https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/daniel-pitek-ministr-zemedelstvi-nekula-a-jeho-myslivecky-preslap
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Daniel Pitek: Ministr zemědělství Nekula a jeho myslivecký přešlap

21.2.2023
Tohle je problém, který se neřeší. Louka rozrytý od divokých prasat.
Tohle je problém, který se neřeší. Louka rozrytý od divokých prasat.
Foto | Daniel Pitek
Nemyslel jsem si, že se budu muset někdy kriticky vymezit proti představiteli současné vlády a ještě k tomu v našem zemědělském resortu. Nic jiného mi, bohužel nezbývá, přestože skoro všechny včelaře mám rád, ale pan ministr Nekula za KDU-ČSL mi svým středečním vyjádřením k novele zákona o myslivosti nedal jinou možnost.
 
Před několika roky osm organizací založilo společnou platformu pro vyřešení dlouhodobě neúnosné situace v myslivosti, která v současném pojetí přispívá ke konfliktům a nespravedlnostem mezi myslivci a velkými vlastníky na jedné straně a lesníky, sedláky, menšími a středními vlastníky honebních pozemků na straně druhé. Zároveň současný dlouhodobě provozovaný postsocialistický model myslivosti výrazně negativně ovlivňuje stav naší přírody, kdy několik druhů spárkaté zvěře v nadměrných počtech působí rozsáhlé škody na lesních porostech, nelesní zeleni, sadech, v polích, na trvalých travních porostech, kdy dochází k velkým ekonomickým i ekologickým škodám a dokonce v některých případech ke snižování biodiverzity.

Asociace soukromého zemědělství ČR, Svaz vlastníků obecních a soukromých lesů, lesnické sdružení Pro Silva Bohemica, Svaz vlastníků honebních pozemků, Český svaz ochránců přírody, Česká společnost ornitologická a hnutí Duha zastupují jak vlastníky honebních pozemků, zemědělce, lesníky, tak také ekologické organizace. Naše platforma našla společnou řeč již před posledními sněmovními volbami s demokratickými stranami současné pětikoalice a sdílíme stejné nebo velice podobné hodnoty. Naši členové strany pětikoalice volili v naději v postupné zlepšování stavu české společnosti poškozené vládnutím populistů. Zásadní změny v českém zemědělství, lesnictví a myslivosti jsou toho důležitou součástí.

Proto jsme také byli spokojeni s programovým prohlášením vlády Petra Fialy, kde se v kapitole Zemědělství k myslivosti praví zcela jasné sdělení: "Posílíme pravomoci vlastníků půdy a hospodářů v organizaci honiteb. Včasné řešení problémů s přemnoženou zvěří či škůdci uchrání krajinu před většími škodami a ušetří veřejné peníze."

V loňském roce na únorové schůzce naší platformy s panem ministrem Nekulou jsme byli požádáni o strpení s naplněním tohoto cíle z důvodů českého předsednictví v EU a aktuální potřeby řešení problémů v ekonomice vzniklých díky válce na Ukrajině. Slíbili jsme, že se nebudeme snažit protlačit novelu zákona poslaneckou nebo senátní iniciativou ani nebudeme problémy myslivosti řešit v médiích a na veřejnosti. Dostali jsme příslib, že na konci roku se novela zákona o myslivosti začne řešit intenzivně a budeme přizváni k procesu tvorby této legislativní normy. MZe na podzim přizvalo k jednání pouze Českomoravskou mysliveckou jednotu, Vojenské lesy a statky, Lesy ČR a Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL). V tomto uskupení se začala řešit novela zákona o myslivosti. Byly vynechány mimo SVOL všechny naše organizace z platformy a například i akademická půda, všechny odborné střední a vysoké školy lesnické i zemědělské.

Po našich tvrdých protestech u pana ministra byla v lednu přizvána Asociace soukromého zemědělství ČR a s ní zároveň jako protiváha Agrární komora ČR, která v otázkách myslivosti dlouhodobě úzce spolupracuje s Českomoravskou mysliveckou jednotu, je s ní propojena i personálně a zájmy poškozených zemědělců včetně svých členů nehájí, což prokázala i na těchto jednáních. Myslím, že svým řadovým členům budou mít co vysvětlovat. Státní podnik Vojenské lesy a statky se stavěl k jakýmkoliv změnám v mysliveckém zákoně negativně a byl v zásadním rozporu s politickými proklamacemi vlády. U Lesů ČR byla situace o kousek lepší a sami přišli s určitými dílčími změnami v mysliveckém hospodaření u jejich podniku a v mysliveckém zákoně, ale to není divu, protože situace ve státním podniku Lesy ČR je hrozivá. Náklady na oplocenky a ostatní způsoby ochrany lesních kultur před škodami působenými spárkatou zvěří se vyšplhaly na cca 2 miliardy za poslední dva roky a škody způsobené každoročně spárkatou zvěří jdou podle údajů Ústavu hospodářské úpravy lesů v Brandýse nad Labem do miliard. Příjem z myslivosti z pronájmů honiteb je každoročně kolem 265 milionů korun a škody zaplacené uživateli honiteb nepřesahují 29 milionů korun ročně, většinou se pohybují kolem 25 milionů i méně. Otázkou je, jak je možné, že tento stav je dlouhé roky nazpátek trpěn jak vedením Lesů ČR, tak MZe. Lesy ČR naše požadavky na posílení práv vlastníků honebních pozemků a hospodářů podpořily jen velmi částečně.

Českomoravská myslivecká jednota v zastoupení svého předsedy pana Janoty vůbec nepochopila situaci v českých lesích, české zemědělské krajině i české společnosti, brání se všem opravdu účinným řešením nedobré situace v naší myslivosti, předkládá návrhy pouze kosmetických úprav a vede tím svoji organizaci k pomalé bezvýznamnosti a jedná v rozporu se zájmy své členské základny. Krásným příkladem je odpor Českomoravské myslivecké jednoty ke stažení 25 % honiteb Lesů ČR ze špatně fungujících pronájmů do vlastní režie, kdy budou umožněny prodeje povolenek myslivcům a lov pod dohledem lesníků mnohem většímu počtu zájmových myslivců z řad Českomoravské myslivecké jednoty než jen mnohem užší VIP skupině movitějších myslivců, kteří jsou schopni finančně dosáhnout na pronájmy celých honiteb.

Pro naši platformu organizací je zásadní vyjádření pana ministra Nekuly o tom, že MZe nepodá návrh novely zákona o myslivosti s našimi zásadními požadavky o snížení minimální výměry honiteb vlastních i společenstevních na 200 hektarů a právo vlastníka honebních pozemků a hospodáře od výměry 20 hektarů v honitbě na povolenku k lovu zvěře černé a holé spárkaté zvěře působící ekonomické i ekologické škody na jeho hospodářství. Nechat alibisticky tyto základní požadavky na poslanecké iniciativě při projednávání v poslanecké sněmovně, před čímž nás sám varoval, je pro nás nepřijatelné a je jasným porušením programového prohlášení vlády. Věříme, že pětikoalice bude schopna tento přešlap pana ministra napravit. Dalším velkým nebezpečím je neustálé posouvání termínů, kdy hrozí neprojednání novely v tomto volebním období a setrvání ve stavu současného nevyhovujícího zákona o myslivosti se všemi navazujícími ekonomickými i ekologickými škodami.

Naše platforma bude nekompromisně požadovat i důležité body pro ekologické organizace jako je zabránění šíření invazního jelena siky, vypuštění některých druhů ze seznamu zvěře a bude nás zajímat i situace kolem vzdělávání v myslivosti, kdy došlo podle našeho názoru k narušení nezávislosti a integrity odborných středních a vysokých lesnických a zemědělských škol s výukou myslivosti požadavkem na elektronický test u absolventů těchto škol. Budeme samozřejmě k tomuto problému respektovat postoj škol samotných.

Povolení lovu lukem považujeme za okrajovou marginální záležitost, fíkový list a vějičku připravenou MZe na novináře a veřejnost, aby za ní zanikla důležitá témata nutná k řešení.

Z těch zásadních témat se podařilo zatím prosadit jen plánování lovu ne podle vylhaného jarního sčítání, ale podle míry škod zjištěné v honitbě.

Takže lovu zdar a lesu dík.


reklama

 
foto - Pitek Daniel
Daniel Pitek
Autor je lesník a zemědělec.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (67)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

AZ

Antonín Zdráhala

21.2.2023 07:06
Neříkám, že nemáte v něčem pravdu. Problém vidím v tom, že kam český zemědělec šlápl, tam sto let tráva neroste. Devastace krajiny způsobem hospodaření je vidět na každém kroku. V lesích to není jiné. Dříve se kůrovec hlídal. Jakmile se objevil, šli po něm. Dnes pokud není napadeno dostatek stromů aby se vyplatil harvestor, nikoho to nezajímá. Kůrovec je jednoznačně chamtivost hlavně Lesů ČR. Jak to asi dopadne, se zvěří, když tyhle skupiny lidí co zdevastovali vše co jim přišlo do cesty dostanou příležitost? Bude provedena regulace, nebo totální devastace, jakou tyto skupiny provedly s flórou? Pokud se navíc zvedají nájmy za honitby, někde to ti nájemníci musí vzít. Kde asi? Musí udržovat relativně vysoké stavy, aby bylo co lovit a dokázali zaplatit přemštěné nájmy hlavně Lesům ČR. Jen pro info., jsem taky zemědělec a myslivec.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

21.2.2023 07:30 Reaguje na Antonín Zdráhala
Vy jste zemědělec a píšete zde slova o sto let nerostoucí trávě? Jaký jste tedy zemědělec? Ta kritika se vztahuje i na vás?
Odpovědět
AZ

Antonín Zdráhala

21.2.2023 07:48 Reaguje na pavel peregrin
Ano. I na mně. Ale jsem malý zemědělec. Snažím se např. omezovat chemii a prosazuji meziplodiny. Než jsem vzal pole a začal hospodařit, běžně se z těchto pozemků splavovala ornice. Dnes již 20 let se tak neděje. Snažím se. Dělám to ale při práci a nejsem na zemědělství existenčně závislý. Když mi proběhne rudl prasat dozrálým obilím, taky z toho nejsem nadšený. Mám ale obavy, že hrozí totální likvidace spárkaté zvěře. Stejně jak to proběhlo s drobnou zvěří před desítkami let.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

21.2.2023 13:43 Reaguje na Antonín Zdráhala
Děkuji za odpověď, ale myslím si, že sebeobviňování nás zemědělců není na místě. Současný, i když připouštím někde neutěšený stav věcí byl vynucen naprosto zrůdnou zemědělskou politikou popřevratových vlád a to se týká jak velkých, tak malých.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

21.2.2023 08:24
Nic nového v myslivosti. Pouze pokus rozšířit počet zemědělských či statkářských bouchalů. Dnes mohou být pouze z majitelů nad 500 hektarů, kteří už mohou sami utvořit honitbu a majitelů nad cca 200 - 300 hektraů, kteří mohou snadno v Honebním společenstvu přehlasovat ostatní majitele pozemků a dělat si tak v honitbě, co je napadne.
Přitom se jedná jenom doslova o bouchaly, kteří z podstaty své osobnosti nejsou schopni se dohodnout se stávajícími myslivci či mysliveckou jednotou. Protože pokud vlastní pozemek v honitbě, mají právo po složení mysliveckých zkoušek, získání zbrojního průkazu a získání zbraně se o členství v příslušném mysliveckém sdružení ucházet. A protože myslivců je málo a mladí to nechtějí dělat, tak pokud nejsou konfliktní osobnost, a jsou ochotni pracovat pro tým a pro to myslivecké sdružení, budou určitě vítáni.
Ovšem pokud jsou konfliktní osobnost, která chce jen poroučet a všechno, moc i benefity, táhnout k sobě a není schopna se podřídit, poslouchat a pracovat v zájmu celku, tak logicky takového člověka myslivci mezi sebou nechtějí a myslevcem, i kdyby moc chtěl, se tak nestane.
Tito lidé se tak chtějí dostat k myslivosti a k vystřílení zvěře jiným způsobem a to politickým tlakem shora. Dnešní myslivecký zákon umožňuje zemědělským statkářským biuchalům s edostat ke střílení od vlastnictví těch cca 200 - 300 hektarů. Změny požadované panem Pitkem chtějí dostat ke střílení násobně větší množství bouchalů, s valastnictvím už od 20 hektarů.
Chtějí dostat ke střílení lidi, o kterých se dá s dostatečnou jistotou říct, že nejsou schopni a ochotni se podřizovat, nejsou schopni a ochotni m pracovat pro celek a pro společnost a se slušnou pravděpodobnstí nebudou ochotni plnit příkazy a pokyny nadřízených úřadů a dodržovat platné zákony České republiky.
Jediné, co prosazují a s čím souhlasím, je odstranění jelena Sika z naší přírody. Minimálně dlouhodobým odlovováním všech kusů, které vykazují vizuální podobnost jelena Sika a vykazují typické chování tohoto druhu jelena.
Odpovědět
JV

Josef Valenta

21.2.2023 23:28 Reaguje na Radim Polášek
Už jsem se k tomu vyjádřil několikrát .Myslivecké hospodaření a představa že je třeba chránit danky vypuštěné z farmového chovu a založit si chov na 1200 ha honitbě chov přibližně o 100 dancích mne stala skoro život,kdy jsem zkolaboval na pastvině při neustálých opravách škod po dančí zvěři.Přestože devastace krajiny byla více než zřejmá,pokud měla auta klaksony a majáček tak jinak tu nejezdili aby něco nesrazili,referát životního prostředí jako by ho to nezajímalo i když to bylo jeho rozhodnutí o hájení zvěře.Co nás to stálo úsilí ,úsilí sedláků,zemědělců,vlastníků pozemků,co se kolegové naběhali po úřadech a schůzích honebních společenstvech,co jsem se napsal emailů z nemocniční postele /strávil jsem tam s mírnými přestávkami 3 roky než jsem dostal srdeční pumpu ,potom nové srdce a než jsem se trošku zotavil/.Po velkém našim nátlaku bylo z toho mysliveckého nesmyslu ustoupeno a na letošek bylo prý 71 kusů vystříleno.Ale uvidíme po sčítání zvěře kde se naši zástupci po dva roky zůčasnují.Neb aby nám někdo věšel bulíky na nos že je tu jen 30 danků ,když se tu potulovalo několik stád i po 50 kusech tomu je jen těžko věřit . Tak se nedivte ,že zemědělci ,kteří se snaží v krajině rozvěšovat budky pro dravce aby regulovali myši,kteří po krajině roznášejí plevy ke koroptvičkám ,kteří běhají se psy před kosením svých luk aby něco nepřesekli. Tito lidé chtějí,nebo nechtějí už dál trpět škodami od přemnožené spárkaté zvěře a jsou ochotny se o krajinu raději starat sami. Tak se snad na Trhovésvinensku stal hepiend ,vyhrála po strašných bojích krajina a stavy zvěře /tedy i dančí/budou už jen rozumné a přibudou zajíci,koroptvičky,křepelky když se jim na našich pozemcích snažíme udělat podmínky i když flintu nevlastníme.A pakliže nějaký myslivec blábolí o tom jak dobře hospodaří nedivte se ,že se mi po těchto zkušenostech otevírá kudla v kapse. Vždyt jak jsem řekl ty myslivecké nesmysly málem připravily mne o život i farmu.Josef Valenta Něchov
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

22.2.2023 20:13 Reaguje na Josef Valenta
....Tak se nedivte ,že zemědělci ,kteří se snaží v krajině rozvěšovat budky pro dravce aby regulovali myši,kteří po krajině roznášejí plevy ke koroptvičkám ,kteří běhají se psy před kosením svých luk aby něco nepřesekli. Tito lidé chtějí,nebo nechtějí už dál trpět škodami od přemnožené spárkaté zvěře a jsou ochotny se o krajinu raději starat sami......
to snad nemyslíte vážně. Pokud se někdo takový vyskytuje v dané skupině , pak je to něco jako bájný jednorožec


Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

21.2.2023 09:21
Bez ohledu na problematiku, pokud ministr něco slíbí, tak to musí splnit.
Slovo dělá chlapa a vůbec se nedivím reakci podražených partnerů.
Odpovědět
DA

DAG

21.2.2023 09:59
Nedivím se, že ministerstvo nereagovalo na jejich nesmyslné připomínky. Myslím, že cílem je snížit stavy zvěře a tam je zásadní organizace plánování lovu a tlak na myslivce ze státní správy. Tlak na to, aby některé druhy zvěře nebyly zvěří, i když nemají dobu lovu je také nesmyslný. Je jasné, že jde o moc v české přírodě a tu chtějí zelené organizace a novodobá zemědělská šlechta (nevím jak tento segment zemědělců pojmenovat) pro sebe. Nicméně zelená a drobnozemědělská lobby je mocná a v parlamentu to bude boj. Už dvakrát za osm let zmařili novelu mysliveckého zákona a tím se výrazně podepisují pod stavy zvěře v ČR, to se může stát i potřetí.
Odpovědět
JV

Josef Valenta

21.2.2023 23:57 Reaguje na DAG
Zas pěknej blábol,asi jste nikdy nebyl na hospodářství těch lobujících drobnozemědělců , tak je laskavě navštívte.A změníte názor.Není možné v honitbě o 1200 ha držet skoro stovku danků a další přemnoženou spárkatou a říkat tomu hospodaření v krajině. A pokud nevíte kam zajet,přijedte v létě ke mne ,ukáži vám ted již synovu farmu a můžeme za stodolou poslouchat cvrčky a žabičky ,kouknout na motýlky a hlavně na mou pýchu limousinky.Ukáži vám i budky pro dutinové dravce aby mi myši louky nesežraly. Josef Valenta Něchov
Odpovědět
DA

DAG

22.2.2023 09:14 Reaguje na Josef Valenta
Čest vyjímkám. U nás drobnozemědělci raději vyklučí dvě staré hrušně, aby měli padesát metrů pole navíc nebo raději nasypou víc chemie na pole pro jistotu. Lobby jsou samozřejmě myšleny zastřešující organizace. Ty samozřejmě lobují, viz. úprava proplácení dotací pro malé a velké podniky. Jako by byla jistota, že malý zemědělec automaticky dělá víc pro přírodu.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

23.2.2023 13:51 Reaguje na Josef Valenta
Můžete konkretizovat ty druhy těch "dutinovýho dravců". Rád se přiučím protože já osobně žádné dutinové dravce neznám.
Odpovědět
FD

Filip Doza

21.2.2023 10:22
55 let se zabývám myslivostí. Poznal jsem jedno:"Myslivci musí, zemědělci můžou" a přitom jsou to zemědělěci, kteří devastují přírodu. V okolí mám jednoho, který do žní vyjíždí 12x s chemickým postřikem, plení jakékoliv plochy s náletovými dřevinami nebo zatravněné. Policejní vyšetřování zlehčuje, zajímá jej to, kdo jej udal. Pěstuje jen pšenici a řepku. Vše prodá do zahraničí. Sklidit z polí úrodu a dobře ji prodat je hlavní krédo všech, zejména těch velkých pěstitelů. Myslivost je až tak nezajímá,jen když jsou větší škody. Mají dělat v těch obrovských lánech volné pásy-nedělají. Loni soused dělal naháňku v obrovském lánu kukuřice, a myslivci v ní zabloudili,nemohli najít cestu ven.
Možná existují odpovědní zemědělci, ale zákony platí pro všechny stejně. Pane Pitek, po lesnické škole jsem chodil do blízkého lesa na brigádu. Po těžbě se ihned zalesňovalo a pozemek se oplotil dřevěným plotem, který se opakovaně používal Dnes v době kůrovce není materiál, vlastně peníze, proto se používá, pokud se vůbec oplocuje jen pletivo, které parohaté zvěři škodí, sám jsem našel jen zbytky paroží dvou daňků, kteří se z pletiva nemohli dostat a uhynuli tryznivou smrtí.
Dnes jde všem jen o finance.LČR musí vytvářet co největší zisk, aby stál mohl financovat Ukrajinu. Zvedl nájmy honiteb do nesplnitelných výšin. Budou lovit sami. Kamarád platil ročně 400 tisíc, nyní by měl bez pár korun platit milion.
Odpovědět
PB

Petr Brok

21.2.2023 10:51
Myslivecká lobby je v parlamentu velmi silná, takže k zásadním změnám nedojde. A já si říkám, proč bych pěstoval pro divou zvěř různé zemědělské plodiny, pro náhrady? To se na to raději vykašlu. A tak tam zase dám jen to nejméně problematické a pestrá krajino sbohem. Ať si tu pestrost zajišťují ti, kteří se chtějí s divočinou dělit.
Odpovědět
DA

DAG

21.2.2023 12:12 Reaguje na Petr Brok
Žádná myslivecká lobby neexistuje. To je blud ochranářů. Naopak lobbista, který to dokonce přiznává je Bláha z Duhy.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

21.2.2023 12:33 Reaguje na DAG
Stačí vzpomenout jediné jméno: Palas - nedivte se pak pověsti, kterou ČMMJ má
Odpovědět
DA

DAG

21.2.2023 12:57 Reaguje na Jakub Graňák
Ne to já se nedivím a kritika ČMMJ je ve velké části oprávněná. Už když ho zvolili do čela ČMMJ, jako bývalého politika ČSSD, tak jsem tvrdil, že je toxický už i pro socany a bez morálního vedení ČMMJ je to cesta do pekel. Po něm to nebylo bohužel o moc lepší. Ale je to dvacet let a přístup se mění, i když se spoustou věcí nesouhlasím. Škoda, že nejde moc provětrat ty strejce na okresech, bez toho další posun k lepšímu nebude, ale to je daň za organizaci organizovanou od spodu.
Už nebožtík Hromas nám na škole říkal. "Ministerstvo nám poslalo v roce 2001 návrh zákona, ať se k tomu vyjádříme, tak jsme se vyjádřili a nezměnilo se v něm vůbec nic"
Já prostě nevidím ty stovky poslanců myslivců nebo nějaký velký vliv ČMMJ. Kdo je tedy ta brutálně silná lobby?
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

21.2.2023 16:15 Reaguje na DAG
Je to jenom sedum let. O lobbyngu nevím nic, jen jsem si dovolil upozornit na to, jak těžce může nějaká taková figurka do jazzu poškodit pověst jakékoli instituce, a na dlouho
Odpovědět
DA

DAG

21.2.2023 16:55 Reaguje na Jakub Graňák
Vskutku. Díval jsem se na net a odstoupil až 2014. Já myslel, že tam byl jen jedno období.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

21.2.2023 17:00 Reaguje na DAG
Nene, byl tam o dvě období déle, než bylo zdrávo:-)
Odpovědět
DA

DAG

22.2.2023 09:24 Reaguje na Jakub Graňák
To každopádně
Odpovědět
Hu

Hunter

21.2.2023 15:45 Reaguje na Jakub Graňák
Soudruh Palas byl pro CMMJ neštěstí.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

21.2.2023 16:17 Reaguje na Hunter
On byl neštěstí pro každého, kdo se mu připletl do cesty
Odpovědět
Hu

Hunter

21.2.2023 16:41 Reaguje na Jakub Graňák
Asi tak
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

21.2.2023 16:58 Reaguje na Hunter
;-)
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

22.2.2023 21:56 Reaguje na Jakub Graňák
On byl snad i v podstatně významější funkci. Byl ministerským předsedou. Při stejné retorice jde říci : " nedivme se pověsti kterou ČR má". Ale ono to tak nějak doslova neplatí, že. Lidé běžně přicházejí a odcházejí ale vůči ČMMJ to jde vždy použít. Jak dlouho tady ještě Palasem míníte argumentovat?
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

23.2.2023 07:23 Reaguje na Jarek Schindler
Ministerským předsedou chvála bohu nikdy nebyl, to by jste na něho dodnes nadával i Vy. A ano, Čr zrovna dvakrát dobrou pověst i díky němu nemá. Pokud jde o vaši otázku, odpověď je nasnadě: Tak dlouho dokud bude třeba, aby se takováto persona už nikam nedostala.

PS: čekal bych, že se jako zastánce divokých čuníků pustíte do Vladimíra Nechutného níže, jistě pamatujete o čem jsme se tu dohadovali loni, že ano?
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

23.2.2023 12:25 Reaguje na Jakub Graňák
Ale Palas nebo Topolánek, nějak mi to splývá. Samozřejmě, máte pravdu, ministr zemědělství. Takže otázka je stejná, jen míří na zemědělce kterým také "šéfoval". jen se na to tak nějak zapomíná a uvádí se pouze pžedsednictví v Čmmj. Trochu divný metr.
PS: podívám se.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

23.2.2023 13:46 Reaguje na Jarek Schindler
Někdo zapomíná... já ne. On má značný podíl na tom, jak současné zemědělství funguje, což taky dávám jasně najevo a vúči myslivcům jsem daleko smířlivější než vůči zemědělcům. Tudíž metr mám pořád stejný.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

23.2.2023 20:43 Reaguje na Jakub Graňák
Tak to dík. To oceňuji.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

24.2.2023 07:21 Reaguje na Jarek Schindler
Není zač
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

23.2.2023 12:29 Reaguje na Jakub Graňák
Tak jsem se podíval a problém v tom nevidím. Naopak souhlasím s tvrzením, že od prasat přeoraná louka něco znamená. Ono je to stejné i v lese. Pokud přeorávají smrčinu je něco špatně a stojí, tedy stálo za to se na to podívat. Já snad někdy tvrdil něco jiného?
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

23.2.2023 13:47 Reaguje na Jarek Schindler
Vy jste tehdy především rozporoval negativní vliv početnosti prasat na početnost chroustků, pamatujete?
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

23.2.2023 18:49 Reaguje na Jakub Graňák
Jestli myslíte naši při, kdy jsem uvedl, že přes stavy divokých prasat které máme, je těch chroustků a na jižní Moravě chroustu pořád dost. Tak to si pamatuji. Na jihu se poslední dobou co čtyři roky kalamitně množí chroust a u nás vídám v létě při rojení chroustků také dost. Dokonce jsem uváděl nějaký článek kde se psalo o přemnožení chroustků na opavsku. Snad si to pamatuji dobře protože hledat to opravdu nemíním.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

24.2.2023 07:21 Reaguje na Jarek Schindler
A já tehdy oponoval, že z miliard jsou miliony, ale ani mně se to nechce dohledávat. Nechme to tak, hlavní je zdraví:-)
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

21.2.2023 11:41
Vzhledem k faktu, že platformu " zradily " VLS, LČR a další, tak zůstala pouze svatá trojice. DUHA, ČSOP a ČSO.
Odpovědět
TP

Tomáš Pilík

21.2.2023 16:02
Zájímavé názory, s něčím se dá i souhlasit, ale celé mi to přijde jako vzpoura nespravedlivě odsouzených věžňů, kteří se bouří kvůli tomu, že v šunkaflecích dostávají málo šunky.
Pokud Vám jde seriozně o stavy zvěře a vemete v úvahu její ekologii a etologii, vyjde Vám z toho především to, že je potřeba velice rychle a radikálně začít řešit neduhy především zemědělské krajiny. Podívejme se, na jakém procentu zemědělské půdy je pěstována stále dokola kukuřice, řepka a pšenice nebo jsou trvale ohrazené za účelem pastvy a podívejme se na to, v jakých blocích jsou pěstovány jednotlivé plodiny. Pravidlo o maximální výměře půdního bloku s jednou plodinou je k smíchu a v praxi je hned několik způsobů, jakými je obcházeno. To ostatní kolem dané problematiky je předvádění se pro neznalé a média.
Posílení práv vlastníků půdy je poslední dobou takové neustále omílané, magické zaříkávadlo, ale jak sám píšete, až na pár hlasitě vystupujících jedinců, o to nikomu nejde. VLS to nezajímá - hospodařejí si na svém, vše mají plně pod kontrolou. LČR jsou na tom v podstatě stejně, protože u pronajímaných honiteb si mohou nastavit svá pravidla, takže je to opět jen na nich. Pak odečtěme národní parky (opět stejný případ jako výše) a různé jiné organizační složky státu + velké vlastníky a budeme max. na nějakých 30 % rozlohy lesních pozemků. Tyto vlastníky pak ještě rozdělme na ty, co Vaší platformu podporují (pokud se budeme bavit o jednotlivých fyzických osobách, tak Vás nepodporují ani všichni Vaši členové) a na ty, co s Vašimi názory nesouhlasí. Na kolika procentech vlastníků podle výměry lesů tedy jsme? Myslím, že to nevíte ani Vy sami, ale jsem přesvědčen, že nijak ohromující číslo to nebude. Má to hned několik důvodů:
1) Většina vlastníků je schopná a ochotná se domluvit s ostatními na chodu honitby.
2) Pokud budu situaci posuzovat podle zkušeností, ze svého širokého okolí, většina vlastníků myslivost vykonává již nyní a jsou i členy mysliveckých spolků.
3) Vlastníci, kteří myslivost sami nevykonávají, o to z nějakého důvodu nemají zájem nebo na to nemají čas. Osobně jsem jednomu zemědělci, který měl na pozemcích škody od divokých prasat, nabízel, že může jít na čekanou se mnou a poslal mě do oněch míst - v noci prý spí, protože přes den potřebuje dělat a raději si kolem pole natáhne ohradník než vysedávat někde po nocích ...
4) Většina hospodářů je raději, když se po jejich pozemcích pohybuje místní člověk, se kterým si říká ,,Franto“ a zná místní podmínky, než nějaký ,,profesionální“ bouchal.
5) Rozhodování v honebních společenstvech je v současné době zákonem nastaveno tak, že hlasování probíhá demokratickou většinou dle vlastnické výměry pozemků, což je jednoznačně spravedlivé a opět nevyhovuje jen těm, co se nejsou schopni domluvit s ostatními nebo vyjednat podporu pro své názory nebo nejsou ochotní akceptovat názor většiny. Opět z praxe, vesměs se jedná o lidi, kteří mají představu, že krajina je tady jen pro jejich osobní prospěch a jediné, co jsou ochotní akceptovat, jsou nulové škody od zvěře.
Návrh zákonného nároku na povolenku k lovu vlastníkům určité výměry pozemků v honitbě, která je pronajata jinému subjektu, je v kolizi s praktickým prováděním lovu a vůbec nerespektuje právní předpisy, které upravují chod spolků. A to vůbec nerozebírám otázku toho, proč mají být vlatníci určité výměry zvýhodňováni oproti jiným. Jaký je praktický rozdíl v tom, zda jsem vlastník 4,9 nebo 5,1 ha pozemků? Dnes se jedná o rozdíl 1 hlasu na vlané hromadě honebního společenstva, ale ve Vašem podání byste onoho vlastníka 5,1 ha povýšil do novodobého šlechtického stavu.
Dále vyčíslujete výši škod a poukazujete na to, jak malé procento z toho je skutečně uhrazeno. To má podle mého dva základní důvody. Za prvé, mnoho ,,hospodářů“ si představuje, že u nich někdo zaklepe na dveře a řekne ,,Tady máte peníze za škody od zvěře.“. Jakmile by pro získání náhrady měli udělat něco víc, většinou ztrácejí zájem. Za druhé, zákon o myslivosti obsahuje mechanizmy, jak škodám předcházet nebo v případě jejich vzniku umožňuje státní správě zakročit, ale tyto mechanizmy nejsou vlastníky téměř vůbec využívány. Osobně vím o jednom případu, kdy o institut § 39 zákona o myslivosti bylo hospodařícím subjektem žádáno (tuším, že to bylo na Opavsku a článek o tom proběhl i zde), ale domnívám se, že navrhovatel své podání špatně formuloval a podkládal jej chybným výkladem právních předpisů.
Pokud se na problematiku podívám z větší dálky, vychází mi z toho spousta nesystémových návrhů, které pravděpodobně budou mít za účel to, že několik nespokojených jedinců, kteří nejsou schopni akceptovat vůli většiny, se chtějí dostat k povolenkám k lovu nebo k vlastním honitbám tím, že se změní zákon. Skutečným problémem ale není špatný zákon o myslivosti, ale žalostná vymahatelnost práva v České republice. Pokud se něco zásadně neotočí k lepšímu ohledně tohoto fenoménu, můžete měnit zákony, jak budete chtít, ale situace bude stále stejná. Těch, co mají své pozemky přičleněny k vlastním honitbám, např. u LČR, je mi líto, zde jsou vlastnická práva opravdu výrazně potlačena, ale řešením nejsou opatření, která navrhujete a už vůbec ne u společenstevních honiteb.
Dle mého je pes zakopán v tzv. normovací vyhlášce, která umožňuje normování většiny spárkaté zvěře pouze na lesní pozemky a pouze na základě vůle držitele a uživatele honitby (dipozice v tom, že uživatel honitby bude chovat pouze zvěř, kterou bude chtít, je iluzí). Dále se tváří, že v polních honitbách se spárkatá zvěř (kromě zvěře srnčí) nevyskytuje, tudíž nemůže být normována a tudíž jsou i omezené možnosti pro řešení situace, avšak opak je pravdou.
V čem s Vámi naprosto souhlasím, je jelen sika ve volné krajině. Zejména na Plzeňsku a Karlovarsku situace díky nezodpovědným uživatelům honiteb přerostla někam, kam nikdy neměla. Zvlášť zarážející je, že ačkoliv je v těchto oblastech samotná přítomnost jelena siky na hranici zákona, státní správa je absolutně nečinná … občas se na oko řeší vysoké stavy siky, ale problém hybridizace s jelenem evropským nikoho nezajímá.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

21.2.2023 16:29 Reaguje na Tomáš Pilík
S tou zemědělskou krajinou máte svatosvatou pravdu
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

21.2.2023 21:16 Reaguje na Tomáš Pilík
Máte pravdu.👍
Jako zajímavost uvedu, že onehdy jsem viděl přednášku o koci říše Římské a podle historičky to hlavní nebyli Germáni, ale přestože byly dobré zákony, tak nulová byla vymahatelnost práva pro občany bežné. Právo bylo jen pro elitu a to jen takové co se jí hodilo.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

21.2.2023 21:18 Reaguje na Slavomil Vinkler
Doplním: Elita byli latifundisté a vysocí velitelé armády.
Odpovědět
Plha z Kojčic

Plha z Kojčic

21.2.2023 17:25
Lov lukem ? To myslíte opravdu vážně ???
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

21.2.2023 18:47 Reaguje na Plha z Kojčic
Většina podporovatelů platformy je rakové úrovně, že nikdy nedostanou zbrojní průkaz. Proto tato možnost.
Odpovědět
PB

Pavel Bohuslav

21.2.2023 19:18
Škody zvěří na zemědělské půdě a v lesích jsou obrovské.Jsem menší zemědělec a mohu Vám pochybovačům to kdykoliv ukázat.Řeším to každoročně.Je až zarážející,jak myslivci obhajují svoji činnost.Hospodářům kteří platí daně, pojištění, ap.vznikají škody.Páni myslivci to mají jako zájmovou činnost a téměř za nic neručí.Lovit a jezdit auty po pozemcích není pro ně žádný problém,ale jen když potřebují.Jediné řešení je snížení stavů zvěře a stát by měl skutečně udělat kroky ,aby tomu tak bylo.Myslivci sami říkají(kapr si přece rybník sám nevypusí) a o tom to všechno je.Možností k lovu mají neskutečné množství(noční vidění,termokamery ap)Snížením stavů zvěře se ochrání miliardy.Jenom co stojí obnova lesů,budování drahých oplocenek atd.Řádným mysliveckým sdružením by bylo možné vyplatit i nějakou dotaci na jejich správnou činnost a ještě by se hodně ušetřilo.Jenom ne za čelisti nebo nějaké jiné výmysly.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

22.2.2023 20:23 Reaguje na Pavel Bohuslav
Tak z druhé strany - sečení pícnin aneb výroba fašírky ze zajíců a malých srnčat, zbytek dokonají postřiky. Kdo zodpovídá za toto ?
Máte představu o ceně termovize a kvalitního NV?
Kdy naposledy jste se ozval , že normované stavy jsou patrně překročeny a dal podnět ?
Odpovědět
PB

Pavel Bohuslav

24.2.2023 12:02 Reaguje na Petr Pekařík
Co stojí termovize a noční vidění znám,ale mohu Vás ubezpečit
,že škody jsou mnohonásobně větší.Navíc pro vás se jedná o jednorázový výdej,nám zemědělců se to týká každoročně.
Odpovědět
VN

Vladimír Nechutný

21.2.2023 20:44
Divoká prasata neryjí na loukách z rozmaru. jdou po potravě. Po rozboru žaludků desítek odlovených prasat jsem tam nalezl dva převažující zdroje potravy.
Hraboší a larvy choustíků letních .Pokud se provedla obnova porostů zoráním a osevem nové trávy černá zvěř přestala tyto plochy navštěvovat, prostě tam neměla co žrát. Takže je to i o zvoleném způsobu hospodaření
Odpovědět
DA

DAG

22.2.2023 09:27 Reaguje na Vladimír Nechutný
Došel jsem ke stejnému názoru. Kdyby ty trvalé travní porosty byli alespoň biologicky cenné, ale vesměs je to jen nevýkonná ředina několika původně nasetých druhů.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

22.2.2023 10:30 Reaguje na Vladimír Nechutný
Prapůvodem problémů takových "trvale" zatravněných pozemků je to,
že vznikly zatravněním úrodných polí s vysokým obsahem zásobních
živin. Z takových ploch nikdy nebude chudá louka, která neuživí
ani ty hraboše. Rostou tam z předchozí doby pícniny a jiné velmi
vzrůstné traviny, které jim poskytují výdatnou potravu a kryt před
dravci. Ono je rozdíl se před dravci ukrýt na chudé louce a nebo
na bývalém poli zarostlém hustou, vysokou travou a plevely. Tyto
plochy by se měly občas jak píšete přeorat a pokusit se je zbavit
živin, které na nich zůstávají ve formě mulče. Pod vrstvou mulče
je pro hraboše ráj, protože je tam dravci nevidí a musí konat buď
černá a nebo lišky, které se pokoušejí prokopat do nor s mladými.
Vidím to u lišek v okolí(černou se u nás daří držet na minimech)
a je to co pár metrů jamka od jamky. Podle mne se pan Pitek shlédl
ve šlechticích, kteří měli na svých pozemcích reprezentativní
honitby a kde byli pány i při stanovení počtu zvěře. Některým na
zemědělské produkci ani nezáleželo a klidně ji nechávali sežrat
zvěři na jejíž lov zvali VIP. Nikdo jim nemluvil do "stavů" zvěře
a buď ji vybili a nebo naopak přemnožili. Trpělo ale jejich okolí
oběma extrémy, Buď v širokém okolí zvěř nebyla a nebo ji bylo
tolik, že chalupníci v noci hlídali pole, aby jim ho nespásla zvěř
z hraběcí honitby. Znám to z okolí, kde mívali revíry Rotschildové
a Hrabě Larisch. Jedni měli hutě a on doly a na sklizni z polí jim
nezáleželo, protože vydělávaly hutě a doly. Pole byly pouze krmnou
základnou pro tisíce kusů drobné a spárkaté a na okrajích polí
nechávali nesklizenou kukuřici až do jara zvěři. Na mezích bývaly
fůry plev se zrním a plevely z čističek obilí. Totéž se dělo ještě
do sedmdesátých let a potom útrum. Pole bez plevelů, po sklizni
ihned zaorána a zmizely hromady plev s těmi zlomky zrna a plevelů. Klesaly počty koroptví, křepel a později i bažantů(ukončení chovu
v bažantnici Šilheřovice a bažantnicích mysliveckých spolků).
Mohl bych o tom vyprávět hodiny a věřte mi, že nic není černobílé,
jak to dnes prezentují některé skupiny zabývající se přírodou.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

23.2.2023 07:25 Reaguje na Vladimír Nechutný
Nebudou chroustci - nebudou hmyzožravci
Odpovědět
FB

František Balco

23.2.2023 01:12
Omlouvám se, ale lesařinu a myslivost jsem si před lety zakázal v zájmu zachování duševního zdraví.
Odpovědět
Pz

Pytlák zelený

23.2.2023 05:55
Trvalo to, než se soudruh autor dokoktal k tomu podstatnému, o co mu jde, ale nakonec to přece jen přišlo - snížení výměry honitby na 200 ha, aby si mohl zabouchat kdejaký obejda, který by za současných podmínek vlastní honitbu dohromady nedal. Soudruh se s důvěrou obrátil na soudruhy z vládní pětidemolice, což znamená, že ovšem nepochopil, že myslivecká vášeň prochází takříkajíc celým politickým spektrem a nejde o nějaký postsocialistický model...
Odpovědět

Petr Štěpánek

24.2.2023 17:54
Plně souhlasím s vyjádřením Daniela Pitka. To co předvádí ministr zemědělství je celkově tragické. Jako jediný ministr současné vlády si nechal snížit příspěvek ze státního rozpočtu o 50 procent z 5 miliard na 2,5.Není divu, že okolní státy, kteří si váží zemědělství a své země, nás ve všem převálcují. Naši lidé realizují nákupy v Německu nebo Polsku, kteří jsou v agrárním sektoru dávno před námi .Podpora jejich zemědělského sektoru je zcela jiná.
Celou dobu je nám Min. zemědělství slibována novela Zák. o myslivosti s tím , že bude snížena výměra honiteb a bude umožněn výkon práva myslivosti vlastníkům honebních pozemků. Ani několikrát toto opakované prohlášení ministra a zároveň zakotvené ve vládním prohlášení, ministr nedodržel.
ČMMJ pod vedení Janoty zcela zamrzla v komunismu a je stejná i 30 let po revoluci. Stále mají představu lidové myslivosti, kdy postavičky v zeleném stále chtějí provozovat svého koníčka na úkor vlastníků honebních pozemků. Tito bezzemci vyjíždějí na pozemcích jiných vlastníků komunikace ke svým mysliveckým zařízením-krmelištím, staví si myslivecká zařízení-často bez souhlasu vlastníka a cizí pozemky jim slouží jen jako krmivová základna pro zvěř, o které si myslí že patří jim. Jeden rok je třeba ulovit 20 ks černé zvěře, další rok 40 a když to půjde tak další rok 60 ks, bez ohledu na škody. Je třeba naplnit mrazáky, potom vydělat na nájem a ještě aby něco zbylo. Statistika hovoří zcela jasně. Jak o stále vyšších stavech zvěře a následných škodách způsobených zcela přemnoženou zvěří. Každý vlastník ,jelikož se mu jedná o jeho majetek bude vždy lepší hospodář a myslivec než člen ČMMJ a pouhý nájemce honitby. Majitel pozemků chce mít zde zvěř, ale v takovém počtu, aby způsobené škody byly únosné .Nájemce chce pravý opak čím více zvěře, tím lépe. Bez ohledu na škody. Ty stejně těžko někdo vymůže.
Vlastníci pozemků, které mají pozemky v honitbách patřící LČR, Vojenským lesům a jejich honitby jsou pronajaty mysliveckým spolkům, nemají žádné zastání. Mohou jen řešit vzniklé škody soudní cestou s výsledkem v nedohlednu, především v čase. Nemají nárok, provozovat na svých pozemcích myslivost a jsou jen v područí nájemců honiteb, jelikož držitelem honiteb, jsou LČR a Vojenské lesy a statky. Následné škody ale musí řešit vlastník pozemků s nájemcem.
Novela zákona o myslivosti je zcela nutná a měla být provedena již dávno. Ale po vzoru Německa, nebo Rakouska. Socialismus už nebudujme ani v myslivosti.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

24.2.2023 21:56 Reaguje na Petr Štěpánek
Tak samozřejmě, souhlasit můžete s čím chcete pane Štěpánku Já osobně s některými výmysly pana Pitka absolutně souhlasit nemohu. Některé se dají dokonce označit za lživé.
Jinak, všechna čest, napsal jste toho skutečně hodně. Bohužel většina z toho jsou nic neříkající fráze lidiček co o myslivosti moc neví.
Mluvíte o komunistické lidové myslivosti. Omyl . Dnešní myslivost se řídí zákonem který co do tvorby a využití honiteb je velice podobný zákonům z doby R-U či prvorepublikovému Malému honebnímu zákonu z roku 1929. Opravdu chcete tyto zákony o myslivosti označit za lidové či ještě lépe komunistické? Všechny tyto zákony mají jedno společného. Přisuzují právo myslivosti majiteli honebního pozemku ale výkon myslivosti je podle těchto zákonů možný pouze v honitbě. To je na vás či pana Pitka asi hodně složité a hlavně to odporuje vaší filozofii „ myslivosti na svém pětníku“.
Nedá se ale říci, že bych se vším nesouhlasil. Ano, po vzoru třeba toho Rakouska by už konečně , 30 let po Listopadu měli začít ti naši uvědomělí zemědělci a lesníci konečně hospodařit. Až ta naše zemědělská krajina bude vypadat jako v tom Rakousku tak můžeme převzít i rakouskou minimální výměru. Do té doby největší ničitelé biodiverzity v zemědělské krajině jste pravděpodobně Vy a ti vaši uvědomělí vlastníci . Bohužel, při pohledu na naši krajinu jde asi těžko říci že, by ji spravovali nějací lepší hospodáři.
Odpovědět

Petr Štěpánek

25.2.2023 12:41 Reaguje na Jarek Schindler
Jarku, o myslivosti vím toho opravdu hodně, jelikož ji sám 40 let provozuji. Žádný rozdíl z dob komunismu a 30 let po revoluci nenastal. ČMMJ stále ovládají stejně zaslepení lidé, žijící stále v lidové myslivosti. To co uvádíte vy není pravda. Majitel pozemku nemá žádné právo myslivosti.Pokud jsou pozemky v honitbách LČR, tak ta je pronajata mysliveckému spolku a ten zde provádí výkon práva myslivosti. Majitel jen může počítat škody.Nemá nárok na povolenku k lovu, nikdo mu jí nezaručuje. To měla zaručovat novela zák. o myslivosti. Drobní zemědělci, kterých se měl zák.zastat jistě nejsou ti co ničí biodiverzitu. Velcí vlastníci 1000 ha zem. půdy, maji svoje honitby. Největší škůdci i pro myslivost jsou zabedněnci jako vy, kteří stále žijí v socialismu.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

25.2.2023 14:43 Reaguje na Petr Štěpánek
Otázka zněla jasně pane Štěpánku. V čem se liší současný zákon o myslivosti oproti prvorepublikovému zákonu nebo dokonce zákonům z dob R-U v tvorbě a využívání honiteb? Tedy kromě minimální výměry která bohužel odráží stav naší krajiny. Výkon myslivost bude vždy o honitbě. Pro vlastníky honebních pozemků je právem myslivosti možnost vytvořit honitbu a rozhodnout o způsobu jejího využívání. Klidně si mohou ve společenstevní honitbě hospodařit sami na svém. Nikdy to nebylo jinak. Poukažte na jeden jediný paragraf minulých zákonů, který by měl podpořit ten váš nesmysl o lovu bez ohledu na vlastníka honitby a případně nájemce, který by, ač má smlouvu a platí nájem, měl mimo to trpět ničím se neřídícího a neplatícího bouchala. Samozřejmě každému musí být jasné proč od těchto nesmyslů dávají ruce pryč všichni velcí majitelé. Tedy vojáci, Lčr a věřím, že i všichni velcí co jsou schopni podle současného zákona vytvořit vlastní honitbu. Kde jste přišel například na to, že honitby LČR, musí být pronajaty mysliveckému spolku? Jeden z vašich nesmyslů. Lčr provozují honitby i ve své režii a také nemusí vystavit majiteli několika hektarů povolenku. Stejně tak velcí vlastníci těch 1000 ha zemědělské půdy co provozují myslivost ve vlastní režii. Opravdu si myslíte, že tyto honitby jsou pouze na pozemcích těchto velkých vlastníků? Už je vidím jak si nechají někoho dalšího jen tak běhat a lovit ve své honitbě. Již ten zákon z První republiky obsahoval pojem enkláva a nezaručoval majiteli na takové enklávě lov.
Takové malé honitby neodpovídají ani prostorovým nárokům zvěře. Tedy kromě drobné a srnčí zvěře. Jediné co by to přineslo by bylo snížení plochy pro kterou je ta která zvěř normována a tedy snížení normovaných stavů. Ze dne na den by se nám zase skokově zvedlo to "přezvěření". Nejsem dokonce přesvědčen ani o tom, že by to nakonec zaručovalo nějaké snížení stavů zvěře. Došlo by pouze k degradaci genofondu zvěře.
Samozřejmě pane Štěpánku, Rakušáci se od vás mohou učit jak vypadá zemědělství a jak zemědělci u nás tvoří zdravou a rozmanitou krajinu a myslivci jim to ničí. Stačí se jít podívat na ty malá políčka střídajících se plodin, rozptýlenou zeleň, meze a biopásy. Prostě zemský ráj to napohled, radost pohledět.
Blíží se další kalamitní přemnožení hrabošů. Zase budete trávit vše živé?
Jen dodám, že znám zemědělce co se opravdu starají a myslivost ve společenstevní honitbě vykonávají.Ti si nestěžují.
Odpovědět

Petr Štěpánek

25.2.2023 12:21
Odpovědět

Petr Štěpánek

25.2.2023 18:54 Reaguje na Petr Štěpánek
Jarku ,patříte stále k lidem, kteří žijí v lidové myslivosti a socialismu. Věřím ,že nevlastníte ani 1 ha zem. půdy, natož aby jste někde něco obhospodařoval, nebo se o něco staral. Svého koníčka provozujete na úkor vlastníků honebních pozemků.
Máte pravdu, že vlastník má právo vytvořit honitbu. Ale podle současného postkomunistického zákona-min.výměra 500 ha. Tam kde je roztříštěná půdní držba, nebo jsou pozemky LČR je toto téměř nemožné a proto je tento stav 30 let zakonzervován. Vám lidovým bouchalům jde jen o to provozovat svého koníčka na cizím majetku bez ohledu na škody. Proč stále rostou početní stavy zvěře, když normované stavy v honitbách jsou stále vykazovány stejně ,řadu let po sobě. Stále roste odlov všech druhů spárkaté zvěře, ale skutečné stavy zvěře stále k vaší radosti narůstají. Přirozená obnova lesa již není vůbec možná. Škody na TTP a zemědělských plodinách dosahují miliard ročně, ale vy stále budete tvrdit že je vše v pořádku, jen aby nedošlo ke změně. Změny se bojíte jen proto, že víte ,že řada z vás by již nenašla uplatnění.
Co se týče velikosti honiteb. Rskousko nám nejvíce blízké 115 ha. Německo dokonce 75 ve většině spolkových zemí-podmínka provozuje jeden myslivec,150 ha provozuje více myslivců. Totéž Německo uplatnilo v bývalé NDR, bez ohledu na velikost pozemků a nám podobnému zemědělství. Chcete tvrdit, že v Německu nebo Rakousku mají úroveň myslivosti na horší úrovni, nebo že zde došlo k vystřílení zvěře.
Jádro všeho je v tom, jak sám uvádíte, že snížením velikosti honiteb, by došlo ke snížení normovaných stavů zvěře, opravdu by došlo k redukci skutečných početních stavů a tím následným škodám. Tomu musíte za každou cenu pod vedením Janoty zabránit, bez ohledu na výše škod. Proč by měl mít vlastník 20 ha nárok na povolenku k lovu, aby spravoval řádně svůj majetek a bránil škodám? Pro vás nemyslitelné, ale co vám dává právo na těchto pozemcích hospodařit a zneužívat jen svého postavení.
/jen jako poznámku, když je zmíněno trávení. Máte na mysli vámi oblíbený furadan na trávení lyšek,kun a dravců/
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

25.2.2023 22:12 Reaguje na Petr Štěpánek
Bohužel ani na druhý pokus jste mi neodpověděl na položenou otázku. Mám to sem psát potřetí? Nemá to asi smysl protože stejně neodpovíte. Rozdíl není ale říci to nemůžete, protože vydávat prvorepublikovou myslivost za lidovou , socialistickou či dokonce komunistickou by vám ani problén neznalá společnost nezbaštila.
Myslivost byla u mě součásti profese a provozoval jsem ji v lesních honitbách, kde byla součástí výkonu povolání. No a díky bohu mám tu možnost ji v lesní honitbě pořád provozovat. Nemyslím si, že je na škodu když je zaměstnání současně i koníčkem. Je vidět, že věšteckými schopnostmi prostě neoplýváte.
Vy bohužel neoplýváte ani znalostmi myslivosti.
Kdo by to řekl, že po čtyřiceti letech myslivecké praxe , jak jste tvrdil, máte tak ubohé znalosti. Proč by proboha neměly být normované stavy vykazovány stále stejně? Vy si pletete základní pojmy. O stanovení minimálního a normovaného stavu přece může, ale nemusí, požádat držitel honitby. Tyto stavy nemají s vlastním výkonem myslivosti ( absolutně nezáleží na nájemci) zas až tak moc společného a jsou čistě věcí vyhlášky a správního řízení. Ano , právě nestanovení normovaných stavů v části honiteb dělá rozdíl mezi nimi a jarními kmenovými stavy a budí zdání přezvěření. Vysvětlovat Vám to ale nebudu brotože jak se tak dívám, stejně to nepochopíte.
Ano v Rakousku nebyla přerušena držba pozemků a tak mají pořád přibližně stejný zákon jako byl i u nás za první republiky. Předlohu z dob R-U máme stejnou. I tam ale chápou. že myslivost se nedá provozovat na pár hektarech a honitby zvětšují. Zvěře mají podstatně víc než u nás a je zajímavé, neřvou o miliardových škodách. Jen ta kvalita zvěře trochu pokulhává. U nás právě kvůli té roztříštěné držbě jsou HS a společenstevní honitby.
Pokud chcete řádně správně spravovat váš majetek tak si sami vezměte z toho Rakouska příklad. Stačí se podívat na leteckou mapu krajiny jižní Moravy kolem státní hranice. Rozdíl je na první pohled zřejmý. Takže se podívejte jak má vypadat krajina kde mají minimální výměru 115 ha. Říkám to snad již po sté. Až bude u nás vypadat krajina jako v tom Rakousku může být řeč o snížení minimální výměry.
Jak se spravuje majetek a brání škodám v podání některých majitelů vidím na polích i v lese denně. To chcete škodit i na zvěři a v myslivosti? Co dává právo myslivci hospodařit v honitbě? Vy to nevíte? No přece smlouva mezi nájemcem a držitelem honitby.
No a karbofuran či furadan ? Myslivec nepotřebuje jedy, má pušku. Jedem "brání svůj majetek pouze pitomý" chovatel či zemědělec.
Odpovědět

Petr Štěpánek

26.2.2023 18:30 Reaguje na Jarek Schindler
Jarku ,komunisté vás vychovaly opravdu dobře, ta vaše nenávist k sedlákovi, jako třídnímu nepříteli z vás přímo prší.
Já jsem vám, ale odpověděl zcela jasně rozdíl je ve velikosti honitby. Prvorepubliková byla 100 ha. Nikdy jsem neuvedl, že považuji prvorepublikovou myslivost za soc. Prvorepubliková myslivost byla právě pevně svázána s vlastnictvím pozemků a jen vlastník rozhodoval o tom, kdo zde bude myslivost provozovat. To v současné době neplatí, proto je současný zákon a myslivosti stejná jak za soc.a i 30 let po revoluci. Ale to vy jako kovaný soudruh nejste schopen pochopit.
Věštecké schopnosti jsem měl dobré, když jsem vás odhadl na člověka, který nikdy nevlastnil ani 1 ha pozemků, nikdy nic neobhospodařoval a zemědělství nerozumí. Znáte jen socialistickou myslivost a vždy jste jí provozoval na něčí účet.
Co se týče stavů zvěře, tak to zase nechcete pochopit. Není možné 10 let vykazovat normované stavy 7 ks černé zvěře a ročně lovit 80 ks. Nepožádat jako držitel honitby o změnu a stále vykazovat stejné jarní kmenové stavy. Proto jsou skutečné stavy zvěře několikanásobné, Proč se nevyjádříte ke statistice lovu spárkaté zvěře.
Znovu vám zopakuji o co mělo v novele jít. Aby vlastník zem. a lesních pozemků měl možnost chránit svůj majetek. V honitbách LČR nemá nárok na povolenku k lovu ani na členství ve spolku, pokud jí LŘ pronajímají, stejné i když je honitba režijní-žádný právní nárok. Stejně je na tom u HS ,Příklad vlastní 60 ha- 60 hlasů.,HS 900 ha, neprovozuje ve vlastní režiji, opět pronajato Nemá nárok být přijat do spolku ani na povolenku k lovu. Může jen počítat škody a sledovat mužiky v zeleném jak hospodaří na jeho majetku. Snížení výměry na 200 ha. Toho se bojíte jen proto, že by vás řada majitelů vykázala a provozoval by myslivost sama, ta vaše lidová myslivost by skončila .Proč má Německo 75 ha i v NDR-stejné podmínky .Opět bez odpovědi.
Vaše zabedněnost je zřejmá i v tom, že si nechcete přiznat miliardové škody jak na lesích ,tak na zemědělské produkci a TTP, které jsou každoročně vykázány, včetně přemnožení zvěře. Jako lesák-jak to že již není možná přirozená obnova lesa-vše sežere spárkatá zvěř. Kde je druhová pestrost porostů-není možná. Možná jen v oplocenkách.
Právo hospodařit má myslivec od držitele, na základě nájemní smlouvy. Ale držitel není vlastník všech pozemků v honitbě. Někdy vlastní jen třeba těsnou většinu , ale rozhoduje o celku. Ale to nejste schopen pochopit, jelikož znáte jen myslivost z minulého režimu.
Lidé jako vy jsou jako blechy v kožichu, také si myslí že mohou beztrestně stále sát a ten kožich jim patří. Tak je to i s vaší představou o myslivosti, vykonávat svého koníčka na cizí účet.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

27.2.2023 08:00 Reaguje na Petr Štěpánek
Je až k smíchu, když bývalý lidový mysliveček, tím samozřejmě myslím Vás, nadává na bývalé soukmenovce. Stejně tak je k smíchu ( i když toto je již spíš k pláči), když člověk, co se ani po třiceti letech nezbavil komoušských návyků jako je například familierní tykání všem okolo, začne mluvit o výchově jiného. " Prober se už konečně, soudruhu".
Jsem rád, že jste konečně pojmenoval rozdíl mezi současným zákonem a zákonem z dob první republiky. Jediný rozdíl je v minimální výměře. Takže technický parametr činí ze současného zákona zákon socialistický. Jste opravdu k smíchu. Ony i ty zákony z dob R-U byly více socialistické než ten dnešní protože i většinovénu majiteli přiznávaly ve společenstevní honitbě pouhých padesát procent hlasů. Tedy ani většinový majitel neměl vzdy většinu. Naopak nesmysl o automatické povolence pro každého kdo má 20 ha na celou honitbu a 5 ha na vlastní plácek nenajdete ani v minulých zákonech a ani v současných zákonech sousedních zemí. Osobně to považuji za naprostý nesmysl. Ano, minulý i současný zákon jak sám říkáte definuje pevné svázání myslivosti s vlastnictvím pozemků a kde jen vlastník rozhoduje o tom, kdo zde bude myslivost provozovat. Ve společenstevní honitbě potom nerozhoduje vlastník ale vlastníci. Vždyť my se nakonec shodneme.
Co se týká vlastní myslivosti a v ní používaných výrazů, už jsem to jednou napsal, nejprve se to doučte a teprve potom diskutujte. Plácáte nesmysly a pletete si zásadní pojmy. Ono totiž již z principu věci nejde vykazovat jiné normované stavy než ty které jsou na žádost držitele honitby dány dle vyhlášky státní správou myslivosti. Každému musí být jasné, že za těch vašich 40 let myslivosti jste se toho prostě a jasně moc nenaučil.
Ano, jak píšete a to vám klidně podepíši : "Právo hospodařit má myslivec od držitele, na základě nájemní smlouvy. Ale držitel není vlastník všech pozemků v honitbě. Někdy vlastní jen třeba těsnou většinu , ale rozhoduje o celku". To je ta demokracie pane Štěpánku. Tak sem prosím netahejte ty vaše socialistické manýry kdy všichni rozhodovali o všem.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

27.2.2023 09:02 Reaguje na Petr Štěpánek
Abyste neměl dojem , že se nějakému tématu vyhýbám tak ty miliardové škody které nikdo nespočítal ale všichni se jimi ohánějí, jsou takové výkřiky do tmy. Pokoušel se o to jeden člen té vaší platformy a vyšel z toho totální, v praxi nemožný a věcně nedoložitelný nesmysl. Pokud by se stejným stylem měly počítat například škody vlkem tak se stát nedoplatí, protože by to nebyla škoda za jednu strženou ovci ale muselo by se spočítat co vše ta ovce majiteli mohla za svůj život přinést a tedy jaký profit by z ní , pokud by ji nestrhl vlk, majitel měl. To už ale nepočítáme náhradu za jednu ovci ale za celé stádo. Stejmě tak chtějí někteří počítat škody zvěří.
Myslivecká statistika je jasná. Fůra držitelů honiteb nezažádala o výpočet a uznání normovaných stavů a nebo, protože ty NS se odvíjejí od plochy lesa, nesplňuje honitba vyhláškou dané parametry. Čím menší budou honitby tím budou měnší normované stavy. Což v praxi ale neznamená, že se tam zvěř nevyskytuje a vyskytovat nebude. Ani čistě lesní honitba o rozloze 200 ha by neměla , pokud někdo schválí dvěstěhektarový nesmysl, kromě srnčího žádnou jinou zvěř normovánu.
Německo nemá všude stejné podmínky. Ty se liší podle spolkové země. A třeba v Sasku najeli na model, který se snaží prosadit někteří i u nás. Perfektní systém na který ovšem , asi pro tu perfektnost, nenajeli ostatní spolkové země. I v tom Německu i když tam mají minimální výměru 75 ha pochopili, že na takové výměře se myslivost provozovat nedá a jejich průměrná výměra je nyní podstatně větší než u nás.
No a že by nebyla možná umělá obnova? To zase tvrdí pan Pitek a eko..... plus ti co mají na svědomí kůrovcovou kalamitu. Jo, některým se i ta kalamita nakonec hodí. Takže, po lese chodím dost a nedá se říci , že by se les nezmlazoval. U nás se zmlazuje velice dobře. Jen v čisté smrčině nižších poloh, kde ty smrčiny dávno neměly být se dost dobře nemá co zmlazovat. A les se zmlazuje , pokud to nevíte i u vás. Stačí když necháte pás deset metrů kolem lesa neobdělávaný a za deset let tam budete mít les i s tou zvěří u vás.
Odpovědět

Petr Štěpánek

27.2.2023 18:59 Reaguje na Jarek Schindler
Jarku,jde vidět, že diskuse s vámi není možná, stále budete jen omýlat nesmysly, jen aby jste v uvozovkách dosáhl svého-ospravedlnil si svojí minulost i současnost. Nikdy jsem na rozdíl od vás nebyl soudruh ani jsem nikdy neuvedl, že součásný zákon zaručuje pevné svázání myslivosti s vlastnictvím. Právě na opak. Vy jako kovaný komunista stále obhajujete svůj socialistický model myslivosti, jelikož žádný jiný neznáte a nechcete připustit. Sám jste uvedl, že jste myslivost vykonával a vykonáváte v honitbách LČR. Takže velmi dobře víte, že zde jsou vlastnická práva jiných vlastníků potlačena nejvíce, více než v HS.LČR má honitby ve vlastní režiji, nebo jí pronájímá mysl.spolku- zeleným mužikům jako jste vy. Ani v jednom případě nemá vlastník zem. pozemků nebo lesních pozemků právo na povolenku k lovu, ani na členství ve spolku, která by mu umožnila výkon myslivosti. Nemá žádnou zákonnou oporu, aby mohl své pozemky chránit proti škodám zvěří a proti lidem jako jste vy. Veřejně lžete , že má vlastník právo rozhodovat kdo zde bude myslivost vykonávat. Rozhoduje jen držitel honitby -LČR.
Vy jako bývalý lesák, toto vše dobře víte, celý život v tom žijete. Celou dobu provozujete myslivost na něčí účet .Jste opravdu jen ta blecha v psím kožichu.
Jaká je změna u honiteb LČR za komančů a 30 let po revoluci-žádná. Nebo o nějaké víte. Změna je jediná -výše nájemného, jinak nic.
Pro svou zabedněnost a socialistickou výchovou nepřiznáte nikdy škody zvěří, nevyjádřil jste se k početním stavu zvěře, statistice odlovu. Stále budete tvrdit , že je vše v pořádku, jen aby nenastala změna. Bojíte se jen toho, že vás při zmenšení výměry honitby řada vlastníků vykáže .Patříte k těm nepřizpůsobivým osobám se kterými je třeba stále bojovat a prosazovat změnu. Osoby jako vy si nikdy nebudou vážit cizího majetku, jelikož sami nikdy nic nevlastnily a o nic se nestaraly. Proč se toho tak bojíte když vidíte, že to může fungovat v okolních zemích.
Vezměte se s Janotou za ruku a dojděte si na oční ať vidíte skutečné škody a skutečné stavy zvěře. Třeba si všimnete v tom lese že ta přirozená obnova není-pokud nepěstujete bonsaje, uvidíte i škody na starších porostech. Ale tomu vy asi nerozumíte.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

28.2.2023 07:22 Reaguje na Petr Štěpánek
V bodě, že diskutovat s člověkem který má o diskutovaném tématu prachbídné znalosti a komunismus mu zalezl pod kůži tak hluboko jako Vám pane Štěpánku, že se ani po třiceti letech nejste schopen zbavit komunisticko papalášských manýrů, jako bylo mezi soudruhy tolik oblíbené tykání, je opravdu marné a jakákoliv diskuze zbytečná.
Vždyť Vy mimo těch několika frází o přemnoženosti zvěře, miliardových škodách , nemožnosti vlastníků provozovat myslivost na svém či nemožnosti pěstovat les se zvěří , které nejste schopen navíc ani obhájit, nic jiného neumíte a neznáte. Když už jste to zmínil, tak já na rozdíl od Vás jsem opravdu nebyl ani komunistou ani tím lidolovcem. Vaše lidolovecká minulost však bohužel zapřít nejde.
Když se vás zeptám na rozdíl mezi současným zákonem a zákonem z první republiky tak uvedete, že jediný rozdíl je v minimální výměře. Jiný rozdíl nenaleznete ale neustále budete tvrdit, že prvorepublikový je v pořádku , současný popírá práva vlastníků. Tak už sakra řekněte, v čem je ten prvorepublikový , v tvorbě a využití honiteb ( mimo minimální výměru) jiný, demokratičtější, respektující práva vlastníků! Pokud rozdíl není a vy jste jej zatím neuvedl, tak pořád dokola blbě nekecejte.
Vy nejste schopen pochopit ani takovou banalitu jakou je moje tvrzení, že celý život se pohybuji a to i profesně v lesních honitbách. Opravdu si myslíte, že lesní honitby musí nutně znamenat pouze honitby Lčr?
Škody zvěří nepopírám. Byly jsou a budou. Byly i za toho R-U či první republiky. Jen musí jít o prokazatelné škody a ne výmysly.
Vy nevíte jaké změny nastaly v honitbách Lčr? Tak v první řadě se výrazně změnily hranice. Dřív to byly silnice , řeky, nehonební pozemky, tedy hranice jasně definovatelné a identifikovatelné. Dnes jdou hranice převážně po hranicích majetkových. Tedy hranice jde převážně po hranici lesa.
No a můžeme si tu ukázat i lži kterými pan Pitek krmí veřejnost. V článku píše: " o stažení 25 % honiteb Lesů ČR ze špatně fungujících pronájmů do vlastní režie". Je to lež. K žádnému stažení v tomto slova smyslu nedošlo. Lčr se rozhodly zvýšit podíl honiteb ve vlastní režii a tak když skončily desetileté nájmy, nevypsalay na tyto honitby nová výběrová řízení. To už zní trochu jinak, ne?
Na rozdíl od Vás vím, že žádný zákon nebude vyhovovat všem. tady se ale bavíme o zákoně o myslivosti a ten by měl vyhovovat svému základnímu poslání. Být tedy v první řadě zákonnou normou pro chov a lov zvěře.

Odpovědět

Petr Štěpánek

28.2.2023 19:38 Reaguje na Jarek Schindler
Jarku,zase jste na nic neodpověděl a stále melete to samé co jste se celý život za socialismu naučil a podle toho žijete i 30 let po revoluci.

Asi vzhledem ke svému vzdělání nepoznáte rozdíl mezi tykáním a vykáním. Nikdy jsem vám u svých odpovědí netykal vždy vykal. Tykají si jen kamarádi a přátelé, ale s člověkem jako jste vy bych nechtěl nikdy nic mít společného. Nerozumíte myslivosti, zemědělství a ani své profesi stále žijete v socialismu.
Jediné co musím uznat je to, že možná jste profesně nebyl u lesů ČR a tak zbývají vojenské lesy. Ale to nic nemění, o to se spolu nebavíme. Proč veřejně nepřiznáte, že vlastníci honebních pozemků v honitbách LČR nemají a neměly žádná práva. To je ten rozdíl v prvorepublikového zákonu a současného zákona. V honitbách LČR nemá vlastník honebních pozemků žádné právo rozhodovat o svém majetku a výkonu práva myslivosti. Prvorepublikový zákon toto zaručoval všem vlastníkům a to hlavně tím-velikosti honitby. Opakuji vám to již několikrát, ale vy to nejste schopen pochopit. A to jen proto, že to pochopit nechcete a melete stejné nesmysly jako Janota a ta celá jeho ČMMJ. Váš hloupý argument, že jde nyní hranice honiteb po hranicích lesa je zcela nesmyslná. Jak jste na to přišel. Celé pohraničí , kde jsou honitby LČR a bývalé honitby pozemkového fondu jsou stále stejné i 30 let po revoluci. Změny nenastaly ani po změně vlastníků zem. pozemků. Změna hranic honiteb až na vyjímky nikdy nenastala.
Honitby jsou v hranicích jako za socialismu a 30 let po revoluci. A to jen proto, že vlastníci pozemků nevytvoří 500 ha, aby vytvořily vlastní honitbu. Změna nastane až letos, kdy veškeré honitby pozemkového fondu zanikají a musí vzniknout HS.U honiteb LČR ale žádné změny nenastanou. Proto ta nutnost zmenšení výměry honiteb.
To právo o možnosti lovit na 20 ha je jen jako obrana proti lidem jako jste vy, kteří nikdy neuznají škody a se kterými není domluva. Vy jak vystupujete si nikdy nebudete vážit sedláka a jeho práce, nikdy neuznáte škody ani několikanásobné stavy zvěře. Vám nikdy nepůjde o chov zvěře ,ale jen o ten lov a plný mrazák jako všem lidovým bouchalům, kteří jsou odkázáni jen na tom co donesou z lesa. Proto potřebují ty vysoké stavy zvěře. Sedlák si své potřeby uhradí ze své produkce.
Za celou dobu diskuse jste nám nic nového neřekl. Jen to jak je dnešní zák. o myslivosti správný. Jak ale vidíte řada lidí s vámi nesouhlasí a souhlasit nebude Musíte zajít s tím Janotou na to oční, jak jsem už uvedl .Nemáte ani na to si přiznat, že se jen bojíte toho, že vás řada vlastníků pozemků vyžene , když dojde ke zmenšení honiteb na 200 ha.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

1.3.2023 11:14 Reaguje na Petr Štěpánek
Aby vám náhodou nepraskla cévka, pane Štěpánku až zjistíte, že ty nesmysly, které prosazujete, v zákoně nakonec nebudou. Ano , ohledně komouškých praktik jako bylo tykání jsem se , ve vašem případě, špatně vyjádřil. Netykáte, jen používáte komouši tolik oblíbené oslovení křestním jménem. Správně jste podotkl, že společného toho máme pramálo. Husy jsme spolu nikdy nepásli a pást nebudeme a tak nevím, proč se podle toho také nechováte. Je například zajímavé, že i autora tohoto článku, kterého si absolutně nevážím, i tak v této diskuzi tituluji slušně slovem "pán". Tedy vždy pán Pitek, pane Štěpánku. O vaši slušnosti pane Štěpánku se při vášich osloveních pana Janoty či familierní oslovování křestním jménem a to i přes vaše, zajisté skvělé vzdělání se asi mluvit nedá.
O myslivosti se s vámi bavit je také zbytečné.
Znáte toho velmi málo. Vy si nakonec vystačíte pouze s tvrzením o lidové myslivosti, lidolovcích , nerespektování vlastníků, právem pro všechny a mražácích jako cílu mysliveckého hospodaření. Řekl bych trochu málo i na bývalého lidolovce vašeho ražení.
Nevíte, že z velkých režijních honiteb Státních lesů vznikly u Lčr stovky nových a hlavně menších honiteb, jejichž hranice, tam kde to šlo vedou striktně po majetkových hranicích: Tedy hlavně po hranici pole les. Tam kde to nešlo došlo k přidružení dalších honebních pozemků. Ve stejném duchu ale fungoval i ten prvorepublikový zákon. Říká vám něco pojem enkláva, vycházející právě z toho prvorepublikového zákona?
To, že prvorepublikový zákon na rozdíl od současného umožňoval v rámci toho co tady tvrdíte, všem vlastníkům honebních pozemků právo rozhodovat o svém majetku a výkonu práva myslivosti je váš pořád opakovaný nesmysl. Toto nezaručoval všem . Zaručoval to pouze vlastníkům kteří byli schopni vytvořit honitbu. Tedy je to stejné ( kromě minimální výměry)jako dnes.
Jinak do honitby jsem ve všech směrech " toho přinesl" stejně jako většina dalších myslivců podstatně víc než jsem z ni odnesl.
O chovu zvěře je zbytečné se bavit s člověkem co si myslí, že kromě drobné jde nějaká zvěř chovat na 200 hektarech.
Znáte pouze plné mražáky. Dost málo na to že si říkáte myslivec.
No jak píšete, veškeré honitby PF zanikají. Kolik to bude asi honiteb? Přesně 65. No a na těchto pozemcích se vytvoří nové nebo se tyto honební pozemky přičlení ke stávajícím honitbám. Opravdu velká změna. Problém bude jak dlouho se tento stav bude řešit.
S vámi všichni souhlasí? Pěkně se k problematice snižování výměry a některých dalších excesů při snaze o změnu zákona o myslivosti vyjadřil například Svaz měst a obcí ČR . Tak řeba ti s vámi také nesouhlasí.
No a na rozdíl od vás si nemyslím , že by myslivce někdo vyháněl. Naopak bude jich potřeba víc.
Odpovědět

Petr Štěpánek

1.3.2023 16:53 Reaguje na Jarek Schindler
Jarku, jsem rád, že jste již poznal rozdíl mezi tykáním a vykáním. Alespoń nějaký pokrok vám přinesla naše komunikace, zatím se jen veřejně ztrapňujete. Cévka asi praskne vám. Janota není pro mě pán, pro vás ano i modla, jelikož jede na stejně hloupé a zabedněné vlně minulosti. Lidé jako vy se nezmění, na žádný můj argument jste neodpověděl, protože na něj odpovědět neumíte. Nerozumíte myslivosti, zemědělství a ani své profesi. Nevíte ani k čemu jsou normované stavy zvěře.. Ve své zaslepenosti nikdy nepřiznáte přemnožení veškeré spárkaté zvěře, přímo děsivé škody v lesích a na zemědělských plodinách. Nikdy neuznáte že současný zákon o myslivosti nemá co dělat s prvorepublikovým zákonem. Je zcela nefunkční a postkomunistický. Ale to vám bývalým komančům vyhovuje. A proto abychom ukončily tuto diskusi , pokud zvládnete ovládat počítač, když nerozumíte ani češtině, tak si prosím zadejte do vyhledávače:
stránky ASZ /jde o asociaci soukromého zemědělství/
-odstavec zpravodajství
- článek ze dne 13.02.2023
Data ČSÚ, nárůst stavů zvěře.

Po pečlivém přečtení/ vy si ho přečtěte alespoň 3 x , aby jste to byl schopen vstřebat a hlavně pochopit/ nám můžete sdělit svůj odborný a znalecký komentář. Můžete se poradit i s tím Janotou.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

6.3.2023 09:58 Reaguje na Petr Štěpánek
Ale, ale Petříčku. Pro mě jste byl bohužel do teď pan i Vy. Nevadí, přizpůsobím se. Protože omíláte pořád dokola stále stejné nesmysly, které s položenými otázkami nemájí navíc nic společného, položím tyto otázky znovu. Čekám na jasnou otázku jasnou odpověď.
1. V čem se liší ( znění paragrafů) prvorepublikový zákon o myslivosti v tvorbě a využití honiteb od toho současného ( mimo minimální výměry)?
2. Pokud nenajdete rozdíl, proč současný zákon nazýváte lidoloveckým, socialistickým zákonem?
3. Kdo stanovuje normované stavy a proč by nájemce honitby neměl tyto stavy vykazovat stále stejně? Tady ve výši v jaké jsou uváděna. Ony se snad jen tak mění?
4.Co má společného snížení normovaných stavů administratívně spojené se snížením minimální výměry honiteb s reálným počtem zvěře?
5. Proč by neměla být přirozená obnova možná? Ona snad i v dnešní době možná není? Nic se nikde přirozeně nezmlazuje?
6. Najdete v prvorepublikových zákonech či zákonech vedlejších zemí něco o nesmyslu kterým je umožnění lovu na 20 či ještě lépe 5 ha bez ohledu na nájemce, tak jak je to nyní požadujete?
7. Co má takzvaný Saský model myslivosti ( zmínil jste jej v pasáži o myslivosti v bývalé NDR) společného s právy tamních vlastníků honebních pozemků? Jak tato práva tento model naplňuje?
8.Máte nějaký odkaz na ty miliardové škody? Výpočet. Nebo je to jen jedna paní povídala?
Stačí ni jasné odpovědi na tyto otázky.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist