https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/milan-smrz-ach-to-jadro
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Milan Smrž: Ach, to jádro

11.6.2022
Rafael Mariano Grossi, generální ředitel MAAE, si během oficiální návštěvy Finska prohlíží Onkalo, vůbec první hlubinné úložiště vyhořelého paliva na světě. 26. listopad 2020.
Rafael Mariano Grossi, generální ředitel MAAE, si během oficiální návštěvy Finska prohlíží Onkalo, vůbec první hlubinné úložiště vyhořelého paliva na světě. 26. listopad 2020.
Málokterá technologie je tak rozporuplná jako jaderná energie. Přes 400.000 tun spotřebovaných palivových článků na světě a k tomu jeden jediný vybudovaný sklad ve finském Onkalo, zatím ve zkušebním provozu. Asi jedna třetina byla přepracována a velká část zbytku je v dočasných skladech. V Evropě se skladuje přes 60.000 tun vyhořených palivových článků, z toho 81 % v mokrých skladech.
 
Obrovské kolaterální škody při těžbě, hlubinné i povrchové, a zvláště při metodě ISL (in situ leaching). Tímto způsobem se těží ve druhé uranem nejbohatší zemi, v Kazachstánu, kde se politické špičky holedbají tím, jak je loužení čistý proces. Zapomněli na drobnost – obrovskou kontaminaci stále vzácnější pitné vody.

Žádná technologie nemůže samozřejmě počítat s nepředvídatelným, ale jaderná technologie by měla počítat s předvídatelným. Je hlubokým omylem stavět jaderné elektrárny v seizmicky nestabilních oblastech. Příkladem v Evropě je slovinsko-chorvatská elektrárna Krško. Město Záhřeb, jehož okraj leží 35 km od elektrárny bylo v historii několikrát zničeno zemětřesením. V předminulém století v roce 1830 a pak v září a říjnu 1838. Další silná zemětřesení mezi Záhřebem a Lublaní byla v letech 1871 a 1878. Zemětřesení v roce 1880, vážně poškodilo více než 500 domů, velkých budov, kostelů a zámků. Zemětřesení zasáhlo oblast o průměru více než 25 km a po hlavním otřesu následovala řada ničivých otřesů v roce 1881.

Inspekce bazénu pro skladování vyhořelého paliva ve Fukušimě, 27. listopad 2013.
Inspekce bazénu pro skladování vyhořelého paliva ve Fukušimě, 27. listopad 2013.

Situace v Japonsku je ještě kritičtější, protože jaderné elektrárny se nalézají v oblasti střetu několika kontinentálních a oceánských desek. V oblasti je mnoho sopek a geotermálních pramenů a zemětřesení pod oceánem nebo v jeho blízkosti, může vyvolat tsunami. Dne 11. března 2011 vyvolalo nejsilnější zaznamenané zemětřesení podél tichomořského pobřeží severovýchodního Japonska masivní tsunami. Zemětřesení a následná vlna zabily téměř 20 000 lidí a způsobily jadernou havárii v elektrárně v prefektuře Fukušima. Dodnes se čerpá kontaminovaná voda; v roce 2023 se očekává uložení konečného množství 1,37 milionů tun v kontejnerech a plánuje se vypouštění do moře.

Kvůli seizmickému nebezpečí byla v květnu 2022 odstavena michiganská elektrárna Palisades; podobně je ohrožena i jaderná elektrárna v kalifornském Diablo Canyon, jejíž dva reaktory byly spuštěny v polovině 80. let. Vrchní místní inspektor jaderné regulační komise (Nuclear Regulatory Commission) Michael Peck varoval, že oba reaktory nemusí přežít seismické otřesy z více než tuctu zlomových linií obklopujících lokalitu. Kalifornský zlom San Andreas je jen 45 mil daleko; otřes, který zničil čtyři reaktory ve Fukušimě, byl ve dvojnásobné vzdálenosti.

Jaderná elektrárna Temelín.
Jaderná elektrárna Temelín.

Jádro klima nezachrání

Jaderná energie nemůže přispět k řešení klimatické krize, protože je příliš pomalá na expanzi, příliš drahá a příliš riskantní. Navíc strukturálně brání rozšíření obnovitelných energií, které jsou ve srovnání s jadernou energií dostupné rychleji, levněji a menším dopadem na životní prostředí. Ukazuje to mezinárodní tým specialistů z organizace Scientists for Future (S4F).

Jelikož jaderná energie při výrobě elektřiny neprodukuje téměř žádné přímé emise skleníkového plynu oxidu uhličitého, uvádějí ji její zastánci jako technologii vhodnou pro boj proti klimatické krizi. Vědci pro budoucnost ukazují, že studie, kterými je jaderná energie prezentována jako technologie pro snižování emisí, vykazují systematické nedostatky.

Potenciální nebezpečí jaderné energie je dobře známé. Předpokládá se, že nehody jsou extrémně vzácné. Ben Wealer, hlavní autor studie a člen S4F, k tomu říká: „V každé dekádě od 70. let došlo k velkým nehodám a množství menších incidentů. Jaderná energie je tak riziková, že jaderné elektrárny nelze nikde pojistit.“ Závěrem vědci konstatují, že jaderná energie není možností, jak přeměnit energetiku na udržitelný systém. Zachování jaderné energie prodloužením provozních dob by v příštích deseti letech nevedlo k výraznému snížení emisí skleníkových plynů. Řešením není ani rozšíření stávající jaderné technologie, či zavádění jaderných elektráren nové generace.

S tímto názorem se ztotožnili rovněž někdejší vysoce postavení experti jaderných mocností: Francie, USA, Velké Británie a Německa a vyjádřili se k neschopnosti jaderné energie přispět významnou měrou ke snížení emisí skleníkových plynů a celkové dekarbonizaci, a to nejenom z kapacitních důvodů.

Německo proti taxonomii

Cílem je dosáhnout do roku 2050 čisté nuly emisí a k tomu jsou nutné masivní investice do udržitelných zdrojů energie. Evropská komise se snaží klasifikovat jadernou energii jako „zelenou“, což by státům a soukromému sektoru usnadnilo investice. Brusel požádá jednotlivé země EU a Evropský parlament o souhlas se svým plánem označit plyn a jadernou energii za investice šetrné ke klimatu.

Dne 16. 5. německá vláda oznámila, že v nadcházejících týdnech Německo nepodpoří hlasování o taxonomii, a tak se postaví proti plánům Evropské unie začlenit jadernou energii do kategorie udržitelných investic pro snižování emisí skleníkových plynů. Německo se tak přidalo ke stávajícím kritikům, k Rakousku a Lucembursku. Spolková vláda vyjádřila svůj nesouhlas s taxonomickými pravidly pro jadernou energii. Toto 'ne' je důležitým politickým signálem, který jasně říká: Jaderná energie není udržitelná, a proto by neměla být součástí taxonomie, uvedlo německé ministerstvo životního prostředí a ministerstvo hospodářství a klimatu.

Ani ovšem plyn nepředstavuje žádnou klimatickou výhru, či dokonce pozitivní řešení. Podle Roberta Howartha z Cornellovy univerzity je dokonce svým emisním působením horší než uhlí, což ovšem neznamená, že bychom měli uhlí brát na milost.

Rostoucí náklady a rostoucí problémy jaderné energie

Problémy jaderné výroby jsou stále větší. Byly zjištěny problémy s korozí ve francouzských jaderných elektrárnách. Země dělá velké kroky směrem k blackoutu, protože jen polovina všech reaktorů je připojena k síti a nyní kvůli klimatickým změnám může brzy chybět chladící voda pro reaktory, které jsou ještě v provozu.

K debaklům patří i nová stavba evropského tlakového reaktoru (EPR) ve Flamanville, který měl dodávat elektřinu již deset let. Tak se jistě nestane dříve než v roce 2024, zatímco Francie směřuje k elektrické katastrofě. Náklady na výstavbu elektrárny, která by měla údajně produkovat levnou jadernou energii vzrostly z 3,3 miliardy euro na téměř 20 miliard euro. Obdobné problémy EDF se objevují v souvislosti s novou elektrárnou EPR v Hinkley Point ve Spojeném království. Novostavba v Somersetu se zpozdí asi o rok a půl. Dodatečné náklady se již odhadují na nejméně tři miliardy liber (3,5 miliardy euro). Opakuje se to, co známe z Flamanville nebo finského Olkiluoto. Náklady raketově rostou, dokončení se oddaluje. V Hinkley Point očekává EDF celkové náklady ve výši 25 až 26 miliard liber šterlinků (29,5 až 30,7 miliard euro) a elektrárna by měl být online v roce 2027. Na začátku tohoto roku EDF odhadoval náklady na 22 až 23 miliard liber, ale po několika měsících musel tuto prognózu stáhnout. Při schválení projektu Hinkley Point C před šesti lety, se předpokládala cena 18 miliard liber.

Jaderný reaktor na finském ostrově Olkiluoto.
Jaderný reaktor na finském ostrově Olkiluoto.
Licence | Volné dílo (public domain)

Francouzský list L'Express hovoří o „novém černém týdnu“ pro jadernou společnost EDF. Kvůli problémům očekává nyní silně zadlužená skupina zatížení ve výši zhruba 18,5 miliardy euro provozního zisku před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA).

Doposud EDF předpokládalo 14 miliard. Dodatečné náklady v miliardách z Hinkley Point, které musí EDF, v konečném důsledku zaplatit francouzský daňový poplatník, a navíc se elektřina musí dovážet za spotovou cenu kvůli zchátralému jadernému parku.

Současná situace ve Francii otevírá zásadní otázky se zabezpečením dodávek jaderné elektřiny i z hlediska bezpečnosti. Zatímco prezident Emmanuel Macron plánuje oživit jaderný sektor výstavbou nových bloků, zažívá současná flotila rekordní nedostupnost. V lednu byla průměrná dostupnost energetického potenciálu 48 GW, z 61,4 GW instalované kapacity. Historické minimum, bezprecedentní od roku 1999. V následujících měsících došlo k dalšímu snížení: od konce dubna bylo k dispozici méně než 30 GW výkonu. Z 56 provozovaných reaktorů v pondělí 16. května bylo odstaveno 29 reaktorů. Nejde jen o dlouhodobě plánované odstávky, kvůli provedení zkoušek nutných k prodloužení životnosti reaktorů nad čtyřicet let, ale také o neočekávaný a do značné míry nevysvětlený jev koroze potrubí zjištěný při svařování bezpečnostních obvodů reaktoru. Rychlé řešení technických problémů je v nedohlednu. Navíc již nyní se dá předvídat, že v zimě dojde k výpadkům elektřiny.

EDF oznámila, že v letošní zimě bude k síti připojeno méně jaderných elektráren než obvykle, což vedlo k dodatečnému zvýšení cen. Ceny za elektřinu zobchodovanou pro rok 2023 se vyšplhaly k 500 eurům za MWh – což představuje historické maximum.

Francouzský jaderný průmysl se ocitá v krizi. Společnost EDF odhaduje, že do roku 2026 šestinásobně vzroste potřeba zařízení a specializovaných pracovníků. Především jde o strojní vybavení: čerpadla, potrubní síť ale i nedostatek svářečů, přičemž tento výčet nezahrnuje potřebu, která vyvstala v důsledku problémů s korozí.

Problémem ve francouzských jaderných elektrárnách se stává i chlazení. Předpisy omezují výrobu reaktoru v období vysokých teplot, aby se zabránilo poškození místní přírody. Ohroženými jadernými elektrárnami jsou 1,8 GW elektrárna Bugey; 2,6 GW elektrárna Saint-Alban a 3,6 GW elektrárna Tricastin na řece Rhôně, stejně jako 3,6 GW elektrárna Blayais v departementu Gironde. V minulosti již ve Francii k podobným událostem došlo. V roce 2018 byly v létě zastaveny díky teplé chladící vodě 4 reaktory, dva v elektrárně Bugey, a po jednom v St. Alban a Fessenheimu. S rostoucí teplotou chladící vody rovněž klesá účinnost výroby elektřiny.

Tvrzení jaderných protagonistů, že jaderná energie je spolehlivým zdrojem energie, byla v současnosti v jaderné jedničce ve Francii vyvrácena.

Stav amerických jaderných reaktorů

Vrchol výroby jaderné energie v USA byl v roce 2012, kdy měla země 104 aktivních reaktorů. Od té doby byl podle Energetické informační agentury (EIA) spuštěn pouze jeden nový reaktor, zatímco 12 svou činnost ukončilo. 93 provozovaných reaktorů má v průměru kolem čtyřiceti let. Přesto se jim postupným zvyšováním účinnosti daří od roku 1990 udržet konstantní podíl na celkové výrobě elektřiny v zemi (kolem 20 %). Jádro produkuje více než polovinu neuhlíkové energie vyrobené Spojenými státy. Téměř čtvrtina amerických reaktorů – 23 reaktorů národní atomové flotily – oznámila, že chce ukončit svou činnost.

Vliv klimatu na jadernou výrobu

Změny související s klimatem již ovlivnily provozní podmínky různých energetických systémů, zejména elektráren. Provedená analýza tří desetiletí údajů o měnícím se klimatu a dopadu změn klimatu na provoz elektráren z veřejně dostupné databáze MAEA umožnila identifikaci neplánovaných odstávek související s klimatem u všech 408 světových reaktorů v provozu. Analýza dat z poslední dekády (2010–2019) poskytla jednu z prvních analýz klimatických událostí, které měly největší dopad na jadernou energetiku. Hodnocení ukázalo, že průměrná frekvence poruch způsobených klimatem se dramaticky zvýšila z 0,2 výpadku na reaktor za rok v 90. letech na 1,5 výpadku v posledním desetiletí. Retrospektivní analýza dále ukázala, že na každý nárůst teploty o 1 °C (nad průměrnou teplotou mezi lety 1951 a 1980) klesl energetický výkon globální flotily asi o 0,5 procenta.

V období let 2010 až 2019 byly hlavními příčinami výpadků ve většině částí světa hurikány a tajfuny, ačkoli v západní Evropě (zejména ve Francii) bylo stále hlavním faktorem teplo. I když představovaly nejčastější příčiny, analýza ukázala, že sucho bylo zdrojem nejdelších výpadků, a tím i největších energetických ztrát.

Vedle měnícího se klimatu nad námi stále visí minulé katastrofy a pronásledují myšlenky na jadernou energie, i plány její renesance. Vedle tří známých jaderných katastrof v Harrisburgu, Černobylu a Fukušimě byly ještě dva starší incidenty: katastrofa v Kyštymu a požár Windscale v roce 1957. Na všech katastrofách se spolupodílel lidský faktor.

Více radioaktivního odpad z malých modulárních reaktorů

V současné době se mnoho mluví o perspektivě malých jaderných reaktorů, které se definují limitou výkonu 300 MWel. Předpokládá se hromadná průmyslová výroba v produkčním závodě, a tím snížení nákladů na jednu jednotku i zvýšení bezpečnosti. V práci ze Stanfordské univerzity byly zkoumány tři typy SMR (chlazené vodou, sodíkem a roztavenou solí) z desítek dalších možných technologií. S ohledem na zvýšený neutronový tok i aplikované agresivní chemikálie se zvýší jak objem, tak i radiační zatížení jaderného odpadu. Práce uvádí 2 - 30násobné zvýšení. Kromě toho bude vyhořelé palivo z SMR obsahovat relativně vysoké koncentrace štěpných nuklidů, což bude vyžadovat nové přístupy k hodnocení kritičnosti během skladování a ukládání. Výzkumný tým odhaduje, že po 10 000 letech bude radiotoxicita plutonia ve vyhořelých palivech vypouštěných ze tří studovaných modulů nejméně o 50 procent vyšší než u plutonia v konvenčním vyhořelém palivu na jednotku vytěžené energie.

Vysoce obohacený kovový uran, zařízení Y-12 National Security Complex Plant, USA.
Vysoce obohacený kovový uran, zařízení Y-12 National Security Complex Plant, USA.
Licence | Volné dílo (public domain)

Dostupnost uranu

Velmi pravděpodobně nebudou mít dnes plánované reaktory dostatek uranového paliva. V roce 2006 EWG předpověděla, že roční produkce uranu dosáhne vrcholu kolem 55 kilotun (kt) v roce 2020, pokud náklady na uran zůstanou na nízké úrovni 40 USD/kg. Po tomto vrcholu by se očekával prudký pokles výroby. Pokud se cena zvýší na 130 USD za kg, produkce by dosáhla vrcholu kolem roku 2025 na úrovni 70 kt roční produkce a poté by prudce klesla. Dnešní cena uranu je 56 USD/kg. Graf na straně 12 v nejnovějším Atlase uranu navazuje na analýzy EWG z roku 2006. V roce 2015 byl překonán dosavadní celosvětový těžební vrchol 70 kt. Od té doby světová produkce uranu výrazně klesla, na méně než 50 kt v roce 2020. Dříve a rychleji, než předpovídala studie EWG.

Obnovitelně znamená levněji i včetně akumulace

Je známo, že v mnoha případech má veřejné mínění dlouhou setrvačnost, a tak jsou obnovitelné energie na základě své historie stále považovány velkou částí české veřejnosti (i odborné) za drahé a nespolehlivé. Větší část české veřejnosti bohužel neví, že obnovitelné energie jsou dnes několikanásobně levnější než jaderná energie. Podpora jádra dosáhla v České republice aktuálně rekordních 68 %.

Nicméně situace se mění velmi rychle. Existují reálné projekty, které změnu dokládají. Fotovoltaická elektrárna, která se může pochlubit úložištěm energie o výkonu, resp. kapacitě 300 MW/1 200 MWh, má dosáhnout plného komerčního provozu v roce 2023. Jde o druhý největší solární projekt v USA. Projekt firmy Eland bude dodávat elektřinu elektrárenské společnosti Los Angeles Department of Water and Power (LADWP) za rekordní pevné sazby pro solární energii (0,01997 USD/kWh) a skladování energie (0,013 USD/kWh) po dobu 25 let. Cena pro vyrobenou a akumulovanou elektřinu vychází v sumě na 0,78 kč/kWh. Když kalifornskou cenu přepočteme na průměrný český osvit, vyjde cena okolo jedné koruny na kilowatthodinu. Průlomový projekt nastavuje novou cenovou laťku a demonstruje schopnost solární energie napájet ekonomiku Kalifornie 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

K obdobné situaci rovněž došlo v případě offshorové energie, tedy větrné energie na moři s vyššími náklady. Instalační práce na 1,5 GW Hollandse Kust Zuid – první pobřežní větrné farmě na světě bez dotací – probíhají dobře, a elektřina začne proudit do nizozemské sítě. První ze 140 větrných turbín Siemens Gamesa 11.0-200 DD o výkonu 11 MW byla instalována v moři asi 20 kilometrů od nizozemské provincie Zuid-Holland.

Existuje dostatek pozitivních příkladů zásobování obnovitelnou energií ve střední Evropě, v oblastech s obdobnými klimatickými podmínkami jako má Česká republika. Z větších projektů jde o třistatisícový rakouský spolkový stát Burgenland, a německé patnáctitisícové město Hassfurt, stotisícový okres Rhein-Hunsrück, či padesátitisícový Lüchow-Danneberg. Všechna tato místa pokrývají roční spotřebu elektřiny z obnovitelných zdrojů a některá jsou její vývozci. Okres Rhein Hünsruck v roce 2019 vyrobil z větru, fotovoltaiky a biomasy celkem 1,485 TWh elektrické energie na 103.400 obyvatel, zatímco ČR ve stejném roce vyrobila celkem 87 TWh na 10,67 milionu obyvatele. V uvedeném německém okrese bylo před třemi lety vyrobeno o 76,2 % (!) více elektřiny na hlavu než v České republice. To je odpověď na stálou českou argumentaci: „U nás nemáme podmínky“.

Ve světle nepříznivého vývoje jaderné energetiky, její nedostatečnosti jako nástroje v zamezení klimatického kolapsu, stálých rizik umocněných zvichřenou mezinárodní situací a na druhé straně doložených možností a potenciálů obnovitelných zdrojů je česká (i převážně východoevropská) víra v její pozitivní rozvoj a schopnost předejít klimatickému kolapsu jen stěží pochopitelnou politickou chybou.

Neexistuje jiná cesta než rychlá výstavba obnovitelných zdrojů energie, které v budoucnu zajistí bezpečné a nákladově efektivní zásobování energií. Již před desítkami let uznalo protijaderné hnutí, že jaderná energie je špatná cesta, a to platí stále zřetelněji.


reklama

 
foto - Smrž Milan
Milan Smrž
Autor je předseda české sekce a člen předsednictva evropské asociace EUROSOLAR, chemik, překladatel, publicista.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (190)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

11.6.2022 07:13
Jen jsem v rychlosti proletěl sáhodlouhý text a přečetl si závěr, tj. poslední dvě věty. Přijde mi to, jako kdyby sportovec posiloval jen odrazovou nohu, a tu druhou považoval za zbytečnou...
Odpovědět
ss

smějící se bestie

11.6.2022 08:54 Reaguje na Karel Zvářal
1*
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.6.2022 09:21 Reaguje na Karel Zvářal
Pan Smrž tady dokládá, že jádro, které má už dnes vagóny problémů, jich bude mít do budoucna ještě víc (nedostek uranu).
Je dobré si to přečíst celé, aspoň zběžně.
Odpovědět
JO

Jarka O.

11.6.2022 09:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Nedostatek uranu je samozřejmě blbost.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.6.2022 11:45 Reaguje na Jarka O.
Paní bude asi expert na surovinové zdroje celé Zeměkoule, že?
Odpovědět
JO

Jarka O.

11.6.2022 12:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Ne a vy? Ale myslete, vod čeho máme tu Venuši, ne?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.6.2022 19:33 Reaguje na Jarka O.
Vy máte nějakou Venuši? Snad ne Mélskou???
To byste měla na bambilión kubíku plynu.
Odpovědět
JO

Jarka O.

13.6.2022 11:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy jste šikovnej, vždycky napíšete trochu blbost,aby byla motivace reagovat. Tak jste asi myslel Mílétskou Venuši, jo ta by se mi na fontánku hodila. Když nechcete těžit uran na Marsu a Venuši, tak v Dolní Rožínce.
Odpovědět
ig

12.6.2022 18:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Uranu jsou všude tři prdele. Ještě chvíli tenhle vývoj cen a bude ekonomicky těžitelný i u vás ve sklepě :-)
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

13.6.2022 12:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Problémy má a/nebo bude mít všechno. Teď jde jen o to, u čeho to za ty problémy stojí a u čeho ne.

JE na tom zase není tak špatně ...
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

11.6.2022 15:40 Reaguje na Karel Zvářal
ono to nemá zastak moc velký smysl reágovat...Eurosolar jenž je pisatel členem nebude asi zrovna prodejce uranu...jen si nepřímmo " liška pochválila vlastní ocas" jedno je ale zřejmé, že tu takzvaní vědci zapomínají na to, že v tom " vyhořelém" jádru je ještě jednou tolik energie, která je nezneužtkovaná jinak by stálo za to pisateli také říci, že palivo pro jaderné elektrárny se taky ve výzkumu vyvijí ale myslím, že někdo kdo je " Eurosaolar ani nezajímá
Odpovědět
ms

13.6.2022 02:59 Reaguje na Karel Zvářal
Sprostý čerpač investičních a provozních dotací na soláry Smrž samozřejmě nemůže nekritizovat jadernou energetiku. Její vysoká efekticnost a návratnost investic činí z dotací do solárů ještě obludnější záležitost. Smrž a spol. mají vlhké sny, že by rádi zopakovali solární tunel, jež nás daňové poplatníky přijde v letech 2010-2030 na 800 miliard korun. To je největší podvod po Listopadu 1989. A hlavně, s jakým významným podnikem mají solárníci smlouvu, že mu dodají elektřinu 24/7/365? S realizací plánů nových solárních dotačních lobbistů skončí český průmysl, který tuto zemi živí.
Odpovědět
MS

Milan Smrž

15.6.2022 17:17 Reaguje na Karel Zvářal
Klidně i druhou nohu. Jaderné zbraně, tritium pro termojaderné nálože, ochuzený uran pro protipancéřové zbraně.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

16.6.2022 09:04 Reaguje na Milan Smrž
Dost hloupá reakce. To jde dělat i bez jaderných elektráren.
Odpovědět
va

vaber

11.6.2022 08:31
já to nečetl ,jen jsem si řekl ,,Ach ten Smrž,,
ale má pravdu v tom ,že oslavované malé reaktory budou produkovat víc odpadu, pokud se vůbec budou stavět
Odpovědět
ss

smějící se bestie

11.6.2022 08:55 Reaguje na vaber
Už měly být mnohde v provozu, když se o nich psalo již v r.1968.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.6.2022 09:08 Reaguje na smějící se bestie
Samozřejmě jsou dávno v provozu na velkých lodích i ponorkách, především vojenských.
Ale je tu vyráběno kusově, což je nanic a hlavně to do civilnímu provedení nemá bezpečnostní parametry.
Odpovědět
JO

Jarka O.

11.6.2022 09:03 Reaguje na vaber
Ano, to mě taky zaujalo, že smr nejsou žádná výhra. Tomu v článku celkem věřím.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.6.2022 08:50
Pan Smrž argumentuje dost jednostranně proti jádru, proti tomu pan Wagner dělá to samé, ovšem v prospěch jádra.
Oba uznávají výhody OZE, ale každý jim dává jinou váhu.

A jak to asi tak dopadne? Uvaříme se ve vlastní šťávě s jádrem nebo bez jádra.
Odpovědět
JO

Jarka O.

11.6.2022 09:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Doslo na vaše slova, bez jádra se uvaříte. Evropa není schopna si opravit stávající JE, natož postavit nové. Nejdou lidi, obory na VŠ zrušené, spolupráce s Ruskem a Ukrajinou bude chybět. Pár českých firem to nezachrání.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.6.2022 09:19 Reaguje na Jarka O.
V článku je také uvedeno, jak gigantické kapacity se budují v OZE, pro Evropu především VE.
Každý systém se musí horkotěžko rozhýbat, ale jak se to dá do pohybu, jede to jak válec a budování OZE je dnes už v tomhle stavu.
Takže odhaduji, že než se jaderní a protijaderní mudrlanti dostatečně vymudrují, bude Evropě vládnou energie z OZE zcela přesvědčivě.
Odpovědět
JO

Jarka O.

11.6.2022 09:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Špatně jsem to napsala, ne uvaříte, ale zmrznete bez jádra. Šlo přece o nejefektivnější koncentrovanou výrobu energie s co nejmenším množstvím recyklovatelného odpadu, která nejmíň hyzdí krajinu. Nic z toho oze nesplňuje. No, průšvih nastává, a různé zatím malé výpadky elektriky taky, pokud jsem si všimla. Ano, máte pravdu, mudrujem nanic, oze začínají hyzdit krajinu víc a víc, a za 20 let se budou děti trápit s odpady, nejen. Takže by to chtělo aspoň úspory energie, třeba zrušit bitcoiny a byrokracii.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.6.2022 11:51 Reaguje na Jarka O.
Dost zemí jádro vůbec nemá a některé s tím i končí a nikdo nemrzne. Já mám osobně pocit, že jádro je nutné zlo, ale na to mudrování jsou tu povolanější.
Jenom pan Smrž jasně dokazuje, že my máme v OZE obrovské rezervy a ujíždí nám vlak.
Děcka se budou potýkat především s důsledkem klimatické změny, to rozhodí asi úplně vše.
Dnes stačí, aby jeden magor přivřel kohoutky a celý svět je auf.....
Odpovědět
JO

Jarka O.

13.6.2022 11:25 Reaguje na Pavel Hanzl
Jádro je lepší než uhelka, ale není nutné, pokud se vyrobená energie musí povinně někomu dodávat, jak tvrdí odeeska, a domácí z energie vyrobené doma dostanou předražené zbytky. Děti se potýkají s problémy a jsou rozhozené už teď, a to se klima nezměnilo ještě ani o píď.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.6.2022 22:14 Reaguje na Jarka O.
Klima se změnilo, u nás jen minimálně (jen asi o třetinu smrkových lesů jsme zatím přišli) ale jinde je to už nářez. Žádná energie se nemusí nikam povinně posílát, to nám tlačí do hlav demagogové. ČEZ je česká firma a natahuje všechny, co to jde, když to jde. Těžko by vedení obhájilo opak. Plní base load a zbytek hodí na burzu a Beneš si vyfasuje 38 miliónů odměny. Srandičky bigbít.
Ceny u nás šéfuje ERÚ, nikde jsem ale nečetl žádnou reakci, všichni plují na Fialu.
Zeman už dávno prodal celou naši ropnou i plynovou infrastrukturu, tak čemu se čemu?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

14.6.2022 08:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Hanzle, hlupáku, base load se prodává také na burze.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.6.2022 09:40 Reaguje na Jaroslav Studnička
Jistě. Ale ne za spotové ceny a ne každý den. Burza je prostě dlouhodobě osvědčený systém, kde se potkává nabídka a poptávka a tak se cena optimalizuje. Pro oba.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

16.6.2022 10:44 Reaguje na Pavel Hanzl
:-))))
i base load se dá na burze obchodovat na denní bázi.

co příspěvek, to ptákovina Hanzle, jste tu za největšího hlupáka. Věnujte se kuličkám...
Odpovědět
RV

Richard Vacek

11.6.2022 09:46
Autor (pravděpodobně úmyslně) zkresleně popisuje situaci. Místa, která uvádí jako oblasti, které kryjí svou spotřebu elektřiny na 100% z OZE to zajisté dělají tak, že to, co v létě vyvezou, si v zimě vezmou od ostatních zpět. V našich klimatických podmínkách to totiž ani jinak nejde. A kde se vezme teplo pro zimní vytápění, je u OZE ve hvězdách.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.6.2022 11:53 Reaguje na Richard Vacek
Třeba tam fučí i v zimě, jako třeba u nás. Dobře zaizolovaný dům s tepelným čerpadlem toho na topení fakt moc nepotřebuje.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

11.6.2022 16:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Podívejte se třeba na Německo, které je nám dáváno jako příklad toho, jak tam už někde jedou pouze z OZE. Zjistíte, že celé OZE je jedno velké prd. A i když Němci řádově OZE rozšíří, tak jim v létě poleze elektřina i ušima, zatímco v zimě budou stále potmě mrznout:
https://www.iea.org/countries/germany
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.6.2022 19:30 Reaguje na Richard Vacek
Nebude to tak žhavý, letní přetoky budou ukládat do vodíku (největší na světě se už staví) a v zimě v Severním moři fučí celkem dost. Prostě z OZE mají dnes asi půlku spotřeby a budování dalších kapacit jim soudruh Putin ještě popohání.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

11.6.2022 20:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Pravděpodobně neumíte správně interpretovat graf z odkazu, který jsem vám dal. Tam vidíte, že v Německu se OZE na dodávkách energie podílí celkem nevýznamně. Energie není jenom elektřina, ale to je i vytápění, pohon vozidel, technologické procesy.
A srovnejte si to Německo s Francií, uvidíte, že Francii se povedlo díky jádru snížit spotřebu fosilních zdrojů tak, jak o tom Německo může jenom snít. A je to díky jaderné energii, která dokonce může nahradit i plyn na vytápění a i ropu k pohonu vozidel. Jaderná energetika to dovede, protože to vidíme na příkladu Francie. Máte obdobný příklad s OZE? Asi ne.
https://www.iea.org/countries/france
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.6.2022 08:04 Reaguje na Richard Vacek
Kdybyste se na ten graf skutečně podíval, tak OZE tam už dnes tvoří mezi čtrtinou až třetinou spotřeby. A to maximum je ropa, tj. benzín a nafta do aut. když se ale podívaáte na změny v času, tak OZE velmi rychle posilují na úkor hlavně uhlí.
Divné tam je, že při solidním růstu německého HDP se celková sportřeba energií snižuje.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

12.6.2022 14:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Dle odkazu Německo:
Klasika:
4.0E6 TJ Ropa
3.1E6 TJ Zemní plyn
1.8E6 TJ Uhlí
0.7E6 TJ Jádro
9.6E6 TJ CELKEM klasické zdroje
OZE:
1.3E6 TJ Biopaliva+odpady
0.7E6 TJ Solár, vítr
0.1E6 Hydroelektrárny
2.1E6 TJ CELKEM OZE zdroje
A copak jste měl z matematiky, když se probírala procenta?
11.7E6 TJ je celková potřeba energie a OZE z toho tvoří kolik procent? A jak vidíte, i v tom OZE tvoří většinu řepka a spalovny odpadů.Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.6.2022 16:28 Reaguje na Richard Vacek
Co jste měl ze čtení? Žádná řepka tam přece vůbec nefiguruje.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

12.6.2022 16:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Co myslíte, že se skrývá za termínem "biopaliva"?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.6.2022 21:11 Reaguje na Richard Vacek
Veškerý bioplyn i metylester i skládkový plyn a co já vím dalšího, v Německu především biopaliva 2. generace, což je pouze odpad. Řepky tam bude asi minimum....
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

13.6.2022 09:21 Reaguje na Pavel Hanzl
jen pro info... tím methylesterem myslíte přesně co?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.6.2022 09:36 Reaguje na Galipoli Petr
Řepku. V tom mixu určitě figuruje, ale minoritně.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

12.6.2022 16:38 Reaguje na Pavel Hanzl
Snad ještě odkaz na biopaliva v Německu, abyste nedopadl jako naše "biomasa":
https://www.cleanenergywire.org/news/germany-limit-use-biofuel-crops-face-imminent-food-crisis
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.6.2022 21:15 Reaguje na Richard Vacek
To bylo jen o agropalivech, nikoliv o dalších zdrojích biometanu - tj. 2. generace z odpadu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.6.2022 08:07 Reaguje na Richard Vacek
Ve Francii je vidět velmi výrazný pokles spotřeby všech energií, především v jádru a ropě. Čím to je?
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

11.6.2022 21:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Vodík je beznadějný nesmysl který kapacitně nepokryje zimní spotřebu z léta už jenom proto že i z nejlepší nádoby kterou máme ho unikne až 3 procenta denně podle tlaku.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.6.2022 07:50 Reaguje na Vaclav Sobr
Podle tlaku. Při běžném tlaku používaném pro zemní plyn neuteče nic, ale budoucnost je v navázání na uhlík (syntetické palivo) nebo na kovy (hydridy).
Dnes je možno ho přidávat do zemního plynu a i spotřebiče ho žerou bezproblémů.
Odpovědět
ig

12.6.2022 14:54 Reaguje na Vaclav Sobr
Ale no tak. Ta 3 % platí po skladování kapalného vodíku a je to skutečně jen odpar, bez dalšího jímání a opětovného zkapalnění (které ty skutečné nevratné ztráty sníží pod 1.5 %). Vodík pro automobily je velmi problematický, ale třeba pro lokomotivy je už jen lehce problematický a skladování na zemi je věc uspokojivě vyřešená už v předminulém století (a opuštěná po nástupu zemního plynu). Co není vyřešeno je ta elektrolýza, tu tady ekonomicky přijatelně zvládl pouze pan Hanzl, ale třeba se to jednou povede a pak bude jedna z větví OZE vcelku uspokojivě vyřešená.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.6.2022 16:35 Reaguje na
Vodík se dá zkapalnit až od 700 atmosfér, což je nejen ekonomicky nesmysl. Elektrolýza má účinnost asi 80% a pokud ji živí velký park VE (+FVE) bez využití přenosové sítě, tak už před válkou se to ekoníomicky rentovalo. Dnes asi už naprosto v pohodě.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

12.6.2022 17:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Hanzle místo dojmologie žádám o fakta, že se něco takového rentovalo.
Odpovědět
ig

12.6.2022 17:29 Reaguje na Jaroslav Studnička
Fakta jsou taková, že pro stlačení je potřeba asi 1/3 a pro zkapalnění asi 1/2 energie uložené ve vodíku. Čili lze to, ale je nutné počítat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.6.2022 18:42 Reaguje na
Píšu, že je to ekonomicky nesmyslné.
Musím to psát potřetí?
Odpovědět
ig

12.6.2022 17:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Zkapalnění a stlačení vodíku jsou dvě úplně různé věci (velmi různé), viz https://www.engineeringtoolbox.com/docs/documents/1419/Hydrogen%20phase%20diagram.jpg
U elektrolýzy nejde pouze o účinnost, ale materiál, cenu a životnost elektrod a asi tak 50 různých dalších podružných technických problémů. Natolik podružných, že i v Norsku používají pro Haberovu-Boschovu syntézu raději vodík vyrobený ze zemního plynu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.6.2022 18:58 Reaguje na
Cena vodíku vyrobeného z předválečné ceny zemního plynu je zcela nejnižší.
"Norská společnost NEL, zabývající se výrobou elektrolyzérů, cílí na to, aby se výroba zeleného vodíku dostala do roku 2025 na úroveň okolo 1,5 USD/kg a byla tak schopná konkurovat vodíku vyrobenému pomocí fosilních zdrojů.
https://oenergetice.cz/plyn/nel-roku-2025-chceme-stlacit-cenu-zeleneho-vodiku-k-15-usd-kg
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

12.6.2022 19:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak že dle odkazu možná v roce 2025 bude výroba zeleného vodíku konkurenceschopná vodíku z fosilních zdrojů.

No a o pár příspěvků výše se to dle "experta" Hanzla již ekonomicky rentovalo před válkou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.6.2022 21:17 Reaguje na Jaroslav Studnička
Možná jste si nevšiml, že cena šla už před válkou na dvojnásobek a dnes je možná na čtyřnásobku cen dřívějších, se kterými v článku počítají.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

12.6.2022 22:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Hanzle, fakta místo dojmologie...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.6.2022 09:37 Reaguje na Jaroslav Studnička
Nučte se číst.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

13.6.2022 12:38 Reaguje na Pavel Hanzl
V článku žádné takové info není. Vaše dojmologie je nevěrohodná.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.6.2022 09:41 Reaguje na Jaroslav Studnička
Stačí se podívat na datum, kdy článek vyšel.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

16.6.2022 10:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak proč tím článkem argumentujete, když ho vzápětí zpochybníte :-)))?
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

12.6.2022 20:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Abyste mohl vůbec pomýšlet na zkapalnění vodíku libovolně vysokým tlakem, musíte se dostat s teplotou pod -240­ °C. Nad touto teplotou nikdy vodík nezkapalníte. Těch 700 atm je hodnota tlaku o které se uvažuje pro plnění nádrží u automobilů.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.6.2022 21:18 Reaguje na Galipoli Petr
Proto píšu co píšu.
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

13.6.2022 09:20 Reaguje na Pavel Hanzl
No, napsal jste: „Vodík se dá zkapalnit až od 700 atmosfér...". A to není pravda. Při kritické teplotě stačí tlak 1,3 MPa. Ne 70 MPa (jak jste napsal). A pokud budete nad kritickou teplotou, tak ho nezkapalníte ani při 1000 MPa. Hodnocení toho, co píšete, ponechám na jiných.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.6.2022 09:40 Reaguje na Galipoli Petr
Já vím. Poud má ventil šroubení M10 s metrickým závitem, funguje to lépe, než když je tam palcový.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

13.6.2022 12:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Hanzle, na plyn se metrický závit nepoužívá.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.6.2022 09:43 Reaguje na Galipoli Petr
Mě je celkem úplně fuk, jak to dělají. Každopádně kryonádrže nějak fungují, kamion na jednu nádrž prý přejede celé USA.
Jen by mě zajímalo, jak daleko je syntetické palivo (vodík navázaný na biouhlík), což by mohlo fungovat při normálních tlacích i teplotách.
Tady působí většinou hnidopichové, kteří se zabývají marginalitami, ale tohle neví.
Odpovědět
ig

13.6.2022 10:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Jo, navázat, to je ono. Budeme navazovat, navazovat a ejhle, vynalezli jsme benzín :D
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.6.2022 10:22 Reaguje na
Super! To by bylo řešením naprosto ideálním. Samozřejmě, když to nebude z ropy.
Odpovědět
ig

13.6.2022 10:31 Reaguje na Pavel Hanzl
Ok, tak jo. Doporučuji dělat 2,2,4-trimethylpentan.
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

13.6.2022 13:07 Reaguje na
ale jen pro zážehové motory :-). Pro vznětové bych doporučil třeba cetan.
Odpovědět
ig

13.6.2022 14:26 Reaguje na Galipoli Petr
:D
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.6.2022 22:18 Reaguje na Galipoli Petr
Já slivovicu. Ta je tuty eko bio nízkouhlíková.
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

14.6.2022 12:09 Reaguje na
ono je těžké polemizovat s někým, kdo je psavý jako Balzac, s minimálními odbornými znalostmi. Ale s horoucím srdcem. :-( Ten syntetický benzín vyrábený Fisher Tropshovou metodou je pekelně drahý. A vzniklý benzín se musí dál upravit (isomerizací) aby měl aspoň trochu přijatelné oktanové číslo. Akorát nevím, kde PH chce brát biouhlík použitelný pro hydrogenaci.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.6.2022 09:44 Reaguje na Galipoli Petr
Jmenuje se to biometan a běžně se to ve velkém pálí se zemním plynem. A o benzínu nevím nic, ta syntetika by nešla do pístových motorů s účinností 30%, zcela logicky.
Odpovědět
LP

Ladislav Pícha

12.6.2022 11:30 Reaguje na Pavel Hanzl
Nefučí. Viz https://www.agora-energiewende.de/service/agorameter/chart/power_generation/05.06.2022/12.06.2022/today/
Pozor: odkaz vám vždycky otevře údaje za týden končící 12.62022. Lze si nastavit (pod grafem) i údaje daleko do minulosti.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.6.2022 21:45 Reaguje na Ladislav Pícha
Tam je vidět, jak velké procento jim dělá fotovoltaika, prakticky jim to srovnává do kachní křivky. A já myslel, že hlavní je tam větrná.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

12.6.2022 22:39 Reaguje na Pavel Hanzl
p. Pícha reagoval na fučení v zimním období a v příspěvku vás upozornil, že si máte nastavit vhodný časový úsek.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.6.2022 09:48 Reaguje na Jaroslav Studnička
Časové úseky jsou hezká věc. Ale nevím, na co. Mě zajímá celkový výsledek. Tady je porovnání struktury energetiky Německa z roku 2010 a 2020. Tohle mi pro celkový přehled připdá důležitější.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/mohli-by-nemci-sve-jaderne-elektrarny-nechat-bezet-dal-176211
Odpovědět
RV

Richard Vacek

13.6.2022 12:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale to se týká výroby elektřiny. Co s auty, co s vytápěním?
Ze zemljanky na kole do práce?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.6.2022 12:48 Reaguje na Richard Vacek
To je v jiném grafu. Tam dělé OZE sotva třetinu.
Auta už teď jezdí na elektřinu, rozvíjí se vodíkový pohon, syntetika, plynová infrastruktura bude přecházet na vodík. Vymyšlené je to dobře, jen to udělat.
Ruská agrese ukázala problémy fosilu velmi jasně, proto se OZE začnou vyplácet dobře i finančně a celý obor zrychluje.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

14.6.2022 16:23 Reaguje na Pavel Hanzl
"Auta už teď jezdí na elektřinu, ..."

Třeba to vaše, co:-)?
Ropáku:-)))!
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

13.6.2022 15:09 Reaguje na Pavel Hanzl
To tak obyčejně v diskuzích bývá. Na příspěvek se odpovídá příspěvkem. Pro lepší argumentaci se dokládá odkaz na reálné hodnoty a ještě s návodem, jak na to.

Ovšem u Hanzla to je jinak a ještě k tomu vzápětí odvede pozornost zcela jinam...:-)
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

11.6.2022 11:31
Ještě že tu máme S4F a pana Smrže, aby nám tu poskytli objektivní analýzy a podali zaručený návod, jak zkrotit klima. Jen hlupák by si mohl pomyslet, že pan Smrž za něco lobuje!

Je potřeba mít více takových odborníků na jadernou energetiku aby poukazovali na její nedostatky a předešlo se tím problémům v budoucnosti. Stejně se jistě pan Smrž v následném článku postaví k problematice OZE, které rozumí ještě lépe. Těšme se! Klima bude zachráněno!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.6.2022 11:55 Reaguje na Jiří Svoboda
Kdybyste zase nekdákal.
Pan Smrž sem dává velmi solidní a dobře argumentovaný názor zase z opačné, než ropácké strany. Nikoho nenutí, aby tomu věřil.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

11.6.2022 13:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Proboha, co má jádro společného s ropáctvím?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.6.2022 19:26 Reaguje na Jiří Svoboda
Dost. Je to pořád ta stejná ruská demagogie, která z celkem známého důvodu zahrňuje i jádro.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

11.6.2022 20:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, to nás učili ve škole, všechno souvisí se vším.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.6.2022 07:54 Reaguje na Jiří Svoboda
Ne. U nás jede už dlouho hybridní válka a v rámci ní se nám tlačí do hlav ropáctví - tj. názor, že OZE jsou nanic, Green deal je podvod na lidi, všechno to jede jen na dotacích atd.
Důvody jsou dva: Hyenizovat EU a celý Západ
bránit ruský kšeft s uhlíkovými palivy a také jádro, které je taky velmi silná energetická zbraň.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

12.6.2022 09:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Problém je, že ten směr, který oslavujete, není nikdo ochoten/schopen v otevřené diskusi věcnými argumenty obhájit. I vy používáte jen argumenty typu "vždyť přece ti Němci nejsou blbí..."
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.6.2022 16:39 Reaguje na Jiří Svoboda
Ve všech normálních diskusích, které znám, byly pro OZE vždy zcela logické a neprůstřelné argumenty. Jenže vy je vidět nechcete.
To je zcela zásadní výhoda ruských demagogií, zablokovat člověku tuhle část koblihy.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

12.6.2022 16:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Tady nejde o argumenty pro, ale o vyvracení argumentů proti OZE. Ty se zjevně v těch vašich "normálních" diskusích nevyskytují.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.6.2022 18:39 Reaguje na Jiří Svoboda
Vyskytují se třeba tady a jsou všechny stejné a stejně blbé:
V noci slunko nesvítí.
Vítr většinou nefučí, takže je to celé naho...
Je to celé postavené na dotacích, které shrábne oteplovací lobby.
Výroba OZE je ekologicky děsivá a nic nevydrží a nelze recyklovat.
Atd. atd. atd. atd. atd.
Prostě pole fve panelů je pro přírodu horší, než rozkvetlá louka.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

12.6.2022 19:20 Reaguje na Pavel Hanzl
A copak to tak není? Tak najděte dobré protiargumenty a nenadávejte těm, kdo je oprávněně vyslovují.

Nebo si chcete pořídit bedýnku s pískem, abyste si tam mohl zahrabávat hlavu?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.6.2022 21:24 Reaguje na Jiří Svoboda
Proboha.
Že v noci nesvítí ví fakt i inženýři energetici a počítají s tím, v Severním moři fučí asi 360 dní do roka.
Dotace jsou k rozjezdu, ty technologie jsou prostě drahé samy od sebe a ždná lobby se natom nebalíkuje. Technologie OZE jsou z normálních materiálů a dají se recyklovat a pole fve panelů nesmíte srovnávat s loukou, ale s dýmajícím uhlákem. Protože vyrábí elektřinu. Ještě něco nevíte?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

12.6.2022 22:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Na FVE dotace opravdu neslouží k rozjezdu. To opět jenom plácáte.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.6.2022 09:50 Reaguje na Jaroslav Studnička
Tak k čemu? Která lobby se na tom balíkuje a jakým mechanismem?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

13.6.2022 15:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Rozjezd FVE byl před desítky lety.
To že FVE stále potřebují provozní nebo investiční dotace rozhodně není proto, aby se dotoval rozjezd.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.6.2022 09:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Nevím, jak to bude fungovat jako ucelený bezuhlíkový systém. Zatím je to vyzobávání rozinek za dotační peníze bez ucelené koncepce. Kdo to dá všechno na celém světe do efektivně a smyluplně fungujícího celku? Takový úkol zvládne jen cíleně modifikovaný globální trh nedeformovaný dotacemi.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.6.2022 09:53 Reaguje na Jiří Svoboda
Funguje to přece průběžně, OZE se stále budují a vyvažují, mění se síť (diverzifikace byla neznámým pojmem) a všechno se plynule přizpůsobuje spotřebě.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.6.2022 12:01 Reaguje na Pavel Hanzl
To je právě ten problém. Do stávajícího systému se rve stále více OZE, až to začne kolabovat. Možná při 50%, možná při 70% podílu OZE. Pak to začne zase zachraňovat fosil.

To je podobně smysluplná práce, jako byste každé 2 roky přilepil na fasádu další 2 cm polystyrénu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.6.2022 12:44 Reaguje na Jiří Svoboda
Nevím, co vám kde zase kolabuje. Fosil jako záloha je velmi dobrá věc, plynové elektrárny jedou jako špičkové, v malém je možno využít i dýzlák, taky špička.
Co se vám na tom furt nelíbí??
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.6.2022 13:47 Reaguje na Pavel Hanzl
Že chválíte den před večerem.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.6.2022 19:55 Reaguje na Jiří Svoboda
A kdy ten večer nastane, abych se připravil??
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

14.6.2022 08:39 Reaguje na Pavel Hanzl
To je ale váš problém. Zatím je velmi časné ráno a vypadá to na pěknou slotu.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

11.6.2022 14:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Pan Smrž je v první řadě protijaderný aktivista, mimo jiné v minulosti placený Rakouskem.
Zde objektivitu opravdu nečekejme.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.6.2022 19:24 Reaguje na Jaroslav Studnička
Ach jo, kdybyste se naučil aspoň elementárně číst.
Já jsem vůbec nepsal, že je pan Smrž objektivní.
"...názor zase z opačné, než ropácké strany". Ani tohle nedáte?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

11.6.2022 19:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Ach jo Hanzle vzhledem k tomu kolik jste tu zase nakydal příspěvků...
Ropáci rozhodně jádro nepodporují...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.6.2022 16:40 Reaguje na Jaroslav Studnička
Vaše logika je zcela kouzelná. Na kritiku vašich omylů nepíšete "vy taky bijete černochy".
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

12.6.2022 17:16 Reaguje na Pavel Hanzl
Hanzle, názory p. Smrže a p. Wagnera nelze stejnou mírou považovat jako protipól v rámci případné argumentace pro a proti.

V příspěvku výše jste uvedl "Pan Smrž sem dává velmi solidní a dobře argumentovaný názor zase z opačné, než ropácké strany. Nikoho nenutí, aby tomu věřil."

A v dalších příspěvcích jste článek vychválil dostatečně na to, abych to zhodnotil jako obvykle. Energetice nerozumíte, papouškujete demagogii p. Smrže.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.6.2022 09:55 Reaguje na Jaroslav Studnička
V si pořád pletete pojmy a dojmy. Já považuji článek přínosný kvůli jinému pohledu a odbornou kvalitu bych rozhodně nehodnotil. Asi nějakou iluzorní soutěž mezi panem Smržem a Wagnerem.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

13.6.2022 15:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Přečtěte si celé vlákno a klidně všechny vaše příspěvky opěvující článek p. Smrže a pak tu něco pište...
Odpovědět
LP

Ladislav Pícha

12.6.2022 11:35 Reaguje na Pavel Hanzl
Je mi líto, ale jeho argumenty vypadají spíš jako zjevené pravdy. Co argument, to námitka nebo aspoň otázka.
Neříkám, že jeho výroky nejsou pravdivé (ale myslím si to :-)), říkám, že nejsou dobře vyargumentované. Spíš vyargumentované vůbec nejsou.
Tohle je článek pro lidi s přístupem "Píšou to v novinách, tak je to pravda".
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.6.2022 16:43 Reaguje na Ladislav Pícha
"Z větších projektů jde o třistatisícový rakouský spolkový stát Burgenland, a německé patnáctitisícové město Hassfurt, stotisícový okres Rhein-Hunsrück, či padesátitisícový Lüchow-Danneberg. Všechna tato místa pokrývají roční spotřebu elektřiny z obnovitelných zdrojů a některá jsou její vývozci".
Tohle není argument? Tak napište, co argument je.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

12.6.2022 10:06
Tak jaderná energie je rozporuplná pouze v hlavách našich drahých polovzdělaných zelených aktivistů.
Opravdu drahých, až dosud nás zelený aktivismus stál mnoho miliard. A ještě podle všeho nás mnoho miliard stát bude. Korun u nás i eur obecně v Evropě.
Odpovědět
LP

Ladislav Pícha

12.6.2022 11:16
Zdá se mi to, nebo se v článku nepoužitelnost nových jaderných reaktorů zdůvodňuje tím, že ty staré jsou jaksi staré?
Jinak článek má spoustu nedostatků v tom, že prohlašuje jakési možná i pravdy, ale neodpovídá na otázky, které člověka samozřejmě napadají. Tvrdí, že existují města a oblasti OZE soběstačná, ale neřekne, jedná-li se o ostrovní soběstačnost nebo o prosté porovnání výkonu a spotřeby (za slunečných/větrných dnů vyvážím, za tmy a bezvětří dovážím neboli potřebuju zálohu zvenčí).
Dále: strašně se řeší vyhořelé a (principiálně recyklovatelné) jaderné palivo, ale o recyklaci baterií, FV panelů nebo nedejpámbu větrných elektráren (laminátové lopatky) ani slovo.
Dále: dostupnost zdrojů. Nevím, jak autor přišel na nedostupnost uranu (rozhodně je dlouhodobě dostupnější než ropa i o něco lepší uhlí; plyn netuším. Nemluvím o politice.), ale všechněch těch lithií a kobaltů tak není nekonečné množství.
Možná: podle mě by stálo za to sepsat a zveřejnit sérii článků věnujících se jednotlivým otázkám (projektům), ale oboustranně a natolik podrobně, aby průměrně inteligentnímu člověku nezůstalo za článkem bůhvíkolik otazníků naznačujích, že autor nepíše "celou pravdu a nic než pravdu".
Protože není ostuda mít ve městě tolik OZE, že v ročním srovnání je elektricky víc než samostatné, ale je ostuda článku nezmínit, že ta výroba je zálohovaná zvenčí a že bez těch záloh by bylo město po 14ti(???) zimních zamražených dnech bez proudu
Myslím si o sobě, že nejsem antiOZE fanatik a že se nechám přesvědčit, ale přesvědčování se zatím projevuje články podobně nezdůvodněnými až demagogickými, jako je tento.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

12.6.2022 14:03 Reaguje na Ladislav Pícha
Jsem přesvědčen, že autor je si vašich kritických argumentů již dlouho velmi dobře vědom. Ale píše jak píše, protože to vyplývá z jeho příslušnosti k zájmovým skupinám. Hrát tu na nějakou etickou notu či zájem pravdivě informovat nelze na pana Smrže aplikovat, stejně jako na 99 % byznysmenů a politiků. Obyčejní lidé s tím nic nezmůžou.

Jako příklad si vezměte "potřebu" vybudovat v ČR hlubinné úložiště do roku 2050 či 2065. Neexistuje jediný věcný/racionální důvod, proč by se s rozhodováním o vybudování nemohlo počkat až do roku 2100 a případně ušetřit kolem 200 miliard Kč. Copak se toto může sdělit v masmédiích?
Odpovědět
ig

12.6.2022 14:43
Pane Smrži, kdybyste aspoň nestavěl na chimérách. Já vím, že musíte, prachy jsou prachy, i když jste dost chytrý na to abyste věděl, že v noci slunce nesvítí, ale přesto mi to trochu vadí, kolik lidí si chce pod sebou podříznout větev a navzájem se při tom ujišťují, že ten papírový špagát na kterém jsou zavěšení je potom unese.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.6.2022 16:47 Reaguje na
To je zajímavý názor. Ta větev je asi tak co? Fosilní uhlík z Ruska? Ta se už zlomila. Tak co dalšího máte? Jádro dělá 30% naší spotřeby. A další haluze??
Odpovědět
ig

12.6.2022 17:23 Reaguje na Pavel Hanzl
Řeknu radši co je ten cukršpagát: solární energie :-) Zbytek si odvodíte (návod: y=1-x).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.6.2022 18:28 Reaguje na
Cukršpagát mě nezajímá. Co je ta haluz? Jedna rovnice o dvou neznámých je přece blbost.
Odpovědět
ig

12.6.2022 20:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Větev jsou všechny ostatní zdroje kromě solárních, špagát je akumulace.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.6.2022 21:29 Reaguje na
Takže my si uřezáváme, vodní, větrnou, jadernou, geotermání, bioplynovou, přílivovou, plynovou, uhelnou, ropnou atd. atd. elektřinu a visíme jen na akumulaci, což vůbec výroba elektřiny není.
Nemáte lehóčko v koblize čardáš?
Odpovědět
ig

13.6.2022 10:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Zato Vy to tam máte úplně srovnané, takové jednoduché :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.6.2022 10:26 Reaguje na
Myslím si, že mám srovnané základní, fundamentální věci. A zbytek je už dost variabilní, ale pořád je to hlavou nahoru. Ne jak u ruských doblblíků, kde je vše naopak.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

13.6.2022 05:31
Tak jako elektrická trakce musí zvítězit nad motorovou, tak i obnovitelné zdroje energie musí zvítězit nad těmi fosilními. Včetně jádra. I jádro je fosilní zdroj.
A pak ještě někteří DD (diskutující dinosauři) zde pod článkem. :-)
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.6.2022 09:28 Reaguje na Katka Pazderů
A ty OZE elektrárny a k nim příslušná infrastruktura se vyrávějí ze vzduchu a potoční vody? Ty OZE jsou obnovitelné jen při provozu, nikoliv při vzniku a likvidaci. Název OZE je zavádějící.

Prosím, nepodléhejte zjednodušenému vidění (nebezpečí Zhanzlovatění).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.6.2022 10:05 Reaguje na Jiří Svoboda
Jedou na vzduch a potoční vodu (spíš mořskou) ale vyrobit se musí ze surovin. Ovšem v prvním kole. Do druhého už můžou jít hlavně recykláty (záleží na ceně) a hafo energie. A ta může být komplet zelená.
Tohle je cílový stav a vede k tomu dost dlouhá cesta, kterou ale vy nevidíte. Říká se tomu "technický vývoj".
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.6.2022 12:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Aha! Takže recyklace! Další zářez do neobnovitelných zdrojů při budování recylačních linek, provoz těžké chemie...

Nepomáhal jste psát Nikolaji Nosovovi psát knihu Neználek ve Slunečním městě?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.6.2022 12:40 Reaguje na Jiří Svoboda
Vy se fakt už nezmůžete na nic jinoho, než na urážky a kdákance?
Všiml jste si, že já vás neurážím, i když by těch příležitostí bylo něurékom? Já vím, nevšiml....
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.6.2022 13:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Co je na tom špatného, když se zeptám na pomáhání dobrému spisovateli?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

13.6.2022 16:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Ozvala se potrefená husa, která jen lže a nadává:-)))
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.6.2022 13:01 Reaguje na Jiří Svoboda
Recyklační linka jako zářez do ŽP. Voni sou hlava....
Ale uhelná elektrárna s dolem, nebo série ropných vrtů, je na ŽP balzám...
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.6.2022 15:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Zkuste se pořádně podívat do zprávy mezinárodní energetické agentury

https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050

Tam se dozvíte, že koncept založený na 90 % OZE, 10 % jádra a snížení fosilu na tuším 1/4 s CCS bude znamenat ztrojnásobení výroby elektřiny a zpětinásobení těžby minerálů. Navíc tu budou obrovské zábory a další rizika kvůli potřebě vybudovat novou rozsáhlou infrastrukturu. Drtivou většinu budov bude třeba pořádně zateplit. Jak daleko jsou v této cestě přední evropské země? V pětině cesty? To sotva!

Nevím, jesti to je pro Zemi to pravé řešení. A když se to bude dělat chaoticky přes politické rozkazy, bude to pro Zemi dvojnásobný záhul.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.6.2022 18:23 Reaguje na Jiří Svoboda
jak do roku 2050 přejít na systém s nulovou čistou energií a zároveň zajistit stabilní a cenově dostupné dodávky energie, poskytnout univerzální přístup k energii a umožnit silný ekonomický růst.

Muheheheheh to si panáčci naložili na hřbet skutečně gigantický úkol!!!
Tohle by zvládli leda tak Paroubkovi Marťani!!!
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

14.6.2022 08:46 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale to není nic jiného než globální Green Deal.

A v EU ti Marťani pomůžou? A pokud ano, jak to globálnímu oteplování pomůže?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.6.2022 10:35 Reaguje na Jiří Svoboda
Všechno tam sedí, ale ten"silný ekonomický růst" je ryzí protimluv.
Ten totiž sám o sebe vytváří obrovskou zátěž na ŽP, v surovinách i odpadech, expanzi do krajiny atd. atd. atd.
Obávám se, že v GD o tom není vůbec řeč.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

15.6.2022 14:30 Reaguje na Pavel Hanzl
Aha, GD nabádá ke skromnosti a prosazuje ekonomický útlum! To je novinka!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.6.2022 18:01 Reaguje na Jiří Svoboda
Ne. Nabádá ke změně systému, k rozvoji dovnitř a ne ven. K cirkulární ekonomice, recyklacím, čistým energiím, minimálnímu odpadu atd. To je rozvoj taky. Ale ne extenzivní, ten je destruktivní.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

15.6.2022 20:31 Reaguje na Pavel Hanzl
Jasně, napsat tyto líbivé fráze na papír - není problém.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.6.2022 13:35 Reaguje na Pavel Hanzl
Problém je, že GD nenabádá ... ale snaží se vynutit ... hlava nehlava a bez ohledu na vše a ve zcela nereálném časovém horizontu a bez ohledu na možnosti velké části spotřebitelů.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

16.6.2022 17:05 Reaguje na Svatá Prostoto
GD vlastně ještě pořádně nezačal, tak ani nemůžeme dodnotit jeho reálné "přesvědčovací" metody.

Zatím jsou tu chabí předskokani ve formě emisních povolenek, elektromobility a všelijakých dotačních programů namířených do kapes zelených lobbyistů.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.6.2022 10:01 Reaguje na Katka Pazderů
OZE zcela zákonitě zvítězí, protože fosil dojde.
Pokud by to ale nastalo, už žádnou energie nikdo na nic potřebovat nebude.
Jádro je minerální zdroj a pro nejbližší budoucnost je to asi fakt nezbytné zlo. V rozumné míře. Třeba někdo dodělá tokamak.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.6.2022 16:11 Reaguje na Pavel Hanzl
I socializmus měl zcela zákonitě zvítězit na celém světě. I tomu jste zamlada zjevně věřil, když to bylo vědecky podloženo.

Jistě, fosil určitě dojde, z toho ale nijak neplyne, že OZE zvítězí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.6.2022 17:06 Reaguje na Jiří Svoboda
Socialismus byla pitomost už od začátku, to se není nutno řešit.
Ale vezměte si astronomii. Přesně víte, kdy bude zatmění Slunce nebo Měsíce, víte, kdy vyjde ráno slunce a víte, kdy třeba za 500 let nastane astronomické jaro.
To je fyzika a hlavně matematika.
Když se vám rozjede vagón z kopce, můžete spočítat (pokud to stihnete) do čeho narazí a jakou silou.
Tohle je taky fyzika a metamatika.
Když se vám rozpohybuje klimatický netvor, taky víte dopředu, co spáchá. To je taky matematika a fyzika a ještě statistika.
Tady je pouze více možností příletu černé labutě, ale to je celý, ta pravděpodobnost se hodně blíží jistotě.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

14.6.2022 08:49 Reaguje na Pavel Hanzl
A jak to matematika a fyzika a ještě statistika dokazuje vítězství OZE poté, co jste si přečetl zprávu IEA?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

14.6.2022 14:49 Reaguje na Jiří Svoboda
Ale zase uznejte, že tohle "Když se vám rozpohybuje klimatický netvor ..." bylo fakt dobrý!

Klimatický netvor ... cywe, to je něco!:-)))
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

14.6.2022 15:10 Reaguje na Svatá Prostoto
Ano, toto pan Hanzl vystihl i poeticky i trefně. Zde se ho musím zastat. Jen je divné, že se spokojuje s jeho bržděním pomocí zoufale neúčinných způsobů a opatření, které mohou naopak netvora ješte povzbudit.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.6.2022 08:45 Reaguje na Jiří Svoboda
Už teda konečně napište ten nezoufale funkční systém, který by to dokázal.
Nobelovka vás nemine.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

15.6.2022 14:27 Reaguje na Pavel Hanzl
O tom jsme již tisíckrát mluvili. Férová globální uhlíková daň. Ale koropcí prožraný západ o tom nechce nic slyšet.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.6.2022 22:58 Reaguje na Jiří Svoboda
Muhehehheeh vy to máte v glocně snad přibitý.
Napište, jak donutíte třeba Putina, aby to platil. Nebo Číňana nebo Inda, což jsou všechno největší špinavci planety. Evropa i USA by na to šly, ale to by museli všichni. Evropa zavádí uhlíkovou daň lokálně na dovozy, ale to je nahouno.
Prostě cypovina jako vše, co tu plodíte.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

16.6.2022 09:16 Reaguje na Pavel Hanzl
"Evropa i USA by na to šly"

Jak to víte, snaha je v tomto punktu nulová, ani náznak pokusu to postupně připravovat, byť je to pro blízkou budoucnost a zmírnění klimatického rozvratu jediná šance.

Ta ochota musí pocházet z rozvinutých zemí, rozvojové země se díky dividendě jistě přidají. Je třeba tu věc pořádně připravit a začít jednat. A přestat hrát divadlo na ochranu klimatu, kde mizí biliony USD v kapsách lobbistů. Jenže to politickým reprezentacím západu velmi vyhovuje. Tam je ten největší pes zakopán.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.6.2022 09:28 Reaguje na Jiří Svoboda
Napište, jak donutíte třeba Putina, aby to platil. Nebo Číňana nebo Inda, což jsou všechno největší špinavci planety.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

16.6.2022 12:35 Reaguje na Pavel Hanzl
Až se ten systém pořádně představí a prodiskutuje, musí se začít vyjednávat. To už tam Putin také být nemusí a klima v Indii a Číně bude v tak strašném rozvratu, že na to možná rádi přistoupí.

A Rusko možná nebude chtít být donekonečna izolováno.

Vy asi nejste moc schopen promýšlet nějaké možnosti a používáte jen takovou prostší argumentaci. Inu Hanzl.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.6.2022 13:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Správně. To prostě nejde. Takže fakt nemá cenu abychom v EU tlačili na pilu jak praštění, a to i na úkor takových věcí, jako je například obranyschopnost ... právě třeba proti tomu Putinovi.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.6.2022 08:43 Reaguje na Jiří Svoboda
Pokud dojdou uhlíková (neobnovitelná) paliva, bude nutno jít do těch obnovitelných.
Což asi už nebude v té době vůbec možné, protože lidstvo bude v Pánu.
Pokud to budou lidé schopni zvrátit, tak pouze těmi OZE, jinou možnost dnes nemají.
I kdyby postavili plně funkční tokamak a bezdrátový přenos energie atd. atd. atd. nestíhá se to.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

15.6.2022 14:37 Reaguje na Pavel Hanzl
No vidíte, konečně jste napsal něco rozumnýho. Takže místo marnění času na ekolistu si zajděte do kostela, pořádně se modlete a min jednou týdně ke zpovědi a může vám to být putna, bo Království nebeského se klimatická změna fakt netýká:-))).
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

15.6.2022 20:35 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale mocní tohoto světa to nechtějí zvrátit. Ti chtějí hrát jen klimatické divadlo a utrácet obrovské veřejné peníze. A pan Smrž je jejich velký pomocník.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.6.2022 22:59 Reaguje na Jiří Svoboda
Melete jen blbosti z ruské demagogie.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

16.6.2022 13:21 Reaguje na Pavel Hanzl
To je opravdu prostoduchá reakce hodná Hanzla.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.6.2022 13:39 Reaguje na Jiří Svoboda
Náhodou, měl byste se nad sebou zamyslet, v tomhle bych Hanzlovi věřil, přece jenom on díky svým bohatým zkušenostem z budování socialismu v SSSR jistě ví, o čem hovoří:-))).
Odpovědět
JO

Jarka O.

13.6.2022 11:18 Reaguje na Katka Pazderů
Až zase vymřou dinosauři s technickým vzděláním, tak se ochladí, změní se obyvatelé, budete mít radost. A můžete se pak zahřát Vaší komunistickou Novou zelenou výzvou. Vlastně možná nebudete moct, protože ona je jen online, internet nebude bez elektriky fungovat, ani lidi nebudou umět číst, natož chápat.
Ani ta výzva nebude fungovat a ani průmysl nezničite, jen bude odevzdán cizím a bude v něm někdo makat bez jakýchkoliv bezpečnostních, ekologických, sociálních standardů, k tomu vaše vítězství povedou, a to je cílem pobláznění davů. PS: tak uran už je taky fosil. Já bych plakala.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.6.2022 12:37 Reaguje na Jarka O.
Proč by se mělo ochlazovat??
Skleníkového CO2 je ve vzduchu o polovinu více, než v jakékoliv dřívější době meziledové a pokud bychom omamžitě dnes přestali pálit fosil, stále se bude oteplovat. Navíc k tomu přichází ještě pyramidové jevy, takže to vidím jako tutovku.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

13.6.2022 12:35
"Již před desítkami let uznalo protijaderné hnutí, že jaderná energie je špatná cesta ...".

Kdo by to od protijaderného hnutí čekal, že jo:-))).

Pana Smrže mám rád ... u něj prostě člověk ví za koho a co kope, že je jeho víra pevná a nic ji nezlomí a že jakmile bude u něčeho možná anti-JE výklad, byť by byl sebevíce hypotetický a domnělý, tak jej použije a bude jej vydávat za jediný pravý.

Připomíná mi nebožku Švorcovou ... komunistka až za hrob, ale nikdy se tím netajila, nemlžila, neuhýbala, neměnila strany podle větru. V podstatě to oceňuji a respektuji. Ale bolšán kvůli tomu ze mě nebude:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.6.2022 13:03 Reaguje na Svatá Prostoto
Pokud není někdo zcela zmatený jedinec, který neví co je dola a co nahoře a nemění názory každé dva dny, tak je to přesvědčený komunista...
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

13.6.2022 15:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Hanzl, já vím, že je to asi marné, ale stejně to zkusím ... přečtěte si ještě jednou co jsem skutečně napsal ... ne co si vy myslíte, že jsem napsal ... třeba vám to pak secvakne.

A třeba ne.

Asi ne.

Pravděpodobně ne.

Bo jste prostě hloupá nevzdělaná lopata, která se jen v této diskuzi hádá úplně s každým a jen tím dokazuje omezenost svého myšlení ... jestli se to dá vůbec myšlení nazývat.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.6.2022 17:12 Reaguje na Svatá Prostoto
Já vím velmi dobře, co píšete. JE není jednoduchý fenomén a má svoje negativa a pozitiva. Pan Smrž zná oba pohledy a považuje za důležitější ten proti, pan Wagner je zná taky oba a považuje za důležitější ten pro.
Vy nevíte nic o ničem a jen věříte demagogiím a motáte se odzdi kezdi.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

13.6.2022 17:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Nevíte nic Hanzl, jenom plácáte.

p. Smrž je protijaderný aktivista v minulosti i placený z Rakouské strany.
p. Smrž zná jenom jeden pohled.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.6.2022 18:06 Reaguje na Jaroslav Studnička
Píšu to přece: nevíte nic. Obviňování kohokoliv z korupce a to nejlépe se Západem je bod Bod A) ruské demagogie.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

13.6.2022 19:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Když byste se podíval do výročních zpráv organizace p. Smrže, tak byste tam dohledal finanční příspěvky z Rakouska.

Vy jste hlupák, to nemá obdoby :-).

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.6.2022 19:53 Reaguje na Jaroslav Studnička
No a co? Vy nejste nijak placen a žijete ze vzduchu??
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

13.6.2022 20:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Jako zajíc na poli při honu, nebo neřízená střela. Vaše příspěvky jinak nelze označit...:-)))
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.6.2022 22:26 Reaguje na Jaroslav Studnička
Co furt zase mektáte, zase došly argumenty? Já tvrdím, že když někdo dostává příspěvky odněkud, tak to není korupce. Vy jste zase tajemný jako hrad v Karpatech, antož jste doděšený napsat, že myslíte na korupci. Vy doblíci jste všichni úplně stejní.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

14.6.2022 09:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Nepodsouvejte mi něco, co jsem nikdy nenapsal.
O korupci jste psal vy.
Já jsem od začátku uváděl, že p. Smrž byl placený z rakouské strany.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.6.2022 11:19 Reaguje na Jaroslav Studnička
No a co? Jaký význam tohle sdělení má?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

14.6.2022 12:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy neznáte koho chleba jíš, toho píseň zpívej?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.6.2022 08:37 Reaguje na Jiří Svoboda
Zpívat jak chlebodárce píská je nutno pouze v totalitních systémech.
V demokracii jsou normální nezávislá média, nezávislé způsoby obživy, nezávislé vědecké bádání atd. atd. atd. Tohle ovšem totalitář nedává.
Máte pocit, že třeba zrovna na Ekolistu vám někdo předepisuje, co máte zpívat?
Někdy to tu připomíná spíš nějaké ropácké listy, ale nikdo to neřeší.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

15.6.2022 20:38 Reaguje na Pavel Hanzl
Aha, v západních demokraciích lidé odmítají lukrativní nabídky a chovají se pouze eticky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.6.2022 22:53 Reaguje na Jiří Svoboda
Vy na demokracii nemáte v hlavě závit.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

16.6.2022 09:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Pouze ji vidím reálně.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

14.6.2022 13:10 Reaguje na Pavel Hanzl
Hanzle, v pohodě, tak jste to opět nepochopil :-)))
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

14.6.2022 13:56 Reaguje na Jaroslav Studnička
Už někdy něco pochopil:-)?
Já že bych to nerad prošvihnul:-))).
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

14.6.2022 15:05 Reaguje na Svatá Prostoto
Myslím, že jste zatím neprošvihnul :-)
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

14.6.2022 13:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Stačí napsat ... není to jednoduché ... a je klid, bo to vás automaticky vyřazuje z jakékoli smysluplné diskuze:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.6.2022 10:31 Reaguje na Svatá Prostoto
Jistě. Vy to jednoduché máte. Stačí si přečíst noty z Kremlu.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

15.6.2022 14:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Pravil taváryšč Hanzl, který za socíku uvědoměle jezdil do Sojuzu pomáhat budovat ten jejich zázrak ... a nebo že by prozaicky pro pár bonů prodal i duši:-)?

Sranda je, že vy máte keců jak tři Jasánci dohromady, a přitom svým konáním jste jen ruský kolaborant a ropák.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

13.6.2022 16:55
Za prvé pan kope za svůj byznys a není objektivní. Za druhé nic špatného
lidem v EU nepřeji, ale hloupost politiků a aktivistů "vyléčí" pouze
mrazivá, podmračená a málo větrná zima. Nevím koho budou vzývat zastánci
OZE pak a jak se změní názor laické veřejnosti na OZE a jádro. Pouze
nouze a drahota přiměje lidi myslet, že důležitá je stabilita a nikoliv
se spoléhat pouze na přírodu. Ono tomu tak bylo už v minulosti. Kdysi
mlynář mlel když tekla v potoce voda, později se pojistil rybníkem, kde
vodu zadržoval na mletí a nakonec nahradil mlýnské kolo parním strojem
a nebo elektromotorem. Mlel kdy potřeboval a nečekal na vodu a nebo
jako u větřáků na vítr. Už jsem to tu psal, že v mém okolí byly desítky
malých celokovových větřáků a když foukalo, tak v nich chlapi seděli i
v noci a šrotovali zrní. Pak si někteří koupili k pohonu elektromotory
a mleli podle potřeby. Zastánci OZE touží po době, kdy bude pouze energie
z OZE, ale pouze někdy a čím se bude zálohovat neřeší. Každá záloha musí
být v pohotovosti, obsazená personálem a se zásobou paliva. Kdopak asi tak
zaplatí ty zálohy? No přece spotřebitel! Povinností provozovatele OZE by mělo být i provozovat zálohy a výslednou cenu energie pak porovnat s cenou energie z JE a případně i z fosilu. Ale prosím bez dotací a poplatků na provoz OZE a regulaci sítě s jejími přebytky a výpadky dodávek. Přetoky se musí transformovat a jiné zdroje odpojovat, protože energie z OZE nárazově přebývá a jindy zase není vůbec. Akumulace jsou drahé a v plenkách a tak
nemá smysl urychlovat přechod plně na OZE, pokud to není dořešeno. On ten
"gryndýl" se drží u vesla zuby nehty a nepoučily je ani nynější ceny paliv
a energie. Díky paroplynovým zálohám je plyn středem zájmu spekulantů
a odstavením jádra se stabilita sítí rozkývala ještě více. Nastane tak
to, co předpovídali skeptici, že "levná" (spíše dotovaná) energie z OZE
bude při výpadcích nahrazena extrémně drahými zálohami(pokud ale budou)
a ve výsledku si spotřebitelé násobně připlatí. Jenže spotřebitelé a
spotřebitelé jsou rozdíl. Bohatí mají z čeho, chudým dáme příděl a nebo
si zažádají o almužničku? A co průmysl? Bude moci bez cel konkurovat světu? Budeme si hýčkat průmysl uhlíkovými cly na výrobky odjinud? Proboha odkud na to budou spotřebitelé a státy pořád brát? To narazili v Bruselu na zlatou žílu? Kam to dospěje s takovou politikou? Já vám povím kam! Buď lidé
zmoudří a odmítnou zelenou energetickou koncepci a nebo se vrátíme do doby
toho mlynáře čekajícího na vodu a nebo na vítr a budeme závistivě koukat
po těch, kteří melou kdy potřebují.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.6.2022 11:19 Reaguje na Břetislav Machaček
Vy jste grafoman naprosto ukázkový, nedá se to léčit??
Odpovědět
Ze

Zellosh

15.6.2022 02:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Právě jsem zjistil,že na seznamu operuje člověk jménem Pavel Hanzl.Kyda stejná moudrá jako vy Hanzl.Že to jste vy??? Tvl,že si nedáte pokoj.To vám nestačí ,vy blbe,trolit tady?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

15.6.2022 14:40 Reaguje na Zellosh
To víte že to je on .... taky jsem před pár týdny na to koukal.
Odpovědět
Ze

Zellosh

16.6.2022 01:01 Reaguje na Svatá Prostoto
No hanzlovo chujství za chvíli překoná hranice státu...Apropo Hanzl,není vám divné,že všude vás lidí posílají do ....Jste pořád přesvědčen o své vlastní pravdě a výjimečnosti?Prosím,napište své dojmy na toto téma!
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

15.6.2022 19:24 Reaguje na Pavel Hanzl
To musíte vědět vy z vlastní zkušenosti!
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist