https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/ministerstvo-od-zari-snizi-dotace-na-vymenu-kotlu.zaroven-oznamilo-jak-budou-probihat-kontroly
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ministerstvo od září sníží dotace na výměnu kotlů. Zároveň oznámilo, jak budou probíhat kontroly

20.5.2024 14:35 | PRAHA (Ekolist.cz)
Nově bude možné od září zažádat o dotaci na výměnu všech uhelných kotlů.
Nově bude možné od září zažádat o dotaci na výměnu všech uhelných kotlů.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zákaz využívání kotlů první a druhé emisní třídy začne platit od 1. září 2024. Mnoho občanů již využilo podporu z kotlíkových dotací i z programu Nová zelená úsporám. Ty, kteří nevyhovující kotle ještě nevyměnili, Ministerstvo životního prostředí nabádá, aby tak učinili a využili do konce srpna jedinečné příležitosti čerpat aktuální výši dotací. Od 1. září sice bude podpora pokračovat, ale bude výrazně nižší. Pokud si navíc domácnosti stihnou o dotaci požádat do konce srpna, i když nestihnou kotel vyměnit, budou k tomu úředníci při kontrolách přihlížet. A nově bude možné od září zažádat o dotaci na výměnu všech uhelných kotlů.
 
Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy je v zákoně již od roku 2012 a mimo rodinné či bytové domy a stavby pro rodinnou rekreaci platí již od září 2022. „Povinnost vyměnit kotle první a druhé třídy platí už od roku 2012, občané tedy měli dostatek času se na výměnu připravit. Povinnost se netýká například kamen, krbových vložek či sporáků, které slouží k přímému vytápění místnosti. Mezi podporovanými zdroji zůstávají tepelná čerpadla, kotle na biomasu, kamna na pelety, objekt je možné napojit na centrální zásobování teplem.

V řešení je i možnost podpořit plynové kotle pro nízkopříjmové domácnosti. Tyto kotle jsou dobře regulovatelné a je tak možné dát i do nezateplených objektů, aniž by po jejich budoucím zateplení bylo nutné je měnit,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík s tím, že pokud by občané nevěděli, jaký typ kotle mají, třída kotle je označená na výrobním štítku a v dokladu o kontrole technického stavu a provozu kotle, kterou má každý povinnost provádět nejméně jednou za 3 roky.

Podle dat ČHMÚ pochází z lokálního vytápění domácností více než 75 % všech emisí jemných prachových částic a více než 95 % emisí bezo[a]pyrenu produkovaných v ČR. „Je zřejmé, že to, čím doma topíme, má zásadní vliv na kvalitu ovzduší i na zdraví lidí. Prachové částice na sebe váží další škodlivé látky, například těžké kovy či rakovinotvorný benzo[a]pyren, a podle Státního zdravotního ústavu způsobuje v ČR znečištěné ovzduší každoročně 3 100 předčasných úmrtí. Naším záměrem není lidi pokutovat a udělovat zákazy. Musíme ale chránit lidské zdraví a životní prostředí, a proto je zákaz těchto starých nevyhovujících kotlů nezbytný,“ dodal ministr Hladík.

Změny v dotacích – na kotle 1. a 2. emisní třídy se podpora sníží

Ministerstvo životního prostředí také představilo změny v dotační podpoře. Dosavadní tzv. kotlíkové dotace, které poskytují podporu ve výši až 95 % nízkopříjmovým domácnostem – seniorům v penzi, domácnostem s příspěvkem na bydlení či invaliditou 3. stupně – budou od 1. září výrazně nižší. A přesunou se pod program Nová zelená úsporám Light. Doposud zažádalo o dotaci na výměnu kotle na tuhá paliva 130 tisíc domácností, z čehož 115 tisíc již svůj kotel vyměnilo, a to za více než 13 miliard korun. Stejně tak se od 1. září sníží i podpora z programu Nová zelená úsporám, která je pro ostatní domácnosti. V NZÚ zatím dotace využilo přes 50 tisíc žadatelů. Celkem tedy bylo podpořeno 180 tisíc kotlů.

„Apelujeme proto na všechny, kteří žádost ještě nepodali, aby tak učinili co nejdříve. Výše dotací z obou programů bude oproti současným částkám od 1. září 2024 snížena o jednotky až desítky tisíc, podle druhu zdroje vytápění. Vyplatí se proto podat žádost do 31. srpna 2024 a případně instalaci lze provést později,“ vysvětlil ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman. Pomoc s vyřízením žádosti dotace na výměnu kotle je nabízena v rámci kotlíkových dotací od jednotlivých krajů.

„Ministerstvo zajišťuje poradenství prostřednictvím středisek EKIS nebo Místních akčních skupin (MAS) sdruženými pod NZÚ Light. I tam je možné obrátit se s dotazy na výměnu nevyhovujících kotlů, a právě s těmito poradci probrat do budoucna třeba i možnosti zateplení svého domu jak v programu NZÚ, tak NZÚ Light,“ doplnil ředitel SFŽP ČR Petr Valdman.

Nově budou dotace pro kotle všech emisních tříd

Od září 2024 bude také možné žádat o podporu na výměnu kotlů na tuhá paliva bez ohledu na emisní třídu za jiné druhy ekologičtějšího vytápění – například tepelná čerpadla, kotle na biomasu či kamna. „Bude zahájena motivační finanční podpora výměn všech uhelných kotlů – jen ve 3. emisní třídě jich je v provozu asi 60 tisíc – s cílem do 10 let odejít od spalování uhlí v lokálních zdrojích vytápění,“ oznámil také ministr životního prostředí Petr Hladík.

Nejprve napomenutí, pak pokuty. Kontroly zohlední sociální situaci domácností i podanou žádost o dotaci

Podle zákona o ochraně ovzduší spadají přestupky fyzických osob pod obecní úřad obce s rozšířenou působností. Ten má také povinnost dohlížet nad dodržováním povinností provozovatelů kotlů v domácnostech, například pravidelnou kontrolou technického stavu a provozu kotle, která se musí provádět každé tři roky.

Jelikož od 1. září nebude již kotle horší než 3. třídy možné využívat, MŽP připravilo metodiku, kterou se budou moci úředníci řídit. Cílem není občany pokutovat, ale docílit co nejrychlejší nápravy. Nejprve proto budou úředníci dávat nápravná opatření, až následně pokuty.

„V aktualizované metodice jsme se soustředili jednak na efektivitu kontrol a spravedlivý přístup tak, aby bylo při kontrolní činnosti dosahováno co největšího environmentálního efektu, tedy aby byly z provozu odstaveny co nejdříve zejména ty nejhorší kotle, jejichž provoz má největší dopady na ovzduší a zdraví lidí. Důležité je rovněž dosáhnout toho, aby všichni splnili svou povinnost provedení kontroly technického stavu a provozu. Při řešení jednotlivých případů bude nezbytné zohledňovat také sociální situace provozovatelů. Pokud úředníci odhalí nevyhovující kotle, není cílem hned ukládat pokuty, ale dosáhnout co nejrychlejší nápravy. V rámci přestupkového řízení lze sice uložit pokutu až do výše 50 tisíc korun, ale nejprve budou kontroloři ukládat napomenutí a výzvu k nápravě,“ uvedl ředitel odboru ochrany ovzduší Kurt Dědič.

Zákaz těchto kotlů včetně metodických pokynů vítá i Svaz měst a obcí. „Jsme rádi, že ministerstvo životního prostředí komunikuje potřebu výměny kotlů a zároveň představilo metodiku pro úředníky tak, aby všichni věděli, jak mají po 1. září postupovat. Chtěl bych poprosit občany, aby s výměnou ale opravdu nezaháleli a pokud tak ještě neudělali, začali ji řešit co nejdříve. I proto se snažíme vytipovat domácnosti, které kotle ještě nevyměnily a upozornit je na tuto situaci, případně je odkázat na odborníky a poradce v terénu, kteří jim pomohou s podáním žádosti o podporu na výměnu kotle,“ uvedl místopředseda Svazu měst a obcí České republiky Pavel Drahovzal.


reklama

 
foto - Krejčí Veronika
Veronika Krejčí
Autorka je tisková mluvčí ministerstva životního prostředí.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (17)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jindřich Koudelný

Jindřich Koudelný

21.5.2024 17:42
Dovede si vůbec někdo představit kontrolu a nátlak na člověka, který má např. 80 let? Jak takového člověka někdo přesvědčí a donutí na výměnu kotle, když je sám, a nemá nikoho, kdo by mu vše potřebné vyřídil/zařídil, zaplatil... o již nehovořím o tom,, že nebudou topenáři, kteří budou schopni zakázky včas výměny kotlů realizovat. No a nakonec poznámka: My se tu snažíme snižovat emise ať to stojí, co to stojí a za humny hoří rafinerie, vybuchují granáty, hoří tanky, umírají lidé za přihlížení celé Evropy. Na co si tu Evropští politici vůbec hrají?! Vnímám je jen jako naprosté ubožáky!!
Odpovědět

Viktor Šedivý

22.5.2024 23:38 Reaguje na Jindřich Koudelný
Ovšem třeba na kšefty s vojenským materiálem dosáhne jen pár lidí. Grýndýlové zlodějny jsou podstatně hojnějším stolem.
Odpovědět
EB

Emil Bernardy

24.5.2024 08:12 Reaguje na Jindřich Koudelný
Tak toto jsem měl právě na jazyku...mám to hned v sousedství.Dospělé děti vyměnily mamince,babičce před pár lety starý kotel za modernější.Stejně s tím stařenka....no asi 75let...topit neumí.Teď další šikana.Asi vyměnit staré lidi za nové,zelená úsporám.Dotace na domek po babičce.Potom.Tuším odpornost.
Odpovědět
MM

Milan Milan

21.5.2024 21:36
Praktický význam pro lepší klima to v podstatě nemá. Je to pouze institucionální násilí státu vůči staletým zvyklostem v topení. Navíc sezónnímu. A ti samí úředníci a politici klidně povolují nesmyslné uzavírky silnic a vytváří podmínky např. pro kolaps dopravy, neustálé kolony a tisíce čmoudících aut a to již téměř všude. Jedna hořící hala, les, nebo skládka přebije v několika hodinách všechny komíny v okrese. Ale to zřejmě nevadí? Likvidace travin, orné a lesní půdy ve prospěch "zabetonování" krajiny, nebo pro solární pole to je v pohodě. Pokrytectví politiků, masírování kapes občanů nemá nic společného s ochranou klimatu, ale je to spíše hladká cesta do eko prd..le.
Odpovědět

Jindřich Štěpánek

22.5.2024 09:07
To je tak, když o odborných věcech rozhodují politici, nikoli odborníci. Politikům navíc chybí schopnost myšlení v souvislostech, takže si myslí, že když znečištění zmizí z Evropy a přesune se do Asie, bude to přínos pro životní prostředí. Nebude. Znečištění totiž nezná hranic. A na co narážím ? Čína za poslední roky spustila 3x více tepelných elektráren (z hlediska výkonu) než celá Evropa odstavila. Závěr si udělá každý.
A ted k tuposti zákazů vytápění. Stát má možnost zajistit levné topení. Ale nechce, kWh z jádra stojí se vším cca 1 Kč, objektivní nezbytné náklady na přenos v síti řádově 2 Kč/kWh. Co udělá stát ? Radši elektřinu uměle zdražuje, čímž působí škody celému hospodářství a lidem navrch chce brát možnost dostupného zdroje tepla. Opět neschopnost a tupost politiků - když se vezme veškerá ekologická stopa těžby a spalování zemního plynu, je zcela srovnatelná s využíváním uhlí. A jako bonus se zemní plyn, fosilní palivo, dováží z často pochybných zemí.
Věřím, že maximum lidí hodí protestní hlasy při volbách do kocourkovského evropského parlametnu a pokud to nebude dostatečný alarm pro současnou vládu, tak pofičí do propadliště dějin při dalších volbách.
Odpovědět
HH

Honza Honza

22.5.2024 20:06
Vše co zlepšuje životní prostředí je jistě pozitivní, STK aut zlepšuje jejich stav, ekologické kotle jistě zlepšují vzduch.
Lidé sami by měli dbát o čistotu ovzduší, sběr odpadu, méně škodlivin a chemikálií- vyplatí se to i když se zboží zdraží.
Úřady by neměly fungovat jako byrokratické zkostnatělé instituce, měly by lidem pomáhat, spíše radit než dávat pokuty. Různých nařízení, zákonů by mělo být co nejméně. Byrokracie ničí hospodářství, je překážkou podnikání.
Nastupují společnosti s jinou mentalitou, s menší sociální ochranou, více spoléhající samy na sebe – Čína, Korea, pokud bude byrokracie v EU nadměrná, nebude EU konkurenceschopná.
Nejepší systém je neoliberální kapitalizmus, prosazující co nejmenší úlohu státu, největší pravomoc lidí. Lidé si sami nejlépe zvolí, co je pro ně nejlepší. Nepotřebují vedení od moudrých ekologů, přerozdělování peněz od moudrého státu.
Odpovědět
MM

Milan Milan

22.5.2024 21:45 Reaguje na Honza Honza
A toto snad něco zlepší?? Možná výdělky zainteresovaných firem. Topí se po staletí a nikdy nebyl problém. Stejně jako azbesto šílenství. A víte co je legrace? Opatřaní realizovaná dnes a to všechna nejen domácí kotlíky, se prý na klimatu projeví za 30 až 40 let. Takže nikdy nikdo neověří, zda toto politicko úřednické pomatení mělo byť jen promile vlivu. Zasír..me planetu elektroodpadem, polystyrénem, plasty, soláry, větrníky, vozíme plyn!!!! na naftových lodích, letadel nepočítaně, denně mnoha kilometrové kolony čmuďáku, snad denně požáry skladů a skládek, škodliviny z min, raket a jiné munice, neskutečný úbytek zelené krajiny a politici drze presvědčují veřejnost o jakési potřebné dekarbonizaci a největší problém je domácí topeniště??? Pokrytectví z toho kape jako hastrmanovi ze šosů.....
Odpovědět
FP

FRANTIŠEK PTÁČNÍK

23.5.2024 06:34 Reaguje na Milan Milan
Máte pravdu, je to jen o penězích. Kamionová doprava. Přez nás projede obrovská spousta kamionu, jen objíždějí placené úseky, převáží se zboží, které se ani nevykládá, jen ho najednou vyrobil někdo lepší a vrací se za lepší cenu. Letectví, tady je obrovský problém. V době velkého sucha před několika lety jsem koukal nad Železnými horami se udělali mraky. Zdálo se, že konečně zaprší. Ne bylo cvičení a letadla lítal někam nad vojensé prostory. Mraky zmuzely velice rychle. Tehdy jsem si vspomněl, jak moje babička říkala, zase lítají to nezaprší, asi to je pravda. Dopravních letadel je plná obloha, ale šikanují se řidiči, musí koupit nová auta a domácnosti. Aut osobních přibilo mnoho, jezdí jeden. Ano dohnali nás do aut. Velké obchoďáky vytlačily obchůdky na vesnicích, kde ti lidé nakoupí, většinou cestou domu. Tohle se již nedá nikdy dohromady. Ale já nechci ke kotli, kde topím dřevem i uhlim, další zdroj a to je elektrika. Mimochodem, naše uhlí se vyváží a dováží se šunt, je to plné síry a to je onen zápach. Když jsem dřív zatopil, sice začudil, ale za chvíli nikdo nevěděl, že topím. Topí se od září do května. I při velké zimě jsem topil max 4 hodiny. Plasty, kdo to zavedl? Skláři měli práci a lahev se nechala vrátit. Dnes nejen plast, ale i plechovka. Podívejte se co toho leží po škarpách. Pak tam pošlem malé děti, aby ten bordel sebrali, co když někdo vyhodil něco nebezpečného? Viděl jsem, sebrané pytle a již nové plechovky, proč, když to dovezu sem, tak někde u popelnic to vyhodim, ne. A zas, možná i jeho dítě uklízí ten nepořádek, nestydí se ti lidé?
Odpovědět

Jindřich Štěpánek

23.5.2024 08:12 Reaguje na Milan Milan
Přesně tak, řešíme věci s minimálním dopadem na přírodu a podstatné věci přehlížíme v rámci tzv. volného obchodu, který neexistuje.
Příklad ? Nekvalitní produkce např. elektroniky produkuje obrovské množství odpadu, který se v reálu nerecykluje ani náhodou. Ale my se budem honit za EURO 7
Odpovědět

Jindřich Štěpánek

23.5.2024 08:10 Reaguje na Honza Honza
Tvá teorie má zásadní vadu. Pokud umělými zásahy (emisní povolenky, podpora elektroaut, omezování klasických pohonů, zdražování tepla) snížíš lidem životní úroveň, tak přínos k ekologii bude přesně opačný. Pokud má člověk teď příjem na topení černým uhlím, uměle ho stát zdraží či zakáže, tak těžko začne dotyčný topit elektřinou či propanem, ale bude pálit vše co najde.
Odpovědět
MM

Milan Milan

23.5.2024 22:18
Úředníci a politici se úplně odtrhlo od reality, od problémůběžného občana fungujícího z průměrného platu. A víte proč? Zřejmě žijí v jiných dimenzích. Např. dnes zpráva v ČRo: Gen ředitel ČEZu (nebo jak se ta funkce jmenuje?) dostane roční odměnu 35 mil. Kč. Dalších 6 členů představenstva si rozdělí cca 95 mil. Kč. Co chcete aby pochopili? A za co? Za českou energetickou drahotu? Jaké hodnoty vlastně vytvořili??
Odpovědět
MS

Milan Stehno

24.5.2024 08:30
Za dotace si nemůžete koupit kotel jaký chcete,ale jen ten,který je schválený v dotačním programu. Zpravidla jsou to křápy,které by se normálně neprodaly.Můj starý kotel před koncem roku dosloužil přirozenou cestou(proreznul) Další si koupím bez dotací a takový v dané ekotřídě,který chci a né který mě milostivě dovolí.
Odpovědět
IV

Ivo Vlk

24.5.2024 12:58
Je na čase, aby si obyvatelé ČR uvědomili zda zástupci, které volíme nás chtějí nechat žít? Cinkali jsme na změnu režimu, který nás nechal žít bez starosti, co bude zítra. Ve jménu lidských práv si volíme nevolnictví, které naši vlastizrádci nazývají svobodou. 35 let přihlížíme k rozkradení národního bohatství. Stát, který nevlastní strategické suroviny, není státem! Nevlastníme ani naší vodu! Nestaráme se o naše statky a děláme jen to co nám nařídí EU. Stačí se podívat na nařízení zateplení budov a výměnu, nebo zákaz kotlů. Proto položím dvě otázky. Z čeho zaplatí statisíce Kč průměrný občan, nebo občan žijící na hranici chudoby? Kdo vše namontuje a dodá veškerý materiál, když chybí řemeslníci a tisíce kotlů na trhu? Jako důchodce mám problém udržovat dům, který jsem si svépomocí postavil před 50 lety. Aby jsme se měli hůře, je nutné nejít k volbám do EP, aby se tam dostala většina vlastizrádců. Oni to budou, co za svůj plat blížící se k 1 000 000 Kč, hlasovat proti bytí těch, co je zvolili!
Odpovědět
JP

Jaroslav Pokorný

30.5.2024 14:02 Reaguje na Ivo Vlk
Je zásadní chyba nechodit k volbám. Je třeba chodit a přemýšlet, která strana, kteří politici, pracují pro blaho české společnosti. Už jsem si vybral a udělám reklamu, budu volit Stačilo.
Odpovědět
IV

Ivo Vlk

24.5.2024 12:59
Je na čase, aby si obyvatelé ČR uvědomili zda zástupci, které volíme nás chtějí nechat žít? Cinkali jsme na změnu režimu, který nás nechal žít bez starosti, co bude zítra. Ve jménu lidských práv si volíme nevolnictví, které naši vlastizrádci nazývají svobodou. 35 let přihlížíme k rozkradení národního bohatství. Stát, který nevlastní strategické suroviny, není státem! Nevlastníme ani naší vodu! Nestaráme se o naše statky a děláme jen to co nám nařídí EU. Stačí se podívat na nařízení zateplení budov a výměnu, nebo zákaz kotlů. Proto položím dvě otázky. Z čeho zaplatí statisíce Kč průměrný občan, nebo občan žijící na hranici chudoby? Kdo vše namontuje a dodá veškerý materiál, když chybí řemeslníci a tisíce kotlů na trhu? Jako důchodce mám problém udržovat dům, který jsem si svépomocí postavil před 50 lety. Aby jsme se měli hůře, je nutné nejít k volbám do EP, aby se tam dostala většina vlastizrádců. Oni to budou, co za svůj plat blížící se k 1 000 000 Kč, hlasovat proti bytí těch, co je zvolili!
Odpovědět
IV

Ivo Vlk

24.5.2024 13:00
Je na čase, aby si obyvatelé ČR uvědomili zda zástupci, které volíme nás chtějí nechat žít? Cinkali jsme na změnu režimu, který nás nechal žít bez starosti, co bude zítra. Ve jménu lidských práv si volíme nevolnictví, které naši vlastizrádci nazývají svobodou. 35 let přihlížíme k rozkradení národního bohatství. Stát, který nevlastní strategické suroviny, není státem! Nevlastníme ani naší vodu! Nestaráme se o naše statky a děláme jen to co nám nařídí EU. Stačí se podívat na nařízení zateplení budov a výměnu, nebo zákaz kotlů. Proto položím dvě otázky. Z čeho zaplatí statisíce Kč průměrný občan, nebo občan žijící na hranici chudoby? Kdo vše namontuje a dodá veškerý materiál, když chybí řemeslníci a tisíce kotlů na trhu? Jako důchodce mám problém udržovat dům, který jsem si svépomocí postavil před 50 lety. Aby jsme se měli hůře, je nutné nejít k volbám do EP, aby se tam dostala většina vlastizrádců. Oni to budou, co za svůj plat blížící se k 1 000 000 Kč, hlasovat proti bytí těch, co je zvolili!
Odpovědět
JP

Jaroslav Pokorný

30.5.2024 13:56
Je to podobné jako buzerace v případě využívání domovních splaškových vod k zalévání zahrady. Ty kotle mají určitou životnost, takže dříve či později vyměněny budou. A pochopitelně nutně za lepší - jiné by se přece už neměly vyrábět.
Podobně s těmi splašky. Nemluvím o případě, kdy jsou septik či žumpa vyústěny přímo do potoka. Ale o situaci, kdy je u domu velká zahrada a splašky jsou využity k závlaze a k hnojení - jak tomu po tisíce let bylo. V drnu a na slunečním světle jsou všechny organické látky rozloženy mnohem účinněji než v čistírně. Jenže je to zadarmo, a to je to, oč se jedná - vydrat z občanů další poplatky.
Umí si někdo představit, kolik tun organických látek se každým rokem rozkládá v listnatém lese?
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist