https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petrn-orel-mozna-je-na-case-se-priznat-aneb-jeste-k-otravene-becve
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Petr Orel: Možná je na čase se přiznat aneb ještě k otrávené Bečvě

3.11.2020
Zdroj | Český rybářský svaz
Nádherná řeka Bečva sice teče mimo můj volební obvod, Novojičínsko, ale troufám si říci, že ji dobře znám. Obzvláště dobře pak znám úsek, který byl nedávno zásadně zdevastován kyanidem, tedy od Lhotky nad Bečvou po město Hranice na Moravě. Strávil jsem na tomto úseku řeky nemálo času, když jsem jako malý kluk doprovázel svého tátu při rybaření, chodili jsme hlavně na úhoře, a poměrně často jsme se také jezdili k Hustopečím nad Bečvou koupat. Později jsem ten úsek navštěvoval především za účelem svých ochranářských a ornitologických zájmů.
 

Kauzu otravy Bečvy kyanidy od začátku pozorně sleduji, z počátku hlavně z médií, posléze i aktivně, kdy jsem si část postižené řeky osobně prošel. Své poznatky jsem následně konzultoval s kolegy ochranáři z Valašského Meziříčí, kteří iniciovali monitoring vodních bezobratlých živočichů jak v postižené části toku, tak nad havárií, tedy i v místech kde již otrávené ryby zjištěny nebyly.

Od samého počátku se objevovalo mnoho protichůdných informací, proto jsem uvítal možnost osobně pohovořit s činovníky místní organizace Českého rybářského svazu v Hustopečích nad Bečvou, tedy s rybáři, kteří dostali informaci o otravě řeky těsně po 12. hodině, 20. září t.r., a zalarmovali Policii ČR, hasiče, ČIŽP a samozřejmě i příslušný územní svaz ČRS. Právě tito rybáři byli, jak se dnes často říká, tzv. „v první linii“ a začali neprodleně se sbíráním a nakládáním uhynulých ryb.

Když jsem viděl jejich autentické fotografie, vůbec se nedivím, že jim ta dramatická situace, která zřejmě nemá v ČR obdoby, „trhala“ srdce. Tisíce nádherných ryb, často matečných, byly ztraceny pro řeku, přírodu i rybáře.

Z toho, co mi rybáři řekli, mimo jiné vyplynulo, že Policie ČR byla na místě poměrně rychle, také profesionální hasiči přijeli brzy po oznámení, jen Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) přijela dle rybářů až po 4 hodinách! To mě velmi zarazilo. Při havárii na významné moravské řece se inspekční orgán dostaví k odebrání vzorků vody a uhynulých ryb pro následné rozbory s mnohahodinovým zpožděním?! Nepochopitelné! Řekl bych, že ani skutečnost, že byla neděle, takové zpoždění neomlouvá.

Naštěstí sami rybáři i hasiči téměř ihned vzorky odebrali a po vlastních liniích řešili jejich laboratorní rozbor. Poněkud mě však udivilo, že přítomní hasiči nevarovali zasahující rybáře a nenabádali je k použití ochranných pomůcek vzhledem k tomu, že příčina úhynu ryb a dalších vodních organismů nebyla zatím známa a na místě byl cítit chlór. Následkem nedostatečného ochranného vybavení měla řada rybářů vysušenou pokožku na rukou a u některých se v následujících dnech objevilo i smrkání krevních sraženin. Varování před možným negativním účinkem chlóru, či jeho sloučenin mohlo a mělo být na místě zásahu učiněno. Jak jsem byl poučen, HZS nedisponuje žádným univerzálním přístrojem, s jehož pomocí by na místě bylo možné operativně vyhodnotit všechny nebezpečné látky ve vodě. Hasiči by mohli vzorky vody analyzovat pouze v případě, že by měli dopředu informaci, že voda je pravděpodobně otrávená kyanidy. To se však veřejnost i rybáři dozvídají až ve čtvrtek 24. 9. Jsem toho názoru, že šlo o hazardování se zdravím zasahujících rybářů i dalších dobrovolníků, přestože vážnější nebezpečí jim zřejmě nehrozilo.

Je pro mne nepochopitelné, že podrobnosti otravy zveřejnila ČIŽP tak pozdě, ačkoli podle některých zpráv měla tuto informaci k dispozici již 21. 9. večer. Proč nebyli neprodleně informováni zasahující lidé?! Rybáři nasbírali z koryta Bečvy 40 tun ryb různých druhů a velikostí, stejné množství leklých ryb podle jejich mínění pak uplavalo dále po toku Bečvy. A nešlo ani zdaleka jen o ryby. Zasažen byl celý vodní a pobřežní ekosystém a je nasnadě, že se uhynulé ryby a další organismy dostaly do potravinového řetězce a měly a mají na něj i nadále negativní dopad. Naštěstí - alespoň pro ekosystém řeky Bečvy - přišla velká voda, která trvala nebývale dlouho a řeku propláchla a naředila.

Zarážející je však skutečnost, že policejní vyšetřovatel si během prvního měsíce od havárie nenašel čas vyslechnout ty, kdo o havárii Policii ČR první informovali a mohli tedy poskytnout důležité údaje do mozaiky vyšetřování. Z informací od rybářů v terénu by například bylo patrné, že úhyn ryb byl zaznamenán až nad mostem v Choryni, tj. zhruba 3,5 km níže po toku od místa, kde dle stávajícího šetření k intoxikaci řeky Bečvy došlo. O tom už se veřejně silně polemizuje. Z logiky věci totiž není možné, aby v tomto úseku nebyly otrávené ryby - v dané části toku jsou dva jezy, nad kterými by uhynulé ryby zákonitě musely uvíznout. Z toho je i pro naprostého laika jednoznačně patrné, že zdroj kyanidu se musel nacházet jinde, zhruba o tři kilometry níže, tedy v místech, kde do řeky ústí odpadní vody z podniku DEZA. Pokud se tedy nejednalo o čin jakéhosi nezodpovědného, pomateného jedince, pak není moc jiných možných vysvětlení, než že kyanidy unikly z chemičky DEZA.

Společnost DEZA s kyanidy přímo nepracuje, ale tyto jsou bezesporu obsaženy v dehtu, vstupní surovině, kterou tato chemička používá. Kyanidové sloučeniny jsou součástí odsazené odpadní vody dehtové a odpadní vody fenolové z výroby. Odpovědná instituce by měla okamžitě nařídit prověření podmínek stávajícího integrovaného povolení a způsobu nakládání s uvedenými odpadními vodami.

Postup při šetření této havárie považuji za extrémně laxní, jako by se snad ani nechtělo pachatele najít. Někde jsem četl nebo zaslechl, že pokud by šlo o havárii způsobenou společností DEZA Valašské Meziříčí, tak by se k němu postavila tato firma čelem. Možná k tomu nastal čas. Je po volbách. Regenerační proces na Bečvě díky přírodním procesům funguje. Rybáři opět vysazují ryby a možná se jim i dostane dotace na úhradu likvidace leklých ryb v kafilérii. Což je, mimochodem, absurdní: řeka je státu, ryby nejsou nikoho, dokud je rybář neuloví nebo nesesbírá otrávené. Náklady na likvidaci havárie teď musí nést rybáři, ač to nejsou žádné malé sumy (cca 500 tis. Kč). Tyto náklady by přitom bezesporu měly jít za státem a následně za tím, kdo havárii způsobil. Při psaní těchto řádků jsem čerstvě zaznamenal, stát se pochlapil a přispěje 7,5 milióny Kč, nebývalá podpora! Že by někoho začalo hryzat svědomí?! Vzhledem k naší platné legislativě toho pachateli zase tak moc nehrozí. Tak co – nehlásí se někdo?

Zajímavé a zarážející je i to, že se k této tragédii, která je největší a nejtragičtější otravou české řeky za poslední desetiletí, vůbec nevyjádřil premiér Andrej Babiš, který se často vyjadřuje úplně ke všemu, ačkoli to ani zdaleka není nutné nebo potřebné. V tomto daném případě by to ale bylo zcela na místě, protože společnost DEZA a.s. je součástí holdingu Agrofert.

Přestože bych si to hodně přál, nejsem naplněn příliš velkým optimismem, že by se havárii podařilo vyšetřit. Vycházím ze svých dlouholetých životních zkušeností, kdy jsem jako statutární zástupce ochranářské organizace, která provozuje záchrannou stanici pro volně žijící živočichy, podával řadu trestních oznámení z důvodů otrav, zástřelů či postřelení chráněných a kriticky ohrožených zvířat. Výsledkem bylo zatím vždy oznámení Policie ČR, že se vyšetřování zastavuje z důvodu, že pachatel je neznámý nebo není dostatek důkazů. Vnitřně rozumím tomu, že šetření těchto případů beze svědků je velmi náročné a obtížné. Jestli je tomu tak v případě otrávené Bečvy si však jistý nejsem.


reklama

 
foto - Orel Petr
Petr Orel
Autor je politik, ornitolog a ekolog, od roku 2016 senátor a člen Strany zelených.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (87)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

JH

Jaqen Hghar

3.11.2020 17:25
jsem se taky v bečvě koupal, ale když mě jednou po koupeli začala pálit kůže, uvědomil jsem si, že to není normální a od té doby jsem do ní nevlez, tím chci říci, že deza vypouští svinstvo do bečvy pravidelně a že to asi považuje za normální a pokud tento podnik bude fungovat, tak tomu tak bude, maximálně to schytá nějaký blb, který si neuvědomil, že vypouštění svinstva musí přizpůsobit průtoku :-))
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

3.11.2020 19:06 Reaguje na Jaqen Hghar
Pokud to vypustil blb z DEZY , tak je firma samozřejmě zodpovědná za konání svého pracovníka během pracovní doby. Jenže by bylo dobré to prokázat. Takže donutit ČIŽP nebo jiné úřední orgány odebrat vzorky. Pokud je odebere jiná osoba, každý právník to rozmetá ( nečisté kontaminované vzorky , nevyškolená osoba atd.). Hm , když u nás z fabriky tekla mydlinková voda ( jako naředěné mléko s bublinkami), tak to orgány vůbec nezaujalo.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

3.11.2020 18:15
Nevyjádření se našeho premiéra k havárii na Bečvě je pochopitelné. Přece se nebude vyjadřovat k tomu, co udělal jeho podnik. Stačí už, že na jaře se přihlásil k politické odpovědnosti za všechno, co se v rámci koronavirové pandemie v republice odehraje a teď kličkuje před odpovědností jako zajíc před broky.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

3.11.2020 18:59 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Babiše nemusím , ale proč by se měl vyjadřovat ? Agrofert vložil do svěřeneckého fondu a po právní stránce tak za něj řídí firmy jiní lidé. Samozřejmě se ho snaží novináři a další nachytat a zatím se nedaří . Pokud to DEZA vypustila , tak ať si to odskáče a s ní i vedení. Ale zatím je to jen plácání do vody ve snaze podpořit program Antibabiš. Jo a samozřejmě za za koronu zodpovědná vláda a ne pisálci a demagogblok, který se samozřejmě vše snaží negovat, do všeho kecat, ale za nic nezodpovídat.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

4.11.2020 09:57 Reaguje na Petr Pekařík
I vrabci na střeše si čimčarují, že Babiš ten Agrofert pořád ovládá. Mimo jiné i proto, že používá peníze vydělané Agrofertem.
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

4.11.2020 10:03 Reaguje na Petr Pekařík
Proč by se měl Babiš vyjádřit ?

Třeba proto, že je premiérem v této zemi a došlo k největší ekologické havárii v zemi za mnoho let zpětně.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.11.2020 20:15 Reaguje na Stanislav Hrouzek
Mnohu let? Já si nevzpomínám za celou dobu trvání ČR (od r. 1993), že by něco takového nastalo. Problémy byly při povodních atd. ale takovou prasárnu nepamatuji.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.11.2020 20:23 Reaguje na Petr Pekařík
Neznáte jeho estébáckou mentalitu.
Normální člověk by řekl:"já neřídím féfy všech fabrik, pokud to spáchal někdo z Dezy, tak to mají cajti vyšetřit a má být potrestán". To by pochopil každý žádný antibabiš by se nechytil.
Jenže estébácká nátura musí vše zkorumpovat a zkřivit, vylhat se ze všeho, i z toho, za co nemůže.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

4.11.2020 20:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Patrně jste nečetl rozsudek soudu v SR - vedený byl neoprávněně. Myslet si můžete co chcete , ale dle zákona... jenže to rozporuje ten jejich ústav, co ale zase za nic nezodpovídá a tudíž si může říkat, co chce. Já říkám , pokud něco víte , je povinnost oznámit porušení zákona. Jinak jsou to jen bohapusté kecy Rádia Jerevan.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.11.2020 09:39 Reaguje na Petr Pekařík
Asi jste nezaznamenal rozhodnutí odvolacího soudu, který celé "neoprávněné vedení" shodil (stálo jen na tvrzení jeho spoluestébáků) a na základě jím podávaných udání potvrdil, že byl prostě estébákem na té správné pozici.
On ovšem vyhrožoval mezinárodní arbitráží za mohutného smíchu všech zúčastněných.
Já vím, tohle se v našich médiích objevuje jen vzácně.
Odpovědět
JC

Joseph Chlor

8.11.2020 14:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Skuteční estébaci (Babiš možná svým řídícím důstojníkům ozmamoval že Pavol odvedle pije kafe ze země imperialistické a Jožo odnaproti že kouří místo havana kentky) jsou už za vodou, většinou za tou, které někteří říkají Styx.
Ona " hitlerizace" (eichmannizace, putinizace....babišizace) zla - to je jen potrava pro naivky a idioty.
Raděj si zazpívejme, například spolu s Jarkem Nohavicou (ten zas donášel, že Kryl nosí místo červeného svetru modrý a že slaví Mikuláše, ne dědu Mráze...).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.11.2020 08:05 Reaguje na Joseph Chlor
Babišovo bolševické estébáctví není zdaleka takový problém jako to, že se chová jako estébák i dnes. Otrávení Bečvy je toho jen dalším důkazem v řadě.
Odpovědět
KP

Karel Pavelka

10.11.2020 11:44 Reaguje na Joseph Chlor
No s tou morální troskou Nohavicou si od jisté doby nic nezpívám...
Odpovědět
ZZ

Zdeněk Zobač

3.11.2020 18:24
Nejsem Babišův volič a nebudu ale poslední dobou se mi zdá , že vše co nefunguje má na svědomí Babiš, když nevíme kdo něco udělal byl to Babiš, každý zemědělec je Babiš ........ už mi to začíná lézt krkem , češi se chovají jak stádo ovcí které řídí jeden mazaný pes
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

4.11.2020 10:05 Reaguje na Zdeněk Zobač
Babiš má ve sněmovně nejsilnější pozici z dosavadních českých premiérů. A už pomalu osmým rokem je v nejvyšších funkcích.

Tak se nedivte, že ti naivnější voliči očekávají už nějaké výsledky jeho práce...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.11.2020 20:25 Reaguje na Stanislav Hrouzek
A ti realističtí jeho "výsledky práce" dávno vidí.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

4.11.2020 20:49 Reaguje na Stanislav Hrouzek
A že ti předcházející premiéři se tolik přetrhli. :-)) Jo , pěkné schodky rozpočtu i bez Covidu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.11.2020 10:19 Reaguje na Petr Pekařík
Václav Klaus předával zemi po kompletní transformaci v roce 98 prakticky bez dluhů, Miloš Zeman ale razil heslo "nebojme se státního dluhu". Výsledkem bylo asi 800 mld. dluhu v roce 2006 a hlavně idiotsky nastavené mandatory. Následně Kalousek dluh každoročně stahoval až do krize 09, kdy jsme se propadli o 190 mld. Skutečně snížení eskalace nastalo až po odeznění krize za babišovy vády.
Odpovědět
BR

Bohuslav Rosendorf

7.11.2020 14:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Než budeš něco dalšího psát , tak si k té věci alespoň něco přečti nebo zjisti . Takhle jenom kecáš hovadiny . To už se normálně nedá vydržet , co za hnoje tady blije .
Odpovědět
JC

Joseph Chlor

8.11.2020 14:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Strašné bludy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.11.2020 08:06 Reaguje na Joseph Chlor
Stačí se přece podívat na jakýkoliv graf vývoje našeho státního dluhu, ne?
Odpovědět
JC

Joseph Chlor

8.11.2020 14:15 Reaguje na Zdeněk Zobač
Je to jakýsi dnešní žid (kdysi kacíř, potom např. socan, ještě později to byl imperialista....).
Nebýt tam Babiš, tak tento systém vyplodí někoho jiného , na stejné či obdobné pozici.

Češi ne....respektive nejen Češi. Je to tak takřka všude. A bylo. A bude. Pokud se nezmění zejména systém finanční.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.11.2020 08:13 Reaguje na Joseph Chlor
Nebylo a v normálních zemích není, co bude nevíme.
Ale my jsme v současnosti nejzkorumpovanější zemí EU, pouze korupci našeho premiéra, (jako jediného v historii EU !!) musel řešit Evropský Parlament a musel sem poslat dva audity.
Jejich výsledky byly utajeny, protože tam auditoři našli snad 800 miliónů přímých krádeží (jen špičku ledovce).
Odpovědět
B5

Bohumil 56gogo

3.11.2020 19:05
zas jeden chudák co si honí ego !! i kdyby to vypustili z Dézy vidí tam všichni Babiše jak tam kroutí kolečkem a pouští tam kyanid !! lidé jsou nemocní Babišvirem . to je hnus co všechno dokáží svézt na Babiše . závist je těžká nemoc! psychická nemoc hlavy , kdy si konečně uvědomíte že když to nebude Babišovo zas to nečí bude a třeba němce ! tak jsou alespon placeny daně u nás!
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

3.11.2020 23:07 Reaguje na Bohumil 56gogo
Snad ne další co si mysli, že zahraniční firmy u nás daně neplatí?
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

4.11.2020 11:46 Reaguje na Bohumil 56gogo
Naštěstí, všichni nejsme gogo, Bohumile.
Odpovědět
PK

Pavel Karel

4.11.2020 18:43 Reaguje na Bohumil 56gogo
Blázen kdo by Babišovi záviděl. Až budou v prosinci umírat tisíce lidí na COVID, bude jako viník první na řadě...Bečva je proti tomu "větší patálie"...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.11.2020 20:18 Reaguje na Bohumil 56gogo
Jaké daně nešťastníče? Bába si vypácí na dotacích daleko více, než patí na daních!!! Na tom je založeno celé jeho "parapodnikání".
A kdo platí ten bilión a půl ročně na na daních? Fakt to nevíte?
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

4.11.2020 20:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy nic nemáte , ani tu malou dotaci ? Proč jste si nezaložil firmu ? Nechtěl nebo nebyl schopen ?
V Čechách se nejlépe hraje na strunu závisti.
Obecně tvrdím , že dotace mají být zrušeny. Bohužel EU je na nich postavena a na jejich přidělování a kontrole se taky živí statisíce úředníků.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

4.11.2020 20:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy nic nemáte , ani tu malou dotaci ? Proč jste si nezaložil firmu ? Nechtěl nebo nebyl schopen ?
V Čechách se nejlépe hraje na strunu závisti.
Obecně tvrdím , že dotace mají být zrušeny. Bohužel EU je na nich postavena a na jejich přidělování a kontrole se taky živí statisíce úředníků.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.11.2020 09:49 Reaguje na Petr Pekařík
Měl jsem malou firmu, dnes jsem živnostník a NIKDY jsem žádnou dotaci nedostal (jen kdysi úlevu na daník za zaměstnávání invalidy) a nikdy mi nescházela.
Dotační politika EU je dle mého názoru silně přehnaná a hlavně dost naivní.
Myslí si tam, že nablblé a potácející země stačí sanovat penězi a ony se dotáhnou na západoevropskou úroveň. To je hluboký omyl, to by mohlo fungovat pouze v případě, že by EU byla integrovaná federace. Potom by i nejvyššího korupčníka mohla zatknout nějaká evropská FBI a postavit ho před mezinárodní soud.
Právě pro nás by to bylo extrémně výhodné, právě proto se u nás proti tomu vedou ty mediální kampaně.
Odpovědět
JC

Joseph Chlor

8.11.2020 14:19 Reaguje na Petr Pekařík
Založit si firmu kvůli dotacím je komoušská prasárna.
Ne komunistická (například de facto po komunisticku hospodařící američtí či kanadští Hutterité nedostávají žádné dotace) , komoušská. To abychom si rozuměli.

ANO, najdou se mezi námi eprevíti, kteří už rozlišují úspěšnost i dle tohoto kriteria - zda " úspěšný" dovede " úspěšně" čerpat dotace.
Je to hrozné, pokleslé. Zejména pokud jsou dotováni miliardáři - to je dokonce barbarské.

Hezký den.
Odpovědět
LK

Lenka Kuchařová

3.11.2020 19:28

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

3.11.2020 19:38 Reaguje na Lenka Kuchařová
Hurá, paní Lenko. Vás tipuji jako automatickou voličku Zelených. Super. Díky.
Odpovědět
JO

Jan Olejníček

4.11.2020 06:43 Reaguje na Katka Pazderů
Takové voliče vám fakt závidím. Pak se nedivte...
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

4.11.2020 20:55 Reaguje na Katka Pazderů
Já myslím , že pokud budete mít takové voliče , nemají se ostatní strany čeho bát. Začněte se držet faktů a ne konspiračních teorií.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.11.2020 09:51 Reaguje na Katka Pazderů
Já mám názor velmi podobný, ale Zelené nevolím.
Odpovědět
BR

Bohuslav Rosendorf

4.11.2020 13:41 Reaguje na Lenka Kuchařová
Prosím vás a kdo to je ten slovenský stbák Bláboliš ? Vy máte nějaké důkazy , že rozkrádá st. rozpočet ? A komu vy říkáte DEMENT Z LDN LÁNY ? Vy budete zřejmě nějaká komediantka , že ? Čím se živíte ?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.11.2020 10:00 Reaguje na Bohuslav Rosendorf
Důkazů je skutečně něurékom (čapák 50 mil. linka na chleba do Penamu za 100 mega, dotace Olmy za 50 mega atd. atd. atd. atd. atd. atd. atd.) vylobbované nesmysly typu biopaliva, utajené audity EP hovoří snad o 800 miliónů (neprokázáno, jsou utajené). Jen v neoprávněných zajišťovacích příkazech byla soudem uznaná škoda asi 900 mil. v době, kdy se o tom ještě psalo. Miliardové letadlo z Číny, celý koronáč a jeho předražené testy atd. atd. atd. atd. atd. atd. těch miliard je už dnes kutečně něurékom.
A pokud jste viděl snad poslední projev našeho parapresidenta, tak musíte dát pí Kuchřové aspoň částečně za pravdu.
Odpovědět
BR

Bohuslav Rosendorf

7.11.2020 13:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Mě stačí číst tady ty zvratky . Takové to NEPROKÁZÁNO tak jsou utajené mě stačí k tomu , abych si udělal obrázek o autorovi té hovadiny . A ty budeš asi pěkný blbec , když urážíš prezidenta , že ? Takové hovado , třeba jako je ten idiot z Řeporyjí , nebo ten co chtěl Zemana podřezat a vykrvit . S takovými debily nemá cenu se vůbec bavit , šašku .
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.11.2020 18:48 Reaguje na Bohuslav Rosendorf
Pán bude asi velmi významný vypatlanec, že?
Odpovědět
KP

Karel Pavelka

10.11.2020 11:47 Reaguje na Bohuslav Rosendorf
Myslím, že to individuum na Hradě už nejde urazit...
Odpovědět
ak

antonín krahula

3.11.2020 20:04
Milá Kuchařová, nekomentuj to o čem nemáš ani ponětí.Jinak budeš za blbku, možná již jsi.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

4.11.2020 06:17
Je mi zcela jedno , kdo vytrávil Bečvu. Zcela alarmující je však skutečnost že dávno nedržíme viníka pod krkem
Policie a zejména ČIŽP v tomto světle neobstojí, je to spolek zcela neschopných manekýnů a kecálků.
Drobné delikty jednotlivců umí rychle najít a exemplárně trestat , to si smlsnou , ale když dojde k zásadnímu poškození životního prostředí , kde se skutečně vyžaduje odborné myšlení a tah na branku , tak jsou absolutně neschopní.
Celý případ považuji za ztracený - vyšetřování skončilo,můžete zapomenout.
Odpovědět
JO

Jan Olejníček

4.11.2020 06:44 Reaguje na Miroslav Vinkler
Asi tak👍
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.11.2020 10:04 Reaguje na Miroslav Vinkler
Já jen doufám, že vzorky odebrané hned během neděle úplně všude, kde bylo podezření, jsou uchovány, nebo aspoň jejich výsledky. A budou zveřejněny, až to bude politicky průchodné. Pokud ne, nikdo pravdu už nezjistí a zůstene zase odporná pachuť totální, systémové korupce.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

8.11.2020 09:52 Reaguje na Miroslav Vinkler
Podle mně je DEZA jakožto podnik Agrofertu pod trvalým dohledem místních antibabišovců. Kdyby to vyšlo z DEZY, dávno by se to na důkazech schovaných těmi antobabišovskými dozory objevilo.
Nevím, jestli to vyšlo z toho kanálu z Rožnova nebo odjinud, ale DEZA s vysokou pravděpodobností ne.
Pokud by to byl ten kanál z Rožnova, tak podle mne to je v první řadě vina správních orgánů, Rožnova, Valmezu a potom Zlínského kraje.
Takové zařízení jako ten kanál dávno mělo být podrobně zmapováno, protože nejspíš z nepořádků komunististických dob k němu není řádně vedená dokumentace, vyhodnoceno jako potencionálně nebezpečné pro životní prostředí(velký problém při určení pachatele znečištění kvůli délce kanálu a množství připojených znečišťovatelů) a jako celý 15 kilometrový úsek zrušeno. Kvůli přehlednosti a snadné kontrole a taky kvůli technickému pokroku v likvidaci odpadních vod už dávno mělo být přistoupeno k likvidaci těch odpadních vod v blízkosti jejich vzniku, to znamená v areálu bývalé Tesly v Rožnově nebo v jeho blízkosti a k vypouštění těch vod do Bečvy přímo v Rožnově. Věřím tomu, že dnes už by to šlo a že i při malé vodnatosti rožnovské Bečvy by nedošlo k poškozování jejího biotopu. Původní kanál by mohl být využíván maximálně pro "občanské" splaškové vody pro případné nějaké odlehčení čističky těchto vod v Rožnově.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.11.2020 18:57 Reaguje na Radim Polášek
Kdyby byly v p.deli ryby, nemuseli bychom mít rybníky.
Nevím, kdo jsou antibabišovci, ale všechny orgány v téhle kauze zainteresované jsou jeho vlastnictví.
Když vidíme v přímém přenosu, jak ministr všeho Havlíček lže, všichni zastupitelé za ANO lžou, tak je zcela jasné, že to byla DEZA.
Znáte nějaké jiné vysvětlení?
Odpovědět

Jan Šimůnek

4.11.2020 08:28
Kyanido fenolový výluh by nepáchl po chlóru, ale po fenolu. Ten chlor mi navodil představu, že mohl uvolnit v kanalizaci nějaké starší usazeniny a dodat do řeky nárazově větší množství těchto látek. Mohlo to souviset s nějakým čištěním a desinfikováním.
Odpovědět
MC

Marek Cihlář

4.11.2020 09:16 Reaguje na Jan Šimůnek
To je jasné že ne, ale právě nejspíše někdo pustil za uniklé kyanidy po vodě chlornan který v alkalickém prostředí řeky kyanidy velice účinně odbourává - oxiduje, aby zabránil větší otravě, nebo spíše detekci, on ten chlornan v řece taky asi moc nepomůže, co neotrávil kyanid, dokonal chlornan....ikdyž pravda není tak akutně toxický jako kyanid...
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

4.11.2020 10:11 Reaguje na Jan Šimůnek
Někdo moc dobře věděl, co se děje a snažil se ten obrprůšvih vyřešit litím chlornanů do vody.

DEZA donedávna vypouštěla stovky kilogramů kyanidu do Bečvy ročně. Není tak složité si představit, že technologie na odbourávání kyanidů selhala a výsledkem je otrávená Bečva. A co více, byly i popsány mechanismy, proč k danému selhání došlo.

Souvisí s tím, že ve výchozí surovině velmi variabilní množství thiokyanatanů může při průchodem UV jednotkou normálně odbourávají kyanidy způsobit naopak nabohacení kyanidů v roztoku...
Odpovědět
RP

Radim Polášek

8.11.2020 10:03 Reaguje na Jan Šimůnek
Chlor je ale obvykle velice reaktivní a nevytváří žádné usazeniny, kde by se hromadil.
A taky pokud někdo říká, že něco smrdělo po chlóru, bylo by to důvěryhodné jen v případě, že ten člověk s chlórem pracuje běžně a smrad chlóru dobře zná. Pokud to není podpořeno analýzou, mohou podle mých zkušeností v tomto neškolení lidi přičíst prakticky jakýkoliv silný chemický zápach chlóru stejně jako jiné páchnoucí chemikálii. To je prostě nedůvěryhodné. Vymáčená kůže taky není žádný důkaz, ta se objeví při každém delším loužení vodou, zvláště v přítomnosti rybího slizu. Co se týká krvácení z nosu, chlór takhle nepůsobí, chlór v první řadě působí na plíce a v malém množství zvyšuje náchylnost člověka k onemocnění nějakými bronchitickými rýmami, chřipkami a asi i Covidem. Chlór by se podle mne projevil na těch rybářích, co sbírali ty mrtvé ryby nárůstem těchto onemocnění, případně zhoršením dýchacích potíží.
Odpovědět
AK

Antonin Kolář

4.11.2020 09:07
Pane Vinklera dovolím si Vás poněkud opravit.
Policie a ČIŽP je bandy hlupáků a primitivů. Mohu to doložit, máme s nimi bohaté zkušenosti při řešení ochrany významného vodního zdroje pro okres Uherské Hradiště a při řešení záležitostí s neoprávněným kácením dřevin.
Když jsme upozorňovali na neoprávněné kácení stromů, tak jsme dostali z ČIŽP tuto odpověď :
"Z důvodu vyhlášení nouzového stavu (ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky) vyhlášeného Vládou ČR dne 12.3.2020, nebyly provedeny kontrolní úkony na místě."
Firma kácela bez omezení, ale kontrolní orgán měl nouzový stav. Než na místo přišla ČIŽP tak byly již pařezy od frézovány a zahrnuty zeminou.
A to je pouze jeden případ z naší "praxe".
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

4.11.2020 09:51 Reaguje na Antonin Kolář
Mám velmi podobné zkušenosti - ČIŽP je spolek manekýnů a klotových rukávů. Ručičky nebojte se ,dělat nebudete.
Odpovědět
Plha z Kojčic

Plha z Kojčic

4.11.2020 09:23
Pane politiku,ornitologu a ekologu a od roku 2016 senátore a člene Strany zelených: Víte, co je to tzv. Proudnice? Dovedete si představit, že se celá šíře řeky ,,protráví" až po určité době (či vzdálenosti od místa přítoku jedovatých látek)? Plus další okolnosti? Chápu PČR, že nechce dělat ukvapené závěry. Protože na konci dění může být soud. A soud bude vycházet ze zjištěných faktů a ne z dojmů aktivistů.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

4.11.2020 09:54 Reaguje na Plha z Kojčic
To jste mě rozesmál, a to se hned někomu nepovede.
Aby něco mohlo být postoupeno soudu ,musí být spis kompletní s požehnáním dozorového státního zástupce.
A hlavně schází drobný detail -- kdo je oním podezřelým.
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

4.11.2020 10:14 Reaguje na Plha z Kojčic
Akorát jste mimo realitu.

Řeka není příkladem laminárního proudění, ale turbuletního.

Už jen proto, že tam jsou hned 2 jezy...
Odpovědět
MC

Marek Cihlář

4.11.2020 10:19 Reaguje na Plha z Kojčic
znáte to místo?....viděl jste ty dva splavy s vodním válcem, kterými kyanid musel projít, pokud se ovšem nelekl a nevzal to po břehu....bych chtěl vidět ty proudnice, jak drží teoretický model...k této pokulhávající argumentaci se vyjadřovali již jiní odborníci, vezměte taky v potaz, že proud v době havárie byl minimální, takže s těmi proudnicemi bych to neviděl tak žhavě...a představte si, že přežily ryby i ve válci a v blízkosti obou splavů celou dobu....což při takovém úniku stovek kg CN-, který se předpokládá, je zázračné....
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

4.11.2020 10:48 Reaguje na Plha z Kojčic
Nechci se zastávat DEZY či Babiše, který mimochodem nemá určitě
zájem Bečvu otrávit a poškodit si svoje renomé. Máte pravdu v tom,
že v proudnici na straně vtoku kanalizace může být řeka třeba do
poloviny toku otrávená a druhá ještě plná života až několik
kilometrů daleko. Po odtoku otrávené vody mohou ryby rychle osídlit i tu otrávenou půlku toku a tak se ten úsek může jevit jako neotrávený. Navíc jej rychle dosídlí i ryby z výše položených částí řeky. Myslím, že pro policii to je těžký oříšek nalézt viníka a doložit to důkazy tak, aby to bylo možné předat státnímu zastupitelství a soudu. Není problém se unáhlit jako zdejší mudrlanti a pak dostat od soudu za uši za to zpackané šetření.
Pokud by existovala povinnost odpadní vody vypouštět až po
průchodu retenční nádrží s rybí obsádkou bez ochozů a havarijních obtoků, tak se prostě zkontroluje stav té rybí obsádky, odeberou
se vzorky ryb, vody a kalů z té retenční nádrže a je to do hodiny jasné. Tak se opravdu už možná viník nenajde, pokud to šlo přes
nějakou společnou kanalizaci a nebo obtokem. Zde vidím vinu
selhání státních orgánů, že se doposud umožňují podobné výjimky
jako ochozy a společné kanalizace. Bohužel to ale nepůjde řešit
šmahem a bez dalších nákladů. Každopádně je třeba odlišit
průběžné znečišťování kyanidy od toho havarijního. Obojí je
špatně a má být řešeno i to vypouštění průběžné, neboť řeky trpí hlavně tím. Jó a nynější havárii považuji za možné maskování
té předchozí havárie, kdy zinek a asi saponáty mají jednak zakrýt
zbytky po kyanidech a vyčistit od nich kanalizaci. Tak se to
spraví pokutou za "neškodné "znečištění a nepůjde prokázat už tu
katastrofální otravu. No a u těch galvanoven musí být přece známo
co používají, kolik a jak a kým se odpady likvidují. Zjistí se
naskladnění, vyskladnění, provozní úbytek a doloží se likvidace
zbytků a odpadů. To může být stále předmětem šetření a byla by
chyba policie roztrubovat postup šetření, dokud to neuzavře.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.11.2020 10:11 Reaguje na Břetislav Machaček
Pan Babiš ani nikdo jiný samozřejmě nemá zájem trávit Bečvu, byla to havárie nějakého systému.
V odkazu dávám jediný článek, kde je mapka celého území a kde je jasné, že z Juřinky to být nemohlo, protože pod ní jsou dva jezy a ty by kyanid velmi dobře promísily, nějaký čistý půltok v tomto případě fungovat nemůže. A celou neděli tam rybáři chytali zcela zdravé ryby.
Ta otrava se objevila až pod vyústím DEZY atd. v článku to máte velmi dobře popsané:
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jan-husak-nevyjasnene-okolnosti-otravy-reky-becvy
Odpovědět
ST

Sally Tetička

4.11.2020 12:21
A přesně tady vidíme krásný a hmatatelný problém se střetem zájmu. Pokud bude nějaký politik mít bussinesové zájmy v zemi kde zároveň dělá premiéra a své věrné zaměstnance dosadí do kontrolních orgánu nebohého státu sotva se něco prokáže a na viníka prstem ukáže. Tím neukazuji na podnik DEZA jako na viníka. Pouze poukazuji na střed zájmu jak pana Brabce, tak pana Premiéra.
Hypoteticky: Jak by se postupovalo, kdyby DEZU vlastnil Miroslav Kalousek?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

4.11.2020 12:41 Reaguje na Sally Tetička
Pokud si myslíte, že je to pouze tím, že jdou do politiky ti
vlastníci či zaměstnanci vlastníků, tak vám mohu říci, že to
mohou být i tiší společníci, lidé úplatní a nebo pouze příjemci
sponzorských darů. Lék na to, jak mít politiky bez střetu zájmů
v demokracii, nikdy nebude. Každý má právo volit a být volen
a nelze mu to zakázat nebo nařídit. Byli tu ve vládách lidé
bez velkého majetku a přesto pochybili, když je zlákaly bokem
přijaté "dary". Za ně poskakovali jako loutky a udělali mnoho
zla. Po ukončení politické kariéry si užívají peněz, které asi
evidentně nezískali z platu politika. Tak nevím, jak by jste to chtěla řešit, aby se nikdo nemohl z pozice funkce dostat do střetu
zájmu. To by se musela vrátit totalita s odstrašujícími tresty,
kdy byl rozdíl v platu prezidenta a havíře pár tisíc a v majetku
pak Volha a nebo Škoda 120 či rodinný dům a vilka v Praze. Zkuste
nastínit řešení, jak střetům zájmů zabránit a jak "vyléčit" tuto
demokratickou společnost od tohoto nešvaru. Já to řešení neznám,
Odpovědět
ST

Sally Tetička

4.11.2020 13:41 Reaguje na Břetislav Machaček
Nad tím nelze než souhlasit. Problém není v samotném střetu zájmu byť to už by mělo být dostatečným důvodem, proto aby se dotyčný zdiskreditoval. Nemohu vlastnit valnou část médií a podniky napojené na státní finance a zároveň vykonávat vysokou funkci v řízení (ovlivňování) státu. Celý začarovaný kruh se točí v nedostatku morálky a sebereflexe činitelů. A i běžný lid už přímo deklamuje, že každý politik je lump, který si tam jde nakrást. A přesto člověk, který je úplným opakem bezúhonnosti a morálky získá v po listopadové historii této země nejsilnější mandát pro vládnutí. Vše nasvědčuje tomu, že lidé si až příliš zvykli na to, že za ně myslí někdo jiný a až příliš dlouho dobu jim nebylo umožněno prezentovat kritické myšlení vůči elitám. A toto je bohužel jedním z důsledků posledních desetiletí této republiky.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

4.11.2020 15:54 Reaguje na Sally Tetička
Myslím, že k popularitě pana Babiše hodně přispívá to, že stávající opozice zatím nedává velké záruky, že bude významně lepší. U ODS i ČSSD v době jejich vlády docházelo také k velké korupci a aférám, hráli sobě do karet a k žádné sebereflexi u nich nedošlo, takže přestaly být pro mnohé důvěryhodnými. Piráti se zatím nezdiskreditovali, ale mnohým mohou připadat jako neřízená střela. A že by opozice nějak vehementně slibovala, že až bude u moci, tak přijme zákony, které by zatočily s korupcí, to jsem nezaregistrovala. U Pirátů aspoň oceňuji jejich snahu o větší transparentnost, která umožní větší kontrolu.
Odpovědět
BR

Bohuslav Rosendorf

4.11.2020 17:18 Reaguje na Sally Tetička
Každý ví , že vy nemůžete vlastnit média , podniky a ještě vykonávat funkce .
Odpovědět
ST

Sally Tetička

4.11.2020 18:22 Reaguje na Bohuslav Rosendorf
Bohoušku o to přeci vůbec nejde co já. Já žádné politické ambice nemám. Tady jde o to a pěkně to napsala Maruška. Potřebujeme všichni více kritického myšlení a mnohem snadnější dostupnost informací o tom co námi volení zástupci dělají a jaké to bude mít pro naší zemičku dopady za týden, měsíc a roky. Momentálně tady vládne snaha zatloukat, zatloukat a zatloukat... Jak to ve většině rodin celé generace rodiče do svých potomků vtloukaly. Čestnost a slušnost jsou vlastnosti, které dnešní státní elity považují za slabost. Je velmi smutné, že toto je velmi silně vysílaný signál obrazu našeho národa ven do celého světa, ale také dovnitř našeho státu, kde tito běžní lidé jsou utvrzování v tom, že jen pokřivený charakter může získat uznání, moc a bohatství.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.11.2020 08:24 Reaguje na Sally Tetička
"Pokud se vám podaří zničit morálku národa, spadne vám do klína jako zralé ovoce". V.I. Lenin.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

8.11.2020 10:21 Reaguje na Sally Tetička
No, pokud toto dovedete uplně do konce, tak zabráníte takovým lidem vůbec vstupovat do politiky.
Protože kdy takový člověk není vůbec ve střetu zájmů, podle odpůrců Babiše? Až tehdy, kdyby třeba Babiš Afrofert úplně prodal a peníze za něho (protože by si za ně mohl po skončení politické kariéry koupit Afrofert zpět a tím se vlastně vlivu na něho nikdy nezbavit)rozdal nebo se jich podobně zbavil a stal se tak nemajetným člověkem. Řekněte který úspěšný člověk, který za svou dosavadní kariéru nahromadil nějaký větší majetek, který by aktivisty podnítil k takovému tlaku, by se dobrovolně chtěl stát politikem a premiérem.
S takovou by se vrcholovými politiky a premiéry mohli stát jen loseři neschopní se jinak než politikou a lhaním uživit. A celí diví do braní úplatků, aby se za těch pár let zajistili na celý zbytek života. Tento stav by sice velice vyhovoval Bruseli, protože by se tím příslušný stát stal snadno ovladatelný za almužnu brusleským establišmentem a všemi těmi nevolenými bruselskými úředníky, ale velice by nevyhovoval svým občanům.
My právě ve vedení potřebujeme lidi, kteří už něco dokázali a osobnosti a ne politické uplatitelné losery a převlékače kabátů.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.11.2020 08:22 Reaguje na Radim Polášek
Tenhle problém je přece v normálních demokraciích dávno vyřešen. Do politiky jdou bohatí lidé a majitelé firem (ne ovšem korporátů!!!) a média hlídají jen jednu věc: Ta firma nesmí dostávat žádnou státní podporu a žádné státní zakázky. To je celý a jednoduchý.
V Améru nedávno řešili, že u Trumpa v nějakém hotelu na Hawai či kde bydlel nějaký vysoký ouředník a byla z toho ostuda.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

9.11.2020 14:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, stačí oželet státní podporu a státní zakázky a pak by to bylo OK. Tohle jednoduché řešení by mělo být samozřejmostí, ale bohužel není.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.11.2020 13:20 Reaguje na Majka Kletečková
Jak kde. U nás ne,v normálních demokraciích ano.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

4.11.2020 15:55
Není pro mne není důležité, kdo byl viníkem, ale to, že nebyl odhalen. ČIŽP zklamala a zůstává spousta podezřelých okolností. Podle toho, co zmiňuje pan Orel a autoři odborníci zde na ekolistu, nelze podnik DEZA vyloučit z okruhu podezřelých. Tvrzení ČIŽP o stoprocentní nevině firmy DEZA hlásané na veřejnosti nevěřím.

Vyšetření vyšumělo do prázdna a je a bude snaha to celé zamést pod koberec. Děkuji těm, kteří věcně upozorňují na nedostatky a rozpory ve vyšetřování. Cením si těch, kteří to ani nyní ještě nevzdávají.

Je třeba si tuhle událost připomínat a vracet se k ní. Byla z tohoto katastrofálního selhání vyvozena doporučení, co změnit, aby se budoucím / potenciálním viníkům ztížila možnost podobným způsobem takto beztrestně poškozovat životní prostředí? Aby se příště původce podobného zločinu podařilo brzy najít?
Odpovědět

Jan Šimůnek

6.11.2020 08:37 Reaguje na Majka Kletečková
Je možné, že se viník ještě najde, protože, jak praví klasik, "U nás se všecko vykecá". Druhá věc je, že je menší zlo přiznat absenci důkazů (asi by to ovšem mělo znamenat silný průvan v personálním obsazení ČIŽP a dalších organizacích, které při tom selhaly) než vyrobit "obětního beránka".
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

10.11.2020 09:32 Reaguje na Jan Šimůnek
Řekl bych, že spíš než na "obětním beránku" se začalo pracovat na "bílém koni" a to již ve chvíli kdy jako zdroj znečištění byl označen kanál z Rožnova. Na čem to ale potom asi krachlo?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.11.2020 10:15 Reaguje na Majka Kletečková
Možná je to vysvětlení tady:
"Jsem přesvědčen, že v případě, že Policie ČR podrobí výslechu senátora ing. Pavla Pustějovského, bývalého ředitele DEZY, pravou ruku premiéra Babiše, ihned se dozví pravdu,/pokud ji řekne/. Ing Pavel Pustějovský je odpovědný za práci ČIŽP, je hlídačem státu ve věci ŽP, zastává tuto funkci i v senátu a parlamentu ČR. Domnívám se, že je tím, kdo ve věci zná pravdu a dá se předpokládat z průběhu uveřejněných materiálů Janem Husákem, také tím, kdo s velkou pravděpodobností kryje a manipuluje informacemi, Policií ČR. Domnívám se, že je plně odpovědný za stav, že Policie ČR viníka dosud nenašla a asi nenajde. V takovém případě by měl ihned odstoupit Policejní ředitel ze své funkce. Jan Tauš, asistent ombudsmana ČR
JUDr. Otakara Motejla v důchodě. v.r."
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jan-husak-nevyjasnene-okolnosti-otravy-reky-becvy
Odpovědět

Alois Žídek

6.11.2020 23:09
kdo ohrozil zdraví stovek lidí? Rybáři několik dní uklízeli mrtvé ryby a bělaly jim ruce.Hasiči zakázali vstup do řeky až když tam zase někdo něco vypustil.Jsem synek z Polánky a vím, že škody na celém povodí jsou nevyčíslitelné, protože z těchto míst třeba potočáci táhnou až k pramenům.Tuny mrtvých ryb vynásobte.Jsou asi až v řece Moravě,jsou v kořenech,pod kameny atd.Drobní živočichové,plankton a rostiny....Rybáři stavili splávky ,rybníčky a hlavně opravovali jezeďácké regulace a meliorace...ale to by bylo nadlouho.Všechno se vkrádá lidem do duší a je mi smutno že se i regionální vládnoucí garnitura chová jako bohové. Kdejaký sedlák má víc rozumu.Je to veřejné ohrožení.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.11.2020 10:20 Reaguje na Alois Žídek
Když si lidé zvolí do vedení státu komunistu estábáka, který svou vládu opře o komunisty, tak můžou očekávat, že se tahle garnitura bude chovat komunisticky.
Když voliči tolerují lži a podvody, tunelování a gigantickou korupci přímo ve vládě, nemůžou očekávat férové jednání ani od státní správy všech úrovní.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

9.11.2020 10:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Myslím, že naše generace zažila nejen ty schopné, všehoschopné, ale i vyloženě neschopné vůdce, kteří měli
jedinou kvalifikaci a to tu, že nebyli v KSČ a ani V STB.
Bylo to často proto, že byli až tak neschopní, že o ně
nejevili zájem ani oni. Pokud by kvalifikací pro vrcholné funkce byla takováto minulost, tak nás potěš pánbůh.
Nemám rád ubrečené lidi, kteří pláčou od klávesnice PC, vše
pouze negují a sami nic nekonají hmatatelného. Nevidím, že
by podali konkrétní trestní oznámení, že by to doložili
důkazy, za kterými si budou stát u soudů a pouze za bukem
stále něco vykřikují. Je to asi tím, že nemohou nyní takto
plácat v hospodě a tak se předvádějí tady. Na podobné kecy
bez konkrétního činu, že to dovedou až k soudu, nejsem
zvědavý a myslím, že většina diskutujících. To nepatří do
diskuse ke konkrétnímu problému. To je pouze reakce lidí,
kteří neunesli svoji politickou a asi i životní prohru.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.11.2020 19:11 Reaguje na Břetislav Machaček
Já pouze komentuji realitu, neboli skutečnost. Dělal jsem pro tuhle zemi vše, co jsem si myslel, že je potřebné. Myslel jsem si, že když budu poctivě pracovat, poctivě podnikat, chodit k volbám a agitovat všude pro demokracii, bude za mnou kopa dobré práce ve stavebnictví, že je to dost. Ale dnes vím, že jsem udělal málo. Měl jsem jít do politiky, vstoupit do nějaké strany (tehdy asi do ODS) a pracovat v ní na jakékoliv pozici.
Jenže pro mě byl vstup do politické strany vždy přímo psychický blok a navíc jsem měl kromě práce taky rodinu a chtěl jsem žít. Chyba, dnes už to nedoženu.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

10.11.2020 10:16 Reaguje na Pavel Hanzl
A těmi bláboly tu něco ovlivníte? Nedělejte se už
směšným se svými výpady, které jsou zcela k ničemu.
Zaměřte se na konkrétní kauzu, obětujte ji čas
a vzdělání a dotáhněte ji ke konečnému řešení.
Jako stavař(pochopil jsem to z příspěvku)máte
mnoho možností je odborně hodnotit a jako znalec
nápomoci k jejich vyřešení. Tak tu komentujete
něco podle informací od jiných, kteří to mají
zase od jiných a ti si je možná vycucali z prstu.
Já psanému a mluvenému slovu dnes a ani v minulosti
věřil vždy napůl a do druhé půlky jsem si dosadil
logiku: proč? v čí prospěch? za jakým účelem? a pak
si to spojím dohromady. Pokud to byla nehoda, tak
se přiznám, zaplatím pokutu a pro miliardářský
majetek to bude vyřízeno ze zlomku zisku. Pro malou firmu to může být problém a pro fyzickou osobu to
bude likvidační. Pak tu může být i záměr někoho
poškodit a nebo se pouze zbavit odpadu. Nad tím
přemýšlím a srovnávám, komu to asi tak nejvíc
prospěje, když se nepřizná. Zkuste tak uvažovat
taky a sundejte si ty klapky z očí. Nenávist je
špatný rádce, pokud se jedná o objektivitu a je
opětována zase nenávistí jinou. Život v takové
nenávisti nevyplodí nic dobrého a není ani k žití.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.11.2020 10:42 Reaguje na Břetislav Machaček
"Nehledej zlý úmysl tam, kde se dá vše vysvětlit obyčejnou hloupostí".
Různé konspirační teorie můžou mít nějaké nepatrné procento pravděpodobnosti, ale to je už věcí dalšího vyšetřování.
S velmi vysokou pravděpodobností to byla havárie v důsledku nějakého šlopáctví.
Samozřejmě normálně myslící miliardář by řekl: "Sorry jako, já nehlídám všechny své fabriky, ať to policie vyšetří a soud potrestá viníka".
Jenže estébácká nátura musí všechno zkřivit, zkorumpovat a vylhat i tam, kde žádnou vinu nemá.
Jiné vysvětlení pro systematické zametání důkazů a lhaní všech představitelů ANO skutečně nevidím.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

10.11.2020 11:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Je mi vás líto.
Odpovědět
RP

Roman Papík

9.11.2020 18:39
Bezvýsledné tlachání o otravě apokalyptických rozměrů vnáší do veřejnosti nepopiratelný dojem, že nikdo nebude potrestán, ačkoliv trasa kyanidů musí být identifikovatelná. Zažil jsem otravy na Labi v letech cca 1975-1980. Bylo to něco nepředstavitelného - řeka plná ryb tekla 2 dny pokrytá bílými břichy otrávených. Samozřejmě Husákova administrativa vše zametla pod koberec a Tiba Dvůr Králové jako viník nebyla stíhána. Proč také - komouš vlastnil vše a víření nálad nebylo v zájmu vedoucí strany. Po zvonění klíči nastalo období takřka všeobecného optimismu, nyní však dochází k tak silnému ohrožení budoucnosti naší, myslím české, "civilizace" , že je třeba pravděpodobně vyjít opět s klíči, abychom zachránili svou existenci. Pardon, existenci našich dětí. Pokud nebudou viníci podobných kalamit potrestáni s největší tvrdostí - tím myslím likvidační sankce , budou se podobné excesy donekonečna opakovat. Můžeme volit koho chceme, ale pokud nebudeme volit ekologii, která naše děti zachrání před otravou pesticidy, herbicidy, insekticidy, ... a kyanidy, tak stejně pochcípeme. Nic není důležitější než životní prostředí. Pokud za něj nebudeme bojovat, nemá nic jiného smysl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.11.2020 19:13 Reaguje na Roman Papík
"Proč také - komouš vlastnil vše a víření nálad nebylo v zájmu vedoucí strany". Rok 2020.
Odpovědět
Radovan Kopp

Radovan Kopp

9.11.2020 19:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Pěkný den všem,
je smutné, že i vzhledem k tomu, že viníkovi celkem nic nehrozí se viník nepřizná, Bohužel dokud se nezmění myšlení a přístup lidí obecně k těmto problémům, lepší to nebude.
Velmi rád bych znal skutečného původe předmětné havárie a myslím si, že i v současnosti se by to dalo zjistit. Je to jen o penězích jako všechno. Lze s vysokou pravděpodobností předpokládat, že o "havárii" ví více lidí z podniku daného viníka. Což tak nabídnout cca 1 milion Kč za odhalení viníka? Na takovou částku by už někdo mohl zareagovat. Nebál bych se nabídnout i vyšší částku pokud budou dodány i důkazy.
Ano vím není to úplně super řešení, ale jak jinak to "teď" zjistit?
Stejně jsem pesimista a jak je v naší republice zvykem ono to postupně "vyšumí".
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.11.2020 10:25 Reaguje na Radovan Kopp
Tohle je nesmyslné a zoufalé řešení, které k cíli ve zkorumpované kauze nemůže vést.
Rozbory dělané hned po havárii musely už jasně ukázat, z které fabriky ten kyanid unikl. Stačí přece donutit orgány ČIŽP a PČR, aby dělaly svoji práci, za kteou jsou placeny. Třeba demonstracemi a následnou mezinárodní ostudou.
Odpovědět
ss

stanislav slezák

11.11.2020 15:51
Mne pro změnu pane Orel udivilo, jak z toho mála faktů vyvodíte závěr o vině DEZY. Zarážející je však skutečnost, že nic ze známých fakt ve prospěch vámi obžalovasného, tady neuvádíte. DEZA prokázala již na začátku vyšetřování, že kyanid ve svém provozu nepoužívá, nepoužívala, ani neskladuje. Navíc jste takticky nezmínil, že do téhož kanálu tečou vody z dalších 23 subjektů v téhle lokalitě, a ani vás už vůbec nenapadlo, že do stoky mohl nalít kyanid jakýkoli kolemjdoucí. Na tuhle katastrofu stačilo štamprdle. A to, že dehet kyanid obsahuje, jste si jako správný pan zelený propaganda skutečně vycucl z prstu. To je lež, jako věž!
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist