https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/co-potrebuje-umele-odchovany-tetrivek-pro-sve-preziti-ve-volne-prirode
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Co potřebuje uměle odchovaný tetřívek pro své přežití ve volné přírodě?

29.3.2024 05:43 | PRAHA (Ekolist.cz)
Tetřívek obecný. Ilustrační snímek.
Tetřívek obecný. Ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Od poloviny dvacátého století prudce klesají stavy tetřevovitých v České republice (ČR) i celé střední Evropě a klesající populační trendy se objevují i v evropském těžišti areálu jejich výskytu – Skandinávii. Propad stavů tetřívka obecného je přitom nejmarkantnější. Příčin tohoto stavu je více a je zřejmé, že se jedná především o změny životního prostředí, ale také o predační tlak a některé další antropogenní faktory. Zvýšení počtů úspěšně přežívajících tetřívků v přírodě však není jednoduché.
 
Jedním z významných problémů při reintrodukcích hrabavých ptáků je jejich nízká biologická kvalita a schopnost adaptace voliérově odchovaných jedinců na podmínky života ve volnosti. Kromě jiného se jedná o to, aby uměle odchovaní, reintrodukovaní ptáci byli schopni vyhledávat a přijímat přirozenou potravu. V praxi se ukázalo, že většina vypuštěných tetřívků, kteří byli následně nalezeni uhynulí nebo ulovení predátory, byla výrazně vyhublá.

Uvedený problém je zřejmě zásadní pro úspěšné reintrodukce a vědci z Útvaru myslivosti VÚLHM, v. v. i., jej řešili v rámci projektu č. TH04030524, Model zachování a rozvoje biodiverzity stanovišť a populací tetřevovitých v oblasti Králického Sněžníku, podpořeného Technologickou agenturou ČR. Výsledky pak publikovali v článku Zvýšení biologické kvality jedinců tetřívka obecného připravovaných pro záchranné programy, který vyšel v časopise Zprávy lesnického výzkumu 4/2023. Článek přispívá k řešení jak posílit populace, jejichž početnost je již pod úrovní biologického minima, a dále pro reintrodukce na lokalitách s rekonstruovaným prostředím.

Spektrum potravy tetřevovitých se v průběhu roku výrazně mění a je specifické oproti jiným druhům hrabavých. Tomu je přizpůsoben i jejich trávicí trakt, ve kterém sehrává významnou úlohu zdvojené slepé střevo (domácí kuři jej mají několikrát kratší). Je to proto, že tetřevi přijímají (především v zimě) těžce stravitelnou potravu s vysokým obsahem celulózy. V této době jsou jejich slepá střeva teprve plně funkční (oproti vegetačnímu období).

Vědci zjistili, že například skotští sněžní kurové, chovaní v zajetí a krmení peletami, měli slepá střeva zkrácená o 48 % a tenká střeva o 28 % oproti volně žijícím ptákům. Právě tato skutečnost je jedním z významných faktorů snížené biologické kvality a zvýšené mortality uměle odchovaných tetřevů a tetřívků ve volnosti. Proto také dochází u těchto jedinců k problémové adaptaci na přirozenou potravu.

U těchto ptáků, v důsledku nevyváženosti jednotlivých složek potravy, nefunguje zažívací trakt odpovídajícím způsobem. Následně dochází k vyhubnutí ptáků, k nárůstu parazitace atd., což má za následek jejich úhyn nebo ulovení oslabených jedinců predátorem.

Pro krmení tetřevovitých jsou u nás i v zahraničí používány většinou různé granulované směsi nebo směsi sestavené pro holuby a papoušky. Toto krmivo je pak doplňováno přírodními krmivy. Ve voliérových chovech by se měla potrava tetřevovitých co nejvíce blížit potravní nabídce dostupné ve volnosti.

Její doporučované složení dle sezóny je takové, že například v lednu a únoru by měla obsahovat větvičky smrku a borovice, jalovec, lísky, břízy, vrby, osiky a cibuli. V červenci a srpnu by měly být předkládány keříky borůvky, brusinky, osika, vrba, modřín, jetel, rybíz, salát, pažitka, řeřicha, kapradí a další.

Ve voliérových chovech je celoroční použití směsi semen nutností. Na základě výzkumu a exaktně stanoveného obsahu živin v přirozených složkách potravy vědci navrhli recepturu krmné směsi pro tetřevovité chované v zajetí, která akceptuje potřeby přípravy ptáků na pobyt ve volnosti.

Složení krmné směsi: oves setý nebo oves nahý 20 %, proso seté 10 %, pohanka obecná 7 %, kukuřice sp. 5 %, pšenice sp. 5 %, čirok sp. 5 %, hrách setý 6 %, čočka jedlá 5 %, brukev řepka 1 %, slunečnice roční 5 %, konopí seté 3 %, len setý 3 %, ostropestřec mariánský 2 %, borovice lesní 3 %, jeřáb ptačí nebo černý rybíz 10 %, vřes obecný 5 %, sušené vývojové stadium potemníka moučného, moučný červ 5 %.

Zvýšený obsah tuku ve směsi by měl přispět k překonání prvního období po vypuštění ptáků do volnosti a potravního strádání. Snížený obsah vlákniny je třeba v chovu saturovat paralelním podáváním přirozených krmiv. Výběr potravy může být do jisté míry ovlivněn i pohlavím a věkem ptáků. Vědci uvádějí, že na podzim je potrava tetřívků velmi chudá na živočišné bílkoviny (hmyz zjištěn jen v 10 % volat), které jsou více zastoupeny u samic. Podle charakteru lokality se v potravě tetřívků objevují i zemědělské plodiny, a to jetel luční, oves setý a další.

Na základě zjištěných informací a originálních šetření vědci do krmné směsi zakomponovali jak divoce rostoucí, tak kulturní druhy rostlin. Jedná se o semena borovice lesní, sušené plody jeřábu sp., semena a sušený list vřesu nebo zemědělské druhy zastoupené např. ovsem setým. Dále jsou to plodiny se specifickými vlastnostmi jako luštěniny, olejniny a některé další druhy, které mají dietetické účinky, například pohanka obecná, popřípadě len setý nebo ostropestřec mariánský. Volně žijící hmyz, reprezentující živočišnou složku potravy tetřívků byl ve směsi nahrazen sušenými moučnými červy.

Další podstatnou vlastností navržené směsi pro tetřívky připravované pro reintrodukci je její sestavení výhradně ze semen, sušených prýtů a plodů, což umožňuje potřebný rozvoj zažívacího traktu juvenilních jedinců a následně jejich schopnost plně využívat přírodní zdroje potravy po vypuštění do volnosti. Navržená krmná směs pro tetřevovité musí byt k dispozici kuřatům již po prvním týdnu jejich věku, i přesto, že se v tomto věku ještě živí téměř výhradně živočišnou potravou.

Třetí vlastností navržené směsi je, že jejím zkrmováním si ptáci osvojí tvar, barvu, velikost a další charakteristiky přirozené potravy, jejíž vyhledávání a příjem po vypuštění do volnosti je u nich již fixováno (nehledě na adaptovaný gastrointestinální trakt).

Článek Zvýšení biologické kvality jedinců tetřívka obecného připravovaných pro záchranné programy je volně ke stažení.

Autoři odborného článku: František Havránek, Jan Cukor, Lucie Hambálková, VÚLHM, v. v. i., Boris Hučko, ČZU v Praze.


reklama

 
foto - Řezáč Jan
Jan Řezáč
Autor je pracovníkem Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (27)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

29.3.2024 07:27
Jelikož těch příčin úbytku až vymizení je více, stálo by za to zabývat se nejen krmnou směsí, ale uvést křivky nárůstu početnosti některých predátorů, např. krkavce, psíka, vakcinované lišky a kuny... Zde bychom mohli pozorovat výrazné protisměrné trendy, a už staříčci věděli, že "hodně psů, zajícova smrt". Lze předpokládat, že příčiny budou ve stř. E. a jižní Skandinavii podobné, a porovnáním rozdílů a shod by šlo vytvořit ucelenější pohled na poměrně složitou problematiku. Za sebe bych volil spíše než špekulování nad krmením vytváření přírodních pestrých stanovišť a podobný džihád vůči škodné, jaký pamatuji z dětských let. Potom na vycházce jste nestačili zvednuté koroptve, bažanty a zajíce počítat, přestože se už chemizovalo, byť ne tak intenzivně, jako v dalších desetiletích. No a spoustu dnes hojné zvěře jsem ani neznal, např. divočáka jen z knížek.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

29.3.2024 09:16 Reaguje na Karel Zvářal
No a zapomíná se, že černá je taky dravec.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

29.3.2024 10:38 Reaguje na Slavomil Vinkler
https://myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2012/Brezen--/Trvale-udrzitelna-regulace

https://myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2010/Zari---2010/Muze-predace-ohrozit-zivocisny-druh-

Nejen že zapomíná, ale mnozí o tom nechtějí slyšet. Nepomůže o tom psát a připomínat, společnost k tomu poznání musí dospět sama, resp. vlastními silami.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

29.3.2024 10:04 Reaguje na Karel Zvářal
Popsal jste to výstižně a nezbývá než souhlasit. Navíc uměle odchovaným zvířatům scházejí znalosti předávané divokými rodiči
a to už je přímo předurčuje být levnou kořistí a nebo hynout na
nedostatek potravy, protože tu přirozenou neznají. U kuřic z
drůbežárny provozuji při obměně nosnic praxi, kdy prve pozorují
oddělené plotem ty staré nosnice, které postupně vybiju a nechám
pouze jednu "vychovatelku". Tu pak nechám ty mladé vždy půl roku
"vychovávat" a ta je naučí sledovat oblohu, zda tam není dravec
a následně jim ukáže, jak se před ním ukrýt. Naučí je i to, že
nemají u plotu provokovat sousedova psa a taky kde hrabat, popelit se a jaká tráva je nejlepší. Je to mnohem efektivnější, než by na to musely přijít samy bez "vychovatelky". Ono i kvočna mívala stejný význam a vychovala slepice zkušené a odolné více, než umělá líheň.
Včera jsem už v 19.30 potkal kousek za domem ve staré pískovně
u vody jezevce, jak "luxoval" žáby při množení. Totéž dělají lišky
a obojí tam před revolucí nežilo, ale byly tam žab stovky, desítky
bažantů, koroptví a zajíců. Nad poli vrzali skřivani a dnes? Pár
hladovějících predátorů, kteří už chodí vybírat odpadkové koše
na okraji vesnice. A k nim mají i přibýt šakali, vlci a medvědi?
Copak budou žrát oni? Ten zbytek srnčí zvěře a nebo ty ovce?
Odpovědět
ss

smějící se bestie

29.3.2024 13:49 Reaguje na Břetislav Machaček
1*
Odpovědět
Ra

Radek

29.3.2024 14:35 Reaguje na Břetislav Machaček
Jednoznačně a tím také autor začal , je změna životního prostředí , díky velkoplošnému obhospodařování půdy a používání umělých hnojiv .
Zrovna lišek se loví cca 70 000 ročně a nevěřím že by tam před revolucí nebyly .
Možná by stálo za to dovézt novou populaci tetřívka z volné přírody .
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

29.3.2024 16:42 Reaguje na Radek
Tam kde je tetřívek nejsou ani lány polí ani hnojené pole.
Dovést populaci je dost rizikové. Může to být jiný poddruh a můžete zatáhnout nemoci.-
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

30.3.2024 08:03 Reaguje na Slavomil Vinkler
Ano, a není tam ani povětšině přeprasátkováno.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

30.3.2024 14:32 Reaguje na Jarek Schindler
Ale je a hodně.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

31.3.2024 10:45 Reaguje na Slavomil Vinkler
Hodně,opravdu? Kam na ty nesmysly chodíte? Ono se stačí podívat na to kde přežívají naše poslední větší populace tetřívků. Tam moc divočáků nepotkáte.
Odpovědět
Ra

Radek

30.3.2024 09:56 Reaguje na Slavomil Vinkler
Ano nejsou a je tam jen nekonečný les a všude se sází jen a jen les pro nikdy nekončící zisky , jen se zapomnělo na život v něm
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

30.3.2024 14:37 Reaguje na Radek
Tetřívek potřebuje řídké a pestré lesy, což je les pastevní (či cílová plocha, když chybí ten mamut a zubra se všichni bojí). Tedy nikoli pralesní (těžební) monokultura ať už vzniklá samovýsevem nebo vysázená.
Odpovědět
Ra

Radek

30.3.2024 15:23 Reaguje na Slavomil Vinkler
Čemu nerozumíte na moji reakci.
Teď až vlastník zemědělec, lesník,vyzabiji i zvěř spárkatou tak to podle vás bude dobře... Kdyby vlastníci nezměnili životní prostředí tak by byl tetřívek všude tak jako tomu bylo v 50 letech
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

30.3.2024 17:28 Reaguje na Radek
https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/tetrivek-je-na-sumave-na-hranici-preziti.nejvetsi-problem-pro-nej-ted-predstavuji-fotografove

Tetřívek je na tom špatně nejen v NP krkonoše, ale i v NP Šumava. Vy ani tu tetu Wiki nenavštívíte, jinak byste věděl, že cca polovina naší populace je v Krušných horách - žádné chko, žádný np, ale obyčejný HOSPODÁŘSKÝ les.

Kromě hojných světlin/pasek mají Krušky i dostatek luk, kde na okrajích bývají mraveniště - jeden ze základních zdrojů potravy pro kuřátka. A jedno ze tří známých K je klid - a ten zajišťovaly/zajistí kamizolky, tedy dnes jak kde... Jinak se o ně postará (nejen) zubatá biologická ochrana.
Odpovědět
Ra

Radek

30.3.2024 19:38 Reaguje na Karel Zvářal
Nenavstivim,to bych si na to musel ukrást cas.Pokud je to v kruskach tak jak jste to popsal vy, tak to za me neni obycejny hodpodarsky les , v tom se pletete a lidé co v nich hospodari tak dobre maji muj velký obdiv a zaslozi si dík od cele spolecnosti.
Vy se nekdy zastavte v hospodarskem lese , mozna me potom porozumíte
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

30.3.2024 19:52 Reaguje na Radek
Krušky byly v minulosti těžce postižené imisemi, přesto teřívek přežil a prosperuje. Naše lesařina je na vysoké úrovni všude, my dva se asi lišíme v akcentu na příčiny úbytku/vymizení. Biotopy máme na mnoha místech výstavní, přesto tam dříve běžná zvěř není... Prostě mezi "tehdy a dnes" jsou propastné rozdíly. Ale ne v krajině, nýbrž v zákonech!

https://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2017/Leden-2017/Zachranime-sycka
Odpovědět
Ra

Radek

30.3.2024 20:05 Reaguje na Karel Zvářal
A kamizolky z tech udelali ochranari a ruzni panove podobni Pitkovi , spolek na ktery se laicka verejnost diva jako na tlupu neschpnych ozralu, ne že by si to nekteri ne vyslouzili opravnene. Ale to nemeni nic na tom že to není dobre a hlavne pro zver, bohuzel
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

30.3.2024 20:32 Reaguje na Radek
Zopakuji: černá, (č.) krkavec, (č.) kormorán jsou pro mě symboly změn oproti nedávné! minulosti. Prostě komanda smrti, žádný jiný význam v přírodě nemají! A jestli v tom někdo vidí "rovnováhu", tak já hovnováhu-/ A můžou mě za to stokrát nenávidět, na víc než skřípění se nezhrabou.
Odpovědět
Ra

Radek

30.3.2024 21:35 Reaguje na Karel Zvářal
Se zajmem jsem si precetl vas clanek sycek. Co dodat,ochranari by zaslouzili, kocku muze diky jejich tkaku na legislativu lovit jen MS straz a hospodar,mnozi z nich ji nikdy neulovili, krkavec umi pocutat do 8 ,skusil jste se k nemu nekdy priblizit, to je vlk nebes a kormoran vladne vode , prase lovim na podkani,sele má prednost ,jiny postup je u černé spatne a na pocetnosti mají veliky podil zemedelci , muzou plkat jak chcou nic to na tom nezmeni
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

30.3.2024 19:08 Reaguje na Radek
Čemu nerozumíte na moji reakci.
Já souhlasím s tím co píšete, a navíc ani v NP nejsou pestré řídké lesy, ale hustá monokultura smrku. Chybí megafauna, nebo její náhrada k vytváření řídkých, mírně spasených rozvolněných "parků".
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

30.3.2024 19:28 Reaguje na Slavomil Vinkler
Ta "náhrada" mozaikovité krajiny tady je, viz. předešlý vstup. Člověk svými zásahy dokáže nahradit požár, uragán i spásače. Prostě pokud uvnitř lesa potkávám strnada, ťuhýka, bažanta, zajíce či hraboše, je to známka dobrého/potřebného hospodaření s krajinou. Ve zchemizovaném velkoblokovém "biotopu" bez liniové aj. zeleně totiž výše zmíněné druhy budete mnohde hledat marně. Proto také mi pasečné hospodaření nevadí, byť je ekonomicky náročnější než toulavá těžba, ale po stránce ekologické je o jeden či dva levely výše. Takže to, co GP kritizují, já beru jako tvorbu rozmanitých biomů. Budu se opakovat, ale musím. Pokud disturbanci způsobí požár, je to v pořádku, pokud podobně les dočasně pozmění těžké stroje, je to napadáno. Stačí místo navštívit po pár letech a také tam uvidíte (hurá!, zázrak-) "zelené lístečky".
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

31.3.2024 14:20 Reaguje na Karel Zvářal
Jistě, člověk nahrazoval megafaunu 30 tisíc let , jen v posledních 100 letech to změnil.
Odpovědět
Ra

Radek

30.3.2024 20:18 Reaguje na Slavomil Vinkler
Souhlasím a pro pana Zvářala,holosecne hospodareni funguje tak jak popisujete ano ale jen do té doby co díky lesnimu hispodari, nebo majiteli zase zaroste
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

31.3.2024 18:56 Reaguje na Radek
Odkdy žije tetřívek na poli? Víte vůbec co to je za
ptáka? To kolik se loví lišek je věc jedna, ale to
není jediný predátor tetřívků. Pochutná si na něm
chráněný jestřáb, na vejcích a kuřatech sojky, straky, vrány, krkavci, kuny, jezevci atd. No a
taky ta černá, která je produktem pěstování o
mnoho více kukuřice, než v minulosti pro ekology propagované bioplynky. Ta se v kukuřici namnoží,
po sklizni zmizí v lese a na jaře plení hnízda
na zemi hnízdících ptáků jak v lese i mimo něj.
Lovit ji není snadné a leckde se to sice daří,
ale jiná přitáhne odjinud. Myslivci v mém okolí
ji loví velmi úspěšně a stavy ihned doplní černá
z Polska. Navíc je černá moudrá a kde se loví,
tak odtamtud odchází tam, kde se neloví. No a
kde žijí tetřívci? V NP a CHKO, kde hospodaří
většinou profesionálové a nebo pronajímají
honitby těm, kdo zaplatí nejvíc a ne těm, co
by rádi lovili i tu černou a ne pouze vysokou
jako ti VIP.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

29.3.2024 13:48 Reaguje na Karel Zvářal
Ano,
predátoři byli přísně regulováni.
Ne chráněni, jako je tomu dnes !
Odpovědět
Sl

Slovan

29.3.2024 14:57
Výborný článek plný zajímavých informací, díky!
Problémů, kterým ti ptáci čelí je samozřejmě celá řada. Reintrodukce uměle odchovaných tetřívků je evidentně extrémně obtížná a procenta přežití jsou velice malá. Pokud mají vědci data, že je vysoké procento vypouštěných zvířat silně oslabených, je fajn, že se tomu někdo pověnoval. Oslavené zvíře totiž nemá v přírodě moc šanci.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

30.3.2024 06:49
Především klid na/pro život, jak tomu měl kdysi, že !
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist