https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jindrich-petrlik-ztracime-kontrolu-nad-nejtoxictejsimi-chemickymi-latkami
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jindřich Petrlík: Ztrácíme kontrolu nad nejtoxičtějšími chemickými látkami

4.5.2023
Zasedání Stockholmské, Basilejské a Rotterdamské úmluvy.
Zasedání Stockholmské, Basilejské a Rotterdamské úmluvy.
Foto | Nikola Jelínek / Arnika
V pondělí 1. 5. 2023 začala v Ženevě jednání Stockholmské, Basilejské a Rotterdamské úmluvy, která mají za cíl ochránit planetu před znečištěním nejtoxičtějšími látkami světa. Na jednání vystoupil Jindřich Petrlík z Arniky, aby za nevládní organizace z celého světa tlumočil požadavky na lepší regulaci perzistentních organických látek v odpadech. Přinášíme znění jeho intervence.
 
Vystupuji jménem IPEN, sítě více než 600 organizací občanské společnosti z více než 120 zemí, které usilují o budoucnost bez toxických látek. Oceňujeme práci, kterou skupina SIWG odvedla na aktualizaci technických pokynů zabývajících se odpady s obsahem POPs (perzistentních organických látek), zejména pak dodatečné informace o technologiích schopných likvidovat odpady POPs. Litujeme však, že úplné informace o účinnosti destrukce některých technologií často chybí nebo jsou vynechány, jako například v případě cementářských pecí nebo metalurgie.

Vítáme také možnosti limitních hodnot pro POPs v odpadech, které vypracovala skupina odborníků. Laxní limity pro POPs v odpadech stanovené v technických pokynech však stále vedou k recyklaci velkého množství POPs. Nejnovější studie provedená v Keni odhalila dosud nejvyšší naměřené množství PCB s dioxinovým efektem ve vejcích slepic z volného chovu chovaných v blízkosti trhu s elektronickým odpadem. Limity pro nízký obsah POPs pro PCB s dioxinovým efektem v pokynech stále chybí.

Jiná celosvětová studie odhaduje, že každý rok ztrácíme kontrolu nad přibližně 7,5 kg TEQ polychlorovaných dioxinů a furanů v odpadech, jako je popílek ze spaloven. Toto množství dioxinů se rovná přípustnému příjmu pro stotřiatřicetinásobek celé populace planety Země. Ztrácíme kontrolu nad nejtoxičtějšími chemickými látkami, jejichž odstranění bylo cílem Stockholmské úmluvy. Je to přímý důsledek velmi slabých limitů pro nízký obsah POPs, které hájí několik zemí chránících ekonomické zájmy. Dalším důsledkem této slabosti je volný pohyb POPs v odpadech přes hranice, protože neexistují jiné regulační překážky než právě limity pro nízký obsah POPs.

21 autorů se v recenzované studii zabývalo dostupnými údaji o kontaminaci slepičích vajec dioxiny. Téměř 90 % zkoumaných oblastí na celém světě nebylo bezpečných pro produkci vajec z volných chovů, která jsou na mnoha místech světa stále důležitou součástí lokálně pěstovaných potravin.

Nová studie vychází z analýz spotřebitelských výrobků z 26 zemí a naznačuje, že zejména malé děti mohou být vystaveny značnému množství PBDE a souvisejících škodlivých chemických látek (včetně bromovaných dioxinů) v hračkách. To vyžaduje přísné limitní hodnoty pro PBDE. Hodnota by měla být stanovena na úroveň 50 mg/kg, jak navrhuje africký region.

Všechny tyto studie jsou slušným varováním. Rozhodnutí o stanovení limitů pro nízký obsah POPs jsou často politická a řídí se pouze kritériem minimalizace nákladů pro průmysl. Tento přístup podkopává cíl Stockholmské úmluvy, kterým není vyhnout se nákladům na zpracování odpadů, ale "je chránit lidské zdraví a životní prostředí před POPs". Při stanovování limitů pro POPs v odpadech musí být prioritním kritériem méně viditelné náklady v podobě ztracených zdravotních a environmentálních hodnot. Potenciální náklady na poškození zdraví jsou mnohonásobně vyšší než náklady na zpracování odpadů s POPs. Je načase si vzpomenout na slova domorodých obyvatel: "Až bude pokácen poslední strom, ulovena poslední ryba a znečištěna poslední řeka; až bude dýchat vzduch, který je nemocný, pozdě si uvědomíme, že bohatství není na bankovních účtech a že nemůžeme jíst peníze."

Děkuji vám.


reklama

 
foto - Petrlík Jindřich
Jindřich Petrlík
Autor je vedoucí programu Toxické látky a odpady spolku Arnika.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (18)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jaroslav Řezáč

4.5.2023 06:56
Relativizace vede k podceňování nebezpečí a je to jako jízda na kole, dětem helmu koupíme sobě nikoliv, psovi dáme svítivý obojek, sobě černou bundu bez reflexních prvků. Koupíme si mobil, aby za nás všechno řešil, tím vzniká funkční impotence. Vědomí se mění v bezvědomí.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

4.5.2023 07:00 Reaguje na Jaroslav Řezáč
1*
Odpovědět
ss

smějící se bestie

4.5.2023 07:04
A kdy bude získána kontrola nad vším tím, co do společnosti pro domácnost/kuchyň, WC, koupelna, cpou přes reklamy v médiích, to vše vyrábějící firmy, no !
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

4.5.2023 07:34
Pro srandu králikom. Je známo, že při spalování biomasy vznikají i dioxiny, (jako ve spalovnách), ale v biomase je nikdo neměří. Důvodem je poměrně vysoký obsah chloru v biomase (NaCl).
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

4.5.2023 17:37 Reaguje na Slavomil Vinkler
Nejen stopy soli (NaCl). Příroda dala rostlinám do vínku fotosyntézu. Krom těch fotonů (světla), je k tomu potřebné i zelené listové barvivo, odborně chlorofyl. Jeho název napovídá, že to má něco společného s chlorem...
Odpovědět
pk

pepa knotek

4.5.2023 19:37 Reaguje na Tonda Selektoda
chlorofyl žádný chlor neobsahuje
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

4.5.2023 20:35 Reaguje na pepa knotek
Dík za upozornění. Asi jsem se opravdu mýlil.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

5.5.2023 08:18 Reaguje na Slavomil Vinkler
"Poměrně vysoký obsah chloru" neboli vyšší množství chlóru než je běžné množství je v biomase rostoucí kolem v zimě solených silnic a chodníků. Jiná biomasa je na tom mnohem lepší. Ovšem chlór je biogenní prvek, protoho v určitém velmi malém množství obsahuje každá biomasa. Proto taky platí poučka, že každá lidská technologie, i ta technologie , která získává teplo z přírodních látek - spalováním biomasy, produkuje určité množství emisí, které mění životní prostředí. Je třeba jenom dbát, aby to množství bylo minimální, šetřením vyrobené energie i jiných vyrobených produktů. A používáním technologie, která odpovídá i technické úrovni i odpovídá optimální ekonomice toho procesu.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

5.5.2023 20:37 Reaguje na Radim Polášek
Ale že té soli na silnice sypeme, příkopy zarůstají slanomilnou vegetací. Ta sice nejde do spalovny, ale i na loukách a polích je soli dost.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

4.5.2023 07:34
Prostě opět se ukazuje, že základem je bohatá společnost. Ta si může dovolit dodržovat i velmi přísné ekologické limity. Proto například v EU žijeme v prostředí ekologicky tak nezávadném, jako bylo naposledy před tím, než člověk objevil oheň a začal žít v jeho blízkosti.
V Africe to bude nějakou dobu trvat, než si něco takového budou moci dovolit. Neboť při volbě mezi smrtí hladem a troškou škodliviny v okolí si vyberou tu trochu škodliviny. Úplně stejně volili i naši předkové.
Odpovědět
MM

Milan Milan

4.5.2023 13:06 Reaguje na Richard Vacek
To je jako vtip? Žijeme v reletivně dobrém prostředí, protože dopady všeho, včetně rozvoje byly v minulosti vždy vyvážené. Ale teď je to tak nějak extrém na extrém. Např. včerejší info: "EU chystá úpravu, která zásadně omezí tepelná čerpadla. Odborníci před ní varují". (problém s F-plyny). Kde byly odborníci před tím. A co na to zelená úsporám???
Odpovědět
RP

Radim Polášek

5.5.2023 08:24 Reaguje na Milan Milan
Zeleným leze tlusté do tenkých. Podařilo se jim v EU prosadit tolik toxických a ekonomicky sebevražedných úprav a regulací a zákazů, že se začínají pomalu ocitat v situaci, kdy jedno zelené přikázání jde přímo proti druhému zelenému přikázání.
Přirozeně my všechen ten zelený odpad a šlem platíme, to bylo vždycky, ale nyní už si zelení podkopali tolik prostoru kolem sebe, že už sami pomalu nemají žádný volný prostor.
Odpovědět
pk

pepa knotek

4.5.2023 19:49 Reaguje na Richard Vacek
Afrika by měla především všechen odpad co tam "bohatá společnost" vozí vrátit zpět, ať si ho bohatí evropané zlikvidují na svém území. Na každou Li-autobaterii připadá několik desítek tun toxických kalů, které tam při těžbě Li rovněž zůstanou, s dalšími vzácnými kovy je to obdobné. Ekologové produkci elektroaut ještě podporují a tváří se, že zachraňují planetu.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

5.5.2023 08:19 Reaguje na Richard Vacek
1*
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

4.5.2023 18:10
A co nám ten pán vlastně sdělil? Že týmy vědců vyzkoumali nějaká nebezpečí, a on teď kvůli tomu vážil cestu až do Ženevy, aby nás varoval? Takových různých varování nějakých neznámých týmů vědců, ekologických spolků, hnutí a aktivistů, jsme již slyšeli... A život jde dál. Život každého živého tvora, je totiž bojem o přežití a prevencí možného hrozícího rizika.
Spíše by bylo zajímavé, co po prostudován všech těch vědeckých zkoumání, ten pán navrhuje k nápravě. Nepřežírat se, abycho netloustli? Chodit na ekologická sympózia pěšky? Porvat se navzájem o nejbližší jeskyni, vhodnou k obydlení? Nebo raději vylézt zpátky na stromy, mezi opice?
Odpovědět
HH

Honza Honza

5.5.2023 09:32
je to tak jako se všemi ekolog. programy, s činností člověka a nakonec i s vývojem přírody. Nesmysl je, fanaticky se děsit, že vše spěje k zániku. Je třeba mít ucelený rozumný vyvážený plán, jak situace řešit- jak oteplování, tak činnost člověka- zabírání půdy apod, tak i odpady. Vědět, že vše má i negativní stránky, že nevyřeším vše geniálně. Bohužel, žádný takový ucelený plán společnost nemá, jsou to vždy jen výkřiky, jedna činnost porušuje smysl druhé. Ekologické programy jsou zaměřeny jednostranně na snížení CO2- činnosti , které se společnosti finančně hodí - elektroauta, TČ, fotovoltaika- aby někdo si na tom mohl nahrabat peníze, péče o vlastní přírodu (zalesnění, zavodnění) je nedostatčná. Boj s odpady- omezit spotřebu plastů, nahrazovat je dřevem, papírem, odpady řádně třídit, recyklovat. Zavádět recyklovatelné plasty. Hlavní, pro planetu nejdůležitější, je efektivní sběr plastů doma, neodvážet je někam do Afriky, kde je hodí do moře. Konečný osud nerecyklovatelných plastů musí být spalování i když v popelu jsou uvedené škodliviny. S tím se nedá nic dělat- místo zaměření se na efektivní činnosti- sběr, třídění, recyklování se děsit že v popelu jsou polychlorované dioxiny a furany, jak se píše ve článku.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

5.5.2023 10:14
Pamatuji dobu bez popelnic na vesnicích, kdy nebyly plasty a vše končilo
na hnoji, nebo v kamnech. Popelem z uhlí lidé vylehčovali jílovitou půdu
a vysypávali černouhelnou škvárou cesty a hřiště, včetně těch dětských.
Škvára končila ve zdech domů jako monolit, tvárnice a nebo v podlahách
jako škvarobeton. Je to vše pouze o stupni vědění a strachu. Nikdo tehdy
netušil co ve škváře je a ještě po plyšáku měl certifikát nezávadnosti
Agloporit z popílku z elektrárny Dětmarovice. Náhle přišly ty znalosti
a STRACH co s tím? Lidé mají z těchto popelovin celé baráky a světe div
se žijí, pole a zahrádky plné popela a žijí taky a jsou často zdravější,
než ti, co se s popelem nikdy nesetkali. Nejhorší smrt je ze strachu a
nejlepší v blažené nevědomosti. Arnika kráčí v prvé linii v boji proti
spalovnám odpadů, ale nenabízí lepší řešení. Přál bych jim čuchat smrad
z recyklační linky PET láhví, kde vyrábějí recyklát ve formě vloček. To
bych byl raději, aby u nás místo toho byla spalovna z moderní a účinnou
filtrací vyrábějící elektřinu, teplo a možná by nám za odpad jako palivo
ještě platila! Tak recyklují pouze zlomek tříděného odpadu a zbytek plní
nově rozšířenou skládku. Ale co, nakonec je to supermarket pro ptáky
a potkany a okolí je vyzdobeno mikrotenem na stromech a odpadky pod stromy,
které tam přinesli oloupat z potravy ptáci. Kosti, alobaly, plasty atd.,
jsou nádhernou "ozdobou" lesů v okolí.
Odpovědět
AN

Aleš Nebáznivý

5.5.2023 21:05 Reaguje na Břetislav Machaček
Jsem zvědavý až po nás začne rekonstruovat domy nová generace. Ta se z těch polystyrenů, různých lepidel a plastů ve všem zblázní.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist