https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-kdo-opravdu-provozuje-greenwashing
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vladimír Wagner: Kdo opravdu provozuje greenwashing?

14.7.2022
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Blanka Štiková / Ekolist.cz
Začátkem minulého týdne neprošla v evropském parlamentu námitka proti taxonomii, která stanovuje podmínky pro zařazení jaderných technologií k udržitelným a plynu jako udržitelného na přechodnou dobu. Zelení protijaderní aktivisté okamžitě rozběhli další intenzivní kampaň proti jaderné energetice a označují její zařazení do taxonomie jako greenwashing.
 
Příkladem takového postupu je článek Adama Rektora-Polánka v Deníku Referendum nebo článek Edvarda Sequense „Jaderný greenwashing nakonec zvítězil“ na Ekolistu. Připomeňme, že Edvard Sequens je dlouhodobým bojovníkem proti jaderné energetice už od devadesátých let a patří k těm, kteří nejen v rámci organizací jako Hnutí Calla, Greenpeace, Hnutí Duha a dalších intenzivně bojovali za to, aby se první dva bloky v Temelíně nedokončily a nespustily a jaderná elektrárna v Dukovanech se odstavila co nejdříve, nejpozději po třiceti letech provozu. Pokud by své názory realizoval a prosadil, tak bychom dnes neměly v provozu žádný jaderný blok. Jak by to pak vypadalo s využíváním fosilních paliv u nás a emisemi oxidu uhličitého si myslím dokáže představit každý sám. V evropském kontextu dokázala intenzivní ideologická kampaň mezinárodních organizací tohoto typu zastavit rozvoj jaderné energetiky v Evropské unii a v Německu vedla k Energiewende a odchodu od jádra. V případě Německa, kde se poslední tři z moderních reaktorů, které ještě nejméně dvacet let mohly produkovat nízkoemisní elektřinu, odstaví na konci tohoto roku, se tak dospělo k extrémní závislosti na zemním plynu. I to byl důvod, proč Německo vybudovalo plynovody Nord Stream I a II a stalo se dominantně závislé i v elektroenergetice na ruském plynu.

Rozdíl mezi různými energetickými koncepcemi ukazuje porovnání vývoje ve Francii a Německu. Francie má již několik desetiletí nízkoemisní elektroenergetiku a vzhledem k intenzivnímu využívání elektřiny při vytápění je spotřeba zemního plynu a fosilních paliv v těchto oblastech malá. Právě energetická krize, která v Evropské unii začala po intenzivním zavíráním jaderných a uhelných zdrojů už během letošní zimy a prohloubila se invazí Ruska na Ukrajinu, přiměla Francii k návratu k rozvoji jaderné energetiky a využití plného potenciálu životnosti již postavených bloků. To snad povede ke konci diskuze, jestli a kdy stávající bloky předčasně odstavit, a tím i k odpovídající péči o ně, která předejde problémům, které se u nich nyní objevily.

Naproti tomu v Německu je přes 40 % elektřiny produkováno fosilními zdroji, a i pro vytápění se ve velké míře využívají právě tyto, hlavně zemní plyn. Německo trvá na odstavení posledních jaderných bloků na konci tohoto roku. Tím přijde o 6 % produkce elektřiny, kterou budou muset vyrobit dominantně fosilní zdroje. Německo sice plánuje zrychlit výstavbu obnovitelných zdrojů. Zde však bude stále více narážet na odpor obyvatelstva proti stále většímu pokrytí území hlavně ve vnitrozemí stále většími vrtulemi. A ten hlavně v Bavorsku s růstem počtu vrtulí a jejich environmentálními dopady roste. Stejně tak je velký odpor proti stavbě nezbytných vedení velmi vysokého napětí, které mají přivést na průmyslový jih Německa elektřinu z extrémně centralizovaných velkých větrných farem na severním mořském pobřeží. Stejně tak se naráží na to, že dominantní část fotovoltaických panelů se dováží z Asie a projevuje se výpadek v dodávkách samotných panelů i surovin pro jejich výrobu i produkci potřebné elektroniky. V řadě posledních aukcí na dotace pro solární a větrné zdroje se tak nedaří naplňovat nabízený objem. Stále více se také naráží na to, že nejsou potřebné technologie pro akumulaci, bez které se efektivní využití těchto fluktuujících zdrojů neobejde. Protijaderná kampaň zelených aktivistů, příklon evropských politiků k jejich ideologii a neuvážený odchod od domácího uhlí bez zajištění náhrady pomocí nízkoemisních zdrojů přivedly Evropskou unii, a hlavně Německo, k extrémní závislosti na ruském zemním plynu a současné energetické krizi. Pokud Evropská unie nezačne čelit jejich greenwashingu a neobnoví své kompetence v oblasti jaderné energetiky, nepodaří se zde vybudovat nízkoemisní energetiku a splnit cíle na snižování emisí skleníkových plyn.

Zařazení jaderných zdrojů do taxonomie udržitelných zdrojů je jen prvním malým krokem na této cestě. Obecně nejsem úplně přesvědčen o účelnosti takového typu taxonomie, zvláště, když je ve větší míře vytvářena na ideologických a politických základech, než na základě technologických a vědeckých poznatků. Dost často navíc umožňuje nejednoznačnou či nepříliš srozumitelnou interpretaci požadavků na schválené zdroje. To vede k značnému nárůstu byrokracie i podhoubí pro korupci. Pochopitelně bude vše záviset na konkrétní realizaci a uplatnění této taxonomie, a také, kde všude bude vyžadována. Když už však byla tato taxonomie zavedena, a má se týkat hlavně financování, tak je pro jadernou energetiku klíčové zařazení do ní. Velké investice jsou totiž nejvíce závislé na financování a dosažitelné ceně peněz.

Je potěšující, že i tak protijaderní europoslanci jako je Luděk Niedermayer nakonec námitku proti zařazení jaderné energie do taxonomie nepodpořili. Naopak, jako extrémně protijaderná strana se ukázali vládní Piráti. Všichni jejích europoslanci, jako jediní z těch českých, pro námitku hlasovali. Snažili se to zamluvit tím, že dominantně to bylo dáno odporem proti dovozu plynu z Ruska. Ovšem už nevysvětlili, jak tedy po potopení jaderné energetiky budou tu nízkoemisní energii produkovat. Právě jaderné bloky by mohly z významné části zemní plyn nahradit. Piráti dobře ví, že plyn lze dovážet i odjinud než z Ruska. Zároveň ví, proč došlo ke spojení plynu a jádra, a jak křehká a problematická je dohoda v Evropském parlamentu o těchto otázkách. A také vědí, že strany Zelených, v jejichž klubu jsou, námitku cílily dominantně právě proti jaderné energetice. Pirátští europoslanci nevysvětlili, jak by řešili situaci se ztížením a prodražením cesty k financování pro jadernou energetiku, když by se taxonomie nepřijala. Zvláště v případě Česka, které předpokládá výstavbu nových jaderných bloků i financování údržby a vylepšování těch existujících, a bez jaderné energetiky se při cestě k nízkým emisím neobejde.

Mám dojem, že nejen pirátští poslanci nedokáží domýšlet dopad svých činů. Předchozí části prezentují fakta jasně dokazatelná čísly třeba právě při srovnání energetiky Francie a Německa. Nyní si dovolím jeden osobní názor. Nejsem politolog, takže nedokáži posoudit, jak blízký je realitě. Myslím si však, že v případě, kdyby byl německý energetický mix podobný tomu francouzskému a Německo i celá Evropská unie by právě i vlivem ideologické protijaderné kampaně zelených organizací a obecně zelené ideologie nebyla tak silně závislá na ruském plynu i dalších fosilních surovinách, neodvážil by se Putin a Rusko rozpoutat tuto válku na Ukrajině. Putin předpokládal na Ukrajině rychlé vítězství, ne takto dlouho válku. Zároveň předpokládal, že Německo kvůli jeho silné závislosti na ruských fosilních palivech nutných pro realizaci Energiewende bude silně odrazovat od podpory Ukrajiny a zaručí zdrženlivý postoj u celé Evropské unie.

Podívejme se, jak vypadá ideologizace a greenwashing v podání Edvarda Sequense v jeho příspěvku. Pan Sequens uznává, že jaderné zdroje jsou nízkoemisní, zdůrazňuje však, že mohou být ještě jiné environmentální dopady, které je třeba vzít v úvahu. Ovšem různé environmentální dopady mají nejen jaderné, ale také obnovitelné zdroje. A některé z nich mají environmentální dopady docela dramatické. Uhelná produkce, a částečně i jaderná, se v některých evropských státech nahrazuje masivním spalováním biomasy. V řadě případů jde o velké elektrárny spalující dřevo dovezené přes oceán. Environmentální dopady masivního využívání spalování biomasy jsou dramatické. Spalování biomasy konkuruje produkci potravin i environmentální funkci krajiny. A řadu environmentálních dopadů mají i další obnovitelné zdroje. Podívejme se, jaké konkrétní problematické stránky zmiňuje Edvard Sequens u jaderné energetiky.

1. „Existující riziko jaderné havárie s dramatickými následky pro životní prostředí a lidské zdraví.“ Má pravdu v tom, že v případě jaderného bloku není vyloučená i velká havárie s únikem radioaktivity. V historii jaderné energetiky však nastaly pouze dva případy, Černobyl a Fukušima, kdy došlo k dramatickým dopadům na životní prostředí, a pouze v případě Černobylu došlo i k dramatickým dopadům na lidské zdraví. A i tam to byly dopady ve srovnání s jinými přírodními a průmyslovými katastrofami dost omezené. Podrobněji je srovnání dopadů v Černobylu a Fukušimě popsáno v článku z doby krátce po havárii ve Fukušimě. Zároveň je třeba připomenout, že havárie ve Fukušimě I byla následkem jedné z největších přírodních katastrof, jejíž dopady daleko převýšily dopady samotné havárie elektrárny. A nyní, po necelých dvanácti letech, začala revitalizace a návrat obyvatel i nejsilněji zasažených oblastí v blízkosti elektrárny. Dále je třeba připomenout, že u obnovitelných zdrojů, hydroelektráren, došlo k více haváriím s daleko většími dopady na lidské zdraví i životní prostředí. Jmenujme třeba tu největší na kaskádě přehrad v Číně. U některých zdrojů je sice počet mrtvých při havárii malý, ale pravděpodobnost havárie je naopak relativně vysoká. Zmiňme třeba exploze či jiné havárie u bioplynových stanic. Pokud tak vezmeme počet obětí nebo škody v celém životním cyklu zdroje přepočtený na jednotku vyrobené energie, tak jaderné zdroje vycházejí stejně i lépe, než je tomu u obnovitelných zdrojů

2. „Jaderné elektrárny vyžadují velmi velké množství vody pro svůj provoz, zejména chlazení. Snížená dostupnost chladící vody, která je také důvodem pro omezení výkonu plánovaného nového reaktoru v Dukovanech, vede v zahraničí periodicky ke snížení nebo dokonce přerušení výroby elektřiny v posledních letech, přičemž klimatická změna přinese v Evropě ještě více sucha.“ Je třeba zdůraznit, že tato voda z krajiny nezmizí, ale odpaří se a jinde o to více zaprší. Je to vlastně umělý malý vodní cyklus. Jaderné bloky je třeba stavět u odpovídajícím způsobem dimenzovaných vodních zdrojů. A pochopitelně je potřeba i technologii chlazení využít odpovídající. Je tak třeba využít k chlazení chladící věže i v případě umístění u velkých řek. V tom případě by se některé francouzské bloky nemusely v létě odstavovat. Podobně lze využít dokonce i suché chlazení. Je to náročnější a nákladnější, ale lze tak řešit nedostatek vodních zdrojů i případný vliv klimatických změn. Ovšem podobný problém mají i jiné tepelné zdroje, tedy i ty na biomasu nebo spalování zelených plynů.

3. „Těžba uranu způsobuje výrazné znečištění životního prostředí. Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) uvedl, že dopady těžby a zpracování uranu jsou srovnatelné s uhlím. Sanace uranových dolů v řadě zemí světa je stále nevyřešeným problémem. Těžba a upracování uranové rudy po sobě zanechaly škody velkého rozsahu i v České republice, která byla nucena na jejich sanace od roku 1989 vynaložit přibližně 50 miliard korun a dalších 60 miliard ještě vydá“. Těžba uranu má negativní účinky. Ovšem objem vytěženého materiálu a počet těchto dolů je o několik řádů nižší než u fosilních paliv. Zároveň je třeba zmínit, že objem vytěžených materiálů a environmentální dopady jsou v tomto případě u obnovitelných zdrojů srovnatelné, či spíše i větší právě u obnovitelných zdrojů. Zvláště, když k tomu připočteme potřebu akumulace. Stačí připomenout dopad těžby lithia, vzácných zemin, či kobaltu a dalších materiálů nezbytných pro větrnou a solární energetiku i baterie. Vyhořelé palivo lze navíc i recyklovat, a tak výrazně snížt nároky na těžbu uranu.

4. „Navzdory desítkám let vývoje jaderného odvětví zůstává problematická otázka nakládání s vyhořelým jaderným palivem a dalšími vysoko radioaktivními odpady, které zůstanou nebezpečné pro biosféru po další statisíce let. Hledání místa pro hlubinné úložiště v České republice se potýká s nesouhlasem dotčených obcí pro zásadní dopady do životů jejich obyvatel a rizika pro podzemní vody.“

Se zacházením s vyhořelým jaderným palivem není žádný technický problém. Jeho objem je velice malý. Celý vyprodukovaný objem za dobu životnosti jaderné elektrárny lze uložit v relativně malém přechodném úložišti v areálu elektrárny. Zde je pod velice přísným a pečlivým dozorem. Zatím nikdy v této oblasti nenastal problém. Navíc lze v případě intenzivního využívání jaderné energetiky počítat s jeho přepracováním a zmenšením jeho objemu i radiochemické nebezpečnosti. I metoda případného konečného uložení byla úspěšně demonstrována ve Finsku a na podobném konečném úložišti se pracuje i ve Finsku. Zde je možné ukázat, a třeba i pozůstatky přírodního reaktoru v Gabonu jasně demonstrují, že takové geologické úložiště je bezpečné. Zároveň lze na příkladu takového úložiště potvrdit, že taxonomie je hodně postavena na politice bez ohledu na technologickou realitu. Je třeba zdůraznit, že o taxonomii zaměřené na jaderné zdroje existuje ve sdělovacích prostředcích celá řada dezinterpretací. Rozebíral jsem to podrobněji v článku na Ekolistu. V případě jaderných zdrojů nejde například o přechodnou dobu jejich využívání a časové limity pro konkrétní podmínky jen zajišťují stabilitu na danou dobu pro investory. Průběžně by se měly dané podmínky posuzovat podle technologického vývoje. Mohou pak zůstat i po daném časovém limitu nebo se změnit. Celkově by měla být taxonomie zaměřena na uplatnění co nejlepší technologie z pohledu udržitelnosti a environmentálního dopadu. To znamená, co největší zaměření na recyklaci vyhořelého paliva. Připomeňme, že vyhořelé palivo vytažené z aktivní zóny musí nějaký rok chladnout v bazénu, pak i desetiletí v suchém přechodném úložišti ve speciálním kontejneru a pak teprve může jít na recyklaci. V případě, že by mělo jít vyhořelé palivo bez recyklace do geologického úložiště, tak by mělo počkat v suchém přechodném úložišti ještě déle. I současné recyklované palivo typu MOX a REMIX může být recyklováno vícenásobně, i když celkový počet recyklací je omezen. Než je tak možné i nerecyklované vyhořelé palivo uložit do trvalého úložiště, uplyne řada desetiletí. To je důvod, proč se s trvalým geologickým úložiště u nás nepočítalo před rokem 2065. Pokud bychom počítali s recyklací, posunuje se jeho potřeba ještě mnohem dále ke konci století. Navíc by se recyklací mohl i dramaticky zmenšit objem silně radioaktivního odpadu, a pak by v případě společné politiky Evropské unie nemuselo být takové úložiště v každém státě Evropské unie. Požadavek vybudovaného trvalého úložiště do roku 2050 pro každý stát využívající jadernou energetiku je tak v taxonomii spíše absurdní. Je tam prosazen protijadernými aktivisty, kteří tak doufají zabránit výstavbě nových jaderných bloků. Pokud se tak v budoucnu přistoupí k vytváření taxonomomie podle reálných vědeckých a technologických znalostí, tak by se právě tato podmínka měla zrušit.

5. „Jaderná energetika je spojena s nebezpečím šíření jaderných materiálů zneužitelných pro jaderné zbraně prostřednictvím civilních jaderných programů.“

Je třeba zdůraznit, že čerstvé a ani vyhořelé jaderné palivo z elektrárenských jaderných bloků nelze využít pro výrobu jaderné zbraně. Ve vyhořelém palivu je po dlouhodobém pobytu v aktivní zóně reaktoru, která se realizuje v případě elektrárenského bloku, široká směs izotopů plutonia, kterou nelze použít pro výrobu jaderné zbraně. Příspěvek širokého využití jaderných technologií může jistě zvýšit riziko šíření vojenských jaderných technologií, které je však jinde podstatně větší než v Evropské unii. Jsou země, které měly jaderné zbraně dříve než jadernou energetiku. Rozvoj jaderné energetiky v Evropské unii navíc toto globální nebezpečí nenavýší.


reklama

 
foto - Wagner Vladimír
Vladimír Wagner
Autor pracuje v Ústavu jaderné fyziky AV ČR.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (148)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

14.7.2022 07:44
Odborného přehledu autora i jeho originálního a neotřelého myšlení postaveného na racionalitě a logice si skutečně vážím.
Takoví lidé by měli být účastni v rozhodovacích procesech na vládní i mezinárodní úrovni při projednávání energetických politik.
Pochopitelně, že pod vše co zde napsal , se s radostí podepíši.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.7.2022 08:17 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jistě. Pokud by bylo podle pana Wagnera, už dnes by tu "stavěl" Rosatom ten nový blok v JE Dukovany.
Víte, jak to dopadlo ve Finsku?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

14.7.2022 08:29 Reaguje na Pavel Hanzl
Zalez trolle...
Žádný Rosatom by tu nestavěl. Byl by přizván jako potencionální uchazeč, ale potom všem co se nyní děje, by nesplnil podmínky bezpečnostního dotazníku a nebyl by osloven na vypracování nabídky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.7.2022 08:57 Reaguje na Jaroslav Studnička
Hluboký omyl. Vyhrál by ten konkurs už v roce 2014, kdy tu vrádli proruští vohnouti a dnes bychom byli ve ztrátě třeba stovku muliard, jako Maďaři. Kolik na to řachli Finové neví asi nikdo.
Je dobré mít odborníky typu pana Wagnera, ale nesmí rozhodovat důležité, tj.politické věci.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

14.7.2022 09:10 Reaguje na Pavel Hanzl
Tendr na Temelín byl zrušen i když bylo ruskočeské koncorcium jeden z nabízejících, co tu plácáte?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.7.2022 10:30 Reaguje na Jaroslav Studnička
To píšu. Ruskočeské koncorsium je Rosatom.
A hlásil už předem, že má neomezené prostředky na korupci.
Říká se to "hrazení veškerých vedlejších výdajů výběrového řízení".
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

14.7.2022 11:25 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak píšete o EDU nebo o ETE?
Tendr na dostavbu ETE byl zrušen a tečka. Ostatní je vaše dojmologie.

Tendr na dostavbu EDU by z pohledu Rosatom dopadl jak jsem psal v příspěvku v 8:29.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.7.2022 12:02 Reaguje na Jaroslav Studnička
Jaký tendr měl končil v roce 2014? Nedělejte ze sebe pořád vola.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

14.7.2022 14:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Co mi to podsouváte? Nic takového jsem nepsal, neumíte pochopit psaný text?


Odpovědět
EN

Emil Novák

14.7.2022 09:36 Reaguje na Pavel Hanzl
V roce 2014 žádný konkurs na "ten nový blok v JE Dukovany" nebyl, o tom kdo by vyhrál tendr na dostavbu Temelína nemáte nejmenší tušení a Maďaři nejsou v žádné ztrátě stovky miliard. Zas a znovu tu šíříte svoje dojmy úplně v rozporu s realitou.
Vládli tu prý "proruští vohnouti" a proto ten tendr, který by Rosatom "zaručeně" vyhrál, zrušili, co? To muselo dát práci, vymyslet takovou blbost.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.7.2022 10:31 Reaguje na Emil Novák
Dobře, ten tendr na Temelín se měl být asi v roce 14 rozhodnut a těžko to mohl vyhrát někdo jiný, než Rosatom.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.7.2022 10:35 Reaguje na Emil Novák
Jakou politiku hrál Miloš Zeman - president a Andrej Babiš, vlastník vlády (ministr financí)?? která byla opřená o komunisty a SPD?
Maďaři byli ve ztrátě už před válkou a teď chci vidět, kdo jim ten Paks dostaví a za kolik.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

14.7.2022 11:29 Reaguje na Pavel Hanzl
V roce 2014 žádná vláda Babiše opřená o komunisty a SPD neexistovala.
Vy máte dneska zase den...:-))))
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.7.2022 12:33 Reaguje na Jaroslav Studnička
Píšu tam, že byl ministr financí, ale prakticky ji řídil, Dluhoušek Sobotkojc byl jen kývač.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

14.7.2022 13:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Opakuji, v roce 2014 žádná vláda opřená o komunisty a SPD neexistovala.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

14.7.2022 11:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Stačí najít info na wiki o plánované účasti čekých firem, ale hlupáci jako vy do toho stejně zase hodí vidle, stavět a dodávat bude kdokoli jen ne někdo z ČR.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.7.2022 12:21 Reaguje na Milan Dostál
Rosatom to samozřejmě hrál na účast našich firem, jak dycky. Jinak by se to zdůvodnit nedalo.
Odpovědět
sv

s v

17.7.2022 09:25 Reaguje na Milan Dostál
Hlupáci jako agent bureš jsi chtěl říct. Stavět se mohlo už dávno v Temelíně ... nebýt agenta bureše.
Odpovědět
EN

Emil Novák

14.7.2022 18:39 Reaguje na Pavel Hanzl
1) Lehce vás opravím, Hanzle, těžko to mohl vyhrát někdo jiný než konsorcium MIR.1200 nebo Westinghouse.
2) Zjevně nehráli tu politiku, jakou se tu snažíte tvrdit vy, jinak by těžko ten tendr zrušili, že...
3) Takže k Maďarsku jako obvykle nic konkrétního nemáte a ty stovky miliard jste si vymyslel, jak je vaším zvykem. Paks je dostavený už od roku 1987. O žádnou "dostavbu" tam nejde a u výstavby druhé elektrárny Paks II hned vedle té současné Paks I Maďaři dál počítají s Rosatomem.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.7.2022 07:59 Reaguje na Emil Novák
ad 1) Jistě. Ovšem Amíci neumí tak dobře korumpovat a hlavně ruští agenti (expozitura Hrad) to měli dobře ošéfované.
ad 2) ten tendr trušil osobně Babiš (jako ministr finací) ale proč, to nikdo neví. On lže, že to byl Sobotka.
ad 3) je hezké, že Maďaři počítají s Rosatomem. Jenže Rusi dnes nejsou schopni ani splácat žigulíka, tak co chtějí stavět? Jaderku? Neumí vyrobit ani složitější čip a mají brutální problémy doma a budou něco dělat pro nějaké nablblé Maďary? Už i vohnout Orbán obrací, bečí, že nemá ropu. A to se ještě nedávno bil v prsa, jak má výhodnou smlouvou cha cha s Putinem!!
Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění.
Odpovědět
EN

Emil Novák

15.7.2022 08:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Ad 1) Měli to tak dobře "ošéfované", že se tendr zrušil a Rosatom na tom prodělal minimálně stovky milionů korun. Vy jste vážně hlava.
Ad 2) Opět si vymýšlíte. Babiš osobně žádný tendr nezrušil, protože to nebylo v jeho pravomoci. Tendr vyhlásila společnost ČEZ a společnost ČEZ také ten tendr zrušila, protože vláda odmítla poskytnout garance na výstavbu. Bylo to usnesení celé vlády. Takže jestli tu někdo lže, tak opět jedině vy.
Ad 3) Jen další nesmysly - Rosatom dál normálně staví v řadě zemí po celém světě.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.7.2022 18:13 Reaguje na Emil Novák
ad 1) proč to Bába zrušil? vy to víte? Já ne. Odhaduji mocný odpor odborné veřejnosti.
ad 2) faktem je, že stát (teda ministerstvo financí) se odmítlo za to zaručit. Což byl krok zase rozumný.
ad 3) A co Rosatom za ten půlrok postavi? na dojíždějících smlouvách a skladových zásobách něco ještě plichtí, ale co pak?
Odpovědět
EN

Emil Novák

15.7.2022 20:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Ad 1) Whataboutismus.
Ad 2) Faktem je že rozumného na tom kroku z dnešního pohledu nic nebylo. Stabilní nízkoemisní zdroj s garantovanou výkupní cenou 70 €/MWh by dnes byl neprosté terno a tiskárna na peníze.
Ad 3) Plácáte úplné nesmysly, jaderné elektrárny se nestaví ze skladových zásob.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.7.2022 20:31 Reaguje na Emil Novák
Tak kde vezmou mužici komponanty na jejich výrobu? Bývá to půlka, nebo většina ze západních technologií??
Odpovědět
EN

Emil Novák

15.7.2022 20:39 Reaguje na Pavel Hanzl
O kterých komponentách konkrétně píšete? Jaké znáte komponenty jaderné elektrárny?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.7.2022 09:59 Reaguje na Emil Novák
Vy určitě víte lépe, než já, kolik nejdůležitějších prvků v Rosatomem stavěných elektrárnách je Západní výroby. Tak proč zase kličkujete?
Odpovědět
EN

Emil Novák

16.7.2022 16:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Takže jak se dalo čekat, nemáte nejmenší tušení o jakých komponentách píšete.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.7.2022 09:30 Reaguje na Emil Novák
To nevím. Vím jen že jde o řídící systémy a hardwarové i softwarové vybavení, složitější technologie atd. atd.
Jak to, že si Rusi nevyrobí ani složitější čip??
Odpovědět
sv

s v

17.7.2022 09:33 Reaguje na Emil Novák
Zrušení tendru na další blok v Temelíně samozřejmě zrušil agent bureš. Nemusí se ti to líbit, nemusíš s tím souhlasit, můžeš se pokoušet lhaním fakta zamlžovat, ale to je tak jediné co s tím můžeš dělat.
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/vlada-odmitla-jakoukoli-statni-zaruku-cez-ohledne-temelina.A140409_174828_ekonomika_kop
Vzhledem k tehdejším cenám elektřiny, ČEZ nemohl stavět bez státních garancí. A právě agent bureš dělal vše proto, aby tyto garance zarazil, což se mu také povedlo.
Mimochodem, agentura FSB s názvem rosatom staví prd. Rosatom PŘEDSTÍRÁ, že staví (viz Indie), nebo se předstírat ani nesznaží (Viz Finsko a Maďarsko).
Odpovědět
sv

s v

17.7.2022 10:27 Reaguje na s v
... zařídil agent bureš.
Odpovědět
EN

Emil Novák

17.7.2022 10:45 Reaguje na s v
Fakta nejsou něco, co za fakta prohlásí jakýsi hulvátský anonym. Fakta jsou taková, že tendr vypsala společnost ČEZ a ta jej také zrušila. Ministr financí opravdu tendr na jadernou elektrárnu nevypisuje ani neruší.
Mimochodem Rosatom např. staví největší rozestavěnou jadernou elektrárnu na světě v Turecku.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

17.7.2022 11:53 Reaguje na Emil Novák
A to ještě formou modelu build-own-operate :-)
Odpovědět
sv

s v

17.7.2022 13:52 Reaguje na Emil Novák
Ano, jinýmni slovy anonymní hulvát schovávající se za nickem Novák, prohlašuje že rozhodnutí státem vlastněného podniku nijak nezávisely na rozhodnutí vlády a konkrétně agenta bureše a pravděpodobně ani neumí číst, takže netuší, že pokud někdo něco TVRDÍ tak leda agent bureš v odakzovaném článku, a to konkrétně a pro lopaty řečeno to, že ŽÁDNÉ PRACHY NA TEMELÍN NEBUDOU. Viz odkazovaný článek.
Evidentně myslíš tu tureckou elektrárnu, na kterou měli rusáci problém sehnat prachy už v roce 2019, a ze které odstupují investoři rychleji než ministři v UK.
https://ahvalnews.com/turkey-energy/turkeys-first-nuclear-plant-delayed-funding-problems-energy-expert
Máš tam ještě nějaký další vyfantazírovaný příklad, anonymní hulváte.
Odpovědět
EN

Emil Novák

17.7.2022 15:30 Reaguje na s v
Novák nic takového netvrdí, to jen hulvátský anonym, co se neumí ani podepsat, se mu snaží něco podsouvat.
Evidentně myslím tu elektrárnu, u které bylo např. v poslední době dokončeno svařování potrubí primárního okruhu, nainstalován lapač taveniny na třetím bloku, odlita spodní část tlakové nádoby reaktoru pro čtvrtý blok nebo zahájena betonáž základů strojovny na čtvrtém bloku:
https://www.neimagazine.com/news/newsmain-circulation-pipeline-welding-completed-at-akkuyu-1-9745797
https://www.neimagazine.com/news/newsrapid-development-at-turkeys-akkuyu-npp-9817560
Nějaký tři roky starý odkaz na úspěšně pokračujících pracích na všech čtyřech blocích v letošném roce nemění vůbec nic.
Odpovědět
sv

s v

17.7.2022 18:09 Reaguje na Emil Novák
Tak, to jsem anonymní hulváte nováku rád, že jsi konečně pochopil co je uvedeno v článku na idnesu a že souhlasíš s tím, že do stavby dalšího bloku Temelína hodil vidle jen a pouze agent bureš.
Chápu, ekonomice stejně jako jaderné energetice nerozumíš. Podám tedy vysvětlení pro lopaty.
Měli-li rusáci problém sehnat prachy a zadržet útěk investorů v roce 2019 o to větší budou mít problém v roce 2022.
https://www.aljazeera.com/news/2022/5/16/turkish-nuclear-plant-threatened-by-russian-sanctions
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-31/war-sanctions-snag-russia-s-building-of-nuclear-plant-in-turkey
Takže se znovu ptám, anonymní hulváte. Máš ještě nějaký další příklad, protože jedno "svařování" v Turecku opravdu ale opravdu není "stavění v řadě zemí po celém světě".
Odpovědět
EN

Emil Novák

17.7.2022 18:56 Reaguje na s v
1) "Anonymní Novák" je ukázkový oxymorón.
2) Kdo je asi tak zvědavý na informaci, že je nějaký hulvátský anonym rád kvůli něčemu, co se nestalo...
3) O žádné ekonomice jsem vůbec nic nepsal, to se mi opět hulvátský anonym něco snaží podsouvat.
4) Že má tento hulvátský anonym problém s chápáním psaného textu už víme, odkazy nehovoří o "jednom svařování" ale o aktuálních pokrocích ve výstavbě tří bloků největší rozestavěné elektrárny na světě.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.7.2022 20:11 Reaguje na Emil Novák
Konečně vám někdo vysvětlí to samé jako já, ale jinými slovy.
Odpovědět
EN

Emil Novák

17.7.2022 20:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Konečně jste našel dalšího mudrce, co si plete dojmy s pojmy, Hanzle.
Odpovědět
sv

s v

17.7.2022 20:21 Reaguje na Emil Novák
No ty opravdu ale opravdu mudrc nejsi, drápale. Ale dojmy s pojmy si pleteš.
Odpovědět
sv

s v

17.7.2022 20:19 Reaguje na Emil Novák
Nevím co je anonymní novák zač, kromě pár věcí. Je hulvát a nerozumí jak jaderné energetice tak ekonomice.
A vlastně ještě jedna věc je o něm známa. Nejdou mu fakta pod čumák a protože tvrdí jedno, pak tvrdí, že to netvrdil, tak nejspíš trpí i schízou. Každopádně před nezpochybnitelným a dobře doloženým faktem, že JEN A POUZE agent bureš hodil vidle do tendru na další blok v Temělíně strká hlavu do písku, respektive se jej snaží hystericky popírat aniž by měl sebemenší důkaz či jen argument. A taky nechápe, že v ekonomika je dosti důležitý faktor, který hraje roli v jakékoli investici, a že jeho popírání na tom nic nezmění.
Ve své sebekritice má ale hulvátský anonym novák pravdu - nechápe psaný text, o tom, že jedno svařování jadernou elektrárnu nedělá nemluvě.
Odpovědět
JM

Jan Marján

16.7.2022 07:22 Reaguje na Pavel Hanzl
Hanzle, víte na co dojel předchozí režim?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.7.2022 10:00 Reaguje na Jan Marján
Samozřejmě, vy ne? Na tom samém, na co dojede putinovské Rusko.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

14.7.2022 08:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Jako vždy , ideologie s vámi mlátí o zem . Nejste s to absolutně pochopit o co jde. Nebýt Rusů, potom by vaše fyzická a duševní existence byla naprosto zbytečná, protože byste ztratil smysl života.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

14.7.2022 10:23 Reaguje na Miroslav Vinkler
Oni ti politruci se bez nepřítele neobejdou. Kdysi
to byl Amík, dnes Rus a Číňan, ale jejich pravým
nepřítelem je hladovějící mozkožrout v jejich hlavě.
Ty jeho bláboly jsou čím dál více politické, neboť
komu schází odborný přehled, tak to nahrazuje tou
ideologickou úderností. Divím se, že nepožaduje
okamžité uzavření Dukovan a Temelína postavených
konsorciem ruských a československých firem
vedených v té době komunisty. Taková elektřina
musí být zákonitě rudá a Putin nás s ní vydírá
tak, že nám do nich prodal palivo na dva roky
dopředu. Pepek Vyskoč by uvažoval logičtěji,
než diskutéři- politruci, protože věděl, že
vrabec v hrsti je více, než holub na střeše.
Co jsme nepostavili v minulosti, to nepostavíme
už nikdy, protože holuba nelze chytit holýma
rukama s holým pozadím. A to nebude spolehlivý pošťák, ale předražený holub, který se ještě ani nenarodil( nevysoutěžil). Mám obavu, že ta soutěž dopadne stejně jako s těmi BVP a vrtulníky pro armádu , kde se vybere napřímo to nejdražší od přátel "nejvěrnějších" a bude horším křápem, než konkurenční zařízení. Ono je důležité ukázat loajalitu, což je čecháčkovská vlastnost při
každém vazalství. Být v čele lokajů se ale nevyplácí, protože nevykoná-li otrok svou práci,
tak bývá obětován a nahrazen novým. Jó nechoď
Vašku s pány na led, neb pán sklouzne, ale ty
si nohy zlámeš!
Odpovědět
sv

s v

17.7.2022 09:37 Reaguje na Břetislav Machaček
Vidím, že píšeš z vlastní zkušenosti pepku machačku. ALe máš pravdu, že díky zločincům typu agenta bureše jsme toho mnoho nepostavili (viz Temelín a obecně mizivá míra státních investic v minulém volebním období). To jsi to burešovi nandal, to si za rámeček nedá.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.7.2022 10:40 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jdeme do kruté energetické krize, která je spuštěna zavřením plynu z Ruska, na který jsme velmi silně závislí.
Fakt nejste schopen pochopit ani tohle?
Co je na tom ideologického? Ten plyn nechal zavřít Vladimir Putin, aby maximálně poškodil Evropu! Ani tohle ne?
Proč by to jinak dělal, když přichází o astronomické peníze??
Odpovědět
MD

Milan Dostál

14.7.2022 11:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Evropští představitelé veklohubě vykřikovali, že plyn přestanou odebírat, ještě si k tomu zatleskali ve stoje. Jinak ten plyn proudí stále. Pravá příčina všech současných problémů jsou ideologičtí fanatici a demagogové zaměňující příčinu a následek, vy jste přímo krystalický příklad.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.7.2022 12:07 Reaguje na Milan Dostál
Kdo kde co velkohubě vykřikoval je úplně fuk, plyn se dodává na základě platných smluv a ty Gazprom nedodržuje. Do Evropy dnes nejde plyn žádný, možná ještě něco málo na Jiho přes Turkey stream.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

14.7.2022 12:29 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy komiku ! Uveďte tady jediný případ , kdy Gazprom nedodal sjednané množství plynu někomu z EU.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.7.2022 12:31 Reaguje na Miroslav Vinkler
Bulharsko, polsko, Holadsko, finsko atd. atd. atd. atd.a td. ty odstřihl zcela úplně a hned. Kvůli tomu, že platili přesně podle smlouvy a odmítli nesmyslné ruble.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

15.7.2022 06:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Trapně jste vedle. Nikdo po nich nechtěl aby posílali rubly.
Vy jste spadl ze schodů ?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.7.2022 07:26 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tak kvůli čemu? Alespoň to takhle zdůvodnili.
Odpovědět
EN

Emil Novák

14.7.2022 18:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Jak "velmi silně závislí"? Vždyť jste ještě 20.6.2022 07:53 tvrdil, že "Česko z Ruska žádný plyn neodebírá už minimálně 15 let"...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.7.2022 07:29 Reaguje na Emil Novák
A odebírá snad?
Vše jde k nám z Německa. Dřív to byl ruský plyn, dnes to je asi norský americký a co já vím jaký další??
Jestli jste si nevšiml, Rusi zavřeli NS1 i Jamal natvrdo. Na co jede teda náš průmysl?
Odpovědět
EN

Emil Novák

15.7.2022 17:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Takže chcete tvrdit, že "Jdeme do kruté energetické krize, která je spuštěna zavřením plynu z Ruska" a zároveň "Česko z Ruska žádný plyn neodebírá už minimálně 15 let"? Slušná schíza...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.7.2022 18:16 Reaguje na Emil Novák
Jako hnidopich byste to pochopit mohl. Já nepíšu, že ČR jde do krize, já pojmem MY myslím celou Evropu.
Odpovědět
EN

Emil Novák

15.7.2022 20:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Aha, takže jestli to dobře chápu, tak celá Evropa jde do kruté energetické krize, která je spuštěna zavřením plynu z Ruska, kromě ČR, protože ta odebírá plyn z Německa. Čím dál lepší. :-D
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.7.2022 20:34 Reaguje na Emil Novák
Píšu CELÁ EVROPA. Včetně nás, kde je to násobeno hrabišovým vytunelování státu.
Napište, na jaký plyn ede celá ČR, když Putler ten plyn totálně zavřel? Kde se bere?
Odpovědět
EN

Emil Novák

15.7.2022 20:43 Reaguje na Pavel Hanzl
No já to píšu celou dobu, že na ruský. Vy jste tvrdil "Česko z Ruska žádný plyn neodebírá už minimálně 15 let". To jsou vaše slova. A teď "Jdeme do kruté energetické krize, která je spuštěna zavřením plynu z Ruska", i když žádný neodebíráme...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.7.2022 10:07 Reaguje na Emil Novák
Dnes jedou v Německu i u nás velké fabriky s obrovskou spotřebou plynu. Přitom z Ruska nejde ani kubík. Tak kde se ten plyn bere? Já tipuji že z Paroubkova Marsu, ale určitě mě opravíte.
Odpovědět
EN

Emil Novák

16.7.2022 16:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Neodvádějte řeč na Německo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.7.2022 09:33 Reaguje na Emil Novák
Odkud se bere v současnosti pyn pro naše fabriky? Ptám se asi popáté a pořád NIC.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

15.7.2022 09:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Cituji: "Ten plyn nechal zavřít Vladimir Putin, aby maximálně poškodil Evropu!"
Ano, tak to je.
Ale nikdy by to neměl možnost udělat, kdyby mu Evropa sama a z vlastní vůle nenaběhla na vidle.
Vymýšlet, prosazovat a realizovat takové krávoviny jako Energiewende, které vrhly Evropu do naprosté závislosti na plynu, totiž bylo stejné jako vymýšlet, jakým dárkem Putina nejvíc potěšit.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.7.2022 20:37 Reaguje na Karel Ploranský
Žádná Energiewende s tím nic společného nemá. Využívá plyn, ale ten memusí být z Ruska. To byla blbpst Němců a hlavně nás. Každý nepotrestaný zločin se společnosti vymstí. Kdby zařezala tu zrůdu už v Čečensku, máme klídek a prosperitu.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

15.7.2022 21:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Hanzle, plácáte hlouposti.
Energiewende je hlavní příčinou !!!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.7.2022 10:09 Reaguje na Jaroslav Studnička
A japato? Napište, o kolik více plynu se v Německu spotřebuje na obsluhu Energiewende a kolik je normální využití průmyslové a na topení v celé zemi.
Tyhle prohlášení typu výstřel do tmy je potřeba argumentačně podložit.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

16.7.2022 12:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Bylo vám mnohokrát dokládáno...

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.7.2022 09:34 Reaguje na Jaroslav Studnička
A jakpak? Jen plácáním pitomostí, jak mám jít k psychiatrovi. To je váš jediný argument.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

17.7.2022 11:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Trollováním tomu nepomůžete.
Odpovědět
OV

Oldřich Vašíček

14.7.2022 17:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Kdyby o tom rozhodoval p. Wágner, tak už tu máme obě elektrárny dostavěné (pravděpodobně Rosatomem) a to bez větších problémů. A dnes by jsme uvažovali o další elektrárně a jejím dodavateli.
Navíc by jsme neměli současný problém, se závislostí na Ruském plynu dodávaném Německem.
Postupovat pragmaticky a ne ideologicky by vyřešilo spoustu problémů, které by ani nenastaly.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.7.2022 22:12 Reaguje na Oldřich Vašíček
Jste naivní jak 3 dny starý pes.
Ma jsme pro Putina nejhorší nepřítel hned po USA a slíbil nám už dávno, že nám vyrazí zuby. A stavba JE je zcela ideální příležitost, pěkně o tom mluví pí. Drábová.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.7.2022 22:13 Reaguje na Oldřich Vašíček
Možná by to vypadalo jak v maďarském Paksi, který dali Rosatomu v roce 2014 a dnes to bude těžká ostuda se stamiliardy propadu.
Pan Wagner je jaderný odborník, ale do politiky by kecat neměl.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

14.7.2022 22:17 Reaguje na Pavel Hanzl
A vám bych doporučoval pouze cvrnkání kuliček a antidepresiva.
Odpovědět
EN

Emil Novák

14.7.2022 22:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Typické chování internetového trolla. Tapetuje diskusi vymyšlenými provokativními tvrzeními, které se vůbec neobtěžuje jakkoliv dokázat, na upozornění že píše nesmysly nereaguje a trolí vesele dál.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.7.2022 07:25 Reaguje na Emil Novák
Informace, že píšu nesmysly je velmi hezká, ovšem mi nikdo nenapíše ty smysly.
Pokud si myslíte, že byl dobrá nápad nechat stavět Rosatom Paks, tak si na to vzpomeňte za rok. Už dnes jsou tam roky zpoždění a vyhozené miliardy, teď se to zastaví úplně.
A to je Orbán přímo Putinův vohnout!!
Finové Rosatom alespoň vyrazili napořád, takže škody už narůstat nebudou.
Odpovědět
EN

Emil Novák

15.7.2022 07:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak to jste asi slepý, Hanzle - psal jsem vám to zde už minimálně dvakrát, např. "Maďaři nejsou v žádné ztrátě stovky miliard".
Není podstatné co si kdo myslí ale jaká jsou fakta, se kterými vy si hlavu nelámete a jen tu šíříte bludy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.7.2022 08:06 Reaguje na Emil Novák
Dobře, nejsou ve ztrátě stamiliardy, ale možná jen desítky, ale pokud to bude jakostavět Rosatom, určitě to na tyhle cifry dotáhnou. Proč teda Fini Rosatom vyhodili?
Odpovědět
EN

Emil Novák

15.7.2022 08:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Možná? Hanzle, buď máte nějaká fakta, pak je zveřejněte, nebo žádná fakta nemáte a pak si je nechte pro sebe. Na vaše dojmy, "možná" a "určitě" tu nikdo není zvědavý.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.7.2022 10:12 Reaguje na Emil Novák
Vy jste bez tabulky naprosto nemožný. Vy nejste schopen odhadnout žádný vývoj ničeho, nejen proto, že nemáte vytříděné informace, ale hlavně proto, že na to nemáte v hlavě "závit".
Odpovědět
EN

Emil Novák

16.7.2022 17:05 Reaguje na Pavel Hanzl
"Vy nejste schopen odhadnout žádný vývoj ničeho" píše mudrlant, který např. tvrdil, že "Bez brutálních dotací naše uhláky do pár let řachnou." Asi není potřeba nic víc dodávat, stále je to o tom samém. Fakta vs. Hanzlovy zcela scestné dojmy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.7.2022 23:33 Reaguje na Emil Novák
Šak řachnou, nebojte se. Putin to jen pozdrží, ale ten vývoj je jasný. Štýrští valaši taky šli do klobás...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.7.2022 23:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Zkuste napřed křivku velbloudí. Nic jednoduššího není:
to je denní graf spotřeby elektřiny v normálním systému (síti).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.7.2022 23:35 Reaguje na Emil Novák
Dal jem vám test na kachní křivku. Skutečně nechápu, jak je možný, že něco tak jednoduchého nechápete. Nejste nějaký disgrafik, nebo jiný dis?
Odpovědět
EN

Emil Novák

17.7.2022 10:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Další záměrné porušování pravidel diskuse trollem Hanzlem, konkrétně porušuje tyto body:
- osobní a jiné urážky ostatních diskutujících nebo dalších osob, nepodložené obviňování ostatních diskutujících nebo dalších osob
- opakované zveřejňování identického příspěvku a jeho vkládání v mnohonásobném množství, tzv. „tapetování“
- zveřejňování příspěvků, které nemají žádný vztah k diskutovanému tématu
Zasáhne redakce proti ničím nepodloženým, lživým a stále se stupňujícím útokům tohoto trolla vůči mně i dalším diskutujícím, nebo bude evidentní trolling dál tiše tolerovat?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.7.2022 20:14 Reaguje na Emil Novák
Hlupáček a ještě bonzák. Typické.
Odpovědět
sv

s v

17.7.2022 20:23 Reaguje na Emil Novák
Ovšem na tapetování a urážku odborník jsi.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

17.7.2022 21:10 Reaguje na Emil Novák
Já se k výzvě Emila Nováka přidávám a žádám o reakci na neustálé trollování a další porušování pravidel v podobě Hanzla.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

15.7.2022 10:14 Reaguje na Oldřich Vašíček
1+
Odpovědět
MD

Marek Drápal

14.7.2022 09:32
V článku mi chybí podrobnější rozbor věty: "Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) uvedl, že dopady těžby a zpracování uranu jsou srovnatelné s uhlím." Pokud si dobře vybavuji, nevycházelo to stejně. Taky by mě zajímalo zda by šlo určit jak se liší dopady těžby resp. celé LCA paliva od Westinghouse a Framatomu (příp. i Rosatomu)...
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

14.7.2022 12:21
Asi největší chyba "zelené" EU politiky byla, že si nedala využívání jaderné energie jako prioritu, což mohlo vést k rozvoji jaderného průmyslu a odpovídajícího vědecko-technického zázemí. Naopak došlo k vycouvání z těchto pozic a to se, bohužel, týká i Francie. Toto dohnat by v ideálním případě trvalo 20 let, ale to by EU musela ještě pořádně otočit kormidlem. S Uršulou and Co. ale asi těžko.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

14.7.2022 12:35 Reaguje na Jiří Svoboda
Za ty nitky tahá někdo úplně jiný.
Snad si nikdo nemyslí, že EK prosazovaná energetická politika vznikla na základě myšlenkového pochodu Ursuly Leyenové a Franse Timmermanse, popřípadě eurokomisařky pro energetiku Kadri Simson z Litvy.
Ne , ne a zase ne. Skuteční protagonisté jsou někde úplně jinde.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.7.2022 12:39 Reaguje na Miroslav Vinkler
Já vím, v Kremlu. A podle toho to dopadá....
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

15.7.2022 09:01 Reaguje na Miroslav Vinkler
To je zcela jasné, že Ursula ani Frans ty kraviny nevymysleli.
Hrají pro kohosi v pozadí roli užitečného idiota, který je mocenskými prostředky prosazuje.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

15.7.2022 10:23 Reaguje na Miroslav Vinkler
To s vámi plně souhlasím! Ty politické pozice sice formálně sílu mají, ale prakticky fungují ve prospěch skupin s největším vlivem. Mohu si i myslet, že ti politici jsou přesvědčeni, že to dělají správně, protože naslouchají těm správným. Jsou totiž obdařeni dostatečnou absencí kritického myšlení.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.7.2022 12:38 Reaguje na Jiří Svoboda
JE je technologie minulého století a životaschopná je možná jen v moderním pojetí SMR. Kvůli těžkopádnosti, centralistické koncepci, obrovským nákladům a dlouhé době stavby, extrémními požadavky na bezpečnost, toxickým odpadem atd. atd. atd.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

14.7.2022 13:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Dle vás EU "moudře" zavrhla zastaralou technologii, přesto, že jinou nemá vy jste spokojen. Ještě štestí, že je ty chybná rozhodnutí na koho hodit.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.7.2022 13:49 Reaguje na Milan Dostál
Německo má už polovinu elergie z OZE.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

14.7.2022 13:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Někdy jo, někdy ne...
Odpovědět
MD

Milan Dostál

14.7.2022 13:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Půlauto vás nikam nedoveze.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.7.2022 21:28 Reaguje na Milan Dostál
My máme třetinu el. z jádra. Třetinové auto vás doveze asi tak kam?
Odpovědět
OV

Oldřich Vašíček

14.7.2022 17:53 Reaguje na Pavel Hanzl
A má tu polovinu i v noci a v zimě nebo spoléhá na naši zastaralou JE? :)
Ne ono spoléhá na Ruský plyn a až pak na nás. A doufá, že se nám nepodaří taky tak úspěšně vybudovat OZE a dlouho zůstaneme u JE a uhlí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.7.2022 21:30 Reaguje na Oldřich Vašíček
Nespolíhá na pizděcy žádné. Nebojte se. Dnes krmí nablblou ČR plynem z USA a naši pitomečci mají možnost se pouze modlit, aby jim to vydrželo.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

14.7.2022 14:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Hanzle, věnujte se kuličkám.
Dneska teda předvádíte totální demagogii !!!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.7.2022 21:31 Reaguje na Jaroslav Studnička
Vy nejen dneska. Furt.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

14.7.2022 22:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Hanzl, že vám dneska v Černovicích zapomněli dát denní dávku léků?
Dneska jste tu natrollil takových ideologických žvástů, že by jste mohl dělat politruka KGB.
Odpovědět
EN

Emil Novák

14.7.2022 18:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Jestliže JE je technologie minulého století, pak touhle logikou jsou všechny ostatní technologie předminulého století, Hanzle. Všechny ostatní technologie byly totiž vynalezeny dávno před jadernou elektrárnou.
Odpovědět
LB

Lukas B.

14.7.2022 19:08 Reaguje na Emil Novák
asi bych měl zavrhnout pivo. je totiž zmíněno (a to velmi pochvalně, jako katalyzátor na cestě od zvířete k člověku) již v eposu o Gilgamešovi.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.7.2022 21:32 Reaguje na Emil Novák
Nejsem si tak jist. Ruské demagogie skutečně v minulosti nevidíme a tak mohutný zástup vohnoutů taky ne.
Odpovědět
EN

Emil Novák

14.7.2022 21:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Hanzl si není tak jist. Tak to je argument, který těžko něco přebije. A o jakých ruských demagogiích v souvislosti s technologiemi minulého století to píšete?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.7.2022 22:01 Reaguje na Emil Novák
Pořád dokola to samé. kremelským demagogům se podařilo našim vohnoutům obrátit svět naopak a dosáhli toho, že ti trubové už nevěří vůbec ničemu. Ani Valdimirovi Velikému, když jim jasně říká, že jim zakroutí krkem.
Odpovědět
EN

Emil Novák

14.7.2022 22:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Takže absolutně nic konkrétního k tématu nemáte, jen máte neodbytnou touhu chrlit písmena.
Odpovědět
ms

15.7.2022 01:15 Reaguje na Emil Novák
Nechme p. Hanzla diskutovat sama se sebou. Nakonec sám sebe vytočí, popře se a zavrhne. A to bude nejlepší výsledek.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.7.2022 07:18 Reaguje na Emil Novák
Jistě. Pro vás je zcela mimo chápání cokoliv složitějšího, než tabulka, kde je vypsána řada nějakých údajů. Ani primitivní graf, jako je kachní a velbloudí křivka, nejste schopen pochopit. Dokážete jen papouškovat definici z Wiki, aniž byste jí rozumněl.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

15.7.2022 07:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak už si to přiznejte.
Pokud bychom nacpali obrovské peníze ne do Občasných zdrojů energie , ale do jaderek a výkumu, tak dnes není problém s Putinem a možná bychom měli už i první využitelnou fúzní elektrárnu. Místo toho platíme Číně za tabulky skla s drátky, které občas něco vyrobí a z hejn ptáků děláme fašírku pro ryby a lišky
Odpovědět
EN

Emil Novák

15.7.2022 08:23 Reaguje na Pavel Hanzl
Troll Hanzl opět porušuje pravidla diskuse, která se sám zavázal dodržovat, především tato:
- osobní a jiné urážky ostatních diskutujících nebo dalších osob, nepodložené obviňování ostatních diskutujících nebo dalších osob
- zveřejňování příspěvků, které nemají žádný vztah k diskutovanému tématu
Přitom to je prokazatelně on sám, kdo tu zmiňovanou definici kachní křivky nechápe, když nejprve tvrdil, cituji: "Celé je to o spotřebě a ne o výrobě", dále tvrdil "Výroba tam není VŮBEC, protože to je zcela jiné číslo vztažené ke konkrélnímu zdroji, který zásobuje ještě úplně jiné spotřebitele, kteří vůbec v tom grafu nefigurují."
Skutečnou definici, která říká, že jde o graf rozdílu mezi spotřebu a výrobou obnovitelných zdrojů v průběhu dne přitom nejpve odmítal, později ji označuje za složitou (na rozdíl od jeho výše zmíněných "definic"), přičemž sám nakonec přes původní kategorický nesouhlas tvrdí: "Dá se to popsat jako disblanci mezi výkonem OZE a spotřebou" a náhle je kachní křivka "celkem nezajímavá a o ničem" - a proto s ní tapetuje snad každou druhou diskusi.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.7.2022 21:09 Reaguje na Emil Novák
Franta Vopršálek šel do kšeftu a koupil si 4 rohlíky.

Vy jste si na to musel vygůglit definici: "Franta vytvořil disbalanci mezi počtem rohlíků před návštěvou kšeftu a počtem po jeho odchodu".

Moje definice."Franta si koupil 4 rohlíky".

A tak je to se vším.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.7.2022 21:13 Reaguje na Emil Novák
Ale když jste snad tu křivku pochopil, můžeme jít do druhého levelu: "Co je to křivka velbloudí"? Co znamená když se nakreslí do jednoho grafu? Jí vím.....ale zkusím na vás pecku:
Jakým způsobem můžeme fve použít jako špičkový zdroj a srovnat spotřebu z konvenčních zdrojů na přesnou rovinu (ideální pro jádro)??

Já vám věřím, to dáte, možná i na wiki byste to našel!!!!!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.7.2022 21:22 Reaguje na Pavel Hanzl
Tímhle postupem potom fve funguje jako stabilizátor sítě a ne rušitel. Prostě naopak, to se vám líbí.
Pomůcka: vymudrovali to Amíci v Kalifornii.
Odpovědět
EN

Emil Novák

15.7.2022 21:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Přestaňte se tu už ztrapňovat, vy trolle.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.7.2022 10:14 Reaguje na Emil Novák
Bez čuriny. Zkuste se nad tím zamyslet. Jak může fve tvořit stabilizaci sítě?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.7.2022 20:17 Reaguje na Emil Novák
Fakticky ani tak lehký test nedáte? To je fakt síla....
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.7.2022 20:15 Reaguje na Emil Novák
Tapetování nesmyslů je ovšem vaše specialita.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

17.7.2022 21:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Zalez trolle !
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

15.7.2022 09:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Z toho, co píšete, lze učinit jediný logický závěr:
Jestliže za všechno mohou kremelští demagogové, jimž se podařilo obrátit svět naopak, znamená to, že právě kremelští demagogové obrátili myšlení Němců (a dalších), takže se Němci pomatení kremelskou lstí rozhodli odejít od jaderné energetiky a vsadit vše na kartu OZE. Záměr provést Energiewende se zrodil v Kremlu, protože Puťka dobře ví, že tyhle krávoviny Evropě uškodí víc než cokoliv jiného.

Ještě že alespoň Francouzi tomu Kremlu nenaletěli...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.7.2022 21:17 Reaguje na Karel Ploranský
Je to složitější. Němci odchází od jádra asi 70. let, silný popud byl Černobyl a konečné rozhodnutí padlo po Fukušimě.
Vždycky byli energeticky v pohodě a pokud by je nepodrazil Putler s plynem, jsou v pohodě i dnes.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.7.2022 21:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Sorry, od 70. let...
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

15.7.2022 21:25 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, samozřejmě :-))).
V Německu první komerční jaderná elektrárna byla spuštěna v roce 1969 a pokračovala výstavba dalších a dalších elektráren, ale dle experta Hanzla již od 70. let Německo odchází od jádra.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.7.2022 10:17 Reaguje na Jaroslav Studnička
Od 70. let působí v Německu velmi silná protijaderná aktivita, která zesílila po Černobylu a Rusi ji ještě přikrmovali prohlášeními, že už umí trefit raketou každou jejich jaderku.
Ta se stala oficiálním názorem po Fukušimě.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

16.7.2022 10:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Kličkujete jako zajíc v minovém poli...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.7.2022 12:48 Reaguje na Jaroslav Studnička
Zajíc v minovém pli nekličkuje. Nemá na miny senzor a i kdyby měl, nemá důvod kličkovat. Zase nesmysl jak dycky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.7.2022 20:19 Reaguje na Karel Ploranský
Ruští demagogové obrátili svět naopak jen svým vohnoutům, tj. lidem duševně slabším, kteří mají sklon věřit pitomostmem zcela mimo realitu.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

16.7.2022 17:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Člověče, vy nejste vůbec schopen kritického myšlení! Vy se jen řídíte dvěma výroky:

ruské, babíšovské, zemanovské = špatné
vše ostatné = dobré

Takto lepší svět nevybudujete!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.7.2022 18:36 Reaguje na Jiří Svoboda
Bohužel, skutečně sem píšu názory jednoznačné až černobílé, jednoduše srozumitelné a významově jasné.
Nic složitějšího by místní ropáčci nepochopili.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

16.7.2022 22:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Myslíte ty věčné bláboly, tak v tom jste kádr ...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.7.2022 23:31 Reaguje na Jaroslav Studnička
To nepíšu vám, vy nepochopíte ani ťok...
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

17.7.2022 09:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Však p. Svoboda by nenapsal nic jiného.

Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.7.2022 16:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Jo, ale pak si ti ropáčci mohou myslet, a já si to dokonce i myslím, že nejste schopen vlastního krického myšlení.

Vy si vlastně neustále serete do vlastního hnízda.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.7.2022 09:46 Reaguje na Jiří Svoboda
Dnes se svět dá pojmout asi následovně:
Existuje svět normální, kde žijí tisíce až milióny názorů, postupů, v politici jsou lidé lepší i horší, zločin a korupce je součást všeho, ale v civilizovných zemích je eliminována na jakési minimum. A ten svět prosperuje.

Na druhé straně je svět ruský, kde je vše naopak. Korupce a lži zcela dominují, neúspěch je kompenzován agresí a ten svět se hroutí.
Má ale jednu až neskutečnou schopnost. Nakecat hlupším lidem, že takto funguje svět normální a nasadit jim do koblih "gen naopak".
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.7.2022 16:10 Reaguje na Pavel Hanzl
A zase jste si nasral do hnízda!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.7.2022 20:36 Reaguje na Jiří Svoboda
To píšu taky o vás. Vy máte vše naopak taky.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

15.7.2022 09:19
Pane Wagnere, to co píšete, má jen jednu jedinou chybu:
Píšete to bohužel jen pro velice omezený okruh čtenářů.
Protože tohle by měla média šířit hodně nahlas a denně to lidem opakovat!

Naši politici by se to měli povinně naučit nazpaměť - a hlavně, měli by se tím řídit. Zejména teď, kdy budou mít v Bruselu alespoň jakýsi náznak vlivu na evropskou politiku.

Co si myslím o Pirátech, nelze napsat - cokoliv o nich napsat lze, vesměs spadá do kategorie urážek.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

15.7.2022 10:16 Reaguje na Karel Ploranský
1+
Odpovědět
MD

Milan Dostál

15.7.2022 13:30 Reaguje na Karel Ploranský
Obávám se, že to politici vědí, většinou to nejsou hlupáci, ale plní nějaké zadání. Nejsou ochotní se příkazu vzepřít. To by vypadli z klubu vyvolených. Něco jako tleskající sál Stalinovi, možná ještě horší. Jen v ČR ve volbách propadlo přes milion hlasů, stačí se dát do hromady a tyto zaprodance není problém v příštích volbách vymést, jak tady tak i v celé EU.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.7.2022 21:24 Reaguje na Milan Dostál
To je přesně ono, na to Putin sází, kvůli tomu tu pátou kolonu tu od začátku století živil.
Podařit se to, zbankrotujeme velmi krutě a budeme utíkat ve velkém Na Ukrajinu...a tam budeme dělat oprávněně práci jen pro úplné blby.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.7.2022 09:58
Pan Wagner má v posledním Vesmíru velmi zajímavý článek "Spolupráce s Ruskem po 24.únoru 2020", jak je škoda, že končí spolupráce s Rusy v SÚJV, který měl vemi široký záběr v základním výzkumu a byl světově uznáván. To byl jeden z mála pozitivních systémů pracující pro lidstvo a ne proti němu a i pan Wagner uznává, že je nutno to celé zrušit.
Uznávám, že pochopil něco, co je mu bytostně proti srsti a už asi uznává i pana Míla, který bojoval proti Rosatomu v dostvbě EDU, za což ho pan Wagner kritizoval.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.7.2022 16:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Když EU úspěšně zlikvidovala jaderně-energetické výzkumné a průmyslové základny a v Rusku je to na špičkové úrovni, byla jiná racionální volba?

Když je kočka zahnána do kouta, vyčítejte jí, že je v koutě! Na více se zjevně nezmůžete.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.7.2022 20:04 Reaguje na Jiří Svoboda
klasické nesmysly, jak dycky.
Čistě evrpský projekt je přede CERN, který mimo jiné má urychlovače částič, taky Evropa staví tokamak, Francouzská Framatome je světová firma pro klasické JE atd. atd. atd.
Rusi jsou tak špičkoví, jak nám nakecává pořád jejich propaganda.
Rosatom má dvě velmi zásadní a typicky ruské vady: je totálně zkorumpovaná, takže je výrazně nespolehlivá a běžně lže. Zadruhé vůbec neuznává mezinárodní právo, takže když něco zdupe, není možno to reklamovat.
Samozřejmě je řízena čistě politicky a Putin sám říkal, že energie je taky zbraň.
Taky proto je Finové vyrazili za těžkých ztrát, ale zavčas a jsem zvědavý na Maďary!! Orbán je sice Putinův vohnout, ale čiň čertu dobře, peklem se ti odmění.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.7.2022 20:06 Reaguje na Jiří Svoboda
Zkuste naznačit, kdo je ta kočka v koutě! Evropa týraná plynovým vydíráním? Nebo krutě masakrovaná Ukrajina?
Rusko pouze útočí.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist