https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/legislativa/sbirka-zakonu?rok01=2001
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Sbírka zákonů

Na této stránce přinášíme přehled právních předpisů týkajících se životního prostředí, které letos vyšly ve Sbírce zákonů. Právní předpisy z dřívějších let si můžete vyhledat pomocí odkazů v prostředním sloupci.

Částka 179

rozeslána dne 31. prosince 2001

Částka 178

rozeslána dne 31. prosince 2001

Částka 177

rozeslána dne 31. prosince 2001

Částka 176

rozeslána dne 31. prosince 2001

Částka 172

rozeslána dne 31. prosince 2001

Částka 171

rozeslána dne 31. prosince 2001

Částka 169

rozeslána dne 31. prosince 2001

Částka 168

rozeslána dne 31. prosince 2001

Částka 167

rozeslána dne 31. prosince 2001

Částka 166

rozeslána dne 31. prosince 2001

Částka 165

rozeslána dne 21. prosince 2001

Částka 162

rozeslána dne 13. prosince 2001

Částka 161

rozeslána dne 11. prosince 2001

Částka 160

rozeslána dne 6. prosince 2001

Částka 159

rozeslána dne 6. prosince 2001

Částka 158

rozeslána dne 30. listopadu 2001

Částka 152

rozeslána dne 15. listopadu 2001

Částka 149

rozeslána dne 9. listopadu 2001

Částka 146

rozeslána dne 9. listopadu 2001

Částka 145

rozeslána dne 9. listopadu 2001

Částka 144

rozeslána dne 6. listopadu 2001

Částka 143

rozeslána dne 31. října 2001

Částka 142

rozeslána dne 26. října 2001

Částka 141

rozeslána dne 25. října 2001

Částka 140

rozeslána dne 24. října 2001

Částka 139

rozeslána dne 17. října 2001

Částka 137

rozeslána dne 10. října 2001

Částka 136

rozeslána dne 5. října 2001

Částka 135

rozeslána dne 10. října 2001

Částka 134

rozeslána dne 5. října 2001

Částka 132

rozeslána dne 4. října 2001

Částka 131

rozeslána dne 27. září 2001

Částka 129

rozeslána dne 20. září 2001

Částka 127

rozeslána dne 18. září 2001

Částka 126

rozeslána dne 12. září 2001

Částka 122

rozeslána dne 6. září 2001

Částka 121

rozeslána dne 6. září 2001

Částka 118

rozeslána dne 30. srpna 2001

Částka 117

rozeslána dne 30. srpna 2001

Částka 115

rozeslána dne 28. srpna 2001

Částka 113

rozeslána dne 21. srpna 2001

Částka 112

rozeslána dne 15. srpna 2001

Částka 111

rozeslána dne 15. srpna 2001

Částka 110

rozeslána dne 14. srpna 2001

Částka 109

rozeslána dne 3. srpna 2001

Částka 106

rozeslána dne 7. srpna 2001

Částka 104

rozeslána dne 2. srpna 2001

Částka 103

rozeslána dne 27. července 2001

Částka 101

rozeslána dne 26. července 2001

Částka 99

rozeslána dne 31. července 2001

Částka 98

rozeslána dne 25. července 2001

Částka 97

rozeslána dne 24. července 2001

Částka 95

rozeslána dne 23. července 2001

Částka 94

rozeslána dne 20. července 2001

Částka 92

rozeslána dne 17. července 2001

Částka 91

rozeslána dne 11. července 2001

Částka 89

rozeslána dne 11. července 2001

Částka 88

rozeslána dne 10. července 2001

Částka 85

rozeslána dne 29. června 2001

Částka 84

rozeslána dne 29. června 2001

Částka 83

rozeslána dne 29. června 2001

Částka 82

rozeslána dne 29. června 2001

Částka 80

rozeslána dne 25. června 2001

Částka 79

rozeslána dne 22. června 2001

Částka 76

rozeslána dne 20. června 2001

Částka 75

rozeslána dne 20. června 2001

Částka 73

rozeslána dne 18. června 2001

Částka 71

rozeslána dne 14. června 2001

Částka 68

rozeslána dne 6. června 2001

Částka 66

rozeslána dne 24. května 2001

Částka 65

rozeslána dne 22. května 2001

Částka 64

rozeslána dne 18. května 2001

Částka 63

rozeslána dne 9. května 2001

Částka 62

rozeslána dne 4. května 2001

Částka 61

rozeslána dne 3. května 2001

Částka 60

rozeslána dne 3. května 2001

Částka 55

rozeslána dne 24. dubna 2001

Částka 54

rozeslána dne 19. dubna 2001

Částka 51

rozeslána dne 12. dubna 2001

Částka 50

rozeslána dne 10. dubna 2001

Částka 49

rozeslána dne 8. září 2001

Částka 47

rozeslána dne 30. března 2001

Částka 45

rozeslána dne 30. března 2001

Částka 44

rozeslána dne 2. října 2001

Částka 43

rozeslána dne 29. března 2001

Částka 42

rozeslána dne 26. března 2001

Částka 41

rozeslána dne 21. března 2001

Částka 40

rozeslána dne 11. září 2001

Částka 37

rozeslána dne 23. července 2001

Částka 36

rozeslána dne 6. března 2001

Částka 35

rozeslána dne 28. února 2001

Částka 33

rozeslána dne 28. února 2001

Částka 32

rozeslána dne 14. srpna 2001

Částka 31

rozeslána dne 27. února 2001

Částka 29

rozeslána dne 20. února 2001

Částka 28

rozeslána dne 23. února 2001

Částka 27

rozeslána dne 2. srpna 2001

Částka 26

rozeslána dne 3. srpna 2003

Částka 25

rozeslána dne 21. února 2001

Částka 22

rozeslána dne 2. července 2001

Částka 21

rozeslána dne 19. února 2001

Částka 19

rozeslána dne 13. února 2001

Částka 18

rozeslána dne 1. června 2001

Částka 15

rozeslána dne 6. února 2001

Částka 13

rozeslána dne 1. února 2001

Částka 12

rozeslána dne 1. prosince 2001
10/ Metodický pokyn odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zařazování odpadů na zelený seznam
11/ Metodické dokumenty odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí. Národní program SLP, Prvky postupů monitorování Správné laboratorní praxe, Monitorování shody se správnou laboratorní praxí, provádění kontrol testovacích zařízení a auditu studií
12/ Dodatek č. 7 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1.6.2000
34/ Sdělení ministra životního prostředí o uveřejnění doslovného znění Národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů, schváleného vládou ČR, Usnesením vlády České republiky č. 1079 ze dne 22. října 2001
35/ Sdělení České inspekce životního prostředí o uveřejnění doslovného znění "Dohody mezi Českou inspekcí životního prostředí a Slovenskou inspekcí životního prostředí o vzájemné spolupráci"
36/ Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
37/ Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
38/ Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o úplném seznamu oprávněných osob ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
39/ Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP k provedení zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
40/ Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP k Postupu při posuzování vlivů infrastrukturních investičních projektů financovaných z programů pomoci Evropských společenství na životní prostředí
41/ Sdělení odboru legislativního Ministerstva životního prostředí České republiky ve věci kácení dřevin v památkově chráněných parcích a zahradách podle § 8 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Částka 11

rozeslána dne 1. listopadu 2001
11/ Dodatek č. 8 k Přílohám I "Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR" platným od 1. 6. 2000
31/ Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
32/ Sdělení odboru odpadů MŽP k seznamu osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 30. 9. 2001
33/ Sdělení sekce legislativy a státní správy MŽP k seznamu držitelů osvědčení o autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky - pokračování seznamu držitelů osvědčení o autorizaci zveřejněného ve Věstníku MŽP č. 2/2001

Částka 10

rozeslána dne 1. října 2001
9/ Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí k rozsahu a způsobu zpracování bezpečnostní zprávy podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií
9/ Dodatek č. 4 K Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1.6.2000
10/ Dodatek č. 6 K Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1.6.2000
29/ Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí
30/ Sdělení odboru legislativního Ministerstva životního prostředí Zhodnocení dopadu zákona č. 253/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, na zvláště chráněná území ve státním vlastnictví

Částka 9

rozeslána dne 1. září 2001
8/ Dodatek č. 5 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. 6. 2000
26/ Sdělení odboru geologie Ministerstva životního prostředí o vymezení právních předpisů a okruhy otázek pro zkoušky ze znalostí právních předpisů při ověřování odborné způsobilosti odpovědného řešitele geologických prací
27/ Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
28/ Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání následujících technických norem vodního hospodářství

Částka 8

rozeslána dne 1. srpna 2001
6/ Dodatek č. 3 ke Směrnici Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky
7/ Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky pro spolufinancování programu ISPA, pro přípravu dokumentace projektu ISPA a zpracování dokumentace na výběrové řízení a provedení výběrového řízení projektu programu ISPA

Částka 7

rozeslána dne 1. července 2001
6/ Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro navrhování, výstavbu a provoz suchých nádrží
7/ Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí k rozsahu a způsobu zpracování programu prevence závažné havárie podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií
8/ Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí č. 1/2001 k posuzování žádostí o stavbu stožárů anténních nosičů
24/ Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí
25/ Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Částka 6

rozeslána dne 1. prosince 2001
1/ Dodatek k Seznamu výrobců, osob provozujících výrobní zařízení pojízdných výroben krmiv, dovozců, dodavatelů a distributorů registrovaných podle zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, stav za období od 1. 1. 2001 do 30. 6. 2001, čj. 33024/2001 - 7010 a čj. 374/01/RKK z 10. 7. 2001
2/ Oznámení sazeb na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát a Vyhlášení průměrné ceny dřeva pro rok 2002 k výpočtu poplatků za odnětí lesních pozemků
3/ Oznámení pana I. náměstka ministra zemědělství Ing. Antonína Kaliny ve věci stanovení konečných sazeb vyrovnávacích příspěvků dle nařízení vlády č. 505/2000 Sb
4/ Zveřejnění osoby pověřené vedením ústřední evidence koní, prasat, běžců, zvěře ve farmovém chovu, drůbeže, plemenných ryb a včel
5/ Zveřejnění seznamu vydaných rozhodnutí o registraci veterinárních léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení za 3. čtvrtletí r. 2001
5/ Metodický návod Ministerstva zdravotnictví pro nakládání s odpadem ze zdravotnických zařízení
6/ SVS - oznámení o povolení výjimky na zásobování, výdej a použití léčivého přípravku společnosti BRISTOL-MYERS SQUIBB s.r.o. Praha 2
7/ SVS - oznámení o povolení výjimky na zásobování, výdej a použití léčivého přípravku panu MVDr. Zdeňku Fialovi, Rudolfov
8/ SVS - oznámení o povolení výjimky na zásobování, výdej a použití léčivého přípravku panu MVDr. Jaromíru Ekrovi, Veterinární klinika Hradec Králové
9/ SZIF - oznámení výše rezervy cukru určené pro rozdělení pro kvótový rok 2002/2003
10/ SZIF - informace o konečné výší finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klid
11/ SZIF - informace pro subjekty ucházející se o zařazení do podpory vývozu výrobků z kravského mléka v roce 2002
20/ Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
21/ Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení zákona č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a vyhlášky č. 47/1999 Sb.
22/ Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zajištění splnění požadavků směrnic Evropských společenství v oblasti ochrany vod č. 76/464/EHS o nebezpečných látkách a návazných dceřiných směrnic č. 82/156/EHS, 83/513/EHS, 84/491/EHS, 86/280/EHS před účinností nového zákona o vodách a s ním souvisejícím nařízením vlády stanovujícím ukazatele a hodnoty přípustného znečištění vod
23/ Sdělení odboru legislativního Ministerstva životního prostředí ve věci výkonu kontroly podle zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Částka 5

rozeslána dne 1. května 2001
/ Národní program označování výrobků ochrannou známkou “Ekologicky šetrný výrobek” a Směrnice s požadavky pro propůjčení ochranné známky
1/ Seznam osob zařazených do přechodného období a seznam ekologických podnikatelů podle § 7 odst. 7 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ke dni 22. 10. 200
2/ Metodický pokyn odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zákonu o odpadech týkající se nakládání se stavebními a demoličními odpady
3/ Metodický pokyn odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ke Vzorkování odpadů
4/ Směrnice pro poskytování finančních prostředků Ministerstva životního prostředí v rámci programu Příspěvek zoologickým zahradám pro rok 2001
4/ Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší odpadů Ministerstva životního prostředí ze dne 30. března 2001 ve věci případné likvidace těl nakažených zvířat spalováním
5/ Směrnice pro poskytování finančních prostředků Ministerstva životního prostředí v rámci Programu stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu v roce 2001
17/ Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministerstva životního prostředí
18/ Sdělení odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí o opravě Sdělení č. 1 uvedeného v příloze Věstníku MŽP, částka 1 - leden 2001
19/ Sdělení odboru strategií Ministerstva životního prostředí o vydání seznamu Směrnic a výrobků označených ochrannou známkou "Ekologicky šetrný výrobek" jako součást Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků

Částka 4

rozeslána dne 1. října 2001
1/ Oznámení o znění identifikačního kódu kontrolního orgánu pro ekologické zemědělství
2/ SVS - oznámení o povolení výjimky na jednorázový dovoz léčivého přípravku Lysodren, tbl. panu MVDr. Vojtěchu Novákovi, Praha
3/ SVS - oznámení o povolení výjimky na jednorázový dovoz léčivého přípravku Lysodren, tbl. panu MVDr. Radanu Šimkovi, Vlkančic
4/ SVS - oznámení o povolení výjimky na jednorázový dovoz léčivého přípravku MYOGASTER-E inj. a.u.v. firmě PHRAMED s.r.o., Odr
5/ Zveřejnění seznamu vydaných rozhodnutí o registrace veterinárních léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení za 1. čtvrtletí r. 200
6/ Seznam výrobců, osob provozujících výrobní zařízení pojízdných výroben krmiv, dovozců, dodavatelů a distributorů registrovaných podle zákona o krmivech - stav za období od 1. 1. 2001 do 30. 6. 200
7/ Oznámení MZe o stanovení druhů, jejichž rozmnožovací materiál lze uvádět do oběhu po dobu jednoho roku ode dne oznámení ve Věstníku MZe jako obchodní, při dodržení stanovených vlastnost
8/ Oznámení o zápisech, změnách a doplňcích zápisů do Státní odrůdové knihy za období od 2. 7. 2000 do 31. 5. 200

Částka 3

rozeslána dne 1. března 2001
1/ Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro postup při zařazování objektu nebo zařízení a zpracování oznámení podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií
1/ SZIF - Informace pro subjekty ucházející se o poskytnutí podpory vývozu jatečných býků a z nich vyrobeného hovězího masa (březen - červen 2001)
2/ SZIF - Cukerné kvóty pro rok 2001/200
3/ SVS - oznámení o povolení výjimky na jednorázový dovoz léčivého přípravku panu MVDr. Josefu Hlásnému, CSc., Bludov
4/ SVS - oznámení o povolení výjimky na jednorázový dovoz léčivého přípravku panu MVDr. Petru Fojtovi, Kunovic
5/ SVS - oznámení o povolení výjimky na jednorázový dovoz léčivého přípravku Veterinární nemocnici Český Brod
6/ SVS - oznámení o povolení výjimky na jednorázový dovoz léčivého přípravku panu MVDr. Jiřímu Šebkovi, CSc., České Budějovic
7/ SVS - oznámení o povolení výjimky na jednorázový dovoz léčivého přípravku panu MVDr. Josefu Horáčkovi, Poličk
8/ SVS - oznámení o povolení výjimky na jednorázový dovoz léčivého přípravku panu MVDr. Karlu Najmanovi, Pchery
9/ SRS - Provozní režim pracovišť Státní rostlinolékařské správy (vstupní místa), ve kterých se provádí rostlinolékařská kontrola zásilek při dovozu, popřípadě průvozu podle § 12 odst. 1 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění zákona č. 409/2000 Sb
10/ SRS - Ústřední sdělení Státní rostlinolékařské správy o rozšíření karanténního škodlivého organismu mandelinky Diabrotica virgifera na Slovensko a s tím související změně fytosanitárních podmínek dovozu
11/ Úřední oznámení Státní rostlinolékařské správy o způsobu podávání žádosti registraci osob pro účely rostlinolékařské péče podle § 7b odst. 1 a § 8 odst. 3 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 409/2000 Sb. (dále jen "zákonů") se zveřejněním vzoru této žádosti
11/ Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení zákona č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových norem stanovení ukazatelů znečištění odpadních vod pro účely zákona č. 58/1998 Sb.
12/ Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání aktualizovaného znění technické normy vodního hospodářství TNV 75 2931 "Povodňové plány"
12/ Oznámení o vydáni publikace "Postupy laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů"
13/ Sdělení odboru odpadů MŽP k seznamu osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 31. 12. 2000
13/ Seznam registrovaných hnojiv - stav k 1. 1. 2001
14/ Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
14/ Zveřejnění osoby pověřené vedením ústřední evidence skotu, ovcí a koz
15/ Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci veterinárních léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení za 1. čtvrtletí r. 2001
15/ Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí
16/ Oznámení MZe o stanovení druhu, jehož rozmnožovací materiál se smí po dobu jednoho roku ode dne oznámení ve Věstníku MZe uvádět do oběhu jako obchodní - len setý (přádný)

Částka 2

rozeslána dne 1. února 2001
1/ Oznámení o stanovení hodnoty bodu podle nařízení vlády č. 420/2000Sb
1/ Dodatek č. 2 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. 6. 2000
2/ Přílohy - "Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR" na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie platné pro rok 2001
2/ Oznámení o změně seznamu ekologických zemědělců hospodařících šetrným způsobem v České republice, platného pro rok 2000
3/ Směrnice Ministerstva životního prostředí pro předkládání žádostí o podporu z programu Evropského společenství ISPA
3/ Oznámení o výši rezervy pro kvótový rok trvající od 1. dubna 2001 do 31. března 2002
8/ Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
9/ Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR o vydání nového seznamu vodohospodářských děl ČR I. - III. kategorie podle vyhlášky č. 62/1975 Sb., ke dni 1. ledna 2001 v provozu a ve výstavbě
10/ Sdělení sekce legislativy a státní správy MŽP k seznamu držitelů osvědčení o autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky - pokračování seznamu držitelů osvědčení o autorizaci ke dni 30. listopadu 2000

Částka 1

rozeslána dne 1. února 2001
1/ SZIF - Informace pro subjekty ucházející se o poskytnutí podpory vývozu výrobků z kravského mléka v roce 2001
1/ Sdělení Ministerstva životního prostředí k zajištění splnění požadavků směrnic Evropského společenství v oblasti ochrany ovzduší č. 88/609/EEC, č. 94/66/EC a č. 84/360/EEC před účinností nového zákona o ochraně ovzduší a ozónové vrstvy Země a jeho prováděcích předpisů
2/ Sdělení Ministerstva životního prostředí k zajištění splnění požadavků směrnic Evropského společenství v oblasti ochrany ovzduší č. 89/369/EEC, č. 89/429/EEC a č. 94/67/EC před účinností nového zákona o ochraně ovzduší a ozónové vrstvy Země a jeho prováděcích předpisů
2/ Všeobecné požadavky na systém kritických bodů (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci
3/ Seznam dovozců registrovaných podle zákona č. 91/1996 sb., o krmivech (stav od 1. 9. 1996 do 31. 12. 2000)
3/ Sdělení Ministerstva životního prostředí k zajištění splnění požadavků směrnice Evropského společenství v oblasti ochrany ovzduší č. 1999/13/EC před účinností nového zákona o ochraně ovzduší a ozónové vrstvy Země a jeho prováděcích předpisů
4/ Sdělení Ministerstva životního prostředí k zajištění splnění požadavků směrnic Evropského společenství v oblasti ochrany ovzduší č. 93/12/EEC a č. 1999/32/EC před účinností nového zákona o ochraně ovzduší a ozónové vrstvy Země a jeho prováděcích předpisů
4/ Seznam druhů, jejichž rozmnožovací materiál se smí uvádět do oběhu jako obchodní podle paragrafu § 32 odst. 1 zákona č. 92/1996 Sb., v platném znění
5/ Oznámení o zápisech, změnách a doplňcích zápisů do Státní odrůdové knihy
5/ Sdělení k novým požadavkům, které vyplývají z přijetí směrnic 96/62, 99/30/EC, 92/72/EEC
6/ Sdělení k implementaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 94/63/EC o omezování emisí těkavých organických látek vznikajících při skladování benzínu a jeho distribuci od terminálů k čerpacím stanicím
6/ Metodika kontroly zdraví zvířat a specifické profylaxe nákaz na rok 2000
7/ Sdělení Ministerstva životního prostředí k zajištění požadavků Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EC) č. 2037/2000 o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu, před účinností nového zákona o ochraně ovzduší, ozónové vrstvy a klimatického systému Země (zákon o ovzduší) a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
7/ Seznam schválených veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků
8/ Zveřejnění rozhodnutí vydaných Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv o registraci veterinárních léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení za 3. čtvrtletí 2000
9/ SVS ČR - oznámení o povolení výjimky na jednorázový dovoz léčivého přípravku ZINC OXIDE, panu MVDr. I. Šorfovi, Příbram
10/ SVS ČR - oznámení o povolení výjimky na jednorázový dovoz léčivého přípravku ZINC OXIDE, paní MVDr. V. Somogyiové, Vysoké Veselí
11/ SVS ČR - oznámení o povolení výjimky na jednorázový dovoz léčivého přípravku ZINC OXIDE, panu MVDr. J. Kuklovi, Hustopeče
12/ Zásady Mze ČR k poskytování a čerpání dotací na odbahnění rybníků pro rok 2001
reklamaSetkání s přírodou

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist