https://ekolist.cz/cz12/publicistika/priroda
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Příroda

P(r)ohnojená rodná hrouda

27.6.2019 | PRAHA (Sedmá generace)
Foto: archiv F / Sedmá generaceVíra v pokrok vědy a rozumu nikdy nebyla silnější než v dlouhém devatenáctém století. Když chemik Fritz Haber přišel v roce 1909 na to, jak syntetizovat čpavek z atmosférického dusíku, jistě byl přesvědčen, že s pomocí vědy, respektive umělých hnojiv, pomůže nakrmit celý svět. A svým způsobem měl pravdu. Jenže už nemohl dohlédnout všechny následky, které rozšíření umělých hnojiv přineslo — a které nás o sto let později mohou přivést až k potravinové krizi. více

Českým polím chybí pestrost pěstovaných plodin. Dominují jim pouhé čtyři

26.6.2019 | PRAHA (Sedmá generace)
Foto:  archiv F. Jarní zežloutnutí našich polí se stalo každoročním koloritem. Vždycky s sebou přinese také obvyklou argumentační přestřelku, zda se řepky nepěstuje příliš, nakolik krajině škodí, anebo naopak prospívá. Jak si však ve stínu řepkové debaty vedou ostatní plodiny a čím se naši zemědělci řídí při jejich výběru? více

Jak s půdou hospodaří boží hospodáři?

25.6.2019 | PRAHA (Sedmá generace)
Foto: Synod církve evangelické / Sedmá generaceProces majetkového vyrovnání mezi církvemi a státem vzedmul v nábožensky jinak spíše vlažném Česku vlnu emocí. Jejich symbolickým vyjádřením se stala ruka preláta, natahující se na předvolebních billboardech ČSSD z roku 2012 lačně po naditém žoku peněz. Stranou pozornosti účastníků disputací o adekvátnosti vynaložených miliard zůstalo mnohé. Například snaha o reflexi, co bude emancipační proces znamenat pro roli církve ve společnosti — natož co bude znamenat pro přírodu. Další díl seriálu Naše půda jsme se proto rozhodli věnovat církevnímu hospodaření na tuzemských polích a lukách.více

Kaňon Labe – inspirace romantických malířů a kolébka evropské turistiky

3.6.2019 | PRAHA (Ochrana přírody)
Foto: Ochrana přírodyLabský kaňon je unikátní nejen pro své krajinné a přírodní hodnoty, představuje zároveň obrovský potenciál pro turistické a rekreační využití. Zatímco na německé straně si to uvědomili již dávno, na straně české stále přežívá snaha přetvořit Labe na průmyslový dopravní kanál. Historie turistického využití zdejší krajiny přitom sahá až do devatenáctého století, kdy zde vznikly jedny z nejstarších turistických spolků v Evropě a území se spolu s Alpami stalo kolébkou evropské i světové turistiky. Fascinující krajina Českosaského Švýcarska inspirovala věhlasné romantické umělce. Jejich díla a později i staré pohlednice k nám dnes promlouvají o přírodní podobě Labe. více

Mladý rys se z Brd vrátil zpět na Šumavu

1.6.2019 | PRAHA (Ekolist.cz)
Foto:  archiv Správy NP Šumava Mladý rys, kterého na podzim roku 2018 zachytila fotopast v chráněné krajinné oblasti Brdy, se na konci roku vrátil zpátky na Šumavu, do její západní části a tady trávil celou dobu říje. Potvrdilo to porovnání snímků z fotopastí, na kterých je tento jedinec zachycen. Každé zvíře má totiž jedinečnou kresbu, která při podrobném zkoumání umožňuje jeho přesnou identifikaci. Informuje o tom Agentura ochrany přírody a krajiny spolu s Národním parkem Šumava.více

Česko ukrývá obrovské ložisko zlata. Jenže se nedá vytěžit jinak, než kyanidovým loužením

30.5.2019 | PRAHA (Ekolist.cz)
Foto: h3jl / Wikimedia CommonsMokrsko je malá vesnice na západním úbočí Veselého Vrchu a je součástí obce Chotilsko, nedaleko Příbrami. Z druhé strany Veselého Vrchu protéká řeka Vltava, na které se v tomto místě nachází Slapská přehradní nádrž. To je jeden z důvodů, proč je zdejší oblast velmi populární pro rekreaci, a nejen pro Pražany. Má to ovšem jeden zlatý háček. více

Voda hučí po lučinách, pardon, po trvalých travních porostech

29.5.2019 | PRAHA (Sedmá generace)
Foto: Luděk Čertík / Sedmá generaceLouky mají v krajině výlučné postavení. Působí na nás bukolickým dojmem, stojí někde na pomezí divoké, a přesto kultivované zemědělské krajiny. Pohledově volně přecházejí v další krajinné prvky, a díky tomu můžeme snadno nabýt dojmu, že jsou v daném místě odnepaměti. Že jsou zosobněním krajiny mlékem a strdím oplývající. Zákon však na krajinu pohlíží jinak. V jeho jazyce vody nehučí po lučinách, ale po TTP — trvalých travních porostech. více

Mýtus plavebního stupně Děčín

27.5.2019 | PRAHA (Ochrana přírody)
Foto: Ochrana přírodyV důsledku poválečného rozdělení Německa uniklo Labe osudu mnoha západoněmeckých řek, zejména nebylo regulováno a přehrazováno. Labe dnes na 550  km dlouhém úseku přirozeně protéká jedinečnou říční krajinou, na mnoha místech chráněnou, a to i mezinárodně. Mezi chráněná území patří národní park Saské Švýcarsko, začínající přímo na česko-německé hranici, a biosférická rezervace UNESCO Labská říční krajina, která zahrnuje 400  km toku. Labe je i součástí světového dědictví UNESCO Dessau-Wörlitzer Gartenreich (Desavsko-wörlitzská zahradní říše). Téměř na celý tok Labe se vztahuje právo Evropské unie v rámci soustavy Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodách se řadí mezi přirozené toky, které musí být udržovány v dobrém ekologickém stavu.více

Vydejte se na veverku s mobilem!

22.5.2019 | PRAHA (Ekolist.cz)
Foto: Aske Holst / FlickrOd loňského dubna, kdy se kampaň Na veverky s mobilem rozběhla, přispělo do Nálezové databáze ochrany přírody (NDOP) prostřednictvím aplikace BioLog více jak 230 uživatelů a přibylo 1190 zápisů pozorovaných veverek.více

Bobr evropský na řece Labi – po 23 letech

21.5.2019 | PRAHA (Ochrana přírody)
Foto: Ladislav Vogeltanz / Ochrana přírodyNa řece Labi se nacházejí dvě lokality soustavy Natura 2000, ve kterých je bobr evropský (Castor fiber) předmětem ochrany a ve kterých lze očekávat negativní vliv plavebního stupně Děčín v případě jeho výstavby. Konkrétně se jedná o EVL Labské údolí a EVL Porta Bohemica. V návaznosti na tzv. naturové hodnocení Koncepce vodních cest, jejíž součástí je i zmíněný plavební stupeň Děčín, byla mimo jiné posuzována kompenzovatelnost negativního vlivu plánovaného vodního díla na přítomné bobří osídlení. více
« | 1 | .. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | .. | 36 | »
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist