https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jirin-hlavenka-skoro-same-dobre-zpravy-v-obnovitelnych-zdrojich
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jiří Hlavenka: (Skoro) samé dobré zprávy v obnovitelných zdrojích

2.1.2022 | BRNO
Fotovoltaická elektrárna. Ilustrační snímek.
Fotovoltaická elektrárna. Ilustrační snímek.
Obnovitelné zdroje energie mají u nás rozpornou pověst. Na jedné straně vnímáme klimatickou změnu a tušíme, co se na nás řítí, na druhé jsme ale dosti skeptičtí vůči tomu, zda obnovitelné zdroje energie mohou být tou vytouženou záchranou. Obáváme se, že jsou či budou velmi drahé, že jejich kapacita nepostačí, že jsou závislé na neovlivnitelných silách přírody (svítí, nesvítí, fouká, nefouká). Máme - nikoli neodůvodněné - obavy, že silné dotace opět půjdou do kapes šíbrů a celkově nedůvěřujeme tomu, že když stát něco vezme do rukou, dopadne to dobře a nikoli jako obvykle.
 

Pokud vás to uklidní, mám tyto obavy taky. Ale snesu vám zde důležitá fakta a pokroky z uplynulého roku, které je snad pomohou trochu rozptýlit.

Výkon roste, ceny klesají. A stále to trvá

Je jasné, že nové technologie jsou na začátku drahé a složité, pak se to zlepšuje; platí to i o obnovitelných zdrojích a není to určitě velké překvapení. Co ale je překvapením, je, že toto zlepšování a současné zlevňování trvá i nadále a skoro nezpomaluje.

Od roku 2010 klesla cena solární elektřiny o 85 % (tedy zhruba šestkrát), větrné na polovinu. U solárů se vývoj stále drží pravidla, že pokaždé, kdy se zdvojnásobí na světě instalovaná kapacita solárních panelů, klesne jejich cena o třetinu.

Dnes je cena energie z obnovitelných zdrojů konkurenční vůči tradičním zdrojům - v otevřených výběrových řízeních v USA, kdy je požadován tzv. pohotový výkon (tedy dodávat kdykoli je potřeba, nikoli kdy svítí nebo fouká) dnes stále častěji vítězí obnovitelné zdroje nad uhlím či plynem.

Poslední známá čísla jsou mezi roky 2019-2020 (rok 2021 ještě není spočítán) a hovoří o následujících poklesech cen z obnovitelných zdrojů, meziročně: fotovoltaika -7 %, větrníky na moři -9 %, větrníky na souši -12 % a tzv. koncentrované soláry -16 %. (K tomuto víc dále).

Vývoj cen dobře ilustruje první obrázek: zcela vlevo jsou fosilní paliva, v pravé části pak obnovitelné zdroje. Je vidět, že před deseti lety ještě byly obnovitelné zdroje zcela neschopné konkurence, trojnásobně až pětinásobně dražší na vyrobenou kWH (s výjimkou větrníků na souši). V roce 2020 ale už větrníky na souši porážejí fosílie na hlavu, níže je i fotovoltaika a obrovský skok zaznamenaly i mořské větrníky. A po roce 2021 budeme opět o kousek dál.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | IEA

Říkáme si, že cíle (“Fit for 55”, “Green deal”) jsou nadstřelené a nesplnitelné. Jenomže v roce 2010 se vítr a slunce podílely na 1,7 % vytvořené elektřiny, o deset let je to 8,7 %, pětinásobek za dekádu. O tom, že by byly vyčerpány možnosti pro jednu i druhou technologii vůbec nelze mluvit, kapacity planety (bez toho, že bychom si škaredili svoje okolí) jsou obrovitánské. Ohledně cílů je dobré si připomenout, že v roce 2012 prognózovala IEA (Mezinárodní energetická agentura), že až v roce 2030 dosáhneme 550 TWh ze sluneční energie… ale toto množství bylo vyrobeno už v roce 2018.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | IRENA

Rok 2021 bude opět rekordním

Podle zmíněné IEA bude 2021 rekordním rokem z pohledu nově instalované kapacity, tedy přírůstku. Co přináší každoroční rekordní přírůstek, je jasné - exponenciální růst celkové instalované kapacity, jak ukazuje obrázek. Je z něj dobře patrné, že zatímco do roku 2016 ještě stále přibývaly hydroelektrárny, od dalšího roku už je to v režii slunce a větru. V exponenciále si tak voda víceméně drží pozice, slunce a vítr ji ale už překonávají.

Jestliže před pár lety proběhla světem novinka, že v přírůstcích už obnovitelné zdroje předběhly ty tradiční, pak IEA odhaduje, že v roce 2021 už bude celých 90 % (!) celkového přírůstku energetických zdrojů obnovitelných a jen 10 % tradičních. Růst nových kapacit se v těchto letech pohybuje okolo 270 GW (srovnej jeden blok Temelína = 1 GW, samozřejmě mějme na vědomí, že zatímco Temelín “jede furt”, obnovitelné nikoli) a v příštích dvou letech se má na této úrovni udržet. (Důvodem byl extrémní růst v Číně díky státní politice, který výrazně zpomalí. Ostatní svět to však dožene).

Energie se dnes soutěží v aukcích a jak dopadají obnovitelné zdroje ukazuje obrázek č. 3 - rok od roku víc vyhrávají obnovitelné zdroje. Růst je opět exponenciální. Soutěží se na cenu, bez ohledu na technologii. V cenovém vyjádření se používá termín LCOE (levelized cost of energy), který počítá průměrný náklad na kWH rozpočtený na celou dobu životnosti elektrárny, přičemž se započítává výstavba, provoz, údržba i opravy. Porovnání této nákladové ceny uvádí obrázek č. 4: například u nás tolik oblíbené jádro je už dnes pětinásobně dražší než plyn nebo velké solární farmy (!). Je ale vhodné si povšimnout, že solární panely na střechách patří mezi drahé zdroje a vyrovnají se jádru - je zřejmé, že finanční efektivity se dosahuje ve velkých instalacích. A upozorňuji též na položku u jádra číslo 5: udává nákladovost u jaderné elektrárny, která je už dávno v provozu, tedy zafinancovaná a zaplacená, tedy jen o její provozní náklady, bez nákladů na stavbu - i ty jsou na úrovni obnovitelných zdrojů. Vyvrací to oblíbenou fikci, že jakmile se už jaderka postaví, tak že prakticky nevyžaduje žádné provozní náklady. Není to bohužel pravda.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | IEA

Kilowatthodina za 23 haléřů

Kam až může jít tržní (vytendrovaná!) cena obnovitelné energie, ukazují poslední aukce z arabského světa. Obří projekty s vysokou efektivitou jako je 600 MW elektrárna v Saudské Arábii byl vytendrován s cenou 0,0104 USD, tedy asi 23 haléřů za vyrobenou kilowatthodinu. To není výrobní, ale prodejní cena počítající se ziskem elektrárníka a je to třikrát méně než jsou minimální náklady LCOE z obrázku. Je jasné, že jsou zde pro sluníčko výborné podmínky (nicméně ve velkém horku trochu klesá účinnost), ale dobře to ukazuje, kam už se technologie dostaly.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | IEA

Koncentrovaná sluneční energie

Zatím málo známý druh obnovitelných zdrojů víc než dlouhé vysvětlování ozřejmí obrázek č. 5. Namísto fotovoltaických panelů používá zrcadla, která soustředně směřují sluneční energii do ohniska. Zde se ohřívá medium, které pak slouží podobně jako v konvenční elektrárně, tedy pro pohon turbogenerátoru vytvářejícího elektřinu.

Koncentrovaná sluneční energie.
Koncentrovaná sluneční energie.

Hlavní výhoda tohoto zdroje je v možném ukládání energie: vyrobené teplo jde například do roztavených solí, odkud se pak uvolňuje dle potřeby. Je to vlastně druh sluneční elektrárny, která ale produkuje stabilní (nebo pohotový, požadovaný) výkon 24 hodin denně, když je potřeba. Jsou zde ale i nevýhody, jako je vysoká pořizovací cena, náklady na čištění zrcadel a ekologické náklady. Přesto se ale této technologii přisuzuje důležité místo v obnovitelném energetickém mixu - pokud se staví v místech, kde svítí slunce stabilně velkou většinu dní v roce, je to velmi spolehlivý zdroj dodávající energii podle potřeby. Účinnost přeměny je u těchto elektráren 25-30 %, což není tak zlé.

Zakletý zámek je dnes jen v ukládání

Dá se říci, že u obnovitelných zdrojů už dnes nespočívá problém v jejich výrobě. Míst kde se dá vyrábět elektřina ze slunce nebo větru a kde “neškodí” svým umístěním je víc než dost. Zůstává však určitý (překonatelný, byť ne levně) problém transportu a zatím hlavní problém ukládání.

I zde jsou ovšem dobré zprávy. Cena bateriového ukládání v průmyslovém (tedy velkém) provedení permanentně a stále rychle klesá. Obrázek uvádí poklesy v uplynulé dekádě, kdy se pohybovaly mezi 10-35 % meziročně, a je výborné, že i v těchto letech se stále držíme nad 10% poklesem. (Informace za rok 2021 ještě nejsou k dispozici). Celková kapacita pro ukládání roste též exponenciálně - tedy každý rok jsou vyšší přírůstky než v roce předcházejícím - tím ale dobré zprávy víceméně končí. Zatím stále není nějaká přelomová nová bateriová technologie, která by problém vyřešila jednou provždy, baterie se stále nejvíce spoléhají na (drahé a nikoli nekonečné) lithium a jsou, marná sláva, stále drahé. Proto se také věnuje více pozornostem obnovitelným zdrojům s možností ukládání, jako jsou zmíněné “koncentrované” sluneční elektrárny. Hledají se i další cesty.

Cena baterií klesá.
Cena baterií klesá.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | IEA

Jak je to s Green dealem?

Rozumím Green dealu - což je ale velmi široké pásmo opatření proti klimatické změně, ale vůbec i devastaci planety v řadě dalších ohledů člověkem - spíš jako cestě než jako cíli. Dobře to ostatně ilustruje i tento článek, který uvádí každoroční velmi citelné pokroky v podstatných věcech, ale současně i oblasti, kde to jde pomaleji.

Náš přístup je někdy příliš inženýrský - chceme vidět, jak to má všechno perfektně rozplánováno, narýsováno, vyřešeno. Sice na papíře, ale to nevadí. Taková ale není realita, nikdy, a u Green dealu teprve ne - je před námi spousta překážek, některé víme jak splníme, u některých to spíš odhadujeme, i když se znalostí věci (například jak jsme podobné překážky překonávali dříve).

Podstatné ale je, že výprava po této cestě funguje: rok za rokem se dostáváme o hodně dál, a dokonce (jak jsem v článku doložil), jsme schopní tempo zrychlovat.


reklama

 
foto - Hlavenka Jiří
Jiří Hlavenka
Autor je český podnikatel a investor v oblasti informačních technologií, od roku 2016 zastupitel Jihomoravského kraje.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (226)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

PH

Pavel Hanzl

2.1.2022 08:46
Konečně komplexní a rozumný pohled s přehlednými daty. Není to skutečně žádná věda, mohli by to pochopit už i ropáčci, ovšem výsledek bude jak dycky. Nepochopí nic, ropáctví není rozumová činnost, pouze pocitová, tj. u většiny lidí dominantní.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

2.1.2022 09:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Pořád ještě topíte plynem pane Hanzl? Co se u vás potom dá nazvat tím dominantním? Řekl bych, že dominantní je u vás pouze potřeba " kázat vodu....".
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.1.2022 10:22 Reaguje na Jarek Schindler
Topím prdy ropáků z téhle diskuse. To je neomezený zdroj, ovšem výhřevnost je mizerná.
Odpovědět
kk

karel krasensky

2.1.2022 15:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Děkují vám pane Hanzl za sebe i ostatní diskutující za příspěvek plný logických,nezpochybnitelných faktu,argumentu a dukazu.Myslím,že ale někteří diskutující mu asi nebudou rozumět,protože ja napsan v přílíš odborném a vědeckém duchu.Pochopte prosím,že většina z nás zdaleka nedosahuje váší inteligence.Děkují za pochopení.
Odpovědět
JH

Jaromír Husařík

3.1.2022 05:39 Reaguje na Jarek Schindler
A co je to za argument, ptát se čím kdo topí? Četl jste vůbec ten článek a o čem je? Já také topím plynem, ale už brzy přejdu na tepelné čerpadlo a budu mít na střeše fotovoltaiku, takže většinou potřebné energie si vyrobím sám. K topení v zimě částečně využiji energii vyrobenou v létě, uloženou do virtuální baterie. Ono to jde, stačí aby byly dostupné technologie a stát správně nastavil podmínky. Nejsem inženýr, jsem jen elektrikář.
Odpovědět
EN

Emil Novák

3.1.2022 08:38 Reaguje na Jaromír Husařík
Tak to se pletete, k topení v zimě určitě nevyužijete energii vyrobenou v létě, využijete energii vyrobenou v zimě, kterou vám váš dodavatel zdarma (za distribuční poplatek) zajistí výměnou za tu kterou jste vyrobil v létě a kterou spotřeboval v létě někdo jiný. Proto se ta baterie nazývá virtuální.
Odpovědět
JH

Jaromír Husařík

3.1.2022 08:53 Reaguje na Emil Novák
A já snad tvrdím, že ne? Vyrobím, někdo spotřebuje a jiný dodavatel, například jaderná, tepelná anebo třeba větrná elektrárna, mi ji v zimě dodá za nějaký poplatek zpět. Pro mne osobně, je to skvělá možnost. Drobnou chybkou na kráse tohoto řešení je, že i za takové virtuální uložení se platí nějaký poplatek za každou nasmlouvanou MWh. To by asi bylo vhodné zrušit, i když to není žádný velký peníz.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

3.1.2022 08:57 Reaguje na Jaromír Husařík
Drobná chybka na kráse je to, že vyrábíte v době, kdy je přebytek el. energie z FVE a spotřebováváte v době, kdy je nedostatek el. energie z FVE a výrobu musí zajišťovat uhelné a plynové elektrárny.
Odpovědět
JH

Jaromír Husařík

3.1.2022 09:30 Reaguje na Jaroslav Studnička
Není problém odstavit na léto nějaký jaderný blok a udělat na něm revizi a servis. A konec konců, řešení není na ani mě, ale na někom, kdo jaksi má toto v gesci, já jen využívám možností, které jsou My dány. Proč bych si tím měl zatěžovat hlavu a nevím, proč si tím zatěžují hlavu všichni ti odpírači všeho možného.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

4.1.2022 04:08 Reaguje na Jaromír Husařík
Geniálne. Rovnako by mohli argumentovať antijadroví rakúšania - nechceme jadrové elektrárne, ale prečo by sme si mali zaťažovať hlavu kde vezmeme v zime dostatok energie. Nech si s tým poradia inžinieri.
Je to čisté pokrytectvo, virtuálna bateria je len niečo ako kreatívne účtovníctvo - na upokojenie ľudí, ktorých fyzikálna realita nezaujíma.
Odpovědět
JH

Jaromír Husařík

4.1.2022 07:43 Reaguje na Jaroslav Pobeha
Já řeším vlastní energetiku a stát by k tomu měl přistupovat podobně a nastavovat podmínky. Copak nic nechápete? Mám já snad řídit vládu? Ne, jen se ji, ano ji, tedy vládě, přizpůsobuji a využívám to, co mi umožňuje využívat. Takže o čem to vlastně píšete? I já chápu, že vláda, musí momentálně řešit mix energetických zdrojů a musí to řešit i s ohledem na trendy v celé EU. Cíl by měl být jasný a jednoznačný, tedy nulové CO, ale čas, kdy toho je možné dosáhnout musí odpovídat možnostem jednotlivých zemí. Těžko můžeme v tomto jet stejnou rychlostí jako třeba Nizozemí anebo Rakousko. Debata tedy není o tom jestli, ale jak a jak rychle. Všichni chceme zdravé životní prostředí, jen někteří na něm, pracovali delší dobu a mají jiné možnosti. Tohle všechno já chápu, tak mi tady proboha nepodsouvejte řečičky o pokrytectví. Co já i tady vidím, není debata o tom, jak dosáhnout čistého životního prostředí prostřednictvím nových technologií a inovací, ale neustálé zpochybňování a hledání důvodů, proč se na to vykašlat. Vy hledáte důvody k odporu a ke zpochybňování a já v tom vidím příležitosti. To jsou dva pohledy na stejnou věc a já vím, který je lepší, a tak se tím řídím. 12 let investuji do domu a již nyní mám asi třetinovou potřebu energie na vytápění a ohřev vody. Nyní mě čeká další krok a já ho prostě udělám tím spíše, že k tomuto kroku mě podpořil stát se svou nabídkou finanční dotace.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

4.1.2022 12:02 Reaguje na Jaromír Husařík
Som rád že si uvedomujete, že je rozdiel medzi energetickou strategiou štátu alebo EU a tým ako sa zariadite vy. Jednotlivec však musí vedieť čo je za pekným pojmom typu virtuálna batéria, môže sa stať, že o niekoľko rokov to zrušia. Novinky a pretvorenie energetiky - nič proti tomu nemám. Osobne si myslím, že dobre by bolo v našom klimatickom pásme sa zamerať na malé a stredné jadrové elektrárne obzvlášť FBR. A k tomu doplnok fotovoltaika. Je to rozhodne lepšie ako masívne spaľovanie biomasy ako to navrhla Greenpeace a Hnutí Duha. Fotovoltaické elektrárne primárne stavať hlavne v subtropoch, kde na to majú dobré podmienky.
Odpovědět
DB

Darth Bane

4.1.2022 20:58 Reaguje na Jaromír Husařík
A vy myslíte, že spotřeba toho baráku je jediný energetický tok, který spotrebovavate??? Vy nezerete, a nemáte spratecky, co žerou? A odkud si myslíte, že se berou potraviny, co????
Odpovědět
JH

Jaromír Husařík

5.1.2022 07:10 Reaguje na Darth Bane
Píšete nehorázné nesmyly. Je to stejné, jako by Vám někdo předhazoval, že tím, že si koupíte auto na naftu, budete snad zodpovědný za růst rakoviny díky vlivům růstu zplodin ve svém okolí. A nebuďte sprostý a zkuste myslet, misto hloupých a sprostých řečí. Můj názor je ten, že lidi zde, ač jsme kdysi byli v modernizacích hodně ve předu, tak komunismus nás totálně zničil a stali jsme naprostými konzervami čekající na to, až co nám kdo naservíruje, místo abychom sledovali to, co se děje a využili příležitostí v náš prospěch. My jako země, prostě sladce spíme a myslíme si, že to nějak přečůráme. Když se v Rakousku v šedesátých letech rozhodli udělat z Rakouska turistickou velmoc, našlo se podobných kverulantů také mnoho, ale vláda se do toho pustila s vervou. Zavedla různé dotace programům pro vyčištění nepořádku, oprav budov stavbu penzionů, vleků a podobně. A dnes je turistickou velmocí a vadí to někomu snad? Jistě se tam, našlo mnoho takových, jako jste Vy, ale dnes by si ti samí dali pár facek. Lidi jako Vy, přemýšlejí jen o tom, co je dnes a maximálně zítra, jenže nyní jsme dost zásadní křižovatce. Ale jak jsem už uvedl, nevlivňuji celkový trend, jen se mu přizpůsobuje a také chápu, proč se to děje. Každý si může myslet co chce, tedy i Vy, ale můj názor je tento.
Odpovědět
DB

Darth Bane

6.1.2022 22:33 Reaguje na Jaromír Husařík
Vy jste byl někdy v modernizacich hodně Vepředu???? Kdypa to bylo, a v čem??? A komunismus, že vás zničil???? Omyl soudruhu, ten jste si především jedinci jako vy vybudovali. Je zajímavé, že ty komunistické manýry v podobě dotaci vám nesmrdi, Že??? Víte, já si raději svůj 350 metrů čtverečních srub budu vytápět naftou, protože je to stabilní zdroj, a je zdaleka nejlevnější...stojí mne nula CAD ročně, je to jeden z benefitů zaměstnavatele... totéž pohonné hmoty, mám od zaměstnavatele budget, který neprojezdim...... a sorac, vy zapadotatarska praslovanska bolševické opice, ale technologie , na kterých participuji, byste vůbec nepobral.

Odpovědět
DB

Darth Bane

4.1.2022 20:55 Reaguje na Jaromír Husařík
Naučte se sklonovat zájmeno já, vy hovadko negramotne.
Odpovědět
JH

Jaromír Husařík

5.1.2022 07:17 Reaguje na Darth Bane
No tak to neumím, nejsem spisovatel ani novinář. Nerozumíte snad textu, který jsem napsal? Ukazujete jen svou hloupost a mimořádnou drzost.
Odpovědět
DB

Darth Bane

6.1.2022 22:35 Reaguje na Jaromír Husařík
Je to látka druhé třídy základní školy, vy zapadotatarske praslovanske telatko z rosti.
Odpovědět
EN

Emil Novák

3.1.2022 11:51 Reaguje na Jaromír Husařík
Tvrdíte: "K topení v zimě částečně využiji energii vyrobenou v létě", což pravda rozhodně není.
A poplatek se platí oprávněně, protože taková služba logicky něco stojí, takže kdyby se neplatil, museli by za vás náklady na tuto službu zaplatit ostatní spotřebitelé.
Odpovědět
JH

Jaromír Husařík

4.1.2022 08:07 Reaguje na Emil Novák
Ale už sám víte, že řešení existuje. Jasně, poplatek se pohybuje někde kolem 600 Kč za 1 MWh. Není to moc, ale když si uvědomíte, že ve skutečnosti jde jen o nějakou administrativu, a ne o skutečné uložení v nějakých skutečných bateriích, tak se mi to zdá trochu příliš. Na druhou stranu, když se podíváme na nynější ceny elektřiny, tak pokud se ten poplatek nezvedne, tak se stal výhodnější než v době, kdy jsem podepisoval smlouvu na dodávku fotovoltaické elektrárny. A mimochodem, návratnost této investice se díky zdražení elektrické energie výrazně zkrátila. Já jsem měl intuici a podepsal jsem s Innogy smlouvu začátkem října za staré ceny na tři roky. Za tři dny po podpisu, můj původní dodavatel, BE, zkrachoval. Pravda, zaslechl jsem o problémech SE na Slovensku a dalo se tušit, že se něco děje a že se něco může stát s touto firmou i u nás. Co provádím rekonstrukce domu, jsem už zažil zpochybňovačů spousty, ale není je mohu jenom litovat. Buď mají zimu anebo jim ceny energií každoročně odvanou desítky tisíc z peněženek. Já mám teplo a ušetřené peníze mohou využít na dovolenou a také pro další řešení úspor. Málo kdo přemýšlí v horizontu deseti a více let, a to je chyba.
Odpovědět
EN

Emil Novák

4.1.2022 08:37 Reaguje na Jaromír Husařík
Žádné skutečné řešení využívání v zimě elektřiny vyrobené v létě neexistuje, je to jen virtuální marketingové "řešení". Nejde jen o nějakou administrativu, ten poplatek se nepochybně zvyšovat bude s tím jak poroste rozdíl mezi cenou elektřiny vyrobenou v létě když svítí a tou vyrobenou v zimě když nesvítí. V létě jí bude brzy všude dost a díky dotacím bude i nadále levnější než je její skutečná cena, a naopak v zimě díky přicházejícím zákazům a znevýhodněním technologií, které jsou schopné tuto energii levně a stabilně vyrábět, bude velmi drahá. Takže je v podstatě jisté, že podobné formy net-meteringu do budoucna buď úplně zmizí nebo si za ně zaplatíte odpovídající cenu.
Nevím co chcete říci těmi "zpochybňovači", já nikde nepíšu že se to zrovna vám ve vašem konkrétním případě nemůže vyplatit. Ale není to zdaleka výhodné pro každého a určitě to neumožňuje v zimě využívat elektřinu vyrobenou v létě.
Odpovědět
JH

Jaromír Husařík

5.1.2022 11:25 Reaguje na Emil Novák
Podívejte se, když vyrobíte elektřinu v létě fotovoltaikou, tedy v době, kdy zejména u nás jsou místo řek suchá koryta, tak přebytek z fotovoltaik, může spotřebovat třeba škodovka na výrobu aut. Když fotovoltaika nedá tolik elektřiny, tak je to obyčejně na podzim, v zimě a na jaře, kdy tají sněhy a častěji prší. To znamená, že teče v řekách více vody a vodní elektrárny jedou naplno. V tu dobu, si zase vezmou " ti malý solárníci" "svou" elektřinu zpět. Snad Vám nemusím vysvětlovat, že si asi nevezmou zpět ten stejný elektron. Že ne? Nic není na úkor ničeho. Nikdy jsem se nespletl, pokud jde o tu malou energetiku a věřte tomu anebo ne, budoucnost je taková, že rodinné domy budou směřovat k plné soběstačnosti a stane se povinnou samozřejmostí, bez ohledu na to, jak bude vypadat ta velká energetika. Jenže lidi to chtějí již dnes, jen na to nemají všichni finanční prostředky a pro to je tady tolik tlučhubů, kteří k tomu to tématu nepřinesou nic jiného než jen desítky většinou nesmyslných důvodů, proč je to či ono, "nesmysl". Hledáte chybky a nedokonalosti v mém textu, ale já Vám nermusím vše vysvětlovat do každičkého detailu, když věřím, že máte dostatek inteligence, abyste to pochopil i bez toho vysvětlování dopodrobna. Jsem elektrikář a mám nějakou představu i o výrobě elektřiny, jejího mixu a kdy je co výhodné.
Odpovědět
EN

Emil Novák

5.1.2022 13:22 Reaguje na Jaromír Husařík
I tuhle další vaši teorii vám opět boří fakta, která si zjevně nejste schopen zjistit. Nejnižší výroba elektřiny z vodních zdrojů v ČR byla totiž loni právě v měsících, kdy taky nejméně svítí slunce, tj. v listopadu a v prosinci.
Takže se tu úplně zbytečně snažíte okecat zjevný nesmysl, elektřinu vyrobenou v létě skutečně nikdo v zimě spotřebovat nemůže, ať už u tuhle vymýšlíte sebevětší hlouposti.
Vaše věštění budoucnosti v tomto kontextu ani nepokládám za užitečné číst.
Odpovědět
DB

Darth Bane

4.1.2022 21:01 Reaguje na Jaromír Husařík
Aha, takže ušetříte energii k tomu, abyste s touto mohl plýtvat jinak....no, to asi fungovat nebude ...
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

3.1.2022 14:06 Reaguje na Jaromír Husařík
Pane Husaříku,
můj dům vytápí tepelné čerpadlo už 13. rok a fotovoltaiku mi nainstalovali před pár týdny. Nedá se tedy říci, že bych se o zmenšení své uhlíkové stopy nesnažil.
Ale zůstávám oběma nohama na zemi a všechny klady i zápory hodnotím střízlivě a bez ideologické zátěže. Takže tomu co píšete se nemohu ani zasmát.
Ta energie, kterou "dostanete" z virtuální baterie v době, kdy ta vaše FV nic nedává, je úplně stejně špinavá jako kdybyste žádnou FV neměl. Vy ji totiž z té "baterie" budete brát hlavně v zimě, v noci a ve dnech se špatným počasím. A v té době ji bez špíny a emisí vyrobí jedině jádro (které se ovšem na té výrobě podílí bohužel jen zčásti).
Takže to, co si představujete, je pouhopouhá iluze.
A chybek na kráse to má víc než jen to, že si přiúčtují nějaký ten poplatek...
Teď vidím, že mne předběhl pan Studnička; napsal totéž co já, jen jinými slovy.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

4.1.2022 04:15 Reaguje na Karel Ploranský
Presne tak, celá virtuální baterie je len kreatívne účtovníctvo.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

2.1.2022 10:35 Reaguje na Pavel Hanzl
Pocity a dojmy tu sršíte zejména vy.
Fakta a argumenty u vás těžko očekávat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.1.2022 10:39 Reaguje na Jaroslav Studnička
Detailní informace jsou skutečně problém, liší se velmi od použitých zdrojů. Proto je nepoužívám radši vůbec, protože se toho chytí pan Novák a okamžitě mě zpéruje.
Tyhle diskuse nejsou o odborných tématech, ale o všeobecných.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

2.1.2022 11:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Energetika je ovšem zcela odborné téma.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.1.2022 11:18 Reaguje na Jaroslav Studnička
Bohužel, nikoliv. Ve velkém (státním) je to už politikum, v ještě větším (Ruském) je to geopolitika. A možnost tlačit a vydírat celé státy. Dnes to vidíme jasně.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

2.1.2022 12:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Je to věda udělat to dobře, a naivní a amantérský přístup, jako je ten pana Hlavenky a váš, může lidstvu přivodit katastrofu!
Odpovědět
ms

3.1.2022 02:08 Reaguje na Pavel Hanzl
Zelený ideolog Hanzl opět v plné zbroji, dokonce si myslím, že si tady v duskusích stačí docela sám a umíme se pořádně vytáčet. Ale vážně: Tak kvůli stále více OZE Němci za rok 2021 zvýšili podíl uhlí ve svém mixu z 27 na 32 %? A s odstavením 3 JE 31.12.2021 budou muset 4,1 GW stabilního výkonu nahradit uhlím a plynem, obě pěkně emisní zdroje? Teď chce zelený ministr Habeck od každé spolkové země 2 % plochy na další obří větrníky, v prměru letos a další léta 4 nové denně!!! K tomu všude solární panely? Přitom jim už degenerují starší OZE, takže nelze každý nový OZE považovat za přírůstek. Podle samotných Němců bude Energiewende stát 5 bilionů eur, tedy 125 bilionů korun, neboli 80 let příjmů státního rozpočtu ČR, ale 4,5 % HDP Německa ROČNĚ!!! Pak prý budou z cílových 600 GW vyrábět tolik zeleného vodíku, že už nebude nikdy nouze o energii. Také v tom slyšíte dávné německé volání po Wunderwaffe, zázračné zbrani? Na to nejsou ani suroviny, ani zdroje a zejména ani v Německu peníze. Takže až se tenhle vzdušný zámek sesype jako domeček z karet, kde budou vinici, kteří tvrdili, že světlou zelenou budoucnost zajistí?
Obávám se, že skončí velmi nepěkně.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

3.1.2022 14:16 Reaguje na
K poslední větě Vašeho článku:
Já se na rozdíl od Vás obávám, že skončí dokonale "ve vatě".
Nebo si snad dovedete představit, že až se prokáže, že Energiewende, GreenDead, zákaz rozumných aut a další věci ani zdaleka nepřinesly efekt, který by ospravedlnil ty absurdní výdaje, tak že se kterákoliv z osob, které to politicky protlačily, bude muset zodpovídat? Že např. paní von der Leyen někdo za to, že nám coby vrchní šéfová EU nakomandovala Grýndýl, zabaví majetek na úhradu ztrát?
To byste byl opravdu HODNĚ naivní...
Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

4.1.2022 04:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Ako krásne grafy zabezpečia, aby bol dostatok elektriny z OZE v zime v strednej Europe ? Hlavenka sám je bezradný v otázka ukladania energie na dlhé obdobia. Argumentuje ako meziročne cena klesá, pričom sú to len príštipkárske argumenty. Na vyriešenie ukladania bude treba znásobiť kapacitu minimálne tisíckrát. To bude pekne drahé.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

2.1.2022 09:32
Autor opět dokazuje fakt, že vyjdu-li s nesprávné premisy ,musím dojít k nesprávným závěrům. Ty jsou ovšem natolik líbivé, že neodborně vzdělaní lidé tomu zatleskají, skoro jako pan Hanzl.

Základní chyba = chiméra, že OZE plně zajistí energetickou spotřebu společnosti.
Nikdy ji pochopitelně nezajistí , protože jejich chování je nestabilní a nepředvídatelné. Proto ke každému zdroji OZE musíme vybudovat náhradní zdroj - dnes ZP , který je na tom srovnatelně s uhlím z pohledu CO2.

Spotřeba energií globálně stoupá a s tím žádné OZE nic nesvede, a neexistuje racionální a efektivní způsob jak by OZE mohly nahradit fosilní paliva beze zbytku.

Existuje pouze jediný koncentrovaný a stabilní zdroj energie - jaderné elektrárny. Ty byly ovšem ideologicky zelenými magory dány na index a pouze současná energetická krize drtící domácnosti napříč Evropou přiměla Brusel ke změně pravidel. Pozdě ale přece.

Zoufalá nekoncepčnost, absence strategického plánování , vyhánění odborníků absolventy genderových a LBQT univerzit - to je vizitka současné Evropské komise, která nás směle vede do energetické chudoby.
M.j. EU se podílí pouhými 7% na emisích CO2, její HDP podíl v globálním měřítku trvale klesá v porovnání s USA i Čínou.

Co roste skutečně skvěle je zadlužování eurozóny, která nežije z prosperity, ale projídá grunt minulosti.

Vezmu-li veškeré externality OZE, jejich surovinovou náročnost, mizernou účinnost, směšnou energetickou hustotu /výkon na jednotku plochy/ a absolutně nevyřešenou problematiku recyklace , potom lze masívní spotřebu OZE označit za poslední ránu do vazu biodiverzity a exponenciální tlak na růst nebezpečných odpadů, který považuji za number one v problémech ŽP dneška. Všechno špatně.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.1.2022 09:47 Reaguje na Miroslav Vinkler
Já věděl, že to nedáte.
Vypichujete jen nevýhody, který každý systém má. Ale to řešení je známé. OZE je nestabilní jen do určité míry, i uhláky jsou ohroženy haváriemi atd. a využitelnost je dobrá na 80%. U větrníků to je asi 60%, což není až tak zásadní rozdíl. Zato FVE je naprosto stabilní a ve slunečních krajích nemají mraky prakticky vůbec žádný vliv. Tam víte zcela přesně, kdy budete mít jaký výkon i celkový výkon za rok.
OZE můžou nahradit úplně všechny energetické potřeby lidstva, pokud budou mít dostatečný výkon, prostoru i energie je na Zemi bambilión.
Stále nedořešená je akumulace, ale syntetické palivo berou spalovací motory pístové i tryskové, palivový článek i klasické turbíny.
Zajímavý údaj je v tom, že stále narůstající energetické potřeby lidstva jsou pokryty z 90% narůstajícími OZE a jen 10% fosilem. Každoroční nárůst OZE o 270 GWp je dost síla.
Odpovědět
EN

Emil Novák

2.1.2022 10:00 Reaguje na Pavel Hanzl
"Využitelnosti" 60 % dosahují jen offshore VtE v těch nejlepších oblastech na světě, např. roční koeficient využití německý onshore VtE byl v loňském roce 18,2 %.
Naprosto přesně nevíte u fotovoltaiky nic ani den dopředu. Není výjimkou ani to, že se ten výkon oproti předpovědi liší i o 50 %, viz např. zde:
https://energy-charts.info/charts/power_scatter/chart.htm?l=en&c=DE&dataType=solar_ante_post&interval=year&year=2021
Takže zpátky na zem, Hanzle. Že motáte dohromady pokrytí energetických potřeb a instalovaný výkon je už jen taková třešňička na dortu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.1.2022 10:21 Reaguje na Emil Novák
Zase čtete jen napůl. Píšu o fve ve "slunečných zemích", což Německo skutečně není. Ale i tak má asi 40 TWh ročně z fve. To je cesta i pro nás.
Ten článek se zabývá celým světem, což vaše detailistická povaha nezvládá.
Odpovědět
EN

Emil Novák

2.1.2022 10:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Že se článek zabývá celým světem platí jen do chvíle, než z toho začne vyvozovat závěry o (ne)splnitelnosti Green dealu.
40 TWh v Německu odpovídá přibližně 8 TWh v ČR, což není nic co by nás nějak zásadně vytrhlo, obzvlášť když je naprostá většina soustředěna do jara a léta, kdy je to nejméně potřeba.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.1.2022 10:43 Reaguje na Emil Novák
Tak napište, jak to udělat lépe. Vítr je u nás nic moc, vodní je málo a je nerealizovatelá a jádro je hudba hodně vzdálené budoucnosti.
Tak co můžeme rozvíjet podle vás?
Odpovědět

Viktor Šedivý

2.1.2022 10:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Blbě položená otázka.
Správná otázka zní, zda máme plnohodnotnou náhradu, která umožní vyhovět ideologickému požadavku na uzavření uhelných elektráren. Pokud ne, nesmíme je zavírat - bez ohledu na to jaký rok se píše.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.1.2022 11:20 Reaguje na Viktor Šedivý
Zavírání uhláků není nic ideologického, ale bytostná nutnost. navíc to uhlí stejně za chvílu dojde, tak jak to chcete nahradit?
Odpovědět
DB

Darth Bane

2.1.2022 13:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud to považujete za nutnost, tak snižte spotřebu z těch uhláků. Nejlépe tím, že odstřiuhnete od domu domovní přípojku elektřiny.
Odpovědět
EN

Emil Novák

2.1.2022 11:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Už jsem to tu psal několikrát, je potřeba s rozumem rozvíjet všechny nízkoemisní zdroje, ale zároveň se smířit s tím, že ta náhrada nebude zítra, nebude ani za deset let, bude to trvat, přinášet problémy a bude to drahé. A dokud ta náhrada nebude, tak nemůžeme ty současné zdroje odstavit, protože to by byla sebevražda.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.1.2022 11:21 Reaguje na Emil Novák
Píšu přece to samé, rozvíjet OZE. A jak rychle to půjde je v článku pana Havlenky. Jenom my nestíháme a to se nám už mstí.
Odpovědět
EN

Emil Novák

2.1.2022 11:34 Reaguje na Pavel Hanzl
V článku pana Hlavenky nic takového není a jak jste zase proboha přišel na to, že "Jenom my nestíháme", když spotřeba fosilních paliv celosvětově dál roste a pořád zajišťují zhruba 80 % energetických potřeb lidstva?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.1.2022 12:03 Reaguje na Emil Novák
My jen v EU nestíháme (možná i různé méně vyspělé státy), ale na to, že jsma byli v normálních dobách na špičce vývoje, je to dost ostudné.
Pokud už i v Afganistánu už sedláci používají z 98% fve, tak to o něčem svědčí.
"Tyto čtyři afghánské provincie tedy mají na počet zhruba dvakrát více solárních instalací než Česká republika".
Zdroj: https://www.idnes.cz/technet/technika/fotovoltaika-cena-ve-svete-afghanistan.A201109_121216_tec_technika_mla
Odpovědět
DB

Darth Bane

2.1.2022 13:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy jste byl někdy v normálních dobách na špičce vývoje? A v čem, že jsem tak smělý? V uplácení katastru nemovitostí, abyste tomu to mohl dodávat předražené geodetické práce?
Odpovědět
EN

Emil Novák

2.1.2022 16:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, pokud už i v Afganistánu už sedláci používají z 98% fve, tak to svědčí o tom, že v takových rozvojových zemích je i občasný zdroj energie lepší než žádný zdroj. My jsme ale naštěstí trochu jinde než Afghánistán, takže tady patří k dobrému standardu elektřina kdykoliv otočíme vypínačem, na rozdíl od Afghánistánu. Nehledě na podmínky pro fotovoltaiku v Afghánistánu a v ČR.
Odpovědět
PP

Petr Pršal

2.1.2022 21:08 Reaguje na Pavel Hanzl
byl jste někdy v Afghánistánu, strávil jsem tam téměř dva roky a mám velmi dobrý přehled o výrobě elektřiny v této zemi, všichni jedou na dieselagregáty, třeba v Kábulu, tedy hlavním městě nebylo možné v některých měsících vyjít ven, místní topí vším, co najdou, včetně petláhví naplněných pilinami a olejem, což je také velmi ekologické, pokud jde o provincii Hilmand, bez místní vosní elektrárny by byli nahraní, došlo to dokonce tak daleko, že po dobu dopravy nových turbín uzavřela afghánská vláda dočasné příměří s Talibánem o bezpečném průjezdu, Talibán totiž elektřinu nutně potřebuje k výrobě heroinu
Odpovědět
kk

karel krasensky

2.1.2022 21:25 Reaguje na Pavel Hanzl
pane Hanzl napište nám prosím odkdy do kdy jste pobýval v Afghanistanu a v které oblasti místní obyvatelé tak masívně fve používají.Zcela jistě jste velmi statečný a odvažný muž když jste se vypravil do tak nebezpečné země.Děkují za odpověd.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

2.1.2022 21:45 Reaguje na karel krasensky
Hanzlovi stačí Idnes :-)
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.1.2022 13:59 Reaguje na Pavel Hanzl
No, ono není všechno zlato co se třpytí, že ... https://www.idnes.cz/technet/technika/fotovoltaika-cena-ve-svete-afghanistan.A201109_121216_tec_technika_mla

Nehledě na to, že Afgoš není Morava a tamní spotřeba je taky "trochu" jiná než ve vyspělých zemích.
Odpovědět
DB

Darth Bane

2.1.2022 13:35 Reaguje na Pavel Hanzl
Nepíšete to samé, kvičíte, že je potřeba uzavřít sídlištní výtopny okamžitě, a že si lidé mohou dát na střechy panely.
Odpovědět
DB

Darth Bane

2.1.2022 13:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Proč by pan Novák měl psát, jak to jde lépe, pan Novák je spokojen se současným stavem. To NA VÁS je předložit funkční, cenově přijatelné řešení, pokud chcete změnu. Zatím akorát bedákáte nesmysly, lžete, a co je nejpodstatnější, sám jednáte úplně opačně, než co chcete po ostatních.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

4.1.2022 04:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Prečo by malo byť jadro vzdialená budúcnosť ? Prečítajte si niečo o stredných reaktoroch, ktoré sú rádovo lacnejšie a omnoho ľahšie ich je chladiť. Naviac keď sa postavia ako fast breed reaktory , môžu uvoľniť 20-100 násobne viac energie z uránu. Dávam ako príklad reaktor PRSIM. To je cesta ktorou by sa mali jadrové elektrárne uberať. V rusku dostavali nedávno veľký FBR reaktor BN-800, síce nie je stredný ale funguje.
Odpovědět
DB

Darth Bane

4.1.2022 21:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Není potřeba vyrobit více energie, je potřeba snížit uhlikovou stopu. Požadavek je na polovinu. Takže pokud u poloviny populace tu stopu snížíme na nulu. Tedy u vás ekoteroristu, tak se druhá polovina nemusí omezovat vůbec, ne????
Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

4.1.2022 04:23 Reaguje na Pavel Hanzl
Nerobte zo seba stále blbouna. 40 TWh pre Nemecko je menej než desatina ich ročnej spotreby elektriny. Nemecká ročná spotreba je približne 550 TWh. Očakávajú do budúcnosti nárast spotreby 650 TWh (elektrifikovaná doprava, huty). A to v tom nie je zarátané vykurovanie.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

2.1.2022 10:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Hlavně že to dáváš ty, ty zelenej fanatiku.
Odpovědět
JK

Jiří Kvítek

2.1.2022 12:41 Reaguje na Miroslav Vinkler
Myslím, že jste to vyjádřil poměrně přesně.

OZE nikdy plně nezajistí energetickou spotřebu společnosti, minimálně proto, že je sezónního charakteru a energie je třeba pořád. A to se ještě nebavíme o jejich energetické hustotě (jak jste napsal, výkon na jednotku plochy) a v neposlední řadě i o regulační soustavě, která by asi těžko výkyvy počasí zvládala.

Moc by mne zajímalo, jak by to vypadalo, kdyby například v Rakousku a Německu nesměli používat energii z atomu alespoň jeden rok (nebo alespoň přes zimu).

Možná by jejich občané konečně pochopili skutečnou hodnotu myšlenek zelených politických demagogů, kterým chybí kromě chladného technického uvažování mnohdy i to základní: zdravý rozum!

Konkrétní odstrašující příklad: nesmyslně vynucovaná elektromobilita
Odpovědět
DB

Darth Bane

2.1.2022 13:37 Reaguje na Jiří Kvítek
To není tak úplně pravda. Pokud budete mít řekněme 100 TWp instalovaného výkonu, tak jeden pasivní domek tím vytopíte celoročně :)
Odpovědět
JK

Jiří Kvítek

2.1.2022 14:15 Reaguje na Darth Bane
Celý jeden domek? Nečekané!

A co budou dělat ti, kteří pasivní domek nemají?

Nebo třeba, že bychom přestavěli stávající sídliště? No to by byla úspora!

Ani neumím vyjádřit, jak jsem štěstím bez sebe.

Děkuji za skvělý nápad :-)
Odpovědět
DB

Darth Bane

2.1.2022 14:55 Reaguje na Jiří Kvítek
Použil jsem klasickou ekoteroristickou zelenou polopravdu.
Odpovědět
JK

Jiří Kvítek

2.1.2022 16:00 Reaguje na Darth Bane
Nebojte se, pochopil jsem Vás správně.

Jak velmi správně píšete, použil jste klasickou ekoteroristickou zelenou polopravdu a velmi dobře jste udělal!

Moc děkuji, fakt jste mne pobavil :-)

Jenom nevím, kolik lidí Vaši nadsázku pochopilo, ale to už necháme na nich, ne?
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

2.1.2022 14:58 Reaguje na Miroslav Vinkler
No, někdo by zas mohl říct, že vycházíte z nesprávné premisy neexistence globálního oteplování. Jinak bych zkusil dodat, že některé OZE lze regulovat a akumulovat (bioplyn a biomasa obecně) a použít jako zdroje regulační. Regulovat lze, s trochou fantazie i v docela velkém rozsahu spotřebu. A premisa, že spotřeba musí nadále stoupat také není žádným přírodním zákonem.
Představa, že se OZE nějak vylučují s využíváním jádra je také mylná. Naopak představa, že bude většina spotřeby fosilních paliv nahrazena pouze jádrem se mi jeví jako nerealistická a přinejmenším v rozumném časovém horizontu nerealizovatelná.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

2.1.2022 16:45 Reaguje na Petr Dvořák
A co je na jádru tak složitého, kromě obstrukcí? Francouzi potřebovali na výstavbu 54 reaktorů zhruba 20 let 1970-1990. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Nuclear_power_plants_in_France#/media/File:Chrono-parc-nucleaire-francais.svg

A kolik problémů a složitostí a peněz bude potřebovat výstavba odpovídajícího množství OZE včetně vedení a záložních zdrojů jak popisujete? My k tomu prakticky nic nevyrábíme. Vše import a jen hloupá nádenická práce při instalaci FVE. To je ta moderní technologie 21. století, která nás má povznést mezi "vyspělé" země západní Evropy?
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

2.1.2022 17:20 Reaguje na Jiří Svoboda
Tak víte co, já řešení nemám. Trochu se obávám, že vlastně ani nic bezbolestného v rukávu nemáme. K jádru mám sice složitý vztah, ale přišlo by mi líto opustit hi-tech technologii, ve které máme nějakou tradici, školy atd., nejen proto bych asi hypoteticky hlasoval pro dostavbu obou našich JE. Nicméně jádro dělá globálně necelá 2% primární energie, fosilní paliva více jak 80%. Pokud bychom chtěli výrobu z jádra navýšit 25 násobně (abychom se dostali někam k 50% podílu), znamenalo by to výstavbu více jak 10 tisíc jaderných bloků. Pokud bychom chtěli pokrýt pouze elektřinu z 50%, pořád to bude více jak 2000 bloků a efekt na celkové emise CO2 bude sice znát, ale žádná výhra to nebude. Máme na to kapacity? Nezdá se mi. Máme pro takové nasazení jádra palivo? Taky bych neřekl. Roky a desítky let před námi budou obnášet hodně problémů a složitostí, s tím bychom asi měli počítat.
Opravte mne, jestli něco přehlížím.
Odpovědět

Viktor Šedivý

2.1.2022 18:15 Reaguje na Petr Dvořák
Jenže zatímco uhelný zdroj tím jaderným skutečně nahradíte, pro adorované ObčasnéZdrojeEnergie to rozhodně neplatí.
Takže je to hodně problémů a složitostí, výsledek může fungovat.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

3.1.2022 14:40 Reaguje na Petr Dvořák
Počítáte to v zásadě správně - dekarbonizace bude zoufale drahá!

A teď to podobně vypočtěte pro dominantní OZE s tím, že tam pořádně započtete i záložní zdroje, zábory půdy.... A buďte stejně kritický jako k jádru. Řekl bych, že se dostatnete na mnohem větší číslo.

ČR by potřebovalo asi 20 temelínských bloků a bylo by v podstatě vystaráno. To je reálné za 30 let postavit, jeden dodavatel, opakovaný projekt, výrazné zlevnění - viz Francie. Zkuste si nastudovat, JE není nic složitého, je to velmi kompaktní záležitost zaručující spolehlivé dodávky elektřiny.

Již jsme prošustrovali 20 let! V efektivní ochraně klimatu ještě více.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

4.1.2022 04:37 Reaguje na Petr Dvořák
Zasa nie je nutné všade vo svete vyrábať elektrinu z jadrových elektrární. OZE (fotovoltaika, solár) sú veľmi vhodné do subtropických oblastí, kde žije najviac obyvateľov. Tam ani nie je nutné budovať úložiská na 4 mesiace zimy.
Odpovědět
DB

Darth Bane

4.1.2022 21:12 Reaguje na Petr Dvořák
JE to přírodním zákonem. Zkuste si zjistit, či je ERoEI, a pak rypakujte, tupoune.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

5.1.2022 17:12 Reaguje na Darth Bane
No a jak z definice EROEI plyne, že by spotřeba civilizace musela donekonečna stoupat?
Odpovědět
DB

Darth Bane

6.1.2022 22:45 Reaguje na Petr Dvořák
Jednoduše proto, protože energetické zdroje získáváme stále obtížněji.....je rozdíl, pokud na získání jednoho MWh energie potřebujete 0.01 MWh jako v minulosti, nebo 0.3 MWh, což je případ OZe, a to ještě za předpokladu, že ta OZe nevyrábí pomocí OZE. Kapis , hlupaku???? V případě biopaliv je to 1:1....jinými slovy, biopaliva se dělají pro biopaliva, a žádný další využitelný energetický tok to neprodukuje
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

7.1.2022 10:19 Reaguje na Darth Bane
Tak to jsem rád, že se shodneme, že _netto_ spotřeba růst do nebes nemusí. To EROEI u OZE stále klesá, jako u fosilních paliv? 3:1, to má vodní elektrárna, nebo které OZE? A ta biomasa, to je třeba polínko do kamen?
Klaním se k zemi a děkuji za osvětu, pane profesore.
Odpovědět
DB

Darth Bane

8.1.2022 15:03 Reaguje na Petr Dvořák
Zrovna biopaliva je to cca 1:1. FV panel cca 3:1. Vaše hloupé lži, že jedno polínko do kámen je pro průměrnou českou domácnost dostatečný zdroj energie, nebo je v CR je možné postavit 100 násobek současného instalovaného výkonu v hydroelekrarnach asi nemá cenu komentovat.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

8.1.2022 16:10 Reaguje na Darth Bane
To že jsem řekl? Zajímavé.
Odpovědět
AR

Andrej Repiský

4.1.2022 10:27 Reaguje na Miroslav Vinkler
Děkuji za skvělé uvedení článku na pravou míru.

Je to další článek, který ignoruje například to, že přes nárůst OZE roste ještě víc spotřeba fosilích paliv. To všechno jen proto, že západní věřejnost uvěřila mýtu, že OZE můžou nahradit klasické zdroje energie.
Odpovědět
va

vaber

2.1.2022 09:44
klesající ceny nic neříkají o tom jak bude chráněno životní prostředí,
hlavně rostoucí množství spalované biomasy určitě každého zeleného nadšence musí potěšit,
když někdo rozhodne ,že spalování biomasy je ekologické a všichni to dokola začnou omílat, je vidět že lidé jsou jen stádo ovcí, se kterými manipuluje několik jednotlivců
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.1.2022 09:53 Reaguje na vaber
Spalování biomasy skutečně ekologické je, nefiguruje tam fosilní uhlík. Ovšem musí se počítat i ostatní náklady, tj. pěstování řepky a doprava do bioplynky. A to stále jede na fosil, takže je to špatně, nejhorší je ovšem vožení kanadského dřeva do Draxu.
Ale Australské uhlí v našich železárnách je něco zcela příšerného, hlavně, že kleklo OKD. Prostě ropáci (uhláci) nemejí v prasárnách konkurenci.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

2.1.2022 10:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Když my to uhlí tady zdaníme a zavřeme tak železárnám prostě ekonomicky nezbude než ho koupit tam kde tuhle pitomost neudělají :D :D :D

Jinak se můžou prostě jenom zavřít a budeme si pak to železo kupovat od někoho kdo to též nezdanil :D

a "clo" nepomůže protože to nám jen promítnout do ceny... alternativu koupit stejně mít nebudeme.

(a ta zelená ocel ze švédska dělaná v miniaturních množstvích vodíkem je drahá jak pr...)
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

2.1.2022 10:16 Reaguje na Vaclav Sobr
(ale ruku na srdce je třeba říct že ocelářství a zpracovatelství potřebuje spíš velmi kvalitní černé uhlí než hromadu hnědého)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.1.2022 10:23 Reaguje na Vaclav Sobr
A hlavně proti energetice dělá emisí minimum.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

2.1.2022 10:37 Reaguje na Vaclav Sobr
A jak dlouho si myslíte, že budeme potřebovat ocel? Uhlíkové kompozity v mnohém ocel nahradí. I tohle už umíme. Postavit Eiffelovku z uhlíku, z toho samého prvku, co tvoří naše lidská těla.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.1.2022 10:45 Reaguje na Katka Pazderů
Ocel budeme potřebovat pořád a obávám se, že čím dál více. Uhlíkové technologie budou asi vždy dost drahé....
Odpovědět

Viktor Šedivý

2.1.2022 10:49 Reaguje na Katka Pazderů
Předpokládám, že zahrádku okopáváte motyčkou z uhlíkového kompozitu.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

2.1.2022 13:04 Reaguje na Katka Pazderů
To bych raději postavil Eiffelovku ze dřeva.
Odpovědět
DB

Darth Bane

2.1.2022 13:42 Reaguje na Katka Pazderů

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
kk

karel krasensky

2.1.2022 15:25 Reaguje na Darth Bane
Otazkou jestli slečna ví co je sekera a vpřípadě jejího použití jak daleko je nejblížší nemocnice.
Odpovědět
DA

DAG

2.1.2022 19:33 Reaguje na Katka Pazderů
Tak to je trochu ustřel :) základní materiál pro lidské potřeby stejně důležitý jako plast. To spíš nahradit dřevo než ocel.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

3.1.2022 14:32 Reaguje na Katka Pazderů
Paní Katko, opět jste zaperlila.
Vaše technické znalosti jsou ohromující.
Nebo spíše udivující - protože kdo si vaše výplody přečte, je opravdu udiven.

Uhlík je opravdu úžasný materiál. Ale okruh jeho možného využití je bohužel mnohem, mnohem omezenější, než si představujete, a ocel může nahradit jen z velmi malé části.
Například ta Eifelovka; ta by se fakt těžko obešla bez prvků, které jsou namáhány TLAKEM, resp. na VZPĚR. A u těch je vám vysoká pevnost uhlíkových vlákem v tahu platná stejně jako mrtvému zimník. A to je jen jeden příklad.
Odpovědět
DB

Darth Bane

2.1.2022 13:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Aha, takže z Hunžlíka se nám vyklubal zastánce babišova biopalivového tunelu. U tohoto byly totiž v počátku ty samé argumenty. Jistěže OKD kleklo, když jej češtíé špindírové neumí těžit. Australané těží antracit velkostroji z povrchu, takže asi 1000 x levněji.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

2.1.2022 15:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Pojďme používat výraz "uhlíkově neutrální". :) Ekologie je přeci o něčem jiném..
Jinak dodám, že zrovna řepka se do bioplynky nepoužívá, možná tak výlisky a sláma by se daly, ale z toho je lépe udělat pelety, když to má být využito energeticky.
Obecně cílené pěstování jednoletých porostů pro BPS mi připadá dost zcestné. Existují vhodné a vyzkoušené vytrvalé plodiny, bohužel setrvačnost v zemědělské praxi se snad dá srovnat jen s tou v lesnictví. Dokud nebude zle, tak je ticho po pěšině. A ono už tedy zle je..
Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

4.1.2022 04:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Spalování biomasy skutočne ekologické nie je, ak to má byť v elekrárňach. To sú otesánky ročne spália miliony ton dreva. Na slovensku vznikol pruser, pretože krásna guľatina končila v peciach. Ani spaľovanie kukurice a tráv nie je elokogické vo veľkom množstve, pretože to ničí organiku v pôde - viď. stav na južnej morave.
Pre vás na samoštudium:
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/uhli-nelze-ve-velkem-nahrazovat-biomasou-upozornuji-vedci
Odpovědět
EN

Emil Novák

2.1.2022 09:48
Jen jestli autor neprezentuje spíš svá zbožná přání a nevybírá si jen to co se mu zrovna hodí. Např. ceny fotovoltaických modulů naopak podle PV magazínu za poslední rok docela výrazně narostly:
https://www.pv-magazine.com/2021/12/29/pv-module-price-index-the-price-spiral-winds-up
O hliníku a dalších potřebných materiálech to pochopitelně platí také. A zajímalo by mě, jak si autor vysvětluje fakt, že navzdory tomu neustálému poklesu se v Německu nejnižší cena v aukcích vysoutěžila na začátku roku 2018 a od té doby narostla o 25 % u fotovoltaiky a o 50 % u větru. A to je pro nás poněkud podstatnější reference než Saúdská Arábie.
Stejně tak bude pro nás podstatnější referencí informace o ceně elektřiny z různých zdrojů elektřiny od Mezinárodní energetické agentury než od americké banky Lazard, jejíž údaje se od těch o IEA značně liší, a liší se značně i od údajů jiných bank.
https://www.iea.org/reports/projected-costs-of-generating-electricity-2020
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

2.1.2022 10:17 Reaguje na Emil Novák
To se ovšem do krámu věrozvěstům zelených zítřků nehodí, a tak o tom zavile ( tvrdošíjně, zatvrzele, zarputile, zapřísáhle, zarytě, urputně) mlčí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.1.2022 10:29 Reaguje na Emil Novák
Samozřejmě si vybírá určité informase, které zase ropáci zásadně odmítají.
Jenže píše o celém světě a tam patří SA a všichni skutečně ví, že slunné kraje mají pro fve daleko lepší pdmínky, než my. Stejně, jak sever Německa pro VE.
Taky proto nárůst nových kapacit je celosvětově 90% v OZE a jen 10% ve fosilu.

Jenže je to pořád ještě málo, my potřebujeme mít víc jak 100% v OZE (nebo jádru). Tj. i odstavované fosilní zdroje nahrazovat OZE.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

2.1.2022 10:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Hanzle, nás zajímají relevantní informace.
Údaje banky Lazard byly mnohokrát zpochybněny.
Odpovědět
EN

Emil Novák

2.1.2022 10:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Sám jste ropák, který káže vodu a pije víno, jak už jste tu mnohokrát dokázal, Hanzle.
Nárůst světových kapacit je úplně irelevantní číslo, protože kapacitou si elektřinu když ji potřebujete nevyrobíte.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.1.2022 10:46 Reaguje na Emil Novák
Vy prostě zarytě odmítáte akumulace a vodík. Pak to vidíte černě, to chápu.
Odpovědět
EN

Emil Novák

2.1.2022 11:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Já zarytě odmítám jediné - sázet všechny karty na z principu neefektivní řešení které zatím nikde na světě není v komerčním provozu, s tím že se to "pak" nějak vyřeší. Energetiku je potřeba udržovat na základě funkčních řešení, které jsou momentálně k dispozici a nikoliv na základě nějaké "future-tech", která se může snadno ukázat jako slepá cesta.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.1.2022 12:15 Reaguje na Emil Novák
"Za podpory EU vybudovaly společně v Rýnské rafinerii společnosti Shell jeden z největších elektrolyzérů na světě – závod, který vyrábí vodík pomocí elektřiny z obnovitelných zdrojů".
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe/recovery-coronavirus-success-stories/environment-and-climate/hydrogen-drive-eus-green-recovery_cs

A Solek staví megawattové elektrolyzéry v Chile.

Ta úvaha je přece celkem jednoduchá. Elektromobilita se tlačí silou, ale velké stroje s dlouhou životností pojedou pořád na spalovací motory. Taky tryskové letecké motory není možno nahradit, i palivové články se teprve rozvíjí. A všechno tohle může jet na syntetické palivo, což je zelený vodík s biouhlíkem.
Vodík by mohly vyrábět přímo naše fve, protože tam není přímý tlak na okamžitý výkon 24 hod denně. Prostě to dimenzovat na půlku výkonu fve plus nějaké větřáky, takže to bude bublat skoro pořád, přetoky prodávat do sítě. Ekonomika bude daná cenou syntetiky, která extra levná nebude nikdy.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

2.1.2022 13:10 Reaguje na Pavel Hanzl
Opravím vaši demagogii:
Solek bude stavět v Chile jeden elektrolyzér.

Pokud chcete ekonomicky smysluplný projekt, budete chtít z instalovaného výkonu získat co nejvíce el. energie, aby elektrolyzér mohl vyrábět ideálně neustále.
To vaše dojmologie neumožňuje.
Ano, pomůžou tomu dotace.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.1.2022 13:48 Reaguje na Jaroslav Studnička
Začínat se bude jedním, to je přece normální.
Využití je přece otázka dimenzování, když budete mít větrný a vedle solární park a elektrolyzér bude mít výkon desetinu obojí v píkách, tak pojede na plný pecky prakticky pořád.
Ale to přece není účelem, neznám žádné zařízení (snad kromě dálnice) které by jelo na 100% pořád.
V Chile na to dotaci neznají, firma Solek všude jede čistě na komerční bázi.
Odpovědět
EN

Emil Novák

2.1.2022 16:10 Reaguje na Pavel Hanzl
Až na to že firma Solek z toho vodíku neplánuje vyrábět elektřinu, vy popleto.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.1.2022 22:12 Reaguje na Emil Novák
A napsal jsem proboha někdy, že z toho chce dělat elektřinu?? Když už jste detailista, tak musíte dávat pozor taky vy.
Odpovědět
EN

Emil Novák

3.1.2022 07:43 Reaguje na Pavel Hanzl
O vodíkové akumulaci tu básníte v každém druhém příspěvku. Takže bych vás rád upozornil, že pokud z toho vodíku neplánujete zpětně vyrábět elektřinu, o žádnou akumulaci elektřiny se nejedná a z pohledu elekroenergetiky jde o čistý spotřebič.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.1.2022 21:13 Reaguje na Emil Novák
V Chile z toho chtějí dělat syntetiku. Asi to vyjde ekonomicky lépe. Ale zpětná výroba elektřiny má určitě 50% energie, což není až úplně špatné.
Odpovědět
EN

Emil Novák

4.1.2022 22:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Asi to vyjde ekonomicky lépe než co? Připomínám že byla řeč o akumulaci elektřiny, takže pokud ten vodík neplánujete využívat ke zpětné výroby elektřiny, tak proč to sem vůbec taháte?
Zpětná výroba určitě 50 % energie nemá, má jí asi tak čtvrtinu, což je úplně špatné.
Odpovědět
DB

Darth Bane

4.1.2022 21:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Téměř jakákoli výrobní technologie jede na 100 procent pořád. Třeba pekárna.
Odpovědět
DB

Darth Bane

2.1.2022 13:46 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, a víte, kdo vybudoval ten druhý největší elektolyzér???? Já v roce 1976 ze stavebnice Merkur, a elektřina byla dodávána Transformátorem PIKO FZ-1.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.1.2022 14:59 Reaguje na Emil Novák
Nikdo nesází všechny karty na jediné řešení, naví na nějaké neefektivní. Vývoj jde všemi možnými i nemožnými směry a jen budoucnost ukáže, který byl správný.
Odpovědět
EN

Emil Novák

2.1.2022 16:08 Reaguje na Pavel Hanzl
Ještě kdyby to tak byla pravda. Kterými možnými i nemožnými směry se třeba vydávají takoví Němci? Jediné na co spoléhají je právě výroba syntetických paliv. Žádný plán B nemají.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.1.2022 16:56 Reaguje na Emil Novák
Pokud chtějí zrušit jádro i fosil, moc možností nemají. Z Paroubkova Marsu jim nepřijde nic, (to oni ví, na rozdíl od nás), tak jdou především do větru, kterého mají skutečně dost. A ta syntetiky z toho vyjde sama, elektrolýza má účinnost asi 80%, jen vodík je sviňa. Ale všechno je otázka vývoje. V tom jsme bývali vždycky dobří, proč ale dnes ani ťok?
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

2.1.2022 22:13 Reaguje na Pavel Hanzl
5-10 procent ztrát vodíku jako takového při skladování a následně MAX 60 procent při konverzi zpátky na elektřinu, hůř pokud ho spálíte.

tzn - jste na nějakých 45-50 procentech, při nejlepším při hodně krátkodobém skladování...
Odpovědět
EN

Emil Novák

3.1.2022 07:46 Reaguje na Vaclav Sobr
Není to ani 45-50 procent. Při zkapalnění vodíku je čistá účinnost vodíkového cyklu kolem 25 %:
https://oenergetice.cz/vodik/vodik-nejlehci-prvek-nejvetsi-vyzva
A k Hanzlovi: tvrdil jste že "Nikdo nesází všechny karty na jediné řešení" a teď najednou tvrdíte, že moc možností nemají a vlastně jedinou jsou ta syntetická paliva.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.1.2022 14:09 Reaguje na Pavel Hanzl
"Ale všechno je otázka vývoje. V tom jsme bývali vždycky dobří, proč ale dnes ani ťok?" ... protože marníte čas na ekolistu a nevyvíjíte:-))).

Ona to jednak není žádná prdel a v posledních desetiletích jsme těch zářných objevů zase až tak neudělali. A další věc je vlastnická struktura našich firem. Proč by měli třeba Germáni, kterým tu patří kde co, nějak jooo podporovat vývoj a následnou výrobu s top marží u nás, místo toho, aby tyhle aktivity dělali u sebe doma. A tady jim to Hanzlové u pásu pak už jen nabouchají:-).
Odpovědět
DB

Darth Bane

2.1.2022 13:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Zarytě odmítáte akumulace a vodík především vy. Jedete na zemní plyn, elektřinu, která je vyrobená selektivně pouze z uhlí, používáte benzínové auto, kterým jezdíte nadměrně, a zcela z plezíru, kolo, které normální lidé pohání lidskou silou, vy napájíte elektřinou z uhláků, a létáte po Asii A jižní Americe ropáckými tryskáči na letecký fosilní petrolej.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

2.1.2022 10:27
Děkuji za nastínění skutečné revoluce, které se v ČR bráníme marně. Planeta ze Slunce dostává opravdu mockrát více energie, než ji vyrobíme z fosilních paliv, jen se lidstvo bude muset naučit ji více sdílet.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.1.2022 10:31 Reaguje na Katka Pazderů
Ani ne tak sdílet, ale budovat. A hlavní otázkou je, jestli to stihneme dřív, než se uvaříme.
Odpovědět
PE

Petr Eko

2.1.2022 10:38 Reaguje na Katka Pazderů
Chválím Vás za to "sdílet" (tedy ne prodávat..).
Nemám nic proti tomu, když budeme sdílet OZE energii odněkud ze Středomoří, kde celé dny svítí slunce. Ovšem u nás je to horší - kolik bylu třeba tedka o Vánocích slunečných dnů ???? A to byla spotřeba na vysoké úrovni. Chcete svítit svíčkami celé dlouhé zimní dny ???
A co pak takové severské země, kde mají půl roku polární noc??

Čili OZE, hlavně ze slunce, je silně závislá na zeměpisné poloze a cpát ji k nám za každou cenu je ideologický nesmysl.
Ale proti tomu sdílení se zeměmi, kde slunce svítí stále, nemám nic.. To by byl dobrý nápad.
Odpovědět
DB

Darth Bane

2.1.2022 13:49 Reaguje na Petr Eko
Svíčka je mnohem dražší, a energeticky náročnější řešení, než úsporka. Takže alternativa k elektřině není svíčka, ale NIC.
Odpovědět

Viktor Šedivý

2.1.2022 10:41 Reaguje na Katka Pazderů
Takže máte střechu pokrytou FV panely, ve sklepě aku a hlavní přívod od sítě odpojený?
Planeta sice dostává ze Slunce spoustu energie, bohužel v místech a časech které se dost zásadně neshodují s našimi potřebami. Zmiňovat zkušenosti ze Saúdské Arábie je tedy skutečně známka totálního nepochopení problému.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.1.2022 12:21 Reaguje na Viktor Šedivý
Největší odběr eklektřiny je přes den, kdy svítí. Člověk je denní tvor. Dál je to už otázka akumulace.
Odpovědět
DB

Darth Bane

2.1.2022 13:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Největší spotřebič v domácnosti je topení, a tento má největší spotřebu v zimě a v noci. A přes den jsou lidé v práci......tedy slušní lidé, chápu, že vy zlodějská verbež jste přes den doma, spotřebováváte elektřinuz, a v noci jdete na čorku.
Odpovědět
DB

Darth Bane

2.1.2022 13:51 Reaguje na Viktor Šedivý
Má hovno, na střeše žádný panel nemá, má tas komín, jako kráva, a je připojená na uhláckou elektřinu od ČEZ. Ale je ze stejné zlodějské vesnice, jako Antonín Zápotocký :)
Odpovědět
DB

Darth Bane

2.1.2022 13:48 Reaguje na Katka Pazderů
Takže vlastně když někdo někde zmrzne, tak dle soudružky Pazderů je to úplný pitomec, protože v oblasti, kterou lze zvládnout chůzí, dopadá okolo něj energie dost :)

Soudružko pazderů, chodila jste na střední školu, kde se učila druhá věta termodynamická, nebo máte jenom pomocnou školu, a pak tu vaší vidlárnu?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

2.1.2022 14:39 Reaguje na Katka Pazderů
Jde o to, jestli se to máme učit podle Hlavenky a Hanzla a velmi riskovat, že jen přijdeme o obrovské množství peněz.
Odpovědět
DB

Darth Bane

2.1.2022 14:57 Reaguje na Jiří Svoboda
Vy přijdete o peníze, oni o víc, nejspíše o krk. Při prvním blackoutu nebudou lidé sedět s rukama v klíně, ale poohlédnou se po někom, komu za to zakroutí krkem.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

3.1.2022 14:45 Reaguje na Darth Bane
Hajzlové, kteří sedí dostatečně vysoko, se v historii lidstva za své činy nezodpovídali NIKDY.
Výjimky, kdy je hněv lidu dohnal, jsou opravdu velice vzácné (třebas Ceaucescu).

Byl snad u nás někdo postaven před soud za solární veletunel? A ten je proti sumám, které zaplatíme za grýndýl, jen zrnkem máku.
Odpovědět
DB

Darth Bane

4.1.2022 21:24 Reaguje na Karel Ploranský

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.1.2022 11:58 Reaguje na Jiří Svoboda
Pokud nebudeme dělat nic, přijdeme ne o obrovské peníze, ale o všechny. Tak si vyberte. Ovšem země, které to riskují, zatím bohatnou.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

3.1.2022 14:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Ty země bohatnou na vykořisťování zbytku světa a ne tím, že si zavírají JE a na střechy jim Ukrajinci montují FVE.
Odpovědět
JO

Jarka O.

4.1.2022 19:55 Reaguje na Jiří Svoboda
Ano, to je důvod, proč mají peníze na zelené investice.
Odpovědět

Viktor Šedivý

2.1.2022 10:27
"Náš přístup je někdy příliš inženýrský"
Omyl. Průšvih je právě v tom, že přístup k problému v energetice, tedy problému inženýrskému, ekonomickému a bezpečnostnímu je hrubě zideologizovaný.

Všechno řešíme s ohledem na nejhorší možné scénáře, nastavujeme součinitele bezpečnosti ... a v energetice najednou stačí postup ve stylu "ále, vono to ňák dopadne".

Představme si třeba scénář většího vulkanické aktivity na Islandu ... nic nereálného, pár týdnů či měsíců by to zakrylo oblohu na celé severní polokouli. Kde by byly slavné OZE? Ano, přesně tam. A několikatýdenní nebo delší zhroucení energetiky by naše společnost docela jednoduše nepřežila.

Spoléháním na rozmary přírody se vracíme tam, kde byl středověký zemědělec. Když se jednou neurodilo, bylo moc zle, když se neurodilo víckrát po sobě, vymíraly desítky procent obyvatel, leckde celé vesnice.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.1.2022 10:36 Reaguje na Viktor Šedivý
Myslím, že strašíte zcela zbytečně, i masivní erupce na Islandu by mohla omezit sluneční svit o pár procent, což v klimatu udělá moc, ale pro fve jde o houby a hlavně v Evropě fve možná 10%, takže o nic nejde. Třeba by zase více foukalo, čort znajet, ale jádro a rezervní fosil pojede pořád.
Odpovědět

Viktor Šedivý

2.1.2022 11:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Aha, takže na energetickou bezpečnost byste použil koeficient "čort znajet". To je ještě o něco horší, než současné "do té doby snad někdo něco vynalezne".

Jenže energetika musí být postavená tak, že ať se stane co se stane, bude fungovat, Stejně zbývá dost černých labutí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.1.2022 12:19 Reaguje na Viktor Šedivý
Musí, ale není. Stačí vám masivní stávka dělníků v lomech a elektrárnách (jak je známe z Anglie po válce), teroristický útok (nebo jen havárka) na kolejích do eklektrárny, jakákoliv havárie dost složitých a mechanicky namáhaných systémů a jste v dupě.
Odpovědět
DB

Darth Bane

2.1.2022 13:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Elektrárna obvykle má zásobu uhlí na docela dlouhou dobu, a masivní stávka v lomech nic neohrozí.....to uhlí totiž na rozdíl od vaší představy těží velkostroje, jejichchž obsluhu tvoří pár lidí. Tedy u nás, v zahraničí jedou v robotickém modu.
Odpovědět
DB

Darth Bane

2.1.2022 13:54 Reaguje na Viktor Šedivý
Pan Hanzl se právě odkopal, používá Putlerovu výchgodní hatmatilku, takže je zřejmé, za koho kope.
Odpovědět
DB

Darth Bane

2.1.2022 15:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Jak může jet rezervní fosil pořád, pokud jej administrativně násilím ukončíte? Například......víte, že se uhlí těží, a že nad tím uhlím je skrývka? No, tak právě se rozhoduje o tom, že ten RK-5000, což odtěžuje tu skrývku se vyřadí, a dýá do šrotuz. Je to zcela nevratný proces, a až dojde to uhlí, co je odkryté, tak další se těžit nebude, i kdybyste se vy ekopičusové stavěli na hlavu, a říkali, myjsme se spletli. Prostě lidé budou 2-3 dny mrznout, a pak vás pověsí.
Odpovědět

Viktor Šedivý

2.1.2022 18:21 Reaguje na Darth Bane
Mám obavu, že na věšení zločinců už nikde po Evropě nemá nikdo dost elánu.
Odpovědět
DB

Darth Bane

6.1.2022 22:57 Reaguje na Viktor Šedivý
Já mám kopie výkresu těch sprch, co byly v auschwitz birkenau.....jsou tam rohová razítka IG farben....
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

3.1.2022 14:47 Reaguje na Pavel Hanzl
Nestraší o nic víc a nepřehání o nic víc než vy s tím vaším "uvařením".
Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

4.1.2022 05:03 Reaguje na Pavel Hanzl
V roku 1815 buchla sopka Tambora, ktorá spôsobila silné ochladenie, dažďe a neúrodu počas celého roka 1816. O pár desaťročí na to Krakatoa. V roku 1783 buchla sopka Laki, taktiež spôsobila silné ochladenie a neúrodu. To je tých pár percent hej ? Fúkalo stále ale fotovoltaika by bola v háji.
Odpovědět
JK

Jiří Kvítek

2.1.2022 12:53 Reaguje na Viktor Šedivý
Ano, máte pravdu!

Kdyby o tom rozhodovali fundovaní technici a nikoliv zelení demagogové, bylo by to nejlepší. Ale to nikdy nebude.

OZE může hrát vedlejší nebo chcete-li doplňkovou roli, ale nikdy ne tu hlavní. Důvod je prostý: není to stabilní zdroj energie.

Podtrženo, sečteno: v ČR si pořád nalháváme, že si můžeme vybírat, ale opak je pravdou! Po vyčerpání fosilních paliv máme už jenom jádro. OZE to fakt nevytrhne.

Ať se nám to líbí nebo ne - kde nic není, ani smrt nebere...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.1.2022 14:56 Reaguje na Jiří Kvítek
Němčouři měli už loni asi 40TWh z fve ročně. Celá ČR spotřebuje řádově 70 - 80 TWh.
Jádro dnes možná něco přes 20 TWh.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

2.1.2022 15:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Kolovrátku, srovnáváte nesrovnatelné...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.1.2022 15:47 Reaguje na Jaroslav Studnička
Ne. Kdybychom mákli, tak se v té fve můžeme dostat taky na tuhle úroveň a pak můžeme zrušit uhlí i s povolenkami, budovat elektrolyzéry a za stržené peníze postavit pár jaderných bloků.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

2.1.2022 17:12 Reaguje na Pavel Hanzl
No, vy jste to zase domotal.
Uhelné elektrárny potřebujeme zejména v období, kdy nám toho FVE moc nevyrobí.
Z emisních povolenek se platí programy jako NZÚ, Modernizační fond, atd.
Elektrolyzéry v podmínkách ČR nebudou bez dotací konkurenceschopné.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.1.2022 19:23 Reaguje na Jaroslav Studnička
Ty elektrolyzéry bychom měli právě na to období, kdy nesvítí.
A taky na kšeft, budou potřeba všude.
Mám obavu, že právě s těmi povolenkami se dost kšeftuje a ti spekulanti na tom musí dobře vydělávat.
Odpovědět
EN

Emil Novák

2.1.2022 20:11 Reaguje na Pavel Hanzl
A k čemu by v tom období ty elektrolyzéry asi tak byly? Ony potřebují k výrobě vodíku elektřinu, víte to vůbec?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.1.2022 10:07 Reaguje na Emil Novák
V období, kdy nesvítí by jely na vítr nebo by stály, jako každé technické zařízení potřebuje servis. Pokud by jely 70 - 80% ročně, je to jako třeba uhlák nebo starší jaderka.
Odpovědět
EN

Emil Novák

3.1.2022 11:54 Reaguje na Pavel Hanzl
1) "70 - 80% ročně" by rozhodně nejely na slunce a vítr.
2) Tvrdil jste že "elektrolyzéry bychom měli právě na to období, kdy nesvítí", takže už nepočítáte s tím že by vyráběly vodík z fotovoltaiky? Protože ta naopak vyrábí elektřinu v období kdy svítí, takže se jaksi nepotkává se spotřebou toho elektrolyzéru.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.1.2022 20:16 Reaguje na Emil Novák
To není možný! Kolik času jede elektrolyzér je dáno dimenzování zdroje.
On vyrábí vodík na syntetiku nebo zpětnou výrobu elektřiny, když nefučí a nesvítí.
To je fakt tak složitý?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.1.2022 20:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Účinnost celého procesu je reálně asi 50%, přečerpávačka má 60%, turbína přes Carnotův oběh 40%, pístový proces 35% nevím, proč to píšu, vy to víte daleko líp. Jen proto, že přes eklektrolyzér není nic extra.
Je tam ale zcela zásadní rozdíl. Není v tom žádná emise CO2.
Odpovědět
EN

Emil Novák

3.1.2022 20:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Hanzle, elektrolyzér je zařízení na elektrolýzu vody pomocí elektřiny. Je to spotřebič elektřiny. Zařízení na zpětnou výrobu elektřiny z vodíku je palivový článek, nikoliv elektrolyzér. "To je fakt tak složitý?"
Účinnost celého procesu není ani náhodou 50 %, 50 % je účinnost samotného palivového článku. Další velké ztráty jsou při samotné elektrolýze (cca 25 %), stlačení/zkapalnění 10-30 % podle způsobu.
https://oenergetice.cz/vodik/vodik-nejlehci-prvek-nejvetsi-vyzva
Přečerpávačka má účinnost 75-80 %.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

2.1.2022 12:55
Proč pane Hlavenko píšete pořád takové neobjektivné články o OZE a vůbec se za to nestydíte?

Proč čtenářům také neřeknete o velmi malé životnosti OZE, která se ještě mnohonásobně zmenší, pokud ji vynásobíte koeficientem využitelnosti?

Proč čtenářům také neřeknete o exponenciálně rostoucích problémech a dodatečných nákladech při navyšování podílu OZE v energetickém mixu?

Proč čtenářům také neřeknete o nutnosti nejen nahradit současné zdroje elektřiny bezemisními zdroji, ale i o potřebě výrobu elektřiny ztrojnásobit?

Proč čtenářům také neřeknete o nutnosti zpětinásobit! těžbu minerálů z důvodu dekarbonizace primárně založené na OZE, kde na to vše vezmeme nová území, kde na to vše vezmeme a kde vybudujeme potřebnou infrastrukturu?

Už se mi s výčtem dále nechce pokračovat, je mi z vašich propagandistických řečí docela smutno.
Odpovědět
JO

Jarka O.

2.1.2022 13:38 Reaguje na Jiří Svoboda
Ano, je to únavné. Toto je energetika postavená na hlavu. Zaplácne se krásná krajina občasnými ZE a jako doplněk se používá elektrárna, která má schopnost jet stabilně. Má to být naopak. Postaví se elektrárna, která vyrábí elektrinu a odpadové využitelné teplo stabilně a co nejkoncentrovaněji (JE nebo černé kvalitní uhlí) a dalsí ničení krajiny OZE není nutné. Naopak je to neekologické. Jela jsem nedávno kolem pole solárů. Byly zaváté sněhem, takže výroba E byla nula. Ale půda, drive louka nebo pole pod nimi, byla úplně suchá a neosvětlená životně důležitým sluncem, takže neumožní život ani rostlinám ani živočichům. To je přímo neekologický zločin.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.1.2022 16:05 Reaguje na Jarka O.
Jen trochu typický detail: SÚRAO už vyčerpalo asi miliardu na vybudování úložiště vyhořelého paliva.
Zajímavé na tom je, že se ještě vůbec neví, kde to bude.
Naše jádro je proto tak úžasně levné, ten ouřad je totiž státní.
Odpovědět
JO

Jarka O.

2.1.2022 16:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Byrokracie je drahá dycky. Rosatom např. údajně bere vyhořelé palivo zpět. A Westinghouse ne? :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.1.2022 16:58 Reaguje na Jarka O.
O tom nic nevím. Mají prý nějaký množivý reaktor, ale funkčnost neznám.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

3.1.2022 08:51 Reaguje na Pavel Hanzl
https://atominfo.cz/2021/02/do-reaktoru-bn-800-poprve-zavazli-jen-mox/
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.1.2022 10:44 Reaguje na Vladimir Mertan
Tohle by byla skutečně dobrá cesta, jenže já Rusům nevěřím ani dobrej den.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

4.1.2022 05:07 Reaguje na Pavel Hanzl
To nie je o viere, tá elektráreň je otestovaná a funguje.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.1.2022 15:10 Reaguje na Jaroslav Pobeha
To psali ve Sputniku nebo a RF?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

4.1.2022 16:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Ne, v tom odkazu, na který jste reagoval ... šmoulo:-))).
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

2.1.2022 16:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Žádné úložiště vyhořelého paliva není třeba budovat, to může klidně zůstat ještě 100-200 let v jednoduchých meziskladech a s vysokou pravděpodovností bude využito.

To zelení magoři úložiště prosazují, aby mohli házet vidle do jádra.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.1.2022 17:00 Reaguje na Jiří Svoboda
Tak proč to jaderní experti dělají? Jen aby mohli čerpat?
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

2.1.2022 22:16 Reaguje na Pavel Hanzl
Protože to pořád politici a hromada voličů chce...

Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

3.1.2022 14:49 Reaguje na Vaclav Sobr
Když jsem se ptal v soukromí Drábové, zda je nutné postavit do roku 2065 úložište, jasně řekla, že nikoliv. Veřejně ale musí říkat opak.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

3.1.2022 14:59 Reaguje na Vaclav Sobr
Chtěl jsem se k tomu vyjádřit, ale stručněji a jasněji než Vy bych to nedokázal
Máte za jedna!

Snad bych ještě podotkl, že hledat mnoho let vhodná místa pro úložiště, aniž by někdo tvrdě zatlačil otázkou KDE JE UŽ KONEČNĚ Z TOHO HLEDÁNÍ NĚJAKÝ VIDITELNÝ VÝSTUP?? - to určitě bude celkem lukrativní činnost s perspektivou dobré obživy až do penze...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.1.2022 16:02 Reaguje na Jiří Svoboda
Ty odpovědi přece nejsou složité, vždycky je něco za něco.

A) Životnost fve je asi poloviční, než JE, ale zlikvidovat (ne zrecyklovat) mastodonta JE je neskutečně nákladná věc a vzniká giga odpadu, část silně radioaktivního.
FVE se nemusí likvidovat vůbec, stačí v rámci běžné údržby měnit vypálené panely i jiné komponenty, vše je recyklovatelné už dnes.

B) nevím o žádných expo rostoucích problémech v mixu

C) Výroba elektřiny musí zákonitě velmi vzrůst a to s OZE nebo fosilem tak jako tak.

D) To znásobení těžby nebude asi tak žhavý (na rozdíl o nutnosti těžby bambiliónů barelů ropy), protože stále víc surovin se recykluje.

Prostě tam pan Hlavenka nepíše (a nikdo z vás taky ne) jak to udělat lépe a radostněji. Ptám se pořád a ropáčci mlčí jak partyzáni a jdyž už, tak kníknou "jádro".
Odpovědět
JO

Jarka O.

2.1.2022 16:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Vždyt se vám odpovídá jádro anebo neprodávat na burzu a produkovat na soběstačnost a peníze věnovat na jiné problémy životního prostředí a nepodporovat energeticky náročné výrobky (el. auta ...) a vy to jaksi ignorujete. Nápadů tu padne dost.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.1.2022 17:03 Reaguje na Jarka O.
Nápadů je dost málo a většinou jsou to ptákoviny. Na burze se prodává za spotové ceny a base load je úplně jiná liga.
A jezdit místo na elektriku na naftu, je skutečně nápad na Nobelovku.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

2.1.2022 17:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Řekl bych, že velmi komplikovaně jezdit na uhlí místo na naftu, to je na Nobelovku.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.1.2022 19:08 Reaguje na Jiří Svoboda
To dělali naposled za Hitlera koncem války.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

3.1.2022 14:51 Reaguje na Pavel Hanzl
To dělají elektromobilníci dodnes. Ta elektřina navíc pro elektromobily se vyrábí v uhelných elektrárnách, které se kvůli tomu nemohou odstavit.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

3.1.2022 15:02 Reaguje na Jiří Svoboda
Snažíte se marně...
Někteří jedinci jsou nevzdělavatelní.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.1.2022 08:43 Reaguje na Jiří Svoboda
A co když je to z nových větřáků a solárů, které se staví ve velkém??
Odpovědět
DB

Darth Bane

6.1.2022 23:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, staví se ve velkém, ale nic neprodukuji.
Odpovědět
DB

Darth Bane

6.1.2022 23:07 Reaguje na Jiří Svoboda
I hunzlikovo FVE je v podstatě uhlí, akorát, že čínské.....
Odpovědět
DB

Darth Bane

6.1.2022 23:02 Reaguje na Pavel Hanzl
A nyní se o to Evropa pokouší nyní.....pravda, vy to chcete oklikou, a chcete aby se jezdilo na čínské uhlí.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

2.1.2022 17:12 Reaguje na Pavel Hanzl
A) po 100 letech provozu můžete klidně nechat reaktor 1000 let stát a 95 % areálu JE bezproblémově využívat - tam žádná radioaktivita nebyla a nebude. Za 1000 let bude reaktor téměř bez radiopaktivity.
To likvidace listů rotorů VE je pěkná ošťara.

B) to zjevně souvisí s vaší neschopností vnímat realitu.

C) bezuhlíková elektřina musí nahradit veškerou energii z fosilních zdrojů, proto je nutné to ztrojnásobení. Kdyby nemusela bezuhlíková elektřina nahradit i fosilní paliva nepoužívané k výrobě elektřiny, bylo by ji potřeba mnohem méně.

D) To je údaj ze zprávy IEA https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050. Můžete to klidně rozporovat - ale ne tak blbě, jak jste doposud předvedl.
Odpovědět
MS

Milan Smrž

2.1.2022 19:47 Reaguje na Jiří Svoboda
Je škoda, že nic nevíte o tritiu v konstrukčních materiálech (betonu) okolo reaktoru, který se uvolňuje léta.
Odpovědět
EN

Emil Novák

2.1.2022 20:10 Reaguje na Milan Smrž
Tritium je běžnou součástí životního prostředí a je prakticky neškodné, je to velmi slabý beta zářič. Možná i vy ho máte v hodinkách, aniž byste to vůbec tušil, takže v konstrukčních materiálech okolo reaktoru žádný problém nepředstavuje.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

3.1.2022 14:55 Reaguje na Milan Smrž
Tak ať se léta uvolňuje! Já hovořím o 1000 letech.

Zkuste vytáhnout jiného králíka z klobouku a také uvidět vážné potíže OZE.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

2.1.2022 19:01
Navrhuji postavit národ před energetickou realitu takto: Zaveďme do
všech domácností ekofanatiků dálkově spínané elektroměry( my ostatní je
nebudeme potřebovat, protože preferujeme zdroje trvalé a těmi jsou JE
a "uhláky".)Zelení budou dálkově připojeni, jen když bude svítit slunce,
foukat vítr a z akumulacích bude zelená energie. Jedině tak jim dojde,
že důležitá je stabilita dodávek a hlavně cena bez dotací a bez pokut
(povolenky). Stále srovnávají cenu z dotované fotovoltaiky a větrníků,
když je a nikoliv tehdy, když ji musí zastoupit náhradní zdroje. To
by se asi divili, že ji buď nebudou mít a nebo za cenu násobně větší.
Udržovat v pohotovosti náhradní zdroje by mělo být povinností pro
provozovatele OZE a dodávat do sítě pouze stabilní výkon. Slíznou
tak pouze smetanu a náhradní zdroje musí v ceně energie vydržovat spotřebitel. Tím narůstá celková cena, protože jsou to navíc zdroje na dovozový plyn a i kdyby půl roku nenaběhly, tak v pohotovosti musí být.
Pro hůře chápající uvedu příklad. Vybavím se za své fotovoltaikou
s bateriovým úložištěm a pro případ delšího výpadku i elektrocentrálou
se zásobou benzínu. Na závěr roku si udělám inventuru a sečtu všechny náklady a spotřebu. Vezmu do úvahy životnost, náklady na revize, opravy
a vlastní obsluhu. Srovnávat však dnes není už s kým, protože ostatní
jsou trestáni povolenkami, podporou OZE a placením vícenákladů na
energii z náhradních zdrojů. Povedlo se zdeformovat trh s energiemi tak,
že dnes už se nelze vícenákladů zbavit a další deformace se chystají.
Čím více nestálých zdrojů, tím více zdrojů záložních na plyn odebíraný
nárazově za momentální tržní cenu převyšující násobně cenu obvyklou. Ono
ač to trápí i maloodběratele, ale pro velkospotřebitele v průmyslu to je
limitující faktor efektivity provozu. Firemní energetik na pokyn ekonoma
vypne přívod a šéf pošle při vysoké aktuální ceně dělníky domů. Nikdo
totiž nebude schopen konkurovat násobně větší cenou zelené energie těm,
kteří na "gryndýl" zvysoka kálejí. EU spěje k nestabilitě, neefektivitě,
závislosti na dovozech energie a energeticky náročného zboží. Co asi
tak zbude konkurenceschopného k vývozu a k vyrovnané obchodní bilanci?
Snad je vývoz hlupáků, ale bude o ně zájem, když je ještě dovážíme?
Hlavně vy mladí myslete a počítejte. Matematiku, fyziku, chemii a ani
ekonomiku nelze oklamat nadšením a sny o čistě zelené energetice.
Odpovědět
MS

Milan Smrž

2.1.2022 19:45
Technologie se vyvíjejí, v OZE rychleji než jinde. Mají ale ještě další výhodu, decentrální charakter. V místech, kde se vystavěly a používají, jsou často spouštěčem lokálních aktivit a nárůstu obecného zájmu o veřejné dění. Takže jejich přínos není jenom klimatický, ale i sociální. Energie přestane být anonymním produktem, a lidé jsou hrdí na svou energii. To lze pozorovat téměř u všech lokálních zdrojů.
Anonymita se stala psychosociálním problémem současnosti. Decentrální zdroje energie, potravin a dalších komodit mohou tento trend pomoci zvrátit.
Dobré je rovněž připomenout, že existuje mnoho regionů v Rakousku a Německu, které jsou plně, včetně vývozu, zásobovány obnovitelnou energií. Třetina území Německa se přihlásila k úplnému zásobování obnovitelnou energií, proto se nebojí odstavovat jaderné elektrárny.
Dobré je rovněž připomenout, že budovy v EU spotřebovávají 40% energie. V okolních zemích se staví/rekonstruují solarplus domy, které vyrobí více energie, než za rok spotřebují. Kolik takových je u nás?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

2.1.2022 20:07 Reaguje na Milan Smrž
Milý pane, když budu mít na každé řece co kilometr nějakou vodní
elektrárnu, tak budu soběstačný a budu ji i vyvážet. Pokud na to
nemám přírodní podmínky, tak mi v noci a při zatažené obloze bude
fotovoltaika k ničemu a větrník při bezvětří taky. I ty baterky
mi to udrží hodiny, ale nikoliv dny. Pak budu buď energii od
někoho nakupovat a nebo ji mít nebudu. Hrát si na vyrovnanou
bilanci s naddimenzovanými OZE a prodejem převisů, které jiní
musí kvůli kvótám energetického mixu nakupovat a v případě
výpadku nakupovat energii z uhláků, je pouhá hra na zelenou
energetiku. Ta musí být zelená vždy a ne díky nějakým švindlům
s povinným mixem a odstavením stabilních zdrojů při převisu
energie z OZE. Strčte si ty převisy za klobouk a v případě
výpadků OZE si dělejte co chcete. Ti se stabilními zdroji by
vás měli odpojit a nechat vymáchat v zelené ideologii. EU
se pustila na tenký led závislosti na přírodě a bohužel to
přehání. Rozumný mix se skutečnou (ne baterky)akumulací je
možný už dnes, ale nic se nemá přehánět, protože stabilita
sítí je jako tlukot srdce. To když se zastaví, tak jeho
nahození se nemusí pokaždé zdařit.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

2.1.2022 22:18 Reaguje na Milan Smrž
Decentrální charakter není vůbec žádná výhoda.
Minimálně ne dokud každá elektrárna zároveň ve své vlastní lokaci nemá svojí vlastní zálohu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.1.2022 10:39 Reaguje na Vaclav Sobr
A každá domácnost bude mít vlasní pec na tavbu železa jak v Číně.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

3.1.2022 14:58 Reaguje na Pavel Hanzl
To ale napište panu Smržovi!
Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

4.1.2022 05:21 Reaguje na Milan Smrž
Pan Smrž, fyzikálna realita rozhoduje o tom, či budú mať decentralizovaní dosť energie. Nie prehlásenia, vyhlásenia, transparenty a ekopolitické školenie mužstva na schôdzach. Ak im nebude fúkať ani slnko svietiť, a nebudú mať ani úložiská tak smola. Domácnosti by sa ešte uskromnili, ale čo nemecký priemysel ? Už teraz nemeckí priemyselníci panikária, pretože im prudko zdražujú ceny. A čo tam nastane, až nebudú mať dosť energie 4 zimné mesiace ?
Odpovědět
SM

Stanislav Mikeska

3.1.2022 07:00
Ceny klesají? Opakujte? Jaké ceny, které ceny? Pane Havelko, jak se říká, ševče drž se svého kopyta! To co jste vyplodil je velmi podobné tomu jak když pejsek a kočička pekli dort. A pokud chcete něco v energetice dokázat, tak šup do praxe, chyťte si nějakou lišku a přetáhněte ji ebonitovou tyčí...
Odpovědět
JH

Jan Hladil

3.1.2022 08:20
Škoda, že pan Hlavenka neukáže komerční projekt solární elektrárny postavené v EU bez dotací, která vytendruje elektřinu za 23 haléřů :-D
Odpovědět
EN

Emil Novák

3.1.2022 08:43 Reaguje na Jan Hladil
Mě by zajímalo, proč si tedy ti co hlásají jak je to výhodné, nevyhrnou rukávy a sami nějakou tu elektrárnu bez dotací si tu nepostaví. Nedávno dokonce Pavel Tykač jednomu takovému propagátorovi Niedermayerovi zdarma nabídl pozemek v areálu jeho elektrárny, ať tam libovolný zdroj bez dotací postaví. Nezaznamenal jsem, že by se tato výzva setkala s kladnou odezvou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.1.2022 10:10 Reaguje na Emil Novák
Dnes, kdy se očekává trvale výrazně vyšší cena elektřiny, by se to už asi rentovalo. Němčouři dotovali přece fve na 55 eur, což bude asi skutečné minimum i se ziskem a vše nad to vydělává slušně.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.1.2022 14:18 Reaguje na Pavel Hanzl
No tak s chutí do toho, ne?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.1.2022 15:59 Reaguje na Svatá Prostoto
Něbojtě sa čorta nič.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.1.2022 16:29 Reaguje na Pavel Hanzl
Takže zase jen kecáte:-)
Odpovědět
EN

Emil Novák

3.1.2022 14:46 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale právě ani dnes se do toho stále nikdo nehrne. Všichni jen natahují ruce směrem k Modernizačnímu fondu. Ta výzva je stará pár týdnů, tedy padla už po tom dramatickém zvýšení cen.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.1.2022 16:00 Reaguje na Emil Novák
Za pár týdnů má někdo mohutně vyskakovat a vozit kamióny panelů, že?
Odpovědět
EN

Emil Novák

3.1.2022 17:03 Reaguje na Pavel Hanzl
O žádném vození kamiónů jsem nic nepsal. Stačí přijmout tu zmiňovanou výzvu a ukázat celému světu, jak se to vyplatí. Zveřejnit přijetí té výzvy zabere asi tak pět minut.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.1.2022 15:02 Reaguje na Emil Novák
Ale ten byrokratický kolotoč potom....
Odpovědět
EN

Emil Novák

4.1.2022 16:35 Reaguje na Pavel Hanzl
Výmluvy. Rozhodně není horší než u jiných zdrojů.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.1.2022 08:42 Reaguje na Emil Novák
Jiné zdroje se ovšem staví na x násobné výkony za xx násobné ceny.
Odpovědět
EN

Emil Novák

5.1.2022 08:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Zejména u jádra neustále kritizujete, že stavba dlouho trvá právě kvůli byrokratickému kolotoči, a u fotovoltaiky, kde je ten byrokratický kolotoč nesrovnatelně menší, to používáte jako výmluvu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.1.2022 08:13 Reaguje na Emil Novák
Pane Nováku, kvůli jedné energetické krizi, kterých jsme zažili něurékom, nebude nikdo dělat nějaké nauvážené investice za milióny.
Někdo předpokládá, že ceny energií budoou už trvale vyšší, někdo zase tvrdí, že OZE je srazí na minimum a ani JE se nevyrentuje.
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.1.2022 08:46 Reaguje na Pavel Hanzl
To tvrdí jedině různí zelení pomatenci a vy. Z odborníků to netvrdí nikdo.
A nastat to nemůže z jednoduchého důvodu, protože kdyby to nastalo, tak se nevyplatí ani ty OZE a investice za milióny do nich.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

3.1.2022 15:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Když jste si skvělou perspektivou OZE a zejména FVE tak skálopevně jistý, pane Hanzle:
Vezmete si na sebe VY OSOBNĚ zodpovědnost za to, že FVE, kterou jsem si pořídil, se mi vůbec někdy zaplatí?

Já jsem do toho šel s vědomím, že hodně riskuji. A čím víc o tom teď vím opravdu z praxe a čím víc temných zákoutí se odkrývá při řešení problémů které se už ukázaly, tím větší mám obavy, že navzdory těm velkorysým 50 % dotace jsem si šlápnul do lejna...

Veškerá návratnost navíc padá zcela spolehlivě, jestliže kterákoliv komponenta FVE klekne po záruce. A ta je dlouhá pouze a jenom na výkon panelů, na nic jiného. Pokud se panely mechanicky rozpadnou působením povětrnosti, budu mít smůlu už po 15 letech, u prvků uchycení už po 5 letech. Stejná lhůta platí pro měnič. Když mi odejde v šestém roce, budu si moci jen rvát vlasy.

Zvyšující se ceny elektřiny mi zdánlivě nahrávají, díky nim by se mi to mohlo zaplatit rychleji. Ale to co díky nim (snad) vydělám pomocí FVE, to mnohonásobně zaplatím v rostoucích cenách úplně všeho - od výrobků až po služby!!
A PROČ jsou ceny elektřiny skokem tak vysoké? A PROČ se budou ještě zvyšovat?
Co mi na to odpovíte? Jakou lež vymyslíte tentokrát?
Budete tvrdit, že to nijak nesouvisí s potrhlostí snílků? Jak těch bruselských, tak těch berlínských?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.1.2022 16:08 Reaguje na Karel Ploranský
Jak to máte staré a kdo to projektoval? V tomto oboru jede rozvoj extrémně rychle. Zkuste si vzít výkon a spolehlivost aerovky cililink a dnešní škodárny a jste možná na tom samým.

Energie byly silně podcené, běžná spotová cena na nule přece není normální, dotování na 50 eur bylo pro čecháčka přímo tragédie.
Teď se sešlo pár okolností zaráz (píšu to furt dokola, dobře to popsala paní Drábová) a Vladimir toho využil a přitáhl kohoutky.
Žádné snílky nikde hledat nemusíte, ti do praktického kšeftu nedosáhnou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.1.2022 10:38 Reaguje na Jan Hladil
Proč 23 halířů, když je současná naše cena někde na 88 eurech? To máte asi 2.40 kč/kWh.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.1.2022 14:30
Článek není úplně marný a je s ohledem na téma napsán poměrně střízlivě.

Nicméně ono je to všechno daleko prostší ... prostě pokud by OZE byly taková výhra, tak se prosadí jaksi samy od sebe a není potřeba je lidem cpát a k tomu dotovat až to bolí.

A fakt si nemyslím, že by se většina národa rozplývala nad vyrabovanou dírou v zemi nebo rourou, u které jeden úplně neví, kdy mu někdo na druhém konci zavře kohoutek. Takže z plezíru za fosilní paliva asi nikdo nehoruje.

Prostě OZE jsou fajn a je spousta situací, období a regionů, kde jsou tím nej, co je dispozici. Ale nelze z nich dělat nějakou univerzální cestu ke štěstí všude a pro všechny. Je to úplně stejné jako s elektromobily. Mají řadu výhod a v řadě případů jsou fakt nej řešením. A v řadě případů zase ne (plus jsou furt drahé jak sfiňa).

Prostě netlačit jen na jedno řešení, co je efektivní se prosadí samo, a co ne, tak skončí. Jenže to by spousta lidí nemohla páchat vyšší dobro a ještě větší spousta z toho mít živobytí, nebo dokonce super kšeft.
Ale to je marný ... to je v dějinách furt dokola. Jednou je to víra, pak národ, pak třeba rasa nebo vztah k výrobním prostředkům:-))) ... lidi jsou pořád stejný.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

3.1.2022 15:36 Reaguje na Svatá Prostoto
Ocením, když vypíšete ty případy, kdy jsou elektromobily fakt nej řešením.
Mne napadá jen provoz v lázeňských městech a s výhradou v centrech velkoměst. Smysl dávají u rozvážkové služby.
Jinak mne nějak nic nenapadá.
Co tak dokážu domyslet, všude jinde mají výhody v nejlepším případě (!) stejnou váhu jako nevýhody. Pokud se ovšem berou v úvahu VŠECHNY související nevýhody a VŠECHNY související dopady (i v jiných oblastech a oborech než je energetika a doprava).
A samozřejmě pokud se to posuzuje se znalostí věci a bez zatížení mysli jakoukoliv ideologií - ať už zelenou, nebo ropáckou.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.1.2022 15:49 Reaguje na Karel Ploranský
Přesně to co píšete.
Městská, prakticky výlučně, doprava ... od rozvozu zboží, poštu, přes taxi až po IAD (pokud je dané vozidlo využíváno primárně pro dopravu ve městě).
Tedy všude tam, kde je primárním problémem místní znečistění ovzduší a doprava má charakter poskakování po krátkých vzdálenostech, zejména ve spojení se stáním v kolonách.

Používat v těchto případech spalovací motor fakt není nic moc, ostatně ani pro ten motor.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.1.2022 20:12 Reaguje na Svatá Prostoto
Hlavně, že zrovna vy brzdíte i patama.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

4.1.2022 16:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Napsal Hanzl, jehož životní investicí byla koupě Ochcávky v dehtu:-DDD.
Odpovědět
DB

Darth Bane

4.1.2022 21:28 Reaguje na Svatá Prostoto
A ještě udělal pojišťovací podvod, kdy předstíral krádež této.....
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.1.2022 10:33 Reaguje na Svatá Prostoto
Dechtu vole.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

5.1.2022 13:47 Reaguje na Pavel Hanzl
Jak chceš, ropáku:-)))
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.1.2022 21:14 Reaguje na Svatá Prostoto
Tohle nečti, nebo tě řóchne.
https://oenergetice.cz/cista-mobilita/nabijeni-elektromobilu-fotovoltaiky
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

7.1.2022 16:33 Reaguje na Pavel Hanzl
No, sice jsem na vás nedal a přečetl si to, ale ... nic co bych neznal:-).

Ale můžete nám napsat zda už máte ty FVE panely a ten e-mobil, který z nich budete nabíjet? Nebo furt jezdíte k pumpě pro starej dobrej N95:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.1.2022 13:17 Reaguje na Svatá Prostoto
Nejezdím nikam a můj projektant fve je extrémně vytížený a stejně nic nepostavíte, nejsou lidi ani panely. Ale peníze máme, půl míče by to mělo spravit, bo odhad 10 kWp je i po zdražení na 250 taléřků.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.1.2022 13:20 Reaguje na Pavel Hanzl
A to bych možná mohl dostat 200 litrů dotaci.....to vyběhají kindoši....
Odpovědět
DB

Darth Bane

4.1.2022 21:26 Reaguje na Karel Ploranský
Třeba elektromobil, takový dlouhý a bílý, co se jmenuje ICE. Mezi Berlíně a Hamburgem jste proti němu s naftový autem bez šance.....
Odpovědět
JJ

JJ

2.3.2022 03:39
Ano,ano, obnovitelné zdroje jsou tak velmi levné na výrobu a tak super použitelné, že v energetickém mixu v 2020 tvořila fotovoltaika 2,27% a vítr 0,47%. Pokud se nepletu, do r.2030 bude sumární podpora obnovitelných zdrojů ve výši 1.bilionu Kč. Samozřejmě nemalou sumu stála i vlastní výstavba. Kdyby to byla stejná suma jako dotace, šlo by celkem o dva biliony Kč.Za tyto dva biliony jsme si tedy prozatím koupili 3% celkové výroby, zdá se to jen mě neskutečně málo, tj. jsou obnovitelné zdroje velmi drahé? Za dva biliony můžeme mít několik bloků JE, které naši zemi zajistí na desítky let stabilní elektřinou,stávající produkují 40% celkové výroby.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist