https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/ma-smysl-vytezit-pozarem-zasazene-stromy-v-ceskem-svycarku-studie-ukazuji-ze-by-to-prirodu-zdevastovalo
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Má smysl vytěžit požárem zasažené stromy v Českém Švýcarku? Studie ukazují, že by to přírodu zdevastovalo

14.3.2024 11:25 | PRAHA (Ekolist.cz)
Hašení lesního požáru na Gabrielině stezce byl nasazen vrtulník. Rok 2022
Hašení lesního požáru na Gabrielině stezce byl nasazen vrtulník. Rok 2022
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Správa Národního parku České Švýcarsko v uplynulých týdnech vyhodnotila výsledky expertních studií (viz níže) zaměřených na dvě často diskutované lokality národního parku – Edmundovu soutěsku a Gabrielinu stezku. Obě jsou charakteristické příkrými skalními svahy porostlými jedněmi z nejpůvodnějších lesů Českého Švýcarska a obě byly v roce 2022 zasaženy rozsáhlým požárem.
 
Studie zadané správou parku po provedení zkušebního zásahu v dílčím úseku Edmundovy soutěsky v červenci loňského roku detailně zdokumentovaly a upozornily, že příroda v obou územích potřebuje čas, aby se po požáru zotavila. Případný těžební zásah v délce čtyř kilometrů v případě Gabrieliny stezky a tří kilometrů v případě Edmundovy soutěsky by tuto mimořádně vzácnou přírodu zdevastoval a bezpečnost by zajistit nepomohl.

V úvahu naopak připadá dílčí lesnický zásah ke snížení rizik ve zhruba kilometrovém úseku od Mezního můstku k takzvaným srubovým stavbám u horního přístaviště Edmundovy soutěsky, který byl požárem zasažen minimálně. Správa parku jej připravuje pro letošní rok, a to po skončení období hnízdění ptáků.

„Jak je patrné z odborných studií i v terénu, dosud stojící stromy zasažené požárem udržují vláhu na exponovaných jižních svazích Edmundovy soutěsky i Gabrieliny stezky. Jsou domovem mimořádně pestrého množství hmyzu, v jejich dutinách hnízdí ptáci a využívají je i netopýři. Kácení by tento křehký život výrazně poškodilo,“ vysvětluje Petr Kříž, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko.

„Těžební práce by narušily slabou půdní vrstvu mechů a semenáčků místních dřevin, která se na požářišti vytvořila. Ta je základem nové generace lesa, která patří ke zdejším nejpřirozenějších porostům. Kácení stromů zasažených požárem by dále uvolňovalo kameny různých velikostí, které by padaly se zvýšenou intenzitou,“ vysvětluje Petr Kříž.

„Lesnický zásah v prudkých svazích a na skalních stěnách by tedy nevedl k vyšší bezpečnosti. Současně by byl pro pracovníky velmi nebezpečný. Naopak, odrůstající nová generace stromů postupem času narušené svahy stabilizuje mnohem lépe, než by dokázal jakýkoli lidský zásah,“ říká Kříž.

Správa národního parku bude stav v obou lokalitách průběžně monitorovat a Gabrielinu stezku v terénu udržovat. Za tři roky provede opakované posouzení stavu svahů nad Gabrielinou stezkou a v Edmundově soutěsce, zda extrémní rizika pro návštěvníky již pominula a místní situace umožňuje částečný lesnický zásah bez devastace přírodního území.

„Národní parky chrání mimořádně vzácný domov pro mnoho přírodních druhů, pro které jsou taková území často i posledním útočištěm. Každý případný zásah musíme pečlivě zvažovat z mnoha hledisek,“ říká Petr Kříž.

„V konkrétních případech Gabrieliny stezky a Edmundovy soutěsky se jednoznačně ukazuje, že se návštěvníkům budou moci otevřít nejrychleji, pokud přírodě ponecháme čas k přirozenému zotavení. Současně řadou našich dalších aktivit podporujeme šetrný turistický ruch v celém regionu,“ říká Petr Kříž, ředitel správy národního parku.

Pro návštěvníky národního parku je v nadcházející sezóně připravena rozsáhlá síť turistických tras, o jejichž bezpečnost se správa parku průběžně stará.

Správa parku v letošní sezóně také zpřístupní veřejnosti nový ekovýchovný areál u svého sídla v Krásné Lípě, uvede do provozu novou naučnou stezku údolím říčky Křinice, vhodnou i pro osoby s hendikepem a vytvoří zcela novou a bezbariérovou vyhlídkovou plošinu v oblasti Hřenska, která poskytne návštěvníkům nejen výhled k Pravčické bráně, ale přiblíží jim také vývoj krajiny národního parku před a po velkém požáru. Nadále návštěvníci mohou počítat s přístupností všech důležitých cílů v národním parku, tedy Pravčické brány, Divoké soutěsky či Jetřichovických vyhlídek.

Správa národního parku také představila plán údržby celé cestní sítě – tedy nejen turistických tras, ale i cest důležitých pro složky integrovaného záchranného systému či jinak provozně významných. Celková délka této cestní sítě činí více než 290 kilometrů.

Jednání se zástupci regionu se také průběžně účastní Ministerstvo životního prostředí. To také připravilo novelu zákona o ochraně přírody a krajiny.

„Je to návrh změny zákona, který umožní, aby jednotlivé správy národních parků dlouhodobě udržovaly celou cestní síť a zároveň, aby i na ta území, která jsou vzhledem ke kalamitním stavům – například lesy ovlivněné kůrovcem - nebezpečná, mohli návštěvníci vstupovat pouze na vlastní nebezpečí,“ vysvětlil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

„Tato úprava zákona bude obdobná té, která platí například v sousedním Sasku. Chceme tak - stejně jako je tomu v Saském Švýcarsku - citlivě vyvážit zájem na zajištění bezpečnosti návštěvníků a zájem na ochraně zvláště chráněných území, ve kterých jsou preventivní zásahy limitovány,“ říká Petr Hladík.

Správě Národního parku České Švýcarsko by takový krok poskytl možnost znovu turisticky vyznačit nebo otevřít řadu turistických tras především v severní části národního parku.

Vzhledem k častým dotazům na další postup v případě oblíbené Gabrieliny stezky či Edmundovy soutěsky se správa národního parku rozhodla prostřednictvím kamery ukázat široké veřejnosti současný stav obou lokalit. Krátký snímek vznikl ve spolupráci s dokumentaristou, fotografem a kameramanem Prokopem Pithartem, autorem populárních seriálů České televize Do divočiny (2021) a V proudu (2023). Ten diváky oběma lokalitami provází a ukazuje zblízka život místní přírody i očekávatelný budoucí vývoj těchto požárem zasažených míst.

Studie

Studie zadané Správou NP České Švýcarsko pro posouzení vlivu bezpečnostních zásahů v NP České Švýcarsko po požáru z roku:

1. Vyhodnocení vlivu opatření směřujících ke zpřístupnění turistických tras v NP České Švýcarsko na předměty ochrany EVL České Švýcarsko, PO Labské pískovce a NP České Švýcarsko (Odborná studie ve které je metodicky postupováno podle ustanovení § 45i zákona č. 114/1992 Sb., (ZOPK), resp. je zpracováno v souladu s vyhláškou č. 142/2018 Sb., dále bylo při hodnocení postupováno dle Příručky k hodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000, zpracovatel Geo Vision s.r.o., období 8/2023 - konec 11/2024)

2. Posouzení vlivu požáru a bezpečnostních zásahů na stabilitu skal a svahů: Dopad požáru a bezpečnostních opatření na neživou přírodu (zpracovatel: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i, období 9/2023 - 11/2023)

3. Dílčí zpráva aktivit České geologické služby po požáru v Národním parku České Švýcarsko – úsek T27 (zpracovatel: ČGS, období 6/2023 - 12/2023)


reklama

 
foto - Salov Tomáš
Tomáš Salov
Autor je tiskový mluvčí Národního parku České Švýcarsko.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (11)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MU

Michal Uhrovič

14.3.2024 15:58
Ohrožuje to turisty, turisti tam potom nechtějí jezdit a to ohrožuje místní podnikatele.
A tak pořád dokola boj mezi masovým turismem a ochranou krajiny.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

14.3.2024 18:41 Reaguje na Michal Uhrovič
Tu vaši poslední větu bych napsal jako boj zla s magory o moc nad
kdysi nádhernou krajinou. Jedni se třesou na výdělek a druzí by
si nechali NP pro pokusy a vyhnali z něho nejraději i obyvatele.
Poučení pro příště? Dejte moc magorům, ale pak to nehaste a ani
jim nedávejte peníze na činnost. Naopak po nich požadujte zisk,
který ztratil stát, podnikatelé a obce.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

19.3.2024 11:10 Reaguje na Břetislav Machaček
Přesně tak.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

14.3.2024 22:04 Reaguje na Michal Uhrovič
Ano, je to neustálé balancování mezi ekonomickými zájmy a ochranou přírody.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

14.3.2024 19:18
Autor je tiskový mluvčí Národního parku České Švýcarsko. To mluví za vše.
Odpovědět
Mz

Miluna z Hor

15.3.2024 13:26
to video je skvělé ...

mě u něj došlo jak absurdní je inkviziční tažení proti trampům ze strany právě Ivana Breziny, který je klimatickým popíračem a popsaný požár v NP nastal a šířil se touto měrou právě v důsledku klimatické změny (delší sucha atd) a tedy pokud pan Brezina tak nenávidí nepatrně očouzenou skálu od trampů, měl by co nejdříve fatálně obrátit a bojovat proti klimatické změně působící i na skály nekonečně více, jinak brzy nastanou situace kdy budou skály v požářištích bilionkrát víc černé než od trampů …. Video je zajímavé ještě z jednoho hlediska. Je v něm skvěle vysvětleno proč se mrtvé stromy mají nechávat na místě pro správnou obnovu ekosystému, zejména v NP ... a Brezina opět vždy prosazoval opak, na Šumavě v NP během kůrovcové kalamity prosazoval kácení mrtvých stromů (ale s kvalitním drahým dřevem) pro tamní kmotry a tehdejší antiekologické vedení NP ...a opravdu tam vrtulníky placené státem(!!!) svážely za obrovské náklady takto vytěžené dřevo, zatímco zisky těch kmotrů rostly....a zhoršovaly obnovu přírody k tomu ...ideální věc kterou chcete platit ze svých daní... takže Brezinovy teze že právě on má být tím kdo vede svaté války proti marginálním trampským prohřeškům v CHKO, když sám je prosazovatelem směrů s nekonečně většími negativními důsledky pro přírodu, jsou nesmyslné a na hlavu postavené ....
Brezina by měl Ekolistu odpovědět na to, zda nyní již bude bojovat s klimatickou změnou (místo jeho odvěké podpory fosilní lobby) aby skály nebyly vystavovány plamenům nepoměrně více než od trampů (což mu tak děsivě vadí) a pak i na to zda se již jako věhlasný ekolog dovzdělal a může se již distancovat od svého předchozího prosazování těžby mrtvých stromů v NP.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

17.3.2024 06:52 Reaguje na Miluna z Hor
Nadšení z mechu, z jednoho semenáče buku a hasivky orličí je greenwashing. Vždycky něco vyroste, například mech i na střeše a když naprší je nádherně zelený. I po K/T něco vyrostlo.
Nicnedělání je kontraproduktivní a odpuzuje obyčejné lidi od Národních Parků. A to je nejhorší výsledek děje na základě Šumavy a Českého Švýcarska.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

16.3.2024 18:15
Nechápu proč na podzim a v zimě nerozházeli z letadla několik tun semen listnáčů. Posílili by nehořlavost a ještě by se tím mohli chlubit. Nicnedělání není prostým lidem kvitováno s povděkem.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

17.3.2024 10:43
Uzurpace NP pro vyvolené je i o neodstranění nebezpečných souší kolem cest
a tím i zákazu tam vstupovat. Pár blbů dostane výjimku a v přilbách, co jsou
při pádu kmene mimochodem k ničemu, se bude kochat obnovou lesů z pochybných
náletů. Nechci být škodolibý, ale přeji jim, ať tam narostou i nepůvodní a invazní rostliny a stromy a jak si s tím poradí. Možná stejně, jako předali
Černého Petra přemnožených kormoránů na rybáře a myslivce a totéž čeká
volavky, vydry, bobry, vlky atd. Málo, málo, málo a až je toho moc, tak my
nic! Starejte se vy a my vám v tom ještě budeme bránit! Co děláte ochranáři
pro lipany, pro potočáky, střevle a jinou drobotinu hubenou těmi chráněnými
ikonami? Nic! O to se starají rybáři a nemohou proti predátorům zasáhnout.
Jak dlouho bude rybáře bavit chovat krmivo pro vydry, volavky a kormorány?
Doufám že déle, než vás ty predátory totálně chránit.
Odpovědět
MM

Milan Milan

17.3.2024 12:58
Samozřejmě že požářiště je potřeba citlivě vytěžit a nově osázet (osít) původními druhy dřevin. Ty "sucháče" čnící do nebes jsou všude, kde se přehnala nějaká kalamita jako z měsíční krajiny. Nějaké zmatené nápady samoobnovy, nebo hledání zástupných důvodů proč o přírodu řádně nepečovat je přečin proti budoucnosti našich lesů a u NP to platí zvlášť....
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

18.3.2024 20:49
Ještě nedávno se mluvilo o tom, že pokud něco v NP hořelo, byl to nepůvodní smrkový hospodářský les. No a dnes jsou " příkré skalní svahy porostlé jedněmi z nejpůvodnějších lesů Českého Švýcarska". Je krásně vidět jak je rétorika ekologů účelová a jak se podle potřeby mění.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist