https://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/soud-vinika-havarie-na-becve-nejspis-neodhali.dulezite-duvody-aby-soud-probehl-tu-ale-jsou-rika-senatorka-jitka-seitlova?fbclid=IwAR1GET71Y4EjY4fDejVKsy5N01WWpac6CrMcUpt2IBZ6L1stJB7UMEqnq4w
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Soud viníka havárie na Bečvě nejspíš neodhalí. Důležité důvody, aby soud proběhl, tu ale jsou, říká senátorka Jitka Seitlová

28.4.2023 08:21 (Ekolist.cz)
Jitka Seitlová.
Jitka Seitlová.
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz
Jitka Seitlová je nejdéle sloužící senátorkou. A je také senátorkou, která se aktivně a dlouhodobě věnuje tématu životního prostředí. V rozhovoru s ní probíráme nejen havárii na Bečvě, které se dostalo mimořádné publicity, ale i témata, na která není tolik vidět. Přesto jsou ale pro společnost závažná.
 
RNDr. Jitka Seitlová je politička (členka KDU-ČSL), geoložka a specialistka na ochranu životního prostředí. Narodila se v roce 1954 v Přerově a dětství prožila v zahradách a na polích v Lipníku. Po získání doktorátu přírodních věd v Brně vedla terénní průzkumy pro ochranu podzemních vod, připravovala studie ochrany životního prostředí pro územní plánování.

Po roce 1990 pracovala postupně na ministerstvu životního prostředí, vedla semináře ochrany životního prostředí na univerzitách v Brně a Olomouci, působila ve firmě zpracovávající odpady a vedla referát životního prostředí na Okresním úřadě v Přerově.

V roce 1996 byla zvolena senátorkou za volební obvod Přerov. Mandátu senátorky se vzdala v roce 2007, kdy byla zvolena zástupkyní veřejného ochránce práv od roku. Šest let se v této funkci zabývala ochranou občanů před nesprávným a nezákonným postupem úřadů. Do lavic horní komory Parlamentu se vrátila po volbách v roce 2014. Od roku 2016 je také zastupitelkou Olomouckého kraje.

Ve Vsetíně právě probíhá soudní proces s firmou Energoaqua, která je obviněná z otravy řeky Bečvy v září 2020. Přispívají podle vás soudní jednání k vyjasnění ekologické katastrofy na Bečvě?

Podle mého názoru je rozhodující to, že důkazy, které mohou být předloženy, jsou pouze nepřímé. Ty, které by mohly jednoznačně ukázat na viníka, bohužel nebyly v prvotní fázi odebrány. A to provází celé šetření a soudní proces.

Domnívám si, že soud může být velmi zdlouhavý, protože obžalovaná Energoaqua se brání. Scénářů, odkud mohla kontaminace uniknout, je řada, ale bohužel ani jeden z nich nelze jednoznačně prokázat, ale ani vyvrátit.

Každopádně je dobře, že ten soudní proces probíhá.

Proč je dobře, že probíhá?

Je důležité, abychom věděli, že není možné v této zemi zcela beztrestně způsobit takovou katastrofu.

U soudu vypovídá nejen obžalovaný. Vyjadřovat se musí i další strany a svědci. Všichni musí odpovědně říci, co bylo v rámci celé kauzy učiněno. A do určité míry tím přiznávají svou míru odpovědnosti a to, co se možná nepodařilo.

Máte na mysli někoho konkrétního?

Vytvořila jsem s expertní komisí a spolu jsme vypracovali studii, která se stala podkladem pro vyšetřovací komisi ve sněmovně. Ze své pozice jsem mohla sledovat a prověřit postup orgánů veřejné správy. V té studii se jednoznačně prokázalo nejen to, že systém zásahu nebyl náležitě právně nastaven, ale že někteří lidé nenaplnili v plné míře své povinnosti.

Rybáří odlovující mrtvé ryby po otravě řeky Bečvy v září 2020.
Rybáří odlovující mrtvé ryby po otravě řeky Bečvy v září 2020.
Zdroj | Český rybářský svaz

Často se kritizuje role České inspekce životního prostředí. Já se ale domnívám, že určitá odpovědnost je i na Povodí, které v dané lokalitě řeku přece velmi dobře zná.

V prvních dnech se pracovníci Povodí téměř nepodíleli na zajišťování důkazů a ani analyzování vzorků. Prý je o to nikdo nežádal. A přitom je to organizace, která má pro tuto činnost nejlepší zázemí.

Nakonec to byly právě laboratoře Povodí, které identifikovaly alespoň kyanidy, které se v řece našly. První zpráva o tom, co mohlo způsobit otravu, byla po 3–4 dnech právě od nich. Do té doby jsme nevěděli vůbec nic.

Kauza je složitá v tom, že je tu řada institucí, které měly konat svou povinnost a nekonaly. Někdy k tomu vedla neznalost, někdy nejistota z hlediska práva, ale domnívám se, že svůj význam měla i jakási neformální autocenzura, která se prolínala celým systémem. Určitě sehrálo roli, že jedním možným zdrojem otravy byla firma tehdejšího premiéra Andreje Babiše.

Okresní soud ve Vsetíně při projednávání kauzy otravy řeky Bečvy.
Okresní soud ve Vsetíně při projednávání kauzy otravy řeky Bečvy.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Zelení

V tom, jak k otravě Bečvy došlo, není ani po 2,5 letech jasno. Co si s takovým časovým odstupem myslíte o celé kauze vy?

Je dobře, že lidé, kteří jsou nějak dotčeni, měli míru odpovědnosti, měli konat, musí vypovídat před soudem. Jsou svědky, předkládají důkazy. A přestože je velmi nepravděpodobné, že bude viník odhalen, protože nám chybí přímé důkazy, je důležité, aby se kauza projednala, aby bylo veřejnosti a všem dotčeným jasné, že v České republice není možné takovouto havárii ponechat bez toho, že by viník byl alespoň hledán a bylo vynaloženo maximální úsilí k tomu, abychom dokázali odhalit, co se stalo. I když se to nepodaří, je potřeba všechny tyto kroky učinit.

Je možné kromě probíhajícího soudního řízení udělat ještě něco dalšího?

Ano. Ve studii, kterou jsem spolu s experty zpracovala, jsem upozornila na řadu nedostatků v právních předpisech, které měly vliv na to, co se na Bečvě stalo. Víme, že tam byly jednak komunikační nedostatky, nedostatky z hlediska kompetencí, že na některých úřadech, které se zabývaly touto kauzou, nebylo dostatečné technické zázemí.

Bývalý ministr Brabec měl snahu upravit zákon o vodách a předložil novelu, která byla ale spíš politickým gestem. Tato novela neuspěla, protože k ní bylo mnoho připomínek a měla velmi mnoho oponentů.

Trendy v dostupnosti a kvality vody v ČR ve zprávě o stavu životního prostředí ČR za rok 2021.
Trendy v dostupnosti a kvality vody v ČR ve zprávě o stavu životního prostředí ČR za rok 2021.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Současná vláda se tématem také zabývala a teď je v druhém meziresortním připomínkovém řízení a v přípravě předložení novely zákona o vodách vládou. Pracovala i s výsledky, které jsem předložila ve studii. Tato novela významně zlepšuje situaci, kterou jsme měli napravit.

Ve své zprávě jste navrhla 14 konkrétních změn, které by se měly udělat, aby se neopakovaly chyby z vyšetřování otravy Bečvy. Kolik z nich se podařilo prosadit a jaké to jsou?

Celá novela je daná nejen zjištěními, které jsme provedli my, ale také určitou mírou vůle přijmout nové úkoly. A to je důvod, proč se nepodařilo prosadit, aby hlavní gesci řešení havárií převzaly kraje. Podle mých infromací nebyla ze strany krajů vůle tuto roli přijmout.

Je to velká míra zodpovědnosti. Ale kvůli tomuto postoji krajů zůstalo těžiště řešení havárií na obcích s rozšířenou působností. Bohužel.

Proč by kraje byly lepší?

Kraje mají daleko více profesionálů, kteří se zabývají vodou, kteří umí zákony, které se týkají vody. Dávalo by to smysl i z toho pohledu, že kraje mají gesci informačního a organizačního centra integrovaného záchranného systému.

Technické a profesní zabezpečení na krajích a na obcích s rozšířenou působností je nesrovnatelné. Máme obce s rozšířenou působností, které jsou bývalá okresní města, kde je zázemí silnější. Ale jsou mezi nimi i menší obce, kde má na starosti vodu jeden pracovník.

Například město Hranice má 18 000 obyvatel a havárii na Bečvě musela řešit jedna úřednice, která byla na svém místě půl roku. Neměla absolutně žádné zkušenosti. A takových lokalit se slabým zázemím máme daleko více.

Co dalšího byl problém?

Další věc, kterou jsme řešili, byly zdvojené kompetence. Ty jsou v novele zákona řešené.

Novela řeší i to, aby bylo zlepšené technické zázemí , vyjasňuje postup a komunikaci mezi hasiči, obcemi a dalšími orgány a institucemi. V tomto ohledu bezpochyby k nápravě dojde. Uvidíme, jak to vše bude v terénu fungovat. Já jsem zrovna dostala Zprávu o životním prostředí ČR za rok 2021 a z ní je vidět, že havárií technického charakteru ve střednědobém horizontu přibývá.

Rezonuje ještě téma otrávené Bečvy ve vašem regionu, na Přerovsku?

V našem regionu rezonuje velmi silně. Na každém setkání, které mám s veřejností, jak odbornou, tak laickou, se mě na to ptají.

Letecký pohled na řeku Bečvu.
Letecký pohled na řeku Bečvu.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | archiv Jana Husáka

Myslíte si, že by měla být obnovena činnost sněmovní vyšetřovací komise?

Sněmovní vyšetřovací komise vytvořila souhrn všech dostupných informací k havárii. A nemyslím si, že by nová komise měla šanci přinést nová zásadní sdělení nebo vnést do situace nové světlo.

A navíc právě běží soud. A soudní řízení je daleko lepším nástrojem než vyšetřovací komise. V poslanecké sněmovně jsou výsledky vždycky tak trošku lila, protože jsou postiženy politickými zájmy. Soud je nestranný a já věřím, že tento soud nebo případně další soudy, které se budou kauzou zabývat, havárii prověří beze zbytku.

Jsou ještě nějaké důsledky této havárie, které byste ráda viděla?

Celá ta kauza pro mě znamenala zjištění, že systém z hlediska právních předpisů není zcela v pořádku, že je v nich mnoho nejasností a nedostatků. A mým cílem bylo, abychom tyto nedostatky napravili. To je mojí rolí senátorky: zlepšit zákony, právní předpisy a legislativu, připravit pro to podklady z mých zjištění.

Novela vodního zákona se ale netýká jen havárie na Bečvě. Navrhuje, aby se posílilo trvalé sledování toho, co se vypouští z jednotlivých průmyslových objektů, zejména velkých chemických závodů. Nebude to snadné prosadit, ale já to velmi podporuji.

Určitě budeme dále jednat o limitech znečištění, které je do řek vůbec přijatelné vypouštět. Dnes limity posouvá především Evropská unie. Víme, že chemikálií přibývá a je třeba rozšířit i rozsah a limity sledování povrchových vod tak, aby to byly skutečně vody pro život. Aby voda byla nezávadná a pitná. Protože voda je to, co je základem života na Zemi.

Stanice pro monitorování znečištění na Bečvě.
Stanice pro monitorování znečištění na Bečvě.

A jaký je zájem vašich kolegů senátorů o téma životního prostředí? Vidíte nějaký trend?

Prošli jsme dobou, kdy říci, že se někdo zabývá životním prostředím, že je „zelený“, byla velmi negativní nálepka. Ještě dnes se s ní setkávám.

Někteří političtí lídři se báli toho, že bychom se mohli zajímat o životní prostředí. A proto se snažili různými bonmoty a sděleními vyvolat ve společnosti dojem, že prostředí, ve kterém žijeme, není podstatné, že podstatná je naše spotřeba, to, co si můžeme koupit. Že podstatné jsou jenom ty věci, které přináší momentální ekonomický zisk v podobě peněz.

To se ale posouvá. Zejména mladí lidé jsou jiní a chápou, že se svět mění. Mění se v důsledku klimatických změn, mění se z hlediska využívání přírodních zdrojů. Mění se biodiverzita a to všechno spěje k tomu, že oni a jejich děti zřejmě nebudou žít v takovém komfortním prostředí, které máme dnes. A že to, co dnes děláme, může ohrozit jejich životy. Takže já jsem moc ráda, že se tím mladí lidé zabývají.

Jsem v senátu už dlouho, jsem vlastně nyní nejdéle sloužící senátorkou. A i v senátu se vždycky objeví skupina lidí, kteří jsou rozhodnuti tuto zásadní oblast naší existence a našich právních předpisů hájit. A je to někdy napříč politickým spektrem.

Jak se senát každé dva roky s volbami obměňuje, řekla bych, že se tato skupina pozvolna rozšiřuje. Přesto jsme ale stále v menšině.

Senátoři při setkání s delegací s Kanady.
Senátoři při setkání s delegací s Kanady.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Senát ČR

O české skepsi vůči environmentálnímu hnutí se říká, že pramení z tzv. stínu Václava Klause. Mluvíte o podobném zdroji neochoty politiků brát otázky životního prostředí vážně?

Dalo by se to tak říct. Dostalo se to hluboce pod kůži široké veřejnosti, která ty skeptické postoje vnímala jako fakt. A je to velká škoda.

Co je možné udělat ze senátorského křesla pro životní prostředí?

Je toho možné učinit hodně.

Často sice trvá mnoho let nějakou oblast posunout, ale děje se to pravidelně. Senát má sice menší kompetence než poslanecká sněmovna, ale může otevírat věci, které jsou problematické, a vést o nich diskuzi jednání. Tak se řešení tématu posouvá.

Stává se, že v senátu schválíme nějaké změny v zákonech příznivé pro životní prostředí, ale poslanecká sněmovna nás přehlasuje. To ale neznamená, že tím to skončilo. Docela často se k námi navrženým změnám vrací další vlády.

Než jsem se stala zástupkyní ombudsmana, předkládali jsme s jedním panem senátorem návrh, jak se má změnit vojenský újezd Libavá, protože v něm byly obce, kde žili běžní občané, ale neměli samosprávu, byli pod vojenskou správou. Tehdejší ministr náš návrh tehdy zcela odmítl.

Když jsem se vrátila do senátu, byla jiná vláda. A první zákon, který jsme schválili, byl skoro doslova ten náš, který jsme kdysi připravili.

To, co v senátu navrhujeme, je součástí dlouhodobější strategie. Nakonec to je role senátu. Senát má být více v nadhledu, má řešit věci, které se jeví jako možná rizika pro společnost.

Senátoři při setkání s delegací s Kanady.
Senátoři při setkání s delegací s Kanady.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Senát ČR

Jaký zákon v oblasti životního prostředí je podle vás nejvíce děravý? Nebo nejvíce porušovaný?

To je obtížné říct. V každém zákoně najdete spoustu situací, které v praxi úplně dobře nefungují. Pokud bych měla vybrat, který je nejzávažnější, tak vyberu posuzování vlivu na životní prostředí.

Když jsme tento zákon před dvaceti lety přijímali, byl ambiciózní. Ale postupně byl vykostěn. A v praxi se ukázalo, že posuzování vlivu na životní prostředí je velmi obcházeno a stalo se téměř formalitou.

Účast veřejnosti je v něm z hlediska celého procesu formulována tak, že se lidé o záměru často ani nedozví. A nedozví se o něm ani sousední obce, kterých se záměr dotýká. Případů, kdy to nefunguje, je opravdu mnoho. Smysl procesu se formalizoval a neplní svůj účel.

Je něco, co v tom senát může udělat?

Nad tím se musí zamyslet hlavně ministerstvo životního prostředí.

Soustředíme se teď na klimatické změny a na otázku dekarbonizace. A ostatní oblasti, které se týkají našich životů z hlediska životního prostředí, byly trošku upozaděny.

Jestliže neustále budeme mít špatnou kvalitu ovzduší, budeme kontaminovat vodu, měnit klima, používat škodlivé chemické látky, bude obtížné vše další, například chránit biodiverzitu. Pokud nedokážeme rozvíjet výrobu, průmysl a služby tak, abychom co nejméně negativně ovlivňovali celé prostředí, tak jenom dílčí ochrany jednotlivých druhů a lokalit situaci nezachrání.

Kvalita ovzduší ve zprávě o stavu ŽP za rok 202.
Kvalita ovzduší ve zprávě o stavu ŽP za rok 202.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Co považujete za největší úspěchy a prohry v oblasti životního prostředí v České republice?

Po roce 1990 jsme měli obrovskou příležitost měnit právní předpisy. Tvořit nové, které nás chrání před znečištěním ovzduší, půdy. Neměli jsme vůbec zákon o odpadech ani obalech. Měli jsme zákony, které nebyly funkční.

V té době, na které jsem se nepodílela z pozice senátorky, ale z pozice člověka, který pracoval v odpadové firmě a v roli úředníka ministerstva životního prostředí, můžu říct, jsme byli nesmírně konstruktivní. Byla obrovská vůle věci posouvat. Byli jsme si vědomi, že to, co se dělo do roku 1990, nás opravdu velmi poškozovalo. To si myslím, že byl obrovský úspěch. Dokonce bych řekla, že z postkomunistických zemí jsme byli jedni z nejlepších.

Ale následně se začal velmi silně prosazovat duch podnikání a spotřebitelského směru, kdy jsme usilovali jenom o to, abychom hodně vydělávali, abychom měli spoustu peněz, abychom si koupili spoustu věcí. Do určité míry to bylo jistě správné, protože náš životní standard byl tehdy velmi nízký.

Ale jako kdyby společnost začala zapomínat na to, že když bude člověk nemocný nebo když nebude mít zdravé děti, když bude žít v prostředí, které ho deprimuje, když nebude šťastný, že to nebude kvalitní život. To se nám vymklo z rukou.

Neustále kritizujeme Českou inspekci životního prostředí, ale vždyť ona byla neustále omezována, neustále redukována. Záměrem bylo, že pionýrské podnikání nechtělo kontroly Panoval názor, že zelení brání rozvoji této země. Nebylo pochopeno, že oba směry musí jít spolu. Že je důležité vyrábět, ale tak, abych to nepůsobilo škody.

Dneska máme kolem 10 000 kontaminovaných míst. Uvádí se, kolik miliard ročně stojí sanace těchto kontaminovaných míst. Vyvarujme se do budoucna toho, abychom dělali tyhle chyby. Zkusme jim předcházet.

Náprava zákona o posuzování vlivů na životní prostředí by mohla být začátkem.

Jaká další témata životního prostředí by si podle vás zasloužila větší pozornost, než ji teď mají?

Obecně nám chybí schopnost soustředit se na příčinu, nikoliv jenom na důsledky.

A ještě jsem se nezmínila o jedné oblasti, která mě velmi zajímá, a to jsou odpady a obaly. To je problematika, kterou se dlouho zabývám. Dosáhli jsme v ní obrovského posunu od doby, kdy jsem začala v této oblasti působit. Kdysi jsem jezdila po obcích a jako misionář jsem vyprávěla, že musíme dávat odpadky do popelnic a neházet je do přírody. A pak že odpady musíme třídit.

Obaly často končí pohozené venku.
Obaly často končí pohozené venku.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Michal Kroužel / Trash hero

Ale myslím si, že dnešní produkce odpadů a zejména obalů je zbytečná. Představuje obrovský balík zbytečných materiálních výdajů, které nám nepřináší užitek, nejsou pro náš život důležité. Přijde vám balík z doručovací společnosti, a je to obrovská krabice s velkým množstvím obalů.

Teď jsem zaznamenala skvělý nápad, že by například léky nemusely být baleny tak, jak jsou. Na co dvě krabičky, na co další obaly, které jsou dokonce designově obtížně recyklovatelné, protože jsou z plastu a kovu. To jsou věci, kde bychom mohli dosáhnout daleko lepších výsledků bez toho, že by to mělo negativní vliv na náš komfort.

Kdybyste měla moc změnit jakékoli tři věci v oblasti životního prostředí, které by to byly?

Mně je nejbližší téma vody. Přála bych si, aby naše řeky byly opravdu čisté. A mohou být. V zahraničí je možné najít dobré příklady.

Zabývám se i problematikou hluku. Ta je podceňovaná, ale přitom má značný vliv na naše zdraví. Přála bych si, abychom k sobě byli ohleduplní. Abychom se dokázali bavit, ale ne tak, abychom omezovali druhé. Abychom budovali cesty a silnice, které nemají tak negativní vliv na okolí z hlediska hlukového zatížení. To je ve městech ale i regionech velký problém.

A ta třetí věc je, aby lidé byli spokojení a žili v kvalitním prostředí. Aby si uvědomovali, jak je země krásná, jak nám někdy mizí pod rukama, abychom více zvažovali a více chránili.


reklama

 
foto - Kováříková Zdeňka
Zdeňka Kováříková
Autorka je redaktorkou Ekolistu.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (35)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

28.4.2023 08:11
Seitlová je mimo mísu , úkolem soudu není odhalovat viníka . To je věc orgánů činných v trestím řízení. Úkolem soudu je rozhodnout o vině či nevině obžalovaného na základě důkazů předložených obžalobou.

Viníci jsou však dva, ten kdo havárii způsobil , a potom český stát , který zcela nepřijatelně přistupuje k ochraně životního prostředí.
Již dávno mohly být všechny české řeky vybaveny zařízením na nepřetržitý monitoring vody , on-line propojenými s příslušnými správci povodí, popř. ČIŽP.
To bych po českých eurohujerech , kteří lezou do zadku Bruselu nepřetržitě, však chtěl asi moc.
My přece musíme nejdříve utlouct sodovkáč a pak bude na světě dobře.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

28.4.2023 08:27 Reaguje na Miroslav Vinkler
1*.
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

28.4.2023 10:23 Reaguje na Miroslav Vinkler
1*
Odpovědět
rl

rýpal lesní

1.5.2023 14:36 Reaguje na Miroslav Vinkler
Dávám za 5-, a kdyby byla šestka, tak ji tento populista anti-populista dostal. Chce to, podívat se bedlivě v celém kruhu obzoru a pozorně si všímat. Cinklá hra je vidět, jen jde o to, to chtít vidět.
V čase, kdy radí v způsobené krizi ti, kteří tuto krizi svým konáním nastavili, a dávají do placu hraběcí rady, je cíl zřejmý, ukázat lidu, jak je hloupý a sebe vykreslit v nejlepším světle. Hraje se o politickou použitelnost.
<rl>
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.5.2023 07:59 Reaguje na Miroslav Vinkler
Člověče nešťastná, jaký český stát? Mít na Bečvě monitoring, tak se ty jedy do řeky nedostanou? Co je to za pitomost?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.4.2023 08:16
"jakási neformální autocenzura, která se prolínala celým systémem" preboga, co ta ženská mele? Žádná chca cha "autocenzura", nešťastnice, ale tvrdá korupce!!!
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

28.4.2023 08:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Paní už myslí na další mandát a spolupráci a ANO. Jasně dává najevo, jak je flexibilní.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

28.4.2023 11:41 Reaguje na Michal Ukropec
1*
Odpovědět
hi

28.4.2023 18:20
Soud je zbytečně nákladná fraška. Důkazy nejsou, takže nikdo odsouzen nemůže být. Na otázky vyšetřovací komise nikdo neodpověděl. Nicméně ministr Brabec vydal již na samém začátku vydal embargo na informace, úmyslně lhal a odklonil vyšetřování od DEZY a tvrdil, že viníka zná, i když do dnes žádné relevantní důkazy nepodal. PČR v DEZE vyšetřovala, kdo oznámil mimořádnou událost v DEZE v den havárie.
Opoziční politici by na něj, ČIŽP, PČR a na další úředníky měli by podat trestní oznámení, protože by za své činy měli nést zodpovědnost.
Vymýšlení složitých zákonů je zbytečné. Pokud budou moct politici vyměňovat nepohodlné úředníky a nechat zakleknout, tak spravedlnost nemůže zvítězit.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

29.4.2023 10:27 Reaguje na
Odkud víte, že neexistují důkazy? Jinak když převezme policie
vyšetřování, tak jsou účastníci řízení(svědci, policisté atd.)
zavázáni mlčenlivostí, dokud neproběhne řádný soud, kde budou vypovídat. To co víme z tisku jsou buď dohady, manipulace a nebo
uniklé informace, ale bez záruky pravdivosti. Netrpělivost laiků
je pochopitelná, ale nepochopím předjímání, kdo je vinen na základě
těchto dohadů a uniklých informaci, včetně záměrného ovlivňování
veřejnosti pomocí smyšlených "důkazů"!
Odpovědět
hi

29.4.2023 11:32 Reaguje na Břetislav Machaček
Trvá to již příliš dlouho. Výpovědí pracovníků ČIŽP svědčí o jejich naprosté nekompetentnosti nebo strachu ze zakleknutí stále ještě mocným estébáckým politikem.
Děsivá je neskutečná nezodpovědnost, politiků a jejich podřízených úředníků.
V případě další podobné havárie stále ani po dvou letech neexistuje funkční havarijní plán, jak postupovat při jejím odstraňování. Nemělo by se vše ponechávat na přírodě a rybářích, kteří jediní na své náklady a svůj volný čas následky havárie odstraňovali.
Rybáři jako jedni z mála byli u soudu věrohodní.
Riziko je obrovské, DEZA ročně zpracovává tisíce tun kyanidů a dalších toxických látek. Další havárie může mít ještě daleko fatálnější následky.
Jediné účinné řešení je utlumení výroby DEZY a zahájení sanace jejího území.
Je to vcelku jednoduchá volba, buď se trochu uskrovníme nebo se brzy dočkáme totálního kolapsu životního prostředí, který budou muset řešit naše děti.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

30.4.2023 06:35 Reaguje na
Tlumíte škodnou? Pokud utlumíme vše, tak bude příliš vysoká i hustota obyvatel 1 člověk na 50 km2, jako bylo před 40 tisíci lety. Na jakou hustotu chcete utlumovat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.4.2023 09:19 Reaguje na
V první řadě musí být zjištěno, kdo způsobil tu otravu (rámcově) a hlavně, kdo sabotoval její vyšetření. Pokud tohle neproběhne, nic nemůžete utlumovat a dá se fakt očekávat, že se takové havárie budou množit.
Hluboká nedůvěra občanů ve funkčnost státu se zase jen zhorší, což je asi nejhorší důsledek.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

30.4.2023 09:41 Reaguje na
Čímpak nahradíte výrobky z DEZY? Dovozem z Indie, kde vám ničení životního prostředí nevadí? Nedávno jsem tu mudrlantům odmítajících uhlíková paliva z ropy ptal odkud budou brát asfalt na opravy a budování silnic. Jeden mi odpověděl že z betonu a asi mu nedošlo, že cement se za vysokých teplot vyrábí z vápence pomocí uhlíkových paliv. Zjistěte si celý sortiment výrobků z DEZY a zkuste si představit, jak a čím je nahradíte. Já to netuším
a vím že cesta není v útlumu výroby, ale v tom, že je třeba eliminovat možnost znečištění. U nás
na Ostravsku se utlumily doly a dováží se sem uhlí
z Austrálie. Myslíte si, že toto je řešení? Hutě
bez černouhelného koksu zatím surové železo dělat
neumí, při koksování vzniká dehet a ten zpracovává
DEZA. Co s tím dehtem, když utlumíte DEZU? Chápete
ty souvislosti uhlí-koks pro hutě- dehet- DEZA a
její výrobky? Pokud ne, tak jste nedouk a naiva.
Odpovědět
hi

3.5.2023 06:31 Reaguje na Břetislav Machaček
je podstatný rozdíl pokud DEZA je postavena na Bečvě, kde je průtok v období sucha cca 2,5 m3/s nebo např. na Labi, kde je průtok cca 100 m3/s. Na Bečvě DEZA neměla být nikdy postavena.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.5.2023 09:39 Reaguje na Břetislav Machaček
Člověče Macháčku, co to zase blábolíte? Jaká Indie? Deza přece může pořád vyrábět co vyrábí, jenom nesmí vypouštět jedy do řeky! To je tak složitá úvaha?
"Namísto výmluv by Deza měla investovat své stamilionové zisky do modernizace."
https://denikreferendum.cz/clanek/32077-namisto-vymluv-by-deza-mela-investovat-sve-stamilionove-zisky-do-modernizace

A tady je vidět jednoznačná vina loupeživého nevlastníka Dezy, kterého zajímá pouze loupež a hrabání pod sebe. Proto se to tají, ta otrava je asi jen špička ledovce.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

3.5.2023 15:54 Reaguje na
Dopouštíte se v příspěvku zásadní lži, či minimálně neznalosti, neboť DEZA má v ročním provozu cca 450.000 tun/rok DEHTU, a nakládá z tohoto množství vypouštěného zbytkového znečištění kyanidů je v rozhodnutí DEZA cca 95kg/rok, v celém registru MŽP za celou ČR je evidováno cca 14300kg/rok.
Ale obecně souhlasím s vaším názorem, tahle sloučenina je na indexu právem. <rl>
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

14.5.2023 20:26 Reaguje na
1*.
Odpovědět
RM

Roman Mysík

29.4.2023 21:40
Výsledek havárie "Bečva" je už dávno daný! Je jím ujištění občanů, že v tomto státě jsou od sebe pojmy "právo" a "spravedlnost" již tak dalece vzdáleny, že na sebe ani nevidí. A potom potvrzení faktu, že všichni jsme si před zákonem rovni, ale někteří jsou si rovnější. Many, many, many.....
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.4.2023 09:22
Já si myslím, že by pomohla mohutná demonstrace na Václaváku, kde by vystoupil nejen Erik Geuss, ale hlavně Andrej Babiš a mohutně by hulákal, jak Fiaova vláda není schopna vyšetřit ani tak banální zločin, jako byla otrava Bečvy. Vinklerův svět naopak se u nás stává normou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.4.2023 09:27
Paní Seitlová ale neráčila říci, že parlamentní vyšetřovací komise (kterou tu zmiňovala) dopopručila vyšetřování rozšířit o trestný čin zločinného spolčení.
Odpovědět
hi

30.4.2023 11:29 Reaguje na Pavel Hanzl
Proč parlamentní vyšetřovací komise nepodala trestní oznámení na podezření z trestného činu zločinného spolčení? Důkazů by byla spousta a bylo by to smysluplnější.
Obávají se, že by stbák na ně mohl také něco vytáhnout?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.5.2023 07:37 Reaguje na
To těžko. Už 100x vytáhl vše, i to, co si vymaslel. Ale asi od toho není, čort znajet.
Odpovědět
hi

30.4.2023 10:23
Riziko kontaminace vodních zdrojů podél Bečvy a Moravy při další havárie v DEZE je obrovské, čím nahradíte vodní zdroje pro Přerov, Otrokovice, Zlín atd? Umístění DEZY je naprosto nevhodné a s postupným ubýváním vody v Bečvě v letním období se riziko bude dále zvětšovat.
Alespoň by se mohl zvážit výrobní program DEZY a případně některé výroby postupně utlumit,
Při havárii se ukázalo, že neexistuje žádný použitelný havarijní plán.
Alespoň by se mohli na internetu on line zpřístupnit hodnoty zbytkového znečištění na odtoku ČOV DEZY analyzátory,
Rybáři jsou snad jediní, kteří jsou věrohodní a mohli by získat větší kompetence, při kontrole kanalizačních výustí.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

1.5.2023 14:24
Jediné, co se k tomuto článku dá říci je toto : Pokud si vážená paní senátorka opravdu toto myslí a je to správným odrazem současné reality, pak je nezpochybnitelnou pravdou, že nově zřízené demokratické instituce tohoto státu trestuhodně selhaly, tak, jako pravidelně selhávají i v jiných zásadních věcech pro občany. Důvodem jsou oni nedotknutelní, ne ti dole, ale ti nahoře. Již od c.k. mocnářství.
<rýpal lesní>
Odpovědět
KS

Krejcar Stanislav

2.5.2023 21:10 Reaguje na rýpal lesní
Souhlasím částečně lesním rýpalem -ALE - jen z důvodu toho, že ti nedotknutelní majitelé a managment firmy v místě zaměstnával neschopné lajdáky jež v době pracovní směny nevykonávali pracovní postupy a zabezpečení provozu před vznikem otravy. Pokud by byl viníkem jen papírový majitel, tak by musel hlídat iremní manament jak a zda kontroluje a má přehled o pracovní činnosti svých podřízených. Ti dole bez hmotné a trestní odpovědnosti, mohou být zmanipulovatelní .............!!
Odpovědět
rl

rýpal lesní

3.5.2023 15:23 Reaguje na Krejcar Stanislav
Nutno podotknouti, že jsem si bral na paškál stát a státní, nikoliv soukromé firmy. Ovšem tam platí co jste napsal také, -ALE- u všech, tedy nejen ve Valmezu, Lhotce či Rožnově, ale v Horních Ouholičkách. Společným je to, že ryba smrdí od hlavy.
Stát o rizicích z Rožnova věděl ještě před sametem. Howgh.
Chcete-li bezpečně rozstřelit vyšetření takového případu, je potřeba vnést do věci co nejvíce chaosu, zmatků, a vykreslit žádoucího pachatele jako lumpa, nebo chráněného pachatele jako neviňátko. Je věcí vyšetřovatelů (orgánů), aby tohle neprošlo a činilo se podle zásad sbírej - dokumentuj - prověřuj - vylučuj - potvrzuj - utvoř řetězec, poté můžeš s věcí k soudu, a nezapomeň i na ty, kteří tomu měli zabránit.
Soudní tahanice provázené křikem médií není nic, co by zajistilo spravedlnost.
<rl>
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.5.2023 08:55 Reaguje na rýpal lesní
A kdo do celého procesu vnesl chaos? Média to nebyla, ta poctivě reportovala už v neděli odpoledne o práci přítomných organizací a žádné výtky ani zmatky tam nebyly. Ve večerních zprávách ministr Brabec prohlásil, že viník bude znám v řádu hodin.
První problém nastal, když ten samý jedinec v pondělí už hlásil, že Deza to určitě nebyla.
To začala veřejnost větřit, další zpráva byla, (snad ze čtvrtka), že smyčka se utahuje kolem EA.
Přitom nemají JEDINÝ vzorek, který by tuhle hypotézu potvrdil. A pak se to rozjelo, neskutečné lži a zmatečná až protichůdná prohlášení p. Geusse (i tu na Ekolistu), policejní embargo o které hlásili že žádné není, atd. atd. atd. stálé oddalování termínu, kdy se vše oznámí veřejnosti. Do toho neskutečně primitivně zfalšovaný posudek páně Klicperův atd. atd. Potom novináři našli utajenou havárii v Deze (proč to nenašla policie?), našli i podezřelou vyúsť ve Lhotce, kterou se orgánové vůbec neráčili zabývat. Lži o tom že vzorky se "ztratily", nebo se "rozbily v autě" atd. atd. atd. prostě šaškec, který vytvořili orgánové, nikoliv média. Ta to jen předávaly lidem.
Odpovědět
KS

Krejcar Stanislav

2.5.2023 20:55
V případě otravy Bečvy, by zde měl fungovat nadpolitický justiční trestní orgán !! Od samého začátku kauzy je mediálně jen jeden viník -a tím je majitel vlastník Andrej Babiš . Ale on jako viník prakticky fungovat z Prahy nemohl. Viníkem mohl být jedině někdo z místa povodí Bečvy i z provozu DEZY. Zaměstnanci noční směny jež z xy důvodů provozních neuhlídali kryzový stav . Majitel může být vinným jen z důvodů zaměstnání neschopných firemních podřízených, od managmentu ,udržbu,směnnové pracovníky. Podobná havárie by neměla být posuzována z politiky režimu,ale zanedbáním technických postupů bezpečnosti práce a ohrožení životního prostředí a zdraví člověka.
Odpovědět
hi

3.5.2023 06:43 Reaguje na Krejcar Stanislav
Problém je, že nejvyšší politik již na samém začátku vyšetřování odklonil od DEZY, která nestydatě lhala a beztrestně tajila "provozní událost". PČR řešila pouze, kdo provozní událost prozradil novinářům. Chapadla politické mafie jsou rozlezlá a není instituce, do které by nepronikla.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.5.2023 07:40 Reaguje na Krejcar Stanislav
A proč teda není takhle posuzována? Proč dusí a tahají po soudech lidi, kteří s tím nemají vůbec nic společnýho?
Odpovědět
Jiří Klicpera

Jiří Klicpera

2.7.2023 22:58
Prvním viníkem nejen havárie na Bečvě, ale i jiných, je parlament. Kdo něco ví a pamatuje, tak musí vědět, že do roku 2000 existoval předchozí vodní zákon, ve kterém bylo ustanoveno, že firmy nakládající s vodou a látkami nebezpečnými vodám v množství větším než.xxx... MAJÍ Z POVINNOST ustanovit odborného VODOHOSPODÁŘE s potřebnými znalostmi a kompetencemi. Marně jsem s ministerstvem i s parlamentem bojoval o to, aby tam tohle ustanovení zůstalo a marně bojuji s dnešními politiky, aby se to tam vrátilo. MŽP mne ignoruje. Hloupost a korupce řádí v parlamentu i v senátu a naše vody budou trpět dál. A že se soudí pomalu? Já jsem předal jasný posudek 3.5.2021 a následujícího dne, ještě ani nebyl doručen, napsal pan Gazdík s paní Pekarovou, na i.dnes, že v něm lžu. Kde na to přišli? Poslanecká komise mne nevyslechla, posudek nečetla, ale navrhla moje potrestání, zřejmě za práci v rozporu s jejich názory. Kde že to jsme? Veřejnost mi spílá, aniž bych měl možnost se bránit. Kde že to jsme?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.7.2023 08:40 Reaguje na Jiří Klicpera
Posudek samozřejmě četli a je z něho zcela evidentní, že je zfalšován. Z policejního videozáznamu je jasně vidět, že fluerescent se roztáhl po celé šířce řeky už po cca 800 metrech a vy píšete, že ne ani po 3,5 kilometru. Opakování pokusu to potvrdilo. Navíc jste jasně řekl, že jste v zadání dostal obvinit EA. Už víte, proč se s váma nikdo o ničem nebaví?
Určitě jste zaznamenal, že ta vyšetřovací komise jasně sdělila, že je potřeba rozšířit vyšetřování o trestý čin zločinného spolčení. Proč se to dosud nestalo? Spadl byste do toho taky vy.
Pravdu máte v tom, že hloupost a korupce u nás řádí, ale na opačné straně, než si myslíte a součástí celého jste taky vy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.7.2023 08:42 Reaguje na Jiří Klicpera
V babišistánu.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

13.7.2023 21:29
Proč nemluvíte pravdu paní senátorko? Proč tvrdíte, že 3- 4 dny nikdo nic nevěděl, když již za dva dny ministr životního prostředí věděl kdo otravu nezpůsobil.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist