https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jan-zeman-podivna-argumentace-o-stavbe-dalnic-v-cesku
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jan Zeman: Podivná argumentace o stavbě dálnic v Česku

11.10.2023
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Foto | BP63Vincent / Wikimedia Commons
Článek Moniky Ginterové Chybí nám polské tempo, komentuje výstavbu dálnic v Česku ekonom Křeček. Musí se dostat na čelní příčku veřejného zájmu, 6. 10. 2023, mě nepřekvapil, jen rozesmutněl. Ekonom Křeček, toho času hlavní ekonomický poradce předsedy vlády České republiky Petra Fialy, tvrdí, že nám chybí polské tempo dálnic a že v dálnicích i za Polskem zaostáváme.
 
Nechám stranou, že u polského tempa výstavby dálnic jsou doby různé. Například v 90. letech bylo téměř nulové. Křeček uvádí, že investice do výstavby dálnic byly do roku 2004 v Polsku nominálně srovnatelné s ČR, byť území Polska bylo a je čtyřikrát větší než ČR a Polsko mělo 4x a 3,5x více obyvatel, o větším počtu velkých měst v Polsku nemluvě. Polsko zažívalo těžkou transformační krizi a do nové dopravní infrastruktury téměř neinvestovalo. Za úspěch považovalo zrušení asi tří tisíc kilometrů železničních tratí, v některých případech i elektrifikovaných. Úspěch to hodně perverzní, ale záleží na tom, kdo změnu hodnotí a jaká má kritéria.

K zásadnímu zrychlení výstavby dálnic došlo až po vstupu Polska do Evropské unie k 1. květnu 2004 a do značné míry za peníze EU. V Polsku poté rychle vznikla základní síť dálnic, která má zhruba tři základní dálnice ve směru „sever – jih“ a tři základní dálnice ve směru „západ – východ“ + dokončovaný vnější okruh kolem Varšavy. Veřejné zdraví a životní prostředí dostalo pořádně přes ústa, ale hrubý domácí produkt (HDP) rychle rostl, mimo jiné degradací výše uvedených sfér. Vrchol tempa výstavby dálnic v Polsku spadá do let 2007-15 (vláda Občanské platformy OP a polských lidovců PSL), leč polská politika výstavby dálnic se prakticky neměnila, ať už vládla Strana demokratické levice SDL a PSL v letech 2001-05, PiS a spol. 2005-07, OP a PSL 2007-15 nebo PiS od roku 2015.

Pan Křeček vidí, že Polsko zvýšilo délku dálnic z 993 km v roce 2009 téměř čtyřnásobně. Dodávám, ČR ve stejné době jen o 24 %, z 1 099 km na 1 363 km. Polské tempo výstavby dálnic má pan Křeček za fascinující a ptá se, jak je možné, když Polsko jako člen EU má podobnou legislativu jako Česko. Nebere ale v úvahu, že území Polska je zhruba čtyřikrát větší než Česka, že Polsko má asi 3,5x víc obyvatel než Česko a že Polsko má podstatně víc velkých měst než Česko. Bez zohlednění těchto skutečností jde o lacinou demagogii. Polská dálniční síť je i dnes mnohem řidší než česká. Je ale v podstatně lepším technickém stavu. Tady by se někdo měl chytnout za nos, protože i tolik oslavovaná rekonstrukce a modernizace dálnice D1 v úseku „Praha – Brno“ je nejen podle mého názoru odstrašující.

Prý v Česku nedokážeme kategorizovat veřejné zájmy, za který považuje urychlenou výstavbu dálnic. Nemyslím si, že by výstavba dálnic měla patři ke státním prioritám Česka. Státní prioritou by měl být urychlený rozvoj energeticky a environmentálně šetrné a bezpečné kolejové dopravy, na prvním místě dopravy železniční. Dálniční priorita je především prioritou, resp. zájmem velké automobilové lobby české i EU a lidožravých hostin HDP, povýšené zvůlí části ekonomů na posvátnou krávu blíže nedefinované prosperity. Když dám do tabulky pět základních oborů dopravy v ČR a dám tam základní položky (jednotlivé druhy dotací z veřejných rozpočtů, jednotlivé druhy pozitivních a negativních daňových úlev v dopravě a ekonomické části jednotlivých druhů externalit, způsobených jednotlivými obory dopravy, bez záborů půdy a dělících efektů komunikací, zejména dálnic, které neumím vyčíslit), dospívám v ČR v letech 1993-2010 k tristnímu závěru, že hrubé nekalkulované náklady základních oborů dopravy v ČR činily 7-8 % HDP a čisté nekalkulované náklady (tj. hrubé nekalkulované náklady minus zpoplatnění užívaní silnic minus výnos spotřební daně za pohonné hmoty, zaplacené jednotlivými obory dopravy) činily 5-6 % HDP. Čistá přidaná hodnota všech pěti základních oborů dopravy pak byla vesměs výrazně záporná. Dopravní politika svou enormní národohospodářskou nákladností nezvyšovala, ale snižovala prosperitu ČR, přičemž každý rok brala silniční doprava mnohem víc než doprava železniční. Není důvod předpokládat, že by tomu bylo v následujících letech jinak. Ony vícekrát publikované tabulky dávají řadu námětů na zlepšení dopravní politiky ČR. Problém je, že kapitáni české dopravy jsou k oněm faktům hluší a slepí, takže ve velkém ČR plýtvá dál, v souladu se špatnou dopravní politikou EU a v řadě případů i nad její požadavky. Nic na tom nemění ani současné úsilí o ochranu stability klimatu.

V případě daňových úlev na tyto argumenty neslyší ani nevládní ekologové, zřejmě v mylném přesvědčení, že tzv. ekologičtější pohony aut (rozuměj s nižšími měrnými emisemi a nově i elektromobily) situaci zásadně zlepší). Situaci výrazněji nezlepší, na obrovských požadavcích paliva a energie a na silniční a dálniční síť se nic nezmění, o dopravních kongescích (zácpách) na nemluvě.

Samotná Křečkem požadovaná prioritizace ve výstavbě dálnic je jistě potřebná, leč v ČR po roce 1989 se zakořenil zvyk stavět řadu dálnic současně, vesměs nezávisle na prioritách, za to za každou cenu. Zmiňovaná současná rozestavěnost 266,2 km nových dálnic a silnic 1. třídy (133,5 a 82 km) z dob Babišovy vlády svědčí jen o pokračující politice chceme kde co a tak máme málo, o kvalitě a životním prostředí nemluvě.

Křeček uvádí dále: „Vláda zároveň před zhruba týdnem schválila rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na příští rok ve výši 150,1 miliardy korun. A jak uvedl následně na tiskové konferenci premiér Petr Fiala (ODS), „zajištění peněz SFDI v podobném objemu jako v letošním roce pomůže Česku zachovat vysoké tempo investic do dopravní infrastruktury”. Rekordní částka by přitom měla jít právě Ředitelství silnic a dálnic, a to 79 miliard korun, železnice pak dostanou asi 57,5 miliardy korun.“ V rámci priorit rozpočet SFDI za rok 2022 sice zvýšil své výdaje nominálně o 5 %, ale při 15 % ní inflaci cen stavebních prací jde reálně o pokles o 10 %. Prioritou byly opět dálnice a silnice, nikoliv železnice, jak nám někteří nalhávali. Vysoká inflace trvá i v roce 2023 (aktuálně ČSÚ uvádí inflaci spotřebitelských cen 13,6 %, u cen stavebních prací nelze čekat větší rozdíl), takže nominálně srovnatelný rozpočet SFDI znamená další citelné reálné snížení peněz na stavby dopravní infrastruktury. Nebo snad pan Křeček neví, že nominální a reálná ceny se liší o inflaci, zde cen stavebních prací?

Problém je i ve struktuře investic do dopravní infrastruktury. Na rozdíl od let reálného socialismu se hrubě zanedbává údržba a opravy silnic a dálnic, o potřebě preferovat šetrnou železniční dopravu nemluvě. Těch nesrovnalostí je zde ale mnohem víc. Vláda ČR by měla mít jako prioritu rozvoj kvalitního školství, zdravotnictví, sociální péče a vědy. Na těch ale vláda Petra Fialy trestuhodně šetří, prý (po vytvoření strukturálního deficitu státního rozpočtu perverzním snižováním daní ve výši podle různých odhadů 150-200 miliard za rok v letech 2021-23), musí tvrdě šetřit, byť na mnoha místech rozhazuje a na armádu a v jejím rámci zvláště nákup nepotřebné vojenské techniky chce proinvestovat stovky miliard korun, i kdyby ČR měla zbankrotovat. I nadále se ve velkém plýtvá na stavbách dálnic, tak jako za předchozích vlád ČR. Ožebračuje občany pod rouškou potřeby snížit zadlužení a k tomu ještě zadlužení skrytě zvyšuje realizací projektů PPP a přijímáním dalších úvěrů pro SFDI.

Pan Křeček si stěžuje na pomalost vydávání úředních povolení a výkupů potřebných pozemků. Pokud vydání stavebního povolení u šesti dálničních staveb, kontrolovaných Nejvyšším kontrolním úřadem, trvá v průměru 13 let, je to zlé. Ptám se ale, jak kvalitní byly ony projekty (nehemžilo se to v nich nesrovnalostmi?) a proč za jejich mizernou kvalitu nebyl nikdo hnán k odpovědnosti. Proč?

Minulé vlády, nejen ty V. Klause, to s privatizací půdy dost přehnaly, takže pozemky na výměnu v zájmu veřejně prospěšných staveb často chybí. Nejsem s to pochopit, že se i platné zákony často porušující Ředitelství silnic a dálnic štítí vyvlastňovat ve veřejném zájmu a za náhradu. České vlády pak zvýhodňováním dobrovolného prodeje potřebné půdy opakovaně stimulují spekulační chování vlastníků půdy, čímž nezbytné výkupy pozemků dále prodlužují a prodražují.

Pana Křečka by mělo zarazit, že výstavba dálnic v Polsku probíhá s minimem velkých afér, zatímco na výstavbě dálnic v Česku se to aférami jen hemží. Jmenuji alespoň nezákonnou stavbu dálnice D 8 přes velká sesuvná území v Českém středohoří, až po neslavný velký sesuv půl milionu kubík hornin na rozestavěnou dálnici v červnu 2013, bezpočtem skandálů ověnčenou a hrubě předraženou stavbu tunelového komplexu Blanka v Praze, jež pražskou dopravu, životní prostředí a veřejné zdraví víc zhoršil než zlepšil, dopravně neodůvodněnou stavbu dálnice D52 na Mikulov, stavbu dálnice D5 (plzeňský obchvat), D11 (nejde jen o neuvěřitelný, 13 let trvající výkup pozemků statkářky Havránkové), D1 v Dluhonicích atd. atp.

Polsko proti tomu má na stavbách dálnic jen tři větší aféry: prosazování stavby dálnice Baltika přes přírodně cenné rašeliniště Raspuda u Augustowa na severovýchodě Polska (záležitost především tamních radních, kteří se na protestující ekology nestyděli přivést na tři tisíce křesťanských fanatiků s kříži a s obviněním z odpovědnosti za smrt 3 000 osob - pro srovnání, toho roku v Polsku na silnicích zahynulo při nehodách asi 5 500 lidí, přitom na silničním průjezdu Augustowem nebyl jediný přechod pro chodce, jistě vzornou péčí o bezpečnost ze strany tamních radních. Nakonec se našla trasa pro dálnici mimo Raspudu), stavba dálnice Lodž – Wroclaw, kde se místo styku lodžského a wroclawského úseku rozcházelo asi o 6 km (nějak ty projekty zapomněli územně sladit, takže dálnice byla nakonec o 6 km delší a příslušně dražší) a stavba dálniční křižovatky na dálnici na Ostravu, kde při schvalování zaměnili dva projekty různých křižovatek, takže postavená křižovatka byla nepoužitelná, museli ji zbourat a postavit novou podle správného projektu. Jistě ostuda, ale polská vláda, podobně polští novináři a politici, nevinili ekology a postižené obce z ekoterorismu, jak je zvykem v Česku.

Neříkám, že je v Polsku na stavbě dálnic vše v pořádku. Viděl jsem neuvěřitelně široký pár půdy, zdevastovaný výstavbou dálnice „Varšava – Gdaňsk“, kde se s ochranou půdy rozhodně „nepárali“. Přitom i základní environmentální negativa šetrně stavěné dálnice jsou velmi vysoká. Faktem ale je, že polské dálnice na české státní hranice dorazily dřív jak ve směru na Ostravu, tak ve směru na Trutnov.

Křeček mimo jiné píší, že v Česku jsme peníze rozptýlili na množství menších projektů, místo abychom realizovali vybrané priority. To je slovo do pranice. Především při megalomanském pojetí výstavby dálnic (chceme mít dálnice leckde), je problém určit priority. Ještě větší problém je, když se vláda ČR již v roce 1993 usnesla stavět dálnice za každou cenu, bez ohledu na potřebnost, náklady, vznikající škody na veřejném zdraví a životním prostředí, na platné zákony a někdy i bez ohledu na zahraniční partnery (D 52). Například platné zákony jsou na severu Prahy brutálně lámány již 32 let a stále bez úspěchu, přitom potřebu severního dálničního obchvatu Prahy jako takovou nikdo nezpochybňuje, spor se vede jen o údajně jedinou možnou trasu s podivně vyprojektovanou dálniční křižovatkou na východním okraji Suchdola. Výsledkem široce rozmáchlé politiky výstavby maxima dálnic je, že výstavba dálnic postupuje pomalým tempem. Navíc mám podchyceny promrhané peníze na stavbě dálnic v ČR ve výši asi 292 miliard korun. V dílčích věcech mohu mít nepřesnosti, ale vyčíslený řád ekonomických ztrát odpovídá. Některé dálnice neměly být stavěny vůbec, další neměly být stavěny v prosazovaných trasách a pokud už některé měly být stavěny, mělo se stavět podle objektivních priorit. Široce rozšířená metoda stavět, co si kdo vylobuje (a s každou vládou a zejména s každým novým ministrem dopravy napříč politickým spektrem se ty priority mění), je ošidná.

Je pravda, že výstavba dálnic v Polsku trpí určitým demokratickým deficitem. Veřejnost neklade zdaleka tak velký odpor jako v Česku. Je pravda též, že se tamní dálničáři nedopouští zdaleka tak velkých přehmatů jako čeští dálničáři.

Česko se zavázalo dosáhnout klimaticky neutrálního rozvoje do roku 2050. Výstavba dálnic je sice dálničáři vydávána za ekologicky šetrnou a příslušné státní orgány se v tom smyslu vyjadřují i v rámci hodnocení vlivů na životní prostředí, leč realita je zcela jiná: nová dálnice přináší vysoké zábory půdy, těžké dělící efekty přírody a někdy i osídlení, zdvoj až zečtyřnásobení objemu silniční dopravy v trase nové dálnice (proto se staví) znamená, že při třetinové měrné nehodovosti nula od nuly pojde, resp. část nehod se přesune na nedálniční komunikace (na mrtvých na silnicích se nepřiměřená rychlost podílí dlouhodobě asi jednou polovinou a nejlépe se trénuje na dálnicích) a že při dvoutřetinových měrných emisích toxických a skleníkových plynů se tyto zhruba zdvojnásobí. Jedno zdvojnásobení silniční dopravy v příslušné trase nové dálnice vzniká vytvořením nové dopravy, která by bez dálnice nevznikla (v příkrém rozporu s potřebou minimalizovat dopravní potřeby), druhé zdvojnásobení vzniká přetažením příslušné dopravy ze souběžných železnic, popř. i vodních cest, jejichž provoz je emisně i energeticky mnohem šetrnější ve srovnání se silniční dopravou. Za dovoz často krvavé ropy a zemního plynu přitom utrácíme nemalé peníze.

Závěrem mohu shrnout. Pan Křeček si právem stěžuje na mnohé podivnosti, ke kterým dochází při stavbě dálnic v ČR. Pláče ale na nesprávném hrobě. Hrubou vadnost celé dopravní politiky a zvláště pak její priority – výstavby dálnic – nevidí a nechce vidět.


reklama

 
foto - Zeman Jan
Jan Zeman
Autor je ekolog a čtenář Ekolistu.cz

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (36)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ss

smějící se bestie

11.10.2023 06:22
Chybí zde především zákon o liniových dopravních trasách, který mají Němci, Poláci ho převzali a to celých 33let !
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

11.10.2023 07:38 Reaguje na smějící se bestie
na takový lívanec jako je ČR nepotřebujeme tolik dálnic...nedělejme ze sebe dálniční pupek Evropy, protože jím nejsme. Z hlediska výstavby dálnic jsme toho zprasili dost v krajině, to, že nejsou schopni to napojit na dálniční síť je spíš záležitost neschopnosti. Stavíme dálnice které jsou bezvýznamné na Zlínsku a ve středních Čechách.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

11.10.2023 07:47 Reaguje na Jaroslav Řezáč
v Česku se staví dálnice mezi několika tisícovýma vesnicema...to hlava nebere.
Odpovědět
Pe

Petr

11.10.2023 08:48 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Dálnice do každé vesnice.
Odpovědět
LB

Lukas B.

12.10.2023 09:03 Reaguje na Petr
jak tady svého času vznikl (obávám se že nesmrtelný) hoax o tom, jak jsou tuzemské dálnice drahé, tak to byly samozřejmě jabka a hrušky - ale je fakt, že všude jinde je hustota sjezdů na dálnici výrazně menší než u nás (čili u nás je mimoúrovňová křižovatka v každé osídlené zatáčce), a cenu dálnic nedělá trasa (pokud to není tunel nebo obrovský most), ale mimoúrovňové křižovatky.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

11.10.2023 07:41
v zásadě s článkem souhlasím
Odpovědět
pk

pepa knotek

11.10.2023 08:52
Dokud se bude jogurt z Olmy vozit do jižních Čech a jogurt z Madety na severní Moravu, nebude dálnic a silnic nikdy dost. Tady spálená nafta, sodovkový plyn, prach z destiček a pneumatik evidentně nevadí. Kšefty, HDP a DPH musí pořád růst, jinak by nebylo na vojenský šrot.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

11.10.2023 08:53 Reaguje na pepa knotek
1*
Odpovědět
ss

smějící se bestie

11.10.2023 09:06 Reaguje na pepa knotek
ONO
je to trochu jinak - z fabriky se to veze do centrálního skladu nadnárodního potravinového řetězce třeba přes 1/2republiky a odtamtud teprve do toho jejich krámu, který je mnohdy pár km od té fabriky.
Odpovědět
LB

Lukas B.

11.10.2023 13:00 Reaguje na smějící se bestie
ono když to takhle napíšete, tak to zní hrozně, ale ti manažeři řetězců nejsou ani zloduši ani hlupáci, prostě je to takhle efektivní (eko se rovná eko, to už jsme, Plho, mockrát probírali). je to trochu složitější modifikace klasické úlohy, problému obchodního cestujícího.
optímální řešení (jak z hlediska peněz, tak najetých kilometrů a vytížení dopravních prostředků) je: od výrobce to jede plným kamionem přímo do centrálního skladu. tam se to přeloží a z centrálního skladu to jede plným kamionem do supermarketu (no dobrá, třeba do dvou-tří supermarketů kousek od sebe, do každého osm palet).

jak byste to prosím chtěli dělat jinak? rozvážet kamionem po jednotlivých supermarketech a v každém vyložit čtvrt palety? nebo to rozvážet velkou dodávkou? to byste ale měli auto se zhruba desetinásobnou spotřebou na tunu/kubík nákladu.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

11.10.2023 16:39 Reaguje na Lukas B.
Z fabriky rovnou do do márketu a samozřejmě menším autem do určité vzdálenosti, zrovna tak z těch centrálních skladů.
Odpovědět

Viktor Šedivý

11.10.2023 21:51 Reaguje na smějící se bestie
A vy si myslíte, že někdo z dlouhé chvíle pálí naftu v kamionech převážejících zboží zbytečně, i když by mohl rozvážet mnohem efektivněji v malém?
Odpovědět
LB

Lukas B.

12.10.2023 08:41 Reaguje na Viktor Šedivý
přesně tak. spousta majitelů "selských rozumů" zřejmě nechápe, proč sítě supermarketů mají menší náklady a tedy levnější zboží a pak válcují malé obchody - je to proto, že jsou zatraceně efektivní. eko se prostě rovná eko. v kamionu se na tunu nákladů spálí desetina nafty než v dodávce, a je dvacetina až třicetina mzdových nákladů na řidiče.

lokal food a nakupování u svého pekaře/řezníka/zelináře/včelaře nemá s ochranou přírody a šetřením se zdroji nic společného, je to pouze ochrana kulturních hodnot.

a ano, já tyhle kulturní hodnoty sdílím, nakupuji chleba u rodinného pekařství (no, už má čtyři obchody a do spousty dalších dodává), přestože stojí skoro dvojnásobek než šumava ze supráče, pokud jedu během otvírací doby okolo oblíbeného řezníka (no, taky má čtyři prodejny) tak tam nakoupím, jakkoli bych to měl v lidlu v akci o desítky procent levnější atakdále - ale dělám to proto, že mi to chutná a protože můžu a chci, ale neskrývám to za svatou víru.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

13.10.2023 14:59 Reaguje na Lukas B.
eko = eko.
Dobrá - ale když to eko je a zůstává hlavním kritériem, proč tedy pořád dokola posloucháme žvásty o boji se sodovkáčem, o vražedné škodlivosti dopravy (zvláště když jsou motory spalovací) atd.?
A proč to eko neplatí při rozhodování soudruhů v Bruselu? Ti na eko kašlou a evropskou ekonomiku, potažmo konkurenceschopnost, posílají vesele do kytek. Z naší donkichotské bitvy s klimatem se mohou v Číně (a nejen tam) potrhat smíchy.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

15.10.2023 15:41 Reaguje na Karel Ploranský
Není spíš pravdou , že tu konkurence schopnou ekonomiku posílá do kytek právě to "eko".
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

11.10.2023 09:39 Reaguje na pepa knotek
Bohužel, je to tak.
Pořád je levnější to vozit sem tam, protože je nafta levnější než výroba v oblasti, kde jsou drahé vstupní podmínky pro výrobu.
Odpovědět
pk

pepa knotek

11.10.2023 17:17 Reaguje na Michal Uhrovič
chcete naznačit, že výroba v Olmě je efektivnější než Madetě a naopak, proto se totéž vozí sem a tam
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

15.10.2023 15:44 Reaguje na pepa knotek
Chcete snad tvrdit, že lidé žijící okolo Olmy by měli konzumovat výhradně její výrobky a lidé v okruhu Madety zase pouze její?
Odpovědět
LP

Libor Petr

11.10.2023 10:42
Sarkasticky se zeptám, kolik orné půdy zničí zemědělští agrobaroni sklízením dotací, orbou na podloží a otrávením spodních vod, jak je to krásně vidět na slavném moravském Toskánsku. A kolik zemědělské půdy se zabere stavbou dálnic a neméně slavných skladišť? Tipuji že při roční míře eroze v ČR to první vede o jedne až dva řády.
Nebo má někdo přesná data?
Odpovědět
pk

pepa knotek

11.10.2023 17:12 Reaguje na Libor Petr
Nic Vám nebrání pronajmout si zemědělskou půdu a předvést jak se to má správně obdělévat, na polní den u vás se přijedu rád podívat a můžete poreferovat i kolik dotací jste sklidil
Odpovědět
MC

Michal Chadim

11.10.2023 11:03
Když někde čtu názory p. Křečka, tak mně teče ze zubů, u tohoto článku ovšem také, je to z extrému do extrému.

Dopravně neodůvodněná dálnice na Mikulov-Vídeň? Jel jste tam někdy v posledních letech? Proč asi Rakousko má A5 skoro až k hranici?

A dokud budou existovat lidé a státy, které uznávají jenom hrubou sílu (Rusko), jsou nezbytné i nákupy "neprotřebné vojenské techniky" z důvodu odstrašení. Nebo máte pocit, že východní ukrajina je momentálně environmenálním vzorem pro zbytek světa? A emise CO2 tam teď asi nezajímají vůbec nikoho...
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

11.10.2023 11:29 Reaguje na Michal Chadim
Emise CO2 zajímají EU-úředníky, kteří létají na konference letadli a dlouhosáhle o tom diskutují.
Odpovědět
LP

Libor Petr

11.10.2023 13:05 Reaguje na Michal Chadim
"neprotřebné vojenské techniky" z důvodu odstrašení.
To je přesně ono, ignorování reality, dokud realita nevstoupí do našich životů a domovů. Pak budeme težit a spalovat uhlí jako o závod, když hodný strýček Putler zavře plyn. Hlevně nesmíme nikoho odstaršovat svou silou.
Odpovědět
RS

Robert Seifried

11.10.2023 13:14
Největším problémem mainstreamového ekologického hnutí je jeho silně levicové myšlení. Právě proto většina inteligentních lidí hledí na zelené strany úkosem, a zkrátka je moc "nemusí". Když se k tomu přidá jejich čím dál větší exaltovanost a čím dál větší touha umravnit společnost "diktaturou levicového zeleného lidu", pak se nemůžou mainstreamoví ekologové divit, že se tímto radikálním levicovým postojem sami v očích inteligentní veřejnosti diskvalifikují. Voliči Spolu nejsou apriori fosilnë-palivoví automobilisté, schválně túrující motory na křižovatkách, aby co nejvíce znečistili atmosféru, odhazující igelitové obaly co pět minut po lesních cestách národních parků, do kterých ilegálně vjeli svým olej kapajícím mercedesem. Asi by se socialisticky smýšlející autor divil, kolik procent myšlenek a snah o ochranu přírody se těm, z jeho pohledu, ničitelům přírody honí hlavou, a jak odpovědně k ochraně přírody chtějí přistupovat a přistupují. Naštěstí levicová mainstreamová ekologie není jediným přírodu milujícím a o přírodu pečujícím názorem v ČR, ani na světě. Obsah článku trpí tolika chybami, manipulativními dedukcemi a sofistickými otočkami, že nebudu ztrácet svůj čas na každou z nich upozornit. Snad jen jedna za všechny, pokud je autor schopen napsat takový blábol jako "Na rozdíl od let reálného socialismu se hrubě zanedbává údržba a opravy silnic a dálnic", pak je všem jasné, že zaprvé v době socialismu na rozdíl ode mě, a mnoha z nás, nežil, a tedy vůbec neví, o čem píše, a za druhé je jasné, do jak zrůdné minulosti by chtěl naši společnost znovu uvrhnout. S komunisty (i těmi skrytými, nebo dosud si svou orientaci neuvědomujícími) je veškerá diskuze zbytečná. Pokud by to technicky šlo, autorovi bych velmi rád dopřál cestu časem zpět do dob komunistických silnic, jejich výmolů a obecně jejich stavu. A mohl by tam klidně i zůstat, kdyby se mu tam líbilo. Zase se ukazuje, že osobní historická zkušenost je nepřenositelná a tak je zřejmě společnost odsouzena neustále opakovat své chyby.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

11.10.2023 13:31 Reaguje na Robert Seifried
To, jestli někdo smýšlí levicově či pravicově nevypovídá vůbec nic o jeho inteligenci. A za druhé, vy považujete stav našich silnic za tak výrazně lepší oproti době socialismu? Dovolte, abych se zasmál.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

11.10.2023 16:54 Reaguje na pavel peregrin
Na to nachytali při prvních volbách nejednoho Honzu, když měli slogan "Inteligentní člověk volí pravici". Tak si zjistil, co znamená inteligentní, a nechtěl být opak:-)
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

12.10.2023 07:47
Velice pěkný článek , který vystihuje podstatu věci .
Jezdím často mimo ČR a jednoznačně nám PL, HU, HR uteklo, i tak zaostalé Rumunsko teď na dopravní infrastruktuře usilovně pracuje.

Kde hledat viníka ? V neschopnosti českých politických elit dohodnout se na prioritách bez ohledu na to, kdo právě bude vládnout , a záměr realizovat.
K tomu bezbřehá korupce na Ministerstvu dopravy a ŘSD .
Výsledek se zákonitě musel dostavit v podobě , kterou každý šofér důvěrně zná.
Musím si také kopnout do EU. Svého času přišla s myšlenkou transevropské železniční sítě pro nákladní přepravu.
Dokonce jsem viděl působivý asi 20 min. snímek -jak to bude vypadat- a byl jsem nadšený. Pointa spočívala v tom propojit uzlová místa pro přepravu zboží od velkých námořních přístavů přes střediska průmyslové výroby, tak aby milióny kamionů nemusely křižovat Evropu od Pyrenejí po Karpaty.
A zmizely tak zdroje významného poškozování ŽP i lidského zdraví=přehuštěná kamionová doprava.

Kdeže ty loňské sněhy jsou, hlavně , že teď víme, že musíme utlouct sodovkáč a pak navěky zavládne blahobyt a mír.
Odpovědět
LB

Lukas B.

12.10.2023 08:49 Reaguje na Miroslav Vinkler
ono to má své důvody. československý gulášový socialismus sice vytvářel obrovský vnitřní dluh a byl šedivým marasmem, ale v porovnání s (třeba) polskem se zas tak špatně (po hmotné stránce) nežilo. a tak "když se to votočilo" tak u nás nebyla tak silná poptávka po tom, abychom se konečně nažrali masa a čokolády do sytosti a každý měl boty a na auto se nečekalo v pořadníku 15 let, ale byla silná poptávka aby "to tady nesmrdělo a bylo to tady hezký", a tak se kyvadlo přehouplo přespříliš, a příprava dopravních staveb je obtížným překážkovým během na dlouhou trať.
Odpovědět
JO

Jarka O.

13.10.2023 14:36
Dobře, že je alespoň 2 slovy připomenutý nízkoemisní DOL, aby nezapadlo, kdo ho znemožnil. P. Viala tento týden řekl, že do 10 let bude dostavená celá dopravní infrastruktura, tak to je bezvadné.
Odpovědět
LB

Lukas B.

13.10.2023 14:49 Reaguje na Jarka O.
ještě mi nikdo věrohodně nevysvětlil, co by se po tom DOLu vozilo.

jediná aktuálně smysluplná tuzemská lodní doprava je zásobování betonárky na Rohanském ostrově.

teoreticky by dávala smysl labská vodní cesta, ale to pouze v případě, že by došlo kceloročnímu splavnění labe na německém území - což je zcela mimo realitu (ne technickou, ale politickou).

samozřejmě má smysl splavnit/obejít Hrčáky a spojit dolní labe s pardubicema.
Odpovědět
JO

Jarka O.

13.10.2023 15:13 Reaguje na Lukas B.
Asi to nedokážu, ale zkusím. Lidi, voda, zrní, materiály, výrobky ..., nemusely by všude být ty dálnice, ale ani celé propojení DOL. Jen i napojení Viselsko - Oderského kanálu do Ostravy by mělo význam, Poláci měli jak zájem, tak finance od EU.
Odpovědět
LB

Lukas B.

17.10.2023 09:08 Reaguje na Jarka O.
ano, lidi se po plavebních kanálech vozí, není to však doprava, ale chlastací parníky a zábavní člunkování. výrobky? jaké? celá ekonomika jeda na "just in time" dodávky. materiály se vozí/by se vozily, ale to by muselo být něco, co je potřeba ve velkých objemech, a je tedy laciné, ale to laciné se zas nevyplatí vozit moc daleko. efektivita obrovských námořních lodí se na plavebních kanálech jaksi nekoná.

Odpovědět
AJ

Aleš Johanovský

16.10.2023 17:24 Reaguje na Jarka O.
Prostudujte si jak se vyvíjí využité dopravní kapacita u "staršího bráchy" Dunaj-Mohan v Německu. Rok od roku klesá, a je cca na přijatelné hodnotě pro jednokolejnou železniční trať.
Odpovědět
JO

Jarka O.

17.10.2023 10:59 Reaguje na Aleš Johanovský
LB+AJ:Fajn, záleží na vás, jiní stavějí (SRN, Polsko, Ukrajina ..). Peníze vč. dotací z EU ušetřené za drahý DOL jsou jistě výborně použité na jiné sympatické trvalé hodnoty. Více se vyplatí plakát osoby ve futrálu na veřejném domě než půl km kanálu a každý den přibývá mnoho příkladů dobře využitých financí :)
Odpovědět
JO

Jarka O.

18.10.2023 15:20 Reaguje na Aleš Johanovský
https://www.idnes.cz/ekonomika/podniky/sef-betonaren-bojujeme-za-to-co-v-cizine-uz-davno-funguje.A231009_130020_ekoakcie_vok

1*
Odpovědět
rl

rýpal lesní

17.10.2023 01:38
Absolutně se vytratila snaha o snížení intenzity dopravy prostřednictvím snížení samotných přeprav, a nebude to lepší, až do doby katarze. I tak je na cílené řešení pozdě. Devastocén pokračuje.
<rýpal lesní>
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist