https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jiri-malik-vypousteni-balonku-detska-radost-ale-i-zbytecny-odpad-a-utrpeni-zvirat
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jiří Malík: Vypouštění balonků? Dětská radost, ale i zbytečný odpad a utrpení zvířat

20.12.2016
Plastové fáborky a zbytky asi deseti balónků na šípkovém keři.
Plastové fáborky a zbytky asi deseti balónků na šípkovém keři.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jiří Malík
Jsem často v přírodě a mám na starosti i placený úklid části jedné národní přírodní rezervace. Nejen zde roste objem odpadů. Podle druhů je vidět, že mnoho odpadů je i od dětí a u nás v pohraničí i od polských turistů. Není dnes v přírodě prakticky místo, kde by se nenacházel nějaký byť drobný odpad. Novým druhem odpadů jsou.... balonky.
 

Čím frekventovanější místo, tím více odpadů. Dav je totiž producent odpadu a ničitel přírody z podstaty. Je totiž dnes tvořen hodně městskými lidmi. Ti dost ztratili cit k přírodě. To se i projevuje odhazováním odpadů. Hodně odpadů je ve městech, kde jsou lidé obzvlášť bezohlední. Zejména lidé na dně, jako bezdomovci, produkují hory odpadů, které odhazují přímo vedle míst, kde přežívají.

Další skupinou, která už odpady rozšiřuje prakticky všude, kam dojedou, jsou automobilisté – jim „vděčíme“ za příkopy plné odpadů, ze kterých ty, které plavou, se dostávají do toků, což je obzvlášť odporné.

Bohužel i ve volné přírodě, díky turistům, houbařům a dalším (u nás je drtivá většina odpadů od polských turistů), nacházíme odpady prakticky všude. Ať jste v „obyčejném lese“ nebo rezervaci, mezi stromy, v trávě, ve vodě - prakticky všude se válí kapesníčky, skleněné, plastové nebo hliníkové obaly od nápojů, wc papíry, vložky, obaly od bonbonů, sušenek, všude se válí nedopalky cigaret a to i v lese, kde je zákaz rozdělávání ohně. Ve vodě v každém druhém ohybu řeky plave polystyren, lahve.

V poslední době jsem narazil uprostřed skal i kilometry od obce na balonky – kterých je také čím dál více. Zadal jsem na google proto nedávno heslo „balonky“ a vyskočila na mne akce „Český Ježíšek, pokus o rekord“ či co. „Vypustili jsme 87 923 balonků v ČR v r. 2015 na více jak 398 místech v zemi, letos chceme rekord překonat“, uvedli pořadatelé z Agency Je5. Celé to má údajně pomoci záchraně Českého Ježíška před jakýmsi Santou…

Jsou šílení, nebo si dělají z lidí legraci, pomyslel jsem si. Vypouštění co největšího objemu odpadu, v přímém rozporu se zákonem o odpadech, jako zábava? A kdo to má pořád uklízet? Navíc balonky se dostanou i do míst, kam se člověk nedostane a tak nalezneme nakonec odpady doslova všude. Jsou popsány stohy papíru, jak se nejrůznější živočichové uškrtí v plastových provázcích i z balonků, nebo sní jejich zbytky a uhynou. Jindy zemřou hlady s břichem nacpaným k prasknutí polystyrenem. Lahve a jiné vodu zadržující materiály jsou zase smrtonosnou pastí pro tisíce a tisíce jedinců hmyzu, kteří vlezou dovnitř, často lákáni zbytkem cukru z nápoje uvnitř a už nemohou ven a utopí se ve stovkách na jednu „šikovně“ odhozenou lahev.

Organizátoři i dodavatel balonků pouze jako mantru o „nevinnosti“ akce opakovali na naše dotazy, že balonky jsou 100% organicky rozložitelné. Přes opakované výzvy to nebyli schopni dodnes doložit (20.12.2016).

Vždyť to udělá dětem radost! Tak dejte pokoj s nějakou přírodou.
Vždyť to udělá dětem radost! Tak dejte pokoj s nějakou přírodou.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Karel Ferschmann

Kdo má rád přírodu, nepouští balónky

Realita: Pokud jsou balonky z přírodního kaučuku – ano, jsou rozložitelné. I tak ale budou odpadem, protože jejich rozklad trvá roky, což organizátoři buď neví, nebo je to nezajímá, nebo to tají. Šňůry z plastu se budou rozkládat století – za jednu akci tunu odpadů a budou se snažit to rekordem překonat. Ekologická stopa přírodní kaučuku ale není také žádná drobnost - „vyrábí“ se nařezáváním kůry kaučukovníku. Strom se snaží ránu zacelit tvorbou latexu, marně, protože je stále nařezáván. Tím se vysílí natolik, že vydrží cca 30 let. Těžba suroviny pro naši zcela zbytečnou zábavu tak, zcela zbytečně, poškozuje i pralesy (je to jen mírnější než kauza palmový olej). A nesmíme zapomenout přičíst uhlíkovou stopu z dopravy a vulkanizace.

Pokud jsou balonky z umělého latexu (a barva skutečně není toxická?), pak, bude-li se akce opakovat, budeme každý rok ze zcela nesmyslných důvodů posílat české přírodě tunu odpadů a za chvíli budeme zakopávat o balonky a šňůry všude.

Organizátoři navíc přiznali, že šňůrky na uvázání balonků a dopisů Ježíškovi, neřeší. Děti tak i letos poslaly vlastní rukou do celé ČR 40 km smrtících šňůrek. Přitom skoro každé dítě vám řekne, že má rádo přírodu nebo zvířátka a kytičky...

A vy si řeknete, no tak, pro tu dětskou radost jednou za rok pár balonků nemůže vadit. Pár ne. Ale desetitisíce ano. A to za tu dětskou radost opravdu nestojí, protože kdybyste to dětem vysvětlili pořádně, jakou ekologickou stopu akce má, věřím tomu, že by k nebi vzlétlo v celé ČR opravdu jen pár balonků dětí, které mají narušenou psychiku a vnímání špatnou výchovou.

Obchod s dětskou radostí, žádná charita

A hlavně se nedejme mýlit firmou Agency Je5 a její kampaní, jež vykazuje prvky klamavé reklamy a připomíná letadlový obchod šmejdů se štěstím a dětskou radostí. Firma totiž než českého Ježíška, spíše zachraňuje svoji a jednu německou peněženku. Na rozdíl od minulých roků, jak mi někteří tím udivení starostové sdělili, je povinností odebrat plyn do balonků jen od firmy Riessner – Gase. Firma tak za jediné odpoledne inkasovala přes 1,3 mil Kč. A to i díky tomu, že za 20 l plynu inkasuje 4 707 Kč, přičemž místní firmy dodávají za stejný objem kolem 1 700 Kč, jak mi sdělil jeden pan starosta.

Vypuštěný balonek sice odletí do vzduchu, ale nakonec zase skončí na zemi.
Vypuštěný balonek sice odletí do vzduchu, ale nakonec zase skončí na zemi.

Pouštění balonků je nevýchovné a v rozporu se zákonem o odpadech

Nejhorším dopadem akce snad ale není ani ta tuna odpadu pro ČR a selhání dětských vzorů – rodičů, učitelů a všech, kdo to, byť v dobré víře, organizují. Ale to, že minimálně 80 tisíc dětí ročně v ČR považuje za normální chovat se bezohledně vůči přírodě, protože nic jiného, než to, ta akce není. A to si ponesou do dalšího života a jen těžko se to budou odnaučovat.

Firma Agency Je5, ve svém dopisu na naši prosbu u lokálních organizátorů, aby akci nekonali, nedlouho před včerejším vypuštěním balonků, nás označila za „čeřiče vody“, kteří narušují „tradici vánoc“, a že „strašíme lidi zákonem zbytečně“. Zástupci Je5 patrně netuší, že existuje zákona o odpadech. Za 30 vteřin na googlu čteme toto: § 10 Předcházení vzniku odpadů (1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.

Myslím, že jako dobrou tečku pro tuto kauzu použiji vyjádření ředitele odboru odpadů MŽP ČR, který našel i v jeho nabitém programu čas na to, aby na tuto akci, o které dříve nevěděl, na základě mé prosby u pana ministra životního prostředí Brabce, reagoval. Pan ředitel potvrdil obavy veřejnosti a vyvrátil flegmatické stanovisko Agency Je5 takto (citace jeho vyjádření v plném znění):

„Vážení,
Ministerstvo životního prostředí již evidovalo několik došlých podnětů ohledně dopadů chystané akce 9. 12. 2016 spočívající ve vypuštění balónků k podpoře Českého Ježíška, které bohužel následně znamená znečištění ČR cca 87 000 gumovými balónky.
Vycházíme i z reakcí na FB Českého Ježíška, kde je akce vypouštění balónků právě z důvodu zbytečné produkce odpadů a diskutabilní biodegradabilitě balónků rovněž kritizována.
Ministerstvo životního prostředí považuje akci vypouštění balónků za zcela výchovně a ekologicky nevhodnou, kvůli které vznikne množství volně pohozených odpadů napříč Českou republikou.
Proto vyzýváme všechny účastníky této akce, aby zvážili vypouštění balónků, která znečišťuje okolí, produkuje zcela zbytečný odpad a zatěžuje tak životní prostředí.
Děkuji Vám a přeji všem příjemné Vánoce a hodně zdraví do nového roku 2017.
S pozdravem, Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů, MŽP ČR“


Závěrem mi dovolte poděkovat FB komunitě v ČR, která uplatnila rozum a pomohla snížit dopad akce na naši krásnou přírodu a všem organizátorům, kteří přehodnotili či ještě přehodnotí postoj k této akci ve prospěch přírody.

Odkaz na utrpení zvířat spojené s vypouštěním balonků.


reklama

 
foto - Malík Jiří
Jiří Malík
Autor je předseda Spolku Živá voda, vedoucí národní kampaně Koalice STOP HF a člen Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (2)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

mm

matka2deti matka2deti

21.12.2016 11:57
u nás bylo vypouštěno něco, co velice zářilo na temné obloze a vznášelo se to výš. A těch světel byly desítky.Myslím, že na oslavu vánoc to byly ty lampiónky s rozžatými svíčkami. Ale jejich cesta vypada na tmavé noční obloze dominantě a šarmantně.Pak to vypadalo, že každý snad shořel ve vzduchu nahoře. Nicméně vosk z nich taky musel stékat dolů.
Odpovědět
KP

Karel Padevet

21.12.2016 14:20
Tak nám zelený soudruhu řekněte, co všechno by jste ještě chtěl lidem zakázat...
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist