https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/miroslav-hruska-ochrana-klimatu-nesmi-byt-na-ukor-evropskeho-prumyslu-rika-premier.neuveritelne
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Miroslav Hruška: Ochrana klimatu nesmí být na úkor evropského průmyslu, říká premiér. Neuvěřitelné

25.5.2019
"Ochrana klimatu nesmí být na úkor Evropského průmyslu," říká premiér.
"Ochrana klimatu nesmí být na úkor Evropského průmyslu," říká premiér.
Licence | Volné dílo (public domain)
Náš pan premiér Babiš se opět vypravil do světa, a to na zasedání hlav států a premiérů do rumunského města Sibiu. Před odletem se mu však podařilo říci takový, podle mne nesmysl, že jsem váhal uvěřit, že to může člověk s jeho postavením, vzděláním a tím, že o sobě někdy tvrdí, že je zemědělec, vůbec říci. Cože tedy pan premiér řekl? Řekl toto: "Ochrana klimatu nesmí být na úkor evropského průmyslu."
 

Ano, podle tisku to skutečně řekl. Jak to myslel, jsem zatím ještě nepochopil a asi ani nepochopím. Především mne zarazilo, proč mluví o evropském průmyslu. Potom mi došlo, že patrně proto, že velká většina průmyslu u nás není naše, ale evropská.

A dále. Kdo jiný, než průmysl, doprava a mezi jinými i naše vláda, svými rozhodnutími ohrožuje nejen klima, ale životní prostředí celkově. Stovky nových průmyslových zón, podniků, skladů dálnic a dalších zakrývají tisíce hektarů zemědělské půdy, přesto, že vláda tvrdí, že bude bránit zemědělský půdní fond a záborům této půdy. Pro tyto objekty je třeba zajistit dopravu materiálu a to znamená obrovský nárůst dopravy, zejména kamionové a nutnost pro ně budovat nové betonové a asfaltové dálnice.

Při stavbě těchto objektů se postupovalo bez rozmyslu a téměř chaoticky. Tyto byly stavěny na zelené louce, kde neměly zajištěnu užitkovou vodu pro svůj provoz, a tak dnes v době kritického sucha je mnohde pro provoz užívána i pitná voda. A kde se bere? Protože v blízkosti není zdroj povrchové vody, berou se patrně miliony metrů krychlových ze spodních vod, kam se už nikdy nevrátí.

Na našich 78 866 km čtverečních je prostě průmyslu, silnic, ale i železnic mnoho. A jak známo, mnoho psů, zajícova smrt.

Mnohem větší pozornost než průmyslu je nutno věnovat zemědělství, i když nemá pro stát takový finanční efekt. Ale je to právě ono, kdo nás živí. Byly doby, kdy jsme byli v zemědělské výrobě soběstační, i když se některé potraviny dovážely. Ale měli jsme svoje obilí, brambory, ovoce, mléko a další a další. Vše bylo kvalitní a nemusili jsme dovážet lahůdky s přísadou pesticidů, salmonely a jiných dalších lahůdek.

Průmyslu a dálnic máme na naši velikost více než dost. Přestaňme s betonováním a začněme se starat o to, abychom měli dostatek vody, zemědělských produktů a potravin u nás vyrobených.

Pane premiére, zvažte znovu svá slova a přiznejte, že jste trefil hodně vedle.


reklama

 
Miroslav Hruška
Autor je čtenářem Ekolistu.cz.
 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (37)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ig

25.5.2019 01:25
Jak toho štváče s EET, kontrolními hlášeními a dotacemi udělovanými sám sobě nemám rád, tak v tomhle má pravdu. Evropa by neměla likvidovat vlastní průmysl v honbě za chimérami.

Co se týká toho zemědělství, tak abych mluvil sám za sebe, raději vyrobím jeden hi-tech výrobek, prodám do zahraničí a opět ze zahraničí dovezu potraviny, než bych běhal po poli s motykou. Už proto, že se tak méně nadřu a spotřebuju na získání jednotky potravin méně času. Ať se na poli dřou jiní, kteří nejsou tak technicky a průmyslově zdatní :-) Jakási, opět chimérická, soběstačnost mě při tom vůbec nepálí. Stejně mořské ryby nebo pomeranče budeme dovážet vždycky.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.5.2019 08:26 Reaguje na
V principu souhlas. Problém spočívá v tom, že se může stát, že na světovém trhu potraviny nebudou. Z tohoto důvodu bychom měli být potravinově soběstační, alespoň na úrovni základních biologických, byť ne kulinárních, potřeb.
A do toho bychom měli investovat se stejnou úrovní naléhavosti, jako se investuje do nákupu / výroby zbraní. Protože stát, který si nedokáže vytvořit potraviny pro základní zásobení obyvatelstva, se reálně hájit nedá.
Odpovědět
ig

25.5.2019 09:09 Reaguje na Jan Šimůnek
Já se toho zase tak moc nebojím, protože do režimu soběstačnosti (toho co zmiňujete, přežít, ne mlsat) se dá přejít během jedné sezóny. A tak málo času stejně asi nebude, reálně by se dalo očekávat postupné zdražování potravin, majitelé půdy by vycítili příležitost a začali osévat "jedlejší" plodiny než dosud.

Ten přechod k soběstačnosti jsem už jednou viděl, v Rumunsku v 80. letech, v důsledku Ceaușescovy zemědělské politiky byli lidi schopní ve městech osázet bramborami parky a dokonce i čtverce hlíny kolem stromů na chodnících a nějak to přežili. V případě války a ekonomické blokády bychom to určitě zvládli také, jiný náhlý důvod si neumím představit.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

25.5.2019 11:33
Autor článku, p.Hruška trefil do černého. Z obecného pohledu nastolil otázku :

Který veřejný zájem má přednost? Ochrana životního prostředí nebo rozvoj průmyslu v ČR?
Podíváme-li se na Ústavu ČR a Listinu lidských práv a svobod , tak se dočteme, že
každý má právo na zdraví a příznivé životní prostředí. O průmyslu v jakékoli podobě se tam nedočteme.
Půjdeme-li o level níž, do zákonů, pak se v zákoně o životním prostředí dočteme:

§ 2

Životní prostředí
Životním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.

Dále : ZÁSADY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
§ 11

Území nesmí být zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení.

Přiznejme si, co nám bude platné,když -teoreticky- bude průmysl v ČR nejlepší na světě,
ale v téže době občané ČR budou koseni dopady rozpadajícího se životního prostředí - nádorovými onemocněními všeho druhu atd., nebude pitná voda či její ceny budou neúnosně vysoké , na polních plochách poroste leda zmutovaný plevel a z pastviny se na mě bude dívat tříoká fialová kráva . To vše podbarveno hučením průmyslové vody v kanálu Dunaj-Odra-Labe.

Babiš je produktem naší doby,miliardář,který investoval své prostředky do politiky, aby si koupil politickou moc. Mé uznání má za to,jak rychle a v jakém rozsahu se mu to povedlo.

Další otázkou je ,co tím skutečně sledoval. Do hlavy mu nevidím, ale určitě to nebyl zájem o práva občanů ve smyslu Ústavy a zákonů na úseku životního prostředí.

Odpovědět
ig

25.5.2019 13:58 Reaguje na Miroslav Vinkler
Reagujete na něco jiného než co Babiš řekl :-) Ochrana životního prostředí i vliv průmyslu musí být v rovnováze, protože k životu potřebujeme obojí - s tím můžu jen souhlasit. O tom ale spor není, mluví se o klimatickém inženýrství a ochotě států obětovat této fantasmagorii výkon svého průmyslu.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

25.5.2019 14:47 Reaguje na
Buďme přesní, cituji autora : "Cože tedy pan premiér řekl? Řekl toto: "Ochrana klimatu nesmí být na úkor evropského průmyslu."

Jak zní zákon ? Životním prostředím je ....OVZDUŠÍ.. Změna ovzduší v dostatečně potřebné časové řadě,mimo přirozené cykly a vlivy , noc-den, léto -zima , apod. způsobená negativními antropogenními vlivy , je jeho poškozování.

Pokud jedna ze základních složek ŽP doznala újmy, potom je naší povinností stav napravit. To není fantasmagorie-to je poznaná nutnost.
Odpovědět
ig

25.5.2019 15:25 Reaguje na Miroslav Vinkler
No vždyť - klimatu. S klimatem jsme nic neudělali a udělat nemůžeme, protože je o několik řádů nad možnostmi lidstva. Klima se mění nezávisle na nás, ať uděláme co uděláme. Ale když budeme cokoliv [marně] dělat, oslabí nás to a odebere to prostředky na jiné způsoby ochrany ž.p. které by byly proveditelné.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

25.5.2019 16:13 Reaguje na
Opět chybná úvaha. Např. freony natolik oslabily ozónovou vrstvu, že se začala rozpadat. Díky společnému úsilí všech zemí se povedlo stav napravit.
Klima je člověkem prokazatelně ovlivňováno, viz výše uvedená věc.
Hrubý příměr - stejně jako číše naplněná po okraj-přidáte kapku a vyteče vám podstatně více.
Teprve teď s hrůzou zjišťujeme, jak toho málo víme o naší Zemi.
Měli bychom si vzít oddechový čas a nehnat věci tam,kde bychom už je zastavit nemuseli.
Odpovědět
ig

26.5.2019 09:29 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ano, v dobách předoteplovacích bývala ozónová díra strašlivou hrozbou, i když si nejsem jistý, že to byla vina freonů (viz níže připomínka p. Šimůnka) a že se dá hovořit o ovlivňování klimatu. Osobně jsem rád, že se freony omezily, nemám rád plýtvání a například použití freonu v rozprašovačích místo mechanického ventilku jednoznačně plýtváním bylo. Ale zároveň je to měřítko maxima toho, čeho jsou lidé schopní při vynaložení opravdu mnoha sil dosáhnout. Regulace emisí CO2 leží vysoko nad tímto maximem, navíc se ukazuje, že nevíme kudy na to, protože každé naše opatření na snížení emisí CO2 způsobuje emise CO2.
Odpovědět
J

Jiří Svoboda

30.5.2019 12:53 Reaguje na
Ale náhrada uhelných elektráren jadernými nebo výstavba pasivních domů jistě významně redukci emisí CO2 přispějí. Možná jít s emisemi na 1/5 je rozumně dosažitelné.
Odpovědět
MV

Martina Vránová

26.5.2019 08:59 Reaguje na
Přesně tak! Ovšem i pan M. Vinkler má pravdu - s freony se tenkrát něco skutečně podařilo udělat. Existují i další oblasti, kde to postupně půjde, například získávání energie. Pracuje se na dosavadním mizivém "výnosu" ze solárních panelů - slibně se nalézají nové a nové materiály, které budou mít mnohem vyšší účinnost. Atd, atd. A takto, po kouscích, budou lidé pokračovat.
Jinak je bez diskuze, že bez kdovíjak dynamicky se rozvíjejícího průmyslu ( ta věčná honba za RŮSTEM!) lze nějak žít, ale bez zdravého živ.prostředí nikoli.
A platí řečené v příspěvku výše - udělat něco s klimatem je o několik řádů nad možnostmi lidstva. Ale vykonávat dílčí potřebné změny pro uchování místa k životu, to je pro lidstvo povinností.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.5.2019 09:15 Reaguje na Martina Vránová
Problém je, že ta ozonová vrstva se zacelila daleko rychleji než podle příslušných modelů (na jejichž základě byly freony restringovány) měla. Takže i zde neodpovídá realita ekologickým teoriím na bázi ideologie.
Odpovědět
ig

26.5.2019 09:36 Reaguje na Martina Vránová
Bohužel, za růstem průmyslu se honit musíme, protože roste počet lidí a v mnoha místech světa je jejich koncentrace daleko nad měrnou úživností zemědělské půdy. Bez průmyslu (doprava, umělá hnojiva, zpracování potravin, zemědělská technika, ...) by tito lidé zemřeli. A navíc chtějí mít stejné bydlení, oblečení, počítače, jídlo, automobily jako lidé v oblastech, kde se koncentrace obyvatel stabilizovala.
Odpovědět
ig

26.5.2019 09:56 Reaguje na Martina Vránová
...ale jinak souhlas, rychlá a globální řešení všeho nefungují. Po kouskách, jak to zrovna jde a co kdo právě vynalezne, samozřejmě ano :-)
Odpovědět
KV

Kuky Všímálek

26.5.2019 06:50
Mělo by se začít vodspoda ,při jízdě kolmo narážím v lese na vysypané cesty asfaltovou drtí ¨,zápach ukrutný,zahrádkářská kolonie položena níže a její osadníci mezi sebou hlásí stopy skvrn od ,,nafty" v užitkové vodě,kterou mají k užívání...telefonuji na ČIŹP do Ústí nad Labem hlásím mé zjištění panu inženýrovi,který můj podnět zadá do Karlových Varů kde se zjištěné vyskytuje a to na 3 místech ,včetně skládky nebezpečného odpadu - eternitu ve volné přírodě,na pozemku určenému k prodeji jak hlásá cedule přibitá na stromě.Čekám tedy ..ne, že kdy ...ale zda vůbec mne příslušně místní pobočka osloveného úřadu vyzve k upřesnění zmíněných míst,neboť souřadnice na mé třináctiletém telefonu nelze zadat.
Řeknu vám ...ještě ,že už jsem v důchodu a mám z větší části odžito..
Odpovědět
ig

26.5.2019 09:40 Reaguje na Kuky Všímálek
Bohužel potvrzujete to, co také říkám. Za miliardy se řeší se globální, v podstatě neřešitelné problémy, ale na to co by reálně vyřešit šlo již nezbývají síly...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.5.2019 12:13 Reaguje na Kuky Všímálek
O ČIŽP bych vám mohl vykládat. V Olomouci je taky taková parta hic, práce nic.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

26.5.2019 09:20
Je třeba skutečně být na pozoru. Naše pozice, respektive pozice EU na globální špičce světové ekonomiky není žádná trvalá konstanta. Kdybychom měli splnit všechny fantazmagorie zelených, tak do 20 - 30 let jsme nejspíš rozvojová země. A Čína, Indie či Brazílie se vzájemně předhánějí, kdo přeplatí a vydrancuje nerostné suroviny, které tady v Evropě ještě v zemi zbyly a kdo tady postaví větší robotárnu. Přirozeně bez ohledu na životní prostředí, protože diktovat nám budou oni, protože oni budou mít peníze, my kvůli zeleným budeme mít jen dluhy.
Úplně stačí třeba zlikvidovat evropský automobilový průmysl, dluhy, které evropské státy dosud nadělaly plus snížení příjmů a neschopnost evropského obyvatelstva uskrovnit se a žít chudě, jako žili rodiče či prarodiče a jako ještě před 20 lety žili číňané, bez půjček ,dotací, sociálních dávek, může snadno způspobit ekonomický i politický kolaps. A až se z toho vyhrabem a rozhlídneme se, tak budeme ta rozvojová země.
Odpovědět
ig

26.5.2019 09:44 Reaguje na Radim Polášek
Pokud se něčeho v oblasti ekologie bojím, tak přesně toho co píšete. Automobilový průmysl je jedna z mála věcí evropského průmyslu kde jsme opravdu na světové špičce a likvidace tohoto odvětví a zásobárny know-how z politických důvodů by měla (bude mít) nedozírné následky.
Odpovědět
RB

Rostislav Bezděk

26.5.2019 09:43
"Ochrana klimatu nesmí být na úkor evropského průmyslu" - co je na tom divného, když Američané už dávno všechny smlouvy na toto téma vypověděli a dělají si co chtějí. Kde jste byli se svými "chytrými" názory a kritikou? Dle Vás je správné, aby Evropa omezovala výrobu a musela toto zboží nakupovat z USA? Je třeba celosvětového konsensu, aby jediným postiženým nebyla Evropa - to chtěl Babiš říci. Vaše chorobné kritické plky ho chtějí pouze očernit za každou cenu.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.5.2019 12:12 Reaguje na Rostislav Bezděk
Držme se faktů a ne emocí. Deníky Lidové noviny, MF Dnes patří komu ?
Kdo je největším příjemcem dotací na zemědělství v ČR ?
Kdo prodává osiva a agrochemikálie v licenci Bayeru-Monsanta ?

Evropa musí navyšovat produkci v oblasti eko - technologií ,Evropa musí veřejné zdroje investovat do ochrany ŽP.
K čemu mi je , že v obchodě mám banány za 23Kč/kg, když za petržel vysolím 90Kč/kg a brambory 30 Kč/kg. My -bývalá bramborářská velmoc.
Kupujme z USA to,co skutečně potřebujeme, ale ne zkapalněný zemní plyn,když mi ho Rusové prodají za polovinu.
Babiš je n-tá odmocnina Trumpa. Udělám byznys, a ostatní ať se jdou vycpat.
Být na mně , nabídl bych mu odstupné 10-20 mld ze státní kasy ať se poroučí. Stále by to bylo levnější než to ,co nás bude společně stát.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.5.2019 05:11 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jenže ty brambory dražší než banány jsou dílem EU a její ekologické politiky. Proto musíme masívně pěstovat řepku a ničit si tím zemědělskou půdu, abychom mohli naplnit naprosto nesmyslné kvóty na prokazatelně škodlivá biopaliva.
Odchod z EU nebo její cílená likvidace, to je jediné rozumné řešení těchto problém.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

27.5.2019 09:41 Reaguje na Jan Šimůnek
Technická poznámka - té řepky bychom podle směrnice eu nemuseli pěstovat tolik. Právě vláda A.B. prosadila zvýšení podílu metylesteru řepkového oleje oproti doporučení.
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.5.2019 07:59 Reaguje na Miroslav Vinkler
Deformace ekonomického systému, v jejímž důsledku se pěstování tohoto žlutého nesmyslu vyplatí, je dílem ekologické politiky, kterou nám vnutila EU. Nesmyslné jsou požadavky na "procento energie z obnovitelných zdrojů", které natvrdo a pod hrozbou nejrůznějších sankcí prosazuje EU.
To, že Babiš využívá této deformace k vlastnímu obohacování, bych mu naprosto nevyčítal. Navíc si pamatuji, že do poslední chvíle byl proti biopalivům.
Odpovědět

Jan Škrdla

31.5.2019 21:45 Reaguje na Jan Šimůnek
Pokud je to tak, jak píšete, tak byl Babiš proti biopalivům, v době když byla naivně považována za cestu k ochraně klimatu a přírodních zdrojů.
Využívat je ke svému obohacování pak začal v době, kdy se o tom začalo pochybovat.
A v době, kdy se ví, že biopaliva první generace jsou daleko horší než ta fosilní, je obhajuje jak se dá.

Z toho mi vyplývá, že by si zasloužil nominaci alespoň na ropáka desetiletí.
Odpovědět

Jan Šimůnek

1.6.2019 09:40 Reaguje na Jan Škrdla
Byl proti nim v době, když se diskutovalo o tom, zda je zavést nebo ne. To, že pěstování (a řepky zvlášť) nějak zamezí emisím CO2 bylo jasné v podstatě každému, kdo má IQ 50 a není vymozkován ekologií. Stačilo spočítat, kolik se na výrobu litru bionafty propálí nafty skutečné (asi 1,1 až 1,2 litru) - proto také nijak neprotestovaly a neprotestují ani ropné společnosti.

Jinak toho ropáka jednoznačně zaslouží EU jako celek a jeden každý z jejích činovníků zvlášť, nikoli lidé, kteří se těm jejich bezcenným nesmyslům (EU nikdy nic jiného neprosazovala a nečiní tak ani nyní, a to nejen v oblasti ekologie) přizpůsobují jak mohou.
Odpovědět

Jan Škrdla

1.6.2019 13:33 Reaguje na Jan Šimůnek
Doporučuji si přečíst definici ekologie:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekologie

Tato věda má pramálo společného s dotacemi na biopaliva, i když se v tomto kontextu pojmu ekologie zneužívá.
Odpovědět

Jan Šimůnek

3.6.2019 04:59 Reaguje na Jan Škrdla
To, že ekologové mají o sobě cosi nadefinováno, je jedna věc - včetně toho, že se tváří jako věda, ale jako věda se tvářil i marxismus i nacismus.
Důležitější je to, co dělají, a to je jednoznačně ultralevicová politika (proto v EUrovolbách vzali hlasy komunistům a fašistům) a to, co se na školách vydává za ekologickou vědu, není nic jiného než vymývání mozků ideologickými žvásty.
Odpovědět

Jan Škrdla

4.6.2019 18:21 Reaguje na Jan Šimůnek
Je vidět, že jste nepochopil, co je to ekologie. Je to věda, stejně jako třeba fyzika, chemie, nebo biologie.

Pokud si nějakou ideologii spojujete s marxismem nebo nacismem, tak to opravdu není ekologie.

Doporučuji si ještě jednou přečíst definici.
Odpovědět

Jan Šimůnek

6.6.2019 07:27 Reaguje na Jan Škrdla
Za nacismu také existovaly vědecké instituty, které s použitím vědecké hantýrky v podstatě poskytovaly "vědecké" krytí holokaustování Židů. Pracovaly s tehdy celosvětově uznávanými eugenickými modely, vyvinutými v USA.

Čili (snad ještě) existuje jakási "ekologická věda", ale z ní se už dávno stala "ancilla theologiae", jak se to ve středověku přihodilo filosofii, a existuje jen proto, že smí obhajovat pavědecké ideologické bláboly, hlásané zelenými organizacemi a stranami.

To, že zelení vyluxovali voliče především marxistickým stranám tradičního typu (komunisté a sociální demokraté), ukazují vcelku jasně a názorně rozbory výsledků EUrovoleb (ale v Německu tento fenomén existuje už delší dobu).
A to, co zelení reálně hlásají (i na stránkách Ekolistu), jako je rušení demokracie, znárodňování, podřízení společnosti diktatuře jedné politické ideje (atd.), to je směska marxistických a fašistických ideologických prvků (přičemž marxismus a fašismus jsou v podstatě jedno a totéž).
Odpovědět

Jan Škrdla

6.6.2019 21:46 Reaguje na Jan Šimůnek
Vypadá to, že máte problém poznat rozdíl mezi seriózní vědou (kterou ekologie stále je) a ideologií.
Je to stejné, jako byste zaměňoval antropologii s holokaustem.

V naší zemi vyluxoval levicovým stranám voliče gauner a dotační podvodník, ale to vám asi nevadí.

Jinak co podle vás představuje rušení demokracie a podřízení společnosti diktatuře. Dle mého se něco podobného děje např. v Číně, Rusku, Turecku nebo Venezuele. K první dvěma vzhlíží s respektem naše "násoska z hradu".
Odpovědět

Jan Šimůnek

7.6.2019 20:08 Reaguje na Jan Škrdla
Problém je, že to samé (totalitarizace, fašizace společnosti) se děje, zase trochu jiným způsobem, i v celé západní Evropě a v USA (demokratická strana je vysloveně zfašizovaná).

A je opravdu otázka, zda upřednostňovat totalitu "za humny" před totalitou na druhé půlce Zeměkoule (která se k nám bude šířit podstatně složitěji a s většími obtížemi).

Druhou věcí je, že se Rusko už jednou snažilo přeskočit etapu osvíceného absolutismu, kterou prošly prakticky všechny západo a středoevropské země, a skončilo to krachem náznaku demokracie po únorové revoluci a pádem do totality v listopadu téhož roku. Je tedy otázka, zda Putinův režim, který se takové osvícené diktatuře blíží, není něco, čím Rusko prostě musí projít.
On byl také silně nenáviděn "pokrokovými silami" car Alexandr II, který zrušil nevolnictví a prováděl další reformy v duchu třeba "našeho" Josefa II. A byl jimi také zavražděn (a za účast na atentátu byl popraven i bratr V. I. Lenina).
A faktem je, že za vlády Alexandra II byly tamní poměry tak liberální (i ve srovnání s poměry v Rakousko - Uhersku), že do Ruska tehdy emigrovala spousta Čechů.
Odpovědět
J

Jiří Svoboda

27.5.2019 09:53
Já bych tentokráte s Babišem souhlasil. Problém je třeba řešit celosvětově působícími opatřeními, jinak bude Evropa za pitomce, brzy to vzdá a klima dostane úplně na frak.
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.5.2019 08:00 Reaguje na Jiří Svoboda
Souhlas.
Odpovědět
V

Vladimír Křivonoska

27.5.2019 19:50
Souhlasím s Rostislavem Bezděkem,
musí být celosvětová shoda v ekologickém chování,premiér to myslí dobře. Bez průmyslu a potřebné infrastruktury nebude ani žádná ekologie, navíc se staneme vazaly zemí, odkud budeme vše dovážet. Bohužel, i když politika je starost o věci veřejné, některé články v Ekolistu jsou už příliš zpolitizované. Mnohem víc užitečné by bylo, podpořit zde výzvu "Zachraňme lesy" na www.zachranmelesy.cz To může udělat každý z nás a přimějeme poslance, aby schválili správnou novelu zákona o lesích. Jinak se v budoucnu odehraje to samé co se stalo nyní - nebo-li "Česká lesní fabrika skrachovala" / citace názvu článku od děkana brněnské lesnické fakulty p. Jankovského/
Odpovědět
sv

27.5.2019 20:48
Prozatím to vypadá tak, že klima chráním na úkor životního prostředí. Takový vyšší level hesla: Zabij bobra, zachráníš strom.
Odpovědět

Jan Šimůnek

31.5.2019 10:00
Jsem toho názoru, že premiér státu má prosazovat zájmy toho státu, a ne nějakou "ekologii", která je z větší části cílený podvod, vymyšlený pro kapsování se příslušných podvodníků.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist