https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-f.n-mana-aarhuska-umluva-a-povolovani-chemie-na-polich
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vladimír F. Mana: Aarhuská úmluva a povolování chemie na polích

4.11.2020
Pole, kde působí hraboš.
Pole, kde působí hraboš.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Vilém Jurek / archiv autora
Byla doba, kdy Češi jásali, že se “vláda věcí lidu” k lidu navrátila, leč byla také doba, kdy sousloví věci veřejné bylo silně spojeno s podivným podnikatelským projektem Víta Bárty a s jeho neslavným působením nejen v Poslanecké sněmovně, ale také ve vládě České republiky. Přesto jsme již před více jak dvaceti lety, tedy dávno před našim vstupem do Evropské unie, udělali významný krok k lepšímu informování občanů a k jejich zapojení do rozhodování o otázkách ochrany životního prostředí a lidského zdraví. Jako stát jsme dobrovolně přistoupili k „Úmluvě o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí”, která bývá zkráceně označována jako „Aarhuská úmluva”. Z právního hlediska se Česká republika rozhodla stát stranou (členem) mnohostranné mezinárodní smlouvy, přičemž je důležité zmínit, že podle české Ústavy mají ratifikované mezinárodní smlouvy v případě konfliktu s českým zákonem přednost.
 

I když jsme od roku 1989 ušli velký kus cesty od diktatury k občanské společnosti, která si hájí právo na život ve zdravém prostředí, mělo by být zapojení české veřejnosti do rozhodování o otázkách ochrany životního prostředí a lidského zdraví ještě významnější.

Kromě participace na přípravě koncepcí, politik i zákonů se náš stát schválením Aarhuské úmluvy zavázal zapojovat veřejnost také do rozhodování o činnostech, které mohou mít významný vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel a které jsou povolovány jinými „právně závaznými normativními nástroji”, jak o tom hovoří článek 8 této úmluvy.

Typicky se může jednat např. o rozhodování Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), který zastupuje Ministerstvo zemědělství při povolování aplikace nejrůznějších chemických látek a směsí na naše „širé rodné lány“. Povoluje tedy činnosti a používání látek, které bez jakýchkoli pochybností mohou mít významný vliv na několik složek životního prostředí, konkrétně na vodu, půdu i přírodní ekosystémy. ÚKZÚZ při své činnosti vydává správní rozhodnutí a nařízení (tedy používá právně závazné normativní nástroje) a činí tak zcela bez zapojení dotčené veřejnosti.

Možná nejsem sám, kdo má silný a nepříjemný pocit, že na jedné straně dokážou někteří zástupci české veřejnosti velmi fundamentálně bojovat proti veřejně prospěšným stavbám typu dálnice a na straně druhé jsme zcela rezignovali na možnosti, které nám dávají mezinárodní úmluvy v oblasti jiných aktivit významně ovlivňujících životní prostředí i zdraví lidí.

Jako velmi aktuální mne v této souvislosti napadá novela zákona o rostlinolékařské péči z dílny Ministerstva zemědělství, která je v současné době v mezirezortním připomínkovém řízení. Jedná se totiž o zákon, o kterém se moc nemluví a kterému by opravdu slušelo, kdyby byl doplněn o pravidla účasti veřejnosti v řízeních, která podle tohoto zákona vede ÚKZÚZ a kterými jsou povolovány aplikace chemických látek na českých polích. Takové aktivity nemají totiž pouze přímý vliv na přírodu, ale zprostředkovaně i na zdraví každého z nás.


reklama

 
foto - Mana Vladimír F.
Vladimír F. Mana
Autor vystudoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. V oboru ekologie, ochrana dřevin a ochrana přírody a krajiny pracuje od roku 1992.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (18)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

pp

pavel peregrin

4.11.2020 07:07
A co třeba zapojit veřejnost do diskuze a přípravy očkovacích látek, do schvalování léků? To by se vám pane Mano nelíbilo? I tyto věci mají přece velký dopad na zdraví a spokojený život obyvatelstva. Určitě by to byl velký přínos, uvažujte o tom.
Odpovědět

Jan Šimůnek

4.11.2020 08:45 Reaguje na pavel peregrin
Rozhodně by veřejnost měla být informována, co se, kde a kdy bude stříkat. Konkrétně, ne stylem "v březnu až červnu provedeme na našich polích deset postřiků".

To, že by nějací aktivisté měli rozhodovat o tom, které agrochemikálie se budou používat a které ne, je pochopitelně naprostá pitomost.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

4.11.2020 08:47 Reaguje na Jan Šimůnek
Ale k čemu by to veřejnosti bylo? V podstatě by to byla jen informace navíc.
Odpovědět

Jan Šimůnek

4.11.2020 12:12 Reaguje na pavel peregrin
Zavřít kočky a včely, nepouštět do okolí daných ploch děti (a našlo by se toho víc).
Odpovědět
pp

pavel peregrin

4.11.2020 12:55 Reaguje na Jan Šimůnek
Z portfolia přípravků, které budou pro příští roky povoleny, nevadí kočkám nic, dále včelaři sami uznali, že hlášení pro ně postrádá smysl, protože to by včely ani nevylétly a tak zbývají pouze ty děti. Pokud je nehlídá matka blbka, která je pustí do ošetřeného pole si hrát, nic se neděje, a i kdyby, organofosfáty se už neaplikují, tudíž k otravě nemůže dojít.
Odpovědět

Jan Šimůnek

4.11.2020 13:54 Reaguje na pavel peregrin
Letos nám uhynul, asi na nějaký postřik řepky, kocour. Když jsem volal na veterinu, dozvěděl jsem se, že se jedná o asi sedmý případ jen u něj za daný den.
Včelař, který má úly od naší chalupy přes silnici mi jasně řekl, že by taková informace pro něj byla užitečná, protože na jeden dva dny se včely zavřít dají.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

4.11.2020 16:46 Reaguje na Jan Šimůnek
Letos ještě byly organofosfáty povoleny, v tom případě by se to stát mohlo. Ale pokud jsou-a ve velké většině jsou- včelaři obklopeni více zem. subjekty, tak by se uzavírali.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

4.11.2020 17:36 Reaguje na Jan Šimůnek
Promiňte, pane Šimůnku, ale ten váš včelař nedostal ze systému informaci o prováděném postřiku? Tak ať si zjedná pořádek, naši zemědělci v okolí našich úlů hlásí všechno. A je to v pořádku.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

4.11.2020 17:59 Reaguje na Katka Pazderů
Zemědělci jsou povinni hlásit pouze přípravky včelám škodlivé, přípravky s přijatelným rizikem pro včely ohlašovací povinnosti nepodléhají, pouze je u nich doporučeno provádět aplikaci mimo let včel.
Odpovědět

Jan Šimůnek

5.11.2020 08:32 Reaguje na Katka Pazderů
V systému byla pouze informace, že v průběhu března až června bude provedeno deset postřiků. Bez jakéhokoli dalšího upřesnění. Ten zákon je prostě špatný a měla by být jasně dána povinnost to upřesnit na úroveň minimálně konkrétního dne. A ta informace by měla jít do informačních systémů dotčených obcí, aby se to mohlo vyhlásit místním rozhlasem nebo pustit občanům do mobilů.
Odpovědět
PB

Petr Blažek

4.11.2020 16:55 Reaguje na Jan Šimůnek
Podobná pitomost už platí ve vztahu ke včelařům . V naší oblasti se pole různých firem střídají mezi sebou . Když vezmete vzdušnou čarou průměr pěti kilometrů tak se určitě za hezkého počasí pokaždé někde něco stříká tak co s takovou informací můžete jako včelař dělat
Odpovědět

Jan Šimůnek

5.11.2020 08:36 Reaguje na Petr Blažek
Nicméně pokud se bude stříkat v bezprostřední blízkosti úlů, tak nějaké preventivní opatření smysl má, protože pak hrozí kompletní úhyn včelstev. To je, bohužel, v souvislosti s postřiky naprosto běžný jev a vymáhání odškodného je velice složité a nastavené záměrně tak, aby se včelař pokud možno ničeho nedomohl.
IMHO by měl zemědělec automaticky platit všem včelařům částku, odvozenou z blízkosti a počtu včelstev a z charakteristiky příslušného přípravku.
Odpovědět
PB

Petr Blažek

6.11.2020 17:25 Reaguje na Jan Šimůnek
Nezlobte se, ale to je zase pouze bublina která se s oblibou nafukuje. V ČR je v přepočtu na obyvatele nejvíce včelařů v Evropě a skutečně prokázané otravy jsou řádově v jednotkách případů. Když to bylo možné tak se dokonce včely vozidly na kraj pole s řepkou a žádný problém to při dodržení správných postupů nikdy nebyl.
To jestli stříkáte těsně vedle nebo 1,5 km daleko je úplně jedno a v tom jsou ty hlášení k ničemu, protože jestli by jste z nich měl strach tak by jste ty včely nemohl vypustit vůbec.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

4.11.2020 10:01
Návrhy zákonů si můžete ověřit v rámci procesů jejich tvorby na webu Poslanecké sněmovny. Máte také plné právo svému poslanci (ům) zaslat své připomínky návrhy na doplnění apod.
Aarhuská úmluva se netýká legislativních procesů při tvorbě nových zákonů.
To je zcela jiná parketa.
Odpovědět
PB

Petr Blažek

4.11.2020 17:11
Česká společnost má samozřejmě spoustu příležitostí jak ovlivnit životní prostředí aniž by se museli plést do odborných diskusím, jak a nebo která účinná látka škodí životnímu prostředí.
Každý má možnost se rozhodnout kam pojede na dovolenou a jakou uhlíkovou stopu za sebou zachová. Ale ono je jednodušší obvinit někoho jiného, někoho koho vidím z jedoucího auta jak pachtí někde na poli s postřikovačem zatímco já si užívám života co hrdlo ráčí. Každý může začít sám u sebe. I ty dálnice a obchvaty jež jste zmiňoval se staví z velké části proto aby se lidé mohli bavit, aby mohli bydlet na venkově a každý den (většinou manžel i manželka zvlášť) dojíždět do města. Tam začněte s ochranou ročně jenom u nás zmizí na 5000 ha zemědělské půdy.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

4.11.2020 17:56
Mohu Vás ujistit, že UKZUZ nepovolí do užívání žádný přípravek, který by neměl doložené studie o své škodlivosti. Většina přípravků v dávkách, které se používají na hektar, jsou méně škodlivé, než cukr volně přidávaný do potravin.
Varování o nebezpečnosti cukru sice také jsou, ale kdo by tomu věnoval pozornost, že?
Lidé jsou divní, řeší Covid, ale že denně umírá v ČR 137 lidí na nemoci srdce a cév, způsobené často špatnou životosprávou, to není důležité.
Odpovědět

Jan Šimůnek

5.11.2020 08:38 Reaguje na Katka Pazderů
Jsem toho názoru, že ten covid je spíš dán politickými důvody. Některým lidem se prostě líbí mít diktátorské pravomoci.
Odpovědět
DA

DAG

5.11.2020 08:13
Pana Manu už nebaví vlci? ;) Vrhl se teď na chemii.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist