https://ekolist.cz/cz10/publicistika/priroda
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Příroda

Proč vlastně pitnou vodu čistíme? A jak se čištění vody dělalo dřív?

24.5.2022 | PRAHA (Ekolist.cz)
Dívka u dřezu a vodovodního kohoutku Foto: DepositphotosProč vodu čistíme? V krátkosti proto, abychom z ní odstranili rozpuštěné látky, pevné částice nebo organismy, které by u nás mohly vyvolat nějakou nemoc. A taky proto, aby dobře vypadala a chutnala nám. více

Největší soustava chráněných území na světě má 30. výročí. Chrání i naši přírodu

20.5.2022 | PRAHA (Ekolist.cz)
Foto:  Packa / Wikimedia CommonsNejvětší soustava chráněných území na světě už třicet let chrání rozmanitost evropské přírody. Třicítku oslaví 21. května, na který připadá Evropský den soustavy Natura 2000. Česká republika se k jejímu vytváření na svém území připojila vstupem do Evropské unie. U nás nyní do soustavy Natura 2000 patří 1112 evropsky významných lokalit a 41 ptačích oblastí, které dohromady pokrývají 14 % plochy státu. Mnohdy se ale překrývají s naším národním systémem ochrany přírody a krajiny, se kterým tvoří jednu soustavu chráněných území. Informuje o tom Agentura ochrany přírody a krajiny. více

Električtí úhoři, cesta k nové baterii a omyl Alessandra Volty

19.5.2022 | PRAHA (Ekolist.cz)
Parejnok elektrický Foto: Philippe Guillaume FlickrTřecí elektřina, elektrický článek, zdokonalení kondenzátoru. Alessandro Volta byl na svou dobu nepochybně velký podivín, ale za zmíněné vynálezy mu vděčíme dodnes. S principy, které odhalil, popsal a rozpracoval, totiž stále pracujeme. A rádi bychom je posunuli na novou úroveň. Pro úplnost nutno dodat, že tento velký vynálezce hledal pro své fascinující objevy inspiraci v neméně fascinující přírodě. U elektrických ryb, parejnoků a paúhořů elektrických. více

Jaké jsou environmentální hrozby ruské agrese?

13.5.2022 | PRAHA (Ekolist.cz)
Foto: Oleksandr Ratushniak / UNDP Ukraine / FlickrVálka vždy znamená lidské utrpení, krev, slzy a bolest ze ztráty. Obětí války však nejsou jen lidé, ale také životní prostředí. Příroda, všechny živé bytosti a jejich životní prostředí jsou "tichými oběťmi" války. více

Škody zvěří v kontextu povinností odborného lesního hospodáře a možností menších vlastníků lesů

12.5.2022 | PRAHA (Ekolist.cz)
Foto: Jan Duda / Pro Silva BohemicaProbíhající kalamita „tisíciletí“ oživuje debatu o budoucí podobě lesů, od nichž vlastníci očekávají bezpečný a vyrovnaný výnos a společnost trvalé a komplexní plnění všech funkcí. Ekonomická situace vlastníků je v důsledku kalamity a související krize trhu se dřívím velmi špatná. Rozpad porostů i rozsah nutné obnovy lesa nadále narůstají. Přitom panuje obecná shoda na tom, že lesy budoucnosti mají být druhově, věkově a prostorově rozmanité. Uvedené okolnosti akcentují naléhavou potřebu dosáhnout souladu stavů spárkaté zvěře se stavem lesa, což se zatím dlouhá desetiletí nedaří. Aktivita odborných lesních hospodářů, vlastníků i přístup státní správy jsou v této souvislosti klíčové. Cílem článku je poskytnout impulz odborným lesním hospodářům a návod menším vlastníkům lesů k nastoupení cesty k rovnovážným stavům zvěře. V závěru textu je pro vlastníky a jejich odborné lesní hospodáře uveden odkaz na vzory podání ke snížení stavů zvěře. více

Hladina světových oceánů roste. Přesto se některé pláže zvětšují

11.5.2022 | PRAHA (Ekolist.cz)
Vlna na pláži Foto: DepositphotosHladina světových oceánů stoupá. Kvůli změně klimatu tají polární ledovce a dosah vln se každý rok o milimetry zvyšuje. Pokud bychom bedlivě spočítali tento přírůstek od předindustriálních časů, zjistíme, že hladina je výš už skoro o 20 centimetrů. Matoucí může být, že vyšší hladina nutně neznamená menší pláže. více

Jihoafrická média považují oheň za nepřítele, pozitiva požárů pro přírodu nejsou zdůrazněna

9.5.2022 | PRAHA (Ekolist.cz)
Požár v Jižní Africe Foto: Martin Smit FlickrZnámé úsloví - oheň je dobrý sluha, ale zlý pán – povšechně vystihuje postoj, jaký k tomuto živlu zaujímáme. Chápeme jej jako nástroj. Něco, co má být kontrolováno, regulováno a sloužit jen k našemu užitku a zadušeno tehdy, když nám přestane prospívat. Z rámce naznačené lidovým úslovím se ale zcela vytrácí interpretace o tom, že by oheň mohl tu a tam dobře posloužit někomu jinému. Třeba přírodě. více

Jihlava jde modrozelené infrastruktuře naproti

7.5.2022 | PRAHA (Ekolist.cz)
Foto: Katarína RuschkováPřed třemi roky proběhl v Jihlavě první seminář Počítáme s vodou. Společně s odborníky v této oblasti jsme se bavili o tom, jaké problémy řeší (nejen) Jihlava a jakou cestu vidíme do budoucna. Letos jsme se sešli na navazujícím semináři. Do Jihlavy přijeli ti, kdo patří k největším odborníkům v této oblasti, David Stránský z fakulty stavební ČVUT, Jiří Vítek, dlouhodobě uznávaný odborník v oblasti decentralizovaného nakládání s dešťovou vodou a David Hora, který má velké zkušenosti s uplatňováním modrozelené infrastruktury. více

Proč si Fakulta životního prostředí ČZU v Praze pořídila přírodní rezervaci V Bahnách?

6.5.2022 | PRAHA (Ekolist.cz)
Foto: Michal Galik Fakulta životního prostředí ČZU v PrazeFakulta životního prostředí ČZU v Praze se stala hrdým vlastníkem a správcem přírodní rezervace V Bahnách u obce Třtice na Džbánsku. Ve středních Čechách jde o unikátní území s výskytem řady vzácných a ohrožených druhů vázaných na rašeliniště. Nejcennějším místem rezervace je slatinná louka v jižní části, nejvzácnější rostlinou kohátka kalíškatá, v České republice kriticky ohrožený druh, vyskytující se na lokalitě v počtu několika jedinců. Rezervace o rozloze 8,63 hektaru byla vyhlášena na počátku 50. let 20. století. Fakulta převzala vlastnictví a správu rezervace v roce 2021 od pana Ivana Kasalického, jehož rodina pozemek získala po pozemkové reformě z roku 1925. Rezervace poslouží jako demonstrační lokalita k výchově studentů přímo v terénu nebo pro vzdělávání veřejnosti. více

Jaké jsou výsledky mapování velkých šelem v Beskydech?

5.5.2022 | PRAHA (Ekolist.cz)
Foto: Miroslav DvorskýVlci a rysi v Beskydech jsou, přítomnost medvědů se nepotvrdila. Takové jsou výsledky únorového mapování výskytu velkých šelem v Beskydech, které pravidelně organizuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy. Ve stejném termínu probíhal monitoring velkých šelem také v CHKO Kysuce a v CHKO Bílé Karpaty. Potvrdila se přítomnost rysů a vlků, pobytové znaky medvěda se nalézt nepodařilo. Informuje o tom Agentura ochrany přírody a krajiny. více
« | 1 | .. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | .. | 75 | »
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist