https://ekolist.cz/cz10/publicistika/priroda
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Příroda

Pozoruhodný život labských štěrkopískových náplavů

15.11.2022 | PRAHA (Ekolist.cz)
Foto: pxherePřírodní a krajinné hodnoty kaňonu Labe mají své neopakovatelné charakteristické rysy, stejně jako celá oblast Českosaského Švýcarska a Českého středohoří. Za jedinečný a unikátní je označován především krajinný fenomén kaňonu Labe. Asi nejimpozantněji působí pohledy do hlubokého kaňonu, kde se v zachovalých lesních porostech vine v úzké říční nivě naše největší řeka Labe. V čem je vlastně tento úsek Labe unikátní? A co brání tomu, vytvořit funkční štěrkopískové náplavy uměle? více

Čím škodí chroust maďalový?

13.11.2022 | PRAHA (Ekolist.cz)
Foto: Jan Liška / VÚLHMOd poloviny 80. let 20. století v některých oblastech našich lesů poměrně významně škodí ponravy chrousta maďalového. Velikost ohroženého území je zhruba 10 tisíc hektarů a roční ztráty na výsadbách obnovovaných porostů dosahují 50–300 ha. Vzhledem k rozsahu obnovovaných kalamitních holin bude význam tohoto škůdce narůstat. Pro praktickou ochranu lesů je tedy důležité znát dobře jeho životní cyklus a možnosti obrany proti němu.více

Jezera v Itálii a Portugalsku trápí invaze sumců. Pomoc nabídli čeští vědci

12.11.2022 | PRAHA (Ekolist.cz)
Foto: Hydrobiologický ústav Biologického centra AVNa devadesát procent sumců je potřeba odlovit v jezerech jižní Evropy. Zatímco v České republice je tento největší predátor sladkých vod žádoucím zástupcem rybích obsádek, v jihoevropských jezerech představuje nepůvodní a invazní druh, který působí škody v tamním ekosystému. Hydrobiologové z Biologického centra Akademie věd ČR (BC AV ČR) společně s kolegy z Itálie a Portugalska právě startují pětiletý projekt, během nějž budou v 50 jezerech a nádržích sledovat výskyt a šíření sumců, testovat různé metody jejich odlovu a posléze je se zapojením komerčních a sportovních rybářů odloví. Neméně obtížné bude i přesvědčit Jihoevropany ke konzumaci této ryby a dostat ji na jídelníček místních restaurací. více

Napínavý příběh, jak se z hornického města Centralia stalo město duchů

11.11.2022 | PRAHA (Ekolist.cz)
Foto: Cole Young / FlickrNa ten den dvanáctiletý Todd nikdy nezapomene. Při dětských toulkách po okolí se pod ním zničehonic otevřela země. Obrovskému žáru, výronům jedovatých plynů a pádu do temnoty unikl chlapec s vypětím všech sil na poslední chvíli. Měl štěstí. Jeho rodné město ale ne. více

Kuriózní soupeření kamzíků a ovcí tlustorohých má možná klimatický podtext

10.11.2022 | PRAHA (Ekolist.cz)
Kamzík bělák Foto: Wally Gobetz FlickrNa jedné straně kamzík bělák, na druhé pak ovce tlustorohá. A zhruba uprostřed mezi nimi pak horské ledovce Skalistých hor, které svým táním zpřístupňují soli a draslík vázaný v substrátu. Zhruba tak lze popsat počátek konfliktu, k němuž nyní v pohořích USA dochází. více

Okolí závrtů v Moravském krasu bylo zatravněno. Má to zabránit průniku pesticidů do cenného podzemí

8.11.2022 | PRAHA (Ekolist.cz)
Foto: Stanislav KoukalPesticidy a jejich koktejly mohou představovat riziko zejména pro společenstva citlivá na znečištění. Pro jejich ochranu je potřeba mít k dispozici data z dlouhodobého a pravidelného monitoringu širokého spektra látek. Taková data nově poskytuje interaktivní mapa, která vznikla jako výsledek projektu řešeného vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby a společnosti ALS Czech Republic. více

Co je agrolesnictví a v čem by se nám mohlo zase hodit?

6.11.2022 | PRAHA (Ekolist.cz)
Foto: Aleš ErberAgrolesnictví je pravděpodobně nejstarším způsobem využití půdy a je od nepaměti spojeno s domestikací rostlin a živočichů. Podstatou je souběžné využívání půdy pro zemědělskou výrobu a pěstování dřevin, tedy jednoduše řečeno začlenění dřevin do zemědělské krajiny. O agrolesnictví v podmínkách mírného klimatu je toho známo poměrně málo a velmi sporé jsou informace ze středoevropského prostoru; v České republice tato dříve běžná praxe vymizela.více

Mechorosty vytvářejí na holinách příznivé prostředí pro rozvoj klikoroha borového

5.11.2022 | PRAHA (Ekolist.cz)
Foto: Michael Mueller / FlickrHospodářské borové lesy čelí v poslední době silnému tlaku podkorního hmyzu. Pěstování jejich monokultur je proto rizikové z ekonomického i ekologického hlediska. Přesto se však vzhledem k růstovým vlastnostem a širokým možnostem využití do budoucna počítá s poměrně vysokým zastoupením borovice lesní v našich lesích. Vědci a lesníci proto hledají možnosti jejich ochrany proti škodlivým činitelům.více

Stres si rostliny pamatují častěji, než se předpokládalo

4.11.2022 | PRAHA (Ekolist.cz)
Foto: Botanický ústav AV ČRRůzné stresové podmínky v rodičovské generaci rostlin mohou mít silně negativní, ale také velmi pozitivní vliv na růst a reprodukční úspěch potomků. Někteří potomci mohou zvýšit produkci semen až o 40 %. Vyplývá to z nejrozsáhlejší mezinárodní studie, kterou vedli vědci z Botanického ústavu AV ČR a která byla publikována v renomovaném botanickém časopise New Phytologist. Poznatky, při kterých výzkumný tým vystavil rostliny 24 různým stresům a jejich kombinacím, mohou být využity např. při šlechtění nových odolných plodin. více

Co drží na uzdě globální biodiverzitu?

4.11.2022 | PRAHA (Ekolist.cz)
Foto: Richard Bartz / Wikimedia CommonsBiologická rozmanitost Země je v měřítku desítek milionů let regulovaná díky zpětné vazbě mezi diverzitou na jedné straně a vznikáním a zanikáním druhů na straně druhé, takže nemůže neomezeně růst. To vrhá nové světlo na současnou krizi biodiverzity. Tématu se věnuje článek v prestižním časopise Science Advances, který publikovali vědci z Univerzity Karlovy. více
« | 1 | .. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | .. | 87 | »
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist