https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/lesnici-a-vedci-otevreny-dopis-ministrovi-zivotniho-prostredi-k-douglasce-tisoliste
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Lesníci a vědci: Otevřený dopis ministrovi životního prostředí k douglasce tisolisté

9.12.2019
Vážený pane ministře,

V uplynulých dnech jsme zaregistrovali aktivitu Hnutí DUHA „Zachraňme lesy – chceme zdravé lesy ne plantáže“, v rámci které Vás vlnou e-mailů občané vyzývají ke stažení materiálu předloženého k projednání vládou České republiky (Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů).

 

Hlavní argumentace je opřená o negativní vliv douglasky tisolisté na půdu, biodiverzitu a fungování ekosystémů obecně. S politováním musíme konstatovat, že jakkoliv jsou tvrzení uvedená na stránkách alarmující, jsou založená na údajích vytržených z kontextu, na špatném pochopení textu a v některých případech jsou zcela nepravdivá.

Pokud budete mít zájem, podrobnější rozbor najdete v přiloženém materiálu, který jsme poskytli i médiím.

Naše závěry považujeme za podložené – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou, Mendelovou univerzitou v Brně i zástupci vlastníků lesů řešil v uplynulých letech dva výzkumné projekty, které se přímo týkaly možnosti uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství České republiky a to včetně rizik a vlivu této dřeviny na lesní ekosystémy.

Výstupy z těchto projektů zahrnují mj. 10 publikací ve vědeckých a odborných časopisech, čtyři certifikované metodiky a dvě knižní publikace. Douglaska tisolistá má z našeho pohledu v českém lesnictví významný potenciál a to i z pohledu současných scénářů změny klimatu. Na druhou stranu je nutné dodat, že neprobíhá, ani není plánováno její masivní zavádění (současné zastoupení je 0,24%) a veškerá doporučení jsou směřována na pěstování douglasky ve smíšených porostech, jež jsou vhodné jak z hlediska environmentálního, tak z hlediska produkčního.

Vážený pane ministře, jsme přesvědčeni, že většina občanů Vám zasílá uvedené maily sice v dobré víře, nicméně na základě zcela nevěrohodných podkladů. Jistě bychom Vás dokázali zavalit přinejmenším obdobným množstvím korespondence od vlastníků a správců lesních majetků, výzkumných pracovníků a našich příznivců, kteří by rozumné zavádění douglasky do českých lesů podporovali. Věříme však, že pro Vaše rozhodování mají výraznější váhu věcné argumenty, jež se Vám i tímto dopisem snažíme poskytnout. Pokud budete mít zájem o jakékoliv další informace z naší strany, jsme Vám k dispozici.

S pozdravem

doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.
ředitel Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
Strnady 136, 252 02 Jíloviště

prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
místopředseda České akademie zemědělských věd,
předseda Odboru lesního hospodářství ČAZV
Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1

Ing. František Kučera
předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů
K Silu 1980, 393 01 Pelhřimov

Ing. Pavel Draštík
předseda České lesnické společnosti
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1 - Staré Město


reklama

 
Lesníci a vědci

 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (4)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

9.12.2019 16:28
Správná reakce.
Odpovědět
ČM

Čech M.

10.12.2019 00:11
Každý nepůvodní druh rostliny, nebo živočicha škodí už jenom tím, že zabírá místo nějakému původnímu druhu.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

10.12.2019 08:04 Reaguje na Čech M.
Douglasku a např. i dub červený tu zkoušeli předkové, tehdy to brali všichni úplně normoš. Jako orntitologovi mě nepůvodní dřeviny vadí, nemají totiž hmyz (housenky) pro krmení mláďat ptáků. V minimálních příměsích to nemůže vadit, při dnešním suchu budou možná i souvislejší porosty. Ale pokud to vysloveně něčemu neškodí, jedná se o prostou adaptaci na zhoršené podmínky.
Odpovědět
ar

arbiczech

7.1.2020 09:39
Jako jestli někdo argumentuje fakty vytrženými z kontextu, zavádějícími či nepravdivými informacemi, tak je to samozřejmě špatně. Nicméně pod dopisem vidím podepsané lesníky, myslivce a vlastníky. Tedy všechny, kteří berou les jako hospodářství. K problematice nepůvodních druhů by se ale hlavně (či minimálně "také") měli vyjadřovat jejich kolegové co na ČZU sídlí hned vedle. Tedy ekologové a ochranáři z fakulty životního prostředí. Jejich názor tam však nikde nevidím.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist