https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/legislativa/sbirka-zakonu?rok00=2000
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Sbírka zákonů

Na této stránce přinášíme přehled právních předpisů týkajících se životního prostředí, které letos vyšly ve Sbírce zákonů. Právní předpisy z dřívějších let si můžete vyhledat pomocí odkazů v prostředním sloupci.

Částka 148

rozeslána dne 30. prosince 2000

Částka 147

rozeslána dne 30. prosince 2000

Částka 146

rozeslána dne 30. prosince 2000

Částka 144

rozeslána dne 29. prosince 2000

Částka 142

rozeslána dne 29. prosince 2000

Částka 141

rozeslána dne 29. prosince 2000

Částka 139

rozeslána dne 29. prosince 2000

Částka 138

rozeslána dne 29. prosince 2000

Částka 137

rozeslána dne 29. prosince 2000

Částka 136

rozeslána dne 29. prosince 2000

Částka 135

rozeslána dne 29. prosince 2000

Částka 133

rozeslána dne 29. prosince 2000

Částka 132

rozeslána dne 29. prosince 2000

Částka 131

rozeslána dne 29. prosince 2000

Částka 126

rozeslána dne 29. prosince 2000

Částka 120

rozeslána dne 14. prosince 2000

Částka 119

rozeslána dne 13. prosince 2000

Částka 117

rozeslána dne 8. prosince 2000

Částka 116

rozeslána dne 1. prosince 2000

Částka 115

rozeslána dne 29. listopadu 2000

Částka 114

rozeslána dne 24. listopadu 2000

Částka 113

rozeslána dne 24. listopadu 2000

Částka 112

rozeslána dne 23. listopadu 2000

Částka 110

rozeslána dne 20. listopadu 2000

Částka 109

rozeslána dne 16. listopadu 2000

Částka 108

rozeslána dne 14. listopadu 2000

Částka 107

rozeslána dne 7. listopadu 2000

Částka 106

rozeslána dne 7. listopadu 2000

Částka 105

rozeslána dne 31. října 2000

Částka 103

rozeslána dne 26. října 2000

Částka 102

rozeslána dne 26. října 2000

Částka 99

rozeslána dne 23. října 2000

Částka 97

rozeslána dne 13. října 2000

Částka 96

rozeslána dne 13. října 2000

Částka 94

rozeslána dne 9. října 2000

Částka 93

rozeslána dne 29. září 2000

Částka 92

rozeslána dne 27. září 2000

Částka 91

rozeslána dne 26. září 2000

Částka 88

rozeslána dne 14. září 2000

Částka 85

rozeslána dne 7. září 2000

Částka 84

rozeslána dne 31. srpna 2000

Částka 83

rozeslána dne 28. srpna 2000

Částka 82

rozeslána dne 29. srpna 2000

Částka 79

rozeslána dne 18. srpna 2000

Částka 74

rozeslána dne 11. srpna 2000

Částka 73

rozeslána dne 9. srpna 2000

Částka 72

rozeslána dne 4. srpna 2000

Částka 65

rozeslána dne 21. července 2000

Částka 64

rozeslána dne 20. července 2000

Částka 61

rozeslána dne 19. července 2000

Částka 60

rozeslána dne 7. července 2000

Částka 59

rozeslána dne 19. prosince 2000

Částka 57

rozeslána dne 8. prosince 2000

Částka 56

rozeslána dne 30. června 2000

Částka 54

rozeslána dne 30. června 2000

Částka 50

rozeslána dne 8. listopadu 2000

Částka 49

rozeslána dne 21. června 2000

Částka 47

rozeslána dne 13. června 2000

Částka 46

rozeslána dne 12. června 2000

Částka 42

rozeslána dne 19. května 2000

Částka 40

rozeslána dne 18. května 2000

Částka 39

rozeslána dne 17. května 2000

Částka 38

rozeslána dne 29. srpna 2000

Částka 36

rozeslána dne 12. května 2000

Částka 35

rozeslána dne 11. srpna 2000

Částka 33

rozeslána dne 18. července 2000

Částka 32

rozeslána dne 25. dubna 2000

Částka 31

rozeslána dne 21. dubna 2000

Částka 30

rozeslána dne 20. dubna 2000

Částka 28

rozeslána dne 4. dubna 2000

Částka 27

rozeslána dne 18. května 2000

Částka 26

rozeslána dne 31. března 2000

Částka 24

rozeslána dne 3. dubna 2000

Částka 23

rozeslána dne 29. března 2000

Částka 22

rozeslána dne 28. března 2000

Částka 21

rozeslána dne 24. března 2000

Částka 19

rozeslána dne 3. května 2000

Částka 16

rozeslána dne 10. března 2000

Částka 14

rozeslána dne 29. února 2000

Částka 12

rozeslána dne 1. prosince 2000
27/ Sdělení odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí o zveřejnění Seznamu držitelů osvědčení o autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
28/ Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
29/ Sdělení odboru právního a řízení státní správy Ministerstva životního prostředí o výsledku kompetenčního sporu mezi MŽP a MZe na úseku vodního hospodářství
30/ Sdělení odboru integrovaného financování Ministerstva životního prostředí o vydání Postupu při posuzování vlivů infrastrukturních investičních projektů financovaných z programů pomoci Evropských společenství na životní prostředí

Částka 11

rozeslána dne 24. března 2000
23/ Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
24/ Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
25/ Sdělení odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí o vydání seznamů chemických látek, na něž se nevztahuje povinnost registrace podle zákona č. 157/1998 Sb., ve znění zákona č. 352/1999 Sb. a zákona č. 258//2000 Sb.
26/ Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách (úplný seznam k 30. 9. 2000) ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Částka 10

rozeslána dne 17. března 2003
22/ Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí

Částka 9

rozeslána dne 9. března 2000
20/ Sdělení odboru legislativního Ministerstva životního prostředí k pojmu "místně příslušný orgán ochrany přírody" v § 8 odst. 1 a § 10 odst. 1 zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
21/ Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání technické normy vodního hospodářství

Částka 8

rozeslána dne 1. srpna 2000
17/ Sdělení odboru legislativního Ministerstva životního prostředí k výkonu práva myslivosti v národních přírodních rezervacích podle § 30 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
18/ Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o rozšíření seznamu osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 30. 6. 2000
19/ Sdělení odboru legislativního Ministerstva životního prostředí ve věci postupu okresních úřadů při čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu na hrazení náhrad škod dle zákona č. 115/2000, o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

Částka 7

rozeslána dne 1. července 2000
3/ Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění povodňových plánů
4/ Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k používání odmašťovacích kapalin a emulgačních přípravků při likvidaci ropných havárií
9/ Dodatek č. 1 k článku 9 Směrnice Ministerstva životního prostředí, uveřejněné ve Věstníku MŽP č. 2/1999 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky
14/ Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
15/ Sdělení odboru ochrany přírody Ministerstva životního prostředí k nové právní úpravě stráže přírody
16/ Sdělení sekce politiky životního prostředí Ministerstva životního prostředí o publikování materiálu

Částka 6

rozeslána dne 1. prosince 2000
1/ Instrukce MZe k postupu při posuzování žádostí o udělení předběžného souhlasu k nakládání s lesy ve vlastnictví státu a Udělení předběžného souhlasu MZe k právním úkonům, kterými se nakládá s lesy ve vlastnictví státu
2/ Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení jakosti odběru vzorků vod
2/ Vyhlášení průměrné ceny dřeva pro rok 2001 k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků
3/ Oznámení sazeb na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
4/ Výjimka z vyhlášky č. 13/1977 Sb., pro motorové pily Husqvarna, Stihl, Dolmar a Jonsered používané v lesním hospodářství
5/ SVS ČR - oznámení o povolení výjimky na jednorázový dovoz 40 balení léčivého přípravku FLUDROCORTISON tbl. panu MVDr. P. Procházkovi
6/ SVS ČR - oznámení o povolení výjimky na jednorázový dovoz 12 balení léčivého přípravku FLUDROCORTISON tbl. panu MVDr. V. Vozákovi
7/ SVS ČR - oznámení o povolení výjimky na jednorázový dovoz 1 balení léčivého přípravku LYSODREN tbl. Veterinární klinice Růžodol, Ostašovská 521, Liberec
8/ Zveřejnění o vydaných rozhodnutích o registraci veterinárních léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení za 2. čtvrtletí 2000
9/ Seznam vybraných minoritních indikací v ochraně rostlin se státní podporou
10/ Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení zákona č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštení odpadních vod do vod povrchových a vyhlášky č. 47/1999 Sb.
10/ Schválené testační stanice pro kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin
11/ Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí
11/ Pověřovací dekret pro Ústřední bramborářský svaz ČR
12/ Plán rozvoje zemědělství a venkova ČR na období 2000 - 2006, Plán SAPARD - kapitola 4 "Přijatelná opatření" a kapitola 6 "Přijatelnost výdajů pro financování společenstvím"
12/ Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
13/ Sdělení sekce legislativy a státní správy MŽP k seznamu držitelů osvědčení o autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky - pokračování seznamu držitelů osvědčení o autorizaci zveřejněného ve Věstníku MŽP č. 13/1999 ke dni 31. 3. 2000

Částka 5

rozeslána dne 1. listopadu 2000
1/ OZNÁMENÍ: Ministerstvo zemědělství ČR vyhlašuje v rámci nařízení vlády č. 344/1999 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí, hodnotu bodů na zemědělských pozemcích s trvalými travními porosty
1/ Metodický pokyn pro poskytování finančních prostředků Ministerstva životního prostředí v rámci Programu stabilizace lesa v Jizerských horách. Program stabilizace lesa v Jizerských horách (2000)
8/ Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí, uveřejněné ve Věstníku MŽP č. 2/1999, o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie platné od 1. 6. 2000
9/ Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí

Částka 4

rozeslána dne 1. září 2000
1/ Oznámení Ministerstva zemědělství o vydání odvětvových technických norem vodního hospodářství
2/ SVS ČR - oznámení o povolení výjimky na jednorázový dovoz 6 balení léčivého přípravku 2- Phenoxyethanol nebo léčivého přípravku Ethylenglycolmonophenyleteru panu MVDr. Z. Wasserbauerovi
3/ SVS ČR - oznámení o povolení výjimky na jednorázový dovoz 1 balení přípravku 2- Phenoxyethanolu panu MVDr. D. Keiserovi a 5 balení léčivého přípravku Lysodren tbl. společnosti Veterinární nemocnice Český Brod, s.r.o
4/ Seznam dovozců a výrobců doplňkových látek, premixů a krmiv s použitím premixů, registrovaných podle zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech
5/ Směrnice Ministerstva životního prostředí na poskytování finančních prostředků v rámci Programu drobných vodohospodářských ekologických akcí v roce 2000
6/ Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků v rámci Programu revitalizace říčních systémů v roce 2000
7/ Příloha č. 4 k č.j. M/200062/00 Směrnice Ministerstva životního prostředí pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v roce 2000
8/ Sdělení odboru strategií o uveřejnění textu Aarhuské úmluvy a integrovaného registru znečištění PRTR

Částka 3

rozeslána dne 1. června 2000
1/ Pokyn Ministerstva zemědělství k činnosti ústředních metodických komisí studijních a učebních oborů pro přípravu mládeže na povolání
2/ Pravidla Ministerstva zemědělství pro jmenování a činnost školních závodů učňovských zařízení v působnosti Ministerstva zemědělství
2/ Přílohy II "Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR" na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie platné od 1. 1. 2000
3/ Zkušební řád pro získání osvědčení pro osoby oprávněné řídit a kontrolovat pokusy na zvířatech podle § 17 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění
3/ Dodatek č. 6 k Přílohám Směrnice Ministerstva ži votního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. 1. 1999
4/ Zkušební řád pro získání osvědčení odborné způsobilosti k péči o zvířata podle § 23 odst. 1 písmene b) vyhlášky č. 311/1997 Sb., o chovu a využití pokusných zvířat
4/ Dodatek č. 7 k Přílohám Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platných od 1. 1. 1999
5/ Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí
5/ Zkušební řád pro získání osvědčení o způsobilosti odborných pracovníků podle § 26 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění
6/ Sdělení odboru odpadů MŽP o rozšíření seznamu osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 31. 12. 1999
6/ Směrnice Ministerstva zemědělství čj. 184/2000-6000 k poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu "Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod" (329 030)
7/ Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
7/ Směrnice Ministerstva zemědělství čj. 185/2000-6000 k poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu "Výstavba a technická obnova čistíren odpadních vod a kanalizací" (329 040

Částka 2

rozeslána dne 1. února 2000
1/ Směrnice ministerstva životního prostředí č. 8/1999 o služebních stejnokrojích. Č.j.: M/200 524/99
1/ Vyhlášení uznaných semenných sadů lesních dřevin a Zásad využívání reprodukčního materiálu lesních dřevin ze semenných sadů
1/ Sdělení odboru ochrany vod ministerstva životního prostředí o vydání následující technické normy vodního hospodářství
2/ Sdělení odboru legislativního ministerstva životního prostředí k §54 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve vztahu k exemplářům CITES
2/ Právnické osoby pověřené podle § 40 ods. 2 písm. c) zákona č. 147/96 Sb. k rozborům půdních vzorků na výskyt háďátka bramborového a rakovinu brambor
3/ Stanovení Impatiens necroticspot tospovirus, jako karanténního škodlivého organismu
3/ Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
4/ Seznam právnických a fyzických osob, které mohou na základě souhlasu uděleného podle § 50 odstavce 3 zákona č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příslušným úřadem provádět zneškodňování nepoužitelných veterinárních léčiv
4/ Redakční sdělení o doplnění obecně závazných právních předpisů a resortních předpisů uveřejněných ve Věstníku MŽP č. 1/2000
5/ Zveřejnění o vydaných rozhodnutích o registraci veterinárních léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení ve 4. čtvrtletí r. 1999
6/ Metodika kontroly zdraví zvířat a specifické profylaxe nákaz na rok 2000
7/ Zásady pro subvencovaný vývoz bramborového škrobu vyrobeného z brambor ze sklizně roku 1999
8/ Zásady a postupy při pravidelném sledování (monitorování) cizorodých látek v krmivech, v živočišných produktech

Částka 1

rozeslána dne 7. ledna 2000
1/ Zásady regulace trhu mléka v roce 2000
2/ Právnické osoby pověřené podle § 40 zákona 147/96 Sb. k ověřování vlastností přípravků na ochranu rostlin. (Dodatek k seznamu uveřejněnému ve Věstníku 5/1999
3/ Seznam právních a fyzických osob, které mohou na základě souhlasu uděleného podle § 50 odstavce 3 zákona č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příslušným úřadem provádět zněškodňování nepoužitých veterinárních léčiv
4/ Přehled oprávněných a pověřených organizací podle zákona č. 240/1991 Sb., o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat
5/ Metodický pokyn k ochraně proti šíření původců bakteriální kroužkovitosti bramboru a bakteriální hnědé hniloby
6/ Seznam dovozců registrovaných podle zákona č. 91/1996 Sb. o krmivech. Stav od 30. 9. 1996 do 31. 12. 1999
7/ Seznam registrovaných hnojiv - stav k 1. 1. 2000
8/ Požadavky na odbornou způsobilost k § 31 zákona č. 92/1996 Sb., ve znění zákona č. 357/1999 Sb
reklamaSetkání s přírodou

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist