepravdivé tvrzení "Bez poškození ho opustili", o žádném výbuchu ani zamoření nebyla řeč.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

6.7.2023 21:36 Reaguje na Emil Novák
Mimochodem dozimetry i PC jsou nahraditelné a ten
softwér měli bez kopie pouze v těch PC? No tě bůh,
to i já si zálohuji kdejakou blbost a oni nemají
zálohován nezbytný softwér? Toto asi rozkradli
samotní vojáci a nebylo to cílem, jak JE vystavit
havárii. Havárii mohli provést zcela jinak a ne
nějakým odcizením dozimetrů a PC s jedinou(?)
verzí potřebného softwéru !
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.7.2023 22:35 Reaguje na Břetislav Machaček
Kdo tu psal o cíli, "jak JE vystavit
havárii"? Nepodsouvejte mi laskavě něco co jsem nepsal.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.7.2023 15:06 Reaguje na Břetislav Machaček
Vy nevíte vůbec nic, ani to, že se Rusi snažili zničit dědinu vedle JE a asi požili víc vodky...
Odpovědět
sv

sv

7.7.2023 17:29 Reaguje na Břetislav Machaček
Snad ne ufoni, machačku. Před chvíli jsi tvrdil, že rusáci nebudou střílet sami na sebe, když sedí v elektrárně. Když ti byl rypák vymáchán v realitě, že na záporožskou JE nikdo nestřílel a že střelba byla vedena jinam, tak si udělal další úkrok machačkovským fantasmagoriím. https://www.tvp.info/62150812/ukraina-mimo-silnych-ostrzalow-misja-maea-wyrusza-z-zaporoza-do-elektrowni-atomowej-
Realita je taková, machačku, ze Ukrajinci (včetně těch co jsou v okupovaní a hrozí jim rusáckých okupantů smrt) tvrdí, že to střelbu vedli rusáci. Rusáci (tedy ti, kteří prokazatalně tisíckrát lhali, o vraždách a mučení dětí a žen nemluvě) tvrdí že to byli Ukrajinci. Komu bude normální člověk při smyslech věřit. Sype se ti to jako domeček z karet, machačku.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

7.7.2023 21:02 Reaguje na Břetislav Machaček
Chudacku, Matlacku, smradlacku, nikdo jiný než POSTSOVETI v okolí Černobylu posledních 30 let nebyl. A bývalý Sovet je totéž, co bývalý černoch, nebo bývalý Macháček.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

8.7.2023 10:48 Reaguje na Daniel Višňovský
Sprosťáku!
Odpovědět
sv

sv

9.7.2023 22:00 Reaguje na Břetislav Machaček
Zase jsi čuměl do zrcadla machačku.
Odpovědět
JV

Jaroslav Vozáb

6.7.2023 19:43 Reaguje na Břetislav Machaček
Pozvat pozorovatele OSN (OBSE atd) na střechu dát radar data přenášet do celého světa atd... ať se vidí odkud co lítá... Už jen fakt, že tam by byl nezávislý radar možná sníží % útoku...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.7.2023 08:25 Reaguje na Jaroslav Vozáb
Rusi by ho sejmuli jako první a shodili to na Ukrajince, naprosto běžná praxe.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.7.2023 14:57 Reaguje na Břetislav Machaček
Útočník především MESMÍ ÚTOČIT!!! To je celý a to je kořen všech problémů, takže jakékolik škody i prasárny, které udělá kdokoliv, jde vždycky na vrub útočníka.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

8.7.2023 10:46 Reaguje na Pavel Hanzl
Jak budou Ukrajinci dobývat Rusy obsazenou elektrárnu?
To se nebude jmenovat ÚTOK? Nebo udělají bububu a oni ji opustí bez jediného výstřelu? To, že je v držení Rusů je
dnes už realita a na nějaké kdyby je pozdě. Stalo se!
Odpovědět
sv

sv

8.7.2023 11:37 Reaguje na Břetislav Machaček
Prozatím udělal bubu machačkův řídící důstojník z fsb. Machaček se pokakal a to co z něj vypadlo, dal na net.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.7.2023 08:18 Reaguje na sv
přesně tak.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.7.2023 08:21 Reaguje na Břetislav Machaček
Jak to mám pregoga vědět? Zeptejte se v Kyjevě. Já pořád doufám, že Rusko začne mít tak silné vnitřní problémy (už dost indicií tomu napovídá), že to odpískají a odtáhnou sami. To by bylo naprosto nejlepší řešení.
Odpovědět
JV

Jaroslav Vozáb

8.7.2023 12:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Každá válka je prasárna, ale je na nás co jsme mimo konflikt. Zda dokážeme nějak tlačit na strany konfliktu, aby se nestali nejhorší varianty a o tom je diplomacie. Diplomacie a propaganda je jak oheň a led. Pokud chcete druhý Černobyl a Fukušimu udělejte si to soukromě doma v sklepě a vezměte tam své kamarády. Jsou také jisté konvence, je otázka zda je strany konfliktu dodržují.
Odpovědět
sv

sv

8.7.2023 19:16 Reaguje na Jaroslav Vozáb
Vidím, že ty žiješ v dojmu, že před "druhým Černobylem" se schováš mezi půlkama covidového strašpytla puťky. Mám pro tebe šokující informaci. Před důsledky puťkových zločinů včetně radioaktivního mraku, tě jeho zadnice neochrání.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.7.2023 08:23 Reaguje na Jaroslav Vozáb
Diplomacie nefunguje vůvbec, pokud jedna strana zaútočila a terorizuje druhou a jednat odmítá.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

9.7.2023 09:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud by odmítala jednat, tak nedovolili obchod
s obilím a nevyměňovali by zajatce. Mimochodem
porušení dohody o postavení bývalých velitelů
z Mariaupolu do konce války mimo službu, které
náš vládní speciál přivezl do Lvova a ti se míní vrátit do bojů, bude mít zřejmě dohru, protože
už Rusko důstojníky vracet nebude a možná už nikoho. Zatím to ale bylo vždy více vrácených Ukrajinců, než Rusů a to jaksi nepasuje ani do
té "vítězné" statistiky ztrát živé síly.
Odpovědět
sv

sv

9.7.2023 22:00 Reaguje na Břetislav Machaček
Tvoje vlhká fantasmagorie o "dohře" od státu, který vraždí zajatce a unáší děti je pro smích machačku od nynějška známý jako milovník puťkových půlek. Zločinecké rusácko nikoho nevrací. Zločinecké rusácko bylo NUCENO propustit některé zajatce, když chtělo dostat zpět prominentní zločince zajaté na Ukrajině a vyhnout se tak soudnímu posuzování jejich zločinů.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist