https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/legislativa/sbirka-zakonu?rok02=2002
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Sbírka zákonů

Na této stránce přinášíme přehled právních předpisů týkajících se životního prostředí, které letos vyšly ve Sbírce zákonů. Právní předpisy z dřívějších let si můžete vyhledat pomocí odkazů v prostředním sloupci.

Částka 199

rozeslána dne 31. prosince 2002

Částka 197

rozeslána dne 30. prosince 2002

Částka 196

rozeslána dne 20. prosince 2002

Částka 193

rozeslána dne 27. prosince 2002

Částka 192

rozeslána dne 31. prosince 2002

Částka 190

rozeslána dne 31. prosince 2002

Částka 188

rozeslána dne 31. prosince 2002

Částka 186

rozeslána dne 31. prosince 2002

Částka 184

rozeslána dne 27. prosince 2002

Částka 183

rozeslána dne 18. prosince 2002

Částka 181

rozeslána dne 13. prosince 2002

Částka 180

rozeslána dne 13. prosince 2002

Částka 179

rozeslána dne 13. prosince 2002

Částka 178

rozeslána dne 13. prosince 2002

Částka 177

rozeslána dne 12. prosince 2002

Částka 175

rozeslána dne 5. prosince 2002

Částka 172

rozeslána dne 29. listopadu 2002

Částka 171

rozeslána dne 28. listopadu 2002

Částka 170

rozeslána dne 26. listopadu 2002

Částka 169

rozeslána dne 26. listopadu 2002

Částka 166

rozeslána dne 20. listopadu 2002

Částka 165

rozeslána dne 20. listopadu 2002

Částka 164

rozeslána dne 20. listopadu 2002

Částka 161

rozeslána dne 12. listopadu 2002

Částka 156

rozeslána dne 25. října 2002

Částka 155

rozeslána dne 18. října 2002

Částka 152

rozeslána dne 9. října 2002

Částka 150

rozeslána dne 27. září 2002

Částka 149

rozeslána dne 27. září 2002

Částka 148

rozeslána dne 27. září 2002

Částka 146

rozeslána dne 18. září 2002

Částka 144

rozeslána dne 13. září 2002

Částka 141

rozeslána dne 4. září 2002

Částka 140

rozeslána dne 28. srpna 2002

Částka 139

rozeslána dne 26. srpna 2002

Částka 137

rozeslána dne 21. srpna 2002

Částka 135

rozeslána dne 17. srpna 2002

Částka 134

rozeslána dne 16. srpna 2002

Částka 133

rozeslána dne 22. srpna 2002

Částka 132

rozeslána dne 15. srpna 2002

Částka 131

rozeslána dne 13. srpna 2002

Částka 129

rozeslána dne 15. srpna 2002

Částka 128

rozeslána dne 15. srpna 2002

Částka 127

rozeslána dne 14. srpna 2002

Částka 126

rozeslána dne 6. srpna 2002

Částka 124

rozeslána dne 30. července 2002

Částka 123

rozeslána dne 30. července 2002

Částka 122

rozeslána dne 24. července 2002

Částka 119

rozeslána dne 19. července 2002

Částka 118

rozeslána dne 19. července 2002

Částka 117

rozeslána dne 18. července 2002

Částka 116

rozeslána dne 18. července 2002

Částka 115

rozeslána dne 16. července 2002

Částka 114

rozeslána dne 12. července 2002

Částka 113

rozeslána dne 12. července 2002

Částka 112

rozeslána dne 9. července 2002

Částka 108

rozeslána dne 2. července 2002

Částka 107

rozeslána dne 2. července 2002

Částka 106

rozeslána dne 28. června 2002

Částka 102

rozeslána dne 28. června 2002

Částka 99

rozeslána dne 20. června 2002

Částka 98

rozeslána dne 28. června 2002

Částka 97

rozeslána dne 28. června 2002

Částka 96

rozeslána dne 28. června 2002

Částka 92

rozeslána dne 20. června 2002

Částka 91

rozeslána dne 14. června 2002

Částka 89

rozeslána dne 10. června 2002

Částka 88

rozeslána dne 6. června 2002

Částka 87

rozeslána dne 4. června 2002

Částka 86

rozeslána dne 30. května 2002

Částka 85

rozeslána dne 29. května 2002

Částka 82

rozeslána dne 24. května 2002

Částka 81

rozeslána dne 22. května 2002

Částka 79

rozeslána dne 21. května 2002

Částka 77

rozeslána dne 15. května 2002

Částka 74

rozeslána dne 9. května 2002

Částka 73

rozeslána dne 9. května 2002

Částka 71

rozeslána dne 7. května 2002

Částka 67

rozeslána dne 24. dubna 2002

Částka 65

rozeslána dne 19. dubna 2002

Částka 61

rozeslána dne 17. dubna 2002

Částka 60

rozeslána dne 17. dubna 2002

Částka 59

rozeslána dne 17. dubna 2002

Částka 58

rozeslána dne 5. prosince 2002

Částka 57

rozeslána dne 5. prosince 2002

Částka 55

rozeslána dne 12. dubna 2002

Částka 53

rozeslána dne 11. listopadu 2002

Částka 52

rozeslána dne 9. dubna 2002

Částka 51

rozeslána dne 9. dubna 2002

Částka 49

rozeslána dne 28. března 2002

Částka 46

rozeslána dne 28. března 2002

Částka 45

rozeslána dne 10. září 2002

Částka 40

rozeslána dne 19. března 2002

Částka 38

rozeslána dne 11. března 2002

Částka 35

rozeslána dne 22. července 2002

Částka 34

rozeslána dne 28. února 2002

Částka 33

rozeslána dne 28. února 2002

Částka 32

rozeslána dne 27. února 2002

Částka 30

rozeslána dne 25. února 2002

Částka 29

rozeslána dne 21. února 2002

Částka 26

rozeslána dne 12. srpna 2002

Částka 25

rozeslána dne 5. června 2002

Částka 23

rozeslána dne 29. května 2002

Částka 22

rozeslána dne 14. února 2002

Částka 21

rozeslána dne 13. února 2002

Částka 20

rozeslána dne 7. února 2002

Částka 16

rozeslána dne 31. ledna 2002

Částka 14

rozeslána dne 29. ledna 2002

Částka 12

rozeslána dne 1. prosince 2002
9/ Metodický pokyn odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů
18/ Dodatek č. 22 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. 6. 2000
19/ Dodatek č. 24 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředío poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. 6. 2000
20/ Dodatek č. 4 ke Směrnici Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 1. 1. 1999 v platném znění
40/ Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o autorizovaných osobách ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
41/ Sdělení odboru odpadů MŽP k seznamu osob, které byly Ministerstvem životního prostředí pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 30. 9. 2002
42/ Sdělení odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí o zveřejnění Seznamu geneticky modifikovaných organismů podle zákona č. 153/2000 Sb. ve Věstníku Ministerstva životního prostředí
43/ Sdělení odboru ochrany ovzduší a odboru odpadů MŽP o Společném metodickém pokynu k postupu při dělení vybraných spisových agend v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

Částka 11

rozeslána dne 1. listopadu 2002
8/ Metodický návod odboru ochrany ovzduší MŽP ČR pro přípravu Krajských (místních) programů snižování emisí a Krajských (místních) programů ke zlepšení kvality ovzduší podle požadavků § 6, odst. 5 a § 7, odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
38/ Sdělení sekce legislativy a státní správy a sekce technické ochrany životního prostředí o vydání stanoviska k problematice odstraňování odpadů vzniklých v souvislosti s povodněmi
39/ Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o autorizovaných osobách (úplný seznam k 10. 10. 2002) ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Částka 10

rozeslána dne 1. října 2002
7/ Metodický pokyn odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k odběru vzorků z "maloolejových vypínačů" vysokého napětí za účelem inventarizace zařízení s PCB dle § 26, 27 a 39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
17/ Dodatek č. 23 k Přílohám I. Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. 6. 2000
36/ Sdělení odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí o uveřejnění emisních faktorů (výpočtový program) ve smyslu požadavku přílohy č. 9 k nařízení vlády č. 350/2000 Sb., kterým se stanoví emisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší
37/ Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o autorizovaných osobách ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Částka 9

rozeslána dne 1. září 2002
33/ Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí
34/ Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
35/ Sdělení odboru legislativního a odboru ochrany přírody Ministerstva životního prostředí, jimiž se zveřejňují přílohy k Bernské úmluvě, jež byla publikována ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 107/2001 Sb. m. s.

Částka 8

rozeslána dne 1. srpna 2002
5/ Metodický pokyn odboru environmentálních rizik MŽP pro podání zprávy o vzniku a následcích závažné havárie
6/ Metodický pokyn odboru environmentálních rizik MŽP ke způsobu, jakým provozovatel vybere informace pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu
13/ Dodatek č. 1 k Přílohám II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie platné pro rok 2002
14/ Dodatek č. 13 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. 6. 2000
15/ Dodatek č. 16 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. 6. 2000
16/ Dodatek č. 17 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. 6. 2000
27/ Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP o Společném metodickém pokynu o posuzování vlivů investičních projektů na životní prostředí financovaných ze Speciálního předvstupního programu pro rozvoj zemědělství a venkova, který zajišťuje poskytování finančních příspěvků Společenství (SAPARD) vyplývající z dohody mezi Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí
28/ Pravidla odboru ekologie krajiny MŽP o vydání Pravidel pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu drobných vodohospodářských ekologických akcí v roce 2002
29/ Sdělení odboru odpadů MŽP ke specifikaci skupin kompostovatelných odpadů s vyjímkou kompostovatelných odpadů v komunálním odpadu podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
30/ Sdělení odboru ochrany ovzduší Ministersta životního prostředí o uveřejnění seznamu oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší a seznam oblastí, kde budou dodržovány imisní limity na ochranu ekosystémů a vegetace na základě § 5 odst. 1 a odst. 4 nařízení vlády, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší
31/ Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o autorizovaných osobách ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
32/ Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení ustanovení o poplatcích za vypouštěné znečištění do vodních toků podle § 89 a dále § 92 odst. 1 a 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon)

Částka 7

rozeslána dne 1. července 2002
12/ Dodatek č. 19 k přílohám I Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR platným od 1. 6. 2000
24/ Sdělení odboru ochrany vod MŽP k provedení ustanovení o poplatcích za vypouštěné znečištění vodních toků podle § 89 a dále § 92 odst. 1 a 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon)
25/ Sdělení odboru ochrany vod MŽP o pověření odborných subjektů dle zákona č. 254/2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
26/ Sdělení odboru ekologie krajiny MŽP o vydání Pravidel pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu revitalizace říčních systémů v roce 2002

Částka 6

rozeslána dne 1. června 2002
4/ Metodický pokyn odboru environmentálních rizik MŽP pro hodnocení možnosti vzniku kumulativních a synergických účinků závažné havárie
11/ Směrnice Ministerstva životního prostředí pro poskytování prostředků v rámci programu péče o krajinu v roce 2002
20/ Sdělení odboru odpadů MŽP k požadavkům na žadatele o schválení náplně školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle § 7 odst. 6 a 7 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
21/ Sdělení Odboru ekologie krajiny a Odboru legislativního Ministerstva životního prostředí ve věci nápravy změn druhu pozemku "orná půda" na druh pozemku "zastavěná plocha a nádvoří" u budov skelníků provedených v rozporu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 24. 4. 2002, čj.: 410/1377/02
22/ Sdělení Rozhodnutí o udělení autorizace podle §17 odst. 4 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech k zajišťování sdruženého plnění pro spotřebitelské, skupinové a přepravní obaly (§2 odst. 1 písm. a) zákona č. 477/2001 Sb., o obalech) a pro všechny druhy obalů
23/ Sdělení odboru legislativy jímž se uveřejňuje část novely zákona č. 134/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb. trestního zákona, ve znění pozdějších předpisů zahrnující trestné činy "ohrožení a poškození životního prostředí" a důvodovou zprávu k této části

Částka 5

rozeslána dne 1. prosince 2002
1/ SZIF - Informace o konečné výši finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu
3/ Agentura SAPARD - vyhlášení mimořádného "povodňového" kola přijímání žádostí
4/ Oznámení odboru vodovodů a kanalizací o vydání odvětvových technických norem vodního hospodářství
5/ SRS - Úřední sdělení SRS o zemích, z nichž není zakázáno dovážet nebo provážet zásilky hlíz bramboru nebo jejich kříženců neurčených k pěstování - nesadbových brambor
5/ Dodatek č. 7 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. 6. 2000
6/ Metodika kontroly zdraví zvířat a specifické profylaxe nákaz na rok 2003
6/ Dodatek č. 9 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. 6. 2000
7/ Dodatek č. 10 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. 6. 2000
8/ Dodatek č. 12 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. 6. 2000
9/ Dodatek č. 14 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. 6. 2000
10/ Dodatek č. 15 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. 6. 2000
14/ Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání následujících technických norem vodního hospodářství
15/ Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o autorizovaných osobách ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
16/ Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP o Společném metodickém pokynu o posuzování vlivů investičních projektů na životní prostředí financovaných ze Speciálního předvstupního programu pro rozvoj zemědělství a venkova, který zajišťuje poskytování finančních příspěvků Společenství (SAPARD), vyplývající z dohody mezi Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí
17/ Sdělení odboru enviromentálních rizik Ministerstva životního prostředí o zveřejnění dokumentu "Seznam testovacích zařízení zařazených do Národního programu SLP"
18/ Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí
19/ Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o pověření odborného subjektu k odborným a registračním činnostem

Částka 4

rozeslána dne 1. listopadu 2002
1/ Oznámení sazeb na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
2/ Vyhlášení průměrné ceny dřeva pro rok 2003 k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků
3/ Agentura SAPARD podruhé přijímá žádosti o pomoc z programu SAPARD. Úpravy Programu rozvoje zemědělství a venkova
3/ Přílohy II. "Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR" na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie platné pro rok 2002
4/ Směrnice Ministerstva životního prostředí k vydávání povolení pro vypouštění odpadních vod s obsahem rtuti ze stomatologických zdravotnických zařízení do kanalizace
4/ Oznámení MZe o vymezení druhů, jejichž rozmnožovací materiál lze uvádět do oběhu jako obchodní a stanovení jeho vlastností
5/ Metodický pokyn B/KAR/1/2002 k ochraně proti šíření původců bakteriální kroužkovitosti bramboru a bakteriální hnědé hniloby bramboru
6/ Oznámení o zápisech, změnách a doplňcích zápisů do Státní odrůdové knihy za období od 1. června 2002 do 30. června 2002
7/ Dohoda mezi vládou České republikyo zájemném uznávání výsledků laboratorních zkoušeku zemědělských a potravinářských výrobků
7/ Doplnění seznamu míst, v nichž se provádí pohraniční veterinární kontrola
8/ Vyhlášení testačního zařízení, ve kterém je chovatelský podnik pravidelně testovat finální hybridy prasat
11/ Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání technických norem vodního hospodářství
12/ Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí
13/ Sdělení odboru legislativního Ministerstva životního prostředí ve věci postupu okresních úřadů při čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu na hrazení náhrad škod podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění zákona

Částka 3

rozeslána dne 1. září 2002
1/ Informace o vydání Metodického pokynu pro výběr a udržování zdrojů pro nouzové zásobování vodou
2/ SZIF - oznámení o zveřejnění tuzemského podílu kvóty a vývozního podílu kvóty cukru
2/ Instrukce Ministerstva životního prostředí č.j. OOL/20/2002 ze dne 4. 2. 2002 k péči o lesy ve státním vlastnictví na území národních parků České republiky
3/ Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí k provádění zákona 157/1998 Sb. ve znění zákona č. 352/ 1999 Sb. a vyhlášky č. 283/2001 Sb., k postupu získání osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní praxe a zařazení testovacího zařízení do národního programu SLP
3/ SZIF - zveřejnění každodenního přehledu skladujících subjektů
4/ Seznam míst, v nichž se provádí pohraniční veterinární kontrola, ke dni 1. 8. 2002
5/ Doplnění Metodiky kontroly zdraví zvířat a specifické profylaxe nákaz na rok 2002
6/ Zveřejnění seznamu vydaných rozhodnutí o registraci veterinárních léčivých přípravků, jejichž změny, prodloužení a zrušení za 2. čtvrtletí r. 2002
7/ Sdělení odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí o zveřejnění Seznamu uživatelů a seznamů geneticky modifikovaných organismů podle zákona č. 153/2000 Sb. ve Věstníku Ministerstva životního prostředí
8/ Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ve věci úhrady nákladů spojených s prováděním rozborů a kontrol znečištění odpadních vod pro účely výkonu státní správy spojené s agendou poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových § 89 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon
9/ Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o zveřejnění Dobrovolné dohody mezi MŽP a ČSK o omezování zatížení životního prostředí rtutí ze stomatologických zdravotnických zařízení
10/ Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP o Společném metodickém pokynu o posuzování vlivů investičních projektů na životní prostředí financovaných ze Speciálního předvstupního programu pro rozvoj zemědělství a venkova, který zajišťuje poskytování finančních příspěvků Společenství (SAPARD) vyplývající z dohody mezi Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí

Částka 2

rozeslána dne 1. června 2002
1/ SVS - oznámení o povolení výjimky na zásobování, výdej a použití léčivého přípravku BIOCOM-P panu MVDr. P. Forejtkovi, Csc., Židlochovice
1/ Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ke stanovení minimální hladiny podzemních vod (podle zmocnění, daného paragrafem 37, odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů
1/ Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 29-2001 s požadavky pro propůjčení ochranné známky "Ekologicky šetrný výrobek" - "Trubky, tvarovky a potrubní systémy z polyolefinů"
1/ Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
2/ SVS - oznámení o povolení výjimky na zásobování, výdej a použití léčivého přípravku Geomycin Retard panu MVDr. L. Beránkovi, Ořechov u Brna
2/ Metodický pokyn odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí pro zpracování přílohy č. 3 Náležitosti oznámení k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
2/ Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách (úplný seznam k 31. 12. 2001) ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
3/ Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o Postupu při posuzování vlivů projektů ucházejících se o spolufinancování z programů Evropského společenství (ISPA, Phare), případně dalších programů na životní prostředí
3/ Zveřejnění seznamu vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení za 1. čtvrtletí 2002
4/ Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k uvedení norem týkajících se skládkování do souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
4/ Oznámení MZe o vymezení druhů, jejichž rozmnožovací materiál lze uvádět do oběhu jako obchodní a stanovení jeho vlastností
5/ Oznámení Odboru vodních toků a meliorací MZe o vydání odvětvové technické normy vodního hospodářství
5/ Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí
6/ Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k platnosti publikovaných materiálů Směrného vodohospodářského plánu (SVP)
6/ Směrnice MZe o dalším odborném vzdělávání v resortu Mze
7/ Agentura SAPARD - Oficiální vyhlášení programu SAPARD v ČR
8/ Agentura SAPARD - Úpravy Programu rozvoje zemědělství a venkova ČR na období 2002-2006
9/ Agentura SAPARD - pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty programu SAPARD
10/ Seznam osob zařazených do přechodného období a seznam ekologických podnikatelů

Částka 1

rozeslána dne 1. března 2002
1/ SVS - oznámení o povolení výjimky na zásobování, výdej a použití léčivého přípravku Coll. Cyclosporin panu Mgr. MUDr. Janu Šimonovi, Nový Jáchymov
2/ Úřední sdělení Státní rostlinolékařské správy o prověření podmínek pěstování sadbových brambor (Solanum tuberosum L.) na Slovensku
3/ Seznam zemědělských druhů a ovocných druhů, jejichž osivo a u druhu kdouloň (Cydonia oblonga Mill.) sadba se smí po dobu jednoho roku ode dne oznámení ve Věstníku MZe uvádět do oběhu jako obchodní
4/ Metodika kontroly zdraví zvířat a specifické profylaxe nákaz na rok 2002
5/ Zveřejnění seznamu vydaných rozhodnutí o registraci veterinárních léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení za 4. čtvrtletí r. 2001
6/ Seznam registrovaných hnojiv - stav k 1. 1. 2002
7/ Seznam výrobců, osob provozujících výrobní zařízení pojízdných výroben krmiv, dovozců, dodavatelů a distributorů registrovaných podle zákona o krmivech - stav za období od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2001
reklamaSetkání s přírodou

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist