https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/legislativa/sbirka-zakonu?rok05=2005
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Sbírka zákonů

Na této stránce přinášíme přehled právních předpisů týkajících se životního prostředí, které letos vyšly ve Sbírce zákonů. Právní předpisy z dřívějších let si můžete vyhledat pomocí odkazů v prostředním sloupci.

Částka 188

rozeslána dne 30. prosince 2005

Částka 186

rozeslána dne 30. prosince 2005

Částka 185

rozeslána dne 30. prosince 2006

Částka 177

rozeslána dne 28. prosince 2005

Částka 175

rozeslána dne 23. prosince 2005

Částka 174

rozeslána dne 23. prosince 2005

Částka 172

rozeslána dne 23. prosince 2005

Částka 170

rozeslána dne 19. prosince 2005

Částka 169

rozeslána dne 15. prosince 2005

Částka 168

rozeslána dne 13. prosince 2005

Částka 167

rozeslána dne 8. prosince 2005

Částka 166

rozeslána dne 7. prosince 2005

Částka 165

rozeslána dne 5. prosince 2005

Částka 157

rozeslána dne 15. listopadu 2005

Částka 153

rozeslána dne 10. listopadu 2005

Částka 152

rozeslána dne 7. listopadu 2005

Částka 150

rozeslána dne 1. listopadu 2005

Částka 149

rozeslána dne 27. října 2005

Částka 148

rozeslána dne 26. října 2005

Částka 146

rozeslána dne 25. října 2005

Částka 144

rozeslána dne 18. září 2005

Částka 136

rozeslána dne 27. září 2005

Částka 134

rozeslána dne 1. října 2005

Částka 133

rozeslána dne 1. října 2005

Částka 128

rozeslána dne 26. září 2005

Částka 127

rozeslána dne 19. září 2005

Částka 126

rozeslána dne 19. září 2005

Částka 123

rozeslána dne 15. září 2005

Částka 122

rozeslána dne 13. září 2005

Částka 110

rozeslána dne 5. srpna 2005

Částka 107

rozeslána dne 27. července 2005

Částka 106

rozeslána dne 25. července 2005

Částka 105

rozeslána dne 21. července 2005

Částka 97

rozeslána dne 30. června 2005

Částka 95

rozeslána dne 27. června 2005

Částka 91

rozeslána dne 21. června 2006

Částka 90

rozeslána dne 20. června 2005

Částka 89

rozeslána dne 20. června 2005

Částka 86

rozeslána dne 15. června 2005

Částka 84

rozeslána dne 16. června 2004

Částka 76

rozeslána dne 30. května 2005

Částka 75

rozeslána dne 30. května 2005

Částka 72

rozeslána dne 26. května 2005

Částka 70

rozeslána dne 23. května 2005

Částka 69

rozeslána dne 18. května 2005

Částka 68

rozeslána dne 12. května 2005

Částka 66

rozeslána dne 5. května 2005

Částka 63

rozeslána dne 2. května 2005

Částka 61

rozeslána dne 28. dubna 2005

Částka 60

rozeslána dne 28. dubna 2005

Částka 56

rozeslána dne 26. dubna 2005

Částka 55

rozeslána dne 22. dubna 2005

Částka 53

rozeslána dne 19. dubna 2005

Částka 52

rozeslána dne 19. dubna 2005

Částka 51

rozeslána dne 21. dubna 2006

Částka 47

rozeslána dne 7. dubna 2005

Částka 46

rozeslána dne 5. října 2005

Částka 44

rozeslána dne 2. září 2005

Částka 42

rozeslána dne 24. srpna 2005

Částka 41

rozeslána dne 29. března 2005

Částka 39

rozeslána dne 29. března 2005

Částka 37

rozeslána dne 21. března 2005

Částka 36

rozeslána dne 14. března 2005

Částka 35

rozeslána dne 14. března 2005

Částka 33

rozeslána dne 8. března 2005

Částka 29

rozeslána dne 28. února 2005

Částka 28

rozeslána dne 28. února 2005

Částka 26

rozeslána dne 28. února 2005

Částka 24

rozeslána dne 2. května 2005

Částka 23

rozeslána dne 2. května 2005

Částka 21

rozeslána dne 21. února 2005

Částka 20

rozeslána dne 31. března 2005

Částka 19

rozeslána dne 15. února 2005

Částka 18

rozeslána dne 15. února 2005

Částka 17

rozeslána dne 31. března 2005

Částka 16

rozeslána dne 8. února 2005

Částka 12

rozeslána dne 26. ledna 2006

Částka 11

rozeslána dne 1. listopadu 2005

Částka 10

rozeslána dne 1. října 2006

Částka 9

rozeslána dne 1. září 2005

Částka 8

rozeslána dne 1. srpna 2005

Částka 7

rozeslána dne 1. června 2005

Částka 6

rozeslána dne 1. června 2005

Částka 5

rozeslána dne 1. května 2005

Částka 4

rozeslána dne 1. dubna 2006

Částka 3

rozeslána dne 9. prosince 2005
1/ Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2006.
2/ Oznámení o vydání odvětvové technické normy vodního hospodářství TNV 75 6911 Provozní řád vodovodu.
3/ Oznámení o vymezení druhů, jejichž rozmnožovací materiál lze uvádět do oběhu jako obchodní
4/ Oznámení o vydání odvětvové technické normy vodního hospodářství TNV 75 0126 Názvosloví pro pozorování a měření na vodních dílech.
5/ Oznámení sazeb pro rok 2006 na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát.
6/ Vyhlášení průměrné ceny dřeva pro rok 2006 k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků.

Částka 2

rozeslána dne 23. února 2005
1/ Přílohy II "Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskztování finančních protředků ze Státního fondu životního prostředí ČR" na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor enrgie a využití obnovitlených zdrojů energie platné pro rok 2005
1/ Sdělení odboru ochrany vod ministerstva životného prostředí k provedení ustanovení o poplatcích za vzpouštěné znečištění do vodních toků podle § 89 a dále § 92 odst. 1 a 2 zákona č 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
1/ Přehled změn pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování pomoci na projekty Operačního programu ,, Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství“.
2/ Sdělení sekretariátu rozkladové komise o něketrých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
2/ Informační standard lesního hospodářství.
3/ Seznam právnických a fyzických osob, které mohou na základě souhlasu uděleného podle § 50 odst.3 zák. č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příslušným úřadem provádět zneškodňování nepoužitelných veterinárních léčiv, platný k 31.3.2005.
3/ Sdělení sekretariátu rozkladové komise o rozsudku Nejvyššího správního soudu ČR
4/ Zkušební řád pro získání osvědčení o odborné způsobilosti pro provádění pokusů na zvířatech podle § 17 odst.1 zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
5/ Sdělení odboru ochrany vod o vydání následujích technických norem vodního hospodářství
5/ Sdělení odboru veřejné podpory MŽP k Přílohám I. a II. "Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních protředků ze Státního fondu životního protředí ČR".
5/ Zkušební řád pro získání osvědčení o odborné způsobilosti pro laboranty, techniky a ošetřovatele k péči o zvířata podle §17 odst.3 a §18f odst.7 zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
6/ Sdělení odboru legislativního Ministerstva životního prostředí ve věci výpočtu výše skutečného množství odebrané podzemní vody v případě, kdy odběry z jednoho vodního zdroje pro zásobování pitnou vodou a pro ostaní užití jednotlivě nepřesahují množství podléhající zpoplatnění, ovšem v součtu odběru obou účelů skutečně odbrané množství podzemní vody zpoplatnění podléhá
7/ Společné sdělení odboru ekologie krajiny a lesa a odboru legislativního k problematice územního systému ekologické stability [§ 79 odst. 3 písm. a) a u) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")]

Částka 1

rozeslána dne 9. ledna 2006
1/ Vyhlášení průměrné ceny dřeva pro rok 2005 k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků
2/ Oznámení sazeb na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, pro rok 2005
3/ Oznámení o vydání odvětvové technické normy vodního hospodářství TNV 75 2010
4/ Metodický pokyn k postupu státních podniků Povodí při poskytování náhrad za omezení užívání nemovitostí v ochranných pásmech vodních zdrojů dle § 30 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů /vodní zákon/
4/ Metodický pokyn k postupu státních podniků Povodí při poskytování náhrad za omezení užívání nemovitostí v ochranných pásmech vodních zdrojů dle § 30 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů /vodní zákon/
5/ Oznámení o udělení vyjímky z dovozu dřeva
6/ Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2005
reklamaSetkání s přírodou

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist