https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petr-blazek-kvuli-dotacim-se-vracime-do-socialismu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Petr Blažek: Kvůli dotacím se vracíme do socialismu

24.4.2022
Proč traktor stojí víc než náklaďák? Protože jsou na traktory dotace.
Proč traktor stojí víc než náklaďák? Protože jsou na traktory dotace.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Jako sedlák si myslím, že kvůli dotacím jsme se po třiceti letech vrátili velkým obloukem zpět do socialismu. A bohužel hrozí, že stejně jako v socialismu skončíme – totálním ekonomickým debaklem.
 
Zatímco v devadesátých letech bylo slovo dotace sprosté slovo, tak po roce 2000 a pak po vstupu do unie význam dotací rostl. A zvláště v poslední dekádě se dostali do popředí politici, kteří si bez dotací už ani nedojdou na toaletu.

Když jsme na jaře v roce 1990 začali podnikat, tak jsme se naivně domnívali, že už nám do naší práce nebude nikdo kecat. Až čas ukázal, jak jsme se mýlili. Politici, aby nějak zviditelnili svoji podstatu, neustále vymýšlejí další a další nařízení přesně podle hesla „dej blbci funkci a vymyslí papír“.

A k tomu se musí neustále zvětšovat úřednický aparát, aby tyto papíry dokázal zakládat a kontrolovat. Dokonce ani nástup počítačů to nevylepšil, neboť od té doby se evidence vede dvojmo a navíc platíme předražené počítačové systémy. A toto se zněkolikanásobilo se vstupem do unie, kdy se začali rozdělovat dotace.

Dotace ze své podstaty znamená dodatečné dodání, většinou finančních prostředků, do určitého sektoru národního hospodářství. Ovšem za cenu narušení rovnováhy tržního prostředí. Proto by se s dotacemi mělo šetřit.

Je určitě pochopitelné, když se poskytne dotace na stavbu vodovodu nebo kanalizace v nějaké malé odlehlé vesnici, ale proč se proboha dává dotace na opravu komunikace jako je dálnice D1? To už Česká republika nemá na to, aby si opravila komunikaci, kterou dokázala před 40 lety postavit? Díky takovým machinacím se ztrácí pojem nejen o cenách výrobků, ale dokonce i o celkovém pohledu na HDP. Nemá cenu srovnávat čísla o přebytku nebo deficitu, když jsou v nich schované stamiliardové dotace.

Pokusím nastínit, jak dotace pokřivují trh a ve svém výsledku nevedou ke zvýšenému rozvoji.

Například takové tepelné čerpadlo. Základem tepelného čerpadla je kompresor, expanzní ventil a dva výměníky. Ze své podstaty je to to samé jako chladničky, jež se vyrábí již více jak 100 let. Již v osmdesátých letech minulého století se při chlazení mléka v kravínech využívalo získaného tepla na ohřev teplé vody. A zatímco zmíněnou průměrnou chladničku (cca 150 l) si pořídíte již 40 let za zhruba 5-8000 Kč, tak cena tepelného čerpadla neklesá, ale spíše roste.

V roce 1999 jsem kupoval první tepelné čerpadlo, o dotacích se pouze snilo, tak mě stálo 75 000 Kč (voda/voda 9 kW). Když jsem ho po 20 letech měnil, tak neexistovalo tepelné čerpadlo pod 120 000Kč. Odpověď na tuto hádanku je jednoduchá – dotace až 120 000 Kč na instalaci čerpadla.

Vedle toho běží výroba a prodej klimatizačních jednotek, konstrukčně opět to samé jako tepelné čerpadlo nebo chladnička, dokonce některé umí i topit, a tam se ceny, jelikož nebyly nikdy dotovány, pohybují o řád níže.

Jestliže už společnost cítí potřebu podpořit změnu, tak by bylo lepší, aby například kraje vypsaly výběrové řízení na nákup 100 (200, 500…) nějakých základních tepelných čerpadel. A ať se firmy o ty zakázky poperou a zároveň by bylo srovnání cen mezi jednotlivými regiony. Jestliže je někdo bohatý a chce nějaké špičkově vybavené tepelné čerpadlo, tak ať si ho koupí za své, v tom mu nikdo nebrání. Tento luxus není důvod jakkoliv dotovat.

Dalším příkladem je zemědělství. Do vstupu do unie jsme museli hospodařit takzvaně za své. V té době se velcí hráči prali o privatizaci všeho možného, ale o zemědělské podniky nikdo zájem neměl a dokonce byli oblasti, kde se přestalo hospodařit úplně.

Od nástupu dotací se vše změnilo. Do zemědělství se začali tlačit investoři a začalo se podporovat takzvané ekologické zemědělství, kde se za dotace nepožaduje prakticky žádná produkce. Za zhruba 20 let se zvýšilo nájemné za půdu více jak 10x. Po současné změně rozdělování dotací se tento trend ještě prohloubí. Místo, aby to pomohlo zemědělství, tak dojde k dalšímu dělení a zakládání pseudohospodářství, které budou čerpat až 20 000 Kč na ha a de facto nebudou nic produkovat.

Zemědělcům se zde pořád předhazuje, kolik berou dotací a jak škodí prakticky ve všem, co dělají. Jenže běžné podniky, které se snaží něco produkovat, jsou pro dotace pouze průtokové. Nad námi jsou velcí hráči, kteří ovládají podniky na výrobu hnojiv a zemědělské techniky a určují ceny komodit. Není náhodou, že ceny těchto firem kopírují dotace.

Tak například cena traktoru o výkonu cca 500 koní vzrostla z 240 000 eur v roce 2007 na 340 000 eur (8 500 000 Kč) a více v dnešní době. Vedle toho běží výroba a prodej osobních a nákladních automobilů, kde se doposud žádné dotace neobjevily. V roce 1994 jsme kupovali automobil Škoda Forman za 220 000Kč a po 25 letech, kdy máme více jak desetinásobnou kupní sílu, tak si za stejné peníze pořídíme auto ještě lépe vybavené. Nákladní automobil srovnatelný výkonem s výše uvedeným traktorem pořídíte až 3x levněji (cca 2 500 000 Kč). A to mají stejný motor, srovnatelnou převodovku, traktor má větší pneu, kamion zase luxusnější kabinu.

V uplynulé dekádě se tak nějak ve společnosti usídlil pocit, že kdo dokáže vyběhat a vyčerpat více dotací, je větší hrdina a pro svoje okolí větším vzorem. A tak například při setkání zemědělců se neřeší, jaká byla úroda nebo jaká pšenice měla nejlepší parametry. Řeší se, jaké dotační tituly byly vypsány a co udělat pro to, aby se vyčerpaly.

Cyklostezka. Dotovaný nesmysl.
Cyklostezka. Dotovaný nesmysl.

V regionech se za dotace nestaví jenom základní infrastruktura (vodovody, kanalizace, čističky), ale utrácejí se peníze za nesmysly typu rozhleden, bazénů, cyklostezek. V mnoha případech ty obce nebudou mít prostředky ani na základní údržbu těchto investic, natož na jejich renovaci. A tak pak stačí jeden datel, aby jednu takovou „důležitou investici“ poslal k šípku.

Chci tím říci, že v době blahobytu neskutečně mrháme prostředky, jenom proto, že byly vypsány (většinou přes Brusel) jako dotace. Dokonce i v nedávné době, kdy na trhu není materiál, nejsou pracovní síly, je drahá energie, se vypisují dotace na stavbu nesmyslů. Hladové zdi se stavěly vždy pouze v době, kdy to bylo naopak, když nebyla práce pro lidi.

Peníze, potažmo cena výrobků nebo služeb, je důležitou součástí při posuzování jejich užitných hodnot. Jestliže tuto hodnotu výrobku narušíme dotacemi, tak se do popředí nedostane nejlepší výrobek, ale ten nejdotovanější.

A tak se stalo, že v energetice nám dlouhá léta tvrdili, jak je energie z takzvaných OZE zdrojů levná. Většina se stavěla pomocí dotací a ještě dostaly garantované výkupní ceny na dlouhá léta. V České republice nás to celkem bude stát po dvacetiletém provozu slunečních elektráren zhruba 600 miliard korun, přičemž objem roční produkce nedosahuje ani 3 %. Za tyto peníze bychom postavili minimálně dva jaderné bloky, bez dotací, a jejich produkce by dosahovala řádově desítek %, dokonce i když nesvítí slunce, a životnost těchto zdrojů by byla 2-3 x větší než u zmiňovaných panelů.

V sousedním Německu to provedli ještě hůře. Po 20 letech obrovských investic v řádech bilionů eur jsou ve spotřebě fosilních paliv na stejné úrovni. Kvůli zelené ideologii nahradili jeden nízkoemisní zdroj (JE) druhým. Díky tomuto rozhodnutí se stali více závislými na zemním plynu a s nimi se svezla celá Evropa, neboť sítě jsou propojené. Aby si zabezpečili spolehlivé dodávky plynu, tak si postavili dva soukromé plynovody přímo z Ruska. Tímto krokem dali jasně najevo, co je pro ně důležitější, zda vlastní blahobyt, nebo východní Evropa, přes kterou se do té doby plyn transportoval.

De facto ubezpečili Putina, že si na východě může dělat co chce. Kam tato politika vedla bohužel vidíme dnes kolem sebe.

Musíme si přiznat, že za většinu těchto problémů může Evropská unie. Politici nevědí, jak jinak se zviditelnit, než zveřejňováním čísel, kolik dotací se kde vyčerpalo a samozřejmě se u každé takové stavby musí pověsit cedulka „zde dotovala EU“. I když si plně uvědomuji, že EU potřebujeme, abychom mohli snáze vyvážet i dovážet výrobky a zboží, tak rozhodně nemohu souhlasit s tímto přerozdělováním peněz na základě lobingu někde v Bruselu.

Jestliže chceme pomoct nějakému regionu, postavme mu silnice nebo školy a školky. Ale v žádném případě by se neměli dlouhodobě dotovat firmy nebo jednotlivci. Existují jiné způsoby, jak pomoci nastartovat ekonomiku. Stát by se měl postarat o založení garančních fondů, které podnikům a podnikatelům zlevní peníze v bankách. U těchto projektů, na rozdíl od dotací, bude danou bankou vždy kontrolována ekonomická stránka dané investice.

Díky neprofesionálním a mnohdy ideologickým zásahům do energetické infrastruktury nyní zažíváme cenové šoky. Za to většinou nemůže válka na Ukrajině, to už se táhne od minulého roku. V podstatě se sešly nepříznivé podmínky pro OZE a najednou vyplavaly na povrch jejich nedostatky - zálohování pomocí zemního plynu, který se musí z velké většiny dovážet.

Myslím si, že nás něco podobného bohužel čeká i v zemědělství. Naši zelení spoluobčané, pod dojmem plných regálů v supermarketech, neustále útočí na zemědělce a opět kvůli neprofesionálním a ideologickým zásahům dochází k omezení produkce. Je to způsobeno omezením prostředků na ochranu rostlin a rozvojem ekozemědělství, které za obrovské prostředky prakticky nic neprodukuje.

Až nyní válka ukazuje, že na světě až takový přebytek potravin není. Dnes je to válka na Ukrajině, zítra to může být nějaká živelná katastrofa na jiném kontinentě. Potraviny se musí produkovat s určitým přebytkem, aby se mohly distribuovat, tam kde jich je třeba.

Jak ukázala covidová pandemie, obejdeme se bez spousty věcí a služeb, ale bez potravin se neobejdeme. A jestli si někdo myslí, že nás nemusí zajímat, co se děje na jiném kontinentě, tak ať si uvědomí, že lidé, kteří budou strádat, se dají do pohybu. To také není nic nového. Už před tisíci lety putovaly celé národy za lepším.


reklama

 
foto - Blažek Petr
Petr Blažek
Autor je sedlák.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (102)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

24.4.2022 07:41
Někdy koncem osmdesátek či začátkem devadesátek šel fór: Socialismus je trnitá cesta od kapitalismu ke kapitalismu. Řek bych, že to platí i obráceně. A ano, ten systém je pokřivený. Protekcionismem, lobbyingem, momentálními společenskými preferencemi... Takže souhlas s autorem - je toho hodně na zamyšlení, a hlavně na změnu. Samozřejmě k čistšímu, nezkorumpovanému, prostředí.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

24.4.2022 07:49 Reaguje na Karel Zvářal
Otázka zní: jak toho dosáhnout? všichni kolem dotují...
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

24.4.2022 07:53 Reaguje na Jakub Graňák
Parafrázuji jiný výrok: cesty jsou. (Přece to nevyprdolím jen tak...-)
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

24.4.2022 08:06 Reaguje na Karel Zvářal
Tak třeba v ochraně přírody to asi jinak, než skrz dotování, nepůjde. Povědomí společnosti je mizerné - málokomu vysvětlíte k čemu jsou dobří nějací chrobáci, nebo žáby. O vyznění článku nepolemizuju, ale jak chcete občanům vysvětlit, že chleba je důležitější, než dovolená na Mauriciu... kapříci si rybník sami nevypustí.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

24.4.2022 08:10 Reaguje na Jakub Graňák
Tak nějak...
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.4.2022 12:54 Reaguje na Jakub Graňák
Ochrana globálního klimatu je ale z 99 % záležitost ekonomická. Tam by to bez dotací šlo a mnohem efektivněji.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

24.4.2022 16:20 Reaguje na Jiří Svoboda
1**
Odpovědět
SM

Stanislav Mudra

25.4.2022 17:13 Reaguje na Jakub Graňák
No třeba betonový Dům přírody za 100mil, na pokosení louky ale není nebo jí kosí (mulčuje) stavební firma bo nabídla nejnižší cenu
Odpovědět
ss

smějící se bestie

24.4.2022 08:27 Reaguje na Jakub Graňák
Otázka na začátek : Kdy a proč se začalo s dotacemi do zemědělství ?
Kdo v EU vládne dotacím - druhá otázka.
Když by ten návrat měl být ke Slušovicím, před jejich likvidací - nebudu proti !
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

24.4.2022 08:32 Reaguje na smějící se bestie
Celé naše tehdejší zemědělství bylo konkurenceschopné. A byl to kabinetní ekonom, kdo ho poslal ke dnu. Samozřejmě, k radosti Západu. Soběstační v základních komoditách (obilí, maso, mléko, cukr, brambory, zelenina, ovoce), a ještě vyváželi... Zničit krtka!-)
Odpovědět
ss

smějící se bestie

24.4.2022 08:52 Reaguje na Karel Zvářal
O temných slušovických nitkách mluvil jiný " politik ".
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

24.4.2022 08:59 Reaguje na smějící se bestie
Viz. níže, JG. V životě bych mezi ty kravatníky nešel. To mohlo sloužit jen jako "výloha socialismu". Ale plošná protekce by nebyla protekce.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

24.4.2022 10:39 Reaguje na smějící se bestie
To je rozporuplné. Slušovice na úplném začátku zbohatly na socialistické prostředí výjimečně dobrou prací na baťovských základech. Ale téměř všechno své bohatství získaly později tím, že jim následně bylo dovoleno kapitalisticky podnikat v socialistickém prostředí se socialismem svázanými a tudíž ve všem na dnešek neuvěřitelně neflexibilními socialistickými podniky a JZD.
Slušovický majetek k Sametu měl činit nějak 8 - 10 miliard KčS, což by dnes v dnešních korunách bylo kolem 150 miliard Kč.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

24.4.2022 10:42 Reaguje na Radim Polášek
Vzdáleně se dají Slušovice brát taky jako výsledek dotací, protože systém, jak ve Slušovicích podnikali se dá docela dobře chápat jako nepřímé dotování.
Odpovědět
sv

24.4.2022 13:17 Reaguje na Radim Polášek
I jako přímé dotování. Čuba díky známostem a spolupráci s Stb si dovoloval to, co si ostatní podniky dovolit nemohly, a to včetně porušování tehdejších zákonů. Jenže krom toho měl přednost v přístupu ke státním dotacím a hlavně přednostní přístup k devizám.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

24.4.2022 16:22 Reaguje na
?
Hlavně se tam pracovalo a platilo se jenom za práci.
Odpovědět
JO

Jarka O.

24.4.2022 19:40 Reaguje na smějící se bestie
Slusovice po 30 letech...to je zřejmě povinná minutka nenávisti k něčemu, co dřív fungovalo. Jiní by si takovou firmu, která přinesla pár drobných do rozpočtu, hýčkali, ale zde ne, zdroje byly asi i bez slušovic bezedné.
Odpovědět
sv

s v

26.4.2022 13:38 Reaguje na Jarka O.
Chápu jaroslave, popis komunistických zlodějin ti vadí. Že by kvůli tvým vzpomínkám na hříchy mládí.
Odpovědět
JO

Jarka O.

26.4.2022 19:57 Reaguje na s v

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
sv

s v

27.4.2022 00:44 Reaguje na Jarka O.

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
RP

Radim Polášek

24.4.2022 21:16 Reaguje na smějící se bestie
To je pravda, ve Slušovicích peníze nesmrděly, ať je vydělával svou prací třeba fanatický komunista stejně jako disident jinde důsledně stíhaný STB. A když nevydělával a nepracoval, tak šel...
Odpovědět
sv

s v

26.4.2022 13:40 Reaguje na smějící se bestie
Jinými slovy, jinde se za bolševika nepracovalo. Tak sžíravou kritiku komoušských pořádků jsem dlouho nečetl.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

24.4.2022 21:13 Reaguje na
Hm Slušovice, které během 10 - 20 let vydělaly na socialistickém systému těch 8- 10 miliard Kč, že by ještě k těm výdělkům potřebovaly nějaké dotování?
Ostatně za socialismu žádné dotování v dnešním smyslu ani nebylo, protože se ceny nenastavovaly a nepodnikalo se podle ekonomických výsledků. Veškeré ceny se nastavovaly především politicky a peníze podniky neměly z podnikání, ale byly komunisty a státem přidělovány. Zdánlivě podle potřeby, ve skutečnosti podle toho, jak ředitelé a komunistická strana v podniku dokázali peníze pro podnik a na mzdy obhájit - vyřvat.
Jinak Čuba s STB nespolupracoval, naopak proti vůli STB zaměstnával i některé disidenty. Čuba byl podporován lidmi na ústředním výboru KSČ. Píše o tom, že snad někdy v 60 letech nebo na začátku 70 let se Slušovice díky baťovským metodám staly nejlepší jZD na okrese. ( ekonomiku řídila komunistická strana, JZD a menší podniky přímo řidily okresní výbory KSČ, větší podniky a důležitější podniky s vojenskou výrobou řídily přímo krajské výbory Ksč.) jenže papaláši na okrese měli jako favorita jiné JZD, které podle nich mělo být nejlepší. Chystali se tedy Slušovice zaříznout a Čubu obvinit z rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví a podobně, což by pro Čubu znamenalo dlouhá léta v teplákách. Jenže Čuba tam měl kontakty a včas se to dozvěděl. Rozjel se tedy na Ústřední výbor KSČ, kde měl známé komunisty a domluvil s nimi ony Slušovice, co se nakonec staly onou oficiální "výkladní skříní socialismu".
Odpovědět
sv

s v

26.4.2022 14:04 Reaguje na Radim Polášek
Jinými slovy víš kulové. Samozřejmě, že se dotovalo. Jediný rozdíl v dotacích oproti dnešku spočíval v tom, že dnes existují aspoň většinou jakás takás pravidla pro dotace. Za bolševika o dotacích vždy rozhodovaly jen a pouze známosti na národní výbory, včetně toho ústředního a samozřejmě také na StB, kterých měl ovšem čuba víc než dost. (v tom spočívalo to vyřvávání). Krom dotací byly za bolševického bordelu na příděl i devizy, samozřejmě taky po známosti. Čubovi stbáčtí kámoši mu zařídili dost západoněmeckých marek, na to aby mohl v zahraniční nakupovat techniku, o které si ostatní podniky nebo družstva (bez známostí na stb) mohly nechat jen zdát. Navíc všechny podniky bez stbáckého krytí, musely svůj export prohnat přes podniky zahraničního obchodu, takže jejich exportní úspěch vyinkasoval někdo úplně jiný. To se stbáckého poskoka čuby netýkalo. Jakousi záhadou slušovice mohli provádět obchody se západem zcela bez kontroly. Což bylo v podnínkách bolševického marasmu a nefunknčího centrálního plánování něco zcela unikátního. Už jen to je pro každého uvažujícího a alespoň průměrně inteligentního jedince jasný doklad o zcela nestandartních možnostech které slušovice díky stb měly.
Samozřejmě pak je tady porušování zákonů, které stbáckému poskoku čubovi neustále procházelo. Třeba dovoz embargovaných počítačových součástek a prodej s lichvářským ziskem, nelegální kopírování počítačových programů a prodej jako vlastního produktu, atd. Prostě platí, že čuba měl úspěch jen kvůli výhodám, které jiní neměli. Jakmile začal podnikat v prostředí, kde neměl bezpracné výhody a zajištěné stbáky a kde měli všichni stejné podmínky, šel do kytek. To je ce
Odpovědět
kk

karel krasensky

24.4.2022 18:38 Reaguje na Karel Zvářal
1+
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

24.4.2022 08:52 Reaguje na smějící se bestie
Dotace do zemědělství začaly proudit krátce po válce, jako nástroj zajištění sociálního smíru a prostřek k předcházení konfliktům. V důsledku prudké nadprodukce byly po pár letech přešaltovány z dotací na objem produkce na dotace na plochu.
Kdo vládne dotacím nevím, tuším, že agrární lobby.
Co se týče Slušovic, dost pochybuju, že cesta kdy jeden podnik dělá všecko, je životaschopná - počítač ze Slušovic nikdy nebude schopen konkurovat Intelu. Motorem pokroku v technologiích je specializace, když bude každý dělat všechno, tak to všechno bude stát za h.... Ostatně Slušovice byly dotované až hamba
Odpovědět
RP

Radim Polášek

24.4.2022 11:17 Reaguje na Jakub Graňák
Tak v době Slušovic v našem socialismu žádná poučka o specializaci neplatila. Slušovice se svým finančním zázem a flexibilními metodami dokázali být levou zadní ve všem, co začali, lepší než jakkoliv specializovaný a státem dotovaný socialistický podnik nebo výzkumná instituce. Například jejich "výrobna počítačů" byla obyčejná montovna, kdy v kapitalismu skupovali levné výběhové komponenty počítačů, ve Slušovicích je poskládali dohromady, opatřili jednoduchými programy a prodávali socialistickým podnikům za 30 - 50 tehdejších průměrných měsíčních platů. Mohli si dovolit předražovat, protože téměř nikdo jiný nebyl schopen stejné nebo lepší počítače stejně rychle dodávat.
Můj kolega ze studií šel s manželkou do Slušovic na linku na výrobu krmných fosfátů. Ta fungovala tak, že od JZD vykupovala levně fosforečná hnojiva. Mimochodem bilancovaná neboli kupovaná za devizy socialistickým státem v kapitalistických zemích, takže správně měla skončit na poli. V lince ty fosfáty vyčistili od škodlivých příměsí, zase poměrně jednoduchá levnější zastaralejší technologie koupená z kapitalsitického Západu. A vyčištěné fosfáty prodávali několikanásobně dráž zpátky těm JZD jako přísady do krmiva hlavně krav pro produkci mléka. Zase mohli si to dovolit, protože v socialistickém Československu neměli konkurenci.
Podobné to bylo třeba i v umělém oplodňování a produkci embryí vysoce mléčných linií krav, které produkoval i a prodávalai JZD zaměřeným na výrobu mléka, produkcí léčiv a potravinářských doplňKů v bioreaktorech pomocí mikroorganismů nebo například jejich divize staveb lehkých průmyslových hal.
Na dnešní poměry v podnikání nic moc, spíš podprůměr a mírné hochštaplerství, ale tehdy kombinace levně nakupovaných zastaralejších zahraničních technologií a finanční flexibility s kontrastem těžkopádnosti socialismu a případně přeplacenými tuzemskými odborníky z výzkummů a vysokých škol přinášela velmi vysoké zisky.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

24.4.2022 11:35 Reaguje na Radim Polášek
To jsou sice zajímavé podrobnosti, nicméně na faktech, že to bylo v podstatě silně dotované, a že v tržním prostředí by takový model neměl šanci na přežití, to nic nemění.
Odpovědět
kk

karel krasensky

24.4.2022 20:45 Reaguje na Jakub Graňák
Předlož fakta granak.Za prvé-rok po roku v ,kterých se dotace poskytovaly.Za druhé-vyši ročních dotaci rok po roku.Za třetí k čemu byly rok po roku dotace použity.Čekám.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

25.4.2022 07:12 Reaguje na karel krasensky
Čekej:-)
Odpovědět
kk

karel krasensky

25.4.2022 07:55 Reaguje na Jakub Graňák
granak ještě jsi mi nebyl schopen odpovědět na to za kolik se dá prodat kubík SM-3B v Rakousku a za kolik v ČR a ted tedy čekám na ty Slušovice.Rád získám nové informace od praktika,profíka v oborech těžba uhlí na Ostravsku,prodejnost dříví v Rakousku,zemědělství ve Slušovících.Děkují za konkretní ondpovědi pane Hanzl.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

25.4.2022 08:07 Reaguje na karel krasensky
Neštěkej po mně, nejsem tvoje stará:-)
Odpovědět
kk

karel krasensky

25.4.2022 08:17 Reaguje na Jakub Graňák
Fakta granaku,fakta a ne hysterické,nicneříkající vykřiky
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

25.4.2022 10:27 Reaguje na karel krasensky
Už jenom forma tvých příspěvků a množství pravopisných chyb jasně nasvědčují, že hysterický jsi tu ty kocourku.
Odpovědět
kk

karel krasensky

25.4.2022 10:30 Reaguje na Jakub Graňák
Fakta granaku fakta,čísla,data
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

25.4.2022 15:45 Reaguje na karel krasensky
karlíčku ty? - šiřitel kremelských fám a bludů, se dožaduješ faktů, dat a čísel?
Nesnaž se být ještě směšnější, než už jsi, abys pak nebyl tragický...
Odpovědět
RP

Radim Polášek

24.4.2022 21:24 Reaguje na Jakub Graňák
Vzhledem k tomu, jak si ekonomicky vedli, absolutně žádné zvláštní dotace nepotřebovali. Určitě by je neodmítli, kdyby z titulu nějaké své činosti na ně měli nárok, protože by určitě žádnou korunu, kterou mohli získat, coby Slušovičtí nenechali nikde ležet. Ale nijak to nepotřebovali.
Jediné dotování, které tam bylo, bylo z titulu toho, že oni mohli podnikat, respektive si v socialistickém prostředí hrát na podnikání, ale jejich socialističtí obchodní partneři to nemohli. Kdyby se o to pokusili, tak by jejich vedení obvinili z nepovoleného podnikání a toho rozkrádání majetku v socialisticklém vlastnictví a kdovíčeho ještě a poslali je sedět.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

25.4.2022 07:10 Reaguje na Radim Polášek
Jestli šlo o přímé, či nepřímé dotace je celkem jedno - ostatně jak jinak nazvat státem garantovaný monopol na dovoz embargovaných západních technologií a komponent. Tehdejší státní podniky dostávaly ze státního rozpočtu nemalé prostředky na nákup Slušovických "zázraků" typicky právě těch slavných počítačů, které stály čtvrt milionu, i když se daly v SRN koupit za 40K.
Nešlo o nic jiného, než o to, že jeden vybraný subjekt byl zvýhodňován, preferován a následně veleben za "excelentní" výsledky - zkrátka učebnicový příklad "dotačního podnikání"
Odpovědět
RP

Radim Polášek

25.4.2022 08:44 Reaguje na Jakub Graňák
Tak to jsem zvědav, jak ty "dotace" budete vyčíslovat, jak to někdo tam nahoře po Vás chce.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

25.4.2022 10:28 Reaguje na Radim Polášek
Proč bych měl cokoli vyčíslovat, copak se čemukoli v té době dalo věřit?
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

28.4.2022 08:43 Reaguje na smějící se bestie
Dotovat lze i jinak než penězi - poskytováním nadstandardních podmínek, poskytováním výjimek, tolerováním věcí, na které se v jiném JZD nesmělo ani pomyslet.
Takže kdo si myslí, že Slušovice dobře fungovaly bez dotací, jen díky genialitě jejich šéfů, ten je opravdu naivka. Mírně řečeno.
Odpovědět
ms

25.4.2022 02:13 Reaguje na Karel Zvářal
Dotace se staly podstatou podnikání u nás i v celé EU. To se týká také znovu připravovaného solárního tunelu, na který půjdou dotační desítky miliard korun. Když si zjistíte, za kolik se dá postavit malá FVE na rodinném domě a kolik na ní dostanete dotaci, tak s jedním odborníkem takovou FVE postavíte za stejné i menší peníze i bez dotací. Závěr: dotace jsou mimořádným příjmem specializovaných instalačních firem, z nichž největší kapacitu má ČEZ. Ten chce utlumit uhelné zdroje a postavit do 2030 ve FVE 6 GW. Takže nám už v roce 2025 dle analýzy ČEPS bude chybět proti dnešku 10 % stabilní elektřiny (dnes přes 10 % naopak vyvážíme). Ergo kladívko: dotace produkují doslova zločiny na národním hospodářství. Ale mám obavu, že - nemluvě o dotačním králi Babišovi alias Burešovi - se i na současnou vládní garnituru nalepili dotační "zelení" lobbisté. Stačí si poslechnout ministryni Hubáčkovou, to je doslova zelená katastrofa.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

24.4.2022 07:48
Prosím editora o opravení pravopisných chyb, především i-y, je jich tam víc, než v diktátu mé desetileté dcery
Odpovědět
Václav Hellebrand

Václav Hellebrand

24.4.2022 07:58
Jeden z nejlepších článků, které jsem v poslední době četl.
Odpovědět
Václav Hellebrand

Václav Hellebrand

24.4.2022 07:58
Jeden z nejlepších článků, které jsem v poslední době četl.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.4.2022 08:17
Příspěvky autora si rád vždy počtu, na rozdíl od jiných tam neschází zdravý rozum a správné názory.
Celý dotační guláš je jeden obrovský švindl, provázený korupcí a často zneužíváním veřejných prostředků pro osobní nebo skupinové zájmy.
Dávno se dotace měly zrušit, ale to bychom museli zrušit i Brusel, odkud tenhle mor přitáhl .
Dokazuje to pouze jedno, EU je vážně nemocná a místo léčení se pacientům podávají zvýšené dávky opiátů - dotací , aby ta realita vypadala přijatelně.
Postačí, když se podíváte na ekonomické výsledky EU v porovnání s Asií nebo USA za posledních dvacet let. Podíl EU na tvorbě globálního produktu nejenže stagnuje, ale výrazně se snižuje.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

24.4.2022 08:28 Reaguje na Miroslav Vinkler
1*
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.4.2022 09:40 Reaguje na Miroslav Vinkler
Evropa je nejvyspělejší kontinent a nemůže růst pořád tak rychle, jako kontinenty ostatní. Navíc je to silně neekologické, což byste chápat mohl.
Ale to dotační šílenství je skutečně nechutné, zvláště ve spojením se stále rostoucím dluhem. Takovou ekonomii už nedávám.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

25.4.2022 14:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Bo to není ekonomie. Ale politika.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.4.2022 17:08 Reaguje na Svatá Prostoto
Ne. Dotace, dluhy, bilance, HDP atd. atd. je ekonomie.
Politika do toho může zasahovat, ale především ekonomickými nástroji.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

26.4.2022 10:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Ehm, víte co píšete? Co je to ekonomiE si najděte třeba na wikině:-), co je to ekonomiKA si tam najděte rovnou taky. A jistě, politická rozhodnutí mají dopad do ekonomiky, o tom není sporu. Kvůli tomu se taky v řadě případů dělají:-). Ale pořád jde výlučně o politická rozhodnutí. Například ty daně. Zjednodušeně řečeno, jsou vždy takové, jaké je v našem případě PS schválí (a teď abstrahujme od kreativních výkladů naší finanční správy). Státní rozpočet to samé.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.4.2022 09:37
V dnešní době se bez nějakých dotací neobejdeme. Pokud by se nedotovalo zemědělaství, skončilo by v celé Evropě a totální potravinovou závislost si dovolit nemůžeme. Městské koupaliště, při dnešních hygienických normách, by vyšlo tak draho, že by bylo pořád prázdné. Atd. atd.

Problém je v tom, že se to velmi silně přehání.

EU chce dělat velkého dobráčka a myslí si, že stále zaostávající východní země urychlí dotacemi a dostane je na svoji úroveň.
Platí to jen do určité míry, ale většina peněz je skutečně vyhozena zcela zbytečně a ještě s negativními dopady na rozvoj korupce v dané zemi.
Zářným případem je dotace 100 mil. na linku pro Penam, která je ryzí pitomost už od začátku.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.4.2022 13:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Nebo bilionek za OZE tunel. Proč vytahujete tak mrňavou rybičku?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.4.2022 15:03 Reaguje na Jiří Svoboda
OZE tunel je samozřejmě to samé, biopaliva první generace jsou velmi "kontroverzní" už z principu, i když bioplyny ze zbytků (2.generace) svůj význam rozhodně mají.
Ale to nesmyslné nastavení (včetně FVE) jsme si udělali sami a nevšiml jste si toho, že v tom jede přededvším náš národní tunelář?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.4.2022 09:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Všiml jsem si, že OZE tunel byl závažný trestný čin, který ale policie odmítá vyšetřovat. To je asi ještě více varující než ten tunel!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.4.2022 17:12 Reaguje na Jiří Svoboda
Bohužel, celé to bylo řádně projednáno ve Sněmovně a vyšlo ve Sbírce zákonů, takže na tom nic nevyšetříte.
Jiná věc je dost kriminální jednání, jako vypisování dotací Agrofertu na úkor malých sedláků, tunel s čapím hnízdem anebo 800 miliónů krádeží z evropských dotací. Tohle trestná čin je.
Vitáskovou, jako ředitelku ERÚ, tahali po soudech dlouhé roky.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

26.4.2022 08:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Problém je že ERÚ obešel zákon svou vyhláškou a přihrál OZE mnohem větší podporu, než stanovoval zákon. A tím způsobil ČR stamiliardové škody. To je evidentní trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby.

Na tom je co vyšetřovat, ale není zájem, byť Trestní zákon ukládá policii toto řádně vyšetřit a ne shodit se stolu.

Vitáskovou tahali po soudech z jiných důvodů a řekl bych neoprávněně. I to mělo jistě svůj důvod. A to ještě nebyl Babišistán, jak se rád odvoláváte.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

24.4.2022 11:26
Hezký, ale zbytečný článek. O dotacích se rozhoduje a bude rozhodovat úplně někde jinde.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.4.2022 13:02 Reaguje na pavel peregrin
Cokoliv je hezkého a pravdivého, není zbytečné!
Odpovědět
pp

pavel peregrin

24.4.2022 13:58 Reaguje na Jiří Svoboda
Myslíte si, že se tím něco změní?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.4.2022 09:46 Reaguje na pavel peregrin
Tím samotným ne, ale je to kapka, které pomáhá narušit skálu. Musíme být za každou vděčni, byť je šance malá.
Odpovědět
ZK

Zan K.

25.4.2022 11:33 Reaguje na pavel peregrin
Takže opět zbytečná unie v podobě, ve které je dnes? Nebylo by lépe se navrátit k onomu EHS a jeho zásadám? Alespoň ta kritika EU by vymizela.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.4.2022 17:16 Reaguje na Zan K.
Já bych to viděl přesně naopak. Na světě jsou dvě velmoci (USA a Čína) a Evropa je roztříštěná a nemá vůbec ministerstvo zahraniční, takže s ní nikdo nepočítá.
Proto by měla být EU federativní stát (asi jako USA) a vystupovat jako jeden celek.
Právě Česko by na tom velmi výrazně vydělalo.
Odpovědět
ZK

Zan K.

25.4.2022 21:18 Reaguje na Pavel Hanzl
To je ono. jeden pohled absolutní globalizace a vše pod jednou kontrolou a druhej samostatné státy. Jenže když se něco zvrhne ve státě, je průšvih malej. Ale když v globále, tak je průšvih svetovej. A aby to v globále fungovalo, to by lidé museli bejt svatí a řízeni vševědoucím a všeznaloucím Bohem. A protože to možné není, ona globalizace musí nutně skončit jako onen komunstickej internacionalizmus. A to všude bez ohledu na USA, či Čínu. Dějiny zmizelých civilizací nám to dokazují. Postačí jen onen biblický Babylon, o ostatních ani nemluvě...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.4.2022 20:40 Reaguje na Zan K.
Jaká globalizace v Evropě proboha! Celá Evropa má přece třetinu obyvatel co samotná Čína. Asi vám ten pojem není jasný, s nějakým komunismem to nemá nic společného, s Babylonem už vůbec nic.
Státní průšvihy jsou věc diktátorských režimů, právě proto byla vymyšlena demokracie, aby se tomu zabránilo.
Víte, kdy se českému národu historicky dařilo nejlépe? Koncem 19. století, až do 1.sv. války, kdy jsem měli slušnou demokracii a hlavně pod císařem, který sídlil ve Vídni.
Odpovědět
ZK

Zan K.

28.4.2022 10:31 Reaguje na Pavel Hanzl
Vpodstatě souhlas.Ovšem ono vždy záleží na smyslu pohledu. Tehdy to skutečně bylo v pohodě. A nakonec jak známo z historie tak bylo nejen v onom Rakousku, ale celé Evropě. To ovšem nesdíleli Srbové ktzeým se jejich svoboda odebírala a nakonec i u nás což vyvrcholilo vznikem Masarykovy republiky.(A ono řádění rakouské policie si s ničem nezadalo s tím pozdějším komunistickým). Takže když tohle pomineme, tak nejlíp nám bylo i za onoho Husáka v minulým režimu. Většina pamětníků vám to potvrdí. A stejně tak to můžeme hodnotit i za doby některých českých králů. A spousta lidí vščetně vás si lebedí i dnes. Takže ono to neplatí pro každého a vždy je jediná pravda v onom latinském Qui bonum....
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

28.4.2022 09:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Že s Evropou nikdo nepočítá, není tak úplně pravda. Ale i kdyby byla, je to něčím úplně jiným než tím, že nemá ministra zahraničí. To jí na poli mezinárodních vztahů vadí stejně málo jako vadí Anglii, že nemá prezidenta.
Docela by mne zajímalo, co konkrétně by podle vás ČR získala, kdyby se z EU stala federace?
Podle mne je to právě naopak - ti kteří jsou v Unii hegemony, by pak měli v ruce ještě tlustší klacek na nás malé, než jaký už drží teď.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

26.4.2022 06:50 Reaguje na Zan K.
Proti EHS v původní podobě by asi nikdo neměl zásadnějších námitek.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.4.2022 20:41 Reaguje na pavel peregrin
To můžete rovnou obnovovat monarchii nebo království Přemyslovské.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

28.4.2022 06:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Ne vše nové je pokrok.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

24.4.2022 11:43
Pěkný článek.
Problém dotování je například velmi dobře vidět ve včelaření. Tam to funguje tak, že aby včelaři na nákup včelařských potřeb získali dotace, tak musí nakupovat včelařské potřeby od certifikovaného výrobce. Výrobců včelařských potřeb je u nás velké množství i velké množství prodejců. Takže je běžně vidět, že téměř stejná včelařská pomůcka je běžně u necertifikovaného výrobce levnější o cca 80 - 90 % dotace. Jakmile výrobce získá certifikaci, je jeho sortiment o těch 80 - 90 % předpokládané dotace okamžitě zdražen. Přitom včelařské pomůcky a potřeby jsou většinou velmi jednoduché a technologie jejich výroby levná a dostupná. Dá se tak snadno vidět, že potřebný materiál na jejich výrobu činí tak třetinu, možná i jen čtvrtinu jejich výsledné ceny. Rozdíl má výrobce a částečně asi i prodejce. Částečně je to dané tím, že producentů je hodně a téměř nikdo z nich tak nemůže vyzrábět sériově linkově, s velkým využitím výrobních prostředků a tak nízkými výrobními náklady. Musí vyrábět kusově, maximálně v malých sériích, tudíž draze. Plus další zdražování přináší dotace.
Výsledek je ten, že včelař kutil, který je schopen si ty věci vyrábět sám, má to včelaření běžně až 4x levnější než včelař, který nic neumí a musí všechno kupovat. Dotace pak přispívají k tomu, že ten člověk je nucen kupovat dražší věci, protože to je pro něho s dotací nakonec finančně výhodnější než kupovat stejné, ale levnější věci.
U zemědělců, u traktoru nebo zemědělského stroje bych se ale zamyslel nad tím, jestli ten stroj , na rozdíl od obyčejných náklaďáků, nebyl vyráběn spíš kusově nebo v malé sérii a tudíž draze. Obyčejný traktor dnes už není jednoduchý stroj. Má jeden, dva náhony na přídavné zařízení zepředu, 2 - 3 náhony na přídavná zařízení zezadu, musí být kompatibilní s spoustou přípojných zařízení a strojů a na většinu z nich musí mít elektronický hardware a software, aby je mohl ovládat,takže obsahuje spousty chipů. Musí umět podle GPS obdělávat to pole s přesností na 2 - 3 centimetry nebo na tom poli dělat bez řidiče...A takové stroje se vyrábějí spíš v kusech a třeba přímo přizpůsobují zákazníkovi, tudíž jejich výroba je o dost dražší než sekání pořád stejných náklaďáků na lince.
Odpovědět
PB

Petr Blažek

24.4.2022 11:56 Reaguje na Radim Polášek
Výrobu traktorů ve světě ovládá zhruba 5 firem. Většina těchto strojů je stejně poskládaná z komponentů ( převodovky, motory nápravy) jiných výrobců. Pouze tvar kabiny a kapoty se snaží nějak od sebe různé značky.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

25.4.2022 08:51 Reaguje na Petr Blažek
Jenže malý dopravní podnik má třeba 5 - 10 náklaďáků, střední tak 50 a velké dopravní podniky mají třeba flotilu 1000 - 2000 náklaďáků.
Velký zemědělský subjekt používá tak 1 - 2 velké drahé univerzální traktory pro práci na poli a možná tak 2 - 4 malé pro dopravu na a z toho pole. Obrovský zemědělský subjekt má těch velkých traktorů , v ceně třeba 100 milasů Kč, tak do pěti. Spíš nakupovaných postupně po kusech než najednou.
Odpovědět
ZK

Zan K.

25.4.2022 14:43 Reaguje na Petr Blažek
Jen kdysi náš ZETOR si vše vyráběl sám...
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

24.4.2022 12:13 Reaguje na Radim Polášek
Něco podobného máte u zemědělské techniky, kdy na dotace si můžete pořídit jenom nový stroj, u mašiny z druhé ruky si s dotacema ani neškrtnete a přitom pro menší ovocnáře, nebo zelináře je technika z druhé ruky v podstatě jedinou možností, jak si z finančního hlediska dovolit.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

24.4.2022 14:00 Reaguje na Jakub Graňák
Doufám, že vás to ale nepřekvapuje.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

24.4.2022 14:45 Reaguje na pavel peregrin
To ne, jen mi to příjde poněkud nekoncepční a v rozporu s deklarovaným záměrem (když užiju úřednické ptydepe)
Odpovědět
pp

pavel peregrin

24.4.2022 20:04 Reaguje na Jakub Graňák
Co vám na tom přijde nekoncepční? Přece podstatou je, aby si zúčastnění- tedy z rozdávajícího břehu- namastili kapsy a to se úspěšně děje.Ta koncepce naopak nemá chybu, jenom to mnozí ne a ne pochopit.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

25.4.2022 07:18 Reaguje na pavel peregrin
To je ovšem "skrytá" podstata, tou deklarovanou je přeci umožnit pomocí finančního příspěvku přístup subjektům k modernější technice.
Jinak řečeno: od motyky k tékáču, je to sice malý krok pro lidstvo, avšak velký skok pro jednotlivce - takto nahlíženo pak přeci nemůže být problém koupě použitého stroje v situaci, kdy je modernější, než ten, který právě vlastním... no ne?
Odpovědět
RP

Radim Polášek

25.4.2022 08:59 Reaguje na Jakub Graňák
Tak ono se spíš jedná o to, aby k tomu traktoru šly připojit ty stroje, které ten menší ovocnář či zelinář používá. Viděl jsem třeba záběr z Rakouska ze sklizně dýní. Traktor tahal , jestli si to dobře pamatuji, jakýsi "bazmek" s příčným dopravníkovým pásem asi tak 15 - 20 m dlouhým, v této šířce pracovníci ty dýně sklízeli a pás je rovnou vynášel do přistaveného přívěsu, kde to padalo přímo do bedýnek. Bedýnky potom šly přímo z pole, údajně to mělo být do cca 50 kilometrů od Vídně, prodejcům na městská tržiště. A to všechno ten pás poháněl nějakým napojením traktor.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

25.4.2022 10:19 Reaguje na Radim Polášek
Ty dopravníky používají velcí zelináři, nikoli pěstitelé s pár ha.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

25.4.2022 11:01 Reaguje na Jakub Graňák
Jenže právě ta skrytá podstata je ta "správná".
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

25.4.2022 15:43 Reaguje na pavel peregrin
Ovšem to jen potvrzuje, co jsem napsal výše:-)
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

24.4.2022 18:24
Pěkný text, pane Blažku. Díky. Ještě jedete cukrovku?
Odpovědět
kk

karel krasensky

24.4.2022 18:42 Reaguje na Katka Pazderů
Taky jí jedu slečno Katko.Už mi uřízlí palec na pravé noze.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

24.4.2022 20:13 Reaguje na karel krasensky
Tak samozřejmě jde o cukrovou řepu. Už před lety pan Blažek říkal, že ji přestanou pěstovat.
S tím Vaším palcem, pane Krásenský, toho je mi líto. Takový krásný palec to byl. Ale cukr je prevít.
Odpovědět
PB

Petr Blažek

25.4.2022 21:21 Reaguje na Katka Pazderů
Ano nyní máme zaseto přes 100 ha.
Odpovědět
kk

karel krasensky

24.4.2022 18:27
Kvalítní članek od chytreho chlapa,praktika v zaplavě nesmyslu viz umělé velrybí vykaly a další perly,které se tu objevují.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

28.4.2022 09:08 Reaguje na karel krasensky
I vy kacíři!..
Nezpochybňujete náhodou moudrost a praktickou účinnost opatření prosazovaných v boji proti klimatu?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

28.4.2022 14:15 Reaguje na Karel Ploranský
To by si opravdu neměl nikdo dovolovat!!!!
Odpovědět
JO

Jarka O.

24.4.2022 19:49
Ráda čtu texty p. Blažka. Do socialismu, toho dřívějšího, se ale nevracíme. Nechci radsi vědět, jaky druh "socialismu" to bude.
Dotace jsou podle mě příčinou inflace, kvůli nim ECB tiskne peníze, a nerovnost, protekce a protekcionismus v celé Evropě jen zhoršují. Jak vůbec mohou existovat na zbytečnosti, o kterých p. Blažek píše, a ne jen na infrastrukturu vč. skolek, porodného, silnic, takové věci. Některým evropským státům nepomohly, jinak si neumím vysvětlit úbytek obyvatelstva v nich. Pro spoustu lidí to byl důvod pro volbu vstupu do EU, ale taky to znamenalo ztrátu samostatnosti v rozhodování. Holt neni sleva zadarmo.Tož tak.
Odpovědět
AZ

A Z

25.4.2022 08:14
A o čem to vlastně je? Je tam spousta témat velmi zjednodušených a splácaných do sebe, ale nějaký jasný cíl chybí. Ale je tam spousta nadávání na EU a dotace, takže místní osádce se to jistě bude líbit.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.4.2022 09:53 Reaguje na A Z
Víte, ono napsat takový článek není vůbec jednoduché, napsat prostoduchou reakci je naopak velmi jednoduché.

Jak byste pojal lépe článek, kde odsuzujete dotace jako moderní opium lidstva?
Odpovědět
AZ

A Z

25.4.2022 11:47 Reaguje na Jiří Svoboda
Tak se autor měl více snažit, aby jeho článek dával smysl a nebo se zaměřit jedním směrem a nepatlat hromadu věcí dohromady.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.4.2022 13:50 Reaguje na A Z
Já smysl článku velmi dobře pochopil. Možná vám nevadí, že dotace jsou cesta do pekel a tak smysl článku nejste schopen pochopit. Pak pícháte do hníd, které tam jistě jsou, jako v každém článku.

Kolik % odstavců v článku se dotací netýká? Ten směr je jediný, týká se však, bohužel, mnoha věcí.

Odpovědět
AZ

A Z

25.4.2022 17:11 Reaguje na Jiří Svoboda
A co třeba takto: Co když vy nejste schopen pochopit, že článek je škvár o ničem a jde jen o to aby si pán ulevil? Co když vám stačí jen že se tam nadává na EU a na dotace a to vám stačí ke šťastnému životu?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

26.4.2022 09:04 Reaguje na A Z
I to je možné vysvětlení. Problém je tedy zredukován na otázku, zda jsou eskalující dotace do všeho možného cesta do pekel a moderní opium lidstva, či nikoliv?

Nepodsouvejte mi nadávání na EU! O tom jsem vůbec nepsal.

Zkuste tedy být poprvé konstruktivní a vyjádřete svůj názor na dotace v obecné rovině.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

26.4.2022 10:38 Reaguje na A Z
Článek je de mého esej, tedy úvaha. Nic více, nic méně. A z tohoto pohledu je zcela ok.

A pokud někomu přijde jeho napsání zbytečné, tak na ten názor má samozřejmě plné právo. Nicméně stejně tak mají jiní právo si jej rádi přečíst.

Odpovědět
ZK

Zan K.

25.4.2022 11:30
To je ono. Někomu jo, někomu ne, jiného obrat to soudruzi uměli. A zřejmě i ony úřady EU se poučují....
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

25.4.2022 11:41
Prapůvod dotací před globalizací byl pro udržení krajiny a místní produkce
v hůře produkčním prostředí(hory, neúrodné půdy a vyjímečné produkty). Po
globalizaci se k tomu přidala i ochrana národní produkce jako takové a po
ekologizaci i dotace do nekonkurenční produkce v dosud plně konkurenčním
prostředí. To je zemědělství a zbytek dotační politiky má podobné schéma.
Zprvu šlo o pozvednutí chudých regiónů a nyní už i těch bohatých, kde se
dotuje to, co není ani tam konkurenceschopné. Dohromady to už ale je zcela
slušný galimatiáš, kdy se dotuje i to, co je jenom nekonkurenceschopné
díky nevhodně nastavené hospodářské politice. Proto se tak dotují třeba
OZE a trestají pomocí povolenek fosilní zdroje energie. Společnost tak
zabředla do stavu, kde už nikdo nezná reálnou hodnotu ničeho, protože je
to buď dotováno a nebo trestáno daněmi, cly, povolenkami atd. Pokud ale
dojde na vyschnutí zdrojů dotací, tak to může být kruté procitnutí jak
pro producenty, tak i pro spotřebitele. To se pak mnozí budou divit, že
něco stojí tolik a že stávalo tolik. Cenu skutečné práce a nákladů už
spotřebitel často ani netuší a diví se, že v krizi stoupá cena produktu
na hranici skutečných nákladů + provize spekulantů. Ke slovu pak přijde
místní dodavatel u kterého si lze ověřit, zda zisk odpovídá nákladům
a zda využívá situaci a spekuluje s nedostatkem. Dotace se tak zvrhly
do úrovně vylobbované vlivnými svazy, politiky, zeměmi atd., které tak
dotují i to, co si dotaci nezaslouží.
Odpovědět
fE

františek ENDRLE

25.4.2022 19:56
PETR BLAŽEK.
KDE SEDLAČÍTE?
Odpovědět
PB

Petr Blažek

25.4.2022 21:19 Reaguje na františek ENDRLE
Okraj Prahy a středočeský kraj
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist