https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vojtech-pecka-proc-vlastne-resime-par-stupnu-otepleni
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vojtěch Pecka: Proč vlastně řešíme pár stupňů oteplení?

10.8.2023
Tento rok to není v České republice tolik vidět, ale po světě padají teplotní rekordy jako mouchy. Velmi znepokojivé věci se dějí jak při severním Atlantiku, v Antarktidě, ale i v dalších částech světa. Červenec 2023 se pravděpodobně stal nejteplejším měsícem v historii instrumentálních měření a je o 1,5 °C teplejší oproti předindustriálnímu průměru. V reálném životě pochopitelně rozdíl o stupeň sotva poznáme. Proč se tedy oteplení „o pouhý stupeň“ tolik řeší?
 
Zdání totiž klame. Zatímco z běžného života nám připadá, že rozdíl o jeden stupeň je téměř nerozeznatelný, v rámci globálního systému se jedná o obrovskou změnu s dalekosáhlými důsledky.

Rozdíl v globální průměrné teplotě mezi dneškem a například dobou ledovou je pouhých 4 až 6 stupňů. Přitom v době ledové nedaleko od našich severních hranic začínal ledový příkrov, který se táhl až k severnímu pólu. Nad Skandinávií prý už byl tlustý tři kilometry. Čechy se nacházely na permafrostu, věčně zmrzlé půdě, vtisklé do mezery mezi alpským a severním ledovým příkrovem. Moře bylo o zhruba sto metrů níže než dnes. Británie byla s Evropou spojená souší. Z Čukotky šlo suchou nohou projít na Aljašku. Naprosto odlišný svět — při změně globální teploty o pouhých několika stupňů.

Pokud mluvíme o globální teplotě, tak zkrátka i „pouhý stupeň“ je obrovské číslo. Protože to řada lidí obtížně chápe, rozhodl jsem se přeložit jedno starší video, kde problém výborně popisuje jeden z předních systémových ekologů a ředitel Postupimského institutu pro výzkum klimatických dopadů Johan Rockström.

„Podle současných znalostí a současným trendem můžeme do roku 2050 dosáhnout oteplení o 2 °C (oproti předindustriální době). Tedy za 30, možná i dříve, ale zhruba za 30 let. Takže je to velmi blízko. Až naše děti vyrostou, tak můžeme být ve světě teplejším o 2 °C. Z poznatků, které dnes máme, by se dramaticky zvýšila četnost extrémních událostí. Budeme mít více lidi ohrožujících, extrémních událostí, jako jsou třeba ničivá sucha, podkopávající potravinovou bezpečnost ve velkých částech afrických polopouštních oblastí.“

Rockström dále varuje před souběhem více krizí, častějšími vlnami veder, které budou postihovat celý svět.

Podle Rockströma je ale nejdůležitější, že riskujeme překročení bodů zlomu.

Země je totiž protkána čilou cirkulací toků materiálů a energie (které někdy popisujeme například jako vodní cyklus, uhlíkový cyklus a podobně). A konfigurace jednotlivých prvků v planetárním systému je schopná udržovat relativně stabilní stav.

Například souhra kryosféry (která velkou část sluneční energie odráží do vesmíru), fungování čilé oceánské cirkulace (která rozvádí teplo z tropů po celém světě) nebo třeba i fungování biosféry (která stahuje oxid uhličitý z atmosféry) tvoří stabilizující procesy, které zabraňují tomu, aby se prostředí radikálně měnilo.

Nicméně paleoklimatologický výzkum ukazuje, že takových stavů může být více a pokud se překročí určitá mez, pak přechod mezi nimi může být relativně náhlý. Například poměrně mírné „šťouchnutí“ spojené se změnami příchozího slunečního záření způsobené drobnými změnami v oběžné dráze — tzv. Milankovičových cyklů — může planetu přivést do doby ledové a proměnit ji k nepoznání.

Rockström říká: „Oteplení o 2 °C je bod, kdy upřímně řečeno nevíme přesně, co se může stát. Již nyní při oteplení o 1,2 °C začínáme pozorovat známky znepokojivého nárůstu uvolňování metanu a uhlíku z tání permafrostu na Sibiři a v Arktidě.“ Metan a oxid uhličitý uvolňující se z permafrostu poté budou působit jako další oteplující vlivy.

Rockström pokračuje: „A při překročení 2 °C bychom měli vyšší riziko, že začneme trvale ztrácet ještě více než dnes. Nelze vyloučit, že to teplotu dále zvýší. Už jen proto, že vyvoláme více lesních požárů, větší tání permafrostu. Nebo rychlé tání ledu, které planetu ztmaví. A čím je planeta tmavší, tím více tepla absorbuje. To jsou samoposilující se zpětné vazby, které mohou způsobit, že překročení 2 °C bude velmi nebezpečné.“

Schematické znázornění bodů zlomu podle článku, jehož je Rockström spoluautorem. Barevně jsou označeny při jaké změně globální teploty se mohou začít body zlomu spouštět.
Schematické znázornění bodů zlomu podle článku, jehož je Rockström spoluautorem. Barevně jsou označeny při jaké změně globální teploty se mohou začít body zlomu spouštět.

Cíle Pařížské dohody (udržet globální teplotu pod 2 °C, ale pokud možno co nejblíže maximálnímu oteplení o 1,5 °C) jsou tedy čísla, která se opírají o snahu vyhnout se bodům zlomu. O těch bohužel stále nevíme (a zřejmě nikdy vědět nebudeme), kde přesně se nachází. Nicméně, čím dále s oteplením pokračujeme, tím více se dostáváme do rizikové oblasti.

„Pokud se dostaneme ke 3 °C nebo dokonce za 3 °C oteplení, pak to bude katastrofa. Možná by stálo za to tu skončit, protože na otázku, jaké to bude mít důsledky, je velmi těžké odpovědět. Protože jsme tam nikdy nebyli. Naposledy bylo takové klima na planetě před 5 miliony let. Za poslední 3 miliony let, což je geologická epocha, kdy planeta vypadala zhruba jako dnes — s konfigurací kontinentů a chemickým složením atmosféry zhruba jako dnes — podle nejnovějších vědeckých poznatků nikdy nepřekročila oteplení 2 °C. Navzdory všem sopečným erupcím a zemětřesením a orbitálním vlivům a střídání dob ledových v průběhu posledního milionu let.“

Odhady globální teploty za poslední 3 milion let
Odhady globální teploty za poslední 3 milion let

Rockström upozorňuje, že přes všechny tyto dramatické změny se globální teplota držela od 2 °C v nejteplejších obdobích po -4 °C až -6 °C v hlubokých dobách ledových. Pokud bychom planetu ohřáli o 3 až 4 °C, dostali bychom ji do stavu, jaký byl před miliony let. A jak by asi vypadala?

Rockström: „Oblasti, kde dnes žije 3 miliardy lidí, by se oteplily natolik, že by již nebyly schopné hostit lidské bytosti, protože by fyzicky nemohly vydržet tak vysoké teploty. Takže by se populace soustředila v Arktidě a Antarktidě a došlo by k obrovským přesunům obyvatelstva. Je velmi sporné, jak bychom mohli lidstvo uživit, protože bychom přišli o tolik zemědělské půdy. Dostali bychom se do situace, kdy bychom prostě neměli planetu ve stavu, kdy by byl přizpůsobena tomu, aby uživila lidstvo.“

To ovšem není všechno, kvůli prudkým změnám máme pouze omezenou představu, co se může stát. S každou další destabilizací zvyšujeme riziko fat-tailed risks, neočekávaných a relativně nepravděpodobných, ale dalekosáhlých změn.

Schematická trajektorie zemského systému podle článku, jehož je Rockström spoluautorem.
Schematická trajektorie zemského systému podle článku, jehož je Rockström spoluautorem.

„A k tomu všemu bychom se mohli dočkat překvapení. Nečekaných překvapení. Nevíme, jak dlouho dokáže oceán pohlcovat oxid uhličitý a teplo. Dnes oceány pohlcují 95 % tepla způsobeného naším spalováním fosilních paliv. Nevíme, jak dlouho bude možné v tom pokračovat. Také nevíme, co se stane, pokud začneme ztrácet deštné pralesy nebo dokonce destabilizovat lesy mírného pásma, protože ty jsou obrovskými pohlcovači uhlíku. Půda sama o sobě zadržuje 500 miliard tun uhlíku. (...) To jsou velké, mocné síly v přírodě a nevíme, co by se stalo, kdybychom šli tak daleko.

Takže držet se dál i od 2 °C má dnes řekl bych velmi silnou vědeckou podporu."

Tolik Johan Rockström. Mně to zní jako docela dobré argumenty pro snižování emisí skleníkových plynů.

A jak jsme na tom?

Odhady možného oteplení v případě různě agilních reakcí lidského společenství.
Odhady možného oteplení v případě různě agilních reakcí lidského společenství.

Podle Climate Action Tracker při současných politikách směřujeme k oteplení mezi 2,2 °C až 3,4 °C. Když se Climate Action Tracker zaměří na současné sliby v klimatické politice a skutečně všechno splní, směřujeme k 1,5 °C až 2,3 °C oteplení.


reklama

 
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (160)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ss

smějící se bestie

10.8.2023 06:28
Momentálně proto, že si z toho někteří udělali velmi výnosnou živnost, dokonce i za státní peníze a mají k tomu podporu mnohých médií !
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.8.2023 07:35 Reaguje na smějící se bestie
Totální pitomost, to vám nakecali ropáci. Ten člověk prostě pravdu, stačí se podívat kolem sebe. Těch informací máme milión.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

10.8.2023 09:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Ty informace jsou téměř všechny k ničemu !
Člověk se musí přizpůsobit tak, jak to dělali předchozí generace a poučit se od nich.
Odpovědět
VJ

Václav John

10.8.2023 14:04 Reaguje na smějící se bestie
Problémem ovšem je, že informace jak to dělaly předchozí generace před těmi 5 miliony let jaksi chybí.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

10.8.2023 15:02 Reaguje na Václav John
Bude stačit za posledních 200 - 300let, na to jsou už docela solidní záznamy.
Odpovědět
VJ

Václav John

10.8.2023 15:42 Reaguje na smějící se bestie
To právě nebude, protože k tak velké změně klimatu nedošlo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.8.2023 14:06 Reaguje na smějící se bestie
Informace jsou to nejdůležitější, co nám dává možnost se orientovat ve světě, ve kterém žijeme.
Žádná dřívější generace se nikdy (slovy NIKDY!!!) nepotýkala s tímhle (ani podobným) problémem. Přizpůsobit se nelze, ale poučení tu máme už dost dlouho na stole, velká část světa se snaží podle toho chovat, jen hlupy ropáci nikdy nic nepochopí.
Odpovědět

Radek Čuda

10.8.2023 14:12 Reaguje na Pavel Hanzl
" velká část světa se snaží podle toho chovat, jen hlupy ropáci nikdy nic nepochopí."

Mohl byste nám vysvětlit, co si jako Hanzl představujete pod takovým "velká část světa"? Bo ona zase tak velká není a už vůbec se nejdná o většinu ... takže ti vaši ropáci rozhodně vedou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.8.2023 16:00 Reaguje na Radek Čuda
S uhlíkovou stopou bojuje dnes už většina planety, včetně nejhorších prasáků - Číny a USA. Brazílie brzdí kácení v Amazonii, Austrálie přechází na OZE celkově, Jižní Amerika se snaží (třeba Chile a její fve a vodíkové industrie) atd. atd. Indie jde do větru, prostě normálka.
Pouze čistě ropácké Rusko to má na salámu a jeho vohnouti u nás to papouškují.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

10.8.2023 19:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Aha, a jak s tím bojují???? Zvyšující se produkci CO2????
Odpovědět

Radek Čuda

11.8.2023 14:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Takže jste jistě schopen věrohodnými daty doložit, jak se v těchto vámi jmenovaných zemích ty emise CO2 snižují, že:-)?

A nebo to máme chápat tak, že ony sice bojují jak vo život, ale ty svině emise jim jdou furt nahoru:-)?

Vy jste fakt Jasánek ... samá prázdná hesla a floskule a nic víc.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.8.2023 20:19 Reaguje na Radek Čuda
v civilizovném světě jsou emise dolů, v číně a třetím světě nahoru. Já za to nemožu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.8.2023 20:22 Reaguje na Pavel Hanzl
Čína staví největší kapacity v OZE z celé planety, mají taky konec spalováků v roce 35, taky se tam platí emisní povolenky, ale je to málo. Staví pořád uhelné elektrárny, bo mamon je už ovládl úplně a hlad po energii je fatální. Teď je ale Čína v krizi (snad natrvalo), tak se to třeba zklidní.
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

11.8.2023 20:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzl, přiznávám, že dle Vašeho názvosloví jsem prasák, vohnout a s přírodními plyny v atmosféře zásadně nebojuji. Ba co víc, ó hrůzo, hrůz, na nové klimanáboženství nevěřím, neklaním se božstvu IPPC ani grýndýlu a spíše než na oteplení o 1,0 K (kelvin) za století, věřím možnosti postupného ochlazování.
Nemusím mít ve jménu klimabysnysu a snahy o ovládnutí lidstva, neustálou mediální a politicky korektní masáží, již vymytý mozek a obviňovat sám sebe, že za tyto přírodní jevy na naší planetě také mohu a jít dobrovolně s nemyslícím davem na porážku za svůj dědičný hřích…
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.8.2023 08:04 Reaguje na Tonda Selektoda
A čo ja s tym? To je váš názor a životní postoj, na to máte právo. Boj s klimatickou změnou je spíš státní záležitost, normální člověk s tím nic moc neudělá, stačí, aby se trvale choval úsporně. Dřív to bylo dáno penězi, dnes určitou morálkou. Ale můžete se chovat jako dobytek, nikdo vám to nebere.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

10.8.2023 10:23 Reaguje na Pavel Hanzl
Nemá pravdu. Sám to černé na bílém mezi řádky píše. Výzkum stál jistě spoustu cestování a energie, a tím i produkce CO2. Už samo uveřejnění článku emitovalo CO2.

Jak tedy potom všichni podnebníci chcete, aby Vám někdo věřil, když sami děláte pravý opak?
Odpovědět
RV

Richard Vacek

10.8.2023 07:01
A přitom jsme zatím svědky řady příznivých vlivů změny klimatu. Teploty rostou hlavně tam, kde je chladněji. Příznivého vlivu vyšší koncentrace CO2 si užíváme všichni - o 15% vyšší výnos zemědělských plodin, nárůst zeleně na Zemi.
A že se některé rozsáhlé oblasti stanou pro člověka neobyvatelnými? To asi těžko, člověk totiž není zvíře a příznivé prostředí si vytváří tím, že si staví domy, stany, iglů a v těch přebývá, když je venku vedro, mráz, liják, vichřice.
Život na Zemi probíhal většinu doby za podmínek bez ledovců. Katastrofou by bylo ochlazení, ne oteplení - to víme i z lidské historie.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.8.2023 07:40 Reaguje na Richard Vacek
Pán je naivní jak 3 dny starý pes. Váš obzor končí asi pohledem z okna, kde prší a vzpomínkou na chladnější jaro. To je ovšem zcela nulový prostor na Zemi, kterou týrá klimatická tragédie stále intenzivněji. Nevíte, co se stalo minulý týden ve Slovinsku? Nejhorší povodně historie. Pořád nic? Znáte aspoň zhruba klimatické modely a prognózy z 60. let, kdy se začalo klima vůbec zkoumat?
Odpovědět
RV

Richard Vacek

10.8.2023 08:10 Reaguje na Pavel Hanzl
Co má klimatický model společného s tím, že díky vyššímu CO2 máme vyšší výnosy a neprobíhají hladomory?
Nebo s tím, že díky tomu, že žijeme v domech, přežíváme i tuzemské zimy?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.8.2023 08:32 Reaguje na Richard Vacek
Klimatické modely tehdy předpovídaly "divoké počasí" tj. vedra sucha, ale i tornáda a povodně.
Vyšší výnosy zemědělských plodin jsou dány hnojením, postřiky proti škůdcům, zavlažováním a prostě technologicky (ne klimaticky), hladomory se v Africe konají stále a bude se to jen zhoršovat. A domy jsou taky technická záležitost, ty jsme stavěli i v malé době ledové.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

10.8.2023 10:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Jinými slovy, vyšší výnosy jsou dané vyšší produkcí CO2, protože vše, co popisujete, jsou činnosti, které CO2 produkují.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

10.8.2023 08:53 Reaguje na Richard Vacek
Výnosy nejsou závislé jen na CO2, ale třeba i na dostupnosti vody.
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

10.8.2023 09:58 Reaguje na Ladislav Metelka
Všechno je to o hnojivech a vodě. Když čína ještě neměla hnojiva a technologie na výrobu hnojiv, byl to rozvojový stát. Až jim to amíci dali nebo to ukradli jinde, tak je teď čína tam, kde je.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

10.8.2023 10:25 Reaguje na Ladislav Metelka
Takže jste napsal, že CO2 JSOU závislé na produkci CO2.

Šťávička do pumpičky se dle Vás bere kde, TRUHLÍKU????
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

10.8.2023 11:17 Reaguje na Daniel Višňovský
Umíte číst?
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

10.8.2023 12:54 Reaguje na Ladislav Metelka
Umím, ale vy zřejmě ne. Navíc jste fyzikálně negramotný, a myslíte si, že voda teče samovolně do kopce.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

10.8.2023 13:02 Reaguje na Daniel Višňovský
No, je vidět, že jste dobře naladěn, ale tady se diskutuje, nesranduje.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

10.8.2023 13:05 Reaguje na Ladislav Metelka
Jistě, vy tedy přes nápovědu popíráte, že dostupnost vody v zemědělství se běžně řeší zavlažováním.

To je pak těžká diskuse.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

10.8.2023 13:45 Reaguje na Daniel Višňovský
Pokud je vodu na zavlažování kde brát. zeptejte se, kolikrát se zavlažovat nedalo, protože ve vodních tocích byla voda na hygienických minimech... A lepší to nebude...
Odpovědět
JO

Jarka O.

10.8.2023 17:36 Reaguje na Ladislav Metelka
Jak to o té budoucnosti víte?
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

10.8.2023 20:08 Reaguje na Jarka O.
Logika věci a modely.
Odpovědět
JO

Jarka O.

10.8.2023 20:40 Reaguje na Ladislav Metelka
Hm, logika jaké věci?
Odpovědět
JO

Jarka O.

10.8.2023 20:44 Reaguje na Jarka O.
Aha, vy jste to napsal p. Vacková, nevšimla jsem si. No to právě nevíte, jak se změní charakter srážek.
Odpovědět
JO

Jarka O.

10.8.2023 20:44 Reaguje na Jarka O.
Pardon, p. Vackovi...
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

10.8.2023 21:35 Reaguje na Jarka O.
Pokles letních srážek, nárůst zimních
Odpovědět
JO

Jarka O.

11.8.2023 11:34 Reaguje na Ladislav Metelka
To je Váš názor. Ale toto léto a jaro Vám nedává za pravdu.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

11.8.2023 14:53 Reaguje na Jarka O.
Bavíme se o klimatu, ne o počasí v jednom roce...
Odpovědět
JO

Jarka O.

12.8.2023 10:56 Reaguje na Ladislav Metelka
Ano. Jak tedy deštivo bude podle vašich modelů v příštím roce.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

12.8.2023 22:39 Reaguje na Jarka O.
Klima není o jednom roce....
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

10.8.2023 21:35 Reaguje na Jarka O.
Logika chování klimatického systému
Odpovědět
JO

Jarka O.

11.8.2023 11:37 Reaguje na Ladislav Metelka
TD zákony, snaha o rovnovážný stav, ale jaká logika? Mě štve geoinženýrink. Jak si může někdo myslet, že sypání nepřirozené chemie do vzduchu "prospěje klimatu". Je vidět v Asii, jestli tamní spalování odpadu ochlazuje atmosféru. Nebo vypněme odsíření a odprášení. Ale jak a proč by to mělo chladit?? Myslím si, že to spíš oteplí.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

11.8.2023 14:55 Reaguje na Jarka O.
Geoinženýring je ve své podstatě prasárna. Naštěstí technicky nerealizovatelná (až na malé výjimky) a neufinancovatelná. Ale to těm geoinženýrům dojde, až to budou chtít realizovat.
Odpovědět
JO

Jarka O.

12.8.2023 11:01 Reaguje na Ladislav Metelka
Je to tak. Vybíjení krav je podle mě taky geoinženýrink. Navíc jsou i farmářům slíbeny finanční náhrady, mě by taky zajímalo, kde státy schrastí ty finance.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

12.8.2023 22:41 Reaguje na Jarka O.
Vybíjení krav je nesmysl. Ten CO2 a metan jsou ze zelené hmoty, která ten CO2 před tím odčerpala z atmosféry. Tedy nic navíc.
Odpovědět
JH

JH

13.8.2023 07:35 Reaguje na Ladislav Metelka
Pokud jde o CO2, máte nepochybně pravdu. Ale něco jiného jsou metan a N2O, těch můžou krávy přidat do atmosféry docela dost. Přesto si myslím, že vybíjení krav v našich podmínkách je nesmysl. Krávy a podobná zvířata mají těžko nahraditelnou funkci v koloběhu živin. Ale v zemích s přemrštěnými stavy skotu jejich omezení smysl asi dává.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

10.8.2023 18:18 Reaguje na Ladislav Metelka
Samozřejmě, optimální je, když jsou podmínky pro rostliny vyvážené, protože ten nejméně přístupný faktor omezuje růst. Obvykle to je CO2, jeho další zvyšování vede k rychlejšímu růstu.
Pak to bývá teplota (někde vysoká, u nás nízká), vegetační období se u nás s oteplením prodlužuje.
A i voda, ale s oteplením (v průměru) rostou i srážky a kde je vodní nedostatek, tam pomáhá vyšší koncentrace CO2 rostlinám zvládat sucho.
Odpovědět
JH

JH

10.8.2023 18:48 Reaguje na Richard Vacek
Vaše tvrzení má sice nějakou logiku, ale dokud ten větší výnos nesklidíte, tak jsou to jen hypotézy. Realita může vypadat dost jinak.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

10.8.2023 20:12 Reaguje na Richard Vacek
Srážky nijak moc neporostou, velmi pravděpodobně se ale změní jejich rozložení během roku. Co ale poroste, je výpar.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

10.8.2023 08:31 Reaguje na Pavel Hanzl
Pán je občas taky naivní. Stačí si oživit tvrzení p. Hanzla jak po volbách se briskně vyřeší kauza Bečva. Po volbách nastala vámi kýžená rekorytaryzace. A co?
A s oteplováním je to dost podobné. Otepluje se , nepochybně. Ale není jen politicky výhodné ( pro jiné) snižovat CO2 v Evropě a zlikvidovat konkurenci? Ukazuje se, že ostatní to za Evropu snadno dohoní.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.8.2023 08:40 Reaguje na Slavomil Vinkler
O žádném "briskním vyřešení" jsem nepsal, ale fakt jsem doufal, že se to pohne správným směrem. Jenže to koncentrované blbství našich voličů dává silnou šanci, že se ta děsivá korupce zase vrátí do vysoké politika a tak naší justici stačí se stavět mrtvým broukem a počkat si. To samé je třeba Čapák, audity EP, které se vůbec na veřejnosti neobjevily atd. atd.
Proč třeba není stíhaná pí. Schillerová za gigantický tunel řádově BILIÓN na náš SR, se kterým pětikolka zápasí jak se smrtí? Jak je možné, že soudy přiznávají odškodnění firmám, které ona neoprávněně poslala do exekuce? To je přece jasná korupce, tj. zločin.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

10.8.2023 08:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Na koncentrovaném ... voličů se shodneme. Každý má takovou vládu, jakou si zaslouží.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.8.2023 09:00 Reaguje na Slavomil Vinkler
No právě. Z toho mám skutečnou obavu. Když se podívám k sousedům (Maďarsko, Slovensko, do značné míry i Rakousko), tak to růžově fakt nevidím. U nás jen pár drobných procent voličů chce zpátky pod ruský bič, ovšem zničí nás nechumelismus. Velmi dobrý precedens je rok 1948, kdy u nás nebyl taky jediný ruský voják.
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

10.8.2023 09:59 Reaguje na Slavomil Vinkler
1**
Přesně.
Odpovědět

Radek Čuda

10.8.2023 10:43 Reaguje na Pavel Hanzl
"Proč třeba není stíhaná pí. Schillerová za gigantický tunel řádově BILIÓN na náš SR"

Fakt jo? A mohl by nám místní odborník na fiskální politiku Hanzl sdělit, v čem ten Alenčin tunel měl jako spočívat? Protože jedna věc je ta, že je dotyčná blbá jak štoudev, o což se nikdo nehádá:-), druhá pak co jste napsal ... a dokázal tím, že jste na tom nemlich stejně:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.8.2023 14:26 Reaguje na Radek Čuda
Roční deficit státního dluhu v mld. kč: 2014 - 77.8, 2015 - 62.8, 2016 + 61.8, 2017 - 6.2, 2018 +2.9, 2019 - 28.5, 2020 -367,4, 2021 -419.7, 2022 schválený návrh -420, po zásahu Stanjury - 360.4, 2023 -295, spíš -300. Pí. Schillerová působila na MF od roku 2018. Stačí?
Odpovědět

Radek Čuda

11.8.2023 14:35 Reaguje na Pavel Hanzl
Teda Hanzl, že toho mezi ušima moc nemáte, a když, tak leda tak nasráno, to je tu celkem známé. Ale že nám tu budte tvrdit, že se SR schvaluje v Letenské, a ne ve Sněmovní, to je i na vás trochu cu fíl.

Takže si najděte, kdo pro ty rozpočty v PS hlasoval. A třeba u těch prvních zjistíte, že to byli i představitelé toho vámi tak adorovaného SPOLU:-))).

A už jsem vám to psal jednou, čistě podle těchto čísel byl Bába ministr financí úplně skvělý:-))). Jo, a Schillerová působila na MF od ledna 2016, kdy skončila Hornochová.

Čím jste starší, tím větší pitomosti sem píšete, to je opravdu neštěstí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.8.2023 20:16 Reaguje na Radek Čuda
Lžete a urážíte, nevím proč. Schillerová nastoupila na MF v prosinci 2017. Když byl ministrem financí Babiš, jelo se podle Kalouskových reforem, on nedělal vůbec nic. Státní rozpočet je odpovědnost vlády a ministra finací, kdo jak hlasoval je úplně fuk, parlamentem to prošlo.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

10.8.2023 19:04 Reaguje na Pavel Hanzl
No vidíte, jaká je zima. Kdyby bylo pořádně horko, tak nebude pršet, a nebudou povodne.


Facit:::: Slovinsko má problém kvůli zcela nedostatečné koncentraci CO2 v ovzduší.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.8.2023 07:34
Totální pitomost, to vám nakecali ropáci. Ten člověk prostě pravdu, stačí se podívat kolem sebe. Těch informací máme milión.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

10.8.2023 08:38 Reaguje na Pavel Hanzl
Nejzávažnějším faktorem ovlivňujícím zemské klima je Slunce. Tečka.
Klimatické podmínky se budou v každém čase dramaticky lišit v závislosti na postavení Země vůči Slunci, a to dokonce bude vytvářet drastické abnormality vymykající se všemu, co si lidé mysleli, že vědí o fungování Země.
Místo toho, aby přijali tuto pravdu, dnešní „klimatologové“ spolu se (pseudo) liberálními politiky a stejně vinnými mainstreamovými médii trvají na tom, že nepoužívat opakovatelně použitelné tašky na potraviny v supermarketu a nevlastnit vozidlo na elektrický pohon ničí planetu tak rychle, že jako řešení musíme rozhodne zavést globální klimatické daně.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

10.8.2023 08:43 Reaguje na Slavomil Vinkler
Příkon sluneční energie k Zemi posledních 50 let neroste. Teploty ano. Jak to?
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

10.8.2023 08:48 Reaguje na Ladislav Metelka
Už jsem psal o muži z ledovce OTZIM, kdy zamrzl před asi 6 tisíci lety a rozmrzl nyní. Tehdy se zrovna ochladilo a teprve teď se znovu oteplilo. Štěstí pro archeologii. Proč k tomu došlo? Neví se moc. Zmizení CO2 to tehdy nebylo.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

10.8.2023 08:50 Reaguje na Slavomil Vinkler
Ten váš otzi to nějak nevysvětluje...co tam máte dál?
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

10.8.2023 09:40 Reaguje na Petr Eliáš
Vy taky nic nevysvětlujete, takže vo co jde ...
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

10.8.2023 10:00 Reaguje na Michal Uhrovič
Co včerejší gulášek? Chutnal? :)
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

10.8.2023 10:05 Reaguje na Petr Eliáš
myslíte ten cizrnový, co jsem měl v úterý?
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

10.8.2023 08:51 Reaguje na Slavomil Vinkler
Krátkodobá ochlazení i oteplení vždy byla.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.8.2023 09:05 Reaguje na Ladislav Metelka
Především lokální, globální bylo jen v malé době ledové. Ta byla způsobena vulkanickou činností a byla asi -1°C globálně. A v ní švédská vojska táhla s koňmi i děly přes zamrzlý Balt. O tom taky píše autor tohoto článku, kdy malá změna v globálu udělá drastické změny lokálně.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.8.2023 09:02 Reaguje na Slavomil Vinkler
Otzi nedokazuje vůbec nic, asi spadl do ledovcové trhliny? Ovšem graf globální teploty máte všude a ten hovoří jasně.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

10.8.2023 09:06 Reaguje na Pavel Hanzl
To jsou klasické výběrové efekty. 10 lidí umře někde u ledovce, ale jen jeden náhodně na příhodném místě. 9 jich nezmrzne, jeden ano. Z těch 9 nenajdeme nic, najdeme jen toho jednoho, který se vlastně náhodně dochoval - a budeme z toho dělat velké závěry...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.8.2023 09:08 Reaguje na Ladislav Metelka
Jistě, ropáčci se vždy otáčí na nepodstatných detailech a přes stromy nevidí les.
Odpovědět
LB

Lukas B.

10.8.2023 10:47 Reaguje na Ladislav Metelka
ötzi samozřejmě nedokazuje vůbec nic.
mimochodek, když umíral na kombinaci vykrvácení a umrznutí, tak ještě byla na sever od alp úplně jiná skladba dřevin, třeba takový buk se dostal na sever od hlavního alpského hřebene (který shodou okolností vede přes Hauslabjoch) plusmínus ve stejné době - on ten interglaciál je vlastně strašně krátký a strašně dynamický, a je-li snad snad jakž takž stabilní klimaticky (samozřejmě není), potom ekologicky a fytogeograficky se nepřetržitě vyvíjí (a to by se vyvíjel i bez člověka).
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

10.8.2023 08:49 Reaguje na Slavomil Vinkler
Ještě byste mohl nějak doložit, že ti ,,klimatologové,, neberou v potaz vliv Slunce na klima... :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.8.2023 09:06 Reaguje na Petr Eliáš
Muhehehe tihle ropáci pořád kritizují klimatology a považují je za úplné blbce.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

10.8.2023 10:28 Reaguje na Petr Eliáš
A berou????? Už jste někdy viděl, že by klimatolog například snížil na nulu emise svých potomků??? Chci fotku tohoto činu!!!!!!!
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

10.8.2023 10:49 Reaguje na Daniel Višňovský
Máte nějakou poruchu, že takto blábolíte? :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.8.2023 08:55 Reaguje na Slavomil Vinkler
Jistě, Slunce to šéfuje. To je první level. Jdeme ale do druhého. To oteplování je způsobeno zadržením sluneční energie v atmosféře zvané "skleníkový efekt". Bez něho by byla Země jen ledovou koulí. A ten systém je neskutečně přesně stále vyvažován pomocí uhlíkového koloběhu, který stabilizuje koncentraci CO2 v atmosféře. To je klíč k celému klimatu.
Pokud se změní tok sluneční energie vlivem Milankoviče, děje se to asi 100x pomaleji, než v současnosti a ekosystém se má čas přizpůsobit. Navíc je ten proces vratný. To jsou ty doby ledové. Klima před 5 milióny let bylo úplně jiné a ekosystém na to byl dlouhodobě (zase milióny let) vyvíjen.
Dobrý příklad z geologické minulosti je náraz asteroidu Chicxulub před asi 60 milión let. Tehdy se změnilo klima podobnou rychlostí jako dnes a velká většina ekosystému vymřela, i když ta změna byla daleko mělčí, než můžeme čekat dnes.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

10.8.2023 09:22 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenom Slunce ?
Odpovědět
MD

Milan Dostál

10.8.2023 09:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Tito vědci pouze produkují magory, kteří se lepí na silnice a spoustu dalších co si z oteplování planety udělali výhodný byznys. Plýtváme prostředky na boj s větrnými mlýny, místo aby se lidstvo začalo tak jako vždy v minulosti změnám přizpůsobovat. Planeta se mění a změní bez ohledu na lidstvo.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

10.8.2023 09:22 Reaguje na Milan Dostál
1*
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.8.2023 14:29 Reaguje na Milan Dostál
Spěte sladce.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

11.8.2023 06:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Kdo kde mluví o vyhýbání se problému a nicnedělání, Vykřikování,že shoříme fakt ničemu nepomůže. Jedete na vlně klimaalarmismu poslušně a bez reptání, v souladu s vládními proklamacemi. Čemu to pomohlo, a co to zatím vyřešilo, krom promrhaných miliard. Lesy se kácí dál. Oceány taky nikdo nečistí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.8.2023 20:09 Reaguje na Milan Dostál
Ty miliardy se měly spíš utratit za další uhelné elektrárny a vyváření plastového odpadu. Voni sou hlava...
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

10.8.2023 10:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Nemá, dívám se okolo sebe. Ještě jsem neviděl visící spratky podnebníků = vy podnebníci ty své slinty nemyslíte vážně, a sami nic dělat nechcete, naopak, svými aktivitami CO2 nadstandardně produkujete.
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

10.8.2023 09:24
Celá diskuze je o tom, jestli se věří vědcům, kteří se klimatem zabývají nebo je to jen o prachách a strašení lidí. Je to válka eg, která nikam nevede.
Neměla by být spíše diskuze o tom, jak změně klimatu (změna probíhá a je asi jedno, jestli je to způsobeno člověkem nebo je to jev, který nastává jednou za čas) čelit a připravit krajinu a společnost na to, aby to co nejlépe zvládla?
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

10.8.2023 10:28 Reaguje na Michal Uhrovič
Vědcům nevěřit, svými výzkumy CO2 produkují, takže co????
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

10.8.2023 10:51 Reaguje na Daniel Višňovský
vědcům věřit nemusíte. Ale když se podíváte kolem sebe, tak klima se mění a jde to celkem rychle. A je jedno, jestli za to může člověk nebo kráva či prase nebo vědci. Jde přece o tom, jak se k té změně přizpůsobit. Jak přizpůsobit krajinu, obydlí, atd.
Co se týče jihu Jižní Moravy, kde žiji, tak postupy při pěstování zeleniny, které dělal můj děda zahradník, dnes platí tak v 50 %. Takže je třeba změnit mnoho věcí.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

10.8.2023 12:59 Reaguje na Michal Uhrovič
A jako co???? Tak se mění. A bude změněné. A je potřeba okolo toho kecat? Nebo ještě jinak, je potřeba tu změnu popohánět tím, že to někdo bude zkoumat, což samo o sobě produkuje CO2, a brát za to cizí peníze, na jejichž tvorbu je také protřeba CO2???

Klima se mění od té doby, co klimatologové začali vypouštět červený, tedy zlý CO2. V Čr klesá hodnota toho hodného, tedy modrého CO2 od počátku 80. let, kdy po klimatolozích, podnebnících, a podobné verbeži nebylo ani vidu, ani slechu.

Za klimatickou změnu je tudíž odpovědný červený, tedy zlý CO2, který produkují klimatologové a podmebníci, a jehož produkce za posledních 30 let narostla mnohonásobně.
Odpovědět

Radek Čuda

10.8.2023 10:47 Reaguje na Michal Uhrovič
"Neměla by být spíše diskuze o tom, jak změně klimatu čelit a připravit krajinu a společnost na to, aby to co nejlépe zvládla?"

Vy jste se zbláznil, ne? Co do této plodné diskuze taháte zdravý rozum??? Ten nikoho nezajímá, zejména proto, že ho je kritický nedostatek.

Jinak máte samozřejmě pravdu, ale že by to vámi uvedené mohlo nastat ... to dřív začnu věřit, že nás zachrání nějací EMZáci.
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

10.8.2023 11:39 Reaguje na Radek Čuda
už dlouho pozoruji na diskuzi ekolistu, že je to pouhé honění eg pár diskutujících.
Občas je to zábavné a i já se občas přidám.
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

10.8.2023 09:32
Podle lidí, co hodně cestují po světě, tak změna klimatu se hlavně řeší mezi obyčejnými lidmi v EU a na ostrovech, které budou do pár let zatopené.
V EU žije velmi malé procento lidí oprtoi jiným státům planety, takže to vlastně moc lidí nezajímá.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

10.8.2023 10:30 Reaguje na Michal Uhrovič
Tím, že ti lidé nadstandardně cestují, tak nadstandardně produkují CO2, a pak kvičí, aby se ostatní uskromnili. Jinými slovy, až tito přejdou k činům, a sníží svou antropogenní produkci na nulu, nejlépe skokově, pak jim bude možné věřit.
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

10.8.2023 10:53 Reaguje na Daniel Višňovský
melete stále dokokola tu stejnou písničku. Ale ono to není o CO2, ale o změně klimatu.
Víte co říkal Bohuš: vašu p*ču jsem taky neviděla vím, že existuje.
Vy popíráte, že se mění klima u nás?
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

10.8.2023 13:01 Reaguje na Michal Uhrovič
Já popírám to, že to vadí. Vy ostatně rovněž, protože jinak byste konal, co je potřeba, tedy snížil své antropogení emise CO2 na nulu.
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

10.8.2023 14:23 Reaguje na Daniel Višňovský
Nepopírám změnu klimatu, jen si nejsem jistý, jestli za to může CO2 nebo je to přirozený jev a je mě to celkem jedno.
Zajímá mě, jak se na tu změnu připravit.
Nic víc.
Odpovědět
lo

ludmila otřísalová

10.8.2023 10:17
Potíž je v tom, že se stále objevují nové věci, které "vědci" do svých původních predikcí nezapočítali. Zvýšená aktivita slunce, geotermální ložisko pod Antarktidou, které otepluje ledovce zespoda, výbuch podmořské sopky Tonga, který uvrhl do stratosféry obrovské množství vodní páry, která tam zmrzla a zmrzlé kapky určitou dobu působí na sluneční záření jako lupa. Nedávno byl objeven v oceánu fytoplankton, který se mnohonásobně pohlcuje CO2. Množí a prosperuje, je potravou dalších organizmů až po velryby. Kolem rovníku je studený proud, který se, k překvapení klimatologů furt neohřívá, ale naopak snižuje svou teplotu. Je příliš mnoho proměnných, které jsou prakticky nedávné nové poznatky, které nejsou a nejspíš ani nebudou zahrnuty do klimatických predikcí, protože se to někomu nehodí do krámu. Zčásti byznys, zčásti já mám pravdu, i kdybych ji neměl.
Odpovědět
LB

Lukas B.

10.8.2023 10:38 Reaguje na ludmila otřísalová
povšimněte si prosím, že ti skuteční klimatologové (někteří z nich tu občas diskutují, jeden dokonce aktuálně) jsou ve svých závěrech mnohem opatrnější než jejich političtí vykladači, a docela ochotně přiznávají omezení svých modelů a také to, že nejsou ani agronomové ani ekonomové.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

10.8.2023 13:03 Reaguje na Lukas B.
Klimatolog je živočich, který popírá zákon zachování hmoty a energie. Jedním z těchto představitelů je čobolský přivandrovalec Alexander Ač.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

10.8.2023 13:47 Reaguje na Daniel Višňovský
Není Vám trochu hloupé dělat ze sebe takového blba?
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

10.8.2023 17:19 Reaguje na Ladislav Metelka
A co zase máte???? Blb je definován tak, že je to opice, která se vypadala do té stetky, které jste vylezl metlzi nohama. Na energybulletinu, tedy jeho české verzi, Alexander AC popiral. Zákon zachování hmoty. Je AA profesionální klimatolog??? JE. takže co????
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

10.8.2023 20:09 Reaguje na Daniel Višňovský
Alarmista to je, to je pravda. On celý Czech Globe...
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

10.8.2023 10:48 Reaguje na ludmila otřísalová
Však si můžete porovnat predikce staré několik desetiletí. Třeba predikce Jamese Hansena z roku 1988:

https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2018/jun/25/30-years-later-deniers-are-still-lying-about-hansens-amazing-global-warming-prediction

Ukázalo se, že se Hansen trefil. :-)
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

10.8.2023 12:26 Reaguje na Petr Eliáš
A když máte asi tisíc různých předpovědí, tak se některá trefí. Asi před 30 lety předpovídali ochlazení, pak oteplení a teď už zase koketují s ochlazením až se zastaví golfáč. A co říká baba Vanga a Nostradamus nebo Libuše?
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

10.8.2023 12:38 Reaguje na Slavomil Vinkler
Nechte toho tupého blábolení a raději si ten článek přečtěte. Nejde o žádnou babu Vangu a Nostradama a tisíc předpovědí, ale o tři scénáře... ;-)
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

10.8.2023 12:48 Reaguje na Petr Eliáš
Pořád nechápete, že je nedůležité zda pravda s CO2 je či není ? Vždyť nárůst sama Evropa nezastaví a ostatním je to jedno?
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

10.8.2023 13:08 Reaguje na Slavomil Vinkler
Ok, tak to nečtěte a držte se jen toho svého. No co, ekolist... :-)
Odpovědět
LB

Lukas B.

10.8.2023 14:26 Reaguje na Petr Eliáš
já bych se zeptal tuzemských proroků, tedy co na to říká Dojka (to je ta vědma z Košíř)
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

10.8.2023 12:30 Reaguje na Petr Eliáš
A když se trefil tak co z toho? Jen Evropa na odstavení CO2 nestačí a ostatní na to kašlou. Není lepší se raději nachystat a přizpůsobit? Zatím to pro lidstvo vždy v dějinách fungovalo lépe, než poručíme větru dešti. Která říše se nepřizpůsobila vyhynula.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

10.8.2023 12:58 Reaguje na Slavomil Vinkler
Co z toho? No jen to, že paní blábolí a fabuluje o tom, jak se něco někomu nehodí.

Důležité je řešit problém i adaptaci. Když budu řešit jen adaptaci, tak je to k ...
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

10.8.2023 16:30 Reaguje na Petr Eliáš
Souhlasím. Proto by bylo rozumné místo dotací na eko postavit asi 4-6 JE. Snížíme emise a budeme mít dostatek levné energie na adaptaci. Na adaptaci je nutný dostatek levné energie.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.8.2023 18:52 Reaguje na Slavomil Vinkler
Než my postavíme 4-6 JE (podle postupu dostavby Temelína nebo Dukovan) tu bude poušť a lidé nula.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

11.8.2023 11:12 Reaguje na Pavel Hanzl
A než svět opustí fosil?
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

11.8.2023 11:16 Reaguje na Slavomil Vinkler
Čínské přísloví: I dlouhá cesta začíná 1. krokem.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.8.2023 20:02 Reaguje na Slavomil Vinkler
Těch jsme provedli už dost, ale ta cesta není až tak dlouhá, pouze nás postup je pomalý.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.8.2023 20:06 Reaguje na Slavomil Vinkler
Právě. To už proběhne bod zlomu a veškeré dekarbonizační snahy budou k ničemu.
Jenže to je teorie, která se nedá prokázat a možná má Gaia ještě nějaké náhradní řešení. Na to musíme spoléhat, nic jiného nám nezbývá. A samozřejmě srazit uhlík na nulu, to je předpoklad nutný, ne však dostatečný.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

10.8.2023 10:21
Proč himbajsšůviks všichni tvrdí, že je to problém, když se podle toho nechovají???

Ještě jsem nezažil nikoho, kdo by kvičel, že je potřeba něco udělat, a něco smysluplného udělal.

Například pověsil své spratky, protože ti to CO2 také produkují.

Všichni chtějí, aby něco udělali ostatní.
Odpovědět
PB

Petr Brok

10.8.2023 11:41
Dokud mi stát bude bránit v tom, abych přestal plýtvat, tak neuvěřím, že se něco děje.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

10.8.2023 13:55
Páči sa mi, ako ľahko hádžu klimatickí vedci a následne aj politici s číslami o koľko sa globálne oteplí. Bude to 2,2 alebo 3,4 niečo tam dáme. DOteraz sa globálne oteplilo za 150 rokov možno o 1°C. Píšme možno preto, že je ťažko porovnať merania z pred 150 rokmi a tie dnešné. Ako z toho chcú vyčarovať tie 3,4 °C? V článku autor spomína dobu ľadovú a globálnu teplotu o 4-6 stupnov nižšiu ako dnes. Ak sa teraz naozaj tak dramaticky otepľuje, prečo moria stúpli o slabých 20 cm za 100 rokov? Sú naozaj porovnateľné stupne globálnej teploty doby ľadovej a dnes? Má vôbec zmysel pojem globálna teplota zemegule?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.8.2023 14:31 Reaguje na Vladimir Mertan
Podívejte se preboga do nějakého grafu!! To není možný, tady prezentovat svoji absolutní neznalost!!
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

10.8.2023 14:41 Reaguje na Pavel Hanzl
si přečtěte celou diskuzi pod tímto článkem. Možné je vše!
Je to docela zábavné.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.8.2023 16:03 Reaguje na Michal Uhrovič
To jistě, ale to neznamená, že je dobré tady kdákat nesmysly.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

10.8.2023 18:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Jeden graf je napríklad aj v článku. Z neho vyplýva pravidelné striedanie dôb ľadových a medziľadových. Taktiež je vidieť, že globálna teplota je už na maxime a interglaciál sa končí. Podľa predchádzajúcich skúseností môžeme čakať ďaľšiu dobu ľadovú, ktorá bude zase trvať 100 000 rokov. Obávať by sme sa teda mali ochladenia a nie oteplenia.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.8.2023 18:49 Reaguje na Vladimir Mertan
Hluboký omyl. Dle Milankovičových cyklů by měla další dobe ledová nastupovat někdy za 8 - 12 tisíc let, ovšem naše civilizaci ji odkládá na neurčito. To se spíš x krát uvaříme.
Odpovědět
JO

Jarka O.

10.8.2023 17:39 Reaguje na Vladimir Mertan
Teploty d.ledové a dneška nejsou porovnatelné. Globální průměrná teplota zeměkoule nedává smysl.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

10.8.2023 20:10 Reaguje na Jarka O.
Víte, jak se počítá?
Odpovědět
JO

Jarka O.

10.8.2023 20:42 Reaguje na Ladislav Metelka
Povídejte nebo napište článeček. Z průměrů měření na stanicích nebo z vyhodnocení IR?
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

10.8.2023 21:38 Reaguje na Jarka O.
Země se rozdělí na boxy, spočítá se průměrná teplota v každém boxu (z pozemních měření) a pak se spočítá vážený průměr, kde váha = plocha boxu. Zjednodušeně řečeno.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

10.8.2023 22:23 Reaguje na Ladislav Metelka
Spriemerujeme teplotu na Mount Evereste s Mŕtvym morom. :-) https://www.thegwpf.org/content/uploads/2022/09/Lindzen-global-warming-narrative.pdf
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

11.8.2023 10:21 Reaguje na Vladimir Mertan
Jůůů Lindzen a GWPF, to už tu dlouho nebylo. :D

Jak dopadla Lindzenova hypotéza o Iris? Špatně co?

https://skepticalscience.com/print.php?r=412

Jak dopadl Lindzenův odhad teploty? Špatně co?

https://skepticalscience.com/lindzen-illusion-2-lindzen-vs-hansen-1980s.html


Já se ti opravdu divím, že tě po těch letech stále baví dělat ze sebe šaška a odkazovat na tohoto moulu. :-)

P.S. k těm blogům, ve kterých je žvanil Lomborg. Dobrý blog je i tento - Lomborg errors: http://websites.milonic.com/lomborg-errors.dk/
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

11.8.2023 18:47 Reaguje na Petr Eliáš
Stránka skeptikalscience je niečo ako Rudé právo za socializmu. Línia je jasne určená a John Cook to diriguje. Prečítal som si ten článok čo porovnáva Hansena a Lindzena. Je tam aj graf, ale v skutočnosti Lindzen žiadny graf nekreslil, graf vytvoril autor článku údajne podľa Lindzenových vyhlásení z tejto prednášky: http://www.fortfreedom.org/s46.htm Článok je samozrejme troška o niečom inom a hovorí hlavne o neistotách klimatického systému.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

12.8.2023 07:56 Reaguje na Vladimir Mertan
Nežvaň, prostě čas ukázal že ten tvůj zaplacený Lindzen není takový odborník, ale jen žvanil. Ale takovým jako jsi ty je to jedno a pořád ho tu budeš tlačit.😂
Odpovědět
JO

Jarka O.

11.8.2023 11:44 Reaguje na Vladimir Mertan
Jestli mají měřiči dobrý zrak, stejné teploměry, ve stejnou dobu, třeba v 8h našeho času a každý den po dobu 200 let tam měří t, tak by to šlo.
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

11.8.2023 12:03 Reaguje na Vladimir Mertan
Jenom trouba naprosto neschopny vnimat argumentaci zalozenou na matematice a fyzice muze autora toho kvalitniho clanku oznacovat za moulu
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

11.8.2023 13:25 Reaguje na Miloš Zahradník
Ou, tak sorry pane troubo. Není to moula, ale autor u kterého čas ukázal, že je to lhář. Více odkazy na články.

Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

10.8.2023 21:00
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/tech-atlantik-je-rekordne-teply-nekteri-vedci-veri-v-paradoxni-duvod

Říkám stále, že antropocén není jen o CO2, neb to nerovnoměrné oteplování ukazuje i na jiné vlivy. Zde je to lodní doprava, a až si posvítíme na leteckou (a zrušíme ji-), to se teprve budeme divit. A jinak blízkost přehřátého kontinentu a dobře zastavěného (2 ks) též něco teplíčka vyrobí. Jásné, to jsou zanedbatelné ostrůvky...
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

10.8.2023 22:27
Niekto mi vravel, že dobré informácie sa dajú nájsť aj v blogoch. Celkom relevantne k dnešnému článku píše filozof a spisovateľ Jozef Bugár https://blog.postoj.sk/61629/kacirske-uvahy-o-globalnom-oteplovani-a-klimaalarmizme-iii
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

10.8.2023 22:48
Keď už sme pri tých blogoch, tento pojednáva o klimatických modeloch. https://blog.sme.sk/marekmacuha/spolocnost/falosny-poplach-2-klimaticke-modely
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

10.8.2023 23:00
Clanek jsem nemel v umyslu cist, chtel jsem mrknout na diskusi ale taje - jako obvykle prilis dloouha a prilis hadava. Mrkl jsem tedy na ty tri obrazky v clanku. Velmi dobre charakterizuji uroven podobnych clanku. Obrazek c.1 kde to vedci sebrali, tuhle cmaranici resp. jake modely pouzili? O tech modelech se hadat by byla ztrata casu... ale kde ti vedci sebrali udaje pro spocteni globalni prumerne teploty pred 2 miliony let? Metoda - jak to zjistili - by stala za clanek, pokud by ho nekdo bych schopen napsat. O obrazku c.2 radeji pomlcim - to uz je cista demagogie
Pochvalim aspon ten obrazek c.3 tam nam vedci aspon pripomenou, jak vypada silueta teplomeru. (Aspon neco.) Jdu radeji pryc... to uz tema napr. tohoto clanku https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/jeptisky-v-rumunskych-horach-staveji-poustevnu-a-chovaji-pstruhy mi prijde myslenkove podnetnejsi a spolecensky relevantnejsi :)
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

12.8.2023 01:22 Reaguje na Miloš Zahradník
Máte tam chybu, píšete o vědních, a zatím to jsou Sabrsulini.
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

12.8.2023 08:59 Reaguje na Daniel Višňovský
V minulem rezimu bylo oznaceni "sovetsti vedci" v mediich a propagande postupne natolik zprofanovano, ze slouzilo - v bezne reci mezi normalnimi lidmi - nakonec uz jen jako vysmech. V soucasnem systemu to dopada podobne se slovem "vedci". Zvlast tedy jde li o klimatologicka, ekologicka ale i politologicka a jina "spolecenskovedni" temata...
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

12.8.2023 22:43 Reaguje na Miloš Zahradník
Klimatologie jako společenskovědní záležitost?
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

12.8.2023 22:56 Reaguje na Ladislav Metelka
Jistě, klimatologie zahrnuje řadu interpretačních formuli, a některé ideologické předpoklady. Stejně, jako třeba ekonomie.

Jedná se tedy nikoli o přírodovědeckou , ale humanoidni pavedu.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

14.8.2023 12:57 Reaguje na Daniel Višňovský
Pak ovšem ani netušíte, o čem je klimatologie.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

13.8.2023 11:10 Reaguje na Miloš Zahradník
Blábolení vám pane matematiku jde dobře, ale už jste publikoval tu vaši rozsáhlou práci, ve které rozbijete třídního nepřítele klimatologii na kousky? Zatím jste jen k smíchu. :-)
Odpovědět
JO

Jarka O.

12.8.2023 11:04 Reaguje na Miloš Zahradník
Článek o jeptiškách se mi moc líbil. Bohužel chybí adresa a info, jestli by jeptišky měly zájem o ateistky.
Odpovědět
Rz

Roman z Vysočiny

11.8.2023 00:30
Podle mě je to jasná konečná, ročně ubývá deštných pralesů jako je rozloha Švýcarska, permafrost nezadržitelně taje, oceány se okyselují, i když Golfský proud zeslábne a jeho severní větev zkolabuje, což vyvolá přechodné ochlazení v Evropě, tak GO bude mít takovou sílu, že tady budeme v letním pololetí suchopár, současné Slovinsko nebo Středomoří ukazují budoucnost, hrát si na ekonomický růst a udržitelnost nemá smysl, tohle bude damage management jak tvrdí už i vědci, kteří se ze zoufalství přidávají na stranu aktivistů, není sebemenší důvod k optimismu, bude to peklo na zemi a to nemusí ani nikdo válčit s atomem. Dá se na hodně připravit, ale chce to nasazení jako za 2. sv. války, absolutní priorita, ale to je u nás nedosažitelný sen.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

12.8.2023 01:20 Reaguje na Roman z Vysočiny
Jediné, co se chce od vědců a aktivistů je to, aby skokové bleskem snížili své antropogeni emise CO2 na nulu. Až to udělají všichni, bude po problému.
Odpovědět
HH

Honza Honza

11.8.2023 10:13
Samozřejmě že autor článku i p. Hanzl mají pravdu. Situace sice může být komlikovanější, může dojít k obrácení Golfského proudu a prudkému ochlazení, ale trpí-li pacient na přehřátí, nemohu jej léčit na podchlazení.
Ale postupuje se efektivně? Aby měla smysl TČ, musí fungovat, proč stát nezajistí akreditaci servisáků. Aby elektroauta efektivně snižovala CO2 musí být čistý zdroj elektřiny- záruka je jedině JE, musí být recyklovatelné a ekolog. vyráběné baterie, nabíječky, síť. Aby fotovoltaika měla smysl, musí existovat úložiště elektřiny, energie- lepší baterie, přečerpávací elektrárny, tíhová úložiště se závažím v dolech: je třeba nejprve podporovat výzkum, pak teprve masivně fotovoltaiku, jinak je fotovoltaika efektivní jen pro pohon elektroaout a ohřev bazénu. Stát podporuje elektrifikaci ale pouze výrobce, bez ohledu na to jestli to má smysl-to je tak hloupý? Výrobky jsou drahé, nemá smysl je opravovat a budou povinnost- to je ideální zisk pro lobisty pro firmy (zatímco zřízení bažiny přinese jen nadávky kvůli komárům).
Není možné jen snižovat CO2, dávat do toho bilion, a pak stále oteplovat krajinu stavbami, je třeba vše ozeleňovat, podporovat výsadbu stromů, zalesňování. Krajina ve Středomoří je přehřátá a vysušená díky odlesnění už dávno před CO2.
Proč v NP se zkostnatěle trvá na bezzásadovém přístupu, když je situace tak kritická? Proč se zde (masivně) nepečuje o zadržování vody, o pestrost krajiny, smíšený les?
Musí jít o globální proces, nelze v Evropě zakázat naftové motory a dopustit zničení Amazonie- odlesnění.
Postup vlád není dobrý, není efektivní, k žádnému snížení C02 vlivem elektrifikace a celkovým současným přístupem vlád ke snížení teploty dojít nemůže.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.8.2023 11:56 Reaguje na Honza Honza
Všichni jsou blbí, jen vy jste letadlo. Už jste kandidoval na post ředitele Zeměkoule?
Odpovědět
pp

pavel peregrin

11.8.2023 15:39
Jenom bych chtěl lehce připomenout, že od letošního června opět úřaduje El Niňo. A ten, jak známo, má vliv i na oteplování vrchní vrstvy oceánu a asi sto dalších klimatických jevů. Takže hoďte se do klidu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.8.2023 11:58 Reaguje na pavel peregrin
Jenže on sám žádné teplo neprodukuje, on je zase jen důsledkem globálního oteplování.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

13.8.2023 13:05 Reaguje na Pavel Hanzl
El Niňo a La Niňa jsou přirozené meteojevy, které nemají s globálním oteplováním nic společného, samozřejmě v době jejich působení jsou narušeny např. monzuny v Asii, je sucho tam, kde je normálně mokro a naopak. Těmto jevům se nedá vyhnout.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.8.2023 10:00 Reaguje na pavel peregrin
Jenomže tím oteplením se jen zdůrazňují.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

13.8.2023 13:08 Reaguje na Pavel Hanzl
A La Nina je zase dôslekom globálneho ochladenia. Kým niečo napíšete, aspon si niečo o tom prečítajte.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.8.2023 10:04 Reaguje na Vladimir Mertan
Globálne ochladenie sa nekoná.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

13.8.2023 13:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Řekl bych, že celá problematika je "poněkud zamlžená". El Niňo začíná hned u pobřeží Peru, v místech, kde končí STUDENÝ Humboldtův proud ( https://cs.wikipedia.org/wiki/Peru%C3%A1nsk%C3%BD_proud#/media/Soubor:Humboldt_current.jpg ).

Postupně zesiluje - sám od sebe, nebo je to způsobeno pasáty mířícími až z Afriky??? Pro mě je velmi divné, že v místě, kde končí studený proud mířící od Antarktidy, je "zčista jasna" moře teplejší a teplejší... To nejpíše NEBUDE vlivem kysličníku, ale teplých větrů vanoucích z pevniny, tj. jak z J. Ameriky, ale pravděpodobně i "prodloužených" z Afriky, neb jak jinak vysvětlit nedávný popis teplejšího Atlantiku o 1°C ??? Takže pevninské teplo má vliv, ne že ne, podobně jako u Středozemního moře teplejšího u pobřeží Itálie a Sicílie...

https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-el-nino-bude-bobtnat-ovlivni-to-zimu-40440437
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

13.8.2023 13:55 Reaguje na Karel Zvářal
Tak co, Rychlé šípy a mileniálový mainstreamový hulváte? Je chlapeček "záhadný jev" způsobený "klimazměnou z kysličníku", nebo má logické (klimatologické) vysvětlení? Ono to "land use", a pravděpodobně i "sky use", má asi něco do sebe. Tepelné ostrovy, potažmo tepelné kontinenty, není radno podceňovat. Neb to je cesta do pekel...
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

14.8.2023 13:03 Reaguje na Karel Zvářal
On to není jen oceánický jev, je to úzce propojeno s atmosférou. Celé se to jmenuje ENSO (El Nino - Southern Oscillation). Popis je třeba na https://cs.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o_%E2%80%93_Ji%C5%BEn%C3%AD_oscilace
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

14.8.2023 17:58 Reaguje na Ladislav Metelka
Když se podíváte na tu animaci a na obrázky níže, je tam zřejmé, že červenější je to za kontinenty. Jak Kalifornie, tak i vysušený Středozápad, má dle mého vliv na ohřívání oceánu prostřednictvím pasátů. Že vše má své jméno a je k tomu xxxl statí, o tom žádná. Chtěl jsem od Vás vlastními slovy popsat, proč Chlapeček "pramení" (je nejčervenější) hned u Kolumbie a proč stejně červený není CELÝ ten pás vlivem účinku kysličníku. Prostě to pevninské/ ostrovní teplo si nenechám rozmluvit žádnými matoucími odkazy. Moře/ déšť ochlazuje, vysušené kontinenty zahřívají atmosféru, potažmo i oceány a Arktidu, Antarktida vcelku vzdoruje, ale má též viditelný úbytek ledu.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

15.8.2023 09:15 Reaguje na Karel Zvářal
OK. La Nina: silnější pasáty tlačí vodu podél rovníku k Austrálii, u amerického pobřeží upwelling vody z hlubších vrstev. SV od Austrálie se vytvoří bazén teplé vody, u Ameriky je naopak voda chladná. Když pasáty zeslábnou, teplá voda se začne vracet k pobřeží Ameriky, část se jí zanořuje do hlubších vrstev (downwelling), takže tloušťka oblasti teplé vody roste. (Downwelling i upwelling jsou vyvolány Coriolisovou silou). CO2 na to bezprostřední vliv nemá.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist