https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/iva-tomaskova-vime-vsechno-o-zabavni-pyrotechnice
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Iva Tomášková: Víme všechno o zábavní pyrotechnice?

8.4.2021
Nejen koncem roku, ale vlastně po celý rok a v Brně po dobu akce Ignis Brunensis, je neustále někde slyšet hluk ohňostrojů či jednotlivě odpálených petard. Teď v době koronavirových omezení sice o hodně méně, ale zastupitelství města Brna se již chystá na Ignis Brunensis. Úklid po ohňostrojích u Brněnské přehrady bude podle "Příkazní smlouvy ze dne 16.02.2021" hrazen z veřejných financí Statutárního města Brna ve výši cca 98.000 Kč. Opravdu to chceme?
 

Když už nemyslíme na přírodu a zvířata, zkusme se zamyslet nad tím, co odpálená pyrotechnika může způsobit nám, našim dětem.

Snad budete mít trpělivost přečíst si souhrn nebezpečných látek, které potom dýcháme, dostanou se do půdy, vody. Ty prvky se po explozi zkrátka jen tak neztratí.

Stručný přehled problematiky

1. Ročně se v ČR dostane do životního prostředí kvůli ohňostrojům asi 12,5 t hořčíku, 10,5 t baria, 1 t stroncia, 0,8 t titanu, 0,5 t mědi, 1,2 t rubidia atd.

2. Množství uvolněného Zn, K a Na jsou tak obrovská, že je lze postihnout problematicky i jen bilančně. V pyrotechnických produktech jsou jejich sloučeniny obsaženy v mnohagramových množstvích.

3. Dalšími prvky, které se v tzv. zábavní pyrotechnice běžně vyskytují, jsou Li, Bi, Cr, Ni, Al, Fe, Be, Sb, Cd, Mn, V.

4. Množství Ba se oproti běžnému „pozadí“ v ovzduší během 45 minutového ohňostroje zvyšuje za nepříznivých povětrnostních podmínek až 580x. U Cu bývají tyto hodnoty poněkud nižší, zvýšení bývá 70 až 90 násobné. Podobné je to u Sr a Rb.

5. Hodnoty pro aerosolové částice PM10 a PM2,5 jsou typicky 50x až 90x zvýšené v průběhu a po ukončení ohňostroje, přičemž transportují prvky, které běžně nejsou na těchto částicích přítomny, například stroncium nebo rubidium. V průběhu Festivalu ohňostrojů v Montrealu byla v roce 2008 pro PM2,5 zaznamenána hodnota 10 000 µg m-3 (45 minut trvající ohňostroj umístěný v rozptylově nevhodné lokalitě a probíhající za nepříznivých klimatických podmínek). V průběhu asijských ohňostrojů (především Indie a Čína) jsou běžně dosahovány hodnoty až 50 000 µg m-3 pro PM2,5 po hodinovém ohňostroji.

6. Zvýšené hodnoty přetrvávají podle klimatických podmínek i řadu následujících dnů. Není výjimkou, že zvýšené pozadí v zimních měsících přetrvává i dva a více týdnů. Ovšem i po vymizení z ovzduší sloučeniny uvolněné při explozi rakety postupují dále do životního prostředí, dostávají se do vody a půdy a mohou vstupovat do potravních řetězců. Nutno zdůraznit, že bez ohňostrojů by se řada zmíněných prvků v měřitelném množství v životním prostředí vůbec nevyskytovala.

7. Jako „tracer“ pro PM2,5 se často používají právě Ba, Sr nebo Rb ionty. Ideálním „tracerem“ pro nelegální pyrotechniku je antimon.

8. V ČR je přibližně odhadováno, že například novoročního ohňostroje se aktivně účastní každý desátý spoluobčan. Počet odpálených raket je jen těžko odhadnutelný, předpokládá se v průměru asi pět odpálených raket na jednoho „střelce“. To znamená neuvěřitelných 5 milionů raket jen během silvestrovské noci. Česká obchodní inspekce uvádí přibližná množství legálně prodaných pyrotechnických produktů, ovšem i střízlivé odhady uvádějí, že možná až polovina této novoroční pyrotechniky pochází z nelegálního trhu a je prodávána podloudně na různých tržištích a v asijských obchodech. V těchto produktech se pak vyskytují i prvky, které se v produktech nabízených v běžné obchodní síti nemohou (nesmějí) vyskytovat. Expozice obyvatelstva například karcinogennímu antimonu může být tedy velmi vysoká. Pro zajímavost je možné zmínit, že v Indii zábavní pyrotechniku použije alespoň jednou ročně až 80 % obyvatelstva.

Ohňostrojový smog představuje velmi podivnou směs sloučenin s velkým zdravotním rizikem
Ohňostrojový smog představuje velmi podivnou směs sloučenin s velkým zdravotním rizikem

9. Ideálním „tracerem“ pro nelegální pyrotechniku je právě antimon nebo thallium.

10. Odpovídající monitoring v ČR i v EU zcela chybí. Tato problematika je podceňována i globálně. Navíc běžný spoluobčan vzhledem k naprosté absenci osvětové činnosti ani netuší, jak rizikovou činnost provozuje, případně, jak nebezpečným směsím sloučenin jsou on a jeho blízcí, často malé děti, exponovány. Při zběžném průzkumu u běžné populace bylo zjištěno, že se řada spoluobčanů navíc domnívá, že „to“ prostě „shoří“ a riziko není větší, než když se například opékají buřty u táboráku. Toto není prosím bohužel nadsázka! Negativně je vnímán především hluk a pak strach domácích zvířat. Dosti absurdní.

11. Dvojmocné ionty Ba jsou užívány pro dosažení zelené barvy, dvojmocné ionty Sr pro barvu červenou, jednomocná Cu pro modrou barvu, případně dvojmocná Cu v přítomnosti Cl rovněž pro modrou, sodné ionty pro žlutou atd. Hořčík, zinek, draslík atd. jsou součástí přítomných silných oxidačních činidel. Mezi ně patří chloristany a chlorečnany a některé peroxidické sloučeniny atd. V raketách je přítomen dále červený fosfor, síra, aktivní uhlí s vysokým povrchem, práškový zinek a hořčík atd.

12. Prvky se ve spalinách mohou vyskytovat v nulamocném stavu, častěji jsou však přítomny ve formě různých peroxidů a nestechiometrických sloučenin, které se vyznačují vysokou reaktivitou. Jejich rychlé působení na organismus je umocněno často vysokou rozpustností produktů exploze ve vodě.

13. Přestože je použití mnoha dalších prvků v zábavní pyrotechnice v zemích EU zakázáno, běžně se objevuje velké množství produktů s obsahem Pb, Tl, As a Sb. Zvláště olovo, thallium a arsen jsou v ohňostrojovém smogu detekovány téměř vždy, zvýšení u Pb bývá až 60 násobné oproti běžnému stavu. Tato skutečnost ukazuje na velký podíl nelegální pyrotechniky na evropském ohňostrojovém trhu. Sloučeniny antimonu jsou téměř všechny považovány za u lidí prokázané karcinogeny. Sloučeniny olova a thallia patří mezi komplexní jedy. Vysoká toxicita sloučenin arsenu je všeobecně známa. Expozice je téměř vždy inhalační a tudíž velmi účinná.

14. Kromě prvků a iontů prvků (kovů a metaloidů) se do prostředí dostává velké množství toxických plynných produktů (oxidy síry, fosforu, dusíku a dále organické sloučeniny jako formaldehyd, acetaldehyd, butylacetát, rozličné organické hydroperoxidy, mohou vznikat chlorované uhlovodíky a dokonce polyaromatické uhlovodíky).

15. Zdravotní rizika uvedených emisí jsou enormní. Ohňostrojový smog představuje velmi podivnou směs sloučenin s velkým zdravotním rizikem, směs, která se jinak nemůže vyskytovat. Bohužel jsou však rizika zcela, nebo téměř zcela ignorována, nebo při nejmenším velmi podceňována. Pokud by se podobné produkce polutantů dopouštěl jakýkoliv průmyslový závod apod., jistě by čelil soudnímu stíhání a rychlému uzavření. Reakce obyvatelstva by jistě byla panická a velmi prudká.

Prosím, zamyslete se každý sám, zda to stojí pro chvilku zábavy.

Děkuji doc. Dr. Ing. Petru Klusoňovi, DrSc. z Ústavu chemických procesů AV ČR za odborné podklady.


reklama

 
foto - Tomášková Iva
Iva Tomášková
Autorka působí jako odborná asistentka na katedře podpory zdraví Masarykovy univerzitě v Brně.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (29)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

8.4.2021 08:03
Zařadit do tendru čínského dodavatele je bezpečnostní riziko, OK. Provozovat tuto úchylnou pseudozábavu s bengálskými ohni a ohlušujícími detonacemi není žádné riziko??? Názorná ukázka, jak je ten červíček s přízviskem sapiens snadno manipulovatelný.

V článku se to hemží chemickými značkami a fyzikálními hodnotami. To by mi nijak nevadilo, bo lidí je hodně a je třeba ty masy naředit. Horší je, co to dělá s živočichy, kteří se nemají před tím stresem kam ukrýt a kolabují. Je mi jasné, že tato věta se měšťáčka nedotkne, hlavně že on se baví... Doporučil bych mu apku Ohňostroj, to se může své oblíbené kratochvíli věnovat před spaním, v metru či na výletě s přáteli - a nebude nikoho rušit. Jinými slovy - uvítám, když si na to legislativa posvítí a budou pořádány pouze oficiální seanse, volný prodej bych zakázal pod hrozbou mastných pokut. Je to novota na dvě věci...
Odpovědět
AM

Anežka M

8.4.2021 09:10 Reaguje na Karel Zvářal
" Je mi jasné, že tato věta se měšťáčka nedotkne, hlavně že on se baví..."

No já Vám nevím, článek sice začíná zmínkou o Ignis Brunensis, ale na vesnici to není lepší, bouchá se tu o sto šest, asi co rodinné finance dovolí. A nejen na Silvestra, prakticky po celý advent a i v průběhu roku si tu a tam někdo odpálí soukromý ohňostroj. Pokud se odněkud začne šířit snaha ohňostroje omezit, bude to právě z měst, ne z vidlákova. Aspoň něco dobrého bychom těm měšťákům mohli přiznat, ne?

"uvítám, když si na to legislativa posvítí a budou pořádány pouze oficiální seanse, volný prodej bych zakázal pod hrozbou mastných pokut."

Moje řeč.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

8.4.2021 09:24 Reaguje na Anežka M
https://www.youtube.com/watch?v=KKN0BcGCi8I
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

8.4.2021 09:45
Doufám, že se k tomu vyjádří i DUHA, AOPK atd. a budou proti ohňostrojům
bojovat alespoň tak, jako bojují proti myslivcům, rybářům, zemědělcům
atd. Přitom stačí velmi málo. Postavit dovoz a volný prodej mimo zákon,
zakázat nejen amatérské užití, ale i pouhé držení zábavné pyrotechniky.
Omezit produkci na vyjímečné oslavy a profesionální produkci a pouze
na základě přání obyvatel a ne úředníků, kteří se chtějí zavděčit oslům.
Chce to pouze vůli a podobnou aktivitu jakou zmíněné spolky a organizace
projevují jinde. Kdysi jsme bez toho žili taky a oslava nebyla o nic
horší, než při pohledu na ohňostroje a následný sběr mrtvolek, poraněných
a zaběhlých zvířat a taky zraněných lidí a zbytečných požárů.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

8.4.2021 09:51 Reaguje na Břetislav Machaček
Pane Machačku, plný souhlas, až na ta zranění a vypálené byty. To jsou ony darwinovské ceny jako bonus za manipulaci s něčím, k čemu by měla být licence. Těch utržených prstů a ohořelých tváří asi nikdy nebude dost, jinak by se již oficialita k něčemu rozhoupala. Když tak sleduji dění okolo milenia a po něm, tak si často říkám: čím blbější, tím lepší...
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

8.4.2021 10:20 Reaguje na Karel Zvářal
Společnost spěje k povrchnosti a pochybných hodnotách.
Je to bohužel výplod totální komercionalizace všech
lidských činností zasahující i do ochrany přírody, kde
se už bez dotací pomalu ani nic nedělá a měřítkem se
stávají proinvestované miliony. To z čeho nic nekouká
je mimo perimetr mnoha spolků, které si vytyčují "velké
úkoly" za velké peníze. Ty malé zůstávají opomíjeny
a "neviditelné". Mimochodem jsem včera zaznamenal prvé
letošní kosí ptáče vylétlé čerstvě z hnízda. To teď jeho
rodiče přikrmuji žížalkami nachystanými na ryby, aby ho
zdárně odkrmili. Jeho rodiče jsou mí kamarádi, kteří mi
doslova při práci na zahradě loví hmyz metr ode mne. Kočky mají u mne mimo noc útrum a tak tu mají ptáci mimo toho
krahujce , sojek a strak oázu klidu a hojnosti. Kéž by tak tomu bylo i jinde, ale bohužel není a nebude.
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

8.4.2021 10:27
Je to jen „drobnost", ale v bodu 13 píšete: „... velké množství produktů s obsahem Pb, Th, As a Sb...." Ale dále píšete (mimo jiné) o thaliu (Tl). O thoriu (Th) se nezmiňujete. Takže asi překlep.
Odpovědět
Martin  Mach Ondřej

Martin Mach Ondřej

8.4.2021 16:37 Reaguje na Galipoli Petr
Dobrý den,
ano, autorka mi potvrdila, že máte pravdu, překlep opraven.

Děkujeme za upozornění.
Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

8.4.2021 18:49 Reaguje na Martin Mach Ondřej
To je supr... jenže zase tam máte chybku... místo thalia (Tl - Tango - Lima - hláskování dle NATO) máte Titan (Ti). Už zbývá jen vyzkoušet Thulium (Tm), Tantal (Ta), Terbium (Tb), Tellur (Te) a Technecium (Tc). Další kombinace už nejsou :-)
Odpovědět
Martin  Mach Ondřej

Martin Mach Ondřej

9.4.2021 10:14 Reaguje na Galipoli Petr
To je zase den!
Díky, snad opraveno na skutečně správné tango lima.
Díky.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

8.4.2021 11:34
Kdysi jsem četl celkem zajímavý názor, že jeden středně velký ohňostroj znečistí přírodu více než roční provoz pěti tisíc aut se spalovacím motorem. Přes to všechno jsou vozidla se spalovacími motory diskriminována, zatímco pořádání ohňostrojů omezováno není. Přesně podle starořímského hesla "chléb a hry". Lidem se dají levné blafy z vyroben pseudopotravin a zábava ve formě ohňostroje. Takový člověk pak drží hubu a spořádaně jde k volbám, aby zvolil ty, kteří nám nabídnou další růžové zítřky.
Odpovědět

Jirka Černý

8.4.2021 11:35
V kontextu moderních válek od roku 1914 do dnešní doby mi připadá řešení pár petard a rachejtlí jako bezpředmětné.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

8.4.2021 11:43 Reaguje na Jirka Černý
Měl by jste na to jiný názor, kdyby takhle uprostřed noci vám (a hlavně dětem) někdo v ložnici sadu opakovaně odpaloval. Zřejmě jste konzument těchto "výdobytků" a děláte si s těmi válečnými událostmi jen alibi... Pro synantropní ptáky a jiné živočichy je to šok na úrovni bombardování, s následnými nárazy do skel, jiných překážek a smrtelnými šoky. Celkových obětí se těžko někdo dopočítá.
Odpovědět

Jirka Černý

8.4.2021 17:53 Reaguje na Karel Zvářal
Až příliš mi lichotíte, ale už jsem trochu ve věku že mně hluk spíš irituje. Nepředpokládám že zrovna my dva by jsme v tomto mohli dojít k nějakému kompromisu. A v čem vidím problém? No nejdříve vadilo používání měsíc před a po Silvestru, pak to bylo 14 dní, pak týden, nakonec s bídou o půlnoci, teď je problém ohňostroj obecně. A už je to tu zas, mrhám zbytečně čas vysvětlováním.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

8.4.2021 12:58 Reaguje na Jirka Černý
Jenže do patron, bomb a min se necpe ta chemie, aby ty výbuchy byly petřejší. A právě ta chemie je pěkné svinstvo.
Odpovědět
LB

Lukas B.

8.4.2021 13:45 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
trasovací střely (stopovky) jsou pěkně prosím z čeho? samozřejmě že se tam cpe něco podobného.

u válek a vojenských cvičení s těžkých srdcem připouštím, že to asi musí být. ohňostroje jsou rozchcáplost.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

8.4.2021 21:20 Reaguje na Lukas B.
Těch trasovacích střel se ale moc nepoužívá. Na druhé straně ty hlavice z ochuzeného uranu, které Amíci v Zálivu používali do tankových nábojů, byly taky pěkné svinstvo.
Odpovědět
LB

Lukas B.

8.4.2021 22:02 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
jo, jenom každá pátá v kulometu. skoro nic :)
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

9.4.2021 01:42 Reaguje na Lukas B.
Myslel jsem v celkovém objemu použité munice - samopaly, kulomety, děla, rakety, pumy do minometů. Kupříkladu trasovací munice do kanónu v tanku by smysl neměla.
Odpovědět
ig

8.4.2021 15:43
Na co se používá thallium? Nebo je tam jen jako nečistota?
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

8.4.2021 16:28 Reaguje na
Thalium, jako iont, barví plamen na zeleno. Všechny sloučeniny thalia jsou prudce jedovaté a dříve se používaly k trávení myší, potkanů a dalších hlodavců.
Odpovědět

vladimír šmídl

8.4.2021 21:20 Reaguje na Jiří Daneš
Před sto lety vedly lékárny octan thallný. Dělali z něj mast, pro dámy, vykazující depilační účinky. Ostatně otrava se projevuje stejně (ale bere to šmahem, včetně vlasů).Protože soli nemají varovnou chuť, hrozí zneužití pro travičské účely. Chcete-li pěkně zelený plamen lihu, stačí vám kyselina boritá jako přídavek. Ale ta už je taky zakázaná, ačkoliv takhle - jako soli Tl - zdaleka nebezpečná není.Thallium je v metalhalogenidových výbojkách (zdroj zelené čáry).
Odpovědět
ig

8.4.2021 23:44 Reaguje na
Díky.
Odpovědět

Viktor Šedivý

8.4.2021 20:07
Jak je možné, že dřív lidé přežili, když neměli moudré hlavy, které by jim vysvětlily, co všechno je škodlivé a co nesmí dělat?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.4.2021 20:32 Reaguje na Viktor Šedivý
Přežili, protože velkou většinu těch praseřin prostě nedělali, to je tak složitý??
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

9.4.2021 01:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Potvrzuji. Kupříkladu není ani jediný záznam o tom, že by třeba člověk neandrtálský dělal ohňostroje.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

9.4.2021 11:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Zase jednou s Vámi souhlasím, ohňostroje v té míře, jak se dělají dnes, to je velká prasárna. Mělo by to být z mnoha důvodů trestné, to je také jedno z negativ čínské provenience.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

9.4.2021 14:05
V ČSOP se v předvánočním období každoročně pořádají pro veřejnost přenášky o škodlivosti ohňostrojů pro živou přírodu a lidem jsou nabízeny v papírové i elektronické podobě letáčky apelující na omezení ohňostrojů doprovázené v posledních několika letech navíc výzvami obracet se s přáním zakázat nebo omezit ohňostroje na své zastupitele.

Bohužel je pořád ještě hodně těch, co reagují podobně jako Karel Padevet na ekolistu „Tak nám zelený soudruhu řekněte, co všechno by jste ještě chtěl lidem zakázat...“ (https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jiri-malik-vypousteni-balonku-detska-radost-ale-i-zbytecny-odpad-a-utrpeni-zvirat#diskuse)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.4.2021 06:59 Reaguje na Majka Kletečková
Jistě, ekoteroristé a zelení šílenci nastolují novou totalitu (Václav Klaus Modrá planeta), novou diktaturu a silné omezení osobní svobody. Třeba už dávno zakázali: vylívat vyjetý olej z auta do řeky, umývat auto v řece, vypouštět jakékoliv jedy do řeky (otravu Bečvy by považovali pomalu za trestný čin !!!) pálit pneumatiky a petky na zahradě, topit v kamnech "Bursíkovými ekologickými peletkami", což je petka naplněná směsí uhelného mouru a vyjetého oleje. Prostě zelení soudruzi vytvářejí buzerace z Bruseli a eurosajuzu, což si nemůžeme nechat líbit a vystoupíme z EU a můžeme se pak chovat jako nejhorší hovada. Omlouvám se hovadům, tohle skutečně nedělají.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist