https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/radomirn-dohnal-zapomente-na-zajice
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Radomír Dohnal: Zapomeňte na zajíce

11.8.2020
Postřik pole. Můžeme být v klidu? Máme se bát? Ilustrační foto.
Postřik pole. Můžeme být v klidu? Máme se bát? Ilustrační foto.
Foto | Radomír Dohnal / Ekolist.cz
Případ podivné smrti obyčejného zajíce, který podvakrát jitřil emoce čtenářů Ekolistu, vyšuměl do ztracena. Dopadl tak, že zajíc, u kterého se nedá prokázat, zda nakonec sešel čistě na tularemii, nebo se k jeho nemoci přidružily důsledky dalších negativních vlivů postřiků a zahubily ho ty, skončil někde v kafilerii. Což je dost nešťastné rozuzlení, které v aktérech celé zaječí story a rovněž v řadě diskutujících pod články zanechala jistou hořkost. Nemálo z nich pak tenhle nejasný závěr považovala za jednoznačné potvrzení toho, že s českou zemědělskou praxí, postřiky a hospodařením na polích je všechno v nejlepším pořádku. Kontroly nezjistily pochybení, zajíc měl tularémii, je hotovo a vymalováno. Jenže tak to není. Zapomeňte na zajíce, prosím. Jen na chvilku.
 

A vraťme se tam, kde to všechno začalo. Na lokalitu U Ovčína, kterým vede modrá turistická trasa, ústící k maloplošnému zvláště chráněnému území Přírodní památky Hora Říp. Na odpočinkové místo ve stínu pod lípami, s lavičkou k posezení a s výhledem na horu, která je Čechům drahá. Na místo, které je od obce Mnetěš, jinak obklopené obhospodařovanými polnostmi, vzdáleno půl kilometru a je tak jedním z mála kousků přístupné zeleně v širokém okolí. Což je i důvodem, proč se tu dost často vyskytují hrající si děti, jejich rodiče, školky a školní třídy z obce, výletníci směřující k Řípu. Klidně se podívejte do map a uvidíte sami, že tohle je místo, kde si prostě chcete sednout do trávy. Aspoň než načerpáte síly k cestě na Říp, nebo k návratu do vsi.

Je to ale rozumný nápad? Vysedávání v trávě bych osobně v Čechách za rizikovou činnost nepovažoval, nejsme v Austrálii plné jedovatých hadů. Jenže i posezení na svěžím zeleném pažitu trávy U Ovčína je do jisté míry toxické. Nevěříte? Analýza vzorků půdy a travin, které tu 29.5 2020 odebrali inspektoři a inspektorky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), hovoří jasně. Ve vzorku nedotčeného travního porostu u odpočinkového místa, se nacházela účinná látka boscalid (v koncentraci 0,0053 mg/kg). Fungicid. Další prokázanou účinnou látkou postřiků byl 2,4-D (v koncentraci 0,012 mg/kg). To by mohl být postřik Mustang, herbicid.

Pokud jste trochu obeznámeni s případem, o kterém jsme referovali ve dvou článcích, možná by vás zajímalo, jestli se nějaké podobné chemikálie podařilo odborníkům detekovat i v onom podezřele „vypáleném fleku suché trávy“, kde vlastně celá lokální kauza smrtí ušáka v křečích započala.

Nalezneme je i tam. Boscalid v koncentraci 0,015 mg/kg, látka 2,4-D tu byla zastoupena 0,015 mg/kg, Pendimethalin v množství 0,0055 mg/kg, Terbuthylazine v množství 0,0056 mg/kg. A také Spiroxamine (0,0079 mg/kg) a také Prothioconazole-dest v množství 0,036 mg/kg, a Tebuconazole v množství 0,029 mg/kg. Máte samozřejmě pravdu, jsou to relativně nepatrné koncentrace, směsní pozůstatky a rezidua zemědělských postřiků, přípravků určených k ochraně rostlin. Vesměs fungicidních přípravků. Jakých? Mohl to být třeba Hutton, Slape Trio, Soligor. O to ale vůbec nejde. Na místě cesty, na travnatém paloučku pod lípami U Ovčína, by totiž správně neměly být přítomny žádné z nich. Ani v minimální koncentraci, ani ve stopovém reziduálním množství. S žádnou z těch látek byste do kontaktu, v zájmu svého zdraví, nikdy přijít neměli.

Přípravky pro ochranu rostlin totiž možná odvádí dobrou práci na obhospodařovaných polích, ale do volné krajiny nepatří. A určitě ne na místa, kam si chodí hrát děti. Jasno v tom má Zákon o rostlinolékařské péči a (326/ 2004 Sb.). Necílový porost, v tomto případě cesta a odpočívadlo, nesmí být zasaženo aktivními látkami přípravky na ochranu rostlin. Tečka. A pochopitelně by účinné látky postřiků neměly být k nalezení v oblastech, které jsou využívány širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel. Třeba dětmi, školami, těhotnými ženami, důchodci. Jenže tady, U Ovčína, evidentně k dohledání jsou. A to i přesto, že zemědělec hospodařící na všech pozemcích v okolí, v maximální míře dodržuje všechny zákonné povinnosti. A necítím potřebu to nějak zpochybňovat.

Už proto, že část účinných látek, detekovaných inspektory a laboratořemi UKZÚZ, vůbec neodpovídá postřikům, které podle záznamů ve svém agrodeníku na přilehlých pozemcích aplikoval. Což názorným způsobem odkazuje na procesní bídu celé ochrany zdraví veřejnosti před potenciálně negativními účinky nejrůznějších pesticidů. Promiňte mi mou naivitu, ale když jsou v trávě u pole nalezena rezidua postřiků, očekával bych, že se pátravě nevlídný zrak inspektorů ÚKZÚZ obrátí na ono pole. Jenže jejich prvním krokem bude pohled do jinak veřejnosti nepřístupného agrodeníku hospodařícího zemědělce. A když zjistí, že záznam na poli aplikovaných postřiků, který do systému vepsal onen zemědělec, neodpovídá nálezové situaci vedle pole, může být zemědělec v relativním klidu. Postřik nebo jeho rezidua, se na necílové plochy nejspíš dostal jinou cestou. Jakou?

V případě odpočinkového místa U Ovčína to ÚKZÚZ vysvětluje volnou přístupností lokality, po které se na obhospodařované pozemky přemísťuje zemědělská technika včetně postřikovačů. A z postřikovačů, naplněných postřikovou jíchou, mohlo dojít k zaznamenané půdní kontaminaci. Třeba to způsobil nějaký neopatrná traktorista ze sousedního Vražkova nebo Ctiněvsi, kdo ví? Pravda, v jednom případě to možná mohlo být přičiněním zde ve Mnetěši hospodařícího zemědělce a aplikace herbicidu Mustang, který po sobě zanechal chemickou stopu v travním porostu, ale zaznamenaná koncentrace je zcela minimální. U ostatních zaznamenaných účinných látek se prý, kvůli minimální zaznamenané koncentraci, nedá ani bezpečně vyhodnotit, z jakých postřiků vlastně pochází a kdy se tam dostaly, a je proto těžké hodnotit, zda vůbec mohly mít nějaký vliv na zdraví. Nikdo ale nepochybil, vše je v nejlepším pořádku.

Ujišťují nás o tom inspektoři ÚKZÚZ, kteří za posledních 5 let navštívili v katastrálním území Mnetěše dvanáct hospodařících zemědělců dohromady třináctkrát (z toho dvakrát na podnět veřejnosti). To znamená, že drtivá většina zdejších zemědělců rozhodně není šikanována častými kontrolami, spíš, že pět let už inspektora neviděli. A možná proto občas zhřeší.

Závěrem se hodí zmínit, že obavy občanů Mnetěše a všech, kteří mířili kolem Ovčína na Říp, se rozhodně neukázaly být liché, ale oprávněné. Pesticidy a jejich rezidua jsou, platným zákonům a přijatým opatřením navzdory, přítomné tam, kde by být neměly. Což jim na klidu nepřidá, a posezení v trávě u pole si možná raději rozmyslí. A stejně jako na začátku: nejde tu o hledání jednoho konkrétního viníka, neopatrného zemědělce, stejně jako tu nejde o jednoho nešťastného zajíce. Jde tu o problém, se kterým máme co do činění všichni.


reklama

 
foto - Dohnal Radomír
Radomír Dohnal
Autor je spolupracovníkem Ekolistu.cz.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (58)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

11.8.2020 06:07
Každý přece ví, že kontroly na použití pesticidů jsou zcela nedostatečné a formální. Stejně tak se zemědělci nechlubí nákupy prostředků z různých dovozů-mimo evidenci.
Sektorová studie Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) uvádí, že v rámci EU28 představuje prodej nelegálních – falšovaných pesticidů 13,8 % z celkové spotřeby. U České republiky to činí 17,8 % z prodejů v celkové hodnotě 930 milionů korun, což Českou republiku kvalifikuje na 3. místo ve výskytu ilegálních přípravků na trhu EU.
Tak co se divíme.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

11.8.2020 07:36
Případ zajíce se dostal do stadia frašky a je jen dobře, že byl ukončen. Pokud se týká toho fleku, tak látky, které v něm byly detekovány, nemohou a nikdy nemohly pocházet z jednoho tank-mixu postřikovače, protože se jedná o přípravky do různých plodin- viz terbuthylazin. Toto by bylo možné vysvětlit pouze tím, že někdo na to místo vylil zbytky postřiků, které měl slity v kanystru. Ovšem proč by to dělal a zrovna tam, to hlava nebere. Co se týká reziduí v trávě, být by tam neměly, to zpochybnit nelze, ovšem na druhou stranu takto nízké hodnoty látek se nacházejí i v potravinách, samozřejmě ne všech uváděných látek, ale např. v ovoci a zelenině běžně stopové zbytky fungicidů. Není třeba dělat z komára velblouda, protože k podobným závěrům by se došlo všude, ne jen na dotčené lokalitě a ne jen v České republice. A co se týká kontrol, nejsou pouze formální a pokud někdo kšeftuje se souběžnými dovozy, tak v převážné míře jsou to malí zemědělci, kteří nepodléhají podvojnému účetnictví a tudíž jsou mnohem hůře kontrolovatelní oproti velkým firmám.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

11.8.2020 08:22 Reaguje na pavel peregrin
Tady ale nejde o toto konkrétní pochybení toho kdo tam ty postřiky "vylil", ale o to, že pro úřad, který to má kontrolovat to není problém.... že jsou v ČR vypočítavý podvodníci (a není jich vůbec málo), kteří se snaží obejít všechno co je jim dovoleno víme všichni, ale právě proto je potřeba mít funkční orgány, které takové věci odhalí a dají do pořádku... bohužel nežijeme v zemi, kde je standardem slušné a poctivé chování, a tak takové reálně fungující úřady potřebujeme jako sůl.... jenomže.... ČR a její úřady jsou prolezlé korupcí a klientelismem a tak nemůžeme čekat, že tu někdy něco bude fungovat jak má.....

Například pro vás velkozemědělce je to země zaslíbená.....
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.8.2020 09:01 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Naprosto stejně nebo ještě hůř vypadají trávníky kolem polí na západ od bývalé "železné opony". Protože tam je běžná aplikace dvoj až trojnásobku pesticidů v porovnání s běžně užívanými kvanty těchto látek u nás.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

11.8.2020 09:07 Reaguje na Lukáš Kašpárek
V těchto případech je to vždy jen a jen odpovědnost toho, kdo přípravek aplikuje. To je stejné pro velkého i malého zemědělce.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

11.8.2020 11:02 Reaguje na pavel peregrin
Na té odpovědnosti "toho, kdo přípravek aplikuje" si postižený po letech, kdy se to postižení trvalými malými dávkami projeví (tak to bylo u DDT a polychlorovaných bifenylů), vezme tak akorát, s odpuštením pr.., pardon nic. Ten kdo je podle Vás Peregrin odpovědný, je nepostižitelný. A to je hrubá, ale záměrná, chyba systému kontroly používání postřiků. ÚKZUS v současném stav, řízení a příslušné legislativy jen zatěžuje státní rozpočet náklady na svůj provoz. Jinak není vůbec k ničemu.
Já si na příklad ještě pamatuji, že pracovníci kontroly potravin, odebírali vzorky přímo při prodeji (např. na Zelném trhu v Brně) a kontrolovali obash škodlivin a dusikatých látek v prodávaných produktech a to denně.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

11.8.2020 11:28 Reaguje na Jiří Daneš
oprava : obsah
Odpovědět
pp

pavel peregrin

11.8.2020 11:37 Reaguje na Jiří Daneš
Kontrola obsahu dusičnanů na dnešních farmářských trzích by byla určitě nanejvýš žádoucí a prospěšná i dnes, to souhlasím. Ale k té aplikaci- není v silách žádné kontroly uhlídat špatnou aplikaci, protože denně se v sezoně ošetřují desetitisíce hektarů najednou. To si musí každý se svým svědomím srovnat sám a sám také nést případné postihy.
Odpovědět

Viktor Šedivý

11.8.2020 16:07 Reaguje na Lukáš Kašpárek
To je v pořádku, že to pro úřad není žádný problém. Jde totiž o tak nízké koncentrace, že z nich nelze usuzovat vůbec na nic, natožpak na nějaké porušení předpisů.
Odpovědět

Viktor Šedivý

11.8.2020 16:19 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Když máte pocit, jak je u nás všechno špatně, tak hlavně teď nejezděte nikam směrem na západ. Ono by vás třeba z kvality pitné vody (resp. obsahu pesticidů atp.) v řadě evropských zemí asi muselo klepnout. Takoví Italové nebo Holanďani jsou na to řádově hůř než my.
Odpovědět

Petr Šrámek

13.8.2020 21:04 Reaguje na pavel peregrin
Přesně. Firma s podvojným účetnictvím nemá šanci švindlovat s nákupem nelegální chemie, protože to bude v účetnictví vidět. Leda by to agronom kupoval za své. Malý zemědělec a jeho jednoduché účetnictví, či kšefty za hotové, takzvaně bez účasti státu tam se dá cokoli. Tedy neodpovídá to nové ideologii: malý soukromník= dobrák, poctivec s péčí o krajinu a velká právnická osoba - firma- banda škodících hovad, neb nedělají na svém. Prý.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

11.8.2020 08:09
A tak je to v ČR se vším.... pokud metodika úředníků, která je (podle mého vědomě v tomto případě pod tlakem agro lobby) nastavená stylem "jen aby to vypadalo, že se tu něco kontroluje a hlídá" neukáže, že došlo k pochybení, tak může klidně v reálu a s prokázáním porušení zákona docházet k poškozování ŽP nebo zdraví kohokoliv a těmto úřadům je to jedno, protože jejich špatná metodika nevykazuje problém... a ať už je moje domněnka o účelovosti jednání úřadů jako je UKZÚZ správná nebo ne..... dochází k reálnému poškozování nás všech a zdraví ŽP a je úplně jedno kdo za to reálně může (který zemědělec, kdy a čím), protože nám hlavně chybí kontrolní úřad, který hájí zájmy obyvatel ČR i její krajiny a plní svou funkci, ale je to jen úřad pro poskytování alibi zemědělcům.....

Stejně jak funguje i například správa CHKO Jeseníky (možná i jiné), ČIŽP a další orgány státní správy, které v ČR máme jen pro vytváření alibi poškozovatelům ŽP... že tyto úřady občas něco "nepustí" neznamená, že fungují jak mají.....
Odpovědět
KS

Krejcar Stanislav

11.8.2020 13:49 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Nu za mnulého režimu to v Československu mohli být chartisté, dnes komunisté ! Pro většinu postřikových kapalin existují doporučené mísící poměry. U tank mixů postřikovačů 21.století výrobci zařazují k michacímu zařízení i kontrolní elektroniku procentuálního ředění. Viz Agroportál 24 !!! - Jinak souhlasím, že za vším hledejme člověka jenž s tímto zachází.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.8.2020 09:02
Je otázka, jestli by to vyvolalo problémy člověku, který by se na té trávě napásl. Možné to je, příčinou může být např. duševní choroba.
Odpovědět
KS

Krejcar Stanislav

11.8.2020 13:55 Reaguje na Jan Šimůnek
Člověk v tomto případě je až v druhém sledu. Jedovatá složka se může objevit i ve vejcích,mase nebo mléce. A to konzumujeme plošně všichni. V šedesátých a sedmdesátých letech se nikdo nepozastavoval nad ovocem z alejových stromořadí jež obsahovaly procenta olova z phm vozidel jezdících po silnicích. V předmnichovské době motorizace nebyla na dnešní úrovni. A rozhodně na vitalitě Zemana, Klausů nebo Ondráčka s Zifčákem pozření jedovatéhoolova vidět není.
Odpovědět

Viktor Šedivý

11.8.2020 13:47
Opravdu je i posezení na svěžím zeleném pažitu toxické?
Nalezen byl např. boscalid v koncentraci 0,0053 mg/kg FUUUJ! No to je hrůza, Máňo, co?

Maximální přípustná koncentrace reziduí v potravinách je v jednotkách mg na kg*).
A trávník měl koncentraci tisíckrát menší. Ale kontaktem zadnice s touto travou jsem víc ohrožen, než kdybych třeba jedl salát, kde je povolených 30 mg/kg, tedy několikatisíckrát vyšší koncentrace.

Nedělá si tu z nás někdo blázny?

----
Různé potraviny od 0,05 do 60 mg/kg, většinou nízké jednotky mg.
Nařízení Komise (EU) č. 441/2012



Odpovědět
pp

pavel peregrin

11.8.2020 14:55 Reaguje na Viktor Šedivý
Chtěl jsem to samé napsat, ale vzhledem k tomu, že principiálně by v té trávě nemělo být nalezeno nic, jsem od toho upustil. Jinak máte samozřejmě naprostou pravdu.
Odpovědět

Viktor Šedivý

11.8.2020 16:04 Reaguje na pavel peregrin
Ono ovšem to, co bylo naměřeno, je v podstatě nic.

Vzato ad absurdum - pokud na tomto údajně oblíbeném místě usedne výletník a trousí drobky ze svačiny, může při "vhodné" volbě potravin dosáhnout podobné kontaminace prostředí.

Odpovědět
pp

pavel peregrin

11.8.2020 18:07 Reaguje na Viktor Šedivý
Ano.
Odpovědět
MG

Martin Grof

14.8.2020 00:52 Reaguje na Viktor Šedivý
Pro Vaší informaci na ošetření 1ha je předepsáno výrobcem cca 200g účinné látky. Pro představu na 1dm2 tedy vychází 0,2 mg. Ta zjištěná rezidua byla detekována až s odstupem 12 dnů po aplikaci, takže nikdo neví, jaká byla koncentrace v den kontaminace. Mezi tím opakovaně pršelo atd. Kdokoliv se tedy mohl dostat do kontaktu s původní koncentrací klidně hodinu po kontaminaci necílového porostu.
Navíc pro pesticidy platí, že paradoxně mnohem nebezpečnější jsou právě velmi nízké koncentrace! Bylo by dobré rozumět biologii a metabolismu buňky a mechanismům účinku pesticidů.
Zákon pro aplikaci boscalidu stanovil povinnost odstupu 20m od hranice půdního bloku a pozemku, kde se mohou pohybovat zranitelné skupiny obyvatel. Určitě autoři zákonné úpravy věděli, proč tak bylo rozhodnuto.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

15.8.2020 20:46 Reaguje na Martin Grof
Koncentrace byla právě těch 0,2 mg, tedy taková, jaká být měla. Pokud naměřili 0,0053 mg,je to vlivem degradace přípravku a to je rovněž v pořádku. Takže znovu opakuji, je to jen laciný humbuk.
Odpovědět
MG

Martin Grof

16.8.2020 14:20 Reaguje na pavel peregrin
Tyto koncentrace by měly být detekovatelné na poli nejblíže ve vzdálenosti 20m od hranice půdního bloku, ale nikoliv na travnatém pozemku, kde si několikrát týdně hrají malé děti z MŠ a ZŠ! Tento pozemek by měl být reziduí boscalidu zcela prostý. Státu ani Vám tento zjevný rozpor se zákonem nevadí a evidentní ohrožování zdraví dětí je Vám dle Vaší dlouhodobé argumentace úplně lhostejné... Bezohledný zemědělec tady v rozporu se zákonem ohrožuje zdraví dětí ostatních spoluobčanů, i když by se mohl při troše ohleduplnosti a především při dodržování všech prováděcích předpisů takové situaci úplně vyhnout.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

11.8.2020 16:53 Reaguje na pavel peregrin
Tak ono by bylo zajímavé udělat ty odběry a testy na více podobných srovnatelných lokalitách. Protože ano, nemělo by tam být detekováno nic ... ale je to v našich běžných podmínkách vůbec reálné?

Odpovědět
pp

pavel peregrin

11.8.2020 18:09 Reaguje na Svatá Prostoto
Reálné to není, u nás ani kdekoliv jinde. Právě proto nemá cenu se s tím vůbec zaobírat, je to bouře ve sklenici vody.
Odpovědět
MG

Martin Grof

14.8.2020 01:15 Reaguje na pavel peregrin
Pane Peregrine, všude se problematikou zabývají, protože důsledky užívání jedů v zemědělství jsou doslova fatální. Vidět to dnes může úplně každý ve věci alespoň průměrně orientovaný jedinec. O všem jsme diskutovali jinde, takže se nebudu opakovat.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

15.8.2020 20:42 Reaguje na Martin Grof
Fatální důsledky? A jaké prosím konkrétně? Opakujete pouze vaše domněnky, protože aplikace pesticidů je jen střípkem v mozaice škodlivých vlivů na člověka a životní prostředí a určit procenticky váhu škodlivosti, to se na mě nezlobte, ale tu prostě určit nelze, protože je to mix.
Odpovědět
MG

Martin Grof

16.8.2020 12:55 Reaguje na pavel peregrin
Pane Peregrine, už jsem Vám je opakovaně jmenoval: kontaminace podzemních i povrchových vod pesticidy, půdní eroze, sucho, pokles biodiverzity - hmyz mizí před očima, drobná zvěř rovněž - zajíci, koroptve, bažanti..., draví ptáci, různí přirození predátoři dnes přemnožených hrabošů se vypařují z krajiny
U lidí čelíme epidemii onkologických onemocnění (podstatně silnější než celý covid), alergií, ADHD, poruchy soustředění, učení, hormonálních poruchy, autoimunitních onemocnění.
Připadá Vám to jako malá paseka? U pesticidů byly vlivy na všechny tyto následky opakovaně prokázány. Proto jich bylo tolik postupně zakázáno.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

18.8.2020 13:52 Reaguje na Martin Grof
Pouze opakujete vaše domněnky,je mi líto. S jistotou lze prokázat pouze kontaminaci vod, to jistě, ale vody jsou kontaminovány kromě pesticidů ještě mnoha jinými látkami. U ostatního je to již zmíněný mix, kde v žádném případě nelze určit jednoznačného viníka.
Odpovědět

Viktor Šedivý

12.8.2020 08:07
Takže pane Dohnale, co to je?
Osobní msta, touha někoho poškodit?
Odpovědět
MG

Martin Grof

14.8.2020 00:57 Reaguje na Viktor Šedivý
Takže pane Šedivý, chtělo by to především skutečně rozumět dané problematice.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

15.8.2020 20:48 Reaguje na Martin Grof
Myslím, že p. Šedivý tomu porozuměl velmi dobře a zdravým rozumem.
Odpovědět
MG

Martin Grof

16.8.2020 13:03 Reaguje na pavel peregrin
Nerozuměl, protože akcentoval a porovnával tzv. na placato výši koncentrace detekovaných látek. Kdyby věci rozuměl, tak by věděl, že velmi nebezpečné jsou právě opakované dávky velmi nízkých koncentrací. Proč tomu tak je, evidentně neví, a proto článek komentoval naprosto neodborným způsobem.
Odpovědět
MG

Martin Grof

16.8.2020 16:25 Reaguje na pavel peregrin
Kdybyste používali zdravý rozum, tak byste nikdy nevyvíjeli enormní úsilí k obhajobě zjevně neudržitelného používání jedů v otevřené přírodě. Doposud nepochybně poznaná dlouhodobá rizika násobně převyšují krátkodobé efekty v zemědělském byznysu.

Na posuzování některých věcí je zapotřebí skutečných znalostí. Tvrdit, že nižší koncentrace je méně nebezpečná, je na stejné úrovni, jako tvrzení, že infekční virus je méně nebezpečný než infekční bakterie, protože je mnohonásobně menší. Všichni dobře víme, že to není pravda.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

18.8.2020 13:43 Reaguje na Martin Grof
Zde se pouštíte do věcí, které jdou nad rámec vašich znalostí. Podle čeho usuzujete, že nižší koncentrace je automaticky více nebezpečná, i při opakovaném použití? To silně stojí na vodě a zrovna tak vaše přirovnání o viru a bakterii. Existují nebetyčné rozdíly ve virulenci jednotlivých bakterií a virů, virus rýmy nerovná se virus neštovic a zrovna tak bakterie Escherichia coli, ač může být nepříjemná, nerovná se bakterie Yersinia pestis. Tady to s velikostí opravdu nemá co dělat. Nejsmrtelnější viry a bakterie si moc mezi sebou nezadají.
Odpovědět
MG

Martin Grof

19.8.2020 12:32 Reaguje na pavel peregrin
Vážený pane, Vy o mých znalostech vůbec nic nevíte. Pro začátek si Vás dovolím odkázat na zjištění rozdílu mezi akutní a chronickou toxicitou. Nebezpečné jsou velmi nízké koncentrace. Dokonce více než ty vyšší. Důvod není zase tak složitý, ale předpokládá to poněkud podrobnější znalosti o metabolismu buněk, enzymatických reakcích a fungování imunitního systému.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

19.8.2020 14:24 Reaguje na Martin Grof
Je to vcelku jedno, akutní toxicita vás při vhodném agens zabije rychle, chronická vás může a nemusí zabít, což popřít nemůžete.
Odpovědět
MG

Martin Grof

19.8.2020 12:40 Reaguje na pavel peregrin
Doporučuji si zjistit informace o apoptóze a reparačních mechanismech.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

19.8.2020 14:23 Reaguje na Martin Grof
Řízenou apoptozu buněk, rakovinných, dokáže i obyčejná pampeliška lékařská. To doufám víte také.
Odpovědět
MG

Martin Grof

19.8.2020 20:19 Reaguje na pavel peregrin
Především apoptóza je žádoucí mechanismus, který poškozená buňka dokáže spustit a sama sebe zlikvidovat. Problém velmi nízkých koncentrací je, že poškozená buňka za pomoci reparačních mechanismů přežije, ale zůstane v organismu trvale poškozená. Neplní kvalitně svou původní funkci a ani imunitní systém ji nedokáže rozpoznat a zničit. Je zmutovaná a poteciálně nebezpečná. Proto jsou opakované velmi nízké koncentrace nebezpečnější než vyšší koncentrace, které buňky poškodí do té míry, že se spustí apoptóza nebo je rozliší a zlikviduje imunitní systém. To je ve velké zkratce celý vtip. Opakované dávky velmi nízkých koncentrací produkují v organismu další a další trvale poškozené buňky až se ucho utrhne. Příroda už dávno volá o pomoc a pan Minarčík je jenom jeden pěšák. Osobně nás nezajímá a nejde o žádné vyřizování čehokoliv. To je jenom jeho manipulativní způsob obhajoby. My hovoříme o toxickém a neudržitelném systému, který nám postupně tráví děti a celou přírodu.
Odpovědět
MM

Martin Minarčík

17.8.2020 11:06 Reaguje na pavel peregrin
Vypadá to, že autor tohoto článku píše na zadání oznamovatelů. Jak jinak si vysvětlit takovou pozornost. Samozřejmě, že inspektoři odebrali vzorky z pole, dle metodiky. Bohužel, tyto vzorky se v obsahu účinných látek neshodovaly s flekem v trávě. Můj názor je, že mi to vedle pole někdo nalil úmyslně. Oznamovatel většinou pachatel. …Hlavně pane redaktore pište jedy, jedy a ne přípravky na ochranu rostlin. Zajímavý je zájem oznamovatelů na ohrožení dětí a nejen dětí v naší vesnici Mnetěš. Pánu Martinovi Hinterlholzingerovi, který zařídil tuto kauzu, opakovaně utíká jeho pes. Jedná se o plemeno německého ovčáka a naposledy utekl tyto prázdniny a otřesně surově napadl ovce v jeho sousedství, což mělo velmi drastické následky - jedná se o týrání zvířat. Představa, že uteče do vsi nebo blízké školky a pustí se do dětí, které se teď o prázdninách pohybují ve zvýšené míře sami bez dozoru rodičů po vsi, je dost otřesná. Hlavně, že pán brání zdraví dětí. A ještě dodám, že není zdaleka sám, i ostatním členům spolku, kteří se vehementně snaží prosadit kauzu „O zajícovi" utíkají opakovaně psi a pohybují se po obci. Vážení pánové, proberte se a řešte urychleně zabezpečení a výcvik svých psů, aby se toto již nikdy neopakovalo!!!!! Opravdu urputnost řešit tuto „kauzu“ opakovaně ve spolupráci s „kamarádem" Dohnalem, panem autorem tohoto a předchozích článků je úsměvné. A korunu tomu všemu dodává psaní do diskuzí pod cizími nebo dokonce žádnými jmény!!
Odpovědět
pp

pavel peregrin

18.8.2020 13:48 Reaguje na Martin Minarčík
V podstatě jsem si to myslel, za takovýmito kauzami se obyčejně skrývá něco jiného.
Odpovědět
MG

Martin Grof

19.8.2020 14:19 Reaguje na Martin Minarčík
Pan Minarčík lže, jako když tiskne. Jím v pšenici aplikovaný BOSCALID byl detekován v uschlé i zelené trávě pozemku, kde si hrály děti. Když si šly hrát na kontaminovaný pozemek, tak zrovna na kukuřičném poli vedle cesty plečkoval a aplikoval lovodam ve směsi s herbicidem. Takže asi tak. Úplná paráda.
Myslím, že pan Vinkler v úvodu diskuse trefil do černého.
Jak tahle událost souvisí s útěkem psa k sousedovi na ovečky, který se stal zjevně cca za měsíc od patálie se zajícem, to ví asi jenom pánové Minarčík a Peregrin. Já bych potřeboval podrobnější vysvětlení. Dávat do souvislosti přeběhnutí ovčáckého psa do ohrady k ovcím s měsíc starou kauzou aplikace zemědělské chemie a zcela vyfabulovaným a naprosto hypotetickým útokem psů na mateřskou školku, to už je opravdu bizarní konstrukce nebo spíš naprostá zoufalost.
Snad si pan Minarčík dokáže vzpomenout na situaci, kdy policie na dálnici D8 nechala zastřelit dva býky. To byla opravdu nebezpečná situace. Jeden býk běžel na Prahu a druhý na Roudnici nad Labem. Těžko dnes říci, jestli běželi v rychlém nebo opatrněji v pomalém pruhu a jestli měli platnou veterinární prohlídku. Vzhledem k zásahu policie ta situace evidentně nebyla v pořádku.Takže bych na místě pana Minarčíka byl hodně opatrný, když komentuje pohyb něčích zvířat v nevhodném prostředí. Těžko situaci s býky kdokoliv z nás dokáže překonat.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

19.8.2020 17:37 Reaguje na Martin Grof
Vidím to asi tak, že si zde vzájemně vyřizujete účty, jako vždy je pravda někde v půli. To, že se v trávě zjistil boscalid, je pravda, ale v naprosto nicotné koncentraci a to, že tomu druhému utíká pes a zřejmě nebude tak neškodný je taky pravda, nebo to chcete popírat? Jak prosím vás souvisí s touto kauzou to, že na poli plečkoval a aplikoval lovodam s herbicidem? To je podle vás trestné?? Asi byste se měli vzájemně vzpamatovat, neotravovat zemědělce a on také asi nemá zájem neustále řešit konflikty.Já si dovedu docela dobře představit tyhle kverulanty, hlavně mezi právníky a ochranáři se dost vyskytují a otravují život,ale někdy také mohou rychle narazit, to když se potkají s někým, kdo pro ránu nejde daleko a beze svědků.
Odpovědět
MG

Martin Grof

19.8.2020 19:24 Reaguje na pavel peregrin
Plečkování není trestné, opravdu špatné je, když děti z MŠ mašírují na zdravotní procházku v oblaku prachu směsi půdního prachu umělého hnojiva a herbicidu a jdou si hrát na pozemek kontaminovaný boscalidem. Nic proti panu Minarčíkovi, ale tohle je úplně neakceptovatelné. Pan Minarčík se z toho snaží udělat osobní záležitost, ale nám jde o zdraví dětí. On je nám jinak úplně ukradený.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

20.8.2020 10:56 Reaguje na Martin Grof
Pokud děti jdou na zdravotní procházku, učitelka vidí, že se na poli pracuje, jdou oblaka prachu, jak píšete, pak si musím pomyslet něco o zdravém rozumu této učitelky. Je to podobné tomu, jako když si maminka s kočárkem mašíruje po polní cestě u pole, kde probíhá postřik a pak hystericky ječí. Víte, nejlépe by bylo přestat dělat z komára velblouda, vzájemně pro obě strany. Děti, které žijí ve městech a denně při cestě do a ze školy dýchají mix zplodin z automobilů, továren apod. jsou na tom nesrovnatelně hůř, ale to nikomu nevadí. Celá tato kauza je silně účelová.
Odpovědět
MG

Martin Grof

20.8.2020 11:18 Reaguje na pavel peregrin
Kauza není účelová, pozorně si přečtěte, co vám vysvětluji výše. Učitelky, když jsou v půli kopce, už nemají s dětmi kam utéct a jsou v pasti. O koantaminaci travnatého pozemku toxickým boscalidem, která je úplně v rozporu se zákonem, nemají ani tušení. Úcelová je především vaše ignorantská argumentace. Navíc, když vůbec nerozumíte biochemickým procesům a klidně se vydáváte za údajného odborníka.
Odpovědět
MG

Martin Grof

20.8.2020 11:33 Reaguje na Martin Grof
Kdyby jim zemědělec poslal ráno SMS nebo email, že tam bude aplikovat, tato kauza by vůbec nevznikla. Jenomže on to zcela vědomě neudělal.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

20.8.2020 15:11 Reaguje na Martin Grof
SMS nikdo posílat nebude, protože a) není povinen to dělat a za b), on ráno vůbec ještě nemusí vědět, že tu práci bude vykonávat. Pokud vás toto moje tvrzení překvapuje, pak vězte, že zemědělství není soustruh, který ráno zapnete, odboucháte x obrobků a v určenou dobu zase vypnete. V zemědělství se rozhodujete často z hodiny na hodinu a není zvláštností, že z různých důvodů měníte někdy práci i třikrát za den.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

20.8.2020 15:09 Reaguje na Martin Grof
Biochemik nejsem, ale z biochemie zkoušku mám, tudíž o tom něco málo vím. A proto vám s neochvějným klidem dál tvrdím, že celá kauza je účelová, nechutně rozmazaná a hystericky pojatá. V zájmu objektivity oběma stranami. Děti v žádném případě ohroženy nejsou a nebyly.
Odpovědět
MG

Martin Grof

20.8.2020 17:49 Reaguje na pavel peregrin
Já bych hlavně podtrhnul to něco málo, jenom proto můžete tvrdit, co píšete. Jinak věřte tomu, že nízké koncentrace jsou velmi nebezpečné. Některé agrochemikálie těm dětem mohou doslova zničit celý život. To není hysterie, ale seriózní vědecký výzkum.
Odpovědět
MG

Martin Grof

20.8.2020 18:01 Reaguje na Martin Grof
Jinak on to cca 5 let MŠ a ZŠ hlásil, takže to šlo. Vaše argumenty jsou proto jenom obyčejná latina, kterou vysype z rukávu každý otrlý rutinér, aby odůvodnil svou lhostejnost a cynickou bezohlednost. Není nic snazšího, než poslat upřesňující SMS, klidně 3 denně. To netrvá ani 5 minut a zdraví dětí má nepochybně vyšší hodnotu než 3 SMS pana zemědělce.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

21.8.2020 09:05 Reaguje na Martin Grof
Znovu opakuji a s naprostým klidem, že povinnost hlásit nemá a pokud hlásil, tak jen proto, aby už měl klid. Kdybych byl já na jeho místě, nehlásil bych nic, i kdybyste se na hlavu postavili. Zákon platí pro všechny stejně.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

21.8.2020 09:03 Reaguje na Martin Grof
Ale není, nepodsouvejte mi to. Pokud o tom víte víc, jakože to tvrdíte, těmito názory to zároveň vylučujete. V tom případě byste musel děti zavřít do akvária, protože nízkým dávkám toxických látek jsou vystaveny DENNĚ A VŠUDE. A teď mi to zkuste vyvrátit.
Odpovědět
MG

Martin Grof

22.8.2020 01:25 Reaguje na pavel peregrin
Proč bych Vám to vyvracel, když je to častokrát pravda. Ale není to přeci důvod, proč rezignovat na dodržování pravidel a vzájemnou ohleduplnost. Kvůli tragickým následkům pasivního kouření bylo kouření vytlačeno z veřejných prostor.

Důvodem pro legálnost používání jedů v zemědělství jsou velmi přísné prováděcí předpisy pro jejich aplikaci. Jinak by vůbec většina POR nemohla být nikdy umístěna na trh. Ovšem praxe nakonec vypadá zcela jinak. Striktní předpisy málokdo dodržuje.
Následky jsem už opakovaně vypsal. Nikoho není nutné zavírat do akvária, stačilo by neporušovat zákonné a podzákonné normy a chovat se s úctou a respektem ke všemu živému.
Odpovědět
MG

Martin Grof

22.8.2020 07:48 Reaguje na Martin Grof
Ještě je úplně ukázkový ten kontrast Vašeho uvažování.
Povinnost hlásit aplikace zákon nestanoví, tak byste nikomu nic za žádnou cenu nehlásil, protože pro každého platí zákon stejně a ten hlášení aplikace nenařizuje.

Pakliže byl zjevně porušen zákon při aplikaci boscalidu - dle Vašich vlastních slov byla původní kontaminace necílového pozemku v plné aplikační koncentraci (jinak to ani být nemohlo) - porušení zákona najednou nikoho včetně státu nezajímá, protože proč by ho měl pan zemědělec dodržovat kvůli nějakým dětem, když on předpisy při svém byznysu porušuje úplně stejným způsobem, jako všichni ostatní zemědělci.

Mám takový pocit, že ta Vaše skupina obhájců agrochemikálií tady veřejně s totální drzostí a arogancí tvrdí, že si prostě bude při svém kšeftu dělat, co uzná za vhodné, bez ohledu na jiné lidi, přírodu i platné zákony. Navíc při téměř úplné absenci základních znalostí dané problematiky.
Nějaké zdraví dětí, vědecké výzkumy, zákonné předpisy nebo ostatní živá příroda nebudou panu zemědělcovi mařit byznys.

Pevně věřím, že většina lidí nechce žít v takové banánové republice. Kde o kvalitě života bude rozhodovat filozofie bezohledných jedinců.

Odpovědět
pp

pavel peregrin

22.8.2020 09:55 Reaguje na Martin Grof
Jsem rád, že vám trochu došly argumenty a nesnažíte se mi vyvracet moje námitky, ostatně to ani při vašem vzdělání jaksi nejde, že? Dále se chytáte do vlastní pasti- nebylo tam náhodou řečeno, že vypálený flek obsahoval NEJEN boscalid, ale i látky, které v žádném případě spolu aplikovány být nemohly? Tady asi máte ve vašem vzdělání podstatné mezery. A ujišťuji vás, že my zemědělci si opravdu budeme dělat to, co uznáme za vhodné, samozřejmě při dodržování zákonných norem. Nikdy jsem nikde netvrdil, pokud někdo zákon porušuje, ať nenese odpovědnost, ale v žádném případě se to netýká této účelově vykonstruované pseudokauzy, se zjištěnými látkami hluboce pod povolené normy. Protože pokud by toto mělo vadit, pak vám znovu opakuji, že vadit by muselo v běžném životě naprosto všechno. Nesnažte se tady mást veřejnost líbivými kecy o ničem a ještě to zaštiťovat vědeckými "argumenty".
Odpovědět
MG

Martin Grof

24.8.2020 10:09 Reaguje na pavel peregrin
Prosím Vás:
Po 12 dnech byla detekována rezidua Boscalidu na velmi frekventovaném rekreačním pozemku. Původní koncentrace v den aplikace byla nepochybně odpovídající aplikačnímu roztoku. Nařízený odstup pro aplikaci je 20m. Povolená norma je 0,0 a rezidua tam tedy nemají co dělat!

Nepochybně byl porušen zákon!

To, že jsou opakované dávky velmi nízkých koncentrací často nebezpečnější než ty vyšší, to by si měli všichni porovnávači zjištěných hodnot naměřených koncentrací jednou pro vždy zapamatovat. Jsou to přesně ty koncentrace, které stojí za vznikem rakoviny a dalších závažných onemocnění!

Ty vysoké koncentrace jsou potom nebezpečné především v případě akutní otravy toxickou látkou.

Takže netuším, které argumenty mi údajně došly. To, že potenciálním zdrojem dalších nebezpečných látek může být i jiná lidská činnost, než zemědělství, nelze nikdy vyloučit a především to není tématem tohoto článku.

K těm ostatním látkám na spáleném fleku se velmi správně vyjádřil pan Vinkler v prvním diskuzním příspěvku, takže to nebudu opakovat.

Toto není pseudokauza!!! Jedná se o úplně čítankovou ukázku nedodržování legislativy zemědělcem, který si zřídil manipulační plochu pro doplňování agrochemikálií mimo půdní blok. Místo toho, aby veškerou činnost ve smyslu prováděcích předpisů prováděl výhradně a pouze na ošetřovaném půdním bloku.

Tvrzení pana Minarčíka, že mu tam ty fungicidy vylil někdo jiný, aby mu uškodil, mu neuvěří ani ty zasažené děti z MŠ. Taky by si měl dávat pozor na své býky, jejich pohyb po dálnici a následný odstřel by se dal klidně kvalifikovat jako skutečné týrání zvířat a obecné ohrožení. Měl veliké štěstí, že tam tehdy nikdo nezemřel. V tomto případě by spojitost se smrtí byla viditelná a ani pan Peregrin by s tím nic nenadělal.
Děti zasažené jeho zemědělskou chemii už takové štěstí mít velmi pravděpodobně nebudou! Akorát, až se u nich zákeřná nemoc později projeví, uplyne více vody, a pan zemědělec už nebude postižitelný a nějaký další pan Peregrin bude tvrdit, že se přeci nedá prokázat, která buňka zmutovala v rakovinnou jako první a které kontaminanty za to vlastně mohou...
Právě, abychom nemuseli později vést takové neřešitelné úvahy, je nutné tlačit systém alespoň do dodržování platných předpisů. A TY BYLY V TOMTO PŘÍPADĚ NEPOCHYBNĚ PORUŠENY A STÁTNÍ SYSTÉM OCHRANY NAŠEHO ZDRAVÍ NEZAFUNGOVAL.

Odpovědět
rl

rýpal lesní

27.8.2020 14:26 Reaguje na Martin Grof
Bingo.

Buďte ubezpečen, že pan Peregrin nehájí nic jiného než "svůj kšeft".

A v otázkách podobných případů mám i osobní zkušenosti, že zakrývání svinstev je zde hodně podporovaná činnost. Historicky dlouze a napříč politickým, podnikatelským, i úředním spektrem. To jen na okraj. Někteří si jsou zkrátka rovnější.

<rýpal lesní>
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist