https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/frantisek-n-elfmark-zelena-dohoda-green-deal-cesta-k-zelene-budoucnosti
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

František Elfmark: Zelená dohoda (Green Deal) – cesta k zelené budoucnosti?

25.5.2020
European Green Deal reaguje na klimatické změny a úbytek biodiverzity. Ilustrační snímek.
European Green Deal reaguje na klimatické změny a úbytek biodiverzity. Ilustrační snímek.
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Zelená dohoda pro Evropu je pojem, který nyní slýcháme stále častěji. Ne všem je ale jasné, co si pod tímto pojmem představit. Proto jsem se rozhodl tento dokument jednoduše představit a vysvětlit, proč ho považuji za důležitý.
 
Zelená dohoda, neboli European Green Deal, je strategický dokument, představený evropskou komisí v roce 2019, který má EU nasměrovat k tzv. udržitelné budoucnosti. Reaguje především na klimatické změny a úbytek biodiverzity, tedy problémy, které se stále prohlubují a mohou mít skutečně nedozírné následky pro nás pro všechny. Budoucí udržitelnost by s sebou měla kromě zmírnění těchto problémů nést také snížení znečištění životního prostředí a hospodářský růst nezávislý na nadužívání přírodních zdrojů, založený na oběhovém hospodářství.

Zásadním cílem, kterého má Evropa pomocí Zelené dohody dosáhnout, je klimatická neutralita (tedy rovnováha mezi emisemi uhlíku a jeho pohlcováním) do roku 2050. K dosažení neutrality bude třeba akcí ve všech odvětvích – od energetiky, která nás asi napadne jako první, přes stavebnictví a dopravu až po produkci potravin a technologie.

Za tímto účelem Evropská Komise vytvořila návrh evropského zákona o klimatu. Ve všech dotčených oblastech bude také docházet k revizi existujících politik tak, aby byly v souladu s klimatickým cílem.

Usnadnit přechod na bezuhlíkatou ekonomiku má financování ze zdrojů EU v kombinaci s národními a soukromými investicemi (na opatření související se změnou klimatu má jít 25% rozpočtu EU). Zajímavým novým nástrojem, který má k financování sloužit, je tzv. Fond spravedlivé transformace (Just Transition Fund). Ten má umožnit spravedlivý přechod k bezuhlíkaté ekonomice pro všechny regiony – proto jeho prostředky půjdou právě do tzv. nejvíce zasažených oblastí, u nichž bude přechod nejobtížnější (u nás jde např. o oblasti těžby uhlí).

Avšak opatření úzce související s klimatem nejsou to jediné, co Zelená Dohoda řeší. Klade si za cíl také např. omezení chemizace v zemědělství a zlepšení stavu půdy, zastavení odlesňování, nebo posílení výzkumu. Nezapomíná ani na adaptaci na změny, které již kvůli klimatické změně nastaly.

Dohoda má 10 klíčových oblastí, znázorněných v této oficiální infografice:

Jak je z grafiky patrné, klima je jen jednou z řešených oblastí. Avšak poněvadž v podstatě všechny ostatní oblasti mají na klima svůj vliv, dalo by se považovat za oblast zastřešující.

Těchto 10 oblastí srozumitelně podrobněji vysvětluje tento článek portálu Euroskop (rovněž je v něm popsáno i schéma financování).

Shrnutí klimatické politiky EU nabízí také prezentace Akademie věd.

Proč považuji dokument za důležitý?

O tom, že čelíme závažným environmentálním problémům, vzniklým v souvislosti se změnami klimatu, které do značné míry zavinil člověk, již dnes pochybují skutečně jen zatvrzelí odpůrci ochrany životního prostředí. Avšak to, že si problémy uvědomujeme, nestačí. Je potřeba jednat, a to co nejrychleji. Věřím, že mezinárodní dohody, jako je právě Zelená Dohoda pro Evropu, mohou přinést schéma postupu pro transformaci ekonomiky, průmyslu, ale i zemědělství a dopravy, tak aby celá EU vykročila směrem k udržitelné budoucnosti společně. Sdílení know-how, strategií a v neposlední řadě finančních prostředků, by mělo umožnit koordinovaný přechod k bezuhlíkaté ekonomice. Je potřeba vymezit termíny a cíle, abychom se donutili přejít od slov k činům.

Úspěch nebo neúspěch v plnění ambiciózního cíle Dohody je závislý zejména na těchto dvou základních faktorech. 1. Přijetí dohody členskými státy a vůle k plnění cílů na národní úrovni, 2.Funkční nastavení dílčích plánů, strategií, norem a iniciativ tak, aby byly účelné a zároveň dosažitelné.

V současnosti se znepokojením pozoruji snahy o smetení Dohody ze stolu, hlasy, které volají, že na strategie tohoto typu není správný čas, že peníze alokované na zlepšení životního prostředí by měly být přesměrovány jinam. Odůvodnění zaznívá jediné: koronavirus. Můj pohled je však přesně opačný. Právě současná krize nám ukazuje, že je skutečně potřeba se životním prostředím něco dělat, a to rychle. Pro tento názor mám mnoho důvodů, uvedl bych zejména to, že nejen u nás v ČR mě v posledních týdnech více než koronavirus znepokojuje obrovské sucho. Ekonomické důsledky sucha mohou být nejen pro zemědělce srovnatelné s důsledky pandemie, nedostatek vody se, stejně jako virus, dotkne pravděpodobně každého z nás, ať už skrze nedostatek vody ve studních, omezení obecní povahy, kdy si např. kvůli suchu nebudeme moci napustit bazény, uschlé trávníky na našich zahradách i ve městech, riziko požárů, vyšší ceny některých potravin a v neposlední řadě také zdravotní rizika spojená s předpovídaným horkem. K zamyšlení je také fakt, že se objevily studie, které dávají do souvislosti vyšší úmrtnost právě na koronavirus se znečištěním ovzduší. Nedávný požár skládky mi potom opět připomněl, jak moc je potřeba přejít na oběhové hospodářství a skládkování postupně ukončit, a oběhové hospodářství a efektivní využívání zdrojů je také jedním z bodů Zelené dohody.

Považuji za nešťastné, jak se k Dohodě staví naše Ministerstvo průmyslu a obchodu, i Výbor pro evropské záležitosti. Jistě, Dohoda není dokonalá a její funkčnost nemůžeme zcela předvídat. Splnění cílů se také neobejde bez velkého úsilí a poměrně radikálních změn v některých odvětvích. Avšak, jak jsem již zmiňoval, je to ucelená strategie, která nás pobízí jednat tady a teď a nabízí nám nástroje, jakými můžeme zlepšit životní prostředí. A toho je potřeba využít.

Pro více informací o Zelené dohodě:
Plán klíčových opatření (sdělení komise – příloha)
Prezentace AV ČR o klimatické politice EU, Zelené Doohodě a vlivu Koronavirové krize
Odkaz na oficiální web EK o Zelené Dohodě
Článek Euroskop


reklama

 
foto - Elfmark František
František Elfmark
Autor je pirátským poslancem PSP ČR za Zlínský kraj a místopředseda Pirátů ve Zlínském kraji.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (246)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

25.5.2020 06:47
Několik důvodů proč se pan Elfmark mýlí

1. Zelenou dohodu /principy/ nepředstavila poprvé EK, ale Ursula von Leyen
ve svém spisku při kandidatuře na předsedu EK.

2. Klimatická neutralita do r.2050 je stejnou smyšlenkou jako komunistické
volání po beztřídní společnosti. A to z důvodů politických i technických.

3. Tvrzení, že "Evropská Komise vytvořila návrh evropského zákona o
klimatu." je zcela nepravdivé. Evropské právo formu "zákona" nezná.

4. Tzv. " Přijetí dohody členskými státy..." začíná dostávat podobu
vydírání národních států Bruselem. Přijmeš - dostaneš peníze, odmítneš -
dostaneš méně peněz.

5. Základem EGD je transformace energetiky masívním uplatněním dotovaných
OZE společně s vyloučením jádra.
Je to stejné jako podávat pacientovi s cirhózou jater jako lék tvrdý
alkohol .

6. EGD ve stávající podobě je nutno rázně odmítnout v kapitole energetika.

Závěr - EGD má být DOHODOU a nikoli diktátem. Má být přijímáno dobrovolně a nikoli pod ekonomickými výhrůžkami. V současné podobě je v zájmu ČR tuto cestu odmítnout.
Úplně nakonec kladu otázku -jak lze věřit někomu = EK = kdo v době pandemie neudělal nic proto, aby všechny státy EU přistupovaly k problému společně,koordinovaně a zejména odborně.
Celá slavná EK nás nechala na holičkách a prokázala, že sama Komise i její vedení (Ulrika + Frans) své základní povinnosti totálně nezvládli.

Spíše by se měla nastolit otázka zda netransformovat celou podstatu EU směrem k posílení postavení národních států v rámci EU.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.5.2020 08:31 Reaguje na Miroslav Vinkler
Celá EU není nic jiného než přehlídka promarněných a nezvládnutých možností. Proto je třeba ji (pro její totální myšlenkovou i akční impotenci) odmítnout a rozejít se s ní.

Po covid krizi se opravdu docela nadějně rýsuje skupina států s podobným historickým a kulturním zázemím: V4 + Rakousko. Tady by mělo cenu koordinovat kroky vůči Bruselu a případně společně z EU odejít.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 09:00 Reaguje na Miroslav Vinkler
Velmi hluboký omyl prakticky ve všem. Klimatická tragédie drtí už i naši krajinu (zatím) a my budeme sabotovat jedinou skutečně nadějnou a dávno probíhající transformaci celé společnosti směrem k udržitelnosti?? PROČ?
"O tom, že čelíme závažným environmentálním problémům, vzniklým v souvislosti se změnami klimatu, které do značné míry zavinil člověk, již dnes pochybují skutečně jen zatvrzelí odpůrci ochrany životního prostředí".
Přesně tak, zajímavé je, že se tihle jedinci se shromažďují právě na Ekolistu. PROČ? Můj příspěvek hned vedle.
Odpovědět
ig

25.5.2020 11:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Jestli podle Vás též patřím mezi ty jedince, kteří bůhví proč diskutují na Ekolistu, tak Vám to klidně prozradím. Je to proto, že mě problematika žp dlouhodobě zajímá, ba dokonce pro ni i sám něco dělám, ale vadí mi, že ochrana žp (imho dobře a úspěšně započatá v devadesátých letech) takhle katastrofálně zabloudila a doufám, že moje příspěvky s aspoň nějakou nenulovou pravděpodobností někoho upozorní, že je na scestí a že by bylo dobré se vrátit.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 12:17 Reaguje na
Zkuste popsat to scestí a jak by se to mělo dělat správně.
Odpovědět
ig

25.5.2020 12:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Scestí popisujete sám, téměř v každém Vašem příspěvku. Správně by se to mělo dělat tak, že se přestane plýtvat penězi (=lidskou prací) na chiméry a začnou se používat na věci které lze realizovat. Například, jednu z mnoha možných, na smysluplný evropský systém zacházení s odpady, který sice máme formálně vzato úplně božský, ale prakticky pokulhávající.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 13:23 Reaguje na
Vůbec si nemyslím, že naše zacházení s odpady je něco jako že EU "katastrofálně zabloudila", to píšete asi o něčem jiném.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

26.5.2020 15:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Systém zacházení s odpady je v Evropě katastrofální.
Fakticky se tady nerecykluje prakticky nic. (všechno se to posílalo do Číny, teď to končí na skládkách v indonésii a podobně)

to málo co se tu zrecykluje jsou drobky - třeba u plastů vzhledem k jejich nadbytku se nerecykluje nic co nemá čistotu samo nad 95 procent... Číňani měli technologie na recyklaci 85 procent čistoty... v Evropě to nemá nikdo.

stojí to hodně energie, kterou je třeba dělat stabilně průmyslově, a v Evropě by se taková recyklace prodražila.

jakž takž tu ještě recyklujeme sklo, ale ani recyklaci kovů evropa ve velkém nedává.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

28.5.2020 05:25 Reaguje na Vaclav Sobr
Zvýšit recyklaci u plastů je možné pouze téměř totalitní regulací většiny používaných plastů - sjednocení mnoho tisíců druhů používaných plastů na několik druhů. Teprve potom se stane ekonomicky reálné těch několik druhů plastů recyklovat. Zase z podstaty plastů i tak je u převážné většiny plastů možná recyklace maximálně několikrát, už první recyklace většinou kvalitu plastu podstatně zhoršuje. A i kdybychom toto třeba v EU prosadili ( je to obrovské omezení marketingu - použitých obalových plastů)pořád nejsou technické prostředky na ekonomické třídění takových plastů. Člověk jako třídicí element na recyklační lince je příliš pomalý, drahý a příliš chybující.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

26.5.2020 15:47 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy v té dohodě vidíte nějakou naději?

Třeba pro mne je to snůčka nesmyslů která nemá žádnou naději na úspěch... a čím dříve to zkolabuje - a tím méně se na to vynaloží zbytečně zdrojů.

tím lépe pro všechny.

Sabotoval bych to jenom z toho důvodu aby to co nejrychleji selhalo a zkusilo se něco jiného. Ideálně něco čemu budu dávat větší naději na úspěch, ale tenhle canc papíru je pro mne beznadějná blbost, žádnou naději v ní nevidím a nehodlám vynaložit dobrovolně ani trochu energie v marné snaze uspět tam kde úspěch považuji za nemožný.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

28.5.2020 05:25 Reaguje na Vaclav Sobr
Přesně tak.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.5.2020 08:27
Udržitelná budoucnost je naprosto stejný nesmysl jako komunistická společnost v budoucnosti. "Již vy budete žít v komunismu", ujišťovali mou generaci v mladším školním věku kovaní soudruzi.
A od toho se to celé odvíjí dál: Je-li nesmyslný cíl, je nesmyslná i cesta k němu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 09:11 Reaguje na Jan Šimůnek
Udržet lidskou civilizaci, tj. teplotu klimatu celé Zeměkoule pod +2°C je skutečně "nesmyslný cíl"! Fakt? Lépe je fedrovat uhlí a děckám nechat vyprahlé peklo, voni sou hlava, pane vachmajstr......

A ještě vystoupit z EU, tj, spadnout do ekonomického bankrotu a tím přímo pod ruský (nebo čínský?) bič, to je taky nápad zrozený pouze na hardu nějakého komplu v Petrohradu, člověk takovou cypovinu vytvořit snad ani nemůže.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.5.2020 12:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Udržení lidské civilizace s jakýmisi teplotními fantasmagoriemi nijak nesouvisí.

Do ekonomického bankrotu půjde minimálně eurozóna a při trošce "šikovnosti" se jí do něj podaří strhnout i země EU mimo ni, Merkelová a Macron na tom už pracují.
Zachrání se jen ten, kdo bude mimo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 13:25 Reaguje na Jan Šimůnek
Zase blbost, jak dycky.
Rusi vždycky tvrdili, že Evropa i USA půjdou do bankrotu. A jak to dopadlo? Zbankrotoval jim ten úžasnej SSSR i s celým komunismem.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

26.5.2020 15:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Vzhledem k tomu že SSSR defacto nepožíval "bankovnictví" tak jak se ten pojem používá nelze o bankrotu mluvit.

Centrálně řízený ekonomický systém SSSR zkolaboval. To je pravda, ale nezbankrotoval :D
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.5.2020 16:55 Reaguje na Vaclav Sobr
Neznám tu nejpřesnější definici bankrotu, ale jedna hovoří o kolapsu měny. A rubl spadl kolem roku 93, na si 3% své hodnoty, kterou stejně nikdy neměl. To se za bakrot asi považovat dá, ale to je snad úplně fuk, ne?
Odpovědět
sv

26.5.2020 19:27 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak, tak... a nebo by se dal uvést příklad zkrachovalé tzv. energiewende, jejíž propagátoři rezolutně tvrdili, že povede k decentralizaci energetiky, snížení emisí CO2 a snížení cen elektřiny pro spotřebitele, přičemž to dopadlo jako obyčejně … tedy přesně opačně. Německá energetika se totálně zcentralizovala v severním Německu, emise co2 v lepším případě stagnovaly a spíše rostly a cena německé elektřiny vystřelila k nebesům.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.5.2020 08:08 Reaguje na
Totální nesmysl, Německá energetika je velmi silně decentralizovaná (tisíce, nebo statisíce?) malých fv na střechách a odstavných plochách, burza energie s nejlevnější solární, CO2 jde velmi silně dolů a ceny jsou nižší v paritě než u nás.
A to nemůžou počítat s výkonem JE!!!!
Odpovědět

Viktor Šedivý

27.5.2020 08:31 Reaguje na Pavel Hanzl
Decentralizovaná? A proto mají tak veliký problém s masivními, těžko zvladatelnými přetoky sever ->jih, které velmi reálně hrozí zhroutit přenosovou soustavu?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.5.2020 11:42 Reaguje na Viktor Šedivý
Zase blbost, jak dycky. Pojem decentralizovaná neznamená, že není nějaký převažující tok energie, který je v současnosti ze severních větřáků na jih. Samozřejmě to zvládnuté je a strašení německým blackoutem je to stejné, jak s rozpadem EU.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.5.2020 14:39 Reaguje na Pavel Hanzl
"Zvládnuté" je to jen tím, že to fedrují přes Polsko a nás. Až se najdou nějací "darkeři", kteří v příhodnou dobu přeruší přeshraniční dráty, půjdou do blackoutu a rozbití na několik izolovaných ostrovů.
Odpovědět
sv

27.5.2020 22:10 Reaguje na Pavel Hanzl
ANo, totální nesmysl ovšem z vaším strany. Zkuste si zjistit kolik z procent ty z prstu vycucané fv vyrobí v německu elektřiny. Po té, co si němčouři odstavili rovnoměrně rozložené JE, se většina jejich produkce zkoncentrovala na severu německa. Němci pozotvírali několik nových uhelných elektráren a rozšiřují povrchové doly, co2 šla na horu a jsou rádi, když jen stagnuje. Cena elektřiny v německu od začátku toho totálního krachu vystřelila na hrou a bláboly o paritě na tom nic nezmění.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

28.5.2020 05:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Blábol.
Němci v rámci zelené ideologie rozbili své velké energetické firmy, aby se nemohly podílet na boomu a aby zelené podpory za OZE energii inkasovali občané a drobní podnikatelé, ale v současnosti staví velké větrné farmy a podpory za OZE elektřinu inkasují téměř výhradně globální mezinárodní investiční fondy mnohem větší než byly německé energetické firmy. Lze se jen dohadovat, které z nich jsou financovány třeba ropnými penězi SAR nebo čínskými penězi a koho tedy obohacují podpory z německé OZE elektřiny.
A přesně takhle to končí se vším zeleným, výsledek je téměř vždy opak toho, co zelení ideologoé a jejich pěšáci, užiteční idoti, melou, když blbnou lidi.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

28.5.2020 05:34 Reaguje na Jan Šimůnek
Udržitelná budoucnost je sama o sobě filozoficky chybná úvaha.
Každá lidský společnost na určitém stupni vývoje mění životní prostředí určitým způsobem a nezvratně k horšímu. Nedá se současně nastavit to, aby se životní prostředí vracelo k dřívějším stavům a současně lidská společnost, když už ne rozvíjela, aspoň aby dlouhodobě stagnovala na stejné úrovni. Což je už samo o sobě, stagnace na pořád stejné úrovni, poukázka na budoucí zánik lidské civizace.
Buďto se životní prostředí bude takzvaně zlepšovat, ale současně bude lidská společnost a civilizace upadat a ustupovat nebo se lidská civilizace bude rozvíjet a úměrně tomu se bude, s využitím současných poznatků i dalších nových přírodních a technických objevů a vynálezů, životní prostředí měnit a vyvíjet
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 08:55
Článek velmi výstižně píše, o čem to v podstatě je. Ovšem s jedním názorem nesouhlasím. Proč to některé státy nechápou a snaží celý postup sabotovat (především ČR). "Odůvodnění zaznívá jediné: koronavirus".
To je jen výmluva a obezlička, problém je daleko hlubší.
Jedná se o státy pod největším tlakem hybridní války a Ruských demagogií. A právě Rusko je přímo existenčně závislé na vývozu uhlíkových paliv, proto dělá maximum, aby green deal zhyenizovalo a pokud možno rozeštvalo celou EU.
Pokud by někdo chtěl vědět, co si myslí Kreml o všem, co se tu děje, stačí se zeptat pana Šimůnka, ten má noty přímo odtud.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.5.2020 12:47 Reaguje na Pavel Hanzl
Každému normálně vzdělanému a normálně myslícímu člověku musí být jasné, že GD je jen politická hámotina, která má posílit moc byrokratického centra EU a na něm závislých / jím řízených politických aktivistů, které fungují v jednotlivých státech jako pátá kolona Brusele.
Nic víc za tím není třeba hledat.
A Rusko musí být GD přímo nadšené, protože německá Energiewende zvedla závislost Německa na ruském plynu a GV by to samé měl udělat se všemi státy EU. Hledáte-li agenty Moskvy, hledejte je tam, kde reálně jsou, tj. mezi politickými špičkami zemí E12 a EU.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

25.5.2020 14:06 Reaguje na Jan Šimůnek
Nene, vrchní agent pro střední Evropu sedí u nás na Hradě. ;)
Odpovědět
sv

26.5.2020 19:21 Reaguje na Petr Eliáš
Proto taky co by premiér neblahé paměti v rámci vstupních vyjednávání s EU bez známky odporu odkýval pro ČR povinný podíl oze na energetickém mixu, čímž odstartoval oze megatunel.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 19:04 Reaguje na Jan Šimůnek
Opět blbost jak dycky. Němci už postavili obří terminál na amrický kapalný plyn a nějakou závislost na Rusku od nich skutečně nečekejte, nejsou padlí na glocnu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.5.2020 10:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Proč tedy stavějí Nord Stream II?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.5.2020 16:58 Reaguje na Jan Šimůnek
To je čistý byznys. Ruský mužik je na dně a bude jim to dodávat za pusinu. Stejně jak Číňanovi při plynové krizi v roce 09, nikdo nezveřejnil cenu ale všichni se pošklebují, že Číňan stáhl Puťku z kože.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

25.5.2020 09:06
Špatné předpoklady vedou ke špatných závěrům. Něco jako "trvale udržitelný rozvoj" jsme za celou historii nikdy neměli, rozvoj vždy probíhal ve využívání zdrojů - přechod na jiné zdroje. V energetice např. Pazourek - dřevo - uhlí - ropa - jádro. Nový zdroj je vždy koncentrovanější než ty předchozí a umožňuje ty ostatní přestat využívat. A ty méně koncentrované se přestávají využívat protože energie z nich je dražší.
A OZE? - jsou méně koncentrované a dokonce dražší, proto je to cesta zpět.
A produkce potravin "bez chemie"? - je to dražší a vyžaduje vyšší plochu, proto je to cesta zpět. Lidí je tolik, že potraviny se musí získávat vysoce produktivním způsobem, aby zůstalo více plochy pro "divokou" přírodu. Tedy chemizace a umělá hnojiva v zemědělství na plochách potřebných k produkci potravin, koncentrovaná produkce masa, umělý chov ryb. Sběr kořínků, archaické způsoby pěstování plodin, lov divoké zvěře a rybolov lidstvo neuživí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 09:21 Reaguje na Richard Vacek
Omyl. "Trvale udržitelný rozvoj" měly všechny lidské civilizace před naší technickou revolucí. Nikdy nezasáhly do celosvětového klimatu, způsobily občas lokální změny (vykácení lesů ve Středomoří), případně vybití nějakého druhu živočichů, ale nikdy nic globálního. To je výsada techniky, která dosáhla na fosilní paliva.
Samozřejmě jedním z problémům je přemnožování obyvatel, proto bych veškerou pomoc těmto zemím podmínil jejich účinnou politikou redukce porodnosti. A to ať si zařídí dle svojí kultury, antikoncepce je dostupná všude.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

26.5.2020 17:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Dovolil bych si upozornit na všechny ty války, zoufalou snahou ždímat kolonie a ostatně i třeba to že se civilizace typu aztéků či Inků prakticky dokázaly sami zlikvidovat.

Tyhle civilizace dávno byly v úpadku zdrojů když je dorazila conquista.

celkově řečeno - v Evropě prakticky žádná civilizace nefungovala udržitelně... války a hladomory či koloniální expanze byly přímým důsledekem neudržitelnosti růstu.
celkově řečené
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.5.2020 08:18 Reaguje na Vaclav Sobr
Říše vznikaly a zanikaly, trvalou udržitelnost měly všechny a některé mají doposud (Čína, Indie), některé zničili Španělé nebo Portugalci. Říše ničily jejich vlastní vnitřní rozpory, nikoliv nedostatek zdrojů. Egypt zničil agresivní Řím, který se následně rozpadl sám.
Gigantické přírodní zdroje potřebuje jen Evropská civilizace, žádná jiná před ní nikoliv.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.5.2020 14:42 Reaguje na Pavel Hanzl
"Trvalou udržitelnost" měl maximálně Egypt díky pravidelným povodním Nilu. Čína i Indie prošly údobími úpadku a kolapsů. Prakticky celá Mezopotámie se opakovaně hroutila z důvodu zasolení půdy (Sumer, Babylónie, Asyřané ...). To samé se týká i předkolumbovských civilizací v Americe. A každá z těch civilizací se nerozpakovala využít veškeré zdroje, na něž dosáhla.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

28.5.2020 05:56 Reaguje na Jan Šimůnek
U Egypta byl ještě jeden vliv a sice vysychání Sahary. Před 10 tisíci lety Sahara kvetoucí oblast s lesy, zvěří a dostatkem vody, zatímco na začátku našeho letopočtu už pouštní oblast s řídce se vyskytujícími prameny, studněmi a vzácnými oázami, která uživila jen malé množství kočování přizpůsobených lidí.
Mezitím docházelo k postupnému mizení vodních zdrojů, vysychání a tím k emigraci místních tam, kde vody bylo relativně dost. Egypt tak po celou tuto dobu až zhruba do našeho letopočtu byl dotován průběžnou emigrací z těchto vysychajících oblastí. Ještě za doby Julia Cézara byly třeba v nůbijské pouští rozsáhlé oázy s významnou produkcí obilí, které tehdejší Egypt podrobený Cézarem posílal do Říma. Ty byly krátce potom dost hromadně opuštěny.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

25.5.2020 09:22 Reaguje na Richard Vacek
S jedinou výhradou souhlasím.
Plocha Země je konečná a existuje limita za níž je další nárůst lidské populace zjevně neudržitelný. A to i tehdy,jestliže vezmu v úvahu technický pokrok - průmyslová hnojiva,pesticidy i GMO.
Nebylo by lepší se na otázku podívat z druhé strany ?
T.j. jaká je únosná globální velikost lidské populace ve vztahu k trvale udržitelné kvalitě života a životního prostředí ? (měřeno dnešními parametry).

Pro ČR se kdysi takové číslo objevilo -- cca 5.6 mil. obyvatel.
Zdroj už nedohledám.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 09:37 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tomáš Baťa budoval ČSR pro 30 miliónů obyvatel. Taky některé evropské země mají daleko větší koncentaci lidí, než my (Holandsko, Belgie), ale souhlasím s vámi, že omezení přemnožování obyvatel by mělo být součástí boje za udržitelnost klimatu. Samozřejmě žádnou drastickou metodou, stačí antikoncepce a politická vůle.
Ale to není problém Evropy, proto to green deal neřeší.
Odpovědět

Viktor Šedivý

25.5.2020 12:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže kdyby Baťovi do toho budování hrabali zelení aktivisti, kteří moc dobře vědí co zakázat, asi by s nimi velmi rychle vyběhl.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

28.5.2020 06:22 Reaguje na Miroslav Vinkler
Není pravda.
Lidé jsou jediná "zvířata" na zemi, která svůj životní prostor dokáží soustavně zvětšovat aplikací stále nových vynálezů a objevů.
Kdyby lidstvo zamrzlo na úrovni lovců sběračů, byla by zeměkoule pro ně malá, pokud by populace přesáhla počet 500 tisíc-1 milión lidí. V době prvobytně pospolného zemědělství by se jednalo o populaci 100 - 400 miliónů lidí. V době rozvinutého feudalismu tak miliarda. V době Průmyslové revoluce tak 2 - 3 miliardy. Zelená revoluce za posledních cca 100 let zvýšila kapacitu země na menší jednotky desítek miliard obyvatel ( spočítejte málo obydlené nebo neobydlené za současné úrovně zemědělství využitelné plochy). Nové poznatky a objevy, které se rýsují, například produkce potravin za umělého osvětlení v uzavřených prostorech může navýšit prostor na zeměkouli na mnoho desítek miliard lidí, možná víc než sto miliard lidí.
A tak to může pokračovat klidně pořád dál a dál, pokud lidstvo bude stále udržovat své inovační tempo a dostatečně rychle nové poznatky a objevy zavádět do praxe.
Přirozeně pokud inovační aktivita bude z nějakého důvodu paralyzována, například pokud převládne třeba současná rozpínavá islámská ideologie založená na náboženství a utlačující vědu, růst kapacity země se zastaví. Počet obyvatel země bude oscilovat mezi horní hranicí danou úrovní používané techniky a vědy a spodní hranicí danou ničivostí posledního kolapsu. Pokud by zelení prosadili ideologicky třeba návrat zemědělství na dobu bez strojů a chemikálií, sníží to prostor pro lidskou populaci na 1 - 3 miliardy a lidstvo se potom prostě do tohoto počtu musí nějak vejít. Jestli nějakým řízeným vymíráním nebo prostým hladomorem nebo dokonce ve stylu Pol Pota v Kambodží vyvražděním určitých skupin obyvatel.
Odpovědět
ig

25.5.2020 09:36
Celé je to false flag operation. Vlastně hned dvojitá. Za prvé falešný cíl - místo toho aby řekli, že chceme zachovat či zlepšovat životní prostředí prostě proto, že je to příjemné a že už jsme dost bohatí na to, abychom si to mohli dovolit, vymýšlejí jakési fantasmagorické konstrukce o nadcházejícím konci světa a nutnosti pokání. Za druhé falešná cesta - místo podpory (co podpory - stačí neházet klacky pod nohy) technického rozvoje ve směrech které mají smysl, volí krkolomné cesty, na kterých sice pár vyvolených vydělá, ale které jsou z technického hlediska zbytečné nebo rovnou škodlivé. A k dovršení všeho si ten projekt vymyslela Uršula, kterou místo toho aby už sami Němci vyhnali za to, že poškodila německou armádu tak, že jen Stalin v tomhle směru udělal víc, tak ji vykopli směrem nahoru :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 09:42 Reaguje na
Zkuste si vzít jakýkoliv vývoj globální teploty a vývoj emisí CO2 v nějakém rozumném měřítku a prodlužte si oba grafy (jsou velmi podobné) o nějakých 10 - 20 let do budoucnosti.

Jak to říkal Vizionář od Svěráka: "jednou jsme rozpálili ty kamna do ruda viděli jsme děsný věci".
Odpovědět
ig

25.5.2020 09:49 Reaguje na Pavel Hanzl
https://cs.wikipedia.org/wiki/Korelace_neimplikuje_kauzalitu
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 09:57 Reaguje na
Dobrý, to je ale teprv první level.
Jenže ve druhém je už prokázáno, že CO2 je tvrdý skleníkový plyn. A právě z jader ledovcových vývrtů je jasně prokázáno, že oba jevy jdou velmi přesně spolu v horizontu miliónu let, což už náhoda být nemůže. Navíc k tomu je velké množství dalších důkazů.
Odpovědět
ig

25.5.2020 10:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Příčinný vztah může být úplně opačný než se domníváte nebo může jít o společnou závislost na třetí proměnné. Ale jo, asi tu uměle vyvolanou paniku s CO2 chápu. Prostě jsou lidi kteří potřebují vystrašit aby něco dělali, protože přání snižovat spotřebu fosilních paliv jen proto, že je to škoda, je nad jejich chápání :-) Bohužel to zároveň vede ke zkratkovitému jednání, typickému pro panikařící jedince, jehož důsledkem jsou pak fve, řepka nebo plundrování lesů na biomasu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 10:37 Reaguje na
Nikdo nikdy žádnou závislost na třetí proměnné nenašel, natož aby ji prokázal.
Prostě 1+1=2 a můžete se škubat, jak chcete, je zcela jasné PROČ tyhle názory jsou k nám tlačeny pod tlakem. Rusko fatálně stojí na produkci uhlíkových paliv. To je celý, kličkovat můžete jak celá smečka zajíců.
Odpovědět
ig

25.5.2020 10:40 Reaguje na Pavel Hanzl
A nikdo nenašel důkaz ani pro opačný směr kauzality. Je to celé na vodě a Vy patříte k té skupině ustrašených, která tlačí EU do ekonomické sebevraždy. Přitom je jako 1+1=2 jasné, že to ničemu nepomůže.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 11:25 Reaguje na
Důkazů pro závislost teploty na koncentarci CO2 je přece něurékom.
Navíc EU vůbec nesměřuje k žádné "sebevraždě", to je úplná blbost. Naopak je lídrem v čistých technologiích a technický rozvoj vždy tvoří taky rozvoj ekonomický.

Tady je jasně vidět ten ruský pohled na svět. Mužik sedí na řiti a fedruje uhlí a není schopen pochopit, že se dá dělat něco jiného. Když mu někdo zakáže fadrovat, tak "spáchá ekonomickou sebevraždu".
Odpovědět
ig

25.5.2020 12:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Je spousta důkazů pro korelaci, ne pro příčinný vztah. Přečtěte si ten článek na wikipedii :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 12:19 Reaguje na
1+1=2 je taky korelace, někdy dokonce i příčinný vztah.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.5.2020 12:53 Reaguje na Pavel Hanzl
I kdyby ten příčinný vztah skutečně existoval, tak to celé diskredituje vztah ekologů k jedinému významnému zdroji energie bez emisí CO2, tj. k jaderné energii. A diskreditují to i další opatření, prosazovaná ekology, která produkci CO2 energetikou zvyšují.

Prostě sami hlasatelé tohoto blábolu, vyjma řadových pěšáků bez funkčního mozku, jsou si dobře vědomi toho, že je to celé jen podvod.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 13:29 Reaguje na Jan Šimůnek
Blbosti zcela děsivé, vy si koledujete o totální přeprogramování.
Ať vám tam dodají cluster s OZE, bez toho se potácíte jen pořád od jádra k uhlí a zpátky.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.5.2020 10:47 Reaguje na Pavel Hanzl
Prostě kdyby ekologové fedrovali jadernou energii, tak by se jim dalo věřit. Protože fedrují OZE a elektromobily, které spíš přispívají k produkci CO2, tak se jim věřit nedá.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.5.2020 08:23 Reaguje na Jan Šimůnek
Jádro je extrémně toxické a jeho účinky jsou stále dost neznámé, mutagenní a karcinogenní je určitě, elektromobily žádnou stopu CO2 nevytváří. Prostě jak dycky, všechno naopak.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.5.2020 14:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Snůška nesmyslů.
Elektromobil při energetickém mixu, obsahujícím fosil z 50 a více procent, tvoří víc CO2 než auto na benzín nebo naftu (při daleko horších dalších vlastnostech). A pokud je v energetickém mixu příliš mnoho OZE a pokud započteme i produkci škodlivin a CO2 horkými zálohami za tyto zdroje, nastává to překonání obyčejného auta už někdy při podílu mezi 30 - 40 fosilu v energetickém mixu.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

25.5.2020 10:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Dnešní nejpřesnější klimatické modely (které docela přesně vystihují chování atmosféry posledních cca 10 let), používají ZÁPORNOU klimatickou citlivost. :-)
Odkaz si najděte sám přes strýčka Googla. Není to tak těžké, jen je to těko k uvěření pro ortodoxní IPCC-áky.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

25.5.2020 14:03 Reaguje na Pavel Kalenda
Tak nám sem hodně odkaz na nějaký ten model, ať se podíváme. ;)
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

25.5.2020 14:47 Reaguje na Petr Eliáš
Podle vašeho vyjádření, jste taky ortodoxní :-)
Ale vyhledávat jste se už mohl naučit na schůzkách v Paříži, Lisabonu nebo Dauhá.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

25.5.2020 15:15 Reaguje na Pavel Kalenda
Proč bych to měl vyhledávat? Když něco tvrdíte, tak to i doložte...to jste se už mohl naučit na astrologické schůzce v Portu (nebo kde se to scházíte). :)
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

25.5.2020 15:24 Reaguje na Petr Eliáš
Napovím. Pátrejte na webu. Ve zprávách IPCC se nic takového nedočtete. A napovím ještě jednou: Ty modely byly z RAS.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

25.5.2020 15:35 Reaguje na Pavel Kalenda
Ok, beru to tak, že odkaz nemáte a jen si to cucáte z palce.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

25.5.2020 15:47 Reaguje na Petr Eliáš
Přesně takovou odpověď jsem minule dostal od Metelky. To se učíte na seminářích nazpaměť? :-)
Já si to necucám z palce, stačí jen poškádlit strejdu Googla. Pozn.: RAS je Ruská Akademie Nauk.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 21:44 Reaguje na Pavel Kalenda
Tak je to jasný. Jste zase jen propagátor ruské demagogie, zamotání všeho do integrálů ale oblbne možná jen pár prosťáčků.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

26.5.2020 09:01 Reaguje na Pavel Kalenda
Já se nedivím, že jste takovou odpověď dostal, po tom co tu předvádíte. Já rozhodně nebudu dohledávat něco, čím sám argumentujete a nejste schopen to doložit. Poškádlete Googl, najdete modely a hoďte je sem ... problém vyřešen...
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.5.2020 15:16 Reaguje na Petr Eliáš
Je mi velice líto. Vy máte nějaké argumenty, tak se je snažte podložit.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

27.5.2020 08:53 Reaguje na Jan Šimůnek
Co to zase melete?
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

27.5.2020 11:21 Reaguje na Pavel Kalenda
Že by měli rusové známí svou ulhaností a křivením pravdy jakožto totálně závislí na prodeji fosilních paliv zájem na tom, aby se lidi dozvěděli pravdu o GO a jeho příčinách? Myslím, že ne Pavle Pavloviči...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.5.2020 11:49 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Přesně tak, Rusko se dostalo do tak zoufalé situace, že musí lhát už na úplně všech úrovních.
Každou chvíli se objeví nějaký jejich úžasný vynález, raketoplán, raketa na jaderný pohon, bomba Satan, která spálí celou Francii, hypersonické ponorky, vše na zabíjení lidí.
Ale když se chtěli prostřílet v agresi proti zoufale nevyzbrojené Ukrajině alespoň do Mauriopolu, skončili někde na Donbasu.
Odpovědět

Viktor Šedivý

25.5.2020 09:37
Chápu, že kdo má moc může nařídit a prosadit, co a jak se bude dělat. Bohužel se mezi mými spoluobčany našlo dost blbců, kteří zvedli ruku pro členství v tomhle spolku - a odchod není reálně možný.
Jo, nic s tím nenadělám, jen bych tedy měl takový požadavek - když mi chčijou na hlavu, ať tomu neříkají vlahý jarní deštík.
Takže v tomto případě žádný deal, hezky na rovinu diktát, nařízení, rozkaz a povinnost.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 09:53 Reaguje na Viktor Šedivý
Jistě. Vy jste povahou otrok a ten nikdy nebude veslovat, aby se někam dojelo. Vždy na něho musel být bič.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

27.5.2020 11:23 Reaguje na Pavel Hanzl
Hezky jste vypíchl pánovu povahu...
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.5.2020 10:01
Článek je zajímavý nejen pro svůj informační (ne)obsah, ale i tím, že je to sonda do myšlení mladého politika.

Předně je naivní myslet si, že lze takto drastické (bezesporu nutné!!!) změny chování Evropské společnosti (a vlastně celého světa!!!) prakticky ve všech oblastech života dosáhnout vyčleněním části prostředků a přijetím zákona předepisujícího členům EU nějaké cíle. To přímo nabádá peníze shrábnout a výsledky našvidlovat, v lepším případě část emisí přenést jinam a vymluvit se, že přes maximální snahu se cílů nepodařilo dosáhnout.

Emise CO2 jsou globální problém a jako takový musí být řešen adekvátně mocným a přitom jednoduchým a spravedlivým ekonomickým nástrojem jako je jednotná v čase progresivní celosvětová uhlíková daň odváděná při těžbě fosilních paliv.

Podobně jako 30 let bezzubý a zkorumpovaný systém emisních povolenek, Green Deal bude podle mého jen další zoufalý a neúspěšný pokus s emisemi CO2 a klimatem něco udělat a ztráta dalších 20 let drahoceného času - tak dlouho očekávám, že bude trvat, než pod tíhou hromady neúspěchů bude uznáno, že to bylo k ničemu. Kdo za to vše bude hnán k zodpovědnosti? Myslím, že tady je odpoveď jasná - nikdo.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

25.5.2020 10:14 Reaguje na Jiří Svoboda
S panem Svobodou se zcela zásadně rozcházím v řadě jiných otázek. Proto jsem potěšen, že existuje nejméně jedna věc na níž máme téměř úplnou shodu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 10:17 Reaguje na Jiří Svoboda
Chybou ovšem je, že vy posuzujete Evropu očima občana extrémně zkorumpovanéné ČR. Takové jednání sle není normální a dotace na OZE se skutečně v Evropě používají na budování OZE a ne na vycpávání kapes oligarchie, jako u nás.
Emisní povolenky jsou dobrý systém, nevím, co je na něm zkorumpovaného, jenže je slabý. Průmyslové státy jsou tak bohaté, že je něco takového nezastaví. Ale možná bychom bez nich byli na tom ještě hůř, než jsme, čort znajet.
Green deal by měl být vymáhán nějakou fakt drastickou metodou, na blbce nic jiného, než násilí neplatí. Jenže to v demokracii nejde.
Můžou nařídit emisní limity na auta a čadící dýzlák na silnici nepustí, něco takového by se mělo dát použít na uhelnou elektrárnu.
Samozřejmě si myslím, že celosvětová uhlíková daň (ještě s časovou progresivitou) by bylo nejlepší řešení, jenže přes největšího prasáka - Čínu to nikdy projít nemůže.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.5.2020 11:53 Reaguje na Pavel Hanzl
OZE se nemají dotovat, když jsou tím nejlevnějším zdrojem. To si protiřečíte.

ETS je od začátku nedůsledný prokorupční systém bez jasných pravidel umožňující úředníkům rozdávat emisní povolenky zdarma.

A nečadící dýzlák na silnici pustíte? Zákazy jsou cestou do pekel a jak sám uvádíte, nekompatibilní s demokracií. Jak se můžete zastávat takového paskvilu jako je Green Deal, když není proveditelný v souladu s demokratickými principy?

Jak si můžete být jist, že daň přes Čínu neprojde. Tam stačí přesvědčit jednoho, řekl bych, velmi inteligentního člověka.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 12:32 Reaguje na Jiří Svoboda
OZE jsou nejlevnějším zdroje energie, ale musí se vybudovat. A to stojí giga financí, samozřejmě časem by se to postavilo i bez dotací, ale nás tlačí čas.
Rozdělování emisních povolenek podléhá nějakému celosvětovému systému a nějaká korupce je tam asi těžko prosaditelná.
Nečádící dýzly jezdí stále všude, protože máme zákon o pozemních komunikacích a bez technické nic na silnici nesmí. To je demokratické, protože se na tom lidé domluvili. A v green dealu, který jsme taky demokraticky podepsali, by měly být stanoveny termíny, dokdy může který uhlák čadit a kdy skončí. A pokud si pitomečci nebudou do té doby schopni postavit čisté zdroje, (na které dostnou ještě dotace) tak budou prostě potmě.
Stejně jak majitel vylágrovného dýzlu taky chodí pěšky, pokud si nekoupil nový a čistší.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.5.2020 12:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Bezcenný blábol. Máme spousty instalací větrníků a FV panelů a požadavky na jejich podporování stále rostou.

A GD nám byl vnucen nikým nevolenými úředníky EU, jejichž demokratická legitimita je nulová. A pokud se tak bude dít i nadále, czexit je jediná rozumná volba. Stejně jsme se měli před vstupem do EU výrazně lépe než teď.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

25.5.2020 13:59 Reaguje na Jan Šimůnek
Nikým nevolení úředníci? Hmmm ... a já myslel, že Evropská komise se skládá z komisařů, které navrhují vlády jednotlivých států, a které schvaluje Evropský parlament. Jednotlivé vlády i EP vzejdou z voleb, ne? Opravdu jsme se měli lépe? Nebo jen opět ohýbáte realitu?
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.5.2020 10:52 Reaguje na Petr Eliáš
Jistěže jsme se v 90. letech měli výrazně lépe než teď. Měli jsme i podstatně vyšší ekonomický růst, lepší možnosti pro podnikání, měli jsme kvalitnější normy pro bezpečnost potravin (v téhle oblasti se profesně pohybuji, takže vím, o čem to je), které nebyly deformovány ideologií (na rozdíl od předchozí éry komunismu i současné éry EUropeismu). A, pochopitelně, spoustu dalších pozitiv, z nichž většina se vstupem do EU (některé už s přípravou na vstup) padla nebo byla alespoň citelně oslabena.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.5.2020 17:07 Reaguje na Jan Šimůnek
Zapomínáte, že od začátku století je u moci Vladimir Vladimirovič a my si vlastní blbostí vykoledovali hybridní válku. Ta je příčinou tohoto dnešního srabu,nikoliv EU. Rakušáci, Dánové nebo jiné normální národy nejsou naopak, jako my.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

27.5.2020 11:27 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak tak... ale takový Šimůnek nikdy nevyjel z ČR nebo se podle toho aspoň chová a spíš to někdy vypadá, že ani nevytáhne paty z domu a jen šíří to zlo a desinformace a myslí si, že celý svět se odehrává v jeho obýváku....
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.5.2020 11:53 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Mám stále silnější pocit, že pan Šimůnek je jen program na nějakém komplu v petrohradské farmě trollů. Má někdy reakce zcela odporující lidské logice.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.5.2020 15:01 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Šimůnek byl nejdál na sever a západ na Islandu, nejdál na jih na jihu Itálie a nejdál na východ u Bajkalu.
A v Německu měl rodinu a pravidelně za ní jezdil, takže mohl vidět, jak ekologické debility, které tam byly prosazeny, a které se ekologové nyní snaží prosadit u nás, poškozovaly tamní obyvatelstvo.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

27.5.2020 11:26 Reaguje na Jan Šimůnek
Ach ty vtipálku :D
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 21:47 Reaguje na Jan Šimůnek
Nic nám nikdo nic nevnutil, sám soudruh nejvyšší z vůle lidu to sám a bez mučení podepsal.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.5.2020 14:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Korupci nikdo neprosazuje, korupce se prostě odehrává tím více, čím volnější jsou pravidla a čím více pravomocí se zcela oficiálně vloží do rukou úředníků.

Ale tady se pořád zasekáváte na nějakých konkrétních příkladech. Dekarbonizaci světové společnosti přece není možné provést miliony nějakých zákazů, nařízení a dotačních programů. Tady existuje opravdu jediná demokratická cesta: postupně dostatečně zdanit veškerou těžbu fosilního uhlíku, tuto daň automaticky promítnout do cen úplně všeho a nechat působit takto napravený volný trh. Posledních 200 let nás myslím dostatečně přesvědčilo o tom, co trh dokáže.
Odpovědět

Viktor Šedivý

25.5.2020 16:45 Reaguje na Jiří Svoboda
To by ovšem s takovou koulí na noze v podobě uhlíkové daně museli všichni na světě souhlasit.
Jenže zelené náboženství má dostatečný politický vliv v Evropě, trochu ve Spojených státech ... ale jinde na světě podobný nesmysl nezavedou.

Můžeme si hrát na pokrok.
Svět půjde jinudy a my si v Evropě ve svém skanzenu "progresivních nápadů" tiše ekonomicky chcípneme.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.5.2020 20:23 Reaguje na Viktor Šedivý
Přechod na bezuhlíkovou ekonomiku bude představovat obrovskou kouli na noze. To souhlasím. Čím více se to oddálí, tím budou větší ještě další nepříjemnosti, které nám svět připraví. Té kouli se prostě nevyhneme.

Napadá vás lepší způsob, aby ta koule (když už musí být) byla co nejmenší a co nejméně bolela a překážela?
Odpovědět

Viktor Šedivý

25.5.2020 20:46 Reaguje na Jiří Svoboda
Jestli jste si toho nevšiml, od začátku světa tu probíhá soutěž, kdo dokáže fungovat efektivněji. S koulí na noze beznadějně zaostaneme a prohrajeme.

Tím kritériem úspěšnosti je totiž ekonomický a mocenský úspěch, ne pokrokovost v třídění plastu nebo produkce CO2 na hlavu.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

26.5.2020 10:02 Reaguje na Viktor Šedivý
Je třeba udělat dva kroky.

1. rozhodnout, zda emise CO2 vůbec řešit, a pokud ano, s jakou intenzitou.

2. pokud ano, dát všem stejně velikou kouli na nohu ve formě celosvětové jednotné v čase progresivní uhlíkové daně tak vysoké, aby odpovídala požadované redukci emisí CO2.

Prosím, uvědomte si, že pokud budou mít všichni tu kouli stejně velikou, soutěž se tím nenaruší! I fosilní paliva v soutěži zůstanou, jen se odstraní negativní externalita, která vzniká jejich spalováním, adekvátním zpoplatněním. Trh se naopak stane rozsáhlejším a spravedlivějším (s méně negativními externalitami).
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.5.2020 10:54 Reaguje na Jiří Svoboda
To druhé prosadíte jen válkou, a to proti státům, které mají k dispozici jaderné zbraně.
Tedy, jaderná zima by problémy s oteplováním klimatu vyřešila s dost vysokou pravděpodobností :-)
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

26.5.2020 11:33 Reaguje na Jan Šimůnek
Pokud to neprosadíme, pak dopadneme jako žába vložená do hrnce se studenou vodou postaveném na horké plotně.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.5.2020 14:17 Reaguje na Jiří Svoboda
Myslíte, že žába na grilu, vyhřívaném jadernými výbuchy, je na tom líp?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

26.5.2020 15:30 Reaguje na Jan Šimůnek
Není na tom žába líp, ale o (jaderné) válce jste začal vy jako jediné možnosti prosazení konceptu celosvětové uhlíkové daně. Přece je tu ještě možnost, že nemusíte mít pravdu stejně jako já (a nikdo z nás) nemám jistotu, že spalování fosilního uhlíku povede ke klimatické katastrofě. Zatím tomu pouze mnohé nasvědčuje.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

26.5.2020 17:03 Reaguje na Jan Šimůnek
Jaderná zima je ovšem praktický nesmysl. trvala by rok nebo dva pokud vůbec.

obecně se schopnosti našeho nukleárního arzenálu přeceňují.

je schopen zničit maximálně civilizaci, ale ne planetu.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

26.5.2020 20:26 Reaguje na Vaclav Sobr
Ale to jsou jen takové Šimůnkovské řeči, aby byl vidět.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.5.2020 17:13 Reaguje na Jiří Svoboda
Bod 1) je dávno vyřešen, odpověď je ANO a s maximální rychlostí.
Bod 2) je nesmysl, protože není nikdo, kdo by všem dal na nohu tu kouli.
To by ji největší dostal Číňan a ten se na takový handicap může vymastit. Rus by zbankrotoval totálně, ale to nikoho pálit nemusí, nám by to fatálně pomohlo.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

26.5.2020 20:23 Reaguje na Pavel Hanzl
2) Ale vždyť by se všem zdražil fosilní uhlík stejně. Těžař přičte daň k ceně fosilního paliva a prodává se dál. Ten uhlík zaplatí koncový spotřebitel nikoliv výrobce. Největší kouli by dostali Amící a Australané.

A když najednou teď odmítáte globální uhlíkovou daň, jakou nabízíte schůdnou funkční aletrnativu, jak transformaci celosvětové ekonomiky na bezuhlíkovou uskutečnit?
Odpovědět

Viktor Šedivý

26.5.2020 20:44 Reaguje na Jiří Svoboda
A proč si myslíte, že by si kdokoli takovou kouli na nohu přivázal?
Tohle může navrhovat jen banda z brusele, která nemusí čelit občanům ve volbách a zároveň má možnost nařizovat národním parlamentům.

Kohokoli v normální zemi s funkční parlamentní demokracií by takový nápad politicky zlikvidoval (leckde možná i fyzicky).
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

27.5.2020 12:28 Reaguje na Viktor Šedivý
Ale občané přijali platit spotřební daň na tabák, alkohol či benzín. Proč by nemohli platit za fosilní uhlík mnohem méně, než by stát vydal (jejich peníze) za "zelené" a nefunkční dotační podpory?

Pokud přijmeme snižovat emise CO2 jako nutnost, je potřeba to dělat co nejefektivněji - tedy přes globální uhlíkovou daň.

Zkuste prosím diskutovat věcně k věci.
Odpovědět

Viktor Šedivý

27.5.2020 13:13 Reaguje na Jiří Svoboda
K věci je konstatování, že žádný stát, který má zájem mocensky expandovat, nepodváže svou ekonomiku zavedením uhlíkové daně.

Žádný stát, který potřebuje dostat z občanů maximální výkon, nebude snižovat jejich spokojenost s režimem zaváděním daně zdražující vše včetně zcela základních potřeb.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

27.5.2020 16:11 Reaguje na Viktor Šedivý
Takže se klima bude řešit jako doposud mnohem neefektivněni a dráže dotacemi neúčinných opatření. S tím jste zjevně spokojen!
Odpovědět

Viktor Šedivý

27.5.2020 16:27 Reaguje na Jiří Svoboda
Nejde o to, s čím jsem spokojen.
Racionálně uvažující politici v zemích posilujících svůj vliv na světové scéně žádnou podobnou brzdu svého rozvoje nepřipustí. Žádná globální daň nebude, není kdo by ji zavedl.
Evropské státy už dávno nejsou v pozici, kdy by mohly někomu něco nařizovat, o silovém nátlaku ani nemluvě.

Takže buď se s tím smíříme a budeme se snažit přizpůsobit se situaci, nebo vyházíme hory peněz na Energiewende a Green Deal, ekonomicky se oslabíme ... a nic víc.

Odpovědět

Jan Šimůnek

27.5.2020 19:37 Reaguje na Viktor Šedivý
Ne nic víc. Staneme se koloniemi, třeba té Číny. Alespoň ekonomickými. Konec konců, o to asi strůjcům tohoto programu jde (nebo se tak alespoň chovají).
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

27.5.2020 21:27 Reaguje na Viktor Šedivý
Vy takto rezignujete, já zatím ještě nikoliv.

Naděje umírá poslední a vaše argumenty jsou sice pádné, nikoliv však neprůstřelné.

Je též pro mne docela šťastná zkušenost, že očekávání sebevědoných prognostiků nebyla většinou naplněna.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.5.2020 08:25 Reaguje na Jiří Svoboda
Jenže tyhle státy těží "uhlík" na svém území, kam se dostanete jedině za cenu války. A můžete klidně dopadnout jako Napoleon nebo Hitler.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

27.5.2020 12:29 Reaguje na Jan Šimůnek
Ale to se zase stavíte do své obvyklé pozice neomylného.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.5.2020 15:04 Reaguje na Jiří Svoboda
Nestavím se do pozice neomylného. jen si dovoluji predikovat, jak státy, které nejsou (jejich představitelé, ani občané) vymozkovány lživými ideologickými bláboly z IPCC, budou reagovat na pokus o jejich uvržení zpět do drastické bídy, z níž se nyní vyhrabávají.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.5.2020 08:31 Reaguje na Jiří Svoboda
Já považuji celosvětovou uhlíkovou daň za velmi dobrý nástroj, jenže vím, že nemůže projít především přes Čínu.
Amík, Australan atd. by zaplatil víc, ale cena jeho práce je daleko vyšší a proto je bohatý.
Čína pálí víc uhlí, než zbytek planety. Navíc celá její ekonomika je postavena na špinavé energii a levných plastech. Prostě by se čínský šunt silně prodražil a svět by ho přestal ve velkém kupovat.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

27.5.2020 12:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale Číňan se svou výrobou bude nejlevnější ať s nebo bez uhlíkové daně. Bude optimalizovat výrobu vzhledem ke zdaněnému uhlíku jako každý jiný, ale pořád bude "šikovnější" než ostatní. Pořád nechápu, proč by měli Číňani proti uhlíkové dani protestovat?
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.5.2020 19:50 Reaguje na Jiří Svoboda
Protože má převahu uhelných zdrojů, takže by na něj uhodila tíže než na některé jiné státy. Dtto Indie.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

27.5.2020 21:36 Reaguje na Jan Šimůnek
A Austrálie.

Chápu, že státy s uhelnými ložisky na tom budou tratit. Ale to uhlí bude muset zůstat v zemi tak jako tak, začne-li se klima opravdově řešit.

Takže nedělejte "nepřítele" z daně, ale z ochrany klimatu. Ta daň je jen optimální nástroj, jak co nejefektivněji ochranu klimatu provádět, pokud se ji rozhodneme opravdu provádět, a ne si na to jen hrát jako doposud.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.5.2020 08:24 Reaguje na Pavel Hanzl
To si opravdu myslíte, že si Rusko nebo Čína nechají uvázat na nohu něco, o čem sám mluvíte jako o "kouli"?

Oba tyto státy mají jaderné zbraně a už třeba demo výbuch někde vysoko nad Bruselem by nejspíš vedl k drastické změně politiky EU.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.5.2020 08:33 Reaguje na Jan Šimůnek
Právě proto tvrdím, že přes Čínu by to nikdy neprošlo. Žádný "demovýbuch" se konat nemůže ani teoreticky, nemají nosiče a je to celé úplná blbost.
Odpovědět

Viktor Šedivý

27.5.2020 09:37 Reaguje na Pavel Hanzl
No vida, takže jste také uznal, že je to celé blbost.

Žádné celosvětové zdanění uhlíku nebude, protože jen zelený blázen na něco takového kývne. V EU se to prosadí silou, finančně vykrvácíme, noví čínští majitelé to pak stopnou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.5.2020 11:57 Reaguje na Viktor Šedivý
To není možná, vy jste skutečně ducha mdlého??
Píšu od začátku, že celosvětová uhlíková daň by byla velmi silnou zbraní v boji za záchranu klimatu, ale není reálné ji přes špinavce prosadit!
Někam si to napište, ať to nemusím psát pořád dokola.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

28.5.2020 13:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Jak jste schopen posoudit reálnost ve světě politiky, která v podstatě není predikovatelná. Musí se to zkoušet! Pokud se to předem zabalí, je jistota, že se to nepodaří. To je velmi špatná volba!
Odpovědět
RP

Radim Polášek

28.5.2020 06:31 Reaguje na Viktor Šedivý
Přesně tak.
Buďto Green deal a podobné blbosti stopneme my sami a uhájíme si svobodu a relativní dostatek. Nebo, pokud budeme líní a pohodlní, se dobrovovolně ožebračíme a potom to stopnou naši noví páni. Nejspíš ti se šikmýma očima.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

28.5.2020 10:43 Reaguje na Radim Polášek
Green Deal jako zcela nedomyšlený mechanismus řešení klimatu navíc realizovaný pouze v EU je samozřejmě holý nesmysl.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.5.2020 15:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Číňané dostali Nefritového Králíka na Měsíc. Myslíte že by nedostali jadernou nálož nad Brusel?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.5.2020 12:01 Reaguje na Jiří Svoboda
Přechod na bezuhlíkovou ekonomiku naní žádná koule, ale technologická výhoda, která se časem stane velmi ekonomickou.
Energie z OZE jsou levnější už dnes a s technickám rozvojem jde vždy rozvoj ekonomický.
Což je ovšem problém, bohatší společnost vytváří víc externalit, které klima ničí.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

27.5.2020 12:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Pak tedy (podle vašich naivních představ) není co řešit a volný trh i bez zpoplatnění uhlíku to vyřeší.

Mám však obavu, že v jedné maličkosti se krutě mýlíte. Využívání fosilních paliv zůstane ještě mnoho desetiletí pro těžaře i spotřebitele velmi lukrativní. Pokud fosilní uhlík pořádně nezpoplatníme, trh (těžaři i spotřebitelé) dále bude využívat fosilní paliva.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

27.5.2020 11:29 Reaguje na Jiří Svoboda
To je přesné.... posledních 200 let nám ukázalo co volný trh dokáže.... a teď se z toho budeme dlouho léčit....
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.5.2020 12:06 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Volný trh je nástroj, jako třeba břitva. Někdo se s ní oholí, někdo pořeže.
Dnes se už velmi dobře ví, jak volný trh funguje a bylo by možno ho využít pro záchranu klimatu. Třeba tou uhlíkovou daní.
Jenže co s těmi giga penězi, které by se na té dani vybralo??
Investovat je do OZE rozvojových zemí, ovšem za předpokladu, že zruší uhlík úplně a zablokují populační růst.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

27.5.2020 12:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Myslím, že je správné rozdat vybranou daň plošně všem dospělým lidem. Tady jsem změnil názor, že by se měla plošně rozdělovat daň i dětem. To by v rozvojových zemích vyvolalo další explozi plození. Takhle by to naopak mohlo plození utlumit (dospělý člověk by byl daní trochu zajištěn a neměl by důvod chtít moc dětí kvůli zajištění ve stáří).

Ale diskutujme! Dost chytrý není nikdo z nás.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

27.5.2020 12:54 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Vy jste asi zastáncem jiného společenského zřízení!
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.5.2020 15:06 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Všechny pokusy o vybudování něčeho lepšího skončily naprostou katastrofou.
Odpovědět
MG

Milan G

25.5.2020 11:12 Reaguje na Jiří Svoboda
No musím taky souhlasit, krátké, ale výstižné. Pro normálního člověka ten článek pouze znamená, koho v příštích volbách nevolit.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

25.5.2020 10:02
EGD je jednoznačně POZITIVNÍ AKTIVITA EU (i když má jistě tak jako všechno své mouchy), která nám může pomoci překonat odpor všech (vládnoucích politiků napojených na zemědělské lobby, lesnické lobby, energetické lobby,...), kteří dnes brání zlepšení stavu ŽP a života nás všech...

Bohužel žijeme v zemi, ve které vládnou politici, kteří nemají za cíl dělat cokoliv pozitivního pro ŽP i občany a jen svoje funkce zneužívají (v tristním střetu zájmů) k vlastnímu obohacení a prospěchu.... že je tolik lidí v ČR hloupých natolik, že to nevidí, a že z toho nevyvozují podstatné závěry je už takový známý kolorit určité části obyvatelstva ČR, která většinou díky poznamenání z minulosti nedokáže nebo nechce vidět pravdu....

ZA VĚTŠINU DOBRÝCH VĚCÍ CO V ČR MÁME VDĚČÍME PRÁVĚ INVESTICÍM Z EU A PODOBNÝCH PROGRAMŮ JAKO JE EGD..... A STEJNĚ TU POŘÁD JSOU TAKOVÝ, KTEŘÍ LŽOU SOBĚ I OSTATNÍM A DĚLAJÍ Z EU ZLO, KTERÝM NENÍ, PŘESTO, ŽE IDEÁLNÍ TO URČITĚ TAKÉ NENÍ....

JE SMUTNÉ VIDĚT, JAK JEDNODUŠE JSOU LIDI V ČR ZMANIPULOVATELNÍ TAK, ABY BOJOVALI SAMI PROTI SOBĚ...

MYSLÍM SI, ŽE JE NA ČASE, ABY JSME SE V ČR PŘESTALI BÁT VŠEHO A VŠECH A PŘESTALI VIDĚT SVĚT TAK SCHIZOFRENNĚ... MĚLI BYCHOM KONEČNĚ NECHAT VŠECHNY KŘIVDY MINULOSTI STRANOU A KONEČNĚ HLEDĚT VPŘED A SOUSTŘEDIT SE NA TO CO NÁS VŠECHNY ČEKÁ....
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

25.5.2020 10:18 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Pane Kašpárku, nalejme si čistého vína.
EU zklamala na celé čáře a je nutno revidovat náš vztah k ní, nebo zcela zásadně změnit její podstatu fungování.
Tady nejde o schizofrenii ale zdravý lidský rozum, který volá po nápravě.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 10:26 Reaguje na Miroslav Vinkler
Zkuste popsat, v čem EU "zklamala na celé čáře".
Je to přece nejbohatší společnost i pro obyčejného člověka, máme přece životní úroveň i svobodu takovou, jako nikdy v minulosti.
Sednu si do auta pojedu třeba až k Atlantiku, přespím v cimrfráji, koupím benzín kdekoliv u pumpy a zaplatím kartou. Zastavím se kde chci kopím si kdekoliv cokoliv. Za celou dobu nepotkým celníka nebo jiného buzeranta. Samozřejmě píšu o době před koronáčem.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

25.5.2020 11:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Přesně tak....a není to jen o tom... celý svět se na EU dívá s respektem, protože sjednotit takto různorodou skupinu států je malý zázrak....

Pokud chceme být silní, tak musíme držet spolu a musíme se navzájem inspirovat a pomáhat si. To ale neznamená, že nebudeme hájit své vlastní zájmy.... náš největší zájem je totiž BÝT SOUČÁSTÍ EU A MAXIMÁLNĚ Z TOHO PROFITOVAT.... ŽE SE TO TEPRVE MUSÍME NAUČIT JE EVIDENTNÍ.... JSME ZEMĚ Z NEJHORŠÍM ČERPÁNÍM DOTACÍ A CELKOVĚ ZATÍM VŮBEC NEUMÍME VYUŽÍVAT VÝHOD ČLENSTVÍ V EU.....

A MŮŽEME SI ZA TO SAMI....
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 11:32 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Přesně tak, jenže my se musíme naučit ještě velmi důležitou věc, kterou zatím nikdo nechce, ale bude chtít. Naučit se jen nebrat, ale i taky dávat. Nedívat se jenom na to, co dá EU nám, ale to, co my dáme jí.
A to je problém snad fatální, v případě imigrační krize jsme totálně propadli. Jenže Evropa nám dává právo na reparát, jenže se obávám, že při tak šíleném vedení státu řachneme totálně.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.5.2020 11:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Proč bychom měli někomu něco dávat? To jsme mohli rovnou zůstat ve svazku se SSSR, který nás také jen vysával.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.5.2020 17:15 Reaguje na Jan Šimůnek
Protože EU dává doposud nám miliardy.
Odpovědět

Viktor Šedivý

26.5.2020 17:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud věříte těm propagačním kecům s dotacemi tak to znamená, že jste u žádného "EU projektu" nebyl.
Z prvního čistě účetního pohledu to plus je. Tím to ovšem končí.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.5.2020 08:27 Reaguje na Pavel Hanzl
To jsou jen bezcenné žvásty. Pokud k tomu, co od EU dostáváme, připočteme jednak náklady na to, abychom to vůbec dostali a náklady, které nás stojí jiné aspekty našeho členství, pak jsme trvale v mínusu. Ostatně, kdyby tomu tak nebylo, EU by o naše členství naprosto nestála.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.5.2020 08:35 Reaguje na Jan Šimůnek
Tohle je zcela mimo možnosti vašeho programového vybavení, to by chtělo úplně nový soft.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.5.2020 11:03 Reaguje na Lukáš Kašpárek
A ten respekt projevují akorát placení agenti. Ostatní mají k EU spíš skeptický nebo odmítavý postoj.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.5.2020 11:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Mě tedy nezklamala (nebo ne v principu), protože současné trable se jasně rýsovaly už před vstupem, takže jsme hlasoval proti.

A když se na to podíváme:

1. Ekonomika - jednoznačně jde do kopru, rychleji v EUrozóně, my v ní naštěstí nejsme, tak jsme na tom líp. I koronavirus víc postihl EUrozónu než země mimo, proto se snaží Merkelová a Macron vnutit celé EU nesplatitelné dlužní úpisy, které by ekonomicky poškodily hlavně země mimo EUrozónu.

2. Životní úroveň se nezvyšovala o nic rychleji než v zemích, které v EU nejsou (protože je dána celosvětovou ekonomikou a celosvětovým technickým rozvojem.

3. Úroveň svobody jednoznačně oproti devadesátkám poklesla. Máme opět politické vězně, máme cenzuru, možná i tužší než na konci Husákovy éry a svoboda shromažďování je opět jen pro někoho.

4. Cestovat jsme mohli i za první republiky, i v těch 90. letech. Akorát jsme museli někomu na hranicích na pár vteřin ukázat pas.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.5.2020 17:19 Reaguje na Jan Šimůnek
Páčete velmi hezky, ale na nesprávném hrobě.
Tyhle problémy nejsou způsobeny EU, ale blbostí tohoto národa, proti kterému jede velmi chytrá a účinná hybridní válka. Vedená mimo jiného i takovými petrohradskými boty, jako jste vy.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.5.2020 08:30 Reaguje na Pavel Hanzl
Takže, za:
- pokles ekonomiky EUrozóny (v níž naštěstí nejsme)
- pokles růstu životní úrovně v celé EU (ve starých zemích větší než v nových)
- silný pokles úrovně svobody v celé EU, hlavně v Německu a ve Francii
může naše "špatná volba"?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.5.2020 08:40 Reaguje na Jan Šimůnek
Žádný pokles ekonomiky se nekoná (možná dnes s koronáčem)
Žádný pokles životní úrovně se nekoná (možná jen s koronáčem)
Žádný pokles úrovně se nekoná (možná jen s koronáčem).
Bod A) ruské demagogie říká:" ze svých problémů obviníš nepřítele".
Vše, co popisujete, nastává v Rusku a ne v EU. A to nepočítám účinky koronáče v Rusku.
Odpovědět

Viktor Šedivý

27.5.2020 10:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Možná by Váš názor změnil delší upřímný rozhovor s Němcem, který se chystá odejít do důchodu a zjišťuje, že ho čekají podstatně skromnější roky, než na jaké se mohli chystat jeho rodiče, v chudší zemi, s horšími veřejnými službami atd.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.5.2020 12:10 Reaguje na Viktor Šedivý
To jistě možné je, pokud ten Němec je imigrant z Východní Evropy, celý život se pokud možno flákal na dávkách a nikdy si marku neušetřil.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.5.2020 15:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Strejda byl rodilý Němec a celá jeho rodina taky. A to zhoršení životní úrovně pociťovali naprosto jednoznačně. A to patřili spíše k vyšší střední třídě.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.5.2020 15:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokles ekonomiky EUrozóny připouštějí i bruselští politici. Koronavirus maximálně urychlil to, co už se dávno chystalo.

Je rozdíl mezi poklesem životní úrovně a poklesem růstu životní úrovně, ale zřejmě je to za horizontem vašeho chápání.

Cenzura sociálních sítí, pronásledování lidí, kteří zveřejňují pravdivé, leč EUroideologům se nehodící informace atd., to vše je jednoznačné omezení svobod a kontrastuje to s 90. lety před vstupem do EU, kdy tu nic takového nebylo.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

28.5.2020 06:35 Reaguje na Pavel Hanzl
"Zkuste popsat, v čem EU "zklamala na celé čáře".
Je to přece nejbohatší společnost i pro obyčejného člověka, máme přece životní úroveň i svobodu takovou, jako nikdy v minulosti."
To tvrdili i Rusové v době Sovětského Svazu, i stále někteří komunisti u nás třeba ještě v listopadu 1989.
Pane Hanzle, děkuji za připomenuté mého mládí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.5.2020 16:55 Reaguje na Radim Polášek
To není možný!!!
Vy fakt nevíte, že Evropa má nejboahtší normální lidi? Že míra osobní svobody taky patří mezi nekjvyšší na světě? Tak napište kdo!! Brunei s petrodolary nepočítám.
I průměr USA je nižší!
A co to má společného s komunisty z Ruska? Ti tohle kdákali, když tam byla životní úroveň skoro jak v Burkina faso!!
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

25.5.2020 11:15 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nikdy jsem netvrdil, že je EU dokonalá a že na ní není nic k reformování. Uvědomuji si i naši dosavadní roli v ní a že tato role v ní doposud nebyla nic moc.....

ALE ZA TO SI MŮŽEME JEN MY SAMI!

JSME ZEMĚ, KTERÁ NEUSTÁLE BOJUJE JEN SAMA SE SEBOU A SE SVOJÍ VLASTNÍ MINULOSTÍ A ZAKOMPLEXOVANOSTÍ... NEJSME SCHOPNI VIDĚT SVĚT RACIONÁLNĚ A HLAVNĚ RACIONÁLNĚ JEDNAT... NEUMÍME VYUŽÍVAT PŘÍLEŽITOSTI, ANI HÁJIT SVŮJ ZÁJEM, A TO JE JEN A JEN NAŠE VLASTNÍ CHYBA..... NĚKTEŘÍ Z NÁS (EVIDENTNĚ I VY, COŽ MĚ UDIVUJE) MAJÍ TENDENCI POŘÁD VINIT JINÉ A HLEDAT CHYBY NA OSTATNÍCH MÍSTO, ABY JSME SI TU VŠICHNI PŘIZNALI PRAVDU A KONEČNĚ SI DOMA UDĚLALI POŘÁDEK...

Přijde mi jako nestoudnost tvrdit, že nás EU nějak vydírá nebo, že nám nějak škodí....

JSME JEJÍ SOUČÁSTÍ A Z TOHO PRAMENÍ JAK MNOHO VÝHOD, TAK I MNOHO PRAVIDEL A PODMÍNEK.... TAK TO FUNGUJE V KAŽDÉM SPOLEČENSTVÍ....

MY ZATÍM JEN UKAZUJEME VLASTNÍ NESCHOPNOST VYUŽITÍ PŘÍLEŽITOSTI A POŘÁD TU MNOZÍ Z NÁS ŽIJÍ V MINULOSTI A NAŘÍKAJÍ JAK JE VŠECHNO ŠPATNĚ..... JE NĚCO ŠPATNĚ? TAK TO ZMĚŇME! NE ALE CESTOU, ŽE PRVNÍ VŠECHNO ROZBIJEME A PAK TO ZASE BUDEME LEPIT.... KONSTRUKTIVNĚ, A TO DIALOGEM S PROTISTRANOU!

To já Vám doporučuji, aby jste si nalil čistého vína.....


Odpovědět

Jan Šimůnek

27.5.2020 08:31 Reaguje na Lukáš Kašpárek
EU je v reálu asi stejně reformovatelná jako SSSR: Tj. pokud se o to někdo vážně pokusí (nějaký EU Gorbačov), tak se to celé rozsype.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.5.2020 08:42 Reaguje na Jan Šimůnek
Proč pořád jen kdákáte takový blbosti, že EU se někdy rozsype?
Co je to za argument? Tohle tvrdili komunisti o USA už od války a jak to celý dopadlo??
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.5.2020 15:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Kdyby nepřišel Reagan a teď Trump, byly by USA už dnes mrtvola.

EU se nutně musí sesypat, jako se sesypal socialismus ve východním bloku a přibližně z těch samých příčin. EGD a jeho prosazování za současné ekonomické krize jasně ukazují, že celé vedení EU má míň rozumu než měl Starej Procházka ve svých posledních letech.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.5.2020 16:58 Reaguje na Jan Šimůnek
Kdyby byly v p...ryby.
Nic se nemusí sesypat, jen váš petrohradskej program.
Už jsem vám vysvětloval, že EU nemá NIC SPOLEČNÝHO se socialismem sovětského typu! Já vím, hodinky a hlínky jsou taky to samý, oboje se natahuje.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 10:21 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Dobře. Ale důležité je vidět PŘÍČINU toho stavu, bez tohoto poznání ní nemáme šanci cokoliv zlepšit.
Jsme země naopak a postavit se zase na nohy vyžduje především zjistit, proč stojíme na hlavě.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

25.5.2020 11:22 Reaguje na Pavel Hanzl
PŘESNĚ TAK TO JE....
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.5.2020 13:04 Reaguje na Lukáš Kašpárek
EGD se snaží nedemokratickými cestami vnutit lidem vůli úřednického aparátu EU s nulovou demokratickou legitimitou a odstavit demokraticky volené parlamenty a vlády.

Pochopitelně, jakási ekologie je jen záminka, stejně jako u jejich předchůdců bylo jen záminkou "světové židovské spiknutí". Pokud se najde dost hlupáků, kteří na tohle naletí, budeme na tom stejně jako v době, kdy se tu vyhlašovaly Norimberské zákony a naši židovští spoluobčané byli lifrování do koncentráků.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

25.5.2020 13:29 Reaguje na Jan Šimůnek
Vás ten minulý režim pěkně zřídil....
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.5.2020 08:32 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Lidi vašeho ražení jsem viděl naposled coby politruky na vojně. Tehdy jsem je chápal coby nešťastné produkty 50. let.
Odpovědět

Viktor Šedivý

27.5.2020 11:57 Reaguje na Jan Šimůnek
Asi je to stále jeden typ člověka.
Jeden dostal příležitost jako sovětský komsomolec rozkulačovat venkov, další s Rudými gardami vedl kulturní revoluci v Číně ... no a jejich příbuzní šaškují s Fridays for Future a Extinction Rebellion nebo vymýšlejí "zelenou politiku" EU.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

25.5.2020 11:28
Pouze pár poznámek. EU by byl dobrý projekt, ale jak píše p. Vinkler v posledním odstavci ,za předpokladu posílení role suverénních národních států. Ostatně, takto přesně to fungovalo za nynější krize a každý stát si svůj zdravotní přístup také řešil po svém. Jenže jak to tak bývá, na každý v jádru dobrý projekt se nabaluje balast, tudíž byrokratické zásahy Bruselu začaly přesahovat únosnou mez a nemá-li to do budoucna skončit úplným rozpadem, zásadní reforma je nutná. A není třeba vše svádět na Rusko, ač ono jako velmoc samozřejmě má na EU svůj zájem. Ale to USA také a nezdá se mi, že by si v rámci ekonomického vlivu vůči EU braly nějaké servítky. Žádnou organizaci podobného typu si nelze idealizovat a je třeba mít na paměti, že velcí se nikdy nepodřizovali malým. Tak to bylo, je a bude. Proto chápu snahy reformistů, samozřejmě ne o úplné rozbití, ale o nastolení spravedlivějších vztahů mezi zeměmi určitě.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 11:40 Reaguje na pavel peregrin
V EU je pozice států tak silná, že třeba my se chováme jako totální dementi a nikdo nám do toho nekecá. Náš parapremiér krade ve stamiliónech z Eu dotací a nikdo ho k evropskému soudu nepošle. To je samozřejmě fatální chyba, taky to byla jedna z příči n Brexitu.
Právě my bychom na integrované EU na úroveň federace nejvíce vydělali, my máme právě až fatální poblémy v nejvyšších patrech politiky, kterou bychom mohli s úlevou poslat celou do Bruselu.

Takže by pro naše tunleáře přijela nějaké Evropská FBI a postavila je před soud do Haagu, kam nedosáhne ani "Kalúskova", ani ruská mafie.
To bychom se už mohli pasovat s možná Rakušákama, ovšem dnes jdeme ale svižně do dupy.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

25.5.2020 12:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Nedělám si o úrovni, spíše zaprodanosti našich představitelů iluze, nicméně nedovolil bych si tvrdit, že v EU je pozice států stejně silná. Na první příčce je Německo s Francií, určující kurs, na druhé jsou ostatní "staré státy" a pak teprve následují bývalé země východního bloku. A z těch je zase na prvním místě Polsko, díky své velikosti a počtu obyvatel. Maďary nechme stranou, ti byli hrdí a odbojní vždy.
Zásadně jsem proti tomu, svoji legislativu a národní zájmy podřizovat nikým nevolené soldatesce úředníků Bruselu, tohle tady už jednou bylo.
Nu a co se týká premiéra, těžko my budeme soudit, zda dotace krade či nikoliv. Pouze bych se v tomto případě nevinně zeptal- on si je přiděluje sám? Pokud vím, dotace schvaluje celé lajsko úředníků, takže v případě, že by byly přiděleny neoprávněně, musí být v první řadě k zodpovědnosti hnáni ti, co je přidělují, nikoliv příjemce! Tím se nechci premiéra zastávat ,ale taková je realita.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

25.5.2020 12:25 Reaguje na pavel peregrin
Že je pozice státu v EU různá je jasné a logické. Není to ale dáno pouze jejich rozdílnou velikostí, nebo počtem obyvatel..

Je to dáno mimochodem i tím jak se jaká země umí prosadit.. a to my neumíme.. jak se například chcete prosazovat v EU, když volíme takové představitele do vrcholných funkcí? Představitele, kteří pošlapávají samotné základy demokracie a po celém světě dělají jen ostudu a vrhají na ČR světlo jako na nějakou mladou Africkou zemi plnou korupce a nemorálního přístupu....

První si tu musíme srovnat historií pokřivené páteře, potom si musíme umět vybrat politiky, kteří tuto zemi vyvedou z trajektorie temna, kam nyní míříme a potom můžeme snad už konečně působit jako věrohodná a vážená země, která má úplně jiný diplomatický kredit důležitý k vyjednávání.

Potom si budeme schopni vyjednat lepší podmínky a být celkově spokojenější ve společenství evropských států....

Zatím viníme EU z její údajné neschopnosti ale přitom tím jen kryjeme naši malost a neschopnost dosáhnout toho co sami chceme....
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.5.2020 13:08 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Základy demokracie pošlapávají úředníci EU a spoustu problémů s demokracií mají státy původní E12.

Jinak je jasné, že jakékoli nestejné podmínky nejsou nic jiného než fatálním porušením základních principů demokracie. Reaguji na to, že "jsme si měli vyjednat lepší podmínky". Pokud by byla EU skutečně demokratická, nebylo by nic takového zapotřebí.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

25.5.2020 13:26 Reaguje na Jan Šimůnek
Vaše dětská představa o demokracii jako o ideálním světě, kde jsou všichni na nejvyšší úrovni vědomí a kde jsou si všichni rovni je komická a značí, že vůbec nevíte co to slovo znamená...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 13:37 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Pro ruského bota je pojem "demokracie" jen řada nul a jedniček.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

25.5.2020 14:03 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Jak se která země umí prosadit, závisí zase jen a pouze na její velikosti, počtu obyvatel, nerostném bohatství a armádě. Tudíž je to pořád dokola o jednom.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 12:43 Reaguje na pavel peregrin
Pozice malých států jsou v EU možná silnější, než by odpovídalo realitě. Důkazem je ta dlouhodobá tahanice o "Irskou pojistku" na kterou se mohli všichni vymastit, Irsko je přece malý stát.
My jsme na chvostu, protože se chováme jako debilové.
v EU jsou všechny rozhodující posty volené. Někdy nepřímo, ale volené.
To, že náš parapremiér krade jak straka prokázala zpráva OLAF o čapím hnízdě i oba audity EP z loňského roku.
Samozřejmě mu dotace přiděluje komise, ovšem složená z manažerů Agrofertu nebo jiných kejvačů. Normální ouředníky dávno vyházel a nasadil si všude své lidi. Proto taky nikdy nemůže dojít k soudu, státní správa je zkorumpovaná už totálně.
Samozřejmě by správně museli bručet i všichni jeho Faltýnkové a ostatní řiťolezové.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

25.5.2020 12:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak tak...

A Vaši větu "My jsme na chvostu, protože se chováme jako debilové." bych podtrhl 1000x....
Odpovědět
pp

pavel peregrin

25.5.2020 13:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Irsko je kartou v rukách velkých hráčů, samo o sobě neznamená vůbec nic. Posty jsou sice volené, ale vždy existuje správná a "správnější" volba, tudíž z tohoto pohledu jsou pro nás bezcenné. Možná v případě, kdy bude zvolen ten" správný" kýval, jako v případě Jourové a spol, nám nějakou bezvýznamnou funkcičku nechají, ale za neúměrnou cenu.
Pokud se týká toho, kdo všechno by musel bručet, obávám se, že by pro nedostatek poslanců a senátorů napříč všemi politickými stranami museli parlament i senát zavřít na neurčito.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

25.5.2020 13:23 Reaguje na pavel peregrin
Někdy by jste měl pane Peregrin vyjet do světa... zjistil by jste, že to co si o okolním světě myslíte je jen představa člověka, který žije přesně v tom na co nadává, protože jen hodnotí svět optikou své země.... myslíte si, že je svět špatný jen proto, že je to špatné v ČR a vy si myslíte, že to tak musí být všude....

Jenomže jinde se žije úplně jinak a lidé jsou mimo ČR dosti jiní a mnohem spokojenější, cílevědomější, angažovanější a hlavně se pořád nevymlouvají na ostatní a jsou pány svého osudu....
Odpovědět
pp

pavel peregrin

25.5.2020 14:09 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Ale to je velký omyl! Já si vůbec nemyslím, že svět je špatný! Já sám z jsem se svým životem spokojený, protože situaci vždy hodnotím realisticky a tento náhled mi umožňuje udržet si dobré duševní zdraví. Ale přesto, nebo právě proto, mohu klidně kritizovat nešvary EU a neznamená to ještě, že bych byl nějak frustrován.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

25.5.2020 14:57 Reaguje na pavel peregrin
Upřímně, kdyby jste byl realista, tak zřejmě seknete se zemědělstvím a trpíte stejnou depresí jako my, co v realitě opravdu žijeme.

Sebelhaní je jen krátkozraká sebeobrana. Ale brát Vám jí nebudu... je to Vaše volba a Vaše cesta, jak to na světě přežít... realita hold není pro každého..

Odpovědět
pp

pavel peregrin

25.5.2020 15:28 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Tak jsem vás odhadl dobře na ten enviromentální žal. Jenže zemědělci jsou houževnatí a na nás jen tak něco neplatí. V tom je mezi námi rozdíl. A ještě- nepíše se "hold", ale holt- vy nikomu neholdujete.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

25.5.2020 18:10 Reaguje na pavel peregrin
To, že na vás nic neplatí vidíme všichni... hlavně se chovate jako by jste si žili v nějaké svojí realitě, kde na vašem počínání není nic špatně... stylem: "já jsem zemědělec a dejte mi pokoj v mojem světě"... ale Vy se tím ještě chlubíte... no to mluvi za vše...

Myslíte, že ten kdo žije ve lži a pokrytectví je silný?

Sebelhaní je pro SLABOCHY co nesnesou krutou realitu....

Tento svět není vás zemědělců a tak by jste se podle toho měli a věřte, že i budete chovat...

HOLDDDDDD.....! :D


P.S.
Já velice holduji dobrým lidem, kteří se snaží tuto zemi povznést na vyšší úroveň, než je ta aktuální.... neholduji takovým, co jí ničí, a ani si to nejsou schopni přiznat..........


Odpovědět
pp

pavel peregrin

26.5.2020 07:11 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Já jsem pouze hrdý na svůj zemědělský stav, protože jen a pouze na zemědělcích odedávna ležela výživa lidstva. A nemíním, nijak ve zlém, si do své práce nechat kafrat kohokoli, kdo nemá o zemědělství potuchy.
Odpovědět
ig

25.5.2020 17:25 Reaguje na Lukáš Kašpárek
"my, co v realitě opravdu žijeme"

Já jsem Vás tipoval na člověka nevnímajícího realitu, tak jsem rád, že jste mi to vyvrátil.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 15:09 Reaguje na pavel peregrin
Vy pořád posuzujete normální země z pohledu totálně zkorumpované ČR, kde je vše naopak.
Celá naše civilizace a především EU je postvenana spolupráci a ne na konfrontaci. Velcí hráči mají větší sílu, ale chtějí se taky domlouvat. Proto to funguje.
Důkazem hje Rusko, které žádné dohody nedrží a jde cestou konfrontace, napadá ovšem zásadně jen daleko slabší. A kam to dotáhlo?
Napřed narazilo na Ukrajinu a dnes se potácí na hranici bankrotu, protože šla cena ropy dolů.
Všichna tam jen lžou, jaké mají rezervy. Nemají. už je vyflákali někde v Sýrii.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

25.5.2020 15:25 Reaguje na Pavel Hanzl
Civilizace je odjakživa postavena na diktátu silných slabším a čím dříve si to uvědomíte, tím lépe. To je realita, kterou ale ne každý snese. A co se Ruska týká, ono bude nakonec tím, kdo se bude smát, protože suroviny jsou a budou strategickým zbožím. Ukrajina může Rusku být jen k smíchu, nicméně je jen otázkou času, kdy se opět k Rusku ještě ráda dobrovolně přivtělí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 17:43 Reaguje na pavel peregrin
Nejsme ve středověku, i když dost lidí to ještě nepochopilo. Rusko šermuje surovinami, jenže zrovna Čína, když je bude potřebovat, tak si je porostě vezme a mužik se smát skutečně nebude.
Už dnes žije na Sibiři násobně víc Číňanů než Rusů a ta oblast byla přece vždycky čínská, ne? Soudruh jako soudruh. Stačí nasadit "krymské referendum" a báťuška Putin se bude pakovat.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

25.5.2020 21:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Takto lehce by to nešlo, a za Putina už vůbec ne. Všiml jste si, s jakou elegancí Putin válcuje ostatní státníky?
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

26.5.2020 06:54 Reaguje na pavel peregrin
Vidím, že tobě demokracie smrdí.... no myslím, že brzo dostaneš lekci.......
Odpovědět
pp

pavel peregrin

26.5.2020 07:07 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Ale to myslím není smyslem příspěvku. Ostatně Češi lekce dostávají během svých dějin neustále.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.5.2020 07:38 Reaguje na pavel peregrin
Já nevím, koho Putin válcuje (maximálně opozici pomocí vražd (Němcov, Poklitkovská)), ale Rusko je na tom velmi bídně, podělalo dohodu OPEC a dnes cena ropy nepokryje ani základní výdaje státu.
Otázkou je, kdo je ochoten právě Rusku půjčit.
A jak by asi Puťka zabránil Číňanovi, aby si zabral celou Sibiř?
Pošle tam armádu, která si vylámala zuby i na Ukrajině a nebyla schopna se za 5 let prostřílet ani do Mauriopolu?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.5.2020 07:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Půjde Puťka bečet do OSN a bude žádat rezoluci, že Číňan je agresor a Amíci ho mají ze Sibiře vypráskat??
Odpovědět
pp

pavel peregrin

26.5.2020 08:33 Reaguje na Pavel Hanzl
To nemůžete myslet vážně, že ne, že si ruská armáda vylámala zuby na Ukrajině? Myslel jsem, že jste poměrně vzdělaný člověk, ale tento názor je až dětsky naivní. Znovu opakuji- Rusko, pokud by chtělo, tak srovná se zemí armády celé Evropy a to je fakt, který nezpochybňují v současné době ani generálové NATO, jen vy. A co se ropy týká, pokud sledujete vývoj, tak hodně bídně je na tom v současnosti ne Rusko, ale Saúdská Arábie. A další skutečností je fakt, že Rusko díky sankcím se stalo součsným největším exportérem pšenice na světě. To jsou ověřitelná veřejná fakta.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.5.2020 09:18 Reaguje na pavel peregrin
A dalším ověřitelným faktem je to, že Saudská Arábie ještě nedávno byla světovým exportérem pšenice č.1.

Poté, co si úspěšně zlikvidovali 27 km3 nejkvalitnější podzemní vody a nebylo čím zavlažovat, usoudili osmahlí šejkové, že lépe bude komoditu dovážet za své petrodolary. :-)
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.5.2020 11:09 Reaguje na pavel peregrin
A doplnil bych, že Rusko má víc než desetinásobek jaderných hlavic a dalších bojových náloží než Čína, a u té Číny stačí zničit podstatně menší území, aby se stala celá naprosto neobyvatelnou (v podstatě údolí velkých řek a mořské pobřeží). Jadernou konfrontaci s Čínou by Rusko vyhrálo a ještě by mu zbylo dost prostředků k odražení někoho dalšího, kdo by chtěl výsledku války využít.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

26.5.2020 12:09 Reaguje na Jan Šimůnek
Samozřejmě je to tak, ale i v konvenční válce by Rusové měli navrch, nejen s Čínou. Tím nijak nehoruji pro Rusy, ale to, co předvedli v Sýrii, myslím pro rozumně uvažujícího protivníka stačilo. Pouhým zlomkem své bojové kapacity.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.5.2020 17:32 Reaguje na pavel peregrin
Obávám se, že naivní jste vy a všichni ruští trollové.
Hezká je historka z ruské Dumy, kdy se generálové zase bili v prsa a jeden vstal a řekl: "zklidněte hormon soudruzi, Amíci mají takovou techniku, že sestřelí naši jakoukoliv raketu ihned po startu".
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.5.2020 08:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Nesestřelí a sami Američani jsou z toho velice nešťastní.

Nedávno Pentagon konstatoval, že by USA patrně prohrály válku s mnohem slaběji vyzbrojenou Čínou, pokud by se snažily hájit nezávislost Tchaiwanu.
Trump na to odpověděl vyhlášením konstrukce nové generace zbraní (IMHO do jisté míry odpovídajících tomu, co už Rusko asi má minimálně v prototypech - křižující rakety, poháněné jaderným reaktorem).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.5.2020 08:51 Reaguje na Jan Šimůnek
Tohle jsou jen kecy a nesmysly. Vývoj jaderného pohonu raket Amíci ukončili v 70. letech kvůli fatálním emisím.
Stačí se podívat do nedávné historie: USArmy vymetla vždycky s jakoukoliv jinou armádou jakéhokoliv státu, (vyzbrojeného hlavně Rusy), zcela nekompromisně a bez ztráty kytičky. Libye, Jugoslávie, Irák....
Odpovědět
pp

pavel peregrin

27.5.2020 13:25 Reaguje na Pavel Hanzl
K přímému střetu s ruskou armádou-naštěstí! nikdy nedošlo. Jedna věc je výzbroj a druhá ovládání té výzbroje. Ve vzdušných soubojích nad Koreou se to ukázalo jasně, a stačili na to i Vietnamci. Arabské armády= žádné armády. Je to tak i s Izraelem- nikdy nebyl konfrontován s trochu slušnější armádou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.5.2020 18:05 Reaguje na pavel peregrin
Arabové byli vždycky dobří bojovníci, kdežto Židé nikdy. Nevím co dělali Vietnamci nad Koreou, ale dnes je ruská armáda totálně v troskách, útočí jen tam, kde neexistuje protivzdušná obrana, tj. na civilisty. V Čečensku, Dagestánu, Gruzii, v Sýrii i na Ukrajině. A tam si už vylámala zuby, potřebovala ovládnout celou Ukrajinu a už asi 5 let dřepí v Donbasu.
Faktem zase je, že sestřelit dopravní letadlo na první dobrou se jim podařilo.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.5.2020 15:24 Reaguje na Pavel Hanzl
V případě jaderného konfliktu jsou takové emise dost zanedbatelné proti spadu od výbuchů nepřátelských jaderných hlavic.
A pokud by se to použilo jako zbraň odvety za zničení země, pak by nevadilo ani to, kdyby to chrlilo radioaktivitu na úrovni vybuchujícího černobylského reaktoru (což je fyzikálně nemožné).

Ve Vietnamu USA prohrály, protože u nich působila SSSR organizovaná a (minimálně zčásti) placení pátá kolona. V Somálsku i v Íránu dostali na chrámpáně. V Sýrii si je Rusové v podstatě namazali na chleba.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.5.2020 12:36 Reaguje na Jan Šimůnek
Zase jen blbosti: Vietnam Amíci zarazili kvůli odporu veřejnosti (je tam demokracie), Somálsko bylo to samý a v Sýrii se neúčastnili. Jen rozsekali Asadovi sklady chemické munice, chráněné ruským Pancirem. Zcela v pohodě.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.5.2020 12:40 Reaguje na Jan Šimůnek
Hezké bylo, jak Rusi dali Hamásu supermodení protiraketový systém Pancir, aby si ochránili nějaké rakety nachytané na útok na Izrael.
Židi ty rakety rozsekali i se slavným Pancirem během prvního náletu na maděru.
A tak je to s Rusy ve všem, hodně žvanění a .....
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.5.2020 15:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Putin dost výrazně omezil moc oligarchů. Ukrajina, kde k něčemu podobnému nedošlo, je nyní v podstatě rozdělena na ministáty pod vládou zločineckých gangů oligarchů (což mnohdy v konkrétních případech splývá). Vůbec se nedivím Rusům na jejím východě, že koketují s přechodem k Rusku (a závidí Krymu, kde se to už podařilo), ani obyvatelům západu Ukrajiny, kteří koketují s odchodem do Polska, Maďarska a Podkarpatská Ukrajina do nějakého svazku s Českem nebo Slovenskem (kdyby se Slováci neodtrhli, mohli jsme už dávno obnovit republiku v původních hranicích).
Odpovědět
sv

27.5.2020 22:14 Reaguje na Jan Šimůnek
Putin je sám největší a nejbohatší oligarcha, Ukrajina je ve srovnání srovnání s rusáckem vzorovou demokratickou zemí. Zelenými rusáky zdevastovanému Krymu není co závidět.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

25.5.2020 12:05 Reaguje na pavel peregrin
BINGO !
Odpovědět
AL

Alena Lyskova

25.5.2020 12:12
Je mi Vás všech líto, stále jste nepochopili, že největší problém jsou lidé, kteří si myslí, že sežrali všechnu moudrost. Příroda je jedinečná, proto to co funguje někde, funguje jinde jinak. Bylo by dobré, kdyby rádoby vědci přestali každému podsouvat své patenty na rozum. Začali žít v souladu s přírodou a co nejméně experimentovali. Je zajímavé, když nebylo tolik chytráků co všemu rozumí, nebylo tolik problémů. Jezdily parní lokomotivy fabriky neměly filtry a žilo se skromně a lépe. Největší zhouba národa je vždy aktivní blbec. Vyrábí se zbytečnosti a říká se tomu ekonomický růst, podle mě je to cesta do pekla. Neříkám, že máme nastoupit cestu zpět ale využívat zdroje uvážlivě. Nyní v období korony bylo nejlépe patrné co člověk potřebuje a co k ničemu.
Odpovědět
ig

25.5.2020 12:27 Reaguje na Alena Lyskova
Parní lokomotiva je také zbytečnost, je historicky prokázáno, že lze žít i bez ní :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 12:48 Reaguje na Alena Lyskova
Ďábel se skrývá v detailu a ta parní lokomotiva je toho důkazem.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

25.5.2020 13:11 Reaguje na Alena Lyskova
Ano ano, člověk hlavně potřebuje zdravé a fungující ŽP, protože bez něj nejen, že nebude žádný růst, ale nebudeme ani my... bohužel většina světa pořád ještě žije ten svůj neudržitelný sen o neustálém bobtnání a "materiálním bohatnutí" nebo si myslí, že bude stačit jen "lehké přeorientování světa"... nene... ještě budeme hodně poučeni o realitě.... duševně jsme se dostali nízko jako ještě nikdy a krásným důkazem toho je stoupající počet sebevražd a duševních poruch, nenaplňenost, neuspokojitelnost,........

Jedno slovo popisuje vše co se pojí se světovou společností.... to slovo je UDRŽITELNOST....
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 13:36 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Bohužel, člověk asi dojde k těm nejdůležitějším věcem až tehdy, kdy bude pozdě. Pyramidový efekt nás zahubí asi spolehlivě, když vidím celý vývoj, tak to moc naděje nedává. A ne kvůli ropákům na téhle diskusi, především kvůli Číně a vůbec třetímu světu, tam je ten ďábel ukrytý. My bychom to možná zvládli, ale oni ne.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

25.5.2020 15:08 Reaguje na Pavel Hanzl
Já si myslím, že by se měl každý jednotlivec světa zamyslet co může udělat líp. Myslím si, že se ani nedá hodnotit kdo dělá pro rozumnou budoucnost světa víc a kdo míň. Všichni jsme na jedné lodi a tak nemá moc smysl hledat viníka nebo se nějak škatulkovat podle zásluh..

Všichni by se měli snažit o to, aby se ta loď nepotopila a soustředit svou energii čistě na tento cíl..

Jak to celé dopadne se dozvíme podle mého tak do 30-50 let. To už bude vidět tendence jednotlivých ukazatelů.

Musíme ale začít co nejdřív... jinak už budeme jen sčítat ztráty a hodně litovat toho, že jsme nebyli v této celosvětové výzvě, kterou jsme si sami dali zodpovědnější a rozumnější....
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.5.2020 07:30 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Já se obávám, že už za 10 let bude asi celkem jasné, která bije. Ale to asi už bude pozdě. To překročíme bod zlomu a nebude možné tragickému vývoji zabránit.
Je to teorie naprosto logická, ale doufám, že se nenaplní, že přiletí černá labuť nebo to lidstvo pchopí zavčas.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.5.2020 11:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Za deset let se patrně ochladí už natolik, že ten podvod s oteplováním přestane být udržitelný, vyjma snad totálních magorů.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.5.2020 17:26 Reaguje na Jan Šimůnek
"Patrně" se neochladí, nebojte. Spíš se nepatrně oteplí a půlka světa se stane neobyvatelnou.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

25.5.2020 16:12
EK v oblasti biodiverzity a zemědělství - klíčové součásti EGD - například navrhuje:

Zvětšit plochu přírodních chráněných oblastí na pevnině i na moři o 30 %.
Snížit spotřebu chemických pesticidů o 50 %, pokud jde o množství i toxicitu.
Navýšit plochu ekologického zemědělství až na čtvrtinu zemědělské půdy.
Obnovit na 10 % zemědělské půdy prvky biologické rozmanitosti, jako jsou remízky, meze nebo květnaté pásy tak, aby se zemědělství stalo dlouhodobě udržitelným.
Zajistit obnovu rašelinišť, mokřadů, lesů a mořských ekosystémů, které jsou životně důležité pro biologickou rozmanitost a zmírnění a přizpůsobení se změně klimatu.
Minimalizovat spalování biomasy, jako např. dřeva, k výrobě energie

Moc bych si přála, aby tato strategie byla přijata i na úrovni ČR.
P.S.: Snad vládu - premiéra neodradí ten požadavek na minimalizaci spalování biomasy k výrobě energie.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

25.5.2020 17:10 Reaguje na Majka Kletečková
Jste připravena na podstatné zvýšení ceny potravin nebo na zvýšení daní k udržitelnosti tohoto projektu? Pokud ano, nelze nic namítat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 17:44 Reaguje na pavel peregrin
Nevybírat z potravin DPH a i tak počítat se značným zdražením. Lidstvo je přežrané a většinou ještě obézní.
Odpovědět
ig

25.5.2020 18:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Čili zase dotovat? A z čeho, někde se ty peníze vzít musí :-) DPH z potravin je nejdůležitější příjem státního rozpočtu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 19:10 Reaguje na
Tahle vláda utrácí dvakrát tolik, kolik je nutné. Pokud by neparazitoval na státu Agrofert a vůbec celá naše oligarchie, máme na všechno i bez DPH z potravin.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

25.5.2020 20:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Agrofert parazituje na státu stejně, jako například Olma nebo TPCA. Tedy, chová se tržně. A je to EU, která dotuje z velké části produkci metylesteru, na kterém vydělává Agrofert nejvíce. Nekupujte naftu s příměsí metylesteru a nebude odbyt. Na plochách řepky se pak budou moci pěstovat i potraviny, nejenom palivo.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

25.5.2020 22:37 Reaguje na Pavel Kalenda
Poznámka: OLMA, a.s. je česká mlékárenská firma, jejímž výhradním vlastníkem je holding Agrofert. (https://cs.wikipedia.org/wiki/olma)
Ale to asi každý věděl (kromě mně).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.5.2020 07:25 Reaguje na Pavel Kalenda
Omyl. Povinné přimíchávání biosložky do paliva je české specifikum. Původně to bylo nařízení EU, pan Kalousek se škubal co to šlo, ale musel to zavést. Ovšem v roce 2013 věrchuška v EU pochopila, že je to nesmysl a doporučila svým zemím, aby to zrušily.
Ovšem v roce 2014 si Babiš zkorumpoval socany a bolševiky a protlačil pokračování daňové podpory biopaliv až do roku 2020.
To nemá nic společného s trhem, to se jmenuje systémová korupce.
Odpovědět
sv

26.5.2020 19:41 Reaguje na Pavel Hanzl
To, že je bureš zlodějská svině nic nemění na tom, že biopaliva nejsou české specifikum a EU v roce 2013 nic nedoporučila. V EU bylo povinné a dotované přimíchávání zrušeno vymyšlené a prosazené zelenými až v roce 2015, a to dle vzoru chytrá horákyně. Tedy bylo nahrazeno povinným podílem tzv. obnovitelných zdrojů v dopravě, čehož se ovšem dá dosáhnout (samozřejmě čistě formálně, protože z "obnovitelnosti" může biopaliva nebo tzv. oze podezřívat jen totální magor) jen a pouze tím, že se do nafty a benzínu budou přidávat biosložky.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.5.2020 08:40 Reaguje na
Správně. Pan Hanzl je buď nevzdělaný, nebo vědomě blábolí nepravdy.

Druhou věcí je, že ten vyšší podíl biosložky v palivech nás chrání (ve smyslu prevence bruselistických sankcí) před zavedením ještě daleko škodlivějších zhovadilostí, které provozují pod diktaturou brusele jiné státy EU.
Odpovědět

Viktor Šedivý

25.5.2020 20:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Aha, takže jste pro zásadní snížení důchodů, sociálních dávek a podobných mandatorních výdajů? Ty miliardy, co zmizí v některých kapsách, jsou sice dost značná ostuda, zastavení podobných penězovodů by ale rozpočtu nijak zásadně nepomohlo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.5.2020 07:14 Reaguje na Viktor Šedivý
Ne. Já jsem pro silné snížení výdajů státu. Nejen ve financování nesmyslných úřadů a řady zcela děsivých akcí (stamilión na přípravud DOL, loterie zvaná bonzačka atd.) ale taky v dotačních programech pro oligarchii a hlavně v až neskutečné korupci.
Za Kalouska stát hospodařil s rozpočtem nižším o 600 miliard, přitom na investice dával víc a důchody byly proti průměrné mzdě vyšší (nominálně ne).
Hlavně ale stát šikanem a stálou buzerací ničí nejdůlažizější segment ekonomiky, malé a střední firmy.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

26.5.2020 08:35 Reaguje na Pavel Hanzl
S redukcí potravy souhlasím, nikomu by to neškodilo.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.5.2020 11:14 Reaguje na pavel peregrin
Psal jsem to už pod jiným článkem, ale budiž: To zdražení a znedostupnění potravin by vedlo spíš k epidemii obezity. Asi jaká je u chudších vrstev v USA.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

26.5.2020 12:11 Reaguje na Jan Šimůnek
Asi bych měl dodat, že redukcí vyvážené potravy, pokud by to bylo vůbec technicky možné.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.5.2020 14:19 Reaguje na pavel peregrin
Tohle se zatím daří akorát ve věznicích. Chceme opravdu takový režim stravování plošně po celém státě?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.5.2020 17:43 Reaguje na Jan Šimůnek
Nedostupné potraviny vedou k obezitě, voni sou hlava, pane ruský bot....
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.5.2020 08:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud nejsou znedostupněné na úrovni vězňů v gulazích nebo koncentrácích, pak ano.

Lidé se totiž potom musejí přejídat tím nejlevnějším, co je na trhu, aby do sebe vedle kalorií (kilojoulů) dostali ještě alespoň nějaké vitamíny a minerální látky.
I děti v Africe s nemocí kwashiorkor, mající hladové edémy z nedostatku bílkovín, mají tělesného tuku dost, nebo dokonce nadbytek. Ale chybí jim ve výživě podstatně dražší a na trhu nedostupnější zdroje plnohodnotných bílkovin (a proto mají "hladové edémy").

A přesně k tomuto (v nějaké míře) by plošné zdražení potravin vedlo. A přesně tohle se stane v Německu, kde zelení Hitlerovi dědicové hodlají prosadit drastické zdražení potravin živočišného původu.

A zadělalo by se na průšvih i pro další generace. Protože i v případě, že by byli zelení odstaveni od moci, získaly by děti v té době počaté a narozené celoživotní sklon k obezitě cestou epigenetických procesů.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

27.5.2020 16:31
Vzpomeňme, jak slavná biopaliva dokázala zdražit potraviny ve třetím světě. Vysoké uhlíkové daně by zdražily i velbloudí trus.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.5.2020 17:55 Reaguje na Karel Tejkal
Velbloudí trus není fosilní uhlík.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.5.2020 17:58 Reaguje na Karel Tejkal
Uhlíková daň by zdražila benzín, naftu a hlevně elektřinu z uhlí. To by samozřejmě nejvíc postihlo chudé státy. Ale vybraly by se gigantické peníze, za které by si mohly chudé státy pořídit fve a elauta a srazit uhlíkové emise a tím i tu daň. A ještě bychom mohli po nich chtít omezení porodnosti, což je taky nutnost.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

27.5.2020 16:54
Už i Piráti zelenají. Hurá. Nakonec všichni budeme Zelení. Kateřina Zelená
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.5.2020 17:51 Reaguje na Katka Pazderů
Jenže diktátor je ropák.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.5.2020 19:54 Reaguje na Katka Pazderů
Doufejme, že je za to voliči patřičně "odmění".
Odpovědět
RP

Radim Polášek

28.5.2020 05:16
Green Deal je cesta k plošnému ožebračení a ekonomickému úpadku Evropy na úroveň rozvojových zemí. A k ekonomickému ovládnutí Evropy těmi mocnostmi, které budou mít to štěstí, že se u nich zelená ideologie a taková hloupost jako Green Deal neprosadí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.5.2020 11:47 Reaguje na Radim Polášek
Bum plác. Kdákanec jak od mladé vrany. Větší blbost sen plácnout nemůžete.
Nejmodernější technologie světa vedoun na úroveň rozvojových zemí.
A já myslel, že nejblbší program má ruský bot Šimůnek.
Odpovědět

Viktor Šedivý

28.5.2020 11:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Vycházíte z předpokladu, že technologie další v časové posloupnosti nutně musí být také efektivnější.

Zkuste si důkladně vypláchnout ústa a během této činnosti přemýšlejte, jaké má důsledky situace, kdy takový předpoklad neplatí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.5.2020 12:29 Reaguje na Viktor Šedivý
Technologie, které se dnes používají pro OZE, jsou už dnes výrazně efektivnější. Cena soutěžená v USA se z fve dostává na asi 63 halířů kWh, letní přetoky jsou prakticky zadarmo (fve se musí vypínat), takže elktrolýzou vyrábět vodík je už dnes nejlevnější postup.
Samozřejmě všechny bioplyny a biopaliva mají problémy se zdroji (palivem) které se musí sbírat a svážet. Sluneční energie je k dispozici úplně všude a hlavně zadarmo, takže směr vývoje je celkem jasný.
Když si to srovnáte s příšerným uhelným lomem,který sám ničí fatálně krajinu a vytvářií gigantické exhalace a prach, dopravu uhlí dýmající lokomotivou, mlýny na uhlí a teprv dojde na nejhorší exhalace, tak jsme přece někde úplně jinde. A pak ještě likvidaci strusky atd. atd.
Odpovědět
MJ

Marcela Jezberová

28.5.2020 11:40
Zelená dohoda se tváří jako záchranná akce, která spasí klima v Evropě. Zelená dohoda si klade velké cíle, na které chce použít opravdu hodně peněz a přinese nám za to ráj na zemi/v Evropě. Akorát to má malý háček. Abychom si v Evropě takový ráj vytvořili, budeme muset pořádně podojit zbytek zeměkoule. Evropan nepřestane jíst, ani nepřestane prahnout po aktuální módě. Jak my dobře víme, ideologie řádně do hlav vtloukaná sice donutí část populace sehnout hřbet, ale nikdy v lidech nepotlačí jejich přirozenost. Evropa bude omezovat vlastní výrobu potravin, aby je pak musela tahat ze třetích zemí (pravděpodobně přes oceán), protože Evropan jíst chce, potřebuje a má na to, aby si jídlo dovezl. A za oceánem nebo třeba jen kus za hranicemi Evropa ani díky svým penězům není schopná úplně kontrolovat vstupy a proces výroby. Evropa pojede na "obnovitelné a čisté zdroje", ale k jejich výrobě bude potřebovat suroviny zase z druhé části planety a bude jich potřebovat hodně a neustále. A co odpady? Ty pošleme "za roh", prý k recyklaci, ve skutečnosti ať si tam s nimi dělají co chtějí, my máme doma čisto. Zelená dohoda není o tom, že co si doma uvaříme, to si taky doma sníme. Je o tom, že všem ukážeme, jak jsme dokonale ekologičtí, ale tu dokonalou ekologii nám obstará zbytek planety. Protože my si tady doma přeci nebudeme dělat uspokojováním našich nadbytečných potřeb svinčík. A ta druhá strana planety nám to nakonec někudy zase vrátí - Země je kulatá.
Zelená dohoda je nabubřelý, arogantní pamflet. Na klimatu nic nezmění, ale určitě poskytuje spoustu zajímavých finančních příležitostí.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

28.5.2020 11:45 Reaguje na Marcela Jezberová
Přesné a výstižné, netřeba více dodávat.
Odpovědět

Viktor Šedivý

28.5.2020 11:49 Reaguje na Marcela Jezberová
"ani díky svým penězům"?
Bejvávalo.

Evropan nebude mít na to, aby si dovezl - protože nedokáže už nabídnout nic výměnou. Produkce čehokoli bude buď úplně zlikvidovaná nebo se aspoň prodraží tak, že bude naprosto neschopná konkurence.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.5.2020 12:13 Reaguje na Marcela Jezberová
Asi jste to vůbec nečetla, že?
Kdyby ano, tak tam píšou o cirkulární ekonomice, tj. důsledné recyklaci odpadu a tím minimálním nároků na nerostné zdroje.
Potraviny Evropa ve velkém vyváží, v tom skutečně není problém i kdyby se přešlo z průmyslového na ekologické zemědělství.
Vůbec nikde tam není napsáno, že my budeme mít pohodlíčko za cenu rabování celé planety a vyvážení odpadů.
Já bych vám doporučil vždycky napřed si přečíst text, který kritizujete a nejlépe jej ještě pochopit.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

29.5.2020 22:46 Reaguje na Pavel Hanzl
Paní Jezberová je odborník v oblasti zemědělství, myslím, že to na rozdíl od vás chápe velmi dobře a je jí jasné i to, co vy nevidíte v psaném textu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.8.2020 13:13 Reaguje na pavel peregrin
Dobře, tak proč se teda montuje do cirkulární ekonomiky a odpodového hospodářství? Proč počítá s tím, že Evropu obývají jen zdegenerované a prolhané existence?
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist