https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/erik-geuss-dalsi-myty-a-fakta-k-becve-reakce-na-clanek-seznam-zpravy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Erik Geuss: Další mýty a fakta k Bečvě - reakce na článek Seznam Zprávy

12.2.2021
Řeka Bečva.
Řeka Bečva.
Reakce na článek Seznam Zprávy - "Inspekce u Bečvy selhala, vládne tam carismus,“ říkají bývalí zaměstnanci.
 

Inspekce nemá ve zvyku ukazovat prstem kolem sebe. V rámci toho, co jí dovoluje běžící trestní vyšetřování policie, se snaží hájit svoji práci. A až to bude plně možné, nebojíme se předložit na stůl kompletní argumentaci. Na základě opakovaných útoků rybářů, starostů Valašského Meziříčí a Hranic a bývalých pracovníků inspekce, je ale třeba některé věci dokola opakovat, uvádět na pravou míru, dementovat a vysvětlovat fakta.

Seznamzpravy.cz dlouhodobě nereferuje o havárii na Bečvě objektivně. Vybírá a účelově prezentuje pouze ty informace – často pouhé názory a domněnky a ne fakta, které inspekci, její vedení i mě cíleně poškozují. Informace a dokonce citace si redaktor často vymýšlí, překrucuje to, co bylo skutečně řečeno, některá „fakta“ se často vůbec nezakládají na pravdě. Např. ve svém posledním textu redaktor tvrdí, že vyšetřování kauzy Bečva vede ČIŽP. Nevede. Vyšetřování vede Policie ČR, a ani inspekce ho nemůže nijak urychlit, byť je to překvapivě právě ona, která je za délku vyšetřování často napadána.

V poslední době čelím osobním útokům, výpadům a jsem vyzýván k odstoupení. Ale stojím si za tím, a budu stát, že inspekce v této kauze nepochybila, odvedla standardní a profesionální práci a je dokonce mojí povinností ji bránit. A to i přesto, že se nectí presumpce neviny, že máme „mrtvolu“, nemáme „vraha“, ale už věšíme podezřelé.

Redaktor dává v článku prostor zkušenostem Evy Tylové, bývalé ředitelky ČIŽP, t. č. místostarostky za Piráty, dříve členka Zelených, ještě dříve SOS, která ve svých výrocích používá pojmy jako diletantismus. Jako bývalá ředitelka inspekce by měla rozlišit mezi základními procesy v práci inspektora, a to je kontrola a správní řízení. Inspekce případ šetří, v rámci šetření má zahájené kontroly, které nebyly ze strany inspekce ukončeny, ani nebylo ukončeno vyšetřování policie. O žádném správním řízení inspekce nikdy neinformovala, žádné vedeno zatím není. Mělo by jí být také dobře známo, že podle vodního zákona má stejné kompetence jako inspekce i vodoprávní úřad a že inspekce nebývá přítomna všem haváriím. Také musí dobře vědět, že v některých případech se najít původce havárie, popř. mu prokázat vinu, nepodaří. O to víc je smutné, že bývalá ředitelka prezentuje své názory k zostuzení práce inspekce, svých bývalých kolegů a podřízených, aniž by měla dostatek informací k takovým závěrům. To považuji za diletantismus já.

Redaktor absolutně bez jakýchkoliv důkazů popisuje, že hájím zájmy velkých firem. Jako důkaz má zřejmě posloužit mé relativně krátké působení na Ministerstvu průmyslu. Jde o naprosto absurdní a nepravdivá tvrzení. Skutečnost je taková, že svou pracovní kariéru jsem začínal jako mladý úředník právě na Ministerstvu životního prostředí, v rámci tohoto resortu s přestávkami působím téměř 20 let. Je proto logické, že jsem se v roce 2014 zúčastnil otevřeného výběrového řízení na pozici ředitele ČIŽP, v němž jsem zvítězil. Podmínkám služebního zákona jsem vyhověl i účastí a vítězstvím v dalším výběrovém řízení podle tohoto zákona, což článek cudně zamlčuje. Stejně, jako, že výsledky výběrových řízení potvrdil pravomocně soud. Pana ministra Brabce jsem osobně poznal až právě v rámci výběrového řízení. Lživá a ničím nepodložená vyjádření pana Šuty, že jsem byl někam někým známým instalován, tedy nestojí za to dále komentovat.

Ochraně životního prostředí se věnuji již od doby před listopadem 1989 (kdy za takovou činnost hrozila policejní perzekuce), v roce 1984 jsem zakládal přírodovědně ekologický oddíl, kde se dodnes věnuji ekologické výchově a mám z této oblasti i veřejná ocenění. Pro „kádrující“ investigativce ještě dodávám, že jsem 33 let členem Českého svazu ochránců přírody, minimálně polovinu této doby ve svobodně volených funkcích tohoto neziskového subjektu.

K údajně negativnímu personálnímu vývoji na inspekci lze položit „tvrdá statistická data“ (publikovaná každoročně), z nichž vyplývá opak. V posledních 6 letech probíhala rovnoměrná standardní fluktuace, v letech před mým příchodem byla fluktuace naopak vyšší, odchodů zaměstnanců bylo více, než nyní.

Je mi také předhazován odchod paní Říhové. Znovu opakuji, paní Říhová, kterou považuji za odbornici ve svém oboru, se rozhodla odejít dobrovolně. S její prací jsem nebyl spokojen nejen já, ale ani její přímý nadřízený. Ona nebyla s kritikou vždy smířena, jak už to někdy v práci chodí a není tajemstvím, že vždy byla více individualistka, než úřednice. Její tvrzení o šikaně či bossingu však přicházejí až poté, co odešla i se svým týmem. Vzhledem k tomu, že standardními procesy nikdy nevznesla jakékoliv námitky proti mému chování nebo chování svého přímého nadřízeného, nelze než opět odmítnout její komentáře jako pomluvy, jejichž účelem je mě zdiskreditovat.

V článku redaktora Svobody nechybějí ani vyjádření starostů MěÚ Valašské Meziříčí a MěÚ Hranice. Výroky pana starosty Stržínka ale protiřečí tomu, co je psáno jinde. Podle rybářů už v neděli 20. 9. 2020 byl ve 12:32 rybáři starosta Valašského Meziříčí (VM) požádán o prověření situace s případným únikem chemických látek ve společnosti DEZA, kdy ve 13.21 hod. a pak ještě v 15.57 hod. informuje starosta VM rybáře, že z DEZY nic neuniklo. Navíc se pan starosta sám v jiném rozhovoru sám označuje za „člověka, který řídí krizový štáb obce s rozšířenou působností“. V kontextu s dalšími výroky starosty (… měla být nasazena armáda a její protichemická jednotka… zasadím se o zrušení rožnovského kanálu…), která jsou víc politická, než odborná a založená na faktech a znalosti problému, lze chápat i jeho současná vyjádření „Vadí nám, že inspekce pochybení nepřipouští a nemůže tak zaručit, že se podobná katastrofa nebude v budoucnu opakovat,“ a jeho opakované útoky na inspekci jako odvracení pozornosti od vlastních problémů a postupování v duchu „nejlepší obrana je útok“. Pan starosta ovšem zapomíná, že existují oficiální zápisy z havárie od orgánů, které za zákona o vodách řídí práce na zneškodnění havárie – vodoprávní úřady. V tomto případě MěÚ Valašské Meziříčí a MěÚ Hranice. Zde jsou podrobně těmito úřady zaznamenány časy, kroky a postupy, včetně rozdělení rolí všech zúčastněných.

Také starosta MěÚ Hranice se v médiích nechal slyšet, že na inspekci podal trestní oznámení: „Důvodem je, že inspekce nepřevzala řídící úlohu a nevydala jasnou informaci, že do kontaminované vody nikdo nemůže. Rybáři a hasiči se v zamořené vodě pohybovali bez ochranných pomůcek, ač jim šlo o zdraví“. Nelze než citovat oficiální zápis MěÚ Hranice z havárie - vodoprávní úřad doporučí zákaz vstupu do toku a odběru vody z řeky Bečvy.

Nikoli inspekce, ale vodoprávní úřad. A nepřevzetí řídicí úlohy – jak se zmiňuji výše, ta je dána zákonem a přísluší vodoprávnímu úřadu. Role byly jednoznačně rozděleny, jak je ostatně opět uvedeno v zápise z havárie MěÚ Hranice. Je pozoruhodné, že tato doložitelná fakta zjevně ignorují i redaktoři Seznamu.cz

V neposlední řadě redaktor cituje Janu Moravcovou, neúspěšnou kandidátku na ředitelku ČIŽP ve stejném výběrovém řízení, kterého jsem já účastnil, a vyhrál. Redaktor cituje její vyjádření k nepravomocnému rozhodnutí obvodního soudu, který jí sice tehdy dal nepravomocně za pravdu, ale skutečnost je taková, že paní Moravcová nakonec v odvolacím řízení soudní spor prohrála, a kauza skončila jejím neúspěchem.

Ale vraťme se k Bečvě. Inspekce v rámci svých šetření zajistila důkazy, které předala Policii ČR a ta s nimi nadále pracuje. Může je využít jako jeden ze svých podkladů při svém vyšetřování příčiny havárie. Jedná se o takové důkazy, na jejichž základě je poté možno vést případné správní/přestupkové řízení, na což jsme připraveni.


reklama

 
foto - Geuss Erik
Erik Geuss
Autor je ředitel České inspekce životního prostředí.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (47)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

PH

Pavel Hanzl

12.2.2021 14:48
"....že inspekce v této kauze nepochybila, odvedla standardní a profesionální práci...."
Pokud výsledek nula v tak obrovské havárii je "standardní profi práce", tak co asi pak znamená korupce a šlendrián?
Že pracovníci ČIŽP osobně lijí do řeky prudké jedy a ještě se tím chlubí? Nebo něco podobného?
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

12.2.2021 15:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Umět číst není nic běžného, že Hanzl? Číst místo vodoprávní úřad ČIŽP, nebo když vyšetřování nevede ČIŽP, ale podle zákona policie, vytýkat inspekci, že nejsou výsledky u Vás na stole, svědčí o neúspěchu Vašich intelektuálních schopností, při pokusech o chápání přečteného.
Odpovědět
Jan  Knap

Jan Knap

12.2.2021 16:18 Reaguje na Jiří Daneš
V tomto případě si dovolím pochybovat právě o vaší schopnosti pochopit psané slovo. Ale po pravdě nějak nedovedu pochopit, jak někdo rozumný může uvěřit pohádce pana Geusse. Petrův Zdar
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.2.2021 16:47 Reaguje na Jiří Daneš
Tak proč to celé ČIŽP nezduší, když je totálně na houno?
Pan Geuss celou dobu jen sepisuje, "já nic já muzikant" a stále dokola vysvětluje, že vůbec nic dělat neměl (jen odebrat pár vzorků kilometry po vodě) a že se ho to vpodstatě vůbec netýká a vůbec nechápe, co kdo po něm vlastně chce. A řešení? Okamžitě vyrazit a postavit před soud, kde by mu asi konečně vysvětlili, co bylo jeho povinností a za co bral celou dobu plat.
Odpovědět
RF

René Florek

12.2.2021 20:29 Reaguje na Jiří Daneš
Pane Danes,oslovujte pane...., v diskuzi je to minimalne slusnosti. Co ty ryby, kde utekly od Jurinky?!. Kdyz to nekdo chce hodit na Rožnov tak chci vedet argumenty. Tak pojdme do toho. Nezajima me co otravilo becvu ( jed jako jed), ale aby nekdo tvrdil, ze jed zacal pusobit az po cca 3km tak to je u mne k....t. A ze jich je. Jsem zvedav co za nesmysly vypoti p.Klicpera. No ale zadani bylo zrejme, zastavit muze s kozenou brasnou! Pekny den.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.2.2021 07:18 Reaguje na René Florek
Kdyby po 3km! Ten jed by musel téct 15km tím kanálem až z Rožnova, což je totální nemysl! Ten kanál by musel být vytrávený a vypálený totálně domrtě, navíc tam jed ani nenašli.....neskutečný jak státná správa dokáže lhát a podvádět vlastní občany, jak tvrdě lže do médií i ministr. Co je to proboha za svoloč?
Odpovědět
kk

karel krasensky

12.2.2021 15:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Hanzle,jed do Bečvy vylili za hluboke noci rušti agenti na rozkaz zloducha Putina.A ted běž a podivej se do skřině a pod postel jestli se tam neskryva Putinuv rusky agent.Pokud ne neznamena to,že tě nesleduji.Bud bděly,ostražity a podezdřele osoby ihned nahlaš BIS.Josef Ryba
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.2.2021 16:59
"Inspekce mj. zjišťuje nedostatky, popřípadě škody vzniklé na životním prostředí, jejich příčiny a původce, ukládá opatření k odstranění a nápravě zjištěných nedostatků, omezuje nebo zastavuje škodlivou činnost právnických nebo fyzických osob, ukládá právnickým a fyzickým osobám pokuty za prokázané porušení stanovených povinností v oblasti životního prostředí a provádí kontrolu uložených opatření. Podílí se rovněž na řešení havárií, zejména v ochraně vod."

Tak co pan Geuss považuje za "profesionální práci"?
Zjistili škody a jejich příčiny a původce? Zjistili kulový!!
Zastavili tuhle škodlivou činnost? Ani ťok!!
Uložili pachateli pokutu? Ani houno!
Podíleli se na řešení havárie!! Ani omylem!!

Takže ze svých povinností nesplnili vůbec žádnou (ani původ otravy neráčili sdělit), tak bych to řešil vyhazovem a žalobou za obecné ohrožení z nedbalosti.
Odpovědět
kk

karel krasensky

12.2.2021 17:24 Reaguje na Pavel Hanzl

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
MK

Majka Kletečková

12.2.2021 17:58 Reaguje na karel krasensky
Předem děkuji správci ekolistu za smazání příspěvku od karel krasensky. Domnívám se, že porušuje pravidla ekolistu. Bohužel převážná většina komentů od tohoto pána je v podobném duchu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.2.2021 18:20 Reaguje na Majka Kletečková

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
kk

karel krasensky

12.2.2021 18:48 Reaguje na Pavel Hanzl

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
ZL

Zdeněk Lacina

12.2.2021 22:48 Reaguje na karel krasensky

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
kk

karel krasensky

12.2.2021 18:43 Reaguje na Majka Kletečková

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
kk

karel krasensky

12.2.2021 21:21 Reaguje na Majka Kletečková

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

12.2.2021 20:35
Pan ředitel 95% věnuje obhajobě své osoby, což mě vůbec nezajímá.

Oněch 95% mělo být věnováno rozboru činnosti jemu podřízených, kteří na místě zasahovali a přispěli valnou měrou k mediálnímu obrazu o kvalitě práce ČIŽP.

Pokud pan ředitel hodlá jednou větou takto předložit svůj fundovaný názor k celé záležitosti, potom u mě vysoce prohrál na body. ( a měl by se poroučet)
Odpovědět
kk

karel krasensky

12.2.2021 20:47 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nebyl bych tak kruty vuči řediteli.Seznam zpravy je pěkna žumpa skoro jako forum24
Odpovědět
Jan  Knap

Jan Knap

12.2.2021 21:00 Reaguje na karel krasensky
Pan Miroslav Vinkler není k panu řediteli krutý, pouze hovoří pravdu. Pan Geuss je neschopný karierista a měl by táhnout do prd... stejně jako druhý ropák roku Brabec. Během života jsem běhal kolem desítek otrav. Spolupracoval jsem s ČIŽP před Geussem a i v součastnosti a doufám, že na podzim dojde po volbách ke změně a ti dva neschopní diletanti dostanou takové kopačky, že nebudou za sebou stačit zavřít dveře. Petrův Zdar
Odpovědět
kk

karel krasensky

12.2.2021 21:18 Reaguje na Jan Knap
Zdravim pane Jan,věři tomu co jste napsal.Neni nad osobni zkušenost.Vychazel jsem pouze z toho co jsem si přečetl.Snad se.ale shodneme v tom,že seznam zpravy s kvalitni,objektivni žurnalistikou nema nic společneho.Žumpa
Odpovědět
Jan  Knap

Jan Knap

13.2.2021 10:25 Reaguje na karel krasensky
Dobrý den. Já se vždy snažím vycházet z osobních zkušeností nebo zkušeností lidí, kterým věřím. O špatné práci ČIŽP hovoří fakt, že se objasněnost havárii na vodních tocích stále snižuje-v roce 2019 už u 48% případů zůstal pachatel nevypátrán-za rok 2020 ještě údaje nejsou. A i když je pachatel vypátrán a dokonce jsou i případy, že je pachatel vypátrán a i se přizná, tak díky špatné práci ČIŽP to je odloženo jako viník neznámý. Výmluva pana Geusse na policii je naprosto mimo. Policie je k haváriím povolána vyjímečně a vyšetřování v naprosté většině případů provádí ČIŽP.I proto jsme začali organizovat petici za odvolání obou pánů. https://www.petice.com/za_odvolani_ministra_p_richarda_brabce_a_editele_ip_erika_geuss Petrův Zdar
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.2.2021 10:53 Reaguje na Jan Knap
Myslím si to samé a podepsal jsem tu petici taky.
Odpovědět
AN

Alena Nováková

13.2.2021 12:09 Reaguje na Jan Knap
Dobrý den, pane Knape, nezlobte se, ale následující tvrzení jsou zcela prokazatelně nepravdivá (předpokládám, že to není záměr):
1) "Výmluva pana Geusse na policii je naprosto mimo" - ne, v tomto konkrétním případě opravdu není. V okamžiku, kdy správní orgán zjistí, že zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin, musí věc bezodkladně předat orgánu činnému v trestním řízení (tedy policii). Což se v tomto případě stalo. Je to zcela jednoznačně upravený postup, není zde žádný prostor pro jakékoli alternativní řešení. Pro úplnost dodávám, že po dobu, kdy se o daném skutku vede trestní řízení (což je tento případ), nelze vést správní řízení - není tedy ani možné, aby správní orgán pachateli uložil jakýkoli trest (třeba pokutu - dodávám zejména pro pana Hanzla).
2) "Vyšetřování v naprosté většině případů provádí ČIŽP" - když se podíváte do statistik, zjistíte, že neprovádí. V roce 2019 bylo evidováno 165 havárií podle vodního zákona, ČIŽP se účastnila šetření 38 z nich. V roce 2018 to bylo 220 havárií, účast ČIŽP 70. Když kouknete na období od r. 2010, tedy "před Geussem", uvidíte, že poměr havárií, kde se ČIŽP účastnila šeření (nebo ho vedla), ke všem evidovaným, je srovnatelný s poměrem "za Geusse" - to jen na okraj. Ty havárie, kde se ČIŽP šetření neúčastní, řeší patrně vodoprávní úřady. Takže ano, pokud se nejedná o trestný čin (což většinou nejedná, naštěstí), policie jako orgán činný v trestním řízení povolána není. Ale pokud jde o správní (přestupková) řízení, máme k jejich vedení různé správní orgány - a v případě havárií na vodách to většinou není ČIŽP, viz výše uvedené statistiky.

Kdybyste chtěl dovysvětlit cokoli k právní stránce věci (kdo kdy co šetří, vztah trestního a správního řízení), jsem vám k dispozici. Nemyslím to vůbec nijak zle, já zase nerozumím rybaření :-)

Hezký den.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.2.2021 13:33 Reaguje na Alena Nováková
Dobře, samozřejmě nemá ČIŽP v tomhle případu dávat pokutu, ale musí vést šetření. To šetření mělo být v pondělí hotové, protože z odebraných vzorků (dělalo to asi SEDM!! organizací), bylo zcela jasné, ze které výusti tak obrovské množství jedu do řeky vyteklo. To znamená, že pokud ten případ předával ČIŽP policii, tak měl předat celé šetření, včetně té vyústi a vše samozřejmě oznámit veřejnosti.
Viníka samozřejmě už má honit PČR, ne uni.
A udělali co?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

13.2.2021 16:31 Reaguje na Alena Nováková
Vážená paní. Většinu diskutérů právo
nezajímá a ani zásady šetření, či vztah
správního a trestního řízení. Oni mají
pouze ovčí mlhu před očima a vidinu toho
"správného" viníka. Oni ho už dokonce
odsoudili a ani si už další šetření
s případným jiným viníkem nepřejí. I
potom bude podle nich vinen ten jejich
viník a zpochybní všechny orgány, co
se na šetření podílely. Tu nejde o
právo, ale o nenávist. Podobně jsem
se jich snažil uklidnit mnohokrát i
já, ale je to marné a byl jsem navíc
označen za "obhájce" toho " viníka".
Mi je osoba pachatele ukradena, ale
vadí mi, že laická veřejnost žádné odborníky na otravy nepotřebují,
protože to přece vědí z novin, TV
a agentury Jedna Paní Povídala(JPP).
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.2.2021 17:46 Reaguje na Alena Nováková
Nejsem osloven, ale přesto. Domníváte se , že 7 roků je/není dostatečná lhůta, aby ČIŽP uložila nápravná opatření ve věci skládky 30tis. tun odpadů,převážně stavebního i s nebezpečnými látkami ?
--------------
Správná odpověď NENÍ. I toto měl pan geuss na stole a napsal nám na stížnost ,že neshledal pochybení.

Nevidím proto důvod, aby ČIŽP otravu na Bečvě řešila diametrálně jinak.Tedy blbě.
--------
dokumentaci vám mohu zaslat k pobavení.
Odpovědět
Jan  Knap

Jan Knap

13.2.2021 19:28 Reaguje na Alena Nováková
Dobrý večer, později vám odpovím podrobně a vysvětlím vám, proč si rozhodně nemyslím, že má tvrzení jsou prokazatelně nepravdivá. Ke spoustě věcí lze získat informace. A pokud´ jde o Bečvu a postup ČIŽP, tak existuje výpis volání a postupu jednotlivých orgánů na místě pomalu minutu po minutě. Pokud´ se zaměřím na ČIŽP. 20.9 v neděli ve 12 hodin zjištěna otrava. Ve 12.26 telefonicky informována ČIŽP Olomouc, aby urychleně přijel pracovník, že došlo k otravě.12.40 znovu požádána ČIŽP o urychlený příjezd, že masově hynou ryby.16.00-16.10 teprve v té době byl registrován příjezd pracovníka ČIŽP, který v Hustopečích fotografoval z mostu uhynulé ryby. Za celou dobu neprojevil nějakou snahu někoho kontaktovat nebo získat bližší informace. V pondělí a úterý bylo provedeno celkově 7 telefonických rozhovorů s dotazem na ČIŽP, jestli už vědí, co způsobilo otravu ,že se rybáři při sběru uhynulých ryb pohybují v toku a u některých se projevují zdravotní problémy. Teprve při 7 rozhovoru v úterý 22.9 při dotazu, co tedy bylo zjištěno za látky z odebraných vzorků a jestli nehrozí nějaké nebezpečí pro ty, kteří odstrańují následky otravy, tak se dozvídají, že nikdo nic neví, protože odebrané vzorky od rybářů byli vylity s odůvodněním ,že se nedají použít. Skutečně si myslíte ,že ČIŽP postupovala správně, jak tvrdí Geuss?? Petrův Zdar
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.2.2021 08:28 Reaguje na Jan Knap
Pane Knape, předpokládám, že vše co tu píšete je pravda.
Potom je na místě otázka, PROČ se ČIŽP chová jako totální idiot a zásadně si neplní svoje povinnosti.
Tohle nebude přece jejich normální jednání, za tohle jim přece hrozí dost tvrdé tresty. Vylití vzorků od rybářů taky není přece "chyba", ale jasný záměr.
Jak se dá takové jednání vysvětlit?
Mě napadá jen jedno, které dobře zapadá do všech ostatních vyjádření politiků i na nejvyšší úrovni.
Viník to okamžitě hlásil "nahoru" a příkaz nic nedělat přišel odtud.
Odpovědět
AN

Alena Nováková

18.2.2021 13:27 Reaguje na Jan Knap
Dobrý den, děkuji za vaši reakci. Můj komentář nebyl ani tak k celkovému postupu inspekce (tam opravdu nemám dost informací - třeba k tomu času příjezdu, inspekce uvádí čas jiný, stejně tak uvádí, že látku měla potvrzenou až ve čtvrtek a ihned o tom informovala - to neznamená, že jakkoli zpochybňuji tvrzení rybářů).
Reagovala jsem pouze na dvě vaše tvrzení, a sice ohledně "výmluvy na policii" (ta je v tomto konkrétním případě na místě) a ohledně účasti ČIŽP na haváriích na vodách (ve většině případů se jako vyšetřující neúčastní, viz statistiky). Což jsou informace, které lze velmi snadno ověřit, není nutné nikomu "věřit" nebo se přiklánět na jakoukoli "stranu".
Ještě bych si dovolila reagovat na pohyb rybářů v (i kdyby jen potenciálně) kontaminované vodě. Prevenční povinnost při haváriích na vodách je na straně vodoprávního úřadu. Ten má za úkol vyhodnotit riziko a případně vydat varování, přičemž musí pracovat s informacemi, které má aktuálně k dispozici. Pokud příslušný úřad o možném nebezpečí neinformoval, vymlouval se na nedostatek informací (i když o masovém úhynu ryb prokazatelně věděl a tedy mohl - a měl! - předpokládat, že vstup do vody může představovat riziko), pak je jednoznačně chyba na straně tohoto úřadu. Jestli se vymlouvají, že nedokázali vyhodnotit riziko, protože neznali látku, která otravu způsobila, tak vás tahají za fusekli.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

13.2.2021 21:47 Reaguje na Alena Nováková
Vylití vzorků od rybářů pracovníkem ČIŽP považuji za neomluvitelnou chybu ČIŽP.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

14.2.2021 03:20 Reaguje na Alena Nováková
Nevím jestli chce něco dovysvětlit pán Knap ale já bych pár dotazů měl, paní Nováková.
Sama píšete a já s tím souhlasím, že : " V okamžiku, kdy správní orgán zjistí, že zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin, musí věc bezodkladně předat orgánu činnému v trestním řízení (tedy policii). Což se v tomto případě stalo.
Otázkou tedy je, jestli se to v tomto případě stalo, jak vy sama píšete, BEZODKLADNĚ?
Ona ČIŽP opravdu jednala bezodkladně? Pokud vím podmět na policii byl podán až ve čtvrtek. No a již v neděli či pondělí ráno asi muselo být zřejmé, že havárie bude velkého rozsahu.
Jak je možné, že ČIŽP již v pondělí či úterý ( nechce se mi hledat přesné datum protože je to zbytečné) věděla KDO není původcem otravy a přitom až ve čtvrtek se údajně zjistilo CO vůbec otravu způsobilo?
Jak s tímto faktem korespondují slova pana Geusse v úvodu článku,kde tvrdí, že " " Inspekce nemá ve zvyku ukazovat prstem kolem sebe". Řekl bych , že prstem ukázala dřív něž vůbec předala podmět policii. No a policie začíná vyšetřovat až na základě nějakého podmětu. Nebo snad ne, paní Nováková.
Odpovědět
AN

Alena Nováková

18.2.2021 12:34 Reaguje na Jarek Schindler
Podnět policie dostala již v den havárie (podle zprávy rybářů byla volaná jako první). Policie postupuje z úřední povinnosti, není závislá na tom, že jí někdo něco předá; v praxi se samozřejmě policie celkem často o daném skutku dozví až od správního orgánu, ale to nebyl tento případ. Okolnosti okamžiku předání věci policii ze strany inspekce neznám, takže nedokážu posoudit. Zdá se mi pravděpodobné, že policie stejně jako inspekce považovala za zásadní (pro určení, zda se může jednat o trestný čin) zjištění látky a přesné určení rozsahu poškození, proto asi k předání (a následnému zahájení trestního řízení) došlo až po obdržení výsledků laboratorních analýz.
Pokud jde o označení kohokoli v prvních dnech, osobně mi to přijde blbý, ale je to spíš politická otázka, právně z toho moc vyčíst nejde.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.2.2021 08:18 Reaguje na Alena Nováková
Paní Nováková, vy nám teda chcete sdělit, že ČIŽP, jako orgán zřízený a financovaný k tomu, aby šetřil tyhle ekologické havárie, se zachoval naprosto správně, když nevyšetřil vůbec nic?
Vy si z nás děláte zcela regulérně srandu, že?
Odpovědět
ak

antonín krahula

13.2.2021 12:37 Reaguje na karel krasensky
V tomhle máte pravdu, o Seznamu.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

13.2.2021 10:41
Seznam je aktivistické médium, jehož redaktoři se vyznačují vysokou mírou neznalosti a neobjektivnosti. Zprávy, které nejsou většinově přepsány z jiných médií a zdrojů a které jsou tak z většiny vlastním dílem redaktorů Seznamu, jsou obvykle úplně k ničemu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.2.2021 10:56 Reaguje na Radim Polášek
Hluboký omyl, bývají tam velmi kvalitní informace, jenže nejsou v duchu naší mafiánské a totálně prolhané vlády.

Důkaz: myslíte si, že zrovna na Bečvě ČIŽP odvedl "profesionální" práci? Proč je potom výsledek absolutní nula a mediální lži a mlžení?
Odpovědět
MG

Milan G

13.2.2021 13:47 Reaguje na Radim Polášek
Je to přesně jak říkáte, obzvláště je pochoutkou vlastní novinařina, děs běs.
Odpovědět
kk

karel krasensky

13.2.2021 12:47
Neznam Bečvu ani jeji okoli a nejsem chemik tak napišu na 99 procent hloupost.Co když se nějaka mala firma nebo živnostnik potřebovali zbavit nějakeho sajrajtu a dostali vyborny napad vypustit jej třeba z fekalu do vody.Ale asi pišu nloupost
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.2.2021 13:37 Reaguje na karel krasensky
Píšete hloupost.
V neděli dopoledne v září, kdy kolem řeky je dost živo, lidé chodí se psy, rybáři čubají ryby, děcka jezdí na kolech, by nějaký fekál skutečně neprošel, to by první člověk s mobilem volal 112.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

14.2.2021 12:28 Reaguje na karel krasensky
Jestli to bylo na toto brdo, zbavení se nějakého starého sajrajtu, spíš bych typoval zapomenutou kubíkovou nebo vícekubíkovou nádrž v nějaké po sametu zkrachovalé firmě s takovými 100 nebo ještě více kily kyanidu. Která v tu neděli prorezavěla, rozpadla se atd a obsah skončil v kanalizaci.
Vědomě by nikdo jen trochu uvažující odpad s více než 100 kily kyanidu do žádného kanálu nebo vodoteče nepustil.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.2.2021 16:17 Reaguje na Radim Polášek
Nejsem chemik a nevím, jak je ten kyanid stabilní a jak dlouho v nádrži vydrží (ani na Wiki jsem to nenašel), ale více jak 30 let pochybuji. V DEZE měli novou technologii na jeho likvidaci, aly byly s tím problémy a nefungovalo to. Takže mi připadá logické, že to prozatím skladovali v nějaké nádrži, která rupla.
Ale muselo by to být nadržené za dost dlouhou dobu, protože tolik kyanidu zase neprodukují.
Další možnost je nějaká černota, kvůli obyčejné havárii by přece ze sebe všichni zúčastní (včetně ministra) nedělali takové idioty.
Odpovědět
TW

Tomáš Wünsch

14.2.2021 08:06
Tedy, za takové vyjádření by se ani seriál Jistě pane ministře nemusel stydět :
Nechci kydat špínu na ostatní ale... (následuje výčet toho všeho, co ostatní neudělali, aniž by se pochlubil jediným konkrétním výsledkem svého úřadu).
Schovává se za všechny ostatní instituce a tvrdí, že až bude možné, že zveřejní veškeré argumenty, přitom policie opakovaně ujistila, že žádné informační embargo neudělila.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.2.2021 09:04
"Jsem přesvědčen, že v případě, že Policie ČR podrobí výslechu senátora ing. Pavla Pustějovského, bývalého ředitele DEZY, pravou ruku premiéra Babiše, ihned se dozví pravdu,/pokud ji řekne/. Ing Pavel Pustějovský je odpovědný za práci ČIŽP, je hlídačem státu ve věci ŽP, zastává tuto funkci i v senátu a parlamentu ČR. Domnívám se, že je tím, kdo ve věci zná pravdu a dá se předpokládat z průběhu uveřejněných materiálů Janem Husákem, také tím, kdo s velkou pravděpodobností kryje a manipuluje informacemi, Policií ČR. Domnívám se, že je plně odpovědný za stav, že Policie ČR viníka dosud nenašla a asi nenajde. V takovém případě by měl ihned odstoupit Policejní ředitel ze své funkce. Jan Tauš, asistent ombudsmana ČR JUDr. Otakara Motejla v důchodě. v.r."
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jan-husak-nevyjasnene-okolnosti-otravy-reky-becvy
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

15.2.2021 09:00
Na tuto rozsáhlou obhajobu "odborné práce" ČIŽP v kauze "mrtvá Bečva" budu reagovat stručně, a to citací známého přísloví 👉 "Boží mlýny melou pomalu, ale jistě."
Odpovědět
LC

Luděk Chuděj

17.2.2021 11:00
Životopis, jako záruka. ,, Pavle Hanzl, zajímavý pohled, že pokyny šly ze shora.,,
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.2.2021 13:08 Reaguje na Luděk Chuděj
Známe postupy nejen estébáků v minulém režimu a tento se mu podobá čím dál více. Když to vypadá jako kachna, plave to jako kachna.......
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

18.2.2021 05:18 Reaguje na Pavel Hanzl
... tak je to "Bureš"!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.2.2021 07:42 Reaguje na Bořivoj Holínek
A kdo jiný?
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist